Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013"

Transcriptie

1 Exporteren naar DE Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Verenigde staten Los Angeles, San Francisco / Silicon Valley Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

2

3 Invoerformaliteiten en -documenten 3 Inleiding 7 Praktische benadering van de Amerikaanse invoerreglementering 13 Douanereglementering: invoerformaliteiten Wettelijk kader Registratie Invoerverboden Vergunningen en andere invoerrestricties Aangifte Douanewaarde Veiligheidsmaatregelen n.a.v. terreurdreiging Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Uur Manifest Initiative Container Security Initiative (CSI) Bioterrorism Act (BTA) Secure Freight Initiative (SFI) Invoerrechten Bijkomende heffingen Douanekosten Sales tax Accijnzen Antidumpingrechten, compenserende rechten en subsidies Tariefcontingenten Vrijhandelszones Tijdelijke invoer promotiemateriaal en stalen 42

4 4 Verenigde staten Documenten bij invoer in de Verenigde Staten Handelsfactuur Pro-formafactuur Paklijst Certificaat van oorsprong Oorsprongsmarkering Vrachtbrief Legalisatie 57 Productcertificaten Normalisatie en certificering Bijzonderheden Dieren en dierlijke producten Planten en plantaardige producten CITES Voedingsmiddelen Consumentengoederen Medicijnen en cosmetica Alcohol en tabakswaar Elektronica Voertuigen Textiel Wapens 71 Verpakking en etikettering Verpakking Consumentenverpakking en etikettering 76 Belasting van dienstprestaties Loondienst Diensten 82

5 Invoerformaliteiten en -documenten 5

6

7 INLEIDING

8 8 Verenigde staten

9 Invoerformaliteiten en -documenten 9 Wie op zoek is naar een nuttig vertrekpunt om meer te weten te komen over de invoerformaliteiten in de Verenigde Staten, kan terecht op de website van de Amerikaanse douaneadministratie (http://www.cbp.gov/). Die administratie vormt een onderdeel van het Department of Homeland Security. Op de website vindt u nuttige informatie over de Amerikaanse invoerprocedures (onder Trade klik Basic Importing and Exporting ), de douanetarieven (onder Trade klik Trade Programs en Duty, Tariff Rates ), enz. Andere nuttige internetbronnen voor wie op zoek is naar informatie over de Amerikaanse invoerformaliteiten en handelswetgeving: Californië Californian Chamber of Commerce Doing business in San Francisco Doing business in Los Angeles Californian Courts Californian Franchise Tax Board https://www.ftb.ca.gov/businesses/index.shtml?wt.mc_id=global_ Businesses_Tab California Association for Local Economic Development

10 10 Verenigde staten Los Angeles Economic Development Corporation San Francisco Economic Development Corporation San Jose Office of Economic Development Directory California Economic Development Agencies Californian Law Californian Law Californian Laws and Regulations Verenigde Staten Internal Revenue Service (IRS) Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) United States Department of Commerce (USDOC) United States Trade Representative (USTR)

11 Invoerformaliteiten en -documenten 11 United States International Trade Commission (USITC) Federal Trade Commission (FTC) Consumer Product and Safety Commission (CPSC) American National Standards Institute (ANSI) National Institute of Standards and Technology (NIST) Department of Agriculture (USDA) Food and Drug Administration (FDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) Fish and Wildlife Service (FWS) All US Federal Agencies Doing Business in the United States

12

13 Praktische benadering van de Amerikaanse invoerreglementering

14 14 Verenigde staten

15 Invoerformaliteiten en -documenten 15 Cijfers schetsen soms veel beter dan woorden hoe een markt functioneert en voor wie een marktstrategie wil uitwerken, kunnen statistische gegevens een objectief kader creëren. De Verenigde Staten zijn in termen van bruto nationaal inkomen globaal genomen de grootste afzetmarkt ter wereld. Als we het bruto nationaal inkomen per capita als criterium nemen, staan de VS in 2011 op plaats 17. Dit is vier plaatsen hoger dan België (21 ste plaats). De VS zijn dus objectief gezien een markt met geld en met een grote groep consumenten (potentiële kopers). In de Global Competition Index van het World Economic Forum, staan de Verenigde Staten op een 7 de plaats (ter vergelijking: België staat er op een 17 de plaats) (1). De VS behaalt deze score omdat de productiviteit er hoog ligt, de bedrijven zeer innovatief zijn, de arbeidsmarkt flexibel is, de schaalgrootte veel mogelijkheden geeft aan bedrijven die er actief zijn en de universitaire opleidingen tot de beste ter wereld behoren (acht universiteiten binnen de top 10 in zowat alle rankings). Voor Belgische exporteurs houdt dit automatisch in dat het om een zeer competitieve markt gaat waar de concurrentiedruk bijzonder hoog is. Slechter scoort de VS volgens de bevindingen van het WEF op het gebied van de overheidsuitgaven (inefficiënt en niet voldoende gericht), de hoge graad van marktregulering, de hoge kostprijs van de bescherming van het land tegen dreiging van terroristische aanvallen en andere georganiseerde misdaad, de hoge overheidsschuld en tot slot de gezondheid van de Amerikaanse banken (die trouwens aan de basis ligt van de actuele wereldwijde economische crisis). Inzake de eenvoud en efficiëntie van grensoverschrijdende goederenbewegingen scoort de VS iets beter dan België. Dit blijkt uit de Doing Business databank van de Wereldbank voor (1) World Economic Forum, Global Competition Index :

16 16 Verenigde staten De cijfers (voor een dry-cargo, 20-foot, full container load) tonen aan dat de VS zich op de 22 ste plaats bevindt. Ter vergelijking: België bekleedt de 29 ste plek, terwijl Singapore en Hongkong de ranglijst aanvoeren (2). Algemeen genomen is de kostprijs, de benodigde tijd en het papierwerk dat met de in- en uitvoer van goederen in de VS gepaard gaat, echter goed vergelijkbaar met de situatie in België. Dit uit zich in volgende cijfers: Cijfers voor de Verenigde Staten ( Trading Across Borders -ranking: 22 ste plaats): VS - Export Procedure (2013) duur (in dagen) Kost per container (in USD) Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle 1 60 Haven- en terminalhandling Totaal: VS - Import Procedure (2013) duur (in dagen) Kost per container (in USD) Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle 1 90 Haven- en terminalhandling Totaal: (2) Worldbank: united-states#trading-across-borders

17 Invoerformaliteiten en -documenten 17 Cijfers voor België ( Trading Across Borders -ranking: 29 ste plaats): België - Export Procedure (2013) duur (in dagen) Kost per container (in USD) Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal: België - Import Procedure (2013) duur (in dagen) Kost per container (in USD) Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal: The Global Enabling Trade Report (2012), eveneens opgesteld door het WEF, legt niettemin enkele pijnpunten bloot (3). De VS verloren in deze ranking de afgelopen jaren enkele plaatsen onder meer om de volgende redenen: Positief zijn de eenvoudige in- en uitvoerprocedures, de efficiënte inklaring, de bijkomende diensten bij de douane en de uitgebreide infrastructuur maar; Negatief is dat het land zijn toppositie traag maar zeker verliest door zaken die in het verleden toonaangevend waren maar stilaan verslechteren: de efficiëntie van de grensprocedures, de verminderde logistieke diensten, de overregulering, de ingewikkelde bescherming van eigendomsrechten, de beïnvloeding bij politieke en gerechtelijke beslissingen, de hoge beveiligingskost tegen terroristische dreiging en een verhoogde bureaucratie (4). (3) World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report (2012): (4) the Global Trade Enabling Report (2012), p. 24

18

19 Douanereglementering: invoerformaliteiten

20 20 Verenigde staten 1. Wettelijk kader De Amerikaanse douanewetgeving wordt geregeld in de Code of Laws of the United States of America (U.S. Code; of nog USC). Deze regels compileren en codificeren in 51 titels en 4 voorgestelde titels de federale wetgeving ( laws ) van de VS. De hoofdeditie wordt om de zes jaar (her)uitgegeven door het Office of the Law Revision Counsel of the House of Representatives. Elk jaar zijn er supplementen. De meest recente editie dateert van Op de website kan deze wetgeving geconsulteerd worden. De douanewetgeving is terug te vinden in titel 19 Customs Duties. Deze titel telt 27 hoofdstukken met onder meer: hoofdstuk 1A over Foreign Trade Zones; hoofdstuk 3 over Tariff and Related Provisions; hoofdstuk 4 over de Tariff Act of 1930 met onder andere het Harmonized Tariff Schedule, antidumpingrechten en compenserende rechten en beperkt verhandelbare goederen; hoofdstuk 12 over de Trade Act of 1974 met onder andere de bevoegdheden van de International Trade Commission en instrumenten tegen oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast is er de Code of Federal Regulations (CFR). Die codificeert in 50 titels de administratieve regelgeving ( rules and regulations ) waaronder ook douaneregels (http://www.gpo. gov/fdsys/browse/collectioncfr.action?collectioncode=cfr). De CFR wordt jaarlijks herzien. In titel 19 Customs Duties worden onder meer besproken: tariefpreferenties en vrijstellingen, verpakking en etikettering van importgoederen, oorsprongsregels, carnets, quota, oorsprongsmarkering, postzendingen, handelsbeurzen, tariefindeling enz.

21 Invoerformaliteiten en -documenten 21 Om te achterhalen hoe al deze regels in de praktijk worden gebracht, moet je terecht bij de U.S. Customs and Border Protection: Customs and Border Protection (CBP Info Center) 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC T Daar vind je o.a. de lijst van de kantoren van de CBP (douanekantoren) in Californië (ga naar toolbox/contacts/ports/ca/). 2. registratie Elk bedrijf dat zaken doet in de VS en er dus zelf in eigen naam wil invoeren of uitvoeren, moet zich laten registreren bij de Internal Revenue Service (IRS; Zoals dat overal het geval is (denk aan de EORI in de Europese Unie) kunnen immers enkel bedrijven die onder de jurisdictie van de Amerikaanse douanediensten vallen als importer or exporter of record optreden. Het is mogelijk dat met het oog op deze registratie een Employer Identification Number (EIN) moet aangevraagd worden. Dit nummer wordt niet alleen toegekend aan elke onderneming, ongeacht de rechtsvorm (corporation, partnership ), die in de VS personeel tewerk stelt maar ook wanneer teruggaafdocumenten ingevuld moeten worden met betrekking tot tewerkstelling, accijnzen, alcohol, tabak of vuurwapens, wanneer bronbelasting (WHT withholding taks) ingehouden wordt op betalingen aan niet-verblijfhouders enz. (http://www.irs.gov/businesses/small- Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-(EINs)).

22 22 Verenigde staten 3. Invoerverboden De VS heeft een aantal invoerverboden ingesteld. Enkele hiervan zijn absoluut en het is dus niet mogelijk om op het verbod een uitzondering aan te vragen. Bij andere goederen houdt dat in dat een vergunning moet worden aangevraagd vooraleer ze in de VS kunnen worden ingevoerd (zie onder punt 4). Onder de zgn. absolute invoerverboden vallen alle goederen die de openbare orde, de nationale veiligheid, de gezondheid en de intellectuele eigendomsrechten (namaakgoederen of parallelle handel) schenden. Zo bestaat een invoerverbod voor absint met een te hoog Tujon-gehalte, voertuigen die niet beantwoorden aan de emissienormen (Environmental Protection Agency EPA) en Amerikaanse veiligheids- en technische normen, kunstobjecten uit Irak, honden- en kattenbont, goud(-producten) afkomstig uit Cuba, Iran, Myanmar, Soedan, conflictdiamanten ingevolge het Kimberley-akkoord en producten uit valsmunterij. Sommige van deze handelspolitieke maatregelen lopen niet gelijk met die welke de Europese Unie hanteert maar bedrijven die zaken doen met de VS moeten zich realiseren dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) de naleving van de economische maatregelen en handelsembargo s die de VS heeft ingesteld zeer streng controleert. Niet enkel de in- en uitvoer (goederenverkeer) met de getroffen landen wordt gecontroleerd, maar ook de financiering van transacties met de geviseerde landen. Wanneer de betaling in USD wordt afgerekend en via New York moet worden gecleared, kan dat tot onaangename verrassingen leiden.

23 Invoerformaliteiten en -documenten 23 Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury 1500 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC T (licensing division) 4. vergunningen en andere invoerrestricties Voor een reeks goederen moet vooraf een invoervergunning aangevraagd worden bij de bevoegde instantie. Enkele van deze producten worden onder het hoofdstuk Productcertificaten uitgebreid besproken. Het gaat onder meer om alcohol (beperking van geïmporteerde hoeveelheid alcohol afhankelijk van staat tot staat zoals bepaald door het plaatselijke Alcohol Control Board), biologische producten (Department of Agriculture USDA & Center for Disease Control CDC), militaire uitrusting (Directorate of Defense Trade Control DDTC), vuurwapens en munitie (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ATF), ozonafbrekende stoffen (Environmental Protection Agency - EPA), bedreigde planten en diersoorten en hun producten (Fish and Wildlife Service FWS), verwerkte voedingswaren (Animal and Plant Health Inspection Service APHIS & Food and Drug Administration FDA), groenten en fruit (APHIS), vlees (APHIS), medicijnen (FDA), narcotica (CBP), alcohol en tabak (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau TTB), huisdieren (CDC), planten en zaden (APHIS).

24 24 Verenigde staten 5. aangifte De Customs and Border Protection (CBP) hanteert bij de invoer een informed compliance aanpak. Dit wil zeggen dat de CBP de medewerking vraagt aan alle marktdeelnemers om de nodige zorg aan de dag te leggen bij het verstrekken van informatie over onder meer de tariefindeling van de goederen, de douanewaarde en de oorsprong. Op de website van de CBP kan u een document inladen met instructies voor het verstrekken van deze informatie: Dit kan op twee manieren: 1. Bij invoer van zendingen met een waarde boven USD moet een formele aangifte worden gedaan met een Form 7501 (zie model hieronder). U kan dit model inladen op de website van de CBP: 2. Bij invoer van goederen met een douanewaarde beneden USD (voor textiel 250 USD) volstaat het een informele aangifte te doen met een Form 3461 Entry/Immediate delivery (http://forms.cbp.gov/pdf/cbp_form_3461.pdf). Deze procedure kan echter niet gebruikt worden bij commerciële invoer van goederen die vallen onder een quotaregeling, antidumping- of compenserende maatregelen. In deze gevallen moet de normale procedure worden gevolgd. De invoeraangifte kan worden gedaan door de eigenaar van de goederen, door een vergunde douane-expediteur (customs broker) of door een buitenlandse entiteit indien deze een agent (vertegenwoordiger) aanstelt, gevestigd in de staat van de haven van binnenkomst. Deze persoon is dan de importer of record.

25 Invoerformaliteiten en -documenten Importing Carrier DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY U.S. Customs and Border Protection ENTRY SUMMARY Form Approved OMB No EXP Filer Code/Entry No. 2. Entry Type 3. Summary Date 4. Surety No. 5. Bond Type 6. Port Code 7. Entry Date 9. Mode of Transport 10. Country of Origin 11. Import Date 12. B/L or AWB No. 13. Manufacturer ID 14. Exporting Country 15. Export Date 16. I.T. No. 17. I.T. Date 18. Missing Docs 19. Foreign Port of Lading 20. U.S. Port of Unlading 21. Location of Goods/G.O. No. 22. Consignee No. 23. Importer No. 24. Reference No. 25. Ultimate Consignee Name and Address 26. Importer of Record Name and Address City State Zip City State Zip Description of Merchandise Line A. HTSUS No. A. Grossweight Net Quantity in No. B. ADA/CVD No. B. Manifest Qty. HTSUS Units A. HTSUS Rate Duty and I.R. Tax A. Entered Value B. ADA/CVD Rate B. CHGS C. IRC Rate Dollars Cents C. Relationship D. Visa No. Other Fee Summary for Block Total Entered Value CBP USE ONLY TOTALS $ A. LIQ CODE B. Ascertained Duty 37. Duty Total Other Fees REASON CODE C. Ascertained Tax 38. Tax $ 36. DECLARATION OF IMPORTER OF RECORD (OWNER D. Ascertained Other 39. Other OR PURCHASER) OR AUTHORIZED AGENT I declare that I am the Importer of record and that the actual owner, E. Ascertained Total 40. Total purchaser, or consignee for CBP purposes is as shown above, OR owner or purchaser or agent thereof. I further declare that the merchandise was obtained pursuant to a purchase or agreement to purchase and that the prices set forth in the invoices are true, OR was not obtained pursuant to a purchase or agreement to purchase and the statements in the invoices as to value or price are true to the best of my knowledge and belief. I also declare that the statements in the documents herein filed fully disclose to the best of my knowledge and belief the true prices, values, quantities, rebates, drawbacks, fees, commissions, and royalties and are true and correct, and that all goods or services provided to the seller of the merchandise either free or at reduced cost are fully disclosed. I will immediately furnish to the appropriate CBP officer any information showing a different statement of facts. 41. DECLARANT NAME TITLE SIGNATURE DATE 42. Broker/Filer Information (Name, address, phone number) 43. Broker/Importer File No. CBP Form 7501 (06/09)

26 26 Verenigde staten De aangifte kan elektronisch worden ingediend via het Automated Commercial System (ACS). Dit systeem wordt momenteel geleidelijk aan vervangen door het Automated Commercial Environment (ACE). Het systeem kan enkel worden gebruikt door EDI- (Electronic Data Interchange) geregistreerde gebruikers bij de CBP. Het ACE-portaal is momenteel nog in de opstartfase en zal geleidelijk aan alle andere registratiesystemen vervangen. De invoerder heeft een identificatienummer nodig (vergelijkbaar met het EORI-nummer in de EU). Dit nummer wordt door de Internal Revenue Service toegewezen. In principe wordt het business registration number (zoals in België de KBO als EORI kan functioneren) van de invoerder gebruikt. Bij gebrek hieraan kan ook het social security number meegedeeld worden, of nog een bijzonder identificatienummer dat enkel voor invoerdoeleinden wordt uitgereikt (vgl. de beperkt fiscaal aansprakelijk vertegenwoordiger in de EU). Het praktische gevolg hiervan is dat buitenlandse ondernemingen die niet over een vestiging in de Verenigde Staten beschikken, niet voor eigen rekening goederen kunnen invoeren (dus geen DDP-verkoop ) maar die formaliteiten aan hun Amerikaanse klant moeten overlaten. Doen zij dat niet, dan moeten zij een beroep doen op een plaatselijk agent/commissionair of distributeur die de goederen onder zijn verantwoordelijkheid in de VS zal invoeren. Omdat enkel geregistreerde bedrijven in de VS als importer of record kunnen optreden, valt een verkoop van goederen aan de VS onder de Incoterm 2010 DDP (Delivered Duty Paid) dus te mijden tenzij de verkoper in de VS over een registratienummer beschikt (5). (5) dit geldt eveneens voor het aankopen in de VS onder de Incoterm 2010 EXW (Ex Works). Een uitzondering wordt gemaakt voor invoer door particulieren en toeristen (persoonlijke bagage), postleveringen, transit en tijdelijke invoer.

27 Invoerformaliteiten en -documenten 27 De informatie van de invoeraangifte en die welke vervolgens bijkomend verzameld wordt tijdens de invoerprocedure wordt automatisch doorgegeven aan de verschillende agentschappen die bevoegd zijn voor deze ingevoerde goederen. Dit delen van informatie gebeurt via het Import Safety Commercial Targeting and Analysis Center (CTAC). Het CTAC verzamelt alle gegevens over de ingevoerde goederen en stuurt deze rechtstreeks door naar de bevoegde instanties. Aangesloten agentschappen zijn: APHIS, CBP, CPSC, EPA, FSIS (Food Safety and Inspection Service), ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration). Meer hierover op: import_safety/ctac/. Voor nadere informatie, ga naar Tips for New Importers and Exporters van de CBP: trade_outreach/diduknow.xml. 6. douanewaarde Bij invoer in de VS moet ten behoeve van de douane, zoals dat in alle landen het geval is (cf. D.I.V. in de EU) een verklaring worden opgesteld waarin de opgave van de douanewaarde wordt toegelicht. Documenten die deze verklaring kunnen staven zijn de factuur, kostennota s van de vracht, de verzekeringspolis, enz. De VS hanteert voor het vaststellen van de douanewaarde, zoals de EU en alle andere WTO lidstaten, de principes van het Customs Valuation Agreement van de WTO (http://www.wto.org/english/ docs_e/legal_e/20-val_01_e.htm).

28 28 Verenigde staten Hierbij worden zes verschillende methodes van waardebepaling voorgesteld in een bepaalde volgorde. Enkel wanneer de hogere methode niet kan worden toegepast, mag de volgende methode gehanteerd worden: 1. transactiewaarde van de ingevoerde goederen (= te betalen prijs/factuurwaarde); 2. transactiewaarde van identieke goederen; 3. transactiewaarde van soortgelijke goederen; 4. deductieve methode (= kostprijs op de markt met aftrek binnenlandse kosten ); 5. methode van de berekende waarde (= kostprijs in het land van herkomst met toevoeging buitenlandse kosten ); 6. methode van de redelijke middelen. De douanewaarde bij invoer is in de overgrote meerderheid van de transacties als de invoer in het kader van een koopovereenkomst plaatsvindt gebaseerd op de transactiewaarde van de goederen. De VS gebruiken voor het vaststellen van deze transactiewaarde ( prijs ) in tegenstelling tot de meeste andere landen echter niet de prijs bij aankomst in de VS (= CIF-waarde) maar de prijs op het moment van vertrek naar de VS (= FOB-waarde). De transportkosten voorafgaand aan de invoer, de kosten van laden, overladen en de behandelingskosten voor aankomst in de VS en de kosten van de transportverzekering maken in de VS (zoals in Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland) dus GEEN deel uit van de douanewaarde. Daarom is het zeer belangrijk dat exportfacturen naar de VS steeds (ook) de FOB-waarde vermelden.

29 Invoerformaliteiten en -documenten 29 De douanewaarde wordt definitief bepaald wanneer de goederen hun douanebestemming krijgen. Toepasselijke wetgeving: Tariff Act of 1930 zoals opgenomen in 19 USC 4. Meer informatie: legal/informed_compliance_pubs/icp001r2.ctt/icp001r2.pdf. 7. Veiligheidsmaatregelen n.a.v. terreurdreiging 7.1. Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) C-TPAT, het Customs-Trade Partnership Against Terrorism (http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/) is een gemeenschappelijk initiatief van de Amerikaanse autoriteiten en de industrie om de logistieke ketting tegen terrorisme te beschermen ( to provide the highest level of container security ). Importeurs moeten niet alleen de veiligheid van de aanvoerketen van hun goederen evalueren, maar ook hun buitenlandse leveranciers en waar nodig verbetering aanbrengen, bijvoorbeeld door locaties beter te beveiligen, beter toezicht, controleren van de achtergrond van het personeel, enz. Het gaat om een vrijwillig programma waartoe bedrijven kunnen toetreden. De bedrijven die tot het programma willen toetreden worden, nadat zij een programma hebben opgesteld en uitgevoerd gecontroleerd door de Amerikaanse douane (CBP) en kunnen dan een C-TPAT-certificatie ontvangen. Bedrijven die bij C-TPAT zijn aangesloten vormen voor de Amerikaanse douane een lager terreurrisico en krijgen daardoor minder zware inspectie van de

30 30 Verenigde staten douanediensten zodat hun invoer sneller de douaneprocedures kan doorlopen. Concreet gezien betekent het certificaat m.a.w. een veel snellere afhandeling van alle invoerprocedures aan de Amerikaanse buitengrenzen. De Verenigde Staten erkennen buitenlandse beveiligingsprogramma s en hebben al een aantal Mutual Recognition Agreements (MRAs) gesloten. Met de EU werd op 4 mei 2012 een akkoord getekend dat de wederzijdse erkenning inhoudt van het C-TPAT-programma van de VS en het AEO-programma van de EU door middel van een besluit van het Gemengd Comité Douanesamenwerking VS-EU (6). In toepassing van dit akkoord laten de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika bij de risicobeoordeling met het oog op inspecties en controles de status van een marktdeelnemer in het partnerland positief meewegen. Dit brengt lagere kosten en snellere procedures met zich mee. Voor de praktische uitwerking van dit akkoord is een matching procedure in het leven geroepen om de Europese EORI-nummers te koppelen aan de Amerikaanse identificatienummers, MID-nummers (Manufacturer Identification). Via een webapplicatie (https:// mrctpat.cbp.dhs.gov/) kunnen Europese ondernemingen hun EORI-nummer registreren en koppelen aan hun MID-nummer, nadat ze de nodige gegevens hebben doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten. De CBP heeft een presentatie beschikbaar gesteld waarin precies wordt uitgelegd hoe dit alles in zijn werk gaat: customs/policy_issues/customs_security/c-tpat.pdf. Het MID-nummer, voornamelijk bedoeld voor importeurs van textiel en kleding, bestaat uit een combinatie van 15 cijfers en letters die verwijzen naar de adresgegevens van de fabrikant. De werkwijze staat opgesomd op 19 CFR 102 Appendix (6) Besluit van het Gemengd Comité Douanesamenwerking VS-EY van 4 mei 2012 betreffende de wederzijdse erkenning van het programma Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme van de Verenigde Staten en het AEO-programma van de Europese Unie, PB L144/44 van , L:2012:144:0044:0047:NL:PDF.

31 Invoerformaliteiten en -documenten 31 (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/cfr-2010-title19-vol1/pdf/cfr title19-vol1-part102-app-id908.pdf). Zodra de koppeling tussen het EORI-nummer en de MID-nummer is gebeurd, zal de geautoriseerde marktdeelnemer (AEOstatuut) automatisch de door de Amerikaanse douane toegekende gunstige behandeling genieten. Meer over deze samenwerking is terug te vinden op de Belgische douanewebsite: Uur Manifest Scheepvaartmaatschappijen zijn sinds 2 december 2002 ingevolge de Trade Act verplicht voor elke zeevracht die vanuit het buitenland naar de VS wordt verscheept voor het laden bij de Amerikaanse douane een aantal gegevens aan te melden door middel van een elektronisch cargo manifest. Het manifest stelt de douane in staat een risicoanalyse uit te voeren en te beoordelen of een bepaalde zending voldoende veilig is en geen terreurdreiging vormt. Het syteem is vergelijkbaar met de ENS -systeem (Entry Summary Declaration) dat de Europese Unie hanteert. De vracht moet 24 uur voor inlading in het schip in de haven van vertrek worden aangemeld. Algemene of onduidelijke omschrijvingen in het manifest zoals freight of all kinds worden niet geaccepteerd en kunnen sinds mei 2003 leiden tot een inladingsverbod (Do Not Load-message) door de Amerikaanse douane.

32 32 Verenigde staten Intussen is de verplichting tot voorafgaandelijke aanmelding met het oog op het uitvoeren van een risicoanalyse uitgebreid naar alle transportmodi (7). Meer informatie is terug te vinden bij het CBP: Initiative Op 26 januari 2010 zijn de Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements, gekend onder de benaming 10+2 Initiative, in werking getreden. Via het Automated Manifest System (AMS) of de Automated Broker Interface (ABI) moeten de vervoerder en de importeur voor aankomst van het schip elektronisch bijkomende veiligheidsinformatie aan de Amerikaanse douanediensten (CBP) bezorgen. Dit geldt enkel voor invoer via oceaanschepen. Deze informatieverplichting (Importer Security Filing; ISF) moet 24 uur voor lading vervuld worden. Het gaat om 10 verschillende gegevens (o.m. gegevens verkoper, gegevens koper, importeursnummer, gegevens fabrikant, gegevens schip, oorsprong, goederencode, B/L-nummer enz.). Wanneer binnen minder dan 24 uur de informatie verzonden wordt, moeten nog twee bijkomende gegevens meegedeeld worden. Vandaar ook het 10+2 Initiative. Meer informatie is terug te vinden op: trade/cargo_security/carriers/security_filing/. (7) Voor luchtvracht moet echter vooral rekening worden gehouden met de Richtlijn 300/2008 in combinatie met uitvoeringsrichtlijn 185/2010 van de Europese Unie die op 29 april 2013 volledig van kracht worden. Deze Richtlijn introduceert het statuut van bekende of vaste afzender (known consignor) voor bedrijven die strikte procedures toepassen bij het klaarmaken van luchtvracht (screening, beveiliging ). Voor wie niet over dit statuut beschikt moet de expediteur elke keer een veiligheidscontrole doen (scanning ) en is de expediteur ook niet erkend, dan is de luchtvaartmaatschappij verplicht om de controle uit te voeren. Of (en zo ja, hoeveel) dat de afhandeling van uw luchtvracht zal vertragen, is voorlopig niet te voorspellen maar dat het extra kosten meebrengt staat nu al vast.

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

zakendoen met Singapore

zakendoen met Singapore zakendoen met Singapore 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 28 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen 38 Zakendoen

Nadere informatie

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden.

Nadere informatie

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov Transport tussen Nederland en Rusland Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005 Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag Stedenband Nijmegen-Pskov Voorwoord Dit rapport is geschreven voor de Stedenband Nijmegen-Pskov.

Nadere informatie

Amerika de oversteek waard

Amerika de oversteek waard Amerika de oversteek waard Praktijkverhalen over ondernemen Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Waarom dit boekje? 4 Een kennismaking met de Verenigde Staten 8 Erik T.J. Joosten Arion International B.V. 28 Fons

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Ondernemen in China 1 Bedrijfsvormen

Ondernemen in China 1 Bedrijfsvormen Ondernemen in China 1 Bedrijfsvormen Marktbenadering en ondernemingsvormen in China Zaken doen in China is complex en vraagt om een goede voorbereiding. Het economisch netwerk in China (Ambassade, Consulaten-Generaal

Nadere informatie

China & Hong Kong. Onbegrensde mogelijkheden. Praktijkverhalen over internationaal ondernemen

China & Hong Kong. Onbegrensde mogelijkheden. Praktijkverhalen over internationaal ondernemen China & Hong Kong Onbegrensde mogelijkheden Praktijkverhalen over internationaal ondernemen Woord vooraf Woord vooraf Het aandeel van China in de mondiale economie is de laatste drie decennia zeer sterk

Nadere informatie

Kansrijk Turkije. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Kansrijk Turkije. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Kansrijk Turkije ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

zakendoen met Frankrijk

zakendoen met Frankrijk zakendoen met Frankrijk 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30

Nadere informatie

De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining

De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining Toegepast op invoeraangiften bij de Douane P.A.W. Jolen Tilburg, december 2006 Faculteit der Economische Bedrijfswetenschappen Departement

Nadere informatie

zakendoen met China en Hongkong

zakendoen met China en Hongkong zakendoen met China en Hongkong 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

De vrachtbrief. Direct duidelijk

De vrachtbrief. Direct duidelijk De vrachtbrief Direct duidelijk Inhoudsopgave Voorwoord Het zakenverkeer is gebaat bij duidelijkheid. Afspraken tussen zakenpartners moeten dus goed worden vastgelegd. De snelste methode van vastlegging

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD

JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD Masterproef Master in de rechten Ingediend door Steven Vandevoorde Studentennr.: 20042868 Major:

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Buurmarkt België ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie