Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag

2 Inhoud VOORWOORD > 3 CORPORATE GOVERNANCE > 56 Governancestructuur > 56 LEESWIJZER > 4 Governancestructuur > 56 Risicomanagement > 60 PROFIEL & PRESTATIES > 5 Bedrijfsmodel > 5 Onze prestaties in 2013 > 7 Naleving wet- en regelgeving > 62 Beloning > 64 Verslag Raad van Commissarissen > 69 STRATEGIE > 13 Verslag Raad van Bestuur > 13 Duurzaamheidsbeleid > 18 Focuspunten > 20 FINANCIËN > 75 Kengetallen > 75 Geconsolideerde balans > 76 Geconsolideerde winst- en verliesrekening > 77 RESULTATEN > 27 LIJST MET AFKORTINGEN > 80 Klantwaarde in zorg en gezondheid > 27 Belangenbehartiger van klanten in de zorg > 27 Betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg > 31 Ondersteunen van een gezonde leefstijl > 35 Financieel gezonde coöperatie > 36 Menz in beweging > 47 Menzis in de maatschappij > 50 Het milieu zo min mogelijk belasten > 50 Mensen in beweging brengen en houden > 54 Groen is gezond > 55 COLOFON Hoofdredactie: Tekst: Vormgeving en realisatie: Fotografie: Richard Lancée Silvia Kooij DMO marketing communicatie Suzanne Ophof 2

3 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Voorwoord Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons dat we onze meerwaarde als zorgverzekeraar in het zorgveld laten zien. In een tijdsbeeld waarin de kosten van de zorg oplopen, het besteedbaar inkomen achterblijft en de solidariteit toenemend onder druk staat, vraagt het extra scherpte om kwalitatief goede zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Het vraagt transparant zijn over motieven en acties. Eerlijk en open zijn over producten, diensten en prijzen. Duurzaam omgaan met mensen, materialen en middelen. Verbinding zoeken met klanten, zorgverleners en andere stakeholders om samen met hen beleidskeuzes te maken. Tijd en geld investeren in projecten die waardevol zijn voor de samenleving. Zo is maatschappelijk verantwoord ondernemen een leidraad en integraal onderdeel van ons beleid en een manier van werken die in de haarvaten van onze organisatie zit. Wageningen, mei 2014 Roger van Boxtel, Ruben Wenselaar 3

4 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Leeswijzer Dit is een geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag over het jaar U leest onze inspanningen, resultaten en doelen op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied. Ook zijn vergelijkingen opgenomen met 2012 en een vooruitblik voor de komende jaren. Menzis brengt elk jaar in april/mei een verslag uit over het voorgaande jaar. Het verslag omvat alle organisatieonderdelen van Menzis: de labels Menzis, Azivo en Anderzorg, alsmede de Zorgkantoren Twente, Groningen en Arnhem, en MEZ (Menzis Eerstelijns Zorg). De Zorgkantoren en de zorgverzekeraars verantwoorden zich ook in een uitvoeringsverslag voor de NZa. GC A Gezondheidscentrum Asielzoekers, een onderdeel van MEZ brengt een eigen kwaliteitsverslag uit. Indeling De indeling en daarmee reikwijdte en afbakening van het verslag is gebaseerd op vier focuspunten. Deze zijn ingegeven door de informatiebehoefte van onze stakeholders, die wij kennen uit de dialoog die wij met hen voeren. Daarnaast is de inhoud van het verslag ingegeven door onze eigen ambitie om openheid te geven over zaken. Bovendien worden er eisen gesteld aan de verslaglegging vanuit onder meer De Nederlandsche Bank, de governance codes en de richtlijnen van het Global Responsibility Initiative (GRI). De naleving van de Code Governance Principes Verzekeraars wordt verantwoord bij het onderdeel Governance, waarbij in het onlinejaarverslag een link is opgenomen naar de uitgebreide verantwoording. Ten opzichte van het vorige jaarverslag, zijn dit jaar meer infographics opgenomen en is gekozen voor een online-versie met links naar uitgebreidere informatie. Het Verslag van de Raad van Bestuur is te lezen als samenvatting. De winst- en verliesrekening en de balans die achter in het verslag zijn opgenomen, zijn ontleend aan de jaarrekening waarbij de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Betrouwbaarheid Bij dit jaarverslag is geen assurancerapport opgeleverd. Wel wordt intern onderzocht welke inspanningen dit vraagt van de organisatie en wat de meerwaarde is voor zowel de kwaliteit van de verslaglegging als de dienstverlening van Menzis. Het verslag is gecontroleerd en geaccordeerd door de interne afdeling GRC. Om de betrouwbaarheid van het verslag te vergroten, zijn quotes opgenomen van stakeholders en materiedeskundigen evenals een verslag van de Raad van Commissarissen. Het verslag is vóór publicatie gelezen door de Raad van Commissarissen. Zij hebben aangegeven zich in het verslag te herkennen en onderschrijven de inhoud. Ook is het verslag beoordeeld door een leesgroep van Menzis-medewerkers, hun opmerkingen zijn verwerkt in het verslag. Uiteraard is het jaarverslag voorgelegd aan de Ledenraad. Wat vindt u van ons jaarverslag? Wij zijn benieuwd wat u van ons jaarverslag vindt. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van onze stakeholders, maar het kan zijn dat u nog onderwerpen mist. Laat het ons weten, wij informeren u graag. Uw reacties zijn welkom via U kunt ook bellen met de afdeling Corporate Communicatie: (0317) Meer informatie staat ook op onze websites: en Fotografie: dromen De fotografie in dit jaarverslag is van Suzanne Ophof. Menzis heeft een aantal jonge fotografen gevraagd ideeën voor de fotografie in te dienen. Uit de inzendingen heeft onze Kunstcommissie het idee van Suzanne gekozen. Suzanne heeft een serie foto s gemaakt van personen die een bepaalde droom hebben. Iets wat onwerkelijk lijkt, maar wellicht met de juiste hulp en ondersteuning te realiseren is. Dit raakt de essentie van het werk van Menzis: dankzij onze inspanningen is kwalitatief goede zorg voor iedereen in Nederland betaalbaar en beschikbaar. 4

5 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Bedrijfsmodel Wij zijn een coöperatie waarbij iedereen welkom is. Er is geen medische keuring of andere vorm van risicoselectie. We hebben geen winstoogmerk en geen aandeelhouders aan wie we winst hoeven uit te keren. Onze klanten zijn lid van de coöperatie en een aantal leden heeft zitting in de Ledenraad. Dit is ons hoogste orgaan. Wij werken vanuit de labels Menzis, Anderzorg en Azivo aan het verwezenlijken van onze maatschappelijke missie. Leidend hierin zijn de kernwaarden die al onze medewerkers delen en uitdragen. In dit verslag beschrijven we onze inspanningen aan de hand van vier focuspunten waarmee wij waarde toevoegen voor onze medewerkers, klanten en de maatschappij. Daarin verbeteren wij onszelf continu. ONZE KERNWAARDEN Menselijk Sociaal vooruitstrevend Maatschappelijk betrokken Voor Menzis geldt: elk menz is er één. Dit betekent dat wij de mens en zijn omgeving centraal stellen. Wij hebben respect voor de mens als individu. Wij zijn er voor al onze klanten die zorg nodig hebben én voor hun naasten. Menzis zet zich in voor het behoud van solidariteit en andere waarborgen in onze samenleving. Wij zoeken actief de samenwerking. Zo werken wij samen met zorgverleners, klanten en patiëntenverenigingen aan het continu verbeteren van zorg en dienstverlening. Wij baseren onze keuzes niet alleen op het hier en nu maar ook op de toekomst. Ook voor volgende generaties willen wij een schone, sociale wereld achterlaten, waarin goede en betaalbare zorg voor iedereen vanzelfsprekend is. Menzis heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt aan het verder verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en beleggingen. Wij zijn mede-oprichter van de Groene Zaak en werken volgens de Business Principes van de Groene Zaak. Bedrijfsmodel zorgverzekeraar Menzis MENZIS MISSIE KERNWAARDEN FOCUSPUNTEN Coöperatieve zorgverzekeraar Iedereen is welkom Geen winstoogmerk Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht voor al haar klanten te bevorderen. Menselijk Sociaal vooruitstrevend Maatschappelijk betrokken Financieel gezonde coöperatie Menzis in de maatschappij Klantwaarde in zorg en gezondheid Menz in beweging 5

6 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Menzis heeft drie sterke, landelijk werkende labels: Menzis, Anderzorg en Azivo. Wageningen Enschede Menzis is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Groningen, Overijssel en Gelderland; Azivo in Den Haag en omstreken. Menzis heeft vestigingen in Wageningen (hoofdkantoor), Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo). Menzis en Azivo bieden naast individuele en collectieve zorgverzekeringen ook aanverwante dienstverlening, zoals zorgadvies en ondersteuning bij gezondheid. We verkopen de zorgverzekeringen van Menzis en Azivo rechtstreeks en in een collectiviteit. Tevens worden de zorgverzekeringen van Menzis via tussenpersonen verkocht. Anderzorg richt zich op mensen die vooral een lage premie belangrijk vinden en hun zaken graag via internet regelen. Anderzorg biedt alleen individuele zorgverzekeringen en werkt niet met tussenpersonen. Onderdeel van Menzis zijn ook de drie Zorgkantoren Groningen, Twente en Arnhem. Deze voeren de AWBZ uit voor de betreffende regio s. De zorg aan asielzoekers past bij Menzis als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. Ook deze kwetsbare groep mensen verdient goede zorg en Menzis vindt het belangrijk om daaraan te kunnen bijdragen. Binnen Menzis zijn twee organisatieonderdelen betrokken bij de zorg aan asielzoekers. In Menzis Eerstelijns Zorg Holding (MEZ) is het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) ondergebracht, dat de eerstelijnszorg aan asielzoekers verzorgt. De administratie en zorginkoop zijn belegd bij MCA binnen Menzis. GC A heeft een zorginkoopcontract afgesloten met MCA volgens een programma van eisen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Eind 2013 is de Azivo Apotheek verkocht. 6

7 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Onze prestaties in % minder CO 2 uitstoot fte 57% vrouw deelnemers 22% minder papierverbruik ,1 miljoen klanten t.o.v % duurzaam belegd vermogen deelnemers kinderen in beweging 3,5% ziekteverzuim EXTERNE WAARDERING VOOR ONZE INSPANNINGEN 2013: De als beste beoordeelde klantenservice (bron: Consumentenbond). Het duidelijkste vergoedingenoverzicht (bron: Consumentenbond). De zorgverzekeraar die het meest actief klanten helpt via social media (bron: Adviesbureau ITDS). De vriendelijkste eerstelijnszorgverzekeraar voor het 3e jaar op rij (bron: De Eerstelijns). De meest uitgebreide vergoeding voor mantelzorgers (bron: Consumentenbond). De 2e plaats in de Maatschappelijke Imago Monitor voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (SE Consultancy en Motivaction). Menzis heeft sinds 2009 het IKM-3000 keurmerk (Gouden Oor) voor klachtenmanagement. Menzis Zorgkantoren hebben de kortste wachtlijsten in de AWBZ (bron: CVZ). Anderzorg is van alle zorgverzekeringen de beste keuze en ontvangt de gouden award voor Beste Keuze 2014 van de bezoekers van Anderzorg wordt uitgeroepen tot beste online zorgverzekering voor 2014 door Zorgkiezer.nl. Menzis behaalt de 8e plaats in het onderzoek Verantwoord Beleggen door Verzekeraars van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Daarmee zijn we koploper onder de zorgverzekeraars en in de categorie middelgrote verzekeraars. 7

8 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Klantwaarde in zorg en gezondheid Meer informatie over klantwaarde in zorg en gezondheid Aantal klanten Net Promotor Score Klantwaardering Zorgbemiddeling Net Promotor Score Bemiddeling AWBZ zorgbemiddeling, bemiddelingen Gids en Expert en zoeken voorkeursaanbieder Bemiddeling Wachttijd 2012 n.v.t klanten klanten Aantal winstdagen door bemiddeling klanten 38, , Bemiddeling naar TopZorg-behandelingen, Mantelzorgdesk en Seniorendesk klanten klanten Aantal deelnemers

9 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 infographic Financieel gezonde coöperatie planet (bedragen in duizenden euro s) Meer informatie over onze financieel gezonde coöperatie aphic planet aphic planet infographic Percentage duurzaam belegd 98,5% planet % 2013 Verdiende premies en bijdragen eigen rekening Schaden eigen rekening 93,3% ,3% Als % van de verdiende premies en bijdragen eigen rekening Resultaten Technische rekening Niet-technische rekening Totaal infographic Bedrijfskosten planet Als % van de verdiende premies en bijdragen eigen rekening 4,1% 4,2% infographic Eigen vermogen planet Als % van de verdiende premies en bijdragen eigen rekening 19,9% 22,4% Solvabiliteitsratio Coöperatie , ,23 9

10 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Menz in beweging Meer informatie over Menz in beweging Aantal medewerkers fte 1704 fte Opleidings kosten vrouw 779 man 977 vrouw 727 man infographic + planet Ziekteverzuim Medewerker tevredenheid voorjaar 2014 (2013 niet gemeten) 7,4 3,4% 3,5%

11 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Menzis in de maatschappij Meer informatie over Menzis in de maatschappij Gas verbruik Elektriciteits verbruik KWh KWh Papier verbruik Brandstof Hoeveelheid getankte liters benzine en diesel kg liter m kg liter m 3 CO 2 Water verbruik CO 2 uitstoot leaseauto s in tonnen m m ton ton 11

12 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Bedrijfsmodel Onze prestaties in 2013 Samenvatting maatschappelijke inspanningen focuspunten kenmerken kwantitatieve indicatoren resultaten 2013 vooruitzichten Klantwaarde in zorg en gezondheid Belangenbehartiger van klanten in de zorg. Betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg. Ondersteunen van een gezonde leefstijl. Aantal klanten: NPS-scores: Winstdagen zorgbemiddeling: Tevredenheid zorgbemiddeling (NPS): Deelnemers SamenGezond: 2,1 miljoen Menzis -18, Anderzorg +6 en Azivo -1 41,3 dagen deelnemers Herinrichting van het zorgaanbod vraagt extra aandacht. Evenals wijzigingen in langdurige zorg. Financieel gezonde coöperatie Iedereen is welkom. Geen winstoogmerk. Duidelijkheid in zorgkosten. Duurzaam beleggingsbeleid. Beheerste premie-ontwikkeling: % duurzaam belegd vermogen: Dialoogbeleid: Premie gedaald 100% duurzaam belegd Dialoogbeleid 100% We verwachten extra inzet om voor integere zorgkosten te zorgen, inclusief een duidelijke nota. Menz in beweging Maatschappelijk betrokken medewerkers. Ontwikkelkansen. Goede balans werk en privé. Ondersteuning in gezondheid. Verzuim: Opleidingskosten: Medewerkertevredenheid: 3,5% e ,4 in voorjaar 2014 Medewerkerstevredenheid wordt weer gemeten. Aandacht voor gezondheid blijft belangrijk. Menzis in de maatschappij Het milieu zo min mogelijk belasten. Duurzaam inkopen. Mensen in beweging brengen en houden. Groen is gezond. Papierverbruik: Elektriciteitsverbruik: Gasverbruik: CO 2 -uitstoot: Beweegscore: 22% minder 4% minder 4% meer 16% minder Beweegscore bijna op Doelstellingen en inspanningen worden gecontinueerd. 12

13 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Verslag Raad van Bestuur Bij de jaarovergang boekt Menzis een groei van circa verzekerden verzekerden lagere premie We kunnen opnieuw de premie verlagen voor 2014 Dit resultaat toont dat klanten onze inspanningen in 2013 waarderen: de producten zijn duidelijker en transparanter, er is meer keuze uit diverse polissen en de (online) service en toegankelijkheid zijn verder verbeterd. Bovendien kunnen we voor 2014 de premie opnieuw verlagen, dankzij scherp zorg inkopen en lage bedrijfskosten. In 2013 starten we bij Menzis een programma om onze producten en diensten nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten. We voeren gesprekken met onze klanten over hun wensen. Op basis hiervan ontwikkelen we nieuwe producten en maken we onze bestaande producten eenvoudiger en duidelijker. Tegelijkertijd lanceren we een aangepaste webomgeving. Verzekerden kunnen hier eenvoudig pakketten vergelijken, de premie berekenen, advies krijgen en zich aanmelden. We zetten de veranderingen kracht bij met een nieuwe reclamecampagne met Maarten van der Weijden, olympisch kampioen 10 kilometer Open Water Zwemmen in Beijing Maarten staat voor zorg, gezondheid, sport én winnen. En past dus 1 op 1 bij Menzis. Meer keuze voor klanten Met de uitbreiding van de producten willen we meer keuze bieden aan onze klanten. Daarbij vinden we het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk dat al onze verzekeringen voor iedereen toegankelijk blijven, zonder medische of andere vorm van selectie. Het ontwikkelen van een polis die bepaalde groepen mensen uitsluit, gaat namelijk ten koste van de solidariteitsgedachte in ons zorgstelsel. Hierin betalen ziek en gezond, jong en oud, rijk en arm samen de totale zorgkosten. In 2013 ontwikkelen we voor het eerst een polis met beperkte zorgsturing, de BudgetBewust-polis, die we voor 2014 introduceren. Deze verzekering is bestemd voor mensen die niet veel zorg nodig hebben. Zij willen een lage premie, maar als er toch iets gebeurt willen ze wel een hoge kwaliteit van zorg. Bij BudgetBewust is de keuze voor de zorgaanbieder in principe vrij, maar voor hulpmiddelen, apotheek, fysiotherapie en elf TopZorg-ziekenhuisbehandelingen gaan klanten naar zorgaanbieders die 13

14 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Menzis heeft geselecteerd. Kiezen zij voor een andere zorgaanbieder, dan geldt een andere vergoeding. Wat wij essentieel vinden in deze polis, is dat de zorgsturing hier plaatsvindt op basis van kwaliteit en dat de polis openstaat voor iedereen. 11 TopZorg ziekenhuisbehandelingen Voor de klanten van Anderzorg zijn er vier aanvullende pakketten en zijn drie modules ontwikkeld. Deze modules bevatten elk één vergoeding. Dit biedt veel flexibiliteit om in te spelen op de wensen van de klanten. Daarnaast biedt Menzis voor 2014 voor het eerst een polis aan als white label. Dit betekent dat deze polis alleen door HEMA wordt aangeboden en ook onder de naam HEMA. Menzis beschikt hiermee over een nieuw distributiekanaal en daardoor toegang tot een nieuwe klantengroep. Betaalbare zorg Naast de productvernieuwing is de inkoop van kwalitatief goede en betaalbare zorg een belangrijk punt in In de hoofdlijnenakkoorden tussen de minister van VWS, zorgverzekeraars en zorgverleners/ instellingen worden in 2013 groeibeperkingen afgesproken voor de eerste lijn, medisch-specialistische zorg en de GGZ. Menzis neemt haar verantwoordelijkheid om de zorgkosten verder te beheersen. Alle contracten met zorgaanbieders blijven binnen de kaders van de hoofdlijnenakkoorden, waarbij de kwaliteit van de ingekochte zorg minimaal gelijk blijft of verbetert. Bovendien is de contractering rond binnen de tijdslimiet die de minister heeft gesteld, zodat onze klanten half november op de Menzis Zorgvinder kunnen zien welke contracten met zorginstellingen voor 2014 zijn gesloten. Zij kunnen deze informatie eind 2013 meewegen in hun beslissing om een verzekering bij Menzis af te sluiten. De komende jaren is het een groeiende verantwoordelijkheid om samen met zorgaanbieders tijdig en binnen de landelijke kaders uit de contractonderhandelingen te komen, zodat wij onze klanten voldoende goede zorg kunnen blijven bieden tegen een scherpe prijs. Want die prijs is belangrijk voor onze klanten, helemaal in deze tijden van economische recessie. Dit geldt met name voor onze klanten die weinig zorg nodig hebben. Klanten die wel veel zorg gebruiken, zijn minder kritisch op de prijs en kijken vooral naar de kwaliteit van de zorg en de dekking. Voor Menzis is het de kunst om in de gesprekken met zorgaanbieders de belangen voor beide groepen klanten te behartigen. Dat wil zeggen: we willen goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Naast de productvernieuwing is de inkoop van kwalitatief goede en betaalbare zorg een belangrijk punt in Samen werken aan zorg in de regio Naast de zorginkoop, werkt Menzis ook op een andere manier aan verdere beheersing van de zorgkosten. Samen met zorgaanbieders zetten we in op een herinrichting van het zorglandschap. De gedachte hierbij is dat patiënten worden gestimuleerd op het gebied van zelfmanagement. Daarnaast geldt: wat in de eerste lijn (bij o.a. huisartsen) kan gebeuren, moet daar ook gebeuren. Met name voor chronisch zieken zijn er veel mogelijkheden om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de eerste lijn, bijvoorbeeld in diabeteszorg en COPD. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vindt een beweging plaats van specialistische GGZ naar meer zelfmanagement en basis-ggz. Bij Menzis vinden we dat de herinrichting van de zorg op regionaal niveau moet plaatsvinden omdat elke regio een eigen situatie kent. Bovendien spelen ook de verschuivingen vanuit de AWBZ naar gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau. Vandaar dat Menzis in de regio vormgeeft aan de benodigde veranderingen. We doen dit samen met partners, zoals gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn. Duidelijkheid in zorgkosten Een ander punt waar wij ons sterk voor maken, is duidelijkheid in de zorgkosten. De minister vraagt zorgverzekeraars en zorgaanbieders in 2013 te zorgen voor een duidelijke rekening en Menzis onderstreept het belang hiervan. Duidelijkheid over de kosten betekent dat klanten weten waar ze financieel aan toe zijn. Bovendien, als klanten inzicht hebben in de kosten kunnen ze ons helpen om fraude aan te pakken. Samen met zorgaanbieders zetten we in op een herinrichting van het zorglandschap. Immers, vragen van klanten over rekeningen zijn altijd signalen: de rekening is niet te begrijpen, er is een fout gemaakt of er is sprake van fraude. Dat laatste kunnen en mogen we niet tolereren. In het belang van de premiebetaler en de geloofwaardigheid van de zorgsector. Menzis werkt dan ook actief aan voorkoming, opsporing en vervolging van fraude. In 2013 vergroten we de formatie van de afdeling Bijzonder Onderzoek met 2,5 fte, tot bijna 7 fte. Via het Kenniscentrum Fraude in de Zorg werken we samen met andere partijen om fraude in de zorg tegen te gaan. In 2013 doen we ook extra 14

15 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten onderzoek naar onder meer de fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de AWBZ. Twee dossiers van zorgbemiddelingsbureaus zijn overgedragen aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) waarna tot vervolging is overgegaan. Daarnaast hebben we ons ingezet om PGB-gebruikers voor te lichten. In 2014 blijven we ons inzetten voor een duidelijke rekening en integere zorgkosten. Menzis werkt actief aan voorkoming, opsporing en vervolging van fraude. Flexibele en effectieve organisatie Bij de klant, in de zorg en van overheidswege vinden vele veranderingen plaats waarop Menzis zo goed mogelijk wil inspelen. Dit vraagt onder meer digitalisering van de dienstverlening, bijgestelde zorginkoop en meer aandacht voor risicomanagement en controle. Alle medewerkers zijn overgegaan op Werkplek 2.0 met nieuwe software. In 2013 worden organisatiewijzigingen doorgevoerd bij Informatie Voorziening, Operations en Zorg. Om te komen tot vergaande standaardisering, automatisering en digitalisering van de processen binnen Operations, worden onder andere een groot aantal verzekerdennota s gedigitaliseerd, veel betalingen via automatisch incasso afgehandeld en worden de meeste polismutaties via Mijn Menzis ingediend. De afdelingen Polis en Declaratieverwerking worden in 2013 samengevoegd tot één administratieve backoffice die alle operationele administratieve verzekeringsprocessen uitvoert. Met name het stopzetten van de activiteiten van Polis en Debiteuren in Groningen is ingrijpend voor de betrokken medewerkers. Alle veranderingen worden doorgevoerd in nauw overleg met de Ondernemingsraad en met oog voor persoonlijke omstandigheden. Uiteraard wordt gezorgd voor goede financiële en sociale vangnetten, waarbij het de inzet is om mensen te begeleiden naar ander werk. 15

16 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Solide financiële situatie Menzis heeft als coöperatie geen winstoogmerk. Behaalde resultaten worden teruggegeven aan onze klanten in de vorm van een lagere premie. Daarbij wordt uiteraard gelet op het behoud van een solide financiële positie van Menzis. De behaalde financiële resultaten van 2012 en 2013 maken het mogelijk voor 2013 en 2014 de premies te verlagen. Bij het bepalen van de premie houden we rekening met de wet- en regelgeving, die van zorgverzekeraars eist dat eigen vermogen wordt aangehouden om nota s te betalen van zorgverleners en klanten en financiële tegenvallers op te vangen (solvabiliteit). De solvabiliteit bedraagt 2,23 aan het einde van Menzis baseert de interne solvabiliteitsnorm op de wettelijke vereisten van Solvency I, vermeerderd met een opslag voor risico s. Menzis vraagt zorgaanbieders de kosten te beheersen. Uiteraard zijn we dan ook kritisch op wat wij zelf doen en uitgeven. In de afgelopen jaren is al een belangrijke kostenverlaging gerealiseerd en Menzis streeft er naar om de structurele beheerskosten nog verder te verlagen in vergelijking met de markt. Menzis in de maatschappij Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons dat we onze meerwaarde als zorgverzekeraar in het zorgveld laten zien. Nu én voor de toekomst deelnemers SamenGezond Daarom zet Menzis zich in om een gezonde leefstijl te stimuleren. Met het SamenGezond spaarprogramma worden onze klanten beloond wanneer zij gezonder leven. Zo willen we hen stimuleren aandacht te hebben voor hun gezondheid. Het programma is een succes en het aantal deelnemers van SamenGezond stijgt in 2013 naar Dit betekent dat bijna een kwart van onze klanten meedoet. bijna kinderen in beweging Ook op andere manieren zetten we ons in voor gezondheid. Met onze maatschappelijke projecten, onder meer met voetbalclubs en op scholen, brengen we in 2013 bijna kinderen in beweging. Naast gezondheid hebben we aandacht voor duurzaamheid. Waar wij mogelijkheden zien voor duurzame oplossingen, kiezen wij hiervoor. Ons uitgangspunt is: duurzaam, tenzij. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten met onze werkzaamheden. Maar duurzaamheid betekent in bredere zin ook dat ons beleid niet gericht is op kortetermijnwinst, maar dat Menzis op de lange termijn eveneens bijdraagt aan de zorg voor toekomstige generaties. En dat ons beleid tot stand komt in zeer nauwe samenspraak met onze stakeholders. In 2013 wordt een aangescherpt duurzaamheidsbeleid op papier gezet om onze inspanningen op dit gebied nog beter te richten. Kortom, in 2013 werken we binnen Menzis nauw samen aan een gezonde organisatie die méér doet voor klanten. We stellen duidelijke doelen en zetten daar eendrachtig de schouders onder. Dit leidt niet alleen tot een positief resultaat, maar ook tot een hernieuwde energie en drive om het beter te doen voor onze klanten. Toekomst We zien diverse kansen en risico s in De stijgende zorgkosten maken dat de zorgsector meer dan ooit in de belangstelling staat. De economische crisis duurt voort en het vertrouwen in de financiële sector is laag. De risico s voor zorgverzekeraars nemen toe en we hebben met veel meer informatiestromen te maken. We zien bij de jaarovergang naar 2014 dat de mobiliteit (bereidheid om over te stappen) van klanten stabiliseert en de collectivisering van de markt lijkt verzadigd. De klant kiest voor de goedkopere labels en is beperkt geneigd in te gaan op zorgsturing. Eveneens zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen vanuit de kabinetsplannen, die van invloed zijn op doelstellingen van Menzis voor Het kabinet kondigt een omvangrijke bezuiniging en omvorming van de langdurige zorg aan, waarbij delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er bestaat nog een grote mate van onzekerheid of deze maatregelen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zullen worden aangenomen en wanneer invoering zal plaatsvinden. Duidelijk is dat er voor de zorgverzekeraars een forse uitdaging ligt om de transitie per 1 januari 2015 te bewerkstelligen. We bereiden ons intern al geruime tijd voor op de herziening van de langdurige zorg. Daarnaast vraagt de minister van VWS in 2013 om een duidelijke rekening en zij kondigt een groot offensief aan tegen fraude. Menzis onderstreept het belang en constateert dat dit in 2014 grote consequenties zal hebben voor de uitvoering binnen Menzis om bijvoorbeeld systemen aan te passen. We bereiden ons intern al geruime tijd voor op de herziening van de langdurige zorg. Gezien al deze ontwikkelingen continueren wij in 2014 onze inspanningen om betaalbare zorg te garanderen, zonder afbreuk te doen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Dit betekent dat we onze 16

17 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten eigen kosten continu verlagen, we zorg inkopen tegen een zo scherp mogelijke prijs en investeren in gezondheidsinitiatieven. Gezien het vernieuwende karakter van Menzis en onze nauwe relaties met zorgaanbieders, zien wij onder meer kansen in de verschuiving van zorg naar de eerste lijn en het aangaan van strategische allianties. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met onze stakeholders. Wederkerigheid is voor ons coöperatieve gedachtegoed een kernbegrip. We hebben met onze klanten een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten te beheersen. In 2014 gaan we de coöperatieve identiteit verder laden en uitwerken in de duurzame en meetbare waarde die Menzis creëert voor medewerkers, klanten, stakeholders en maatschappij. Dit zorgt voor meer verbondenheid en versterkt de positie van Menzis als betrouwbare partner in zorg en gezondheid. Een nadere uitwerking van deze ontwikkeling volgt in het eerste half jaar van Er zal een visiedocument en strategiedocument worden opgesteld door de Directieraad in samenspraak met Raad van Commissarissen, Ledenraad, medewerkers en klanten. Samen met partners werken we er ook in 2014 aan dat goede zorg voor iedereen in de regio dichtbij beschikbaar is. We betrekken onze stakeholders bij ons beleid, kiezen de duurzame weg, zijn open, transparant en aanspreekbaar op onze keuzes. ONS SPEELVELD IN 2013 Relatief weinig vertrouwen in financiële sector Hoge zorgkosten zetten betaalbaarheid van de zorg en solidariteit onder druk Vergaande bezuinigingen en omvorming langdurige zorg Groeibeperkingen in hoofdlijnenakkoorden Financiële risico s zorgverzekeraars nemen toe Meer aandacht gevraagd voor fraudecontrole en een duidelijke rekening voor de klant Toezichthouders scherpen hun eisen verder aan Klanten willen weten wat de zorg kost en waar de beste kwaliteit is 17

18 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Duurzaamheidsbeleid Ons duurzaamheidsbeleid houdt in dat duurzaamheid is verankerd in onze manier van denken en werken. We hebben geen aparte afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid; het is een manier van werken die doorklinkt in alle beslissingen. Waar wij als zorgverzekeraar mogelijkheden zien voor duurzame oplossingen, kiezen wij hiervoor. Ons uitgangspunt is: duurzaam, tenzij Duurzaamheid is voor ons dus veel meer dan alleen groen. Het gaat bij ons ook om het centraal zetten van de mens, net als het duurzaam betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Om het werken aan een sociale, solidaire én gezonde samenleving, waarin we bewust en verantwoord omgaan met het milieu maar ook met verworvenheden, zoals goede zorg. De Business Principes van De Groene Zaak zijn leidend voor ons duurzaamheidsbeleid. In 2013 stelt de Directieraad een geactualiseerd duurzaamheidsbeleid vast, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De doelen en acties hierin zijn vertaald naar de clusterjaarplannen die besproken worden in de Directieraad. Door de verankering in de jaarplannen, is er een constante toetsing op duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid ligt bij de clusterdirecteuren en bij de Raad van Bestuur. De projectgroep Duurzaamheid bundelt alle initiatieven die er binnen Menzis zijn op het gebied van duurzaamheid. Ook worden in de projectgroep ideeën uitgewerkt om stakeholders te betrekken en duurzaamheid te bevorderen in de keten. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers vanuit onder meer de Raad van Bestuur, Directie, GRC/Financiën, Bedrijfsvoering, Corporate Communicatie en de Bestuursdienst. DE GROENE ZAAK Menzis is één van de oprichters van De Groene Zaak. Dit is een organisatie van circa 120 ondernemingen die de verduurzaming van de Nederlandse economie willen versnellen. Tot eind 2013 is onze CFO, Ruben Wenselaar, lid van het bestuur van De Groene Zaak. De Business Principes van De Groene Zaak zijn leidend voor ons duurzaamheidsbeleid: 1 Neem een duurzaam verdienmodel als uitgangspunt 2 Verminder afval en verspilling 3 Neem ketenverantwoordelijkheid 4 Zet in op maximale energiereductie en gebruik duurzame energie 5 Zet je in voor nieuwe, duurzame financieringsmodellen 6 Bouw aan duurzaam leiderschap Het is duurzaam, tenzij. Dat is de centrale zin in het MVO-beleid van Menzis. Een krachtig statement dat een forse ambitie uitstraalt. Als verzekeraar is Menzis niet alleen verantwoordelijk voor het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering. Nog belangrijker is haar rol bij het verduurzamen van de zorgsector. Het is mijn wens en verwachting dat Menzis zich de komende jaren ontpopt als een gangmaker en koploper bij het verduurzamen van de hele zorgsector. Zodat het is duurzaam, tenzij ook bij alle zorginstellingen het centrale motto wordt. Willem Lageweg, Directeur-bestuurder MVO Nederland MENZIS TREEDT TOE TOT MVO NETWERK ZORG In 2013 worden de voorbereidingen In het netwerk komen mensen uit getroffen om begin 2014 toe te bedrijven en zorginstellingen in treden tot het MVO Netwerk Zorg. cure en care bijeen om van en met Dit bestaat uit 45 toonaangevende elkaar te leren en zo een duurzaam organisaties die samen pleiten perspectief voor de sector te voor meer lef, leiderschap, een ontwikkelen en te realiseren. langetermijnvisie en menselijke In januari 2014 tekent Menzis maat in de zorgsector. Ook streven het Manifest voor een gezonde ze naar een gezonde en duurzame toekomst voor de zorgsector. toekomst van de zorgsector. 18

19 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Toegevoegde waarde van Menzis in de keten Duurzaam werken, betekent voor Menzis ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen in de waardeketen. Onze waardeketen begint en eindigt bij de klant. In ons proces om deze klant goede en betaalbare zorg te bieden, kunnen we op diverse manieren en momenten waarde toevoegen aan de wereld om ons heen. Met onze inkoop kunnen we de kwaliteit, kosten en beschikbaarheid van de zorg beïnvloeden in het belang van onze klant. Ook stellen we bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid eisen aan onze leveranciers. We willen een verantwoordelijke en goede werkgever zijn, die een gezonde en veilige werkplek biedt en bij wie iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Ons eigen vermogen beleggen we op een 100% duurzame manier, waarbij we ook invloed uitoefenen op de duurzaamheid van de bedrijven waarin wij aandelen hebben. Met onze bedrijfsvoering willen we het milieu zo min mogelijk belasten, dus is duurzaamheid een belangrijk element in onze kantoorpanden, mobiliteit, kantoormaterialen, afval enzovoort. Voor onze producten vinden we het belangrijk dat ze voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. We zijn er niet alleen voor onze klanten als zij zorg nodig hebben, maar ook als zij willen werken aan een gezonde leefstijl. Aan het begin van de keten vragen we onze klanten welke behoeften ze hebben in de zorg. Aan het einde van de keten vragen we naar hun ervaringen die we vervolgens weer meenemen. Zo werken we aan continue verbetering en duurzaamheid in de keten. KETEN producten klantbehoefte inkoop medewerkers kapitaal bedrijfsvoering klantervaring & diensten TOEGEVOEGDE WAARDE Klanten betrekken bij de zorginkoop en inzetten op preventie om zorggebruik te voorkomen. Inkoop van voldoende kwalitatief goede zorg voor een scherpe prijs. Duurzame inkoop bij leveranciers. Werk en ontwikkelkansen. Beloning. Ondersteuning in gezondheid. Geen winstoogmerk. Resultaten terug naar de klant. Duurzaam beleggen. Milieu zo min mogelijk belasten met de bedrijfsvoering. Transparante en solidaire producten. Zorgadvies. Preventie. Maatschappelijke partnerships. Zorg en klantenservice steeds beter laten aansluiten op klantvraag en -behoefte. 19

20 RESULTATEN GOVERNANCE FINANCIËN Verslag Raad van Bestuur Duurzaamheidsbeleid Focuspunten Focuspunten In dit jaarverslag verantwoorden we ons aan de hand van vier focuspunten. De keuze van deze focuspunten is ingegeven door Klantwaarde in zorg en gezondheid Financieel gezonde coöperatie onze stakeholders. Financieel gezonde coöperatie Klantwaarde in zorg en gezondheid Belangenhartiger van klanten in de zorg Betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg Ondersteunen van een gezonde leefstijl Iedereen is welkom Geen winstoogmerk Duidelijkheid in zorgkosten Duurzaam beleggingsbeleid Menzis in de maatschappij Menz in beweging Menzis in de maatschappij Menz in beweging Maatschappelijk betrokken medewerkers Goede balans werk en privé Ondersteuning in gezondheid Het milieu zo min mogelijk belasten Mensen in beweging brengen en houden Groen is gezond 20

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel Avondsymposium HANAV Zorg voor Zorginkoop 12 november 2015 Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel 1 Inhoud 1. Introductie (Stichting) IZZ, perspectief 2. Zorg in geld 3. Zorginkoop Vraagstukken voor

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2015

Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Sinds vorig jaar publiceren Zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zorgverzekeraars

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Speech Roger van Boxtel, Lustrumcongres MANP verpleegkundig specialisten 23 januari 2014 in Doorn Uitgesproken tekst geldt!

Speech Roger van Boxtel, Lustrumcongres MANP verpleegkundig specialisten 23 januari 2014 in Doorn Uitgesproken tekst geldt! Speech Roger van Boxtel, Lustrumcongres MANP verpleegkundig specialisten 23 januari 2014 in Doorn Uitgesproken tekst geldt! Dames en heren, Ik zie hier voor mij een zaal met verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ Vrijgevestigden DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5.

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016

Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016 Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016 Inhoudsopgave DE TRANSPARANTE ZORGINKOOP VAN VGZ... 3 INKOOPBELEID GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS SAMENWERKINGSVERBANDEN (GES)... 4 CRITERIA

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2014

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ-instellingen DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5. Contractmodule

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg 1 Voorwoord Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering 2017. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland April 2015 2 Kern-gezond - Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Het Nederlandse zorgstelsel wordt internationaal tot de beste

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15)

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 Het ministerie van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Daarom publiceren Zorgverzekeraars dit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Maatschappelijk en financieel jaarverslag Menzis 2014

Maatschappelijk en financieel jaarverslag Menzis 2014 Maatschappelijk en financieel jaarverslag Menzis 2014 Inhoud Raad van Lees meer over de fotografie van Florian van Roekel Prestaties 4 Profiel 7-9 Raad van 12 17 Wat vindt u van ons jaarverslag? Wij zijn

Nadere informatie

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Gezond Gedrag Is (G)een Keuze Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Workshop Het zorgstelsel Conferentie Gezond gedrag is (g)een keuze WGV Zorg en Welzijn, Menzis, Zilveren Kruis, Colijn & Partners

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 2 Taakopdracht tafel bekostiging

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie