ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V."

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld om een uitputtende opsomming van alle karakteristieken van dit product te geven. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. RBS accepteert geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding N.V. gewijzigd in RBS Holdings N.V. Alle verwijzingen in het bijgevoegde document naar "ABN AMRO Bank N.V." moeten gelezen worden als verwijzingen naar "The Royal Bank of Scotland N.V." en alle verwijzingen naar "ABN AMRO Holding N.V." moeten worden gelezen als verwijzingen naar "RBS Holdings N.V.". Deze naamswijzigingen hebben geen wijziging tot gevolg van de juridische entiteit van de uitgevende instelling, van de juridische entiteit van de garantiegever of van de productvoorwaarden van uw effecten. Voor meer informatie over The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Holdings N.V. of hun financiële status raadpleeg het Registratie Document van RBS Holdings N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V. dat verkijgbaar is via als ook de documenten gedeponeerd via Sinds 6 februari 2010 wordt de naam ABN AMRO Bank N.V. gebruikt door een andere juridische entiteit (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) die op 1 april 2010 eigendom wordt van de Nederlandse Staat. Deze nieuwe entiteit, ABN AMRO Bank N.V., noch de Nederlandse Staat zal, op enigerlei wijze, de verplichtingen ten aanzien van effecten uitgegeven door The Royal Bank of Scotlan N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V. genoemd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) garanderen of op een andere wijze ondersteunen. The Royal Bank of Scotland N.V., established in Amsterdam, The Netherlands. Registered with the Chamber of Commerce in The Netherlands, no Authorised by De Nederlandsche Bank N.V. and regulated by the Authority for the Financial Markets in The Netherlands. The Royal Bank of Scotland N.V. is an authorised agent of The Royal Bank of Scotland plc.

2 ABN AMRO Eco Certificaat Eco Markets investeren in klimaat en milieu Goede spreiding Dagelijks verhandelbaar Eenvoudig beleggen in bedrijven die zich bezighouden met belangrijke klimaat- en milieuthema s

3 Het klimaat verandert, de aarde warmt op. Bij het grote publiek, overheden en bedrijven dringt het besef door dat er nu moet worden ingegrepen om blijvende schade aan het milieu te voorkomen. Dit biedt kansen voor bedrijven die zich bezighouden met alternatieve energievormen, schoon water, beperking van CO 2 -uitstoot en afvalverwerking. Met het Eco Certificaat kunnen beleggers nu eenvoudig investeren in een mandje van bedrijven die actief zijn op het gebied van klimaat en milieu.

4 Het klimaat verandert. Het staat vast dat het klimaat op aarde over de afgelopen honderd jaar is veranderd. Het door de Verenigde Naties ingestelde International Panel on Climate Change ( IPCC ) concludeerde begin 2007 in haar klimaatrapport d.d. 2 februari 2007 dat de klimaatverandering hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door de mens. Het IPCC verwacht dat de gemiddelde temperatuur de komende eeuw verder zal stijgen. Het rapport door de Engelse topeconoom Stern, concludeert bovendien dat klimaatverandering de economische groei kan aantasten, en pleit voor maatregelen 1. The Stone Age did not end because we ran out of rocks, but because we chose to move ahead. Al Gore Ook het grote publiek merkt de gevolgen, denk bijvoorbeeld aan de verschillende warmterecords. Consumenten zijn in toenemende mate geïnteresseerd in producten waarvan de invloed op klimaat en milieu beperkt is. Wereldwijd nemen overheden steeds meer maatregelen in de vorm van speciale belastingen, subsidies en regulering van de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden hiervan zijn de Europese afspraken over CO 2 -uitstoot en het Kyoto-verdrag. Klimaatverandering is juist een ongelooflijke kans. Bill Clinton Bij het bedrijfsleven is het milieubewustzijn ook sterk toegenomen. Steeds meer bedrijven gaan efficiënter om met energie en afval. Daarnaast is er een grote groep bedrijven met producten en technologieën die rechtstreeks profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en milieu. Deze bedrijven zijn goed gepositioneerd voor toekomstige groei doordat ze passende oplossingen bieden op gebieden zoals duurzame energie, waterhuishouding en afvalverwerking. Om het beleggers mogelijk te maken om in te spelen op bedrijven uit deze aantrekkelijke deelsectoren introduceert ABN AMRO nu het Eco Certificaat. De onderliggende waarde van dit Certificaat is de ABN AMRO Eco Total Return Index (de Index ). De Index bestaat uit bedrijven die een rol gaan spelen bij de aanpak van de klimaatverandering. Deze bedrijven zijn gekozen door middel van een onafhankelijke selectie door Standard & Poor s. De criteria die gehanteerd worden, identificeren de leidende bedrijven uit een aantal deelsectoren die van belang zijn voor het klimaat en milieu. 1 Bron: _klimaatrapport.html en buitenland/article ece

5 ABN AMRO Eco Total Return Index. Het ABN AMRO Eco Certificaat volgt de prestaties van de ABN AMRO Eco Total Return Index. Deze Index is door ABN AMRO ontwikkeld in samenwerking met Standard & Poor s. In deze Index zijn bedrijven opgenomen uit de belangrijkste deelsectoren die zich bezighouden met klimaat en milieu: water, afvalstromenbeheer, geothermiek en overige alternatieve brandstoffen, platinum en palladiummijnen (platinum en palladium worden gebruikt voor katalysatoren), windenergie, energie door waterkracht, bio-ethanol en zonne-energie. Per deelsector worden maximaal vier aandelen voor opname in de Index geselecteerd. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven aan de volgende criteria voldoen: De bedrijven moeten een marktkapitalisatie hebben van meer dan 600 miljoen euro. Het gemiddelde handelsvolume van de aandelen over de afgelopen drie maanden moet meer zijn dan 1 miljoen euro per dag. De bedrijven moeten meer dan 25% van hun inkomsten halen uit één of meer van de vermelde deelsectoren. Bedrijven die voornamelijk actief zijn in olie, gas of steenkool worden zo buiten de Index gehouden. Het onafhankelijke bedrijf Vigeo bekijkt vervolgens of bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de index aan alle door Vigeo opgestelde SRI-eisen voldoen (Socially Responsible Investments). Bedrijven die niet voldoen aan de eisen worden niet in de Index opgenomen. Meer informatie vindt u terug in de marge onder het kopje Vigeo. Sector Marktkapitalisatie Weging in mln. euro Bio-Ethanol ,01% Geothermiek en overige alternatieve brandstoffen ,44% Energie door waterkracht ,77% Platinum and palladium mijnen ,18% Zonne-energie ,17% Afvalstromenbeheer ,41% Water ,74% Windenergie ,29% Figuur 2. Overzicht weging per deelsector. Bron: Bloomberg, 1 augustus Aan elke deelsector (zie figuur 2) is een initiële weging toegekend op basis van de omvang van elke deelsector en toekomstverwachtingen. De top vier op basis van marktkapitalisatie van elke deelsector krijgen vervolgens elk een kwart van de weging voor deze deelsector. Dus de vier bedrijven uit de watersector krijgen een initiële weging van 25% / 4 = 6,25%. Als maar drie bedrijven zich hadden gekwalificeerd, was de weging 25%/3=8,33% geweest enzovoorts. In figuur 3 op de volgende pagina, vindt u de samenstelling bij aanvang, op 8 mei Als er geen bedrijven in een deelsector beschikbaar zijn worden de beschikbare middelen naar rato belegd in de overige aandelen uit de Index jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan ABN AMRO Eco Total Return Index EURO STOXX 50 Total Return Index Figuur 1. Fictief koersverloop van de ABN AMRO Eco Total Return Index in vergelijking met de Dow Jones EURO STOXX 50 (een brede index van grote Europese aandelen) sinds januari 2001 geïndexeerd op 100. De grafiek is fictief tot 8 mei Daarna reflecteert deze de werkelijkheid. De ABN AMRO Eco Total Return Index is namelijk op 8 mei 2007 geïntroduceerd op een waarde van 100 euro. Bron: Bloomberg, 4 augustus De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vigeo. Vigeo meet prestaties van bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid. Dit bedrijf is ook gespecialiseerd in het afnemen van audits voor bedrijven en organisaties. Voor het Eco Certificaat werkt ABN AMRO samen met Vigeo om te waarborgen dat de geselecteerde bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met het milieu. Deze selectie vindt exclusief plaats voor het Eco Certificaat. Meer informatie over Vigeo vindt u op

6 De weging van de deelsectoren wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de relatieve groei in de marktkapitalisatie van het beleggingsuniversum voor elke deelsector. Deze wordt vervolgens vergeleken met de groei van de Index als geheel. De weging van deelsectoren met een relatieve hoge groei zal hierdoor toenemen. Tweemaal per jaar vindt een herweging van de aandelen plaats. De Index is een Total Return Index: dividenden worden na aftrek van belastingen in de Index herbelegd. Momenteel is het belastingtarief maximaal 15% (d.d. 4 september 2008) voor de in de Index opgenomen bedrijven. Dit percentage kan in de toekomst veranderen wanneer de belastingtarieven wijzigen of wanneer er bedrijven uit andere landen in de Index worden opgenomen. Samenstelling van de Index. Bedrijf Weging % inkomen Deelsector Abengoa SA 0,74% 100% 2 Ethanol Cosan SA Industria Comercio 0,75% 32,90% Ethanol VeraSun Energy Corp 0,78% 83,43% Ethanol Sao Martinho SA 0,74% 56,50% Ethanol Covanta Holding Corp 11,92% 100,00% Geothermal Ormat Technologies Inc 11,52% 100,00% Geothermal Cemig-PN (Companhia Energetica de Minas Gerais SA) 4,76% 97,26% Hydro Tractebel Energia Sa 4,71% 74,40% Hydro Oesterr Elektrizitats AG A 4,66% 86,00% Hydro Copel - PNB 4,64% 100,00% Hydro Impala Platinum Holdings Ltd 2,40% 100,00% Platinum Lonmin 2,62% 100,00% Platinum Aquarius Platinum Ltd 2,63% 100,00% Platinum Northam Platinum Ltd 2,53% 100,00% Platinum First Solar Inc 2,59% 100,00% Solar Q-Cells AG 2,49% 97,30% Solar Renewable Energy Corporation AS 2,53% 45,00% Solar Sunpower Corp. 2,56% 94,00% Solar Allied Waste Industries 3,70% 100,00% Waste Republic Services 3,66% 100,00% Waste Sims Group Limited 3,53% 100,00% Waste Waste Connections 3,52% 100,00% Waste Severn Trent 2,25% 100,00% Water United Utilities Group Plc 2,15% 59,85% Water Veolia Environnement 2,14% 33,50% Water Suez Environnement SA 2,20% 30,92% Water EDF Energies Nouvelles SA 2,82% 80,00% Wind Gamesa Corp Tecnologica SA 2,83% 94,21% Wind Vestas Wind Systems A/S 2,80% 100,00% Wind Iberdrola Renovables 2,85% 100,00% Wind Eco Markets. Eco Markets is de verzamelnaam voor alle kansrijke investeringsthema s op het gebied van klimaat en milieu. Met het Eco Certificaat investeert u in meerdere deelsectoren tegelijk, maar u kunt ook op individuele thema s inspelen. Zo is er bijvoorbeeld ook een Water Certificaat, een Bio-Ethanol Certificaat en een Waste Management Certificaat. Op nl/eco vindt u het complete overzicht en meer eco-informatie. Verhandelbaarheid. Het Eco Certificaat is genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens tussen 09:05 uur en 17:30 uur een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1,5%. De koers op de beurs is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgifteprijs zijn. Figuur 3. Samenstelling index bij de start van de Index per 8 mei Bron: Bloomberg, 4 september Waarvan 19% aan de Ethanol Sector gealloceerd is.

7 Voordelen van het Eco Certificaat. Eenvoudig beleggen in bedrijven die zich bezig houden met belangrijke klimaat- en milieuthema s; Goede spreiding; Het Certificaat is dagelijks verhandelbaar. Risico s. Het Certificaat houdt eenzelfde risiconiveau in als een directe belegging in de aandelen die de ABN AMRO Eco Total Return Index vormen. U kunt uw gehele belegging verliezen, indien de waarde van deze Index tot nul daalt. De koers van het Certificaat volgt in principe één-op-één de ontwikkeling van de onderliggende Index, maar kan hiervan afwijken doordat de beheerskosten in rekening worden gebracht en door de marktbeweging van vraag en aanbod. Veranderingen van de wisselkoersen van de aandelen in de Index ten opzichte van de euro beïnvloeden de waarde van het in euro genoteerde Certificaat. Een stijging van de lokale valuta ten opzichte van de euro zal een positief effect hebben, een daling een negatief effect. Veranderingen op het gebied van milieuwetgeving en eventuele subsidies kunnen de vooruitzichten voor bedrijven in de Eco-sectoren in de toekomst beïnvloeden. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) als uitgever van dit Certificaat. De verplichtingen van ABN AMRO met betrekking tot dit Certificaat zullen ongewijzigd blijven. Dit product maakt onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten die door RBS zijn overgenomen en zal na de definitieve opsplitsing van ABN AMRO, in de RBS groep worden voortgezet. Alle productvoorwaarden zullen ongewijzigd blijven. Een uitgebreide beschrijving van de risico s vindt u in het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Kosten. De uitgifteprijs van het Certificaat is 10,15 euro. In deze prijs zijn de emissiekosten van 1,5% voor de belegger opgenomen. Daarnaast zijn de beheerskosten op jaarbasis 1,25%. Deze kosten worden op dagbasis ten laste van het Certificaat gebracht. Bij het aan- en verkopen betaalt u de reguliere transactieprovisie. Een overzicht van de tarieven vindt u op de website Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Het doel van het Certificaat is het behalen van koerswinst. Er zullen geen tussentijdse coupon- of dividend uitbetalingen plaatsvinden. Tot slot kunnen over een belegging in het Certificaat ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in het Certificaat, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

8 Geïnteresseerd? Verwacht u dat de ontwikkeling op het gebied van klimaat en milieu een positieve invloed zal hebben op de prestaties van de ABN AMRO Eco Total Return Index? Dan is het ABN AMRO Eco Certificaat wellicht geschikt voor u. Het Certificaat is een eenvoudig financieel instrument dat beleggers toegang biedt tot de prestaties van de gehele ABN AMRO Eco Total Return Index zonder daarbij alle individuele aandelen te hoeven kopen. Op vindt u alle informatie met betrekking tot het Eco Certificaat en alle andere producten van ABN AMRO Markets. Ook vindt u hier de brochure ABN AMRO Certificaten waarin de werking van de certificaten verder wordt toegelicht. Op de website kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrieven, zoals de grondstoffennieuwsbrief. Lees voor aankoop het prospectus, de bijbehorende supplementen, waar toepasselijk het basisprospectus en de definitieve voorwaarden, waarin de risico s, kosten en voorwaarden staan beschreven. Het prospectus, waar toepasselijk het basisprospectus, de bijbehorende supplementen, de definitieve voorwaarden en het koersverloop van de certificaten en de onderliggende indices (indien van toepassing) kunt u vinden op U kunt ook bellen naar 0900-MARKETS ( , lokaal tarief) tarief), of een sturen naar Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via

9 ABN AMRO Eco Certificaat Kenmerken van het ABN AMRO Eco Certificaat. Uitgevende Instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa2) Looptijd: Open end As, If and When handel: 18, 19 en 20 juni 2007 Officiële notering: 21 juni 2007 Uitgifte- en stortingsdatum: 21 juni 2007 Onderliggende waarde: ABN AMRO Eco Total Return Index Startwaarde: EUR 10,- (gebaseerd op de slotkoers van de Index op 18 juni 2007) Uitgifteprijs: EUR 10,15 Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL Informatie op internet: Het basispropespectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van het ABN AMRO Eco Certificaat (de Certificaten ) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. (`ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Certificaten. Het aanbod van de Certificaten vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Certificaten te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een longof short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. ABN AMRO heeft de methode die is gebruikt voor de ABN AMRO Eco Total Return Index vastgesteld en is hier verantwoordelijk voor. De rol van Standard & Poor s ( S&P ) is beperkt tot het verlenen van diensten zoals het berekenen van het rendement en verwerken van data met betrekking tot deze index. Dow Jones EURO STOXX 50, DJ EURO STOXX, en DJ STOXX 50 zijn intellectuele eigendommen van STOXX Limited en Dow Jones Company. Het gebruik van deze intellectuele eigendommen door ABN AMRO is voor bepaalde doeleinden toegestaan. S&P en STOXX Limited of een aan haar gelieerde onderneming zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 11 mei 2007 en herzien op 4 oktober 2008.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie