STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren"

Transcriptie

1 Met inlogcode voor tools & modelformulieren STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende en jonge ondernemer MET STARTERSVOUCHERS EN KORTINGEN ACHTERAAN!

2 STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende en jonge ondernemer

3 2 De Startersgids De Startersgids De basis voor elke startende en jonge ondernemer Editie 2015 Vormgeving: Het Geel Punt ( Coverontwerp: Wils & Peeters Druk: Albe De Coker Redactie: Filip Horemans, Michiel Verhamme, Jürgen Van de Voorde, Julie Pieters, Johan Bortier, Gilles Vandorpe, Kristof Willekens, Koen Cabooter, Lieven Cloots, Piet Vanden Abeele, Flanders DC, Simon Gryspeert, Zenito, Mien Gillis, Joris Renard, Annemarie Van de Walle Eindredactie: Filip Horemans 2015 v.u. UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever.

4 3 Voorwoord Een gps voor (startende) zelfstandige ondernemers en vrije beroepen U heeft de nieuwe De Startersgids in handen. Een goede investering voor al wie eraan denkt zelfstandig te worden, een eigen zaak op te starten én voor alle (jonge) ondernemers en vrije beroepen. Een eigen bedrijf starten en runnen blijft inderdaad een hele uitdaging. Als het lukt, een fantastische zaak. Daarom moeten we er alles aan doen om een goede start te maken en om onze bedrijven toekomstperspectieven te geven. Dat heeft op de eerste plaats te maken met een gezonde, gedreven maar toch weloverwogen ondernemende spirit en met de juiste mentaliteit. Akkoord, deels is dat een gave, een talent, en men moet er met veel goesting aan beginnen. Maar dat volstaat tegenwoordig niet. Een eigen zaak starten en uitbouwen vraagt ook snelle, betrouwbare informatie, vorming en bijscholing, betaalbare adviseurs, rekeningen die kloppen, planning en product-, markt- en klantenkennis. Een goede ondernemer, man of vrouw, is noodgedwongen een duizendpoot, zich evenwel bewust niet alles zelf te kunnen en te weten. Daarom wil deze uitgave op de eerste plaats een handige, vlotte gids zijn in de doolhof op weg naar de eigen zaak. Het is bewust geschreven in mensentaal, klaar en duidelijk, overzichtelijk, kortom geen lees-, maar een doe-boek, een wegwijs, een gps. Daartoe is beroep gedaan op auteurs vertrouwd met de dagelijkse praktijk van (startende) zelfstandigen, KMO s en vrije beroepen. Onder meer de adviseurs van UNIZO Startersservice waren een sterke inspiratie voor deze handige gids. Deze Startersgids is een leidraad. Vanzelfsprekend is persoonlijk advies op maat een verdere, noodzakelijke aanvulling. Een erkend accountant of boekhouder mag uiteraard niet ontbreken. Bovendien kan iedere starter terecht bij UNIZO - Startersservice, en bij de UNIZO Ondernemerslijn. Want goed begonnen is half gewonnen. Veel succes! Karel Van Eetvelt Gedelegeerd bestuurder UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers

5 4 De Startersgids Inhoudstafel Thema 1 11 Een zaak starten is een hele onderneming! Wat zijn de minimumvoorwaarden voor uw succes? 13 Heeft u er grondig en lang genoeg over nagedacht? 13 Welke do s and dont s neemt u maar beter in acht? Bent u uit het juiste hout gesneden? 17 Hoe gaat u de zelfconfrontatie aan? 18 Uw zelfconfrontatie 18 Wat zijn uw sterke en zwakke punten als kandidaat-ondernemer? 22 Welke tips en adviezen neemt u best ter harte? 23 Hoe schaaft u uw ondernemersvaardigheden bij? 23 Thema 2 29 Uw ondernemingsplan 2.1 Een ondernemingsplan opstellen. Hoe begint u daar aan? 31 Hoe stelt u zichzelf en uw bedrijf overtuigend voor? 32 Krijgt u dat mooie ondernemersidee op papier? 32 Hoe schat u de vraag naar uw product of dienst en de concurrentie in? 33 Welke bedrijfsmissie, -visie en -strategie heeft u voor ogen? 38 Heeft u al een marketingplan? 39 Welk prijsbeleid gaat u voeren? 42 Hoe gaat u die droom financieren en wat denkt u te kunnen verdienen? 46 Gaat het lukken? 51 Thema 3 53 Welke financiering en steunmaatregelen voor uw bedrijf? 3.1 Hoe financiert u de start van uw zaak? 55 Wat zijn uw financieringsbehoeften? 55 Met welke financieringsbronnen moet u het doen? 58 Hoe krijgt u dat geld van de bank? Voor welke steunmaatregelen komt u in aanmerking? 68 De achtergestelde leningen via het Participatiefonds 68 De Waarborglening van de Vlaamse overheid 72 De Waarborglening van de Brusselse overheid 72 De Winwinlening 73 De investeringsaftrek 73 De notionele interestaftrek 76 Het behoud van recht op werkloosheidsuitkering 76 Subsidies voor opleiding en advies 77 Steun bij aanwerving 78 Opleidingscheques voor werknemers 79 Innovatiesteun 80 Investeringssteun in het Brussels Gewest 81 Steun bij internationaal ondernemen 82 Provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen 82 Thema 4 83 Startersvoorwaarden, formaliteiten en vergunningen 4.1 Wie mag een zaak beginnen? 85 Welke beroepen zijn onverenigbaar met die van ondernemer? 85 Wie is wettelijk onbekwaam een bedrijf te runnen? 85 Mag u als gefailleerde ondernemer opnieuw beginnen? 85 Mag u als buitenlander een zaak starten? 86 Moet u toestemming aan uw echtgeno(o) t(e) vragen? Wat bepaalt de vestigingswetgeving? 87 Beschikt u over de nodige basiskennis bedrijfsbeheer? 87 Wie kan het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer leveren? 88 Hoe kan u het bewijs van kennis bedrijfsbeheer leveren? 88 Verplichte beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen? 89 Wie kan het bewijs van beroepskennis leveren? 90 Zijn er vrijstellingen? Welke startersformaliteiten moet u vervullen? 91 Openen van een zichtrekening 91 Voorafgaande vergunningen 91 Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 92 Activeren BTW-hoedanigheid 92

6 Inhoudstafel 5 Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten 93 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 93 Aansluiten bij een ziekenfonds 93 Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen 93 Thema 5 95 Uw sociaal statuut en verzekeringen 5.1 Uw sociaal statuut en dat van uw partner. Hoe beschermt u zich optimaal? 97 Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? 97 Hoe sluit u zich aan? 98 Wanneer kan (moet) u zich aansluiten? 98 Welke bijdrage moet u betalen? 98 Wat krijgt u in ruil voor uw bijdragen? 104 Welke aanvullende sociale verzekeringen bieden extra bescherming? Verzekeringen. Hoe dekt u zich optimaal in tegen bedrijfsrisico s? 115 De Brandverzekering 115 De verzekering Bedrijfsschade 116 De verzekering Machinebreuk 116 De verzekering Alle risico s 116 De verzekering Motorvoertuigen 117 Aansprakelijkheidsrisico s 117 De verzekering Rechtsbijstand 119 Thema Welke juridische vorm voor uw onderneming? 6.1 Een handelszaak of een vennootschap. Wat kiest u (het best)? 123 Wat is een handelszaak precies? 123 Wat zijn de voordelen van een handelszaak? 124 Wat zijn de nadelen van een handelszaak? 124 Hoe zit het met de BTW en uw handelszaak? Hoe kiest u de meest aangewezen vennootschapsvorm? 128 Wat is een vennootschap precies? 128 Wat zijn de voordelen van een vennootschap? 128 Wat zijn de nadelen van een vennootschap? 130 Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw zaak? 130 Conclusie 135 Thema Uw boekhouding en facturen 7.1 Welke boekhoudverplichtingen heeft u? 139 Komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde boekhouding? 139 Of wordt het toch een volledige, dubbele boekhouding? 139 Wat houdt de vereenvoudigde boekhouding concreet in? 140 Wat komt er allemaal bij de volledige boekhouding kijken? Een succesvolle relatie met uw boekhouder. Wat is het geheim? 147 Hoe herkent u een betrouwbare boekhouder, een accountant of bedrijfsrevisor? 147 Wat verwacht u zelf van uw boekhouder? 148 Is uw boekhouder als vertrouwenspersoon voldoende bereikbaar? 148 Geeft uw boekhouder de nodige uitleg en adviezen? 148 Hoeveel kost een boekhouder? 148 Hoe betaalt u aan uw boekhouder? 149 Levert u uw documenten tijdig en verzorgd aan? 149 Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw boekhouding? 150 Hoe kiest u de ideale boekhouder? Factureren en gefactureerd worden. Hoe gaat dat in de praktijk? 151 Wanneer is factureren verplicht? 151 Hoe snel moet u factureren? 152 Wat moet er op de factuur staan? 152 In welke taal moet de factuur worden opgesteld? 154 In hoeveel exemplaren moet u de factuur opmaken? 154 Hoe lang moet u de facturen bewaren? 154 Mag u facturatiekosten aanrekenen? 154 Wat kan u wettelijk met facturen bewijzen? 154 Oeps, een fout! Mag u die factuur nog corrigeren? 156 Wanneer verjaart uw factuur? 157 Elektronisch factureren, hoe werkt dat? Hoe krijgt u die facturen op tijd betaald? 158 Wat kan u doen voor het aangaan van de overeenkomst? 158 Wat kan u doen tijdens de overeenkomst? 159 Wat kan u doen na de overeenkomst? 159

7 6 De Startersgids Thema BTW en belastingen 8.1 BTW-regels en -verplichtingen. Waarmee moet u rekening houden? 163 Welke BTW-administratie moet u voeren? 163 Welke BTW-tarieven moet u toepassen? 164 Waarop wordt de BTW berekend (Maatstaf van Heffing)? 165 Waarvoor geldt de BTW-aftrekregeling niet of slechts beperkt? 166 Welke BTW-regeling geldt in de bouw? 167 Wat houdt de BTW-listing precies in? 167 Welke BTW-regels bij internationaal zaken doen? Wat met uw belastingaangifte? En is de vennootschapsbelasting altijd interessanter? 170 Waarom is een correcte belastingaangifte zo belangrijk? 170 Met welke middelen mag de fiscus u controleren? 171 Welke sancties kan de fiscus opleggen? 172 Wat valt er onder de personenbelasting? 173 Met welke belastingtarieven en -regels moet u rekening houden? 178 Met welke fiscale maatregelen moet u rekening houden? 179 Wat met de meewerkende echtgeno(o)t(e)? 181 Welke investeringen mag u aftrekken? 182 Hoe kan u bepaalde aankopen afschrijven? 182 Hoeveel moet u concreet betalen? 182 Is een vennootschap fiscaal interessanter? 184 Thema Milieu en ruimtelijke ordening 9.1 Heeft u de nodige stedenbouwkundige vergunningen? 189 Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning vereist? 189 Welke procedure moet u doorlopen? 189 Hoe lang blijft uw stedenbouwkundige vergunning geldig? 190 Stroken uw dromen wel met de bestemmingsplannen? 191 Wat als uw (of het over te nemen) bedrijf zonevreemd is? Heeft u een milieuvergunning nodig? 192 Hoe vraagt u een milieuvergunning aan? 193 Met welke beslissingstermijnen moet u rekening houden? 193 Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? 193 Wat houdt de koppeling tussen de milieuen stedenbouwkundige vergunning precies in? Waar naartoe met uw afvalstoffen? 196 Wat te doen met uw afvalstoffen? 196 Welke meldingsplicht voor afvalstoffen? 197 Moet u een afvalstoffenregister bijhouden? 198 (Hoe) moet u uw afval sorteren? Terugnameplicht van verpakkingsafval? 199 (Wanneer) bent u verpakkingsverantwoordelijke? 199 Wat houdt de terugnameplicht concreet in? 199 Hoe zit dat met uw informatieplicht en preventieplan? Een bodemattest en bodemonderzoek...zijn ze nodig voor uw bedrijf? 202 Een bodemattest voor uw bedrijf? 202 (Wanneer) een verplicht bodemonderzoek? Milieuzorg in de praktijk, hoe begint u er aan? 205 Stel een milieudossier samen 205 Gebruik een milieukalender 260 Sleutel aan de pijnpunten 208 Doe beroep op de ecologiepremie 208 Thema Handelshuur 10.1 Hoe stelt u uw huurcontract veilig? 213 Is een handelshuur altijd voor negen jaar? 213 Wat als u voor langer dan negen jaar wil huren? 213 Volstaat het een handelshuurhernieuwing aangetekend aan te vragen? 214 Wat als men u als huurder in het pand laat blijven, na een niet correct aangevraagde of geweigerde huurhernieuwing? 214 Is het mogelijk een winkel te huren zonder handelshuurcontract? 214 Kan u altijd de huur opzeggen, als u een andere huurder vindt? 215 In hoeverre kan de huurprijs worden aangepast? 215 Wat zijn uw rechten als het pand wordt verkocht? 215 Moet de nieuwe eigenaar die opzegt altijd schadevergoeding betalen? Hoe wordt de huurindex berekend? 217 Hoe wordt de huurprijs concreet geïndexeerd? 217 Waar vindt u de laatste indexcijfers? 218

8 Inhoudstafel 7 Thema Handelsreglementering 11.1 Welke spelregels gelden bij verkoop aan consumenten? 223 Waar moet u op letten bij de informatie die u vertrekt? 223 Welke etiketteringsregels moet u respecteren? 224 Wat zegt de wet over de prijsaanduiding? 224 Hoe moet u omgaan met prijsverminderingen? 225 Wat mag wel en niet tijdens de sperperiode? 226 Wat mag wel en niet tijdens de solden? 226 Hoe zit dat met uitverkopen? 226 (Wanneer) is verkopen met verlies toegelaten? 226 Welke spelregels gelden bij koppelverkoop? 227 Hoe gaat u om met kortingsbonnen en geschenkcheques? 227 Hoe voert u correct (vergelijkende) reclame? 228 Aan welke garantieregels moet u zich houden? 228 Welke openingsuren en sluitingsdagen moet u hanteren? 229 Welke sancties riskeert u bij overtreding van de handelswetgeving? 230 Waar moet u rekening mee houden bij e-commerce? 231 Thema Personeelsbeleid in uw zaak 12.1 Personeel zoeken en vinden, hoe begint u er aan? 239 Welke aanwervingskanalen gebruiken? 239 Welke diensten biedt de VDAB? Uw eerste werknemer aanwerven, hoe werkt dat? 242 Wordt het een arbeider, een bediende, een leerjongere,...? 242 Hoeveel uren mag uw werknemer werken? 243 Hoeveel kost die werknemer u? 243 Hoeveel betaalde vakantie- en feestdagen? 244 Welke loonkostvermindering kan u krijgen? 244 Met welke bijkomende kosten moet u rekening houden? 245 Welke startformaliteiten als werkgever? 245 Wat als uw werknemer ziek wordt of een ongeval heeft? 245 Waar aan denken de eerste werkdag? Hoe uw personeel motiveren? 248 Hoe voert u een gesprek onder vier ogen? 248 Hoe voert u een gesprek met uw team? 249 Thema Samen sterker als ondernemer of vrije beroeper? 13.1 Commerciële samenwerkingsvormen. Iets voor u? 255 Krijgt u voldoende informatie? 255 Hoe lang loopt het contract en wat is de opzegtermijn? 256 Is het contract overdraagbaar? 256 Welke exclusiviteitsgaranties krijgt u? 256 Hoeveel zelfstandigheid houdt u nog over? 256 Hoeveel kost het contract? 257 Welke omzet- en afnameverplichting heeft u? 257 Hoe zit dat met het voorkooprecht, de eventuele aankoopoptie en de waardebepaling van het handelsfonds? 257 Is er een niet-concurrentiebeding? 257 Kan het contract eenzijdig worden ontbonden? Associëren als vrije beroeper. Waarom (niet) en hoe? 263 Stap 1: Is associëren wel iets voor u? 263 Stap 2: Zoek partners en overtuig hen 264 Stap 3: Voorkom onaangename verrassingen 264 Stap 4: Maak een businessplan 264 Stap 5: Betrek alle belanghebbenden 264 Stap 6: Maak afspraken en regels voor een duurzame samenwerking 265 Stap 7: Stel een associatiecontract op 266 Stap 8: Start met de samenwerking 266 Stap 9: Integreer systemen en processen 266 Stap 10: Evalueer en pas aan waar nodig 266

9 8 De Startersgids Thema Starten door overname 14.1 Een zaak overnemen, hoe pakt u dat aan? 269 Hoeveel is die zaak waard? 269 Welke financiering en belastingen? 270 Zijn er nog sociale schulden? 270 Wat met de overname van het personeel? 270 Beschikt u over nodige kennis bedrijfsbeheer? 271 Zijn alle vergunningen in orde? 271 Hoe verloopt de overname? 272 Wat komt er in het overnamecontract? 273 Wat bij de overname van een winkel? 273 Wat met het onroerend goed? 274 Een vennootschap overnemen, hoe gaat dat? 274 Thema Internationaal ondernemen 15.1 Waarom internationaal ondernemen? 278 Welke kansen biedt internationaal ondernemen? 278 Welke extra risico s neemt u over de grens? 278 Waar kan u terecht voor bijkomende info en advies? Exporteren, hoe pakt u dat succesvol aan? 281 Welke mogelijke obstakels liggen er op uw weg? 281 Welke rol wil u als exporteur spelen? 283 Welke BTW- en douanedocumenten? 284 Welke BTW-regeling bij export? 284 Wat is een EORI-nummer? 284 Wat met invoerrechten in het land waarnaar u exporteert? 285 Wat met goederen die u slechts tijdelijk exporteert (beurzen, )? 285 Welke transportdocumenten moet u gebruiken? 285 Hoe berekent u de juiste exportprijs? 286 Hoe raakt u veilig internationaal betaald? 286 Komt u in aanmerking voor exportsteun? Importeren, hoe pakt u dat succesvol aan? 290 Zijn er valkuilen? 290 Welke rol wil u als importeur spelen? 290 Bestaan er invoerbeperkingen? 291 Wat met de import van voedingswaren? 291 Hoe vindt u de juiste leverancier? 291 Wat zet u in uw offerteaanvraag? 292 Hoe maakt u sluitende leveringsafspraken? 292 Hoe kiest u het meest aangewezen transportmiddel? 294 Welke douaneformaliteiten moet u vervullen? 295 Hoe zit dat met de BTW op import? 295 Moet u invoerrechten betalen? 295 Hoe kan u veilig internationaal betalen? 295 Klopt uw kostprijsberekening nog wel? 296 Met welke product(veiligheids)normen moet u rekening houden? 296 Thema Creativiteit en innovatie in uw onderneming 16.1 Wat is het geheim van creatief innoveren? 301 Waarom is creativiteit noodzakelijk? 301 Wat is creativiteit en innovatie? 302 Creativiteit, hoe doet u dat? 303 Wanneer moet u creatief zijn? 307 Thema De naam van uw zaak en uw intellectuele eigendom beschermen 17.1 Hoe scoren met uw handels- en vennootschapsnaam? 311 Hoe kiest u de ideale handelsnaam? 311 Waarop letten bij de keuze van uw vennootschapsnaam? Hoe krijgt u bescherming als merk? 313 (Moet u) uw handelsnaam deponeren als merk? 313 Hoe vraagt u uw merkbescherming in de Benelux aan? 313 Hoeveel gaat die Beneluxmerkbescherming u kosten? 314 Hoe vraagt u uw merkbescherming in Europa en de wereld? 314 Hoeveel gaat die Europese of internationale merkbescherming u kosten? 315 (Hoe) kan u ook ideeën als merk beschermen? 315

10 Inhoudstafel Een patent of octrooi als bescherming tegen namaak? 316 Wat is een patent of octrooi? 316 Wat zijn de voorwaarden om een patent of octrooi te krijgen? 316 Een octrooi aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk? 317 Hoeveel kost een octrooi? Auteursrechten innen en zelf betalen. Hoe werkt dat? 318 Wanneer kan u aanspraak maken op auteursrechten? 318 Uw auteursrechten doen gelden, hoe gaat dat in zijn werk? 319 Hoe lang gelden uw auteursrechten en die van anderen? 320 Zijn die auteursrechten voor u of voor uw werknemer? 320 Wat met auteursrechten bij werken op bestelling? 320 Mag u gratis foto s en teksten plukken van het internet? 320 (Aan wie) moet u betalen voor muziek in uw zaak? 321 Auteursrechten betalen voor fotokopies? 322 Thema Verkoop, reclame en marketing 18.1 Reclame en promotie 325 Hoe creëert u (gratis) mond-aanmondreclame? 325 Welke andere gratis promotiekanalen kan u benutten? 326 Hoe scoort u met uw buitenreclame? 326 Uw (winkel)interieur als promotiekanaal? 328 Staat er al reclame op uw voertuigen? 329 Een opendeurdag, hoe pakt u dat aan? 329 Adverteren in bladen en kranten interessant? 330 Hoe succesvol online adverteren? 331 Reclame op (regionale) radio en tv interessant? 332 Hoe schrijft u een direct mailing die werkt? 332 Heeft sponsoring zin? Verkoop en verkooptechnieken 336 Hoe voert u een doeltreffend verkoopgesprek? 336 Verkopen aan de telefoon, hoe werkt dat? 338 Wat als het fout loopt? Hoe kalmeert u boze klanten? Een eigen website als verkoopen promotiekanaal 341 Uw website starten, hoe begint u er aan? 341 Hoe vinden uw klanten uw website op Google? 342 Hoe ontwerpt u een e-commerce-site? 343 Hoe blijft u meester van uw website? 345 Wat zegt de wet over uw webshop? Sociale media 348 Wat zijn die sociale media precies? 348 Sociale media inschakelen in uw communicatie, waar begint u? 349 Welke aanpak werkt? 349 Sociale media voor andere doeleinden dan marketing? 350 Thema ICT en uw onderneming 19.1 Hoe begint u aan uw ICTinfrastructuur? 355 Een computer, printer, softwarepakket, uit de supermarkt of van bij de dealer? Hoe houdt u illegale software buiten uw bedrijf? 357 Maak een lijst met software die uw bedrijf nodig heeft 357 Beschrijf een procedure om nieuwe software te verwerven 357 Stel richtlijnen op voor uw (eventuele) medewerkers 358 Maak een inventaris van alle aanwezige software 358 Verwijder alle aangetroffen illegale software 359 Startersvouchers en kortingen 363 Post NL: 50% korting op uw eerste zending bij PostNL Pakketten ING: gratis Starterskit Teamleader: 1 maand gratis alle aangekochte modules Yools: 15% korting Novagraaf: tijdelijke korting van 130 Alfa Solutions: 25 korting

Inhoudstafel. Een zaak starten is een hele onderneming! Welke financiering en steunmaatregelen. Uw ondernemingsplan

Inhoudstafel. Een zaak starten is een hele onderneming! Welke financiering en steunmaatregelen. Uw ondernemingsplan 4 De Startersgids 2012 Inhoudstafel Thema 1 11 Een zaak starten is een hele onderneming! 1.1 Wat zijn uw slaagkansen? De cijfers 13 Record aantal starters in 2010 13 Zwaartepunt in Vlaanderen, Antwerpen

Nadere informatie

De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren

De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren De basis voor elke startende en jonge ondernemer Met inlogcode voor tools & modelformulieren Citan: 4,6-5,0 L/100 KM en 119-130 G CO2/KM Vito: 6,2-6,4 L/100 KM en 163-169 G CO2/KM Sprinter: 7,7-8,9 L/100

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Start up Talk 10/02. Unizo 1

Start up Talk 10/02. Unizo 1 Start up Talk 10/02 Unizo 1 Voor UNIZO: Ondernemen met eigen middelen. Maar ook op eigen risico. Intro Wat is dat? Hoe begin ik eraan? Wat kan UNIZO voor u doen? Gestart. En nu? Vragen 2 In deze crisis?...

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer IK BEREID ME VOOR IK START WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN

BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN WWW.BEDRIJFSBEHEERDIPLOMA.BE 1. INHOUDSOPGAVE 2. Het examen 6 2.1 Hoe inschrijven? 6 2.2 Waar vinden de examens plaats? 7 2.3 Wanneer nemen de examens

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS. startersgps. Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI

BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS. startersgps. Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI startersgps Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI 21.01.2017 INLEIDING STARTERSVOORWAARDEN VESTIGINGSPLAATS STARTERSFORMALITEITEN SOCIALE ZEKERHEID ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP VERZEKERINGEN

Nadere informatie

1.1 Vestigingsgetuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

1.1 Vestigingsgetuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Voorwoord Inhoud 1.1 Vestigingsgetuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer 1.2 Bankrekening 1.3 Inschrijving Kruispuntbank - ondernemingsnummer 1.4 Oprichten van een vennootschap 1.5 Activeren van het BTW-nummer

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD Tom Heremans Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge 100 marketingvragen juridisch beantwoord. Tweede herziene editie

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen.

Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen. Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen. 1. Opleiding Sociale zekerheid zelfstandigen (3 uur) - Hoe is de sociale zekerheid zelfstandigen georganiseerd - Wat zijn de sociale rechten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

Neem een vliegende start als jonge ondernemer

Neem een vliegende start als jonge ondernemer Neem een vliegende start als jonge ondernemer Een vliegende start... Inhoud Een vliegende start... als jonge ondernemer 3 Hoe start ik mijn eigen zaak op? 5... als jonge ondernemer Stappenplan: van idee

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen!

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Een eerste stap naar succesvol internationaal ondernemen Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt

Nadere informatie

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten HOOFDSTUK 2 Evaluatievragen 2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten 1) Geef 2 mogelijkheden om je kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen. 2) We hebben gezien dat je als starter verschillende formaliteiten

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

De kansen en valkuilen!

De kansen en valkuilen! Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! 1 De kansen en valkuilen! Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt u net als vele andere mkb-ondernemers

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

STRUCTURERING VAN VASTGOED: UW 70 ANTWOORDEN

STRUCTURERING VAN VASTGOED: UW 70 ANTWOORDEN STRUCTURERING VAN VASTGOED: UW 70 ANTWOORDEN STRUCTURERING VAN VASTGOED: UW 70 ANTWOORDEN Geert De Neef Caroline Kempeneers m.m.v. Anja Van de Velde Antwerpen Cambridge Structurering van vastgoed: uw

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Overstappen naar CCV Shop

Overstappen naar CCV Shop Overstappen naar CCV Shop Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Changelog 2 3 1. Inleiding 4 2. Maak kennis met CCV Shop 5 3. De voordelen 6

Nadere informatie

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:... Nr:... HOOFDSTUK 2 Evaluatievragen voor de leerkrachten Hieronder kun je meerdere evaluatievragen terugvinden met betrekking tot het eerste hoofdstuk. De vragen

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Neem een vliegende start als jonge ondernemer

Neem een vliegende start als jonge ondernemer Neem een vliegende start als jonge ondernemer Inhoud Een vliegende start... als jonge ondernemer 3 Hoe start ik mijn eigen zaak op? 5 Stappenplan: van idee naar onderneming 6 De drie pijlers van de onderneming

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME aangeboden door Uw voorbereiding in Nederland STARTING WELL PREPARED U hebt de eerste oriëntatie op het ondernemen in Suriname al achter de rug? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE

RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE GROEI MET ONS MEE 1. SINDS 1996 HEEFT RES HET VERTROUWEN VAN MEER DAN 5.000 LOKALE HANDELAARS EN ONDERNEMERS IN BELGIË, FRANKRIJK EN SPANJE EN WELDRA

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS PLANNEN!

ONDERNEMEN IS PLANNEN! ONDERNEMEN IS PLANNEN! Ondernemen wordt vaak geassocieerd met het beogen van economische meerwaarde. Dit geldt ook in de culturele en creatieve sectoren. Toch is dit niet de enige vebinding die je kan

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. Als ondernemer steviger in uw schoenen staan bij wegenwerken.

Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. Als ondernemer steviger in uw schoenen staan bij wegenwerken. Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. Als ondernemer steviger in uw schoenen staan bij wegenwerken. Geen ondernemer die eraan twijfelt: openbare werken betekenen hinder en vaak

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

Jaarplan Bedrijfsbeheer 3de graad BSO-KSO-TSO

Jaarplan Bedrijfsbeheer 3de graad BSO-KSO-TSO Schooljaar 2011-2012 Leerkracht(en): Vak: Klassen: Schooljaar: 2011-2012 Béa Gyselen, Sigrid Hertogs, Danny Heylen, Liesbeth Hofmans, Linda Servaes, Christine Somers Bedrijfsbeheer 3de graad BSO-KSO-TSO

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. ALS ONDERNEMER STEVIGER IN UW SCHOENEN STAAN BIJ WEGENWERKEN.

Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. ALS ONDERNEMER STEVIGER IN UW SCHOENEN STAAN BIJ WEGENWERKEN. Met deze maatregelen bent u de werken altijd een stapje voor. ALS ONDERNEMER STEVIGER IN UW SCHOENEN STAAN BIJ WEGENWERKEN. 1 Rentetoelage Geen ondernemer die eraan twijfelt: openbare werken betekenen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Allepraktischezakenin eennotendop! Checklist UNIZO Adviesfinanciering KBC Marketingtips

Allepraktischezakenin eennotendop! Checklist UNIZO Adviesfinanciering KBC Marketingtips Allepraktischezakenin eennotendop! Checklist UNIZO Adviesfinanciering KBC Marketingtips Checklist UNIZO Dezechecklist kanje ookterugvindenvia: www.unizo.be/startsimulator Wettelijke verplichtingen Praktische

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Inhoud. I Situering. II Niet-commerci

Inhoud. I Situering. II Niet-commerci I Situering Inhoud II Niet-commerci commerciële ondernemingen III Wat is een vrij beroep IV Starten in cijfers V Algemene Startersvoorwaarden VI Het ondernemingsplan VII Startersformaliteiten VIII Sociale

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers Go4Business Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dit een haalbare droom kan zijn... Ontdek hier een individueel begeleidingstraject

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Ik, leren en werken. Aan het werk

Ik, leren en werken. Aan het werk Ik, leren en werken Aan het werk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

Achterstallige sociale zekerheid

Achterstallige sociale zekerheid Tussenstap Achterstallige sociale zekerheid tips en tricks 4 exclusieve avondseminaries Brugge 10 juni 2014 Mechelen 12 juni 2014 Gent 16 juni 2014 Hasselt 18 juni 2014 Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Nadere informatie

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003 HR-beleid voor voor een een 2. Agenda. Paul De Hondt pdhondt@serv.be 1. Hoe flexibel is uw bedrijf? 2. De gepaste strategie voor uw KMO. 3. Outsourcing. 4. Telethuiswerk & PC-privé 5. Externe adviseurs

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille...

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 1 1. Inhoud... 2 2. Algemeen... 3 2.1 Technische benodigdheden... 3 2.2 wettelijk kader... 3 3. Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 4 Stap 1: aanvraag van toegang tot de website... 4 Elektronische

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN Julie Pieters Federatie Vrije Beroepen (aangesloten bij UNIZO) 3 pijlers Belangenbehartiging Informatie & advies Netwerken 5 paradigma s van naar Korte termijn

Nadere informatie

Infosessie WELKOM. www.syntra-ab.be. www.syntra-mvl.be

Infosessie WELKOM. www.syntra-ab.be. www.syntra-mvl.be Infosessie www.syntra-mvl.be WELKOM Infosessie 1. Voorstelling Traject Maak werk van je zaak 2. Voorstelling Menukaart 3. Starten met je eigen zaak: aandachtspunten 4. Vragenronde Voorstelling traject

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie