VOLVO TCO2-gids Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)"

Transcriptie

1 VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

2 Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik tot en met de recyclage van onze wagens: bij elk aspect legt Volvo zichzelf de meest strikte milieu-eisen op. Die filosofie hebben we nu ook een naam gegeven: DRIVe. Meteen ook de type-aanduiding van een hele reeks modellen die het resultaat zijn van een doorgedreven ontwikkeling van onze technologische knowhow en die de CO 2 -uitstoot tot een minimum beperken. Goed nieuws voor het milieu, maar ook voor uw portefeuille. Zowel voor professionele rijders als particulieren hebben de verschillende overheden immers een pak maatregelen getroffen om de aanschaf van een groenere wagen te stimuleren. En die kunnen zorgen voor een drastische verlaging van uw total cost of ownership (TCO): alle kosten die verbonden zijn aan het bezitten of huren van een wagen, over de volledige levensduur van de wagen. De tijd dat enkel de aankoop- of huursom van de wagen belangrijk was, ligt immers al lang achter ons. Door te kiezen voor een groenere wagen én optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen en premies slaat u dus twee vliegen in één klap: u werkt mee aan een lagere CO 2 -uitstoot (wat beter is voor het milieu) én u drukt tegelijk de total cost of ownership van uw wagen(park). Bij Volvo vatten we dit samen in 1 term: een lagere TCO 2. Soms zou men echter door het bos de bomen niet meer zien. Daarom geven we u op de volgende pagina s een overzicht van alle fiscale verplichtingen én de verschillende voordelen en premies die u kunt genieten. De berekeningen, cijfers en beschrijving van de fiscaliteit opgenomen in deze folder zijn gebaseerd op de meest recente informatie beschikbaar op 1 januari 2011, rekening houdend met alle nieuwe wetgeving terzake. Voor een berekening op maat van uw specifieke situatie, helpt uw Volvo verdeler u graag verder. 2

3 Inhoud Professionele bestuurder p. 5 Inleiding p. 6 Fiscale verplichtingen p. 10 Voordelen en premies p.16 Vergelijking: de cijfers, zwart op wit Privérijder p.21 Inleiding p.22 Fiscale verplichtingen p.23 Voordelen en premies p.24 Vergelijking: de cijfers, zwart op wit Volvo DRIVe gamma p.27 Inleiding p.28 C30 p.28 S40 p.28 V50 p.29 S60 p.29 V60 p.29 V70 p. 30 S80 p. 30 XC60 p. 30 XC70 3

4 4 Afbeelding ter illustratie.

5 Professionele bestuurder CO 2 en TCO: twee uitdagingen, één oplossing Professionele BESTUURDER U bent werkgever of zelfstandige? In beide gevallen betekent uw autobudget een serieuze kost. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat mogelijkheden om die te drukken. Steeds meer constructeurs bieden groene modellen aan, en ook de overheid voorziet tal van maatregelen om de aankoop van een groene wagen te stimuleren. Met deze gids helpt Volvo u alvast op weg naar een groene, fiscaal voordelige wagen - om het even of u nu op zoek bent naar een wagen voor u persoonlijk of een fleet te beheren hebt. We zetten voor u alle fiscale verplichtingen, bonussen en gunstmaatregelen op een rijtje, en becijferen wat een groene keuze u of uw bedrijf zoal kan opleveren. Want zoals u op pagina 13 ziet, gaat samen met de CO 2 -uitstoot ook uw total cost of ownership (TCO) drastisch naar omlaag. Bij Volvo vatten we dit samen in 1 term: een lagere TCO 2. Dat u daarvoor weinig of geen toegevingen hoeft te doen qua rijplezier en comfort bewijzen de Volvo DRIVe modellen. Het volledige gamma personenwagens vindt u achteraan in deze gids. Bent u eerder geïnteresseerd in onze lichte vrachtwagens? Neem dan rechtstreeks contact op met uw Volvo verdeler: hij vertelt er u alles over. 5

6 Fiscale verplichtingen BIV De belasting op inverkeerstelling is een eenmalige belasting bij de aankoop van een nieuw of tweedehands voertuig en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen, volgens een degressieve schaal afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Een minimumbasis van 61,50 is altijd van kracht voor tweedehandsvoertuigen van meer dan 15 jaar. Na de registratie van de inschrijvingsaanvraag ontvangt u een betalingsverzoek van de Administratie der Directe Belastingen. Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven. Indien het vermogen van eenzelfde motor uitgedrukt in fiscale paardenkracht (PK) en in kilowatt (kw) een verschillend bedrag opleveren, wordt voor de belasting op inverkeerstelling steeds het hoogste bedrag genomen. Benzine & diesel tot 8 PK en/of tot 70 kw 61,50-9 en 10 PK en/of vanaf 71 tot 85 kw 123,00 - Euro LPG 11 PK en/of vanaf 86 tot 100 kw 495,00 197,00 vanaf 12 tot 14 PK en/of vanaf 101 tot 110 kw 867,00 569,00 15 PK en/of vanaf 111 tot 120 kw 1.239,00 941,00 16 et 17 PK en/of vanaf 121 tot 155 kw 2.478, ,00 meer dan 17 PK en/of meer dan 155 kw 4.957, ,00 (van kracht sinds 1/6/1992) Elektrische voertuigen 61,50 6

7 Jaarlijkse verkeersbelasting De verkeersbelasting wordt jaarlijks geïnd en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen. De bedragen die u in onderstaande tabel kan terugvinden, zijn samengesteld uit de federale belasting en uit de opdeciemen (tien procent) toegekend aan de gewesten en de gemeenten. Voor wagens die uitgerust zijn met een lpg-installatie is een bijkomende jaarlijkse belasting voorzien. Na de registratie van de inschrijving ontvangt u van de Administratie der Directe Belastingen een verzoek tot betaling. Wanneer u uw oude wagen vervangt door een nieuwe, wordt het reeds betaalde restbedrag voor de oude wagen afgetrokken van de belasting die verschuldigd is voor de nieuwe. Opgelet: deze belasting is jaarlijks verschuldigd zolang uw wagen ingeschreven is. Cilinder inhoud (in liter) Fiscale paardekracht (PK) Bedrag van de verkeersbelasting 0 tot 0,7 4 en minder 71,28 0,8 tot 0,9 5 89,23 1,0 tot 1, ,96 1,2 tot 1, ,56 1,4 tot 1, ,43 1,6 tot 1, ,29 1,8 tot 1, ,76 2,0 tot 2, ,30 2,2 tot 2, ,96 2,4 tot 2, ,50 2,6 tot 2, ,17 2,8 tot 3, ,70 3,1 tot 3, ,46 3,3 tot 3, ,36 3,5 tot 3, ,25 3,7 tot 3, ,74 4,0 tot 4, ,64 Bedrag van de aanvullende verkeersbelasting (LPG) 89,16 148,68 208,20 Hiernaast vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven (geldig van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011). Op het vlak van de verkeersbelasting moet het belastingbedrag worden verhoogd met een vast bedrag van 99,53 per PK die 20 PK overschrijdt. Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft, is het bedrag van 208,20 een maximumbedrag dat van toepassing blijft boven de 20 PK. Elektrische voertuigen 71,28 7

8 De forfaitaire CO 2 -bijdrage Tarieven en betaling De forfaitaire CO 2 -bijdrage is een bijdrage die verschuldigd is door de werkgever, en is afhankelijk van de CO 2 -uitstoot van de wagen. Die is recht evenredig met het normverbruik: hoe hoger het normverbruik, hoe hoger de CO 2 -uitstoot, en vice versa. De bijdrage werd ingevoerd op 1 januari 2005 en is voor 100% aftrekbaar. Zij is van toepassing op zowel personenwagens (max. 9 plaatsen) als lichte vrachtwagens (< 3,5 ton) die door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking van de werknemer worden gesteld voor andere dan zuivere beroepsdoeleinden, ongeacht of deze een persoonlijke bijdrage betaalt in het gebruik of de financiering. De CO 2 -bijdrage is een patronale bijdrage die door de werkgever aan de RSZ wordt betaald, binnen dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de RSZ-bijdragen voor werknemers. Het verschil in CO 2 -bijdrage tussen een wagen met een uitstoot van 99 g/km en een wagen met een uitstoot van 134 g/km loopt al snel op tot meer dan 30 euro per maand in het voordeel van de eerste wagen. Op jaarbasis betekent dat een besparing van 360 euro, enkel en alleen al op het niveau van de CO 2 - bijdrage. Reken zelf maar uit hoeveel een wagenparkbeheerder met 10 wagens in de vloot over een afschrijvings periode van 5 jaar kan besparen (zie hiervoor ook pagina 16, onder het hoofdstukje Vergelijking: de cijfers, zwart op wit ). Via de indeling in verschillende categorieën wordt het mogelijk om elke wagen ten opzichte van het gemiddelde te vergelijken wat betreft de CO 2 -uitstoot en het brandstofverbruik. Elke CO 2 -uitstoot stemt overeen met een letter (van A to G) en een kleur (van donkergroen tot rood). Groen geeft de CO 2 - uitstootprestaties weer die beter scoren ten opzichte van het gemiddelde terwijl rood een niveau van CO 2 -uitstoot aangeeft dat boven het gemiddelde ligt. 8 In de tabel hiernaast ziet u de verschillende categorieën en de Volvo DRIVe modellen die ermee overeenkomen.

9 Regels en uitzonderingen De RSZ gaat ervan uit dat elke wagen binnen een bedrijf, ongeacht de financieringsmethode, onderworpen is aan de CO 2 -bijdrage, tenzij het bedrijf het tegendeel bewijst. Ook voertuigen die voor collectief georganiseerd woon-werkverkeer worden ingezet, zijn sinds 1 januari 2006 onderworpen aan de CO 2 -bijdrage. Van deze regel zijn uitgezonderd: Zelfstandigen en vrije beroepen die hun voertuig zowel professioneel als privé gebruiken en deel II van de belastingaangifte invullen. Bestuurders van vennootschappen met een zelfstandig statuut die via de vennootschap een wagen ter beschikking krijgen. Zogenaamde poolwagens die enkel voor beroepsdoeleinden worden ingezet en die de werknemer niet buiten de werkuren mag gebruiken. Benzine Diesel Volvo DRIVe A < 100 g CO 2 /km < 85 g CO 2 /km B 100 g CO 2 /km < g CO 2 /km < 115 Volvo C30-S40-V50 DRIVe (99 g/km) C 130 g CO 2 /km < g CO 2 /km < 145 Volvo S60 (114 g/km)-v60-v70-s80 DRIVe (119 g/km) D 160 g CO 2 /km < g CO 2 /km < 175 Volvo XC60 (149 g/km) XC70 DRIVe (144 g/km) E 190 g CO 2 /km < g CO 2 /km < 205 F 220 g CO 2 /km < g CO 2 /km < 235 G 250 g CO 2 /km 235 g CO 2 /km 9

10 Voordelen en premies Fiscale aftrekbaarheid Op de vorige pagina s gaven we al een overzicht van de fiscale lasten. Maar de autofiscaliteit heeft voor de professionele rijder ook voordelen. Als u (of uw boekhouder) de fiscale regelgeving nauwgezet toepast, kunt u immers heel wat kosten aftrekken van uw belastingen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. Tot 100% fiscaal aftrekbaar Bepaalde kosten die verbonden zijn aan de financiering en het gebruik van een bedrijfswagen kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken. Zo kunt u een fiscale aftrekbaarheid van 75% genieten voor de brandstofkosten en van 100% voor de intresten en eventuele gsm-kosten. Fiscale aftrekbaarheid op basis van de CO 2 -uitstoot Vanaf 1 april 2008 is de aftrekbaarheid van de meeste auto kosten CO 2 -gerelateerd. Deze maatregel geldt uitsluitend voor vennootschappen: vrije beroepen en zelfstandigen die belast worden via de personenbelasting vallen hierbuiten. De maatregel houdt in dat u bijvoorbeeld afschrijvingen, verzekeringskosten, onderhouds- en herstellingskosten, verkeersbelasting en BIV, uw pechverhelpingsabonnement en bandenkosten ten dele mag aftrekken van uw belastingen. Het percentage dat voor fiscale aftrek in aanmerking komt, hangt af van de CO 2 -uitstoot van het voertuig in kwestie (zie tabel). 10

11 Nieuwe situatie aftrekbaarheid CO 2 Diesel CO 2 Benzine 0 g/km 120% 0 g/km 120% 1-60 g/km 100% 1-60 g/km 100% g/km 90% g/km 90% g/km 80% g/km 80% g/km 75% g/km 75% g/km 70% g/km 70% g/km 60% g/km 60% > 195 g/km 50% > 205 g/km 50% Btw Boekhoudkundig wordt de btw opgesplitst in twee delen. U kunt de helft van de btw recupereren, en mag dit bedrag dus in mindering brengen bij een volgende btw-aangifte. De andere helft (i.e. het niet-recupereerbare deel) wordt aanzien als bedrijfskost. Ook hier geldt de fiscale aftrekbaarheid op basis van de CO 2 -uitstoot. 11

12 Voordeel van alle aard (VAA) Rijdt u met een bedrijfswagen waarmee u privé-verplaatsingen maakt, dan beschouwt de overheid dit als een een voordeel in natura waarop u belastingen moet betalen. Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel gebaseerd op de CO 2 -uitstoot. Dat betekent in de werkelijkheid dat u voor uw bedrijfswagen in sommige gevallen minder zult moeten betalen dan in 2009, in sommige gevallen meer... Kiest u voor een DRIVe model echter, dan zal het bedrag op uw loonfiche op het eind van de maand er nog positiever uitzien dan vorig jaar. 12

13 Merk Model CO 2 -uitstoot (g/km) VAA KM '11 U woont op < 25 km van uw werk VAA KM '11 U woont op > 25 km van uw werk VOLVO C30 DRIVe Start/Stop , ,72 VOLVO S40 DRIVe Start/Stop , ,72 VOLVO V50 DRIVe Start/Stop , ,72 VOLVO S60 DRIVe Start/Stop , ,35 VOLVO V60 DRIVe Start/Stop , ,22 VOLVO S80 DRIVe Start/Stop , ,22 VOLVO V70 DRIVe Start/Stop , ,22 VOLVO XC60 DRIVe Start/Stop , ,35 VOLVO XC70 DRIVe Start/Stop , ,35 13

14 Hoe wordt de VaA berekend? Rijdt u met een bedrijfswagen waarmee u privé-verplaatsingen maakt, dan beschouwt de overheid dit als een een voordeel in natura waarop u belastingen moet betalen. Om de waarde van dit voordeel in natura voor de gereden privékilometers te bepalen, hanteert de fiscus een forfait. Dit forfait houdt rekening met hoe ver u van uw werk woont. Woont u op minder dan 25 km van uw werk, dan gaat men ervan uit dat u minstens privé km rijdt, woont u op meer dan 25 km van uw werk dan belast men u op een forfait van privékilometers. Voor de werknemer die zijn wagen alleen voor privé-verplaatsingen gebruikt is dat km per jaar. Het belastbaar voordeel is dan gelijk aan: 1. de forfaitaire privé-kilometers (5.000 of km, afhankelijk van de woon-werkafstand), 2. vermenigvuldigd met de CO 2 -uitstoot van het voertuig en 3. vermenigvuldigd met de CO 2 -coëfficiënt, die varieert naargelang het brandstoftype van uw voertuig. Deze CO2-coëfficiënt bedraagt: Brandstoftype voertuig CO 2 -coëfficiënt Benzine-/LPG-/aardgasmotor 0,00216/g CO 2 Diesel 0,00237/g CO 2 Elektrisch (= minimumbijdrage ) 0,10/g CO 2 Deze coëfficiënten worden jaarlijks geindexeerd op 1 januari. 14

15 Een rekenvoorbeeldje CO 2 -uitstoot 99 g/km (bvb. voor Volvo V50 DRIVe) Diesel Privé kilometers km (5.000 x 0,00237) x 99 = 1.173,15 Privé kilometers km (7.500 x 0,00237) x 99 = 1.759,72 15

16 Vergelijking: de cijfers, zwart op wit De CO 2 -uitstoot van een wagen is recht evenredig met het normverbruik. Dus hoe lager het verbruik, hoe lager de CO 2 -uitstoot. En dus: hoe lager uw total cost of ownership. Stel: een werkgever wil zijn medewerker een bedrijfswagen aanbieden ter waarde van euro excl. btw. Twee modellen komen in aanmerking: een Volvo V50 DRIVe Start/Stop met een CO 2 -uitstoot van 99 g/km en een vergelijkbaar model X met een CO 2 - uitstoot van 134 g/km. We vergelijken de total cost of ownership van beide modellen in twee mogelijke scenario s: aankoop door het bedrijf of operationele leasing. Aankoop We berekenen de nettokost voor het bedrijf voor het eerste jaar. Bovendien zal een wagen met een lagere CO 2 -uitstoot een interessantere restwaarde hebben op het einde van het contract. Dit voordeel werd nog niet mee opgenomen in de berekening. Investeringsprijs (excl. btw) Afschrijving over 5 jaar Brandstofkosten Volvo V DRIVe Start/Stop (normverbruik: 3,9 l/100 km) Brandstofkosten Model X (normverbruik: 5,1 l/100km) Verzekering Onderhoud 500 Herstellingen 750 Banden

17 Wagen g/km (75% aftrekbaarheid) Kosten die voor 75% aftrekbaar zijn Kosten 50% btw Totale kosten (niet-recupereerbaar) Afschrijving Onderhoud Herstellingen Banden Verzekeringspremie TOTAAL kosten die voor 75% aftrekbaar zijn Verworpen kosten Aftrekbare kosten Belastingsvoordeel 33,99% SUBTOTAAL Brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar zijn Brandstofkosten Verworpen brandstofkosten 497 Aftrekbare kosten Belastingsvoordeel 33,99% SUBTOTAAL Kosten die voor 100% aftrekbaar zijn CO 2 -bijdrage op jaarbasis TOTAAL kosten die voor 100% aftrekbaar zijn 684 Belastingsvoordeel 33,99% 232 SUBTOTAAL 452 TOTAAL Wagen 2 99 g/km (90% aftrekbaarheid) Kosten die voor 90% aftrekbaar zijn Kosten 50% btw Totale kosten (niet-recupereerbaar) Afschrijving Onderhoud Herstellingen Banden Verzekeringspremie TOTAAL kosten die voor 90% aftrekbaar zijn Verworpen kosten 785 Aftrekbare kosten Belastingsvoordeel 33,99% SUBTOTAAL Brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar Brandstofkosten Verworpen brandstofkosten 377 Aftrekbare kosten Belastingsvoordeel 33,99% 385 SUBTOTAAL Kosten die voor 100% aftrekbaar zijn CO 2 -bijdrage op jaarbasis TOTAAL kosten die voor 100% aftrekbaar zijn 382 Belastingsvoordeel 33,99% 129 SUBTOTAAL 253 TOTAAL Verschil op netto-kostniveau 856 Verschil na 5 jaar

18 Leasing We vergelijken dezelfde twee wagens, maar nu op leasingbasis. We gaan hier uit van een standaardcontract van 48 maanden met maximaal km. Brandstofforfait Volvo V DRIVe Start/Stop (normverbruik: 3,8 l/100 km) Brandstofforfait Model X 150 (normverbruik: 5,1 l/100 km) Huur 500 Samengesteld uit: Afschrijving 300 Intrest 50 Onderhoud 30 Herstellingen 30 Banden 20 Pechverhelping 20 Verzekering 50 18

19 Wagen g/km (75% aftrekbaarheid) Kosten die voor 75% aftrekbaar zijn Kosten 50% btw Totale kosten (niet-recupereerbaar) Afschrijving Onderhoud Herstellingen Banden Pechverhelping Verzekeringspremie TOTAAL kosten die voor 75% aftrekbaar zijn 497 Verworpen kosten 124 Aftrekbare kosten 373 Belastingsvoordeel 33,99% 127 SUBTOTAAL 370 Brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar zijn Brandstofkosten Verworpen brandstofkosten 41 Aftrekbare kosten 124 Belastingsvoordeel 33,99% 42 SUBTOTAAL 123 Kosten die voor 100% aftrekbaar zijn Intrest CO 2 -bijdrage op maandbasis TOTAAL kosten die voor 100% aftrekbaar zijn 111 Belastingsvoordeel 33,99% 38 SUBTOTAAL 7 3 TOTAAL 567 Wagen 2 99 g/km (90% aftrekbaarheid) Kosten die voor 90% aftrekbaar zijn Kosten 50% btw Totale kosten (niet-recupereerbaar) Afschrijving Onderhoud Herstellingen Banden Pechverhelping Verzekeringspremie TOTAAL kosten die voor 90% aftrekbaar zijn 497 Verworpen kosten 5 0 Aftrekbare kosten 448 Belastingsvoordeel 33,99% 152 SUBTOTAAL Brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar zijn Brandstofkosten Verworpen brandstofkosten 33 Aftrekbare kosten 99 Belastingsvoordeel 33,99% 34 SUBTOTAAL 9 9 Kosten die voor 100% aftrekbaar zijn Intrest CO 2 -bijdrage op maandbasis TOTAAL kosten die voor 100% aftrekbaar zijn 86 Belastingsvoordeel 33,99% 29 SUBTOTAAL 5 7 TOTAAL 501 Verschil op netto-kostniveau 6 6 Verschil na 4 jaar

20 20 Afbeelding ter illustratie.

21 Privérijder Volvo spaart het milieu én uw budget Dat economie en ecologie niet altijd samengaan wist u al langer. Maar wist u ook dat dit voor de autofiscaliteit net omgekeerd is? Kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen was nog nooit zo interessant als vandaag. Privérijder Om te beginnen hoeft een milieuvriendelijke niet langer klein of spartaans te zijn. Het bewijs? Kijkt u maar naar onze DRIVe modellen achteraan in deze gids. Bovendien heeft de overheid ook voor particulieren intussen een pak maatregelen getroffen om de aankoop van een groene wagen te stimuleren. Alleen is het in België niet altijd makkelijk uw weg te vinden tussen de verschillende overheden, voordelen en premies op federaal en gewestelijk niveau. Deze gids helpt u alvast op het groene spoor.

22 Fiscale verplichtingen BIV De belasting op inverkeerstelling is een eenmalige belasting bij de aankoop van een nieuw of tweedehands voertuig en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen, volgens een degressieve schaal afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Een minimumbasis van 61,50 euro is altijd van kracht voor tweedehandsvoertuigen van meer dan 15 jaar. Voor meer details en de gehanteerde tarieven, zie p 6. Jaarlijkse verkeersbelasting De verkeersbelasting wordt jaarlijks geïnd en wordt bepaald op basis van het fiscaal vermogen. Na de registratie van de inschrijving ontvangt u van de Administratie der Directe Belastingen een verzoek tot betaling. Wanneer u uw oude wagen vervangt door een nieuwe, wordt het reeds betaalde restbedrag voor de oude wagen afgetrokken van de belasting die verschuldigd is voor de nieuwe. Voor meer details en de gehanteerde tarieven, zie p 7. 22

23 Voordelen en premies Fiscale gunstmaatregel voor de aanschaf van een milieuvriendelijkere wagen De federale overheid stimuleert de aankoop van een milieuvriendelijkere wagen. Sinds 2007 kunt u bij aankoop van een nieuwe wagen met een lage CO 2 -uitstoot op een mooie belastingvermindering rekenen: CO 2 -uitstoot Vermindering op factuur Volvo DRIVe < 105 g/km 15% van de aankoopprijs Volvo C30-S40-V50 DRIVe Start/Stop (met een maximum van euro) g/km 3% van de aankoopprijs Volvo S60 DRIVe Start/Stop (met een maximum van 850 euro) De premie is geldig op het facturatiebedrag van de wagen en de accessoires incl. btw en wordt onmiddellijk afgetrokken van de bestelbon en van de factuur. U moet dit bedrag dus niet in uw belastingsaangifte opnemen. De CO 2 -uitstoot van elke wagen kan u terugvinden in de Gids voor de schone wagen van de FOD Leefmilieu. Momenteel zijn er maar enkele automerken die een model aanbieden met een CO 2 -uitstoot van minder dan 105 g/km. Volvo is het enige merk dat in deze klasse drie gezinswagens aanbiedt. 23

24 Vergelijking: de cijfers, zwart op wit Stel: u twijfelt als particulier tussen een Volvo C30 DRIVe met een uitstoot van 99 g/km en een even dure wagen met een uitstoot van 134 g/km. Beide wagens hebben standaard een roetfilter. Model X Volvo C30 DRIVe Start/Stop Catalogusprijs excl. btw Korting 5% Prijs excl. btw Prijs incl. btw Catalogusprijs excl. btw Korting 5% Prijs excl. btw Prijs incl. btw Fiscale korting 15% 3.448,5 TOTAAL ,4 24

25 25

26 26 Afbeelding ter illustratie.

27 Volvo DRIVe gamma Volvo heeft een lange traditie in de ecologische productie van milieuvriendelijke en recycleerbare auto s. Nu schakelen we nog een versnelling hoger met de introductie van negen DRIVe modellen met een bijzonder lage CO 2 -uitstoot en dito verbruikscijfers. De technologie erachter is (afhankelijk van het model) de optelsom van veel kleine en grote aanpassingen en een aantal state-of-the-artontwikkelingen: De Start/Stop-technologie Het gebruik van banden met een lage rolweerstand Het gebruik van olie met een lage viscositeit Enkele aerodynamische aanpassingen De invoering van speciaal aangepaste motorsoftware en versnellingsbakverhoudingen Een verlaagd chassis... Op de volgende pagina s vindt u een overzicht van de beschikbare DRIVe modellen. 27

28 VOLVO C30 VOLVO S40 VOLVO V50 VOLVO C30 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 99 g/km Verbruik: 3,8 l/100 km Premies voor particulieren: CO 2 -overheidspremie van 15% Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 90% Solidariteitsbijdrage: 27,93/maand 99 g CO 2 /km 3,8 l/100 km VOLVO S40 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 99 g/km Verbruik: 3,8 l/100 km Premies voor particulieren: CO 2 -overheidspremie van 15% Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 90% Solidariteitsbijdrage: 27,93/maand 99 g CO 2 /km 3,8 l/100 km VOLVO V50 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 99 g/km Verbruik: 3,8 l/100 km Premies voor particulieren: CO 2 -overheidspremie van 15% Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 90% Solidariteitsbijdrage: 27,93/maand 99 g CO 2 /km 3,8 l/100 km 28

29 VOLVO S60 VOLVO V60 VOLVO V70 VOLVO S60 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 114 g/km Verbruik: 4,3 l/100 km Premies voor particulieren: CO 2 -overheidspremie van 3% Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 80% Solidariteitsbijdrage: 40,91/maand 114 g CO 2 /km 4,3 l/100 km VOLVO V60 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 119 g/km Verbruik: 4,5 l/100 km Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 75% Solidariteitsbijdrage: 44,34/maand 119 g CO 2 /km 4,5 l/100 km VOLVO V70 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 119 g/km Verbruik: 4,5 l/100 km Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 75% Solidariteitsbijdrage: 44,34/maand 119 g CO 2 /km 4,5 l/100 km Afbeeldingen ter illustratie. 29

30 VOLVO S80 VOLVO XC60 VOLVO XC70 VOLVO S80 DRIVe START/STOP VOLVO XC60 DRIVe START/STOP Afbeeldingen ter illustratie. VOLVO XC70 DRIVe START/STOP CO 2 -uitstoot: 119 g/km Verbruik: 4,5 l/100 km Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 75% Solidariteitsbijdrage: 44,34/maand CO 2 -uitstoot: 149 g/km Verbruik: 4,5 l/100 km Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 70% Solidariteitsbijdrage: 74/maand CO 2 -uitstoot: 144 g/km Verbruik: 4,5 l/100 km Voordelen en premies voor bedrijven: Aftrekbaarheid: 70% Solidariteitsbijdrage: 74/maand 119 g CO 2 /km 4,5 l/100 km 149 g CO 2 /km 4,5 l/100 km 144 g CO 2 /km 4,5 l/100 km 30

31 Want een groenere wereld, Daar moet je blijven aan werken

32 Alle gegevens vermeld in deze gids zijn onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen of wijzigingen in prijzen en wetgeving. V.U. Volvo Cars NV, John Kennedylaan 25, B-9000 Gent - Exploitatie: Volvo Cars Belgium

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie