Management Activiteiten energy-efficiency energy generation Energie efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management Activiteiten energy-efficiency energy generation Energie efficiency"

Transcriptie

1 Alpheon Energy

2 Alpheon Energy Introductie Alpheon Energy (hierna Alpheon) is een Nederlands / Brits bedrijf dat in 2008 is opgericht en actief is in Europa op het gebied van duurzame energie. Alpheon is oorspronkelijk een initiatief geweest van TNT en is in 2010 door het management overgenomen. Alpheon is gespecialiseerd in het realiseren van duurzame energiemaatregelen, op het gebied van energiebesparing of hernieuwbare energie en met name in het energiezuiniger maken van gebouwen en het implementeren en beheren van duurzame energiemiddelen zoals windmolens, solar en WKK. Management De leiding van Alpheon is in handen van mensen die elk hun sporen hebben verdiend in de energiewereld. Er is internationale ervaring aanwezig, wat cruciaal is voor de uitrol van buitenlandse projecten. Zie ook de laatste pagina van deze folder voor de namen en ervaringen van het MT. Alpheon is gestart als een consultancy bedrijf. Afgelopen jaren is door de uitbreiding van het management, de ontwikkeling ingezet van eigen software om energie te kunnen optimaliseren (energie efficiency) en om projecten op te starten die kunnen worden geëxploiteerd en eventueel doorverkocht (energie opwekking). Dit laatste vereist veel technologische kennis om de juiste projecten te vinden en door te rekenen. Activiteiten De activiteiten die door Alpheon worden uitgevoerd zijn: energy-efficiency (energiezuinig maken van met name gebouwen) en; energy generation (het verduurzamen van energie door middel van wind, zon, WKK). Energie efficiency Alpheon heeft alles in eigen huis om klanten te ondersteunen bij het verminderen van energieverbruik in hun gebouwen door meer efficiëntie en het implementeren van lokale duurzame energiebronnen. Dit is niet alleen goed voor het milieu - lagere kooldioxide uitstoot - maar zorgt ook voor lagere energiekosten. Een klant kan de energiediensten volledig aan Alpheon uitbesteden. Alpheon levert hiertoe specialistische kennis en zorgt voor de juiste schaalgrootte waarop de meest rendabele energiesystemen worden ontwikkeld en gefinancierd. Alpheon heeft hiertoe alle expertise in huis: software, consultants en project managers. Alpheon heeft speciale tools (oa. software) en diensten ontwikkeld om de behoeften te vervullen van klanten, die bestaan uit publieke en private ondernemingen zoals nutsbedrijven, bedrijven, agrarische bedrijven, overheidsinstellingen, vastgoedbeleggers en verhuurders. Alpheon ondersteunt haar klanten bij het opwekken van energie op hun eigen terrein door middel van zon, wind en/of WKK. Dit alles door toepassing van de nieuwste, modernste en meeste efficiënte technologieën. Het hele traject, inclusief de aanschaf en installatie van installaties, wordt door Alpheon gecoördineerd. Op dit vlak opereert Alpheon als adviseur en project manager op fee basis. Momenteel werkt Alpheon voor partijen als Essent (NL), Ahold (NL) en InterServe (UK). Daarnaast is Alpheon in staat om energie-efficiency projecten te structureren in separate juridische entiteiten (ESCo; Energy Services Company), die extern worden gefinancierd op basis van de (lagere) energiebetalingen. Dit model heeft in de USA een grote vlucht genomen, maar is in Europa nog beperkt ontwikkeld. Alpheon heeft dit onder andere gedaan voor TNT (NL). Dit project is verkocht. De voordelen van het ESCo concept zijn: De ESCo neemt de initiële investering op zich en wordt terugbetaald in de besparing op de energierekening. Zo kunnen bedrijven duurzaam zijn zonder in één keer veel te hoeven betalen; Grondige revitalisering van gebouwen: groener, gezonder en energiezuiniger; De prijs van energie is veel stabieler waardoor de opdrachtgever geen financieel risico loopt; Reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO2; Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); Gegarandeerde energiebesparing, vastgelegd in een prestatiecontract; Een organisatie kan op die manier een duurzamer imago verkrijgen. 2

3 Wanneer het project volledig wordt uitbesteed aan Alpheon wordt aan de klant een vaste prijs berekend waaraan een langjarige overeenkomst ten grondslag ligt. Deze overeenkomst wordt vergezeld door een prestatie contract met gegarandeerde energiebesparing. In het langdurige energieprestatiecontract wordt opgenomen welke besparing Alpheon zal realiseren. Indien de besparing hoger uitvalt, dan komt deze besparing ten goede aan beide partijen. Hierdoor is Alpheon gemotiveerd om voortdurend te blijven zoeken naar verbeteringen. Positie in de markt Alpheon doet haar activiteiten volledig in eigen beheer en dat maakt haar onderscheidend op de duurzame energiemarkt. Van A tot Z is zij verantwoordelijk voor het hele proces. Het voordeel van Alpheon is dat zij internationaal actief is en achter Alpheon een breed netwerk en zeer veel ervaring aanwezig is op het gebied van verduurzaming. Hierdoor is Alpheon in staat een grote bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie die niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen binnen Europa gerealiseerd moet gaan worden in de komende jaren. Alpheon heeft inmiddels projecten gerealiseerd voor Ahold, ING, TNT, RWE, Friesland Campina, PostNL en Schroders. Markt/marktontwikkelingen De ESCo-markt staat in Nederland nog in de kinderschoenen en Nederland loopt achter ten opzichte van het buitenland. Jacqeline Cramer, voorzitter van het ESCoNetwerk.nl, geeft aan dat een ESCo financiële en kwalitatieve meerwaarde oplevert en een goede manier is om te verduurzamen; niet alleen vanuit een sociale verantwoordelijkheid maar ook op basis van een overtuigende businesscase. Maar onbekend maakt onbemind en als het gaat om duurzaamheid wordt nog teveel op de overheid geleund die dat maar moet regelen. Volgens Jacqeline Cramer is deze denkwijze echter sinds 5 jaar aan het kantelen en dwingt de economische crisis om inventiever na te denken over de manier waarop de transities naar een duurzame energievoorziening worden gefinancierd. Het interessante is dat milieu en economie hier heel vaak hand in hand gaan. In Nederland is afgesproken dat per 2020 een forse energietransitie is gerealiseerd en daarbij gaat een bredere uitrol van ESCo s een belangrijke rol spelen (Bron: ESCoNetwerk.nl, 16 april 2013). Gewenste investering Alpheon heeft alle expertise in eigen huis om een belangrijke rol te spelen in de brede uitrol van ESCo s om de gewenste energietransitie mogelijk te maken. Tot dusver worden echter de efficiency projecten door bedrijven nog veelal in eigen beheer gedaan, waarbij Alpheon wordt ingehuurd voor projectbegeleiding. Toch zal het niet lang meer duren voordat het belang van het verduurzamen en energiezuiniger maken van gebouwen meer en meer zal worden onderkend. Het grote voordeel van Alpheon is dat zij breder in Europa actief is en er in het management veel ervaring vanuit de USA aanwezig is. Alpheon zou graag met extra financiële middelen de huidige organisatie verder willen uitbouwen. Hiervoor is benodigd dat zal worden aangewend voor: Verdere ontwikkelingen van het Alpheon s Applications and Management Platform (AMP). Software is één van de belangrijkste componenten in de bedrijfsvoering van Alpheon. De juiste software is essentieel en maakt de bedrijfsvoering schaalbaar en kosten-efficiënt. Sinds 2008 heeft Alpheon geïnvesteerd in het ontwikkelen van algoritmes, tools en software die benodigd zijn bij de uitoefening van haar activiteiten. In samenwerking met de technische Universiteit van Delft is de software ontwikkeld voor het uitvoeren van scans en de beheersing. Daarnaast is door Alpheon een platform ontwikkeld waarvoor zij wordt bijgestaan door een specialist op het gebied van energie monitoring en management software. Deze specialist heeft onder andere software ontwikkeld voor SunEdison, die wereldwijd toonaangevend is als ESCo op het gebied van zonne-energie. Het platform dient ervoor de verschillende systemen en softwarecomponenten te integreren (denk aan app s voor klanten, dashboards, software voor het uitvoeren van scans, monitoring/beheersings software tijdens de bouw en de operationele fase en het financiële pakket). 3

4 De software kan zeer goed onafhankelijk van het platform werken. Maar dit platform maakt het mogelijk om veel efficiënter te werken en te kunnen opschalen in projecten. Op de lange termijn zal Alpheon zich hierdoor kunnen onderscheiden van de concurrentie. Het verkrijgen van exclusieve licenties en het ontwikkelen van software voor winstoptimalisatie voor WKK s. Op het gebied van WKK is Alpheon actief als adviseur en project manager. Alpheon is benaderd door een partij die software heeft ontwikkelt waarbij de WKK niet alleen wordt ingezet voor eigen lokale energieopwekking, maar ook verbonden is aan het energienetwerk en daarbij wordt geactiveerd/ gedeactiveerd om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van de energie-spot prijzen die van minuut tot minuut kunnen variëren. Door aan de houders van WKK s een unit met gespecialiseerde software aan te bieden die hierop inspeelt, kunnen hoge additionele rendementen worden gehaald. Alpheon heeft de mogelijkheid hiervoor de licenties te verkrijgen binnen en buiten Nederland. Tevens zal worden geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van deze software. Aangezien de WKK eigenaren voor de software een maandelijkse bijdrage betalen is dit een aantrekkelijk en lucratief verdienmodel. Energie generation (Wind, Solar, WKK) Alpheon is gespecialiseerd in sourcing, projectontwikkeling en beheer van duurzame energiemiddelen op het gebied van wind, solar en WKK. Op het gebied van Wind richt Alpheon zich met name op het ontwikkelen van nieuwe projecten. Op dit moment ligt het accent op Engeland, waar het gezien het huidige subsidieklimaat erg aantrekkelijk is om windturbines te ontwikkelen in het segment tot 500kW. Dit betreft enkelvoudige ( solitary ) sites, dus geen windparken. De potentiële rendementen zijn op basis van de huidige Feed in Tarrifs (FITs) hoog. Voor het screenen en verkrijgen van grondposities op de Engelse markt heeft Alpheon een partnership met een subcontractor met zeer veel ervaring in dit marktsegment. Het proces bestaat uit de volgende onderdelen: Sourcen (zoeken naar geschikte locaties voor energie opwekking waarna er een voorselectie plaatsvindt) Planning/ontwikkeling (het voorbereiden van geschikte locaties zodat alles gereed is om met de bouw/ aanleg te kunnen beginnen) Constructie/bouw (installeren van de installaties) Exploitatie en beheer Op het gebied van Solar richt Alpheon zich met name op de acquisitie van bestaande projecten. Dit betreft projecten met een bewezen performance, doch veelal met mogelijkheden tot performance verbetering. Op dit moment zijn er goede mogelijkheden in de Franse markt om goed renderende projecten te verkrijgen. Dit leidt direct tot een zekere en stabiele kasstroom. Positie in de markt Alpheon is in de markt voor energie generation sterk gepositioneerd omdat zij ook bij deze activiteit verantwoordelijk is voor het gehele proces. In vergelijking met concurrenten worden deze projecten in veel gevallen geïnitieerd door een projectontwikkelaar welke de nadruk legt op het bouwen van duurzame energiemiddelen. Na oplevering worden deze projecten direct verkocht om opbrengsten te genereren. Alpheon doet niet alleen de gehele projectontwikkeling maar blijft na oplevering betrokken bij het beheer en operationeel management. Deze positie, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de long term performance van de duurzame energiemiddelen (windmolens, solar plants), draagt bij aan de comfort van beleggers. Marktontwikkelingen De markt voor duurzame energie-generation heeft een groot potentieel. In Europa wordt op diverse manieren de overgang naar duurzame energie vanuit de overheid gepropageerd en gestimuleerd. Per land verschillen de subsidie maatregelen en andere stimuleringsmaatregelen echter sterk en daarom is Alpheon voortdurend actief daar waar dit het meest aantrekkelijk is. Daarom is Alpheon op dit moment actief in Engeland (Wind en WKK) en in Frankrijk (Solar PV). 4

5 Gewenste investering Voor haar activiteiten op het gebied van wind, solar en WKK heeft Alpheon financiële middelen nodig die als volgt zullen worden aangewend: Ontwikkeling: In Engeland zijn 40 locaties geschikt bevonden voor het opwekken van wind-energie en daarvan zijn er 20 geselecteerd. Voor het bouwrijp maken van 10 locaties (verwerven van grond en vergunningen) is maximaal benodigd. Tijdens dit proces vindt er reeds waardecreatie plaats omdat een volledig geplande locatie, die startklaar is voor de installatie van windmolens, verkocht kan worden. Dit betreft een zekerheid voor de financier. Constructie: Na de ontwikkelingsfase kan de windmolen worden gebouwd. De kosten voor het installeren van een windmolen bedragen circa GBP (exclusief ontwikkelingskosten). Alpheon streeft er naar om in sites te ontwikkelen. Dat impliceert een totale projectsom van GBP , dus Hiervan wordt voor (33%) een beroep gedaan op het fonds en wordt de rest bancair (67%) gefinancierd Op dit vlak zijn gespecialiseerde banken actief. Uiteraard wordt de financiering vanuit het fonds pas verstrekt nadat de bancaire commitments zijn ontvangen. Overigens wordt de oorspronkelijke geherfinancierd uit de constructie-financiering. Dat is gebruikelijk omdat de sites (met planning consent) waarde vertegenwoordigen en onderdeel zijn van de totale projectsom. Met de constructie en exploitatiefase behaalt Alpheon een rendement van minimaal 10% per jaar over een periode van 10 tot 25 jaar. Acquisitie: voor de acquisitie van geïnstalleerde en werkende solar PV systemen in Frankrijk is benodigd. Tevens worden inmiddels solar PV projecten in Nederland aan Alpheon aangeboden door een leidende energiemaatschappij. In geval van acquisitie zal Alpheon hiervan het beheer en management gaan doen waar direct opbrengsten mee worden gegenereerd. Hiermee behaalt Alpheon minimaal 6% rendement per jaar over een periode van 10 tot 25 jaar. Vanuit gespecialiseerde beleggingsfondsen in Nederland en de UK is er veel vraag naar green assets. Dat betekent dat er projecten kunnen worden doorgeplaatst naar (eind) beleggers, waarbij op de verkoop een upside kan worden gerealiseerd. Een specifiek beleggingfonds dat actief is op het gebied van wind, solar, WKK systemen is bereid de duurzame energieopwekkende systemen na oplevering te kopen van Alpheon. De hiermee gerealiseerde opbrengsten zullen mede ten goede komen aan de financierders en worden geherinvesteerd in nieuwe projecten. Alpheon blijft na verkoop verantwoordelijk voor het management en beheer. Rendement: Financiële positie Alpheon Zoals gezegd is Alpheon tot heden vooral een consultancy organisatie geweest. De financiële positie is overigens prima, waarbij er een solvabiliteit van ruim 40% aanwezig is en het werkkapitaal positief is. De aandeelhouders van Alpheon zijn financieel ruim voldoende in staat om de financieringslasten gedurende de bouwfase van de windmolens te dragen. Investeringsbegroting Investering: Ontwikkelkosten Windlocaties Constructie windmolens Investering Zonnepanelen Software Totaal * bedragen in EUR Bovenstaande investeringen zijn gebaseerd op de nu bekende windmolen sites en zonnepaneel locaties in Frankrijk. 5

6 Rendement per windmolenproject: Betreft Energieinkomsten Kostprijs Brutowinst Indirecte kosten Servicefees EBITDA Rente Afschrijving EBT Upside cost to fund VPB Netto resultaat * bedragen in GBP * 1000 Constructie van een windmolen duurt een half tot 1 jaar, zodat (uiterlijk) per 2015 kan worden gestart met energie leveren aan het net. In de kostprijs 2014 en 2015 zit nog een deel opstartkosten ( ) verwerkt die zijn gefinancierd met de eerste financieringstranche. In 2014 vind de volledige constructie plaats waardoor dat jaar sprake is van kosten (die worden gefinancierd uit de constructiefinanciering). Vanaf 2015 genereert een project energie-inkomsten op basis van de voor 20 jaar vastgesteld (en geïndexeerde) Feed-InTariffs (lees: subsidie). Bij genormaliseerde operaties (vanaf 2016) is er sprake van een stabiel netto resultaat en cash flow (na rentebetaling aan het fonds). In de scenario s wordt gerekend met de laagst gemeten windsnelheid uit de testresultaten. Een hogere wind zal een hogere energieopbrengst tot gevolg hebben. Dit biedt de mogelijkheid om het windproject (dat is ondergebracht in een separate eenheid) te plaatsen bij een eindbelegger. Het project wordt dus verkocht door alle aandelen te verkopen. De verkoopprijs wordt bepaald door de toekomstige kasstromen te disconteren tegen het rendement dat de eindbelegger op zijn investering wenst. Aangezien de projectrendement op de windprojecten (> 10%) hoger liggen dan de door gewenste rendement bij eindbeleggers, is hier een boekwinst op te realiseren. Dit komt voor 25% ten goede aan het fonds. Dit betreft dus een boekwinst op de project aandelen. Hierdoor kan het rendement op door het fonds in de windprojecten geïnvesteerde gelden oplopen naar 12 tot 14%. Gemiddeld genomen zullen er 5 projecten naast elkaar lopen. De rentekosten gedurende de bouwperiode wordt door de aandeelhouders van Alpheon gefinancierd. 6

7 Cashflowprognose per windmolenproject Cashflow Winst Afschrijving CF from operation Investments CF after investments Planning & Construction finance (fonds) Bankfinance CF from finance activities Repayments Equity investment (+) / dividend payment (-) CF after equity CF start: CF end: * bedragen in GBP * 1000 Per windproject bedraagt de investering dus maximaal GBP ( ). Cashflowmatig zit de crux met name tijdens de investeringsfase en het plaatsen van het project bij een bank en belegger. In 2015 is het fonds volledig terugbetaald en komen de middelen vrij om een nieuw project te starten. Bij 5 windprojecten betreft dit dus een investering van GBP ( ). Rendementsprognose bestaande zonnepanelen Frankrijk (2 locaties) Betreft Energieinkomsten Kostprijs Brutowinst Indirecte kosten Servicefees EBITDA Rente Afschrijving EBT VPB Netto resultaat * bedragen in GBP * 1000 Bovenstaande rendementen zijn gebaseerd op huidige resultaten van de panelen. Ze zijn reeds operationeel. Met de financiering worden deze locaties gekocht van een andere partij. Gezien de locaties (Zuid Frankrijk) is het rendement van de zonnepanelen prima. 7

8 Cashflow prognose bestaande zonnepanelen Frankrijk (2 locaties) Cashflow: Winst Afschrijving Interest CF from operation Investments CF after investments Financiering Fonds 450 Bankfinance CF from finance activities Repayments Equity investment 320 Divdend De financiering van het fonds betreft een lange termijn financiering. Het rendement dat wordt geboden is 6%. Het betreft echter langjarige contracten met EDF (de grootste Franse energieleverancier) als afnemer. Voor de tweede fase richt Alpheon zich op: i) Bestaande projecten met een bewezen energie-output. Het minimale project rendement is 8% ii) Nieuwe projecten met een minimaal rendement van 10% 8

9 Risico s en mitiganten Debiteurenrisico Bij Wind en Solar PV projecten ( energy generation ) wordt in principe geleverd aan het energienetwerk ( grid ). Daarnaast worden subsidies ( Feed-In Tariffs) ontvangen van de overheid. Het debiteuren risico is laag want het betreft dus alleen het energie-netwerk en de overheid. Bij projecten voor bedrijven inzake energiebesparing ( energy efficiency ) worden klanten vooraf gescreend of ze financieel gezond zijn. De equipment (apparatuur) is eigendom van een separate SPV / ESCo. Wanneer de klant toch in gebreke blijft, kan de energieproductie worden gestaakt en eventueel de apparatuur worden weggehaald. Prijsrisico De energy generation projecten (Wind / Solar PV) leveren energie aan het netwerk op basis van langjarige contracten tegen een vaste prijs met indexatie. Ook de FITs zijn door de overheid vastgelegd voor de volledige contractperiode (vaak 20 jaar) met indexatie. Geen contractverlenging Met de klanten worden langdurige contracten afgesloten variërend van 5 tot 20 jaar. Omdat de investeringen dan zijn terugverdiend loopt Alpheon hier geen risico. Planningsrisico Dit betreft het risico dat gelden worden geïnvesteerd in de vergunningsaanvraag, maar dat de vergunningen uiteindelijk niet worden verkregen. Dit risico wordt zoveel mogelijk gemitigeerd door een zeer zorgvuldige voorselectie van de locaties op basis van alle risico-factoren. Bij inspraak procedures is een vergunning echter vooraf niet te garanderen. Ook is het mogelijk dat de procedure langer duurt, waardoor deadlines voor de subsidie (FITs) worden gemist. De consequentie daarvan kan zijn dat de FIT voor de volgende deadline lager is. Echter, de projecten zijn geselecteerd op windsnelheden die ook bij lagere FITs nog een goed rendement realiseren. Ook is het mogelijk dat geen vergunning wordt verstrekt. Dit risico wordt gemitigeerd door het hanteren van een portfolio-approach, waarbij voor een groot aantal locaties een vergunning wordt aangevraagd, met het risico dat een deel zal worden afgewezen. In de rendementsbepalingen worden de kosten van de afgewezen sites toegerekend aan succesvolle projecten. Risico constructiefase en installatie Elk project wordt ondergebracht in een afzonderlijke entiteit (SPV). Alpheon gaat pas aan de slag met de aanleg als de afnamecontracten met het grid (afnemer van energie) zijn getekend en de vergunningen zijn verkregen. Dit omvat mede de bevestiging van de Feed-In Tariffs (FITs). Het ontwikkelrisico wordt in de eerste plaats gemitigeerd door de ervaring van de uitvoerend manager en installateur. Deze werken samen met de producent van de equipment (windturbine / solar PV pannels) die hiermee veel ervaring hebben. Indien door derden apparatuur geïnstalleerd wordt, worden Service Level Agreements aangegaan waarin de verantwoordelijkheden van de derde partij zijn vastgelegd. Equipment risico Naast de reguliere garanties van de leverancier (van turbines / solar pv pannels) worden daarnaast indien nodig aanvullende contracten aangegaan met leveranciers om er zeker van te zijn dat apparatuur naar behoren werkt. Operationeel risico Alpheon doet de monitoring & operations. Alpheon heeft er alle baat bij om het beheer te doen, om optimale prestaties te realiseren. Plaatsingsrisico Na de bouw van de windmolen zal deze worden verkocht aan een eindbelegger. Deze zal, tezamen met een bancaire financiering, de financiering van het fonds aflossen. Momenteel zijn er veel partijen in de markt die interesse hebben in dergelijke objecten. 9

10 Financieringsrisico Naast de eindbelegger is ook een financier nodig om de bouw + herfinanciering mogelijk te maken. Momenteel zijn er meerdere banken actief in deze markt, waar momenteel al gesprekken mee lopen. De risk appetite is goed te noemen aangezien de banken graag MVO-gerichte financieringen verstrekken, zelfs of wellicht juist in een economische crisis. Het fonds zal pas constructiefinanciering verschaffen wanneer ook de bancaire financiering is gearrangeerd. Externe factoren Waar mogelijk worden deze verzekerd. Projecten Hieronder volgen voorbeelden van projecten die door Alpheon zijn gerealiseerd (van vijf projecten (alle zonne-energie) doet zij het beheer). Opdrachtgever Betreft Omschrijving Ahold Verduurzamen van energie Multiple-site energie-opwekking en efficiency studie ING Real Estate Verduurzamen van energie Leveren van electriciteit tegen een vaste /kwh RWE Energiezuinig maken Een scan van 60 CHP TNT Express Verduurzamen van energie Volledige ESCo configuratie met gebruik van zonne-energie Schroders Verduurzamen van energie Ontwerp van een 850 kw zonne-energie installatie Essent Verduurzamen van energie Ontwerp, implementatie en beheer van 4 zonne-energie systemen bij Bovag dealers PostNL Verduurzamen van energie Volledige ESCo configuratie met gebruik van zonne-energie 10

11 Aandeelhouders, management en structuur Structuur De structuur van Alpheon Energy ziet er als volgt uit: Management 100% Alpheon Holding B.V. financiering 95% Alpheon UK Ltd 70% 100% 100% 100% Alpheon NL B.V. Alpheon BE BVBA Alpheon Wind Esco Alpheon Solar Ltd* Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s Afzonderlijke projecten SPV s * nog op te richten Management team en Raad van Bestuur Hoewel Alpheon nog een relatief jonge onderneming is, zit er achter Alpheon ontzettend veel ervaring. Alpheon wordt bestuurd door de volgende personen. Managementteam Alexander Heijning (NL, founder en CEO) / co-owner Alpheon Holding B.V. General Electric corporate leadership program, operations and project management bij GE Plastics met Lean 6 Sigma accreditatie. Specialist in verkrijgen en structureren van energieprojecten, voornamelijk wind en zonne-energie. Opleiding: MSc Mechanical Engineering Technische Universiteit Delft. Jan Harmen Witzenburg (NL, CFO/ co-owner Alpheon Holding B.V. Managing Partner BST, venture capital. Verschillende managing director roles bij ING Corporate and Investment banking in Europa, Azië en Latijns Amerika. Gespecialiseerd in het structureren en financieren van energieprojecten. Opleiding: BA degrees van de universiteit van Groningen in Macro Economics en in Business Administration. VBA Financial analysis, Universiteit van Amsterdam. Erik Jennes (NL, executive director) /co-owner Alpheon Holding B.V. CEO en CCO roles bij Linxtelecom, Skybernet en Gecom/Global Wireless, Country manager bij AT&T Russia. Brede ervaring met zonne-energie projecten in voornamelijk Spanje en Frankrijk. Opleiding: MSc degrees van de Technische Universiteit van Delft in System Engineering en Avionics. 11

12 Johnny Hesp (NL, Chief Commercial Office) / co-owner Alpheon NL B.V. Project, operations, management bij Essent Energy, onderdeel van RWE (NPower). Verantwoordelijk voor alle decentrale energieprojecten van Seesnt/Noord Nederland. Nog steeds aan Essent verbonden als adviseur. Opleiding: MSc Chemical Technology Universiteit van Twente. John Hatton (UK, Chief Commercial Officer) / co-owner Alpheon UK Ltd JPMorgan Treasury, Liquidity & Investment Products, FSA Registered, Morgan Stanley Trust Company Graduate Programm. Heeft een sterk netwerk van grote spelers op het gebied van energie. Opleiding: BA Theology, Exeter Universiteit. Advisory Board Kenneth Waters (UK, chairman advisory board) Executive van Goal Petroleum en Eclipse Energy met over 30 jaar ervaring in de energie industrie. Opleiding: MBA Londen Business School, MA Chemistry, Oxford University. Dean Frew (USA, non executive director) CEO of Xterprise. Opleiding: BSc Mechanical Engineering, New Mexico University, MSc Industrial Systems, Virginia. Andy Colman (USA, technology advisor (software/platform ontwikkeling) Serial founder en developer of energy en software businesses, 20 jaar ervaring. Opleiding: BSc, MSc in Nuclear Engineering, MBA, University of Virginia. 12

13 Kuiper 5, Bedrijvenpark Het Hoog, 5253 RJ Nieuwkuijk T +31 (0) E W

Algemene presentatie

Algemene presentatie Alpheon Energieadvies & Consultancy Algemene presentatie Uw energie, onze zorg Alpheon NL BV Paulus Potterstraat 19 7204 CP Zutphen http://www.facebook.com/alpheonenergie @AlpheonEnergie Auteur: John Hesp

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor het opwekken van je eigen energie en er ook voor betaald worden.

Een beginners handleiding voor het opwekken van je eigen energie en er ook voor betaald worden. Een beginners handleiding voor het opwekken van je eigen energie en er ook voor betaald worden. Waarom moet je leren over het opwekken van je eigen energie en er ook voor betaald worden! Het antwoord is

Nadere informatie

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Workshop Prestatiecontracten 7 december 2009 Albert Hulshoff, programma-adviseur adviseur Utiliteitsbouw SenterNovem Albert Hulshoff innovatie, energie, klimaat,

Nadere informatie

Samenwerken aan Energie voor de toekomst. Duurzame energie vanuit het perspectief van Grontmij

Samenwerken aan Energie voor de toekomst. Duurzame energie vanuit het perspectief van Grontmij Samenwerken aan Energie voor de toekomst Duurzame energie vanuit het perspectief van Grontmij Sept 2015 Wie is Vincent Jansen van Grontmij? Ervaring: 9 jaar werkzaam in de energiewereld. Van projectontwikkelaar,

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Financieren van duurzaamheid. Servicepunt Duurzame Energie

Financieren van duurzaamheid. Servicepunt Duurzame Energie Financieren van duurzaamheid Peter Borghstijn BNG Bank Hans Hörter Servicepunt Duurzame Energie Inhoud BNG Bank Verduurzaming Financiering verduurzaming Geschiedenis 1914 Instituut voor de Rijksverrekening

Nadere informatie

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s. Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s. Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies 18-12-2012 1 Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. ESCO s Hans Hörter, Commercieel Adviseur DWA installatie- en energieadvies Onderwerpen Achtergrond: waarom gebeurt er zo weinig? Wat is

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Private equity/investeringsfonds Ampere Equity Fonds Aandeelhouders zijn APG, PGGM, Delta Lloyd and Rabobank. Focus op productie duurzame

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten

Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten Den Haag 9 september 2015 Intoductie BNG Bank Leo Valkenburg & Pieter Oppermann 2 Duurzame verlichting voor gemeenten Pieter Oppermann 01/03/2012

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie

ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie Wie? Opleiding: Technische Bedrijfskunde (werktuigbouw), Universiteit Twente Werk: ABN AMRO Export financiering Banco Real (AA Brazilie)

Nadere informatie

Beantwoording vragen BOB Autowas. Markt

Beantwoording vragen BOB Autowas. Markt Beantwoording vragen BOB Autowas Markt Wie zijn de concurrenten van BOB Autowas en hoe positioneert BOB Autowas zich ten opzichte van deze concurrenten (onderscheidende karakter van BOB t.o.v. concurrentie

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Solar Solutions. Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015

Solar Solutions. Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015 Solar Solutions Peter Verlinden & Mathijs Leffers - 15 april 2015 1 Wie is Rexel Bewuste woningen Commerciële ondersteuning 2 Wie is Rexel 3 Wereldwijd actief P. 4 Meer dan 100 jaar ervaring in Nederland

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

PGGM Infrastructuur. Een aparte beleggingscategorie. 11 december 2014. Presentatie voor IVP Instituut voor Pensioeneducatie

PGGM Infrastructuur. Een aparte beleggingscategorie. 11 december 2014. Presentatie voor IVP Instituut voor Pensioeneducatie PGGM Infrastructuur Een aparte beleggingscategorie Presentatie voor IVP Instituut voor Pensioeneducatie 11 december 2014 Disclaimer Dit document wordt u ter informatie aangeboden en vormt geen advies,

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE WIJ ONDERSTEUNEN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN MET Contracten & Financiering: Crowdfunding & (bank) Inzicht & Monitoring Rentebetaling & Administratie HOE WERKT CROWDFUNDING? 1.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF MKB Energie Coöperatief West - Friesland Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF Inhoud 1. ZON Energie Groep 2. Wie wat en waar is het ECWF 3. Status tot op heden 4. Exploitatie

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V. Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Samenvatting voor de investeerder - 28 juni 2016 Inhoudsopgave I 28 juni 2016

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

BLIX Consultancy BV. Hoe kies je de juiste windturbine voor je project

BLIX Consultancy BV. Hoe kies je de juiste windturbine voor je project BLIX Consultancy BV Hoe kies je de juiste windturbine voor je project In deze presentatie Introductie BLIX Hoe kies je de juiste windturbine voor je project Techniek Turbinevermogen en powercurve Aandachtspunten

Nadere informatie

Gratis OVL-verlichting

Gratis OVL-verlichting Gratis OVL-verlichting Contact: info@volgroen.nl / 085-3032817 Wie is Volgroen? Volgroen is de specialist in financiering van kleinschalige schone energie-projecten Opgericht door Emiel van Sambeek en

Nadere informatie

TKI Wind op Zee Workshop Financiering

TKI Wind op Zee Workshop Financiering TKI Wind op Zee Workshop Financiering Met welk support regime worden ambities offshore wind NL bereikt? 7 mei 2013 Amersfoort Marco Karremans Wind op Zee cruciaal voor 16% duurzame energie in 2020 Doelstelling:

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep Slotconferentie WCWM Erik Duim DELTA Netwerkgroep 1 Even voorstellen: DELTA NV Energiedienstverlener in Zeeland Producent, leverancier, neteigenaar Elektriciteit, gas, datadiensten Ook water (via Joint

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 De Vlaamse Overheid als verbruiker De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Zonnecellen 2.0. Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013

Zonnecellen 2.0. Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013 Zonnecellen 2.0 Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013 Innovatiereis 0-energieomgeving De toekomst van zonne-energie Oktober 2013 3 Inhoud Commerciële haalbaarheid Zonne-cellen 2.0 Smart grid Rexel Nederland

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

zonne-energie Integrale aanpak Topkwaliteit Fiscale ondersteuning Volledige dakgarantie Geheel ontzorgen kwaliteit, totaalaanpak en complete garantie

zonne-energie Integrale aanpak Topkwaliteit Fiscale ondersteuning Volledige dakgarantie Geheel ontzorgen kwaliteit, totaalaanpak en complete garantie zonne-energie Integrale aanpak Topkwaliteit Fiscale ondersteuning Volledige dakgarantie Geheel ontzorgen kwaliteit, totaalaanpak en complete garantie Oranjedak Solar Oranjedak Solar wil bijdragen aan een

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Slimme financiering voor slimme energie. Kleinschalige financiering van schone energie in het MKB

Slimme financiering voor slimme energie. Kleinschalige financiering van schone energie in het MKB Slimme financiering voor slimme energie Kleinschalige financiering van schone energie in het MKB Introductie voor Investeerders September 2016 Samenvatting Obligatielening Vast rendement uit gediversifieerde

Nadere informatie

Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis

Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis Trainingsmodule 1 Energie Prestatie Contracten (EPC) de basis Transparense Project Juni 2015 OVERZICHT VAN TRAININGSMODULES I. EPC de basis II. EPC-Proces van Projectidentificatie tot aanbesteding III.

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Participatiemodellen duurzame energievoorziening. Josefien van de Ven 30 maart 2012

Participatiemodellen duurzame energievoorziening. Josefien van de Ven 30 maart 2012 Participatiemodellen duurzame energievoorziening Josefien van de Ven 30 maart 2012 Opbouw Uitgangspunten duurzame energievoorziening Integrale aanpak Centrale organisatie Betrokkenheid stakeholders Nieuwe

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014 Frans van Wieren duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Financiering Esco s Terugverdientijd Vormen van financiering Esco

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Energie Prestatie Contracten Standaardisatie proces en documentatie Lessen uit Europa

Energie Prestatie Contracten Standaardisatie proces en documentatie Lessen uit Europa Energie Prestatie Contracten Standaardisatie proces en documentatie Lessen uit Europa Marijke Menkveld, ECN Beleidsstudies Rotterdam, 29 September 2015 1 Inhoud EU project Transparense Voordelen Energie

Nadere informatie

Toekomstige vermarktingsmodellen: Van leasing tot ESCO

Toekomstige vermarktingsmodellen: Van leasing tot ESCO Toekomstige vermarktingsmodellen: Van leasing tot ESCO Joris Haems Algemeen Directeur Upgrade Energy Inhoud 1 2 3 4 5 6 Introductie: Energie als schaars goed Uw gebouw als energieproducent Opportuniteit

Nadere informatie

CONCEPT. Criterium. De kennis en ervaring van de partij(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het projectmanagement. windpark(en) op zee

CONCEPT. Criterium. De kennis en ervaring van de partij(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het projectmanagement. windpark(en) op zee A 2 de partij(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het projectmanagement leverancier(s) van de funderingen (en transitiestukken indien van toepassing) de betrokken partijen. Maximaal te behalen : aantal

Nadere informatie

Next-Generation Financing

Next-Generation Financing Next-Generation Financing Finding the right solutions to the right equations Prof. dr. Paul Louis Iske, Maastricht University Chief Dialogues Officer, ABN AMRO Bank Business Case A business case is a set

Nadere informatie

Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!?

Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!? Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!? Kansen en Uitdagingen! ZLTO 22 september 2011 Hans van den Boom sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

LED Lease is onderdeel van de Ecover groep van ondernemingen in duurzame technologieën en concepten

LED Lease is onderdeel van de Ecover groep van ondernemingen in duurzame technologieën en concepten LED Lease is onderdeel van de Ecover groep van ondernemingen in duurzame technologieën en concepten ECOVER INTERNATIONAL [Hoofdkantoor Voorburg Nederland] Loek Malmerg Robert Kennedy Jr. Ignace Bogaert

Nadere informatie