DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT"

Transcriptie

1 Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor de meeste beurzen en de afgelopen maand december heeft daar zeker toe bijgedragen. Terwijl november nog een uitgesproken positieve maand was, lieten de beurzen negatieve resultaten optekenen in december. Maar niet alle beurzen deelden die trend. Zo was de beurs van Shanghai zeer sterk. Het feit dat binnenlandse investeerders zich afkeerden van de vastgoedmarkten, alsook van de producten aangeboden door de financiële instellingen buiten het officiële circuit was hier niet vreemd aan. De brokkenmakers in december waren echter opnieuw de euro en de olieprijs. De Europese eenheidsmunt verloor weerom behoorlijk wat terrein versus de dollar, terwijl de prijs van een vat Brent-olie van 70 dollar naar ongeveer 50 dollar tuimelde. Dat bleek niet zonder gevolg voor de ontluikende markten en vooral voor Rusland. Rusland maakt een diepe crisis door als gevolg van de dalende olieprijs en van de strafmaatregelen die het Westen nam naar aanleiding van de Oekraïne-crisis. Dit resulteerde in stagflatie en de roebel werd hard afgestraft. Er kwam wat stabilisatie naar het einde van 2014 toe, maar de situatie blijft uiterst precair. Maar zoals gezegd, was ook de euro in slechten doen. Het feit dat de inflatie in de eurozone blijft dalen en de ECB aldus nog een tandje zal moeten bijsteken, heeft de beleggers naar andere munten gestuurd. Versus de US-dollar waren ook de munten van de ontluikende markten uiterst zwak, omdat de grondstoffenprijzen verder daalden. Tegenover de euro was er echter bijna geen wijziging, aangezien deze laatstgenoemde even hard verloor versus de dollar. Uiteindelijk zijn de Belgische beleggers nog het best gediend geweest met investeringen in België, aangezien de BEL20 in 2014 zo n 13% gestegen is. Daarmee deed onze beurs het drie keer zo goed als het Europese gemiddelde. De reden ligt in het feit dat defensieve aandelen zoals Belgacom, Bpost, AB Inbev of UCB het zeer goed deden en dat zij zwaar doorwegen in de samenstelling van de index. Dicht bij huis blijven loonde in FRANK VRANKEN Chief Strategist OLIEPRIJS Sleutel tot herstel? FISCALITEIT HOME EQUITY FUNDS P P.04 P.06 Verhoging forfaitaire kosten 2014 was een goed jaar Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website:

2 Analyses Monthly Macro-economie OLIEPRIJS: Sleutel tot herstel? CHRISTOPHE VAN CANNEYT Chief Economist Puilaetco Dewaay De grootste economische verrassing van 2014 was wellicht de scherpe daling van de olieprijs in de tweede jaarhelft. De prijs van ruwe olie is meer dan gehalveerd op nauwelijks 6 maanden tijd: waar voor Brent-olie in juli nog USD 110/vat moest worden betaald, is dit nu nog nauwelijk USD 50/vat. Het blijft een beetje gissen naar de ware reden voor deze enorme prijsdaling. Is het inderdaad zo dat Saoedi-Arabië zijn marktaandeel wil vrijwaren tegen de toenemende concurrentie van de Amerikaanse leisteenolie en daarom volop olie oppompt? De Saoedis weten immers dat deze winning van leisteenolie niet meer rendabel is eens de prijs onder USD 80/vat duikt en we zien inderdaad dat vandaag reeds veel leisteenprojecten met toenemende financieringsmoeilijkheden te kampen krijgen. Of is er, " EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR BIJKOMENDE CONSUMPTIE IS DAT DE EUROPESE CONSUMENT EINDELIJK LICHT ZIET AAN HET EINDE VAN DE CRISISTUNNEL " 120 USD 100 USD 80 USD 60 USD Evolutie van de prijs van een vat Brent-olie in dollar Bron : Bloomberg zoals velen vermoeden, een stilzwijgende afspraak tussen de VS en de Arabieren om, door het onder druk zetten van de olieprijs, onze vriend Poetin terug meer in het gareel van de internationale gemeenschap te doen lopen? De Russische economie is immers sterk afhankelijk van de oliewinning. Om zijn budget in evenwicht te houden heeft ook Rusland een olieprijs van USD 80/vat nodig! En de daling van de olieprijs ging tevens gepaard met een stevige klap voor de Russische roebel, die ten opzichte van de USD eveneens halveerde RUSLAND KRIJGT KLAPPEN Deze muntdaling maakt buitenlandse producten voor de Russen uiteraard veel duurder en leidde dus tot een sterk oplopende inflatie in Rusland. Deze steeg van 6,1% in januari tot 11,4% in december! Dit is uiteraard niet naar de zin van de bevolking. Door de economische sancties van het Westen is ook de toegang tot de kapitaalmarkten voor Rusland bijna geheel afgesneden, waardoor het land moeilijkheden dreigt te krijgen om nog veel goederen in te voeren. Het gevolg van dit alles was dat we in december een ware stormloop op de winkels zagen, om nog snel de laatste luxeconsumptiegoederen te bemachtigen voor ze duurder of onvindbaar worden. Door de moeilijkheden lijkt Poetin ook (en allicht is dit voor hem nog belangrijker) de steun van de kleine kring superrijke oligarchen te verliezen: zij zullen het allicht ook niet leuk vinden om geen toegang meer te krijgen tot hun USD-rekeningen (of tot luxespeeltjes zoals Italiaanse sportwagens). Wellicht hopen de Amerikanen dat dit Poetin, hoewel zeer tegen zijn zin, zal doen besluiten om zijn opdringerige expansiepolitiek terug te draaien. Hoewel andere waarnemers dan weer stellen dat men daarmee erg moet oppassen, want een in het nauw gedreven Russische beer zou ook wel eens erg rare sprongen kunnen maken 40 USD 07/14 08/14 03/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 2

3 Macro-economie Analyses Monthly ZOALS DE OMGEKEERDE OLIESCHOK VAN 1985? Wat er ook van zij, deze daling van de olieprijs lijkt op het eerste gezicht uitstekend nieuws voor de veelgeplaagde wereldeconomie. De olieverbruikende landen besparen door de prijsdaling zo n USD miljard/jaar, wat de koopkracht van de gezinnen en bedrijven een broodnodige boost kan geven. Als deze besparing op het energiebudget zich zou vertalen in een toename van de aankopen van andere goederen en diensten, kan ze de slabakkende relance nieuw leven inblazen. En dat zou zeer welkom nieuws zijn voor Europa, dat nog steeds met een veel te lage groei worstelt. Velen zien hier een parallel met de omgekeerde olieschok van eind 1985, toen de Saoedis ook volop de oliekraan openden om de discipline in het OPEC-kartel te herstellen. De olieprijs daalde daardoor van USD 24/vat tot USD 8/vat, wat voor de Westerse economie een serieuze conjunctuurboost betekende. worstelende bedrijven een enorm verschil maken. Maar als de consument verlamd blijft door de onduidelijke vooruitzichten aangaande zijn jobzekerheid op korte termijn en zijn pensioenvooruitzichten op lange termijn, zou hij wel eens kunnen besluiten om dit geschenk uit de oliehemel op te potten, zelfs tegen een nulrentevergoeding. En dan ziet het plaatje er heel anders uit. Niet alleen krijgen we dan geen vraagimpuls, maar bovendien zal deze olieprijsdaling zich ook weerspiegelen in een neerwaartse evolutie van het sowieso al onder druk staande prijspeil en wordt een regelrechte deflatie een feit. En dan belanden we volop in het Japanse nachtmerriescenario... GEEN RELANCE ALS MEN DE ACCIJNZEN VERHOOGT De les voor de bewindvoerders lijkt dus eenvoudig. Laat de consumenten en de bedrijven in godsnaam deze energiebonus behouden in plaats van hem door hogere accijnzen op brandstof te confisqueren om het zoveelste begrotingsgat te vullen. Bedrijven en gezinnen zullen een veel betere job doen bij het aanwenden van deze extra koopkracht dan de overheid, met veel meer positieve afgeleide effecten voor de economie. De regering moet er van haar kant alles aan doen om meer duidelijkheid en stabiliteit voor de langere termijn te scheppen, zodat bedrijven en gezinnen hun bestedingen met meer zekerheid kunnen kaderen en de oliebonus daadwerkelijk gaan uitgeven. Maar een noodzakelijke voorwaarde voor het omzetten van de huidige energiebonus in bijkomende consumptie is wel dat de Europese consument eindelijk licht ziet aan het einde van de crisistunnel en daardoor zijn bijkomende koopkracht daadwerkelijk durft te spenderen. Geef toe: een consumptieboost van meer dan miljard zou voor de nog steeds met een zeer armlastige vraag 3 Puilaetco Dewaay Private Bankers

4 Analyses Monthly Fiscaliteit FISCALITEIT: Verhoging van de forfaitaire beroepskosten BERNARD d URSEL Senior Estate Planner Puilaetco Dewaay De regering had een «tax shift» aangekondigd, dat wil zeggen een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op andere soorten inkomsten inzake personenbelasting. De eerste genomen maatregel bestaat in de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en wordt onder andere geconcretiseerd in de programmawet die op 19 december laatstleden werd aangenomen en op 29 december 2014 in het Staatsblad (2 de uitgave) werd gepubliceerd. De verhoging van de forfaitaire beroepskosten betreft enkel de bezoldigingen van werknemers. Ze heeft slechts uitwerking ten aanzien van werknemers die niet kiezen voor de aftrek van hogere werkelijke beroepskosten dan het forfait. Werknemers kunnen immers opteren voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten. Indien deze laatstgenoemden echter lager zijn dan de forfaitaire kosten, is het interessanter om het forfait te kiezen. De andere categorieën van beroepsinkomsten worden niet door deze maatregel beoogd: het gaat om houders van vrije beroepen, zelfstandigen, industriëlen, handelaars en bedrijfsleiders. Sommigen van deze belastingplichtigen hebben niettemin recht op een kostenforfait, maar de onlangs aangenomen programmawet voorziet geen verhoging voor deze laatstgenoemden. De optrekking van het forfait wordt gespreid over twee jaar. De eerste verhoging is van toepassing op de bezoldigingen betaald vanaf 1 januari 2015; de tweede is toepasselijk vanaf 1 januari " DE VERHOGING VAN DE FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN BETREFT ENKEL DE BEZOLDIGINGEN VAN WERKNEMERS " Het geldende kostenforfait voor de inkomsten 2014 was het volgende : 28,7% : van 0 tot % : van tot % : van tot % : meer dan Het forfait mocht niet meer bedragen dan 2.592,50. Het kostenforfait toepasselijk vanaf 1 januari 2015 is bepaald als volgt: 29,35% : van 0 tot ,50% : van tot % : van tot % : meer dan Het forfait mag niet meer bedragen dan 2.676,25. Vanaf 1 januari 2016 wordt er een nieuw forfait van kracht: 30% : van 0 tot % : van tot % : meer dan Het forfait mag niet meer bedragen dan HOGER NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN De bovenvermelde bedragen moeten worden geïndexeerd. De indexering die op de inkomsten aanslagjaar 2016 betrekking heeft, is het voorwerp van een advies dat de komende dagen zal worden gepubliceerd. Het barema van de beroepsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van werknemers heeft deze wijzigingen reeds in aanmerking genomen, zodat het maandelijkse netto-inkomen zou moeten stijgen. De toename varieert naargelang van de persoonlijke en gezinssituatie van de werknemer. Deze bepaling laat toe om te genieten van een hoger netto beschikbaar inkomen, maar deze maatregel wordt gecompenseerd door de verhoging van de accijnzen, de indexsprong, de toepassing van de Belgische BTW op sommige online aankopen. 4

5 Aandelen Analyses Monthly E.ON: Focus op duurzame energie JACOLINE OVERDEVEST Group Equity Analyst KBL European Private Bankers E.ON gaat de focus leggen op duurzame energie, distributienetwerken en klantenoplossingen en gaat al zijn conventionele energieactiviteiten inzake elektriciteitsproductie onderbrengen in een nieuwe, onafhankelijke onderneming. Met deze strategie, die een ommezwaai betekent, speelt het nutsvoorzieningenbedrijf in op de wereldwijd ingrijpend gewijzigde energiemarkten. Vandaag de dag wordt er meer geld geïnvesteerd in duurzame energie dan in welke conventionele technologie ook. Deze tendens is het resultaat van technologische innovatie en milieu-uitdagingen van regeringen en resulteert in massale subsidieprogramma's. " DE DUURZAME ENERGIETAK VAN E.ON ZAL EEN TOONAANGEVENDE ENERGIEPRODUCENT IN EUROPA EN RUSLAND WORDEN " Deze nieuwe energieën zorgen niet alleen voor een radicale verandering in de elektriciteitsproductie, maar veranderen ook de rol van de klanten, die reeds van zonnepanelen gebruik kunnen maken om een deel van hun energie te produceren. Aangezien de energieopslagmogelijkheden steeds groter worden, zullen de klanten steeds onafhankelijker kunnen worden van de conventionele elektriciteitsdistributienetwerken. Momenteel beschikt E.ON over een brede activiteitenportefeuille die zowel de conventionele als de nieuwe energieën omvat. Zijn management meent echter dat het om twee zeer verschillende activiteiten gaat en is ervan overtuigd dat men, teneinde in de toekomst succesvol te zijn, de focus zal moeten leggen op één van de twee energiewerelden. Om die reden gaat het bedrijf zijn huidige activiteiten opsplitsen in twee autonome entiteiten. GROTE AMBITIES Tegen 2020 wil E.ON de grootste leverancier van energieoplossingen zijn, waarmee het inspeelt op de stijgende behoefte van de klanten aan een grotere autonomie. Teneinde een innovatieve weg in te slaan bij de ontwikkeling van zijn kernactiviteiten (duurzaam, distributie en klantenoplossingen), zal het budget voor 2015 met EUR 500 miljoen worden verhoogd, bovenop de reeds geplande EUR 4,3 miljard. Daarnaast zullen de Europese wind- en zonne-energieactiviteiten verder worden uitgebreid. Verder wil E.ON de energiedistributienetwerken in Europa en Turkije verder upgraden door ze 'intelligenter' te maken, zodat de klanten kunnen profiteren van nieuwe producten en diensten op het gebied van energie-efficiëntie. Met een capaciteit van meer dan 50 gigawatt zal de duurzame energietak van E.ON een toonaangevende energieproducent in Europa en Rusland worden. Met de aangekondigde splitsing en de strategische herpositionering wil het bedrijf waarde voor de aandeelhouder creëren. Het aandeel zou tegen een hogere waardering moeten worden verhandeld, omdat het meer veelbelovende activiteiten omvat. Door de overdracht van het merendeel van het kapitaal van de New Company naar de aandeelhouder verbetert E.ON zijn financiële positie. Aangezien er waarde is vrijgemaakt, bevestigen wij onze koopaanbeveling voor dit aandeel. 5 Puilaetco Dewaay Private Bankers

6 Analyses Monthly Home Equity Funds HOME EQUITY FUNDS: 2014 was een goed jaar! MARC ENGELS Head of Equity Funds Puilaetco Dewaay Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we de balans opmaken van de performances die onze twee in aandelen belegde compartimenten in 2014 lieten optekenen. Het voorbije jaar kan als goed worden bestempeld! De volatiliteit was het hele jaar door zeer hoog met een aantal sterke paniekreacties, onder meer in april, augustus en uiteraard in oktober en december. Maar telkens wist de markt de geleden verliezen tamelijk snel goed te maken. 27 EUR 26 EUR 25 EUR 24 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 01/14 02/14 PLDW Small & Mid Cap Europe Bron : Bloomberg 03/14 04/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 12/14 PLDW Belgium De Belgische markt was ongetwijfeld één van de meest performante van Europa. Met een stijging van meer dan 12% voor de BEL20 en van meer dan 8% voor de Belgian All Shares hoeft de beurs van Brussel zich zeker niet te schamen. Ze presteerde duidelijk beter dan haar Duitse, Nederlandse, Franse buren, enz. Met een performance van 11,70% heeft het compartiment PLDW Belgium het zeer goed gedaan. In december bereikte de waarde van het fonds trouwens een nieuw historisch hoogtepunt. Over de voorbije 10 jaar bedroeg de performance tot 7 maal toe meer dan 10%! PERFORMANCES VAN MEER DAN 30% Tien waarden die in het fonds aanwezig zijn, lieten in 2014 een performance van meer dan 30% optekenen, waarbij IBA zich tot kampioen mocht kronen met een stijging van meer dan 80%! We zijn zeer actief geweest, waarvan getuige onze 90 vergaderingen met bedrijven en meer dan 130 transacties. Het compartiment PLDW Small & Mid Cap Europe sloot het " MET EEN PERFORMANCE VAN 11,70% HEEFT HET COMPARTIMENT PLDW BELGIUM HET ZEER GOED GEDAAN " 215 EUR 210 EUR 205 EUR 200 EUR 195 EUR 190 EUR 185 EUR 01/14 02/14 Bron : Bloomberg 04/14 05/14 05/14 05/14 03/14 05/14 05/14 05/14 05/14 We wijzen de beleggers erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de resultaten in de toekomst. jaar af met een stijging van 7,29%. Deze performance is eveneens zeer behoorlijk, aangezien ze duidelijk hoger ligt dan die van de Stoxx Europe 600 index, die er met slechts 4,35% op vooruitging. Het compartiment presteerde ook beter dan de representatieve indexen van de kleine en middelgrote kapitalisaties. Het kende twee zeer positieve fases in het 1ste en het 4de kwartaal. Sinds de crisis van oktober registreerde het compartiment een zeer mooie periode van outperformance, waardoor het jaar in schoonheid kon worden afgesloten! Van de 55 waarden die het fonds telt, lieten er 5 een jaarperformance van meer dan 50% optekenen. De grote winnaar was de Duitse groep Kuka met een stijging van meer dan 70%! We zijn eveneens bijzonder actief geweest in het beheer van dit compartiment, met niet minder dan 250 vergaderingen met bedrijven en meer dan 220 transacties. We houden eraan iedereen te bedanken die deelbewijzen van deze twee compartimenten aanhoudt. Bedankt voor uw vertrouwen en uw steun belooft opnieuw een volatiel jaar te worden. Wij zullen alles in het werk stellen om er een winstgevend jaar van te maken op basis van een strategie die haar succes reeds bewezen heeft! 12/14 6

7 FIDELITY AMERICA: Fondsen van derden Analyses Monthly Een zekere waarde voor Amerikaanse aandelen CHARLES-ANTOINE de BELLEFROID Fund & Portfolio Analyst Puilaetco Dewaay Wat de bbp-groei betreft, zijn de Verenigde Staten één van de enige regio s ter wereld die de voorbije jaren continu positief wisten te verrassen. Met een verwachte groei van 3% voor 2015 kan men bevestigen dat de Verenigde Staten 6 jaar na 2008 uit de crisis geraakt zijn. Het fonds Fidelity America blijft onze eerste keuze in Amerikaanse aandelen, ondanks de verandering van beheerder in juni Adrian Brass, de vorige beheerder van het fonds, heeft Fidelity verlaten om bij een kleiner bedrijf aan de slag te gaan en zijn eigen fonds te creëren. Hij werd vervangen door Angel Agudo, die reeds verantwoordelijk was voor andere portefeuilles van Amerikaanse aandelen binnen Fidelity. Over het algemeen zouden we het fonds ingevolge een " HET BEHOUD VAN ONS VERTROUWEN IN DIT FONDS NA ANALYSE VAN DE NIEUWE BEHEERDER LOONDE DE MOEITE IN 2014! " dergelijke verandering uit onze lijst verwijderen. In dit geval waren we geïnteresseerd in het profiel van Angel Agudo, in zijn beleggingsfilosofie en in de stabiliteit van het analistenteam dat hem omringt. Ons team heeft zich dus snel ter plaatse begeven om de beheerder en verschillende analisten te ontmoeten teneinde onze veronderstellingen te bekrachtigen. Overtuigd door de verschillende gesprekken hebben wij ervoor gekozen om ons vertrouwen in dit fonds te behouden. Angel Agudo is een veelbelovende beheerder die wordt omringd door een team van 16 analisten. Zijn beleggingsproces is strikt en begint met het selecteren van aandelen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld. Vertrekkende van deze lijst concentreert het team zich vervolgens op de markttendensen, de structuur van de industrie en de concurrentieomgeving waarin elk bedrijf evolueert. Hieruit resulteert een portefeuille van 40 à 60 waarden die met een décote noteren en waarvan de fundamenten een verbetering registreren. Het fonds heeft een lichte voorkeur voor bedrijven met een middelgrote kapitalisatie (20 à 25% van de portefeuille). Sectorale afwijkingen ten aanzien van de S&P 500 zijn daarentegen beperkt tot +/-10%. Hieruit volgt dat het grootste deel van de outperformance van het fonds wordt gegenereerd door de aandelenselectie. TECHNOLOGIE EN GEZONDHEID Momenteel is het fonds overwogen in technologieaandelen met een verfijnd model die tegen lage waarderingen worden verhandeld, maar eveneens in de gezondheidssector. Angel Agudo blijft voorzichtig over de basisconsumptiegoederen die over het algemeen tegen hoge waarderingen noteren, maar ook over de materialen en de nutsvoorzieningen. In 2014 behaalde het fonds zijn doelstelling met een performance in USD van 17,27% ten opzichte van 13,68% voor zijn index, de S&P 500. Het grootste deel van deze outperformance, namelijk 2,9% van 3,6%, werd gerealiseerd 1 juni, i.e. de datum dat Angel Agudo het beheer van het fonds heeft overgenomen. Het fonds klopte zijn index eveneens op 3 en 5 jaar. Dit fonds is geschikt voor beleggers die een blootstelling aan Amerikaanse aandelen wensen door middel van een gediversifieerde portefeuille, zonder al te veel van de S&P 500 af te wijken. 7 Puilaetco Dewaay Private Bankers

8 Monthly Performances Indices Analyses Monthly AANDELEN SECTOREN (STOXX 600) BEURZEN MSCI World 1,0% 17,3% 18,8% Europa - DJ Euro Stoxx 600-1,4% 4,4% 17,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50-3,2% 1,2% 17,9% België - Bel 20-0,1% 12,4% 18,1% Nederland - AEX -0,3% 5,6% 17,2% Frankrijk - CAC 40-2,7% -0,5% 18,0% Duitsland - DAX -1,8% 2,7% 25,5% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100 0,1% 4,3% 11,7% Spanje - Ibex 35-4,6% 3,7% 21,4% Italië - FTSE MIB -5,0% 0,2% 16,6% Zwitserland - SMI -1,9% 11,5% 18,5% Dow Jones Industrial Average 2,7% 22,5% 21,1% S&P 500 2,3% 26,9% 24,0% Nasdaq Composite 1,6% 29,2% 32,4% Japan - Nikkei 225 1,6% 7,0% 23,0% MSCI Emerging Markets -2,2% 8,7% -9,1% Hong Kong - Hang Seng 1,1% 15,4% -1,6% China - Shangai Composite 22,6% 69,9% -8,1% Brazilië - Bovespa -9,2% -1,7% -29,9% Healthcare -2,4% 18,2% 20,4% Oil & Gas -3,5% -15,1% 3,8% Food & Beverages -1,7% 11,2% 8,5% Personal & Household Goods -1,5% 9,2% 14,0% Telecommunication -2,8% 7,5% 32,1% Insurance 0,1% 9,8% 28,9% Technology 3,0% 7,5% 26,7% Retail 2,5% -4,1% 19,6% Real Estate 0,3% 20,0% 5,3% Chemicals -1,3% 3,8% 13,9% Media 1,4% 7,3% 33,7% Utilities -2,5% 13,3% 7,5% Automobiles & Parts -0,1% 4,0% 37,3% Construction & Materials 0,4% 4,7% 21,8% Industrial Goods & Services 0,2% -1,9% 22,5% Travel & Leisure 3,7% 18,3% 27,9% Financial Services 1,1% 9,8% 35,0% Banks -4,1% -2,8% 19,0% Basic Resource -1,8% -6,2% -13,4% MUNTEN USD - EUR 2,9% 13,6% -4,0% GBP - EUR 2,5% 7,0% -2,2% JPY - EUR 2,0% -0,1% -21,0% CHF - EUR -0,1% 2,0% -1,6% NOK - EUR -3,0% -7,4% -12,1% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA 0,4% 1,3% 1,7% AA 0,3% 4,9% 0,7% A 0,3% 5,2% 1,7% BBB -0,3% 5,3% 4,6% Investment Grade 0,4% 8,2% 2,2% High Yield -0,5% 4,0% 7,9% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) 1-3 j 0,1% 1,9% 1,9% 3-5 j 0,3% 5,9% 2,3% 5-7 j 0,6% 11,3% 3,4% 7-10 j 1,2% 17,2% 3,1% > 10 j 2,8% 29,0% 1,6% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD Goud 1,5% -1,7% -28,0% Ruwe olie -18,3% -48,3% -0,3% WENST U TE REAGEREN? Puilaetco Dewaay - Herrmann-Debrouxlaan Brussel - 02/ Facebook: - Twitter: Linkedin: Analyses Monthly is een financiële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Danny Wittenberg, Chief Investment Officer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 9 januari De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk financieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Meise Namen Sint-Martens-Latem Waregem

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd Analyses JULI-AUGUSTUS 2015 #40 Monthly EDITORIAAL DE GRIEKSE CRISIS VERHOOGT DE VOLATILITEIT OP DE MARKTEN Beste cliënt, Met het afsluiten van de maand juni sluiten we ook het tweede kwartaal af en dat

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal Analyses Monthly 05 l MAART 2012 INHOUD EDITORIAAL Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 Griekenland ziet nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel 03 De ECB kalmeert de interbankenmarkt 04 Michelin,

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Value Square Fund Equity World. Beheersverslag 29/06/2012

Value Square Fund Equity World. Beheersverslag 29/06/2012 Value Square Fund Equity World Beheersverslag 29/06/2012 1 Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij Value Square, Derbystraat 319,

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie