Sectorcommentaar. Duurzaam vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorcommentaar. Duurzaam vastgoed"

Transcriptie

1 ING Investment Office Publicatiedatum: 15 juli 2013 Sectorcommentaar Duurzaam vastgoed Door Jan Kleipool, analist financiële waarden en vastgoed, en Jochen Harkema, analist duurzaam beleggen van het ING Investment Office Duurzaamheid als bepalende factor heeft in verhouding tot andere sectoren pas onlangs zijn intrede gedaan bij de ontwikkeling en het beheer van vastgoed. Toch is vastgoed een sector waar op gebied van duurzaamheid veel winst behaald kan worden. Vastgoed is namelijk een grootverbruiker van energie. Zowel voor verwarming als voor elektriciteit. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Onderstaande grafiek geeft inzicht in het relatieve verbruik van gas en elektriciteit per toepassing. Hieruit blijkt dat wonen en de industrie de belangrijkste verbruikers zijn van gas en elektriciteit. Verschillen in energieverbruik Bron: IEA Wereldwijd elektriciteitsverbruik, 2009 Vermindering van het energieverbruik en daarmee broeikasgassen, verlaagt de druk op op de klimaatverandering. Maar de winst is er niet alleen voor komende generaties. Ook voor de huidige belanghebbenden is er duidelijk voordeel te behalen. De figuur op de volgende pagina laat zien welke belanghebbenden welke voordelen kunnen hebben met duurzamer vastgoed.

2 Voordelen duurzaam vastgoed per type belanghebbende Bron: Inrate, 2012 Late start, onder andere door hoge drempels Ondanks de voordelen van duurzaam vastgoed voor diverse partijen heeft de vastgoedsector in vergelijking met andere sectoren het idee duurzaamheid pas laat opgepakt. Een aantal factoren speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de opkomst van het begrip duurzaamheid kon worden gesteld dat het bewustzijn op dit terrein slechts beperkt was en er nog weinig ervaring was met duurzaam bouwen. Ondertussen is dit wel toegenomen, echter niet in alle regio s van de wereld. Door diverse partijen is onderzoek gedaan naar de voordelen van duurzaam vastgoed, maar door gebrek aan duurzame gebouwen en aan eenduidige definities van duurzaam vastgoed is het onderzoek tot nu toe beperkt geleven tot met name de Amerikaanse vastgoedsector. Over Europa ontbreken studies over het nut van investeren in duurzaam vastgoed. Uit onderzoek naar de vastgoedmarkt in Californië (Kats, 2003) blijkt dat de besparingen door duurzaam vastgoed een factor vier van de investeringen opleverden gedurende de levenscyclus van het gebouw. Een concreet voorbeeld: aanpassing van het energieverbruik van het Empire State Building heeft de energierekening van $11 miljoen per jaar met veertig procent verlaagd (Pictet Energy Report, 2012). Daarnaast is een belangrijk obstakel bij het ontwikkelen van duurzaam vastgoed de hogere investeringskosten. De US Green Building Council, een nonprofitorganisatie in de VS die duurzaam bouwen stimuleert, schat in dat de extra kosten voor het neerzetten van een duurzaam gebouw conform de zogenoemde LEED-richtlijnen (een certificeringstandaard voor duurzame gebouwen) slechts ongeveer 2% van de totale investering bedragen (Inrate Sustainability Matters, 2012). De verwachting is bovendien dat deze investeringen zich terugverdienen bij verkoop. Uit onderzoek van de Maastrichtse professor vastgoedfinanciering Piet Eichholtz blijkt dat groene gebouwen hogere verkoopprijzen hebben dan gewone. Als de eigenaar van een gebouw een ander is dan de gebruiker (huurder) van het gebouw, dan ontstaat het zogenoemde agencyprobleem: de eigenaar van het gebouw heeft tegengestelde belangen ten opzichte van de huurder. Een goede afstemming tussen eigenaar/ontwikkelaar en de huurders kan dit obstakel beslechten. De laatste tijd komen groene huren op. Dat zijn huren waarbij zowel de eigenaar als de huurder profiteren van investeringen in energiebesparende maatregelen. Als laatste noemen we een probleem bij de implementatie van duurzaamheid binnen de vastgoedsector: de terugverdientijd van de investeringen. De terugverdientijd van een groene investering komt niet altijd overeen met de bezitsperiode van een gebouw. De gemiddelde bewoning-, of gebruiksduur van een gebouw bedraagt ongeveer zeven jaar. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

3 Meer dan alleen energiekosten Een duurzaam gebouw is meer dan alleen een gebouw met een lagere energie- en waterrekening. Bij een duurzaam gebouw gaat het ook om de luchtkwaliteit in het gebouw (bijvoorbeeld via natuurlijke ventilatie) en de verlichting. Een betere kwaliteit zorgt voor een lager ziekteverzuim. Natuurlijke verlichting zorgt voor zeven procent hogere productiviteit (Kats, 2003). De opbrengsten hiervan zijn volgens berekeningen van Kats een factor tien van de oorspronkelijke investering. De financiële voordelen van lagere lasten en een hogere arbeidsproductiviteit wordt voor een deel teniet gedaan door hogere huren. Bedrijven zijn bereid hogere huren te betalen voor het gebruik van duurzame gebouwen. Onderzoek in de VS geeft aan dat de huren van duurzame gebouwen tot vijf procent hoger liggen dan vergelijkbare gewone. De verkoopprijzen liggen zelfs veel hoger: op ongeveer + 25%. (Fuerst et al, 2013) Hoe beoordeelt de ING de duurzaamheid van vastgoedfondsen? Voor het indiceren van de duurzame kwaliteit van beleggingen gebruiken we op het ING Investment Office de nietfinanciële indicator (NFI). Dit gebeurt ook bij vastgoed-beleggingsfondsen. Deze niet-financiële indicator geeft aan in hoeverre het betreffende bedrijf, de uitgevende organisatie (in het geval van obligaties) of het beoordeelde beleggingsfonds bij het opstellen van zijn bedrijfsbeleid en de uitvoering daarvan rekening houdt met de drie bekende facetten, mens, milieu en maatschappij. Er staan 5 vastgoedbedrijven op de ING Masterlist Aandelen met een NFI ++ (hoogst mogelijke NFI-score). Deze bedrijven horen tot de duurzaamste tien procent binnen de vastgoedsector. Het zijn: British Land CapitaLand Corio Land Securities Group en Unibail-Rodamco De meeste aspecten die we bekijken voor de bepaling van de NFI, hebben betrekking op het bedrijf zelf zoals de CO 2 - uitstoot van het bedrijf en zijn personeelsbeleid. Maar er zitten ook een aantal aspecten in ons onderzoek die specifiek zijn voor het vastgoed in de portefeuille. Hierbij kan worden gedacht aan het percentage duurzame gebouwen in de portefeuille, de doelstellingen voor verhoging van dit percentage en de analyse van de levenscyclus (langetermijnanalyse investeringen en opbrengst op gebied van ecologie) bij nieuwbouwprojecten. Beperken we de selectie tot bedrijven die specifiek op deze aspecten hoog scoren dan komen de volgende vijf bedrijven naar voren: British Land ++ CapitaLand + Klepierre + Unibail Rodamco ++ Vornado Realty Trust = Deze top 5 bevat twee andere bedrijven: Klepierre en Vornado Realty Trust. Alle vijf genoemde bedrijven hebben een positieve NFI. Tussen 20% en 50% van de vastgoedportefeuille van deze vastgoedmaatschappijen kent een onderscheidende milieucertificering. Opvallend is Vornado Realty Trust, dat ondanks zijn beperkte duurzaamheidsbeleid een NFI van slechts = heeft. Vornado Realty Trust ziet het (commerciële) belang van duurzaamheid wel in, en dit ook in de portefeuille terugkomen. Toch heeft maar 45 procent van de gebouwen in de portefeuille een onderscheidend milieucertificaat. Vastgoed in de ING-beleggingsstrategie Duurzaam Er zijn dus diverse vastgoedbedrijven die voorop lopen qua duurzaamheid. Het aantal duurzame vastgoedbeleggingsfondsen (die dus in meerdere beursgenoteerde vastgoedbedrijven beleggen), is echter beperkt. Het ING Investment Office selecteert voor de beleggingsstrategieën van de ING in principe alleen vastgoed-beleggingsfondsen. Er bestaan diverse beleggingsfondsen die direct investeren in duurzaam vastgoed. Vanwege het specifieke (regionale) karakter van deze fondsen kennen deze fondsen een hoger risico en zijn deze vaak slechts beschikbaar institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). Een Nederlands duurzaam vastgoedfonds dat wel openstaat voor particuliere Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

4 beleggers, en bekend staat om zijn duurzame vastgoedbeleggingen is het Triodos Vastgoed Fonds. Dit fonds belegt voornamelijk in duurzame kantoren in Nederland. Het fonds is tegenwoordig een closed-end beleggingsfonds, wat betekent dat het wel dagelijks verhandelbaar is, maar de koers uitsluitend tot stand komt door vraag en aanbod op de beurs en daardoor (sterk) kan afwijken van de zogenoemde intrinsieke waarde - ook wel net asset value (NAV) genoemd. Vanwege de beperkte spreiding en verhandelbaarheid zijn dergelijke fondsen minder geschikt voor de belegging strategieën van de ING en worden deze niet geselecteerd. Geselecteerd: Sarasin Sustainable Global Real Estate Fund Sarasin Sustainable Global Real Estate Fund is een Luxemburg genoteerd beleggingsfonds dat wereldwijd gespreid belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Het beleggingsfonds is van J. Safra Sarasin, een Zwitserse private bank met een vermogensbeheertak. De bank vindt haar oorsprong in 1841 en is niet beursgenoteerd. Voor de bank is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt, niet alleen uit milieuoogpunt maar ook met het oog op haar relaties. De bank heeft tientallen beleggingsfondsen, waarvan een aantal specifiek gericht is op de duurzame thema s. Volgens de bank bezit het 36% van de Zwitserse markt voor duurzame beleggingen. Bij de selectie van vastgoedbedrijven houdt de fondsmanager Sarasin Sustainable Global Real Estate Fund expliciet rekening met sociale en milieufactoren van de bedrijven waarin het belegt. Daarbij kiest hij uit de 237 vastgoedbedrijven die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Voor de berekening van het daarbij gehanteerde gemiddelde kijkt het fondshuis naar het gemiddelde van de dertig grootste ondernemingen. Van de sociale en milieucomponent krijgt de milieucomponent het zwaarste gewicht. Binnen deze component gaat de aandacht naar de milieubelasting van de gebouwen en de gebruikte bouwtechnieken. Van de 237 bedrijven blijven er na selectie een kleine honderd bedrijven over waarin belegd kan worden. Op dit moment (begin juli 2013) belegt het Sarasin Sustainable Real Estate Global Fund in 50 vastgoedondernemingen. Het fonds is voor 43% belegd in de VS, 16 procent in Japan, 14 procent in Europa en 13 procent in Azië (excl. Japan). Het fonds bestaat in zijn huidige vorm sinds Het portfolio-managementteam van het fonds zit in London en wordt aangestuurd door Guy Mountain. Het maakt sinds eind juni deel uit van de beleggingsstrategie Duurzaam. Van alle genoemde vastgoedbedrijven, die tot de top behoren qua duurzaamheid, vindt u hierna een beschrijving. Unibail-Rodamco Unibail-Rodamco heeft een breed gediversifieerde portefeuille, opgebouwd uit Europees vastgoed met een lage hefboomfinanciering. De portefeuille is van hoge kwaliteit met vooral eersteklas locaties en huurders met sterke merknamen. We zijn enthousiast over het veerkrachtige businessmodel van Unibail-Rodamco waarmee het probeert het rendement (de waardecreatie ) van de huidige portefeuille te maximaliseren door actief beheer en marketinginspanningen. Unibail-Rodamco is binnen de sector een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast positioneert Unibail-Rodamco zich goed voor de verwachte sterke toename van webwinkelen ( e-commerce ). Deze kenmerken geven het vastgoedbedrijf een relatief defensief profiel met goede winstvooruitzichten. Vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit De portefeuille is van hoge kwaliteit met vooral eersteklas locaties en huurders met sterke namen. Via actief beheer en marketinginspanningen tracht Unibail-Rodamco de waarde creatie van de portefeuille te maximaliseren. Een groot voordeel voor Unibail-Rodamco is dat de markten en segmenten waarin het concern opereert, worden gekenmerkt door hoge toetredingsbarrières voor nieuwkomers. Dat is gunstig voor het bedrijf. Voorloper duurzaamheid en e-commerce Unibail-Rodamco is binnen de sector een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast positioneert Unibail-Rodamco zich voor goed voor de verwachte sterke toename van e-commerce. Het vastgoedbedrijf is dan ook opgenomen in de duurzaamheidindices FTSE4Good en Dow Jones Sustainability Index. Aangezien de verwachte toename van e-commerce een significante impact zal hebben op het winkelgedrag van consumenten is dit volgens ons een belangrijke factor om rekening mee te houden. Grote centra op toplocaties die een belevenis bieden, zijn volgens ons beter gepositioneerd dan kleinere winkelcentra. Actief beleid om de centra aantrekkelijker te maken gezien de opkomst van e-commerce en mobile commerce, bijvoorbeeld door het creëren van meeting places, zijn volgens ons essentieel. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

5 Solide balans, waardering aan de hoge kant De balans is in goede conditie met een lage hefboomfinanciering en relatief lage loan-to-value -ratio (LTV). Verder zijn de financieringskosten laag en is de bedrijfsschuld vrijwel volledig afgedekt tegen rentestijgingen. Unibail-Rodamco kent relatief weinig problemen met herfinanciering en heeft volgens ons de financiële capaciteit om de huidige dividendniveaus vast te houden (85% tot 95% van de kasstroom). Het getaxeerde dividendrendement voor 2013 ligt rond de 4,5%. Risico s Een stijging van het aantal faillissementen van winkelbedrijven, met meer leegstand en lagere huurinkomsten als gevolg, vormt een neerwaarts risico. Groter dan verwachte waardedaling van de vastgoedportefeuille als gevolg van aanhoudende wereldwijde economische problemen vormt eveneens een neerwaarts risico. Een snel stijgende rente kan bovendien leiden tot fors hogere financieringskosten en een negatieve impact hebben op de inkomsten en de waarde van het vastgoed. De relatief grote portefeuille met projectontwikkeling biedt onder gunstige economische omstandigheden goede groeimogelijkheden, maar vormt eveneens een neerwaarts risico als de economische vooruitzichten verslechteren. Les Quatre Temps (Parijs) van Unibail-Rodamco Foto: Frank Barylko Unibail-Rodamco en duurzaamheid Duurzaamheid is sterk geïntegreerd in het bedrijfsmodel van Unibail-Rodamco en de strategie van de groep is ontworpen om op de lange termijn betrouwbare en meetbare verbeteringen door te voeren op duurzaamheidsgebied. Duurzaamheid is dan ook duidelijk geïntegreerd in de ontwikkeling van nieuwe vastgoedobjecten, vastgoedinvesteringen en de dagelijkse operationele activiteiten. Het Corporate Sustainability Committee (CSC) van Unibail-Rodamco ontwikkelt de duurzaamheidsstrategie en zet ambitieuze doelen neer op maatschappelijk gebied en op het gebied van milieu. Het CSC is ook verantwoordelijk voor de monitoring van de resultaten. Teams op groeps-, regionaal en lokaal niveau zorgen voor de implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zelf ontwikkeld systeem van doelen en belangrijke indicatoren die de voortgang en verbeteringen op duurzaamheidsgebied aangeven. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

6 Doelen en ambities Unibail-Rodamco op gebied van duurzaamheid (basis: 2012) Energie en uitstoot Het reduceren van CO2-uitstoot per bezoeker met 30% in Sinds 2006 is de uitstoot per bezoeker al teruggebracht met 58%. Productcertificering Het behalen van BREEAM-certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) voor tenminste 80% van de huidige portefeuille met retailvastgoed met een minimumscore van Very Good voor gebouwen en management. Per eind 2012 lag dit percentage op 35%. Huurders Meer dan 90% van de huurcontracten voor de kantoren- en retailportefeuille moeten uit groene huurcontracten bestaan in De huurders vormen de belangrijkste partner voor Unibail-Rodamco als het gaat om het minimaliseren van de ecologische belasting ( voetafdruk ) van de vastgoedobjecten. Hiervoor is in 2009 een zogeheten greenleasebeleid opgezet. Greenlease bestaat uit sterke en proactieve samenwerkingen waarbij de huurders worden aangemoedigd om een actieve rol te spelen in de verduurzaming van de centra. Gemeenschap Samenwerken met lokale overheden om sociale en milieugerelateerde initiatieven te ontplooien in elk winkelcentrum tegen Medewerkers Nieuwe acties ontwikkelen om vrouwelijk leiderschap (management) te bevorderen binnen de groep. Daarnaast is Unibail-Rodamco actief in de gemeenschap: op economisch vlak door middel van lokale werkverschaffing, op het gebied van stadsplanning als het om architectuur en bereikbaarheid gaat en op terrein van sociale integratie. Hierbij horen ook filantropische activiteiten, samenwerkingen met lokale overheden en het bieden van unieke belevenissen. Om gezondheid, veiligheid en welzijn te bevorderen is een geavanceerd risicomanagementbeleid opgesteld. In elk land is een onafhankelijke gezondheids- en veiligheidsinspecteur aangesteld. CNIT (Parijs La Défense) van Unibail-Rodamco Foto: Jean-Claude Guilloux Van 2006 tot 2012 heeft Unibail-Rodamco al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid. De CO2-uitstoot per bezoeker is sinds 2006 met 58% gedaald, 50% van de actieve huurcontracten is op groene basis, 57% van de bezoekers reist met duurzaam transport, 34% van de ingekochte energie is duurzaam en water- en energieverbruik zijn met respectievelijk 24% Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

7 en 16% verminderd. Unibail-Rodamco is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index en behoort tot de top 5% van meest duurzame vastgoedbedrijven in deze index. Daarnaast is Unibail-Rodamco opgenomen in een reeks andere duurzaamheidsindices waaronder de FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index, STOXX Global ESG Leaders Index en is daarnaast opgenomen in de lijst met meest ethische bedrijven wereldwijd door Ethisphere Institute, een internationale denktank. Bedrijfsinformatie Unibail-Rodamco is de grootste Europese beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij met vrijstelling van vennootschapsbelasting (real estate investment trust, REIT) en de grootste Europese ontwikkelaar van, en investeerder in commercieel vastgoed. De vastgoedportefeuille had een getaxeerde waarde van EUR 29,3 mrd per eind Ongeveer 78% van de portefeuille bestaat uit winkelcentra, 13% uit kantoren en 9% uit conferentie- en expositiecentra. Geografisch ligt het zwaartepunt, met meer dan de helft van de portefeuille met winkelcentra, in Frankrijk. De rest is verdeel over Nederland, Spanje, Scandinavië, Oostenrijk en Oost-Europa. Waarom kopen? De portefeuille is van hoge kwaliteit met vooral eersteklas locaties en huurders met sterke namen. Via actief beheer en marketinginspanningen probeert Unibail-Rodamco de waarde creatie van de portefeuille te maximaliseren. De financieringshefboom en kosten zijn laag en de schuld is vrijwel volledig afgedekt tegen rentestijgingen. Unibail-Rodamco is binnen de sector een voorloper op het gebied van duurzaamheid en is goed gepositioneerd voor de opkomst van e-commerce. Waarom verkopen? Ongunstige economische omstandigheden kunnen leiden tot een stijging van het aantal faillissementen van winkels. Dit veroorzaakt meer leegstand en lagere huurinkomsten. De portefeuille met projectontwikkeling biedt goede groeimogelijkheden, maar vormt ook een neerwaarts risico gezien de slechte economische vooruitzichten. Een snel stijgende rente kan leiden tot fors hogere financieringskosten en kan ook een negatieve impact hebben op de inkomsten de waarde van het vastgoed. CNIT (Parijs La Défense) van Unibail-Rodamco Foto: Fabrice Rambert Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

8 British Land (aanbevolen aandeel) De vastgoedportefeuille van British Land is van hoge kwaliteit en geconcentreerd op de Engelse winkel- en kantorenmarkt. De gemiddelde schuld is relatief langlopend gefinancierd. Dit beperkt het herfinancieringsrisico. De bezettingsgraad is hoog en de huurders zijn kwalitatief hoogwaardig met goede merknamen, waaronder Tesco, Sainsbury en Kingfisher. British Land heeft bovendien toegang tot substantiële en goedkope financiering om nieuwe vastgoedacquisities te doen. Het relatief defensieve profiel en de solide kasstroom in combinatie met het aantrekkelijke getaxeerde (Bloomberg-consensus) dividendrendement van ongeveer 4,3% voor 2013, resulteren volgens ons in een aantrekkelijke beleggingscase voor British Land. Vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit De vastgoedportefeuille van British Land is van hoge kwaliteit en heeft een concentratie van Brits winkel- ( retail- ) en kantorenvastgoed. British Land is goed gepositioneerd op het gebied van duurzaamheid en is voorbereid op een snelle verdere ontwikkeling van e-commerce. De loan-to-value-ratio (LTV) is aanzienlijk verlaagd van 45% naar 40% ten opzichte van eind 2012 dankzij de verkoop van vastgoedobjecten en de aandelenemissie in maart Hierdoor heeft British Land ten minste 500 mln beschikbaar voor aantrekkelijke acquisitiemogelijkheden. De vooruitzichten voor de kantoren in het Londense West End en London City blijven volgens ons gunstig vanwege de beperkte mogelijkheid voor een nieuw aanbod van kantoren in deze wijken. De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille is veerkrachtig met 97,1%. Crossrail biedt perspectief waardestijgingen Het nieuwe Crossrail-project in Londen dat in 2018 operationeel moet zijn, heeft volgens ons een zeer positief effect op het vastgoed van Britsh Land. Crossrail is een spoorweg voor treinen die frequent rijden. Het vormt een verbinding tussen de City, Canary Wharf, West End and Heathrow Airport. Het project zorgt voor 10% meer passagierscapaciteit in Londen en voegt een potentieel toe van 1,5 miljoen extra mensen die binnen 45 minuten in het centrum van Londen kunnen zijn. Het prijseffect op vastgoed in de buurt van de Crossrail zal ongeveer tussen 5-10% liggen. Solide balans De LTV is verlaagd tot 40% waarmee British Land ruimte heeft voor aantrekkelijke acquisities. De gemiddelde schuld is relatief lang gefinancierd met ongeveer voor 95% gefinancierd tegen een vaste rente. De huurcontracten van British Land behoren tot de langstlopende in de sector (10,7 jaar) en bieden daarmee een goed tegenwicht aan de schuld die is uitgegeven met ongeveer dezelfde looptijd (10,6 jaar). In het eerste kwartaal van 2013 daalden de financieringskosten naar 4,4% van 4,6%. Risico s Substantiële veranderingen in het uitgavenpatroon van consumenten en een forse daling van het consumentenvertrouwen vormen neerwaartse risico s en kunnen leiden tot een stijging van het aantal faillissementen van retailbedrijven, met meer leegstand en lagere huurinkomsten tot gevolg. De kantorenmarkt in de Londense wijk West End en in het zakendistrict London City profiteert van een beperkt aanbod van nieuwe kantoren. De stagnatie in de financiële sector in het VK als gevolg van de krediet- en Europese schuldencrisis drukt echter op de bezettingsgraden. Verder is een groot deel van de financiering verworven via gestructureerde leningen zoals commercial mortgage backed securities (CMBS). De herfinanciering van dit soort vastgoed is moeilijker, aangezien de grootste financiers Lloyds TSB en Royal Bank of Scotland hebben aangegeven de posities in commercieel vastgoed fors te willen verminderen. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

9 Regent s Palace, Londen (West End) van British Land British Land en duurzaamheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook bij British Land geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het Corporate Responsibility Committee komt elke maand bij elkaar om de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid tegen de eigen strategie en doelstellingen aan te houden. Het beloningsbeleid is deels afhankelijk van het behalen van concrete doelstellingen. De aandachtsgebieden voor 2013 zijn: Efficiënt management van de gebouwen Ontwikkeling van duurzame gebouwen Initiatieven voor de gemeenschap Betrokkenheid van de medewerkers stimuleren Dit jaar heeft het ondersteunen van de gemeenschap een van de hoogste prioriteiten van de bovengenoemde aandachtsgebieden. Alle objecten in de projectontwikkelingsportefeuille van GBP 2,1 mrd worden gebouwd volgens de hoogste duurzame criteria en ook gebouwen in de bestaande portefeuille worden verduurzaamd. Sinds 2009 is het energieen waterverbruik met respectievelijk 27% en 10% verlaagd op vergelijkbare basis. British Land werkt samen met de huurders van kantoorgebouwen en ondersteunt en stimuleert deze om hun eigen energiereductie initiatieven te ontplooien door middel van Green Building Management Groups in elk gebouw. Door het financieren van energie-monitoringservices door British Land en het aanbieden van het verbruik op 30-minutenbasis krijgen de huurders veel inzicht in hun energieverbruik. Ongeveer 90% van de kantoorhuurders geeft dan ook aan dat de duurzaamheidsinitiatieven waarde toevoegen aan hun activiteiten. Alle nieuw opgeleverde kantoren en twee retailprojecten kregen een duurzaamheidsrating Excellent volgens de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Britsh Land ontplooit daarnaast initiatieven voor de directe gemeenschap in de omgeving van haar vastgoedobjecten en ontwikkelingen. Deze richten zich veelal op betrokkenheid bij lokale problemen, training, werkverschaffing en educatie. Voor de gemeenschapsinitiatieven in Glasgow en Rotherham heeft British Land de Supporting Communities Award ontvangen en de Arts & Business Award voor de creatieve projecten bij Regent s Place. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

10 Broadgate (Londen City): joint venture British Land en Blackstone Group Bedrijfsinformatie British Land is van het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste Real Estate Investment Trust (REIT): een onroerendgoedmaatschappij met vrijstelling voor vennootschapsbelasting. De portefeuille heeft een omvang van ongeveer GBP 10,5 mrd en bestaat voor ongeveer 60% uit retailvastgoed (zoals warenhuizen en superstores), voor 35% uit kantoorgebouwen in Londen City en overig 5%. Waarom kopen? De vastgoedportefeuille van British Land is van hoge kwaliteit en is geconcentreerd op de Britse retail- en kantorenmarkt. De bedrijfsschuld heeft een relatief lange gemiddelde looptijd, wat het herfinancieringsrisico beperkt. De schuld is bovendien grotendeels gefinancierd tegen een vaste rente. De huurcontracten van British Land behoren tot de langstlopende in de sector en bieden daarmee een goed tegenwicht aan de schuld die is uitgezet met ongeveer dezelfde looptijd. De huurders zijn kwalitatief hoogwaardig en opereren onder sterke merknamen zoals Tesco, Sainsbury en Kingfisher. De loan-to-value is verlaagd tot 40% waarmee British Land ruimte heeft voor aantrekkelijke acquisities. British Land is goed gepositioneerd op het gebied van duurzaamheid en voorbereid op een snelle verdere ontwikkeling van e-commerce. Waarom verkopen?. De herfinanciering van commercieel vastgoed is moeilijker geworden door toegenomen terughoudendheid van Britse banken op dit terrein. Het aandeel onlineverkopen in het totaal van de omzetten is in Groot-Brittannië bovengemiddeld groot vergeleken met andere Europese landen; de bedreiging door e-commerce is dan ook relatief groot voor Britse REITs. De kantorenmarkt in de Londense wijk West End en in het zakendistrict London City profiteert van een beperkt aanbod van nieuwe kantoren. De stagnatie in de financiële sector in het VK als gevolg van de kredietcrisis drukt echter op de bezettingsgraden. Een snel stijgende rente kan leiden tot fors hogere financieringskosten en kan een negatieve impact hebben op de inkomsten de waarde van het vastgoed. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

11 Meadowhall Shopping Center (Londen) van British Land Meadowhall Shopping Center (Londen) van British Land Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

12 CapitaLand (aanbevolen aandeel) CapitaLand heeft een duidelijke strategie, gericht op drie aantrekkelijke kernmarkten met goede groeivooruitzichten. De recente organisatorische en strategische koerswijzigingen zijn een goede eerste stap richting een meer gestroomlijnd bedrijf en een geïntegreerde bedrijfsvoering. Dit kan volgens ons leiden tot schaalvoordelen, lagere kosten, een hogere winstgevendheid en een scherpere focus op Singapore en China waardoor het bedrijf de zakelijke mogelijkheden op een integrale manier kan evalueren. Op de lange termijn kan CapitaLand bovendien profiteren van een groeiende vraag naar huizen in China als gevolg van de toenemende urbanisatie. Historisch gezien versnelt de vraag naar huizen wanneer verstedelijking tussen de 50-70% ligt. China is in 2011 de 50% overschreden. Ook in de Chinese retailmarkt is CapitaLand goed gepositioneerd; het bedrijf heeft een sterke merknaam in de markt. CapitaMall Tianfu, Chengdu (China) van CapitaLand CapitaMall Tianfu, Chengdu: provisional Green Mark Gold. Foto gebruikt met toestemming CapitaLand. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

13 Brede geografische en sectorale diversificatie CapitaLand heeft een duidelijke strategie met drie kernmarkten (Singapore, China en Australië) en drie secundaire markten (Europa, Maleisië en Vietnam). Deze kernmarkten geven CapitaLand een aantrekkelijk groeiprofiel voor de lange termijn. Door sterk te blijven investeren in verschillende segmenten van de Chinese vastgoedsector legt het bedrijf een goede basis voor toekomstige winstgevendheid. Strategische focus kan leiden tot hogere winstgevendheid Onder leiding van de nieuwe ceo Lim Ming Yan pakt CapitaLand de organisatiestructuur aan en verscherpt het de strategische focus met als doel het verhogen van de winstgevendheid. Hierbij wil CapitaLand meer gebruik maken van de schaalvoordelen die het heeft en wil het de operationele activiteiten efficiënter inrichten. Onderdeel hiervan is een scherpere focus op Singapore en China en een multi-sectorplatform waardoor het bedrijf de mogelijkheden op een geïntegreerde manier kan evalueren. Dit kan volgens ons leiden tot gestroomlijnde bedrijfsvoering, schaalvoordelen, lagere kosten en een hogere winstgevendheid. Gezonde balans CapitaLand heeft een sterkere balans dan Chinese sectorgenoten en beschikt over een forse liquiditeitsbuffer die aangewend kan worden voor acquisities. Het inkoopprogramma van de eigen aandelen vormt een ondersteunende factor voor de koers en ook de waardering is volgens ons aantrekkelijk tegen een korting ten opzichte van de intrinsieke waarde van ongeveer 25% per eind juni In 2013 kan het bedrijf volgens ons profiteren van investeringen die gedaan zijn tussen 2010 en Risico s De expansie naar China is gepaard gegaan met een daling van de winstgevendheid. Daarnaast kunnen (verkrappende) maatregelen van de Chinese overheid om de economie af te koelen een negatieve impact hebben op de prijzen van vastgoed en het aantal transacties. Hetzelfde geldt voor de huizenmarkt in Singapore waar de overheid onlangs drastische maatregelen heeft aangekondigd om investeringen in vastgoed te ontmoedigen. Een ander risico is een snel stijgende rente, die kan leiden tot fors hogere rentekosten en een negatieve impact kan hebben op de waarde van het vastgoed. Ten slotte, ontwikkelaars zoals CapitaLand hebben over het algemeen hoger risicoprofiel dan traditionele westerse vastgoedfondsen. Capital Tower (Singapore) van CapitaLand: Green Mark Platinum Foto gebruikt met toestemming CapitaLand. Sectorcommentaar duurzaam vastgoed - juli

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen

Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen 1 Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen 12 Top 10 Waarde 13 Top 10 Huurders 14 Verslag van de Raad van Bestuur 22 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Copyright Triodos Bank / dr. N. Kok, 2009 Deze uitgave

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert Koolstofuitstoot (mln ton/jaar) Jaar 1761 1773 1785 1797 1809 1821 1833 1845 1857 1869 1881 1893 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Nieuwsbrief Duurzaam Beleggen ING Investment Office Publicatiedatum:

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema VWD CASH FUND AWARDS 2012 Voor beleggers blijft het moeilijk om de doelstellingen voor de lange termijn te scheiden van de waan van de dag. Onderzoek en awards zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, zodat

Nadere informatie

SRI Nieuws. Waar staat SRI? INHOUD. 2 China s twaalfde vijfjarenplan: 5 Rondetafelgesprek: hoe beleggen in water

SRI Nieuws. Waar staat SRI? INHOUD. 2 China s twaalfde vijfjarenplan: 5 Rondetafelgesprek: hoe beleggen in water Uitsluitend voor professionele beleggers - Winter 2011 SRI Nieuws INHOUD Waar staat SRI? 2 China s twaalfde vijfjarenplan: een duurzaam antwoord 5 Rondetafelgesprek: hoe beleggen in water 9 Cercle du Développement

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie