Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs"

Transcriptie

1 Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs

2 Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen Roerende inkomsten Strijd tegen de fiscale fraude Pensioenen, aandelenopties, belastingvermindering i i Btw Varia Q&A 1

3 Financiering van Financiering van ondernemingen

4 Notionele interestaftrek plafonnering van het tarief Evolutie tarief Aanslagjaar Normaal tarief Tarief KMO s ,442% 3,942% ,781% 4,281% ,307% 4,807% ,473% 4,973% ,8% 4,3% ,425% 3,925% Maximumtarief wordt vastgesteld op 3% vanaf aanslagjaar 2013 (3,5% voor KMO s) 3

5 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Quid notionele interestaftrek wanneer geen verrekening mogelijk wegens onvoldoende winst of verlies? Nu: mogelijkheid tot overdracht naar 7 volgende belastbare tijdperken Regeerakkoord: Voor de toekomst: opheffing overdraagbaarheid In het verleden opgebouwde stock (per 31/12/2011 of later): Overdracht blijft mogelijk (maximum 7 belastbare tijdperken) Aftrek overgedragen notionele interestaftrek wordt laatste bewerking in berekening belastbare basis vennootschapsbelasting Aftrek beperkt tot 60% van de belastbare basis niet van toepassing op 1ste Mio EUR winst Uitschuifregeling: overdraagbaarheid van in het verleden opgebouwde stock die niet kan worden afgetrokken door toedoen van beperkingen onbeperkt in de tijd 4

6 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Bewerkingen: 1ste bewerking: belastbare gereserveerde winst + verworpen uitgaven + uitgekeerde dividenden 2de bewerking: verdeling volgens oorsprong 3de bewerking: niet-belastbare bestanddelen 4de bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 5de bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten 6de bewerking: notionele interestaftrek van het jaar 7de bewerking: vorige verliezen 8ste bewerking: investeringsaftrek 9de bewerking: aanwending overgedragen notionele interestaftrek van het verleden 5

7 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Voorbeeld: Jaar x Beginsaldo overgedragen g notionele interestaftrek: 10 Mio EUR Belastbare basis vóór laatste bewerking: 10 Mio EUR Aftrek overgedragen notionele interestaftrek beperkt tot 1 Mio EUR + 60% van 9 Mio EUR = 6,4 Mio EUR Belastbare basis nà laatste bewerking: 10 Mio EUR 6,4 Mio EUR = 3,6 Mio EUR Eindsaldo overgedragen g notionele interestaftrek: 3,6 Mio EUR Door beperkingen niet-afgetrokken overgedragen notionele interestaftrek van 3,6 Mio EUR kan onbeperkt in de tijd worden overgedragen 6

8 Notionele interestaftrek - trends Inwerkingtreding : aanslagjaar 2013 Korte termijnfinanciering + cash vs lange termijnfinanciering Alternatieve financieringsmethode Versnellen inkomsten 7

9 Thin cap Huidig regime (artikel 198, 11 WIB): Verwerping van aftrek van interesten van leningen wanneer verkrijger niet onderworpen is aan inkomstenbelasting, of voor die inkomsten, onderworpen is aan een aanzienlijk gunstiger aanslagregeling dan die voortvloeiend uit het gemeen recht in België Voor zover bedrag leningen hoger is dan 7 x som van belaste reserves begin belastbaar tijdperk en gestort t kapitaal eind belastbaar tijdperk 8

10 Thin cap Huidig regime verruimd naar verhouding 5 op 1 en naar leningen vanuit intragroepsvennootschappen. Definitie groep: art. 11 W.Venn. Niet: leningen toegekend door financiële instellingen Anti-misbruikbepaling: door derden gewaarborgde of gefinancierde leningen (hoofddoel is belastingontwijking) Inwerkingtreding: nog te bepalen bij KB, maar uiterlijk op 1 juli 2012 Ministerraad van 27 april 2012 keurt oplossing voor cash pooling (netting) goed 9

11 Thin cap Kunnen we nu zonder probleem leveragen tot 5 op 1? Huidige beperkingen blijven bestaan Quid hybride leningen, transparante entiteiten? 10

12 Thin cap overzicht omringende landen Duitsland Ratio Bedoelde leningen Maximum 30% EBITDA Frankrijk 1,5/1 Leningen toegekend of gewaarborgd door verbonden partijen Luxemburg 6/1 Aandeelhoudersleningen ter financiering van deelnemingen en onroerend goed Nederland d 3/1 Leningen toegekend e door verbonden partijen Verenigd Koninkrijk Geïntegreerd in transfer pricing regels 11

13 Bedrijfswagens en Bedrijfswagens en andere voordelen

14 Bedrijfswagens Huidig regime: formule: VAA = aantal privé-km x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt aantal privé-km: of km indien werknemer op minder of meer dan 25 km woont van plaats van tewerkstelling CO2-coëfficiënt: Dieselwagens: 0,00237 Benzinewagens: 0,00216 Voorbeelden (5000 km): VW Polo 1,2 Tdi bluem. : km x 87 gco²/km x 0, = (551) BMW 318D : km x 136gCO²/km x 0,00237 = (862) Mercedes E 200D : km x 134gCO²/km x 0,00237 = (850) 13

15 Bedrijfswagens Akkoord: berekening voordeel van alle aard in functie van CO2-uitstoot, cataloguswaarde voertuig en leeftijd voertuig Formule: VAA = cataloguswaarde x % (CO2-coëfficiënt) x 6/7 Cataloguswaarde: catalogusprijs van voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier incl opties en werkelijk betaalde btw, excl. kortingen, verminderingen, ristorno s, 14

16 Bedrijfswagens Cataloguswaarde wordt aangepast in functie van de ouderdom van het voertuig (in alle gevallen) te rekenen vanaf datum van eerste inschrijving voertuig Periode sinds 1 ste inschrijving* Percentage Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot t 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% * Elke begonnen maand telt voor volledige maand 15

17 Bedrijfswagens Basis CO2-coëfficiënt: 5,5% voor uitstoot van 95 g/km voor dieselwagens 115 g/km voor benzinewagens Te verhogen of te verlagen met 0,1% per g/km tot maximum 18% en minimum 4% Minimum voordeel per jaar: EUR (waarde 2012 te indexeren) Automatische aanpassing berekeningswijze aan evolutie CO2-uitstoot wagenpark Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

18 FAQ gepubliceerd door FOD Financiën (1) Eigen bijdrage Geactualiseerde versie van 13 april 2012 Eigen bijdrage is verrekenbaar met het voordeel Voorheen werd eigen bijdrage zeer ruim opgevat Nu restrictieve FAQ van de fiscus: Niet eigen schade die de werknemer moet betalen nav ongeval Niet winterbanden die de werknemer zelf voorziet Niet kosten van car wash die de werknemer zelf draagt Niet de benzinekosten die de werknemer zelf moet dragen Niet de (BA)- verzekeringskosten die de werknemer zelf draagt Niet de trekhaak en fietsdrager die de werknemer zelf installeert Wel : eigen bijdrage voor bijkomende opties / accessoires binnen kader ter beschikkingstelling / cataloguswaarde wagen. Maar catalogusprijs wordt verhoogd met waarde opties idem voor upgrade naar hoger segment (bovenstaande voorbeelden verhogen cataloguswaarde niet en mogen dus niet in aanmerking worden genomen) 17

19 FAQ gepubliceerd door FOD Financiën (2) gebruik meerdere voertuigen Werknemer/bedrijfsleider heeft de beschikking over 2 wagens Voor iedere wagen apart voordeel berekenen Werknemer/bedrijfsleider heeft de beschikking over een wagen en ander vervoer (motor, fiets ) Normaal voordeel voor de wagen berekenen Mogelijk apart bijkomend voordeel voor het andere vervoer Pro rata temporis regel : voordeel van alle aard wordt berekend in functie van het tijdsverloop tijdens hetwelk je over de bedrijfswagen hebt kunnen beschikken (bv : je krijgt pas een bedrijfswagen na 6 maanden => VAA bedrijfswagen x 6/12 of je schakelt na 6 maanden van wagen A over naar wagen B => berekening in verhouding tot het gebruik van de wagen) uitz. vervangwagens g De berekening gebeurt op basis van het aantal kalenderdagen dat men een wagen ter beschikking had. 18

20 Inwerkingtreding bedrijfsvoorheffing tov eindbelasting (aangifte) Overgangsregeling voor payroll verwerking! Ondertussen herziene regeling nog deels van toepassing. Voorbeeld payroll verwerking 2012 BMW 318D: 23 maanden oud op 1 april; 25 op 1 juni 1 januari 30 april: x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 209,83 /mnd 1 mei 30 mei: ( x 94%) x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 197,25 /mnd 1 juni 31 december: ( x 88%) x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 184,66 /mnd Voorbeeld eindbelasting 2012 BMW 318D: 23 maanden oud op 1 april; 25 op 1 juni 1 januari 30 mei: ( x 94%) x 6/7 x 9,6% = x 5/12 = 986,25 1 juni 31 december: ( x 88%) x 6/7 x 9,6% = x 7/12 =1.292,66 19

21 Bedrijfswagens Aftrek van werkelijke beroepskosten in de personenbelasting Woon werkverkeer (0,15 euro per km) maar beperkt tot het belastbaar voordeel eventueel te verhogen met de persoonlijke bijdrage Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

22 Bedrijfswagens Verworpen uitgave toe te voegen in hoofde van werkgever: 17% van voordeel werknemer FAQ: voordeel mag worden verminderd met eigen bijdrage werknemer Verwachte nieuwe wetgeving: verworpen uitgaven worden verhoogd met 17% van voordeel, ongeacht of werknemer bijdrage heeft betaald Bovenop reeds toegepaste beperking autokosten In elk geval in belastbare basis vermeld Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

23 Bedrijfswagens - Voorbeeld Keren we terug naar ons voorbeeld VW Polo 1,2 Tdi bluem. : km x 87 gco²/km x 0,00237 = (551) BMW 318D : km x 136gCO²/km x 0,00237 = (862) Mercedes E 200D : km x 134gCO²/km x 0,00237 = (850) Nieuwe regeling Personenbelasting VW Polo 1,2 Tdi bluem. : x 6/7 x 4,7% = 691 min (642) BMW 318D : x 6/7 x 9,6% = (1.347) wagen is 18 maanden oud: 94% x = (1.266) Mercedes E 200D : x 6/7 x 9,4% = (1.659) Wagen is 50 maanden oud: 76% x = (1.260) Nieuwe regeling Vennootschapsbelasting VW Polo 1,2 Tdi bluem. : 691 minimum x 17% = 204 (69) BMW 318D : x 17% = 428 (145) Mercedes E 200D : x 17% = 527 (179) 22

24 Bedrijfsleiders voordelen van alle aard Regeerakkoord Verhoging forfait voor kosteloze verstrekking aan bedrijfsleiders (en leidinggevend personeel) van: Verwarming: van tot EUR Elektriciteit, gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming: van 820 tot 910 EUR Verhoging forfait voor kosteloze ter beschikkingstelling door rechtspersoon van gebouwd onroerend goed 100/60 van geïndexeerd KI indien KI (niet-geïndexeerd) groter is dan 745 EUR x 3,8 (ipv x 2 nu) Indexatie forfaits verwarming en elektriciteit in de toekomst 23

25 Roerende e inkomsten

26 Wat wijzigt niet? Geen wijziging aan DBI Geen invoering vermogensbelasting Geen wijziging g aan belastingregime g van meerwaarden op aandelen in hoofde van natuurlijke personen Geen aanpassing regime van de spaarboekjes / geen afschaffing vrijstelling roerende voorheffing 25

27 Meerwaarden op aandelen (vennootschapsbelasting) Huidig regime : vrijstelling Taxatievoorwaarde 100% Akkoord: vrijstelling Minimale bezitsduur (1 jaar) Taxatievoorwaarde 100% Indien extra voorwaarde niet wordt nageleefd: belast aan afzonderlijk tarief van 25% Minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen blijven niet aftrekbaar Algemene uitzondering voor financiële instellingen (handelsportefeuille) In principe vanaf aanslagjaar

28 Roerende inkomsten Harmonisering tarief roerende voorheffing Nu: in principe : Vrijstelling eerste schijf interesten op spaarboekjes (< euro) 15 % voor interesten (uitzonderlijk nog 25 %) 10 % voor liquidatieboni en inkoopboni 15 % of 25 % voor dividenden Bevrijdende roerende voorheffing 27

29 Roerende voorheffing Akkoord: Geen wijziging spaarboekje Vrijstelling < EUR 15% > EUR 21% voor interesten en dividenden 10 % voor liquidatieboni 25 % voor interesten en dividenden die voorheen aan 25 % waren onderworpen. 15 % voor staatsbon intekenperiode tussen 24/11/11 en 02/12/11 Inwerkingtreding voor inkomsten toegekend, betaalbaar gesteld vanaf 1/01/2012 Toepassingen: Leningen / obligaties / kasbons / staatsbon: 21% G.B.F. zonder ventilatie: 25% Vastgoedcertificaten: 21% Tak 21/23 vrijstelling R.V. behouden 28

30 Roerende inkomsten Bijkomende heffing op roerende inkomsten Aanvullende crisisbijdrage van 4% voor roerende inkomsten (interesten en dividenden > EUR) Niet van toepassing op liquidatieboni, vrijgestelde alsook belaste interesten op spaarboekje, inkomsten uit staatsbons (uitgegeven 24/11-2/12/2011) en evenmin op dividenden onderworpen aan RV van 25 % Liquidatieboni, vrijgestelde interesten op spaarboekje en interesten uit hogervermelde staatsbons dienen niet meegerekend te worden bij berekening van EUR 29

31 Roerende inkomsten Heffingswijze: via aangifte (na toestemming aan schuldenaar van de roerende voorheffing of aan uitbetalende instantie voor mededeling informatie aan centraal aanspreekpunt bij dienst van de FOD Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties) via bronheffing (met mogelijkheid tot vraag om teruggaaf van teveel betaalde via de aangifte) Inwerkingtreding : inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari

32 Roerende inkomsten Meldingsplicht: Schuldenaars van de RV (in geval van effecten op naam) of uitbetalende instanties (in alle andere gevallen) moeten alle dividenden en interesten melden bij een centraal aanspreekpunt (bij dienst van FOD Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties). Niet voor roerende inkomsten onderworpen aan 21 % die aan de bron de 4 % ondergingen (behalve indien aan bron ingehouden bijdrage niet effectief wordt gedragen door verkrijger van de inkomsten) Aangifteverplichting: Bevrijdend karakter van de RV behoort tot het verleden! Verplichting alle roerende inkomsten aan te geven tenzij interesten en dividenden waarop % RV werd ingehouden (m.a.w. gewone dividenden (25% RV) steeds aangeven). 31

33 Roerende inkomsten Bedrag Basis Dividend à 25% Interest à 21% Belaste interesten spaarboekje Vrijgestelde interesten spaarboekje Dividend à 21% Liquidatiedividend Meerwaarden Tt Totaal % op ( ) 020) of = 169 <20.020> 32

34 Beurstaks Toepassingsgebied Verrichtingen m.b.t. effecten op de secundaire markt Met als voorwerp Belgische of vreemde openbare fondsen In België aangegaan of uitgevoerd Tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon 33

35 Beurstaks Verhoging tarieven en plafonds met 30% Tarieven 0.22% (standaard) 0.09% (verlaagd) 0.65% (kapitalisatiebevek s) Plafonds 975 EUR (kapitalisatiebevek s) 650 EUR (andere) Inwerkingtreding: beurstransacties uitgevoerd vanaf 1 januari 2012 Verdere verhoging in de pijplijn Standaard: d tarief van 0.25% en plafond van 740 EUR Kapitalisatiebevejk s: tarief van 1% en plafond van EUR 34

36 Omzetting effecten aan toonder Verplichte omzetting van effecten aan toonder uiterlijk tegen eind 2013 Belasting op omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten/nominatieve effecten 1% voor omzettingen in % voor omzettingen in 2013 Maatstaf van heffing, op datum van neerlegging : Genoteerde effecten : laatste koers vóór de datum van neerlegging Niet genoteerde effecten van schuldvorderingen : nominaal bedrag kapitaal schuldvordering Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen : laatst berekende inventariswaarde vóór de datum van neerlegging Andere : boekwaarde van de effecten, interesten niet inbegrepen, op de dag van de neerlegging, te ramen door diegene die de omzetting heeft bewerkt 35

37 Strijd tegen de fiscale fraude

38 Strijd tegen de fiscale fraude Algemene anti-misbruikbepaling huidig artikel WIB 92 Aan de administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt. Rechtspraak van het Hof van Cassatie Respect voor de rechtsgevolgen van de akten: de nieuwe kwalificatie moet niet-fiscale rechtsgevolgen hebben die gelijkaardig zijn aan het eindresultaat van de juridische akten van de partijen Regeerakkoord Wijziging van de bepaling om de herkwalificatie toe te staan zonder dat de fiscus het bestaan van identieke of gelijksoortige rechtsgevolgen naar burgerlijk recht moet aantonen Voorontwerp van programmawet kritiek van Raad van State 37

39 Strijd tegen de fiscale fraude Programmawet: wijziging artikel 344, 1 WIB Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt: 1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of 2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik ik niet heeft plaatsgevonden 38

40 Strijd tegen de fiscale fraude Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2013 alsmede op rechtshandelingen of geheel van rechtshandelingen gesteld tijdens belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op 6 april 2012 en dat verbonden is aan aanslagjaar Elke wijziging die vanaf 28 november 2011 aan de afsluitdatum wordt aangebracht, is zonder uitwerking Ook van toepassing in registratie- en successierechten: Inwerkingtreding: op rechtshandelingen of geheel van rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 Toelichting in circulaire van 4 mei

41 Strijd tegen de fiscale fraude Verderzetting van de strijd tegen de turbo-vruchtgebruik -constructies Betere controle, of Wetgevend initiatief met betrekking tot waardering voordeel van alle aard Buitenlandse rekeningnummers moeten vanaf aanslagjaar 2013 worden gemeld aan het centraal aanspreekpunt bij de FOD Financiën. De melding zal moeten worden bevestigd in de aangifte. Beperking van betaling in contanten Van naar Vanaf 1 januari 2014: Ook voor dienstprestaties 40

42 Strijd tegen de fiscale en sociale fraude Verhoogde harmonisatie van de onderzoeks- en procedureregels voor de federale belastingen Verbetering van de samenwerking tussen de sociale en fiscale controlediensten Bijkomend personeel Verbetering van de uitwisseling van gegevens tussen inspectiediensten, openbare sociale zekerheidsinstellingen, belastingadministratie, Kruispuntbank Ondernemingen en derde organismen Versterking van de strijd tegen de schijnzelfstandigen In overleg met de sectoren Invoering van een weerlegbaar vermoeden van een band van ondergeschiktheid wanneer bepaalde criteria zijn vervuld 41

43 Pensioenen, aandelenopties, belastingvermindering

44 Pensioenbeloftes Individuele pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders Verplichte externalisering vanaf 1 januari 2012 Naar verzekeringsmaatschappij ppj Naar pensioenfonds Onderworpen aan een premietaks van 4,4% Bestaande interne voorzieningen i Aangekondigde d maatregel Geen verplichting tot externalisering, wel aanmoediging Vrijstelling van de taks van 4,4% indien externalisering binnen periode van 3 jaar Afzonderlijke belasting van 1,75% Op bedrag van bestaande voorzieningen op het einde van het belastbaar tijdperk verbonden met aanslagjaar 2012 Mogelijkheid om de taks te spreiden over 3 jaar, met jaarlijks tarief van 0,6% Belasting niet aftrekbaar als beroepskost 43

45 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen Voorwaarden voor aftrek Definitieve storting aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds in EER Verschuldigd krachtens een pensioenplan dat Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) en verzekeringswetgeving respecteert Niet discriminerend is Vormvereisten Nieuwe aangekondigde voorwaarde: verstrekken van nodige informatie aan DB2P (Sigedis) WAP aanvullende pensioenen vanaf 2012 Werkgeversbijdragen Persoonlijke bijdragen WAPZ aanvullende pensioenen vanaf % regel 44

46 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen «80%-regel» 80% regel wordt herbekeken Invoering van een absoluut plafond Totaal pensioen (1ste en 2de pijler) mag niet hoger zijn dan het hoogste ambtenarenpensioen HuidigeH stand van zaken Piste absoluut plafond is verlaten Bijkomende heffing op «hoge» bijdragen Tarief? 1,5% Basis? Premies hoger dan EUR /jr 000/jr per persoon? Premies die resulteren in pensioen hoger dan hoogste ambtenarenpensioen? 45

47 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen In hoofde van de werknemer Op het moment van pensioenopbouw Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Huidig regime: berekend op basis van een bijzonder gemiddeld tarief Minimum 30% - maximum 40% Loonadministratie: belastingvermindering van 30% mag geanticipeerd worden Aangekondigde g regeling g 30% voor iedereen Maatregel nog niet ingevoerd RetroactiefR t ti f vanaf 1 januari

48 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen In hoofde van de werknemer Op het moment van uitkering van pensioenkapitaal Gedeelte pensioen opgebouwd door werkgeversbijdragen Huidig regime Begroting ,5% 60 tot 64 jaar 20% 60 jaar 18% 61 jaar 16,5% 62 tot 64 jaar of naar aanleiding van pensionering 10% 65 jaar 10% 65 jaar In geval van overlijden: 16,5% (geen wijziging) Sportbeoefenaars: Mogelijkheid om pensioenkapitaal op leeftijd van 35 te laten uitkeren Belastingtarief: 20% 47

49 Lange termijnsparen Aangekondigde maatregel : eenmalige vervroegde heffing van 6,5% Individuele levensverzekeringscontracten en pensioensparen (spaarrekeningen) Theoretische afkoopwaarde samengesteld door premies gestort vóór 1 januari 1993 Indien fiscaal voordeel bij storting van premies Vrijstelling voor: Contracten die uitsluitend voorzien in voordelen bij overlijden Contracten die de aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen waarborgen Bijgevolg: g latere heffing verlaagd tot 10% Piste om heffing ook op 2de pijler pensioenen (gedeelte opgebouwd door persoonlijke bijdragen) te innen is verlaten Belasting op lange termijnsparen (verlaagd tot 10%) is al een vervroegde heffing! 48

50 Aandelenopties Voordeel belastbaar op moment van toekenning van de opties Ten laatste 60 dagen vanaf aanbod Waardering van het voordeel Beursgenoteerde opties: slotkoers van de optie op de dag voorafgaand aan het aanbod Niet-beursgenoteerde opties: 15 % of 7,5 % van de waarde van de onderliggende aandelen (in principe) Begroting 2012: 18% (of 9%) van de waarde van de onderliggende aandelen Te onderstrepen Voorziene inwerkingtreding: aanbod vanaf 1 januari 2012 Systeem van Over-the-counter opties zou mogelijk blijven 49

51 Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen Regeerakkoord Aftrekbare uitgaven: omvorming in belastingverminderingen Worden bedoeld: De aftrek voor enige en eigen woning De kosten van kinderopvang De giften uitzondering: de onderhoudsuitkeringen 50

52 Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen Belastingverminderingen Vaststelling van twee tarieven van 30% en 45% Afschaffing van de verminderingen voor energiebesparende uitgaven (bevoegdheid die zal worden overgedragen naar de Gewesten) Uitzondering : dakisolatie 30 % Zonder mogelijkheid tot overdracht Contracten afgesloten voor 28/11/2011 en werken uitgevoerd in 2012 : belastingvermindering blijft Overdracht van overschotten van vermindering van vorige aanslagjaren blijft behouden 51

53 Belangrijkste aftrekbare uitgaven/belastingverminderingen: korte samenvatting Huidig regime Begroting 2012 Onderhoudsuitkeringen 80% aftrekbaar Marginaal tarief 80% aftrekbaar Marginaal tarief Giften aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Kosten kinderopvang aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Enige woning aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Energiebesparende uitgaven behalve dakisolatie belastingvermindering 40% van het bedrag van de uitgaven Max / / Beperkte 30% belastingvermindering Pensioensparen Persoonlijke bijdragen aanvullend pensioen Individuele levensverzekering belastingvermindering Bijzonder gemiddeld tarief (30 % - 40%) belastingvermindering 30% Dienstencheques belastingvermindering 30% belastingvermindering 30% 52

54 BTW

55 Budgettaire maatregelen 2012 : Nieuwigheden op vlak van btw Diensten van notarissen en (gerechts)deurwaarders onderworpen aan btw vanaf 2012 Momenteel zijn de juridische beroepen niet aan btw onderworpen in België Verandering vanaf 2012: Diensten van notarissen en (gerechts)deurwaarders aan btw onderworpen Diensten van advocaten worden niet beoogd door deze regeling Datum van inwerkingtreding 1 januari 2012 Praktische toepassing: Aankoop van een woning van EUR in Brussel of Wallonië Registratierechten (12,5 %) = EUR Honorarium notaris: EUR + 21% = EUR 2.617,23 (+ 454 EUR) Abonnement op betaaltelevisie De btw op betaaltelevisie stijgt van 12% naar 21% inwerkingtreding op 1 januari

56 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Sinds 1 januari 2011: nieuw artikel 45, 1quinquies WBTW Btw aftrek wordt gelimiteerd tot het beroepsgebruik van het goed Geviseerd zijn roerende en onroerende bedrijfsmiddelen gekocht door een belastingplichtige Geleasde goederen zijn in principe niet geviseerd Voor auto s s, combinatie van de artikelen 45, 1quinquies en 45, 2 WBTW (maximum 50%) Beslissing van de Btw-Administratie van 20 oktober 2011 (opgeschort 4 november 2011) Uitwerking van de toepassingsmodaliteiten van artikel 45, 1quinquies WBTW Geviseerd zijn roerende en onroerende bedrijfsmiddelen gekocht door een belastingplichtige en gratis ter beschikking gesteld Geleasde goederen zijn eveneens onderworpen aan een aftrekbeperking (artikel 45, 1 en 2 WBTW) Problemen bij het bepalen van het beroepsgebruik van roerende goederen 55

57 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Gratis terbeschikkingstelling van bedrijfswagen: De aftrek wordt voortaan berekend op basis van de effectief afgelegde kilometers Woon-werk verkeer = Privégebruik Voor geleasde goederen: beperking van het recht op aftrek tot het beroepsgebruik (artikel 45, 1 en 2 WBTW) Belasting van het voordeel van alle aard in zeer uitzonderlijke gevallen Quid belastbare basis voor terbeschikkingstelling ten bezwarende titel? De beslissing is tot nader order opgeschort vanaf 4 november 2011 Praktische problemen bij het bepalen van het privégebruik van bedrijfswagens Addendum in opmaak in samenwerking met het VBO (Parl.Vr. nr van M. Gilkinet op 22 november 2011) Gevolg: Zeer waarschijnlijke stijging van de kostprijs van bedrijfswagens in België op vlak van btw! 56

58 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Beslissing van de Btw-Administratie van 23 december 2011 m.b.t. handelingen in 2011 Uit hun aard onroerende bedrijfsmiddelen: Nieuwe regeling integraal en met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2011 Andere bedrijfsmiddelen (o.a. bedrijfswagens) Keuze tussen nieuwe en oude regeling voor 2011 Ook voor gehuurde bedrijfsmiddelen Indien meer dan 50% beroepsgebruik: onder nieuwe regeling aftrek beperkt tot 50% en geen btw op VAA Keuze geldt voor alle bedrijfsmiddelen 57

59 Varia

60 Varia Positieve vooruitzichten in het regeerakkoord Behoud, zelfs versterking, van de fiscale incentives voor O&O: Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten voordele van onderzoekers investeringsaftrek Vrijstelling van gewestelijke premies voor onderzoek Aftrek voor octrooi-inkomsten 59

61 Thank you KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Bourgetlaan Brussel Tel: Fax:

62 2012 KPMG Tax Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International a Cooperative e ( KPMG International ).

Fiscale maatregelen. Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011

Fiscale maatregelen. Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011 Fiscale maatregelen KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011 Inleiding Koen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Spotlights - december 2011

Spotlights - december 2011 Spotlights - december 2011 Begrotingsmaatregelen 2012-2014: een overzicht Na meer dan 500 dagen onderhandelen, sloten de regeringsonderhandelaars onder andere een begrotingsakkoord. Een groot deel van

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569. 12 aril 2012 Regeerakkoord en nieuwe fiscale maatregelen In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de fiscale maatregelen uit het nieuwe begrotingsakkoord voor. Intussen heeft dit regeringsakkoord aanleiding

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7.1. Managementvennootschap en de nieuwe algemene antimisbruikbepaling Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft verkondigd dat hij de strijd aangaat

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Planning the Year End Challenges ahead

Planning the Year End Challenges ahead www.pwc.com Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in 2012 3. Maatregelen aangekondigd

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie