Emissie inventaris 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie inventaris 2014"

Transcriptie

1 Emissie inventaris 2014

2 Emissie inventaris 2014 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal AJ Drachten Uitgevoerd door: AMK Inventis Postbus 31, 9741 AA Beilen Tel.: Rapport opgesteld door: Dhr. L.R. Witteveen Datum eindrapport: Definitief Versie eindrapport: 1.1 Verantwoordelijke voor eindrapportage: Dhr. M. Reijgersberg, Algemeen Directeur 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding De organisatie Verantwoordelijke CO 2 -prestatieladder De rapportageperiode Organisatorische grenzen Bepaling klein, middelgroot of groot bedrijf Operationele grenzen De directe en indirecte GHG emissies Van der Wiel Holding BV Van der Wiel Transport BV Van der Wiel Infra en Milieu BV Van der Wiel Planontwikkeling BV Van der Wiel Biogas BV Enviso BV DBG Bouw en Reststoffen Totalen Methoden Energie en gas Lasgassen Koelmiddelen Emissiefactoren Onzekerheden Relatiematrix ISO

4 1 Inleiding Het bedrijf Van der Wiel staat heel dicht bij de natuur door zijn werkzaamheden, daarom is het behoud van de natuur en een goed milieu belangrijk voor Van der Wiel. Van der Wiel is van mening dat wij nu moeten handelen om de toekomst, wat milieutechnische problemen aangaat, te ontlasten. Om te zorgen dat Van der Wiel het milieu minimaal belast bij zijn activiteiten heeft het bedrijf in 2010 besloten zich te certificeren voor ISO ISO is een milieuzorgsysteem en bepaald of het bedrijf een milieubewuste bedrijfsvoering voert. Dit certificaat heeft Van der Wiel in 2011 behaald. Na deze certificering heeft Van der Wiel in 2012 besloten dat ze ook meer inzicht in haar CO 2 -uitstoot wil krijgen. Door inzicht te verkrijgen in onze CO 2 -uitstoot, kunnen we CO 2 -reductie nastreven voor ons aandeel in de winning en het vervoer van beton-, wegen- en waterbouwmaterialen. In 2012 heeft Van der Wiel het certificaat CO 2 -prestatieladder niveau 3 behaald. De CO 2 - prestatieladder stimuleert Van der Wiel om haar eigen CO 2 -uitstoot te kennen en te reduceren. De CO 2 -prestatieladder kent vier invalshoeken, namelijk: A. inzicht in eigen CO 2 -uitstoot, B. CO 2 -reductie (de reductieambitie van het bedrijf), C. transparantie (op welke wijze het bedrijf naar buiten communiceert), D. deelname aan initiatieven om CO 2 -uitstoot te reduceren. Deze vier invalshoeken zijn verdeeld in 6 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 0 t/m 5. In dit rapport wordt de emissie inventaris van Van der Wiel weergegeven van het jaar Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG-emissies (the Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG-emissies, met daarin de verdeling naar directe en indirecte GHG-emissies. Dit rapport is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO 2 -prestatieladder. Het is uitgevoerd conform ISO Greenhouse gases part 1 (specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas amissions an removals) paragraaf Deze emissie inventaris is niet geverifieerd door de certificerende instelling. 4

5 2 De organisatie Van der Wiel had in 2014 een personeelsbezetting van 226 FTE en een totale omzet van circa 65 miljoen euro. 2.1 Verantwoordelijke CO2-prestatieladder De verantwoordelijke namens Van der Wiel voor de CO 2 -prestatieladder is de VGMcoördinator met externe ondersteuning van de consultant van AMK Inventis. 5

6 3 De rapportageperiode Deze emissie inventaris, van de GHG emissies voor Van der Wiel, heeft betrekking op het jaar Voor Van der Wiel geldt dat de nulmeting uitgevoerd is in het jaar Deze rapportage zal jaarlijks worden opgesteld. 6

7 4 Organisatorische grenzen Om de organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van de CO 2 -prestatieladder 3.0. Volgens methode 2, de laterale methode is inzichtelijk gemaakt dat er zich geen C- aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. Deze uitwerking wordt weergegeven in het document Boundary Van der Wiel De bedrijven die volgens het document Boundary Van der Wiel 2014 worden meegenomen met de CO2-prestatieladder zijn: Van der Wiel Holding BV Van der Wiel Holding 1 BV Van der Wiel Transport BV Van der Wiel Infra en Milieu BV Van der Wiel Biogas BV Van der Wiel Planontwikkeling BV Delta Bio Engineering BV Delta Bio Grondreiniging BV Enviso BV Onderstaande bedrijven bevinden zich wel in de Holding structuur van Van der Wiel maar worden niet meegenomen in de organisatorische grens: Stuurwiel Bagger en Slib BV Bio Enerco BV VOF v/d Valk Van der Wiel Handels onderneming Blauforlaet VOF Grondimport Noord BV Mineralis BV Nautilus Zandwinning Burgum West Beheer BV Burgum West CV Stuurwiel Grondreiniging BV Grondexploitatie Houtribhoogte Exploitatie Heechsan VOF SIG planontwikkeling VOF Econvert VOF Vastgoed FR Wouden BV Zandexploitatie KWS v/d Wiel Carbiogas BV Delta oil BV WWS GMBH 7

8 WWS Drachten Ecopark Noord Nederland BV De reden dat deze bovenstaande bedrijven niet meegenomen worden in de organisatorische grens is dat van der Wiel minder dan 50% belang heeft in deze bedrijven en daardoor geen volledig of voldoende zeggenschap heeft over deze bedrijven. Onderstaande bedrijven bevinden zich wel in de Holding structuur van Van der Wiel maar worden niet meegenomen in de organisatorische grens: Van der Wiel infra Midden Nederland BV Euroveer BV Van der Wiel Houtribhoogte BV Van der Wiel Participaties 1 Van der Wiel Participaties 2 Van der Wiel Participaties 3 VDW Econvert BV Ecair Holding BV 3 EI sa Brussel VD Wiel Argentina SA Bovenstaande bedrijven worden niet meegenomen in de organisatorische grens aangezien er in deze bedrijven geen werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden. 8

9 5 Bepaling klein, middelgroot of groot bedrijf Een belangrijk onderdeel van de CO 2 -prestatieladder is de bepaling klein, middelgroot en groot bedrijf. Deze bepaling wordt gemaakt aan de hand van de totale uitstoot van GHG emissies uit scope 1 en 2 binnen Van der Wiel Holding BV. In het handboek CO 2 -prestatieladder 3.0 is de volgende verdeling gemaakt: Diensten Werken / Leveringen Klein bedrijf Middelgroot bedrijf Groot bedrijf Totale CO 2 -uitstoot bedraagt maximaal 500 ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot bedraagt maximaal ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot bedraagt meer dan ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal 500 ton per jaar, en de totale CO 2 -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ton per jaar, en de totale CO 2 -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan ton per jaar, en de totale CO 2 -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan ton per jaar. De totale uitstoot GHG emissies van Van der Wiel Holding BV over het jaar 2014 bedraagt circa ton, waarvan kantoren en bedrijfsruimten ton. Hiermee is bepaald dat Van der Wiel Holding BV de bepaling groot bedrijf krijgt. 9

10 6 Operationele grenzen Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn indirecte en directe emissies. Categorieën Invulling Van der Wiel Scope 1 Scope 2 Scope 3 De directie emissies: de door de eigen organisatie gebruikte gassen en brandstoffen van bijvoorbeeld machines en wagenpark. De indirecte emissies: dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO 2 -prestatieladder vallen de eigen auto zakelijk gebruikt en de zakelijke vliegtuig kilometers ook onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze twee toe aan de scope 3. De overige indirecte emissies: deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf zelf, zoals verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen. Brandstof verbruik van het eigen wagenpark en materieel (benzine, diesel en gasolie), verwarming van de kantoren (aardgas) en het gebruik van lasgassen Elektriciteit verbruik op kantoor, werkplaatsen en projecten. Van der Wiel is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 prestatieladder. Scope 3 is daarom niet van toepassing voor deze emissie inventaris. 10

11 7 De directe en indirecte GHG emissies In dit hoofdstuk worden de directe en indirecte GHG emissies weergegeven. Voor het verkrijgen van een duidelijk beeld van de GHG emissies over boekjaar 2014, zullen de emissies per scope opgedeeld worden. Er zal dus in dit hoofdstuk worden weergegeven hoe deze uitstoot verdeeld is over de werkmaatschappijen vallend onder Van der Wiel Holding BV. De totale directe en indirecte GHG emissies bedroegen in ,96 ton CO 2. Deze GHG emissies verdeeld over scope 1 en 2 zien er als volgt uit: Scope 1 (directe emissies): 10882,67 ton CO 2 (99,35%) Scope 2 (indirecte emissies): 71,29ton CO 2 (0,65%) De CO 2 uitstoot per FTE bedraagt 48,47 ton en gerelateerd aan de omzet bedraagt de uitstoot 168,52 ton/miljoen omzet. In het onderstaande figuur is de verdeling per werkmaatschappij weergegeven. Totaal Van der Wiel Holding Infra en Milieu Transport Biogas Planontwikkeling Enviso DBG 79,87% 0,51% 17,63% 0,71% 0,29% 0,75% 0,23% Figuur 1 percentage totale CO2-uitstoot per werkmaatschappij 11

12 7.1 Van der Wiel Holding BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Van der Wiel Holding BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Holding BV op het gehele concern van Van der Wiel 56,09 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Vliegverkeer Personenvervoer Projecten (kwh) Projecten (gas) Totaal 0,31 0,13 0,00 37,86 8,90 8,88 56,09 Tabel 1 verdeling CO2-uitstoot Holding Scope 1 emissies Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Holding BV was in 2014 in totaal 0,13 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Holding BV 0,27%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Holding BV was in 2014 in totaal 37,86 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Holding BV 80,78%. Projecten De verbranding van aardgas bij de projecten (Flensburgweg) was in 2014 in totaal 8,88 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij de projecten (Flensburgweg) 18,95%. Holding scope 1 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80,78% 18,95% 0,27% Aardgas Personenvervoer Projecten (gas) Figuur 2 percentage totale CO2-uitstoot scope 1 Holding 12

13 7.1.2 Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Holding BV bedroeg in ,31 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Holding BV 3,41%. Projecten Het elektriciteitsverbruik bij de projecten (Flensburgweg) was in 2014 in totaal 8,90 ton CO 2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage elektriciteitsverbruik bij de projecten (Flensburgweg) 96,59%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Van der Wiel Holding BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 120% 100% Holding scope 2 96,59% 80% 60% 40% 20% 0% 3,41% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 3 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 Holding 13

14 7.2 Van der Wiel Transport BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Van der Wiel Transport BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Transport BV op het gehele concern van Van der Wiel 8.749,37 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Projecten (kwh) Projecten (gasolie) Vrachtvervoer Lasgassen Totaal 1,04 0,42 41,61 11,66 421, ,13 0, ,37 Tabel 2 verdeling CO2-uitstoot Transport Scope 1 emissies Vrachtvervoer De verbranding van brandstof bij vrachtvervoer van Van der Wiel Transport BV was is 2014 in totaal 8.273,13 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van brandstof bij vrachtvervoer van Van der Wiel Transport BV 94,69%. Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Transport BV was in 2014 in totaal 0,42 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Transport BV 0,00%. Lasgassen De totale hoeveelheid gebruikte lasgassen binnen Van der Wiel Transport BV dragen in 2014 zorg voor een uitstoot van in totaal 0,00 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage gebruikte lasgassen binnen Van der Wiel Transport BV 0,00%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Transport BV was in 2014 in totaal 41,61 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Transport BV 0,48%. Projecten De verbranding van dieselolie bij de projecten (Flensburgweg en Nijbeets) van Van der Wiel Transport BV was in 2014 in totaal 421,51 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van gasolie bij de projecten (Flensburgweg en Nijbeets) van Van der Wiel Transport BV 4,82%. 14

15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Transport scope 1 94,69% 4,82% 0,00% 0,48% 0,00% Figuur 4 percentage totale CO2 uitstoot scope 1 Transport Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Transport BV bedroeg in ,04 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Transport BV 8,17%. Projecten Het elektriciteitsverbruik bij de projecten (Nijbeets) was in 2014 in totaal 11,66 ton CO 2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage elektriciteitsverbruik bij de projecten (Nijbeets) 91,83%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Van der Wiel Transport BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 15

16 Transport scope 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91,83% 8,17% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 5 percentage totale CO2 uitstoot scope 2 Transport 16

17 7.3 Van der Wiel Infra en Milieu BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Van der Wiel Infra en Milieu BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Infra en Milieu BV op het gehele concern van Van der Wiel 1.931,40 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie) Projecten (kwh) Totaal 0,38 0,15 298, ,67 48, ,40 Tabel 3 verdeling CO2-uitstoot Scope 1 emissies Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in 2014 in totaal 0,15 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,01%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in 2014 in totaal 298,57 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Infra en Milieu BV 15,86%. Projecten De verbranding van gasolie bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in 2014 in totaal 1583,67 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van gasolie bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV 84,13%. 17

18 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Infra en Milieu scope 1 84,13% 15,86% 0,01% Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie) Figuur 6 percentage totale CO2-uitstoot scope Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Infra en Milieu BV bedroeg in ,38 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,78%. Projecten Het elektriciteitsverbruik bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in 2014 in totaal 48,63 ton CO 2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage elektriciteitsverbruik bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV 99,22%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Van der Wiel Infra en Milieu BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 18

19 120% 100% Infra en Milieu scope 2 99,22% 80% 60% 40% 20% 0% 0,78% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 7 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 19

20 7.4 Van der Wiel Planontwikkeling BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Van der Wiel Planontwikkeling BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Planontwikkeling BV op het gehele concern van Van der Wiel 31,42 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Vliegverkeer Personenvervoer Totaal 0,04 0,01-31,38 31,42 Tabel 4 verdeling CO2-uitstoot Bij de werkmaatschappij Van der Wiel Planontwikkeling is geen emissie als gevolg van projecten. Dit komt omdat op de projectlocaties geen stroom en gasverbruik is. Van der Wiel planontwikkeling is in veel gevallen hoofdaannemer van een bouwwerk, maar bouwt niet zelf, zij huurt daar andere aannemers voor in. Eventuele schaftketen etc. worden door deze onderaannemers meegenomen. Transportbewegingen (personenvervoer) is niet toe te schrijven aan een bepaald project. (zie hoofdstuk 10) Scope 1 emissies Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Planontwikkeling BV was in 2014 in totaal 0,01 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,05%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Planontwikkeling BV was in 2014 in totaal 31,38 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Planontwikkeling BV 99,95%. 20

21 120% 100% Planontwikkeling scope 1 99,95% 80% 60% 40% 20% 0% 0,05% 0,00% Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie) Figuur 8 percentage totale CO2-uitstoot scope Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Planontwikkeling BV bedroeg in ,04 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Planontwikkeling BV 100,00%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Van der Wiel Planontwikkeling BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 21

22 120% 100% Planontwikkeling scope 2 100,00% 80% 60% 40% 20% 0% 0,00% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 9 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 22

23 7.5 Van der Wiel Biogas BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Van der Wiel Biogas BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Biogas BV op het gehele concern van Van der Wiel 77,98 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Totaal 0,13 0,05 77,80 77,98 Tabel 5 verdeling CO2-uitstoot Bij van der Wiel Biogas BV is geen sprake van projectlocaties. Locaties waar Van der Wiel Biogas BV werkzaamheden uitvoert zijn locaties van derden/opdrachtgevers (bijvoorbeeld waterschappen). Transportbewegingen (personenvervoer) is niet toe te schrijven aan een bepaald project (zie hoofdstuk 10) Scope 1 emissies Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Biogas BV was in 2014 in totaal 0,05 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Biogas BV 0,07%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Biogas BV was in 2014 in totaal 77,80 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Van der Wiel Biogas BV 99,93%. 120% 100% Biogas scope 1 99,93% 80% 60% 40% 20% 0% 0,07% 0,00% Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie) Figuur 10 percentage totale CO2 uitstoot scope 1 23

24 7.5.2 Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Biogas BV bedroeg in ,13 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Biogas BV 100,00%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Van der Wiel Biogas BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 120% 100% 80% 60% 40% 100,00% Biogas scope 2 20% 0% 0,00% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 11 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 24

25 7.6 Enviso BV In de onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot van Enviso BV weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Enviso BV op het gehele concern van Van der Wiel 82,24 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies. Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Totaal 0,16 0,06 82,02 82,24 Tabel 6 verdeling CO2-uitstoot Bij Enviso BV is geen sprake van emissies als gevolg van projecten. Enviso BV voert werkzaamheden uit op locatie, maar dit zijn over het algemeen kortdurende werkzaamheden (bodemonderzoeken) op locaties van derden/opdrachtgevers. Voor deze kortdurende werkzaamheden is geen schaftkeet noodzakelijk. Transportbewegingen (personenvervoer) is niet toe te schrijven aan een bepaald project (zie hoofdstuk 10) Scope 1 emissies Aardgas voor gebouwen De verbranding van aardgas bij het kantoor van Enviso BV was in 2014 in totaal 0,06 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van aardgas bij het kantoor van Enviso BV 0,08%. Personenvervoer De verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Enviso BV was in 2014 in totaal 82,02 ton CO 2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto s van Enviso BV 99,92%. 120% 100% Enviso scope 1 99,92% 80% 60% 40% 20% 0% 0,08% 0,00% Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie) Figuur 12 percentage totale CO2-uitstoot scope 1 25

26 7.6.2 Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik bij Enviso BV bedroeg in ,16 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Enviso BV 100,00%. Vliegtuig Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In 2014 zijn er door Enviso BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt. 120% 100% 80% 60% 40% 100,00% Enviso scope 2 20% 0% 0,00% 0,00% Elektriciteit Projecten (kwh) Vliegverkeer Figuur 13 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 26

27 7.7 DBG Bouw en Reststoffen Er zitten geen personeelsleden in DBG Bouw- en Reststoffen. Derhalve is er geen brandstof en elektriciteitsverbruik toe te schrijven aan deze werkmaatschappij. De medewerkers die werkzaamheden uitvoeren voor DBG Bouw- en Reststoffen zijn onderverdeeld in de overige werkmaatschappijen. 27

28 7.8 Totalen In de onderstaande tabellen zijn de totalen weergeven van Van der Wiel, uitgesplitst naar scope en onderdelen binnen de scope. Daarnaast is er onderscheid gemaakt naar kantoren en projecten. Activiteit CO 2 (ton/jaar) Percentage (%) Scope 1 Gasverbruik vestiging 0,85 0,00 Brandstofverbruik personenauto s 594,63 5,43 Brandstofverbruik vrachtverkeer 8.273,13 75,53 Gas-/gasolieverbruik projectlocaties 2.014,07 18,39 Lasgassen 0,00 0,00 Totaal scope ,67 99,35 Scope 2 Elektriciteitsverbruik vestiging 2,09 0,02 Vliegverkeer 0,00 0,00 Elektriciteitsverbruik projecten 69,19 0,63 Totaal scope 2 71,29 0,65 Totaal scope 1 en ,96 100,00 Activiteit CO 2 (ton/jaar) Percentage (%) Kantoor Gasverbruik vestiging 0,85 0,00 Brandstofverbruik personenauto s 594,63 5,43 Brandstofverbruik vrachtverkeer 8.273,13 75,53 Lasgassen 0,00 0,00 Elektriciteitsverbruik vestiging 2,09 0,02 Vliegverkeer 0,00 0,00 Totaal kantoor 8.870,70 80,98 Projecten Gas-/gasolieverbruik projectlocaties 2.014,07 18,39 Elektriciteitsverbruik projecten 69,19 0,63 Totaal scope ,26 19,02 Totaal scope 1 en ,96 100,00 28

29 8 Methoden Voor het bepalen van de GHG emissies van Van der Wiel is gebruik gemaakt van verschillende data. Voor het verbruik van brandstof is gebruik gemaakt van de overzichten van de tankpassen en de gegevens van tankplaats op de locatie De Meerpaal. Voor het verbruik van elektriciteit is gebruik gemaakt van eindafrekeningen. Het totaal verbruik van elektriciteit van de afdelingen is overgenomen van het rekeningoverzicht van de toeleverancier. 8.1 Energie en gas Er wordt gebruik gemaakt van groene elektriciteit. Deze voldoet echter niet aan de gestelde criteria (beoordeeld aan website hier.nl), waardoor de conversiefactor van grijze elektriciteit en gas is gebruikt. De berekening van gas en elektriciteit aan de diverse werkmaatschappijen is tot stand gekomen door de elektriciteit toe te schrijven aan het aantal medewerkers van een werkmaatschappij. 8.2 Lasgassen Bij de verbranding van acetyleen treedt volgende reactie op: 2C 2 H 2 + 5O 2 4CO 2 + 2H 2 O. Om een goede las te krijgen moet een lasser de vlam van de acetyleenbrander zo afstellen, dat acetyleen en zuurstofgas volledig met elkaar reageren (molmassa C 2 H 2 = 26 gram, molmassa CO 2 = 44 gram). Conform de formule zal 2 mol acetyleen reageren tot 4 mol CO 2. Dus zal 52 gram acetyleen reageren tot 176 gram CO 2 en is de conversiefactor 3,38. De lasgassen oxygeen en argon worden uitgesloten van de berekening aangezien het geen Green house gases zijn. 29

30 8.3 Koelmiddelen Voor het gebruik van koelmiddelen zijn alle koelmiddelen geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn alle koelmiddelen beschreven met daarbij of het betreffende koelmiddel is gevuld. Aangezien geen enkel koelmiddel is gevuld in 2014 is er voor 2014 geen uitstoot aan CO 2 opgenomen. Airco nr. Locatie Koelmiddel Vulling (kg) Gevuld e verdieping kantoor WTA R407c 3,5 Nee 2 1 e verdieping kantoor WTA R407c 3,5 Nee 3 Kantoor garage WTA R407c 3,5 Nee 4 Begane grond WTA R2.2 2,8 Nee 5 Automatisering R410A 0,7 Nee 6 Serverruimte R407c 3,3 Nee 7 Serverruimte R410A 3,95 Nee 8 Copyruimte R2.2 0,63 Nee 9 Waterkoeler hoogbouw R407c 3 Nee 10 Kantoor bg infra (E. Sikkema) R410A 1,0 Nee 11 Kantoor bg infra (B. de Boer) R410A 1,1 Nee 12 Kantoor bg infra (G.J. Kooistra) R410A 1,1 Nee 13 Kantoor bg infra (J. Abma) R410A 1,1 Nee 14 Kantoor bg infra (S. Postma) R410A 1,1 Nee 15 Kantoor bg infra (B. bij de Leij) R410A 1,0 Nee 16 Kantoor bg infra (secretariaat) R410A 1,0 Nee 17 Kantoor 1 e verd. infra (B. Mulder) R410A 1,0 Nee 18 Kantoor 1 e verd. infra (J. Posthumus) R410A 1,0 Nee 19 Kantoor 1 e verd. infra (B. de Meer) R410A 1,0 Nee 30

31 9 Emissiefactoren Voor deze emissie inventaris van de CO₂-uitstoot van Van der Wiel, zijn de verschillende emissiefactoren van de CO₂-prestatieladder 3.0 gebruikt. De emissiefactoren zijn te vinden op de website en zijn beoordeeld in augustus

32 10 Onzekerheden Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Wij gaan uit van een onzekerheidsmarge van circa 5%. Hieronder zijn de onzekerheidsmarges per scope uitgelegd. Onzekerheden scope 1 De grootste onzekerheid in scope 1 is dat alle getankte liters brandstof in 2014 ook verbruikt zijn in Onzekerheden scope 2 De gegevens van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel zijn op basis van facturen samengesteld. Deze gegevens hebben een duidelijk onzekerheidsmarge, omdat het gaat over de elektriciteit van een aantal gebouwen samen met daarin meerdere werkmaatschappijen gevestigd. In totaal zijn er drie meters. Voor de berekening is uitgegaan van het geheel van het verbruik en toebedeeld aan medewerkers. Zo wordt een percentage (aantal medewerkers op het totale verbruik) toebedeeld aan de werkmaatschappijen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse lasgassen. Deze worden meerdere keren per jaar besteld. Er wordt vanuit gegaan dat alle lasgassen die gekocht zijn in 2014 (met factuurdatum in 2014) volledig verbruikt zijn in

33 11 Relatiematrix ISO EI = Emissie inventaris Par. Par. 7.3 Omschrijving normparagraaf Document a Description of the reporting organization EI hfst. 2 b Person responsible EI par. 2.1 c Reporting period covered EI hfst d Organizational boundaries EI hfst. 4, boundary e Direct GHG emissions EI hfst f Combustion of biomass EI par g GHG removals EI par h Exclusions EI par i Indirecte GHG emissions EI hfst j Base year EI hfst. 3 k Changes of recalculations EI hfst l Methodologies EI hfst. 8 m Change of methodologies EI hfst n Emissions or removal factors used EI hfst o Uncertainties EI hfst. 10 p Statement in accordance with ISO EI hfst. 11 q Statement of describing EI hfst. 1 33

Emissie inventaris 2011

Emissie inventaris 2011 Emissie inventaris 2011 Emissie inventaris 2011 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis Postbus 31, 9741 AA

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: a.p. scheltinga organisatieadvies Ing. Arno Scheltinga Datum: Februari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013

Emissie inventaris 2013 Emissie inventaris 2013 Genemuiden februari 2014 Versie 1.0 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 18 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Versie : 2.0 Datum : 3-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Versie : 2.0 Datum : 26-6-2014 Opgesteld

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel Emissie inventarisatie rapport 2014 Conform niveau 3 op de 3.0 Document Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Organisatie en afbakening

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-12-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-6-2015 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014

CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014 CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014 Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Beschrijving van de organisatie 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 Invalshoek A Inzicht Pagina: 13 / 18 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015

Emissie inventaris rapport 2015 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 5 3 Verantwoordelijke 5 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2014

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2014 2014 Versie 1.0 Datum: 4 juni 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.0990.15.R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV

Nadere informatie

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 Van Mensvoort Beheer bv Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 2015 B. van Lier 14 4 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. AFBAKENING... 4 2.1. Organisatorische grenzen....

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Eis 3.A.1 en 3.A.2 Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Gebr. Min Holding B.V. oktober 2015 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 AFBAKENING 3 2.1 Organisatiegrenzen 3

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V.

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V. Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2014 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Welvreugd Beheer 2012

Welvreugd Beheer 2012 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2-emissie inventarisatie

CO2-emissie inventarisatie CO2-emissie inventarisatie Klaver Infratechniek B.V. Versie 3.2 12 december 2011 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van de organisatie... 4 2 Verantwoordelijken... 4 3 Basisjaar

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 Projectgegevens Opsteller Dennis Pullens Versie 2014-2 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 17-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 5MSBV-SEC.08614.R KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid

Nadere informatie

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 Van Mensvoort Beheer bv Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 2014 B. van Lier 1 5 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. AFBAKENING... 4 2.1. Organisatorische grenzen....

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2012 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2012 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2012 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV December 2013 definitief INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 AFBAKENING 3 2.1 Organisatiegrenzen 3 2.2 Operationele grenzen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Maart 2016 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Habo Hoveniers B.V. Bezoekadres: Duinzoom

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 Van Nieuwpoort Oktober 2010 Definitief Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 dossier : AD2217-001-001 registratienummer

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1 3.A.1 CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 2010 Hakkers KAM -B- 12-09-11 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 12-09-11 Paraaf: J. VAN LITH

Nadere informatie