Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011"

Transcriptie

1 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in uw brievenbus. Onze verenigingen, ons personeel, onze mandatarissen en adviesraden, onze grote en kleine kunstenaars, onze lokale ondernemers, onze sporters, wat een weelde aan initiatieven tonen ze aan elkaar, aan de gemeente, aan de hele Vlaamse Ardennen. Ondertussen zijn de evenementen gestart met een unieke samenwerking van ruim 130 joggers tussen Brugge en Zwalm, een stemmig, bijzonder feeëriek klank- en lichtspel en een interessante avond over de sportvrijwilligers. Laat de periode van samenwerking en gemeenschapsbetrokkenheid in Zwalm nu definitief aangebroken zijn. Vandaag ligt dé dynamiek van de Vlaamse Ardennen in Zwalm. Bruno Tuybens, burgemeester Ps. Voor zij die kunnen: blijf ook volgen.

2 Belangrijke telefoonnummers Sportkampen Tijdens het krokusverlof (dat plaatsvindt van maandag 7 maart tot en met vrijdag 11 maart) wordt er voor de kindjes van 3 jaar tot en met 6 jaar speelpleinwerking voorzien en voor de kinderen van 7 tot 9 jaar is er een turnkriebel-omnisportkamp. De 10 tot 14 jarigen kunnen een sportkamp balsporten omnisport volgen. Tijdens de paasvakantie is er terug speelpleinwerking voor kleuters van 3 tot 6 jaar, sportkamp balkriebel omnisport voor de 6 tot 9 jarigen en de oudste leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar kan kiezen uit turnen of tennis omnisport. De speelplein- en sportkampwerking start elke dag om 9 uur en eindigt om 16 uur. Er wordt gratis voor- en na opvang voorzien van 7u 30 uur tot 18 uur. Voor het speelplein betaal je als inwoner van Zwalm 5 euro per dag en het sportkamp kost 45 euro per week. Niet-inwoners betalen 7 euro voor het speelplein en 50 euro voor het sportkamp. Voor het speelplein kan je per dag inschrijven, het sportkamp kan enkel per week. Meer info hierover op de sportdienst, Sportlaan 1 te 9630 Zwalm of 055/ of op het gemeentehuis bij Vicky 055/ of Inschrijven kan eveneens via dezelfde kanalen. Er zijn brochures van de vakantiewerking 2011 te verkrijgen op de sportdienst of in het gemeentehuis. Je kan een overzicht van de sportkampen vinden op de website van de gemeente. Zwalm Koerse! BMX wedstrijd voor leerlingen van het 3de tot/met 6de leerjaar van het basisonderwijs op woensdag 16 maart 2011 op het grasveld naast de sporthal. Vooraleer de wedstrijd aan te vangen krijgen de deelnemers een initiatieles en om 10 uur volgt de eigenlijke wedstrijd per reeks tot uur. Medeleerlingen, leerkrachten, ouders, grootouders en sympathisanten worden verwacht om te supporteren in feestkledij maatpak én hoed voor de dames. Mooie prijs voor de mooiste hoed, het leukste verkleed kind en het best geklede koppel. Elke deelnemer ontvangt een aandenken en de beste drie per reeks krijgen een extra geschenk. De plaats van afspraak is het grasveld naast de sportzaal in Munkzwalm, dat voor de gelegenheid tot een heus crossparcours zal worden omgetoverd. Kriebelmania Op donderdag 22 april 2011 vindt in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke de Oost-Vlaamse jeugdsporthappening plaats voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Men kan op een actieve manier kennismaken met tal van avontuurlijke sportdisciplines en sportieve attracties. We vertrekken met de bus aan de sportzaal Oproep voor lesgevers en begeleiders in Zwalm en brengen de kinderen daar s avonds ook terug. Inschrijven op voorhand is gewenst. De prijs voor deelname aan Kriebelmania en busvervoer is 8 euro. Voor het begeleiden van deze sportkampen en ook tijdens de paas- en zomervakantie doen wij beroep op bachelors (regent) en masters (licenciaat) Lichamelijke Opvoeding. Personen die een opleiding basis- of kleuteronderwijs volgen komen ook in aanmerking voor deze sportkampen. Studenten die deze opleidingen volgen zijn eveneens welkom, voor hen is het begeleiden van een sportkamp een goede oefenschool of stageopdracht. Kortom, iedereen die zich geroepen voelt om zich tijdens de vakantie op een positieve en sportieve manier in te zetten voor de kinderen kan ons contacteren. Wandel- en fietszoektocht Naar aanleiding van het Dorp van de Ronde werd een wandel- (7 km) en fietszoektocht (22,5 km) doorheen Zwalm opgesteld. Aan de hand van een routebeschrijving volgt de wandelaar of fietser een opgelegd parcours en moeten er opdrachten, vraagjes en puzzels opgelost worden. Op deze route worden ook diverse kunstwerken tentoongesteld. Deze rally is gratis, deelnemers zijn verzekerd. De routebeschrijving en vragenlijst kan bekomen worden tijdens de week vanaf 17/2 in de sporthal, bibliotheek en gemeentehuis, tijdens de weekends in de Zwalmmolen en Ijzerkotmolen. De ingevulde vragenlijsten moeten ingediend worden uiterlijk op 15 juni in de sporthal. De prijsuitreiking vindt plaats op 24 juni in de feestzaal " De Zwalmparel". De rally kan verder nog afgelegd worden tot eind september Je kan een stappenteller meenemen om na zo n wandeltocht een idee te hebben hoeveel stappen je hebt gezet. Met de lente in het vooruitzicht kan iedereen die zich aan gelijk welk wandeltochtje waagt gebruik maken van een stappenteller die kan ontleend worden in de sporthal of aan de balie van het gemeentehuis. Je kan dan zelf eens uittesten hoeveel stappen je zet om bijvoorbeeld je boodschappen te doen. Je zal er zelf versteld van staan hoeveel je er dagelijks zet. Er ligt ook een uitgestippelde wandelroute ter beschikking die afhankelijk van ieders paslengte rond de stappen telt. Suggesties voor nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Voor vragen en meer info kan je steeds terecht op de en 055/ bij Ruth De Fraine of bij Bruno Tuybens, burgemeester ook bevoegd voor sport via 2

3 Volgende gemeenteraadszitting De eerste zitting van de gemeenteraad ging door op 15 februari l.l. De datum van de volgende zitting van de gemeenteraad is bij het verschijnen van deze editie van de Zwalmse Post nog niet vastgelegd. We verwijzen naar de website van de gemeente en de lokale media. Volgende editie v/d Zwalmse Post De volgende editie van ons gemeentelijk informatieblad wordt voorzien midden volgende maand. Verenigingen of organisaties die iets willen aankondigen in de Zwalmse Post of een andere bijdrage willen leveren, kunnen hun artikelen elektronisch versturen naar en dit voor woensdag 9 februari Mogen we er telkens sterk op aandringen uw aankondigingen in te sturen op de wijze waarop u ze terugvindt in de Zwalmse Post, namelijk via een doorlopende tekst met volzinnen (geen gedachtenstreepjes, hoofdletters, kadertjes of affiches) en liefst in Arial 11-lettertype. Met dank! Containerpark gesloten in namiddag van 26 februari Op zaterdag 26 februari vindt de jaarlijkse Omloop Het Nieuwsblad voor eliterenners plaats. Het parcours passeert in de namiddag de Borstekouterstraat. Om bijkomende verkeersproblemen te vermijden, zal het containerpark enkel in de voormiddag geopend zijn van 9 tot 12 uur. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 2 april 2011 Op zaterdag 02 april 2011 wordt de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen georganiseerd. Dit evenement kent een stijgend succes, vroeger telde men tot deelnemers dit is de laatste jaren opgelopen tot fietsers. Dit zorgt voor overlast voor de plaatselijke bevolking. Het gemeentebestuur van Zwalm heeft in samenwerking met de organisator een aantal maatregelen genomen om de overlast tot een minimum te beperken. Op belangrijke kruispunten zal de politie aanwezig zijn om toezicht te houden en verkeersregeling te doen. In sommige straten zal een éénrichtingsverkeer van toepassing zijn. De bewoners van die straten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze maatregelen door de organisator. Dit geldt voor de Molenberg Feëriek beeld tijdens de fakkeltocht Dorp van de Ronde (éénrichtingsverkeer vanaf de grens met Horebeke tot aan en in de richting van Moldergem), Wijlegem (vanaf de aansluiting met de Molenberg tot aan en in de richting van Franskouter), Rijke Kleie (éénrichtingsverkeer vanaf Franskouter (rechts) tot aan en in de richting van de Boekelbaan), Vredesplein-Ketse (éénrichtingsverkeer vanaf Heukensstraat tot aan en in de richting van de oude pastorij) en de Sint-Annastraat vanaf de Zottegemsesteenweg tot aan en in de richting van het Rozebekeplein. Er zal parkeerverbod ingesteld worden langs beide zijden van de weg in Molenberg, Wijlegem (vanaf de aansluiting met de Molenberg tot aan Franskouter) en Rijke Kleie. Op meerdere plaatsen worden signaalgevers ingezet, niet om voorrang te geven aan de wielertoeristen, wel om een vlotte doorgang van het verkeer te verzekeren. Op andere risicovolle plaatsen worden er borden "opgelet fietsers" geplaatst. In een brochure die de wielertoeristen bij de start ter hand wordt gesteld, wordt hen er nogmaals op gewezen dat zij de wegcode dienen te respecteren. Met een wederzijds respect en hoffelijk gedrag van de lokale bevolking en de wielertoeristen zal dit wielergebeuren met een minimum aan overlast verlopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkpolitie via of op telefoonnummer 055/ , of bij burgemeester Bruno Tuybens via of 0475/

4 Goedkopere Vlaamse woninglening Een muts voor je huis: gratis workshop dakisolatie De gemeente organiseert samen met de Zwalmse milieuraad en de Milieu Advies Winkel het project een muts voor je huis. Hiermee willen we meer mensen aanzetten om hun dak te isoleren en vooral om dat op de juiste manier te doen. Er zijn immers nog veel woningen zonder dakisolatie, waardoor ongeveer 30 procent van de warmte in huis verloren gaat. Een muts voor je huis is een gratis workshop waarbij je leert om je dak correct te isoleren. Ben je een doe-het-zelver, dan leer je de fijne kneepjes van het vak. Laat je de werken door een aannemer uitvoeren, dan kom je te weten waarop je moet letten bij de offerte. De workshop vindt plaats op een ongeïsoleerde zolder. Zo kunnen de deelnemers zich beter inleven in levensechte voorbeelden en aandachtspunten. Een workshop duurt ongeveer vier uur: zo n drie kwartier theorie over isolatiematerialen en technieken, gevolgd door het werk in de praktijk. De workshop vindt plaats op zaterdag 5 maart 2011 van uur tot uur. Deelnemers gezocht! Wil je deelnemen aan de workshop? Bezorg dan je gegevens aan Leven met de ziekte van Alzheimer Ouderen zijn meer en meer prominent aanwezig in onze samenleving. De vergrijzing neemt toe en men verwacht dat in 2030 één op drie mensen ouder zal zijn dan 65 jaar! We leven niet alleen langer doch blijven ook langer gezond. Zo is de gezondheidsgrens opgeschoven naar 80 jaar. Maar er blijft wel dat ene grote doembeeld, nl. Alzheimer en dementie! Tot op heden hebben we nog steeds geen echte genezende behandeling en weten we zelfs weinig over de oorzaken en het ziekteproces. Hiervoor is er onderzoek nodig en fondsen om dit onderzoek te kunnen financieren. De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is in België de enige organisatie die geld inzamelt ten voordele van het klinisch en basis wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Sinds 1998 heeft SAO reeds meer dan 60 belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten gefinancierd en dit voor een bedrag van meer dan 4 miljoen euro. Niettegenstaande hoopvolle nieuwe onderzoeken van onze Belgische toponderzoekers zoals Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven, die vorig jaar nog in Zwalm te gast was bij de vereniging Curieus, is de weg nog lang en moeten we blijven investeren in dit onderzoek want samen met u willen we werken aan een toekomst zonder Alzheimer Meer informatie over de ziekte van Alzheimer en hoe te leven met een Alzheimerpatiënt kan u lezen in de door Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven geschreven brochure. U kan deze brochure op eenvoudig verzoek aanvragen aan de Stichting voor Alzheimer Onderzoek. Dit kan telefonisch op 02/ of per aan Ten slotte een getuigenis. "Men zegt dat muziek universeel is...wel, de ziekte van Alzheimer is ook iets wat ons allemaal aanbelangt. Ze mag niemand koud laten. Om die gesel uit te roeien, die spijtig genoeg niet alleen in België huishoudt maar ook wereldwijd talrijke duizenden patiënten en hun familieleden treft, is research nodig. Ik schaar mij achter de Stichting voor Alzheimer Onderzoek en steun via hen de Een lening krijgen voor een huis of appartement is vandaag de dag niet zo eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een beperkt inkomen. Daarom zet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ook dit jaar de Vlaamse Woonlening in de kijker met een multimediale informatiecampagne. Met rentevoeten vanaf 1,71% (januari 2011) is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk goedkoper dan de markt. Voor mensen met een beperkt inkomen wordt een eigen woning zo een bereikbare droom. De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) wil sociaal wonen mogelijk maken. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden. De VMSW is een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De Vlaamse Woonlening kan verkregen worden voor de aankoop van een woning die minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. Het totale te ontlenen bedrag is maximaal euro. De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan euro en de noodzakelijke renovatiewerken moeten minstens euro bedragen. Hoe hoger het bedrag van de noodzakelijke renovatiewerken (boven euro), hoe minder je kan lenen voor de aankoop van de woning. Ook wie al een woning heeft, kan voor de renovatie, verbetering of aanpassing een Vlaamse Woonlening aangaan. Daarnaast kan ook wie wilt bouwen of een sociale woning wilt kopen, gebruikmaken van de Vlaamse Woonlening. Om in aanmerking te komen moet het gezamenlijk belastbaar inkomen liggen tussen en euro (voor een alleenstaande) en euro (voor een gezin van minstens twee personen). Het maximumbedrag wordt verhoogd met euro per persoon ten laste. Kandidaat-ontleners mogen ook geen andere woning in volle eigendom of 100% vruchtgebruik hebben. Op vind je meer informatie over de concrete voorwaarden en kan je met de wooncalculator zelf berekenen of je in aanmerking komt en hoeveel de maandelijkse afbetalingen bedragen. Met vragen kan je terecht op of het gratis nummer Er worden folders en affiches bezorgd aan sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW's, notarissen enzovoort. Deze kunnen ook steeds worden besteld bij de VMSW. Voor meer informatie kunt u terecht bij Andy Dilles, , de milieudienst of ). Het aantal deelnemers is beperkt, dus snel zijn is de boodschap! De exacte plaats waar de workshop zal doorgaan wordt via mail of telefonisch aan de deelnemers bekendgemaakt. onderzoekers die dag na dag proberen wat hoop te geven, een sprankeltje leven te schenken aan al die mensen die door deze ziekte getroffen worden. Wij kunnen nooit genoeg diegenen danken die hun leven wijden aan heet redden van het onze!" getekend: Toots Thielemans. Gezocht: Vrijwilligers! Welke vakantie kies jij? Vakantie voor iedereen? Voor heel wat kinderen is dit helaas geen realiteit. Financiële of familiale omstandigheden zorgen ervoor dat zij niet op vakantie kunnen tijdens de zomer. Ook kinderen die in een opvangcentrum voor asielzoekers wonen, krijgen die kans niet. Daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en Speelweken voor kinderen in opvangcentra. Zo kunnen ook zij genieten van een weekje vol speelplezier en hebben zij stoere vakantieverhalen om aan hun klasgenootjes te vertellen. Ben je tussen 18 en 35 jaar? Heb je zin in een nieuwe en intense uitdaging? Entertain je graag kinderen en speel je zelf ook nog graag? Of roer je liever in de kookpotten en zorg je voor ronde buikjes aan tafel? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Wil je graag meer informatie over de Vakantiekampen en/of de Speelweken? Neem een kijkje op of contacteer de verantwoordelijken. Voor de Speelweken: Katrien Poel, of 015/ Voor de Vakantiekampen: Joke Mannekens, of 015/ Jongerengids.be Deze drie kersverse informatieve gidsen en bijhorende websites willen kinderen, tieners en jongeren correct informeren en hen wegwijs maken in het grote informatieaanbod. Jongerengids.be bevat 3 up-to-date en allesomvattende gidsen en websites en is opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: kinderen van 8 tot 11 jaar, tieners van 12 tot 15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder. Jongerengids.be geeft zowel offline via de gidsen als online via de interactieve websites correcte informatie op maat. Gezondheid, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, school, rechten zijn enkele van de vele thema s die worden aangereikt. Geen taboes, jongeren vinden er ook informatie terug over bijvoorbeeld homoseksualiteit en godsdienst. Kinderen, tieners en jongeren vinden in de gidsen en op de websites een antwoord op hun vragen. Anderzijds is het ook een informatieportaal voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is. De gidsen zijn gratis verkrijgbaar in de bibliotheek en het gemeentehuis van Zwalm. 4

5 Seizoen paddentrek komt weer op gang Het zal je maar overkomen, je wordt bij wet beschermd én je territorium is op het Gewestplan ingekleurd als Natuurgebied. Maar toch slaag je er niet in om simpelweg heelhuids de straat over te steken. In theorie voorziet de wet voor de amfibieën optimale regels maar in de praktijk loopt dat wel even anders. Het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen is niet te schatten. De gemeente probeert in samenwerking met het "Paddencomité" (MOW-Zwalm, Natuurpunt en buurtbewoners) net als vorig jaar iets aan die paradoxale situatie te doen. s Winters verblijven de meeste dieren ten noorden van de Zwalmbeek. De steilere, naar de zon gerichte zuidflank van de Zwalmbeekvallei, heeft een zachter microklimaat maar kenmerkt zich bovendien door de aanwezigheid van weiland, bosjes en kleine landschapselementen. Vooral padden vinden er een ideale biotoop voor hun winterverblijfplaats. Wanneer de regenachtige avonden warmer worden, komen ze uit hun knusse winterslaapholen. Een hevig libido stuwt de dieren massaal naar hun geboorteplas beneden de vallei, vlakbij de Zwalmrivier. Het is daar en nergens anders dat ze zich willen voortplanten. De terugtocht naar de zomerstek is net zo doelgericht als de tocht naar de paarplaats, maar gebeurt meer gespreid in de tijd. Zodra de padden hun zomerverblijfplaats bereikt hebben, worden ze weer even passief als tijdens de winter. Pas vanaf mei verlaten ze definitief de onderwereld en gaan ze op jacht naar vooral spinnen, mieren, naaktslakken en ander lekkers. Voor tuiniers zijn padden in elk geval een onschatbare zegen, ze verslinden dagelijks heel wat "schadelijke" insecten. Weg met de sproeimiddelen, haal een pad in huis! Tijdens hun spectaculaire trek naar de poel der lusten moeten ze halfweg de afdaling de Gaverbosdreef, de Sylvain Van De Veldestraat (Sint-Maria-Latem) en de Bruggenhoek (Munkzwalm) oversteken. Vooral s avonds en tijdens het weekend is het er gevaarlijk voor zwakke weggebruikers en daar horen amfibieën zeker bij. Padden zijn klein en kunnen geen fluovestje aantrekken, integendeel! Ze dragen een camouflagepak waardoor ze nauwelijks te onderscheiden zijn van een drolletje of een dor blad. Ze steken bovendien erg traag de weg over en blijven soms minutenlang stilzitten. Als er een wagen aankomt, dan verkrampen ze van schrik. Tijdens de paddentrek is de ravage soms enorm. De weg ligt er vaak bezaaid met lijkjes van dode padden, kikkers en salamanders. Vorig jaar schreef de gemeente Zwalm een politiereglement uit voor de paddentrek in het natuurgebied aan de Bruggenhoek, voor de Gaverbosdreef en de Sylvain Van De Veldestraat en voor een deel van de Oude Scheldestraat. Deze straten bleven gedurende de avonden en nachten van de trek autovrij. In 2010 werden voor de Gaverbosdreef en de Bruggenhoek samen 1216 padden, 106 kikkers en 60 salamanders geteld die veilig de overkant bereikten. Jammer genoeg vielen er ook slachtoffers: 112 padden, 2 kikkers en 6 salamanders kwamen tijdens hun overtocht een auto of ander voertuig tegen. De talrijke padden en kikkers in de Oude Scheldestraat zijn hier nog niet bijgeteld. De padden en kikkers deden het goed, er werden meer dieren geteld en gered dan in Voor de salamanders was het echter geen goed jaar, ze zijn in aantal enorm verminderd. Het blijft gissen wat er met de salamanders is misgelopen. Tijdens de paddentrekavonden zijn talrijke vrijwilligers op de been om de dieren over te zetten. Voor het eerst werd zelfs een heuse padden agenda opgesteld om op regelmatige basis de emmertjes aan de overzetplaats in de Gaverbosdreef te controleren. Zelfs wanneer er ongunstig paddenweer werd voorspeld, kwamen buurtbewoners in fluo en gewapend met een zaklamp en emmertje naar buiten voor een frisse avondwandeling en een babbel. In 2011 worden opnieuw tijdelijke politiemaatregelen uitgeschreven om de padden en de vrijwilligers een veilige oversteek te bieden. De Bruggenhoek zal tussen de Kortendries en de Kruisstraat tijdens de paddentrek verkeersvrij zijn. Een ommetje via de Krekelstraat voorkomt een pak verkeersslachtoffers. In een deel van de Gaverbosdreef komt er een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Er worden opnieuw paddenschermen geplaatst tijdens de paddentrek. De schermen moeten de dieren van de weg af houden en ze naar emmertjes leiden. Vrijwilligers uit de buurt zorgen ervoor dat de diertjes verzameld in de emmers veilig worden overgezet. Ook een stukje van de Oude Scheldestraat en Neerkouter wordt verkeersvrij gemaakt in Alle vrijwilligers en padvinders proberen het aantal dieren en de diersoorten zo nauwkeurig mogelijk bij te houden om een idee te krijgen over hoe de trek verloopt en evolueert. Het is uiteraard moeilijk te voorspellen wanneer de dieren precies op pad gaan. Door aanhoudende vorst kunnen de amfibieën langer in hun winterslaap blijven. De vriesperiode zorgt er immers voor dat de stofwisseling bij de dieren op een zeer laag niveau blijft en de vetreserves nauwelijks worden aangesproken. Ze hebben ook geen gsm ter beschikking om het ons te melden Wie wil meehelpen of geïnteresseerd is in dit natuurfenomeen kan steeds terecht bij Veerle Mertens van de gemeentelijke milieudienst (055/ of Wim Vandenbussche van MOW-Zwalm (055/ of Frank Sackenbandt (via 055/ of of Marc Minnaert (via 055/ of Meer informatie vind je op en op Oefening noodplanning Op vrijdag 18 februari was er felle brand uitgebroken in een technisch lokaal van de gemeenteschool in de Decoenestraat. Ruim 200 kleuters en lagereschoolkinderen uit tien klassen dienden te worden geëvacueerd. Gelukkig waren er geen gewonden en waren alle leerlingen en leerkrachten en ander personeel uit de school naar de gemeentelijke feestzaal gebracht op het ogenblik dat de brand hevig woedde. Daar werden ze opgevangen door tientallen geregistreerde vrijwilligers. De ouders konden hun kinderen in de feestzaal afhalen. Jammer genoeg waren er twee zwaar gewonden, namelijk arbeiders die in het technisch lokaal werkzaam waren. De brandweer was snel ter plaatse, enz. Gelukkig spreken we hier van een fictieve situatie, een oefening die plaatsvond in Munkzwalm om het interne en externe communicatieluik van de noodplanning van de gemeente te testen. In de crisiscel werd geoefend hoe de gemeentelijke overheid de vrijwilligers aanstuurde, welke boodschap diende te worden gegeven aan alle verontruste telefoontjes die in het gemeentehuis binnenkwamen, hoe de medische team met de brandweer en politie afspraken maken, wat de burgemeester of zijn vervanger wanneer aan de pers dient te verklaren, enz De buurtbewoners en de ouders van de kinderen waren vooraf goed op de hoogte van de situatie, zodat alles wel erg vlot verlopen is. In aanwezigheid van enkele leden van het noodplanningsteam van de gouverneur werd de oefening, die van 13u45 tot 16u15 duurde, succesvol afgerond. 5

6 Berichten verenigingen KVLV Munkzwalm Zaterdag 26 februari en maandag 14 maart Vrouwenverwendag in Loppem. Vertrek om 9 u. aan het station in Munkzwalm. Inlichtingen en inschrijven bij Annie. Mail of bel Donderdag 3 maart om u. in het PC Munkzwalm eerste kookles van het jaar met als titel "Traktaties". Prijs leden 5 euro; niet leden betalen 10 euro. Schrijf vooraf in bij Dina Cansse, tel of Vrijdag 4 en 18 maart om u. in het PC Munkzwalm danst KVLV "shake it out" ter voorbereiding van het KVLV-event "100 jaar Eeuwige Passie". Vooraf inschrijven bij de wijkverantwoordelijken of bij Annie. Mail of bel KVLV- Munkzwalm nodigt de lezers van de Zwalmse Post uit op het eetfestijn op zondag 27 maart van u. tot u. in het PC in Munkzwalm. Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden. Aquagym start op maandag 28 maart, en verder op maandag 4 april, 2, 9, 16, 23, 30 mei en op 6, 20 en 27 juni, telkens van 21 u. tot u. Je betaalt 25 euro voor de 10 lessen. Inschrijven bij Annie. Run for Fun Op zaterdag 26 februari 2011 van 18u tot 22u organiseert de Joggingclub voor de achtste maal zijn kaas- en wijnavond. Met deze opbrengst zijn zij in staat hun leden financieel te ondersteunen. Plaats : Parochiaal Centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12, 9630 Zwalm Prijs : 12 euro voor volwassenen, 6 euro voor personen onder de 12 jaar. Voor wie geen kaas lust is er ook een wisselschotel te verkrijgen. Info en kaarten bij Antoine De Beule, Heufkensstraat 142, 9630 Zwalm, Tel. 055/ , bij de overige leden van Run for Fun Zwalm of in het clublokaal Taverne Den Tsjoilder, Huttegemstraat 15, 9630 Roborst. De Meilpaal Op zaterdag 26 februari 2011 is iedereen welkom op onze kaas- en wijnavond in zaal Beekmeers, Mariaheem, Kasteeldreef 2 te Beerlegem. Het wordt een avond zoals een echte Meilegemse kaas en wijn moet zijn. Ruim assortiment kazen, professionele bediening en een gezellige dorpssfeer. Met de opbrengst wil de Meilpaal tenten kopen. Vanaf 18u30 kunnen jullie reeds komen aperitieven. Het buffet zal rond 19u geopend worden. Volwassenen: 14 euro. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 8 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis. Steunkaarten: 3 euro. Er zijn ook vleesschotels te verkrijgen aan dezelfde prijzen. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook reserveren. We vragen aan iedereen om de kaarten in voorverkoop te kopen bij Mario en Vanessa (055/ , Beekmeers 45), Philippe en Cilla (055/ , Meilegemstraat 30), Lode en Karolien (0478/ , Beekmeers 33) of bij Lode en Maggy (055/ , Meilegemstraat 78). Wenst u of uw bedrijf deze activiteit, die volledig in het teken staat van de aankoop van tenten, te sponsoren, neem gerust contact op met één van ons of stuur ons een mailtje. We maken hier ook graag van de gelegenheid gebruik om al onze vrijwilligers nog eens te bedanken die het voorbije jaar geholpen hebben op onze activiteiten wandelingen 55 Plus Wandelingen Zwalm organiseert op zondagochtend 27 februari 2011 een extra groepswandeling. Bedoeling is dat zij, die dit wensen, deze wandeling kunnen combineren met deelname aan de geplande festiviteiten in het kader van "Zwalm, Dorp van de Ronde", meer bepaald de poging tot verbreken van het record "fietsbelrinkelen" in de Vlaamse Ardennen. Deze wandeling is dus een gezonde aanzet tot dit evenement dat plaatsvindt om 12 uur aan het Hoofd in Hundelgem. De wandeling zelf start stipt om 10 uur aan het einde van de Noordlaan te Munkzwalm (omgeving het Hoofd). Er is parkeermogelijkheid langs de Noordlaan. De afstand van de wandeling bedraagt 7 km en het parcours is vlak en loopt over goed begaanbare en verharde wegen. De tocht doet twee van de mooiste deelgemeenten van Zwalm aan, nl. Paulatem en Dikkele. Bij de start vragen wij 1 euro als deelname in de verzekeringskosten. Iedereen is van harte welkom! De gewone maandelijkse wandeling, die doorgaat op maandag 14 maart 2011 om 14 uur stipt, start op de parking van "De Mechelse Koekoek" te St-Denijs-Boekel aan de Smarre en de voet van de beruchte Molenberg. De afstand bedraagt 6,5 km en het parcours is golvend. De wegen zijn meestal verhard. Aangepast schoeisel is aan te raden. In het gebied, waar we grotendeels zullen doorheen wandelen, haalde Abraham Hans de inspiratie voor z'n boek "De Gek van de Molenberg", vorig jaar nog heruitgegeven. Zo trekken we eerst naar het sfeervolle gehucht Korsele waar Hans ooit verbleef, de zogeheten "Geuzenhoek", die nog echte landelijkheid en rust uitstraalt. Via verlaten wegen keren we richting "Franse Kouter" waar op het hoogste punt ooit de gelijknamige houten staakmolen stond. De Moldergemstraat leidt ons daarna terug naar de Molenberg, waar we kennis maken met de hoekige kasseien uit de Ronde en meteen ook onze tocht afsluiten. Wie voor de eerste maal wenst mee te wandelen met onze groep, gelieve vooraf in te schrijven, met opgave van de geboortedatum, bij Roger Van Gansbeke, Decoenestraat, 19 te Zwalm, tel.: , GSM , Natuurpunt Zwalmvallei Lentemaaltijd ten voordele van Natuurpunt Zwalmvallei. Dit gaat door op zondag 27 februari 2011 in zaal Bevegemse Vijvers te Zottegem. Tussen uur en uur serveren we: warme beenhesp, koude visschotel of vegetarische schotel. Volwassenen betalen 13 euro, kinderen 8 euro. Joggingclub Zwalm Op zaterdag 5 maart is er de 5de editie van de algemene quiz Joggingclub Zwalm. Voor de gelegenheid zal deze in het teken van "Zwalm dorp van de Ronde 2011" staan. Het zal een algemene kennisquiz zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt gespeeld met ploegen van 4 personen. Plaats van het gebeuren De Zwalmparel om 20u00. Inschrijven via mail: of 0496/ Op dinsdag 1 maart 2011 om 19u30 start Joggingclub Zwalm met start running voor beginners. Onder begeleiding van ervaren joggers wordt een beginnersprogramma afgewerkt. Trainingen op dinsdag- en donderdagavond om 19u30 en zondagvoormiddag om 9u30. Regelmatige deelname garandeert vlot 5 km lopen na 12 weken. Samenkomst aan de sporthal Zwalm waar er ook douchegelegenheid is. Iedereen is welkom. Voor meer info: Dhr Jean Paul Gevaert 055/610119, Fakkeltocht Dorp van de Ronde 6

7 Berichten verenigingen (vervolg) Open VLD-Dames Op zaterdag 5 maart 2011 organiseren we een kaarting bieden & manillen" en dit voor kippenbillen. Dit gaat door in Kaffee den t Sjoilder, Huttegemstraat 15 te Roborst vanaf 19h30. De inleg bedraat 1.50 euro. Gezinsbond Zwalm/Horebeke Zondag 6 maart 2011 van 11u30 tot 14 uur: jaarlijks eetfestijn in de Zwalmparel, Sportlaan. Zalm of kalkoengebraad met groenten en fruit en friet. Volwassenen 13 euro, kinderen +6 jaar: 6 euro. Gratis balletjes in tomatensaus met friet voor kinderen - 6 jaar. Kaarten bij de bestuursleden of door storting op rekening BE mail: Donderdag 17 maart 2011 om 14 uur: bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne van Oudenaarde, bedrijvenpark Coupure 21, Oudenaarde. Samenkomst aan de brandweerkazerne om 13u45. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Paul , Vrijdag 18 maart 2011 om 20 uur: wijndegustatie in de turnzaal van de Vrije Basisschool, Decoenestraat 10. Vooraf inschrijven is aan te raden: Patricia of Heemkundekring De heemkring organiseert in het kader van "Het dorp van de ronde" een tentoonstelling over het rijke Vlaamse wielerleven en de Flandriens, over Zwalmse wielerhelden en Zwalmse clubs. Een uitgebreide collectie fotomateriaal van Zwalmenaars op de fiets (van vroeger en nu), een mooie collectie oude postkaarten met fietsen, een verzameling miniatuurfietsjes en petjes, en een paar mooie oude fietsexemplaren zullen zeker uw aandacht trekken. De trofeeën van onze Zwalmse kampioenen, een collectie truitjes van onze renners, en een aantal unieke en ludieke wielerattributen ons ter beschikking gesteld door zovelen, wachten op uw belangstelling. Zwalmse Wielerhistorie over spurtbommen, strijkijzers en wielkeszuigers is te bezichtigen in de oude gemeenteschool, Franskouter te Sint-Denijs-Boekel. Open op 12 en 13 maart, 19 en 20 maart, 26 en 27 maart en 2 en 3 april 2011 telkens van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. Alle informatie op Supportersclub SK Munkzwalm Zaterdag 12 maart 2011 in de kantine van SK Munkzwalm, Rekegemstraat: jaarlijkse kaarting bieden of manillen voor kippenbillen of witloof. vanaf 20 uur tot... Inleg: 1,50 euro of 2 tombolakaarten. Zwalmvrienden Op zondag 13 maart in het parochiaal centrum (De Coenestraat) tussen 11u.00 en 14u.30 nodigt de 'Vriendenkring der Zwalmse Andersvaliden en Senioren' (Zwalmvrienden) jullie allen uit op het 19de lentefestijn. Die middag is er keuze tussen een vleesschotel (kalkoenfilet met archiducsaus en warme groentenmix) en een visgerecht (pangasiusfilet met zachte currysaus en paprikablokjes), voor volwassenen aan de prijs van 14 euro. Kinderen betalen de helft van de prijs. Inschrijven kan bij alle bestuursleden. Voor meer info bij Guido De Temmerman ( ). N-VA Zwalm organiseert haar tweede aperitiefgesprek op zondag 13 maart om 11 uur met professor Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis Vlaanderen. Deze voordracht zal doorgaan in t Casino te Dikkele (Brouwerijstraat 9). Philippe Vandekerckhove, klinisch bioloog, verdiende zijn strepen in zowel binnen als buitenland. Geruime tijd werkte hij in het UZ Gasthuisberg in Leuven maar uiteindelijk koos hij ervoor de uitdaging aan te gaan en nam hij de dagelijkse leiding van het Rode Kruis-Vlaanderen op zich. Sinds 2004 bestaat zijn missie uit de modernisering van deze organisatie. Ondertussen groeide, dankzij zijn onaflatende inzet en visie, het Rode Kruis-Vlaanderen uit tot een zeer performante en professionele dienst. De dienst voor het bloed is hiervan het voorbeeld bij uitstek. Centraal in de lezing zal dan ook de werking van het Rode Kruis Vlaanderen staan. Wat zijn de uitdagingen? Wie kan bloed geven, wie niet? Is er een tekort? Wat biedt de toekomst? Vele vragen die allen een antwoord krijgen door deze getuige van de eerste rij. Wil je reeds een voorproefje van deze lezing, kijk dan zeker en vast eens op bij "meer gastcolumns". De inkom is uiteraard gratis en het decor is opnieuw de Casino te Dikkele. KAV Nederzwalm Op dinsdag 15 maart 2011 om 19 u. gaat in de Oude Gemeenteschool Schoolstraat 12 te Nederzwalm een demonstratie door over dagelijkse gelaatsverzorging met een goede aangepaste dagcrème, aanbrengen van make-up, fond de teint, poeder en wangenrood, mascara, oogschaduw en eye-liner, lippenstift enz. Aan de hand van eenvoudige tips leer je jezelf op een elegante manier opmaken. Onder begeleiding van de lesgeefster passen we de aangeleerde technieken toe op onszelf. Inschrijven voor 12 maart 2011 bij de kernleden of telefonisch : Inkom : 3 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. ACV Zwalm De afdeling nodigt graag al haar plaatselijke ACV-leden uit naar hun ledenfeest dat dit jaar zal doorgaan op zaterdag 19 maart a.s. Op deze avond willen we onze trouwe leden eens extra in de watten leggen en bedanken voor hun jarenlang trouw lidmaatschap. Wij bieden iedereen een avond vol plezier met een zeer smakelijke diner: we starten met een lekker aperitief, dat u gratis aangeboden krijgt van de bestuursleden. Daarna serveren we Ardeens gebraad met jagersaus en frietjes en een uitgebreid salade-buffet. Voor de kinderen zijn er balletjes in tomatensaus. Deze gezellige avond bestaat verder nog uit een actualiteitsoverzicht, een bingo met talloze prijzen, de uitreiking van de medailles en vooral een leuk samenzijn. En dit alles voor de democratische prijs van 12 euro per volwassene en 6 euro per kind. Iedereen is welkom vanaf 18 uur in het parochiaal centrum te Munkzwalm (De Coenestraat 10). Ook hier is inschrijven op voorhand een must. Dit kan bij het bestuur van ACV-Zwalm. De bestuursleden zijn Ponchaut Germain, Rogiers Wim, De Mil Denise, De Tandt Linda, Steyaert Hubert, Van de Casteele Paulette, Van der Stichelen Jan, Van Wymeersch Marc en Linda, Weytens Myriam en Vandenmeersschaut Pascal. Davidsfonds Op dinsdag 22 maart 2011 vindt de jaarlijkse "Nacht van de Geschiedenis" plaats. In Zwalm trekken we naar de Kerk in Rozebeke. Deken Raf Vermeulen en organist Sven Vermassen brengen ons een overzicht van wat feest(en) in de Kerk betekent op het vlak van liturgie, kledij, muziek, enz Het wordt een boeiende tocht door de kerkelijke gebruiken, voor velen misschien een hernieuwde kennismaking of heropfrissing van wat de Kerkelijke feesten inhouden. Davidsfondsleden betalen 2 euro, anderen 3 euro. Volleybalclub VC Zwalm organiseert reeds voor de 17de maal zijn jaarlijkse kaas- en wijnavond. Op zaterdag 26 maart vanaf 18u biedt VC Zwalm in het Parochiecentrum te Munkzwalm iedereen de keuze uit een ruim kaasassortiment of een indrukwekkend vleesbuffet, geserveerd met groenten en fruit. We breiden onze buffetten zelfs uit met een taartenbuffet. Dit alles à volonté voor slechts 12 euro. Daarnaast serveren we tal van bieren en heeft u de keuze uit 4 soorten wijn. Voor ieder wat wils dus. VC Zwalm neemt deel aan een recreatieve competitie (Vobog) met een damesploeg en twee herenteams. Deze competitie omvat binnen Oost-Vlaanderen meer dan 200 ploegen. Iedereen vanaf 16 jaar kan bij ons terecht. Heeft u (vroeger) volleybal gespeeld in competitie, maar ziet u op tegen de veelvuldige trainingen en de opoffering van het weekend voor de wedstrijden of heeft u gewoon zin om volleybalwedstrijden te spelen, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij trainen of spelen onze thuiswedstrijden op dinsdagavond van 20u30 tot 22u30 uur. De competitie start half september en eindigt eind maart, maar wij starten half augustus en bollen uit tot eind mei. Kom gerust eens langs in de sporthal of contacteer het bestuur (www.vczwalm.be). Naast de competitie organiseren wij tal van nevenactiviteiten, zoals BBQ, Sinterklaas, etc. Ziekenzorg Zwalm Kaas-en wijnavond op zaterdag 26 maart 2010 van tot 21 u. in de gemeentelijke feestzaal De Zwalmparel. Volwassenen betalen 13 euro, kinderen betalen 6 euro. Voor de niet-kaaseters is er een wisselschotel voorzien. Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden. In het kader van Zwalm, Dorp van de Ronde - speciaal die avond om 20 u. een demonstratie rolstoeldansen door de Belgische rolstoelfederatie, afd. Oost-Vlaanderen. Inkom: gratis. Wielertoeristenclubs WTC De Zwalmse Wielervrienden & WSC Zwalm Sportief Organiseren op zondag 27 maart 2011 en dit ter gelegenheid van Dorp van de Ronde De Ronde door Zwalm voor Wielertoeristen. Deze fietstocht is zowel voor de sportieve als de geoefende recreatieve fietser. Inschrijving in de cafetaria van de sporthal vanaf 07u45 Gezamenlijke start om 08u30 over een afstand van ongeveer 55 km. Deelnameprijs bedraagt 5 euro verzekering helm verplicht 2 consumpties en een broodje. Stopplaats café De Weegbrug en café De Snooker. Info vooraf inschrijven en tot 25 maart kan via of telefonisch Kellens Luc 0477/ Huize Ten Berg is een voorziening van Jeugdzorg De Brug vzw), gevestigd in de Latemdreef 77 te Zwalm, en is op zoek naar vrijwilligers voor de verdere uitbouw van het vervoer van kinderen en jongeren en eventueel hun ouders. Wij werken in een zeer mooie landelijke omgeving maar als de kinderen naar huis kunnen in het weekend, kunnen we niet altijd beroep doen op het openbaar vervoer of zijn de kinderen te klein om ze zelfstandig naar huis te laten gaan. Ook de ouders zijn niet altijd in de mogelijkheid om hun kinderen te komen afhalen. Vandaar onze oproep aan mensen die beschikken over een beetje vrije tijd en zin voor verantwoordelijkheid en eveneens een rijbewijs B hebben om met onze wagen vervoer te doen. We denken in de toekomst ook aan andere activiteiten waar vrijwillige handen meer dan welkom zouden zijn. Voor meer inlichtingen, neem contact op met de directie (Ann De Rijck) of de eerste begeleider (Anneleen Vermeiren) via tel. 055/ of mail naar KFC Nederename Op zaterdag 9 april organiseert voetbalclub een grandioze niet te missen Tiroleravond met Franz en Josef Kapeller met hun ensemble, alom bekend als uitbaters van het hotel Stern te Elbigenalp in het Lechtal, Tirol. Zaterdag 9 april in de zaal "Zwalmparel", aanvang : 20u, deuren 19u, inkom : 10 euro. Kaartenverkoop : Reservatie mogelijk iedere werkdag van 15 tot 21 uur of op zaterdag van 9 tot 12 uur via Reynaert Nadine (055/ of ) of via De Groote Willy (055/ of ). Reeds meerdere malen was het ensemble te gast op festiviteiten in de Zwalmstreek, o.a. op "het strand van Hermelgem" en voor twee jaar reeds te zien in de Zwalmparel. 7

8 vrriesman - Walter Baele verplaatst naar 29/04 Het diftar-systeem en de afvalkosten Het gebruik van de groene afvalcontainer voor het inzamelen van restafval is goed ingeburgerd. Ondertussen zijn we een jaar verder, tijd dus voor een kleine evaluatie. Als we het tonnage restafval van 2009, namelijk ton, vergelijken met het tonnage van 2010, namelijk 670 ton, zien we een enorm verschil. Dit wil zeggen dat de inwoners bewuster omgaan met afval, dat er meer en beter gesorteerd wordt en dat het diftarsysteem dus werkt. Gemiddeld bedraagt de diftar-factuur per gezin 22 euro voor een periode van 6 maanden. De totale kostprijs voor de ophaling en verwerking van afval, zowel huis-aan-huis als op het containerpark, bedroeg in 2009 nog euro. In 2010 daalde dit naar ongeveer euro, beide bedragen exclusief personeels- en facturatiekosten. Zelfs als we daar de gemeentelijke bijdrage voor de intercommunale en de kosten van het diftarsysteem (facturatie, administratie, ) bijtellen, bereiken we nog steeds een besparing van ca euro. Wij vernamen dat Walter Baele genomineerd werd in de categorie 'Beste acteur' voor de uitreiking van de Televisie-Awards. Tot onze spijt moeten wij u melden dat de uitreiking van deze awards doorgaat op vrijdag 25 februari De voorstelling 'vrriesman' door Walter Baele in Zwalm kan dus helaas niet doorgaan op de vooropgestelde datum. In overleg met het theaterbureau, die zich verontschuldigt voor het ongemak dat het veroorzaakt, werd beslist om de voorstelling te verplaatsen naar vrijdag 29 april 2011, 20u in De Zwalmparel. Bezoekers die kaartjes kochten voor de voorstelling van 25 februari kunnen vanzelfsprekend zonder problemen op 29 april de voorstelling beleven en moeten dit niet melden. Voor wie de nieuwe datum niet past, kunnen de kaarten geruild worden voor een andere voorstelling. Op 20 mei 2011 staat nog een voorstelling van Buurman gepland. De programmatie voor zal bekend gemaakt worden in juni. Wij willen u vragen om de omruiling op voorhand te melden. Indien u wenst dat de kaarten terugbetaald worden, kan dit door uw naam, rekeningnummer en factuurnummer door te geven. Mocht u nog vragen hebben hierover kan u steeds terecht bij de cultuurdienst ). Premies voor zwerfvuilacties Het opruimen van zwerfvuil langs de Zwalmse wegen door het gemeentepersoneel neemt veel tijd in beslag. Daarom peilde het gemeentebestuur naar de interesse bij de Zwalmse scholen en verenigingen om hierbij een handje te helpen. Het gemeentebestuur besliste in juli vorig jaar om een toelage te voorzien voor scholen of verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren. Zo wil de gemeente de netheid en het milieubewustzijn onder de bevolking verder blijven stimuleren. De gemeente voorziet de nodige vuilniszakken en geeft aan de deelnemers fluohesjes, handschoenen en grijptangen in bruikleen. Na de actie wordt het afval opgehaald door de Propermobiel. Scholen en verenigingen die graag een zwerfvuilactie op touw zetten, kunnen hiervoor contact opnemen met de milieudienst van de gemeente of ) of via schepen Eric De Vriendt op het telefoonnummer 0473/ Kindertheater De letterreis - Enna-Dien Blink op 16 maart 2011 om 14 uur in De Zwalmparel Opa Brom heeft een winkeltje. Het staat er vol letters in alle soorten en maten. Iedereen koopt letters bij Opa Brom, van bakker tot koningin. Letters voor winkelramen, naamen uithangborden. Alleen de buurman kan geen letters kopen. Hij komt uit een ander ver land. Daar hebben ze heel andere letters en opa verkoopt alleen gewone letters. Op een dag komt de koningin alle letters kopen. Nu de winkel leeg is, besluit opa om op reis te gaan, op zoek naar letters. De muizen Mona en Toetje beloven zolang op het winkeltje te passen. Enna-Dien neemt de kinderen met Opa Brom mee over de wereld waarbij ze ontdekken dat er naast onze eigenlandse letters ook geheimzinnige anderlandse letters bestaan. Na een tijdje, de muizen krijgen het steeds lastiger met een op de loer liggende poes van de buren, besluiten de muisjes dat het mooi is geweest. Opa moet terugkomen. Ze nemen contact met opa via de mail. De voorstelling is geïnspireerd op het boek Het Letterwinkeltje van het succesvolle schrijversduo Marianne Busser & Ron Schröder (uitg. The House of Books). Marianne en Ron schrijven al jarenlang teksten en liedjes voor Sesamstraat. Tickets: 2.5 euro voor kinderen en volwassenen. U kan tickets en info verkrijgen bij de cultuurdienst via of (zolang de voorraad strekt!). Meer info over cultuur voor kinderen? vrriesman - Walter Baele CABARET - 29 april 2011 om uur in De Zwalmparel. Flou Artistiek BUURMAN MUZIEK - 20 mei 2011 om uur in De Zwalmparel. Tickets: basis 12 euro, abo 9 euro, -26/ euro. U kan tickets en info verkrijgen bij de cultuurdienst via of (zolang de voorraad strekt!). Minder afval betekent dus ook voor de gemeente en al haar burgers minder kosten! Tegelijk beroepen we alle inwoners op hun burgerplicht door geen zwerfvuil te maken. Het is eenieders plicht om zwerfvuil te melden aan de milieu- en politiediensten voor nazicht. Er zijn reeds boetes uitgeschreven voor verantwoordelijken van zwerfvuil. Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente, Veerle Mertens, Bijkomende belbushalte In principe vanaf 11 april a.s. zal De Lijn een bijkomende belbushalte op de lijn 20 voorzien in de Krekelstraat ter hoogte van huisnummer 4. De halte zal Munkzwalm Steenweg heten. Neem contact op De Zwalmse Post Zuidlaan Zwalm algemeen telefoonnr Colofon v.u.: College van Burgemeester en Schepenen Per adres: Gemeentehuis Zuidlaan 36, 9630 Zwalm algemeen telefoonnr Foto s: Mark de Vilder 8

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1 MOP-TEAM STUDEREN IN DE BIB BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL maldegem magazine 2015 JUNI 1 jaargang 1 nr. 2 juni 2015 Pop-uprestaurant Maldegem zoekt creatieve uitbater Gemeente Maldegem biedt

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 rantgroen België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 P106235 - Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - januari - februari - maart 2014 - jaargang 13 nr. 49 natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie