Ambitieus zijn de ander laten groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieus zijn de ander laten groeien"

Transcriptie

1 LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien

2 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen sterker worden als zij zelf de leiding nemen. Niet een ander imiteren of een richtlijn volgen, maar hun eigen antwoord geven. En tegelijkertijd in dialoog ruimte geven aan anderen en de verschillen tussen mensen leren waarderen. Het lef hebben om te vernieuwen en vertrouwde patronen, overtuigingen en gedrag los te laten. Want als mensen en organisaties vertrouwen op hun eigen potentieel en zich blijven ontwikkelen, is alles mogelijk. Daarvan zijn wij overtuigd, omdat we het steeds weer zien gebeuren.

3 02 ONS VERHAAL 03 ONS VERHAAL Geloof in menselijk potentieel Eigen vermogen van mens en organisatie vergroten Onze visie Het kapitaal van organisaties bestaat uit de mensen die er werken. Als zij hun talenten inzetten en hun potentieel benutten, is er veel mogelijk. Bij Van Harte & Lingsma geloven we daarom sterk in menselijk potentieel. Als dit op de juiste manier wordt aangesproken zijn mensen gelukkiger, loyaler en ondernemender. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwik keling en voor de organisatieresultaten. Mensen die zich bewust zijn van hun eigen beperkingen en mogelijkheden communiceren beter, werken beter samen en zijn meer klant- en marktgericht. Onze missie De missie van Van Harte & Lingsma is het vermogen van mensen en organisaties te vergroten. We laten zien hoe je sterker kunt worden door je eigen leider te zijn. We helpen mensen hun verborgen poten tieel te ontdekken en optimaal in te zetten. Zodat zij goed tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken.

4 04 ONS VERHAAL 05 WAT ANDEREN ZEGGEN Kernwaarden in onze genen Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Van Harte & Lingsma-DNA Bij Van Harte & Lingsma hebben we jaren geleden bewust de keuze gemaakt te werken vanuit bepaalde kernwaarden. Liefde, lef, leiderschap, duurzaamheid en vakmanschap vormen samen ons DNA. Het zijn geen loze kreten die we op de hei hebben verzonnen, maar kenmerken die uitdrukken wat ons bijzonder maakt en wat ons inspireert. Die kernwaarden zijn inmiddels in onze genen verankerd. Zij bepalen onze manier van werken van binnenuit. Ze vormen de basis voor besluiten die we nemen en fungeren als ons kompas bij het inslaan van nieuwe wegen. Liefde Overeenkomsten bevestigen & verschillen waarderen. Wij dragen onszelf op er met elkaar iets moois van te maken. Lef Confrontatie aangaan & veiligheid bieden. Wij nemen risico s om met onze relaties nieuwe wegen in te slaan. Leiderschap Leiderschap tonen & anderen zichzelf laten leiden. Wij bevorderen persoonlijk leiderschap. Vakmanschap Je kwaliteiten erkennen & je blijven ontwikkelen. Wij genieten van het voortdurend verbeteren van onze professie. Duurzaamheid Blijvend resultaat boeken & continue verandering teweegbrengen. Wij realiseren blijvende resultaten voor onze relaties.

5 06 ONS VERHAAL Competitie hem laten schitteren

6 08 WAT ONS ANDERS MAAKT 09 WAT ONS ANDERS MAAKT We walk our talk Ons DNA in de praktijk Het Van Harte & Lingsma-DNA helpt ons altijd scherp en op koers te blijven, maar wat levert het op voor onze deelnemers en hun organisaties? Het is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Onze klanten spreken van een zeer persoonlijke aanpak, kundige trainers met veel passie voor het vak en beschrijven hun trainingservaring soms zelfs als een life changing experience. Zelf denken we dat onze trainingen, coachtrajecten en assessments zo hoog gewaardeerd worden omdat we ons vak zo duidelijk met liefde uitoefenen. Omdat we écht persoonsgericht werken, de kern opzoeken en altijd eerlijk zijn. Ook als dat soms pijnlijk en confronterend is. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen Veel van onze klanten kiezen voor Van Harte & Lingsma omdat we niet alleen kennis bieden en vaardigheden aanleren, maar mensen en organisaties daadwerkelijk raken en helpen bij hun transformaties. Met onze manier van werken willen we vooral laten zien dat elk individu sterker wordt door vanuit de eigen kernwaarden persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. En dat organisaties daar óók de vruchten van plukken. Persoonlijk leiderschap vormt dan ook de rode draad door al onze trainingen en speelt een belangrijke rol in coachtrajecten. Leiderschapsontwikkeling De mens en de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke leiderschap staan bij Van Harte & Lingsma centraal. Of je nu gaat werken aan je effectiviteit of aan je managementvaardigheden, het begint altijd bij persoonlijk leiderschap: het uitgangspunt dat wij allemaal een keuze hebben. Want natuurlijk ben je gevormd door je opvoeding, cultuur, genen en karaktereigenschappen. Maar je hebt nog altijd de keuze hoe je daarmee omgaat. En je bent nog altijd zélf verantwoordelijk voor wat je doet. Dat leiderschap kun je ontwikkelen. Door jezelf beter te leren kennen en te accepteren. Door in dialoog te gaan met anderen en je daarin te laten kennen. Zo vergroot je je persoonlijke leiderschap en ben je in staat je eigen vermogen en het vermogen van anderen te vergroten. Ontwikkeling als tweede natuur Onze trainers zijn bij Van Harte & Lingsma in vaste dienst of aan ons verbonden via een associéschap. Voordat ze zelfstandig worden ingezet, zijn zij een half jaar in opleiding om onze manier van werken te doorgronden. En ook daarna is er jaarlijks veel tijd voor samen leren, individuele opleiding, intervisie, supervisie en coaching on the job. Dit alles leidt tot een heldere, uniforme aanpak mét behoud van eigenheid en inzet van persoonlijke talenten. Onze trainers zijn heel bewust bezig met hun eigen leerproces. Zelfontwikkeling is hun tweede natuur. Vanuit een sterke intrinsieke motivatie willen onze mensen continu leren, meer weten, dieper graven, hoger richten, verder komen.

7 10 WAT ONS ANDERS MAAKT 11 WAT ANDEREN ZEGGEN Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Lerende mensen lerende organisatie Een training of in company traject door Van Harte & Lingsma is nooit een kwestie van het draaiboek afwerken. Onze trainers beheersen de materie, kunnen erboven staan en ermee spelen. Zij creëren een veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen en komen zo tot een diepere dialoog. De bewuste keuze voor verandering en ontwikkeling die zij zelf steeds maken, weten zij ook bij anderen teweeg te brengen. Met dit duurzame, persoonlijke leerproces vergroten mensen hun eigen vermogen en voelen zich verantwoordelijk voor de eigen keuzes. En als deze shift op persoonlijk niveau gemaakt is, kan ook op team- en organisatieniveau de gewenste verschuiving plaatsvinden. Op organisatieniveau spreken we dan van een lerende organisatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

8 12 ONS VERHAAL Inspiratie hebben dromen waarmaken

9 14 ONZE VISIE OP LEREN 15 ONZE VISIE OP LEREN Meer dan leren: transformeren Stilstaan bij groei Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat hun belangrijkste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken. Zij zien in dat zij als lerende organisatie de beste kansen hebben om te fl oreren. De sterk cen traal geleide organisatie waarin iedereen wacht op de besluiten van hogerhand is passé. Langzamerhand wordt duidelijk dat in een dergelijke bedrijfsstructuur ongeloofl ijk veel potentieel verloren gaat. Men wil nu dat leiding gevenden het leiderschap van hun medewerkers gaan vergroten. Dat zij het talent en het vermogen van hun mensen gaan benutten en ont wikkelen. En dat medewerkers zelf ook stilstaan bij wat zij doen, hoe zij het doen en of zij hun werk wellicht beter of met meer zin en plezier kunnen doen. Doorléven en dóórleven Momenteel zien we in de samenleving een verschuiving van het hoofd naar het hart. Van snel, sneller, snelst naar slow. Naar mindfulness. Met aandacht leven en écht contact ervaren. Mensen hebben het verlangen zinvol bezig te zijn en niet alleen professionele maar ook persoonlijke resultaten te boeken. Zelfontwikkeling is nodig om zinvol te kunnen werken aan doelen die ertoe doen zowel qua werk als privé. Voorwaarde is wel dat die ontwikkeling plaatsvindt op een niveau dat verder gaat dan het aanleren van tips en trucs. Om duurzaam te zijn en blijvende resultaten op te leveren, moeten de gewenste veranderingen werkelijk doorleefd worden. Duurzame veranderingen Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Wij helpen onze deelnemers daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verant woordelijkheid te nemen en de soms ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien. Pas dán start het leerproces. Daarbij begeleiden wij elke deelnemer persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en met compassie doorbroken.

10 16 ONZE VISIE OP LEREN 17 WAT ANDEREN ZEGGEN Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Leren en ontwikkelen vinden in onze visie op drie niveaus plaats: 1. Gedrag en vaardigheden Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten, leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het eerste niveau minder groot zijn. 2. Patronen in denken, voelen en doen Leren op het tweede niveau vraagt om het verlaten van de eigen comfortzone en het betreden van de effortzone. Dat kan gepaard gaan met weerstand, wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaar digheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk. 3. Het zijnsniveau Op dit leerniveau gaat het om persoonlijke waarden en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een echte transformatie; zowel van het individu als van de organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo n persoonlijke transformatie (verankerd in het zijn ) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op teamen organisatieniveau. We spreken dan van een lerende organisatie. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V.

11 18 ONS VERHAAL Leiding geven anderen ruimte geven

12 20 HET RESULTAAT 21 HET RESULTAAT Véél ervaring Meer plezier en meer succes Professionals in ontwikkeling Met al meer dan 20 jaar het meest gevolgde managementdevelopmentprogramma (KIM/KIM-NL) in ons trainingsaanbod, mogen we wel zeggen dat we ervaren leiderschapsontwikkelaars zijn. Levend leren, de vorm van leren die aansluit bij de motivatie, ervaringen, interesses en behoeften van de leerling, is al een kwart eeuw lang onze kracht. Daarvan kunnen medewerkers van 2800 organisaties getuigen. En velen doen dat ook. Nieuwe inzichten In al die jaren zijn onze kennis en ervaring omtrent persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, communicatie en leiderschapsontwikkeling nooit stil blijven staan. Van Harte & Lingsma heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerd instituut dat voortdurend gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke inzichten en technieken. Steeds is er de kruisbestuiving tussen onze succesvolle bestaande producten en deze nieuwe inzichten en werkvormen. Wat levert dat op? De scope van onze organisatie is breed. Van eenmalig adviesgesprek tot uitgebreid coachtraject, van korte workshop tot intensieve beroepsopleiding. Ook deden wij de afgelopen jaren veel ervaring op met het begeleiden van ingrijpende veranderingsprocessen bij (grote) organisaties, zoals Ahold, Tempo-Team en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een betere balans Gemene deler van al deze werkterreinen is dat onze trainers en coaches medewerkers en leidinggevenden leren met meer plezier, voldoening en zingeving aan de slag te gaan. Dit leidt tot een verbeterde sfeer op de werkvloer, minder ziekteverzuim en minder vrijwillig verloop. Mensen werken met meer creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme. Zij vinden een betere balans, waardoor uitval door stress wordt voorkomen. En daar plukt de organisatie vanzelfsprekend ook de vruchten van.

13 22 MAATWERK OPEN TRAININGEN 23 MAATWERK OPEN TRAININGEN Jouw leerroute, ons maatwerk Kies en combineer Een training bij Van Harte & Lingsma is maatwerk. Onze trainingen sluiten altijd aan op jouw leervragen en zijn goed te combineren met andere trainingen, work shops, coachtrajecten en intervisies. Kies voor een meerdaagse training en vul die ervaring aan met een paar keer per jaar een korte boost van een eendaagse workshop. Of stel (eventueel samen met onze adviseur) een complete leerroute samen, passend bij jouw leervragen, planning en budget. Ons aanbod is ondergebracht in drie categorieën: 1. professional & personal Interest Dit zijn de bouwstenen voor je professionele rol of een specifi eke nieuwe taak. Je zoomt in op een bepaald onderwerp of thema, leert en oefent vaardigheden en experimenteert met nieuw gedrag. Deze meerdaagse trainingen geven je een nieuwe impuls en brengen je in beweging. 2. professional & personal Excellence Leergangen waarbij in meerdere blokken met een vaste groep gewerkt wordt aan een diepgaande verandering van patronen en gedrag. Vakmanschap, persoonlijk leiderschap en interactievaardigheden staan centraal. De Excellence-trainingen leggen een stevig fundament voor je professionele rol. 3. professional & personal Mastery Diepgaande trainingen en interventies voor wie toe is aan bezinning en her oriëntatie. Je overstijgt je professionele rol en legt verbinding met inspiratie, energie en kracht, kortom: het zijnsniveau. Je onderzoekt wat er echt toe doet in je werk en leven, en verbindt jezelf met persoonlijk en professioneel meesterschap. Onze trainingen 1. professional & personal Interest meerdaagse training bouwstenen, nieuwe impuls inzoomen op thema/ onderwerp leerniveau 1 (zie pagina 16) 2. professional & personal Excellence uitgebreide leergang authentiek fundament, doorbreekt oude patronen verschillende thema s/ onderwerpen leerniveau 2 Combineer deze trainingen of start je leerroute met specials eendaagse workshop inspiratie en tools coaching maatwerk op persoonlijke en professionele ontwikkelvragen 3. professional & personal Mastery free format persoonlijk meesterschap diepgaand en transformerend leerniveau 3 ontwikkel-assessments persoonlijke tests: precies weten waar je aan toe bent snel je doelen helder hebben

14 24 ONS VERHAAL Time management quality time

15 26 WAT ANDEREN VINDEN 27 WAT ANDEREN VINDEN Persoonlijk en inspirerend Kwaliteit en erkenning Van Harte & Lingsma borgt de kwaliteit van de interne organisatie met behulp van een ISO-certifi cering. Daarnaast zijn wij lid van de VETRON, de vereniging voor trainingsen opleidingsbureaus in Nederland. Van Harte & Lingsma is al meer dan 20 jaar Cedeo-erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen en voor open bedrijfsopleidingen. Die erken ning betekent dat minimaal 80% van onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening, de samen werking met onze organisatie en de behaalde resultaten. Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Ik kende Van Harte & Lingsma al van eerdere trainingen en wat mij aanspreekt is de zeer persoon lijke aanpak, zonder zweverig te worden. De trainers weten helder te maken dat we met een business te doen hebben die gemanaged moet worden. Ze gaan dus niet alleen in op het individu, maar spreken ook de verantwoordelijkheid als manager aan. De trainers gaan veel verder dan alleen hun werk. Hun grote drive en passie maken de sessies zwaar niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de trainers. Mijn ervaring is dat die houding zeer effectief is, omdat het van alle partijen een enorme inspanning verlangt. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V. Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen De training Adviseren bij RWS en de Masterclass Adviseren worden bij Rijkswaterstaat al twee jaar gegeven door Van Harte & Lingsma. Aan het corporate learning center koppelen de deelnemers van deze trainingen terug dat ze met zelfi nzicht en zelfvertrouwen uit de training komen en dat ze durven te werken vanuit hun persoonlijke kracht. Medewerkers worden door de trainingen geholpen bij het maken van de omslag van specialist naar adviseur; precies wat Rijkswaterstaat graag bij hen wil bereiken. Een belangrijk effect van de training is ook dat medewerkers en leidinggevenden eerder met elkaar de interactie aangaan. Het contact tussen de trainers en deelnemers is intensief en persoonlijk. Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Van Harte & Lingsma traint al een aantal jaar naar mijn volle tevredenheid een aantal interne doelgroepen, waaronder de nieuwe managers. Een kleine pool van trainers verzorgt trainingen in het licht van persoonlijk leiderschap en leidinggeven. Hierin combineren zij een pragmatische aanpak met een goede coachende stijl die soms als confronterend gepercipieerd kan worden, maar waar onze mensen altijd steviger uitkomen. De trainers tonen oprechte interesse in onze organisatie. Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership, niet als een klassieke klant-leverancierrelatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

16 28 INCOMPANY MAATWERK Resultaatgericht maatwerk in bedrijf Lerende organisatie Van Harte & Lingsma ontwikkelt maatwerkprogamma s die het eigen vermogen van mensen en van organisaties vergroten. Natuurlijk is ons aanbod van open trainingen ook in company beschikbaar. Maar er is meer. Ons in company maatwerk aanbod bestaat uit assessments, coaching, intervisiebegeleiding, workshops, advisering, teamontwikkeling, competentieontwikkeling en trainingen. We sluiten aan op de organisatiewaarden en de organisatie cultuur en blijven dicht bij de steeds veranderende realiteit. We dragen bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dat betekent dat wij organisaties helpen om met de talenten, capaciteiten en inspiratie van hun medewerkers goed te blijven inspelen op de veranderende wereld. Leiderschapsontwikkeling als speerpunt In de huidige organisaties is leiderschap niet alleen van belang voor leidinggevenden. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij verantwoordelijkheid neemt, vernieuwing initieert, zichzelf ontwikkelt en investeert in samenwerking. De ontwikkeling van leider schap staat dan ook centraal in onze aanpak. Daarnaast verstevigen onze managementdevelopmentprogramma s de profes sionaliteit van managers en maakt hen vertrouwd met nieuwe vormen van leiding geven. Om daarmee teams en medewerkers te inspireren tot het behalen van betere resultaten. Direct bruikbare resultaten Onze aanpak en methodiek zijn gericht op een directe koppeling met de praktijk. Wij brengen medewerkers in verbin ding met de eigen kracht en inspiratie. Samenwerking en interactie zijn daarbij cruciaal. Zo wordt het eigen vermogen van medewerkers én organisatie vergroot. En dat leidt tot betere en direct bruikbare resultaten. Einde begin

17 - LEIDERSCHAP Rhijngeesterstraatweg 40d EN 2341 PERSOONLIJKE BV Oegstgeest ONTWIKKELING t f

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Levend Project Leiderschap

Levend Project Leiderschap De Eik Natuurlijk Leren & In Evenwicht bieden aan: Training Levend Project Leiderschap één project twee trainers drie trainingsblokken vier maanden doorlooptijd vijf projectmatige invalshoeken Je leert:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Ontketen je ambitie. Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving!

Ontketen je ambitie. Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving! Ontketen je ambitie Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving! Haal jij, High Potential, het optimale uit je werk en je leven in deze periode van grote uitdagingen en even grote onzekerheden?

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander Eéndaagse training Het Moedige Gesprek in gesprek met jezelf en de ander De LTC training 'Het Moedige Gesprek' is een verdiepende training in het gesprek met jezelf en de ander. Een niveau verder in aanspreken,

Nadere informatie

Opleiding Chief Happiness Officer

Opleiding Chief Happiness Officer WWW.HEART4HAPPINESS.NL ti Opleiding Chief Happiness Officer Geluk als bijzondere positie op werk! Dirk Jan Verheijen & Sheila Neijman 2015-2016 Geluk is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Wie verlangt er niet naar (meer) succes, vitaliteit, vervulling en diepgang in zijn persoonlijk en professioneel leven, ja toch?

Wie verlangt er niet naar (meer) succes, vitaliteit, vervulling en diepgang in zijn persoonlijk en professioneel leven, ja toch? Borgloon, 14 februari 2008 Beste collega s, Hierbij geef ik een aantal visies en reflecties rond het ontstaan, de opzet en het uitwerken van de Human Academy. Ik heb de tijd genomen om de teksten van Fred

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Continu verbeteren Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Coaching Kata Cultuur en gedragsverandering zijn de sleutels tot succesvolle Lean initiatieven

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Zorg Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 06-42083525 1 Indeling Inleiding..pagina 3 Algemene Leefstijl (3 uur).. pagina 4 Algemene Leefstijl (20 uur) pagina

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn interim-management & leiderschapsontwikkeling in het onderwijs! Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn INTERIM-MANAGEMENT

Nadere informatie

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap Voortzetting Adviesbureau Hoogendijk Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! VISTANOVA 1 De juiste loopbaanstap voor ons was in de zomer van 2010 de overname van de activiteiten van Adviesbureau

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Nederland Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Leiderschap in Verbinding Bij leiderschap in verbinding gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie