Ambitieus zijn de ander laten groeien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieus zijn de ander laten groeien"

Transcriptie

1 LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien

2 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen sterker worden als zij zelf de leiding nemen. Niet een ander imiteren of een richtlijn volgen, maar hun eigen antwoord geven. En tegelijkertijd in dialoog ruimte geven aan anderen en de verschillen tussen mensen leren waarderen. Het lef hebben om te vernieuwen en vertrouwde patronen, overtuigingen en gedrag los te laten. Want als mensen en organisaties vertrouwen op hun eigen potentieel en zich blijven ontwikkelen, is alles mogelijk. Daarvan zijn wij overtuigd, omdat we het steeds weer zien gebeuren.

3 02 ONS VERHAAL 03 ONS VERHAAL Geloof in menselijk potentieel Eigen vermogen van mens en organisatie vergroten Onze visie Het kapitaal van organisaties bestaat uit de mensen die er werken. Als zij hun talenten inzetten en hun potentieel benutten, is er veel mogelijk. Bij Van Harte & Lingsma geloven we daarom sterk in menselijk potentieel. Als dit op de juiste manier wordt aangesproken zijn mensen gelukkiger, loyaler en ondernemender. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwik keling en voor de organisatieresultaten. Mensen die zich bewust zijn van hun eigen beperkingen en mogelijkheden communiceren beter, werken beter samen en zijn meer klant- en marktgericht. Onze missie De missie van Van Harte & Lingsma is het vermogen van mensen en organisaties te vergroten. We laten zien hoe je sterker kunt worden door je eigen leider te zijn. We helpen mensen hun verborgen poten tieel te ontdekken en optimaal in te zetten. Zodat zij goed tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken.

4 04 ONS VERHAAL 05 WAT ANDEREN ZEGGEN Kernwaarden in onze genen Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Van Harte & Lingsma-DNA Bij Van Harte & Lingsma hebben we jaren geleden bewust de keuze gemaakt te werken vanuit bepaalde kernwaarden. Liefde, lef, leiderschap, duurzaamheid en vakmanschap vormen samen ons DNA. Het zijn geen loze kreten die we op de hei hebben verzonnen, maar kenmerken die uitdrukken wat ons bijzonder maakt en wat ons inspireert. Die kernwaarden zijn inmiddels in onze genen verankerd. Zij bepalen onze manier van werken van binnenuit. Ze vormen de basis voor besluiten die we nemen en fungeren als ons kompas bij het inslaan van nieuwe wegen. Liefde Overeenkomsten bevestigen & verschillen waarderen. Wij dragen onszelf op er met elkaar iets moois van te maken. Lef Confrontatie aangaan & veiligheid bieden. Wij nemen risico s om met onze relaties nieuwe wegen in te slaan. Leiderschap Leiderschap tonen & anderen zichzelf laten leiden. Wij bevorderen persoonlijk leiderschap. Vakmanschap Je kwaliteiten erkennen & je blijven ontwikkelen. Wij genieten van het voortdurend verbeteren van onze professie. Duurzaamheid Blijvend resultaat boeken & continue verandering teweegbrengen. Wij realiseren blijvende resultaten voor onze relaties.

5 06 ONS VERHAAL Competitie hem laten schitteren

6 08 WAT ONS ANDERS MAAKT 09 WAT ONS ANDERS MAAKT We walk our talk Ons DNA in de praktijk Het Van Harte & Lingsma-DNA helpt ons altijd scherp en op koers te blijven, maar wat levert het op voor onze deelnemers en hun organisaties? Het is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Onze klanten spreken van een zeer persoonlijke aanpak, kundige trainers met veel passie voor het vak en beschrijven hun trainingservaring soms zelfs als een life changing experience. Zelf denken we dat onze trainingen, coachtrajecten en assessments zo hoog gewaardeerd worden omdat we ons vak zo duidelijk met liefde uitoefenen. Omdat we écht persoonsgericht werken, de kern opzoeken en altijd eerlijk zijn. Ook als dat soms pijnlijk en confronterend is. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen Veel van onze klanten kiezen voor Van Harte & Lingsma omdat we niet alleen kennis bieden en vaardigheden aanleren, maar mensen en organisaties daadwerkelijk raken en helpen bij hun transformaties. Met onze manier van werken willen we vooral laten zien dat elk individu sterker wordt door vanuit de eigen kernwaarden persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. En dat organisaties daar óók de vruchten van plukken. Persoonlijk leiderschap vormt dan ook de rode draad door al onze trainingen en speelt een belangrijke rol in coachtrajecten. Leiderschapsontwikkeling De mens en de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke leiderschap staan bij Van Harte & Lingsma centraal. Of je nu gaat werken aan je effectiviteit of aan je managementvaardigheden, het begint altijd bij persoonlijk leiderschap: het uitgangspunt dat wij allemaal een keuze hebben. Want natuurlijk ben je gevormd door je opvoeding, cultuur, genen en karaktereigenschappen. Maar je hebt nog altijd de keuze hoe je daarmee omgaat. En je bent nog altijd zélf verantwoordelijk voor wat je doet. Dat leiderschap kun je ontwikkelen. Door jezelf beter te leren kennen en te accepteren. Door in dialoog te gaan met anderen en je daarin te laten kennen. Zo vergroot je je persoonlijke leiderschap en ben je in staat je eigen vermogen en het vermogen van anderen te vergroten. Ontwikkeling als tweede natuur Onze trainers zijn bij Van Harte & Lingsma in vaste dienst of aan ons verbonden via een associéschap. Voordat ze zelfstandig worden ingezet, zijn zij een half jaar in opleiding om onze manier van werken te doorgronden. En ook daarna is er jaarlijks veel tijd voor samen leren, individuele opleiding, intervisie, supervisie en coaching on the job. Dit alles leidt tot een heldere, uniforme aanpak mét behoud van eigenheid en inzet van persoonlijke talenten. Onze trainers zijn heel bewust bezig met hun eigen leerproces. Zelfontwikkeling is hun tweede natuur. Vanuit een sterke intrinsieke motivatie willen onze mensen continu leren, meer weten, dieper graven, hoger richten, verder komen.

7 10 WAT ONS ANDERS MAAKT 11 WAT ANDEREN ZEGGEN Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Lerende mensen lerende organisatie Een training of in company traject door Van Harte & Lingsma is nooit een kwestie van het draaiboek afwerken. Onze trainers beheersen de materie, kunnen erboven staan en ermee spelen. Zij creëren een veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen en komen zo tot een diepere dialoog. De bewuste keuze voor verandering en ontwikkeling die zij zelf steeds maken, weten zij ook bij anderen teweeg te brengen. Met dit duurzame, persoonlijke leerproces vergroten mensen hun eigen vermogen en voelen zich verantwoordelijk voor de eigen keuzes. En als deze shift op persoonlijk niveau gemaakt is, kan ook op team- en organisatieniveau de gewenste verschuiving plaatsvinden. Op organisatieniveau spreken we dan van een lerende organisatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

8 12 ONS VERHAAL Inspiratie hebben dromen waarmaken

9 14 ONZE VISIE OP LEREN 15 ONZE VISIE OP LEREN Meer dan leren: transformeren Stilstaan bij groei Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat hun belangrijkste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken. Zij zien in dat zij als lerende organisatie de beste kansen hebben om te fl oreren. De sterk cen traal geleide organisatie waarin iedereen wacht op de besluiten van hogerhand is passé. Langzamerhand wordt duidelijk dat in een dergelijke bedrijfsstructuur ongeloofl ijk veel potentieel verloren gaat. Men wil nu dat leiding gevenden het leiderschap van hun medewerkers gaan vergroten. Dat zij het talent en het vermogen van hun mensen gaan benutten en ont wikkelen. En dat medewerkers zelf ook stilstaan bij wat zij doen, hoe zij het doen en of zij hun werk wellicht beter of met meer zin en plezier kunnen doen. Doorléven en dóórleven Momenteel zien we in de samenleving een verschuiving van het hoofd naar het hart. Van snel, sneller, snelst naar slow. Naar mindfulness. Met aandacht leven en écht contact ervaren. Mensen hebben het verlangen zinvol bezig te zijn en niet alleen professionele maar ook persoonlijke resultaten te boeken. Zelfontwikkeling is nodig om zinvol te kunnen werken aan doelen die ertoe doen zowel qua werk als privé. Voorwaarde is wel dat die ontwikkeling plaatsvindt op een niveau dat verder gaat dan het aanleren van tips en trucs. Om duurzaam te zijn en blijvende resultaten op te leveren, moeten de gewenste veranderingen werkelijk doorleefd worden. Duurzame veranderingen Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Wij helpen onze deelnemers daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verant woordelijkheid te nemen en de soms ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien. Pas dán start het leerproces. Daarbij begeleiden wij elke deelnemer persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en met compassie doorbroken.

10 16 ONZE VISIE OP LEREN 17 WAT ANDEREN ZEGGEN Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Leren en ontwikkelen vinden in onze visie op drie niveaus plaats: 1. Gedrag en vaardigheden Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten, leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het eerste niveau minder groot zijn. 2. Patronen in denken, voelen en doen Leren op het tweede niveau vraagt om het verlaten van de eigen comfortzone en het betreden van de effortzone. Dat kan gepaard gaan met weerstand, wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaar digheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk. 3. Het zijnsniveau Op dit leerniveau gaat het om persoonlijke waarden en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een echte transformatie; zowel van het individu als van de organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo n persoonlijke transformatie (verankerd in het zijn ) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op teamen organisatieniveau. We spreken dan van een lerende organisatie. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V.

11 18 ONS VERHAAL Leiding geven anderen ruimte geven

12 20 HET RESULTAAT 21 HET RESULTAAT Véél ervaring Meer plezier en meer succes Professionals in ontwikkeling Met al meer dan 20 jaar het meest gevolgde managementdevelopmentprogramma (KIM/KIM-NL) in ons trainingsaanbod, mogen we wel zeggen dat we ervaren leiderschapsontwikkelaars zijn. Levend leren, de vorm van leren die aansluit bij de motivatie, ervaringen, interesses en behoeften van de leerling, is al een kwart eeuw lang onze kracht. Daarvan kunnen medewerkers van 2800 organisaties getuigen. En velen doen dat ook. Nieuwe inzichten In al die jaren zijn onze kennis en ervaring omtrent persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, communicatie en leiderschapsontwikkeling nooit stil blijven staan. Van Harte & Lingsma heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerd instituut dat voortdurend gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke inzichten en technieken. Steeds is er de kruisbestuiving tussen onze succesvolle bestaande producten en deze nieuwe inzichten en werkvormen. Wat levert dat op? De scope van onze organisatie is breed. Van eenmalig adviesgesprek tot uitgebreid coachtraject, van korte workshop tot intensieve beroepsopleiding. Ook deden wij de afgelopen jaren veel ervaring op met het begeleiden van ingrijpende veranderingsprocessen bij (grote) organisaties, zoals Ahold, Tempo-Team en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een betere balans Gemene deler van al deze werkterreinen is dat onze trainers en coaches medewerkers en leidinggevenden leren met meer plezier, voldoening en zingeving aan de slag te gaan. Dit leidt tot een verbeterde sfeer op de werkvloer, minder ziekteverzuim en minder vrijwillig verloop. Mensen werken met meer creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme. Zij vinden een betere balans, waardoor uitval door stress wordt voorkomen. En daar plukt de organisatie vanzelfsprekend ook de vruchten van.

13 22 MAATWERK OPEN TRAININGEN 23 MAATWERK OPEN TRAININGEN Jouw leerroute, ons maatwerk Kies en combineer Een training bij Van Harte & Lingsma is maatwerk. Onze trainingen sluiten altijd aan op jouw leervragen en zijn goed te combineren met andere trainingen, work shops, coachtrajecten en intervisies. Kies voor een meerdaagse training en vul die ervaring aan met een paar keer per jaar een korte boost van een eendaagse workshop. Of stel (eventueel samen met onze adviseur) een complete leerroute samen, passend bij jouw leervragen, planning en budget. Ons aanbod is ondergebracht in drie categorieën: 1. professional & personal Interest Dit zijn de bouwstenen voor je professionele rol of een specifi eke nieuwe taak. Je zoomt in op een bepaald onderwerp of thema, leert en oefent vaardigheden en experimenteert met nieuw gedrag. Deze meerdaagse trainingen geven je een nieuwe impuls en brengen je in beweging. 2. professional & personal Excellence Leergangen waarbij in meerdere blokken met een vaste groep gewerkt wordt aan een diepgaande verandering van patronen en gedrag. Vakmanschap, persoonlijk leiderschap en interactievaardigheden staan centraal. De Excellence-trainingen leggen een stevig fundament voor je professionele rol. 3. professional & personal Mastery Diepgaande trainingen en interventies voor wie toe is aan bezinning en her oriëntatie. Je overstijgt je professionele rol en legt verbinding met inspiratie, energie en kracht, kortom: het zijnsniveau. Je onderzoekt wat er echt toe doet in je werk en leven, en verbindt jezelf met persoonlijk en professioneel meesterschap. Onze trainingen 1. professional & personal Interest meerdaagse training bouwstenen, nieuwe impuls inzoomen op thema/ onderwerp leerniveau 1 (zie pagina 16) 2. professional & personal Excellence uitgebreide leergang authentiek fundament, doorbreekt oude patronen verschillende thema s/ onderwerpen leerniveau 2 Combineer deze trainingen of start je leerroute met specials eendaagse workshop inspiratie en tools coaching maatwerk op persoonlijke en professionele ontwikkelvragen 3. professional & personal Mastery free format persoonlijk meesterschap diepgaand en transformerend leerniveau 3 ontwikkel-assessments persoonlijke tests: precies weten waar je aan toe bent snel je doelen helder hebben

14 24 ONS VERHAAL Time management quality time

15 26 WAT ANDEREN VINDEN 27 WAT ANDEREN VINDEN Persoonlijk en inspirerend Kwaliteit en erkenning Van Harte & Lingsma borgt de kwaliteit van de interne organisatie met behulp van een ISO-certifi cering. Daarnaast zijn wij lid van de VETRON, de vereniging voor trainingsen opleidingsbureaus in Nederland. Van Harte & Lingsma is al meer dan 20 jaar Cedeo-erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen en voor open bedrijfsopleidingen. Die erken ning betekent dat minimaal 80% van onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening, de samen werking met onze organisatie en de behaalde resultaten. Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Ik kende Van Harte & Lingsma al van eerdere trainingen en wat mij aanspreekt is de zeer persoon lijke aanpak, zonder zweverig te worden. De trainers weten helder te maken dat we met een business te doen hebben die gemanaged moet worden. Ze gaan dus niet alleen in op het individu, maar spreken ook de verantwoordelijkheid als manager aan. De trainers gaan veel verder dan alleen hun werk. Hun grote drive en passie maken de sessies zwaar niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de trainers. Mijn ervaring is dat die houding zeer effectief is, omdat het van alle partijen een enorme inspanning verlangt. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V. Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen De training Adviseren bij RWS en de Masterclass Adviseren worden bij Rijkswaterstaat al twee jaar gegeven door Van Harte & Lingsma. Aan het corporate learning center koppelen de deelnemers van deze trainingen terug dat ze met zelfi nzicht en zelfvertrouwen uit de training komen en dat ze durven te werken vanuit hun persoonlijke kracht. Medewerkers worden door de trainingen geholpen bij het maken van de omslag van specialist naar adviseur; precies wat Rijkswaterstaat graag bij hen wil bereiken. Een belangrijk effect van de training is ook dat medewerkers en leidinggevenden eerder met elkaar de interactie aangaan. Het contact tussen de trainers en deelnemers is intensief en persoonlijk. Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Van Harte & Lingsma traint al een aantal jaar naar mijn volle tevredenheid een aantal interne doelgroepen, waaronder de nieuwe managers. Een kleine pool van trainers verzorgt trainingen in het licht van persoonlijk leiderschap en leidinggeven. Hierin combineren zij een pragmatische aanpak met een goede coachende stijl die soms als confronterend gepercipieerd kan worden, maar waar onze mensen altijd steviger uitkomen. De trainers tonen oprechte interesse in onze organisatie. Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership, niet als een klassieke klant-leverancierrelatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

16 28 INCOMPANY MAATWERK Resultaatgericht maatwerk in bedrijf Lerende organisatie Van Harte & Lingsma ontwikkelt maatwerkprogamma s die het eigen vermogen van mensen en van organisaties vergroten. Natuurlijk is ons aanbod van open trainingen ook in company beschikbaar. Maar er is meer. Ons in company maatwerk aanbod bestaat uit assessments, coaching, intervisiebegeleiding, workshops, advisering, teamontwikkeling, competentieontwikkeling en trainingen. We sluiten aan op de organisatiewaarden en de organisatie cultuur en blijven dicht bij de steeds veranderende realiteit. We dragen bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dat betekent dat wij organisaties helpen om met de talenten, capaciteiten en inspiratie van hun medewerkers goed te blijven inspelen op de veranderende wereld. Leiderschapsontwikkeling als speerpunt In de huidige organisaties is leiderschap niet alleen van belang voor leidinggevenden. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij verantwoordelijkheid neemt, vernieuwing initieert, zichzelf ontwikkelt en investeert in samenwerking. De ontwikkeling van leider schap staat dan ook centraal in onze aanpak. Daarnaast verstevigen onze managementdevelopmentprogramma s de profes sionaliteit van managers en maakt hen vertrouwd met nieuwe vormen van leiding geven. Om daarmee teams en medewerkers te inspireren tot het behalen van betere resultaten. Direct bruikbare resultaten Onze aanpak en methodiek zijn gericht op een directe koppeling met de praktijk. Wij brengen medewerkers in verbin ding met de eigen kracht en inspiratie. Samenwerking en interactie zijn daarbij cruciaal. Zo wordt het eigen vermogen van medewerkers én organisatie vergroot. En dat leidt tot betere en direct bruikbare resultaten. Einde begin

17 - LEIDERSCHAP Rhijngeesterstraatweg 40d EN 2341 PERSOONLIJKE BV Oegstgeest ONTWIKKELING t f

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS Op weg naar verder vertrouwen nabijheid kracht Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist GPS Vertrouwen, Nabijheid en Kracht Dit document beschrijft de visie op de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg Het goede gesprek Dialoog als basishouding in de zorg Een goed gesprek krijg je niet vanzelf Een zorgorganisatie die de dialoog tussen alle betrokkenen stimuleert, verhoogt de tevredenheid van haar bewoners

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie