Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs"

Transcriptie

1 Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs

2 Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen Roerende inkomsten Strijd tegen de fiscale fraude Pensioenen, aandelenopties, belastingvermindering i i Btw Varia Q&A 1

3 Financiering van Financiering van ondernemingen

4 Notionele interestaftrek plafonnering van het tarief Evolutie tarief Aanslagjaar Normaal tarief Tarief KMO s ,442% 3,942% ,781% 4,281% ,307% 4,807% ,473% 4,973% ,8% 4,3% ,425% 3,925% Maximumtarief wordt vastgesteld op 3% vanaf aanslagjaar 2013 (3,5% voor KMO s) 3

5 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Quid notionele interestaftrek wanneer geen verrekening mogelijk wegens onvoldoende winst of verlies? Nu: mogelijkheid tot overdracht naar 7 volgende belastbare tijdperken Regeerakkoord: Voor de toekomst: opheffing overdraagbaarheid In het verleden opgebouwde stock (per 31/12/2011 of later): Overdracht blijft mogelijk (maximum 7 belastbare tijdperken) Aftrek overgedragen notionele interestaftrek wordt laatste bewerking in berekening belastbare basis vennootschapsbelasting Aftrek beperkt tot 60% van de belastbare basis niet van toepassing op 1ste Mio EUR winst Uitschuifregeling: overdraagbaarheid van in het verleden opgebouwde stock die niet kan worden afgetrokken door toedoen van beperkingen onbeperkt in de tijd 4

6 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Bewerkingen: 1ste bewerking: belastbare gereserveerde winst + verworpen uitgaven + uitgekeerde dividenden 2de bewerking: verdeling volgens oorsprong 3de bewerking: niet-belastbare bestanddelen 4de bewerking: definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten 5de bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten 6de bewerking: notionele interestaftrek van het jaar 7de bewerking: vorige verliezen 8ste bewerking: investeringsaftrek 9de bewerking: aanwending overgedragen notionele interestaftrek van het verleden 5

7 Notionele interestaftrek - overdraagbaarheid Voorbeeld: Jaar x Beginsaldo overgedragen g notionele interestaftrek: 10 Mio EUR Belastbare basis vóór laatste bewerking: 10 Mio EUR Aftrek overgedragen notionele interestaftrek beperkt tot 1 Mio EUR + 60% van 9 Mio EUR = 6,4 Mio EUR Belastbare basis nà laatste bewerking: 10 Mio EUR 6,4 Mio EUR = 3,6 Mio EUR Eindsaldo overgedragen g notionele interestaftrek: 3,6 Mio EUR Door beperkingen niet-afgetrokken overgedragen notionele interestaftrek van 3,6 Mio EUR kan onbeperkt in de tijd worden overgedragen 6

8 Notionele interestaftrek - trends Inwerkingtreding : aanslagjaar 2013 Korte termijnfinanciering + cash vs lange termijnfinanciering Alternatieve financieringsmethode Versnellen inkomsten 7

9 Thin cap Huidig regime (artikel 198, 11 WIB): Verwerping van aftrek van interesten van leningen wanneer verkrijger niet onderworpen is aan inkomstenbelasting, of voor die inkomsten, onderworpen is aan een aanzienlijk gunstiger aanslagregeling dan die voortvloeiend uit het gemeen recht in België Voor zover bedrag leningen hoger is dan 7 x som van belaste reserves begin belastbaar tijdperk en gestort t kapitaal eind belastbaar tijdperk 8

10 Thin cap Huidig regime verruimd naar verhouding 5 op 1 en naar leningen vanuit intragroepsvennootschappen. Definitie groep: art. 11 W.Venn. Niet: leningen toegekend door financiële instellingen Anti-misbruikbepaling: door derden gewaarborgde of gefinancierde leningen (hoofddoel is belastingontwijking) Inwerkingtreding: nog te bepalen bij KB, maar uiterlijk op 1 juli 2012 Ministerraad van 27 april 2012 keurt oplossing voor cash pooling (netting) goed 9

11 Thin cap Kunnen we nu zonder probleem leveragen tot 5 op 1? Huidige beperkingen blijven bestaan Quid hybride leningen, transparante entiteiten? 10

12 Thin cap overzicht omringende landen Duitsland Ratio Bedoelde leningen Maximum 30% EBITDA Frankrijk 1,5/1 Leningen toegekend of gewaarborgd door verbonden partijen Luxemburg 6/1 Aandeelhoudersleningen ter financiering van deelnemingen en onroerend goed Nederland d 3/1 Leningen toegekend e door verbonden partijen Verenigd Koninkrijk Geïntegreerd in transfer pricing regels 11

13 Bedrijfswagens en Bedrijfswagens en andere voordelen

14 Bedrijfswagens Huidig regime: formule: VAA = aantal privé-km x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt aantal privé-km: of km indien werknemer op minder of meer dan 25 km woont van plaats van tewerkstelling CO2-coëfficiënt: Dieselwagens: 0,00237 Benzinewagens: 0,00216 Voorbeelden (5000 km): VW Polo 1,2 Tdi bluem. : km x 87 gco²/km x 0, = (551) BMW 318D : km x 136gCO²/km x 0,00237 = (862) Mercedes E 200D : km x 134gCO²/km x 0,00237 = (850) 13

15 Bedrijfswagens Akkoord: berekening voordeel van alle aard in functie van CO2-uitstoot, cataloguswaarde voertuig en leeftijd voertuig Formule: VAA = cataloguswaarde x % (CO2-coëfficiënt) x 6/7 Cataloguswaarde: catalogusprijs van voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier incl opties en werkelijk betaalde btw, excl. kortingen, verminderingen, ristorno s, 14

16 Bedrijfswagens Cataloguswaarde wordt aangepast in functie van de ouderdom van het voertuig (in alle gevallen) te rekenen vanaf datum van eerste inschrijving voertuig Periode sinds 1 ste inschrijving* Percentage Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot t 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% * Elke begonnen maand telt voor volledige maand 15

17 Bedrijfswagens Basis CO2-coëfficiënt: 5,5% voor uitstoot van 95 g/km voor dieselwagens 115 g/km voor benzinewagens Te verhogen of te verlagen met 0,1% per g/km tot maximum 18% en minimum 4% Minimum voordeel per jaar: EUR (waarde 2012 te indexeren) Automatische aanpassing berekeningswijze aan evolutie CO2-uitstoot wagenpark Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

18 FAQ gepubliceerd door FOD Financiën (1) Eigen bijdrage Geactualiseerde versie van 13 april 2012 Eigen bijdrage is verrekenbaar met het voordeel Voorheen werd eigen bijdrage zeer ruim opgevat Nu restrictieve FAQ van de fiscus: Niet eigen schade die de werknemer moet betalen nav ongeval Niet winterbanden die de werknemer zelf voorziet Niet kosten van car wash die de werknemer zelf draagt Niet de benzinekosten die de werknemer zelf moet dragen Niet de (BA)- verzekeringskosten die de werknemer zelf draagt Niet de trekhaak en fietsdrager die de werknemer zelf installeert Wel : eigen bijdrage voor bijkomende opties / accessoires binnen kader ter beschikkingstelling / cataloguswaarde wagen. Maar catalogusprijs wordt verhoogd met waarde opties idem voor upgrade naar hoger segment (bovenstaande voorbeelden verhogen cataloguswaarde niet en mogen dus niet in aanmerking worden genomen) 17

19 FAQ gepubliceerd door FOD Financiën (2) gebruik meerdere voertuigen Werknemer/bedrijfsleider heeft de beschikking over 2 wagens Voor iedere wagen apart voordeel berekenen Werknemer/bedrijfsleider heeft de beschikking over een wagen en ander vervoer (motor, fiets ) Normaal voordeel voor de wagen berekenen Mogelijk apart bijkomend voordeel voor het andere vervoer Pro rata temporis regel : voordeel van alle aard wordt berekend in functie van het tijdsverloop tijdens hetwelk je over de bedrijfswagen hebt kunnen beschikken (bv : je krijgt pas een bedrijfswagen na 6 maanden => VAA bedrijfswagen x 6/12 of je schakelt na 6 maanden van wagen A over naar wagen B => berekening in verhouding tot het gebruik van de wagen) uitz. vervangwagens g De berekening gebeurt op basis van het aantal kalenderdagen dat men een wagen ter beschikking had. 18

20 Inwerkingtreding bedrijfsvoorheffing tov eindbelasting (aangifte) Overgangsregeling voor payroll verwerking! Ondertussen herziene regeling nog deels van toepassing. Voorbeeld payroll verwerking 2012 BMW 318D: 23 maanden oud op 1 april; 25 op 1 juni 1 januari 30 april: x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 209,83 /mnd 1 mei 30 mei: ( x 94%) x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 197,25 /mnd 1 juni 31 december: ( x 88%) x 6/7 x 9,6% = x 1/12 = 184,66 /mnd Voorbeeld eindbelasting 2012 BMW 318D: 23 maanden oud op 1 april; 25 op 1 juni 1 januari 30 mei: ( x 94%) x 6/7 x 9,6% = x 5/12 = 986,25 1 juni 31 december: ( x 88%) x 6/7 x 9,6% = x 7/12 =1.292,66 19

21 Bedrijfswagens Aftrek van werkelijke beroepskosten in de personenbelasting Woon werkverkeer (0,15 euro per km) maar beperkt tot het belastbaar voordeel eventueel te verhogen met de persoonlijke bijdrage Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

22 Bedrijfswagens Verworpen uitgave toe te voegen in hoofde van werkgever: 17% van voordeel werknemer FAQ: voordeel mag worden verminderd met eigen bijdrage werknemer Verwachte nieuwe wetgeving: verworpen uitgaven worden verhoogd met 17% van voordeel, ongeacht of werknemer bijdrage heeft betaald Bovenop reeds toegepaste beperking autokosten In elk geval in belastbare basis vermeld Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari

23 Bedrijfswagens - Voorbeeld Keren we terug naar ons voorbeeld VW Polo 1,2 Tdi bluem. : km x 87 gco²/km x 0,00237 = (551) BMW 318D : km x 136gCO²/km x 0,00237 = (862) Mercedes E 200D : km x 134gCO²/km x 0,00237 = (850) Nieuwe regeling Personenbelasting VW Polo 1,2 Tdi bluem. : x 6/7 x 4,7% = 691 min (642) BMW 318D : x 6/7 x 9,6% = (1.347) wagen is 18 maanden oud: 94% x = (1.266) Mercedes E 200D : x 6/7 x 9,4% = (1.659) Wagen is 50 maanden oud: 76% x = (1.260) Nieuwe regeling Vennootschapsbelasting VW Polo 1,2 Tdi bluem. : 691 minimum x 17% = 204 (69) BMW 318D : x 17% = 428 (145) Mercedes E 200D : x 17% = 527 (179) 22

24 Bedrijfsleiders voordelen van alle aard Regeerakkoord Verhoging forfait voor kosteloze verstrekking aan bedrijfsleiders (en leidinggevend personeel) van: Verwarming: van tot EUR Elektriciteit, gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming: van 820 tot 910 EUR Verhoging forfait voor kosteloze ter beschikkingstelling door rechtspersoon van gebouwd onroerend goed 100/60 van geïndexeerd KI indien KI (niet-geïndexeerd) groter is dan 745 EUR x 3,8 (ipv x 2 nu) Indexatie forfaits verwarming en elektriciteit in de toekomst 23

25 Roerende e inkomsten

26 Wat wijzigt niet? Geen wijziging aan DBI Geen invoering vermogensbelasting Geen wijziging g aan belastingregime g van meerwaarden op aandelen in hoofde van natuurlijke personen Geen aanpassing regime van de spaarboekjes / geen afschaffing vrijstelling roerende voorheffing 25

27 Meerwaarden op aandelen (vennootschapsbelasting) Huidig regime : vrijstelling Taxatievoorwaarde 100% Akkoord: vrijstelling Minimale bezitsduur (1 jaar) Taxatievoorwaarde 100% Indien extra voorwaarde niet wordt nageleefd: belast aan afzonderlijk tarief van 25% Minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen blijven niet aftrekbaar Algemene uitzondering voor financiële instellingen (handelsportefeuille) In principe vanaf aanslagjaar

28 Roerende inkomsten Harmonisering tarief roerende voorheffing Nu: in principe : Vrijstelling eerste schijf interesten op spaarboekjes (< euro) 15 % voor interesten (uitzonderlijk nog 25 %) 10 % voor liquidatieboni en inkoopboni 15 % of 25 % voor dividenden Bevrijdende roerende voorheffing 27

29 Roerende voorheffing Akkoord: Geen wijziging spaarboekje Vrijstelling < EUR 15% > EUR 21% voor interesten en dividenden 10 % voor liquidatieboni 25 % voor interesten en dividenden die voorheen aan 25 % waren onderworpen. 15 % voor staatsbon intekenperiode tussen 24/11/11 en 02/12/11 Inwerkingtreding voor inkomsten toegekend, betaalbaar gesteld vanaf 1/01/2012 Toepassingen: Leningen / obligaties / kasbons / staatsbon: 21% G.B.F. zonder ventilatie: 25% Vastgoedcertificaten: 21% Tak 21/23 vrijstelling R.V. behouden 28

30 Roerende inkomsten Bijkomende heffing op roerende inkomsten Aanvullende crisisbijdrage van 4% voor roerende inkomsten (interesten en dividenden > EUR) Niet van toepassing op liquidatieboni, vrijgestelde alsook belaste interesten op spaarboekje, inkomsten uit staatsbons (uitgegeven 24/11-2/12/2011) en evenmin op dividenden onderworpen aan RV van 25 % Liquidatieboni, vrijgestelde interesten op spaarboekje en interesten uit hogervermelde staatsbons dienen niet meegerekend te worden bij berekening van EUR 29

31 Roerende inkomsten Heffingswijze: via aangifte (na toestemming aan schuldenaar van de roerende voorheffing of aan uitbetalende instantie voor mededeling informatie aan centraal aanspreekpunt bij dienst van de FOD Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties) via bronheffing (met mogelijkheid tot vraag om teruggaaf van teveel betaalde via de aangifte) Inwerkingtreding : inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari

32 Roerende inkomsten Meldingsplicht: Schuldenaars van de RV (in geval van effecten op naam) of uitbetalende instanties (in alle andere gevallen) moeten alle dividenden en interesten melden bij een centraal aanspreekpunt (bij dienst van FOD Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties). Niet voor roerende inkomsten onderworpen aan 21 % die aan de bron de 4 % ondergingen (behalve indien aan bron ingehouden bijdrage niet effectief wordt gedragen door verkrijger van de inkomsten) Aangifteverplichting: Bevrijdend karakter van de RV behoort tot het verleden! Verplichting alle roerende inkomsten aan te geven tenzij interesten en dividenden waarop % RV werd ingehouden (m.a.w. gewone dividenden (25% RV) steeds aangeven). 31

33 Roerende inkomsten Bedrag Basis Dividend à 25% Interest à 21% Belaste interesten spaarboekje Vrijgestelde interesten spaarboekje Dividend à 21% Liquidatiedividend Meerwaarden Tt Totaal % op ( ) 020) of = 169 <20.020> 32

34 Beurstaks Toepassingsgebied Verrichtingen m.b.t. effecten op de secundaire markt Met als voorwerp Belgische of vreemde openbare fondsen In België aangegaan of uitgevoerd Tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon 33

35 Beurstaks Verhoging tarieven en plafonds met 30% Tarieven 0.22% (standaard) 0.09% (verlaagd) 0.65% (kapitalisatiebevek s) Plafonds 975 EUR (kapitalisatiebevek s) 650 EUR (andere) Inwerkingtreding: beurstransacties uitgevoerd vanaf 1 januari 2012 Verdere verhoging in de pijplijn Standaard: d tarief van 0.25% en plafond van 740 EUR Kapitalisatiebevejk s: tarief van 1% en plafond van EUR 34

36 Omzetting effecten aan toonder Verplichte omzetting van effecten aan toonder uiterlijk tegen eind 2013 Belasting op omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten/nominatieve effecten 1% voor omzettingen in % voor omzettingen in 2013 Maatstaf van heffing, op datum van neerlegging : Genoteerde effecten : laatste koers vóór de datum van neerlegging Niet genoteerde effecten van schuldvorderingen : nominaal bedrag kapitaal schuldvordering Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen : laatst berekende inventariswaarde vóór de datum van neerlegging Andere : boekwaarde van de effecten, interesten niet inbegrepen, op de dag van de neerlegging, te ramen door diegene die de omzetting heeft bewerkt 35

37 Strijd tegen de fiscale fraude

38 Strijd tegen de fiscale fraude Algemene anti-misbruikbepaling huidig artikel WIB 92 Aan de administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt. Rechtspraak van het Hof van Cassatie Respect voor de rechtsgevolgen van de akten: de nieuwe kwalificatie moet niet-fiscale rechtsgevolgen hebben die gelijkaardig zijn aan het eindresultaat van de juridische akten van de partijen Regeerakkoord Wijziging van de bepaling om de herkwalificatie toe te staan zonder dat de fiscus het bestaan van identieke of gelijksoortige rechtsgevolgen naar burgerlijk recht moet aantonen Voorontwerp van programmawet kritiek van Raad van State 37

39 Strijd tegen de fiscale fraude Programmawet: wijziging artikel 344, 1 WIB Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt: 1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of 2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik ik niet heeft plaatsgevonden 38

40 Strijd tegen de fiscale fraude Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2013 alsmede op rechtshandelingen of geheel van rechtshandelingen gesteld tijdens belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op 6 april 2012 en dat verbonden is aan aanslagjaar Elke wijziging die vanaf 28 november 2011 aan de afsluitdatum wordt aangebracht, is zonder uitwerking Ook van toepassing in registratie- en successierechten: Inwerkingtreding: op rechtshandelingen of geheel van rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 Toelichting in circulaire van 4 mei

41 Strijd tegen de fiscale fraude Verderzetting van de strijd tegen de turbo-vruchtgebruik -constructies Betere controle, of Wetgevend initiatief met betrekking tot waardering voordeel van alle aard Buitenlandse rekeningnummers moeten vanaf aanslagjaar 2013 worden gemeld aan het centraal aanspreekpunt bij de FOD Financiën. De melding zal moeten worden bevestigd in de aangifte. Beperking van betaling in contanten Van naar Vanaf 1 januari 2014: Ook voor dienstprestaties 40

42 Strijd tegen de fiscale en sociale fraude Verhoogde harmonisatie van de onderzoeks- en procedureregels voor de federale belastingen Verbetering van de samenwerking tussen de sociale en fiscale controlediensten Bijkomend personeel Verbetering van de uitwisseling van gegevens tussen inspectiediensten, openbare sociale zekerheidsinstellingen, belastingadministratie, Kruispuntbank Ondernemingen en derde organismen Versterking van de strijd tegen de schijnzelfstandigen In overleg met de sectoren Invoering van een weerlegbaar vermoeden van een band van ondergeschiktheid wanneer bepaalde criteria zijn vervuld 41

43 Pensioenen, aandelenopties, belastingvermindering

44 Pensioenbeloftes Individuele pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders Verplichte externalisering vanaf 1 januari 2012 Naar verzekeringsmaatschappij ppj Naar pensioenfonds Onderworpen aan een premietaks van 4,4% Bestaande interne voorzieningen i Aangekondigde d maatregel Geen verplichting tot externalisering, wel aanmoediging Vrijstelling van de taks van 4,4% indien externalisering binnen periode van 3 jaar Afzonderlijke belasting van 1,75% Op bedrag van bestaande voorzieningen op het einde van het belastbaar tijdperk verbonden met aanslagjaar 2012 Mogelijkheid om de taks te spreiden over 3 jaar, met jaarlijks tarief van 0,6% Belasting niet aftrekbaar als beroepskost 43

45 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen Voorwaarden voor aftrek Definitieve storting aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds in EER Verschuldigd krachtens een pensioenplan dat Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) en verzekeringswetgeving respecteert Niet discriminerend is Vormvereisten Nieuwe aangekondigde voorwaarde: verstrekken van nodige informatie aan DB2P (Sigedis) WAP aanvullende pensioenen vanaf 2012 Werkgeversbijdragen Persoonlijke bijdragen WAPZ aanvullende pensioenen vanaf % regel 44

46 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen «80%-regel» 80% regel wordt herbekeken Invoering van een absoluut plafond Totaal pensioen (1ste en 2de pijler) mag niet hoger zijn dan het hoogste ambtenarenpensioen HuidigeH stand van zaken Piste absoluut plafond is verlaten Bijkomende heffing op «hoge» bijdragen Tarief? 1,5% Basis? Premies hoger dan EUR /jr 000/jr per persoon? Premies die resulteren in pensioen hoger dan hoogste ambtenarenpensioen? 45

47 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen In hoofde van de werknemer Op het moment van pensioenopbouw Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Huidig regime: berekend op basis van een bijzonder gemiddeld tarief Minimum 30% - maximum 40% Loonadministratie: belastingvermindering van 30% mag geanticipeerd worden Aangekondigde g regeling g 30% voor iedereen Maatregel nog niet ingevoerd RetroactiefR t ti f vanaf 1 januari

48 Aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen In hoofde van de werknemer Op het moment van uitkering van pensioenkapitaal Gedeelte pensioen opgebouwd door werkgeversbijdragen Huidig regime Begroting ,5% 60 tot 64 jaar 20% 60 jaar 18% 61 jaar 16,5% 62 tot 64 jaar of naar aanleiding van pensionering 10% 65 jaar 10% 65 jaar In geval van overlijden: 16,5% (geen wijziging) Sportbeoefenaars: Mogelijkheid om pensioenkapitaal op leeftijd van 35 te laten uitkeren Belastingtarief: 20% 47

49 Lange termijnsparen Aangekondigde maatregel : eenmalige vervroegde heffing van 6,5% Individuele levensverzekeringscontracten en pensioensparen (spaarrekeningen) Theoretische afkoopwaarde samengesteld door premies gestort vóór 1 januari 1993 Indien fiscaal voordeel bij storting van premies Vrijstelling voor: Contracten die uitsluitend voorzien in voordelen bij overlijden Contracten die de aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen waarborgen Bijgevolg: g latere heffing verlaagd tot 10% Piste om heffing ook op 2de pijler pensioenen (gedeelte opgebouwd door persoonlijke bijdragen) te innen is verlaten Belasting op lange termijnsparen (verlaagd tot 10%) is al een vervroegde heffing! 48

50 Aandelenopties Voordeel belastbaar op moment van toekenning van de opties Ten laatste 60 dagen vanaf aanbod Waardering van het voordeel Beursgenoteerde opties: slotkoers van de optie op de dag voorafgaand aan het aanbod Niet-beursgenoteerde opties: 15 % of 7,5 % van de waarde van de onderliggende aandelen (in principe) Begroting 2012: 18% (of 9%) van de waarde van de onderliggende aandelen Te onderstrepen Voorziene inwerkingtreding: aanbod vanaf 1 januari 2012 Systeem van Over-the-counter opties zou mogelijk blijven 49

51 Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen Regeerakkoord Aftrekbare uitgaven: omvorming in belastingverminderingen Worden bedoeld: De aftrek voor enige en eigen woning De kosten van kinderopvang De giften uitzondering: de onderhoudsuitkeringen 50

52 Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen Belastingverminderingen Vaststelling van twee tarieven van 30% en 45% Afschaffing van de verminderingen voor energiebesparende uitgaven (bevoegdheid die zal worden overgedragen naar de Gewesten) Uitzondering : dakisolatie 30 % Zonder mogelijkheid tot overdracht Contracten afgesloten voor 28/11/2011 en werken uitgevoerd in 2012 : belastingvermindering blijft Overdracht van overschotten van vermindering van vorige aanslagjaren blijft behouden 51

53 Belangrijkste aftrekbare uitgaven/belastingverminderingen: korte samenvatting Huidig regime Begroting 2012 Onderhoudsuitkeringen 80% aftrekbaar Marginaal tarief 80% aftrekbaar Marginaal tarief Giften aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Kosten kinderopvang aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Enige woning aftrekbaar Marginaal tarief belastingvermindering 45% Energiebesparende uitgaven behalve dakisolatie belastingvermindering 40% van het bedrag van de uitgaven Max / / Beperkte 30% belastingvermindering Pensioensparen Persoonlijke bijdragen aanvullend pensioen Individuele levensverzekering belastingvermindering Bijzonder gemiddeld tarief (30 % - 40%) belastingvermindering 30% Dienstencheques belastingvermindering 30% belastingvermindering 30% 52

54 BTW

55 Budgettaire maatregelen 2012 : Nieuwigheden op vlak van btw Diensten van notarissen en (gerechts)deurwaarders onderworpen aan btw vanaf 2012 Momenteel zijn de juridische beroepen niet aan btw onderworpen in België Verandering vanaf 2012: Diensten van notarissen en (gerechts)deurwaarders aan btw onderworpen Diensten van advocaten worden niet beoogd door deze regeling Datum van inwerkingtreding 1 januari 2012 Praktische toepassing: Aankoop van een woning van EUR in Brussel of Wallonië Registratierechten (12,5 %) = EUR Honorarium notaris: EUR + 21% = EUR 2.617,23 (+ 454 EUR) Abonnement op betaaltelevisie De btw op betaaltelevisie stijgt van 12% naar 21% inwerkingtreding op 1 januari

56 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Sinds 1 januari 2011: nieuw artikel 45, 1quinquies WBTW Btw aftrek wordt gelimiteerd tot het beroepsgebruik van het goed Geviseerd zijn roerende en onroerende bedrijfsmiddelen gekocht door een belastingplichtige Geleasde goederen zijn in principe niet geviseerd Voor auto s s, combinatie van de artikelen 45, 1quinquies en 45, 2 WBTW (maximum 50%) Beslissing van de Btw-Administratie van 20 oktober 2011 (opgeschort 4 november 2011) Uitwerking van de toepassingsmodaliteiten van artikel 45, 1quinquies WBTW Geviseerd zijn roerende en onroerende bedrijfsmiddelen gekocht door een belastingplichtige en gratis ter beschikking gesteld Geleasde goederen zijn eveneens onderworpen aan een aftrekbeperking (artikel 45, 1 en 2 WBTW) Problemen bij het bepalen van het beroepsgebruik van roerende goederen 55

57 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Gratis terbeschikkingstelling van bedrijfswagen: De aftrek wordt voortaan berekend op basis van de effectief afgelegde kilometers Woon-werk verkeer = Privégebruik Voor geleasde goederen: beperking van het recht op aftrek tot het beroepsgebruik (artikel 45, 1 en 2 WBTW) Belasting van het voordeel van alle aard in zeer uitzonderlijke gevallen Quid belastbare basis voor terbeschikkingstelling ten bezwarende titel? De beslissing is tot nader order opgeschort vanaf 4 november 2011 Praktische problemen bij het bepalen van het privégebruik van bedrijfswagens Addendum in opmaak in samenwerking met het VBO (Parl.Vr. nr van M. Gilkinet op 22 november 2011) Gevolg: Zeer waarschijnlijke stijging van de kostprijs van bedrijfswagens in België op vlak van btw! 56

58 Bedrijfsmiddelen: nieuwe regels op vlak van btw-aftrek Beslissing van de Btw-Administratie van 23 december 2011 m.b.t. handelingen in 2011 Uit hun aard onroerende bedrijfsmiddelen: Nieuwe regeling integraal en met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2011 Andere bedrijfsmiddelen (o.a. bedrijfswagens) Keuze tussen nieuwe en oude regeling voor 2011 Ook voor gehuurde bedrijfsmiddelen Indien meer dan 50% beroepsgebruik: onder nieuwe regeling aftrek beperkt tot 50% en geen btw op VAA Keuze geldt voor alle bedrijfsmiddelen 57

59 Varia

60 Varia Positieve vooruitzichten in het regeerakkoord Behoud, zelfs versterking, van de fiscale incentives voor O&O: Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten voordele van onderzoekers investeringsaftrek Vrijstelling van gewestelijke premies voor onderzoek Aftrek voor octrooi-inkomsten 59

61 Thank you KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Bourgetlaan Brussel Tel: Fax:

62 2012 KPMG Tax Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International a Cooperative e ( KPMG International ).

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie