SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM"

Transcriptie

1 SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM Noordelijke Parallelweg 150 JAARGANG 3 UITGAVE 2 JUNI 2010 Ontspanningsgebouw De Uithoek APNSA Indien onbestelbaar gaarne retour Ledenadministratie APNSA Castricumhof CN Arnhem

2 Sport en Ontspanningsvereniging APNSA Jaargang 3 Uitgave 2 Juni IN DIT NUMMER Colofon Bestuur APNSA Afdelingsleiders Activiteiten APNSA Algemene Ledenvergadering Uitslag ledenwerving Financieel overzicht Website Bowlen Nieuwsflitsen Computerclub Tafeltennis NVBS afd Oost Ik geef de pen door Line-Dance Biljarten Reünie gered APNSA blad geliefd object Biljartseizoen 2009/2010 afgesloten Slotavond bowlen mei 1981 Cover infoblad aangepast ALV digitaal gepresenteerd Reünie gepensioneerden gered Nieuw gezicht binnen het bestuur En de winnaar(s) is,(zijn)..!!!!! Mutatieformulieren de weg kwijt Bowlers kunnen 3 maanden rusten ComputerClub Nieuwsflits Tafeltenniscompetitie ten einde Ontspanningsgebouw De Uithoek tijdelijk gesloten Verslag boekjaar 2009 Financieel overzicht Website, nationaal en internationaal bezocht, toch weinig APNSA leden

3 COLOFON Redactie: Sluitingsdatum Kopij Geert Scholten Wilma Degen 10 september 2010 Redactie adres: Eisenhowerstraat 2 Internetpagina: 7002 DG Doetinchem Tel: Fax: Uitgave 2 Juni 2010 APNSA Arnhem De redactie van de APNSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door u ingeleverde kopij en houdt zich het recht voor om kopij te weigeren en/of in te korten. Om de kopij snel en doeltreffend te verwerken wordt u verzocht deze aan te leveren in een Word bestand. Natuurlijk is het mogelijk dat u niet in het bezit bent van een computer, stuur dan uw kopij naar het volgende adres: Geert Scholten Eisenhowerstraat DG Doetinchem U kunt de kopij ook rechtstreeks inleveren bij Wilma Degen, Wilma is te bereiken bij de dienstindeling te Arnhem Adres APNSA: Sport en Ontspanningsvereniging APNSA Noordelijke Parallelweg DG Arnhem Tel: Bankrekening t.n.v. APNSA Internet:

4 BESTUUR APNSA Voorzitter K.J.Smit Heukelompad EL Arnhem Tel: of e Voorzitter E.C.Foppen Klaverakker EG Heteren Tel: Secretaris Ina van de Pol De Kranshof DC Tiel Tel: of of 2e Secretaris Janne Christoffel Weerdjesstraat JE Arnhem Tel: of Penningmeester Mw.W.J van Egmond-Homan S.Groeneweglaan LR Elst Tel: e Penningmeester Mw.M.Mink Ariensweg PG Ede Tel: Commissaris Mw.C.J.van Brenk Graaf Lodewijkstraat EA Arnhem Tel: Commissaris Tamara Anwar Santacker JC Westervoort Tel: Commissaris + Ledenadministratie J.B.H.Degen Castricumhof CN Arnhem Tel: Commissaris Zaalbeheerder B.G.J.A.Reuvers Vriezekooppad KB Arnhem Tel:

5 AFDELINGSLEIDERS Biljarten G. van den Bosch Mauritsstraat BR Arnhem Tel: Bowlen M.A. Vernes Kea Boumanstraat LK Arnhem Tel: Computerclub G.W. Scholten Eisenhowerstraat DG Doetinchem Tel: Klaverjassen Jokeren G. van den Bergh Winschotenstraat AS Arnhem Tel: Ass. Afdelingsleider Auke Siemensma Ass. Afdelingsleider Hanneke van Rooy Line-Dance O. Scholtz Vlijmenweg GL Arnhem Tel: Zwemmen E.C. Foppen Klaverakker EG Heteren Tel: Tafeltennis J.B.H. Degen Castricumhof CN Arnhem Tel: Vissen J.M.J. Peters Hatertseweg ZR Nijmegen Tel: Brinkzaken J.B.H. Degen Castricumhof CN Arnhem Tel: Soos-Time B.G.J.A. Reuvers Vriezekooppad KB Arnhem Tel: Zaalbeheerder APNSA B.G.J.A. Reuvers Vriezekooppad KB Arnhem Tel: Afspraken met Zaalbeheerder: maandag t/m vrijdag van tot uur tel: Ná uur op maandagavond dinsdagavond woensdagmiddag en donderdagavond Tel:

6 OVERZICHT ACTIVITEITEN APNSA Maandagmiddag (elke 2 e maandag v.d. maand) Computerclub / uur. Maandagavond Biljarten / uur. Dinsdagavond Klaverjassen/Jokeren / uur. Woensdagmiddag Soos-Time / uur. Woensdagavond (elke 1 e woensdag v.d. maand) N.V.B.S / uur. Woensdagavond (elke 2 e woensdag v.d. maand) Bedrijfscompetitie Biljarten / uur. Donderdagavond Biljarten / uur. Tafeltennis / uur. Vrijdagavond Line-Dance / uur. Zaterdag (elke 3 e zaterdag v.d. maand) Open klaverjastoernooi / uur. Activiteiten buiten het ontspanningsgebouw van de APNSA: Vanaf september t/m mei iedere eerste donderdag van de maand bowlen van tot uur bij bowlingcentrum De Schelmse Brug Elke zaterdagmorgen van tot uur zwemmen in zwembad De Grote Koppel in Arnhem Van april t/m september is er op verschillende locaties vissen waaronder verschillende wedstrijden

7 ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 24 maart Algemene Ledenvergadering APNSA in De Uithoek. De opkomst was evenals voorgaande jaren niet om over naar huis te schrijven. Zo kunnen we elk jaar het verslag beginnen van de ALV en dat is toch jammer. Met enige vertraging (aanvangstijd was gepland om uur) opende de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heetten en met een minuut stilte voor hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na deze minuut stilte kwamen de meest gebruikelijke agendapunten aan de orde die eigenlijk niets nieuws brachten op enkele uitzonderingen na. Een belangrijk punt hierin was het subsidiebeleid van de productie-eenheid Arnhem/Nijmegen. Deze subsidie die elk jaar wordt toegekend aan de APNSA zal de komende jaren geleidelijk worden aangepast (voor een volledige uiteenzetting hierover zie de notulen ALV 2010). Ook werd er gesproken over jeugdleden, wanneer en aan welke leeftijd is dit gebonden, dit is uit de reglementen niet echt duidelijk op te maken en beslist is dan ook dat de afdelingsleider in deze kan beslissen wanneer een jeugdlid toe kan treden tot de APNSA. Midzomercompetities kunnen dit jaar waarschijnlijk niet worden gespeeld omdat wegens algemene werkzaamheden rond het gebouw het ontspanningsgebouw enkele weken gesloten zal zijn. Het samenwerkingsverband met productie-eenheid Nijmegen werd nog even besproken i.v.m. de week van de gezondheid voor leden die nog in actieve dienst zijn en werd het financieel overzicht op een moderne manier getoond. Het bestuur was overgegaan tot aanschaf van een beamer en d.m.v. een PowerPointpresentatie (gemaakt door Eef Foppen) gaf dit hierdoor een duidelijk en overzichtelijk geheel. Bij het financieel overzicht gaf penningmeester Wil v Egmond-Homan aanvullende informatie en kwam weer, evenals voorgaande jaren, de contributie-inkomsten negatief naar voren en de reden hiervan..teruglopend aantal leden. Het ledenaantal is en blijft een heet

8 hangijzer en loopt als een rode draad door de APNSA en haar afdelingen. Met een ledenwerfactie heeft het bestuur geprobeerd om hier een ommekeer aan te geven maar het resultaat viel enigszins tegen ondanks de aantrekkelijke aanbieding wat betreft contributie voor het eerste jaar en diverse dinerbonnen die er te winnen waren. Toch heeft de actie een aantal leden opgeleverd en werden de winnaars die deze leden geworven hadden door de voorzitter bekend gemaakt. Doordat drie leden elk twee nieuwe leden hadden aangemeld was er een klein probleem want wie had nu de eerste prijs. In overleg met de winnaars kwam men tot de oplossing om alles bij elkaar op te tellen en het bedrag door drieën te delen. Zo werden mevr. Smit, Dhr. Scholtz en Dhr. Willemsen door de voorzitter een enveloppe overhandigd en kunnen zij zich verheugen op een heerlijk diner. De kascontrolecommissie had weer haar werk gedaan en kon geen onrechtmatigheden ontdekken in de administratie van de penningmeester en prezen deze voor de voortreffelijke wijze waarop zij de zaakjes op orde had. Bij de bestuursverkiezing stelden zich Eef Foppen (2e vz) en Wil v Egmond-Homan (penn.mr) zich herkiesbaar en werden met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. Marian Mink stemde in met een functie binnen het bestuur van 2e penningmeester en Tamara Anwar (die de functie van 2e penn.mr. had neergelegd) gaat verder binnen het bestuur als commissaris. Ook werd bekend gemaakt dat de inmiddels opgeheven vakbondorganisatie FRV uit Nijmegen de APNSA had geschonken. Ondanks alles meldde de penningmeester dat het een goed jaar voor de APNSA was geweest. Na de rondvraag bedankte de voorzitter iedereen voor de komst en sloot hiermee de vergadering. U wilt wel eens een prijsje winnen? Bij het open klaverjastoernooi kan dit elke derde zaterdag v d maand

9 NIEUWSFLITSEN Omdat de APNSA blaadjes binnen de kortsmogelijke keren zijn verdwenen uit het personeelsverblijf heeft Ina van de Pol bij dagorder aanmeldingsformulieren en contributieoverzichten gelegd om op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om, indien men lid wenst te worden, een formulier in te vullen die men dan kan inleveren bij BackOffice De functie 2e penningmeester waarna de APNSA op zoek was is ingevuld. Marian Mink stelde zich tijdens de ALV van 24 maart jl. beschikbaar voor deze functie. Wij wensen Marian veel succes Tamara Anwar legde de functie van 2e penningmeester neer en gaat binnen het bestuur van de APNSA verder als commissaris Het bestuur heeft een beamer aangeschaft voor het presenteren van PowerPointpresentaties en de primeur had de ALV waarbij het financiële overzicht keurig als een diapresentatie werd getoond. De beamer kan door alle afdelingen worden gebruikt maar neem hiervoor dan contact op met zaalbeheerder Ben Reuvers De ledenwerfactie is op 24 maart jl. beëindigd en toegetreden tot de APNSA zijn acht nieuwe leden. Tijdens de ALV maakte de voorzitter de winnaars bekend van de dinerbon Het inmiddels opgeheven vakbondsorgaan FRV uit Nijmegen had nog gelden in kas en hebben geschonken aan de APNSA e voorzitter Eef Foppen en penningmeester Willy v Egmond-Homan zijn tijdens de ALV herkozen en nemen derhalve weer plaats in het bestuur voor een periode van drie jaar. Nog geen bezoek gebracht aan onze website? Ga dan snel naar Voeg de site toe aan de favorieten. Laat een bericht achter in ons gastenboek en breng je stem uit op de polls

10 NIEUWSFLITSEN Omdat Eef Foppen (huidige afdelingsleider van de afdeling zwemmen) heeft aangegeven te willen stoppen als afdelingsleider is de afdeling zwemmen op zoek naar een opvolger. Voelt u zich de aangewezen persoon om dit te doen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of met de afdelingsleider van het zwemmen Door werkzaamheden aan de webserver van everyoneweb is de website van de APNSA soms niet of moeilijk te bereiken. Laat u hierdoor niet ontmoedigen en blijf de website bezoeken. Hoe lang deze werkzaamheden gaan duren is niet bekend Het tafeltennisteam APNSA 1 heeft de competitie in klasse 3 afgesloten met een spetterende overwinning op TTVNom 4 ( 10-0 ) en eindigde op een respectabele 5e plaats in de eindklassering De dames, APNSA 2, hielden zich de hele competitie al op in de onderste regionen van klasse 4 en hebben de competitie afgesloten met een verliespartij waardoor zij op de een na laatste plaats eindigden De reünie voor gepensioneerde NS ers is gered. Er hebben zich drie personen gemeld die dit op zich willen nemen Uit het financieel overzicht blijkt dat de inkomsten uit contributiegelden weer minder zijn geworden en verwacht wordt dat dit volgend jaar weer het geval zal zijn. Oorzaak is het teruglopende ledenaantal De Uithoek is i.v.m. werkzaamheden aan de westzijde van station Arnhem gedurende de maanden juni - juli en augustus gesloten. Vanaf september is deze overlast voorbij en bent u weer van harte welkom in het ontspanningsgebouw Het treinverkeer naar station Arnhem zal voor een periode van 6 weken worden stilgelegd. Vanaf het weekend na de Nijmeegse vierdaagse (24 juli) t/m eind augustus is station Arnhem vanuit de richtingen Nijmegen - Tiel en Utrecht niet bereikbaar.

11 INFOSCHERM PERSONEELSVERBLIJF Enkele malen heb ik gemeld dat de promo voor de APNSA om meer bekendheid te geven getoond zou worden op het informatiescherm in het personeelsverblijf te Arnhem. Eind mei heb ik nog eens een kijkje genomen of het te zien was maar helaas, niets. Vanaf dat de promo gemaakt is (dit was eind mei 2009) is het een enkele keer vertoond waarna het scherm defect raakte en blijkt nog steeds, of weer, defect. Nu, een jaar later, heb ik de moed opgegeven. Mocht ik toevallig van iemand horen dat het scherm gerepareerd of vernieuwd is zal ik me weer melden bij de desbetreffende persoon en proberen om de promo op het scherm te krijgen. Mocht het lukken, zal ik dit zo snel mogelijk bekend maken in het blad of op de website. I.V.M. WERKZAAMHEDEN ZAL ONTSPANNINGSGEBOUW DE UITHOEK GELOTEN ZIJN VAN 1 JUNI T/M 5 SEPTEMBER Vanaf maandag 6 september bent u weer van harte welkom

12 APNSA BLAD GELIEFD OBJECT Het APNSA blad schijnt een geliefd object te zijn. Elk kwartaal als het blad uitkomt worden er drie á vier exemplaren in het personeelsverblijf in Arnhem gelegd maar deze schijnen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Waarschijnlijk worden de blaadjes meegenomen wat eigenlijk niet de bedoeling is. Of deze nu door Arnhemmers of buitenlanders (personeel van andere standplaatsen) worden geleend is niet helemaal duidelijk. Dit geldt ook voor het ontspanningsgebouw De Uithoek want ook daar worden extra blaadjes neergelegd en ook daar verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. De bedoeling is dat de blaadjes daar voor iedereen ter inzage liggen om zo het rijdend personeel van Arnhem zoveel mogelijk op de hoogte te brengen wat de APNSA zoal doet zodat ze misschien geprikkeld worden en zich aanmelden als lid. Ina heeft bij dagorder van het rijdend personeel in Arnhem aanmeldformulieren neergelegd zodat men deze direct kan invullen en bij Ina op BackOffice in kan leveren. Bij deze formulieren ligt ook een stencil van wat de APNSA zoal doet en een overzicht van de contributiegelden die hiervoor staan. Mocht u een formulier in willen vullen en er is geen formulier aanwezig kan men altijd bij BackOffice terecht. NIEUWS VAN DE WEBSITE Elke twee á drie maanden zal het nieuws op de website in samenvatting worden opgeslagen in het archief. Het gaat hierbij voornamelijk om het verenigingsnieuws, afdelingsnieuws, vergaderingen (notulen, jaaroverzichten, financieel overzicht) etc. Het opslaan in het archief is dat de pagina s op de site niet te lang te worden, het overzichtelijk houden van de site en het snel nog even terug kunnen kijken hoe het ook al weer zat. Het eerste overzicht van de maanden januari, februari en maart is begin april geplaatst. Het volgende overzicht van de maanden april, mei en juni wordt begin juli geplaatst enz. Nieuws, overzichten, uitslagen enz. blijven op deze manier maximaal drie maanden op de site staan om daarna te verdwijnen naar het archief. Wilt u het archief inzien surf dan naar de website en klik op de link archief. Wij hopen dat de site op deze manier goed overzichtelijk blijft en het bezoek aangenaam.

13 BESTUUR VOLTALLIG Het bestuur van de APNSA is weer voltallig, sterker nog, het is zelfs uitgebreid. Tamara Anwar had haar functie neergelegd als 2e penningmeester en er ontstond een vacature binnen het bestuur. Terugdenkende aan 2007 was het even schrikken want toen duurde het wel bijna een jaar voor het bestuur weer compleet was maar ditmaal ging het zeer snel. Tijdens de ALV van woensdag 24 maart jl stelde Marian Mink zich beschikbaar als 2e penningmeester waarmee dit probleem snel was opgelost. Tamara blijft nog wel in het bestuur maar nu als commissaris. Wij wensen zowel Marian als Tamara beiden succes bij het vervullen van hun nieuwe functie binnen het bestuur. Marian Mink, woonachtig in Ede, heeft NS Reizigers in 2005 met de IPIO regeling verlaten en is de initiatiefneemster van de Computerclub. Marian is altijd met cijfers bezig dus wat dat betreft past het profiel geheel in de functie die ze gaat vervullen binnen het bestuur van de APNSA. Wil van Egmond-Homan (penningmeester) zal Marian het financieel beleid van de APNSA uit de doeken doen dus dat komt wel goed. LEDENWERFACTIE Het bestuur heeft in het eerste kwartaal van 2010 een ledenwerfactie gehouden. Het is enigszins tegengevallen, hoewel de verwachtingen niet groot waren, maar het heeft toch 6 nieuwe leden opgeleverd. Tijdens de ALV van woensdag 24 maart werden de winnaars bekend gemaakt. Er waren dinerbonnen te verdienen voor de persoon die de meeste leden aanbracht maar gezien er drie personen waren die per persoon twee leden aanbrachten werd het een beetje moeilijk. Om nu iedereen tevreden te stellen hebben de winnaars in overleg besloten om alles bij elkaar op te tellen en het bedrag te verdelen in drieën. De winnaars waren : Mevr. Smit - Rob Willemsen - Olaf Scholtz De voorzitter overhandigde de winnaars de enveloppe met inhoud en bedankte hen voor het deelnemen aan de actie.

14 DOORGEVEN MUTATIES Het doorgeven van mutaties of aan en afmelden van leden loopt niet zoals het behoort. Het schijnt herhaaldelijk voor te komen dat Jacky Degen, die de ledenadministratie doet, mutaties, aan en afmeldingen, te laat of helemaal niet ontvangt. Voor een vereniging is het belangrijk dat de ledenadministratie klopt i.v.m. het versturen van nieuwsblaadjes, uitnodigingen en het heffen van contributiegelden. Vaak worden mutaties e.d. doorgegeven aan afdelingsleiders of andere personen wat tot verwarring kan leiden bij de ledenadministratie. Daarom wordt iedereen vriendelijk verzocht om aan/afmeldingen, mutaties zoals verhuizing e.d. alleen en op tijd door te geven aan de daarvoor bestemde afdeling, de ledenadministratie, met de daarvoor bestemde formulieren. Mutatieformulieren, af en aanmeldingsformulieren kunt u vinden in het APNSA blad of op de website. Voor de goede orde nogmaals het adres waarnaar formulieren kunnen worden gestuurd: J.B.H.Degen Castricumhof CN Arnhem

15 VAN DE REDACTIE Nu wij als redactie twee dingen van nieuws willen voorzien, het APNSA blad en de website, is het natuurlijk van het grootste belang dat er ook nieuws binnen komt. Aan het begin is er mij verteld dat het nieuws vergaren wel eens een groot struikelblok zou kunnen zijn maar tot nu toe is dit nogal meegevallen. U zult begrijpen dat er nogal veel tijd in gaat zitten en wij niet op alle plaatsen tegelijk kunnen zijn hoewel wij daar ons uiterste best voor doen. Het nieuws komt er wel maar verloopt erg stroef. Enkele afdelingen doen hun uiterste best om ons van zoveel mogelijk nieuws te voorzien, elk kwartaal weer, maar dit alleen is niet genoeg om een blad te vullen. Daarom willen wij vragen, niet alleen van de afdelingsleiders maar van elk APNSA lid, geef zoveel mogelijk door ook al is het nog zo klein. Soms horen wij als redactie achteraf dat er iets heeft plaats gevonden binnen een afdeling wat leuk nieuws was geweest maar waarvan dan geen foto s of verslag is. Dit is jammer want het APNSA blad is er voor. Wij hopen dat iedereen zich dit ter harte neemt en ons overstelpt met nieuws. Nieuwtjes, filmpjes, wetenswaardigheden, jubilea, wedstrijden, toernooien, foto s, etc.??? Stuur het naar de redactie!! Wij plaatsen het in het blad of op de website. FOUTJE In het vorige blad was een ernstige fout geslopen. Misschien was het u niet eens opgevallen maar de advertentie van Sjoerdproductions ontbrak. De redactie wil dan ook haar excuus aanbieden en zorgen dat dit niet meer zal gebeuren. Ik heb de firma Sjoerdproductions dan ook een gestuurd over het gebeurde. Bij het kopiëren van het blad kwam ik erachter dat de advertentie niet aanwezig was maar toen was het natuurlijk al te laat en kon de fout niet meer worden hersteld. In dit blad pronkt de advertentie van Sjoerdproductions weer fier op de pagina en hoopt de redactie dat het hiermee weer is rechtgezet.

16 VERSLAG BOEKJAAR 2009 De Balans en Winst-en Verliesrekening 2009 zijn samengesteld uit de administratie die is bijgehouden via de kasstukken en de rekening afschriften van de ING bank, Rabobank en de SNS bank voor zowel de APNSA rekening als de Barrekening van de APNSA. Op de Balans, Winst-en Verliesrekening zijn de jaren 2008 en 2009 en op de begroting voor 2010 de jaren 2009 en 2010 vermeld zodat er gemakkelijk een vergelijk kan worden gemaakt tussen de beiden jaren. Het vermogen is per 1 januari Dit bedrag staat op de balans vermeld als Eigen vermogen en Winst Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een saldo winst van Er zijn in 2009 nieuwe meubelen gekocht voor een bedrag van Voor 2010 staan nieuwe vitrage op de begroting en een nieuwe afzuigkap voor de keuken. De uitkering van Railsport bedraagt Het bedrag voor 2010 is nog niet bekend. De productie-eenheid heeft over gemaakt over het jaar Over 2010 kan de APNSA met een kleine indexering weer verwachten. Van dit bedrag wordt een gedeelte teruggestort op rekening Reünie Oud NS en de afdeling Soos-Time. Op de rekening bij Roparco is in 2009 de rente van bijgeschreven. Er is dit jaar geen storting gedaan. Er zijn nieuwe spaarrekeningen bij de ING geopend. Hierop is als rente ontvangen. De rekeningen van de bar bij de ING worden in 2010 opgeheven. Er worden op deze rekening te weinig stortingen of uitgaven gedaan. De kosten moeten wel betaald worden. De rekeningen bij de SNS bank zullen in 2010 worden afgebouwd. Bij deze bank kunnen we geen afstortingen meer doen. APNSA heeft rekeningen bij de Rabobank geopend, daar is afstorten nog wel mogelijk. De opbrengst bar is dit jaar, evenals afgelopen jaar, verdeeld in bar en recepties. Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van de ontvangsten. Er is in 2008 besloten om de kaderleden als blijk van waardering een klein Kerstpakket te geven. Deze kosten zijn ondergebracht in de bestuurskosten. Dit is ook in 2009 gebeurd en dit gebaar wordt erg op prijs gesteld. De verwachting voor de inkomsten uit contributie 2010 is dat deze we-

17 derom lager zal zijn om dezelfde reden als vorig jaar, het teruglopen van het ledental. Voor de nog te ontvangen contributie over 2009 is contact opgenomen met de afdelingsleiders. Voor de overige leden gaat een brief verzonden worden. Samenvattend is de conclusie dat het voor de APNSA toch een redelijk goed jaar is gebleken. W.J. van Egmond-Homan Penningmeester Elst, maart 2010 FINANCIEEL OVERZICHT Begroting APNSA 2010 Debet Omschrijving Saldo 1 januari Contributies 2007/ Advertenties APNSA blad Retributie Railsport Rente Voorraad Opbrengst recepties Bar opbrengst Bijdrage NS Reizigers Credit Omschrijving Afdelingen Inkopen drank Overige inkopen Reservering inventaris Reservering kosten gebouw Kosten APNSA blad Huur buitenactiviteiten Afschrijvingen Overige kosten Saldo 31/12/ Saldo 31/12/

18 Balans APNSA per 31 december 2009 Debet Omschrijving Liquide middelen Credit Omschrijving Kasboek APNSA 171,25 64,75 Crediteuren 291,60 Kasboek APNSA Bar 111,00 402, Robecorekening Kruisposten ING APNSA ING APNSA Bar ING Spaarrekening ING Spaarrekening Bar SNS APNSA SNS APNSA Bar Rabobank APNSA Winst Rabobank APNSA Bar Telling Eigenvermogen Activia Keukeninventaris Biljarttafels (3) Tafeltennistafels (3) Muziek en Lichtinstall Computerapparatuur Inventaris Telling Nog te ontvangen contr Emballage Voorraad drank Voorraad keuken Debiteuren Telling Totaal Totaal

19 Winst /verliesrekening APNSA per 31/12/2009 Debet Omschrijving Contributies Contributies Contributies Bijdrage Railsport Bijdrage Productieeenheid Opbrengst bar Opbrengst recepties Ontvangen rente Robarco Ontvangen rente ING Credit Omschrijving Afschrijving Afschrijving keukeninventaris Afschrijving Tafeltennistafels Afschrijving muziek/ licht Afschrijving computers Afschrijving inventaris Onderhoud Onderhoud gebouw Onderhoudskosten algemeen Onderhoudskosten beveiliging Schoonmaakkosten Onderhoud biljart Onderhoud PC Overige kosten Verzekeringen Bestuurskosten Bankkosten BUMA Huur buitenactiviteiten Algemene kosten Kosten communicatie Afdelingkosten Barcommissie APNSA Blad Reunie Kosten satteliet Afschrijving contribu tie 2008 Inningskosten contributie Inkopen drank Overige inkopen Saldo winst Totaal Totaal

20 ADVERTENTIE

21 PARKEREN UITHOEK Tijdens de ALV van 24 maart jl kwam er een vraag over parkeerplaatsen voor gehandicapten. Natuurlijk is het bestuur bereidt iedereen hierin tegemoetkomen maar hiervoor zijn regels en wetgeving waar door het bestuur ook niet aan valt te tornen. Het terrein bij de Uithoek is niet een terrein dat onder de Algemene Verkeersregelingswet valt. Als iemand fout parkeert dan kunnen wij daar niets tegen beginnen omdat het terrein privé terrein is. Het maken van gehandicaptenplaatsen heeft dus totaal geen zin omdat het geen rechtsgeldigheid heeft op ons terrein. Het bestuur van de APNSA kan wel in overweging nemen om, wanneer alle verbouwingen rondom het clubgebouw gereed zijn, bij sommige parkeerplaatsen een verzoekje te plaatsen om die plaatsen vrij te laten voor gehandicapten, maar niemand is op dit terrein verplicht om daar rekening mee te houden. Al heb je tien kaarten, dan nog niet. Maar, heb je problemen met parkeren, zet de auto even voor de deur en meld je binnen, er is altijd wel parkeerservice aanwezig. Deze parkeerservice zet eventueel de auto voor je weg, en wanneer je naar huis gaat wordt hij desgewenst weer voor de deur gezet. PARKEREN Bovenstaande vraag vloeit natuurlijk voort uit de parkeerproblemen die nu de kop op steken bij De Uithoek vanwege de werkzaamheden die daar bezig zijn. Het aantal beschikbare plaatsen zijn snel bezet. Van dit probleem heeft iedereen last maar we zullen toch even door de zure appel heen moeten bijten, het is niet anders. Als straks de werkzaamheden achter de rug zijn kan er ook weer langs de zijkant van het gebouw worden geparkeerd zodat er weer voldoende plaatsen ter beschikking zijn.

22 COMPUTERBREVET Het eerste computerbrevet is binnen. Riet Boers is een van de deelnemers aan de computerclub voor beginners en deed de computertest op de website. Deze test bevat vragen over de computer die beantwoord dienen te worden en bij voldoende juiste antwoorden komt men in aanmerking voor een brevet. Deze test is vrij toegankelijk en kan door iedereen worden gemaakt. Onvoldoende gescoord? Geen nood, men kan de test weer opnieuw maken alleen zullen er dan andere vragen tussen staan. Heeft men eenmaal een voldoende gescoord wordt er gevraagd om je adres (en eventueel het adres van de docent) in te vullen waarna het brevet keurig wordt toegestuurd. Heb je het adres van de docent ingevuld krijgt deze ook het brevet toegestuurd zodat hij kan controleren of je inderdaad de test met goed gevolg hebt doorlopen. Ook voor de videobewerkers is er een test aanwezig en kan op dezelfde manier worden gemaakt. Wilt u deze test(en) maken en u kunt ze niet op de website vinden bij de afdeling computerclub, ga dan naar het archief en klik daar op de link nieuws van de afdelingen. Succes!!!! VOORBEELD BREVET

23 WAT BIED IK AAN: Sorteren en opruimen van spullen - Tuinonderhoud - Kleine klussen in huis Het regelen van uw verhuizing en administratie Sorteren en opruimen van spullen - Het inrichten van uw nieuwe woning Alles waar ik u mee kan helpen, voor, tijdens of na uw verhuizing. Annemarieke Lamme : Tel: Internet: LEDENAANTAL Het ledenaantal van de APNSA loopt, ondanks verwoede pogingen van bestuur en afdelingen, elk jaar terug. Deze neerwaartse spiraal ziet natuurlijk geen enkele vereniging graag. De APNSA is druk bezig zich te profileren bij het rijdend personeel zodat daar wat meer bekendheid komt. Nu de druk hiervoor wat is opgevoerd hopen wij u volgende keer een ander bericht te kunnen presenteren. Door het bovenstaande hopen wij niet dat u de moed laat zakken en stopt met het werven van leden. Om de uitspraak van Barry Stevens maar eens te gebruiken, vooral doorgaan.

24 BEZOEK WEBSITE Misschien is het een kwestie van wennen, ik weet het niet, maar het bezoek door APNSA leden aan de website valt een beetje tegen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien is er onvoldoende interesse voor een website van de vereniging of de site is niet interessant genoeg. De kreet meten is weten, bij NS wel bekend, heb ik ook losgelaten op de website. Hieruit kwam naar voren dat er in de eerste zes maanden de site meer bezocht is door bezoekers uit het hele land dan door APNSA leden, zelfs uit België en Canada is de site bezocht. In de meeste gevallen zijn deze bezoeken natuurlijk meer uit nieuwsgierigheid dan interesse of controle door instanties op het schenden van rechten. De site is natuurlijk in eerste instantie gemaakt voor de leden van de APNSA waar bestuurlijk en afdelingsnieuws op wordt vermeld, aangevuld met interessante items, die betrekking hebben op de activiteiten van de afdelingen. Een goede site maken is niet alleen het werk van de webbeheerder (deze is maar een kleine schakel in het geheel die de site alleen maakt en onderhoud) maar bestuur en leden spelen hierin een nog belangrijker rol. Het doorspelen van nieuws en interessante items naar de webbeheerder staat hierbij primaire. Alleen bij goed samenspel kan een site de juiste informatie en nieuws bevatten die het nodig heeft om deze interessant te houden. Voor een webbeheerder is het interessant te weten wat verenigingsleden vinden van de site, daarom zijn er polls geplaatst waarop een stem kan worden uitgebracht. Gezien het aantal bezoeken die door APNSA leden zijn gebracht aan de site en het aantal uitgebrachte stemmen wordt hiervan maar weinig gebruik gemaakt. Het is natuurlijk wel leuk dat een webbeheerder weet wie er allemaal een bezoek brengen aan de site en waar ze vandaan komen maar dit brengt geen zoden aan de dijk. Belangrijker is dat hij weet of de site interessant genoeg is voor de leden waarvoor de site bestemd is. Maak daarom gebruik van de polls en breng je stem uit, het is alleen maar om de site beter te maken en te weten welke aanpassingen er eventueel nog kunnen worden gedaan. Samen kunnen wij tot een site komen die tot ieders tevredenheid stemt. Mocht je stemmen maar je hebt hierbij een langer verhaal voor bv ideeën of suggesties vul dan het formulier in op de site. P.S. Laat ook een bericht achter in het gastenboek. De Webbeheerder.

25 TAFELTENNIS APNSA 1 Klas Vereniging Aantal wedstrijden Aantal sets Opmerking 3 Huissen-Zand min. één wedstrijdverloren 3 TTV SPIL min. één wedstrijdverloren 3 TTV Spil min. één wedstrijdverloren 3 Huissen-Zand min. één wedstrijdverloren 3 A.P.N.S.A min. één wedstrijdverloren 3 TTV Nom min. één wedstrijdverloren 3 TTV SPIL min. één wedstrijdverloren 3 TTV Nom min. één wedstrijdverloren 3 De Trolleys min. één wedstrijdverloren 3 TTV Nom min. één wedstrijdverloren De competitie zit er voor dit seizoen op en APNSA 1 is in klasse 3 op de 5e plaats geëindigd. Op zicht natuurlijk een mooie plaats maar gezien ze vorig seizoen in klasse 2 hun wedstrijden speelden wilden ze natuurlijk weer terug naar die klasse doch dit is niet gelukt. Op naar het nieuwe seizoen en proberen om dan voor de eerste plaats mee te doen. Misschien dat er voor de start van het nieuwe seizoen nog een spectaculaire aankoop kan worden gedaan, wie weet. Een overzicht van de persoonlijke standen rest ons nog ter afsluiting van een competitie waarvan gezegd mag worden dat het zwaar was maar met een 5e plaats toch keurig is afgesloten. Klas Naam Vereniging Ranking Spelersnr. Wedstrijden Voor Tegen Perc Kusters A.P.N.S.A % Witjes A.P.N.S.A % Degen A.P.N.S.A % Kuiper A.P.N.S.A %

26 TAFELTENNIS APNSA 2 Klas Vereniging Aantal wedstrijden Aantal sets Opmerking 4 SC Velp De Hobbit SC Velp TTV Spil TTV Lido TTV NOM Paasberg S&O PTT Arnhem A.P.N.S.A TTV Nom min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren min. één wedstrijdverloren De dames bezetten in klasse 4 de voorlaatste plaats met 59 gewonnen sets uit 18 wedstrijden. Ook zij hebben gevochten voor wat ze waard waren en hadden natuurlijk gehoopt hoger in het klassement te eindigen maar helaas. Volgend seizoen zijn er weer nieuwe kansen en we hopen maar dat de balletjes eens een keer gunstig vallen voor de dames. De eerste wedstrijden zijn altijd belangrijk want worden die verloren is het moeilijk deze verliespunten weer in te lopen. Hieronder ook voor de dames de persoonlijke standen aan het eind van een zwaar seizoen. Ook zij kunnen zich na een rustperiode weer voorbereiden op een nieuw en waarschijnlijk weer zwaar seizoen 2010/2011. Spelersn Naam Vereniging Voor Tegen Perc. Rankinden Wedstrij- Klas r Degen A.P.N.S.A % van de Ark A.P.N.S.A % Rodermond A.P.N.S.A % Beenen A.P.N.S.A %

27 NVBS Programmaoverzicht NVBS afdeling Oost September Meebrengavond Deze avond kunt u uw dia s of films presenteren. We gaan uit van één slee per presentator zodat iedereen aan bod kan komen. Voor iedereen ( i.v.m. sluiting Uithoek vindt bovenstaande geen doorgang) 8 Oktober Treinveerdiensten in Europa Diapresentatie met een vijftiental Europese treinveerdiensten vanaf 1972 Presentatie: John Krijgsman 3 November Rondom Arnhem Een overzicht van het eerste Arnhemse station (1845) tot aan het laatste,inmiddels zevende, nog te bouwen station. De perikelen rond de aanleg van de spoorlijnen in 1845 en 1865 en de verhuizing van het goederenstation. Presentatie: Otto Dijkstra 1 December Tramcarrousel door Europa Een diaprogramma waarmee we kris kras door Europa gaan Presentatie: Ab Stoeltje Alle presentaties vinden plaats in het ontspanningsgebouw De Uithoek Aanvang uur - Zaal open uur Toegangsprijs 2.00

28 HERKENT U DIT NOG? Seinbrug Arnhem Boven een seinbrug met armseinen die elektrisch of mechanisch werden bediend. Nadeel van deze seinen, veel slijtage en slecht te zien bij mist. In 1875 werd een begin gemaakt met het blokstelsel waardoor het werd verdeeld in blokken. Zolang er zich een trein in het blok bevond kon aan het begin van het blok het sein niet worden bediend. Vanaf 1926 begon men met het isoleren van de spoorstaven waarmee het automatiseren van het blokstelsel begon. Vanaf 1954 is men begonnen met het invoeren van lichtseinen. Seinhuis Westzijde Armsein station Utrecht Het seinhuis aan de westzijde van station Arnhem Het nog steeds in dienst zijnde armsein op station Utrecht GE

29 DE UITHOEK GESLOTEN Zoals u weet vinden er op en rond het station van Arnhem werkzaamheden plaats die tot overlast kunnen lijden. Ook de westzijde van Arnhem blijft hiervan niet verschoont. Omdat er een achterstand is ontstaan met de werkzaamheden i.v.m. de weersomstandigheden, zal er de komende tijd niet alleen overdag maar ook s avonds en s nachts zal worden gewerkt. Om de veiligheid van de leden te kunnen garanderen heeft het bestuur besloten tot een algehele sluiting van het ontspanningsgebouw voor de duur van drie maanden. In de periode 1 juni t/m 5 september zal De Uithoek dan ook gesloten zijn. Vanaf maandag 6 september bent u dan weer van harte welkom. In verband met deze sluiting zullen er ook geen midzomercompetities worden gehouden. Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie. GEEN TREINVERKEER Vanaf het weekend na de Nijmeegse vierdaagse zal het treinverkeer aan de westzijde worden stilgelegd voor een periode van zes weken. Dit betekent dat station Arnhem vanaf Utrecht, Nijmegen en Tiel per trein niet bereikbaar zal zijn. Vanaf de oostkant, Zevenaar en Zutphen, zal station Arnhem wel bereikbaar blijven. De periode zal zijn van 24 juli t/m 31 augustus. Bij geen vertragingen zal Arnhem in september weer bereikbaar zijn. BEREIKBAARHEID WEBSITE Er komen regelmatig signalen binnen dat de website niet of moeilijk te bereiken is. Dit is natuurlijk lastig en niet de bedoeling. Ik ben natuurlijk op onderzoek uitgegaan en gebleken is (althans zo is mij verteld) dat everyoneweb bezig is met onderhoud en aanpassing van de webserver hetgeen wel eens tot overlast kan leiden. Als ze er mee bezig zijn kan het wel eens gebeuren dat de server niet bereikbaar is. Mocht u zoiets overkomen raak dan niet in paniek maar bewaar uw geduld en probeer het later nog eens. In ieder geval vraag ik u om niet de moed te laten zakken en dat dit geen reden zal zijn om de site niet meer te bezoeken.

30 BOWLEN Hallo bowlers, Zoals bekend (neem ik aan) spelen we op basis van handicap. Dit betekent dat we in competitieverband op ongeveer dezelfde voet kunnen bowlen. De minder goed presterende bowlers krijgen een puntenbijtelling op basis van hun gemiddelde score. Berekeningswijze: We nemen het gemiddelde van de laatste twaalf gespeelde games. Bij beginners wordt dit per gespeelde avond berekend tot ook bij hen de twaalf is bereikt. Het gemiddelde wordt afgetrokken van 190 en 70% daarvan geldt als handicap met een maximum van 60 punten. Waarom leg ik dit nu nog een keertje uit? Enerzijds voor de nieuwe leden en anderzijds omdat Theo Ragas vroeg of ik bij de scores niet eens de handicap kon vermelden, wat ik bij deze heb gedaan. (zie de scorelijst) De laatste speelavond werd op baan 7 gespeeld met 7 leden. Deze konden niet de volledige tweede game uitspelen en kwamen tot 7 beurten. Ik weet niet wat de officiële spelregels hiervan zeggen maar ik heb hier het volgende mee gedaan. De uitslag na de gespeelde beurten gedeeld door 7 en vermenigvuldigd met 10, zodat ik toch voor twee games de scores in kon vullen. Door deze correctie kunnen deze betrokkenen niet meer in aanmerking komen voor een van de periodeof seizoen prijzen. Protesten tegen deze handelwijze kunnen tot één week na ontvangst van deze uitnodiging aan mij worden doorgegeven. Bijzonder verrichtingen: Spreiding: Hier weer een tweetal heren, waaronder de wereldkampioen. Allereerst Theo Ragas pins. En dan de grootste spreiding van in ieder geval het seizoen, maar ik denk ook veel verder. Almar de Vries van 87 pins in de eerste naar 185 in de tweede game. Gelijkmatige score: Niemand Tweehonderd game: Niemand Persoonlijk record: Niemand Standaardzin: U weet, we kunnen nog altijd uitbreiding van leden gebruiken, dus blijf zoeken. Dan kunnen we het aantal banen ook weer uitbreiden.

31 BOWLINGSTAND APRIL A.P.N.S.A Dames Speelavonden 2e Periode Seizoen 2009/ e 6 e 7 e 8 e Gemiddeld Gem. Hoogste Periode Hcp 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Totaal met Hcp Game Gemiddeld 1 A. Vernes ,50 125, , I. Ragas ,17 129, , M. de Winter ,00 135, , M.A.G. Kanon ,50 115, , W. Bronkhorst ,33 136, , G. Aalderink ,25 117, , M. de Beijer ,83 115, , A. Smit ,50 107, , B. de Vries ,25 95, , M. Hokke ,00 94, , Anneke Smit ,50 85, , R. Hansen ,17 81, , M. Naaktgeboren ,00 74, , Ida de Vries ,50 56, , A.C. Versteeg ,00 0, , T. Anwar ,00 0, , H. v Rooij ,00 0, , W. v Egmond ,00 0, , L. Kolks ,00 0, , N. Middelhuis ,00 0, ,00 60 Heren 5 e 6 e 7 e 8 e Gemiddeld Gem. Hoogste Periode Hcp 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Totaal met Hcp Game Gemiddeld 1 J. Bronkhorst ,67 169, , Th. Ragas ,17 139, , B. Gamelkoorn ,6 175,43 132, , R. Willemsen ,83 138, , M.A. Vernes ,50 115, , S. Hokke ,00 126, , H.G. de Vries ,25 101, , W. Smit ,67 111, , R. Kanon ,67 109, , J. Lankwaarden ,50 102, , A. Schouten ,83 98, , A. de Vries ,17 117, , R. Wybenga ,50 107, , H. v/d Bosch ,83 85, , H. Versteeg ,00 70, , J. de Bont ,67 58, , J. Smit ,00 0, , J. v/d Tuin ,00 0, ,00 50 Hoogste game vanaf seizoen 1989/1990 Opmerkingen/vragen: Martin Vernes

32 A.P.N.S.A BOWLINGSTAND MEI Dames Speelavonden 2e Periode Seizoen 2009/ e 6 e 7 e 8 e Gemiddeld Gem. Hoogste Periode Hcp 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Totaal met Hcp Game Gemiddeld 1 A. Vernes ,38 121, , G. Aalderink ,83 124, , I. Ragas ,17 129, , M. de Winter ,00 135, , M.A.G. Kanon ,88 112, , W. Bronkhorst ,75 131, , A. Smit ,25 108, , M. de Beijer ,83 115, , B. de Vries ,17 99, , M. Hokke ,00 94, , R. Hansen ,00 81, , M. Naaktgeboren ,00 81, , Ida de Vries ,50 56, , Anneke Smit ,50 85, , A.C. Versteeg ,00 0, , T. Anwar ,00 0, , H. v Rooij ,00 0, , W. v Egmond ,00 0, , L. Kolks ,00 0, , N. Middelhuis ,00 0, ,00 60 Heren 5 e 6 e 7 e 8 e Gemiddeld Gem. Hoogste Periode Hcp 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Totaal met Hcp Game Gemiddeld 1 J. Bronkhorst ,13 170, , M.A. Vernes ,75 124, , R. Willemsen ,38 140, , Th. Ragas ,17 139, , B. Gamelkoorn ,6 175,43 132, , A. de Vries ,00 123, , R. Kanon ,38 112, , S. Hokke ,00 126, , W. Smit ,67 111, , H.G. de Vries ,17 99, , J. Lankwarden ,00 100, , A. Schouten ,83 98, , R. Wybenga ,13 103, , H. v/d Bosch ,75 84, , H. Versteeg ,00 70, , J. de Bont ,67 58, , J. Smit ,00 0, , J. v/d Tuin ,00 0, ,00 50 Hoogste game vanaf seizoen 1989/1990 Opmerkingen/vragen: Martin Vernes

33 EINDSTAND BOWLEN Ranglijst seizoen 2009/2010 Gemiddelde met handicap som 6 beste gem 6 beste 1 W. Bronkhorst ,42 2 A. Vernes ,25 3 M. de Winter ,92 4 G. Aalderink ,83 5 Marga de Beijer ,67 6 A. Smit ,08 7 B. de Vries ,00 8 R. Hansen ,50 9 M. Hokke ,33 10 M. Naaktgeboren ,50 11 M.A.G. Kanon ,25 12 I. Ragas ,83 13 A.C. Versteeg ,58 14 Anneke Smit ,08 15 Ida de Vries ,83 16 W. v Egmond ,00 17 T. Anwar ,00 18 H. v Rooij ,00 19 N. Middelhuis ,00 20 L. Kolks ,00 21 N. Middelhuis ,00 1 J. Bronkhorst ,08 2 A. de Vries ,08 3 R. Willemsen ,25 4 M.A. Vernes ,83 5 S. Hokke ,92 6 R. Wijbenga ,75 7 W. Smit ,25 8 H.G. de Vries ,83 9 R. Kanon ,50 10 H. v/d Bosch ,58 11 H. Versteeg ,17 12 Th. Ragas ,50 13 B. Gamelkoorn , ,6 116,22 14 J. Lankwarden ,50 15 A. Schouten ,42 16 J. de Bont ,33 17 J. Smit ,00 18 J. v/d Tuin ,00

SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM

SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM Noordelijke Parallelweg 150 JAARGANG 3 UITGAVE 1 MAART 2010 Ontspanningsgebouw De Uithoek APNSA Indien onbestelbaar gaarne retour aan Penningmeester APNSA S.Groeneweglaan

Nadere informatie

Noordelijke Parallelweg 150

Noordelijke Parallelweg 150 SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM Noordelijke Parallelweg 150 JAARGANG 3 UITGAVE 4 DECEMBER 2010 ALGEMENE PERSONEELSVERENIGING NEDERLANDSE SPOORWEGEN ARNHEM OPGERICHT 1947 Indien onbestelbaar gaarne

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Noordelijke Parallelweg 150

Noordelijke Parallelweg 150 SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING ARNHEM Noordelijke Parallelweg 150 JAARGANG 6 UITGAVE 1 FEBRUARI 2013 ALGEMENE PERSONEELSVERENIGING NEDERLANDSE SPOORWEGEN ARNHEM OPGERICHT 1947 Indien onbestelbaar gaarne

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar 2013 ten behoeve

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Colofon. Adres APNSA. Van de redactie. Sport en Ontspanningsvereniging APNSA. Noordelijke Parallelweg 150 6813 DG Arnhem.

Colofon. Adres APNSA. Van de redactie. Sport en Ontspanningsvereniging APNSA. Noordelijke Parallelweg 150 6813 DG Arnhem. Adres APNSA Sport en Ontspanningsvereniging APNSA Noordelijke Parallelweg 150 6813 DG Arnhem Tel: 026-3716565 Bankrekening: NL46RABO0138470510 E-mail: apnsa@kpnmail.nl Website: www.apnsa-arnhem.nl 4 Bestuur

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 van Vereniging Toonkunst Nederland te Amsterdam mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Samenstelling bestuur 3 3. Voorwoord penningmeester 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat

jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat 1 Leden / 64.667 66.215-1.548 2 Tennisenzo - Website 1.335 2.110-775 9 Toss 0 951-951 10 Commissies 0 416-416 11 Bestuur 0 471-471 12 Overig 851 1.445-594 3

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober Hoofdstuk 3 Veranderingen op de balans 57 Op 5 oktober zit Fred weer achter de computer. Hij ziet bij het internetbankieren dat een nog openstaande rekening van 750,- aan de leverancier betaald is. De

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Begrotingsoverleg 2014

Begrotingsoverleg 2014 Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Handelsregister: Alkmaar 40.63.48.67 MBSOV Contactpersoon A. Krijgsman Secretaris MBSOV T. 0223-652106 Mob: 06-53728712 Email: Angela2508@gmail.com Begrotingsoverleg

Nadere informatie

LEDENVERGADERING 2004.

LEDENVERGADERING 2004. Windesheim, 25 november 2004 LEDENVERGADERING 2004. Aanwezig: 5 bestuursleden + 33 leden Afwezig met kennisgeving: Leden: Erik Bredewold, Rein van Lohuizen, André Frijlink en Freddy Biesemaat 1. OPENING:

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

de Coöperatie expert

de Coöperatie expert Handleiding Spreadsheet Coöperatieadministratie Inleiding Samenwerken in een ondernemerscoöperatie gaat vooral om het doen van projecten. Per project zijn de opbrengsten, kosten en eventuele winstinhoudingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 JAARREKENING 2014 Volle Evangelie Gemeente BETH " BETH SHALOM SHALOM " Maasstraat 2 7442 EJ Nijverdal Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Brief oudsten en diakenen team 3 2. Balans activa

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 VOORWOORD 4 JAARVERGADERING 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 BILJARTEN OPROEP 9 JUBILEUMFEEST 10 KAARTAVOND 12 ADRESSEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 2 4 Administratie 3 5 Bespreking van de restultaten 3 6 Grondslagen voorde

Nadere informatie

Spelregels Lokale Flipper Competitie (LFC)

Spelregels Lokale Flipper Competitie (LFC) 2015 Spelregels Lokale Flipper Competitie (LFC) NEDERLANDSE FLIPPER VERENIGING (NFV) JEROEN DEKKER INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1.0 De algemene spelregels van de LFC... 2 2.0 Verschillende type poules...

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

Begin Balans 1 januari 2008

Begin Balans 1 januari 2008 BAM: Balans opgave 1.2 Pagina 1 van 6 Begin Balans 1 januari 2008 350.000 207.750 15.000 25.000 175.000 25.000 65.000 15.000 4.000 1.250 12.500 2.500 449.000 449.000 Opdracht 1. Op 15 januiari wordt een

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie.

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie. Besluitenlijst Jeu de Boules Onderdelen : Jeu de Boules regels Hoge Schuts-Regels Maasland 1. Bij het Jeu de Boules wedstrijden tijdens de kringdag worden de regels van Maasland en van de Gildenkring Hoge

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

7.10 LEDENADMINISTRATIE. Geldig tot: december 2016. Functionaris Naam Paraaf. Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Ledenadministrateur Els Huijvenaar wg

7.10 LEDENADMINISTRATIE. Geldig tot: december 2016. Functionaris Naam Paraaf. Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Ledenadministrateur Els Huijvenaar wg Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Bowlingvereniging Tholen

Bowlingvereniging Tholen Nieuwsbrief Bowlingvereniging Tholen bowlingverenigingtholen@gmail.com www.bowlingverenigingtholen.nl Beste lezers, Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van Bowlingvereniging Tholen. Inmiddels

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Balans RV & PC Lelyruiters Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Container p.m. Eigen vermogen 11.459,69 Kas 1.101,85 Crediteuren 691,30 Rabo Betaalrekening 5.813,23 ING Betaalrekening 400,39

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015

Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015 Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Cijfers 2013 (derde concept) 3 april 2014

Cijfers 2013 (derde concept) 3 april 2014 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 2011 2012 2012 2013 2.013 OMZET Contributies 137.761 139.050 136.590 138.250 134.807 Kantine 26.900 22.000 12.618 12.000 16.002 Reclame en advertenties

Nadere informatie