Trainingsaanbod. Najaar Apotheker & Apothekersassistent. Trainingsaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsaanbod. Najaar 2013. Apotheker & Apothekersassistent. Trainingsaanbod 2013 1"

Transcriptie

1 Trainingsaanbod Najaar 2013 Apotheker & Apothekersassistent Trainingsaanbod

2 Voorwoord Beste collega, Hierbij ontvang je het aangepaste trainingsaanbod voor het najaar van Om ervoor te zorgen dat het aanbod zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de speerpunten en prioriteiten, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: - De trainingen zijn geclusterd naar de vier pijlers: Markt, Mens, Resultaat, Proces, - GFZ communicatietraining is vervangen door de Zenith-training, - Projectmanagement en Verandermanagement zijn samengevoegd, - Sales in de Zorg en Relatiemanagement zijn samengevoegd, - Optimaal Samenwerken en Conflicthantering is aangevuld met Situationeel Leidinggeven, - de training Profile Dynamics is komen te vervallen. De trainingen die op decentraal niveau in de regio s plaatsvinden zijn niet in dit aanbod op genomen. We wensen je veel succes met het maken van een keuze en zien je graag binnenkort bij een van onze trainingen of op My Next Level! De Mediq Academie

3 Inhoudsopgave Voorwoord Trainingsaanbod voor Apothekers... 4 MARKT... 4 GFZ-Communicatietraining (Zenith)... 4 Sales in de zorg /Relatiemanagement... 4 Zorgverzekeraars... 5 RESULTAAT... 5 Sturen op Cijfers... 5 MENS... 6 HRM... 6 Optimaal Samenwerken en Conflicten hanteren... 6 Project- en Verandermanagement... 7 OVERIGE TRAININGEN... 8 Introductieprogramma Nieuwe apothekers Trainingsaanbod voor Assistenten... 8 PROCES... 8 Klantgerichtheid... 8 Een goed zorgadvies of sales aan de balie?... 9 Omgaan met lastige en agressieve klanten... 9 MENS Grip op je werk OVERIGE TRAININGEN Teamtraining Aanbod E-learning... 12

4 1. Trainingsaanbod voor Apothekers MARKT GFZ-Communicatietraining (Zenith) Beïnvloeden vanuit het verbindend GFZ perspectief Hoe krijg je de huisartsen oprecht geïnteresseerd voor en betrokken bij het implementeren van de GFZ-methodiek zodat ze hier op langere termijn actief aan meewerken? Hoe verwoord je de methodiek op zo n wijze dat je rekening houdt met de belangen en praktische bezwaren van de huisarts? Tegen welke weerstand kun je aanlopen en hoe kun je daar effectief op ingaan? Tijdens deze training leer je een praktische aanpak voor het voorbereiden en voeren van de gesprekken met de huisarts. Tijdens de training ga je intensief oefenen; het gaat er immers om dat je deze aanpak vervolgens zelfstandig kunt toepassen in jouw gesprekken. Aanmelden voor deze training verloopt via de regiomanager (op voordracht). Deze training wordt verzorgd door het trainingsbureau Zenith. Locatie 2 dagen 9:00 17:00 uur Mediq Hoofdkantoor Utrecht Sales in de zorg /Relatiemanagement Jouw positie in de zorgketen bepaalt steeds meer het succes van je apotheek. In deze training ga je allereerst een analyse maken van jouw relatie met de belangrijke zorgcontacten in de regio (o.a. huisartsen, verzorgingshuizen, instellingen, FTO en overige specialisten). Je weegt de belangen en prioriteiten af om vervolgens gerichte acties te bepalen hoe jij op een efficiënte en doelgerichte wijze de samenwerking met hen kunt opbouwen dan wel optimaliseren. Ook bespreken we hoe je tijdens het gesprek zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en communicatiestijl van de ander. Daarnaast gaan we concreet in op het verwerven van instellingen en tehuizen als klant. We doorlopen de volgende stappen: het realiseren van een afspraak, het voorbereiden van het sales-gesprek, het voeren van een optimaal gesprek en komen tot afspraken. We sluiten af met tips welke extra zorg en aandacht je deze nieuwe klant kunt geven om van hem een loyale klant te maken.

5 1 dag + voorbereidende opdracht 9:00 17:00 uur - 26 november 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht - 28 november 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht Zorgverzekeraars Leuker kunnen we t niet maken; inzichtelijker wel Na de training ben je in staat om je eigen contracten met zorgverzekeraars om te zetten in een juiste declaratie door een beheersing van de dagelijkse processen. Verder ben je op de hoogte van de betreffende achtergronden van contracten en wetgeving en de afspraken van Mediq met de diverse zorgverzekeraars. Deze training wordt verzorgd i.s.m. de Afdeling Zorgverzekeraars. Trainingsdata, en tijdstip Accreditatie 0,5 dag - 15 oktober 2013, 12:30 17:00 uur regio Kerkrade - 21 november 2013, 12:30 17:00 uur regio Wieringerwerf 4 punten RESULTAAT Sturen op Cijfers Hoe draai ik aan de juiste knoppen? In deze training ga je financiële rapportages analyseren en interpreteren ofwel: je leert jouw cijfers, KPI s en management informatie lezen. Onderliggend worden de standaardprocedures besproken. Bovendien leg je een koppeling tussen de financiële rapportages en het werk in de apotheek, met als centrale vraag: Hoe draai je aan de juiste knoppen om jouw targets te behalen? Deze training wordt verzorgd i.s.m. Afdeling Financial Control & Accounting 0,5 dag + voorbereidende opdracht 9:00 13:00 uur - 17 oktober 2013 regio Steenwijk - 21 november 2013 Mediq Hoofdkantoor

6 Utrecht MENS HRM Een essentieel onderdeel van jouw rol als leidinggevende is HRM Tijdens deze praktijkgerichte basistraining maken we kennis hiermee: wat houdt HRM in en het HR-beleid van Mediq en welke rol heb jij als leidinggevende hierin? Basis voor de training vormt de teamreview. Aan de hand van de review van je team, die je voorafgaand aan de training maakt, bespreken we de uitkomst en wat dit betekent en ga je aan de slag met een actieplan. Denk hierbij aan stappen die je moet nemen bij langdurig verzuim, disfunctioneren, maar ook: welke acties kun je ondernemen bij een zeer goed functionerende medewerker? En wat kun je hierin van HR verwachten? Welke best practices, materialen, en instrumenten staan tot je beschikking? Deze training is bestemd voor apothekers, teamleiders en farmaceutisch managers. Deze training wordt verzorgd i.s.m. de Afdeling HRM 1 dag + voorbereidende opdracht - 31 oktober 2013 regio Utrecht - 28 november 2013 regio Steenwijk Optimaal Samenwerken en Conflicten hanteren Alles wat je aandacht geeft, groeit In iedere apotheek loopt de samenwerking binnen het team weleens stroef, komen conflicten voor, of is de communicatie met de apotheker verstoord. Effectieve sturing door de apotheker is dan noodzakelijk, zeker als de situatie van invloed is op de werksfeer, processen en resultaten. In deze training leer je hoe je de (verstoorde) samenwerking op een constructieve manier bespreekbaar maakt. Je leert je medewerkers op een duidelijke en constructieve wijze aan te spreken door transparant te managen. Je krijgt handvatten hoe je onrust of slechte werksfeer kunt voorkomen en weer focus creëert op de goede werksfeer en de klant. Aanvullend gaan we in op situationeel leidinggeven: hoe schat je de huidige prestaties van je medewerkers in en geef je zelf, per individu de juiste mate van sturing en ondersteuning. Deze training is ook aan te raden ter preventie van onrust in de apotheek.

7 1 dag Trainingsdata - 3 oktober 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht Project- en Verandermanagement Projectmanagement is een middel om je doelstellingen, zoals wachttijden, te reduceren en klanttevredenheid te vergroten, op een efficiënte wijze te bereiken en daarmee rendementsverhoging te realiseren in je apotheek. Om dergelijke projecten tot een goed eindresultaat te kunnen brengen is inzicht in alle aspecten van projectmatig werken essentieel. In deze training leer je enerzijds de projectmatige kant van een projectaanpak, planning, het beleggen van taken, rollen en verantwoordelijkheden bij projectleden. Anderzijds leer je de mensgerichte kant als draagvlak creëren bij je team, hen informeren en aansturen op het project en de afstemming en samenwerking met andere betrokkenen bij het project. Binnen Mediq en de farmacie heb je echter structureel te maken met veranderingen. Hoe sta je zelf tegenover veranderingen? Welke fasen doorloopt iedere medewerker in een veranderproces en hoe gaan zij daarmee om? Hoe creëer je draagvlak en ga je om met eventuele weerstand? Ofwel, hoe verhoog je de veranderbereidheid van je team? Terugkomsessie Na 2 maanden is er een terugkomsessie waarin je met elkaar praktijkervaringen bespreekt en verder aanscherpt. Je gaat onderling ervaringen, lessons learned en praktijkdilemma s uitwisselen. Training: 1 dag + voorbereidende opdracht Terugkomdag: 0,5 dag Training: Terugkomdag: 9:00 13:00 uur - 5 november terugkomdag nntb(2014)mediq Hoofdkantoor Utrecht

8 OVERIGE TRAININGEN Introductieprogramma Nieuwe apothekers Op een praktische, direct toepasbare manier kennis maken met Mediq en wegwijs worden in de diverse processen, procedures en rollen waar je mee te maken krijgt in de apotheek, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, kwaliteit of voorraadbeheer. Tijdens de trainingen die worden verzorgd door medewerkers van de betreffende afdelingen zelf, krijg je inzicht in waar je terecht kunt met vragen, wat je van Mediq kunt verwachten en wat Mediq van jou verwacht. Deze training is verplicht voor alle nieuwe apothekers. Deze training wordt verzorgd i.s.m. meerdere afdelingen binnen Mediq. Locatie 2 x 1 dag + voorbereidende opdracht Mediq Hoofdkantoor Utrecht Trainingsdata - 15 oktober 2013 (dag 1) + 29 oktober 2013 (dag 2) - 19 november 2013 (dag 1) + 26 november 2013 (dag 2) Accreditatie 2 punten 2. Trainingsaanbod voor Assistenten PROCES Klantgerichtheid Goed en snel geholpen Hebben we in de waan van de dag de focus nog scherp? Lukt het de klant achter de producten en vragen écht aan te spreken. Het hoeft vaak niet veel tijd extra te kosten maar levert veel op: een amicaal gesprek, een tevreden klant, een bedankje voor jouw goede service. Het gaat om de binding met de klant, en een loyale klant zal terugkeren en terugkerende omzet genereren. Je krijgt praktische handvatten hoe je de klant nog beter kunt adviseren in lijn met de Mediq-formule. Ook besteden we aandacht aan omgaan met klachten of ontevreden klanten; immers een ontevreden klant kan je meest loyale klant worden. Verder krijg je inzicht hoe je werkprocessen en

9 personeelsbezetting/roostering met meer focus op de klant kunt inrichten. 1 dag + voorbereidende opdracht - 7 november 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht Een goed zorgadvies of sales aan de balie? Meer plezier en omzet in je winkel In deze training leer je zo optimaal mogelijk jouw klanten te helpen en pro-actief te adviseren waarbij je met veel voldoening en plezier je expertise, creativiteit en een stukje lef inzet. Je leert de kernbehoeften van klanten te achterhalen en hierop in te spelen. Hoe sluit je aan op het gedrag van je klant? Waar liggen de kansen voor een completer (zorg)advies, ofwel koppelverkoop? Durf je een stapje verder te gaan voor je klant? En hoe kom je tot een korte en krachtige afsluiting? Dit alles volgens de merkwaarden van Mediq Apotheek en op een wijze die bij jou past. Tijdens deze training werken we met concrete producten en praktijkvoorbeelden waarin we een koppeling maken tussen Zorg en Zelfzorg. Accreditatie 1 dag + voorbereidende opdracht - 8 oktober 2013 regio Kerkrade - 17 oktober 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht 7,5 punten Omgaan met lastige en agressieve klanten Tot zover, en niet verder! Hier starten we allereerst met de stappen van goed luisteren en reageren op de klant; daarmee kun je vaak al irritatie en mogelijke agressie voorkomen. Vervolgens leer je een potentieel agressieve situatie en de typen lastige klanten herkennen. Je leert met de klant constructief in gesprek te blijven/komen door bij alle emoties van de klant een duidelijke gevoelsreflectie te geven en daarbij

10 de-escalerend gedrag te vertonen. Verder leer je duidelijk je eigen grenzen aan te geven en hoe te handelen als de klant agressief wordt. Accreditatie 1 dag + voorbereidende opdracht - 14 november 2013 Mediq Hoofdkantoor Utrecht 7 punten MENS Grip op je werk Positief assertief in plaats van negatief passief Tijdens deze training krijg je inzicht in jouw houding bij verschillende aspecten van je werk en hoe je daar beter mee om kunt gaan. Je krijgt inzicht in de aspecten die bij jou werkdruk creëren en hoe je dit kunt verminderen. Je krijgt inzicht in het bewust worden van je eigen grenzen en hoe je die bespreekbaar kunt maken bij je collega s en apotheker. Als je duidelijker communiceert met anderen en duidelijk je grenzen aangeeft, kun je effectiever functioneren en een betere balans bewaken voor jezelf. Ook besteden we aandacht aan hoe je omgaat met bijvoorbeeld veranderingen en hoe je hierbij jouw eigen randvoorwaarden bewaakt. Hiermee krijg je zelf meer grip op je werk en kun je een meer actieve bijdrage leveren binnen jouw team. 1 dag + voorbereidende opdracht - 10 oktober 2013 regio Kerkrade Accreditatie - 7,5 punten

11 OVERIGE TRAININGEN Teamtraining Een op maat gemaakte training voor een team met als doel het team beter te laten functioneren op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, flexibiliteit en communicatie. Locatie Trainingsdata 1 dag (of meerdere dagdelen) Op locatie In overleg te bepalen

12 3. Aanbod E-learning Hieronder tref je het aanbod E-learnings op My Next Level in alfabetische volgorde voor Zodra er wijzigingen komen in het aanbod, wordt dit gecommuniceerd via Mediq Actueel. Je vindt de e-learnings onder 1. Antistolling en trombose (geaccrediteerd) 2. Astma (1) 3. Astma (2) 4. Avène module 1: basisverzorging 5. Avène module 2: NIEUW 6. Diabetes Mellitus: type 1 7. Diabetes Mellitus: type 2 8. Diabetes Mellitus: Glucagen (instructie) 9. FarmacocasusPijn 1 +FarmacocasusPijn 2 (geaccrediteerd) 10. Farmacocasus Hoest (geaccrediteerd) 11. Farmacocasus Reflux (geaccrediteerd) 12. Incontinentie (1) 13. Hooikoorts (1) 14. Huid: hoe zit het ook alweer? 15. Mediq Apotheek eigen merk 16. Mediq basistraining voor nieuwe medewerkers 17. Nieren en geneesmiddelen (geaccrediteerd) 18. Osteoporose (1) (geaccrediteerd) 19. Therapietrouw (geaccrediteerd) 20. Vitaminen, mineralen en supplementen

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie