stichting Juntos Contigo.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Juntos Contigo."

Transcriptie

1 Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: / Internet: Contact Nicaragua: Ruben Alejandro Silva Martínez, directeur en vertegenwoordiger in Nicaragua van de lokale stichting Asociación Juntos Contigo Nicaragua. (AJUCONTNIC) Contact Nederland: Janneke Herrebout Segeersstraat 43 a 4331 JM Middeburg Bestuur in Nederland: Penningmeester: Adrie Amperse (Kortgene, commissionair) Secretaris: Caroline Flipse ( Wilhelminadorp, secretaresse) Voorzitter: John Lindhout (Kloetinge, investment manager) Algemeen lid en oprichtster: Janneke Herrebout (social work)

2 Inleiding De activiteiten van de Stichting Juntos Contigo vinden plaats aan de rand van de centrale vuilnisbelt van Managua. Een plaats waar veel families tot voor kort in hun dagelijks levensonderhoud proberen te voorzien door afval te recyclen. Om dicht op het werk te zitten, wonen veel families op of aan de rand van de vuilnisbelt. Afval werd als bouwmateriaal gebruikt. Gelukkig zijn de mensen afgelopen 2013 verhuisd naar een nieuwe wijk. Ook de kinderen moeten de handen uit de mouwen steken. Afval pikken, afval sorteren, zakken weg sjouwen. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar niet voor Juntos Contigo. Samen met de lokale medewerkers, met sponsoren uit Nederland en met mensen uit de wijk wordt er gewerkt aan de toekomst van de kinderen. En lezen en schrijven is de basis voor die toekomst. Onderwijs: een recht voor iedereen. Maar naar school gaan in Nicaragua is nog geen garantie dat je ook leer lezen en schrijven. Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Dat is wat Juntos Contigo samen met u en jou voor elkaar kan krijgen! Wie voert het project uit: Een Nicaraguaanse maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en met sociaal doel, formeel geregistreerd in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. Het sociale doel is om hulp te geven en verschillende sociale thema s aan de armste personen in Nicaragua. Visie: Bijdragen leveren aan de sociale ontwikkeling van Nicaragua via sociale programma s op gebied van onderwijs, recreatie en gezondheidszorg geïnspireerd door de waarden van gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Juntos Contigo richt zich op de minderjarige jongeren en jong volwassenen. Juntos Contigo tracht de kinderarbeid zoveel mogelijk te verminderen het liefst te stoppen - en het schoolverzuim te verlagen. We geven deze kinderen en jongeren aandacht, maar ook de kinderen en jongeren die wel naar school gaan. De activiteiten zijn erop gericht om de sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en jongeren te ontwikkelen en hen mede daardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering te geven.

3 Algemene beschrijving van de activiteiten in Nicaragua Juntos Contigo is in 2004 ontstaan als een initiatief van een Nederlandse vrouw, Janneke Herrebout, en Nicaraguaanse jongeren die een gezamenlijke missie voor ogen hadden: hulp geven aan de armste en kwetsbaarste gemeenschappen in Nicaragua zodat mensen zich kunnen ontwikkelen om een toekomst te kunnen opbouwen buiten de vuilnisbelt. Gedurende de laatste negen jaren zijn we actief geweest met de verschillende activiteiten van samenwerking en sociale solidariteit die de capaciteit van mensen versterkt op terrein van onderwijs, sport, recreatie, opleiding/vorming en voorlichting op terrein van voeding en gezondheid. Vanuit Juntos Contigo faciliteren we, geven we kinderen, jongeren en ouderen tools in handen, delen we kennis en creëren we ruimte die een betere sociale, culturele en mentale ontwikkeling stimuleert van kinderen, tieners, jongeren en de gemeenschap als geheel. De vuilnisbelt Chureca heeft tot grote problemen geleid op diverse terrein, o.a. milieuvervuiling, sociale problemen in gezinnen die op de vuilnisbelt werken, economische problemen met grote effecten op de gemeenschap en in het bijzonder op de kinderen en jongeren, die de meest kwetsbaren zijn in en om de vuilnisbelt. Van de zorg om de huidige en toekomstige generaties heeft Juntos Contigo een aantal programma s ontwikkeld die ten goede komen aan de jongens, meisjes, tieners, jongeren en volwassenen van dit gemarginaliseerde deel van de Nicaraguaanse maatschappij. Het werk van Juntos Contigo heeft goede resultaten gegeven in de verschillende programma s die we aanbieden aan de gemeenschap. Maar er blijven aandachtsgebieden en uitdagingen. Zo moeten we nog steeds begeleiding geven aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs. We houden rekening met hun verzoeken en daarom hebben we programma s van huiswerkbegeleiding, alfabetisering, sport, handwerken en computeronderwijs. Dit zijn de terreinen waar de gemeenschap prioriteit aan wilde geven en haar steun aan wilde geven. We hebben ook huis aan huis onderzoek gedaan naar de problemen in de families en de behoeften van de mensen. Deze informatie is de basis van het werk van Juntos Contigo. De vraag vanuit de gemeenschap was ook dat men geen werk kan vinden en dat men graag een vak zou willen leren om in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien. Hierdoor is het plan gekomen om in 2012 een terrein te kopen in de nieuwe wijk. Dit keer krijgt Juntos Contigo nadat we 8 jaar hebben gewerkt tussen twee containers met een dak er boven, een eigen gebouw. Een gebouw dat ingericht zal gaan worden als een vak school.

4 Beschrijving en context Juntos Contigo werkt aan de rand van de centrale vuilnisbelt in een krottenwijk die op de vuilnisbelt is ontstaan. Een omgeving die gekenmerkt wordt door een opeenstapeling van sociale, economische en milieu problemen. Veel van de bewoners zijn jong. Ongeveer 50% is onder de 20 jaar en de meerderheid verdiende zijn geld met afval pikken en sorteren op de vuilnisbelt. Om het schaarse inkomen wat aan te vullen, worden er diverse handeltjes gedreven. Verkoop van eten, tweede hands kleding, etc. Maar ook handel in drugs, alcohol en zelfs mensen. Een omgeving waar kinderen al snel in aanraking komen met criminaliteit. Lijm is de goedkoopste drugs in deze omgeving en veel kinderen raken al op jonge leeftijd verslaafd. En van het een komt het ander. Goede voorbeelden zijn er niet op de vuilnisbelt. 90% van de kinderen komt uit disfunctionele families. Dat wil zeggen, één van de ouders is niet meer thuis en/of functioneert niet mee als ouder in het gezin. Een gemiddeld gezin bestaat uit een moeder met kinderen van 2 of meerdere mannen, een stiefvader die vaak alleen voor zijn eigen kinderen wil zorgen, een moeder en/of andere volwassenen die de hele dag op de vuilnisbelt zitten of op andere manier bezig zijn geld te verdienen en weer uit te geven. De opvoeding is uit handen gegeven aan de wetten van de straat, van de vuilnisbelt. Deze thuissituatie gecombineerd met de uitzichtloosheid van het bestaan leidt tot veel sociale problemen. Volwassenen in het huis die alcohol of drugs verslaafd zijn, huiselijk geweld, seksueel misbruik. Dit vertaalt zich onder de jongeren in veel tienerzwangerschappen, schoolopleiding wordt niet afgemaakt, jeugdbendes en criminaliteit. Maar ook prostitutie en mensenhandel zijn aan de orde van de dag. Meisjes (en soms ook jongens) verdwijnen soms van vandaag of morgen en worden verkocht aan drugshandelaren die ze meenemen naar Guatemala of Mexico. De consequente is dat de gezinnen en families nog verder uit elkaar vallen en ook de socialenstructuur verdwijnt. De maatschappij gaat van binnenuit kapot. Een vicieuze cirkel waar zonder hulp en begeleiding moeilijk uit los te komen is. Soms is de enige optie om te overleven voor kinderen is te doen wat ze om zich heen zien. Juntos Contigo wil deze cirkel doorbreken en kinderen en jongeren een kans bieden om een toekomst op te bouwen buiten de vuilnisbelt.

5 Onderwijs is een belangrijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. Iedereen heeft er recht op volgens de VN. Via een reeks van activiteiten en projecten wordt er ook in Nicaragua hard gewerkt aan MDG 2. Maar de overheid kan het niet alleen. Nog steeds zijn er groepen van kinderen die niet of zeer onregelmatig naar school gaan en de schattig is dat nog steeds 15% van de kinderen niet naar school gaat. In Nicaragua is er in principe wel gratis onderwijs. En als ze al naar school gaan, zijn er tal van factoren die ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt op school. Dat is vooral het geval bij kinderen die uit een achterstandsituatie komen. Dat zit deels in de kosten om kinderen naar school te laten gaan. Hoewel het onderwijs zelf gratis is, moet er door de ouders nog wel een uniform, schoenen, rugzak, schriften en pennen aangeschaft worden. Kinderen verzuimen school als ze dit niet hebben. Een ander probleem op de scholen in Nicaragua is de kwaliteit van het onderwijs. Docenten worden slecht betaald en er is vaak geen geld voor bijscholing. Dat heeft effecten op de resultaten van de kinderen. Vaak kunnen kinderen nog steeds niet goed lezen (technisch lezen en begrijpend lezen) en ook niet goed rekenen (nog steeds op de vingers optellen). Computerles is daarbij een belangrijk hulpmiddel om extra aandacht te geven aan lezen en schrijven en in het algemeen aan de leerhouding. Steun van Spaanse overheid In 2011 is de Spaanse overheid in nauwe samenwerking met de Nicaraguaanse overheid begonnen met het opschonen van de vuilnisbelt van Managua. Dat betekent dat de afvalberg veranderd is in een zandhoop. Daarmee is de vuilnisbelt zelf een stukje kleiner geworden. De fundering voor de te bouwen afvalfabriek was in 2013 klaar en er worden huizen gebouwd. Per gezin krijgen de buurtbewoners een huisje toegewezen. Dit betekent dat de gehele wijk, en het Juntos Contigo project in 2013 is verhuisd naar een nieuw terrein. Positieve ontwikkelingen. Voor Juntos Contigo heeft de komst van de afvalfabriek en de bouw van de nieuwe buurt dus heel wat voeten in aarde. Het werk van Juntos Contigo is behoorlijk veranderd; van het verschaffen van onderwijs en voedsel aan kinderen van de vuilnisbelt, geven we dat nu aan de (jong) volwassen. Er is natuurlijk niet voor iedereen werk in de afvalfabriek, en na het basisonderwijs zullen veel kinderen toch een bestaan moeten vinden, om te kunnen zorgen voor hun kinderen. Daarvoor wil Juntos Contigo dan ook praktische scholing en bijscholing bieden door een vak te leren.

6 Project: vakschool Juntos Contigo Tijdsduur project: onbepaalde tijd. MDG: MDG 2 toegang tot basisonderwijs van goede kwaliteit met een duur van tenminste 6 jaar. Plaats: Nicaragua, Managua District van de hoofdstad, wijk Acahualinca, omgeving van La Chureca (gemeentelijke vuilstort Managua). Organisaties waarmee Nationale politie, School Box, Manna project, samen gewerkt wordt: basisschool La Esperanza, gezondheidspost van de organisatie Funjofudess. Totaal begroting: Bijlage 1. Voorzieningen gebouw. Bijlage 2 Werknemers/docenten. Bijlage 3 Materiaal en transport kosten. Vakschool Volgens het 'nieuwe denken' dat Juntos Contigo enthousiast uitdraagt, moeten we niet meer alleen redeneren in termen van hulp, - zoals onderwijs sport en spel - maar ook in handel. Zo is er een bouw plan ontstaan om een nieuw centrum te bouwen dat zich voor zal gaan doen als vakschool. Voorbeeld sieradenproject In februari 2013 is Janneke Herrebout met Anke Fierloos (Goudsmid) uit Nederland naar Nicaragua vertrokken om samen met een aantal teamleden uit Nicaragua te werken aan het opzetten van een productlijn van sieraden voor de vrouwen daar. Met het inkopen van een aantal basismaterialen en gereedschap zijn ze samen met het lokale team en de vrouwen aan de slag gegaan. Inmiddels ligt er een goed pakket om ambitieuze jong volwassenen mee te laten werken. Hiermee bieden we nu voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Inmiddels wordt er op het project hard gewerkt. De voorraad sieraden groeit inmiddels gestaag en ook de kwaliteit ervan gaat omhoog.

7 Dankzij wekelijks contact van Janneke met de lokale bevolking en de half jarige bezoeken van Janneke aan Nicaragua heeft dit project een grote kan van slagen waardoor het een goede investering is voor de toekomst voor de jongeren. Doel: Het algemene doel is voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen om een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Het specifieke doel is: (i) (ii) (iii) (iv) (v) De jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen door een nieuw vak te leren om uiteindelijk hun eigen gemaakte producten te verkopen. De jongeren bijscholing bieden, les geven in lezen of schrijven, computeren. de jongeren leren werken met computer om hun kennis te geven over administratieve zaken en het voeren van een eenvoudige boekhouding. De vrouwen helpen een eigen onderneming en een bestaan kunnen opbouwen. Organiseren van een variëteit aan programma s om de integrale ontwikkeling van de jongeren te stimuleren door o.a. voorlichting/activiteiten rond milieu, cultuur, folklore, maatschappelijke verantwoordelijkheid, etc. Voorbeeld van hoe het kan gaan Een voorbeeld wat we kunnen geven om uit te leggen hoe moeilijk het leven kan zijn voor een kind in de gemeenschap van de vuilnisbelt, is een kind wat Andrea heet, maar iedereen noemt haar 'negrita'. Het is één van de kinderen met een serie van problemen als oorzaak van de armoede en door gebrek aan verantwoordelijkheid van de ouders omdat die een erg lage opleiding hebben en geen verantwoording nemen voor de opvoeding van hun kind. Negrita heeft als jong meisje erg honger geleden voor langere perioden. Daardoor heeft zij grote psychologische en emotionele problemen. Ze is een erg teruggetrokken en in zichzelf gekeerd kind. En als zij al haar emoties toont, is dat op een erg agressieve en gewelddadige manier. Echter de begeleiders/onderwijzers van Juntos Contigo weten goede resultaten met haar te bereiken tijdens de onderwijs en recreatieve activiteiten. Eén van de dromen van Negrita is om docent te worden net als haar docente Nohemi die haar handenarbeid geeft. Negrita is een meisje dat meer zelfvertrouwen heeft gekregen omdat ze in de les op school voor loopt omdat ze veel geleerd heeft door de bijles op het project van Juntos Contigo.

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering in deze brochure... Ga ook mee! Een project is goed geregeld kt Hier wer rvants! e S ld Wor Informatie over alle projecten Wat hadden we een lol met de lokale

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 VOORWOORD...

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie