1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten"

Transcriptie

1 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa (meer dan 18 maanden) 2.3 Kort verblijf buiten Europa (minder dan 24 maanden) 2.4 Langdurig verblijf buiten Europa (meer dan 24 maanden) 3. De toelage buitenland 3.1 Aanvullende toelage voor kinderen 4. Tegemoetkoming voor verhuizing en nieuwe woonruimte 4.1 Tegemoetkoming huur 4.2 Tegemoetkoming verhuiskosten 5. Huisvesting via Defensie 5.1 Vergoeding voor versturen bagage 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 7.1 Vergoeding voor extra kosten kleding 7.2 Vergoeding huurauto 7.3 Tegemoetkoming voor aanschaf auto 7.4 Aanloopkosten: renteloze lening 8. Onkostenvergoeding voor bezoek aan gezin en familie 9. Vergoeding voor ziektekosten 10. Aangifte van geboorte of overlijden 10.1 Als u een kind krijgt 10.2 Als een van uw gezinsleden overlijdt 11. Als u eerder teruggaat dan gepland 11.1 Vergoeding voor tijdelijke terugkeer door familieomstandigheden 11.2 U neemt ontslag 12. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? 6. Onkostenvergoeding onderwijs 6.1 Om welke kosten gaat het? 6.2 Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

2 Waarom deze brochure? U staat op het punt om naar het buitenland te vertrekken. Er staat u heel wat te wachten. Vertrek naar het buitenland heeft niet alleen invloed op uw werk, maar ook op uw privé-leven. In hoofdstuk 1 zetten wij voor u wat zaken op een rij waarmee u rekening moet houden als u naar het buitenland vertrekt. Vertrek naar het buitenland betekent ook extra kosten. Bijvoorbeeld kosten voor uw verhuizing of voor uw kinderen die naar school gaan. Een aantal van die kosten kunt u vergoed krijgen. De vergoedingen zijn afhankelijk van het land waar u gaat werken, de duur van uw verblijf en de samenstelling van uw gezin. Bekijk in de leeswijzer in hoofdstuk 2 wat uw situatie is en welke voorzieningen daarbij horen. U ziet dan welke onderdelen van deze brochure interessant voor u zijn. Hoofdstuk 9 over ziektekosten, hoofdstuk 10, over geboorte of overlijden en hoofdstuk 11, over eerdere terugkeer, zijn sowieso belangrijk om te lezen. In deze brochure willen wij u een globale indruk geven van wat u van Defensie kunt verwachten. Bij de verschillende toelagen en vergoedingen kunnen wij helaas geen bedragen noemen, omdat het precieze bedrag zal afhangen van uw persoonlijke situatie. Waar u precies recht op heeft, kan de backoffice van DienstenCentrum Buitenland (DCB) u vertellen. Wij wensen u veel succes en een aangename tijd in uw nieuwe werk- en woonomgeving. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend; formele aanspraken kunnen slechts worden ontleend aan de officiële regelgeving en voorschriften

3 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden Vertrek naar het buitenland is een hele stap en zal waarschijnlijk meer consequenties hebben dan u in eerste instantie had kunnen vermoeden. Heeft u een gezin, dan is de impact extra groot. Een stabiele gezinssituatie, een gezonde financiële positie, incasserings- en improvisatievermogen van u en uw gezinsleden en de wil er iets van te maken, zijn natuurlijk van groot belang bij vertrek naar het buitenland. Uiteraard zijn de redenen om wel of niet naar het buitenland te vertrekken per persoon verschillend en zult u die beslissing uiteindelijk zelf moeten nemen. Wij willen u hier wel een aantal punten geven die u mee kunt nemen bij uw beslissing. Weg uit uw vertrouwde omgeving U laat uw familie, vrienden en kennissen achter en zult in een ander land uw sociale leven opnieuw moeten opbouwen. En als u eenmaal bent geplaatst, kan het wel eens gebeuren dat u voor een (VN-)missie tijdelijk naar nog een ander land moet vertrekken. Bent u met uw gezin naar het buitenland vertrokken, dan betekent dit dat uw gezin voor langere tijd achterblijft in het land van plaatsing. U verruilt uw vertrouwde werk- en woonomgeving voor een hele nieuwe omgeving. Mogelijk komt u in een land terecht waar u de taal niet of niet goed spreekt. Zeker in het begin zult u daardoor te maken krijgen met communicatieproblemen. U zult moeten wennen aan andere normen en waarden. Sommige zaken die in Nederland heel normaal zijn, worden in andere landen absoluut niet geaccepteerd. Bijvoorbeeld een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Mogelijk ontbreken in het land van bestemming voorzieningen die u wel heeft in Nederland. Bijvoorbeeld voorzieningen voor gehandicapten. Uw huis Misschien moet u uw huis in Nederland verkopen of verhuren. Bedenk goed dat tussentijdse ontwikkelingen op de woningmarkt consequenties kunnen hebben bij uw terugkeer. Bijvoorbeeld een stijging van de huizenprijzen of lange wachtlijsten voor huurwoningen. Het is ook niet altijd mogelijk om na uw terugkeer te gaan wonen in de gemeente of de wijk van uw voorkeur. Uw loopbaan en die van uw partner Verblijf in het buitenland heeft gevolgen voor uw loopbaanmogelijkheden. Zolang u in het buitenland geplaatst bent, kunt u niet van functie veranderen. Ook kunt u niet deelnemen aan bij- of omscholing. Vertrekt u samen met uw partner naar het buitenland, dan zal uw partner ontslag moeten nemen. Het is voor een meereizende partner vaak moeilijk om in het buitenland aan de slag te gaan. In de meeste gevallen kan uw partner dan geen uitkering krijgen. Bovendien kan het voor uw partner lastig zijn bij terugkeer naar Nederland weer een passende baan te vinden. De opleiding van uw kinderen Als u schoolgaande kinderen heeft, zult u moeten kiezen: of uw kinderen blijven in Nederland om onderwijs te volgen. Of uw kinderen gaan mee en vervolgen hun opleiding in het nieuwe woonland. Het onderwijs in het nieuwe land zal nooit naadloos aansluiten op het onderwijs in Nederland. Het kan zijn dat uw kinderen daardoor langer over hun opleiding doen

4 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden Mogelijk ontbreken in het nieuwe land bepaalde onderwijsvoorzieningen, waar uw kinderen nu wel gebruik van maken. Als uw kinderen met u meegaan, houden zij de mogelijkheid eerder terug te keren naar Nederland om daar hun opleiding af te maken of een vervolgopleiding te gaan doen. Terugkeer naar Nederland In Nederland gaat het leven natuurlijk gewoon verder. Dat kan wel eens wennen zijn als u weer terugkomt, zeker als u voor lange tijd bent weggeweest. Denk aan ontwikkelingen op de woningmarkt of de arbeidsmarkt. Maar langdurige afwezigheid kan ook gevolgen hebben voor de sociale contacten die u had voordat u vertrok. Het kan gebeuren dat uw verblijf in het buitenland niet aan uw verwachtingen voldoet, of zelfs tegenvalt. Bedenk goed dat een teleurstellende ervaring ook na uw terugkeer nog lang kan doorwerken. Maar er zijn ook kansen Door tijdelijk in het buitenland te gaan wonen, krijgt u ook kansen. U en uw gezin leren een nieuw land en een nieuwe taal en cultuur kennen. U verbreedt uw horizon en doet bijzondere ervaringen op. U komt op plaatsen waar u anders nooit zou komen. U leert nieuwe mensen kennen. U kunt vakanties doorbrengen in gebieden waar u anders niet was gekomen. Weeg voor uzelf de voor- en nadelen tegen elkaar af. En bespreek die punten goed met uw gezin en eventueel met vrienden of familie. Die kunnen u vaak van advies dienen. Voor algemene vragen en voorlichting over verblijf in het buitenland kunt u contact opnemen met de frontoffice van het DCB

5 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? Verblijf in het buitenland zal de nodige kosten met zich meebrengen. Defensie geeft u tegemoetkomingen in deze kosten. De tegemoetkomingen hangen af van uw persoonlijke situatie. In dit hoofdstuk ziet u op welke regelingen en voorzieningen u recht heeft. Maakt het uit of u getrouwd bent of niet? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u recht op een aantal aanvullingen en vergoedingen voor uw partner. Voorwaarde is wel dat uw partner geregistreerd staat bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Geen eigen huishouding U heeft geen eigen huishouding als u bijvoorbeeld voorafgaand aan uw vertrek, bij uw ouders woont. Als uw partner ook bij Defensie werkt Als uw partner ook bij Defensie werkt, kunt u niet automatisch aanspraak maken op dubbele voorzieningen en vergoedingen. Dat zal per regeling verschillen. Daar waar u beiden aanspraak kunt maken op een regeling of voorziening, vermelden wij dat. 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) = niet verhuizen Situatie U gaat alleen naar het buitenland en heeft een eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en heeft geen eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en uw gezin blijft achter in Nederland U gaat met uw partner naar het buitenland (Voorzieningen brief) U gaat met uw gezin naar het buitenland (Voorzieningen brief) Regelingen en voorzieningen Huisvesting via Defensie Tegemoetkoming voedingskosten Vergoeding bagagevervoer Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Huisvesting via Defensie Tegemoetkoming voedingskosten Vergoeding bagagevervoer Vergoeding gezinsbezoek Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Aanvullende toelage kinderen Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Tegemoetkoming onderwijskosten voor schoolgaande kinderen

6 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa (meer dan 18 maanden) Situatie U bent alleen en verhuist naar het buitenland - heeft een eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en heeft geen eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en uw gezin blijft achter in Nederland U gaat met uw partner en verhuist naar het buitenland, uw partner blijft ten minste 12 maanden met u in het buitenland U gaat met uw gezin en verhuist naar het buitenland, uw gezin blijft ten minste 12 maanden met u in het buitenland Regelingen en voorzieningen Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming verhuiskosten Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Huisvesting via Defensie Tegemoetkoming voedingskosten Vergoeding bagagevervoer Vergoeding gezinsbezoek Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting tegemoetkoming verhuiskosten Renteloze lening aanloopkosten Aanvullende toelage kinderen Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming verhuiskosten Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Tegemoetkoming onderwijskosten voor schoolgaande kinderen

7 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.3 Kort verblijf buiten Europa (minder dan 24 maanden) = niet verhuizen Situatie U bent ongehuwd en heeft een eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en heeft geen eigen huishouding U gaat alleen naar het buitenland en uw gezin blijft achter in Nederland U gaat met uw partner naar het buitenland (Voorzieningen brief) U gaat met uw gezin naar het buitenland (Voorzieningen brief) Regelingen en voorzieningen Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Tegemoetkoming voedingskosten Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Huisvesting via Defensie Tegemoetkoming voedingskosten Vergoeding bagagevervoer Vergoeding gezinsbezoek Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Tegemoetkoming doorlopende kosten Aanvullende toelage kinderen Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming doorlopende kosten Renteloze lening aanloopkosten Tegemoetkoming onderwijskosten voor schoolgaande kinderen

8 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.4 Langdurig verblijf buiten Europa (meer dan 24 maanden) Situatie U bent alleen en gaat naar het buitenland verhuizen en heeft een eigen huishouding U bent alleen, woont bij ouders, gaat naar het buitenland en heeft geen eigen huishouding U bent gehuwd gaat alleen naar het buitenland en uw gezin blijft achter in Nederland U bent samenwonend en gaat verhuizen met uw partner naar het buitenland, uw partner blijft ten minste 24 maanden met u in het buitenland U gaat met uw gezin naar het buitenland, uw gezin blijft ten minste 24 maanden met u in het buitenland Regelingen en voorzieningen Renteloze lening aanloopkosten Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming verhuiskosten Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Vergoeding familiebezoek Renteloze lening aanloopkosten Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Vergoeding familiebezoek Renteloze lening aanloopkosten Huisvesting via Defensie Vergoeding bagagevervoer Tegemoetkoming voedingskosten Vergoeding gezinsbezoek Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming verhuiskosten Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Vergoeding familiebezoek Aanvullende toelage kinderen Tegemoetkoming huur Tegemoetkoming verhuiskosten Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Renteloze lening aanloopkosten Vergoeding familiebezoek Tegemoetkoming onderwijskosten voor schoolgaande kinderen

9 3. De toelage buitenland Iedereen die langer dan 30 aaneengesloten dagen wordt geplaatst in het buitenland, heeft recht op de zogenoemde toelage buitenland. Deze toelage krijgt u zodat u kunt leven op dezelfde manier zoals u dat gewend was in Nederland. Bij het vaststellen van de toelage wordt rekening gehouden met de kosten van levensonderhoud in uw nieuwe woonland en naar zaken die specifiek gelden voor het land waar u gaat wonen. Een maand voor de plaatsingsdatum, krijgt u een berekening van uw salaris en de toelage die voor u geldt. Wilt u deze berekening eerder hebben, stuur dan een e- mail naar Vermeld daarin uw naam en werknemers ID. Heeft u van het DCB nog geen intakeformulier gekregen of heeft u uw intakeformulier nog niet verstuurd? Vermeld dan ook het land van plaatsing, wat uw gezinssituatie is en of u samen met uw gezin naar het buitenland vertrekt of dat er kinderen achterblijven in Nederland. Heeft u recht op de toelage voor officierenarts, -tandarts of apotheker, of de toelage voor vliegers? Dan krijgt u een aanvullende toelage als u naar het buitenland vertrekt. U hoeft geen belasting te betalen over uw toelage. Op uw gewone salaris wordt natuurlijk wel belasting ingehouden. 3.1 Aanvullende toelage voor kinderen Gaat u met uw gezin naar het buitenland, dan krijgt u voor uw kinderen een aanvullende toelage. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: u krijgt voor uw kind kinderbijslag; of uw kind is jonger dan 25 jaar en heeft een basisbeurs of uw kind zou een basisbeurs hebben als hij in Nederland zou studeren. Daarnaast geldt dat uw kind meegaat naar het buitenland en daar bij u gaat wonen. Let op! U kunt de aanvullende toelage ook krijgen als uw kind achterblijft in Nederland om onderwijs te volgen en direct voorafgaand aan uw vertrek nog bij u thuis woont

10 4. Tegemoetkoming voor verhuizing en nieuwe woonruimte Een belangrijk onderdeel van uw vertrek naar het buitenland is natuurlijk uw nieuwe woonruimte. Het is niet gebruikelijk dat u de nieuwe woonruimte van tevoren gaat bezichtigen. Denkt u dat het in uw geval toch nodig is, neem dan contact op met het DCB. 4.1 Tegemoetkoming huur Als u met uw gezin naar het buitenland vertrekt, of als u voor uw vertrek in Nederland een eigen huishouding voert, zult u in de meeste gevallen in het buitenland een woning zoeken. Defensie kan u een vergoeding voor de huur geven, vergelijkbaar met de huursubsidie. Defensie berekent de tegemoetkoming die u kunt krijgen, over de volgende onderdelen: kale huur van de woning (dus exclusief kosten gas, water, elektra en onderhoud); huur van een garage en een erf als u die samen met de woning moet huren; overige kosten voor bijvoorbeeld onroerendgoedbelasting of een opstalverzekering. Dit is afhankelijk van het land waar u gaat wonen. Voor woonruimte gelden bepaalde richtlijnen die Defensie heeft vastgesteld. Op grond van die richtlijnen verklaart Defensie of uw woning passend is of niet. Uw woning moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw woning is zo gelegen dat uw werkplek, school en winkels goed bereikbaar zijn; De woonomgeving past bij uw status, rang en functie; De woning is goed onderhouden; De woning is zo gelegen dat u en uw gezinsleden zich veilig voelen; De woning is aangesloten op water, gas en elektra (als dat in het woongebied gebruikelijk is); De woning is alleen voor u en uw gezin bestemd; U gebruikt de woning ook daadwerkelijk als woning en niet voor andere doelen; Als er openbaar vervoer in de regio aanwezig is, is de woning zo gelegen dat u daar voor uw woon-werkverkeer gebruik van kunt maken; De huur van uw woning staat in redelijke verhouding tot uw inkomen; De woonruimte is passend voor uw gezinssituatie. Of u een vergoeding kunt krijgen, en hoe hoog die dan uiteindelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Teken nooit een huurcontract voordat Defensie heeft bepaald dat de woonruimte geschikt is. Meer informatie hierover vindt u in de landenbrochure. Huurcontract Voor het opstellen van het huurcontract kunt u een makelaar inschakelen. In het huurcontract zal de eigenaar zelf clausules en eisen opnemen, waar u als huurder aan moet voldoen. Wij raden u aan hier kritisch naar te kijken. Want als u uw verplichtingen niet na kunt komen, zult u de kosten die dat met zich meebrengt zelf moeten betalen. U kunt zelf ook eisen en clausules inbrengen. Kijk voor meer informatie in de landenbrochure. In het contract moet u in ieder geval de zogenoemde diplomaten- of militaire clausule laten opnemen. Die houdt in dat u de huur voortijdig kunt opzeggen als u wordt overgeplaatst. Meestal heeft u dan een opzegtermijn van drie maanden. U mag het huurcontract pas ondertekenen als u goedkeuring heeft van de huisvestingsautoriteit

11 4. Tegemoetkoming voor verhuizing en nieuwe woonruimte Huurwaarborgsom Het komt vaak voor dat u een huurwaarborgsom moet betalen als u een huis gaat huren. Het kan om een flink bedrag gaan. U kunt hiervoor een renteloze lening afsluiten via uw administratieve commandant. Verhuizen binnen uw nieuwe woonland Eenmaal gevestigd in uw nieuwe woonland, kan het gebeuren dat u moet verhuizen. Als u hiervoor toestemming heeft, kunt u een tegemoetkoming krijgen in uw verhuiskosten. Neem in ieder geval altijd eerst contact op met het aanspreekpunt voor huisvesting. Kijk ook in de landenbrochure. Let op! Deze tegemoetkoming is lager dan de eerste tegemoetkoming. Bovendien is de tegemoetkoming belast. Als u uw huis in Nederland aanhoudt Als u uw huis in Nederland aanhoudt, kunt u een tegemoetkoming krijgen in de doorlopende kosten. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: U heeft in het land van plaatsing geen huisvesting via Defensie; U heeft geen tegemoetkoming gekregen in de verhuiskosten; Blijft u binnen Europa, dan moet het gaan om een verblijf tussen zes en 18 maanden; Gaat u buiten Europa wonen, dan moet het gaan om een verblijf tussen zes en 24 maanden. 4.2 Tegemoetkoming verhuiskosten Als uw verblijf in het nieuwe woonland op datum plaatsing 18 maanden binnen Europa of 24 maanden buiten Europa is, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten indien u verhuist naar een door het bevoegd gezag aangegeven plaats of gebied. Deze tegemoetkoming in de verhuiskosten bevat eveneens een tegemoetkoming in de overige kosten, indien u een eigen huishouding voert op de datum van de verplaatsing en de eigen huishouding voortzet na de verhuizing. U kunt een vergoeding krijgen voor de volgende kosten: Ligt uw nieuwe woonland buiten Europa dan betaalt Defensie de verhuizing van uw inboedel en een personenauto of motorrijwiel indien deze tezamen in een 40 voet container passen. Laat u géén personenauto of motorrijwiel naar uw nieuwe woonland transporteren dan maakt u in principe aanspraak op een 20 voet container voor het transporteren van uw inboedel. Indien u echter aanspraak maakt op het gebruik van een 40 voet container voor het transporteren van uw inboedel, dan kunt u géén aanspraak maken op het enkel terug transporteren op rijkskosten van een aldaar in het bezit verkregen personenauto of motorrijwiel. Neemt u bij verplaatsing naar uw nieuwe woonland buiten Europa, geen auto mee op rijkskosten, heeft u recht op een eenmalige uitkering van $ 600,-. Dit bedrag wordt in euro s uitbetaald na inlevering van een kopie van de aankoop nota en het kenteken bewijs. Uw administratieve commandant draagt zorg voor uitbetaling, eventueel gelijk met de declaratie verhuiskosten. Ligt uw nieuwe woonland binnen Europa dan bestaat er geen beperking voor wat betreft transport inboedel. U mag géén personenauto of motorrijwiel voor rijksrekening laten transporteren. Reis- en verblijfkosten voor u (en uw gezin) die u maakt op weg naar uw nieuwe woonland en nieuwe huis

12 4. Tegemoetkoming voor verhuizing en nieuwe woonruimte Dubbele woonlasten Als dubbele woonlasten niet te vermijden zijn, kunt u van Defensie een tegemoetkoming krijgen voor 1 maand. Bij bijzondere omstandigheden kan Defensie deze periode tot ten hoogste 4 maanden verlengen. Het precieze bedrag dat Defensie vergoedt, hangt af van uw situatie. Neem hiervoor contact op met de backoffice van het DCB. Deze tegemoetkoming is boven het maximum van 5.445,00 belast. Eventuele kosten voor een tussenpersoon Het gaat dan om een tussenpersoon die voor u een huurwoning zoekt, bijvoorbeeld een makelaar. zowel in het Buitenland als in Nederland? U krijgt deze kosten alleen vergoed als inschakeling van een tussenpersoon voordeliger is dan zelf een woning zoeken. De vergoeding voor deze kosten is onbelast. Overige kosten (12%) Dit zijn bijvoorbeeld kosten die u maakt voor de inrichting van uw huis. De vergoeding voor dergelijke kosten is tot het maximum bedrag van 5.445,00.onbelast. Alle overige vergoedingen, met uitzondering van de reis- en verblijfskosten, die daarboven uitkomen zijn wel belast. Bij een overzeese verhuizing van uw inboedel en eventueel een motorvoertuig kan de inboedel die niet wordt meegenomen (niet in de container past) voor rijksrekening in opslag worden genomen. Transportkosten Het gaat dan om het transport van uw inboedel. Hoeveel u precies mee kunt nemen, krijgt u te horen voorafgaand aan uw verhuizing. Het in- en uitpakken, het (de)monteren van uw meubels, de verschuldigde invoerrechten over uw inboedel en de verzekering hiervan worden door Defensie betaald. Transportkosten auto (plaatsing buiten europa) Indien u besluit een personenauto of motorrijwiel voor rijksrekening te laten transporteren, dient deze tezamen met uw inboedel te passen in een 40 voet container. Alleen dan komen de verzekeringskosten ook voor rekening van Defensie. Opslagkosten inboedel In het geval uw nieuwe woonland buiten Europa ligt is het transport van uw inboedel beperkt. De inboedel die u niet mee kunt nemen mag dan in opslag worden gegeven. In dat geval betaalt Defensie de kosten van deze opslag gedurende uw verblijf in het nieuwe woonland. Voorschot op verhuiskosten Als u wilt, kunt u een voorschot krijgen op uw verhuiskosten. Dit geeft u aan op uw intakeformulier. Defensie maakt dan ongeveer drie maanden voor uw vertrek het voorschot over naar uw rekening. Tijdelijke huisvesting in Nederland Tussen uw verhuizing en vertrek uit Nederland en de aankomst van u en uw inboedel in het nieuwe woonland kan enige tijd zitten. U heeft dan tijdelijke woonruimte nodig. Het DCB zal op uw aanvraag de tijdelijke woonruimte in Nederland voor u boeken en betalen. Als u zelf iets regelt zonder toestemming van Defensie kunt u geen vergoeding krijgen. U kunt wel een voorkeur voor tijdelijke woonruimte opgeven. Defensie heeft contracten met verschillende bungalowparken,

13 4. Tegemoetkoming voor verhuizing en nieuwe woonruimte zoals bijvoorbeeld Landal Greenparks en Center Parcs. Een aanvraag formulier kunt u downloaden van onze sites. Plaatsing buiten Europa Tijdens uw verhuizing naar het buitenland zult u vanaf een bepaald moment niet meer over uw inboedel kunnen beschikken, omdat die al is ingepakt in een container. Het DCB stelt de inpakdatum vast in overleg met de verhuizer. Deze datum is onder andere afhankelijk van de reisdatum en het beschikbaar zijn van huisvesting in uw nieuwe woonland. Als de datum van vertrek nog even op zich laat wachten, kunt u tijdelijk gaan wonen in een vakantiehuis of bij particulieren, bijvoorbeeld familieleden. Als u in het land van plaatsing nog niet kunt beschikken over definitieve woonruimte, zult u meestal uw intrek nemen in een hotel of appartement. Plaatsing binnen Europa Bij een verhuizing binnen Europa is het gebruikelijk dat u een à twee nachten in een hotel verblijft vanwege de reis naar uw nieuwe woonland en het in- en uitpakken van uw inboedel. U boekt zelf de hotelovernachtingen en kunt de kosten hiervoor achteraf declareren bij Defensie bij de declaratie verhuiskosten. Verblijf in pension Alleen in bijzondere gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor verblijf in een pension. Bijvoorbeeld omdat er geen andere woonruimte beschikbaar is. Eigen bijdrage Voor de tijdelijke huisvesting betaalt u een eigen bijdrage van 15% van uw brutosalaris. Defensie verrekent die bijdrage met uw salaris. Bepaalde kosten zijn altijd voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld kosten voor gas, elektra, water, voeding, huisdieren, kabeltelevisie, telefoon en toeristenbelasting etc. Verder kan Defensie uw eigen bijdrage verhogen met kosten die bij de huur zijn inbegrepen, zoals gas, elektra en water. Eenmaal in uw nieuwe woonland wordt uw eigen bijdrage voor tijdelijke woonruimte verhoogd met het bedrag van uw toelage buitenland. Als u in Nederland in een pension verblijft, is uw eigen bijdrage 50% van de kosten. Als uw kinderen ook in het pension wonen, wordt het bedrag van uw eigen bijdrage vermeerderd met de kinderbijslag die u voor deze kinderen ontvangt. Onder de kosten voor verblijf in pension vallen ook de kosten voor maaltijden. Alle overige kosten, zoals telefoonkosten zijn voor uw eigen rekening. Verblijft u in uw nieuwe woonland in een pension, dan wordt uw eigen bijdrage verhoogd met het bedrag van uw toelage buitenland. Opslagkosten inboedel Zolang u niet over uw inboedel of permanente woonruimte kunt beschikken, betaalt Defensie de kosten voor opslag van uw inboedel

14 5. Huisvesting via Defensie (inwoner / boordplaatser) In bepaalde gevallen is de huisvesting voor u geregeld. U woont dan, op kosten van Defensie, op een compound van de buitenlandse krijgsmacht of van een internationale organisatie. Vaak kunt u daar ook in de kantine eten. Als er geen mogelijkheid is om op de compound te wonen, kunt u met toestemming van Defensie zelf woonruimte zoeken. De woonruimte moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Die zijn afhankelijk van het land waar u gaat wonen. Kijk voor meer informatie in de landenbrochure of informeer bij het DCB. Als u inwonend / boordplaatser bent, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in kosten voor voeding. Deze vergoeding is onbelast. 5.1 Vergoeding voor versturen bagage U kunt op kosten van Defensie maximaal 1 m³ bagage, via uw eigen eenheid, naar uw nieuwe woonland laten vervoeren door DVVO,. Defensie betaalt ook de verzekering van uw spullen tijdens het vervoer. Hiervoor dient u wel het aanvraagformulier transportverzekering in te vullen. Kijk voor meer informatie in de brochure Voorbereiding en vertrek

15 6. Onkostenvergoeding onderwijs Gaan uw kinderen met u mee naar het buitenland? En heeft u recht op de aanvullende toelage voor deze kinderen? Dan kunt u bepaalde vergoedingen krijgen voor het onderwijs. U moet uw kinderen dan wel naar een erkende onderwijsinstelling sturen. Dat is een instelling die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid, of die is goedgekeurd door Defensie. Wilt u weten welke scholen erkend zijn? Informeer dan voor uw vertrek bij de backoffice van het DCB. 6.1 Om welke kosten gaat het? U kunt een tegemoetkoming krijgen voor kosten als schoolgeld. Daarnaast kan Defensie u vergoedingen geven voor bijvoorbeeld examenkosten en kosten voor onderwijsmateriaal. Voor reiskosten naar en van school gelden bepaalde regels. Vaak krijgt u de kosten voor bijvoorbeeld de schoolbus vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van het land waar u gaat wonen. U leest hier meer over in de landenbrochure. Als het in uw nieuwe woonland gebruikelijk is dat kinderen vanaf hun derde jaar al naar de kleuterschool gaan, betaalt Defensie voor die kinderen ook een tegemoetkoming in de kosten. Let op! Het gaat hier echt om kleuteronderwijs en niet om bijvoorbeeld een crèche of peuterspeelzaal. Bijles Nederlands Als uw kinderen op hun nieuwe school geen Nederlandse les kunnen volgen, kan Defensie een tegemoetkoming geven voor bijles Nederlands. Dit geldt voor kinderen vanaf groep 3. Bijles Nederlands is mogelijk via de 'wereldschool' van de stichting IVIO of via Edufax. U kunt uw kinderen hiervoor aanmelden via het DCB. Het inschrijfformulier kunt downloaden via 6.2 Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan? Aan het eind van ieder schooljaar stuurt u alle bewijsstukken van de kosten voor onderwijs naar Defensie. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via Kijk in de landenbrochure bij wie u moet zijn voor uw aanvraag voor de tegemoetkoming. U kunt aan het begin van het schooljaar ook om een voorschot vragen. Aan het eind van het jaar verrekenen wij dit voorschot met het totaalbedrag waar u recht op heeft. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 7.1 Vergoeding voor extra kosten kleding Mogelijk verhuist u naar een gebied waar het klimaat zodanig anders is, dat u uw kleding daarop moet aanpassen. Gaat u voor een periode van minimaal 24 maanden in de tropen wonen, en gaat u daar als militair werken dan krijgt u van Defensie een tropenuitrusting. Als u samen met uw gezin vertrekt, krijgt u voor uw gezin een tegemoetkoming in kledingkosten. Ook hiervoor geldt dat u daar dan wel ten minste 24 maanden moet gaan wonen. De uitzondering wordt gemaakt voor de militairen met bestemming Nederlandse Antillen en Aruba, waar 9 en 12 maanden gangers Kaki en/ of tropen wit verstrekt krijgen

16 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten Tropenuitrusting Bent u al eerder uitgezonden naar de tropen? Dan krijgt u een vergoeding om de uitrusting die u eerder kreeg, aan te vullen en versleten onderdelen te vervangen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw rang en van het aantal maanden dat is verstreken sinds uw vorige verblijf in de tropen. Let op! Een deel van de tropenuitrusting voor vrouwen moet op maat worden gemaakt, evenals het tropen DT en Toetoep. Wij adviseren u drie maanden voor uw vertrek de kleding te laten maken, zodat u zeker weet dat u alles op tijd heeft. U krijgt de tegemoetkoming voor de gezinsleden (alleen >24 maanden) ongeveer drie maanden voordat u vertrekt, zodat u de mogelijkheid heeft passende kleding aan te schaffen. Stel dat uw vertrek om de een of andere reden niet doorgaat, dan moet u het bedrag terugbetalen. Mocht u eerder dan gepland teruggaan naar Nederland, dan betaalt u een deel van het bedrag terug, afhankelijk van het aantal maanden dat u eerder teruggaat. 7.2 Tegemoetkoming huurauto De kosten van inhuur van vervoer gedurende de periode dat de naar of vanuit het buitenland geplaatste militair, ten gevolge van de verscheping van zijn inboedel, niet over zijn auto kan beschikken worden vergoed tot een maximum bedrag. Niet van toepassing DBZV. 7.3 Tegemoetkoming voor aanschaf auto In bepaalde landen (Nederlandse Antillen, Aruba, de Verenigde Staten van Amerika of Canada) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de lokale aanschaf van een auto, indien u geen auto naar het land van plaatsing heeft laten verschepen. Meer informatie staat in de betreffende landenbrochures. 7.4 Aanloopkosten: renteloze lening Voor overige kosten die u maakt in de aanloop van uw vertrek, kunt u bij Defensie een renteloze lening aanvragen. U moet dan wel ten minste zes maanden in het buitenland verblijven. De looptijd van de lening is maximaal 24 maanden. U kunt op z'n vroegst een maand voordat u naar het buitenland vertrekt van de lening gebruikmaken en uiterlijk een maand na uw aankomst. U kunt op uw intakeformulier aangeven of u hiervan gebruik wilt maken

17 8. Onkostenvergoeding voor bezoek aan gezin en familie Binnen Europa Als u alleen naar het buitenland bent vertrokken en uw gezin is achtergebleven in Nederland, kunt u een vergoeding krijgen voor kosten voor bezoek aan uw gezin. Deze vergoeding krijgt u 4 x per 4 weken indien het een plaatsing in België of Duitsland betreft. Bent u in een ander Europees land geplaatst, dan is de vergoeding 1 x per 2 weken. Bent u nog thuiswonend dan krijgt u deze vergoeding 1x per 4 weken. Buiten Europa Als u alleen naar het buitenland bent vertrokken en uw gezin is achtergebleven in Nederland, kunt u een vergoeding krijgen voor kosten voor bezoek aan uw gezin. Deze vergoeding krijgt u 1 x per 9 maanden. Bent u nog thuiswonend dan krijgt u deze vergoeding ook 1 x per 9 maanden. Bent u met uw gezin verhuisd naar het land van plaatsing krijgt u eenmaal per 24 maanden een vergoeding voor familiebezoek in Nederland. Deze vergoeding geldt ook voor gezinsleden die bij u in het buitenland wonen. Bent u voor 4 jaar of korter (3 jaar) geplaatst dan heeft u in die laatste periode ook aanspraak op een vergoeding voor familiebezoek in Nederland. Deze reis kunt u combineren met het zoeken naar woonruimte in Nederland. Achtergebleven kind Bent u met uw gezin verhuisd naar het land van plaatsing en is er een in Nederland achtergebleven kind, heeft u voor dat kind eenmaal per plaatsingsperiode van 12 maanden aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woonplaats van het kind en de woonplaats van de militair buiten Europa. Definitie achtergebleven kind: het buiten het land van plaatsing verblijf houdende ongehuwde kind van de militair, dat minderjarig is of waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag dan wel op studiefinanciering in de zin van de Wet studiefinanciering 2000; het kind wordt geacht minderjarig te zijn tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van 18 jaar bereikt

18 9. Vergoeding voor ziektekosten Tijdens uw verblijf in het buitenland bent u op dezelfde manier als in Nederland verzekerd voor ziektekosten. Dat betekent dat u de ziektekosten die u voor uzelf maakt, vergoed krijgt. Als u met uw gezin naar het buitenland vertrekt wordt u geadviseerd uw gezinsleden te verzekeren bij Univé/Zorgzaam. Let op! De eigen bijdrage in het buitenland is vaak hoog. Wij adviseren u dan ook een (extra) aanvullende verzekering af te sluiten. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van Univé/Zorgzaam. U kunt in uw nieuwe woonland gratis gebruikmaken van geneeskundige en tandheelkundige voorzieningen van Defensie. Afhankelijk van het land waar u woont, moeten uw gezinsleden hiervoor betalen. Voor een bezoek aan de tandarts moeten uw gezinsleden meestal een saneringsverklaring hebben. 9.1 Tegemoetkoming Ziektekosten Buitenland 200%+ 9.2 Procedure Defensie en de centrales van overheidspersoneel hebben op 7 februari 2006 een aantal zogenaamde technische afspraken gemaakt over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor defensiepersoneel. Waar het gaat om ziektekosten en vergoedingen zijn voor een aantal doelgroepen de volgende afspraken gemaakt. De, met toestemming van de minister van Defensie, in het buitenland wonende gezinsleden van in het buitenland geplaatste actief dienende militairen en burgermedewerkers en hun volwassen gezinsleden, kunnen na invoering van de Zorgverzekeringswet mogelijk worden geconfronteerd met hogere premielasten voor ziektekosten in het land waarin zij woonachtig zijn. Defensie is bereid het deel van de per 1 januari 2006 verzekerde ziektekosten dat aantoonbaar het niveau van 200% van het Nederlands prijspeil overstijgt, tot 1 januari 2007 te vergoeden op declaratiebasis. Over hoe dit gedeclareerd kan worden, staat beschreven in deze procedure. De procedure kent twee varianten. De eerste variant is van toepassing wanneer er een contactpersoon CHC in het woonland aanwezig is. De tweede variant is van toepassing wanneer er geen contactpersoon CHC in het woonland aanwezig is. 9.3 Uitgangspunten Bij deze procedure gelden de volgende uitgangspunten. Doelgroepen: - Gezinsleden van de in het buitenland 1 geplaatste militairen; - Burgermedewerkers van het ministerie van Defensie; - Gezinsleden van in het buitenland 2 geplaatste burgermedewerkers. De declaraties gaan over de periode tot De declaraties over deze periode en die betrekking hebben op de 200%+ vergoeding kunnen tot 1 april 2007 worden ingediend. 1 Onder buitenland wordt verstaan alle landen buiten Nederland. 2 Onder buitenland wordt verstaan alle landen buiten Nederland. 3 Of zover eerder of later als nodig blijkt te zijn

19 9. Vergoeding voor ziektekosten 9.4 Procedure variant 1: procedure met contactpersoon CHC Indien er een contactpersoon in het woonland aanwezig is is de procedure omtrent het declareren van de bovenmatige ziektekosten als volgt. Hierbij wordt wel het onderscheid gemaakt of betrokkene wel of niet bij Zorgzaam of Univé is verzekerd. Univé of Zorgzaam verzekerd 1. Door betrokkene wordt conform de daarvoor geldende procedures de rekening ingediend bij de contactpersoon Clearing House Constructie (CHC). Betrokkene ontvangt conform normale procedure een afrekenspecificatie van Univé. Op deze afrekenspecificatie staat vermeld welk deel in aanmerking komt voor de 200%+ vergoeding. 2. Aan de hand van de afrekenspecificatie dient betrokkene een DF189 formulier in bij de contactpersoon CHC. De contactpersoon CHC betaald de vergoeding aan de betrokkene. Niet Univé of Zorgzaam verzekerd 1. Rekening wordt door betrokkene bij de contactpersoon ingediend. Hierbij moeten de volgende stukken mee worden gestuurd. Kopie van de rekening De polis en de voorwaarden van de verzekering (kopie). Afrekening van de verzekeraar waaruit blijkt welk deel van de genoemde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komt. Ingevuld DF189 formulier. 2. De contactpersoon CHC controleert aan de hand van de meegestuurde stukken welk deel van de rekening boven de 200%+ norm valt. Hiervoor worden de stukken naar Univé gestuurd. Univé beoordeelt en stuurt een advies aan de contactpersoon CHC. De contactpersoon CHC maakt de vergoeding over aan betrokkene en stuurt betrokkene een bericht over de uitkomst van de declaratie. 9.5 Procedure variant 2: procedure zonder contactpersoon CHC Indien er geen contactpersoon CHC in het woonland aanwezig is is de procedure omtrent het declareren van de bovenmatige ziektekosten als volgt. Hierbij wordt wel het onderscheid gemaakt of betrokkene wel of niet bij Zorgzaam of Univé is verzekerd. Univé of Zorgzaam verzekerd 1. De rekening wordt door betrokkene ingediend bij Univé, conform de daarvoor geldende procedures. Univé kijkt bij defensiemedewerkers automatisch naar welk deel boven de 200%+ valt. Dit wordt zichtbaar gemaakt op de afrekenspecificatie die betrokkene ontvangt van Univé. 2. Aan de hand van de afrekenspecificatie kan door betrokkene een DF189 formulier worden ingediend bij ministerie van Defensie (zie het adres en contactpersoon hieronder). Defensie maakt de vergoeding over aan betrokkene

20 9. Vergoeding voor ziektekosten Niet Univé of Zorgzaam verzekerd 1. De rekening wordt door betrokkene gestuurd naar het ministerie van Defensie onder vermelding van declaratie vergoeding 200%+ ziektekosten (zie het adres en contactpersoon hieronder). Hierbij moeten de volgende stukken mee worden gestuurd. Kopie van de rekening De polis en de voorwaarden van de verzekering (kopie). Afrekening van de verzekeraar waaruit blijkt welk deel van de genoemde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komt. Ingevuld DF189 formulier. Het ministerie van Defensie controleert aan de hand van de meegestuurde stukken welk deel van de rekening boven de 200%+ norm valt. Hiervoor worden de stukken naar Univé gestuurd. Univé beoordeelt en stuurt een advies aan Defensie retour. Defensie maakt de vergoeding over aan betrokkene. Defensie stuurt betrokkene een bericht over de uitkomst van de declaratie. 9.6 Adres en contactpersoon Defensie: Ministerie van Defensie Hoofddirectie Personeel Declaratie vergoeding 200%+ ziektekosten buitenland t.a.v. mevrouw M. Adriaansen MPC 58 B Postbus ES Den Haag The Netherlands

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

De Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten van Amerika De Verenigde Staten van Amerika 1. Algemene informatie over de Verenigde Staten 1.1 Geografische ligging en klimaat 1.2 Tijdsverschil 1.3 Afwijkende maten, gewichten, temperatuur 1.4 Contacten met bevolking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

De financiële wegwijzer voor pleegouders

De financiële wegwijzer voor pleegouders De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz. 2 2. De pleegvergoeding blz. 2 3. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 4. Inhouding op het basisbedrag blz. 3 5. Vrijwillige pleegzorg blz.

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie