Districtsrapportage. Zuidwest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Zuidwest"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Zuidwest 21

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 LEERLINGEN 6 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor In het de rapport vraag, Arbeidsmarkt het aanbod en ECABO-domein de ruimte op de arbeidsmarkt heeft zowel Etil de de arbeidsmarkt stand van zaken voor in ECABO-beroepen 213 als een prognose in beeld tot gebracht. en met 218 Hierbij zijn voor onderzocht. vraag, Als het input aanbod hiervoor en de dienden, ruimte op onder arbeidsmarkt andere, de ECABO zowel Arbeidsmarktmonitor, de stand van zaken in vacaturegegevens 213 als een prognose van Jobfeed tot en met en DUO. 218 Naar onderzocht. aanleiding van Als dit input onderzoek hiervoor is dienden, voor elk van onder de andere, zes UWV-districten de ECABO Arbeidsmarktmonitor, een factsheetrapportage vacaturegegevens gemaakt waarin van de Jobfeed belangrijkste en DUO. gegevens Naar en aanleiding bevindingen van zijn dit samengevat. onderzoek is Dit voor is het elk rapport van de zes voor UWV-districten het UWV-district een Zuidwest factsheetrapportage (bestaande uit gemaakt de arbeidsmarktregio's waarin de belangrijkste Drechtsteden, gegevens en bevindingen Gorinchem, Rijnmond, zijn samengevat. West-Brabant Dit is het en rapport Zeeland). voor Daarnaast het UWV-district heeft Etil Zuidwest voor de vijfendertig (bestaande uit afzonderlijke arbeidsmarktregio's arbeidsmarktregio's Drechtsteden, een korte Gorinchem, factsheet samengesteld. Rijnmond, West-Brabant en Zeeland). Daarnaast heeft Etil voor de vijfendertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt De tussen gegevens de verschillende zijn zo veel mbo-niveaus mogelijk uitgesplitst (tussen haakjes naar arbeidsmarktregio 1 t/m ). In totaal en zijn ECABO-richtingen. er acht opleidingsrichtingen Hierbij is veelal binnen een ECABO, onderscheid bestaande gemaakt uit: tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m ). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Secretariële Financieel-administratieve beroepen (SEC) beroepen (FIN) - Financieel-administratieve Commerciële beroepen (COM) beroepen (FIN) - Commerciële ICT en media beroepen (ICT) (COM) - ICT Banken, media Verzekeraars (ICT) en Financieel intermediairs(cmbv) - Banken, Juridische Verzekeraars beroepen (JUR) en Financieel intermediairs(cmbv) - Informatiedienstverlening Juridische beroepen (JUR)(IDV)* - Informatiedienstverlening Orde en Veiligheid (O&V)* (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent FIN (3-) COM (3-) CMBV Financieel FIN (3-) administratief medewerker (3) Commercieel COM (3-) medewerker binnendienst (3) Commercieel CMBV medewerker bank- Bedrijfsadministrateur Financieel administratief medewerker (3) Contactcenter Commercieel medewerker medewerker binnendienst (3) (3) en Commercieel verzekeringswezen medewerker bank- Assistent Bedrijfsadministrateur accountant Contactcenter Contactcenter teamleider medewerker (3) en verzekeringswezen Salarisadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Marketing Contactcenter medewerker teamleider Assistent Marketing communicatiemedewerker medewerker Medewerker Assistent communicatiemedewerker evenementenorganisatie Junior Medewerker accountmanager evenementenorganisatie Junior accountmanager JUR ICT (1-2) ICT (3-) Medewerker JUR personeel en arbeid Medewerker ICT (1-2) ICT (2) Medewerker ICT (3-) beheer ICT (3) Medewerker Medewerker sociale personeel zekerheid en arbeid Medewerker ICT (2) ICT-beheerder Medewerker beheer ICT (3) Juridisch Medewerker medewerker sociale zekerheid - openbaar bestuur Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder Juridisch medewerker - openbaar bestuur Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Particulier digitaal onderzoeker * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 1 WERKGELEGENHEID Werkgelegenheid Zuidwest Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 213 Nederland UWV-district Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Zuidwest Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Zuidwest en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Zuidwest omvat arbeidsplaatsen, waarvan arbeidsplaatsen binnen het ECABO-domein. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Rijnmond de meeste werkgelegenheid, gevolgd door West-Brabant en Zeeland. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en industrie & nutsbedrijven. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren Nederland UWV-district Zuidwest Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 213, UWV-district Zuidwest

4 Vacatures Zuidwest 2 VACATURES In totaal ontstonden er in 213 in het district Zuidwest vacatures, waarvan 8.8 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 6 geschikt voor recent gediplomeerden. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal Sectorale vacatures verdeling is het werkgelegenheid zuidwesten gelijk ECABO-domein aan het landelijk op mbo-niveau gemiddelde. 213Het aandeel vacatures geschikt voor recent gediplomeerden in het aantal ECABO-vacatures is in het zuidwesten vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Zuidwest komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Zuidwest ontstaan de meeste vacatures in de richting Commerciële beroepen (3-), gevolgd door de richting Financieel-administratieve beroepen (3-). De verdeling van vacatures in de vijf onderliggende arbeidsmarktregio's komt sterk overeen met de verdeling in het UWV-district Zuidwest. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '1-'18, UWV-district Zuidwest Telefonist/Receptionist (2) 1,3 Secretarieel mdw. (2) 1,9 Secretaresse (3) 2,7 Directiesecr./ Managementass.,3 De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Zuidwest. De relatief grootste groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor Contactcenter teamleider, Junior accountmanager, ICT-beheerder, Particulier digitaal onderzoeker en Medewerker evenementenorganisatie. Een relatief geringere groei wordt voorzien voor de vacatures voor Telefonist/Receptionist, Secretarieel medewerker, Secretaresse en Bedrijfsadministratief medewerker. Bedrijfsadministratief mdw. (2) Financieel administratief mdw. (3) Bedrijfsadministrateur 2,9,2 5,3 Assistent accountant 5,5 Ontstane vacatures 213 Nederland UWV-district Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Zuidwest Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. recent gediplomeerden ECABO-domein Aandeel vac. recent gedipl. in vac. ECABO % 6 6% 6 Salarisadministrateur Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider Marketing mdw. Assistent communicatiemdw. 5, 7,2 6,6 8,7 7, 7,7 Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Nederland UWV-district Zuidwest Drechtsteden 3 1 Gorinchem SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR Mdw. evenementenorganisatie Junior accountmanager Comm. mdw. bank- en verz. Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar,7 7,8 8,3 6,3 7, 8,3 6,9 Rijnmond West-Brabant Zeeland Netwerkbeheerder 7, % Particulier digitaal onderzoeker Medewerker personeel en arbeid Medewerker sociale zekerheid Juridisch mdw. - openbaar bestuur 5,7 5, 6,5 7,9 Juridisch mdw. - zakelijke dv. 5,9 Totaal 5,

5 Voorkeur werkgevers Zuidwest 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij Sectorale het vervullen verdeling van vacatures. werkgelegenheid Het gaat hierbij ECABO-domein onder andere op om mbo-niveau vragen over 213 verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door recent gediplomeerden of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In iedere richting verwacht een (kleine) meerderheid van de leerbedrijven in UWV-district Zuidwest geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In de richting Secretariële beroepen (6) is dit aandeel het grootst. In de richting Bank- en verzekeringswezen geeft 5 aan geen stijging van het gewenste opleidingsniveau te verwachten. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. Richtingen waarin relatief vaak een stijging van het gevraagde opleidingsniveau verwacht wordt, zijn Bank- en verzekeringswezen, Commerciële beroepen en ICT en media. In deze richtingen wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo. In de richtingen Bank- en verzekeringswezen en Juridische beroepen wil men ook relatief vaak een werknemer op hbo-niveau. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. In de meeste richtingen geven werkgevers aan voornamelijk overige werkzoekenden te hebben aangenomen, met name werkzoekenden die reeds werkervaring hadden in de betreffende functie. In de richtingen Financieel-administratieve beroepen en ICT en media is het grootste deel van de vacatures echter vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. In de richtingen Secretariële beroepen, Bank- en verzekeringswezen en Juridische beroepen is ongeveer een kwart van de vacatures vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. Verdeeld naar niveau is de vervulling van vacatures door recent gediplomeerden het grootst voor functies op mbo-niveau 2. Uit de enquête blijkt dat de helft van de werkgevers binnen het totale ECABO-domein vooraf geen bijzondere voorkeur heeft voor een bepaalde groep. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. Naar richting bezien heeft zelfs 5 van de werkgevers voor Secretariële beroepen geen voorkeur voor de vervulling van vacatures. Binnen de richting Bank- en verzekeringswezen is er relatief vaak een voorkeur voor recent gediplomeerden. Binnen de richting Juridische beroepen is er daarentegen relatief vaak een voorkeur voor overige werkzoekenden. Over het algemeen genomen is zichtbaar dat er indien er een voorkeur voor een bepaalde groep bestaat - een voorkeur is voor mensen met specifieke (werk)ervaring of de specifieke opleiding; dit geldt voor zowel recent gediplomeerden als overige werkzoekenden. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 213 Uitgesplitst naar de verschillende mbo-niveaus blijkt dat op mbo-niveau 2 en niveau 3 een meerderheid van de werkgevers aangeeft geen voorkeur te hebben voor een bepaalde aanbodscategorie. Op mbo-niveau is er een lichte voorkeur voor recent gediplomeerden boven overige werkzoekenden. Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1 5% SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring 1 3 mboniv. 2 2 ECABO totaal Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Zuidwest Totaal Secretariële beroepen Financieel-administratieve beroepen Commerciële beroepen 1 Bank- en verzekeringswezen ICT en media Juridische beroepen % 3% % 5% 6% 7% 8% 9% 1% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 5 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 2 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur mboniv mboniv. ECABO totaal 5

6 LEERLINGEN Leerlingen Zuidwest Leerlingen mbo 212/213 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Samenstelling leerlingen mbo 212/213 naar richting (ECABO-domein) Nederland UWV-district Zuidwest Drechtsteden Gorinchem Rijnmond 2 1 West-Brabant Zeeland SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR In het UWV-district Zuidwest waren er in het schooljaar 212/ leerlingen binnen het ECABOdomein op mbo-niveau. In totaal waren er in het zuidwesten ongeveer 91.3* mbo-leerlingen. De meeste leerlingen volgen een opleiding in de richting Financieel-administratieve beroepen, gevolgd door ICT en media en Secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Zuidwest relatief meer leerlingen in de richting Secretariële beroepen (1-), en relatief minder leerlingen in de richting Commerciële beroepen. Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in de richting ICT en media (3-) in Gorinchem en Zeeland op. In Gorinchem waren er relatief meer leerlingen in de richting Commerciële beroepen. In Zeeland valt het relatief grote aandeel leerlingen in de richting Secretariële beroepen (3-) op, terwijl het aandeel van leerlingen in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-) relatief laag ligt. Doordat meerdere hogescholen verschillende vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het zuidwesten aan te geven hoeveel hboleerlingen er in 212 waren. Voor de drie districten samen bevonden zich veruit de meeste leerlingen in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van de leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijke beeld. * Dit betreft het cijfer over schooljaar 211/212. Recentere gegevens waren op het moment van publicatie nog niet beschikbaar. 6 Leerlingen hbo 212 naar richting, UWV-districten Noord-, Midden- en Zuidwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 5 GEDIPLOMEERDEN Gediplomeerden Zuidwest Gediplomeerden mbo 212 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Samenstelling gediplomeerden mbo 212 naar richting 1 Nederland 1 1 UWV-district Zuidwest Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR In het UWV-district Zuidwest behaalden in 212 in totaal mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen Financieel-administratieve beroepen en Secretariële beroepen (3-). Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWVdistrict Zuidwest relatief meer gediplomeerden in de richting Secretariële beroepen (1-). Op arbeidsmarktregio-niveau zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting Financieeladministratieve beroepen (3-) in Gorinchem. West-Brabant kent relatief meer gediplomeerden in de richting ICT en media (3-) en relatief minder gediplomeerden in de richting Secretariële beroepen (3- ). In Zeeland zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen en relatief minder gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen, met name op niveau 3 en. Doordat meerdere hogescholen verschillende vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het zuidwesten aan te geven hoeveel gediplomeerden er in 211 in het hbo waren. Voor de drie districten samen behaalden veruit de meeste leerlingen hun diploma in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van het aantal gediplomeerden over de richtingen komen grotendeels overeen met het landelijke beeld. Gediplomeerden hbo 211 naar richting, UWV-districten Noord-, Midden- en Zuidwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR 7

8 Bestemmingen gediplomeerden Zuidwest 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% SEC2 SEC3 SEC FIN2 FIN3 FIN COM3 COM BV ICT2 ICT3 ICT JUR % Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). Van deze mbo-schoolverlaters stroomt ook een deel door naar het hbo. Deze categorie is echter niet apart in beeld gebracht. In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. De richtingen waarin de meeste gediplomeerden besluiten om door te leren in dezelfde richting binnen het ECABO - domein, zijn ICT en media niveau 2 en 3 en Financieel-administratieve beroepen niveau 3 (respectievelijk 59 en 6%). Met name vanuit de richting Secretariële beroepen niveau 2 en (in mindere mate) vanuit de richting Financieel - administratieve beroepen niveau 2 is relatief veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO -domein. Vanuit de overige richtingen is deze doorstroom minimaal. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen buiten het ECABO-domein voor. Vooral gediplomeerden binnen de richting Secretariële beroepen niveau 2 stromen relatief vaak door buiten het ECABO-domein. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo % % % 3% % 5% 6% 7% 8% 9% 1% Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - niet ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO Uitstroom MBO 8% 7% 6% 5% % 3% % Niveau 2 Niveau 3 Niveau ECABO totaal mbo totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau stroomt door naar een vervolgopleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting Secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan (5). Binnen de richtingen Commerciële beroepen en Juridische beroepen is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst (2). De richtingen Juridische beroepen en Commerciële beroepen kennen relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen (respectievelijk 8 en ). Dit aandeel is het kleinst voor de richting Secretariële beroepen (1). Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. 8 % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8

9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT Instroom arbeidsmarkt Zuidwest Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR 15 Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West-Brabant Zeeland Samenstelling instroom vanuit mbo 213 naar richting 1 Nederland 1 1 UWV-district Zuidwest Drechtsteden Gorinchem Rijnmond 1 2 West-Brabant Zeeland SEC (1-2) SEC (3-) FIN (1-2) FIN (3-) COM (3-) CMBV ICT(1-2) ICT (3-) JUR Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Zuidwest in 213 is Vergeleken met het landelijk beeld vindt er in het UWV-district Zuidwest relatief meer instroom plaats vanuit de richting Secretariële beroepen (met name 3-) en relatief minder vanuit de richting Commerciële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau is in Gorinchem en Rijnmond een relatief kleine instroom vanuit de richting ICT en media (3-). In Gorinchem is er verder een relatief grote instroom vanuit de richting Financieel-administratieve beroepen (3-). In Zeeland valt de relatief grote instroom vanuit de richtingen Commerciële beroepen en Secretariële beroepen (3-) op, terwijl er een relatief kleine instroom vanuit de richting Financieel-administratieve beroepen (3-) is. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het zuidwesten naar verwachting een afnemende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Deze afname is groter dan de landelijke afname van,. Zowel landelijk als in het UWV-district Zuidwest wordt in de meeste richtingen een krimpende instroom verwacht. Vooral in de richting Bank- en verzekeringswezen zal de instroom relatief veel gaan krimpen. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,2 1,2 1 1,,9-1 -,7 -, -,6-2 -1,2-1,2-1,2-1,8-3 -2,5 - -3,7-3,5 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Zuidwest 9 9

10 + =/+ = =/- - * 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF Werkgeversperspectief Zuidwest Kwalificatie Totaal Totaal Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West- Zeeland NL Zuidwest Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel medewerker (2) + + * * Secretaresse (3) * Directiesecretaresse/ Managementassistent * Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) * Financieel administratief medewerker (3) Bedrijfsadministrateur = Assistent accountant + + * * Salarisadministrateur + + * * + * * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) * Contactcenter medewerker (3) * - * - Contactcenter teamleider + + * * =/+ * * Marketing medewerker + + * * Assistent communicatiemedewerker + + * * + * * Medewerker evenementenorganisatie + * * * * * * Junior accountmanager * - * - Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen * + + =/+ ICT en media Medewerker ICT (2) + + * * + * * Medewerker beheer ICT (3) * ICT-beheerder * Applicatieontwikkelaar + + * * Netwerkbeheerder + + * * + * * Particulier digitaal onderzoeker + * * * * * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid * Medewerker sociale zekerheid + + * * + * * Juridisch medewerker - openbaar bestuur + =/+ * * + * * Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening + + * * + + * Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/+ =/+ + =/+ =/+ =/+ = Coördinator beveiliging (3) = = =/+ =/+ = =/+ = * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 1 Dit jaar heeft Etil wederom de arbeidsmarktsituatie in kaart gebracht vanuit het werkgeversperspectief. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 213. Dit levert de hiernaast afgebeelde indicator werkgeversperspectief op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 213 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt was dit wel het geval. Het beeld in het UWV-district Zuidwest komt bijna geheel overeen met het landelijke beeld. Over het algemeen is de arbeidsmarkt voor werkgevers zeer ruim. De arbeidsmarkt voor de richtingen Secretariële beroepen, Financieel-administratieve beroepen, ICT en media en Juridische beroepen is overwegend ruim tot zeer ruim. Alleen de richting Commerciële beroepen kent bij enkele kwalificaties krapte. Voor de meeste commerciële kwalificaties is de arbeidsmarktinstroom relatief beperkt, terwijl het aantal geregistreerde vacatures juist groot is. Met deze vraagaanbodverhouding is er voor een werkgever sprake van een krappe arbeidsmarkt. Toch kan het zo zijn dat in de huidige economische situatie deze krapte in de praktijk minder gevoeld wordt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het DUO Onderwijsonderzoek dat mbogediplomeerden die werkzaam zijn in de richting Commerciële beroepen, relatief vaak een opleiding gevolgd hebben buiten het domein van ECABO. In tegenstelling tot de richting Commerciële beroepen, overtreft in de overige richtingen het arbeidsaanbod (recent gediplomeerden en NWW) de vraag naar arbeid. Zo wordt bijvoorbeeld de ruime arbeidsmarkt voor telefonisten/receptionisten, secretarieel medewerkers en secretaresses voornamelijk veroorzaakt door een groot aantal NWW ers, terwijl de relatieve ruimte op de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/managementassistenten voornamelijk door recent gediplomeerden komt. Voor wat betreft de richting Particuliere beveiliging kan op basis van het algemene beeld geconcludeerd worden dat de landelijke arbeidsmarkt voor beveiliger ruim is voor werkgevers. Voor coördinator beveiliging is er sprake van een gemiddelde arbeidsmarktruimte. Ten opzichte van een jaar geleden kan geconstateerd worden dat de arbeidsmarkt over het algemeen ruimer is geworden. Dit is met name het gevolg van een daling van het aantal vacatures. Daarnaast is het aanbod toegenomen, met name als gevolg van de sterk gestegen werkloosheid. Zo was er bijvoorbeeld een jaar geleden voor de richting Financieel-administratieve beroepen in meer kwalificaties sprake van een gemiddelde of ruime arbeidsmarkt, terwijl er nu voor alle kwalificaties een zeer ruime arbeidsmarkt is. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf) 1

11 + =/+ = =/- - * 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN Arbeidsmarktperspectieven recent gediplomeerden Zuidwest Kwalificatie Totaal Totaal Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West- Zeeland NL Zuidwest Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) = = =/- = =/- = =/+ Secretarieel medewerker (2) * Secretaresse (3) =/- = Directiesecretaresse/ Managementassistent =/ =/- - Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) = Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- =/- = =/- =/- =/+ Bedrijfsadministrateur =/- = - - =/- =/+ + Assistent accountant =/- = = * =/+ =/- = Salarisadministrateur =/+ =/+ * * =/+ =/+ =/+ Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider =/+ =/+ * * =/+ =/+ =/- Marketing medewerker =/- = =/+ =/- = = + Assistent communicatiemedewerker =/- =/- =/- * =/- =/- =/- Medewerker evenementenorganisatie =/- =/- * * =/- * * Junior accountmanager =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/+ =/+ =/+ =/+ = =/+ + ICT en media Medewerker ICT (2) =/- =/- Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- - - =/- =/- =/+ ICT-beheerder = = = + = =/- = Applicatieontwikkelaar = = - * + + = Netwerkbeheerder = = * * = + = Particulier digitaal onderzoeker - - * * - * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid = =/+ + = =/+ =/+ =/+ Medewerker sociale zekerheid =/- =/- * * - =/- = Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- = * * = = =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening * - - =/- Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/- =/- - =/- =/- =/- =/- Coördinator beveiliging (3) = = =/- =/- =/+ =/- = * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 11 Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor recent gediplomeerden van de verschillende ECABO-kwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat er relatief veel recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn in verhouding tot het aantal vacatures. De perspectieven voor recent gediplomeerden zijn wisselend. In 212 en 213 was er sprake van een forse afname van het aantal ontstane vacatures. Naar verwachting gaat echter vanaf 21 het aantal nieuwe vacatures weer toenemen, al is de toename tot en met 218 relatief beperkt. Deze toename wordt veroorzaakt door de aantrekkende economie (waardoor het aantal baanwisselingen toeneemt) en vervangingsvraag als gevolg van pensionering. Samenvattend resulteren deze ontwikkelingen eind 218 voor de richting Secretariële beroepen in matige tot geringe arbeidsmarktperspectieven voor gediplomeerden. De werkloosheid in deze richting is het afgelopen jaar aanzienlijk opgelopen en recent gediplomeerden in deze richting vinden minder snel een baan in vergelijking met de overige ECABO-richtingen. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat ongeveer een derde werkt in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt en een kwart van de gediplomeerden werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Binnen de richting Secretariële beroepen is het landelijke arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Telefonist/Receptionist (2) het best, namelijk voldoende. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden relatief groot is ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Financieel-administratieve beroepen zijn over het algemeen niet zo gunstig. Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten werkloos is en dat is tegenover in Nederland hoog. Verder blijkt dat ruim % direct in het verlengde van de opleiding werkt en dat een vijfde werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Het perspectief van de kwalificatie Salarisadministrateur is het best, namelijk ruim voldoende. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Commerciële beroepen zijn ten opzichte van de overige ECABO-richtingen relatief gunstig. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat de werkloosheid bij de eerste bestemming in de richting Commerciële beroepen op ligt, dat is positiever dan de gemiddelde in Nederland. Wel blijkt dat slechts 2 van de respondenten direct in het verlengde van hun opleiding werkt, met een gemiddelde van 5 is dat een relatief laag percentage. Het is van belang onderscheid te maken tussen de verkoopgerichte kwalificaties en de marketinggerichte kwalificaties. Voor de verkoopgerichte kwalificaties (vier van de zeven) geldt namelijk dat door het grote aantal vacatures voor deze functies en de relatief kleine instroom van recent gediplomeerden de perspectieven goed tot ruim voldoende zijn. Het perspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen is landelijk ruim voldoende. In het district Zuidwest is het vooruitzicht eveneens ruim voldoende. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De vraag naar deze kwalificatie is als gevolg van de bankencrisis minder groot, maar ook de verwachte arbeidsmarktinstroom is kleiner geworden. De perspectieven binnen de richting ICT en media zijn voor gediplomeerden van de opleidingen op niveau 2 en 3 minder gunstig dan voor die op niveau (uitgezonderd Particulier digitaal onderzoeker). Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten in de richting ICT en media werkloos is, hetgeen hoog is tegenover in Nederland. Voor twee van de zes kwalificaties in de richting ICT en media zijn de perspectieven voor recent gediplomeerden de komende vijf jaar gering: Medewerker ICT (2) en Particulier digitaal onderzoeker. Binnen de richting Juridische beroepen zijn de perspectieven voor gediplomeerden van de meeste opleidingen niet zo gunstig. De kwalificatie Medewerker personeel en arbeid heeft de meeste leerlingen in deze richting en kent een voldoende perspectief. Bij de overige drie kwalificaties is sprake van een matig of gering perspectief. Een belangrijke opmerking hierbij is dat een deel van de recent gediplomeerden in de richting Juridische beroepen niet de arbeidsmarkt instroomt, maar zal doorstromen naar het hbo. Na afronding van een hbo-opleiding worden de arbeidsmarktperspectieven wellicht beter. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt wel dat van de respondenten in de richting Juridische beroepen direct in het verlengde van de opleiding een baan vindt. Nog een kwart vindt werk binnen het werkveld van het kenniscentrum. Landelijk gezien zijn er in de richting Particuliere beveiliging matige perspectieven voor recent gediplomeerden van de opleiding Beveiliger (2). Bij het vaststellen van het arbeidsmarktperspectief voor Beveiliger is rekening gehouden met het feit dat er op niveau 2 een klein aanbodoverschot nodig is om de arbeidsmarkt in evenwicht te houden. Een deel van de leerlingen valt namelijk uiteindelijk af, omdat in de loop van de opleiding blijkt dat ze niet over de goede competenties beschikken. Voor gediplomeerden van de opleiding Coördinator beveiliging (3) is het arbeidsmarktperspectief gemiddeld. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat bedrijven vooral behoefte blijken te hebben aan ervaren beveiligers die doorgroeien naar de functie van coördinator. Wanneer tot slot de perspectieven voor recent gediplomeerden in het UWV-district Zuidwest worden vergeleken met het landelijk beeld, is te zien dat er in sommige gevallen sprake is van een afwijking. Relatief betere perspectieven zijn er voor gediplomeerden van de opleiding Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant, Marketing medewerker, Medewerker personeel en arbeid en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. Daarentegen kent het zuidwesten relatief geringere perspectieven voor de kwalificatie Directiesecretaresse/Managementassistent. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf)

12 + =/+ = =/- - * 1 STAGEPERSPECTIEVEN Stageperspectieven Zuidwest Kwalificatie Totaal Totaal Drechtsteden Gorinchem Rijnmond West- Zeeland NL Zuidwest Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) =/- =/- = = =/- = - Secretarieel medewerker (2) =/- =/- = = =/- = - Secretaresse (3) =/+ =/+ =/+ =/+ = + + Directiesecretaresse/ Managementassistent =/ = + + Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- =/- = = - =/- - Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- =/- =/- =/- =/- = Bedrijfsadministrateur =/- = = = =/- =/- = Assistent accountant =/- = = = =/- = =/- Salarisadministrateur = = = = = =/+ * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) =/ =/+ Contactcenter medewerker (3) = - * * * * - Contactcenter teamleider =/- - * * * * - Marketing medewerker = = = = = =/+ =/+ Assistent communicatiemedewerker = = = = = =/+ - Medewerker evenementenorganisatie =/- = = = = =/+ = Junior accountmanager =/ =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/+ = - = - = + ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- = = = = = =/- ICT-beheerder = = = = = = =/+ Applicatieontwikkelaar =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ + Netwerkbeheerder = =/+ =/+ =/+ =/+ = =/+ Particulier digitaal onderzoeker =/- - * * - * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid = Medewerker sociale zekerheid = Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/ = - Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening =/- =/- =/- =/- - =/- = Particuliere beveiliging Beveiliger (2) =/- = = = = =/- =/- Coördinator beveiliging (3) =/ * Niet van toepassing. 12 Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 213. Zij hebben op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWVdistrict Zuidwest wijken in meerdere gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven in het zuidwesten zijn er voor de kwalificaties Directiesecretaresse/ Managementassistent, Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant, Commercieel medewerker binnendienst, Medewerker evenementenorganisatie, Junior accountmanager, Medewerker beheer ICT, Netwerkbeheerder en beveiliger. Relatief geringere perspectieven zijn er in het zuidwesten voor Contactcenter medewerker, Contactcenter teamleider, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Particulier digitaal onderzoeker, Medewerker sociale zekerheid, Juridisch medewerker - openbaar bestuur en Coördinator beveiliging. In Drechtsteden valt het geringe perspectief op voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, vergeleken met een voldoende perspectief in het zuidwesten. Ook in Rijnmond is er een gering perspectief voor deze kwalificatie. Rijnmond kent verder een voldoende perspectief voor Directiesecretaresse/ Managementassistent, terwijl er in het UWV-district Zuidwest sprake is van een goed stageperspectief. Rijnmond is overigens de enige regio in dit district die voor geen enkele kwalificatie een beter perspectief kent dan het zuidwesten. West-Brabant kent een voldoende stageperspectief voor de kwalificatie Juridisch medewerker - openbaar bestuur, tegenover een gering perspectief in het zuidwesten. In Zeeland vallen in negatieve zin de stageperspectieven voor de kwalificaties Assistent communicatiemedewerker en Medewerker personeel en arbeid op, vergeleken met het UWV-district Zuidwest. Zeeland kent echter wel een goed perspectief voor de kwalificatie Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, terwijl er in het zuidwesten een voldoende perspectief voor deze kwalificatie is.

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Colofon Status Auteurs Definitief ECABO: Mike van Mechelen, Huub Verijdt M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2011 Overname voor eigen gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2014 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en conclusie 3 1 Vraag naar arbeid 4 1.1 Huidige werkgelegenheidsstructuur 4 1.2

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008 door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1.0 Officieel Februari 2008 Mike van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Hoveniers/groenvoorziening

Hoveniers/groenvoorziening Hoveniers/groenvoorziening Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de hoveniers/groenvoorziening. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009

Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009 Barometer arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2008-2009 Op welke uitdagingen en knelpunten moeten we vanuit onderwijs- en arbeidsmarktperspectief

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Nieuwsbrief december 2009 SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Als uitbreiding van de gebruikelijke APO-gegevens is Etil de afgelopen maanden druk bezig geweest om informatie te leveren rond de aansluiting

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie