BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling"

Transcriptie

1 BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling

2 Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar , Educatief bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Woord vooraf Als studiemateriaal voor uw opleiding hebt u het boek Basiskennis boekhouden, ISBN ontvangen. In verband met de gewijzigde exameneisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens dekt uw studiemateriaal niet meer de volledige exameneisen. Deze exameneisen gelden vanaf 1 januari In deze aanvulling vindt u alle wijzigingen die van belang zijn. Deze zijn per pagina aangegeven. Als u deze aanvulling naast uw boek houdt en beide bestudeert, beheerst u de actuele studiestof. Houdt u er rekening mee dat u, om deel te kunnen nemen aan het examen, ook de onderdelen BKB Handels- en wetskennis en AccountView moet beheersen. Wij wensen u veel succes met uw studie. NTI Aanvulling 3

4 Inhoud Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Uitwerkingen oefenopgaven...23 Rekeningschema Basiskennis boekhouden

5 Hoofdstuk 1 Pagina in Voorbeeld 2 moet zijn Pagina 5 In oefenopgave 1-C 2008 moet zijn Pagina moet boven beide balansen 2010 zijn. Pagina moet zijn Pagina 9 Opgave 1-1: 2008 moet zijn Pagina 10 Opgave 1-2: 2008 moet zijn 2010 (2 ). Aanvulling 5

6 Hoofdstuk 2 Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). 6 Basiskennis boekhouden

7 Hoofdstuk 3 Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina 32 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen. Pagina 33 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen (2 ). Pagina 34 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn Inkoopwaarde verkopen (2 ). Aanvulling 7

8 Hoofdstuk 4 Pagina 45 In oefenopgave 4-A Postbank vervangen door ING-bank. In oefenopgave 4-B De ondernemer uit voorbeeld 1 moet zijn De ondernemer uit het voorbeeld. Pagina 14 In opgave 4-1 d. Postbank vervangen door ING-bank. 8 Basiskennis boekhouden

9 Hoofdstuk 5 Pagina 51 Oefenopgave 5-B bij boekingsdocument van 5 juni (Memostuk): 2 juni moet 4 juni zijn. Aanvulling 9

10 Hoofdstuk 6 Pagina 56 De journaalpost in Voorbeeld 2 moet zijn: 700 Goederen 500 (exclusief btw) 180 Te vorderen btw 30 (vordering op de overheid) aan 140 Crediteuren 530 (schuld de leverancier) Pagina 57 Tussen de twee journaalposten moet de zin zijn: De journaalpost van de storting per bank naar de overheid ziet er als volgt uit: De berekening onderaan de pagina wordt afgebroken en gaat verder op de volgende pagina. In zijn geheel ziet de berekening er als volgt uit: Inkoopfactuur 7 mei Aan u geleverde goederen: belast met 6% btw: belast met 19% btw: goederen exclusief btw: omzetbelasting: 6% = % = totaal: Basiskennis boekhouden

11 Hoofdstuk 7 Pagina 65 Eerste zin Bij de inkoop inkoopfactuur. moet zijn Bij de inkoop van goederen of grondstoffen op rekening ontvangt men een inkoopfactuur. Pagina 66 Met betrekking tot de bovenste tabel: De aanduiding CN staat voor creditnota. Pagina 69 In het onderste schema leverancier moet zijn afnemer. Pagina 70 In het bovenste schema leverancier moet zijn afnemer. Pagina 71 Oefenopgave 7-E, bij document van 7 februari, korting moet zijn retourzending. Pagina 73 Oefenopgave 7-F, bij 9 februari, afnemer P. Zwart toevoegen: te Rhoon. Pagina 75 Opgave 7-2, plaatsnamen toevoegen: Bij 12 september, C. van Baarsel toevoegen: te Brielle. Bij 19 september, bv Keerweer toevoegen: te Rhoon. Bij 29 september, B. Overveer toevoegen: te Geervliet. Aanvulling 11

12 Hoofdstuk 8 Pagina moet zijn Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina moet zijn 2010 (2 ). Pagina 84 Bovenaan kasboek: juli moet zijn januari. Journaalpost midden op de pagina: 820 Kasverschillen moet zijn 910 Kasverschillen. Toevoegen het antwoord op de som = Onderste journaalpost: 430 Huurkosten moet zijn 431 Huurkosten 061 Privé moet zijn 041 Privé Pagina 85 Opsomming grootboekrekeningen van Koster halverwege pagina: 830 Kasverschillen moet zijn 910 Kasverschillen Onderste alinea, de zin Ook van hoogte zijn. moet zijn Ook van de financiële feiten van de bank- en girorekeningen (ING-bank) van een onderneming moet een boekhouder op de hoogte zijn. Pagina 87 Oefenopgave 8-G bij saldo op 1 april: ons tegoed erachter toevoegen: (afschrift B40) Bij de laatste, afschrift 27 april erachter toevoegen: (B44) Pagina 88 De twee journaals moeten zijn als volgt: 110 Bank aan... aan... aan aan 110 Bank Basiskennis boekhouden

13 Pagina 89 Journaalposten moeten zijn als volgt: 920 Voorraadverschillen aan 700 Goederen Crediteuren aan 130 Debiteuren Privé aan 700 Goederen Afschrijvingskosten aan 020 Inventaris Pagina 92 Memo 2 moet zijn: Er is een nadelig voorraadverschil van 700 geconstateerd. Aanvulling 13

14 Hoofdstuk 9 Pagina 94 Oefenopgave 9-A, punt b. moet zijn: Per kas voor 742 (inclusief 42 btw) goederen arra R gekocht van W. Bakker. Pagina 95 Kopje boven de saldilijst onderaan de pagina, moet zijn: Saldilijst debiteuren per 1 juli 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2011 Pagina moet zijn 2010 Kopje boven saldilijst moet zijn: Saldilijst crediteuren per 1 april 2010 Pagina 99 Oefenopgave 9-D, bij punt c.: achter de vraag toevoegen: Vul de in. Pagina moet zijn 2011 Pagina moet zijn 2010 Pagina moet zijn moet zijn 2011 De drie saldilijsten moeten zijn als volgt (vette kopjes aangepast): Saldilijst debiteuren per 31 december 2010 Deb. nr. Naam en woonplaats Saldo W. Brugmans, Dordrecht R. Bestebreur, Rotterdam H. Slootweg, Zoetermeer K. van Zwol, Barendrecht Basiskennis boekhouden

15 Voorraadlijst per 31 december 2010 Art. nr. Naam artikel Bedrag artikel Alfa à artikel Beta à artikel Omega à artikel Zeta à 125 Saldilijst crediteuren per 31 december 2010 Cred. nr. Naam en woonplaats Bedrag W. van Oorschot, Capelle R. Dijkstra, Pijnakker H. Botmans, Barendrecht K. Konijnenberg, Spijkenisse Pagina moet zijn 2010 Pagina Bestelauto moet zijn 050 Bestelauto (2 ) Pagina Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd moet zijn: 950 Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd Pagina Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd moet zijn: 950 Incidentele winsten en verliezen wordt gecrediteerd Pagina Incidentele baten en lasten moet zijn: 950 Incidentele baten en lasten Aanvulling 15

16 Hoofdstuk 11 Pagina 117 De zin Heel vaak betaling plaatsvindt. moet zijn: Heel vaak is er een verschil in de periode dat er kosten of opbrengsten zijn en de periode dat de betaling dan wel de ontvangst plaatsvindt. Pagina 120 Laatste regel: aan 850 Intrestopbrengsten moet zijn aan 850 Interestopbrengsten 16 Basiskennis boekhouden

17 Hoofdstuk 12 Pagina 128 Paragraaf Pinbetalingen en Oefenopgave 12-A vervallen. Daarvoor in de plaats nieuwe tekst: Moderne betaalmiddelen Tegenwoordig wordt er niet alleen contant (geld direct in het handje) of per bank door middel van een overschrijving betaald. Nieuwe betaalme thoden zijn pinpasbetalingen en creditcardbetalingen. Voor de ondernemer zijn pinbetalingen kasontvangsten, zo slaat hij ze op zijn kasregister aan. Maar de pinbetalingen zitten natuurlijk niet als con tant geld in zijn kassa! Pinbetalingen worden aan het eind van de dag geautomatiseerd in één boeking naar zijn bankrekening overgeschreven. Om te controleren of alle ontvangsten wel op de juiste manier worden overgeschreven, gebruikt hij een controlerende tussenrekening. Dat kan weer zijn rekening 200 Kruisposten. De ondernemer wil echter geen misverstanden krijgen doordat er ook andere manieren zijn waarvoor rekening 200 Kruisposten wordt gebruikt. Hij kan daarom voor een andere tussenrekening kiezen, bijvoorbeeld 201 Pinbetalingen. Voorbeeld De dagomzet bedraagt 3.500, waarvan 645 pinbetalingen. De journaalposten van de dagomzet: 100 Kas aan 870 Brutodagomzet Het overboeken vanuit de kas van de pinbetalingen: 201 Pinbetalingen aan 100 Kas De bijschrijving van de pinbetalingen op de bankrekening: 110 Bank aan 201 Pinbetalingen Grootboekrekening 201 Pinbetalingen moet glad lopen. Zoniet, dan is er iets fout gegaan. Rekening 201 Pinbetalingen is daarom een controlerende tussenrekening. Ook creditcardbetalingen zijn contante betalingen. Op sommige kasre gisters zit een aparte toets voor dergelijke ontvangsten. Dan wordt niet de rekening 100 Kas gedebiteerd, maar een speciale rekening, bijvoorbeeld 111 Ontvangen creditcardbetalingen. Heeft het kasregister deze toets niet, dan wordt de rekening 100 Kas gedebiteerd. De creditcards worden opgestuurd naar de creditcardmaatschappij. Aanvulling 17

18 Voorbeeld Een ondernemer ontvangt in een week voor creditcardbetalingen. Als hij geen aparte toets heeft, beschouwt hij de creditcardbetalingen gewoon als kasgeld: 100 Kas aan 870 Brutodagomzetten De journaalpost bij het opsturen van de creditcardbetalingen: 202 Creditcardbetalingen aan 100 Kas De journaalpost van de bijschrijving van de creditcardbetalingen op de bankrekening: 110 Bank aan 202 Creditcardbetalingen Als er wel een aparte toets is voor ontvangen creditcardbetalingen: Bij het afrekenen met klanten: 111 Ontvangen creditcardbetalingen aan 870 Brutodagomzetten De journaalpost bij het opsturen van de creditcardbetalingen: 202 Creditcardbetalingen aan 111 Ontvangen creditcardbetalingen De bijschrijving van de creditcards op de bankrekening: 110 Bank aan 202 Creditcardbetalingen Ook rekening 202 Creditcardbetalingen is een controlerende tussenreke ning. Grootboekrekening 202 Creditcardbetalingen moet dus glad lopen. Zoniet, dan is er iets fout gegaan of zijn er creditcards al wel verzonden, maar nog niet op de bankrekening bijgeschreven. Oefenopgave 12-A Ondernemer Voorens heeft de onder andere volgende grootboekrekenin gen in gebruik: 100 Kas 120 ING-bank 200 Kruisposten 201 Pinbetalingen 202 Creditcardbetalingen 870 Brutodagomzetten 18 Basiskennis boekhouden

19 Journaliseer: - 1 juli. Brutodagomzet contant met pin met creditcards totaal Journaliseer eerst de dagomzet, daarna apart de overboeking van de pinbetalingen naar de bank. - 2 juli. Via internet geconstateerd dat voor pinbetalingen zijn bijgeschreven. - 3 juli. Creditcards met een waarde van 500 opgestuurd. - 4 juli. Doordat veel klanten niet meer met contant geld betalen en Voorens dat wel doet, neemt hij op bij de bank. - 5 juli. Van de bankrekening is afgeschreven. (zie 4 juli). - 6 juli. ING-bank: voor 500 creditcards bijgeschreven. Pagina 132 Bovenaan de pagina in de eerste journaalpost, 410 Loonkosten moet zijn 401 Loonkosten. Na Oefenopgave 12-C nieuwe paragraaf invoegen: 12.4 Goederen gewaardeerd inclusief directe in koopkosten Tot nu toe hebben we goederen gewaardeerd tegen de historische inkoop prijs. Dat wil zeggen: het bedrag waarvoor ze in het verleden zijn gekocht. Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld waarderen tegen vaste ver rekenprijzen. Deze waarderingsgrondslag komt aan bod in de opleiding Praktijkdiploma boekhouden. Goederen kunnen echter ook worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs inclusief directe inkoopkosten. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een bepaald product of par tij goederen zijn toe te rekenen. Voorbeelden zijn de transportkosten van een partij goederen en de daarbij behorende verzekeringspremies tijdens het transport. Er zijn argumenten om de goederen tegen de historische inkoopprijs in clusief directe inkoopkosten in de boekhouding op te nemen. Zo zal een aardappelhandelaar in de regio Den Haag bij hem in de buurt een hogere prijs voor aardappelen moeten betalen dan dat hij aardappelen in Zeeland of Groningen koopt. Maar na enige tijd ontvangt hij wel de factuur van het transport voor de aardappelen uit Zeeland of Groningen. Hij debiteert daarom zijn rekening Goederen ook voor de gemaakte di recte inkoopkosten. Voorbeeld 2 augustus. Ontvangen een partij asperges met een inkoopwaarde van exclusief btw. 3 augustus. Inkoopfactuur ontvangen. aankoop voor: btw 6%: 720 te voldoen: augustus: Van het transportbedrijf de factuur ontvangen vrachtkosten asperges 2-8: 500 btw 19%: 95 door u te voldoen: 595 Aanvulling 19

20 6 augustus: De partij asperges van 2 augustus op rekening verkocht voor inclusief 960 btw. Gevraagd Journaliseer bovenstaande gebeurtenissen. Uitwerking 2 augustus Voorraad Asperges aan 710 Inkopen 3 augustus 710 Inkopen 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren augustus Voorraad Asperges 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren De waardering van de goederen, hier de asperges, wordt dus verhoogd met de directe inkoopkosten van deze goederen! 6 augustus 130 Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen aan 181 Te betalen BTW Inkoopwaarde verkopen aan Voorraad Asperges ( ) Let op! Het gaat om de directe inkoopkosten. Het kan ook dat er aan een in koopcommissionair, die verschillende goederen voor de handelaar inkoopt, betaald moet worden. Dan gaat het om kosten voor meer dan een product of een partij verschillende goederen: het zijn geen directe inkoopkosten! Ontvangt de handelaar een factuur van een transporteur omdat de asper ges aan een afnemer zijn geleverd, dan gaat het niet om inkoopkosten, want het zijn verkoopkosten. Zo n post wordt dan niet aan de ingekochte goederen toegerekend. Pagina 134 Nieuwe opgave 12-4: 12-4 Machinehandelaar Ros heeft onder andere de volgende rekenin gen in gebruik: 110 Bank 140 Crediteuren 180 Te vorderen btw 181 Te betalen btw 200 Kruisposten 20 Basiskennis boekhouden

21 700.5 Machine RP 710 Inkopen 800 Inkoopwaarde verkopen 810 Verkoopkosten 840 Opbrengst verkopen Machinehandelaar Ros koopt op 2 februari een speciale machine RP voor btw. De factuur wordt hem per toegezonden. Hij betaalt deze factuur volgens afspraak via een spoedoverboeking. (de kosten voor de spoedbetaling la ten we hier buiten beschouwing, maar men zou ze tot de directe inkoopkosten kunnen rekenen.) Op 4 februari wordt de machine geleverd en in het magazijn opgeslagen. 6 februari vrachtkosten machine RP: btw 19%: 380 door u te voldoen: februari verzekeringskosten transport machine RP: 400 assurantiebelasting 7%: 28 door u te voldoen: 428 (geen btw) 10 februari Verkocht en afgeleverd machine RP voor btw. De afnemer, onderneming Vis bv betaalt per bank met een spoedbetaling (zie 11 februari). 11 februari Bankafschrift uitgeprint en in de administratie opgenomen: Ontvangen betaling van Vis bv februari Betaald per bank voor het transport bij de levering van machine RP aan Vis bv: btw. Journaliseer de bovenstaande financiële feiten. Aanvulling 21

22 Hoofdstuk 13 Pagina 138 De balans moet zijn: Debet Balans per... Credit Bank Aandeelhouders nts Aandelenkapitaal Te plaatsen aandelenkapitaal Geplaatst aandelen-kapitaal Pagina 140 Oefenopgave 13-B moet beginnen als volgt: De creditzijde van de balans van bv Verklein ziet er als volgt uit: Aandelenkapitaal: Te plaatsen aandelenkapitaal: Geplaatst aandelenkapitaal: Algemene reserve: Hypothecaire lening: Winstsaldo: Aan de debetzijde zien we : rekening-courant J. Verklein Pagina moet zijn 2009 (4 ) 2008 moet zijn 2010 (4 ) Pagina Interestkosten moet zijn 420 Interestkosten (4 ) 2005 moet zijn moet zijn 2009 Pagina moet zijn 2008 (2 ) 2006 moet zijn 2009 (3 ) 2007 moet zijn 2010 (3 ) Pagina moet zijn 2009 (5 ) 2007 moet zijn 2010 (7 ) 22 Basiskennis boekhouden

23 Uitwerkingen oefenopgaven Pagina 147 Antwoord 1-C moet zijn: Bijlage 2: Voorraadlijst per 1 januari Naam van de goederen 35 sportfietsen à kinderfietsen à damesfietsen à ligfietsen à Bedrag Pagina moet zijn 2010 Pagina 152 Laatste grootboek van 2-E moet zijn: Debet Naam: Crediteuren Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 3-1 Per bank betaald Balans Aankoop goederen Pagina 157 In de laatste grootboekrekening onderaan de pagina: datum 1-1 moet zijn 1-6. Pagina 159 Bij 4-A: Postbank moet zijn ING-bank Financiële rek. moet zijn Financiële rekeningen Voorraad rek. moet zijn Voorraad rekeningen Pagina C b. moet zijn: 175 Verschuldigde btw 6% 176 Verschuldigde btw 19% aan 170 Te verrekenen btw aan 179 Af te dragen btw Aanvulling 23

24 Pagina 163 Kopjes in Inkoopboek van 7-B a.-c. moeten als volgt zijn: Datum Naam en woonplaats leverancier Doc.nr Bedrag Pagina 164 Bij Uitwerking 7-C d. moet de journaalpost als volgt zijn: Goederen 180 Te vorderen btw aan 140 Crediteuren 6.350,00 894, ,50 Bij Uitwerking 7-D a. en b. moet het laatste Factuurbedrag (van J. de Have) niet 3000 zijn, maar De telling klopt. Pagina 167 Bij Uitwerking 8-F moeten a. en b. als volgt zijn: a. Debetzijde: 100 Kas aan 840 Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren b. Creditzijde: 420 Huisvestingskosten 140 Crediteuren 071 Privé 910 Kasverschillen aan 100 Kas Pagina moet zijn 2010 Pagina 172 Bij Uitwerking 10-B a. en b. 830 Incidentele winsten en verliezen moet zijn 950 Incidentele winsten en verliezen. Bij Uitwerking 10-A a. 020 Inventaris moet zijn 030 Inventaris. Bij Uitwerking 10-C a. aan Voorraad goederen moet zijn aan 700 Voorraad goederen. Pagina 174 Nieuwe uitwerking van nieuwe Opgave 12-A (oude uitwerking vervalt): 24 Basiskennis boekhouden

25 1 juli 100 Kas aan 870 Brutodagomzetten Pinbetalingen aan 100 Kas juli 120 ING-bank aan 201 Pinbetalingen 3 juli 202 Creditcardbetalingen aan 100 Kas 4 juli 100 Kas aan 200 Kruisposten 5 juli 200 Kruisposten aan 120 ING-bank 6 juli 120 ING-bank aan 202 Creditcardbetalingen Pagina C b: 410 Loonkosten moet zijn 401 Loonkosten Pagina moet zijn Interestkosten moet zijn 420 Interestkosten Aanvulling 25

26 Rekeningschema Pagina Eigen vermogen moet zijn 040 Eigen vermogen (bij een eenmanszaak) 120 Postbank weglaten 800 Inkoopwaarde van de verkopen moet zijn 800 Inkoopwaarde verkopen 26 Basiskennis boekhouden

27

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

ANTWOORDEN COMPUTERBOEKHOUDEN

ANTWOORDEN COMPUTERBOEKHOUDEN ANTWOORDEN COMPUTERBOEKHOUDEN Antwoorden Computerboekhouden AccountView 9.3 Opdracht 1.8 In het menu Bestand staan 14 opties (Nieuw t/m Afsluiten). De optie Instellingen vindt je in het menu onder Opties.

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie