Management Activiteiten energy-efficiency energy generation Energie efficiency

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management Activiteiten energy-efficiency energy generation Energie efficiency"

Transcriptie

1 Alpheon Energy

2 Alpheon Energy Introductie Alpheon Energy (hierna Alpheon) is een Nederlands / Brits bedrijf dat in 2008 is opgericht en actief is in Europa op het gebied van duurzame energie. Alpheon is oorspronkelijk een initiatief geweest van TNT en is in 2010 door het management overgenomen. Alpheon is gespecialiseerd in het realiseren van duurzame energiemaatregelen, op het gebied van energiebesparing of hernieuwbare energie en met name in het energiezuiniger maken van gebouwen en het implementeren en beheren van duurzame energiemiddelen zoals windmolens, solar en WKK. Management De leiding van Alpheon is in handen van mensen die elk hun sporen hebben verdiend in de energiewereld. Er is internationale ervaring aanwezig, wat cruciaal is voor de uitrol van buitenlandse projecten. Zie ook de laatste pagina van deze folder voor de namen en ervaringen van het MT. Alpheon is gestart als een consultancy bedrijf. Afgelopen jaren is door de uitbreiding van het management, de ontwikkeling ingezet van eigen software om energie te kunnen optimaliseren (energie efficiency) en om projecten op te starten die kunnen worden geëxploiteerd en eventueel doorverkocht (energie opwekking). Dit laatste vereist veel technologische kennis om de juiste projecten te vinden en door te rekenen. Activiteiten De activiteiten die door Alpheon worden uitgevoerd zijn: energy-efficiency (energiezuinig maken van met name gebouwen) en; energy generation (het verduurzamen van energie door middel van wind, zon, WKK). Energie efficiency Alpheon heeft alles in eigen huis om klanten te ondersteunen bij het verminderen van energieverbruik in hun gebouwen door meer efficiëntie en het implementeren van lokale duurzame energiebronnen. Dit is niet alleen goed voor het milieu - lagere kooldioxide uitstoot - maar zorgt ook voor lagere energiekosten. Een klant kan de energiediensten volledig aan Alpheon uitbesteden. Alpheon levert hiertoe specialistische kennis en zorgt voor de juiste schaalgrootte waarop de meest rendabele energiesystemen worden ontwikkeld en gefinancierd. Alpheon heeft hiertoe alle expertise in huis: software, consultants en project managers. Alpheon heeft speciale tools (oa. software) en diensten ontwikkeld om de behoeften te vervullen van klanten, die bestaan uit publieke en private ondernemingen zoals nutsbedrijven, bedrijven, agrarische bedrijven, overheidsinstellingen, vastgoedbeleggers en verhuurders. Alpheon ondersteunt haar klanten bij het opwekken van energie op hun eigen terrein door middel van zon, wind en/of WKK. Dit alles door toepassing van de nieuwste, modernste en meeste efficiënte technologieën. Het hele traject, inclusief de aanschaf en installatie van installaties, wordt door Alpheon gecoördineerd. Op dit vlak opereert Alpheon als adviseur en project manager op fee basis. Momenteel werkt Alpheon voor partijen als Essent (NL), Ahold (NL) en InterServe (UK). Daarnaast is Alpheon in staat om energie-efficiency projecten te structureren in separate juridische entiteiten (ESCo; Energy Services Company), die extern worden gefinancierd op basis van de (lagere) energiebetalingen. Dit model heeft in de USA een grote vlucht genomen, maar is in Europa nog beperkt ontwikkeld. Alpheon heeft dit onder andere gedaan voor TNT (NL). Dit project is verkocht. De voordelen van het ESCo concept zijn: De ESCo neemt de initiële investering op zich en wordt terugbetaald in de besparing op de energierekening. Zo kunnen bedrijven duurzaam zijn zonder in één keer veel te hoeven betalen; Grondige revitalisering van gebouwen: groener, gezonder en energiezuiniger; De prijs van energie is veel stabieler waardoor de opdrachtgever geen financieel risico loopt; Reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO2; Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); Gegarandeerde energiebesparing, vastgelegd in een prestatiecontract; Een organisatie kan op die manier een duurzamer imago verkrijgen. 2

3 Wanneer het project volledig wordt uitbesteed aan Alpheon wordt aan de klant een vaste prijs berekend waaraan een langjarige overeenkomst ten grondslag ligt. Deze overeenkomst wordt vergezeld door een prestatie contract met gegarandeerde energiebesparing. In het langdurige energieprestatiecontract wordt opgenomen welke besparing Alpheon zal realiseren. Indien de besparing hoger uitvalt, dan komt deze besparing ten goede aan beide partijen. Hierdoor is Alpheon gemotiveerd om voortdurend te blijven zoeken naar verbeteringen. Positie in de markt Alpheon doet haar activiteiten volledig in eigen beheer en dat maakt haar onderscheidend op de duurzame energiemarkt. Van A tot Z is zij verantwoordelijk voor het hele proces. Het voordeel van Alpheon is dat zij internationaal actief is en achter Alpheon een breed netwerk en zeer veel ervaring aanwezig is op het gebied van verduurzaming. Hierdoor is Alpheon in staat een grote bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie die niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen binnen Europa gerealiseerd moet gaan worden in de komende jaren. Alpheon heeft inmiddels projecten gerealiseerd voor Ahold, ING, TNT, RWE, Friesland Campina, PostNL en Schroders. Markt/marktontwikkelingen De ESCo-markt staat in Nederland nog in de kinderschoenen en Nederland loopt achter ten opzichte van het buitenland. Jacqeline Cramer, voorzitter van het ESCoNetwerk.nl, geeft aan dat een ESCo financiële en kwalitatieve meerwaarde oplevert en een goede manier is om te verduurzamen; niet alleen vanuit een sociale verantwoordelijkheid maar ook op basis van een overtuigende businesscase. Maar onbekend maakt onbemind en als het gaat om duurzaamheid wordt nog teveel op de overheid geleund die dat maar moet regelen. Volgens Jacqeline Cramer is deze denkwijze echter sinds 5 jaar aan het kantelen en dwingt de economische crisis om inventiever na te denken over de manier waarop de transities naar een duurzame energievoorziening worden gefinancierd. Het interessante is dat milieu en economie hier heel vaak hand in hand gaan. In Nederland is afgesproken dat per 2020 een forse energietransitie is gerealiseerd en daarbij gaat een bredere uitrol van ESCo s een belangrijke rol spelen (Bron: ESCoNetwerk.nl, 16 april 2013). Gewenste investering Alpheon heeft alle expertise in eigen huis om een belangrijke rol te spelen in de brede uitrol van ESCo s om de gewenste energietransitie mogelijk te maken. Tot dusver worden echter de efficiency projecten door bedrijven nog veelal in eigen beheer gedaan, waarbij Alpheon wordt ingehuurd voor projectbegeleiding. Toch zal het niet lang meer duren voordat het belang van het verduurzamen en energiezuiniger maken van gebouwen meer en meer zal worden onderkend. Het grote voordeel van Alpheon is dat zij breder in Europa actief is en er in het management veel ervaring vanuit de USA aanwezig is. Alpheon zou graag met extra financiële middelen de huidige organisatie verder willen uitbouwen. Hiervoor is benodigd dat zal worden aangewend voor: Verdere ontwikkelingen van het Alpheon s Applications and Management Platform (AMP). Software is één van de belangrijkste componenten in de bedrijfsvoering van Alpheon. De juiste software is essentieel en maakt de bedrijfsvoering schaalbaar en kosten-efficiënt. Sinds 2008 heeft Alpheon geïnvesteerd in het ontwikkelen van algoritmes, tools en software die benodigd zijn bij de uitoefening van haar activiteiten. In samenwerking met de technische Universiteit van Delft is de software ontwikkeld voor het uitvoeren van scans en de beheersing. Daarnaast is door Alpheon een platform ontwikkeld waarvoor zij wordt bijgestaan door een specialist op het gebied van energie monitoring en management software. Deze specialist heeft onder andere software ontwikkeld voor SunEdison, die wereldwijd toonaangevend is als ESCo op het gebied van zonne-energie. Het platform dient ervoor de verschillende systemen en softwarecomponenten te integreren (denk aan app s voor klanten, dashboards, software voor het uitvoeren van scans, monitoring/beheersings software tijdens de bouw en de operationele fase en het financiële pakket). 3

4 De software kan zeer goed onafhankelijk van het platform werken. Maar dit platform maakt het mogelijk om veel efficiënter te werken en te kunnen opschalen in projecten. Op de lange termijn zal Alpheon zich hierdoor kunnen onderscheiden van de concurrentie. Het verkrijgen van exclusieve licenties en het ontwikkelen van software voor winstoptimalisatie voor WKK s. Op het gebied van WKK is Alpheon actief als adviseur en project manager. Alpheon is benaderd door een partij die software heeft ontwikkelt waarbij de WKK niet alleen wordt ingezet voor eigen lokale energieopwekking, maar ook verbonden is aan het energienetwerk en daarbij wordt geactiveerd/ gedeactiveerd om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van de energie-spot prijzen die van minuut tot minuut kunnen variëren. Door aan de houders van WKK s een unit met gespecialiseerde software aan te bieden die hierop inspeelt, kunnen hoge additionele rendementen worden gehaald. Alpheon heeft de mogelijkheid hiervoor de licenties te verkrijgen binnen en buiten Nederland. Tevens zal worden geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van deze software. Aangezien de WKK eigenaren voor de software een maandelijkse bijdrage betalen is dit een aantrekkelijk en lucratief verdienmodel. Energie generation (Wind, Solar, WKK) Alpheon is gespecialiseerd in sourcing, projectontwikkeling en beheer van duurzame energiemiddelen op het gebied van wind, solar en WKK. Op het gebied van Wind richt Alpheon zich met name op het ontwikkelen van nieuwe projecten. Op dit moment ligt het accent op Engeland, waar het gezien het huidige subsidieklimaat erg aantrekkelijk is om windturbines te ontwikkelen in het segment tot 500kW. Dit betreft enkelvoudige ( solitary ) sites, dus geen windparken. De potentiële rendementen zijn op basis van de huidige Feed in Tarrifs (FITs) hoog. Voor het screenen en verkrijgen van grondposities op de Engelse markt heeft Alpheon een partnership met een subcontractor met zeer veel ervaring in dit marktsegment. Het proces bestaat uit de volgende onderdelen: Sourcen (zoeken naar geschikte locaties voor energie opwekking waarna er een voorselectie plaatsvindt) Planning/ontwikkeling (het voorbereiden van geschikte locaties zodat alles gereed is om met de bouw/ aanleg te kunnen beginnen) Constructie/bouw (installeren van de installaties) Exploitatie en beheer Op het gebied van Solar richt Alpheon zich met name op de acquisitie van bestaande projecten. Dit betreft projecten met een bewezen performance, doch veelal met mogelijkheden tot performance verbetering. Op dit moment zijn er goede mogelijkheden in de Franse markt om goed renderende projecten te verkrijgen. Dit leidt direct tot een zekere en stabiele kasstroom. Positie in de markt Alpheon is in de markt voor energie generation sterk gepositioneerd omdat zij ook bij deze activiteit verantwoordelijk is voor het gehele proces. In vergelijking met concurrenten worden deze projecten in veel gevallen geïnitieerd door een projectontwikkelaar welke de nadruk legt op het bouwen van duurzame energiemiddelen. Na oplevering worden deze projecten direct verkocht om opbrengsten te genereren. Alpheon doet niet alleen de gehele projectontwikkeling maar blijft na oplevering betrokken bij het beheer en operationeel management. Deze positie, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de long term performance van de duurzame energiemiddelen (windmolens, solar plants), draagt bij aan de comfort van beleggers. Marktontwikkelingen De markt voor duurzame energie-generation heeft een groot potentieel. In Europa wordt op diverse manieren de overgang naar duurzame energie vanuit de overheid gepropageerd en gestimuleerd. Per land verschillen de subsidie maatregelen en andere stimuleringsmaatregelen echter sterk en daarom is Alpheon voortdurend actief daar waar dit het meest aantrekkelijk is. Daarom is Alpheon op dit moment actief in Engeland (Wind en WKK) en in Frankrijk (Solar PV). 4

5 Gewenste investering Voor haar activiteiten op het gebied van wind, solar en WKK heeft Alpheon financiële middelen nodig die als volgt zullen worden aangewend: Ontwikkeling: In Engeland zijn 40 locaties geschikt bevonden voor het opwekken van wind-energie en daarvan zijn er 20 geselecteerd. Voor het bouwrijp maken van 10 locaties (verwerven van grond en vergunningen) is maximaal benodigd. Tijdens dit proces vindt er reeds waardecreatie plaats omdat een volledig geplande locatie, die startklaar is voor de installatie van windmolens, verkocht kan worden. Dit betreft een zekerheid voor de financier. Constructie: Na de ontwikkelingsfase kan de windmolen worden gebouwd. De kosten voor het installeren van een windmolen bedragen circa GBP (exclusief ontwikkelingskosten). Alpheon streeft er naar om in sites te ontwikkelen. Dat impliceert een totale projectsom van GBP , dus Hiervan wordt voor (33%) een beroep gedaan op het fonds en wordt de rest bancair (67%) gefinancierd Op dit vlak zijn gespecialiseerde banken actief. Uiteraard wordt de financiering vanuit het fonds pas verstrekt nadat de bancaire commitments zijn ontvangen. Overigens wordt de oorspronkelijke geherfinancierd uit de constructie-financiering. Dat is gebruikelijk omdat de sites (met planning consent) waarde vertegenwoordigen en onderdeel zijn van de totale projectsom. Met de constructie en exploitatiefase behaalt Alpheon een rendement van minimaal 10% per jaar over een periode van 10 tot 25 jaar. Acquisitie: voor de acquisitie van geïnstalleerde en werkende solar PV systemen in Frankrijk is benodigd. Tevens worden inmiddels solar PV projecten in Nederland aan Alpheon aangeboden door een leidende energiemaatschappij. In geval van acquisitie zal Alpheon hiervan het beheer en management gaan doen waar direct opbrengsten mee worden gegenereerd. Hiermee behaalt Alpheon minimaal 6% rendement per jaar over een periode van 10 tot 25 jaar. Vanuit gespecialiseerde beleggingsfondsen in Nederland en de UK is er veel vraag naar green assets. Dat betekent dat er projecten kunnen worden doorgeplaatst naar (eind) beleggers, waarbij op de verkoop een upside kan worden gerealiseerd. Een specifiek beleggingfonds dat actief is op het gebied van wind, solar, WKK systemen is bereid de duurzame energieopwekkende systemen na oplevering te kopen van Alpheon. De hiermee gerealiseerde opbrengsten zullen mede ten goede komen aan de financierders en worden geherinvesteerd in nieuwe projecten. Alpheon blijft na verkoop verantwoordelijk voor het management en beheer. Rendement: Financiële positie Alpheon Zoals gezegd is Alpheon tot heden vooral een consultancy organisatie geweest. De financiële positie is overigens prima, waarbij er een solvabiliteit van ruim 40% aanwezig is en het werkkapitaal positief is. De aandeelhouders van Alpheon zijn financieel ruim voldoende in staat om de financieringslasten gedurende de bouwfase van de windmolens te dragen. Investeringsbegroting Investering: Ontwikkelkosten Windlocaties Constructie windmolens Investering Zonnepanelen Software Totaal * bedragen in EUR Bovenstaande investeringen zijn gebaseerd op de nu bekende windmolen sites en zonnepaneel locaties in Frankrijk. 5

6 Rendement per windmolenproject: Betreft Energieinkomsten Kostprijs Brutowinst Indirecte kosten Servicefees EBITDA Rente Afschrijving EBT Upside cost to fund VPB Netto resultaat * bedragen in GBP * 1000 Constructie van een windmolen duurt een half tot 1 jaar, zodat (uiterlijk) per 2015 kan worden gestart met energie leveren aan het net. In de kostprijs 2014 en 2015 zit nog een deel opstartkosten ( ) verwerkt die zijn gefinancierd met de eerste financieringstranche. In 2014 vind de volledige constructie plaats waardoor dat jaar sprake is van kosten (die worden gefinancierd uit de constructiefinanciering). Vanaf 2015 genereert een project energie-inkomsten op basis van de voor 20 jaar vastgesteld (en geïndexeerde) Feed-InTariffs (lees: subsidie). Bij genormaliseerde operaties (vanaf 2016) is er sprake van een stabiel netto resultaat en cash flow (na rentebetaling aan het fonds). In de scenario s wordt gerekend met de laagst gemeten windsnelheid uit de testresultaten. Een hogere wind zal een hogere energieopbrengst tot gevolg hebben. Dit biedt de mogelijkheid om het windproject (dat is ondergebracht in een separate eenheid) te plaatsen bij een eindbelegger. Het project wordt dus verkocht door alle aandelen te verkopen. De verkoopprijs wordt bepaald door de toekomstige kasstromen te disconteren tegen het rendement dat de eindbelegger op zijn investering wenst. Aangezien de projectrendement op de windprojecten (> 10%) hoger liggen dan de door gewenste rendement bij eindbeleggers, is hier een boekwinst op te realiseren. Dit komt voor 25% ten goede aan het fonds. Dit betreft dus een boekwinst op de project aandelen. Hierdoor kan het rendement op door het fonds in de windprojecten geïnvesteerde gelden oplopen naar 12 tot 14%. Gemiddeld genomen zullen er 5 projecten naast elkaar lopen. De rentekosten gedurende de bouwperiode wordt door de aandeelhouders van Alpheon gefinancierd. 6

7 Cashflowprognose per windmolenproject Cashflow Winst Afschrijving CF from operation Investments CF after investments Planning & Construction finance (fonds) Bankfinance CF from finance activities Repayments Equity investment (+) / dividend payment (-) CF after equity CF start: CF end: * bedragen in GBP * 1000 Per windproject bedraagt de investering dus maximaal GBP ( ). Cashflowmatig zit de crux met name tijdens de investeringsfase en het plaatsen van het project bij een bank en belegger. In 2015 is het fonds volledig terugbetaald en komen de middelen vrij om een nieuw project te starten. Bij 5 windprojecten betreft dit dus een investering van GBP ( ). Rendementsprognose bestaande zonnepanelen Frankrijk (2 locaties) Betreft Energieinkomsten Kostprijs Brutowinst Indirecte kosten Servicefees EBITDA Rente Afschrijving EBT VPB Netto resultaat * bedragen in GBP * 1000 Bovenstaande rendementen zijn gebaseerd op huidige resultaten van de panelen. Ze zijn reeds operationeel. Met de financiering worden deze locaties gekocht van een andere partij. Gezien de locaties (Zuid Frankrijk) is het rendement van de zonnepanelen prima. 7

8 Cashflow prognose bestaande zonnepanelen Frankrijk (2 locaties) Cashflow: Winst Afschrijving Interest CF from operation Investments CF after investments Financiering Fonds 450 Bankfinance CF from finance activities Repayments Equity investment 320 Divdend De financiering van het fonds betreft een lange termijn financiering. Het rendement dat wordt geboden is 6%. Het betreft echter langjarige contracten met EDF (de grootste Franse energieleverancier) als afnemer. Voor de tweede fase richt Alpheon zich op: i) Bestaande projecten met een bewezen energie-output. Het minimale project rendement is 8% ii) Nieuwe projecten met een minimaal rendement van 10% 8

9 Risico s en mitiganten Debiteurenrisico Bij Wind en Solar PV projecten ( energy generation ) wordt in principe geleverd aan het energienetwerk ( grid ). Daarnaast worden subsidies ( Feed-In Tariffs) ontvangen van de overheid. Het debiteuren risico is laag want het betreft dus alleen het energie-netwerk en de overheid. Bij projecten voor bedrijven inzake energiebesparing ( energy efficiency ) worden klanten vooraf gescreend of ze financieel gezond zijn. De equipment (apparatuur) is eigendom van een separate SPV / ESCo. Wanneer de klant toch in gebreke blijft, kan de energieproductie worden gestaakt en eventueel de apparatuur worden weggehaald. Prijsrisico De energy generation projecten (Wind / Solar PV) leveren energie aan het netwerk op basis van langjarige contracten tegen een vaste prijs met indexatie. Ook de FITs zijn door de overheid vastgelegd voor de volledige contractperiode (vaak 20 jaar) met indexatie. Geen contractverlenging Met de klanten worden langdurige contracten afgesloten variërend van 5 tot 20 jaar. Omdat de investeringen dan zijn terugverdiend loopt Alpheon hier geen risico. Planningsrisico Dit betreft het risico dat gelden worden geïnvesteerd in de vergunningsaanvraag, maar dat de vergunningen uiteindelijk niet worden verkregen. Dit risico wordt zoveel mogelijk gemitigeerd door een zeer zorgvuldige voorselectie van de locaties op basis van alle risico-factoren. Bij inspraak procedures is een vergunning echter vooraf niet te garanderen. Ook is het mogelijk dat de procedure langer duurt, waardoor deadlines voor de subsidie (FITs) worden gemist. De consequentie daarvan kan zijn dat de FIT voor de volgende deadline lager is. Echter, de projecten zijn geselecteerd op windsnelheden die ook bij lagere FITs nog een goed rendement realiseren. Ook is het mogelijk dat geen vergunning wordt verstrekt. Dit risico wordt gemitigeerd door het hanteren van een portfolio-approach, waarbij voor een groot aantal locaties een vergunning wordt aangevraagd, met het risico dat een deel zal worden afgewezen. In de rendementsbepalingen worden de kosten van de afgewezen sites toegerekend aan succesvolle projecten. Risico constructiefase en installatie Elk project wordt ondergebracht in een afzonderlijke entiteit (SPV). Alpheon gaat pas aan de slag met de aanleg als de afnamecontracten met het grid (afnemer van energie) zijn getekend en de vergunningen zijn verkregen. Dit omvat mede de bevestiging van de Feed-In Tariffs (FITs). Het ontwikkelrisico wordt in de eerste plaats gemitigeerd door de ervaring van de uitvoerend manager en installateur. Deze werken samen met de producent van de equipment (windturbine / solar PV pannels) die hiermee veel ervaring hebben. Indien door derden apparatuur geïnstalleerd wordt, worden Service Level Agreements aangegaan waarin de verantwoordelijkheden van de derde partij zijn vastgelegd. Equipment risico Naast de reguliere garanties van de leverancier (van turbines / solar pv pannels) worden daarnaast indien nodig aanvullende contracten aangegaan met leveranciers om er zeker van te zijn dat apparatuur naar behoren werkt. Operationeel risico Alpheon doet de monitoring & operations. Alpheon heeft er alle baat bij om het beheer te doen, om optimale prestaties te realiseren. Plaatsingsrisico Na de bouw van de windmolen zal deze worden verkocht aan een eindbelegger. Deze zal, tezamen met een bancaire financiering, de financiering van het fonds aflossen. Momenteel zijn er veel partijen in de markt die interesse hebben in dergelijke objecten. 9

10 Financieringsrisico Naast de eindbelegger is ook een financier nodig om de bouw + herfinanciering mogelijk te maken. Momenteel zijn er meerdere banken actief in deze markt, waar momenteel al gesprekken mee lopen. De risk appetite is goed te noemen aangezien de banken graag MVO-gerichte financieringen verstrekken, zelfs of wellicht juist in een economische crisis. Het fonds zal pas constructiefinanciering verschaffen wanneer ook de bancaire financiering is gearrangeerd. Externe factoren Waar mogelijk worden deze verzekerd. Projecten Hieronder volgen voorbeelden van projecten die door Alpheon zijn gerealiseerd (van vijf projecten (alle zonne-energie) doet zij het beheer). Opdrachtgever Betreft Omschrijving Ahold Verduurzamen van energie Multiple-site energie-opwekking en efficiency studie ING Real Estate Verduurzamen van energie Leveren van electriciteit tegen een vaste /kwh RWE Energiezuinig maken Een scan van 60 CHP TNT Express Verduurzamen van energie Volledige ESCo configuratie met gebruik van zonne-energie Schroders Verduurzamen van energie Ontwerp van een 850 kw zonne-energie installatie Essent Verduurzamen van energie Ontwerp, implementatie en beheer van 4 zonne-energie systemen bij Bovag dealers PostNL Verduurzamen van energie Volledige ESCo configuratie met gebruik van zonne-energie 10

11 Aandeelhouders, management en structuur Structuur De structuur van Alpheon Energy ziet er als volgt uit: Management 100% Alpheon Holding B.V. financiering 95% Alpheon UK Ltd 70% 100% 100% 100% Alpheon NL B.V. Alpheon BE BVBA Alpheon Wind Esco Alpheon Solar Ltd* Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s * nog op te richten Management team en Raad van Bestuur Hoewel Alpheon nog een relatief jonge onderneming is, zit er achter Alpheon ontzettend veel ervaring. Alpheon wordt bestuurd door de volgende personen. Managementteam Alexander Heijning (NL, founder en CEO) / co-owner Alpheon Holding B.V. General Electric corporate leadership program, operations and project management bij GE Plastics met Lean 6 Sigma accreditatie. Specialist in verkrijgen en structureren van energieprojecten, voornamelijk wind en zonne-energie. Opleiding: MSc Mechanical Engineering Technische Universiteit Delft. Jan Harmen Witzenburg (NL, CFO/ co-owner Alpheon Holding B.V. Managing Partner BST, venture capital. Verschillende managing director roles bij ING Corporate and Investment banking in Europa, Azië en Latijns Amerika. Gespecialiseerd in het structureren en financieren van energieprojecten. Opleiding: BA degrees van de universiteit van Groningen in Macro Economics en in Business Administration. VBA Financial analysis, Universiteit van Amsterdam. Erik Jennes (NL, executive director) /co-owner Alpheon Holding B.V. CEO en CCO roles bij Linxtelecom, Skybernet en Gecom/Global Wireless, Country manager bij AT&T Russia. Brede ervaring met zonne-energie projecten in voornamelijk Spanje en Frankrijk. Opleiding: MSc degrees van de Technische Universiteit van Delft in System Engineering en Avionics. 11

12 Johnny Hesp (NL, Chief Commercial Office) / co-owner Alpheon NL B.V. Project, operations, management bij Essent Energy, onderdeel van RWE (NPower). Verantwoordelijk voor alle decentrale energieprojecten van Seesnt/Noord Nederland. Nog steeds aan Essent verbonden als adviseur. Opleiding: MSc Chemical Technology Universiteit van Twente. John Hatton (UK, Chief Commercial Officer) / co-owner Alpheon UK Ltd JPMorgan Treasury, Liquidity & Investment Products, FSA Registered, Morgan Stanley Trust Company Graduate Programm. Heeft een sterk netwerk van grote spelers op het gebied van energie. Opleiding: BA Theology, Exeter Universiteit. Advisory Board Kenneth Waters (UK, chairman advisory board) Executive van Goal Petroleum en Eclipse Energy met over 30 jaar ervaring in de energie industrie. Opleiding: MBA Londen Business School, MA Chemistry, Oxford University. Dean Frew (USA, non executive director) CEO of Xterprise. Opleiding: BSc Mechanical Engineering, New Mexico University, MSc Industrial Systems, Virginia. Andy Colman (USA, technology advisor (software/platform ontwikkeling) Serial founder en developer of energy en software businesses, 20 jaar ervaring. Opleiding: BSc, MSc in Nuclear Engineering, MBA, University of Virginia. 12

13 Kuiper 5, Bedrijvenpark Het Hoog, 5253 RJ Nieuwkuijk T +31 (0) E W

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie