5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat is het kenmerk van directe kosten? 5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? 6. Wat wordt er verstaan onder het bezettingsresultaat? 7. Wat is het kenmerkende verschil tussen absorption costing en direct costing? 8. Hoe wordt het verkoopresultaat berekend? 9. Hoe ontstaat het verschil in winst tussen absorption costing en direct costing? 10. Wat verstaan we onder de break-even-afzet? 11. Wat is het verschil tussen de bruto-verkoopprijs en de netto-verkoopprijs? 12. Wat is het verschil tussen brutowinstmarge en brutowinstopslag? 13. Wat wordt er verstaan onder het masterbudget? 14. Welke drie hoofdprocessen zijn er te onderscheiden bij een productieonderneming? 15. Waarom is het verkoopbudget over het algemeen het uitgangspunt voor alle andere budgetten?

2 Meerkeuzevragen 1. Algemene kosten zijn: A. constante kosten B. indirecte kosten C. bijzondere kosten D. kosten die nog verbijzonderd moeten worden 2. Van een onderneming zijn de volgende gegevens bekend: - normale bezetting eenheden product - variabele kosten ,= - bezettingsgraad 95% - constante kosten ,= De standaard kostprijs per eenheid product is: A. 11,24 B. 10,= C. 11,= D. 10,68 3. In een bepaalde periode produceert en verkoopt een bepaalde onderneming eenheden product Dexia en producten Aegi. De variabele kosten per eenheid product Dexia is 40,= en voor Aegi 50,=. De verkoopprijs van een Dexia is 75,= en voor Aegi 95,=. De constante kosten zijn in deze periode ,=. De contributiemarge (dekkingsmarge0 voor beide producten is: A ,= B ,= C ,= D ,= 4. Het verkoopresultaat per eenheid product bestaat uit: A. de verkoopprijs min de fabricagekostprijs B. de verkoopprijs min de commerciële kostprijs C. de verkoopprijs min de fabricage min de commerciële kostprijs D. de verkoopprijs min de toegevoegde waarde

3 5. Een onderneming brengt een nieuw product op de markt. De resultaten van een marktonderzoek leveren de volgende gegevens op: Prijs Mogelijke afzet 180,= eenheden 165,= eenheden 150,= eenheden 135,= eenheden De variabele kosten per eenheid product zijn 90,=. De constante kosten zijn bij een normale bezetting van eenheden product ,=. Als de onderneming streeft naar maximale winst, welke verkoopprijs per eenheid wordt dan aangehouden? A. 135,= B. 180,= C. 165,= D. 150,= 6. De leiding van een fabriek in sportartikelen overweegt een nieuwe schoen op de markt te brengen tegen een verkoopprijs van 118,= per paar. De variabele productie- en verkoopkosten zijn 45,= per paar. De constante kosten die ten laste van deze productie komen zijn ,= per periode. De verwachte afzet bij deze verkoopprijs is paar per periode. De break-even-afzet in aantal paren is: A paar B paar C paar D paar 7. De productiecapaciteit van een onderneming is eenheden product per periode. De normale bezetting is eenheden per periode. De afzet is eveneens eenheden product. De kostprijs per eenheid product is 15,=, waarvan 60% vaste kosten en de rest proportioneel variabele kosten. Men krijgt de kans een eenmalige order af te sluiten van eenheden product. Tegen een verkoopprijs van 13,= per product. De normale verkoopprijs is 20,= per eenheid. Bovendien brengt deze eenmalige order extra variabele kosten met zich mee van 4,= per eenheid product. Als men deze eenmalige order accepteert, wordt de totale winst in deze periode: A ,= B ,= C ,= D ,=

4 8. Een ondernemer wil een nieuw product op de markt brengen. De break-even-afzet wordt geschat op exemplaren. De verkoopprijs is 12,= per exemplaar, De vaste kosten zijn ,= per periode. De proportioneel variabele kosten per exemplaar zijn: A. 4,= B. 8,= C. 6,= D. 10,= 9. Een fabrikant produceert I-pods. Voor 2008 bedraagt de totale markt stuks, zijn marktaandeel bedraagt 10%. Er is ,= geïnvesteerd in de productielijn. De onderneming heeft een rendementsdoelstelling van 10%. De kostprijs van de I-pod bedraagt 25,=. Wat zal de af-fabrieksprijs moeten zijn in 2008 om de doelstelling te bereiken? A. 32,= B. 26,= C. 28,= D. 36,= 10. Een onderneming overweegt een nieuw product op de markt te brengen. De begrote vaste kosten zijn ,= per periode. De afzet in stuks wordt geschat op stuks per periode bij een verkoopprijs (ex. Btw) van 10,= per stuk. Hoeveel mogen de variabele kosten maximaal bedragen om in ieder geval het break-even-punt te bereiken? A. 2,= B. 4,= C. 6,= D. 8,= 11. Een onderneming wil een product gaan produceren waarvoor de vaste kosten ,= per periode worden geschat. Men denkt stuks te kunnen afzetten. Men eist een winst per periode van ,=. De verkoopprijs zal 15,= per stuk bedragen. Hoeveel mogen de proportioneel variabele kosten per product zijn? A. 8,= B, 12,= C. 10,= D. 6,=

5 12. Een slotenfabriek produceert een type slot, de variabele kosten per stuk zijn 5,=. Voor de constante kosten heeft de onderneming het navolgende overzicht samen gesteld: Productieomvang in stuks Constante kosten ,= ,= ,= ,= De huidige productie en afzet is stuks. De huidige verkoopprijs is 8,30 per stuk. Op de buitenlandse markt kan incidenteel tegen 7,= per stuk worden verkocht. Hoeveel producten moet men daar verkopen om een totale winst van ,= te behalen? A stuks B stuks C stuks D stuks 13. Een onderneming verkoopt een product voor 3,50 per stuk. De productiekosten zijn: - fabricagekosten 1,= per stuk - Direct loon 0,50 per stuk - verpakking 0,50 per stuk - Vaste kosten (exclusief afschrijving) ,= - Afschrijving ,= De verkoopkosten zijn; - variabel 0,50 - constante kosten ,= Wat wordt de winst bij een afzet van stuks bij gelijkblijvende kostenstructuren: A ,= B ,= C ,= D ,= 14. Een detaillist beschouwt de inkoopprijs van een product in feite als A. variabele kosten B. indirecte kosten C. vaste kosten D. integrale kosten 15. Een winkelier heeft voor 2007 het volgende resultatenoverzicht gemaakt: - omzet ,= - inkoopprijs van de omzet ,= - variabele exploitatiekosten ,= - constante exploitatiekosten ,= Bij welke omzet zal er een winst gerealiseerd worden van ,= A ,= B ,= C ,= D ,= 16. Van een onderneming zijn de volgende gegevens bekend:

6 - De verkoopprijs van een product is 5,= De fabricagekosten zijn als volgt verdeeld: - grondstoffen 1,50 per eenheid - directe lonen 0,75 per eenheid - verpakking 0,75 per eenheid - constante kosten ,= per periode De verkoopkosten zijn: - variabel 0,75 per eenheid - constant ,= Wat is de winst (resultaat) bij een afzet van stuks? A ,= B ,= C ,= d ,= 17. Een onderneming overweegt een nieuw product op de markt te brengen. De vaste kosten worden begroot op ,= per periode. De verwachte afzet bedraagt per periode bij een verkoopprijs van 30,- per stuk. Hoeveel mogen de variabele kosten maximaal bedragen per eenheid product om het break-even-punt te bereiken? A. 39,= B. 21,= C. 18,= D. 9,= 18. Voorbeelden van indirecte kosten zijn: A. verwarmingskosten, afschrijvingskosten, administratiekosten B. kosten die we direct aan het product kunnen toerekenen C. grondstoffen en arbeidsuren D. productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar aan het product zijn

7 19. Constante kosten zijn: A. Kosten die je altijd hebt binnen een bepaalde productieomvang B. Kosten die je nooit hebt C. Kosten die je soms hebt D. Kosten die variëren met de productieomvang 20. D reizen wil nieuwe folders met reisaanbiedingen laten drukken voor zijn organisatie. De volgende gegevens zijn bekend: De totale constante kosten zijn De normale productie in een week is stuks De werkelijke productie in de betreffende week is stuks De variabele kosten voor inkt, papier etc zijn Bereken de standaardkostprijs voor een folder: A. 2 B. 1 C. 4 D. 2,8 21. Directe kosten zijn: A. kosten die altijd doorgaan B. rechtstreeks toerekenbaar aan het product zijn C. niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het product D. kosten die men maakt wanneer men produceert

8 22. De kostprijs is: A. Alle kosten die een reisbureau maakt. B. De prijs die men aan een klant minimaal moet berekenen om alle gemaakte kosten terug te verdienen. C. De kosten van een vliegticket D. De prijs van alle kosten 23. Als de bezetting van een hotel stijgt, dan: A. Nemen de constante kosten toe, maar blijven de variabele kosten in totaal gelijk. B. Nemen de constante kosten af, maar blijven de variabele kosten in totaal gelijk. C. Blijven de constante kosten gelijk, maar nemen de variabele kosten in totaal af. D. Blijven de constante kosten gelijk, maar nemen de variabele kosten in totaal toe. 24. Een reisbureau heeft een eigen minibus om vakantiegangers, die bij hen een reis hebben geboekt, tegen kostprijs naar Schiphol te brengen. Daartoe hebben ze een chauffeur in dienst genomen. De verzekeringskosten van deze minibus zijn: A. vaste kosten B. variabele kosten C. provisiekosten D. gemengde kosten 24. Een reisbureau in Hoofddorp heeft een overzicht opgesteld van zijn kosten: Constante kosten ,= Normaal aantal verkochte reizen Variabele kosten ,= Werkelijk aantal verkochte reizen De kostprijs van een geboekte reis is: A. 35,= B. 35,63 C 34,76 D. 25,= 25. Een touringcar onderneming heeft de volgende informatie tot zijn beschikking: Totale constante kosten van een bus per jaar: ,= Variabele kosten van een bus per jaar: ,= Normale aantal kilometers per jaar Werkelijk aantal kilometers in Wat is de kostprijs van een gereden kilometer? A. 2,= B. 3,= C. 1,= D. 3, Salaris directie, afschrijvingen, huurkosten en rentekosten zijn voorbeelden van: A. Indirecte kosten B. Directe kosten C. De kostprijs D. Gemengde kosten 27. De totale directe kosten van een reisbureau bedragen ,= en de indirecte kosten ,=. De gemiddelde directe kosten van een geboekte reis bedragen 20,=.

9 Wat is de gemiddelde kostprijs van een geboekte reis? A. 30,= B ,= C. 60,= D. 80,= 28. Een luchtvaartmaatschappij heeft voor ,= per jaar aan directe kosten. De indirecte kosten bedragen voor deze maatschappij ,=. Voor de vliegreis van Amsterdam naar Antalya bedragen de directe kosten ,=. Hoeveel bedraagt de kostprijs van deze vliegreis? A ,= B ,= C ,= D ,= 29. De consumentenprijs van een product is inclusief 19% btw 214,20. De winkelier berekent een brutowinstmarge van 50% van zijn verkoopprijs (exclusief btw). Zijn inkoopprijs is dan: A. 107,10 B. 120,= C. 90,= D. 86, Een fles whisky kost bij de slijter 23,80. De winstmarge voor de slijter bedraagt 17,5% over de verkoopprijs (exclusief btw). De winstmarge voor de importeur bedraagt 10% over de inkoopprijs (exclusief btw). Hoeveel bedraagt de inkoopprijs van de importeur? A. 15,= B. 17,85 C. 14,85 D. 20,= 31. Een producent die direct aan de detailhandel levert, heeft een gemiddelde brutowinstmarge van de fabrieksverkoopprijs (exclusief btw) van 32%. De kosten voor het verkrijgen en verwerken van de order zijn: - vertegenwoordigerkosten per order 7,50 - transport, facturering en incasso 7,50 plus 2% van de verkoopprijs (exclusief btw) Hoe groot dient de order te zijn (exclsusief btw, waarbij de brutowinst gelijk is aan de kosten/ A. 22,50 B. 50,= C. 45,= D. 25,=

10 32. Welke opslag van de inkoopprijs is gelijk aan een marge van 25% van de verkoopprijs? A. 40,67% B. 20,33% C. 33,33% D. 34,33% 33. Een noten, kaas en wijnwinkel begint een nieuwe vestiging in een nieuwe wijk. De vaste kosten per maand zijn: - personeel 4.000,= - huur 3.000,= - diversen 3.000,= De gemiddelde omzet per klant wordt begroot op 80,= per maand. De brutowinstmarge is 40% en de variabele kosten bedragen 15% van de omzet. Bij hoeveel klanten per maand wordt het break-even-punt bereikt? A. 250 B. 313 C. 500 D

11 34. Wat wordt verstaan onder het begrip `vaste kosten'? A. Kosten die onveranderlijk vastliggen. B. Kosten die bij ieder capaciteitsniveau dezelfde hoogte hebben. C. Kosten die per eenheid product proportioneel afnemen. D. Kosten die niet reageren op een verandering in de bedrijfsbezetting. 35. Welke kosten zijn binnen de bestaande capaciteit constant per eenheid product? A. Vaste kosten. B. Trapsgewijs variabele kosten. C. Proportioneel variabele kosten. D. Progressief variabele kosten. 36. Van welk kostengedrag is sprake als een zogenaamd 'leereffect' optreedt? A. Van degressief variabele kosten. B. Van progressief variabele kosten. C. Van trapsgewijs variabele kosten. D. Van proportioneel variabele kosten. 37. Van welk kostengedrag is vaak sprake als de productie de capaciteitsgrens nadert? A. Van proportioneel variabele kosten. B. Van progressief variabele kosten. C. Van trapsgewijs variabele kosten. D. Van degressief variabele kosten. 38. Wanneer een productiebedrijf uitzendkrachten voor hele dagen moet aannemen, hoe gedragen de arbeidskosten zich dan? A. Vast binnen het relevante productie-interval. B. Proportioneel variabel. C. Trapsgewijs variabel. D. Progressief variabel.

12 39. Welke verandering leidt niet tot een aanpassing van de vaste kosten? A. Capaciteitsuitbreiding. B. Vermindering van het personeelsbestand in hogere regionen van de organisatie. C. Verhoging van de rente op lopende schulden. D. Toename van de bezettingsgraad. 40. De telefoonrekening bestaat uit abonnements- en gesprekskosten. Onder welke categorie vallen de telefoonkosten? A. Gemengde kosten. B. Degressief variabele kosten. C. Trapsgewijs variabele kosten. D. Proportioneel variabele kosten. 41. Wanneer is sprake van progressief variabele kosten? A. Wanneer bij topproductie een extra machine geleast moet worden. B. Wanneer bij topproductie in overuren of met uitzendkrachten gewerkt moet worden. C. Wanneer bij topproductie meer onderhoudskosten gemaakt moeten worden dan bij de normale bezetting. D. Wanneer grondstoffen bij inkoop in grote hoeveelheden tegen kwantumkorting verkregen kunnen worden. 42. Welke kosten vallen geheel of gedeeltelijk onder de variabele kosten van het autogebruik? A. Afschrijving, benzine en technisch onderhoud B. Afschrijving, benzine, technische onderhoud en verzekering. C. Afschrijving en benzine D. Benzine en technisch onderhoud

13 43. De Vriendelijke Koe l is een vleesverwerkend bedrijf met aanzienlijke uitschieters in de productie. Afgelopen maand bereikte de productie een dieptepunt met kilogram verwerkt vlees. Vier maanden geleden nog lag de productie op een toppunt van kilogram verwerkt vlees. De kosten bij deze productiecijfers bedroegen respectievelijk ,= en ,=. Maak indien mogelijk een berekening van de kostenstructuur. A. De vaste kosten bedragen per maand en de variabele kosten bedragen 3,78 per kilogram. B. De gemiddelde kosten per kilogram bedragen ongeveer 5,54. C. Naarmate de productie toeneemt, dalen de gemiddelde kosten van ongeveer 6,07 tot ongeveer 5,01. D. Er zijn te weinig gegevens om de kostenstructuur te berekenen. 44. In de maand december bedroeg de productie stuks waarbij de totale kosten overeenkomstig het budget uitkwamen op ,=. In de maand januari lag de productie lager, op stuks en bedroegen de totale kosten ,=, opnieuw overeenkomstig het budget. De variabele kosten zijn recht evenredig aan de productieomvang. De Kast gaat voor het betreffende type uit van een normale maandproductie van stuks. Bereken de integrale kostprijs. A. 3,20 B. 3,44 C. 3,50 D. 3,80 (Variabele kosten per kast: ( ,= ,=)/( ) = 2,= Vaste kosten per maand: ,= x 2,= = 9.000,= Vaste kosten per kast: 9.000,=/6.000 = 1,50 Integrale kostprijs per haak: 2,= + 1,50 = 3,50)

14 45. Wat wordt verstaan onder het begrip 'integrale kostprijs'? A. De gemiddelde vaste kosten per eenheid product. B. De vaste en de variabele kosten per eenheid product. C. De fabricagekosten en de verkoopkosten per eenheid product. D. De directe en de indirecte kosten per eenheid product. 46. In welke situatie is het mogelijk de verwachte variabele kosten bij de berekening van de kostprijs te delen door de verwachte productie? A. Indien de variabele kosten trapsgewijs variabel zijn. B. Indien de variabele kosten progressief variabel zijn. C. Indien de variabele kosten degressief variabel zijn. D. Indien de variabele kosten proportioneel variabel zijn. 47. Wat wordt verstaan onder het begrip 'normale bezetting'? A. De gemiddelde benutting van de capaciteit die voor de eerstkomende jaren wordt verwacht en die gebruikt wordt voor de toerekening van met name de vaste kosten aan de producten. B. De gemiddelde benutting van de capaciteit van de afgelopen vijf jaren die gebruikt wordt voor de toerekening van met name de vaste kosten aan de producten. C. De gemiddelde benutting van de capaciteit die voor de eerstkomende jaren wordt verwacht en die gebruikt wordt voor de toerekening van met name de variabele kosten aan de producten. D. De gemiddelde benutting van de capaciteit van de afgelopen vijf jaren die gebruikt wordt voor de toerekening van met name de variabele kosten aan de producten. 48. Hoe wordt het in een standaardkostprijs opgenomen tarief voor de constante kosten per prestatie-eenheid bepaald? A. De werkelijke constante kosten worden gedeeld door het normale aantal prestaties. B. De normale constante kosten worden gedeeld door het werkelijke aantal prestaties. C. De begrote constante kosten worden gedeeld door het normale aantal prestaties. D. De begrote constante kosten worden gedeeld door het aantal werkelijk verwachte prestaties.

15 49. Afvalverwerkingsbedrijf De Groot heeft door een heao-er de volgende gegevens laten uitzoeken over het afgelopen kwartaal: Werkelijk aantal tonnen verwerkt afval afgelopen (vierde) kwartaal: Verwacht aantal tonnen afval over het afgelopen (vierde) kwartaal: Normaal aantal tonnen afval over het hele jaar: Verwachte kosten over het afgelopen (vierde) kwartaal: ,=, te weten ,= vaste en ,= variabele kosten. Werkelijke kosten over het afgelopen (vierde) kwartaal: ,=, te weten ,= vaste en ,= variabele kosten. Bereken op basis van deze gegevens de standaardkostprijs per ton verwerkt afval. A. 205,57 B. 217,32 C. 217,55 D. 222, Onderneming Ligstoel vervaardigt een massaproduct, te weten strandstoelen die in elke gewenste stand neergezet kunnen worden. Vanwege het uitzicht op een schitterende zomer is de vraag vanuit de groothandel en de detailhandel zo enorm dat er nauwelijks aan voldaan kan worden. Machines draaien vrijwel dag en nacht, personeel moet overuren maken en er moeten uitzendkrachten worden ingezet. Vorig jaar bedroegen de totale kosten (waarvan exact 50% vast) ,= bij een productie van stoelen. Dit was een normaal jaar te noemen. Als het echter zo doorgaat als dit voorseizoen, verwacht Ligstoel voor dit jaar uit te komen op stoelen tegen een totaal kostenbedrag van ,=. Bereken voor Traploos de kostprijs per strandstoel. A. 35,= B. 39,= C. 43,85 D. 49,43

16 51. Een fabrikant heeft een machine staan waarvan de vaste kosten ,= per jaar bedragen. De productie vindt plaats gedurende 50 weken per jaar. Voor de bediening zijn twee werknemers nodig, met een uurloon van 25,=. De overige arbeidskosten bedragen 55% van de loonkosten per uur. De overige kosten bedragen 12,= per machine-uur. Zowel arbeidskosten als overige kosten zijn variabel. De normale productie is kilogram per week. Een eenheid product weegt 2,5 kilogram. De technische capaciteit van de machine bedraagt 160 producten per uur. Het maximale aantal machine-uren per week is 35. Bereken de kostprijs per machine-uur. A. 100,70 B. 113,50 C. 117,50 D. 132, De onderneming Hoofdpijn produceert aspirines. De normale productie is stuks per maand. Van de verkoopafdeling heeft de directie vernomen dat men de komende maand aspirines denkt af te zetten. Tevens vindt de directie de huidige voorraad stuks te laag; deze moet de komende maand op peil worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens worden de variabele kosten voor de komende maand geschat op ,=. De vaste kosten bedragen ,= per maand. De verkoopprijs per doosje aspirines van 10 stuks is gesteld op 4,95 Bereken de kostprijs voor een doosje aspirines. A. 2,29 B. 2,54 C. 2,63 D. 2,75

17 53. Wat wordt verstaan onder een negatief bezettingsresultaat? A. Het verschil tussen begrote en werkelijke vaste kosten als gevolg van een hogere bedrijfsbezetting. B. Het verschil tussen begrote en werkelijke totale kosten als gevolg van een hogere bedrijfsbezetting. C. Het deel der vaste kosten dat niet gedekt of doorberekend is, omdat de werkelijke bezetting afwijkt van de normale bezetting. D. Het deel der vaste kosten dat niet gedekt of doorberekend is, omdat de werkelijke bezetting afwijkt van de verwachte bezetting. 54. In een grote stad staan een hotel en een ziekenhuis. Het hotel heeft 200 kamers met 2 bedden per kamer. Het ziekenhuis heeft 80 zalen met gemiddeld 6 bedden per zaal. In een warme zomer is de bezettingsgraad van het hotel 90%, waarvan 2/3 deel verhuurd is aan 1 persoon. Diezelfde zomer is de bezettingsgraad van het ziekenhuis 60%. Welke stelling is juist? A. Er is geen enkele vergelijking mogelijk tussen de bezettingsgraad van hotel en de bezettingsgraad van het ziekenhuis. B. Het hotel heeft dezelfde bedbezettingsgraad als het ziekenhuis. C. Het hotel heeft een hogere bedbezettingsgraad dan het ziekenhuis. D. Het hotel heeft een lagere bedbezettingsgraad dan het ziekenhuis.

18 55. Onderneming De Lier BV vervaardigt luxe riemen en verkoopt ze tegen een vaste prijs van 18,=. De normale productie en afzet liggen op stukss per jaar. Vanwege de grote voorraden wordt de productie voor komend jaar begroot op stuks. Samen met de verwachte afzet betekent dit dat de voorraad met stuks zal afnemen. De verkorte exploitatiebegroting ziet er als volgt uit: Omzet ,= Kostprijs van de omzet ,= Verkoopresultaat ,= Bezettingsverlies productie ,= Bedrijfswinst ,= Bereken de variabele kosten per riem. A. 7,50 B. 7,84 C. 8,86 D. 11, Voor een touringcarbedrijf zijn per touringcar voor de reizen op Italië de volgende gegevens bekend: Normaal aantal kilometers: per jaar Verwacht voor het komende jaar: kilometer. Constante kosten: ,= per jaar Variabele kosten voor het komende jaar: ,= Een bus heeft 50 zitplaatsen, die normaal voor 80 % zijn bezet. Bereken de kostprijs per reizigerskilometer voor de reizen op Italië (afronden op tienden van eurocenten). A. 7,0 eurocent B. 8,7 eurocent C. 9,0 eurocent D. 10,9 eurocent

19 57. Een bus heeft 40 zitplaatsen, die normaal voor 75% zijn bezet maar voor volgend jaar wordt een bezetting van 85% verwacht. De kostprijs per reizigerskilometer is berekend op 11 eurocent, waarvan 8 eurocent vast en 3 eurocent variabel. Overigens zijn de variabele kosten alleen variabel naar het aantal kilometers, niet naar de bezetting van de zitplaatsen. Bereken het totale bezettingsresultaat voor komend jaar van de reizen op Zwitserland. A =,= B ,= C ,= D , 58. Knuffels hebben bij Het Kind de volgende kostprijsopbouw: - Directe grondstofkosten: 0,40 - Directe arbeidskosten: 0,20 - Indirect variabel: 0,10 - Indirect vast: 0,15 De kosten van directe arbeid moeten voor 75% als vast beschouwd worden. Het gaat hier om arbeiders in vaste loondienst. Voor de overige 25% maakt men gebruik van oproepkrachten. Dit is volledig aanpasbaar aan de productie. De kostprijs is gebaseerd op een normale productie van knuffels per maand. Afgelopen maand heeft men tegen alle verwachtingen in knuffels gefabriceerd. Aan het begin van de maand dacht men wegens tekort aan arbeidskrachten niet verder te komen dan knuffels. De verkoop kwam uit op knuffels. De verkoopprijs per knuffel bedraagt 3,25. Bereken het werkelijk behaalde bedrijfsresultaat. A ,= B ,= C ,= D ,= 59. Welke toepassingsmogelijkheden kent het begrip 'differentiële kosten'? A, Met name langetermijnbeslissingen. B. Alleen het wel of niet accepteren van incidentele orders. C. Met name kortetermijnbeslissingen. D. Zowel korte- als langetermijnbeslissingen. 60. Welke stelling met betrekking tot differentiële kosten is juist? A. Differentiële kosten bestaan uit louter variabele kosten. B. Differentiële kosten kunnen bestaan uit variabele én vaste kosten. C. Differentiële kosten omvatten automatisch alle variabele kosten die gemaakt worden en mogelijk nog vaste kosten. D. De variabele kosten die onder differentiële kosten vallen, zijn degressief variabel. 61. Een onderneming produceert bonbon, die uitsluitend verkocht worden op de Europese markt. De bonbons worden per 25 stuks in dozen verpakt. De normale bezetting is dozen per jaar. Dat is 75% van de maximale bezetting. Voor volgend jaar zijn de volgende gegevens begroot: - Productie en afzet: dozen - Variabele kosten: ,=

20 - Vaste kosten: ,= De dozen worden geleverd aan de groothandel voor 20,= per stuk. In juni accepteert de onderneming een eenmalige order uit de Verenigde Staten, voor de levering van dozen voor 15,= per stuk. Aan deze order zijn extra transportkosten verbonden van ,= Bereken het resultaat op de extra order. A ,= verlies B ,= verlies C ,= winst D ,= winst

21 62. Waarom gaat het bij gelijktijdige kostenverbijzondering? A. Om het toerekenen van de directe en indirecte kosten aan de juiste periode. B. Om het toerekenen van de directe en indirecte kosten aan een product of order. C. Om het toerekenen van de variabele en constante kosten aan de juiste periode. D. Om het toerekenen van de variabele en constante kosten aan een product of order. 63. Welke kostensoort is meestal direct? A. Kosten van grondstoffen. B. Kosten van arbeid. C. Kosten van duurzame productiemiddelen. D. Kosten van grond. 64. Wat wordt verstaan onder directe kosten? A. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een afdeling toegerekend kunnen worden. B. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een product kunnen worden toegewezen. C. Directe kosten zijn kosten die voor wat betreft de variabele kosten rechtstreeks aan de productie worden toegerekend en voor wat betreft de vaste kosten rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening worden gebracht. D. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks naar de resultatenrekening worden overgeboekt. 65. Welke van onderstaande verbijzonderingmethoden kan men uitsluitend toepassen bij de fabricage van gelijksoortige producten? A. De equivalentiecijfermethode. B. De enkelvoudige opslagmethode. C. De meervoudige opslagmethode. D. De kostenplaatsenmethode.

22 66. Welke van onderstaande methoden is met name geschikt voor kostprijsberekening bij heterogene productie? A. De equivalentiecijfermethode. B. De productiecentramethode. C. Deelcalculatie. D. Process costing. 67. Een suikerfabriek maakt slechts één product. Het zal u niet verbazen dat dit product suiker is. Deze wordt verpakt in verpakkingen van 1 kilogram, 5 kilogram en 10 kilogram. Welke methode voor het berekenen van kostprijzen zal men hier hoogst waarschijnlijk hanteren? A. De equivalentiecijfermethode. B. De enkelvoudige opslagmethode. C. De meervoudige opslagmethode. D. De productiecentramethode. 68. Wat is het verschil tussen deelcalculatie en de equivalentiecijfermethode? A. Deelcalculatie veronderstelt homogene massaproductie en de equivalentiecijfermethode heterogene productie. B. Deelcalculatie veronderstelt homogene massaproductie en de equivalentiecijfermethode gelijksoortige productie. C. Deelcalculatie veronderstelt gelijksoortige productie en de equivalentiecijfermethode heterogene productie. D. Deelcalculatie veronderstelt gelijksoortige productie en de equivalentiecijfermethode homogene productie. 69. Van welke veronderstelling gaat de equivalentiecijfermethode uit? A. Er is een relatie tussen omvang van de productie en indirecte kosten. B. Er is een relatie tussen omvang van de directe kosten en indirecte kosten. C. Er is een relatie tussen omvang van de producten en indirecte kosten. D. Er is een relatie tussen omvang van de afdelingen en indirecte kosten.

23 70. Wat houdt kostprijscalculatie door middel van de opslagmethode in? A. Dit houdt in dat de indirecte kosten worden verhoogd met een opslag voor variabele kosten. B. Dit houdt in dat de variabele kosten worden verhoogd met een opslag voor vaste kosten. C. Dit houdt in dat de directe kosten worden verhoogd met een opslag voor vaste kosten. D. Dit houdt in dat de directe kosten worden verhoogd met een opslag voor indirecte kosten. 71. Van welke veronderstelling gaat de opslagmethode uit? A. Er is een relatie tussen omvang van de productie en indirecte kosten. B. Er is een relatie tussen omvang van de directe kosten en indirecte kosten. C. Er is een relatie tussen omvang van de producten en indirecte kosten. D. Er is een relatie tussen omvang van de afdelingen en indirecte kosten. 72. Welke opslagmethode heeft de voorkeur? A. Een opslagmethode op grond van de normale productie. B. Een opslagmethode op grond van de begrote productie. C. Een opslagmethode op grond van de werkelijke productie. D. Een opslagmethode op grond van de maximale productie. 73. Wat is het voordeel van de verfijnde boven de primitieve opslagmethode? A. De verfijnde opslagmethode is goedkoper. B. De verfijnde opslagmethode geeft periodiek minder fluctuaties in de kostprijs. C. De verfijnde opslagmethode houdt meer rekening met de samenhang tussen kosten in het productieproces. D. De verfijnde opslagmethode leidt over het algemeen tot een hogere winst.

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden CA 1.6-1 CA 1.6 Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Doel We spreken van uitbesteding als resultaat van een make or buy-beslissing indien

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Het Break-even punt. begroting, het financieel plan of zelfs de resultaatanalyse) de volgende vragen moeten stellen :

Het Break-even punt. begroting, het financieel plan of zelfs de resultaatanalyse) de volgende vragen moeten stellen : Het Break-even punt CLAUDE JANSSENS Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Accountant, Bedrijfseconomist 1. INLEIDING Bij de prognose van een industriële of commerciële activiteit is de

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Bijlage Verkoopcalculatie

Bijlage Verkoopcalculatie Bijlage Verkoopcalculatie bij Strategisch en operationeel salesmanagement René van Hoften u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze bijlage Verkoopcalculatie hoort bij Strategisch en operationeel

Nadere informatie