BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling"

Transcriptie

1 BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling

2 Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar , Educatief bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Woord vooraf Als studiemateriaal voor uw opleiding hebt u het boek Basiskennis boekhouden, ISBN ontvangen. In verband met de gewijzigde exameneisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens dekt uw studiemateriaal niet meer de volledige exameneisen. Deze exameneisen gelden vanaf 1 januari In deze aanvulling vindt u alle wijzigingen die van belang zijn. Deze zijn per pagina aangegeven. Als u deze aanvulling naast uw boek houdt en beide bestudeert, beheerst u de actuele studiestof. Houdt u er rekening mee dat u, om deel te kunnen nemen aan het examen, ook de onderdelen BKB Handels- en wetskennis en AccountView moet beheersen. Wij wensen u veel succes met uw studie. NTI Aanvulling 3

4 Inhoud Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Uitwerkingen oefenopgaven...23 Rekeningschema Basiskennis boekhouden

5 Hoofdstuk 1 Pagina in Voorbeeld 2 moet zijn Pagina 5 In oefenopgave 1-C 2008 moet zijn Pagina moet boven beide balansen 2010 zijn. Pagina moet zijn Pagina 9 Opgave 1-1: 2008 moet zijn Pagina 10 Opgave 1-2: 2008 moet zijn 2010 (2 ). Aanvulling 5

6 Hoofdstuk 2 Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). 6 Basiskennis boekhouden

7 Hoofdstuk 3 Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina 32 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen. Pagina 33 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen (2 ). Pagina 34 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen (2 ). Aanvulling 7

8 Hoofdstuk 4 Pagina 45 In oefenopgave 4-A Postbank vervangen door ING-bank. In oefenopgave 4-B De ondernemer uit voorbeeld 1 moet zijn De ondernemer uit het voorbeeld. Pagina 14 In opgave 4-1 d. Postbank vervangen door ING-bank. 8 Basiskennis boekhouden

9 Hoofdstuk 5 Pagina 51 Oefenopgave 5-B bij boekingsdocument van 5 juni (Memostuk): 2 juni moet 4 juni zijn. Aanvulling 9

10 Hoofdstuk 6 Pagina 56 De journaalpost in Voorbeeld 2 moet zijn: 700 Goederen 500 (exclusief btw) 180 Te vorderen btw 30 (vordering op de overheid) aan 140 Crediteuren 530 (schuld de leverancier) Pagina 57 Tussen de twee journaalposten moet de zin zijn: De journaalpost van de storting per bank naar de overheid ziet er als volgt uit: De berekening onderaan de pagina wordt afgebroken en gaat verder op de volgende pagina. In zijn geheel ziet de berekening er als volgt uit: Inkoopfactuur 7 mei Aan u geleverde goederen: belast met 6% btw: belast met 19% btw: goederen exclusief btw: omzetbelasting: 6% = % = totaal: Basiskennis boekhouden

11 Hoofdstuk 7 Pagina 65 Eerste zin Bij de inkoop inkoopfactuur. moet zijn Bij de inkoop van goederen of grondstoffen op rekening ontvangt men een inkoopfactuur. Pagina 66 Met betrekking tot de bovenste tabel: De aanduiding CN staat voor creditnota. Pagina 69 In het onderste schema leverancier moet zijn afnemer. Pagina 70 In het bovenste schema leverancier moet zijn afnemer. Pagina 71 Oefenopgave 7-E, bij document van 7 februari, korting moet zijn retourzending. Pagina 73 Oefenopgave 7-F, bij 9 februari, afnemer P. Zwart toevoegen: te Rhoon. Pagina 75 Opgave 7-2, plaatsnamen toevoegen: Bij 12 september, C. van Baarsel toevoegen: te Brielle. Bij 19 september, bv Keerweer toevoegen: te Rhoon. Bij 29 september, B. Overveer toevoegen: te Geervliet. Aanvulling 11

12 Hoofdstuk 8 Pagina moet zijn Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina 84 Bovenaan kasboek: juli moet zijn januari. Journaalpost midden op de pagina: 820 Kasverschillen moet zijn 910 Kasverschillen. Toevoegen het antwoord op de som = Onderste journaalpost: 430 Huurkosten moet zijn 431 Huurkosten 061 Privé moet zijn 041 Privé Pagina 85 Opsomming grootboekrekeningen van Koster halverwege pagina: 830 Kasverschillen moet zijn 910 Kasverschillen Onderste alinea, de zin Ook van hoogte zijn. moet zijn Ook van de financiële feiten van de bank- en girorekeningen (ING-bank) van een onderneming moet een boekhouder op de hoogte zijn. Pagina 87 Oefenopgave 8-G bij saldo op 1 april: ons tegoed erachter toevoegen: (afschrift B40) Bij de laatste, afschrift 27 april erachter toevoegen: (B44) Pagina 88 De twee journaals moeten zijn als volgt: 110 Bank aan... aan... aan aan 110 Bank Basiskennis boekhouden

13 Pagina 89 Journaalposten moeten zijn als volgt: 920 Voorraadverschillen aan 700 Goederen Crediteuren aan 130 Debiteuren Privé aan 700 Goederen Afschrijvingskosten aan 020 Inventaris Pagina 92 Memo 2 moet zijn: Er is een nadelig voorraadverschil van 700 geconstateerd. Aanvulling 13

14 Hoofdstuk 9 Pagina 94 Oefenopgave 9-A, punt b. moet zijn: Per kas voor 742 (inclusief 42 btw) goederen arra R gekocht van W. Bakker. Pagina 95 Kopje boven de saldilijst onderaan de pagina, moet zijn: Saldilijst debiteuren per 1 juli 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2011 Pagina moet zijn 2010 Kopje boven saldilijst moet zijn: Saldilijst crediteuren per 1 april 2010 Pagina 99 Oefenopgave 9-D, bij punt c.: achter de vraag toevoegen: Vul de in. Pagina moet zijn 2011 Pagina moet zijn 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2011 De drie saldilijsten moeten zijn als volgt (vette kopjes aangepast): Saldilijst debiteuren per 31 december 2010 Deb. nr. Naam en woonplaats Saldo W. Brugmans, Dordrecht R. Bestebreur, Rotterdam H. Slootweg, Zoetermeer K. van Zwol, Barendrecht Basiskennis boekhouden

15 Voorraadlijst per 31 december 2010 Art. nr. Naam artikel Bedrag artikel Alfa à artikel Beta à artikel Omega à artikel Zeta à 125 Saldilijst crediteuren per 31 december 2010 Cred. nr. Naam en woonplaats Bedrag W. van Oorschot, Capelle R. Dijkstra, Pijnakker H. Botmans, Barendrecht K. Konijnenberg, Spijkenisse Pagina moet zijn 2010 Pagina Bestelauto moet zijn 050 Bestelauto (2 ) Pagina Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd moet zijn: 950 Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd Pagina Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd moet zijn: 950 Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd Pagina Incidentele baten en lasten moet zijn: 950 Incidentele baten en lasten Aanvulling 15

16 Hoofdstuk 11 Pagina 117 De zin Heel vaak betaling plaatsvindt. moet zijn: Heel vaak is er een verschil in de periode dat er kosten of opbrengsten zijn en de periode dat de betaling dan wel de ontvangst plaatsvindt. Pagina 120 Laatste regel: aan 850 Intrestopbrengsten moet zijn aan 850 Interestopbrengsten 16 Basiskennis boekhouden

17 Hoofdstuk 12 Pagina 128 Paragraaf Pinbetalingen en Oefenopgave 12-A vervallen. Daarvoor in de plaats nieuwe tekst: Moderne betaalmiddelen Tegenwoordig wordt er niet alleen contant (geld direct in het handje) of per bank door middel van een overschrijving betaald. Nieuwe betaalme thoden zijn pinpasbetalingen en creditcardbetalingen. Voor de ondernemer zijn pinbetalingen kasontvangsten, zo slaat hij ze op zijn kasregister aan. Maar de pinbetalingen zitten natuurlijk niet als con tant geld in zijn kassa! Pinbetalingen worden aan het eind van de dag geautomatiseerd in één boeking naar zijn bankrekening overgeschreven. Om te controleren of alle ontvangsten wel op de juiste manier worden overgeschreven, gebruikt hij een controlerende tussenrekening. Dat kan weer zijn rekening 200 Kruisposten. De ondernemer wil echter geen misverstanden krijgen doordat er ook andere manieren zijn waarvoor rekening 200 Kruisposten wordt gebruikt. Hij kan daarom voor een andere tussenrekening kiezen, bijvoorbeeld 201 Pinbetalingen. Voorbeeld De dagomzet bedraagt 3.500, waarvan 645 pinbetalingen. De journaalposten van de dagomzet: 100 Kas aan 870 Brutodagomzet Het overboeken vanuit de kas van de pinbetalingen: 201 Pinbetalingen aan 100 Kas De bijschrijving van de pinbetalingen op de bankrekening: 110 Bank aan 201 Pinbetalingen Grootboekrekening 201 Pinbetalingen moet glad lopen. Zoniet, dan is er iets fout gegaan. Rekening 201 Pinbetalingen is daarom een controlerende tussenrekening. Ook creditcardbetalingen zijn contante betalingen. Op sommige kasre gisters zit een aparte toets voor dergelijke ontvangsten. Dan wordt niet de rekening 100 Kas gedebiteerd, maar een speciale rekening, bijvoorbeeld 111 Ontvangen creditcardbetalingen. Heeft het kasregister deze toets niet, dan wordt de rekening 100 Kas gedebiteerd. De creditcards worden opgestuurd naar de creditcardmaatschappij. Aanvulling 17

18 Voorbeeld Een ondernemer ontvangt in een week voor creditcardbetalingen. Als hij geen aparte toets heeft, beschouwt hij de creditcardbetalingen gewoon als kasgeld: 100 Kas aan 870 Brutodagomzetten De journaalpost bij het opsturen van de creditcardbetalingen: 202 Creditcardbetalingen aan 100 Kas De journaalpost van de bijschrijving van de creditcardbetalingen op de bankrekening: 110 Bank aan 202 Creditcardbetalingen Als er wel een aparte toets is voor ontvangen creditcardbetalingen: Bij het afrekenen met klanten: 111 Ontvangen creditcardbetalingen aan 870 Brutodagomzetten De journaalpost bij het opsturen van de creditcardbetalingen: 202 Creditcardbetalingen aan 111 Ontvangen creditcardbetalingen De bijschrijving van de creditcards op de bankrekening: 110 Bank aan 202 Creditcardbetalingen Ook rekening 202 Creditcardbetalingen is een controlerende tussenreke ning. Grootboekrekening 202 Creditcardbetalingen moet dus glad lopen. Zoniet, dan is er iets fout gegaan of zijn er creditcards al wel verzonden, maar nog niet op de bankrekening bijgeschreven. Oefenopgave 12-A Ondernemer Voorens heeft de onder andere volgende grootboekrekenin gen in gebruik: 100 Kas 120 ING-bank 200 Kruisposten 201 Pinbetalingen 202 Creditcardbetalingen 870 Brutodagomzetten 18 Basiskennis boekhouden

19 Journaliseer: - 1 juli. Brutodagomzet contant met pin met creditcards totaal Journaliseer eerst de dagomzet, daarna apart de overboeking van de pinbetalingen naar de bank. - 2 juli. Via internet geconstateerd dat voor pinbetalingen zijn bijgeschreven. - 3 juli. Creditcards met een waarde van 500 opgestuurd. - 4 juli. Doordat veel klanten niet meer met contant geld betalen en Voorens dat wel doet, neemt hij op bij de bank. - 5 juli. Van de bankrekening is afgeschreven. (zie 4 juli). - 6 juli. ING-bank: voor 500 creditcards bijgeschreven. Pagina 132 Bovenaan de pagina in de eerste journaalpost, 410 Loonkosten moet zijn 401 Loonkosten. Na Oefenopgave 12-C nieuwe paragraaf invoegen: 12.4 Goederen gewaardeerd inclusief directe in koopkosten Tot nu toe hebben we goederen gewaardeerd tegen de historische inkoop prijs. Dat wil zeggen: het bedrag waarvoor ze in het verleden zijn gekocht. Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld waarderen tegen vaste ver rekenprijzen. Deze waarderingsgrondslag komt aan bod in de opleiding Praktijkdiploma boekhouden. Goederen kunnen echter ook worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs inclusief directe inkoopkosten. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een bepaald product of par tij goederen zijn toe te rekenen. Voorbeelden zijn de transportkosten van een partij goederen en de daarbij behorende verzekeringspremies tijdens het transport. Er zijn argumenten om de goederen tegen de historische inkoopprijs in clusief directe inkoopkosten in de boekhouding op te nemen. Zo zal een aardappelhandelaar in de regio Den Haag bij hem in de buurt een hogere prijs voor aardappelen moeten betalen dan dat hij aardappelen in Zeeland of Groningen koopt. Maar na enige tijd ontvangt hij wel de factuur van het transport voor de aardappelen uit Zeeland of Groningen. Hij debiteert daarom zijn rekening Goederen ook voor de gemaakte di recte inkoopkosten. Voorbeeld 2 augustus. Ontvangen een partij asperges met een inkoopwaarde van exclusief btw. 3 augustus. Inkoopfactuur ontvangen. aankoop voor: btw 6%: 720 te voldoen: augustus: Van het transportbedrijf de factuur ontvangen vrachtkosten asperges 2-8: 500 btw 19%: 95 door u te voldoen: 595 Aanvulling 19

20 6 augustus: De partij asperges van 2 augustus op rekening verkocht voor inclusief 960 btw. Gevraagd Journaliseer bovenstaande gebeurtenissen. Uitwerking 2 augustus Voorraad Asperges aan 710 Inkopen 3 augustus 710 Inkopen 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren augustus Voorraad Asperges 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren De waardering van de goederen, hier de asperges, wordt dus verhoogd met de directe inkoopkosten van deze goederen! 6 augustus 130 Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen aan 181 Te betalen BTW Inkoopwaarde verkopen aan Voorraad Asperges ( ) Let op! Het gaat om de directe inkoopkosten. Het kan ook dat er aan een in koopcommissionair, die verschillende goederen voor de handelaar inkoopt, betaald moet worden. Dan gaat het om kosten voor meer dan een product of een partij verschillende goederen: het zijn geen directe inkoopkosten! Ontvangt de handelaar een factuur van een transporteur omdat de asper ges aan een afnemer zijn geleverd, dan gaat het niet om inkoopkosten, want het zijn verkoopkosten. Zo n post wordt dan niet aan de ingekochte goederen toegerekend. Pagina 134 Nieuwe opgave 12-4: 12-4 Machinehandelaar Ros heeft onder andere de volgende rekenin gen in gebruik: 110 Bank 140 Crediteuren 180 Te vorderen btw 181 Te betalen btw 200 Kruisposten 20 Basiskennis boekhouden

21 700.5 Machine RP 710 Inkopen 800 Inkoopwaarde verkopen 810 Verkoopkosten 840 Opbrengst verkopen Machinehandelaar Ros koopt op 2 februari een speciale machine RP voor btw. De factuur wordt hem per toegezonden. Hij betaalt deze factuur volgens afspraak via een spoedoverboeking. (de kosten voor de spoedbetaling la ten we hier buiten beschouwing, maar men zou ze tot de directe inkoopkosten kunnen rekenen.) Op 4 februari wordt de machine geleverd en in het magazijn opgeslagen. 6 februari vrachtkosten machine RP: btw 19%: 380 door u te voldoen: februari verzekeringskosten transport machine RP: 400 assurantiebelasting 7%: 28 door u te voldoen: 428 (geen btw) 10 februari Verkocht en afgeleverd machine RP voor btw. De afnemer, onderneming Vis bv betaalt per bank met een spoedbetaling (zie 11 februari). 11 februari Bankafschrift uitgeprint en in de administratie opgenomen: Ontvangen betaling van Vis bv februari Betaald per bank voor het transport bij de levering van machine RP aan Vis bv: btw. Journaliseer de bovenstaande financiële feiten. Aanvulling 21

22 Hoofdstuk 13 Pagina 138 De balans moet zijn: Debet Balans per... Credit Bank Aandeelhouders nts Aandelenkapitaal Te plaatsen aandelenkapitaal Geplaatst aandelen-kapitaal Pagina 140 Oefenopgave 13-B moet beginnen als volgt: De creditzijde van de balans van bv Verklein ziet er als volgt uit: Aandelenkapitaal: Te plaatsen aandelenkapitaal: Geplaatst aandelenkapitaal: Algemene reserve: Hypothecaire lening: Winstsaldo: Aan de debetzijde zien we : rekening-courant J. Verklein Pagina moet zijn 2009 (4 ) 2008 moet zijn 2010 (4 ) Pagina Interestkosten moet zijn 420 Interestkosten (4 ) 2005 moet zijn moet zijn 2009 Pagina moet zijn 2008 (2 ) 2006 moet zijn 2009 (3 ) 2007 moet zijn 2010 (3 ) Pagina moet zijn 2009 (5 ) 2007 moet zijn 2010 (7 ) 22 Basiskennis boekhouden

23 Uitwerkingen oefenopgaven Pagina 147 Antwoord 1-C moet zijn: Bijlage 2: Voorraadlijst per 1 januari Naam van de goederen 35 sportfietsen à kinderfietsen à damesfietsen à ligfietsen à Bedrag Pagina moet zijn 2010 Pagina 152 Laatste grootboek van 2-E moet zijn: Debet Naam: Crediteuren Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 3-1 Per bank betaald Balans Aankoop goederen Pagina 157 In de laatste grootboekrekening onderaan de pagina: datum 1-1 moet zijn 1-6. Pagina 159 Bij 4-A: Postbank moet zijn ING-bank Financiële rek. moet zijn Financiële rekeningen Voorraad rek. moet zijn Voorraad rekeningen Pagina C b. moet zijn: 175 Verschuldigde btw 6% 176 Verschuldigde btw 19% aan 170 Te verrekenen btw aan 179 Af te dragen btw Aanvulling 23

24 Pagina 163 Kopjes in Inkoopboek van 7-B a.-c. moeten als volgt zijn: Datum Naam en woonplaats leverancier Doc.nr Bedrag Pagina 164 Bij Uitwerking 7-C d. moet de journaalpost als volgt zijn: Goederen 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren 6.350,00 894, ,50 Bij Uitwerking 7-D a. en b. moet het laatste Factuurbedrag (van J. de Have) niet 3000 zijn, maar De telling klopt. Pagina 167 Bij Uitwerking 8-F moeten a. en b. als volgt zijn: a. Debetzijde: 100 Kas aan 840 Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren b. Creditzijde: 420 Huisvestingskosten 140 Crediteuren 071 Privé 910 Kasverschillen aan 100 Kas Pagina moet zijn 2010 Pagina 172 Bij Uitwerking 10-B a. en b. 830 Incidentele winsten en verliezen moet zijn 950 Incidentele winsten en verliezen. Bij Uitwerking 10-A a. 020 Inventaris moet zijn 030 Inventaris. Bij Uitwerking 10-C a. aan Voorraad goederen moet zijn aan 700 Voorraad goederen. Pagina 174 Nieuwe uitwerking van nieuwe Opgave 12-A (oude uitwerking vervalt): 24 Basiskennis boekhouden

25 1 juli 100 Kas aan 870 Brutodagomzetten Pinbetalingen aan 100 Kas juli 120 ING-bank aan 201 Pinbetalingen 3 juli 202 Creditcardbetalingen aan 100 Kas 4 juli 100 Kas aan 200 Kruisposten 5 juli 200 Kruisposten aan 120 ING-bank 6 juli 120 ING-bank aan 202 Creditcardbetalingen Pagina C b: 410 Loonkosten moet zijn 401 Loonkosten Pagina moet zijn Interestkosten moet zijn 420 Interestkosten Aanvulling 25

26 Rekeningschema Pagina Eigen vermogen moet zijn 040 Eigen vermogen (bij een eenmanszaak) 120 Postbank weglaten 800 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn 800 Inkoopwaarde verkopen 26 Basiskennis boekhouden

27

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie Boekhouden Aanvulling Deze vulling hoort bij PDB Financiële administratie & Kostpijscalculatie - Boekhouden, ISBN 978-90-415-0651-1. Lay-out en opmaak:

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvullingen. Henk H.M. van der Linden

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvullingen. Henk H.M. van der Linden BKB Handels- en wetskennis Aanvullingen Henk H.M. van der Linden Deze aanvulling behoort bij het boek BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0639-9 en ISBN 978-90-415-0815-7. Lay-out en opmaak: NTI

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM NAAM KLAS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK TITEL PAGINA 1 DE INVENTARISLIJST 3 2 DE BALANS 10 3 VERANDERINGEN IN DE BALANS (1) 17 4 VERANDERINGEN IN DE BALANS

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie