FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum uitspraak : 18 november 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. H.J. Idzenga Activiteiten onderneming : Het exploiteren van een onderneming op het gebied van multimedia en producties, in het bijzonder op het gebied van filmproducties, daaronder begrepen het doen uitgeven van mediaproducties, verwerving, exploitatie en vervreemding van auteursrechten, octrooien en licenties en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt. Omzetgegevens : ,-- (jaarperiode tot september 2014) Personeel gemiddeld aantal : 14 Verslagperiode : 17 december 2014 t/m 17 februari 2015 Bestede uren : 18/11/2014 t/m 16/12/2014 : 47 uur en 48 minuten 17/12/2014 t/m 17/02/2015 : 45 uur en 34 minuten Bestede uren totaal : 93 uur en 22 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2). Opmerking vooraf: In het navolgende wordt de tekst van het beginverslag steeds per afzonderlijk item in cursiefschrift herhaald. Daarna worden, in gewoonschrift, voor zoveel daartoe aanleiding is, de ontwikkelingen tijdens de verslagperiode (17 december 2014 tot en met 17 februari 2015) weergegeven. Aldus wordt een compleet beeld gegeven van de faillissementsbehandeling in het eerste kwartaal (periode van 18 november 2014 tot en met 17 februari 2015) van (het bestaan van) dit faillissement. Algemene opmerkingen: De behandeling van dit faillissement gedurende het eerste kwartaal heeft zich geconcentreerd op het afwikkelen van de consignatiegoederen welke zich bevonden in het bedrijfspand aan het vestigingsadres De Gaffel 25 te Drachten. Er wordt vanaf de eerste dag van het faillissement gewerkt aan uitlevering van de goederen, eigendom van derden, welke zich in voornoemd bedrijfspand bevonden. Doel daarvan is te komen tot een geschoonde voorraad, dat wil zeggen: de voorraad waarop alleen de boedel eigendomsrechten heeft. 1

2 2 Toelichting: T2 Entertainment BV maakte haar bedrijf van het grootschalig verhandelen en ter beschikking hebben van beeld- en geluiddragers (Cd s en Dvd s), deels in opdracht van diverse derden. In het kader daarvan hebben genoemde derden aanzienlijke consignatievoorraden (dat wil zeggen: voorraden waarop die derden eigendomsrechten hebben) bij T2 Entertainment BV ondergebracht. T2 Entertainment BV zorgde dan voor verkoop en uitlevering aan derden van die aldus in consignatie gegeven voorraad. Uiteraard is deze activiteit van T2 Entertainment BV per faillissementsdatum geëindigd. Dat betekende dat de consignatievoorraad, dat wil zeggen de voorraad waarop derden eigendomsrechten hebben, aan genoemde derden ter beschikking moest worden gesteld. Ten einde hiertoe over te gaan, zijn alle genoemde consignatiegevers aangeschreven met verzoek de goederen af te halen vanaf vestigingsadres Gaffel 25 te Drachten. De curator heeft daarbij betaling bedongen ten gunste van de boedel bij wege van vergoeding voor het uitzoek- en gereedzetwerk (picken en packen). Deze werkzaamheden zijn thans vrijwel tot een afronding gekomen. Dat betekent dat thans in het pand Gaffel 25 te Drachten nog slechts aanwezig is de voorraad waarop eigendomsrechten van de boedel bestaan. De komende periode zal gebruikt worden voor verkoopactiviteiten met betrekking tot deze (eigen) voorraad. De curator is voornemens hiervoor twee onderscheiden trajecten te volgen. Hierop zal in het navolgende nader worden teruggekomen. In het subhoofdstuk voorraden zal worden verwezen naar overzichten van de voorraden per datum faillissement en de consignatievoorraden en de aan consignatiegevers teruggegeven voorraden. Overigens geldt het bovenstaande in sterkere mate nog in het faillissement T2 Logistics BV, in welk faillissement het zwaartepunt van afwikkeling van consignatiegoederen ligt. Zie hiervoor paragraaf 6.1 en 6.2 hierna en zie in dit verband ook paragraaf 6.1 en 6.2 van het verslag (gelijktijdig ingediend) in het faillissement van de zustervennootschap T2 Logistics BV. Een ander speerpunt betreft de incasso van debiteurenvorderingen. De debiteurenvorderingen zijn verpand aan Deutsche Bank AG. Bij de incasso zijn betrokken de Deutsche Bank AG, alsmede (op verzoek van Deutsche Bank AG, de heer G. Minnesma (voormalig medewerker van de T2 vennootschappen) en de heer A. Terpstra (de heer A. Terpstra is medebestuurder van T2 Holding BV, failliet per 18 november 2014, T2 Holding BV is bestuurder van T2 Entertainment BV). De incassoactiviteiten met betrekking tot debiteuren zijn succesvol verlopen verwezen wordt naar paragraaf 4 hierna. Het behoud van de voorraad brengt kosten met zich mee: huurkosten van het pand, verzekeringskosten. Daarover hierna. Financiële mutaties: Verwezen wordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 17 februari 2015 (productie 3) en het overzicht mutaties tijdens de periode van 18 november 2014 tot en met 17 februari 2015 (productie 4). 2

3 3 Hoofdkenmerken: Aan baten is tot heden gerealiseerd ,32; de betaalde lasten beliepen 6.266,58. Het boedelsaldo per 17 februari 2015 beloopt ,74. Toelichting financiële mutaties: Credit - aangetroffen kasgeld 73,65 - creditsaldo ING - 561,31 (betreft het creditsaldo per faillissementsdatum van een ten name van gefailleerde staande ING rekening) - Berk Music - 161,76 (betreft een prefaillissementsvordering welke verpand is aan de bank) - RVO agentschap ,-- (terugbetaling subsidie praktijkleer) - creditrente - 1,39 - Nijmeegse Orgelkring - 563,48 (betreft verkochte Cd s) - Rabo ,22 (betreft creditsaldo + creditmutaties op Raborekening na faillissementsdatum) - idem ,43 - Leo Reitsma ,30 (betreft oud papier verkocht aan Leo Reitsma) - Strengholt Entertainment ,20 (verkoopopbrengst voorraad boeken) - Auto Joure ,-- (verkoopopbrengst Hyundai auto) Debet - afvoerkosten afval 107,69 - premie curatorenverzekering - 154,-- - Liander - 452,02 (na faillissementsdatum betaalde beheerskosten) - Liander - 155,93 (idem) - KPN Groningen - 852,43 (kosten Internetaansluiting, noodzakelijk voor boedelbehandeling) - Gemeente Smallingerland - 107,69 (afvoerkosten afval) - Klap BV ,75 (verzekeringspremies risicoverzekeringen) - KPN - 240,19 (kosten Internetverbinding) - Liander - 233,38 (kosten netbeheer nutsaansluitingen) Tot zover de financiële mutaties. Tot zover ook de inleidende opmerkingen. 3

4 4 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhoudster van T2 Entertainment BV is T2 Holding BV (houdstermaatschappij, eveneens gefailleerd op 18 november 2014). Bestuurder van T2 Entertainment BV is (eveneens) T2 Holding BV. T2 Holding BV is enig bestuurder, algemeen directeur en (uiteraard) alleen en zelfstandig bevoegd. De datum infunctietreding is 19 juli Voorheen was aandeelhouder Foreign Media Development BV (periode 11 april 2006 tot 24 februari 2009). Vervolgens was aandeelhoudster mevrouw T.J. Faber (geboren 9 oktober 1969), periode 24 februari 2009 tot 30 december 2011). De heer A. Terpstra, geboren 27 juli 1948, is algemeen directeur geweest gedurende de periode van 24 februari 2009 tot en met 23 september Mevrouw T.J. Faber (de heer Terpstra en zij zijn levenspartners) is als bestuurder in functie getreden per 24 februari 2009 en is uit functie getreden op 19 juli Daaraan voorafgaand was bestuurder de besloten vennootschap Foreign Media Development BV, Westersingel 52 te Leeuwarden, periode in functie: van 11 april 2006 tot en met 24 februari Daarnaast was bestuurder de heer Ramon Daamen de Pierce (periode van 11 april 2006 tot en met 20 februari 2007). 1.2 Winst en verlies : verliessaldo jaarperiode tot september 2014: , Balanstotaal : per 31 december 2012: ,-- per 31 december 2013: , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : De navolgende verzekeringen zijn gesloten: - Polisnummer Brandverzekering (voorraden en inventaris in bedrijfsperceel De Gaffel 25 te Drachten). T2 Holding BV; mede-verzekerden: T2 Entertainment BV, T2 Logistics & Distribution BV, Easy Interactive BV, T2 Trading BV, T2 International BV, United Entertainment BV. - Polisnummer Inventaris/goederenverzekering Risicoadres: Rijnzathe PV De Meern (Nb.: dit is het kantooradres van Easy Interactive BV, een dochtervennootschap (failliet d.d. 25 november 2014). - Polisnummer

5 5 Aansprakelijkheid voor bedrijven Easy Interactive BV - Polisnummer Aansprakelijkheid voor bedrijven T2 Holding BV Verzekerden: T2 Holding BV, T2 Entertainment BV, T2 Logistics & Distribution BV, T2 International BV. - Polisnummer Business travel insurance verzekering (reisverzekering) Easy Interactive BV; medeverzekerden: T2 Entertainment BV en gelieerde ondernemingen. - Polisnummer Transportverzekering Verzekerden: Easy Interactive BV, T2 Trading BV, T2 Logistics & Distribution BV, T2 Entertainment BV, T2 International BV, United Entertainment BV. Verzekerd belang: Games en aanverwante producten, geluidsdragers enzovoorts. - Polisnummer DL Collectieve ongevallen verzekering Easy Interactive BV, T2 Holding BV - Polisnummer DL Collectieve ongevallen verzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Kredietverzekeringspolis Atradius T2 Holding BV en onderliggende vennootschappen - Polisnummer ZV Ziekteverzuimverzekering 5

6 6 T2 Entertainment BV - Polisnummer Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering T2 Holding BV - Polisnummer Interpolis bedrijvencompactpolis T2 Entertainment BV Verzekerde objecten: Hefmachines (bestemd voor gebruik binnen en rond de opslagloods aan de Gaffel te Drachten) (zelfrijdend werktuig). - Polisnummer Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering T2 Entertainment BV - Polisnummer WIA-arbeidsongeschiktheidspensioenverzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Autoverzekering Hyundai I T2 Trading BV - Polisnummer ZV Ziekteverzuimverzekering Verzekeringgever: Allianz Inkomensverzekeringen 6

7 7 - Polisnummer Transportverzekering T2 Entertainment BV De verzekeringen zijn in stand gehouden voor zoveel nodig voor bewaring van de belangen van de boedel. Dit betekent dat alleen de eerst vermelde verzekering (polisnummer ) gecontinueerd wordt en wel tot (vooralsnog) 30 juni Het betreft hier de brandverzekering met betrekking tot voorraden en inventaris, aanwezig in het bedrijfsperceel De Gaffel 25 te Drachten. Alle overige polissen als hierboven vermeld, zijn gediscontinueerd. De reden daarvan is dat feitelijk geen sprake meer is van verzekerd belang. 1.6 Huur : Dochteronderneming T2 Entertainment BV heeft een huurovereenkomst gesloten (als huurder) met Synvest RealEstate Fund NV (als verhuurder) betreffende het bedrijfspand aan De Gaffel 25 te Drachten. De aanvangshuurprijs beliep ,-- per jaar. Laatstelijk is gefactureerd (met korting) ,26 voor het eerste kwartaal 2015, te vermeerderen met BTW, totaal ,65. De curator heeft aan de rechter-commissaris machtiging gevraagd voor opzegging van deze huurovereenkomst. De boedel moet evenwel nog enige tijd (kunnen) maken van deze bedrijfsruimte, nu in de bedrijfsruimte een zeer aanzienlijke hoeveelheid CD s, DVD s, computergames, gadgets, enzovoort is opgeslagen, welke goederen deels in eigendom aan derden toebehoren. Inmiddels heeft de curator de huurovereenkomst met machtiging van de rechtercommissaris d.d. 15 december 2014 opgezegd tegen ultimo maart Er is sprake van een boedelschuld huurkosten voor het pand Gaffel 25 te Drachten ad ,35 over de periode van 18 november 2014 tot en met 31 maart Qualitee BV, een onder beheer van de ondernemingsleiding staande vennootschap, zal na ultimo maart 2015 in de plaats treden als huurder, althans: voor een deel van het gehuurde perceel. Qualitee BV zal een logistiek center beginnen. Gedurende de periode van het eerste kwartaal 2015 zal Qualitee BV tot een bedrag groot 3.000,-- per maand (derhalve: 9.000,-- exclusief omzetbelasting) bijdragen in de huurkosten. Qualitee BV heeft hierbij belang in verband met de realisatie van de waarde van de voorraden T2 Entertainment c.s., aanwezig in het huurpand, zulks ten behoeve van (eerst) de eerste pandhouder, Deutsche Bank AG, en vervolgens de tweede pandhouder, United Entertainment BV. Huur kantoorgebouw Rijnzathe 4 De Meern Daarnaast heeft dochteronderneming Easy Interactive BV (failliet d.d. 25 november 2014) als huurder een huurovereenkomst gesloten met Kroon Investment 1 BV, gevestigd te 7

8 8 Zeist, als verhuurder. Deze huurovereenkomst betreft een deel van het kantorengebouw aan de Rijnzathe 4 te De Meern (oppervlakte 225 m²). In de kantoorruimte is een zekere hoeveelheid kantoormeubilair aanwezig. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande 1 januari 2011 en eindigende op 31 december De huurprijs beloopt 3.020,83, te vermeerderen met omzetbelasting, per kalendermaand. De curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris. De huurovereenkomst zal ingevolge deze opzegging eindigen uiterlijk ultimo maart Deze huurovereenkomst is feitelijk opgezegd tegen ultimo maart Voor de afwikkeling van deze positie wordt verwezen naar het gelijktijdig in te dienen verslag in het faillissement van Easy Interactive BV. 1.7 Oorzaak faillissement : Er heeft nog geen (grondig) boekenonderzoek plaatsgevonden of kunnen plaatsvinden. Naar de eerste indruk van de curator is het faillissement veroorzaakt door zeer hevige wijzigingen in de markt waarin de onderneming opereert. De rechtstreekse aanleiding van de aanvraag faillissement (eigen aangifte) was gelegen in het feit dat de Deutsche Bank, die een kredietfaciliteit aan de onderneming gegeven heeft, de bevoorschotting van de debiteuren opschortte. Hierdoor was het bedrijf niet langer in staat om betalingen te doen en verplichtingen aan te gaan. Aanleiding van de beëindiging van de bevoorschotting was gelegen in verliescijfers over 2013 en 2014 (zie hiervoor). De oorzaak van de verliezen lag in het feit dat de omzetten in 2013 en 2014 sterk daalden. De T2-organisaties opereerden in de markt van verkoop en distributie van muziek en beelddragers (CD s en DVD s). De reden dat deze markt inzakt, is gelegen in technische innovatie. Beeld en geluid wordt tegenwoordig gedownstreamd of gedownload van providers als Spotify of DPO. Er kon door de onderneming niet snel genoeg worden geanticipeerd op deze zeer bewegelijke markt. De bedrijven beleverden met name retailers zoals Mediamarkt en Blokker. De vraagkant zakte aanzienlijk in. Er is moeite gedaan om aanvullende financiering te vinden. Noch aandeelhouders, noch de Deutsche Bank, noch andere partijen waren te bewegen tot het verstrekken van aanvullende financiering. Het perspectief in de huidige markt is onvoorspelbaar. Nog een aantal aanvullende opmerkingen: De bedrijven T2 Holding BV en de onderliggende dochtervennootschappen opereerden op de markt van geluidsdragers, beelddragers en games binnen de entertainmentindustrie. Het bedrijf was aanvankelijk uitsluitend gericht op de afzet van producten naar retail. In 2013 en 2014 zakte deze markt in met name door het verdwijnen van Music Store, Free Record Shop en ketens in België. Hierdoor moest gereorganiseerd worden en moesten nieuwe afzetkanalen gevonden worden. Men heeft getracht dit te doen door verdere automatisering binnen het bedrijf om op die manier toegang te krijgen op de etailafzet van diverse websites. 8

9 9 Dit is niet (in voldoende mate) gelukt. Daarnaast hield de financier (Deutsche Bank) vast aan lopende aflossingsverplichtingen. Het bancaire contract met Deutsche Bank zou op 31 december 2014 aflopen. Er is geen herfinanciering geregeld kunnen worden. Op 14 november 2014 heeft Deutsche Bank aangegeven het krediet op te schorten. Dit was de meest rechtstreekse oorzaak van het faillissement: de ondernemingsleiding kon geen verplichtingen meer aangaan en heeft zich genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen. Bovenvermelde gegevens zijn ontleend aan informatie van de ondernemingsleiding. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 20 november 2014 (ontslagbrief verzonden op 28 november 2014) Werkzaamheden : Ontslagbrieven, toestemming rechter-commissaris, bijeenkomst met werknemers ingevolge overname loonverplichtingen ingevolge loongarantieregeling. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Geen; er bevinden zich geen onroerende zaken in de boedel. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte Hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Aangehecht wordt een afschrijvingstabel 2014 (drie bladen) (productie 3) houdende een overzicht van: - machines en inventaris; boekwaarde per ,73 - vervoermiddelen (twee auto s); boekwaarde ,95 - hard- en software; boekwaarde , Totaal boekwaarde ,80 ========== Van de hier vermelde bedrijfsmiddelen zijn in de verslagperiode verkocht de twee auto s, en wel als volgt: - Hyundai IX35, kenteken 47-PFD-1, 2WD terrein, kilometerstand , eerste toelating 16 februari 2011, koopprijs: ,-- inclusief BTW en BPM. De koopprijs is ontvangen op 12 februari 2015 (zie boedelmutatieformulier). - Honda Civic Hybrid automaat, benzine, KM-stand , eerste toelating maart 2011, kenteken 07-PPJ-2. Koopprijs: 6.776,--. Deze koopprijs wordt verrekend als volgt: 9

10 10 De curator heeft nog behoefte aan bijstand door oud-personeelsleden van T2 Entertainment BV. Het gaat dan in het bijzonder om het beheer van de voorraden, eigendom van de T2 vennootschappen en aanwezig in de loods aan de Gaffel 25 te Drachten. Met United Entertainment BV is afgesproken dat hiervoor één personeelslid zal worden ingezet, in dienst bij United Entertainment BV. United Entertainment BV brengt hiervoor de boedel in rekening een bedrag groot 7.500,-- exclusief BTW voor een periode van drie maanden. Het gaat dan om het gereedzetten van voorraden, samenvoegen en beheer van de goederen in het warehouse. De machines en inventaris moeten nog verkocht worden. Deze goederen zijn getaxeerd in opdracht van de bank/boedel door NTAB. Dit is gebeurd 4 december Om commerciële redenen wordt de taxatiewaarde hier niet vermeld. 3.6 Verkoopopbrengst : zie paragraaf 3.5 hiervoor. 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Van toepassing op de bodemgoederen (machines en inventaris). Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De voorraadlijst cd s en dvd s per faillissementsdatum vermeldt: items, inkoopwaarde ,93 - voorraad, aanwezig bij derden: - RSK Entertainment Limited, 798 stuks, waarde 2.470,04; - Universal Germany GmbH, 70 units, waarde 88,90; - CNR België, 229 stuks, waarde 229,--; - Membran Consignatie, 6676 stuks, waarde ,73; - Qualite, 3650 stuks, waarde ,--; - T2 International, 2320 stuks, waarde 2.994,20. Deze voorraad is nog geheel en ongewijzigd aanwezig. Inzake de voorraden past hier een opmerking inzake Stemra. De Stichting Stemra behartigt als mandaatnemer de auteursrechten van auteursrechthebbenden op beeld- en geluidsdragers. T2 Entertainment BV heeft met Stemra een zogenaamde BIEM standaardovereenkomst, op grond van welke overeenkomst het aan T2 Entertainment BV was toegestaan beeld- en/of geluidsdragers met Stemra repertoire te reproduceren en te verspreiden. Als gevolg van het faillissement is deze overeenkomst door Stemra beëindigd. Als gevolg van deze beëindiging is het T2 Entertainment BV niet langer toegestaan genoemde beeld- en/of geluidsdragers zonder toestemming van Stemra te verspreiden of te verkopen. Dit geldt zowel voor de feitelijke beeld- en geluidsdragers als de zogenaamde masters (matrijzen). Er is gedurende de afgelopen periode door de administratie van T2 Entertainment een volledige opgaaf gedaan aan Stemra van: 10

11 11 - de uitgaande beeld- en geluidsdragers (BIEM) in de periode van 1 juli 2014 tot en met 18 november 2014 (faillissementsdatum); - uitgaande beeld- en geluidsdragers (homevideo) in de periode van 1 juli 2014 tot en met 18 november 2014; - inkopen over de periode 1 juli 2014 tot en met 18 november 2014; - gespecificeerde eindvoorraad per 18 november Bedoelde informatie is naar genoegen van Stemra geproduceerd (afgegeven aan Stemra op 19 februari 2015). Thans dient een verkoopmethode gevonden te worden, zodanig dat Stemra voor deze verkoop akkoord geeft. Deze verkoopmethode vergt ten minste dat op de meest nauwkeurige wijze wordt vastgesteld welke beeld- en geluidsdragers worden verkocht/verspreid, zodanig dat per item de Stemrarechten kunnen worden afgerekend. Uiteraard beschikt de curator over volledige en gespecificeerde voorraadlijsten en het is op zichzelf mogelijk deze goederen op de markt te brengen door middel van verkoop ineens. Voorwaarde is wel dat Stemra hiermee instemt, hetgeen in concreto betekent dat een bepaald bedrag per item door Stemra zal worden berekend. De curator vraagt thans biedingen op de voorraad aan een 18-tal zich gemeld hebbende gadingmakers (verzoek d.d. 11 maart 2015). Indien niet conveniërende biedingen worden gedaan, dan wordt overwogen om de complete voorraad aan een andere distributeur ter hand te stellen ter verkoop, opdat de verkoop langs geëigende kanalen als niet-executoire verkoop (dat wil zeggen: als reguliere verkoop in het gebruikelijk economisch verkeer) plaatsvindt. Enerzijds belooft dit een hogere opbrengst, anderzijds zullen ook kosten voor genoemde distributeur gemaakt moeten worden. De curator is nog in bespreking met een mogelijke distributeur ten einde kosten en baten van de beide verkoopmethoden tegen elkaar af te wegen. Hierbij speelt ook een rol dat, zolang de voorraad aanwezig is in het pand aan de Gaffel te Drachten, opslagkosten opgelopen worden. De voorraadlijst omvat 4503 regels in een exceloverzicht. Dit stuk is bij de curator op te vragen Verkoopopbrengst : nog niet bekend Boedelbijdrage : nog niet bekend. Andere Activa 3.12 Beschrijving : niet van toepassing Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : ,12 (ten tijde van faillissement). Vanaf datum faillissement zijn de inspanningen gericht op incasso van de debiteurenvorderingen. Gelet op het feit dat de vorderingen verpand zijn aan de Deutsche Bank AG, welk pandrecht openbaar is gemaakt, houdt Deutsche Bank AG zich met de inning bezig (namens deze: de heer G. Minnesma, voormalig medewerker van T2 Entertainment BV, in samenwerking met de heer A. Terpstra). Per saldo heeft de Deutsche Bank een vordering ad ,10 (per faillissementsdatum, exclusief rente, boete, kosten en gederfde commissie). Zie hierna paragraaf

12 12 Als gevolg van de incassowerkzaamheden is de vordering van de bank op T2 Entertainment BV tot 26 januari 2015 gedaald tot een bedrag groot ,58. Inzake gemaakte uitwinningskosten heeft de bank aan de curator bericht gedaan dat de heer Minnesma heeft aangekondigd op korte termijn een nota voor zijn verrichte werkzaamheden in te dienen, welke vervolgens in rekening-courant bij Easy Interactive BV zal worden geboekt. De curator heeft de bank bericht gedaan dat hij het redelijk acht dat de bank in rekening brengt een marktconform incassopercentage van 10% maximaal. Inmiddels zijn de werkzaamheden ook na 26 januari 2015 voortgezet. Een geactualiseerd overzicht per datum ultimo verslagperiode heeft de curator (nog) niet ontvangen. 4.2 Opbrengst : zie hiervoor. 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Deutsche Bank AG: ,10 (vordering per faillissementsdatum op T2 Entertainment BV ingevolge overeenkomst financiële dienstverlening d.d. 9 september 2010) ,58 per 26 januari 2015 (na gedeeltelijke uitwinning debiteurenvorderingen). 5.2 Leasecontracten : Noordlease BV te Groningen heeft met Easy Interactive BV een drietal leasecontracten gesloten betreffende evenveel auto s. Verwezen wordt naar het faillissementsverslag van dochter vennootschap Easy Interactive. Bij T2 Entertainment BV heeft Noordlease één leasecontract gesloten betreffende een auto, Audi A4, kenteken 09-KPP-4. Deze auto is tijdens de verslagperiode (op vrijdag 28 november 2014) ingenomen. Meer of andere leasecontracten zijn niet aan de orde. 5.3 Beschrijving zekerheden : Aan Deutsche Bank AG zijn de navolgende zekerheden gegeven: - eerste pandrecht op vorderingen; - eerste pandrecht op voorraden; - eerste pandrecht op bedrijfsinventaris; - eerste pandrecht rechten uit verzekeringspolis (brandverzekering). De pandakten zijn inmiddels door de bank aan de curator toegezonden (zij het niet eerder dan op 15 december 2014). Er zijn geregistreerde akten van (stil) pandrecht d.d. 29 december Overige pandrechten: Voorts heeft T2 Holding BV, met al haar dochtervennootschappen, een tweede pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige rechten en aanspraken van pandgever met betrekking tot voorraden, debiteuren, domeinnaam (Gizzys.com) en website 12

13 13 (www.gizzys.com). Pandnemer is United Entertainment BV (een vennootschap waarvan mevrouw T.J. Faber aandeelhoudster is). Dit pandrecht is gevestigd tot zekerheid voor nakoming van verplichtingen van T2 Holding BV en dochtervennootschappen jegens United Entertainment BV uit hoofde van een tussen pandgever en pandhouder getekende inkoopovereenkomst d.d. 4 maart Het saldo van die aanspraak beloopt ± ,--. Het gaat om een stil pandrecht; de pandakte is geregistreerd op 31 maart Vervolgens hebben T2 Holding BV en T2 Entertainment BV, tezamen met dochtervennootschappen Easy Interactive BV, T2 Logistics BV en T2 International BV als pandgever pandrecht gevestigd ten gunste van pandnemer, mevrouw T.J. Faber, zulks tot zekerheid van terugbetaling van door mevrouw Faber verstrekte geldleningen ad ,-- in hoofdsom. Het pandobject bestaat uit alle masters en licentieovereenkomsten voor zover eigendom van pandgever, alle huidige en toekomstige machines welke zich bevinden in de bedrijfspanden te Grou en te Drachten, alle huidige en toekomstige kantoorinventaris, alle huidige en toekomstige voorraden, alle huidige en toekomstige debiteurenvorderingen, alle handels- en domeinnamen, alsmede de gehele digitale infrastructuur. Er is een geregistreerde pandakte (geregistreerd 7 oktober 2011), alsmede een hernieuwde pandakte (geregistreerd 3 oktober 2013). 5.4 Separatistenpositie : zie hierboven. 5.5 Boedelbijdragen : nog niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft vanaf het begin van het faillissement zich moeten bezighouden met een groot aantal eigendomsvoorbehouden, eigenlijk (beter gezegd) met partijen welke voorraden in consignatie (in bewaring) aan T2 Entertainment BV gegeven hebben. Het vaste beleid is dat al deze goederen (het gaat om vele duizenden cd s/dvd s/ computergames) aan de rechthebbende, op grond van de administratie van T2 Entertainment BV/Easy Interactive BV worden uitgeleverd tegen een vergoeding van 0,10 per unit of 50,-- per pallet, dit zijnde een redelijke vergoeding ten behoeve van de boedel voor de werkzaamheden welke met het uitzoeken gemoeid zijn. Vele eigendomsvoorbehouders hebben hiermee moeite, maar de curator houdt hieraan vast de hand, omdat er voor het picken en packen (dat wil zeggen: het uit de voorraad nemen en gereed zetten voor verzending) veel en intensief werk noodzakelijk is. Voor een verantwoording, zie ook faillissementsverslag Easy Interactive BV. Aangehecht wordt een lijst van de consignatiegevers aan wie gedurende de periode vanaf 18 november 2014 tot en met 16 december 2014 goederen zijn afgegeven (productie 4). 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen crediteuren welke een beroep op reclamerecht hebben gedaan. 5.8 Retentierechten : Er zijn geen crediteuren welke een beroep op retentierecht hebben gedaan. 13

14 14 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : De ondernemingsactiviteiten worden alleen in die zin voortgezet dat van de werkkracht van de werknemers gedurende de periode van opzegging van het arbeidscontract (de facto: tot ultimo 2014) gebruik gemaakt wordt voor afgifte van door consignatiegevers / eigendomsvoorbehouders (teruggevorderde) eigendommen. Deze eigendommen betreffen geluids- / beelddragers (cd s / dvd s) welke uit de voorraadloodsen gepicked en gepacked moeten worden. Voor deze werkzaamheden bedingt de boedel een vergoeding van 0,10 per unit of 50,-- per pallet, hetgeen een redelijke vergoeding is gelet op de hoeveelheid bestede tijd. Overigens bestaat van de kant van de eigenaren / consignatiegevers wel weerstand tegen deze kostenopgaaf, gelet op het feit dat genoemde eigenaren vaak ook een pre-faillissementsvordering jegens gefailleerde hebben. 6.2 Financiële vastlegging : De gelden, ontvangen ter zake werkzaamheden als hiervoor bedoeld, komen binnen in het faillissement T2 Logistics BV (zie het tussentijds financieel verslag, gehecht aan het beginverslag in dat (zuster-)faillissement. Doorstart 6.3 Beschrijving : Er is geen sprake van een doorstart. 6.4 Verantwoording : niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De voorraad administratie wordt gehouden in een geautomatiseerd systeem. Naar de waarneming van de curator functioneert het systeem naar behoren. Daarnaast is aan de boekhoudplicht voldaan in die zin dat debiteuren- en crediteurenposities actueel direct inzichtelijk zijn. Ook is de stand van het vermogen steeds per direct vaststelbaar. In zover is geheel voldaan aan de norm van artikel 2:10 BW. 7.2 Depot jaarrekeningen : boekjaar 2013: gedeponeerd 24 oktober 2014 boekjaar 2012: gedeponeerd 22 juli 2013 boekjaar 2011: gedeponeerd 9 november Goedk. Verkl. Accountant : ja (laatstelijk met continuïteitswaarschuwing). 7.4 Stortingsverpl. aandelen : ,-- in geld op 11 april Onbehoorlijk bestuur : niet van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen : niet van gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : - UWV : ,09 - Synvest Real Estate Fund NV: ,35 (periode 18/11/2014 tot en met 31/03/2015) - United Entertainment BV : 7.500,-- exclusief BTW (assistentie bij beheerskosten voorraad/gereed maken uitgifte in consignatie genomen voorraad) - zie faillissement T2 Logistics 14

15 15 - United Entertainment BV : 2.000,-- exclusief BTW voor bijstand inzake inventarisatie ten behoeve van Stemra 8.2 Pref. vord. van de fiscus : nog niet bekend. 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : - C.A.A. van den Broek : 8.000,-- - R. Postma : 816, Aantal concurrente crediteuren : 88 (volgens bedrijfsadministratie) 44 (tot heden opgegeven bij curator) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,12 (volgens bedrijfsadministratie) 773,186,21 (tot heden opgegeven bij curator) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : Inventarisatie voorraad, verkoop, liquidatie overige activa. 9.3 Indiening volgend verslag : 18 mei 2015 J.H. van der Meulen, curator. Producties: Productie 1: Productie 2: Productie 3: Productie 4: Productie 5: Productie 6: tijdspecificatie naar activiteit; tijdsregistratie per tijdschrijfgroep; tussentijds financieel verslag; boedelmutatieformulier; lijst voorlopig erkende preferente vorderingen; lijst voorlopig erkende concurrente vorderingen. 15

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 1 47653 BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 mei 2015 1 47656 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 mei 2015 Gegevens onderneming : T2 Logistics & Distribution BV KvK-nummer : 53982096 Adres : De Gaffel 25 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/260

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 1 47655 BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 Gegevens onderneming : T2 Holding BV KvK-nummer : 53981707 Adres : Garde Jagerswei 12 9001 ZP Grou Faillissementsnummer : F.17/14/259 Datum uitspraak : 18 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47654 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 International BV KvK-nummer : 55719201 Adres : De Gaffel 25 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/258 Datum

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015 1 47654 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015 Gegevens onderneming : T2 International BV KvK-nummer : 55719201 Adres : De Gaffel 25 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/258

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 11 maart 2015 1 47655 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Holding BV KvK-nummer : 53981707 Adres : Garde Jagerswei 12 9001 ZP Grou Faillissementsnummer : F.17/14/259 Datum uitspraak

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47633 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Inschrijving KvK : 01129714 Adres : Schijnwerkersstraat 10-12 Postcode, plaats : 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 1 47519 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap TILTUP SYSTEEM NOPPERT BV Adres : Wetterwille 30 8447 GB Heerenveen Kamer van Koophandel : 01055806

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 1 200515 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Hoekstra VOF Faillissementsnummer : F.17/14/206 Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 1 200522 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 Gegevens onderneming : Bootiek BV Faillissementsnummer : F.17/14/245 Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 9 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 9 maart 2015 1 47656 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 9 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Logistics & Distribution BV KvK-nummer : 53982096 Adres : De Gaffel 25 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/260

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 1 47610 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 Gegevens onderneming : Zahari Limited Adres : Labadistendyk 4 8637 VJ Wieuwert Inschrijfnr. handelsregister : 52076644 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 47626 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap ACS Heerenveen BV KvK-nummer : 01074692 Adres : It Dok 6 8447 GL Heerenveen Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 1 200424 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl BV Pasteurweg 6, 8503 AB Joure KvK nummer : 39097778 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 november 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 1 47663 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 Gegevens onderneming : Aqua Bouw BV Inschrijfnummer KvK : 01077028 Adres : Windas 6 8441 RC Heerenveen Faillissementsnummer : C/17/15/35

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 31 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 31 augustus 2016 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 31 augustus 2016 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 1 200458 BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 46.785 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 Gegevens onderneming : Bentex Nederland BV Faillissementsnummer : F 05-12 Datum uitspraak : 20 januari 2005 Curatoren : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 1 200498 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Gegevens onderneming : UTW Noord BV Faillissementsnummer : F.17/14/76 Datum uitspraak : 8 april 2014 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 1 200458 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F.17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016

BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016 1 500880 BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016 Gegevens onderneming : MyriadM Vastgoed BV Faillissementsnummer : F.17/16/141 Datum uitspraak : 16 augustus 2016 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt R-C : mr. H.J.

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 1 200412 BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Dakgilde Sneek BV Faillissementsnummer : F12/167 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 mei 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 mei 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 1 500594 BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 1 200473 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Gegevens onderneming : De heer P. de Boer handelend onder de naam PB Watersport Syslpaed 15, 8711 EB Workum geboren op: 1-12-1960 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap XHS B.V., tevens handelend onder de namen Telecombizz en Neoluxx, statutair gevestigd en zaakdoende te Almere aan het adres Spoordreef 38, ingeschreven bij

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 500.208 BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 Gegevens onderneming : Kip Holding BV Faillissementsnummer : F09-33 Datum uitspraak : 10 februari 2009 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt R-C : mr. P. Molema Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/177 NL:TZ:0000012389:F001 04-04-2017 mr. A.D. van Dalen mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Only Tomorrow Counts B.V.,

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 maart 2008 20 maart 2008 Bestede uren in verslagperiode : 68 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : 68 uur en 45 minuten

Verslagperiode : 4 maart 2008 20 maart 2008 Bestede uren in verslagperiode : 68 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : 68 uur en 45 minuten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 maart 2008 Gegevens onderneming : Timmer- en Bouwbedrijf Van Bavel B.V. Faillissementsnummer : 08/59 F Datum uitspraak : 04.03.2008 Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 47.391 KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord- Nederland: 01054184 Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 augustus 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 augustus 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 augustus 2010 Gegevens onderneming : Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Alderse Baas advocaten

Alderse Baas advocaten 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Gegevens onderneming Inschrijving KvK Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Nummer: 2 Automotive Friesland BV 01129706 Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.25 juni 2009 Gegevens ondernemingen : Horizon Consultants BV : Horizon Business

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2012 Gegevens onderneming : Rijken Reclame Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd (3905 TC) Veenendaal aan de Gildentrom 6,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diamantenboringen en Sleuvenfraisbedrijf Ter Horst B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie