Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd"

Transcriptie

1

2 Duurzaamheid loont Bestaande gebouwen zijn de grootste veroorzakers van CO 2 -uitstoot in Nederland Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd Knelpunten in de keten veroorzaakt door ontbreken van inzicht in duurzaamheid, risico s en opbrengsten Nieuwe contractvormen voor samenwerking, resultaatgarantie en financiering Praktijkvoorbeelden bewijzen kansen verduurzaming bestaande bouw

3 Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien (Brundtland, VN rapport Our common future ) MVO betekent zoeken naar een balans tussen Triple P MVO is de manier waarop organisaties invulling geven aan duurzaamheid

4 MVO betekent aandacht voor Planet

5 Verbetering van Planet door reductie verbruik en uitstoot

6 CO 2 Footprint Nederland Rest 12% Vervoer 22% Gebouwen 34% Industriële productie 32%

7 Gemiddelde werkplek stoot 5000 kg CO 2 uit per jaar (Bron: Nationale CO 2 Benchmark) Verwarming 6% Papier 3% Afval 2% Water 0% Vervoer 52% Electriciteit 37%

8

9 Zorginstelling wil met de nieuwbouw: De kwaliteit van de huisvesting verhogen De exploitatiekosten verlagen De duurzaamheid verbeteren CFP ondersteunt deze doelstellingen door een eerste verkenning op het gebied van duurzaamheid: 1] het zichtbaar maken van de huidige duurzaamheid door middel van een CO 2 footprint van het huidige gebouw 2] door duurzaamheid in te brengen in de nieuwbouwplannen. Hierbij worden scenario s berekend op duurzaamheid en kostenreductie, incl. eerste schatting van investering en terugverdientijd 3] financieringsmogelijkheden inventariseren

10 Besparende duurzaamheids optie Investering 1 WKO-installatie Eigenaar 2 3 3a Laag temperatuur verwarming Optimalisatie verlichting in het pand T5 verlichtingsarmaturen 10-25% hoger ten opzichte van een conventionele afgifte (radiatoren) Zie uitsplitsing: Investering is gelijk aan conventioneel: EUR 150 per armatuur Investering voor Opbrengsten Bewonerscomfort Verhoogd Besparing van 40-50% van de bewonerscomfort door energie voor ruimteverwarming. koeling Eigenaar Eigenaar Eigenaar 3b LED verlichting EUR 200 per armatuur Eigenaar 10-25% besparing op energie voor ruimteverwarming. Verminderd elektriciteitsverbruik, verlaging interne warmtelast. Verhoogde duurzaamheidsuitstraling. 30% op energie voor verlichting ten opzichte van conventioneel 50% op energie voor verlichting ten opzichte van conventioneel 3c Aanwezigheidsdetectie EUR 200 per vertrek Eigenaar 10-20% op energie voor verlichting 3d 4 Daglichtregeling armaturen Toepassen van warmtekrachtkoppeling (WKK) 5 Vrije koeling toepassen 6 Monitoren van energieverbruik EUR 40 per armatuur (aan raamzijde) Vergelijkbaar met de conventionele installatie Drycooler EUR , afhankelijk van systeem dimensies; icm WKO. EUR Eigenaar / Eigenaar Eigenaar 50% op energie voor verlichting aan raamzijde Geen transportkosten over elektriciteit opgewekt door WKK 50-80% op energie voor koeling. Daarnaast houdt de drycooler de WKO-bron in balans. Goed comfort bij toepassing radiator in de woonkamer onveranderd onveranderd: bewoners zijn vertrouwd met type verlichting onveranderd Verbeterd bewonerscomfort: verlichting schaket automatisch aan en uit onveranderd onveranerd onveranderd EUR door voorkomen onveranderd van onnodige energieverbruiken

11 7 8 Besparende duurzaamheids optie Toepassen warmtepomp lucht - water Zonnecollectoren voor warmtapwater Investering EUR ipv per 100 kw opgesteld vermogen Investering voor Opbrengsten Bewonerscomfort Eigenaar Besparing van 25% op energie voor ruimteverwarming onveranderd EUR: Eigenaar m3 gas per jaar onveranderd 9 Toepassen van zonwering EUR: (voor zonbelaste gevels) / Eigenaar Minder warmtelast, betere individuele regelbaarheid van temperatuur. Verhoogd comfort door minder hinderlijke zoninstraling 10 Toepassen van vloerkoeling Nihil bij toepassing laag temperatuur verwarming. Eigenaar Verbetering comfort door aanbieden van koeling (lokale regelbaarheid binnenklimaat) Verhoogd bewonerscomfort als gekoeld wordt Optimalisatie Ventilatieconcepten (Luierverwerking) Toepassen van duurzame terreinverlichting ntb Livingbuilding toepassen neutraal (Infra+ vloer) LED lichtmast: EUR per lichtmast / Eigenaar Eigenaar 14 Energiezuinige liften neutraal Eigenaar 15 Lange termijn inkoop van beheer een onderhoud neutraal Besparing op elektrische energie voor ventilatie Verlaging van het verbruik van buitenverlichting en verhoging duurzaamheidsuitstraling % verminderd leidingwerk, bevestigingsmateriaal, pvc. Verminderd energieverbruik tov conventionele liften Besparing tov conventionele contracten tot 25%. Afrekening op basis van gerealiseerde prestaties. onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd Verhoogd comfort door minder storingen van installaties.

12 Duurzame uitstraling Investering Voor Opbrengsten Bewonerscomfort 1 Inkoop groene elektriciteit en groen gas neutraal 100% Duurzame energie. Verbetering duurzame uitstraling. CO2-neutraal gebouw. onveranderd 2 Toepassen van zonnepanelen (25 m2) EUR Eigenaar / kwh elektriciteit per jaar. Hoge duurzaamheidsuitstraling onveranderd 3 Optimalisatie Daglicht toetreding EUR per verdieping (laagbouw) Eigenaar Minder interne warmtelast en elektriciteits verbruik. Opbrengst per investering is gelijk als van zonnepanelen. Verbeterd door meer daglicht 4 Groen Dak EUR voor laagbouw Eigenaar Verbetering flora/fauna. Minder temperatuur-overschrijding. Verbeterd door uitzicht op natuur 5 Grijswatermanagement ntb Eigenaar 30% besparing drinkwater. onveranderd 6 Cradle to Cradle bouwmaterialen en inrichting ntb / Eigenaar Duurzame uitstraling onveranderd 7 Gebruik domotica ntb / Eigenaar Verhoogd bewonerscomfort en hogere veiligheid Verbeterd door hogere veiligheid 8 Gescheiden afvalverzameling nihil / Eigenaar Vermindering CO2 footprint onveranderd 9 MVO Statement van de directie voor groen - Duurzame uitstraling onveranderd

13 Corporaties Beleggers Projectontwikkelaar Architecten Adviseurs Aannemers / installateurs Componenten leveranciers Beheerders FM Organisatie Met name verschil in de eerste schakels daar waar het bestaande bouw of nieuwbouw betreft. Ook een verschil in financiering tussen zorg en kantoren.

14 Gebouw Gebruikers Niet bereid te betalen 1-5% premie 6-9% premie >9% premie Eigenaren/Beleggers Niet bereid te betalen 1-5% premie 6-9% premie >9% premie 7% 6% 17% 22% 7% 19% 70% 52% 83% van de gebruikers zijn bereid om meer te betalen voor duurzame huisvesting 81% van de eigenaren/beleggers geeft aan extra te willen investeren in duurzame huisvesting * bron: Jones Lang LaSalle

15 Duurzaamheid loont Bestaande gebouwen zijn de grootste veroorzakers van CO 2 -uitstoot in Nederland Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd Knelpunten in de keten veroorzaakt door ontbreken van inzicht in duurzaamheid, risico s en opbrengsten Nieuwe contractvormen voor samenwerking, resultaatgarantie en financiering Praktijkvoorbeelden bewijzen kansen verduurzaming bestaande bouw

16 Knelpunt Oplossingsrichting Rol voor Split incentive Eigenaar en gebruiker Gezamenlijk investeren en afspraken maken over het verdelen van de opbrengsten, hierdoor zal de gebruiker sneller akkoord gaan Eigenaar en gebruiker gezamenlijk Risico aversie Leveranciers moeten opbrengsten en resultaten garanderen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de diensten van een ESCO Beheerder, belegger en leveranciers (o.a. installateurs en OEM-ers) Onduidelijke business case Snelle identificatie van het besparingspotentieel, gegarandeerde investeringen en gegarandeerde opbrengsten Beheerder en adviseurs

17 Knelpunt Oplossingsrichting Rol voor Achterblijvende investeringen Schrijven van een objectieve en aantrekkelijke business case met hoge rendementen. Opzetten van een fonds voor gebouwinvesteringen Eigenaar en overheid Onduidelijkheid rondom duurzaamheid Onvoldoende schaalgrootte Financiering en opdrachtgeverschap in de zorg Duidelijke gecontroleerde definitie van duurzame gebouwen die bekend wordt gemaakt in de markt. Opname van deze definitie in gebouwtaxaties. Meer regels van de overheid die niet duurzaamheid zijn onaantrekkelijk maakt Groepen gebouwen of gebieden tegelijkertijd aanpakken. Combineren met verduurzamen onderhoud en maincontracting Samenwerking met corporaties, gezamenlijk PvE, kostenreductie Overheid, adviseurs en eigenaar/beleggers Eigenaar/beleggers Gebruikers, corporaties

18 De case: portefeuille vastgoedbelegger Renovatie en nieuwbouw van verzorgingstehuis De knelpunten Financiering Opdrachtgeverschap De oplossing De sleutelpartijen Corporatie Architect Adviseurs Corporatie financiert, 10 jarig huurcontract gebruiker Integrale business case met life cycle perspectief en TCO berekening Gezamenlijke projectontwikkeling

19 Contact Amersfoortseweg 15 a 7313 AB Apeldoorn t:+31 (0) f:+31 (0) e: w:

20 Kostenbesparingen 15-40%, besparingen op CO % Ontwikkelaar van de CO 2 -Jaarrekening Scan duurzaamheid & besparingen Uniek expertsysteem voor benchmarking van de kosten, CO 2 -uitstoot en kwaliteit Innovatief, resultaatgericht, hands-on Consultancy Interim Professionals Corporate Facility Services Outsourcing & Inkoop Management en beheer

21

22 De case: De Tempel Den Haag Renovatie monumentaal kantoorpand De knelpunten Split incentive Risico aversie De oplossing De sleutelpartijen Eigenaren Gebruikers adviseur Gelijktijdig overeenkomsten gesloten tussen 3 partijen op basis van garanties (eigenaar / gebruikers / serviceprovider, SP) Garantie op de energieprestatie door SP naar gebruiker SP geeft garanties aan belegger op hogere huurpenningen Belegger geeft garanties aan SP op bestendigheid relatie Besparingen op energie worden verdeeld over partijen Heldere businesscase voor de belegger Groenfinanciering gekregen voor het project

23 De case: portefeuille vastgoedbelegger Verduurzamen portefeuille beleggingsfonds De knelpunten Split incentive Risico aversie De oplossing De sleutelpartijen Belegger Gebruikers Beheerder Financieel model servicekosten Investeringen pas doorbelasten bij succes Concretiseren van maatregelen voor de huurder Goede relatie tussen eigenaar en huurder

24 De case: Rotterdam Groene Gebouwen Verduurzaming vastgoedportefeuille Rotterdam: start met zwembaden. De knelpunten Onduidelijke business case De oplossing De sleutelpartijen Eigenaar Adviseur Leveranciers (ESCO s) Energy Service Companies (ESCO s) inschakelen Concurrentiedialoog om o.a. garanties realistisch te krijgen Prestatiecontracten op basis van baseline energieverbruik

25 De case: portefeuille vastgoedbelegger Prestatiegarantie op energieverbruik bij renovaties De knelpunten Risico aversie Onduidelijke business case De oplossing De sleutelpartijen Beheerder Installateur Samenwerking beheerder en installateur (combinaties vastgoedkennis en installatiekennis) Lange termijn servicecontract na realisatie met garanties op energieprestatie In eerste instantie visie ontwikkelen en vervolgens de investeringen berekenen Voor beleggers belangrijk dat er een goede duurzaamheid standaard wordt ontwikkeld Risico s delen

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Ontwikkelen van energiezuinige winkels LenteAkkoord energiezuinige nieuwbouw Ontwikkelen van energiezuinige winkels Wat betekent de aanscherping van de EPC-eisen per 1 januari 2015? Factsheet, oktober 2014 Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Bart Roossien en Marcel Elswijk P a g i n a 2 Samenvatting In 2012 gebruikten datacenters 2% van de Nederlands elektriciteitsproductie. De warmte

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie