inzicht Van shareholder value naar stakeholder values #16 EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 23 SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht Van shareholder value naar stakeholder values #16 EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 23 SEPTEMBER 2011"

Transcriptie

1 #16 inzicht EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 23 SEPTEMBER 2011 DUURZAAMHEID IS WINST- GEVEND VOOR IEDEREEN Interview met Jan Peter Balkenende, Rudi Braes en Harry Everaerts 2-3 I-MOVE STIMULEERT INNOVATIE Pilootproject rond elektrische wagens 4 FISCAAL KADER VOLDOET NIET Introductie van elektrische wagens 5 CASH FLOW, LOCATIE EN DUURZAAMHEID PRIMEREN Bedrijven hebben nood aan CR-beleid 6 GEÏNTEGREERD RAPPORTEREN Hoe pakt u dat aan? 7 Vragen over deze problematiek? Wilt u dit dossier ook online raadplegen? Van shareholder value naar stakeholder values In tijden van economische onzekerheid zien we fundamentele wijzigingen in de structuren van onze maatschappij. De opkomst van nieuwe duurzaamheidsstrategieën met aandacht ook voor mens en milieu. Maar vooral: nieuwe vormen van samenwerking om maatschappelijke uitdagingen te tackelen via innovatieve producten en diensten die winst brengen voor onderneming én maatschappij. Ook Ernst & Young gelooft in dat geïntegreerde zakenmodel. Het aantrekken van de Nederlandse ex-premier Jan Peter Balkenende bevestigt Ernst & Young s overtuiging in de kracht van een samenwerking tussen bedrijven en overheden, maar ook met ngo s en tal van andere maatschappelijke stakeholders om samen de maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te pakken. Een mooi voorbeeld van dat maatschappelijk geïntegreerde model is het project imove. Onder leiding van Umicore verzamelen 19 partners uit verschillende kennisinstellingen en bedrijven zich om op grote schaal het gebruik van elektrische voertuigen uit te testen. Hoe kunnen bedrijven van start gaan met dat nieuwe, geïntegreerde zakenmodel? Belangrijke aspecten zijn onder meer duurzaam omgaan met het bedrijfsvastgoed, verantwoord omspringen met de supply chain, engagementen nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen, en een geïntegreerd verslag publiceren waarin financiële resultaten en sociale en milieuprestaties transparant worden voor alle betrokken partijen. Kortom: om winst met maatschappelijke zin te realiseren is een nieuw soort zakenmodel nodig.

2 2 CORPORATE RESPONSABILITY BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG EDITORIAAL Geen weg terug De wereld verandert, en dat lijkt de enige constante in deze 21ste eeuw. Veranderingen gaan bovendien steeds sneller en worden complexer. Alleen door telkens opnieuw in te spelen op de veranderde omgeving kan een organisatie overleven. In crisistijd is wendbaarheid dan ook cruciaal. Inspelen op duurzaamheid hoort daar zeker bij. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemingen die dat ernstig nemen, betere prestaties neerzetten. Er is ook geen alternatief. Winst maken staat niet meer alleen voorop. Het nieuwe model is een samenspel van economische, sociale en ecologische aspecten. Om die maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, zijn nieuwe denkpatronen en oplossingen nodig. Bij Ernst & Young geven we dat concreet vorm aan de hand van onze corporate responsibility-strategie. Die is opgebouwd rond de 4 E's: employees, environment, entrepreneurship en community engagement. Er zijn vandaag verschillende manieren om aan corporate responsibility te doen. Afhankelijk van het maturiteitsniveau zal het een andere plaats innemen in de organisatie. Maar de kern is alleszins een evolutie naar een geïntegreerd businessmodel. Dat betekent dat investeerders behalve voor financiële resultaten ook steeds meer aandacht hebben voor milieu- en sociale performantie. Net door het integreren van die domeinen wordt een nieuwe dynamiek gecreëerd, die bovenal innovatie met zich meebrengt. Innovatie in denken en in systemen, maar ook in producten, diensten en nieuwe markten. Maar nog niet alle organisaties zijn actief in duurzaamheid. Het is voor ons dagelijks een uitdaging om de duurzaamheidswinst voor elke sector en elke organisatie onder de loep te nemen. We hebben nog een weg te gaan, maar geloven rotsvast in een duurzame toekomst. Voor Ernst & Young en al onze stakeholders. Deze mindset behoort voorgoed tot het DNA van onze onderneming. COLOFON Een initiatief van Ernst & Young Rudi Braes, Managing Partner Ernst & Young België Hugo Andries, director Ernst & Young Tax Consultants Lucien De Busscher, vennoot Ernst & Young Advisory Renate Degrave, senior manager Ernst & Young Climate Change en Sustainability Services Tristan Dhondt, vennoot Ernst & Young Transaction Advisory Services Harry Everaerts, vennoot Ernst & Young Sustainability Services Philippe Lessage manager Ernst & Young Tax Consultants Ghislain Vanfraechem, director facilities Ernst & Young Verantwoordelijke uitgever : Marc Cosaert, vennoot Ernst & Young Transaction Advisory Services Volg Ernst & Young op Twitter: Twitter.com/EYBelgium Tel. : Een realisatie van : Mediafin Publishing Coördinatie : Veronique Soetaert Redactie : Mediafin Lay-out : Björn De Greef Fotograaf : Wim Kempenaers Emy Elleboog Uitgever : Dieter Haerens Info? VAN SHAREHOLDER VALUE NAAR STAKEHOLDER VALUES Duurzaamheid is winstgevend voor iedereen Ernst & Young trekt voluit de kaart van Corporate Responsibility. Jan Peter Balkenende, vennoot Ernst & Young en hoogleraar governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werd aangetrokken om als missionaris het maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel intern en extern te promoten. Deze mindset behoort voorgoedtot het DNA van het bedrijf, zo getuigen ook Rudi Braes, Managing Partner Ernst & Young Belgium en Harry Everaerts, Sustainability Leader Ernst & Young Belgium. Vanwaar uw focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Balkenende: In deze tijden van economische onzekerheid zie ik een aantal fundamentele wijzigingen in de structuren van onze maatschappij. Nieuwe allianties en samenwerkingsvormen duiken op. Er wordt steeds meer op partnerships gemikt, met een duidelijkere focus en een grotere nood om echte keuzes te maken. Ondernemingen focussen steeds vaker op innovatieve, duurzame strategieën die getuigen van betrokkenheid in de maatschappij en internationale focus. CR is niet meer iets dat van buiten komt, maar een echte business drijver. Ik zie ook een nieuw soort leiderschap dat veel meer geënt is op het betrekken van de maatschappij in het besluitvormingsproces. Braes: Het is heel belangrijk dat een organisatie zeer wendbaar is en steeds opnieuw inspeelt op haar veranderende omgeving. Duurzaamheid hoort daar zeker bij. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die dat vandaag ernstig nemen, betere prestaties zullen neerzetten. Er is ook geen alternatief: binnen niet afzienbare tijd zijn we met 9 miljard op deze planeet en zijn er nieuwe innovatieve oplossingen nodig. Gelukkig beweegt er heel wat: ik ontmoet steeds meer CEO's die beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Het gaat niet meer alleen maar over winst maken op korte termijn. Het nieuwe model is er één van integratie van economische, sociale en ecologische aspecten. CR vormt meer en meer de motor van de ondernemingsstrategie en is een fundamenteel onderdeel van de visie die bedrijven uitdragen. Everaerts: De interesse van de stakeholders in duurzaamheid is daar niet vreemd aan. Bij rekruteringsgesprekken vragen jonge mensen ons steeds vaker wat we voor de maatschappij te betekenen hebben, terwijl het vroeger vaak vooral om het loon ging. Leveranciers willen van ons weten of we ons kunnen inschakelen in hun duurzame waardeketen en klanten doen hetzelfde. Het hele speelveld is aan het bewegen, en het gaat zeer snel. Ernst & Young heeft daarom ervoor gekozen hier een voortrekkersrol in te spelen. Hoe maakt u binnen Ernst &Young werk van Corporate Responsibility? Balkenende: We willen de CR-gedachte uitdragen naar àl onze stakeholders. Vandaag maken we werk van eennieuwe generatieernst & Young Entrepreneurs. Die moeten ondernemingen en organisaties vandaag en in de toekomst - begeleiden in de concrete transformatie op weg naar duurzame geïntegreerde ondernemingsmodellen, die duurzame winst brengen voor zichzelf en de omgeving. Dat is wat Creating Shared Value voor ons betekent: een duurzame win-win voor de organisatie én voor de omgeving. Braes: Corporate Responsibility is een beleving van elke dag. Daarom hebben we het duurzame gedachtegoed in onze waarden verankerd: niet alleen integriteit, respect en teaming, maar ook enthousiasme, energie, leiderschap en relaties ontwikkelen, gebaseerd op het juiste doen. Integratie is het sleutelwoord. Loze woorden volstaan niet langer. Om een win-win situatie te creëren voor bedrijf en maatschappij, is een nieuw zakenmodel nodig. Daartoe moet duurzaamheid in de bedrijfsstrategie verankerd worden. Everaerts: We gevenonze Corporate Responsibility-strategie intern én naar buiten toe concreet vorm aan de hand van het 4 E- model. Daarbij wordt er gefocust op de interactie tussen Employees, Environment, Entrepreneurship en Community Engagement. Rond elke van deze vier pijlers hebben we specifieke targets vastgelegd. Zo engageren we ons voor de peiler Environment om de CO2-uitstoot van ons wagenpark Het nieuwe zakenmodel integreert economische, sociale en ecologische aspecten. Jan Peter Balkenende, Vennoot Ernst & Young Hoogleraar Erasmus universiteit Rotterdam

3 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG CORPORATE RESPONSABILITY 3 10 PERFORMANTIE INDICATOREN VOOR CR Om een strategie gebaseerd op Corporate Responsibility operationeel te maken, is het nodig om naast financiële ook duurzaamheids-targets vast te leggen. Daarbij kan u gebruik maken van deze lijst met tien vaak gebruikte performantieindicatoren of KPI's: Milieu Uitstoot van CO2 Waterverbruik Papierverbruik Totaal energieverbruik Aandeel groene energie in verbruik Ernst & Young: Rudi Braes Ernst & Young: Jan Peter Balkenende Ernst & Young: Harry Everaerts Sociaal Trainingsuren per medewerker Verdeling man-vrouw in alle bedrijfsgeledingen Employee retention rate Frequentie en ernst van eventuele arbeidsongevallen Aantal uren die medewerkers vrijmaken voor community engagement tijdens de werkuren FOTO : WIM KEMPENAERS tegen 2015 verder te verminderen met 20% tegenover het referentiejaar in 2008, terwijl het momenteel al 20% lager ligt dan het Belgisch gemiddelde. Dat willen we realiseren door onder andere er voor te zorgen dat over drie jaar een kwart van onze autovloot elektrisch rijdt. We delen onze ervaring graag met anderen en onze lidmaatschappen bij organisaties die Corporate Responsibility actief promoten zoals Business & Society en Kauri, zijn daar dan ook niet vreemd aan. Wat begrijpt u onder Creating Shared Value, en wat is de link met CR? Balkenende: De oplossingen van de nieuwe maatschappelijke problemen zijn vaak complex. Denk maar aan de problemen rond klimaatsverandering of aan de snelheid van technologische ontwikkelingen. Een onderneming kan dat niet allemaal alleen aan. Daarom is het cruciaal om te gaan samenwerken met specialisten, technologie-experten, onderzoekscentra, en allerlei andere actoren die hun kennis samenbrengen om een oplossing te bieden op deze maatschappelijke uitdagingen. Creating Shared Value gaat dus om gedeelde waardecreatie en dus winst: voor de maatschappij én de onderneming. Instappen Hoe kunnen bedrijven instappen in CSR? Everaerts: Ernst & Young heeft, gebaseerd op ondertussen meer dan een decennium praktijkervaring in de markt, een CR-groeimodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op 5 stadia die organisaties doorlopen in de ontwikkeling naar een excellent, geïntegreerd, duurzaam ondernemerschap, van 'awareness omtrent duurzaamheid, strategiebepaling, inbedding in de dagdagelijkse activiteiten, externe communicatie en tenslotte de toegevoegde waarde van de verificatie van een geïntegreerd financieel- en duurzaamheidsverslag. We begeleiden onze klanten door alle geledingen van dat stappenplan. De focus ligt daarbij voornamelijk op de integratie van de duurzaamheidstrategie met de bredere strategie van de onderneming. Hoe kunnen Corporate Responsibility en innovatie samengaan? Balkenende: Vandaag zien we heel duidelijk een evolutie naar een geïntegreerd business model. Dat betekent dat naast financiële resultaten, investeerders ook steeds meer aandacht hebben voor milieu- en sociale performantie van organisaties. Net door het samenbrengen van deze drie domeinen wordt een nieuwe dynamiek gecreëerd, die bovenal innovatie met zich meebrengt. Innovatie in denken, innovatie in systemen, maar ook in producten, diensten en nieuwe markten. Een mooivoorbeeld vinden we in de energie- en vastgoedmarkt: door de stijgende energiekost wordt het in de toekomst belangrijk om woningen energie-onafhankelijker te maken. Zo zie je bijvoorbeeld nieuwe allianties ontstaan tussen hernieuwbare energie-spelers en vastgoedbedrijven. Ernst & Young heeft ervoor gekozen een voortrekkersrol te spelen op het vlak van Corporate Responsibility. Harry Everaerts, Vennoot Ernst & Young Hoe valt duurzaamheid te combineren met winstgevendheid? Braes: Duurzaamheid kan winstgevend zijn voor iedereen. Om in de vastgoedmarkt te blijven: vandaag leven wereldwijd miljarden mensen in onhygiënische, slechte woningen. In België is het aankopen van een woning vandaag voor velen een onhaalbaar verhaal. Die markt voor lagere-kost-woningbouw wordt maar liefst op 424 miljard dollar ingeschat. Als je openstaat om op de innovatieve manier zaken te doen, zijn er dus duidelijk mogelijkheden te over. Everaerts: Deze winstgevendheid is er ook voor Ernst & Young. We verdienen onder meer ons brood met het begeleiden van organisaties naar meer duurzame organisatiemodellen. Dat gaat van het ondersteunen in de opbouw van lange-termijnrelaties met hun stakeholders, door het uitvoeren van controles op zowel financiële als niet-financiële data, over het adviseren in de analyse en verduurzaming van hun supplychain tot het ondersteunen met fiscaal- en subsidieadvies in bijvoorbeeld hernieuwbare energieoplossingen of het begeleiden van organisaties in de opbouw en beheer van hun assets van duurzaam kapitaal tot green buildings, van verantwoorde investeringen tot acquisities die leiden tot nieuwe jobs, kansen, en opportuniteiten voor bedrijf en samenleving. Zijn de klanten van E&Y daar klaar voor? Braes: Steeds meer. Onze grootste CR-klanten vandaag zijn internationale spelers uit de chemische sector, de energiesector, de telecomsector en de retail. Voorts zien we ook een stijgende vraag naar ondersteuning in duurzaamheid in de KMO-markt. KMO s en familieondernemingen staan als geen ander voor zakendoen met waarden en lange termijn visie. Als belangrijke schakel in andere wereldwijde supply chains zijn de industrie-gedreven KMO s in ons land op deze manier actief betrokken in een verduurzaming van de wereldwijde economie. Ten slotte is er ook een stijgende vraag van allerlei overheidsinstellingen. Maar uiteraard hebben we nog een weg te gaan. Overtuiging Wat is Corporate Responsibility? Meneer Balkenende, wat drijft u om voor Ernst & Young een missionarisrol op te nemen voor de promotie van CR? Balkenende: Het ligt in het verlengde van mijn persoonlijke overtuiging, anders kan je zo'n rol niet waarmaken. Privé heb ik een energiezuinige woning en rijd ik met een hybride wagen. Professioneel werk ik al heel mijn leven aan een betere samenleving waarin je de vraagstukken niet doorschuift naar de volgende generaties. Vroeger deed ik dat in de politiek, vandaag doe ik dat vanuit het perspectief van de private sector. Ik ben enorm gemotiveerd door mijn rol bij Ernst &Young omdat ik weet dat ik mijn overtuiging hier waar kan maken. Everaerts: We zijn een deel van een bredere gemeenschap, en we hebben de verantwoordelijkheid om vandaag in de maatschappij te investeren. Alleen zo kunnen we verzekeren dat we morgen zaken kunnen doen in een context waarin zowel wijzelf als de maatschappij - huidige en toekomstige generaties - kunnen floreren. Dat is voor ons de kern van Corporate Responsibility.

4 4 CORPORATE RESPONSABILITY BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG CORPORATE RESPONSABILITY 5 UMICORE LEIDT PILOOTPROJECT imove stimuleert innovatie rond elektrische voertuigen ELEKTRISCHE WAGENS How to: stappenplan U denkt aan de introductie van elektrische voertuigen (EV s) in het wagenpark van uw bedrijf. Maar hoe gaat u daarbij te werk? Een stappenplan helpt u alvast op weg: imove is een grootschalig pilootproject waarbij 175 elektrische wagens en 300 oplaadpunten drie jaar lang in dagelijkse gebruiksomstandigheden getest zullen worden. Umicore leidt het project waarbij 19 bedrijven en onderzoeksinstellingen betrokken zijn, waaronder ook Ernst & Young. Jan Vliegen, Senior Vice-President Future Business for Energy Materials bij Umicore en Sonja Vancrayenest, Director Ernst & Young Subsidia, lichten toe wat imove uniek maakt en wat het belang is van dit project. Wat is de drijfveer achter imove? Vliegen: imove, een project van ongeveer 10 miljoen euro, wordt voor 4 miljoen gesponsord door de Proeftuin Elektrische Voertuigen, een initiatief van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten om de doorbraak van elektrische wagens in Vlaanderen te versnellen. In imove, één van de grootste pilootprojecten in Europa, gaat het vooral om de praktische toetsing van een aantal technologische innovaties in de domeinen energie en voertuigtechnologie, om een studie naar de 'mindset' van de gebruiker en om een onderzoek naar de opportuniteiten die elektrische voertuigen met zich meebrengen in het kader van duurzame mobiliteit. Op welke praktische vragen moet de studie een antwoord bieden? Vancrayenest: Deze proeftuin dient om de innovatie rond elektrische voertuigen en de maatschappelijke aanvaarding ervan te stimuleren. De focus van het onderzoek binnen imove ligt op 3 thema s die cruciaal zijn om tot een doorbraak te komen: hernieuwbare energie, nieuwe batterij- en wagentechnologie en mobiliteitsgedrag. Daarbij zal een grote groep werknemers en particulieren 175 elektrische wagens en 300 oplaadpunten, verspreid over heel Vlaanderen, gedurende 3 jaar dagelijks gebruiken. De belangrijkste vragen die aan bod zullen komen zijn de volgende: hoe interageren elektrische voertuigen met slimme elektriciteitsnetten? Hoe kunnen we de oplaadinfrastructuur standaardiseren? Wat is de levensduur en de betrouwbaarheid van de batterijen? Kunnen we ze recycleren? Welke businessmodellen kunnen er ontwikkeld worden? Wat verbruikt een elektrische wagen, wat is zijn actieradius bij verschillende rijstijlen, weers- en wegomstandigheden? Verandert het verplaatsingsgedrag met elektrische wagens en wat is er nodig om mensen te overtuigen de elektrische wagen te accepteren als een volwaardige vervanging van hun huidige fossiel aangedreven voertuigen? Wat is het belang van imove voor Umicore? Vliegen: Onze traditionele sterkte ligt in kennis van specialty metals'. Die zeldzame metalen spelen een belangrijke rol in heel wat groene technologie. Zowat vier vijfde van ons onderzoeks- en ontwikkelingsbudget van 130 miljoen euro gaat daar naartoe. Daarbij zijn materialen voor oplaadbare batterijen en brandstofcellen één van de speerpunten. Een aantal elektrische wagens die binnenkort op de markt gaan komen, zullen al Umicore materialen aan boord hebben: 'Umicore Inside' is onze slogan. Concrete kennis en data omtrent een realistisch, alledaags gebruik van een kritische massa aan elektrische voertuigen is voor onsdan ook goud waard. Hoe ziet Umicore zijn rol in de toekomst van de elektrische wagen? Vliegen: Het businessmodel rond de elektrische wagen is nog niet duidelijk. Wat wordt de rol van de traditionele batterijproducenten, wat die van automobielproducenten? Er zitten een heel aantal verschuivingen in die sector, we zien de creatie van een aantal allianties, zoals bijvoorbeeld tussen Volkswagen en Varta, Daimler en Evonik, Bosch en Samsung, en nog vele anderen. Onze ambitie is een sleutelrol in die waardeketen te spelen. Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen? Vliegen: Eerst en vooral de kwaliteit en levensduur van de batterijen. Nog meer dan bij gsm's en kleine elektronische toestellen zullen kwaliteit en FOTO : EMY ELLEBOOG betrouwbaarheid cruciale factoren zijn. Batterijen voor elektrische wagens zijn duur reken tussen en euroen zullen over een periode van minstens acht jaar volledig betrouwbaar moeten zijn. Alleen enkele grote leveranciers die complexe kwaliteitssystemen aankunnen, kunnen dat waarmaken. Daar wil Umicore bij zijn. Ten tweede zitten we ook al geruime tijd in de recyclagesector. Op het gebied van hergebruik van batterijmaterialen voor elektrische wagens willen we de nummer één zijn. De toekomst van transport zal elektrisch zijn of niet zijn. Jan Vliegen, Senior Vice-President Future Business for Energy Materials Umicore E-MOBILITY BIJ ERNST & YOUNG De elektrische auto als maatschappelijk statussymbool De keuze voor de introductie van elektrische wagens in de eigen vloot is voor Ernst & Young een logische stap in de systematische vergroening van het wagenpark. Maar het is vooral een hefboom om bij de eigen medewerkers een groene en duurzame mindset te creëren. De elektrische wagens passen in het kader van een bredere visie op Corporate Responsibility (CR): Ernst & Young wil alle betrokken partijen oproepen om de juiste omgeving te creëren waarin groene innovatie optimaal kan gedijen. Initiatieven om het wagenpark te vergroenen zijn niet nieuw bij Ernst & Young. Cursussen eco-driving, bandenspanningscontroles, de mogelijkheid om vlot te switchen tussen trein en wagen en het plaatsen van 'Safe Driver Care Boxen' hebben het brandstofverbruik al met 10 procent doen dalen. Dat brengt de CO2-uitstoot van Wat is de rol van Ernst & Young in het project? Vancrayenest: Vanuit drie invalshoeken zijnwe betrokken in dit project. Vooreerst draagt onze organisatie de gedachte rond Corporate Responsibility ( CR ) hoog in het vaandel en willen we onze maatschappelijke rol opnemen. Duurzame mobiliteit is daar een onderdeel van, waar we al geruime tijd met een hele reeks alternatieven bezig zijn. Instappen in het elektrisch voertuigenverhaal was een logische volgende stap. We willen mede door dit project onze medewerkers overtuigen om op grote schaal elektrisch te rijden. Bovendien hebben we een serviceline om bedrijven naar CSR-implementatie te begeleiden, en zoals steeds geven we graag eerst zelf het voorbeeld. Dat is typisch voor Ernst & Young: intern innovatie stimuleren en die dan uitdragen naar de klant. Het imove project biedt een ideaal forum om diensten te ontwikkelen en uit te testen. Tenslotte nemen we in het project een interne coördinatierol op om de voortgang van het project mee te bewaken en te ondersteunen bij het projectmanagement ervan. Met deze taak hebben we relevante ervaring en expertise via onze serviceline Ernst & Young Subsidia. Wat staat er in de weg voor iedereen elektrisch rijdt? Vancrayenest: Door schaaleconomieën en technische innovaties moeten de batterijen goedkoper en betrouwbaarder worden en dient de actieradius van de wagens vergroot te worden. Er moet tevens een netwerk van oplaadpunten uitgebouwd worden. Maar tenslotte staat of valt het elektrische verhaal met de 'mindset' van de consument. Vliegen: De toekomst van transport zal elektrisch zijn of niet zijn. Maar we zijn optimistisch: tegen 2020 wordt er volgens mij een kritische massa bereikt. Realistisch gezien zal dan 10 à 15 procent van de nieuwe verkochte wagens hybrideof volledig elektrisch zijn. Consortium van imove: Belgacom, Delhaize, Electrawinds, Ernst & Young, Flanders DRIVE, Fleet&DriverCare, GAPA, Hendriks Groep, IBBT, Infrax, Interparking, Janssen Pharmaceutica, P&V Elektrotechniek,Punch Powertrain, REstore, SPE- Luminus, ThePluginCompany, Umicore en de Vrije Universiteit Brussel. de vloot momenteel al 20 procent lager dan het Belgische gemiddelde. De beslissing om voor een deel van het wagenpark over te schakelen van klassieke brandstof naar elektriciteit is voor Ernst & Young dan ook een logische stap. Om de medewerkers de keuze te laten, wordt een mix ter beschikking gesteld van klassieke wagens, elektrische wagens en openbaar vervoer. Dat initiatief moet de CO2-uitstoot tegen 2015 verder verminderen met nog eens 20 procent tegenover het referentiejaar in Een andere driver voor het project waren resultaten uit eigen onderzoek. Daaruit is duidelijk geworden dat een groeiend deel van de bevolking vragende partij is voor hybride of zelfs volledig elektrische wagens. De markt is er dus, maar er bestaat nog wat drempelvrees. Ook bedrijven, die een voortrekkersrol zouden kunnen spelen, nemen nog te vaak een afwachtende houding aan. Ernst & Young heeft echter besloten de vicieuze cirkel te doorbreken en resoluut nu al de weg van de groene innovatie te kiezen. Ze doet dit door al haar medewerkers de mogelijkheid te geven te ervaren dat het rijden met een elektrische wagen het rijplezier niet vermindert; integendeel zelfs! Ga na of er voldoende draagvlak bestaat bij uw medewerkers voor de introductie van een groen mobiliteitsconcept en de gedragsverandering die daarmee gepaard gaat. Verzorg de interne en externe communicatie rond het introduceren van elektrische voertuigen. Zorg er ook voor dat topmanagement, marketing en HR worden betrokken bij de lancering. Doe een aantrekkelijk aanbod om het gebruik van de EV s te stimuleren. Zorg ervoor dat ook technisch alles in orde is. Voorzie gereserveerde parkeerplaatsen van de nodige laadinfrastructuur. Zorg ervoor dat elk laadpunt voldoende is gezekerd en voorzie de laadpunten met een intelligente teller voor controle van verbruik en gebruik. Verzeker u van de aanwezigheid van voldoende stroomcapaciteit. Verlies ook de fiscale aspecten niet uit het oog. Informeer u over de fiscale aftrekbaarheid, de voordelen in natura en kijk na hoe het zit met de accijnsreglementering bij levering van elektriciteit aan derden. Beperk u in eerste instantie tot het inzetten van EV s in een pool-car systeem, waarbij de wagens 's nachts in de bedrijfsparking worden opgeladen. Beperk de verplaatsingen initieel tot stadsverkeer, zodat er geen problemen zijn met de lange afstanden of met de autonomie van de elektrische batterij. Als die eerste fase een succes is, kan u gradueel meer EV's introduceren in uw wagenpark. Fiscaal kader voldoet niet Voor de introductie van elektrische auto s en de daar bijhorende laadinfrastructuur heeft de politiek een aantal fiscale maatregelen voorzien: voor natuurlijke personen: belastingkrediet van 30% van de aanschaffingswaarde bij de aankoop van een elektrisch voertuig, met een maximum van belastingkrediet van 40% van de aanschaffingswaarde bij installatie van een oplaadpunt, met een maximum van 250. voor ondernemingen: 120% aftrekbaarheidvan de kosten verbonden aan een elektrisch voertuig. keuze tussen een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor investeringen in oplaadinfrastructuur of een versnelde afschrijving over 2 jaar. Het is zeer de vraag of dat fiscaal kader voldoende zal zijn om de markt denodigeduwinderugte geven: de maatregelen zijn beperkt tot de kalenderjaren 2010 tot 2012, behalve voorde 120% aftrek regel; het belastingkrediet voor particulieren dekt slechts gedeeltelijk de meerkosten van zo n voertuig; de fiscale stimulans voor ondernemingen is beperkt tot de bijkomende aftrek van 20%; de netto kosten voor een onderneming van het gebruik van een elektrisch voertuig liggen hoger dan die van eenhybridevoertuigen significant hoger dan de kostprijs van een traditioneel voertuig; elektrische voertuigenzijnuitgesloten van andere fiscale steunmaatregelen; hetfiscalekader (o.a. accijnsproblematiek) in geval van commerciële uitbating van laadinfrastructuur is nog onduidelijk. Om de invoering van elektrische voertuigen tot een succes te maken, dienen er enerzijds een aantal fiscale aandachtspunten (o.a. accijnsproblematiek) snel uit te wordengeklaard enanderzijdsdefiscale steunmaatregelen te worden verlengd (natuurlijke personen) c.q. te wordenuitgebreid (ondernemingen). Hugo Andries Director Ernst & Young Tax Consultants Philippe Lesage Manager Ernst & Young Tax Consultants

5 6 CORPORATE RESPONSABILITY BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG HEFBOOM VOOR EEN KLEINERE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Naar een groene toeleveringsketen De evolutie naar een groene supply chain impliceert een drastische ommekeer in het huidige denken en een bedrijfsoverschrijdende aanpak. Het burning platform voor een grondige efficiëntieverbetering en kostenbeheersing blijft dan ook een noodzakelijke hefboom. Gelukkig maken de technologische vooruitgang, verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen de investeringen vaak meer dan de moeite waard. Een groene strategie schept een duidelijk kader ten voordele van de onderlinge verstandhouding tussen de verschillende partners. I n de supply chain manifesteren groene initiatieven zich duidelijk op twee aspecten: het distributie- en het aankoopproces. Maar ook onafhankelijke controle is cruciaal om te komen tot een geloofwaardige groene toeleveringsketen. Op distributievlak zijn CPFR-initiatieven (collaborative planning, forecasting and replenishment) een mooi voorbeeld van de implementatie van duurzame strategieën. Verschillende partners die deel uitmaken van eenzelfde keten delen informatie en stemmen hun activiteiten op elkaar af. Dit resulteert in kleinere voorraden, het inperken van het aantal gereden 'empty miles' ('lege kilometers') en een kleinere ecologische voetafdruk. Toch is het niet eenvoudig om zulke samenwerkingsverbanden structureel van de grond te krijgen. Al te vaak primeert het individueel belang boven dat van de keten. Aankoop In het aankoopproces worden duurzame initiatieven vaak aangestuurd door een centrale partner in de keten. Zichtbare ondernemingen staan onder publieke druk om duurzame producten af te leveren, maar de minder zichtbare geledingen van de toeleveringske- ten ontsnappen daar vaak aan. Bovendien hebben steeds minder bedrijven de gehele keten van aankoop, productie en distributie in handen. Contracten waarbij het product aan bijkomende duurzaamheidscriteria dient te voldoen, kunnen soelaas bieden. In strategische aankoopprogramma s wordt de interpretatie van duurzaamheid streng vastgelegd. Interpretatieverschillen kunnen immers een negatief effect hebben op het imago van het merkbedrijf en hebben vaak ook negatieve fiscale effecten. Deze initiatieven zijn talrijk en vaak sterk uitgewerkt. VOORDELEN GREEN SUPPLY Betere leefomgeving Kader om kosten te besparen Efficiëntereprocessen Antwoordopvragen van consument, politiek en belangenorganisaties Een doordachte toeleveringsketen kan duurzaamheid met winstgevendheid combineren. Een nieuwe controlesector Het is een onmogelijke opdracht om de eigen toeleveringsbedrijven zelf te gaan controleren en hoe dieper in de toeleveringsketen, hoe moeilijker de controle. Een effectieve uitvoering van de afspraken rond duurzaamheid kan pas verzekerd zijn door grondige en regelmatige controles. De publieke zichtbaarheid van de duurzaamheidsprogramma s wordt gelukkig gegarandeerd door onafhankelijke en betrouwbare organisaties die certificaten afleveren na controle. Zulke organisaties investeren bovendien vaak in lokale duurzame, ecologische en ethische initiatieven en vergroten zo het duurzaamheidsengagement van hun commerciële partner. Investeren in het vergroenen van de supply chain levert duidelijk voordelen op verschillende vlakken. Het schetst een kader om kosten te besparen, processen efficiënter te laten verlopen en biedt een antwoord op druk die wordt uitgeoefend door consumenten, politici, belangenorganisaties, drukkingsgroepen en bedrijfsrelaties. Er wordt belang gehecht aan de constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze leefomgeving. Uiteraard worden groene strategieën steeds afgerekend op hun economische meerwaarde. Maar het combineren van duurzaamheid met winstgevendheid wordt steeds vaker realiteit. Lucien De Busscher Vennoot Ernst & Young Advisory CASH FLOW, LOCATIE EN DUURZAAMHEID PRIMEREN Vastgoedstrategie moet globale bedrijfsstrategie ondersteunen Bedrijven kunnen vandaag niet zonder een degelijk CR-beleid. Ook voor vastgoed is een duurzame visie nodig. CR inzake vastgoed is meer dan groene gebouwen en efficiënt energiebeheer. Er is nood aan een breder kader, waarin rekening gehouden wordt met factoren zoals de invloed van een gebouw op werknemers en cliënten en de impact op de directe en ook ruimere sociale omgeving. Bij het Ernst & Young model zijn Employees, Environment, Community Engagement en Entrepreneurship sleutelwoorden. De vier E's hebben bovendien een impact op de bedrijfsstrategie. Daarbij zijn de kernwoorden Preserving (behouden), Optimising (optimaliseren), Raising (aantrekken) en Investing (investeren). Vastgoed is dé microkosmos die al de bovenstaande factoren bindt. De vier E's Het bedrijfspand is een bepalende factor in het samenwerken (Employees). Een inspirerende omgeving leidt tot meer creativiteit en productiviteit en zo tot een meer duurzame economische groei (Entrepreneurship). Tevens stimuleert zo'n omgeving een duurzame houding met het oog op het belangeloos inzetten van kennis en capaciteiten in de brede maatschappij (Community Engagement). Uiteraard is ook het verminderen van negatieve ecologische impact daarbij cruciaal (Environment). Strategische impact De 4 E's beïnvloeden de besluitvorming omtrent de strategische inzet van het ondernemingskapitaal en van het vastgoed en vice versa. Actief omgaan met vastgoed bij bedrijven of overheden is nog steeds een onontgonnen gebied. Bovendien fluctueert de marktwaarde van het vastgoed. Een grondige analyse is cruciaal bij het oplossen van liquiditeitsproblemen of in het behouden van een duurzame marktpositie (Preserving). Belangrijk daarbij zijn beslissingen inzake huren versus kopen of leasen, de berekening van het kostenplaatje op de volledige levenscyclus en thema's als sale and lease back, een separate financiering, of het verlagen van lasten door de verhoging van de duurzaamheid van de productieprocessen. Idealiter ondersteunt uw vastgoedstrategie de bredere bedrijfsstrategie (Optimising). Vandaag primeert bij vastgoed niet meer locatie, locatie en locatie maar cash flow, locatie en duurzaamheid. Het uitwerken van een goede business case gestoeld op kwalitatieve duurzame objecten en een onderbouwd business model is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing rond een efficiënter gebruik van het vloeroppervlak door een focus op de kernactiviteit. Ook bij een herfinanciering van een onderneming kan vastgoed een grote rol spelen (Raising). Kijk in detail naar de mogelijkheden van de vastgoedportefeuille en onderzoek innovatieve financieringsstructuren. Flexibiliteit bij het aanwenden van vastgoed kan meer duurzame zekerheid voor de belegger creëren en zo de lasten drukken. Uw onderneming bekostigt de kapitaallasten en ingrepen in de vastgoedportefeuille uit de operationele inkomsten (Investing). In deze moeilijke marktomstandigheden vraagt dat om een scherpere kijk naar de terugverdientijd van strategische beslissingen zoals het samenvoegen of afstoten van gebouwen. Houdt u rekening met de wisselwerking van die factoren, dan kan uw vastgoedbeleid een centraal en bindend thema worden in een ander type maatschappelijke ordening, een ander type bedrijfsbeleid, en tenslotte een ander type leiderschap. Tristan Dhondt Vennoot Ernst & Young Transaction Advisory Services

6 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG CORPORATE RESPONSABILITY 7 Transparant rapporteren Een recent onderzoek van de Global Reporting Initiative toont aan dat belanghebbenden vooral de belangrijkste milieu-, sociale en economische impact-indicatoren willen zien in duurzaamheidsverslagen (47% van de respondenten). Het belang van het transparant communiceren over milieu- (22%) en sociale issues (21%) weegt bijna meer door dan de financiële impact (17%). De enquête toont één ding in elk geval glashelder: slechts 1% van de respondenten meent dat organisaties enkel over hun financiële resultaten dienen te rapporteren. VERSLAGLEGGING OVER FINANCIËLE, MILIEU- EN SOCIALE PRESTATIES Geïntegreerd rapporteren: noodzaak en drijfveer Organisaties moeten vandaag niet enkel over hun financiële, maar ook over hun milieu- en sociale prestaties verantwoording afleggen. Dat gebeurt steeds vaker onder vorm van een geïntegreerd verslag. Maar hoe pakt u dat concreet aan? W illen we het met onze planeet kunnen redden tot 2050, dan moeten we op een andere manier omgaan met mens en milieu. Geïntegreerd rapporteren kan daar een middel zijn om deze aspiratie te faciliteren. Geïntegreerd rapporteren is niet zomaar het samenbrengen van financiële, sociale en milieuprestaties. Het is een hulpmiddel dat organisaties helpt om focus te brengen in hun financiële- en duurzaamheidstrategieën. Novo Nordisk, een koploper in geïntegreerd rapporteren, meent dat bedrijven geïntegreerd rapporteren niet enkel dienen te gebruiken voor verslaggeving naar de buitenwereld, maar ook om interne managementrapporteringssystemen te transformeren. Dat beïnvloedt op zijn beurt de manier waarop bedrijven beslissingen nemen. En daar draait het om: het stimuleren van een nieuwe vorm van performantiemanagement die de langetermijnstrategie van een onderneming rechtstreeks koppelt aan deugdelijk bestuur en de financiële, sociale en milieuresultaten. Concreet betekent dat de integratie van financiële, sociale en milieuprestaties in één rapport met daarbij evenveel aandacht voor de key prestatie-indicatoren, zowel financiële en niet-financiële. Koplopers De nood aan meer transparantie is voor een aantal toonaangevende bedrijven in deze wereld al een tijdje duidelijk. Koplopers in geïntegreerd rapporteren zijn bedrijven zoals Novo Nordisk, Novartis en BASF. Een uniek voorbeeld vinden we dichter bij huis: Havenbedrijf Rotterdam geeft sinds 2010 een geïntegreerd duurzaamheidverslag uit, met daaraan gekoppeld een geïntegreerde externe assurance of verificatieverklaring uitgebracht door Ernst & Young. 5 tips Het International Integrated Reporting Committee (IIRC) werkt actief aan één geïntegreerde rapportering, maar een stabiele standaard is nog niet voor morgen. Het is echter cruciaal om er zich vandaag al op voor te bereiden. Enkele tips: 1. Focus op materialiteit. Neem de meest materiële informatie in het verslag op; dat is de informatie die de meest significante impact Het is niet duurzaamheidsverslaggeving op zich, maar geïntegreerd rapporteren dat de verandering en vernieuwing zal brengen die we nodig hebben. International Integrated Reporting Committee Het IIRC werd in augustus 2010 gevormd door het Prince Charles s Accounting for Sustainability Project en het Global Reporting Initiative. Dit krachtige, internationale platform bestaat uit belanghebbenden uit de bedrijfs- en investeringswereld, maar ook uit expertisedomeinen als audit, veiligheid, regelgevende instellingen, academici en het maatschappelijk middenveld. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit comité is een geïntegreerd rapporteringsraamwerk te ontwikkelen. op de omgeving en de maatschappij weergeeft. Uit een Europees onderzoek van Ernst & Young in 2010 bij de top 20 financiële instellingen blijkt dat materialiteit vandaag nog onvoldoende toegepast wordt. Hulpmiddelen zijn interne en externe stakeholderenquêtes en analyses van duurzaamheidsrapporten van sectorgenoten. 2. Start met een afzonderlijk duurzaamheidsverslag. Laat jezelf toe om te leren. Begin met het publiceren van een afzonderlijk duurzaamheidsverslag alvorens een geïntegreerd verslag te lanceren. 3. Nieuwe media. Door de exponentiële groei van de communicatiekanalen hebben bedrijven vandaag nog weinig controle over de boodschappen die de wereld ingestuurd worden. Daarom is een transparante en eerlijke communicatie van financiële en nietfinanciële resultaten via verschillende kanalen belangrijk. Sociale netwerken en een overvloed aan apps bieden vandaag talrijke nieuwe opportuniteiten om op een eerlijke en frisse manier met belanghebbenden te communiceren. 4. Aandacht voor stakeholders. We evolueren van de traditionele stakeholders (aandeelhouders, investeerders) naar een grotere en meer diverse groep aan nieuwe belanghebbenden: van overheid, leveranciers en werknemers tot buurtbewoners. Een juiste analyse van de relevante stakeholders en hun verwachtingen, gevolgd door een gerichte dialoog is één van de pijlers van een gezond geïntegreerd verslag. 5. Undress for success. Eerlijke, open communicatie is nog steeds dé succesformule die klanten en investeerders leidt in hun keuze. Een duurzaamheidsverslag uitgeven dat enkel goed nieuws brengt, is onvoldoende en zal automatisch worden onthaald op kritiek die de geloofwaardigheid van het verslag in het gedrang brengt. Gezonde zelfkritiek is wat bedoeld wordt met de populaire slogan 'undress for succes'. Uitdagingen De regels van het spel zijn vandaag voorgoed veranderd. Naast de evidente efficiëntie op gebied van kosten - één rapportering in plaats van twee aparte rapporteringen en gebruik van dezelfde rapportering voor zowel interne als externe doeleinden - is een aanpassing aan de nieuwe businessomgeving cruciaal. Om succesvol te zijn in de toekomst, zal het erop aankomen een zakenmodel te ontwikkelen waarbij producten en diensten een antwoord bieden op maatschappelijke noden en dat bovendien de complexe en veranderende omgeving kan weerstaan. De boodschap voor geïntegreerd rapporteren is er dus niet één voor morgen, maar wel al voor vandaag. Immers, het is niet duurzaamheidsverslaggeving op zich, maar wel geïntegreerd rapporteren dat de verandering en vernieuwing zal brengen die we nodig hebben. Renate Degrave Senior Manager Ernst & Young Sustainability Services Harry Everaerts Vennoot Ernst & Young Sustainability Services

7 2011 EYMG Limited Growing into a new market? Concurreren wordt meer dan ooit een dynamisch gegeven. Maar hoe gaan Belgische bedrijven hier nu best mee om? twitter.com/eybelgium

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters FACILITY MANAGEMENT Algemeen management Duurzaam FM Mieke Pieters Colofon Duurzaam FM Auteur: Mieke Pieters Brussel, 2015 D/2015/8132/213 ISBN 978-2-509-02538-8 ISSN 2406-6311 NUR 800 De publicaties uit

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Rol van de 17 imove partners en belang van imove voor hun organisatie

Rol van de 17 imove partners en belang van imove voor hun organisatie Rol van de 17 imove partners en belang van imove voor hun organisatie Belgacom / Mobile For De Belgacom Groep is een actieve partner die volop investeert in elektrische voertuigen (28 ondertussen) met

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

rapporteren meten duurzaam

rapporteren meten duurzaam handelen interactie motivatie rapporteren verslag omgeving ontwikkelen barometer diversiteit mensen klanten stakeholders mobiliteit communiceren maatschappij scan actie 2.0 DUSCA lokale besturen ethisch

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie We create chemistry Onze bedrijfsstrategie Het verhaal van BASF Al vanaf onze oprichting in 1865 richten wij ons op de evoluerende wereld om ons heen. Wanneer we kijken naar hoe we als bedrijf willen bijdragen

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

We lenen de aarde van onze kinderen.

We lenen de aarde van onze kinderen. We lenen de aarde van onze kinderen. Allemaal samen voor Groene energie De grote uitdaging is om zoveel mogelijk te investeren in hernieuwbare energie! Op deze manier zal onze mobiliteit meer en meer elektrisch

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Visie en toepassing in Zuid Limburg Waarom e-car sharing in Zuid-Limburg? Waarom dit e-car sharing project? o Doorbraak van e-mobility in minder dicht bevolkte gebieden

Nadere informatie

Trends in duurzaamheidsverslaggeving MVO Forum l Leuven l 17 december. Céline De Waele & Renate Degrave

Trends in duurzaamheidsverslaggeving MVO Forum l Leuven l 17 december. Céline De Waele & Renate Degrave Trends in duurzaamheidsverslaggeving MVO Forum l Leuven l 17 december Céline De Waele & Renate Degrave Inhoud 1. Samen sterk in MVO! 1. 2. Top trends vandaag 3. Wat mogen we morgen verwachten? Page 1 1.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Welkom Wase Klimaattop Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 2 Wase Klimaattop_14 oktober 2016 Situering initiatief duurzame mobiliteit Doelstellingen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse Contouren van morgen Proces van materialiteitsanalyse Definitie en context Definitie Wat is echt materieel voor een goed begrip van de waardecreatie door een onderneming? Te onderzoeken aan de hand van:

Nadere informatie

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting.

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Jody Paulus Key Accountmanager Philips Lighting Belux 14-02-2017 1 De klant Ik ben niet geïnteresseerd in het product

Nadere informatie

rten u are bu efb le

rten u are bu efb le leefbare buurten Gemiddeld gebruik 1 uur/dag Kostprijs: gemiddeld 5.000 /jaar WAT IS AUTODELEN? Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere Wat is autodelen

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

MVI & EMVI: Perfect match? 24 november 2015, SMI Stabi congres, Zoetermeer

MVI & EMVI: Perfect match? 24 november 2015, SMI Stabi congres, Zoetermeer MVI & EMVI: Perfect match?, SMI Stabi congres, Zoetermeer Prof dr ir, Tilburg University Het is de route niet de kaart Niet de uitkomst maar het raadsel Het zijn je ogen niet de kleppen Niet het eindpunt

Nadere informatie

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0 Van Risicomanagement naar Waarde Creatie Duurzaam Inkopen 3.0 Content Wie zijn wij Verdwaald in het woud Duurzaamheid gedefinieerd Drijfveren duurzaamheid Duurzaam inkopen De reis naar waardecreatie FIRmus

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3 Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Transform3 1 Eén project, vijf maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, vermindert de energiefactuur,

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving Duurzaamheidsverslaggeving MVO-contactdag - Gent 20 oktober 2010 Frank Van Damme - Commotie Agenda Duurzaamheidsverslaggeving Situering? Wat? Waarom? Global Reporting Initiative - GRI Inhoud Materialiteit

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen Verenigingen (evolutie 1996 tot 2015) Meer dan de helft van de Vlamingen minstens actief in 1 vereniging, een kwart is minstens in 2 verenigingen actief: stabiele cijfers > bevolking tussen 18 en 75 jaar:

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Squarewise 9 november 2011 Noor Huitema-Hellemans (huitema@squarewise.com; 020-4473925) Squarewise is een adviesbureau met een sterke focus op: strategie, innovatie,

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik!

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! Er kunnen veel redenen zijn om uw interne logistiek eens nader te bekijken. Optimalisatie van uw bestaande magazijn, nieuwbouw of juist uitbreiding.

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer 30 september 2009 WTC Rotterdam Ir. Klaas Strijbis, Lid groepsdirectie Movares klaas.strijbis@movares.nl tel. 030 265 3003 www.movares.nl/elektrischrijden

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager

Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager Colruyt Group wie we zijn Activiteiten 3 Kerncijfers 2015 2016 4 Kerncijfers 2015 2016 5 Onze missie: Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Zuiderlicht cvba 1 Eén project, vier maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, creëert tewerkstelling,

Nadere informatie

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? Local Car Lease is een merkonafhankelijke en niet bankgebonden autoleasemaatschappij. Er is gekozen voor een samenwerking met Business Lease

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Oproep naar fleet owners

Oproep naar fleet owners Request for Information elektrische bedrijfswagens Oproep naar fleet owners 25% in 2020 Achtergrond 1. Wat is het Platform Elektrische Bedrijfswagens? Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform

Nadere informatie