Websitebeleid. Fontys Automotive ESCBO Beleid met betrekking tot nieuwe websites binnen de project ESCBO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Websitebeleid. Fontys Automotive ESCBO 2013. www.fontysescbo.nl. Beleid met betrekking tot nieuwe websites binnen de project ESCBO."

Transcriptie

1 Beleid met betrekking tot nieuwe websites binnen de project ESCBO. Websitebeleid Fontys Automotive ESCBO Dogacan Yilmaz

2 Inhoud Inleiding... 2 Contentstrategie... 2 Redactiestatuut... 2 Algemeneuitgangspunten... 3 Doelgroep... 3 Relevantie... 3 Heldertaalgebruik... 3 Helderenavigatie... 3 Relevantewebrichtlijnenvoorwebredactie... 4 Lay out... 4 Hyperlinks... 4 Afbeeldingen... 4

3 Inleiding Voor alle teams is het van belang dat iedereen weet aan welke criteria voldaan moet worden. Hiertoe zijn een tiental beoordelingscriteria opgesteld. Aan elk criterium is een puntenaantal toebedeeld (totaal 100 punten). Er zijn 4 hoofdgebieden: Techniek innovatie, veiligheid, prestaties, innovatie, comfort/esthetiek 50 pt Samenwerking knowledge sharing, externe communicatie 50 pt Total Cost of Ownership kostprijs, verbruik, onderhoud 10 pt RDW keuring de weg op! 10 pt Als een marketeer/communicator is Samenwerking knowledge sharing, externe communicatie gebied heel belangrijk voor mij. Hierin spelt een website heel belangrijke rol. Om de kwaliteit te waarborgen van hoe de Fontys Automotive ESCBO Team zich online profileert, is beleid nodig. Daarom heb ik een jk beleid ontwikkeld ten aanzien van de afhandeling en uitvoering content die via het web toegankelijk moet worden gemaakt. Hiernaast heb ik een redactiewijzer en contentstrategie ontwikkeld. Dezeredactiewijzergeeft redactionelehandvattenomwebtekstenvoor fontysescbo.nlteschrijvenente publiceren. Naasteenschrijfwijzergeeftdezeredactiewijzerrichtlijnenvoorwebredactie,het contentmanagementsysteem(cms) voorfontysescbo.nl. Naastderedactiewijzerzijnhetredactiestatuutendecontentstrategievanbelangvoorde redactie enhetbeheervandewebsitevanfontys ESCBO. Contentstrategie Decontentstrategiebeschrijftdeinrichting,opzet,inhoud,doelgroepenhetdoelvan fontysescbo.nl.dezestrategiehelptomtebepalenwanneerwelkenieuwecontentrelevant en zinvolisengeeftrichtlijnenvoorhetbeheervanbestaandecontent. Redactiestatuut Hetredactiestatuutiseenofficieelreglementoverrechten,plichtenenbevoegdhedenvan de personendiezichbezighoudenmethetbeheerenonderhoudvande website. Daarnaastzorgendezeregelsvoorduidelijkheidoverdeverspreidingvaninformatie.Het redactiestatuutvormteenbelangrijkuitgangspuntvoordewebredactie.

4 Algemeneuitgangspunten Hetisheel belangrijk omervoortewakendatcontentaanderichtlijnenvoldoetendatde websitenietvervuiltmetoverbodige,te ingewikkeldeofachterhaaldeinformatie. Concreet betekentditdatdefontys ESCBO Team uitsluitendinformatieopdewebsite plaatst, die relevantisvoordedoelgroep;contentdieinformatie/antwoord/uitleggeeftop de vraago vande doelgroep. Doelgroep Dedoelgroepkanzijn:deburger,ondernemer,instelling,verenigingoftoerist.Bestaatde doelgroep uitinwoners?danisvanbelanginwelkerolmendetekstzallezen, bijvoorbeeldalshuiseigenaar, stemgerechtigde,verkeersdeelnemer. Relevantie Ikmoetbeoordelenofdeaangebodeninformatierelevantis.Ik stel me zelf de vraag:op welke vraag geeftdezetekstantwoord?is deze informatie relevant? Is deze informatie nuttig voor de doelgroep? Luidthetantwoord'geen' of nee,dankan publicatie vandetekst achterwegeblijven! Heldertaalgebruik Webtekstenmoetmakkelijkleesbaarenondubbelzinnigzijn.Alletekstenopdeeerste3 navigatieniveauszijn/wordengeschrevenofherschrevenoptaalniveaub1.uitonderzoek blijktdat dithettaalniveauisdiedemeestemensenbegrijpen. Helderenavigatie Informatieopdewebsitemoetsneleneenvoudigtevindenzijn.Datstelteisenaande navigatie,aan detechniekenaandezoekmachine.

5 Relevantewebrichtlijnenvoorwebredactie Heldertaalgebruikengoedopgebouwdeteksten Webtekstenmoetgoedgeschrevenzijn. Datbetekent: begrijpelijketekst:taalniveaub1 correctespelling directe,aansprekendeenconcreteschrijfstijl géén(beleids )jargon opsommingeninlijstjesmetbullets heldereopbouwvolgenshetuitrolprincipe:vanessentietot(beperkte)toelichting: o kernachtigeinleiding('lead') o betekenisvolletussenkoppendieessentiealineakorten krachtigweergeeft o 1onderwerpperalinea Maximaal3navigatieniveaus Lay out Gebruikh1,h2enh3voorkoppen. Omeenwoord(enreeks)tebenadrukken,<strong>gebruiken; geen<cursief> (datisin sommigebrowsers/lettertypenslechtleesbaar). Plaatsopsommingenineenbulletedlist,zoalsdeze. Hyperlinks Linkswordennooitindelopendetekstgemaakt.Altijdonderdealinea ofnaeenbullet. Gebruikvooreenlinkzinvollewoordencombinatiesalshyperlink,eenwoordenreeksdie de ladingdekt. Betrefteenlinkeenwebsite,typedatdanvoordelink:websitevanhet.. Betrefteenlinkeene mailadres:schrijfdatadresdanvoluit,bijvoorbeeld: e mail: Afbeeldingen Geenafbeeldingenzonder eentitel. Alsdefotodecoratiefbedoeldis,isgeenalt tekstnodig.dealt tekstbeschrijftde afbeelding (isdusgeentitel).(dealt tekstwordtdoordecomputervoorgelezenvoor slechtziendenen maaktdesitezodoendetoegankelijk.) Afbeeldingen moeten aan de eisen van voldoen : Kwaliteit eisen en relevantie eisen.

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 In de PDF- en de epub-versie van het boek is iedere hyperlink gewoon aanklikbaar. Voor de lezers van de paperback-versie is het aanklikken van hyperlinks echter

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig De Kijk Op Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig Hebt u er al kijk op? Een relatie onderhouden vraagt de nodige aandacht. Zeker als u veel relaties hebt, is het soms lastig met iedereen in contact

Nadere informatie

Relatiebeheerder voor 32 uur per week

Relatiebeheerder voor 32 uur per week Vacature voor Relatiebeheerder voor 32 uur per week Word jij onze spin in het web? Praat je net zo makkelijk met een wethouder als met een jeugdverpleegkundige of leraar? Pak je snel de actualiteit op

Nadere informatie

Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie. Centrum Publieksparticipatie

Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie. Centrum Publieksparticipatie Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie Centrum Publieksparticipatie Deze whitepaper: Do s en don ts sociale media Steeds meer ambtenaren hebben behoeften aan een overzicht

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

Speech CdK Ank Bijleveld Overijssel.nl drempelvrij 2 april, 16.15 uur, Statenzaal proviciehuis Zwolle. Beste aanwezigen,

Speech CdK Ank Bijleveld Overijssel.nl drempelvrij 2 april, 16.15 uur, Statenzaal proviciehuis Zwolle. Beste aanwezigen, 1 Speech CdK Ank Bijleveld Overijssel.nl drempelvrij 2 april, 16.15 uur, Statenzaal proviciehuis Zwolle Beste aanwezigen, Fantastisch dat jullie hier allemaal zijn om onze drie sterren voor een drempelvrije

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign Voorstelling project verantwoordelijke multimedia & webdesign Project inhoud Verantwoordelijkheden 1. advies en ondersteuning bieden ivm het digitale gebeuren binnen het KIDS (afdeling zorg) 2. organisatiebeleid

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college Financiële analyse Les 1 Databronnen Tijdens het college 1. Iedere student maakt de rekentoets. 2. 4 tot 5 studenten vormen een analistenteam. 3. Ieder team kiest een sector uit de lijst van mogelijkheden

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Je eigen wolk binnen de Overlaat Geschreven door: Maurice Heeren Datum: 10-12-2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toegang krijgen tot

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie