STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren"

Transcriptie

1 Met inlogcode voor tools & modelformulieren STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende en jonge ondernemer MET STARTERSVOUCHERS EN KORTINGEN ACHTERAAN!

2 STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende en jonge ondernemer

3 2 De Startersgids De Startersgids De basis voor elke startende en jonge ondernemer Editie 2015 Vormgeving: Het Geel Punt (www.hetgeelpunt.be) Coverontwerp: Wils & Peeters Druk: Albe De Coker Redactie: Filip Horemans, Michiel Verhamme, Jürgen Van de Voorde, Julie Pieters, Johan Bortier, Gilles Vandorpe, Kristof Willekens, Koen Cabooter, Lieven Cloots, Piet Vanden Abeele, Flanders DC, Simon Gryspeert, Zenito, Mien Gillis, Joris Renard, Annemarie Van de Walle Eindredactie: Filip Horemans 2015 v.u. UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever.

4 3 Voorwoord Een gps voor (startende) zelfstandige ondernemers en vrije beroepen U heeft de nieuwe De Startersgids in handen. Een goede investering voor al wie eraan denkt zelfstandig te worden, een eigen zaak op te starten én voor alle (jonge) ondernemers en vrije beroepen. Een eigen bedrijf starten en runnen blijft inderdaad een hele uitdaging. Als het lukt, een fantastische zaak. Daarom moeten we er alles aan doen om een goede start te maken en om onze bedrijven toekomstperspectieven te geven. Dat heeft op de eerste plaats te maken met een gezonde, gedreven maar toch weloverwogen ondernemende spirit en met de juiste mentaliteit. Akkoord, deels is dat een gave, een talent, en men moet er met veel goesting aan beginnen. Maar dat volstaat tegenwoordig niet. Een eigen zaak starten en uitbouwen vraagt ook snelle, betrouwbare informatie, vorming en bijscholing, betaalbare adviseurs, rekeningen die kloppen, planning en product-, markt- en klantenkennis. Een goede ondernemer, man of vrouw, is noodgedwongen een duizendpoot, zich evenwel bewust niet alles zelf te kunnen en te weten. Daarom wil deze uitgave op de eerste plaats een handige, vlotte gids zijn in de doolhof op weg naar de eigen zaak. Het is bewust geschreven in mensentaal, klaar en duidelijk, overzichtelijk, kortom geen lees-, maar een doe-boek, een wegwijs, een gps. Daartoe is beroep gedaan op auteurs vertrouwd met de dagelijkse praktijk van (startende) zelfstandigen, KMO s en vrije beroepen. Onder meer de adviseurs van UNIZO Startersservice waren een sterke inspiratie voor deze handige gids. Deze Startersgids is een leidraad. Vanzelfsprekend is persoonlijk advies op maat een verdere, noodzakelijke aanvulling. Een erkend accountant of boekhouder mag uiteraard niet ontbreken. Bovendien kan iedere starter terecht bij UNIZO - Startersservice, en bij de UNIZO Ondernemerslijn. Want goed begonnen is half gewonnen. Veel succes! Karel Van Eetvelt Gedelegeerd bestuurder UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers

5 4 De Startersgids Inhoudstafel Thema 1 11 Een zaak starten is een hele onderneming! Wat zijn de minimumvoorwaarden voor uw succes? 13 Heeft u er grondig en lang genoeg over nagedacht? 13 Welke do s and dont s neemt u maar beter in acht? Bent u uit het juiste hout gesneden? 17 Hoe gaat u de zelfconfrontatie aan? 18 Uw zelfconfrontatie 18 Wat zijn uw sterke en zwakke punten als kandidaat-ondernemer? 22 Welke tips en adviezen neemt u best ter harte? 23 Hoe schaaft u uw ondernemersvaardigheden bij? 23 Thema 2 29 Uw ondernemingsplan 2.1 Een ondernemingsplan opstellen. Hoe begint u daar aan? 31 Hoe stelt u zichzelf en uw bedrijf overtuigend voor? 32 Krijgt u dat mooie ondernemersidee op papier? 32 Hoe schat u de vraag naar uw product of dienst en de concurrentie in? 33 Welke bedrijfsmissie, -visie en -strategie heeft u voor ogen? 38 Heeft u al een marketingplan? 39 Welk prijsbeleid gaat u voeren? 42 Hoe gaat u die droom financieren en wat denkt u te kunnen verdienen? 46 Gaat het lukken? 51 Thema 3 53 Welke financiering en steunmaatregelen voor uw bedrijf? 3.1 Hoe financiert u de start van uw zaak? 55 Wat zijn uw financieringsbehoeften? 55 Met welke financieringsbronnen moet u het doen? 58 Hoe krijgt u dat geld van de bank? Voor welke steunmaatregelen komt u in aanmerking? 68 De achtergestelde leningen via het Participatiefonds 68 De Waarborglening van de Vlaamse overheid 72 De Waarborglening van de Brusselse overheid 72 De Winwinlening 73 De investeringsaftrek 73 De notionele interestaftrek 76 Het behoud van recht op werkloosheidsuitkering 76 Subsidies voor opleiding en advies 77 Steun bij aanwerving 78 Opleidingscheques voor werknemers 79 Innovatiesteun 80 Investeringssteun in het Brussels Gewest 81 Steun bij internationaal ondernemen 82 Provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen 82 Thema 4 83 Startersvoorwaarden, formaliteiten en vergunningen 4.1 Wie mag een zaak beginnen? 85 Welke beroepen zijn onverenigbaar met die van ondernemer? 85 Wie is wettelijk onbekwaam een bedrijf te runnen? 85 Mag u als gefailleerde ondernemer opnieuw beginnen? 85 Mag u als buitenlander een zaak starten? 86 Moet u toestemming aan uw echtgeno(o) t(e) vragen? Wat bepaalt de vestigingswetgeving? 87 Beschikt u over de nodige basiskennis bedrijfsbeheer? 87 Wie kan het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer leveren? 88 Hoe kan u het bewijs van kennis bedrijfsbeheer leveren? 88 Verplichte beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen? 89 Wie kan het bewijs van beroepskennis leveren? 90 Zijn er vrijstellingen? Welke startersformaliteiten moet u vervullen? 91 Openen van een zichtrekening 91 Voorafgaande vergunningen 91 Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 92 Activeren BTW-hoedanigheid 92

6 Inhoudstafel 5 Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten 93 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 93 Aansluiten bij een ziekenfonds 93 Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen 93 Thema 5 95 Uw sociaal statuut en verzekeringen 5.1 Uw sociaal statuut en dat van uw partner. Hoe beschermt u zich optimaal? 97 Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? 97 Hoe sluit u zich aan? 98 Wanneer kan (moet) u zich aansluiten? 98 Welke bijdrage moet u betalen? 98 Wat krijgt u in ruil voor uw bijdragen? 104 Welke aanvullende sociale verzekeringen bieden extra bescherming? Verzekeringen. Hoe dekt u zich optimaal in tegen bedrijfsrisico s? 115 De Brandverzekering 115 De verzekering Bedrijfsschade 116 De verzekering Machinebreuk 116 De verzekering Alle risico s 116 De verzekering Motorvoertuigen 117 Aansprakelijkheidsrisico s 117 De verzekering Rechtsbijstand 119 Thema Welke juridische vorm voor uw onderneming? 6.1 Een handelszaak of een vennootschap. Wat kiest u (het best)? 123 Wat is een handelszaak precies? 123 Wat zijn de voordelen van een handelszaak? 124 Wat zijn de nadelen van een handelszaak? 124 Hoe zit het met de BTW en uw handelszaak? Hoe kiest u de meest aangewezen vennootschapsvorm? 128 Wat is een vennootschap precies? 128 Wat zijn de voordelen van een vennootschap? 128 Wat zijn de nadelen van een vennootschap? 130 Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw zaak? 130 Conclusie 135 Thema Uw boekhouding en facturen 7.1 Welke boekhoudverplichtingen heeft u? 139 Komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde boekhouding? 139 Of wordt het toch een volledige, dubbele boekhouding? 139 Wat houdt de vereenvoudigde boekhouding concreet in? 140 Wat komt er allemaal bij de volledige boekhouding kijken? Een succesvolle relatie met uw boekhouder. Wat is het geheim? 147 Hoe herkent u een betrouwbare boekhouder, een accountant of bedrijfsrevisor? 147 Wat verwacht u zelf van uw boekhouder? 148 Is uw boekhouder als vertrouwenspersoon voldoende bereikbaar? 148 Geeft uw boekhouder de nodige uitleg en adviezen? 148 Hoeveel kost een boekhouder? 148 Hoe betaalt u aan uw boekhouder? 149 Levert u uw documenten tijdig en verzorgd aan? 149 Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw boekhouding? 150 Hoe kiest u de ideale boekhouder? Factureren en gefactureerd worden. Hoe gaat dat in de praktijk? 151 Wanneer is factureren verplicht? 151 Hoe snel moet u factureren? 152 Wat moet er op de factuur staan? 152 In welke taal moet de factuur worden opgesteld? 154 In hoeveel exemplaren moet u de factuur opmaken? 154 Hoe lang moet u de facturen bewaren? 154 Mag u facturatiekosten aanrekenen? 154 Wat kan u wettelijk met facturen bewijzen? 154 Oeps, een fout! Mag u die factuur nog corrigeren? 156 Wanneer verjaart uw factuur? 157 Elektronisch factureren, hoe werkt dat? Hoe krijgt u die facturen op tijd betaald? 158 Wat kan u doen voor het aangaan van de overeenkomst? 158 Wat kan u doen tijdens de overeenkomst? 159 Wat kan u doen na de overeenkomst? 159

7 6 De Startersgids Thema BTW en belastingen 8.1 BTW-regels en -verplichtingen. Waarmee moet u rekening houden? 163 Welke BTW-administratie moet u voeren? 163 Welke BTW-tarieven moet u toepassen? 164 Waarop wordt de BTW berekend (Maatstaf van Heffing)? 165 Waarvoor geldt de BTW-aftrekregeling niet of slechts beperkt? 166 Welke BTW-regeling geldt in de bouw? 167 Wat houdt de BTW-listing precies in? 167 Welke BTW-regels bij internationaal zaken doen? Wat met uw belastingaangifte? En is de vennootschapsbelasting altijd interessanter? 170 Waarom is een correcte belastingaangifte zo belangrijk? 170 Met welke middelen mag de fiscus u controleren? 171 Welke sancties kan de fiscus opleggen? 172 Wat valt er onder de personenbelasting? 173 Met welke belastingtarieven en -regels moet u rekening houden? 178 Met welke fiscale maatregelen moet u rekening houden? 179 Wat met de meewerkende echtgeno(o)t(e)? 181 Welke investeringen mag u aftrekken? 182 Hoe kan u bepaalde aankopen afschrijven? 182 Hoeveel moet u concreet betalen? 182 Is een vennootschap fiscaal interessanter? 184 Thema Milieu en ruimtelijke ordening 9.1 Heeft u de nodige stedenbouwkundige vergunningen? 189 Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning vereist? 189 Welke procedure moet u doorlopen? 189 Hoe lang blijft uw stedenbouwkundige vergunning geldig? 190 Stroken uw dromen wel met de bestemmingsplannen? 191 Wat als uw (of het over te nemen) bedrijf zonevreemd is? Heeft u een milieuvergunning nodig? 192 Hoe vraagt u een milieuvergunning aan? 193 Met welke beslissingstermijnen moet u rekening houden? 193 Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? 193 Wat houdt de koppeling tussen de milieuen stedenbouwkundige vergunning precies in? Waar naartoe met uw afvalstoffen? 196 Wat te doen met uw afvalstoffen? 196 Welke meldingsplicht voor afvalstoffen? 197 Moet u een afvalstoffenregister bijhouden? 198 (Hoe) moet u uw afval sorteren? Terugnameplicht van verpakkingsafval? 199 (Wanneer) bent u verpakkingsverantwoordelijke? 199 Wat houdt de terugnameplicht concreet in? 199 Hoe zit dat met uw informatieplicht en preventieplan? Een bodemattest en bodemonderzoek...zijn ze nodig voor uw bedrijf? 202 Een bodemattest voor uw bedrijf? 202 (Wanneer) een verplicht bodemonderzoek? Milieuzorg in de praktijk, hoe begint u er aan? 205 Stel een milieudossier samen 205 Gebruik een milieukalender 260 Sleutel aan de pijnpunten 208 Doe beroep op de ecologiepremie 208 Thema Handelshuur 10.1 Hoe stelt u uw huurcontract veilig? 213 Is een handelshuur altijd voor negen jaar? 213 Wat als u voor langer dan negen jaar wil huren? 213 Volstaat het een handelshuurhernieuwing aangetekend aan te vragen? 214 Wat als men u als huurder in het pand laat blijven, na een niet correct aangevraagde of geweigerde huurhernieuwing? 214 Is het mogelijk een winkel te huren zonder handelshuurcontract? 214 Kan u altijd de huur opzeggen, als u een andere huurder vindt? 215 In hoeverre kan de huurprijs worden aangepast? 215 Wat zijn uw rechten als het pand wordt verkocht? 215 Moet de nieuwe eigenaar die opzegt altijd schadevergoeding betalen? Hoe wordt de huurindex berekend? 217 Hoe wordt de huurprijs concreet geïndexeerd? 217 Waar vindt u de laatste indexcijfers? 218

8 Inhoudstafel 7 Thema Handelsreglementering 11.1 Welke spelregels gelden bij verkoop aan consumenten? 223 Waar moet u op letten bij de informatie die u vertrekt? 223 Welke etiketteringsregels moet u respecteren? 224 Wat zegt de wet over de prijsaanduiding? 224 Hoe moet u omgaan met prijsverminderingen? 225 Wat mag wel en niet tijdens de sperperiode? 226 Wat mag wel en niet tijdens de solden? 226 Hoe zit dat met uitverkopen? 226 (Wanneer) is verkopen met verlies toegelaten? 226 Welke spelregels gelden bij koppelverkoop? 227 Hoe gaat u om met kortingsbonnen en geschenkcheques? 227 Hoe voert u correct (vergelijkende) reclame? 228 Aan welke garantieregels moet u zich houden? 228 Welke openingsuren en sluitingsdagen moet u hanteren? 229 Welke sancties riskeert u bij overtreding van de handelswetgeving? 230 Waar moet u rekening mee houden bij e-commerce? 231 Thema Personeelsbeleid in uw zaak 12.1 Personeel zoeken en vinden, hoe begint u er aan? 239 Welke aanwervingskanalen gebruiken? 239 Welke diensten biedt de VDAB? Uw eerste werknemer aanwerven, hoe werkt dat? 242 Wordt het een arbeider, een bediende, een leerjongere,...? 242 Hoeveel uren mag uw werknemer werken? 243 Hoeveel kost die werknemer u? 243 Hoeveel betaalde vakantie- en feestdagen? 244 Welke loonkostvermindering kan u krijgen? 244 Met welke bijkomende kosten moet u rekening houden? 245 Welke startformaliteiten als werkgever? 245 Wat als uw werknemer ziek wordt of een ongeval heeft? 245 Waar aan denken de eerste werkdag? Hoe uw personeel motiveren? 248 Hoe voert u een gesprek onder vier ogen? 248 Hoe voert u een gesprek met uw team? 249 Thema Samen sterker als ondernemer of vrije beroeper? 13.1 Commerciële samenwerkingsvormen. Iets voor u? 255 Krijgt u voldoende informatie? 255 Hoe lang loopt het contract en wat is de opzegtermijn? 256 Is het contract overdraagbaar? 256 Welke exclusiviteitsgaranties krijgt u? 256 Hoeveel zelfstandigheid houdt u nog over? 256 Hoeveel kost het contract? 257 Welke omzet- en afnameverplichting heeft u? 257 Hoe zit dat met het voorkooprecht, de eventuele aankoopoptie en de waardebepaling van het handelsfonds? 257 Is er een niet-concurrentiebeding? 257 Kan het contract eenzijdig worden ontbonden? Associëren als vrije beroeper. Waarom (niet) en hoe? 263 Stap 1: Is associëren wel iets voor u? 263 Stap 2: Zoek partners en overtuig hen 264 Stap 3: Voorkom onaangename verrassingen 264 Stap 4: Maak een businessplan 264 Stap 5: Betrek alle belanghebbenden 264 Stap 6: Maak afspraken en regels voor een duurzame samenwerking 265 Stap 7: Stel een associatiecontract op 266 Stap 8: Start met de samenwerking 266 Stap 9: Integreer systemen en processen 266 Stap 10: Evalueer en pas aan waar nodig 266

9 8 De Startersgids Thema Starten door overname 14.1 Een zaak overnemen, hoe pakt u dat aan? 269 Hoeveel is die zaak waard? 269 Welke financiering en belastingen? 270 Zijn er nog sociale schulden? 270 Wat met de overname van het personeel? 270 Beschikt u over nodige kennis bedrijfsbeheer? 271 Zijn alle vergunningen in orde? 271 Hoe verloopt de overname? 272 Wat komt er in het overnamecontract? 273 Wat bij de overname van een winkel? 273 Wat met het onroerend goed? 274 Een vennootschap overnemen, hoe gaat dat? 274 Thema Internationaal ondernemen 15.1 Waarom internationaal ondernemen? 278 Welke kansen biedt internationaal ondernemen? 278 Welke extra risico s neemt u over de grens? 278 Waar kan u terecht voor bijkomende info en advies? Exporteren, hoe pakt u dat succesvol aan? 281 Welke mogelijke obstakels liggen er op uw weg? 281 Welke rol wil u als exporteur spelen? 283 Welke BTW- en douanedocumenten? 284 Welke BTW-regeling bij export? 284 Wat is een EORI-nummer? 284 Wat met invoerrechten in het land waarnaar u exporteert? 285 Wat met goederen die u slechts tijdelijk exporteert (beurzen, )? 285 Welke transportdocumenten moet u gebruiken? 285 Hoe berekent u de juiste exportprijs? 286 Hoe raakt u veilig internationaal betaald? 286 Komt u in aanmerking voor exportsteun? Importeren, hoe pakt u dat succesvol aan? 290 Zijn er valkuilen? 290 Welke rol wil u als importeur spelen? 290 Bestaan er invoerbeperkingen? 291 Wat met de import van voedingswaren? 291 Hoe vindt u de juiste leverancier? 291 Wat zet u in uw offerteaanvraag? 292 Hoe maakt u sluitende leveringsafspraken? 292 Hoe kiest u het meest aangewezen transportmiddel? 294 Welke douaneformaliteiten moet u vervullen? 295 Hoe zit dat met de BTW op import? 295 Moet u invoerrechten betalen? 295 Hoe kan u veilig internationaal betalen? 295 Klopt uw kostprijsberekening nog wel? 296 Met welke product(veiligheids)normen moet u rekening houden? 296 Thema Creativiteit en innovatie in uw onderneming 16.1 Wat is het geheim van creatief innoveren? 301 Waarom is creativiteit noodzakelijk? 301 Wat is creativiteit en innovatie? 302 Creativiteit, hoe doet u dat? 303 Wanneer moet u creatief zijn? 307 Thema De naam van uw zaak en uw intellectuele eigendom beschermen 17.1 Hoe scoren met uw handels- en vennootschapsnaam? 311 Hoe kiest u de ideale handelsnaam? 311 Waarop letten bij de keuze van uw vennootschapsnaam? Hoe krijgt u bescherming als merk? 313 (Moet u) uw handelsnaam deponeren als merk? 313 Hoe vraagt u uw merkbescherming in de Benelux aan? 313 Hoeveel gaat die Beneluxmerkbescherming u kosten? 314 Hoe vraagt u uw merkbescherming in Europa en de wereld? 314 Hoeveel gaat die Europese of internationale merkbescherming u kosten? 315 (Hoe) kan u ook ideeën als merk beschermen? 315

10 Inhoudstafel Een patent of octrooi als bescherming tegen namaak? 316 Wat is een patent of octrooi? 316 Wat zijn de voorwaarden om een patent of octrooi te krijgen? 316 Een octrooi aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk? 317 Hoeveel kost een octrooi? Auteursrechten innen en zelf betalen. Hoe werkt dat? 318 Wanneer kan u aanspraak maken op auteursrechten? 318 Uw auteursrechten doen gelden, hoe gaat dat in zijn werk? 319 Hoe lang gelden uw auteursrechten en die van anderen? 320 Zijn die auteursrechten voor u of voor uw werknemer? 320 Wat met auteursrechten bij werken op bestelling? 320 Mag u gratis foto s en teksten plukken van het internet? 320 (Aan wie) moet u betalen voor muziek in uw zaak? 321 Auteursrechten betalen voor fotokopies? 322 Thema Verkoop, reclame en marketing 18.1 Reclame en promotie 325 Hoe creëert u (gratis) mond-aanmondreclame? 325 Welke andere gratis promotiekanalen kan u benutten? 326 Hoe scoort u met uw buitenreclame? 326 Uw (winkel)interieur als promotiekanaal? 328 Staat er al reclame op uw voertuigen? 329 Een opendeurdag, hoe pakt u dat aan? 329 Adverteren in bladen en kranten interessant? 330 Hoe succesvol online adverteren? 331 Reclame op (regionale) radio en tv interessant? 332 Hoe schrijft u een direct mailing die werkt? 332 Heeft sponsoring zin? Verkoop en verkooptechnieken 336 Hoe voert u een doeltreffend verkoopgesprek? 336 Verkopen aan de telefoon, hoe werkt dat? 338 Wat als het fout loopt? Hoe kalmeert u boze klanten? Een eigen website als verkoopen promotiekanaal 341 Uw website starten, hoe begint u er aan? 341 Hoe vinden uw klanten uw website op Google? 342 Hoe ontwerpt u een e-commerce-site? 343 Hoe blijft u meester van uw website? 345 Wat zegt de wet over uw webshop? Sociale media 348 Wat zijn die sociale media precies? 348 Sociale media inschakelen in uw communicatie, waar begint u? 349 Welke aanpak werkt? 349 Sociale media voor andere doeleinden dan marketing? 350 Thema ICT en uw onderneming 19.1 Hoe begint u aan uw ICTinfrastructuur? 355 Een computer, printer, softwarepakket, uit de supermarkt of van bij de dealer? Hoe houdt u illegale software buiten uw bedrijf? 357 Maak een lijst met software die uw bedrijf nodig heeft 357 Beschrijf een procedure om nieuwe software te verwerven 357 Stel richtlijnen op voor uw (eventuele) medewerkers 358 Maak een inventaris van alle aanwezige software 358 Verwijder alle aangetroffen illegale software 359 Startersvouchers en kortingen 363 Post NL: 50% korting op uw eerste zending bij PostNL Pakketten ING: gratis Starterskit Teamleader: 1 maand gratis alle aangekochte modules Yools: 15% korting Novagraaf: tijdelijke korting van 130 Alfa Solutions: 25 korting

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Is uw bedrijf écht RENDABEL? LAAT DE CIJFERS SPREKEN* *Financieel expert Luc Roesems - Conessence

Is uw bedrijf écht RENDABEL? LAAT DE CIJFERS SPREKEN* *Financieel expert Luc Roesems - Conessence www.unizo.be UNIZO SERVICE CENTER. ALTIJD BEREIKBAAR. VOOR ELKE VRAAG. 078 35 39 39. @ SERVICE@UNIZO.BE ZOmagazine HET ZAKENBLAD VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Is uw bedrijf écht RENDABEL? LAAT DE CIJFERS

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie