Duurzame Energieprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Energieprojecten"

Transcriptie

1 projectleiders, -managers en beleidsmakers Speciaal voor: Verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten voor energieproductie en -besparing Een intensieve training uit de praktijk, voor de praktijk! q Totaaloverzicht van de duurzame energiemarkt en alle ingrediënten om een succesvolle business case te ontwikkelen én realiseren q Vier keuzemodules met verdieping in de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte q Concrete handvatten en veel praktijkvoorbeelden van toonaangevende experts q Vertaling van de opgedane kennis in een project pitch van uw eigen business case MODULE 1: Duurzame Energie: de markt, de technologie en het beleid Van marktontwikkelingen tot technische mogelijkheden en het raamwerk van beleid en subsidies BASISOPLEIDING MODULE 2: Business Case & Projectfinanciering De zakelijke rechtvaardiging van uw project: het creëren van waarde in uw duurzame energieproject en genereren van financieel rendement KEUZEMODULES MODULE 3A: Zonne-energie MODULE 3B: Windenergie MODULE 3C: Bio-energie MODULE 3D: Warmte & Energiebesparing MODULE 4: Afsluiting en project pitches Prognose: 100% duurzaam? Is een volledige energietransitie mogelijk? 3-daagse basisopleiding + 4 keuzemodules 9, 10, 17, 18, 24, 25 september en 1 oktober 2014 Coengebouw Amsterdam

2 Nieuwe verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten De markt voor duurzame energie is volop in beweging. Steeds meer groene en lokale initiatieven vinden hun weg naar de markt. Het Energieakkoord versterkt deze tendens: er worden concrete maatregelen genomen om de energietransitie van Nederland te faciliteren en in % duurzame energieopwekking te realiseren. Om de kansen van deze veranderingen in de markt te benutten en de risico s in kaart te brengen is gedegen kennis van de duurzame energiemarkt, inzicht in het gedrag van gebruikers, het ontwikkelen van een succesvolle business case en projectfinanciering van essentieel belang! Daarom heeft het Institute for International Research (IIR) samen met gerenommeerde experts uit de markt de nieuwe verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten ontwikkeld, speciaal voor projectleiders en projectmanagers van duurzame energieprojecten in energieopwekking en -besparing. Dit opleidingstraject biedt u praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Uw resultaat: Na het afronden van deze opleiding: q Beschikt u over concrete vakkennis op de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten; q Bent u volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en u te wapenen tegen de risico s; q Heeft u concrete handvatten om uw eigen projecten verder te ontwikkelen en uw business case succesvol te realiseren! Voor wie? Programmamanagers, projectleiders, beleidsmakers en medewerkers met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten voor energieopwekking en -besparing, werkzaam bij: q Projectontwikkelaars q Energiebedrijven q Netbeheerders q Overheidsinstellingen q Banken en andere financiële instellingen q Adviesbureaus Inclusief interactieve leeromgeving Alle presentaties, video s, artikelen en huiswerk staan op onze online leeromgeving. Zo heeft u alle opleidingsinformatie op één plek! Ook kunt u hier makkelijk contact houden met andere deelnemers, of vragen stellen aan uw docent. Uw praktijk centraal Heeft u (praktijk)vraagstukken die u graag tijdens deze opleiding wilt behandelen? Lever deze dan uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan in de online leeromgeving. Maatwerk Wij houden het aantal deelnemers beperkt. Zo heeft u ruimschoots de mogelijkheid uw praktijkvragen en/of problemen die u in uw eigen praktijk tegenkomt aan bod te brengen. Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Peter Moltmaker. Hij beantwoordt graag uw vragen en informeert u verder over het instapniveau en de mogelijkheden om uw eigen programma samen te stellen. Aanmelden met meerdere collega s? Informeer dan ook naar de interessante collegakortingen of de InCompany mogelijkheden (vanaf 5 personen). Peter Moltmaker T: E:

3 Module 1 Dinsdag 9 september 2014 Duurzame Energie: de markt, de technologie en het beleid Van technische mogelijkheden tot marktontwikkelingen en het raamwerk van beleid en subsidies De energiemarkt q Nederlandse en Europese energie markt: ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzame energie q Marktaandeel van Duurzame Energie in de totale energie markt vraag & aanbod q Ontwikkeling van lokale initiatieven op wijk, buurt of stedelijk niveau of op bedrijventerreinen q Rolverdeling tussen producent, netbeheerder, leverancier en eindgebruiker q Burgerparticipatie & lokale initiatieven faciliteren q Energietoepassingen: warmte en stroom q Energieproductie vs. Energiebesparing q Invloed van Duurzame Energie op de marktwerking; invloed op conventionele energieprijzen q De kosten en de baten: waarom wordt energie nog niet volledig duurzaam opgewekt? q Benodigdheden voor transitie van fossiele energie naar meer duurzame energie; doelstellingen NL/EU, (on)haalbaarheid, knelpunten, e.d. De technologie q De verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen in Nederland (zon, wind, bio, bodemwarmte en restwarmte) en hoe ze bijdrage aan een energie mix : technologische ontwikkelingen en trends, toepassingen, markt impact, kansen en uitdagingen q State-of-the-art technologie en de toekomst q Inzicht in de natuurlijke grenzen van hernieuwbare energieopwekking en het potentieel om conventionele bronnen te vervangen q Kostprijsontwikkeling en leercurve; meerderheid technologieën nog niet rendabel q Problemen bij de integratie van duurzame energiebronnen in elektriciteitsnetten, inclusief kosten q Capaciteit ontwikkelingen energie infrastructuur en energieopslag: Is opslag nodig? Hoeveel? Centraal vs. Decentraal Kansen in lokale energieopslag als uitkomst voor een stabiele energievoorziening Het voorkomen van Duitse problemen Andere mogelijkheden zoals Demand response, etc. Beleid en regulering q Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen: wat is het beleid nu en hoe is het beleid aan het veranderen? Kader Energietransitie overgang van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energievoorziening - Verkleining aandeel conventionele energiebronnen - Energiebesparing - Groei duurzame energiebronnen - Doel 2020: 14% duurzame energieopwekking - haalbaar? SER Energieakkoord Energy Efficiency Directive (EED) q Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie (in elk van de sectoren van energie, brandstoffen en warmte) te veranderen q Beleidsinstrumenten: fiscale stimulansen, subsidies, duurzame verplichtingen, feed-in tarieven, groene stroom certificaten, verzilvering van de CO2-waarde, etc. q Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten Rol van subsidies: zal duurzame energie ooit subsidie vrij zijn? Grote verschillen in de subsidiëring van groene energie in Europa een verstoring van de markt SDE+ het ideale ondersteuningskader? q Vergunningen en contracten Docent: Hans Kursten (p2 projectmanagement) Met bijdragen van: Monique van Eijkelenburg (Duurzame Energie Koepel) Jorn ten Have (Agentschap NL)

4 Module 2 Woensdag 10 september 2014 Business Case & Projectfinanciering Het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project q Doelstelling, visie & missie: Het creëren van waarde in projecten voor hernieuwbare energie q Financierings- en investeringsplannen en ambities Business Case Analyze en Planning q Haalbaarheid van het project feasibility study q Het verdienmodel: waarop is de waarde creatie gebaseerd? Inzicht in kosten en omzet Samenwerkingsconstructies, total cost of ownership, etc. Technologie specifieke business modellen Enkele voorbeelden: ESCo s q Constructie van de samenwerking: rolverdeling, verantwoordelijkheden en contractuele afspraken q Het structureren van een project voor hernieuwbare energie: financiële en planningsbeperkingen q Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers die worden gebruikt door beleggers, banken en ontwikkelaars om projecten voor hernieuwbare energie te analyseren en te beoordelen Definities van de belangrijkste terminologie Meten van de financierbaarheid van een project; welke factoren zijn van essentieel belang? q Financieringsbronnen: verschillende spelers, de eisen en verwachtingen, bekende én minder bekende bronnen q Investeringen vanuit verschillende perspectieven: investeerders, projectontwikkelaars, debt providers en andere stakeholders q Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare energie PPS: financiering door publiek private samenwerking Innovatie in projectfinanciering: de kracht van crowdfunding Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel rendement q Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement beïnvloeden: cashflow analyses en belangrijke gevoeligheden q Omzet en kostenraming: solide basis als voorwaarde voor goedkeuring financiering door de bank q Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project q De terugverdientijd van de investeringen q Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project rendement q De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie, de risicofactoren en de rendementsverwachtingen q Financiële risico s; welke factoren spelen een rol? q Contracten en verantwoordelijkheden de juridische aspecten wie doet wat wanneer er iets mis gaat? Aansluiting op de projectfinanciering q Belasting van de huidige winst (onttrekkingen en dividenden) en de netto belastingen q Financiële administratie: afschrijvingen, subsidies ontvangen én behouden Docent: Jan Willem Zwang (Green Spread) Inclusief huiswerkopdracht om te leren hoe u een business case moet maken specifiek voor de verschillende duurzame technologieën. Deze opdracht levert u in samen met uw presentatie voor Module 4 en kunt u als basis gebruiken voor uw project pitch. Versterk uw business case Slim ontwerpen voor gedragsbeïnvloeding In dit onderdeel leert u uw business case slimmer te ontwerpen vanuit het perspectief en het logische gedrag van uw stakeholders, toegepast op regionale en lokale energiebesparing en energieproductie. Inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leidt tot minder kosten, meer kwaliteit, blijere burgers en leuker werk. Leer om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen te creëren vanuit het perspectief, de behoeftes en het logische gedrag van de klant. Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand? En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van uw project, bijvoorbeeld via aandelen uitgifte? Tijdens de workshop hoort u concrete voorbeelden van recente ontwerpcases met betrekking tot lokale energiebesparing en energieopwekking. Tegelijkertijd werkt u aan uw eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen, gebaseerd op slimme gedragsbeïnvloeding. Docenten: Sanne Kistemaker (Muzus) & Anjo Travaille (Bovenkamers)

5 Module 3a Woensdag 17 september 2014 Zonne-energie Module 3b Donderdag 18 september 2014 Windenergie PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt q Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa q Ontwikkeling van decentrale opwekking q Technologische ontwikkelingen en trends q Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiesysteem q Relevante wet- en regelgeving: SER Energieakkoord, saldering/belastingkorting, etc. q Procedures en vergunningen q Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten: Particulier vs. zakelijk q Realisatie PV bij huishoudens q Het coöperatieve model q Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie q Burgerparticipatie q De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven Windturbines op zee en op land q Onshore vs. offshore windenergie: wind, golven en land q Technologische ontwikkelingen van windturbines q Beleid en wetgeving; verschillen in Europa en de invloed op de business case q Uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening; locatie onderzoek en omgaan met weerstand q Inkoop en aanbestedingen q De bouw: fundaties en torens van windturbines q Installatie q De realisatie en exploitatie fase Docent: Erwin Coolen (OutSmart) Docenten: Michel Arninkhof (Raedthuys Groep / Holland Solar) Annet Boessenkool (Next Energy) Inclusief praktijkcase: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep Module 4 Woensdag 1 oktober 2014 Afsluiting en project pitches Prognose: 100% duurzaam? q Voorspellingen en strategieën q Hoe groot kan het marktaandeel van duurzame energie worden? q Analyseren van diverse onderzoeken naar koolstofvrij maken van energiesystemen, op mondiaal, regionaal en landelijke schaal q Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten in ieder van de gevallen en hoe robuust zijn ze? q Hoe verschillen de modellen van elkaar en hoe realistisch zijn ze? q Trendanalyses en externe factoren die de marktwerking en ontwikkeling kunnen beïnvloeden: Fossiele brandstoffen ontwikkelingen: schaliegas, onconventionele olie en andere bronnen Elektrische, hybride en waterstof voertuigen Project pitch Aan het eind van de opleiding krijgt u de kans om uw eigen project te presenteren. Met de inzichten en handvatten die u heeft verkregen tijdens de opleiding bereid u uw pitch voor en levert deze via de online leeromgeving in bij het docentenpanel. Iedere pitch duurt 5 minuten, en u presenteert uw business case aan de groep. Na iedere pitch is er eerst ruimte voor vragen. Daarna ontvangt u advies en feedback van het docentenpanel. Docenten: Alle docenten van de opleiding

6 Module 3c Woensdag 24 september 2014 Bio-energie Module 3d Donderdag 25 september 2014 Warmte en Energiebesparing Energie uit afval en biomassa q Marktaandeel bio-energie in Nederland en Europa q Biomassa grondstoffen, opwaardering en omzettingsprocessen q Vermogen op kleine en grote schaal en energie uit huishoudelijk afval q Biomassa voor energie, warmte en brandstoffen; overzicht van verschillende conversie technieken q Integratie in het energiesysteem q Relevante wet- en regelgeving: het Activiteitenbesluit, regelgeving rond emissies en mestvergisting q Eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen NTA 8080 q Procedures en vergunningen q Business case voor bio-energie projecten: q Toelichting stimuleringsregeling SDE+ voor bio-energie projecten q Aandachtspunten in de projectontwikkeling q Risico s en het verdienmodel Docenten: Ria Kalf (Platform Bio-Energie) Hans Wassenaar (DNV GL Energy/Platform Bio-Energie) Gerke Draaistra (Ekwadraat) Inclusief praktijkcase: Boer zoekt zwembad - verwarming van zwembaden middels een biogasleiding Tijdschema van de dagen Ontvangst met koffie & thee Aanvang ochtendprogramma Lunchpauze Aanvang middagprogramma Einde van de lesdagen Tussentijdse thee- en koffiepauzes inbegrepen Meer personen aanmelden? Wilt u meerdere personen aanmelden of heeft u inhoudelijke vragen? Neem contact op met: Peter Moltmaker T: E: Bodemwarmte, Restwarmte, Zon, Traditionele gasketel en Energiebesparing q Warmte: de grootste post van ons energieverbruik in de energieketen q Warmte in de gebouwde omgeving met raakvlakken naar industrie en tuinbouw q Het gebruik van warmte en de relatie met koude q Welke warmtebronnen zijn beschikbaar met beoordeling t.a.v. techniek, economie, milieu, beschikbaarheid en risico s? De HR ketel, warmtepompen/wko, collectieve warmtelevering (diverse warmtebronnen zoals restwarmte en geothermie), (Micro)WKK, Zon, Elektriciteit Combinatiemogelijkheden Warmteopslag voor ontkoppeling vraag en aanbod q Energiebesparing: Hoe kunnen we de warmtevraag beperken? Situering en indeling gebouw, isolatie, slimme ventilatie, slimme warmteregeling, beperking tapwatervoorziening, voorlichting voor gebruikers, voorkomen koeling vraag, etc. q Projectaanpak Integrale aanpak met alle betrokkenen Kwaliteitsborging van ontwerp t/m beheer Consequenties regulering en subsidiemogelijkheden zoals EPC/EPG, Warmtewet, Aansluitplicht (Bouwbesluit 2012), Richtlijn Energie-Efficiëntie en SDE Financieringsconstructies Keuze verwarmingssysteem inclusief warmteafgiftesysteem Integratie energiesysteem met de bouw Nieuwbouw of renovatie? Collectieve of individuele voorzieningen? Duidelijke garanties voor en communicatie met verbruikers - totale ontzorging q De wereld achter energie neutrale, CO2 vrije, energie producerende en nulmeter gebouwen q Toekomstvisie: All electric t.o.v. duurzame warmte, koude en energiebesparing Docent: Teus van Eck (Energie & Milieu) Inclusief praktijkcase door: Huub Jansen (Eneco): Collectieve warmte en koud levering met een warmtepompcentrale als centrale opwekker in het Rotterdamse stadsverwarmingsnet

7 Uw docenten: Hoofddocent Hans Kursten (1957) studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en recentelijk toegetreden tot p2 projectmanagement waar hij leiding geeft aan het marktvenster Energie. Monique van Eijkelenburg is directeur Strategie bij de Duurzame Energie Koepel en zat in de aanloop naar de eindonderhandelingen in klein comite bij het SER Energieakkoord voor de industrie. Vanuit haar huidige rol is ze betrokken bij diverse klankbordgroepen en marktconsultaties van ministeries (o.a. Stroom, Strong, Omgevingswet, SDE+). Jorn ten Have is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor Agentschap NL en haar voorgangers. Betrokken bij verschillende programma s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten. Jan Willem Zwang (1971) is sinds 2002 actief in de energiemarkt. Eerst als zelfstandig consultant, later als oprichter en directeur van Tensor Energy waar hij op interim basis diverse projecten heeft uitgevoerd voor energie- en afvalbedrijven. In 2010 richtte Jan Willem Green Spread op, waar hij vooral bezig is met het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Daarnaast schrijft Jan Willem columns en blogs voor o.a. het Financieel Dagblad en EnergieExpert. Sanne Kistemaker (1982) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Zes jaar geleden richtte ze het user-centered ontwerp bureau Muzus op waar ze actief is met ontwerpprojecten in zowel commerciële als sociale context, o.a. service design t.b.v. energiebesparing en slimme mobiliteit. Daarnaast doceert Sanne aan de TU Delft in design research en user experience design. Anjo Travaille opgeleid als water- en milieudeskundige en tot 2010 werkzaam als leidinggevende bij DHV. Later volgde hij vanuit zijn persoonlijke passie om mensen beter te begrijpen een opleiding in neurowetenschap en psychologie. Hij richtte Bovenkamers op en combineert op unieke wijze zijn ervaring vanuit opgaven in de fysieke leefomgeving met actuele inzichten vanuit de gedragswetenschap. Michel Arninkhof is als Manager Solar & Bio bij de Raedthuys Groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zonne-energie en bio-energie projecten t.b.v. eigen investering en exploitatie door Raedthuys, waarbij Raedthuys ook verschillende vormen van (burger)participatie aanbiedt. Michel is actief in de duurzame energie branche, tegenwoordig als bestuurslid van Holland Solar. Annet Boessenkool (1973) studeerde Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur. Ze heeft ruim acht jaar als Product Manager en International Business Development Manager bij Nuon gewerkt, waar ze diverse duurzame energieprojecten ontwikkelde in zowel binnen- als buitenland (o.a. Spanje en Noorwegen). In 2006 heeft ze Next Energy opgericht. Erwin Coolen, oprichter en directeur van OutSmart (2006). Sinds 1995 werkzaam in de windenergie sector, eerst voor een Deense marktleider in de productie van windturbines en later werkzaam bij een projectontwikkelaar en betrokken bij de realisatie van off shore windparken aan de inkoopkant. Van 2005 tot mei 2006 was hij tevens voorzitter van de commissie offshore van de NWEA. Ria Kalf is chemisch technoloog met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van energie uit afval en biomassa. Sinds 2007 is zij Secretaris van het Platform Bio-Energie (PBE). Vanuit deze positie vertegenwoordigt zij PBE bij de diverse ministeries en de politiek, o.a. betrokken bij het Energieakkoord en het Activiteitenbesluit. Sinds 2011 is zij tevens bestuurslid van Aebiom, de Europese organisatie voor bio-energie associaties. Hans Wassenaar (1975) studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft. Sinds oktober 2009 werkt hij bij DNV GL Energy (voorheen KEMA) waar hij zich bezig houdt met energie uit afval en biomassa, vaak i.c.m. warmteuitkoppeling. Tevens is Hans sinds 2012 bestuurslid van het Platform Bioenergie. Gerke Draaistra werkt sinds 2007 bij Ekwadraat als sr consultant en manager operation, met name op biogas/ groengas projecten. Boer zoekt zwembad is één van de geslaagde projecten waarbij biogas van het boerenerf naar een zwembad wordt geleid, daar groene elektriciteit produceert en met de vrijkomende warmte het zwembad verwarmd. Teus van Eck (1948) heeft zowel een technische (HTS Elektrotechniek) als een economische (Bedrijfseconomie EUR) achtergrond. Hij vervulde diverse functies in de gehele keten van de energievoorziening. Van brandstof, productie, verbruik, transport en distributie tot strategie, milieu en regulering, zowel in Nederland als in Zuid Oost Azië. Sinds 2005 is Teus onafhankelijk energie, warmte en milieudeskundige. Huub Jansen, Customer Engineer, Eneco Warmte & Koude

8 IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam: 3 makkelijke manieren om u aan te melden: 1. Via internet: 2. Via 3. Telefonisch: +31 (0) Uw investering 3-daagse basisopleiding (Module 1, 2 & 4) 1.999,- Losse keuzemodule (Module 3A t/m 3D) 750,- Voordelig totaalpakket 4.250,- Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief documentatie, koffie/thee en lunch Datum & Locatie 3-daagse basisopleiding + 4 keuzemodules Module 1: Dinsdag 9 september 2014 Module 2: Woensdag 10 september 2014 Module 3a*: Woensdag 17 september 2014 Module 3b*: Donderdag 18 september 2014 Module 3c*: Woensdag 24 september 2014 Module 3d*: Donderdag 25 september 2014 Module 4: Woensdag 1 oktober 2014 *keuzemodules: optionele afname Coengebouw Amsterdam Voor routebeschrijving zie: Gegevensregistratie: Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt wordt voor deze doeleinden, neem dan contact op met onze database afdeling op of Algemene voorwaarden: Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist U ontvangt een ipad Air met al het lesmateriaal 4-daagse training Data Analysis Kies voor een data driven approach en maak de belofte van uw data waar Krijg inzicht in de impact van multichannel data analysis

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie