Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout"

Transcriptie

1 Leerplan OPLEIDING Daktimmerman Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/749/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012

2 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking Repetitieve spanten Hout- Complexe daken Constructiesystemen Basis manuele houtbewerking Balklagen 40 DAKTIMMERMAN 480 Lt Manuele houtverbinding Traditionele daken 120 Leerplan Daktimmerman 31 mei

3 MODULES Naam Code Lestijden Balklagen M HO Lt Basis machinale houtbewerking M HO G Lt Basis manuele houtbewerking M HO G Lt Complexe daken M HO Lt Traditionele daken M HO Lt Manuele houtverbinding M HO G Lt Repetitieve spanten M HO Lt Leerplan Daktimmerman 31 mei

4 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding Beginsituatie Algemene doelstellingen van de opleiding Minimale materiële vereisten Evaluatie van de cursisten Module: Basis machinale houtbewerking (M HO G lestijden) Module: Basis manuele houtbewerking (M HO G lestijden) Module: Manuele houtverbinding (M HO G lestijden) Module: Balklagen (M HO lestijden) Module: Complexe daken (M HO lestijden) Module: Repetitieve spanten (M HO lestijden) Module: Traditionele daken (M HO lestijden) Zwevende Module: Houtconstructiesystemen (M HO lestijden) Bibliografie... 45

5 1 INLEIDING 1.1 ALGEMENE INLEIDING De beroepsopleiding Daktimmerman hoort thuis in het studiegebied HOUT (HO). De opleiding is afgeleid van een beroepsprofiel (BP Schrijnwerker-timmerman 1998). De daktimmerman staat in voor het opmeten, uitzetten, maken, monteren en plaatsen van dakconstructies in de nieuwbouw en vernieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. In het beroepsprofiel werden geen beroepsdrempels opgenomen. In het beroepsprofiel werd geen niveaubepaling opgenomen. 1.2 INHOUD In de opleiding Daktimmerman worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het plaatsen van daken. Na de opleiding kan de cursist: eigen werkzaamheden plannen instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren manuele houtbewerkingen uitvoeren houtverbindingen manueel uitvoeren houtbewerkingen met houtbewerkingsmachines uitvoeren een constructie met houten elementen samenstellen het plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden het plaatsen van daken met repetitieve spanten uitvoeren het plaatsen van daken met balklagen voorbereiden het plaatsen van daken met balklagen uitvoeren het plaatsen van traditionele daken voorbereiden het plaatsen van traditionele daken uitvoeren het plaatsen van complexe daken met spanten voorbereiden het plaatsen van complexe daken met spanten uitvoeren 1.3 MODULES De opleiding bestaat uit 7 modules: Balklagen 40 Lt Basis machinale houtbewerking 40 Lt Basis manuele houtbewerking 40 Lt Complexe daken 120 Lt Manuele houtverbinding 40 Lt Repetitieve spanten 80 Lt Traditionele daken 120 Lt De modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking, en Manuele houtverbinding zijn instapvrije modules. De modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking en Manuele houtverbinding zijn de instapvoorwaarden voor de modules Repetitieve spanten, Balklagen, en Traditionele daken. De module Repetitieve spanten, is de instapvoorwaarde voor de module Complexe daken. De opleiding Daktimmerman is de instapvoorwaarde voor de zwevende module Houtconstructiesystemen. Leerplan Daktimmerman 31 mei

6 2 BEGINSITUATIE De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. Leerplan Daktimmerman 31 mei

7 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De beroepsopleiding Daktimmerman hoort thuis in het studiegebied HOUT (HO). De opleiding is afgeleid van een beroepsprofiel (BP Schrijnwerker-timmerman 1998). De daktimmerman staat in voor het opmeten, uitzetten, maken, monteren en plaatsen van dakconstructies in de nieuwbouw en vernieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. In het beroepsprofiel werden geen beroepsdrempels opgenomen. In het beroepsprofiel werd geen. In de opleiding Daktimmerman worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het plaatsen van daken. na de opleiding kan de cursist: eigen werkzaamheden plannen instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren manuele houtbewerkingen uitvoeren houtverbindingen manueel uitvoeren houtbewerkingen met houtbewerkingsmachines uitvoeren een constructie met houten elementen samenstellen het plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden het plaatsen van daken met repetitieve spanten uitvoeren het plaatsen van daken met balklagen voorbereiden het plaatsen van daken met balklagen uitvoeren het plaatsen van traditionele daken voorbereiden het plaatsen van traditionele daken uitvoeren het plaatsen van complexe daken met spanten voorbereiden het plaatsen van complexe daken met spanten uitvoeren 3.2 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen in de verschillende modules aan bod. Code Sleutelvaardigheid Verklaring SV02 SV09 SV12 SV17 SV19 SV32 SV35 Accuratesse Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn Leergierigheid Zelfstandigheid Zin voor samenwerking In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Leerplan Daktimmerman 31 mei

8 4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 4.1 ALGEMEEN De uitrusting en de inrichting van de lokalen, inzonderheid de werkplaatsen, dienen te voldoen aan de technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid. 4.2 NUTSVOORZIENINGEN Voorzieningen voor water Elektriciteitsvoorziening voor: Verlichting Aansluiting toestellen 4.3 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN Individuele zone voor de praktijkoefeningen Werkbanken Mogelijkheid om de theorie te geven Voldoende bergruimte Zone voor handenhygiëne Specifieke uitrusting voor: Opslag van grondstoffen en producten Afvalhygiëne Handenhygiëne E.H.B.O. Brandveiligheid 4.4 GERESCHAPPEN Algemeen Stapelrekken Transportmiddelen Schragen Veiligheidsschoenen Veiligheidsbril Gehoorbescherming Stofmasker Didactische specifieke modellen Houtstalen Verlengsnoeren Veiligheidsinstructiekaarten Handgereedschappen Klemsystemen Raspen Schuifmaat Recht lat of regel Tekenpotlood Paringspotlood Smetkoord Leerplan Daktimmerman 31 mei

9 Merkkrijt Metserskoord Schrijnwerkerpotlood Gom Vouwmeter Winkelhaak Zwaaihaak/hoekmeter Rolmeter Houten hamer Bankhamer Moker Set steekbeitels Sterschroevendraaiers Bitsenset en bitshouder Trektang Waterpas Pasdarm Laser Schietlood Rugzaag St-Jozefzaag Lijmborstel Schuurblokje Zaagvijl Blokschaaf Schraapstaal Spanschroef Nageldrijver Wetsteen Verstekhaak Aangedreven gereedschappen Handboormachine met toebehoren Slijpmachine Draaibank Freesmachine Ramenfrezen set Sponning- en groeffrezen Verstelbare hoekfrees Verzinkboor Slijpmolen Kolomboormachine Schroefmachine Handschaafmachine Handbovenfreesmachine met toebehoren Afkortzaag (radiaalzaag) Leerplan Daktimmerman 31 mei

10 Lintzaagmachine Cirkelzaagmachine Paneelzaagmachine Vlakschaafmachine Vandikteschaafmachine Langgatboormachine Lamellomachine Pengatmachine Verticale freesmachine Aanvoerapparaat Raampers Bandschuurmachine /breedbandschuurmachine Vandikteschuurmachine Handschuurmachine Slijpschijf Leerplan Daktimmerman 31 mei

11 5 EVALUATIE VAN DE CURSISTEN Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in functie van de te bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde materiaal en materieel. Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle cursisten alle opgaven uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk of de doelstellingen bereikt werden. Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk aspect hiervan de aandacht. Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden: cognitieve factoren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; psycho-motorische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van materialen, oog-handcoördinatie, evenwicht; werkmethode en attitudes: bijv. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en formaten; orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie, sociale omgang, veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; beoordelingsvermogen. Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een bewerkingsvolgorde, tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken met de cursisten zijn hierbij noodzakelijk. Indien deze openheid er niet is, ontstaan betwistingen en blijft zelfevaluatie uit. Evaluatie van PV Praktijk is een oordeel over: een proces: evaluatie van de vorderingen en attitudes op geregelde tijdstippen en bij momentopnames tijdens de realisatie of dienstverlening; een product: evaluatie van het product of de gepresteerde dienst. Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door positieve appreciatie, maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de evolutie van de cursist zijn van groot belang voor de eindevaluatie. Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen om het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. Leerplan Daktimmerman 31 mei

12 6 MODULE: BASIS MACHINALE HOUTBEWERKING (M HO G Lestijden) 6.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van houtbewerkingen met enkelvoudige houtbewerkingmachines. Voldoende aandacht dient te gaan naar de handgedreven houtbewerkingmachines en de bijhorende technieken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module De cursist kan bijgevolg: Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Houtbewerkingen met houtbewerkingmachines uitvoeren Een constructie met houten elementen samenstellen 6.2 BEGINSITUATIE Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 6.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Informatie Technische informatie Werktekeningen Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

13 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Het eigen werk evalueren. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Massief hout uitsmetten. Uitsmettingsprincipes Structuur van het hout Natuurlijke gebreken Plaatmateriaal optimaliseren. Massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingmachines verzagen. De zaagmachine Soorten: afkortzaag, lintzaag, cirkelzaag, paneelzaag Instellingen Veiligheidsvoorschriften Massief hout met houtbewerkingmachines schaven. De schaafmachine Soorten: vlakschaafmachine vandikteschaafmachine, handschaafmachine Instellingen Veiligheidsvoorschriften Massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. Profileringen en verbindingen paren en coderen. Paartekens Verbindingen Met groef Met lijst Met sponning Boren, frezen en zagen Bij ergonomisch kunnen werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Bij het gebruik van machinale houtbewerkingsmachines aandacht besteden aan stofafzuiging. Bij het gebruik van machinale houtbewerkingsmachines de opdracht relateren aan het te bewerken materiaal, de toebehoren en de instellingen (bijv. het zaagblad, schuurpapier ) Leerplan Daktimmerman 31 mei

14 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Profileringen en verbindingen met houtbewerkingmachines maken. Verbindingen met pen en gat, met lamello, deuvels, Pengatmachine Langgatboormachine Lamellomachine Freesmachine Handbovenfrees Verticale freesmachine Niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. Demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. Snijgereedschappen Gebruik Veiligheidsaspecten Houten constructies Niet-demonteerbare o Lijmsoorten o Montage- en opspantechnieken Demonteerbare Houten constructies schuren. De schuurmachine Soorten schuurmachines: o Bandschuurmachine o Handschuurmachine Soorten schuurpapier: o Samenstelling o Gegevens op het schuurpapier o Soorten schuurmiddelen o Toepassingen Instellingen Leerplan Daktimmerman 31 mei

15 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een houtbeschermlaag en een afwerklaag op een houten constructie manueel aanbrengen. Oppervlaktebehandeling Producten Technieken Veiligheidsvoorschriften 6.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV07 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. SV12 SV17 Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. SV36 Leerplan Daktimmerman 31 mei

16 7 MODULE: BASIS MANUELE HOUTBEWERKING (M HO G Lestijden) 7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van een manuele houtbewerking. De nadruk ligt op het hanteren van manueel gereedschap. Hier wordt gewerkt met machinaal voorbereide stukken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module. De cursist kan: Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu,welzijn en kwaliteit uitvoeren Manuele houtbewerkingen uitvoeren Een constructie met houten elementen samenstellen 7.2 BEGINSITUATIE Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Informatie Werktekeningen Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

17 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch kunnen werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. Massief hout uitsmetten. Plaatmateriaal optimaliseren. Uitsmetten Principes Structuur van het hout Natuurlijke gebreken De theorie aantonen via goed gekozen toepassingsvoorbeelden. Plaatmateriaal en fineer Soorten Kenmerken Eigenschappen Toepassingen Handelsafmetingen Massief hout en plaatmateriaal manueel verzagen. Massief hout manueel schaven. Massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. Profileringen en verbindingen paren en coderen. Verbindingen manueel maken. Zagen Soorten Schaven Soorten Paartekens Bij de manuele houtbewerking de opdracht relateren aan het te bewerken materialen en materieel (bijv. zaag, schuurpapier, lijmen ) Halfhoutsverbindingen Leerplan Daktimmerman 31 mei

18 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. Houten constructie-elementen Niet demonteerbare Demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. o Lijmsoorten o Montage- en opspantechnieken Demonteerbare Houten constructies schuren. Schuren Een houtbeschermlaag en een afwerklaag op een houten constructie manueel aanbrengen. Kenmerken Schuurmiddelen Toepassen Oppervlaktebehandeling Bescherming Afwerking Soorten producten en risico s Veiligheidvoorschriften Hoekverbindingen zoals pen en gat-verbinding. Kenmerken zoals soorten, samenstelling, gegevens, Bij het vergaren van demonteerbare en nietdemonteerbare houten constructieelementen is er voldoende aandacht voor werkvolgorde, verlijming en montage. 7.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV07 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

19 Sleutelvaardigheid Specificatie Code Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. SV36 Leerplan Daktimmerman 31 mei

20 8 MODULE: MANUELE HOUTVERBINDING (M HO G Lestijden) 8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het manueel uitvoeren van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal. Het gericht gebruiken van handgereedschap in constructies is hier belangrijk. Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide stukken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module. De cursist kan: Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Houtverbindingen manueel uitvoeren Een constructie met houten elementen samenstellen 8.2 BEGINSITUATIE Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Werkopdracht Informatie Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Werkopdrachten uitleggen. Technische informatie Werktekeningen Leerplan Daktimmerman 31 mei

21 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. Massief hout uitsmetten. Voorbereiding Plaatmateriaal optimaliseren. Massief hout en plaatmateriaal manueel verspanen. Houtverbindingen paren en coderen. Houtverbindingen manueel maken. Kwaliteit en geschiktheid van massief / plaatmateriaal Manueel maken Coderen en/of paren van de onderdelen Stellen van handgereedschap Niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. Demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. Houten constructies manueel schuren. Constructies beschermen en opslaan. Constructies Soorten verbindingen massief/plaatmateriaal Voorbereiden Samenstellen Lijmen Montage- en opspantechnieken Schuren Beschermen Opslaan Leerplan Daktimmerman 31 mei

22 8.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV07 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. SV36 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

23 9 MODULE: BALKLAGEN (M HO Lestijden) 9.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden en het plaatsen van hellende, gebogen en platte daken met en zonder oversteek met balklagen. De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Het plaatsen van daken met balklagen voorbereiden Het plaatsen van daken met balklagen uitvoeren 9.2 BEGINSITUATIE De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking en Manuele houtverbinding. 9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Informatie Technische informatie Werktekeningen Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

24 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch kunnen werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. De staat van de ruwbouw evalueren. Onderdelen van balklagen op maat zagen. Onderdelen van balklagen op ware grootte uitleggen. Houtverbindingen bij balklagen paren en coderen. Houtverbindingen bij balklagen maken. Opmeten Methodes Opmetingschets Controleren en evalueren van afwijkingen Zagen van balken: cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, afkortzaagmachine Een belangrijk onderdeel van te verwerven kennis heeft betrekking tot materialen en constructies. Men beperkt zich best tot de actueel meest gebruikte. Uitleggen van balklagen Werkmethode Paringtekens en paren van de balken Verbindingstechnieken van balken Balklagen transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken. Daken met balklagen uitzetten. Daken met balklagen aan de ruwbouw bevestigen en opsluiten. Transport van balken Planlezen Uitzetten van balklagen Bevestigingstechnieken Balklagen opsluiten Een bezoek aan een bouwwerf is aan te raden. Stoffeer de lessen door een zo ruim mogelijk gebruik van media bouwplannen,didactische modellen, foto s, documentatie, Leerplan Daktimmerman 31 mei

25 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren. Dwarse verstevigingen voor daken met balklagen plaatsen. Constructie, plaatsings-, bevestigings- en verbindingstechnieken Werkmethode voor Raveelconstructies voor daken met balklagen maken. Elementen voor daken met balklagen integreren. Gootconstructies bij daken met balklagen uitvoeren. Randen en oversteken bij daken met balklagen uitvoeren. Hellingswiggen bij daken met balklagen opmeten. Hellingswiggen bij daken met balklagen zagen. Hellingswiggen bij daken met balklagen plaatsen. Het plaatsen van dwarse verstevigingen bij het plaatsen van balklagen Gootconstructies plaatsen Het uitvoeren van randen en oversteken Opmeten hellingswiggen Zagen van hellingswiggen Gootbekledingen plaatsen Dakdoorbrekingen Plaatmateriaal en planken voor daken met balklagen zagen. Plaatmateriaal en planken op daken met balklagen bevestigen. Houtbeschermlagen voor daken met balklagen aanbrengen. Gootconstructies voor daken met balklagen bekleden. Schoorsteen Lichtkoepels Goten Hanggoten Bakgoot Zagen van plaatmateriaal: cirkelzaagmachine, paneelzaagmachine Afwerkingtechnieken Afwerkingsproducten Verduurzamingproducten Randen en oversteken voor daken met balklagen bekleden. Werkmethode om randen en oversteken te bekleden Isolatiematerialen voor daken met balklagen plaatsen. Isolatie Materialen Technieken en methoden Leerplan Daktimmerman 31 mei

26 9.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV32 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

27 10 MODULE: COMPLEXE DAKEN (M HO Lestijden) 10.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden en het plaatsen van complexe daken met spanten en met zelfdragende dakplaten. De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Het plaatsen van complexe daken met spanten voorbereiden Het plaatsen van complexe daken met spanten uitvoeren Het plaatsen van complexe daken met zelfdragende dakplaten uitvoeren 10.2 BEGINSITUATIE De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module Repetitieve spanten LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden. Werkplek Werkvolgorde Informatie Technische informatie Werktekeningen Administratie Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

28 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. Een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren. De staat van de ruwbouw evalueren. Onderdelen van complexe daken met spanten op maat zagen. Onderdelen van complexe daken met spanten op ware grootte uitleggen. Profileringen en houtverbindingen bij complexe daken met spanten paren en coderen. Profileringen en houtverbindingen bij complexe daken met spanten maken. Onderdelen van complexe daken met spanten berekenen. Opmeten Methodes Opmetingschets Controleren en evalueren van afwijkingen Zagen: cirkelzaagmachine, afkortzaagmachine, lintzaagmachine Werkmethode voor het Zagen van dakonderdelen Maken van een dakuitslag Paringtekens en paren van dakonderdelen Verbindingstechnieken De werkmethodes brengt men het best aan op een wijze dat de cursist zelf in de mogelijkheid is de aangeleerde leerstof of vaardigheid te differentiëren naar een andere dakvorm. Bij het realiseren kan men werken in groepsverband en/of eventueel met schaalmodellen, hoewel de voorkeur dient gegeven te worden aan werken op ware grootte. Vormen van dakonderdelen mathematisch bepalen Leerplan Daktimmerman 31 mei

29 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Onderdelen van complexe daken met spanten transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken. Muurplaten voor complexe daken met spanten plaatsen. Dakconstructies voor complexe daken met spanten uitzetten. Spantonderdelen voor dakontmoetingen met noordboom bij complexe daken maken. Spantonderdelen voor dakontmoetingen met kilgoot bij complexe daken maken. Spantonderdelen voor complexe daken aan elkaar bevestigen. Transport van dakonderdelen Muurplaten Planlezen Onderdelen van complexe daken Werkmethode voor Het uitzetten van dakconstructie Het maken v/e noordboom Het maken v/e kilkeper Bevestigingstechnieken Het specifieke karakter van de complexe daken dienen bepalend te zijn bij de te behandelende leerstof. Tot de groep van complexe daken behoort het schilddak, tentdak, mansardedak, wolfsdak, samengestelde daken,. Stoffeer de lessen door een zo ruim mogelijk gebruik van media: bouwplannen, didactische modellen, foto s, documentatie, Leerplan Daktimmerman 31 mei

30 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Spanten voor complexe daken aan de ruwbouw bevestigen. Lengteverbindingen voor complexe daken met spanten maken. Ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren. Windverbanden voor complexe daken met spanten plaatsen. Spantversterkingen voor complexe daken met spanten maken en plaatsen. Bevestigingstechnieken Werkmethodes voor Het maken van lengteverbindingen Het maken van aansluitingen met andere elementen Het maken en plaatsen van spantversterkingen Het plaatsen van de nok Elementen Een nok voor complexe daken met spanten plaatsen. Elementen voor complexe daken met spanten integreren. Houtbeschermlagen voor complexe daken met spanten aanbrengen. Onderdaken voor complexe daken met spanten plaatsen. Isolatiematerialen voor complexe daken met spanten plaatsen. Het windverband Dakvlakraam Dakkapel Houtbescherming voor spanten Producten en risico s Het onderdak Isolatie Materialen Technieken en methoden Dampscherm Koude bruggen en aansluitingen bestaande daken, gevels, schouwen Onderdelen van complexe daken met zelfdragende dakplaten transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken. Muurplaten voor complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Dakvormen voor complexe daken met zelfdragende dakplaten uitzetten Transport van dakonderdelen De muurplaten Werkmethode Technische tekeningen Onderdelen van zelfdragende daken Leerplan Daktimmerman 31 mei

31 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Zelfdragende dakplaten bij complexe daken aan de ruwbouw bevestigen. Ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren. Raveelconstructies bij complexe daken met zelfdragende dakplaten maken. Randen en oversteken bij complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Gootconstructies bij complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Dakkapellen bij complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Elementen voor complexe daken met zelfdragende dakplaten integreren. Houtbeschermlagen voor complexe daken met zelfdragende dakplaten aanbrengen. Onderdaken voor complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Isolatiematerialen voor complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. Tengels voor complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen Bevestigingstechnieken en werkmethode Werkmethodes voor Het maken van aansluitingen met andere bouwelementen Het plaatsen van randen en oversteken. Het plaatsen van gootconstructies. Het plaatsen van de dakkapel Het integreren van elementen Het plaatsen van het onderdak Het plaatsen van tengels Het plaatsen van dakbeschot voor zelfdragende dakplaten Houtbescherming voor zelfdragende dakplaten Producten en risico s Onderdak Isolatie Materialen Technieken en methoden Dampscherm Koude bruggen en aansluitingen bestaande daken, gevels, schouwen Een dakbeschot voor complexe daken met zelfdragende dakplaten plaatsen. 05 Leerplan Daktimmerman 31 mei

32 10.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV32 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

33 11 MODULE: REPETITIEVE SPANTEN (M HO Lestijden) 11.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden en het plaatsen van daken met repetitieve spanten. De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Het plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden Het plaatsen van daken met repetitieve spanten uitvoeren 11.2 BEGINSITUATIE De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking en Manuele houtverbinding LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Informatie Technische informatie Werktekeningen Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

34 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. De staat van de ruwbouw evalueren. Onderdelen van repetitieve spanten op maat zagen. Onderdelen van repetitieve spanten op ware grootte uitleggen. Profileringen en houtverbindingen bij repetitieve spanten paren en coderen. Profileringen en houtverbindingen bij repetitieve spanten maken. Opmeten Methodes Opmetingschets Controleren en evalueren van afwijkingen Werkmethode voor Het zagen van dakonderdelen Het maken van een dakuitslag Het profileren van repetitieve spanten Zaagmachine: cirkelzaagmachine, afkortzaagmachine, lintzaagmachine De werkmethodes brengt men het best aan op een wijze dat de cursist zelf in de mogelijkheid is de aangeleerde leerstof of vaardigheid te differentiëren naar andere dakvorm. Paringtekens en paren van dakonderdelen Repetitieve spanten transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken. Muurplaten voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Dakvormen voor daken met repetitieve spanten uitzetten. Dakconstructies voor daken met repetitieve spanten uitzetten. Transport van repetitieve spanten Planlezen Werkmethode voor Het plaatsen van muurplaten voor daken met repetitieve spanten Het uitzetten van dakvormen. Het uitzetten van dakconstructie Een bedrijfsbezoek evenals een bezoek aan een bouwwerf valt aan te raden. Stoffeer de lessen door een zo ruim mogelijk gebruik van media bouwplannen, didactische modellen, foto s, documentatie, Leerplan Daktimmerman 31 mei

35 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Spantonderdelen voor daken met repetitieve spanten aan elkaar bevestigen. Spanten voor daken met repetitieve spanten aan de ruwbouw bevestigen. Ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren. Windverbanden voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Spantversterkingen voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Een nok voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Raveelconstructies voor daken met repetitieve spanten maken. Elementen voor daken met repetitieve spanten integreren. Houtbeschermlagen voor daken met repetitieve spanten aanbrengen. Onderdaken voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Isolatiematerialen voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Tengels voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Dakbeschot voor daken met repetitieve spanten plaatsen. Werkmethode voor Het bevestigen van repetitieve spanten Het verankeren van repetitieve spanten Het maken van aansluitingen met andere bouwelementen Het plaatsen van windverbanden Het plaatsen van spantversterkingen Voor het plaatsen van de nok Het integreren van elementen Het plaatsen van onderdak Het plaatsen van tengels Het plaatsen van dakbeschot voor zelfdragende dakplaten Verbindingstechnieken en werkmethode Houtbescherming voor repetitieve spanten Producten en risico s Onderdak Isolatie Materialen Technieken en methoden Dampscherm Koude bruggen en aansluitingen bestaande daken, gevels, schouwen 11.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Leerplan Daktimmerman 31 mei

36 Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV32 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

37 12 MODULE: TRADITIONELE DAKEN (M HO Lestijden) 12.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden en het plaatsen van traditionele daken en gebinten. De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Het plaatsen van traditionele daken voorbereiden Het plaatsen van traditionele daken uitvoeren 12.2 BEGINSITUATIE De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking en Manuele houtverbinding LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Technische informatie gebruiken. Werkplek Werkvolgorde Informatie Technische informatie Werktekeningen Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

38 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. Het eigen werk evalueren. De staat van de ruwbouw evalueren. Onderdelen voor traditionele daken op maat zagen. Onderdelen voor traditionele daken op ware grootte uitleggen. Houtverbindingen bij traditionele daken paren en coderen. Houtverbindingen bij traditionele daken maken. Opmeten Methodes Opmetingschets Controleren en evalueren van afwijkingen Werkmethode voor Het zagen van dakonderdelen Het maken van een dakuitslag Het maken van houtverbindingen voor traditionele daken Zaagmachine: cirkelzaagmachine, afkortzaagmachine, lintzaagmachine De werkmethodes brengt men het best aan op een wijze dat de cursist zelf in de mogelijkheid is de aangeleerde leerstof of vaardigheid te differentiëren naar andere dakvorm. Paringtekens, paren en coderen van dakonderdelen. Leerplan Daktimmerman 31 mei

39 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Onderdelen van traditionele daken transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen gebruiken. Muurplaten voor traditionele daken plaatsen. Dakconstructies voor traditionele daken op de ruwbouw uitzetten. Spantonderdelen voor traditionele daken aan elkaar bevestigen. Spanten voor traditionele daken aan de ruwbouw bevestigen. Transport van onderdelen van een traditioneel dak Planlezen Werkmethode voor Het uitzetten van dakvormen Het plaatsen van muurplaten Het bevestigen van spantonderdelen Het verankeren van spanten Een bedrijfsbezoek evenals een bezoek aan een bouwwerf valt aan te raden. Stoffeer de lessen door een zo ruim mogelijk gebruik van media bouwplannen, didactische modellen, foto s, documentatie, Leerplan Daktimmerman 31 mei

40 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren. Werkmethodes voor Windverbanden voor traditionele daken plaatsen. Raveelconstructies voor traditionele daken maken. Lengteverbindingen voor traditionele daken maken. Een nok en gordingen voor traditionele daken plaatsen en verankeren. Elementen voor traditionele daken integreren. Kepers voor traditionele daken plaatsen. Randen en oversteken bij traditionele daken plaatsen. Gootconstructies bij traditionele daken plaatsen. Dakkapellen bij traditionele daken plaatsen. Houtbeschermlagen voor traditionele daken aanbrengen. Onderdaken voor traditionele daken plaatsen. Isolatiematerialen voor traditionele daken plaatsen. Tengels en latten voor traditionele daken plaatsen. Dakbeschot voor traditionele daken plaatsen. Het maken van aansluitingen met andere bouwelementen Het plaatsen van windverbanden Het maken van lengteverbindingen Het plaatsen en verankeren van nok en gordingen Het integreren van elementen Voor het plaatsen van kepers Het plaatsen van randen en oversteken Het plaatsen van gootconstructies Het plaatsen van de dakkapel Het plaatsen van onderdak Het plaatsen van tengels en latten Het plaatsen van dakbeschot voor traditionele daken Verbindingstechnieken en werkmethode Houtbescherming voor traditionele daken. Producten en risico s Onderdak Ventilatie en isolatie Materialen Technieken en methoden Dampscherm Koude bruggen en aansluitingen bestaande daken, gevels, schouwen Sandwichpanelen Leerplan Daktimmerman 31 mei

41 12.4 SLEUTELVAARDIGHEN Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV32 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 SV12 SV17 Leerplan Daktimmerman 31 mei

42 13 ZWEVENDE MODULE: HOUTCONSTRUCTIESYSTEMEN (M HO Lestijden) 13.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE Deze zwevende module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden en het uitvoeren van houtconstructiesystemen (houtskeletbouw, houtbouw). De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren Een houtconstructiesysteem voorbereiden Een houtconstructiesysteem uitvoeren 13.2 BEGINSITUATIE De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de opleiding: Daktimmerman 13.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Een werkplek inrichten. Een werkvolgorde uitvoeren. Werktekeningen gebruiken. Een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden. Werkplek Werkvolgorde Informatie Werktekeningen Administratie Deze leerplandoelen en leerinhouden komen geïntegreerd aan bod binnen de werkopdrachten van de module. Leerplan Daktimmerman 31 mei

43 Leerplandoelstellingen () en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) Hygiënische voorschriften uitvoeren. Afval en restproducten sorteren en opslaan. Een werkomgeving ordelijk houden. Gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. Veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Ergonomisch werken. Het eigen werk evalueren. Een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren. Veiligheid Gezondheid Hygiëne Milieu Welzijn Kwaliteit Bij ergonomisch werken heeft men ook aandacht voor het tillen van lasten, het dragen ervan en de hulpmiddelen die men kan gebruiken. De staat van de ruwbouw evalueren. Onderdelen van houtconstructiesystemen op maat zagen. Spant- en wandonderdelen voor houtconstructiesystemen op ware grootte uitleggen. Constructieonderdelen paren en coderen. Onderdelen van houtconstructiesystemen transporteren. Ladders, stellingen en hijstoestellen bij houtconstructiesystemen gebruiken. Verbindingen bij spant- en wandonderdelen voor houtconstructiesystemen maken. Spant- en wandonderdelen voor houtconstructiesystemen vergaren. Halfspanten voor houtconstructiesystemen maken. Tussenvloeren voor houtconstructiesystemen maken. Houtconstructiesystemen Opsporen van fouten en gebreken van de ruwbouw Werkmethode voor het maken van onderdelen Uitzetten van onderdelen Paren en coderen Uitvoering Transporteren Werken op hoogte Verbindingstechnieken Werkmethodes voor het maken van verbindingen Samenstellen van de verschillende constructies Samenvoegen van de verschillende onderdelen Houtconstructiesystemen zijn allesomvattende houten constructies waarbij diverse technieken moeten worden geïntegreerd, rekening houdend met de eigenheid van elk systeem. Houtconstructiesystemen zijn allesomvattende houten constructies waarbij diverse technieken moeten worden geïntegreerd, rekening houdend met de eigenheid van elk systeem. Leerplan Daktimmerman 31 mei

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/747/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Daktimmerman BO HO 003. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010. Voorlopig goedgekeurd

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Daktimmerman BO HO 003. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010. Voorlopig goedgekeurd VSKO Leerplan OPLEIDING Daktimmerman BO HO 003 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd 40 Basis machinale houtbewerking Repetitieve spanten 80 120

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd VSKO Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Secundair volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: Voorlopig goedgekeurd 2011/501/6//V12 31 januari 2011 40 Basis machinale houtbewerking

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende modules Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/276/6//D datum 20 mei 2010 CNC 40 Basis machinale houtbewerking 40 Basis manuele houtbewerking 40 Manuele houtverbinding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Meubelmaker BO HO 005. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Meubelmaker BO HO 005. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Meubelmaker BO HO 005 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/272/6//D datum 20 mei 2010 40 Basis machinale houtbewerking 60 Oppervlaktebehandeling hout 40 Basis manuele

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8. STUDIEGEBIED Hout. Modules. Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina 1 van 38

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8. STUDIEGEBIED Hout. Modules. Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina 1 van 38 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8 STUDIEGEBIED Hout Modules Pagina 1 van 38 Inhoud Deel 2 Modules... 3 1.1 Module

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende modules Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/276/6//D 20 mei 2010 CNC Administratieve groep 36417 9427 9428 Module CNC houtbewerking 36281 9372 9373 Module

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Leerplan. Binnenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Binnenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Binnenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/750/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 120 Interieurelementen Binnenschrijnwerk 160 40 Basis machinale

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Interieurbouwer BO HO 004. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Interieurbouwer BO HO 004. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Interieurbouwer BO HO 004 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/271/6//D datum 20 mei 2010 120 Interieurelementen Binnenschrijnwerk 160 40 Basis machinale houtbewerking

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dekvloerlegger BO BW 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2 Inhoudstafel Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Inhoud Manuele houtverbindingen... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Basis machinale houtbewerking... 4 Machinale houtbewerking... 5 Interieurelementen...

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Meubelmaker

Overzicht modulefiches Meubelmaker Overzicht modulefiches Meubelmaker Inhoud Basis machinale houtbewerking... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Machinale houtbewerking... 5 Manuele houtverbindingen... 6 Oppervlaktebehandelingen hout...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER RSO/LW/EXT/DOC/037bijl23 OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (HIVA/FVB,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Afwerking bouw

STUDIEGEBIED Afwerking bouw Bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in samenwerking met

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De machinaal houtbewerker

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Plaatser Parket. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Plaatser Parket. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Plaatser Parket Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/274/6//D datum 20 mei 2010 Basis machinale houtbewerking 40 Basis manuele houtbewerking 40 Plaatsing parket 60

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode: 2010/149/6/D 31 januari 2010 Leerplan Zwevende module Studiegebied Auto 31.01.2010 2 Naam Code Lestijden Vak Gevaarlijke

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Ga terug naar: overzicht opleidingsvorm 3 1: Algemeen 2: Opleidingsprofiel DOEL: Interieurbouwwerk

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Werfbediener BO BW 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (HIVA/FVB,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantsnijder BO DB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) INTERIEURBOUWER Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) INTERIEURBOUWER

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Polyvalent dakdekker BO BW 024 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleidingen. van het studiegebied. Autocarchauffeur ( BO BN 007) Autobuschauffeur (BO BN 006)

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleidingen. van het studiegebied. Autocarchauffeur ( BO BN 007) Autobuschauffeur (BO BN 006) Leerplan Uitbreidingsmodules bij de opleidingen Autocarchauffeur ( BO BN 007) Autobuschauffeur (BO BN 006) van het studiegebied BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Modulair Goedkeuringscode: 2014/1052/6//D 31

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Schilder-decorateur BO BW 011

Schilder-decorateur BO BW 011 Leerplan OPLEIDING Schilder-decorateur BO BW 011 Modulair Studiegebied Bouw Goedkeuringscode: 31 januari 2011 2011/498/6//D 80 Speciale schilderstechnieken Pistoolschilderwerk interieur 40 Initiatie imitatieschilderwerk

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Ruwbouw

STUDIEGEBIED Ruwbouw STUDIEGEBIED Ruwbouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Ruwbouw... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002)

Nadere informatie

Schilder-decorateur BO BW 011

Schilder-decorateur BO BW 011 Leerplan OPLEIDING Schilder-decorateur BO BW 011 Modulair Studiegebied Bouw Goedkeuringscode: 2011/498/6//D 31 januari 2011 Leerplan Schilder-decorateur 31 januari 2011 p.2 Naam Code Lestijden Vak Basis

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal.

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal. OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De meubelmaker

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Ruwbouw

STUDIEGEBIED Ruwbouw Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij BO TX 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) INTERIEURBOUWER Beroepsprofielen in de bouwnijverheid

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING Leerplan OPLEIDING Marokijnbewerker Modulair Studiegebied LERBEWERKING Goedkeuringscode: 2012/712/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Technologie lederwaren 20 40 Basis lederbewerking Kleine lederwaren

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed 1 september 2011 Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 5 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Stukadoor BO BW 007. Modulair. Studiegebied Bouw. Goedkeuringscode: 31 januari 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1904/N/V10

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Stukadoor BO BW 007. Modulair. Studiegebied Bouw. Goedkeuringscode: 31 januari 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1904/N/V10 VSKO Leerplan OPLEIDING Stukadoor BO BW 007 Modulair Studiegebied Bouw Goedkeuringscode: 31 januari 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1904/N/V10 120 Binnenbepleistering 80 Buitenbepleistering Gipsblokwanden

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Briljanteerder BO DB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Leerplan. Schilder BO BW 010 OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Bouw. Goedkeuringscode: 31 januari 2011 2011/497/6//D

Leerplan. Schilder BO BW 010 OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Bouw. Goedkeuringscode: 31 januari 2011 2011/497/6//D Leerplan OPLEIDING Schilder BO BW 010 Modulair Studiegebied Bouw Goedkeuringscode: 31 januari 2011 2011/497/6//D Erratum Het totaal aantal lestijden van de module Manueel dekkend schilderwerk B op pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Grootkeukenhulpkok BO VO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1

Nadere informatie