Ambitieus zijn de ander laten groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieus zijn de ander laten groeien"

Transcriptie

1 LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien

2 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen sterker worden als zij zelf de leiding nemen. Niet een ander imiteren of een richtlijn volgen, maar hun eigen antwoord geven. En tegelijkertijd in dialoog ruimte geven aan anderen en de verschillen tussen mensen leren waarderen. Het lef hebben om te vernieuwen en vertrouwde patronen, overtuigingen en gedrag los te laten. Want als mensen en organisaties vertrouwen op hun eigen potentieel en zich blijven ontwikkelen, is alles mogelijk. Daarvan zijn wij overtuigd, omdat we het steeds weer zien gebeuren.

3 02 ONS VERHAAL 03 ONS VERHAAL Geloof in menselijk potentieel Eigen vermogen van mens en organisatie vergroten Onze visie Het kapitaal van organisaties bestaat uit de mensen die er werken. Als zij hun talenten inzetten en hun potentieel benutten, is er veel mogelijk. Bij Van Harte & Lingsma geloven we daarom sterk in menselijk potentieel. Als dit op de juiste manier wordt aangesproken zijn mensen gelukkiger, loyaler en ondernemender. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwik keling en voor de organisatieresultaten. Mensen die zich bewust zijn van hun eigen beperkingen en mogelijkheden communiceren beter, werken beter samen en zijn meer klant- en marktgericht. Onze missie De missie van Van Harte & Lingsma is het vermogen van mensen en organisaties te vergroten. We laten zien hoe je sterker kunt worden door je eigen leider te zijn. We helpen mensen hun verborgen poten tieel te ontdekken en optimaal in te zetten. Zodat zij goed tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken.

4 04 ONS VERHAAL 05 WAT ANDEREN ZEGGEN Kernwaarden in onze genen Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Van Harte & Lingsma-DNA Bij Van Harte & Lingsma hebben we jaren geleden bewust de keuze gemaakt te werken vanuit bepaalde kernwaarden. Liefde, lef, leiderschap, duurzaamheid en vakmanschap vormen samen ons DNA. Het zijn geen loze kreten die we op de hei hebben verzonnen, maar kenmerken die uitdrukken wat ons bijzonder maakt en wat ons inspireert. Die kernwaarden zijn inmiddels in onze genen verankerd. Zij bepalen onze manier van werken van binnenuit. Ze vormen de basis voor besluiten die we nemen en fungeren als ons kompas bij het inslaan van nieuwe wegen. Liefde Overeenkomsten bevestigen & verschillen waarderen. Wij dragen onszelf op er met elkaar iets moois van te maken. Lef Confrontatie aangaan & veiligheid bieden. Wij nemen risico s om met onze relaties nieuwe wegen in te slaan. Leiderschap Leiderschap tonen & anderen zichzelf laten leiden. Wij bevorderen persoonlijk leiderschap. Vakmanschap Je kwaliteiten erkennen & je blijven ontwikkelen. Wij genieten van het voortdurend verbeteren van onze professie. Duurzaamheid Blijvend resultaat boeken & continue verandering teweegbrengen. Wij realiseren blijvende resultaten voor onze relaties.

5 06 ONS VERHAAL Competitie hem laten schitteren

6 08 WAT ONS ANDERS MAAKT 09 WAT ONS ANDERS MAAKT We walk our talk Ons DNA in de praktijk Het Van Harte & Lingsma-DNA helpt ons altijd scherp en op koers te blijven, maar wat levert het op voor onze deelnemers en hun organisaties? Het is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Onze klanten spreken van een zeer persoonlijke aanpak, kundige trainers met veel passie voor het vak en beschrijven hun trainingservaring soms zelfs als een life changing experience. Zelf denken we dat onze trainingen, coachtrajecten en assessments zo hoog gewaardeerd worden omdat we ons vak zo duidelijk met liefde uitoefenen. Omdat we écht persoonsgericht werken, de kern opzoeken en altijd eerlijk zijn. Ook als dat soms pijnlijk en confronterend is. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen Veel van onze klanten kiezen voor Van Harte & Lingsma omdat we niet alleen kennis bieden en vaardigheden aanleren, maar mensen en organisaties daadwerkelijk raken en helpen bij hun transformaties. Met onze manier van werken willen we vooral laten zien dat elk individu sterker wordt door vanuit de eigen kernwaarden persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. En dat organisaties daar óók de vruchten van plukken. Persoonlijk leiderschap vormt dan ook de rode draad door al onze trainingen en speelt een belangrijke rol in coachtrajecten. Leiderschapsontwikkeling De mens en de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke leiderschap staan bij Van Harte & Lingsma centraal. Of je nu gaat werken aan je effectiviteit of aan je managementvaardigheden, het begint altijd bij persoonlijk leiderschap: het uitgangspunt dat wij allemaal een keuze hebben. Want natuurlijk ben je gevormd door je opvoeding, cultuur, genen en karaktereigenschappen. Maar je hebt nog altijd de keuze hoe je daarmee omgaat. En je bent nog altijd zélf verantwoordelijk voor wat je doet. Dat leiderschap kun je ontwikkelen. Door jezelf beter te leren kennen en te accepteren. Door in dialoog te gaan met anderen en je daarin te laten kennen. Zo vergroot je je persoonlijke leiderschap en ben je in staat je eigen vermogen en het vermogen van anderen te vergroten. Ontwikkeling als tweede natuur Onze trainers zijn bij Van Harte & Lingsma in vaste dienst of aan ons verbonden via een associéschap. Voordat ze zelfstandig worden ingezet, zijn zij een half jaar in opleiding om onze manier van werken te doorgronden. En ook daarna is er jaarlijks veel tijd voor samen leren, individuele opleiding, intervisie, supervisie en coaching on the job. Dit alles leidt tot een heldere, uniforme aanpak mét behoud van eigenheid en inzet van persoonlijke talenten. Onze trainers zijn heel bewust bezig met hun eigen leerproces. Zelfontwikkeling is hun tweede natuur. Vanuit een sterke intrinsieke motivatie willen onze mensen continu leren, meer weten, dieper graven, hoger richten, verder komen.

7 10 WAT ONS ANDERS MAAKT 11 WAT ANDEREN ZEGGEN Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Lerende mensen lerende organisatie Een training of in company traject door Van Harte & Lingsma is nooit een kwestie van het draaiboek afwerken. Onze trainers beheersen de materie, kunnen erboven staan en ermee spelen. Zij creëren een veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen en komen zo tot een diepere dialoog. De bewuste keuze voor verandering en ontwikkeling die zij zelf steeds maken, weten zij ook bij anderen teweeg te brengen. Met dit duurzame, persoonlijke leerproces vergroten mensen hun eigen vermogen en voelen zich verantwoordelijk voor de eigen keuzes. En als deze shift op persoonlijk niveau gemaakt is, kan ook op team- en organisatieniveau de gewenste verschuiving plaatsvinden. Op organisatieniveau spreken we dan van een lerende organisatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

8 12 ONS VERHAAL Inspiratie hebben dromen waarmaken

9 14 ONZE VISIE OP LEREN 15 ONZE VISIE OP LEREN Meer dan leren: transformeren Stilstaan bij groei Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat hun belangrijkste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken. Zij zien in dat zij als lerende organisatie de beste kansen hebben om te fl oreren. De sterk cen traal geleide organisatie waarin iedereen wacht op de besluiten van hogerhand is passé. Langzamerhand wordt duidelijk dat in een dergelijke bedrijfsstructuur ongeloofl ijk veel potentieel verloren gaat. Men wil nu dat leiding gevenden het leiderschap van hun medewerkers gaan vergroten. Dat zij het talent en het vermogen van hun mensen gaan benutten en ont wikkelen. En dat medewerkers zelf ook stilstaan bij wat zij doen, hoe zij het doen en of zij hun werk wellicht beter of met meer zin en plezier kunnen doen. Doorléven en dóórleven Momenteel zien we in de samenleving een verschuiving van het hoofd naar het hart. Van snel, sneller, snelst naar slow. Naar mindfulness. Met aandacht leven en écht contact ervaren. Mensen hebben het verlangen zinvol bezig te zijn en niet alleen professionele maar ook persoonlijke resultaten te boeken. Zelfontwikkeling is nodig om zinvol te kunnen werken aan doelen die ertoe doen zowel qua werk als privé. Voorwaarde is wel dat die ontwikkeling plaatsvindt op een niveau dat verder gaat dan het aanleren van tips en trucs. Om duurzaam te zijn en blijvende resultaten op te leveren, moeten de gewenste veranderingen werkelijk doorleefd worden. Duurzame veranderingen Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Wij helpen onze deelnemers daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verant woordelijkheid te nemen en de soms ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien. Pas dán start het leerproces. Daarbij begeleiden wij elke deelnemer persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en met compassie doorbroken.

10 16 ONZE VISIE OP LEREN 17 WAT ANDEREN ZEGGEN Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Leren en ontwikkelen vinden in onze visie op drie niveaus plaats: 1. Gedrag en vaardigheden Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten, leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het eerste niveau minder groot zijn. 2. Patronen in denken, voelen en doen Leren op het tweede niveau vraagt om het verlaten van de eigen comfortzone en het betreden van de effortzone. Dat kan gepaard gaan met weerstand, wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaar digheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk. 3. Het zijnsniveau Op dit leerniveau gaat het om persoonlijke waarden en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een echte transformatie; zowel van het individu als van de organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo n persoonlijke transformatie (verankerd in het zijn ) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op teamen organisatieniveau. We spreken dan van een lerende organisatie. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V.

11 18 ONS VERHAAL Leiding geven anderen ruimte geven

12 20 HET RESULTAAT 21 HET RESULTAAT Véél ervaring Meer plezier en meer succes Professionals in ontwikkeling Met al meer dan 20 jaar het meest gevolgde managementdevelopmentprogramma (KIM/KIM-NL) in ons trainingsaanbod, mogen we wel zeggen dat we ervaren leiderschapsontwikkelaars zijn. Levend leren, de vorm van leren die aansluit bij de motivatie, ervaringen, interesses en behoeften van de leerling, is al een kwart eeuw lang onze kracht. Daarvan kunnen medewerkers van 2800 organisaties getuigen. En velen doen dat ook. Nieuwe inzichten In al die jaren zijn onze kennis en ervaring omtrent persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, communicatie en leiderschapsontwikkeling nooit stil blijven staan. Van Harte & Lingsma heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerd instituut dat voortdurend gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke inzichten en technieken. Steeds is er de kruisbestuiving tussen onze succesvolle bestaande producten en deze nieuwe inzichten en werkvormen. Wat levert dat op? De scope van onze organisatie is breed. Van eenmalig adviesgesprek tot uitgebreid coachtraject, van korte workshop tot intensieve beroepsopleiding. Ook deden wij de afgelopen jaren veel ervaring op met het begeleiden van ingrijpende veranderingsprocessen bij (grote) organisaties, zoals Ahold, Tempo-Team en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een betere balans Gemene deler van al deze werkterreinen is dat onze trainers en coaches medewerkers en leidinggevenden leren met meer plezier, voldoening en zingeving aan de slag te gaan. Dit leidt tot een verbeterde sfeer op de werkvloer, minder ziekteverzuim en minder vrijwillig verloop. Mensen werken met meer creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme. Zij vinden een betere balans, waardoor uitval door stress wordt voorkomen. En daar plukt de organisatie vanzelfsprekend ook de vruchten van.

13 22 MAATWERK OPEN TRAININGEN 23 MAATWERK OPEN TRAININGEN Jouw leerroute, ons maatwerk Kies en combineer Een training bij Van Harte & Lingsma is maatwerk. Onze trainingen sluiten altijd aan op jouw leervragen en zijn goed te combineren met andere trainingen, work shops, coachtrajecten en intervisies. Kies voor een meerdaagse training en vul die ervaring aan met een paar keer per jaar een korte boost van een eendaagse workshop. Of stel (eventueel samen met onze adviseur) een complete leerroute samen, passend bij jouw leervragen, planning en budget. Ons aanbod is ondergebracht in drie categorieën: 1. professional & personal Interest Dit zijn de bouwstenen voor je professionele rol of een specifi eke nieuwe taak. Je zoomt in op een bepaald onderwerp of thema, leert en oefent vaardigheden en experimenteert met nieuw gedrag. Deze meerdaagse trainingen geven je een nieuwe impuls en brengen je in beweging. 2. professional & personal Excellence Leergangen waarbij in meerdere blokken met een vaste groep gewerkt wordt aan een diepgaande verandering van patronen en gedrag. Vakmanschap, persoonlijk leiderschap en interactievaardigheden staan centraal. De Excellence-trainingen leggen een stevig fundament voor je professionele rol. 3. professional & personal Mastery Diepgaande trainingen en interventies voor wie toe is aan bezinning en her oriëntatie. Je overstijgt je professionele rol en legt verbinding met inspiratie, energie en kracht, kortom: het zijnsniveau. Je onderzoekt wat er echt toe doet in je werk en leven, en verbindt jezelf met persoonlijk en professioneel meesterschap. Onze trainingen 1. professional & personal Interest meerdaagse training bouwstenen, nieuwe impuls inzoomen op thema/ onderwerp leerniveau 1 (zie pagina 16) 2. professional & personal Excellence uitgebreide leergang authentiek fundament, doorbreekt oude patronen verschillende thema s/ onderwerpen leerniveau 2 Combineer deze trainingen of start je leerroute met specials eendaagse workshop inspiratie en tools coaching maatwerk op persoonlijke en professionele ontwikkelvragen 3. professional & personal Mastery free format persoonlijk meesterschap diepgaand en transformerend leerniveau 3 ontwikkel-assessments persoonlijke tests: precies weten waar je aan toe bent snel je doelen helder hebben

14 24 ONS VERHAAL Time management quality time

15 26 WAT ANDEREN VINDEN 27 WAT ANDEREN VINDEN Persoonlijk en inspirerend Kwaliteit en erkenning Van Harte & Lingsma borgt de kwaliteit van de interne organisatie met behulp van een ISO-certifi cering. Daarnaast zijn wij lid van de VETRON, de vereniging voor trainingsen opleidingsbureaus in Nederland. Van Harte & Lingsma is al meer dan 20 jaar Cedeo-erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen en voor open bedrijfsopleidingen. Die erken ning betekent dat minimaal 80% van onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening, de samen werking met onze organisatie en de behaalde resultaten. Wat mij aanspreekt is de zeer persoonlijke aanpak Ik kende Van Harte & Lingsma al van eerdere trainingen en wat mij aanspreekt is de zeer persoon lijke aanpak, zonder zweverig te worden. De trainers weten helder te maken dat we met een business te doen hebben die gemanaged moet worden. Ze gaan dus niet alleen in op het individu, maar spreken ook de verantwoordelijkheid als manager aan. De trainers gaan veel verder dan alleen hun werk. Hun grote drive en passie maken de sessies zwaar niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de trainers. Mijn ervaring is dat die houding zeer effectief is, omdat het van alle partijen een enorme inspanning verlangt. Albert Hasper Vice President Global Operations ASM International N.V. Deelnemers krijgen zelfinzicht en zelfvertrouwen De training Adviseren bij RWS en de Masterclass Adviseren worden bij Rijkswaterstaat al twee jaar gegeven door Van Harte & Lingsma. Aan het corporate learning center koppelen de deelnemers van deze trainingen terug dat ze met zelfi nzicht en zelfvertrouwen uit de training komen en dat ze durven te werken vanuit hun persoonlijke kracht. Medewerkers worden door de trainingen geholpen bij het maken van de omslag van specialist naar adviseur; precies wat Rijkswaterstaat graag bij hen wil bereiken. Een belangrijk effect van de training is ook dat medewerkers en leidinggevenden eerder met elkaar de interactie aangaan. Het contact tussen de trainers en deelnemers is intensief en persoonlijk. Astrid Verdouw-Vlasveld Onderwijskundig adviseur Rijkswaterstaat Corporate Dienst Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership Van Harte & Lingsma traint al een aantal jaar naar mijn volle tevredenheid een aantal interne doelgroepen, waaronder de nieuwe managers. Een kleine pool van trainers verzorgt trainingen in het licht van persoonlijk leiderschap en leidinggeven. Hierin combineren zij een pragmatische aanpak met een goede coachende stijl die soms als confronterend gepercipieerd kan worden, maar waar onze mensen altijd steviger uitkomen. De trainers tonen oprechte interesse in onze organisatie. Onze samenwerking voelt voor mij als een echt partnership, niet als een klassieke klant-leverancierrelatie. Remco de Ruig Manager HRD & MD Tempo-Team Group

16 28 INCOMPANY MAATWERK Resultaatgericht maatwerk in bedrijf Lerende organisatie Van Harte & Lingsma ontwikkelt maatwerkprogamma s die het eigen vermogen van mensen en van organisaties vergroten. Natuurlijk is ons aanbod van open trainingen ook in company beschikbaar. Maar er is meer. Ons in company maatwerk aanbod bestaat uit assessments, coaching, intervisiebegeleiding, workshops, advisering, teamontwikkeling, competentieontwikkeling en trainingen. We sluiten aan op de organisatiewaarden en de organisatie cultuur en blijven dicht bij de steeds veranderende realiteit. We dragen bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dat betekent dat wij organisaties helpen om met de talenten, capaciteiten en inspiratie van hun medewerkers goed te blijven inspelen op de veranderende wereld. Leiderschapsontwikkeling als speerpunt In de huidige organisaties is leiderschap niet alleen van belang voor leidinggevenden. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij of zij verantwoordelijkheid neemt, vernieuwing initieert, zichzelf ontwikkelt en investeert in samenwerking. De ontwikkeling van leider schap staat dan ook centraal in onze aanpak. Daarnaast verstevigen onze managementdevelopmentprogramma s de profes sionaliteit van managers en maakt hen vertrouwd met nieuwe vormen van leiding geven. Om daarmee teams en medewerkers te inspireren tot het behalen van betere resultaten. Direct bruikbare resultaten Onze aanpak en methodiek zijn gericht op een directe koppeling met de praktijk. Wij brengen medewerkers in verbin ding met de eigen kracht en inspiratie. Samenwerking en interactie zijn daarbij cruciaal. Zo wordt het eigen vermogen van medewerkers én organisatie vergroot. En dat leidt tot betere en direct bruikbare resultaten. Einde begin

17 - LEIDERSCHAP Rhijngeesterstraatweg 40d EN 2341 PERSOONLIJKE BV Oegstgeest ONTWIKKELING t f

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

De training wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De training wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Training Passie en missie Passie en missie: jouw unieke bijdrage Wil jij weten wat jouw passie en missie is? Wat jouw unieke bijdrage is? Hoe jij het verschil kan maken? Dan is de training Passie en missie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

De workshop Persoonlijk leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Persoonlijk leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap, je leven leiden vanuit je kracht Hoe geef je leiding aan jezelf? En wat is daar eigenlijk het belang van? Het is heel verstandig om eens in de

Nadere informatie

De workshop Coachend leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Coachend leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Coachend leidinggeven Coachend leidinggeven, motiveren en inspireren Wil jij het optimale uit jouw medewerkers halen, dan moet je ze motiveren en inspireren. Naast hun leidinggevende ben je ook

Nadere informatie

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced Leiderschap trainingen Coachend Leidinggeven Leiderschap van Nu Leiderschap van Nu - Advanced Persoonlijke Effectiviteit trainingen Optimaal Omgaan met Tijd en Werkdruk Vergroot je Assertiviteit en Zelfvertrouwen

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Training Communicatieve vaardigheden

Training Communicatieve vaardigheden Training Communicatieve vaardigheden Training Communicatie vaardigheden, contact maken en verbinden In het dagelijks leven communiceren we best veel. Denk maar eens na, tijdens een vergadering, maar ook

Nadere informatie

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk!

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Ontdek en gebruik je talenten en competenties: Maak stappen in je loopbaan

Nadere informatie

Coachvaardigheden, onderzoeken, adviseren en verkopen

Coachvaardigheden, onderzoeken, adviseren en verkopen Training Coachvaardigheden Coachvaardigheden, onderzoeken, adviseren en verkopen Veel professionals doen tijdens hun carrière een beroep op een coach. Soms omdat ze vastgelopen zijn en niet weten welke

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT EEN GELUKKIGE ORGANISATIE

AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT EEN GELUKKIGE ORGANISATIE AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT EEN GELUKKIGE ORGANISATIE En in een gelukkige organisatie bruist het van de ideeën, worden deadlines altijd gehaald, werken de mensen met plezier samen en zijn de klanten

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Levend Project Leiderschap

Levend Project Leiderschap De Eik Natuurlijk Leren & In Evenwicht bieden aan: Training Levend Project Leiderschap één project twee trainers drie trainingsblokken vier maanden doorlooptijd vijf projectmatige invalshoeken Je leert:

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Training Verandermanagement

Training Verandermanagement Training Verandermanagement Verandermanagement, succesvol omgaan met veranderingen Alles verandert, voortdurend. De omgeving, jijzelf, maar ook de organisatie waar je voor werkt. Verandering is vaak noodzakelijk.

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE MARKETING

AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE MARKETING AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE MARKETING Succesvolle marketing is datgene doen waar jouw bedrijf aandacht mee genereert, wat jou helpt je verhaal te doen en wat jouw community laat groeien.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Soft skills voor technici

Training Soft skills voor technici Training Soft skills voor technici Soft skills voor technici, sterker door persoonlijke vaardigheden Je bent goed in je werk. Je bent vakinhoudelijk een expert en op de hoogte van de ontwikkelingen op

Nadere informatie

Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen

Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen Workshop Kernkwadranten Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen Wil jij jezelf beter leren kennen? Wil jij weten wat jouw sterke eigenschappen zijn en hoe je deze kunt benutten?

Nadere informatie

Opleiding coaching en procesbegeleiding in organisaties Individuele coaching en basiskennis groepsinterventies in organisaties.

Opleiding coaching en procesbegeleiding in organisaties Individuele coaching en basiskennis groepsinterventies in organisaties. Opleiding coaching en procesbegeleiding in organisaties 2018 Individuele coaching en basiskennis groepsinterventies in organisaties. In organisaties. Een ervaringsgerichte opleiding met de nadruk op organisaties.

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

De workshop Situationeel leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Situationeel leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven, krachtig in iedere situatie Als leidinggevende probeer jij het beste uit je medewerkers te halen. Daar profiteert de organisatie van, maar

Nadere informatie

Workshop Verbindend communiceren

Workshop Verbindend communiceren Workshop Verbindend communiceren Verbindend communiceren, krachtig en van hart-tot-hart Verbindend communiceren staat in het teken van écht contact maken met jezelf en de ander. Helder en effectief communiceren

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Vitaliteit & Presteren. Maximale Teamkracht. Word met je team energieker, creatiever en productiever

Vitaliteit & Presteren. Maximale Teamkracht. Word met je team energieker, creatiever en productiever Vitaliteit & Presteren Maximale Teamkracht Word met je team energieker, creatiever en productiever Maximale Teamkracht Word met je team energieker, creatiever en productiever Daar droom je toch van. Teamleden

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

welkom. brochure 2019

welkom. brochure 2019 welkom. brochure 2019 for those who make it possible. Possible is er voor mensen. Niet zomaar mensen, maar vakmensen zoals jij. Professionals die weten waar ze mee bezig zijn, hun vak beheersen en hun

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Ontketen je ambitie. Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving!

Ontketen je ambitie. Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving! Ontketen je ambitie Met daadkracht naar een fantastische levens- en werkbeleving! Haal jij, High Potential, het optimale uit je werk en je leven in deze periode van grote uitdagingen en even grote onzekerheden?

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Voor wie is Q1000 Zingeving interessant?

Voor wie is Q1000 Zingeving interessant? Q1000 Zingeving Q1000 Zingeving Q1000 Zingeving brengt in kaart in hoeverre medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst helpt mensen de waarden binnen hun eigen werk te ontdekken,

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Training Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke effectiviteit Training Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Training Conflicthantering

Training Conflicthantering Training Conflicthantering Conflicthantering, onderhandelen met resultaat Effectief ruziemaken. Kan dat? Wij denken van wel. Een conflict kan zorgen voor een nieuw inzicht of een frisse wind in een relatie.

Nadere informatie

Training Creatief denken

Training Creatief denken Training Creatief denken Creatief denken: een oplossing voor elk probleem Creatief denken is vandaag de dag een must. De markt verandert razendsnel en als je niet innovatief bent, loop je achter de feiten

Nadere informatie

Training Vitaliteit. Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht

Training Vitaliteit. Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht Training Vitaliteit Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht Je hebt voldoende beweging, je eet gezond en je zorgt dat je op tijd je rust en ontspanning neemt. Kortom, je zit lekker in je vel. In één

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Trainingsprogramma Verbindend Leiderschap

Trainingsprogramma Verbindend Leiderschap Trainingsprogramma Verbindend Leiderschap De mensen om je heen én jezelf in positie brengen Brochure Trainingsprogramma Verbindend Leiderschap, 3 e editie Trainingsprogramma Verbindend Leiderschap Dit

Nadere informatie

Zo ga je aan de slag met: Q1000 Zingeving. Maak mensen bewust van hun betekenis in werk

Zo ga je aan de slag met: Q1000 Zingeving. Maak mensen bewust van hun betekenis in werk Zo ga je aan de slag met: Q1000 Zingeving Maak mensen bewust van hun betekenis in werk Q1000 Zingeving Q1000 Zingeving brengt in kaart in hoeverre medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren.

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure

RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure GOO! voor Opvang en Onderwijs RUIMTE VOOR HELDEN Ouderbrochure Elk kind heeft een held of heldin in zich om moeilijke situaties te overwinnen. Hiervoor is niet alleen moed nodig, maar ook inzicht, de juiste

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016

Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Nederland Leergang Leiderschap in verbinding 2015-2016 Leiderschap in Verbinding Bij leiderschap in verbinding gaat het er om mensen intrinsiek, van binnenuit, te motiveren een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl Loop je steeds tegen dezelfde valkuilen aan? Ben je toe aan veranderingen of aan een volgende stap in je ontwikkeling? Wil je persoonlijke inzichten? Graag begeleiden mijn paarden Gio, Stanley en ikzelf

Nadere informatie

Training Conflicthantering

Training Conflicthantering Training Conflicthantering Training Conflicthantering, een stevige discussie met een goede afloop Je zal het best weleens hebben meegemaakt, een flinke discussie tijdens een vergadering. Jij en je collega

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Workshop Verbindend communiceren, met gevoel en zonder conflict

Workshop Verbindend communiceren, met gevoel en zonder conflict Workshop Verbindend communiceren Workshop Verbindend communiceren, met gevoel en zonder conflict Tijdens werkrelaties is eenrichting communiceren een veel voorkomende valkuil; we zenden te veel en ontvangen

Nadere informatie

Training Stressmanagement

Training Stressmanagement Training Stressmanagement Stressmanagement, stress de baas Een beetje stress kan geen kwaad. Sterker nog, soms presteer je zelfs beter onder een beetje druk. Maar wat als stress een constante factor is

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie