HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN"

Transcriptie

1 HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

2 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van de autokosten. De maatregelen gingen van kracht op 1 juli Tot 2015 zijn er bij aanvang van elk kalenderjaar nieuwe mutatiemomenten. De wijzigingen vanaf 1 januari 2013 zijn: - EEN aanscherping van CO 2 -grenzen voor de loonbelasting (bijtelling) - een verhoging van de assurantiebelasting - een aanscherping van CO 2 -grenzen voor de BPM, en - een verhoging van de MRB-tarieven CBS-Indexcijfer consumentenprijs nieuwe (personen)auto s LeasePlan zet in deze brochure de maatregelen voor u op een rij, inclusief de belangrijkste gevolgen voor u en uw berijders. Bovendien geven wij u adviezen en handvatten mee, zodat u zich kunt voorbereiden op de aanstaande wijzigingen. 96 AUG jul jun MEI APR MRT FEB jan De grafiek laat de ontwikkeling van het CBS-indexcijfer consumentenprijzen van nieuwe auto s in 2012 zien, waarmee het eerste effect van deze fiscale maatregelen per 1 juli goed zichtbaar is. De procentuele wijziging was in juli ,64% ten opzichte van juni FISCALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN 3

3 De wijzigingen, de gevolgen en de adviezen Fiscale wijzigingen 2013 Gevolgen voor u als klant in 2013 Gevolgen voor uw berijders in 2013 ADVIES Loonbelasting De fiscale bijtelling van de auto hangt af van de catalogusprijs van de auto én de CO 2 -uitstoot. Per 1 januari 2013 worden de CO 2 -grenzen voor fiscaal voordeel opnieuw aangescherpt. In de jaren daarna worden ze nog verder aangescherpt. De normen zien er als volgt uit: TOT eind CO 2 -uitstootgrenzen geldend voor zowel benzine- als dieselauto s 0%-bijtelling < 51 < 51 N.v.t. N.v.t. 7%-bijtelling N.v.t. N.v.t. < 51 < 51 CO 2 -uitstootgrenzen voor benzineauto s 14%-bijtelling < 103 < 96 < 89 < 83 20%-bijtelling %-bijtelling > 132 > 124 > 117 > 110 CO 2 -uitstootgrenzen voor dieselauto s 14%-bijtelling < 92 < 89 < 86 < 83 20%-bijtelling %-bijtelling > 114 > 112 > 111 > 110 Wet uniformering loonbegrip (WUL) Per 1 januari 2013 bestaat de Wet uniformering loonbegrip. Door deze wet wordt het loonstrookje korter en eenvoudiger. Door het uniforme loonbegrip betekent het dat de grondslagen gelijk zijn voor het berekenen van het loon voor de: Loonbelasting/premie volksverzekering (loonheffing) Premies werknemersverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Voorheen werden verschillende definities en berekeningen gehanteerd. De verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon komen te vervallen. Deze fiscale wijziging is met name van invloed op uw berijders. Voor de bijtelling voor privégebruik van een ter beschikking gestelde auto betekent het dat vanaf 1 januari 2013 de bijtelling ook tot het loon voor de werknemersverzekeringen behoort. Voorheen behoorde de bijtelling alleen tot het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het maximumpremieloon waarover de premie voor de werknemersverzekeringen wordt geheven bedraagt in 2013 voor een loontijdvak van een jaar ,-. De bijtelling vormt geen loon voor de pensioenpremie. Die is hiervan bij wet uitgesloten. Als de berijder geen juiste rittenadministratie bijhoudt dan vindt in het geval van een naheffing voor de berijder, óók een naheffing premiewerknemersverzekeringen voor de werkgever plaats. Omdat de fiscale bijtelling is gekoppeld aan de CO 2 -uitstoot en ook deze grenzen zijn aangescherpt zien wij op basis van het autoaanbod per januari 2013 circa 6% meer auto s in de 25%-categorie. In de populaire 20%-categorie is het aanbod met 3% afgenomen en in de 14%-categorie een daling van ongeveer 2,5%. Deze percentages zijn gebaseerd op het aanbod in november Fabrikanten gaan steeds zuinigere auto s produceren. Onze verwachting is dan ook dat het aanbod in de gunstigere bijtellingscategorieën in de tweede helft van 2013 weer toeneemt. Verschuiving aanbod in fiscale bijtellingsklasse Bijtelling % 77,4% 83,0% 20% 18,3% 15,2% 14% 4,1% 1,6% 0% 0,2% 0,2% Kijk op voor een actuele lijst met auto s en het effect van de maatregelen op de consumentenprijs en fiscale bijtellingspercentages. Door de Wet uniformering loonbegrip wordt het bijhouden van een rittenregistratie vanaf 2013 nóg belangrijker dan het al was. Een eventuele naheffing zal namelijk niet meer alleen een naheffing van loonbelasting zijn, maar ook een naheffing van premies werknemersverzekeringen. Bent u als werkgever in het bezit van een verklaring geen privégebruik? Dan vindt een eventuele naheffing in principe plaats bij de werknemer. Assurantiebelasting Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Hierdoor zijn uw verzekeringskosten toegenomen. Leaset u inclusief verzekering en is deze ondergebracht bij LeasePlan? U betaalt dan alleen assurantiebelasting over de WA-premie. De verhoging van de assurantiebelasting heeft daardoor beperkte gevolgen. Voor een Audi A4 met een gewicht van kilogram stijgen uw jaarlijkse kosten hierdoor met ongeveer 36,-. Heeft u de verzekering elders ondergebracht? Dan betaalt u de hogere belasting over de volledige premie (WA + Casco) en stijgen uw jaarlijkse verzekeringskosten voor deze Audi A4 al snel 170,- als gevolg van deze verhoging. Dit is ook het geval indien u een beheercontract heeft of gebruik maakt van de dienst BTW-vrij factureren. Door verhoging van de assurantiebelasting wordt de leaseprijs beïnvloed. Indien de berijder hierdoor zijn norm overschrijdt, dan kan het betekenen dat hij een hogere eigen bijdrage moet betalen. Beperk het kostenverhogende effect van de hogere assurantiebelasting door uw autoverzekering volledig bij LeasePlan onder te brengen. Neem contact op met uw contactpersoon om uw specifieke situatie en mogelijkheden te bespreken of voor eventuele verdere vragen en/of advies. 4 FISCALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN 5

4 De wijzigingen, de gevolgen en de adviezen Fiscale wijzigingen 2013 Gevolgen voor u als klant in 2013 Gevolgen voor uw berijders in 2013 ADVIES Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) De BPM wordt niet meer als percentage over de netto cataloguswaarde berekend. Deze wordt nu volledig gekoppeld aan de CO 2 -uitstoot van de auto. Zie de tabel hieronder: TOT eind Basispercentage 11,1% 0% 0% 0% Benzinekorting Aardgaskorting Dieseltoeslag per gram CO 2 > 70 g/km 40,68 56,13 70,17 81,36 Diesel Euro-6 korting CO 2-schijfgrenzen benzineauto s vrijgesteld < 103 < 96 < 89 < 83 1e schijf e schijf e schijf e schijf > 242 > 229 > 203 > 180 CO 2-schijfgrenzen voor dieselauto s vrijgesteld < 92 < 89 < 86 < 83 1e schijf e schijf e schijf e schijf > 225 > 215 > 197 > 180 Tarief in euro s per gram CO 2-uitstoot/km 1e schijf e schijf e schijf e schijf Voor nog te leveren auto s komt een verhoging van de BPM-dieseltoeslag (CO 2 -uitstoot boven de 70 gram) met ruim 15,- naar 56,13 per gram per kilometer. Er komt een verlaging van de korting op de BPM voor auto s die voldoen aan de Euro 6-norm. De korting gaat van 1.000,- omlaag naar 500,-. Deze BPM-maatregelen hebben het effect dat bepaalde auto s goedkoper en andere auto s duurder worden. 61% van het huidige autoaanbod wordt gemiddeld 1.100,- goedkoper en 39% van het aanbod, stijgt hierdoor gemiddeld 1.600,- in prijs. Het is mogelijk dat importeurs nog inspelen op deze ontwikkelingen en de prijzen aanpassen. De LeasePlan Indexatiemonitor Indexeer uw normleasebedragen met behulp van de LeasePlan Indexatiemonitor om een zelfde autokeuze te borgen. Het advies is om dit na medio januari 2013 te doen omdat dan alle prijswijzigingen zijn doorgevoerd. U kunt hier meer over lezen in ons adviesdocument Indexeren Normleasebedragen. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon binnen LeasePlan. Motorrijtuigenbelasting (MRB) Per 1 januari 2013 zijn de MRB-tarieven verhoogd met een inflatiecorrectie van 2,2%. Daarnaast vervalt per 1 januari 2014 de vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto s. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande personenauto s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 berekend worden conform de reguliere maatstaven. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO 2 -vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Door de inflatiecorrectie op de MRB tarieven gaan de exploitatiekosten van uw wagenpark licht toenemen. Vanaf 1 januari 2014 nemen de exploitatiekosten sterker toe voor auto s die voor deze datum vrijstelling van MRB genieten. Kan een stijging van de MRB de keuzemogelijkheden voor nieuwe leaseauto s en de eventuele eigen bijdrage beïnvloeden? Ja, dat beïnvloedt de leasekosten en daarmee de autokeuze en eventuele eigen bijdrage. Heeft u nu auto s rijden of bestelt u voor 2014 auto s waarvoor een MRB-vrijstelling geldt, dan is het raadzaam om in de begroting van 2014 wel met deze MRB-kosten rekening te houden. Voor dieselauto s is de stijging in exploitatiekosten naar verwachting het grootst; zeker tientallen euro s per maand, per auto. 6 FISCALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN 7

5 Veelgestelde vragen en antwoorden over de Fiscale wijzigingen in 2013 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De jaarlijkse bijstelling van CO 2 -grenzen voor de bijtellingscategorie. Daarnaast wordt de BPM in 2013 volledig geheven op basis van de CO 2 -uitstoot. In 2012 vond de heffing deels plaats over een percentage van 11,1% van de netto catalogusprijs. Daar staat tegen over dat het verschuldigde BPM-bedrag per gram CO 2 -uitstoot wordt verhoogd. Wat is CO 2? CO 2 is de chemische formule van koolstofdioxide, één van de zogenoemde broeikasgassen. Broeikasgassen komen van nature voor in de atmosfeer en houden de temperatuur stabiel. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur onder nul dalen en door te veel broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur stijgen. CO 2 komt onder andere vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas. Aardolie wordt gebruikt voor de productie van benzine en diesel; op dit moment de hoofdbrandstoffen voor de meeste auto s. Bij de verbranding van benzine of diesel komt er logischerwijs ook CO 2 vrij. De hoeveelheid van de vrij gekomen CO 2 is de CO 2 -uitstoot van de auto. CO 2 -uitstoot wordt voor auto s gemeten in hoeveelheid grammen per gereden kilometer. Wat zijn de gevolgen voor de berijder van een leaseauto? De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor berijders die in 2013 een nieuwe leaseauto gaan rijden of bestellen. Omdat per 1 januari 2013 de CO 2 -grenzen voor de bijtelling worden aangescherpt neemt de keuzemogelijkheid mogelijk af voor auto s die in aanmerking komen voor een verlaagd bijtellingspercentage. Een auto die vóór 1 januari 2013 nog in aanmerking kwam voor een tarief van bijvoorbeeld 14% of 20%, zou na 1 januari 2013 niet meer voor dit tarief in aanmerking kunnen komen. Ditzelfde kan gelden voor auto s die vóór 1 januari 2014 zijn besteld maar ná 1 januari 2014 worden afgeleverd. Voor berijders die al in het bezit zijn van een leaseauto en in 2013 geen nieuwe auto gaan rijden of bestellen verandert er niets. Wat zijn de gevolgen voor mij als werkgever? Wij adviseren u de normleasebedragen te indexeren indien u een zelfde autokeuze nastreeft als voor ingang van de belastingmaatregelen. Uw vaste contactpersoon binnen LeasePlan kan u hierover adviseren. Heeft u nu auto s rijden of bestelt u voor 2014 auto s waar een MRB-vrijstelling voor geldt, dan is het raadzaam om in de begroting van 2014 wel met deze MRB-kosten rekening te houden. Voor dieselauto s zal de stijging in exploitatiekosten naar alle waarschijnlijkheid het grootst zijn, zeker tientallen euro s per maand per auto. De wijzigingen van de consumentenprijzen van benzine- en dieselmodellen kan ook impact hebben op het gemiddelde brandstofomslagpunt. Wij adviseren u om het omslagpunt te actualiseren bij het van start gaan van de nieuwe belastingmaatregelen. Op welke auto s is in 2013 het bijtellingstarief van 0%, 14% en 20% van toepassing? Het 0%-tarief is van toepassing op auto s met een CO 2 -uitstoot niet hoger dan 50 gr/km. Vanaf 1 januari 2013 zijn de CO 2 -grenzen voor de bijtelling aangescherpt. Het 14%-tarief is dan van toepassing voor benzineauto s indien de CO 2 -uitstoot niet hoger is dan 95 gr/km. Het 20%- is van toepassing indien de CO 2 -uitstoot niet hoger is dan 124 gr/km. Voor dieselauto s bedraagt het tarief 14% indien de auto niet meer CO 2 -uitstoot dan 88 gr/km en 20% indien de auto niet meer CO 2 -uitstoot dan 112 gr/km. Bent u geïnteresseerd in de bijtelling van een bepaalde auto? Kijk op onze website voor een actueel overzicht. Waar kan de berijder vinden welk bijtellingspercentage van toepassing is? Kijk op onze website voor een actueel overzicht. Wat is per saldo de impact, op het leasetarief, aanpassing BPM en MRB? Dit verschilt sterk per auto. De fiscale wijzigingen hebben effect op het BPM-tarief van een auto. Afhankelijk van het autotype, wijzigt de consumentenprijs (inclusief BPM en BTW ) nauwelijks tot sterk. Grote positieve of negatieve aanpassingen kunnen voor een importeur aanleiding zijn om de fabrieksprijs aan te passen bij bepaalde autotypen. Een aanpassing van de consumentenprijs heeft weer een direct gevolg op de exploitatiekosten van een auto en uiteraard op de fiscale bijtelling voor de berijder. De aanpassingen van de consumentenprijzen, door de effecten van de BPM-maatregelen evenals de wijziging in MRB-tarieven, hebben samen invloed op de exploitatiekosten. Wij adviseren u om de effecten op de autokeuze van uw berijders te toetsen en zonodig de (norm)leasetarieven 8 FISCALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN 9

6 bij te stellen. Uw vaste contactpersoon binnen LeasePlan kan u vanzelfsprekend adviseren. Algemene voorwaarden: In geval van annulering van het bestelde Object op verzoek van Cliënt zullen alle daarmee Kosten die de berijder aan derden betaalt in verband met de leaseauto, zoals brandstofkosten, huur van een garage DISCLAIMER Wat zijn de gevolgen voor reeds bestelde auto s? De wijzigingen zijn op 1 januari 2013 ingegaan. Deze gemoeide kosten voor rekening van Cliënt komen en zal LeasePlan deze kosten aan Cliënt doorberekenen. Fiscale Bijtelling in het kort of onderhoudskosten, tolgelden tijdens een vakantie, de huur van winterbanden of buitenlandse vignets, komen niet in mindering wegens privégebruik. Wanneer berijder en werkgever overeenkomen dat deze kosten als De fiscale wijzigingen met betrekking tot de leaseauto heeft directe gevolgen voor u en uw leaserijders. LeasePlan adviseert u door middel van deze brochure zo goed als mogelijk. De mogelijkheid bestaat dat de wijzigingen zijn van toepassing op reeds bestelde auto s die Fiscale bijtelling geldt wanneer met een door de werk- bijdragen wegens privégebruik zijn, kunnen deze kosten autobelastingen nog worden gewijzigd. Derhalve is de na 1 januari 2013 voor het eerst op naam zijn gesteld. gever ter beschikking gestelde auto op kalenderjaarbasis wél in mindering worden gebracht op de maandelijkse informatie onder voorbehoud en afhankelijk van In hoeverre mag LeasePlan de impact van de maatregelen aan u doorbelasten? meer dan 500 km privé wordt gereden. Dit geldt ook voor bestelauto s die privé worden gebruikt. Specifieke uitzonderingen daargelaten; De fiscale bijtelling is in de basis ten minste 25% van de bijtelling. Kortom, wanneer kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werkgever én bij overeenkomst is voorzien dat de betaling als eigen bijdrage privégebruik auto wordt politieke besluitvorming. LeasePlan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden in deze brochure. Er kunnen derhalve ook geen rechten aan deze brochure worden ontleend. Volgens de met u overeengekomen Mantelovereenkomst fiscale waarde van de auto. Het begrip ten minste wil aangemerkt, mogen deze kosten in mindering worden en de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden is zeggen dat de Belastingdienst voor het privégebruik een gebracht op de bijtelling. De eigen bijdrage wordt altijd in Wilt u meer weten over de fiscale maatregelen en LeasePlan gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van hogere waarde mag toekennen dan de basis 25%. Bij de loonsfeer afgehandeld, dus via de salarisstrook. de gevolgen voor leaserijders, informeer dan bij overheidsmaatregelen door te berekenen in de lease- auto s waarvan het privégebruik ten opzichte van het Dergelijke kosten kunnen dus niet in de IB-aangifte uw contactpersoon van LeasePlan. De informatie tarieven. zakelijke gebruik relatief hoog is, kan de mogelijkheid worden verwerkt. uit deze brochure is ook beschikbaar op Zijn de gevolgen van de fiscale maatregelen direct terug te zien in de leasetarieven? zich voor doen dat het werkelijke privévoordeel de forfaitaire bijtelling substantieel overschrijdt. De bewijslast voor een hogere vaststelling van het voordeel rust op de inspecteur. Dit kan ook gelden voor auto s waarvoor De bijtelling is niet van toepassing wanneer de berijder een Verklaring geen privégebruik heeft afgegeven aan de werkgever én de berijder door middel van een sluitende kilometerregistratie kan aantonen dat privé Jazeker. Wijzigingen op het gebied van MRB en brandstof- een korting op de fiscale bijtelling wordt verstrekt minder dan 500 km is gereden gedurende dat kalender- accijnzen leiden bij nieuwe en rijdende auto s tot tariefs- (zie hieronder); jaar. wijzigingen. BPM-wijzigingen leiden daarnaast tot directe Voor zero-emissie auto s geldt per 1 januari 2010 een Een eventuele eigen bijdrage kan niet in mindering prijswijzigingen bij nieuwe auto s. In het verlengde zullen tarief van 0% voor de bijtelling, dit tarief blijft in 2013 worden gebracht aangezien nu geen sprake is van daarom ook de prijzen van tweedehandse auto s wijzigen. gehandhaafd; privégebruik. Hierop zullen leasemaatschappijen moeten anticiperen. Voor auto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan Wanneer een bestelauto afwisselend wordt gebruikt door Hoe moeten normen in de autoregeling worden aangepast? 50 gr/km, die op of na 1 januari 2012 maar voor 1 januari 2014 op naam worden gesteld geldt ook een tarief van 0%. Indien voor het eerst op naam gesteld op of na twee of meerdere berijders waarbij door de aard van het gebruik van de auto het moeilijk is vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privédoeleinden ter beschik- Wat is de impact op de indexering; wanneer kan LeasePlan 1 januari 2014 maar voor 1 januari 2016 zal het tarief king wordt gesteld, geldt een praktische regeling dat per daar uitsluitsel over geven? De aanpassingen van de 7% bedragen. Het tarief blijft geldig tot 60 maanden jaar 300,- per berijder per bestelauto aan loonbelasting consumentenprijzen als gevolg van de effecten van de na de eerste dag van de maand volgend op de maand wordt geheven. BPM-maatregelen, evenals de wijziging in MRB-tarieven, waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam De bijtelling voor een bestelauto is (vanaf 1 januari 2012) hebben samen invloed op de exploitatiekosten. Wij is gesteld; niet van toepassing indien de berijder een verklaring adviseren om de effecten op de autokeuze van uw berijders Voor auto s die niet voldoen aan de definitie van een uitsluitend zakelijk gebruik heeft afgegeven bij zijn te toetsen en zonodig de normbedragen bij te stellen. zero-emissie, zeer zuinige of zuinige auto geldt het werkgever en de belastingdienst. Wat is de impact op de omslagpunten voor benzine, LPG en diesel? basispercentage van ten minste 25% van de fiscale waarde van de auto; De eventuele eigen bijdrage, welke door de berijder wordt Let op! Indien de berijder de verklaring intrekt, ontvangt deze een naheffingsaanslag van de Belastingdienst over de Uw vaste contactpersoon binnen LeasePlan kan u vertellen betaald voor het privégebruik van de leaseauto, vermin- voorgaande maanden van dat kalenderjaar. De berijder trekt waar de huidige omslagpunten liggen. dert de maandelijkse bijtelling. Deze eigen bijdrage voor de verklaring in omdat deze geen kilometeradministratie Kan een in bestelling staande auto worden geannuleerd indien de fiscale wijzigingen leiden tot hogere exploitatiekosten en/of een hogere fiscale bijtelling? privégebruik wordt betaald uit het nettoloon; Een betaling aan de werkgever als bijdrage in de leasetermijn - bijvoorbeeld voor een duurdere leaseauto, afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking of een vast bedrag per gereden privékilometer - mag direct in mindering worden gebracht meer bijhoudt, de 500 km-grens voor privégebruik is overschreden of omdat in hetzelfde kalenderjaar van auto of werkgever is gewisseld en meer dan 500 kilometer privé gereden gaat worden. Ja, dit is mogelijk. Echter, een annulering brengt kosten met op de bijtelling, mits deze eigen bijdrage is aangemerkt zich mee. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de als een eigen bijdrage voor privégebruik; 10 FISCALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN 11

7 It s easier to leaseplan LeasePlan Nederland N.V. Postadres: Postbus 3001, 1300 EB Almere Bezoekadres: P.J. Oudweg 4, Almere Noordelijk Halfrond 10, Gouda Tel: (036) Fax: (036) Internet:

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies? SEPTEMBER 2011 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten ALGEMEEN

Nadere informatie

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak Autoregeling Versienummer: 2.0 Datum wijziging: Ingangsdatum: 1 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Inleiding 4 3 Toekenningsvoorwaarden 4 4 Keuze merk/type/uitvoering

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie