Rabobank Apeldoorn en Omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Apeldoorn en Omgeving"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Apeldoorn en Omgeving

2 Voorwoord door directie Klanten houden vertrouwen in Rabobank. Onder de slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis is de Rabobank fier overeind gebleven. De klanttevredenheid bleef onverminderd hoog, we hielden de triple A-status en het financiële resultaat was goed. Rabobank Apeldoorn en Omgeving boekte in 2009 een nettowinst van EUR 11 miljoen. Natuurlijk ging de economische crisis niet langs ons heen. Het investeringsniveau van onze klanten was beduidend lager, met het gevolg dat de 'kredieten aan cliënten' slechts 2,5% groeide. De toevertrouwde middelen daalden met 3,4%. Het spaargeld steeg wel, maar met name zakelijke deposito's werden ingezet in de liquiditeitsbehoefte van bedrijven. Het bedrijfsresultaat vóór 'toevoeging aan voorzieningen kredietrisico's' daalde met 28,8%. Dit is vooral veroorzaakt door een lagere rentemarge, als gevolg van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt. De nettowinst kwam uit op ruim EUR 11 miljoen. Onze ideeën in 2009 Ons doel is mensen verder helpen om ambities te realiseren. Daar moet je ideeën voor hebben en die heeft onze bank. Rabobank Apeldoorn en Omgeving bestond 100 jaar in 2009, wat we groots gevierd hebben. In de Americahal vonden een week lang feestelijkheden plaats, waar vele klanten van hebben kunnen genieten. Een andere belangrijke mijlpaal was de opening van onze nieuwe vestiging in Beekbergen. Verder heeft de bank afgelopen jaar gewerkt aan interne kwaliteitsverbetering, waar ze mooie resultaten heeft geboekt. Ook de kostenbesparing en een verdere groei van ons klantenbestand hebben gezorgd voor een blijvende gezonde financiële basis. Onze klanten waarderen onze manier van werken. Dat blijkt uit de klanttevredenheid. Waar klanten van andere banken in 2009 een stuk minder tevreden waren over de prestaties, bleef onze klanttevredenheid stabiel hoog op een 7,6. Hans Wesselink, directievoorzitter. 2010: herstel vertrouwen in sector Financiële instellingen worstelen met een imagoprobleem en moeten opnieuw verbinding zoeken met de samenleving en politiek. Door aan te geven dat er geen onverantwoorde risico's worden genomen, door het bonusvraagstuk aan te pakken en door te markeren dat zij een maatschappelijke functie vervullen. Alleen dan zullen bedrijven en consumenten weer vertrouwen krijgen in de financiële sector. Voor 2010 is dat het allerbelangrijkste. Onze nieuwbouw Begin 2011 is onze nieuwbouw in Apeldoorn een feit. Op de hoek van de Europaweg/ Eendrachtstraat (Van Gelderpark) verrijst het nieuwe financieel adviescentrum van onze bank, waarbij volop aandacht wordt besteed aan het milieu bij de (duurzame) bouw hiervan. De plaats van het nieuwe adviescentrum is niet toevallig gekozen. Het ligt op een goed bereikbare plek binnen het werkgebied en biedt ruime parkeergelegenheid bij het pand. In de toekomst blijven we in het centrum met onze bank aanwezig: dichtbij en betrokken. Zoals u van ons gewend bent. Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag

3 Zowel wereldwijd als in de lokale samenleving steunt de Rabobank, samen met haar leden en klanten, initiatieven op diverse manieren. Dichtbij doet Rabobank Apeldoorn en Omgeving dat door middel van het Rabobank Coöperatiefonds en Donatiefonds. Ook zetten wij mensen, middelen of media in om te helpen ambities te realiseren. De coöperatie: eigentijds en springlevend. Ons idee is dat je samen meer bereikt dan alleen. Deze coöperatieve gedachte is de essentie van ons bestaan en tegelijkertijd onze visie op de toekomst. We willen nog steeds mensen de munitie geven om zichzelf te ontwikkelen zoals hij of zij dat wil. Om onafhankelijk te worden. De coöperatie en haar gedachtegoed is actueler dan ooit in deze tijd. Graag nemen wij u mee in hoe wij de coöperatie levend en boeiend houden. Leden Het lidmaatschap bij de Rabobank biedt duidelijk meerwaarde voor zowel klant als bank. Leden hebben inspraak en zeggenschap, kunnen deelnemen aan workshops en seminars, bepalen mee welke maatschappelijke projecten we steunen en kunnen profiteren van aanbiedingen. Voor de Rabobank zijn leden belangrijk omdat ze trouw zijn, ons meestal als huisbankier zien en ons bovenal scherp houden. Eind 2009 telde Rabobank Apeldoorn en Omgeving leden. Onze ambitie is om door te groeien tot leden in Daarvoor gaan we actief werven onder jongeren, startende ondernemers en klanten die ons als huisbankier beschouwen. Rabo Young Ambition (RYA) Rabobank Apeldoorn en Omgeving krijgt steeds meer leden, maar het aantal jonge leden daalt. In 2009 hebben we een nieuw plan met de RYA opgesteld om de verbinding met jongeren te versterken door samen met hen te kijken hoe wij kunnen helpen om hun ambities waar te maken. Want jongeren zijn hard nodig om de coöperatie vitaal te houden. Van alle jongeren in Nederland is 35 procent klant van de Rabobank, maar ze voelen zich niet verbonden met ons. Ze zien niet dat de Rabobank anders is dan andere banken. Als bank moeten we samen met jongeren en partners activiteiten ontplooien die aansluiten op hun leefwereld en helpen om hun ambities te realiseren. Dichtbij en betrokken. Dat doen we binnen drie thema s: ondernemen, omgaan met geld en onderwijs & werk. Zo willen we een duurzame relatie met jongeren opbouwen, waarin ze het bijzondere karakter van de Rabobank leren kennen. Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag

4 Medewerkers Tal van regels moet ervoor zorgen dat financiële instellingen bij hun adviezen rekening houden met de belangen van klanten. Zorgplicht heet dat. De Rabobank spreekt liever van "zorg voor de klant" waarbij de klant centraal staat. Door dagelijks van de klantvraag en klantbehoefte uit te gaan geeft zij hier invulling aan. Zorgplicht doen we er niet bij, het is de kern van de relatie met onze klant. "Het idee is dat wij een bank zijn die lokale initiatieven van harte ondersteunt." Ledenraad De ledenraad is een orgaan dat bestaat uit 40 afgevaardigden, die door en uit de leden zijn gekozen. De ledenraad is heel belangrijk voor de bank. Omdat we steeds meer leden krijgen, is het belangrijk om de ledeninvloed effectief te organiseren. De ledenraad heeft een aantal bevoegdheden en is een belangrijk klankbord voor de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank. In 2009 kwam de ledenraad twee keer bijeen. In een van de vergaderingen heeft de raad de jaarrekening 2008 vastgesteld. Verder heeft ze gesproken over het Rabobank Coöperatiefonds, de toekomstige klantbediening en het klantloyaliteitsonderzoek. Ook heeft de ledenraad gezamenlijk gekeken naar de klankbord rol die het nu heeft. Verschil in de maatschappij De Rabobank vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving. Zo steunt de Rabobank Foundation kwetsbare en kansarme groepen, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Ook actief in ontwikkelingslanden is ons medewerkersfonds Share4More, dat vooral de positie van kinderen, vrouwen en gehandicapten helpt te verbeteren. Dichtbij steunen wij jaarlijks, via ons Coöperatiefonds, vele projecten in onze eigen omgeving. De steun kan bestaan uit een donatie, maar ook uit de kennis en inzet van medewerkers, het beschikbaar stellen van ruimtes en communicatiemiddelen, het openstellen van ons netwerk of een combinatie van deze vormen. Rabobank Apeldoorn en Omgeving heeft in 2009 binnen haar lokale gemeenschap in totaal EUR ,- aan circa 200 projecten gedoneerd. Daarnaast is zij zeer betrokken bij MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zaken. Samen met Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn en de zorginstellingen binnen Apeldoorn en omgeving sluit zij regelmatig aan om een rol te spelen bij georganiseerd vrijwilligerswerk zoals NL Doet. Raad van Commissarissen (RvC) De RvC heeft als taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie. Vaste ijkpunten daarbij zijn de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast bewaakt hij een juiste invulling van het ledenbeleid en de invloed en zeggenschap van de leden. Ook heeft hij een belangrijke advies- en klankbordfunctie naar de directie en de taak de directie te benoemen, ontslaan en beoordelen. Verantwoording RvC 2009 In 2009 heeft de RvC zes keer vergaderd. Naast de bovengenoemde taken waren de belangrijkste aandachtspunten de interne beheersmaatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering, de samenstelling van de directie, het bespreken van (niet) financiële risico s en de professionalisering van het lokale effectenbedrijf. Verder heeft hij aandacht besteed aan het coöperatiebeleid. In maart heeft de RvC de jaarrekening 2009 onderzocht, waarover hij verslag zal doen aan de ledenraad. De gerestaureerde Kwartjesfontein in de vijver van Marialust. Mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag

5 Klantbediening in de toekomst Rabobank Apeldoorn en Omgeving wil haar leidende marktpositie verder verstevigen door vooral te investeren in een nog betere klantbediening. Onze bank onderscheidt zich door een sterke distributie: we maken onze producten en diensten optimaal toegankelijk voor al onze klanten. Dit ligt besloten in twee van onze drie merkwaarden: dichtbij en betrokken. Het belang van de klant stellen wij vanuit onze coöperatieve grondslag voorop. Wij willen onze klant optimaal ondersteunen en inspireren in het waarmaken van zijn ambities en hiertoe een levenslange persoonlijke en financiële relatie met hem aangaan. Kanalen van de toekomst Eén van onze belangrijkste krachten is dat de Rabobank keuze biedt uit alle mogelijke fysieke én virtuele kanalen. Daardoor kunnen we ons blijvend onderscheiden van de concurrentie. Wij willen dat klanten in de nabije toekomst op elk moment en op elke plaats onze producten kunnen kopen. Persoonlijke advisering, telefonisch contact en internet moeten naadloos op elkaar aansluiten en toegevoegde waarde hebben. Het is dan ook een voor de hand liggende conclusie dat we fors moeten inzetten op de combinatie van fysieke en virtuele dienstverlening. Om zo ook in de toekomst nog dichter bij de klant te staan. Voorbeelden uit de praktijk Graag vertellen we u meer over welke stappen we nu ondernemen om ook in de toekomst dichtbij onze klanten te blijven. - Op onze lokale website leest u mee over onze dienstverlening, producten en medewerkers. Verder kunt u er informatie vinden over onze actuele campagnes en activiteiten in de lokale markt. Via deze site komt u ook in Internetbankieren en kunt u direct een vraag stellen aan ons. - Online ledeninvloed Afgelopen maanden hebben onze leden via de site kunnen stemmen op projecten voor het Coöperatiefonds. Om deze manier worden onze leden actief betrokken bij de rol van de bank in de lokale markt. - Digitaal jaarverslag Dit jaarverslag is ook in digitale vorm te vinden op onze lokale site. - Betalen met sms Rabo SMS betalen is de nieuwste mobiele betaaldienst waarmee u direct geld kunt overmaken. In steeds meer cafés en restaurants kunt u betalen met een sms'je. Ook is het mogelijk om geld over te maken naar iedereen met een Nederlands 06-nummer. In de toekomst kunt u nog meer ontwikkelingen op dit gebied van ons verwachten. "Toonaangevend" is onze derde merkwaarde die wij hiermee willen invullen. Wensen en behoeften van de klant De klant wil steeds beter en sneller bediend worden: op het moment, de plaats en de wijze die hem of haar het beste past. Klanten willen een bank die optimaal toegankelijk is. Om tegemoet te komen aan de veranderende wensen en behoeften van klanten, moet de Rabobank haar klantbediening fors vernieuwen en verbeteren. Dit heeft ook gevolgen voor de rol van onze medewerkers. Het is de uitdaging om op verschillende manieren en momenten de verwachtingen van de klant iedere keer te overtreffen. Aanpassing van kennis, vaardigheden en competenties zal nodig zijn. Hiermee anticipeert de bank op de veranderingen in de markt en wordt de ambitie onderstreept om op veel fronten marktleider te blijven: dichtbij, betrokken en toonaangevend. De digitale mogelijkheden zijn de toekomst voor de Rabobank en haar klanten. Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag

6 Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. gevestigd te Apeldoorn Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A., gevestigd te Apeldoorn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum van oprichting: Hoofdkantoor Marktplein 40, Apeldoorn Overige vestigingen: - Bedrijvencentrum Watermanstraat 30, Apeldoorn - Kantoor Adelaarslaan Adelaarslaan 82, Apeldoorn - Kantoor Derk Kamphuisweg Derk Kamphuisweg 11, Ugchelen - Kantoor De Linie Linie 109, Apeldoorn - Kantoor De Eglantier De Eglantier 501, Apeldoorn - Kantoor Operaplein Operaplein 15, Apeldoorn - Kantoor Eerbeek Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek - Kantoor Beekbergen Dorpstraat 40, Beekbergen - Kantoor Uddel Essenkamp 2, Uddel Raad van commissarissen mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter drs. W.M. van Ingen mr. G.J. Schut D.J.H. Slijkhuis drs. J.A.G. Steenvoorden Directie J. Wesselink, directievoorzitter drs. S.M.E. Eeftink drs. A.A.X. Poll RA R. van Wetering MBA Ondernemingsraad Jan Jeuring, voorzitter Jan Hummel, plaatsvervangend voorzitter Enrico Bongaarts, secretaris Bella Schouten van der Velden-Vestering, plaatsvervangend secretaris Rob Cuppers Lea Nijboer Wendy de Wilde-van de Worp Hans Kerseboom Wilco Woutersen Aan de ledenraad, Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2009, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Verkorte jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. gevestigd te Apeldoorn Balans per 31 december 2009 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro's) Activa Geldmiddelen Vorderingen op Rabobank Groep Kredieten aan cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Passiva Schulden aan Rabobank Groep Toevertrouwde middelen Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening (op pagina 6) van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. te Apeldoorn over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. te Apeldoorn. Bij die jaarrekening hebben wij op 12 april 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. te Apeldoorn en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 12 april 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 14 mei 2010 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad, Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2009 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. De raad van commissarissen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Winst-en-verliesrekening over 2009 (Bedragen in duizenden euro's) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies Opbrengsten uit deelnemingen Overige baten 10 7 Totaal baten Lasten Personeelskosten Coöperatie- en beheerskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico's Toevoeging aan voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene Reserve Toevoeging aan Coöperatiefonds Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag

Rabobank Haarlem en Omstreken

Rabobank Haarlem en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Haarlem en Omstreken Vertrouwen in Rabobank blijft Het idee van samenwerken is onze visie op de toekomst Onder slechte economische omstandigheden en in een forse

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom Verkort financieel verslag 2009 Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom 2 Terugblik 2009 In dit jaar bereikte de kredietcrisis voor ons en voor andere banken haar hoogtepunt.

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Velsen en Omstreken Klanten houden vertrouwen in Rabobank Velsen en Omstreken Rabobank. Een bank met ideeën. Onder slechte economische omstandigheden en in een

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 X Rabobank Betuwe Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 RAAD VAN COMMISSARISSEN RABOBANK WEST BETUWE ir. G.N. Kok, voorzitter drs. G.G.H. Coumans

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Westerbork Ook in 2010 een evenwichtig resultaat Meer spaargeld en meer financieringen Rabobank Westerbork heeft ook in 2010 een goed resultaat behaald. De nettowinst

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Merwestroom Voorwoord Een solide nieuwe bank Fusie per 1 februari 2010 2009 was het jaar dat Nederland hard geraakt werd door een recessie. De economie kromp met

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in 2008. Bestaande klanten

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken.

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken. Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Amersfoort en omstreken. Werken aan vertrouwen in de economie. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Breda

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Breda Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Breda Klanten houden vertrouwen in Rabobank Breda Hectisch en onvoorspelbaar jaar Onder slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis is

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Rabobank Altena Een aandeel in elkaar De groeivooruitzichten voor 2015 zijn positief, maar nog steeds bescheiden. Voorzichtig herstel van de economie De groei trekt aan en de consumptieve

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Directieverslag behorend bij de jaarrekening 2008 Rabobank Veghel-Erp Terugblik op 2008 2008 was het jaar dat de boeken in gaat als een historisch jaar. De subprime

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Chéry Wortelboer, directievoorzitter 2013 een bewogen jaar voor zowel klanten als Rabobank Wij hebben een bewogen 2013 achter de rug. Dit voor

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Voorzichtig herstel Uitvoer belangrijkste groeimotor De Nederlandse economie herstelt in 2014 voorzichtig. De uitvoer vormt de belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Coöperatieve Rabobank Flevoland U.A. gevestigd te Lelystad aangesloten bij de Coöperatieve Centrale

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe Feiten en cijfers 2014 Rabobank West Betuwe De ontwikkeling van de Nederlandse economie Voorzichtig herstel in 2014, versnelling in 2015 De Nederlandse economie heeft in 2014 een voorzichtig herstel laten

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe EEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 154126643386 9 10265438000 10265438000 93452678867 10265438000 10265438021 934526788 10265438000 9345267853 102654380 10265438006 9345267886 154126643223343 Hallo, ik ben

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008

Verkort jaarverslag 2008 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Stad en Midden Groningen Een bewogen jaar 2008, in het teken van fusie en kredietcrisis Voor Rabobank Stad en Midden Groningen stond het jaar 2008 in het teken van de

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT, INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 3 Algemene toelichtingen 4 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Financieel verslag 2009

Financieel verslag 2009 Rabobank Graafschap-Midden Financieel verslag 2009 Versie, datum, 10 juni 2010 Project Coöperatieve Rabobank Graafschap-Midden U.A., gevestigd te Doetinchem Ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem onder nr.

Nadere informatie

Financieel verslag 2010. Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel

Financieel verslag 2010. Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel Financieel verslag 2010 Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel Ontwikkelingen in 2010 De economie in 2010 liet een voorzichtig herstel zien en het vertrouwen in en tussen

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Merwestroom Samen verder bouwen aan duurzaam herstel Rabobank blijft betrouwbare partner in nieuwe werkelijkheid De Nederlandse economie is in 2012 voor de economische groei

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

preview Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker

preview Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker 2013: kantelpunt voor de economie De Nederlandse economie is vorig jaar eerder en met sterkere groeicijfers uit de recessie gekomen, dan gedacht.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM

JAARREKENING 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM RAPPORT BETREFFENDE DE 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Samenstellingsverklaring 2014 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Verkort Financieel Verslag 2011

Verkort Financieel Verslag 2011 Verkort Financieel Verslag 2011 Rabobank Utrecht en Omstreken Directie over 2011 Raad van Commissarissen over 2011 Directieverslag over 2011: een onzeker economisch perspectief, een beter financieel resultaat

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Gouwestreek

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Gouwestreek Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Gouwestreek Verbonden met de samenleving Terugblik op 2010 Het jaar 2010 werd gekenmerkt door broos economisch herstel. Dit herstel en de betere gang van zaken

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening Stichting Jan van Breemen Jaarrekening Amsterdam, juni 2015 JAARREKENING 2014 Inhoud I Algemene gegevens 3 Jaarverslag 3 2. Doel van de stichting 3 3. Verslag van de activiteiten 3 4. Beleid inzake vennogensvorming

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2004 Landgraaf, 31 mei 2005 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Viore Centrum voor nazorg Hilversum. Jaarrapport 2011. An independent member firm of MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED

Stichting Viore Centrum voor nazorg Hilversum. Jaarrapport 2011. An independent member firm of MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED Hilversum Jaarrapport 2011 An independent member firm of INTERNATIONAL LIMITED INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BRON: RABOBANK UTRECHT

BRON: RABOBANK UTRECHT FEITEN Financiële educatie, stimuleren van ondernemerschap en participatie. Aan deze thema's besteedt Rabobank Utrecht nadrukkelijk aandacht. Ook in 2015. Hoe vulde de bank deze betrokkenheid in? BRON:

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Stichting Fiep Westendorp Foundation. Johannes Vermeerplein 5 1071 DV AMSTERDAM. Verkorte staat van baten en lasten 2013

Stichting Fiep Westendorp Foundation. Johannes Vermeerplein 5 1071 DV AMSTERDAM. Verkorte staat van baten en lasten 2013 Stichting Fiep Westendorp Foundation Johannes Vermeerplein 5 1071 DV AMSTERDAM Verkorte staat van baten en lasten 2013 Staat van baten en lasten over 2013 (in euro's) x x x x Beleggingsopbrengsten 195.921

Nadere informatie

fob accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Waar Ontwikkeling Werkt te Amsterdam

fob accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Waar Ontwikkeling Werkt te Amsterdam fob accountants &adviseurs Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Waar Ontwikkeling Werkt te Amsterdam cb accountants & adviseurs INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverkla

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012 STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Opdracht 2 Algemeen 2 Resultaat 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Assen-Beilen Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting:

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie