WORKSHOP PAUZELANDSCHAPPEN 5 NOVEMBER 2012, PROVINCIE UTRECHT, GROND TE LEEN EEN IMPRESSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORKSHOP PAUZELANDSCHAPPEN 5 NOVEMBER 2012, PROVINCIE UTRECHT, GROND TE LEEN EEN IMPRESSIE"

Transcriptie

1 WORKSHOP PAUZELANDSCHAPPEN 5 NOVEMBER 2012, PROVINCIE UTRECHT, GROND TE LEEN EEN IMPRESSIE

2 In opdracht van het Platform Wonen van de provincie Utrecht is op 5 november door Grond te leen een workshop begeleid en voorbereid met het thema Pauzelandschappen. De gemeente Nieuwegein heeft het gebied Galecopperzoom ingebracht als binnenstedelijke tijdelijke ontwikkellocatie. Deelnemers aan het Platform zijn ontwikkelaars, corporaties, ambtenaren en bestuurders van gemeentelijke en provinciale overheden. Grond te leen is een samenwerkingsverband tussen drie adviseurs werkzaam binnen de ruimtelijke ordening. Hun ambitie is om antwoorden te vinden op de vraag hoe tijdelijke ontwikkelingen van de grond kunnen komen. Grond te leen is: Iris Vliegenberg, Master of City Developer, Procap Valska van Straalen, Master of City Developer, Procap Marjolein Hillege, landschapsarchitect en filmmaker Roel van Gerwen, landschapsarchitect, Het Noordzuiden Amsterdam, 13 november 2012

3 Is er perspectief voor tijdelijke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 in de Galecopperzoom? Voorafgaand aan de workshop is door Grond te Leen een game ontwikkeld waarmee in korte tijd een ruimtelijk programma kon worden samengesteld. Deze game biedt een aantal uitgangspunten waarmee rekening dient te worden gehouden: Uitgangspunt 1: Rente De gemeente NG heeft grond gekocht met publiek geld ( 19 mio), maar dit gebied wordt na 2030 pas definitief ontwikkeld. Dit kost geld, n.l. 1mio rente per jaar. Om rentelasten te drukken zoekt de gemeente naar mogelijkheden om tijdelijk een commerciële bestemming te vinden die de rentekosten kan compenseren. Uitgangspunt 2: Markt De marktpartijen staan niet te trappelen om tijdelijk te bestemmen. Er is veel aanbod van permanent te gebruiken grond en een slechte afzetmarkt voor ontwikkelingen. Het grootste probleem is financiering. De vraag is hier: Hoe kan het voor marktpartijen aantrekkelijk genoeg worden om tijdelijk te ontwikkelen? Uitgangspunt 3: Draagvlak De Galecopperzoom is een strategische locatie op bovenregionaal niveau. Het heeft de potentie om functies aan te trekken die vanuit alle uithoeken van de Randstad aantrekkingskracht heeft. Het gebied grenst tegelijkertijd aan een woongebied. De bewoners van de wijken hebben zich in een buurtplatform verenigd en hebben allerlei wensen en eisen bij de ontwikkeling. De gemeente NG moet voldoende draagvlak verwerven om te kunnen ontwikkelen, omdat anders allerlei procedurele stagnatie ontstaat. Dit kost tijd en geld. Draagvlak is dus een randvoorwaarde, ook bij tijdelijk bestemmen. Verder biedt de game ruimte voor een aantal kansen. Deze kansen liggen met name in het slim programmeren, combineren, cofinancieren en branden van het gebied: Kans 1: Cofinanciering De gemeente NG heeft de grond aangekocht om een grotere gebiedsontwikkeling met meerdere overheden mogelijk te maken. Het ligt in de rede dat de hogere overheden stimuleringsmaatregelen toepassen, hetzij door mee te financieren, hetzij door de inbreng van expertise, hetzij door soepele opstelling bij de tijdelijke regelgeving. Kans 2: Duurzaamheid Tijdelijk bestemmen biedt ruimte aan initiatieven, die bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving. Dit kan door locale landbouw, organische verstedelijking, slim combineren van functies, tijdelijke energieprojecten, tijdelijke natuur. Op de website tijdelijk bestemmen worden allerlei vergezichten geschetst van ideaal duurzaam te ontwikkelen nieuwe steden, met City Fruitful als voorbeeld. Kans 3: Imago Het project A12 zone is een lange termijnontwikkeling geworden. De Galecopperzoom kan als vliegwiel fungeren om een versnelling te brengen in de grootschalige gebiedsontwikkeling. De Galecopperzoom ligt weliswaar op grondgebied van de gemeente NG, maar in de regionale beeldvorming is het een onderdeel van grootstedelijk Utrecht, dichtbij de binnenstad van Utrecht, grenzend aan Papendorp en direct ontsloten via A27, A2 en A12. De branding van het gebied is noodzakelijk om investeerders over de streep te trekken en behoeft extra aandacht.

4 GAME PAUZELANDSCHAPPEN Centrale vraag: Is er perspectief voor tijdelijke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 in de Galecopperzoom? Opdracht: Maak een ruimtelijk perspectief wat perspectief heeft voor marktpartijen, overheden en bewoners voor een periode van Kanskaarten: Ter voorbereiding heeft Grond te Leen een aantal staalkaarten samengesteld met hierop mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. De staalkaarten zijn in het verslag opgenomen. Gebied: Voor het gebied Galecopperzoom is een kaart aangeleverd door de gemeente Nieuwegein met (planologische) randvoorwaarden. het gamebord met randvoorwaarden

5 STAAL 1: TIJDELIJK SKICENTRUM STAAL 2: WELLNESSCENTRUM Afmeting 3ha: 50m x 300m x 50m hoog, p-plaatsen Verzorgingsgebied: Bovenregionaal Investering: 30/35 mio inclusief grondverwerving Benodigd aantal bezoekers: /jr. Terugverdientijd investering volgens ontwikkelaar: jaar Afmeting: 0,5 ha gebouw, 1ha parkeren, 2 ha buitenruimte Verzorgingsgebied: Regionaal Investering: 20 mio inclusief grondverwerving Benodigd aantal bezoekers: /jr. Terugverdientijd investering volgens ontwikkelaar: min. 15 jaar Rente: +++ Markt: - Draagvlak: Cofinanciering: + + Duurzaamheid: + + (i.c.m. andere functies) Imago: + + Rente: + Markt: - Draagvlak: + Cofinanciering: - Duurzaamheid: - Imago: + + SKICENTRUM WELLNESS referentie: Snow World, Landgraaf referentie: Spa Zuiver, Amsterdam Rente: Goed, grondkosten zijn beperkte investering t.o.v. bebouwing Markt: Verzadiging 200m banen, markt voor 300m banen. Hoge investering, alleen te realiseren bij ontwikkeltijd van jaar Draagvlak: Veel weerstand vanwege verkeersintensiteit en hoogbouw Cofinanciering: Ministerie van I&M co-financiert geluidsbeperkende maatregelen A12, skihal vormt integraal onderdeel Duurzaamheid: Kan als geluidswal worden gebouwd direct aan A12. Koeling van de hal genereert veel restwarmte, die kan worden gebruikt voor andere functies, zoals woningbouw of glastuinbouw Imago: Poort van de A12-zone, flitsende architectuur vergelijkbaar met geluidswalgebouwen Leidse Rijn. Rente: Opbrengsten voornamelijk in beautydeel, veel extensieve meters Markt: Preventieve wellness is groeimarkt, onderzoek nodig voor behoefte Utrechtse regio, landschappelijke kwaliteit vaak randvoorwaarde, ontbreekt hier Draagvlak: Aansluitend aan woongebied, veel lokale gebruikers Cofinanciering: geen subsidiemogelijkheden, investeerder noodzakelijk Duurzaamheid: Energie intensieve sector, sauna s zijn niet erg duurzaam Imago: Lokale werkgelegenheid, imagovesterkend indien landschappelijke inpassing bron: Theo Scharpach, Lotus Leisure bron: haabaarheidsonderzoek Valley of Wellnes, Oosterbeek

6 STAAL 3: INDOOR RAFTINGCENTRUM STAAL 4: FOODSTRIP EN HOTEL Afmeting: 300m x 20m x 5m p-plaatsen Verzorgingsgebied: Bovenregionaal Investering: 32,5 mio Benodigd aantal bezoekers: /jr. (tickets van 17,50-110) Terugverdientijd investering: obligaties max. 7 jaar Afmeting: 200m x 50m inclusief p-plaatsen, hotel 0,5ha Verzorgingsgebied: Regionaal Investering: 12 mio inclusief grondverwerving Foodstrip, hotel 16 mio Benodigd aantal bezoekers: /jr. Terugverdientijd investering volgens ontwikkelaar: jaar Rente: +++ Markt: - Draagvlak: Cofinanciering: + + Duurzaamheid: + + (i.c.m. andere functies) Imago: + + Rente: - - Markt: - - Draagvlak: Cofinanciering: - - Duurzaamheid: Imago: RAFTING FOODSTRIP + HOTEL referentie: Dutch Water Dreams, Zoetermeer referentie: Foodstrip, Amsterdam Zuid-Oost Rente: Goed, terugverdientijd kort, dus grondkosten gedekt Markt: Uniek in Europa, behalve in Zoetermeer, marktonderzoek 2e vestiging Draagvlak: verkeersaanzuigende werking, grote attractie Cofinanciering: Start obligatiefonds, banken ministerie VWS, sportsponsoren Duurzaamheid: Landschappelijke inrichting te hergebruiken, energiewinning met waterkracht Imago: Landelijke attractie met sportief karakter. Rente: Grondopbrengsten lastig vanwege hoge investering, t.o.v. opbrengsten zoeken naar een goedkope variant met tenten Markt: Lastig, veel fastfoodketens in de buurt Draagvlak: Verkeersintensiteit en lokale werkgelegenheid Cofinanciering: weinig mogelijkheden Duurzaamheid: autogeörienteerde functie, weinig duurzaam Imago: Flitsende architectuur kan imagoverhogend werken bron: Dutch Water Dreams bron: M.Caranza B.V.

7 STAAL 5: TIJDELIJK WONEN STAAL 6: TIJDELIJKE GLASTUINBOUW Afmeting: 6oo woningen (15ha), 900 parkeerplaatsen (1,5ha) Verzorgingsgebied: Lokaal Investering: 30 mio (aanname 550 per m2 voor tijdelijke woning). Terugverdientijd investering volgens ontwikkelaar: min 15 jaar Investering: 0,7 mio/ha exclusief grondverwerving Terugverdientijd investering: 15jr (economische levensduur rozenkwekerijen) Verzorgingsgebied: Regio Utrecht (stadstuinbouw), of reguliere markt via veiling Synergie met andere functies: uitwisseling restwarmte, geluidswerend vermogen Renteafdracht: State of the art rozenkwekerij van 5ha kan een rentelast dragen van 5 mio/jr Rente: - Markt: - Draagvlak: + Cofinanciering: Duurzaamheid: + Imago: Rente: Markt: Draagvlak: Cofinanciering: Duurzaamheid: + + (i.c.m. andere functies) Imago: - - GLASTUINBOUW WONEN 200 referentie: Containerwoningen NDSM terrein, Amsterdam referentie: Glastuinbouw, Het Westland Rente: woningbouw, bij huidige markt laag rendement Markt: verzadigde markt, moeilijke afzet Draagvlak: sluit aan bij de eerdere plannen, extra woningen veroorzaakt druk op huidige verzorgingsgebied, acceptabele toename verkeersintensiteit Cofinanciering: corporaties, beleggers (bij bijzonder product), gemeente (parkeren) Duurzaamheid: woningbouw is in definitieve plannen beoogd. Hergebruik van deel van woningen, inrichting openbaar gebied. Experiment met energieneutrale/ zelfvoorzienende woningen Imago: : afhankelijk van product, bijzondere woning, woonvormen of gebrand buurt kan imago versterken Rente: Glastuinbouw is niet plaatsgebonden, hoge renteopbrengst Markt: Expansiemarkt, wellicht dat stadstuinbouw kansen biedt Draagvlak: Geluidswerend vermogen van kassen is gunstig bij minimaal 4-6m hoogte en direct langs de weg geplaatst, bij retail bewoners wellicht gunstig. Cofinanciering: Glastuinbouw bedruipt zich zonder subsidie Duurzaamheid: Kan als geluidswal worden gebouwd direct aan A12. Glastuinbouw genereert veel restwarmte, die kan worden gebruikt voor andere functies, zoals woningbouw of glastuinbouw, comsumptie CO2 Imago: Geen logische functie voor de regio Utrecht, promotie Kom in de kas bron: Woningcorporatie De Key bron: LTO, Dura Vermeer

8 STAAL 7: BUURTTUINEN STAAL 8: TIJDELIJKE NATUUR Afmeting: 50 tuinen /ha van 200m2 bruto Verzorgingsgebied: Lokaal Investering: /ha Benodigd gebruikers: 50 huurders per ha Opbrengst: huur per jaar (t.o.v rentelasten/ha/jaar) Terugverdientijd inrichting: 5 jaar Afmeting: ha natuur Verzorgingsgebied: Lokaal Investering: 2.000/ ha (verschraling, maaien) Opbrengst: 2.000/ha/jr natuurbeheer akkerland, ha/jr grasland, /ha bos/ 15 jaar Rente: - Markt: + Draagvlak: +++ Cofinanciering: + + Duurzaamheid: Imago: - Rente: - Markt: + Draagvlak: Cofinanciering: Duurzaamheid: Imago: + + NATUUR BUURTTUINEN referentie: Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders referentie: nieuwe natuur, Abtswoudse bos, Midden Delfland Rente: Matig, opbrengsten zijn lagen dan rentelasten Markt: Moet onderzocht in de aanliggende wijken Draagvlak: Veel draagvlak bij bewoners, groene lokale functie Cofinanciering: Stichting DOEN of Postcodeloterij kan cofinancieren Duurzaamheid: Verbetering groen- en natuurwaarden Imago: Tuintjes langs de snelweg geven geen regionale branding Rente: Opbrengst haalt het niet tegen de rente lasten. In geval van tijdelijk bos kan ook houtproductie als opbrengst worden beschouwd. Markt: Op alle landbouwgrond van toepassing Draagvlak: Een natuurlijke begrenzing van de woonwijk, veel draagvlak Cofinanciering: Opbrengsten bestaan uit subsidie EU, Stichting DOEN voor paden, voorzieningen etc. Duurzaamheid: Natuur is duurzaam Imago: Geen imagoverhogend effect, te kleinschalig bron: Stichting DOEN, Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders bron: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David Metselaar

9 STAAL 9: TIJDELIJKE ENERGIEWINNING STAAL 10: TENTENEXPO WINDMOLENS: Afmeting: 100m hoog, m uit elkaar Opbrengst: 2,5-3 MW/ molen, 6mio/molen Investering: 3 mio/ molen, Terugverdientijd investering: 7-8 jaar ZONNEPANELEN: Afmeting: panelen/ha Opbrengst: 0,5 MW/ ha, 180 huishoudens Investering: 1,75 mio/ha, opbrengst 7,5 kwh/jaar Terugverdientijd investering: jaar Afmeting: afhankelijk van type gebruiker Verzorgingsgebied: Regionaal Investering: laag in kosten t.o.v. permanente bebouwing Benodigd aantal bezoekers: / /jr. Terugverdientijd investering: 5-7 jaar Rente: / - Markt: / + Draagvlak: - - / + Cofinanciering: + + / - Duurzaamheid: / + + Imago: / + + Rente: + Markt: ++ Draagvlak: + Cofinanciering: + Duurzaamheid: + Imago: + WINDENERGIE TENTENEXPO ZONNEPANELEN referentie: windmolens Flevoland, zonnepanelen, Mojave woestijn, Verenigde Staten referentie: Chelsea Flower Show, Engeland Rente: Windmolens kunnen de rentekosten geheel dragen incl. investering Markt: Voldoende ontwikkelaars willen hierin stappen bij medewerking overheid, voor zonnepanelen is meer subsidieafhankelijkheid Draagvlak: Veel weerstand bij omwonenden, compensatie nodig Cofinanciering: Windenergie niet nodig, de investering bedruipt zichzelf, zonnenpanelen behoeven (veel!) subsidie om rendabel te zijn Duurzaamheid: Groene energie, dus duurzaam Imago: Wisselend, het kan een duurzaamheidsimago opleveren voor Utrechtse regio, lokaal is er weinig draagvlak voor windenergie Rente: Lage investeringskosten, rentekosten /ha Markt: 12/m2/jaar huur compenseert kosten bij 25% bezetting Draagvlak: Draagvlak voor tijdelijk bestemmingen, veel verkeeraanzuiging Cofinanciering: Zonder subsidie te realiseren Duurzaamheid: Afhankelijk van uitvoering Imago:Tentenkamp is een beetje shabby, maar kan ook juist imagoversterkend werken, zie magneetfestival bron: Ruud van Rijn, Bosch en van Rijn, zonnepanelen informatiepunt bron: Geels Evenementen

10 STAAL 11: STADSLANDBOUW Afmeting: 200m2-15ha per deelnemer Verzorgingsgebied: Lokaal Investering: 2000,-/ha grondverbetering, nutsvoorzieningen en parkeerplaats Aantal bezoekers: /jr. Terugverdientijd investering en opbrengst: 1 jaar, 2.500/ha STAAL 12: DISTRIBUTIE REGIO of STAD Functie: (boven) regionaal distributiecentrum voor bijv. Jumbo of uitbreiding stedelijke distributie Cargohopper Afmeting: afhankelijk van functie, landelijke (>10ha) of stedelijke distributie (vanaf 5ha) Verzorgingsgebied: Regionaal of lokaal, overslag van goederen groot naar klein transport Investering: 2 mio/ha Terugverdientijd investering: 12 jaar Rente: Markt: + + Draagvlak: Cofinanciering: + + Duurzaamheid: Imago: + Rente: +++ Markt: Draagvlak: - Cofinanciering: Duurzaamheid: Imago: + + referentie: Boomkwekerijen, Boskoop referentie: Containeroverslag Maasvlakte, Food Center Amsterdam Rente: Opbrengsten wegen niet op tegen rentelasten Markt: Veel vraag naar plekken voor stadslandbouw Draagvlak: Veel support voor stadslandbouw Cofinanciering: Stichting DOEN, Postcodeloterij Duurzaamheid: Een nieuwe vorm van lokaal, dus duurzaam produceren Imago: Nu een rage, maar over enkele jaren? Rente: De investering is terug te verdienen binnen 12 jaar Markt: Cargohopper is een bestaand initiatief van Stadsdistributie Utrecht, onbekend is of dit uitbreiding behoeft, Galecopperzoom is een goede locatie voor overslag Draagvlak: Weerstand lokale verkeersintensiteit, stedelijk draagvlak Cofinanciering: Ministerie van I&M co-financiert Beter Benutten Duurzaamheid: Van groottransport naar klein (electrisch transport) is zeer duurzaam en goed voor stedelijke leefbaarheid Imago: BIj de juiste marketing kan dit een goed imago geven bron: Ronald Peerenboom, NCU bron: Piet Dobbe, Dobbe Transport B.V.

11 CONCLUSIES 1. Onder welke voorwaarden is het voor de markt aantrekkelijk om te investeren? Financiering is het grootste probleem bij tijdelijk ontwikkelen. Ontwikkelaars zetten moeizaam verkregen financiering liever in op lange termijn projecten dan tijdelijke ontwikkeling. Aanwezige vertegenwoordigers van marktpartijen is gevraagd: Onder welke voorwaarden is het voor een ontwikkelende partij toch aantrekkelijk om in te stappen? Een mix van tijdelijkheid en permanent is kansrijk. Sommige programma s lenen zich niet voor tijdelijke ontwikkeling, omdat de investering niet voor 2030 wordt terugverdiend. Permanente programma s moeten ontwikkeling na 2030 ondersteunen. Tijdelijke investeringen stimuleren en belonen door zekerheid te bieden op langere termijn. Bv tijdelijke huisvesting in Galecopperzoom met vooruitzicht, als Galecopperzoom ontwikkeld wordt, dan elders in regio een vaste plek. Niet alles willen regisseren, lage grondprijs. Dan komen ondernemers vanzelf. Bestem het gebied tot experimenteergebied met meer meer planologische vrijheden dan elders. Hiermee wordt het nadeel van tijdelijkheid voor een deel weggenomen. STAAL 13: WILDCARD Functie: uw eigen idee voor kansrijke ontwikkeling Afmeting: - Verzorgingsgebied: - Terugverdientijd investering: - Rente: Markt: Draagvlak: Cofinanciering: Duurzaamheid: Imago: De gemeente Nieuwegein moet wel mee investeren, bijvoorbeeld bij aanleg van ondergrondse infrastructuur en gebiedsontsluiting. Samen risico dragen samen ondersteunen door huur te koppelen aan exploitatie, hoe meer opbrengst, hoe meer huur. Geen koopverplichting, maar een huur- of erfpachtovereenkomst. Biedt kansen voor slimme combinaties van functies, die elkaar versterken, bijv. woningbouw en glastuinbouw, een skiheuvel met wellnesscentrum. Rente: Markt: Draagvlak: Cofinanciering: Duurzaamheid: Imago: de wildcard

12 CONCLUSIES 2. Tips van deelnemers aan de gemeente Nieuwegein Niet 30 ha in een keer of bij 1 partij wegzetten, meerdere initiatiefnemers zijn nodig, snel starten, het is zo 2015! Loslaten planologische randvoorwaarden = experimenteerzone m.m.v provincie en rijk. Biedt flexibiliteit. Draagvlak: vergeet de bewoners niet, start met hen de dialoog nu! Doe met hen ook de game! Zorg er voor dat je met de tijdelijke invulling niet concurreert met andere ontwikkeling in Nieuwegein of omgeving. Ga niet op de stoel van de ondernemer zitten, zoek binnen eigen middelen/instrumenten wat je kan bieden. Is een selectieprocedure het juiste middel om tot invulling te komen of biedt je ruimte en flexibiliteit? Denk na over termijn tijdelijkheid: het kan aantrekkelijk zijn deze langer te laten duren dan Uitzoekvraag: Kan de gemeente Nieuwegein aansluiten bij Crisis en Herstelwet (regelgeving loslaten)? Zoneren: Aansluiten van intensieve functies (bv woningbouw) bij de huidige weg-infrastructuur en ondergrondse infrastructuur en extensieve functies (bv glastuinbouw) verder van de huidige infrastructuur af leggen. De ondernemer hoeft dan minder kosten te maken voor het opstarten en de exploitatie van het gebied. Deze investeringen bij de marktpartij laten. inrichtingsvoorstel groep 1

13 CONCLUSIES 3. Ideeën voor tijdelijke invulling van de locatie Galecopperzoom Wildcard Medicinale teelt (legale manier van wietteelt en distributie), glastuinbouw Casino Reclamezuilen: concreet aanbod van ontwikkelaar: ,- opbrengst per jaar per zuil, 3 stuks Wind en zonne-energie Windenergie ligt maatschappelijk gevoelig! Compensatie is nodig voor bewoners met groene functies of levering van stroom Snelle terugverdientijd (6-7 jaar), en nog eens 8 jaar om de gehele rentelast terug te verdienen. Duurzame energie, langs bundel van infrastructuur, niet in de Groene Hart contour Zonne-energie rendeert alleen met subsidie of gecombineerd met andere functies (op dak van skihal) Wonen Tijdelijke wonen voor jongeren (niet voor studenten, maar voor starters uit Nieuwegein). Discussie over aantallen en vraag: Corporatie heeft aangegeven dat er maandelijks 150 jongeren uit Nieuwegein reageren op 1 kamerwoning van 35m2. Dus vraag is er zeker. Corporatie zou ook bereid zijn hierin te investeren. Tijdelijke woonbestemming kan de huidige druk op vangen. Dan kunnen elders in Nieuwegein woningen gebouwd worden waar deze groep jongeren over 5-10 jaar naar toe kan doorverhuizen. Jongeren zone Containerwoningen, Zelfvoorzienend in energie/ experimenteren van vernieuwende energieconcepten in woningbouw, tentencomplex met voorzieningen, werkruimtes/ ateliers. Idee van Christiana in Kopenhagen. Een soort vrijbuiters gebied. Sportcentrum Skihal langs A12, geïntegreerd met geluidswal vervuilde grond Wellnesscentrum, aansluiten op en versterken van bestaande sportfaciliteiten Driving range: baan voor oefenen afslaan golf, 250m lang (lage investering, goede opbrengst) Transport, distributie en parkeren Betaald en bewaakt parkeren voor vrachtverkeer Distributiecentrum supermarktketen Stedelijke overslag van groot vrachtverkeer naar kleine electrische vrachtwagentjes Hotel Een hotel sorteert voor op toekomstvisie 2030, dus is te overwegen als permanente voorziening Groene functies en compensatie voor bewoners Bewoners hebben wensen geuit voor de Galecopperzoom, zoals het tijdelijk beweiden met paarden Ruimte voor bewoners met groentetuinen, struinnatuur, huttenbouw, kinderboerderij Bewoners nu al mee laten denken biedt draagvlak voor de toekomst.

VERSLAG BIJEENKOMST TIJDELIJK GEBRUIK GALECOPPERZOOM

VERSLAG BIJEENKOMST TIJDELIJK GEBRUIK GALECOPPERZOOM VERSLAG BIJEENKOMST TIJDELIJK GEBRUIK GALECOPPERZOOM 31 januari 2013, sportvereniging JSV, Nieuwegein De gemeente Nieuwegein heeft samen met het Wijkplatform op 31 januari een workshop georganiseerd met

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hart van Zuid presentatie DO SO PPS bij gebiedsontwikkeling De Rotterdamse aanpak 1 Agenda 1. Wie het weet mag het zeggen 2. 3 voorbeelden in de praktijk Rotterdam Central

Nadere informatie

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen 15 januari 2014 Roy Ellenbroek Sander Kooper Ter herinnering: handreiking vs. TAB-project Presentatie: kritieke

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 7 april 2011 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013 Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis: nieuwe strategieën en instrumenten als de oplossing? PROF. DR. ERWIN VANDERKRABBEN Nederland: Vinex-wijken Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

TAB Verdienmodel. 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel:

TAB Verdienmodel. 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel: TAB Verdienmodel 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel: Stadslandbouw Tijdelijke (wind)energie Natte bedrijventerreinen Potentieel TAB

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer

Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer 1500 vrijkomende agrarische gebouwen 750x asbest saneren en slopen -750 zonne-erven - 750 MW De resultaten van de pilot Zon Op Erf Presentatie voor workshop VNG-seminar

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

4 oktober Utrecht

4 oktober Utrecht 4 oktober 2017 Utrecht 1 Waarom een RES? 1. Verantwoordelijkheid energietransitie wordt voor een belangrijk deel bij gemeenten gelegd. Maar ze hebben beperkte grip. 2. Praten over energietransitie betekent

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Rizoem mijmert over Groningen

Rizoem mijmert over Groningen Rizoem mijmert over Groningen Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en internationale evenementen,

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013. Breda DuurSaam: - Edwin Waelput

ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013. Breda DuurSaam: - Edwin Waelput ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013 1 Breda DuurSaam: - Edwin Waelput - Breda DuurSaam 2 Coöperatie van Betrokken Bredase Burgers Opgericht in september 2011 Projecten opzetten, ondersteunen

Nadere informatie

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Provinciale Staten Zeeland Gemeenteraad Vlissingen AV Waterschap Scheldestromen

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Provinciale Staten Zeeland Gemeenteraad Vlissingen AV Waterschap Scheldestromen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Provinciale Staten Zeeland Gemeenteraad Vlissingen AV Waterschap Scheldestromen 14 dec 2015 Terugblik op besluitvorming 2011/2012 Start proces februari 2013 Definitief

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Visie op een onverdeelde stad

Visie op een onverdeelde stad PUBLICATIE / JULI 2016 Rizoem mijmert over Groningen... Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Het licht staat op groen

Het licht staat op groen Herbestemming parochiekerk Esbeek Het licht staat op groen kennisdelingsbijeenkomst herbestemming kerken 3 juni 2016 Het PON. Herbestemming parochiekerk Esbeek Het licht staat op groen De opdracht; de

Nadere informatie

SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care. VolkerWessels Vastgoed

SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care. VolkerWessels Vastgoed Sportplaza HARGA SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care VolkerWessels Vastgoed Sportplaza harga SCHIEDAM Schiedam is door de aanleg van de verlengde A4 ruimtelijk van het slot gekomen. Door dubbelgebruik

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Pilot Organische gebiedsontwikkeling Snellerpoort. Presentatie informele raad - 16 januari Think big, act small

Pilot Organische gebiedsontwikkeling Snellerpoort. Presentatie informele raad - 16 januari Think big, act small Pilot Organische gebiedsontwikkeling Snellerpoort Presentatie informele raad - 16 januari 2014 Think big, act small Opzet presentatie Organische gebiedsontwikkeling: kenmerken & voorbeelden Masterplan

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren. Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011

Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren. Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011 Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011 1 2 Sociale veiligheid Gemiddeld 2.5 % van de Nederlanders voelt zich onveilig in zijn

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Werkconferentie. Zon op Erf 2 november 2015

Werkconferentie. Zon op Erf 2 november 2015 Plattelandsparlement 14-11-2015 1500 vrijkomende agrarische Werkconferentie gebouwen 750x asbest saneren en slopen -750 zonne-erven - 750 MW Zon op Erf 2 november 2015 Inleiding door Guus Ydema, AGEM Aanleiding

Nadere informatie

De LIER MOLEN SLOOT - werkboek

De LIER MOLEN SLOOT - werkboek De LIER MOLEN SLOOT werkboek Ruimtelijk kader Randvoorwaardenkaart Legenda hoofdontsluiting auto langzame route / bestemmingsverkeer fietsverkeer wandelpaden bestaande sloten hoofdwatergangen ontginningstructuur

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt!

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! OPINIE- ONDERZOEK- OPLOSSINGEN 6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! Robert de Wit Bart Theunissen Hetty van der Pennen 21 juni 2011 LEEGSTAND VAN ZAKEN?! KANSEN!

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkelingen Kazernekwartier

Stand van zaken ontwikkelingen Kazernekwartier Stand van zaken ontwikkelingen Kazernekwartier Beeldvormende raad 12 maart 2014 Wyckerveste Twister Media VolkerWessels Leisuredome / Event Center Venlo Leisuredome / Event Center Venlo LeisureDome/ Event

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer.

nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer. Op zoek naar het nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer. Opgave Windenergie Het Rijk heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 6000

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint INNOVATION SESSION GROENEWOUT - JUNE 27 TH 2017 Breda June 27th, 2017 Dries Castelein DC&I Development De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

De toekomst van bedrijventerreinen?

De toekomst van bedrijventerreinen? De toekomst van bedrijventerreinen? Prof. dr. Erwin van der Krabben Radboud Universiteit Nijmegen University of Ulster, Belfast (NI) SKBN / Platform31 Seminar Tilburg 16 juni 2016 Inhoud 1. Is veroudering

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

De 5 Stromen vallei: Vanuit de bewoners van het gebied naar (lokale) invulling met een sterk gebiedseigen karakter en gezonde verdienmodellen

De 5 Stromen vallei: Vanuit de bewoners van het gebied naar (lokale) invulling met een sterk gebiedseigen karakter en gezonde verdienmodellen De 5 Stromen vallei: Vanuit de bewoners van het gebied naar (lokale) invulling met een sterk gebiedseigen karakter en gezonde verdienmodellen Copyright Groenimpact Copyright Groenimpact Betrokkenheid Groenimpact

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerpen

Stedenbouwkundig ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Klik 2010 om het opmaakprofiel van de modelondertitel te bewerken Evelien Brandes De opgave nieuwe wijk of nieuw stedelijk gebied in Nederland staan anno 2010 de grootste uitbreidingen

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie