Wat maakt gebiedsontwikkeling duurzaam?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat maakt gebiedsontwikkeling duurzaam?"

Transcriptie

1 Gebiedsontwikkeling Wat maakt gebiedsontwikkeling duurzaam? Ecologische duurzaamheid - waarbij het vaak om technische innovaties gaat is onmisbaar, maar in Almere wordt ook nadrukkelijk ingezet op sociale en economische duurzaamheid. Een stad moet flexibel zijn, bestand tegen veranderingen, en moet voortdurend kunnen transformeren. Hoe maak je zo n stad? Organische groei Kern van het antwoord op die vraag schuilt in het begrip organische groei ; een stad moet de ruimte krijgen om gefaseerd, dus stap voor stap, te groeien. De betekenis van het begrip organische groei is deels nog in ontwikkeling, maar een aantal ingrediënten is helder. Duidelijk is dat het gaat om initiatieven van onderop, om de kleine(re) schaal. Stedenbouw moet, in tegenstelling tot wat in het verleden het geval was, vraaggestuurd zijn. Door de vraag centraal te stellen, wordt alleen dát gebouwd waar daadwerkelijk behoefte aan is. Met Almere 2.0, de plannen voor de toekomst van de stad, is deze werkwijze in praktijk gebracht. Er wordt niet gewerkt met blauwdrukken. Almere 2.0 is geen eindbeeld, maar een ontwikkelingsstrategie. Er is een stip op de horizon geplaatst, waar geleidelijk naar toe kan - zal - worden gewerkt. Geen één en ondeelbare plan(nen), maar gefaseerde transformatie. Door te kiezen voor organische groei, ontstaan steden en wijken zoals die vroeger ontstonden, beetje bij beetje, met de Amsterdamse grachtengordel als meest inspirerend voorbeeld. De vroedschap creëerde de kaders, het was aan de burgers en ondernemers zelf om daar invulling aan te geven. Het resultaat is niet alleen zeer divers, maar - en misschien juist daarom - ook veranderbaar. In tegenstelling tot VINEX-wijken, is het mogelijk om aparte panden te vervangen. De kwaliteit van het geheel blijft behouden. De ambitie om de groei van Almere op een duurzame wijze vorm te geven is vertaald in de Almere Principles. Deze liggen aan de basis van de Structuurvisie Almere 2.0, en daarmee aan de toekomst van de stad. Zo bouwt de stad voort op de kwaliteiten die ze van oorsprong al heeft, zoals het robuust aangelegde landschap, een slim openbaar vervoersysteem en ruimtereserveringen voor toekomstige ontwikkelingen.

2 Gebiedsontwikkeling De eindgebruiker als realisator Duurzame gebiedsontwikkeling kan niet zonder duurzame partners. Sinds 2006 kiest de gemeente er expliciet voor om samen te werken met partijen die zich voor lange(re) tijd aan de stad willen committeren. De eindgebruiker krijgt een preferente positie: de persoon of partij die een woning, bedrijf of gebied voor langere tijd in beheer neemt. Dat zijn - in beginsel - particuliere opdrachtgevers, ondernemers, beleggers, corporaties en (maatschappelijke) instellingen. Overal in Nederland vallen bouwprojecten stil; in Almere tellen wij de zegeningen van bovenstaande strategie. Deze wordt op vier plaatsen zichtbaar: in de zelfbouwwijken verspreid over de stad, in de Kustzone in Almere Poort, in Nobelhorst (Almere Hout Noord), en natuurlijk in ons nieuwe stadscentrum. Uitgelicht IkbouwmijnhuisinAlmere particulier opdrachtgeverschap In 2006 is de gemeente gestart met het programma IkbouwmijnhuisinAlmere, wat het voor iedereen mogelijk maakt zijn of haar eigen huis te bouwen. Jaarlijks wordt een substantieel aantal bouwkavels uitgegeven, in verschillende prijscategorieën, verspreid over de stad. Kustzone Almere Poort Het plan bevat woningen, m² maatschappelijke voorzieningen, m² kantoorruimte en m² horeca en detailhandel. Aan de westzijde van Almere, grenzend aan het IJmeer, zal een badplaats verrijzen. Almere heeft drie beleggers -Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest- uitgenodigd voor een ontwerpopdracht. In 2009 is het plan DUIN van Amvest geselecteerd, en in 2010 zijn de handtekeningen gezet. Het is een ambitieus plan met -voor Almeerse begrippen- grote dichtheden. Veel hoogbouw, veel appartementen aan een strandboulevard. Het door Amvest ontwikkelde plan wordt integraal uitgevoerd. Nobelhorst (Almere Hout Noord) Aan de oostelijke kant van Almere is ruimte gereserveerd voor zo n woningen en m² bedrijfsruimte. De gemeente wil dat Almere Hout Noord sociaal duurzaam wordt. Alle Nederlandse corporaties zijn in 2008 gevraagd om in een essay hun visie hierop te verwoorden. De gemeente koos voor het plan van Ymere. In 2011 is het contract ondertekend, en het door Ymere ontwikkelde plan wordt integraal uitgevoerd, met gezonde systemen. Stadsdorp voor Initiatieven : een wijk waar initiatieven van onderop centraal staan, met 30% sociale woningbouw, 30% particulier opdrachtgeverschap, veelal (zo n 75%) laagbouw.

3 Gebiedsontwikkeling Duurzaamheidsagenda Almere 2.0 Almere heeft als nieuwe stad een extreme keuzevrijheid in schone systemen, of het nu gaat om energie, mobiliteit, water, biodiversiteit, grondstoffen of ruimtegebruik. De duurzame systeemkeuzes die we willen maken staan beschreven in de Duurzaamheidsagenda Almere 2.0. De agenda gaat niet alleen over de nieuwe gebiedsontwikkelingen in het centrum en aan de oosten westzijde van de stad, maar ook over het bestaande Almere. De Duurzaamheidsagenda Almere 2.0 focust op ecologische duurzaamheid en sluit aan bij het Almere Principle ontwerp gezonde systemen. Daarbij horen stevige ambities, zoals 100% duurzame energie in Een greep uit de Duurzaamheidsagenda: Energieneutraal in 2025 Almere zet in op volledige verduurzaming van de energievoorziening. Nieuwe gebieden zullen energieneutraal zijn en uiteindelijk zelfs energie leveren aan de rest van de stad. Ook de bestaande stad ondergaat een transitie, zodat Almere als geheel in 2025 energieneutraal is. Het Masterplan Energiehuishouding Almere schetst de weg hier naartoe. Schoner verplaatsen De transitie naar schonere vormen van vervoer is een belangrijk onderdeel van de Duurzaamheidsagenda. Voorbeelden zijn elektrisch vervoer en duurzame mobiliteitsdiensten. In de nieuwe stadsdelen kan hier meteen rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door de aanleg van oplaadpunten en de inpassing van infrastructuur. Ook zullen pilotprojecten worden gestart voor de wegverbinding tussen Almere en Amsterdam Oosterwold: organisch en zelfvoorzienend (energie, stadslandbouw en watergebruik) De ontwikkeling van Almere Oosterwold -een gebied van hectare aan de oostzijde van de stad moet volledig organisch plaatsvinden. Dat betekent dat de bouwinitiatieven van onderop komen, hetzelfde geldt voor de infrastructuur, waterberging, energievoorziening en stadslandbouw. De gemeente plaatst zichzelf hierbij bewust op afstand: ze legt de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het gebied steeds meer in handen van private partijen, met name de nieuwe bewoners en ondernemers die zich in Oosterwold zullen vestigen. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Per bouweenheid is er ruimte voor een groenstructuur in combinatie met stadslandbouw, duurzame energieopwekking en duurzame waterzuivering. Almere Pampus en IJmeerlijn Almere Pampus zal pas op de lange termijn worden ontwikkeld, wanneer de IJmeerlijn in uitvoering is. De IJmeerlijn biedt kansen voor energiewinning, uit zon, wind en water. De kustontwikkeling van Almere Pampus zal bijdragen aan de verrijking van de natuurkwaliteit van het IJmeer en Markermeer, zeker als gekozen wordt voor een buitendijkse ontwikkeling. Almere Centrum Weerwater De A6 wordt verdubbeld, zodat dit stadsdeel beter bereikbaar wordt. Behalve minder files zal ook een betere inpassing gerealiseerd worden. Dit is de uitwerking van het Almere Principle: Verbind plaats en context. De A6 zal geen barrière zijn; in plaats daarvan wordt juist een verbinding gelegd tussen de verschillende stadsdelen. Het gebied zal zich ontwikkelen tot een toplocatie voor (boven-)regionale voorzieningen. Ook liggen er kansen voor duurzame energie-opwekking en schoner vervoer. De ontwikkeling van het gebied gebeurt in nauwe samenspraak met de bewoners en ondernemers in de stad.

4 Gebiedsontwikkeling Ook bezig met een duurzaam initiatief? Zet het op de kaart! Wat betekent nu eigenlijk, dat abstracte begrip duurzame gebiedsontwikkeling? Op deze site vindt u een kaart met voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling. Cascadepark etalage van duurzaamheid Cascadepark wil een inspirerend stadspark zijn voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het langgerekte park is herkenbaar aan de Groene Slinger ; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Bij de invulling van het park is speciaal aandacht voor ideeën van bewoners. Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer en heeft een oppervlakte van zo n 25 hectare. Het ligt deels naast de duurzame wijk Columbuskwartier en het educatieve centrum het KlokHUIS. Cascadepark Oost omvat een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Naast kantoren en onderwijslocaties zijn de thema s health en onderwijs speerpunten. Stadsdorp Nobelhorst: duurzame ambities zichtbaar en voelbaar Stadsdorp Nobelhorst heeft als kernwaarden: ondernemend, talentvol en ecologisch. Duurzaamheid is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel. Vanaf 2012 wordt gebouwd aan de eerste buurten. Er is volop ruimte voor ondernemers, in woonbuurten, maar ook op kleinere bedrijventerreinen in de wijk. Het stadsdorp kent een robuust groen raamwerk met een ecologisch waterstelsel en natuurlijke oevers. Kleinschalige stadslandbouw krijgt een plek; kinderen zien hoe groenten groeien en kunnen ze zelf ook telen. 100% klimaatneutraal: energie die in de wijk wordt gebruikt, is duurzaam 100% energie-onafhankelijk: we wekken energie op met lokale, hernieuwbare energiebronnen (zon, biomassa, warmte-koude-opslag, mogelijk ook windenergie) 100% energiebewust: we maken duurzaamheid en ecologie zichtbaar voor bewoners laag energiegebruik: de energielasten zijn laag, zodat de totale woonlasten concurrerend blijven. Daarnaast willen we zorgen dat materialen zoveel mogelijk herbruikbaar zijn: cradle-to-cradle, en dat de natuur vanzelfsprekend een plek krijgt in de buurten. Cascadepark: duurzaam in aanleg, gebruik en beheer, met passende woningbouw.

5 Gebiedsontwikkeling Partners aan het woord over duurzame gebiedsontwikkeling Het Landgoed Almere Wim Trieller, voorzitter OBA, is al vele jaren actief in Almere en kerngroeplid van het Stadsmanifest Almere. De kracht en duurzaamheid van Almere begrijp je met al je zintuigen als je wandelend of fietsend van de Groene Kathedraal (Marinus Boezem, Almere Hout) naar Polderland Garden of Love and Fire (Daniel Libeskind, Pampushout) gaat. Slechts bij het Stadshart onderbroken, beleef je de inspiratie, de grootte, de diversiteit en de kracht van dit groene, immense Almeerse landschap: het landgoed Almere. Jaren geleden met visie en ambitie geplant, is het nu een belangrijke drager van een Almeerse toekomst. Het Landgoed Almere kan zich met haar groene structuren meten met veel buitenlandse voorbeelden. Kijk hoe de boomgroepen, de weiden, de bossen, de parken, de beekjes, de vaarten, de lange polderzichtlijnen en de kleurschakeringen Almere haar perspectief en diversiteit geven. Steeds weer ensceneert dit landschap inspiratie en energie als een duurzame rust-, verblijf- en werkplaats voor jong en oud in Almere. Stadsmanifest 2.0 Een duurzame stad in een natuurrijke omgeving biedt grote kansen Het Stadsmanifest bestaat uit meer dan 50 Almeerse partijen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de stad. De slag voor de korte en middellange termijn moet immers worden gemaakt door nadrukkelijk de stap naar de stad te maken. Het Stadsmanifest denkt hierin mee met de gemeente. Naast planet, people en profit vraagt duurzame stedelijke en gebiedsontwikkeling vooral om inspirerend leiderschap en de lef om keuzes te maken. Het benutten van de eigen kracht van de stad is daarbij essentieel. Reactie Kerngroep Stadsmanifest 2.0 op Internationale benchmark duurzame gebiedsontwikkeling, 2011.

6 Gebiedsontwikkeling Columbuskwartier, de ontdekking van een duurzame wijk In de etalage Deze woonwijk in Almere Poort is op meerdere vlakken uniek. Duurzaamheid stond van meet af aan centraal bij de ontwikkeling van de wijk. De wijk is daardoor bijzonder in de planontwikkeling binnen en buiten de gemeente, en straks ook in het beheer en het gebruik. Sociale duurzaamheid stond voorop, met ecologische duurzaamheid als randvoorwaarde daarvoor. Groen, duurzaam en kindvriendelijk, dát is het Columbuskwartier. Speciaal: Kinderpad als dé ruggegraat van duurzaamheid in de wijk Het Kinderpad is een veilig pad waarlangs kinderen naar scholen en voorzieningen kunnen. Ontwikkelaar Jos Ensink: We hebben ervoor gekozen de auto niet alleen uit de buurt van het Kinderpad, maar uit een zo groot mogelijk deel van het gebied te weren. Bezoekers parkeren aan de buitenkant van het gebied. De binnengebieden zijn autovrij. Bewoner Sidney Coppens: Het kindvriendelijke van de wijk spreekt ons erg aan. En voor ons was het belangrijk dat het een duurzaam huis is. De manier waarop de zonnepanelen in de gevel zijn verwerkt, vinden we erg mooi. Ik heb eerder autovrije route door de wijk duurzaam ingericht met straatwerk en meubilair bijzondere groeninrichting met eetbare bomen en struiken regenwater wordt zichtbaar aan het oppervlak afgevoerd originele speelplekken, zoals een zonnewijzer, lachspiegels, zand, water en speeltoestellen. in een zonne-energiehuis gewoond. Je merkt er helemaal niks van, behalve in je energierekening natuurlijk! Speciaal: dé energierijke wijk van Almere Columbuskwartier is een wijk bomvol energie. De energie van de zon speelt daarbij een hoofdrol. Het opvangen van direct zonlicht voorziet in warmte en stroom voor een aanzienlijk deel van de behoefte van de bewoners. Bovendien zijn er meer dan vijfhonderd zeer energiezuinige woningen in de wijk gerealiseerd ( zonnewoningen en passiefhuizen ). Deze woningen maken optimaal gebruik van daglicht, zijn goed geïsoleerd en zonne-energie speelt een belangrijke rol.

Landgoed Almere Themanummer

Landgoed Almere Themanummer Landgoed Almere Themanummer februari 2011 Themanummer 02 Voor mij was het hele project Almere de verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de adel de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam

Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Inhoudsopgave p5 p7 p9 p27 p39 Introductie Klimaat in Amsterdam Ruimtelijke inrichtingsprincipes Betrokken

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie