TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING"

Transcriptie

1 ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de functie wijkverpleegkunde? Die vraag zullen zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars moeten beantwoorden. Daarvoor moeten ze ieder deels vanuit hun eigen perspectief oplossingen vinden. Maar ze hebben elkaar ook nodig om samen met de gemeenten de langdurige zorg in goede banen te leiden. Rob van Dam en Roelof Konterman in gesprek.

2 ALS JE MEER INZET OP WAT MENSEN ZELF KUNNEN, ZOU MEER INVESTEREN IN DE WIJKZORG LOGISCHER ZIJN Rob van Dam is voorzitter van de raad van bestuur van zorgaanbieder Careyn. Roelof Konterman is lid van de raad van bestuur van Achmea. WIJKVERPLEGING Van Dam noemt de rol van de wijkverpleegkundige in het nieuwe gemeentelijke zorglandschap interessant en relevant. Maar we zijn gewend aan zaken doen met het zorgkantoor en krijgen nu te maken met zorgverzekeraars én met 32 gemeenten, zegt hij. Probleem daarbij is dat gemeenten heel verschillende verantwoordingseisen kunnen stellen, plus dat ze heel verschillende en soms absurd lage tarieven hanteren waartegen wij wél het werk voor onze cliënten moeten doen. Konterman zegt de bezwaren van Van Dam te herkennen. Daar komt nog die knip in de functie bij, zegt hij. Wij kopen de wijkverpleegkundige zorg in gericht op de verpleging en verzorging en de gemeenten gericht op de participatie. Maar de knip waarover iedereen het heeft, zit in het achterliggende systeem en is niet voor de cliënt zichtbaar. Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, hebben wij gezegd: daar waar mogelijk kopen wij de wijkverpleegkundige zorg in bij dezelfde partij waar de gemeente dit ook doet. Hierbij hebben wij oog voor het feit dat zorgaanbieders behalve met lagere tarieven van de gemeenten ook met lagere tarieven van de zorgverzekeraars geconfronteerd worden. Ook wij ontkomen niet aan de bezuinigingen. Wij zaten met onze inkooptarieven vrij hoog en hebben die nu verlaagd naar de marktgemiddelden. Daarmee kunnen we iets meer volume inkopen, al betekent het voor een zorgaanbieder natuurlijk wel dat die hetzelfde werk moet doen voor minder geld. Die afspraak om als gemeenten en zorgverzekeraar bij dezelfde partij in te kopen, helpt de zorgaanbieders, stelt Van Dam, want het voorkomt veel afstemmingsproblemen. Maar die tariefsafslag voor de wijkzorg blijft een probleem. Als je meer inzet op ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER

3 wat mensen zelf kunnen de kern van de transitie zou meer investeren in de wijkzorg logischer zijn. Konterman ontkent dit niet, maar voegt toe: We krijgen er wel wat voor terug, ook in de wijkverpleging: de gemeenten kunnen op maat contracteren, dat zal compenserend werken. Al zal het ook tot verschillen tussen gemeenten gaan leiden. Een lastig punt hierbij is dat ook voor de wijkverpleegkundige functie een macrobudget geldt, stelt Van Dam. Helaas geldt hierbij bij overschrijding een generieke korting. Gaat een andere zorgaanbieder over zijn budget voor wijkverpleegkundige zorg heen, dan wordt niet alleen hij daarvoor gekort door de overheid, maar dan wordt die korting over alle aanbieders verdeeld. Dat is heel lastig. DE WET LANGDURIGE ZORG De grootste omkeer die we in het huidige zorgveld zien, is de veranderende zorgvraag, vindt Van Dam. Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en ze willen niet meer dat hen zoveel mogelijk uit handen wordt genomen. De verandering in wetgeving die hieruit volgt, vind ik dus logisch en ik zie ons die ook samen vormgeven. Ik zou alleen politiek een andere route hebben gevolgd en een veel eenvoudiger systeem hebben gecreëerd waarbij de professionals en de cliënten samen in de regio het beschikbare geld verdelen. Maar Konterman ziet dit anders: Dan is er geen enkele partij meer zorgverzekeraar, gemeente die kijkt naar kwaliteit, prijs en de samenhang in het aanbod. Het gaat erom dat de cliënt regie krijgt, werpt Van Dam tegen. Maar daarvoor hebben we het pgb, zegt Konterman. En wie die regie niet wenst, kan de zorg in natura krijgen. Ik denk ook niet dat het percentage dat die regie kan en wil nemen zo heel groot zal zijn. Van Dam fel: Dat ben ik dus volstrekt met je oneens. Hetzelfde werd gedacht bij de komst van internetbankieren, maar 98 procent van de mensen blijkt dit te doen. We moeten echt accepteren dat de burger de regie heeft. Konterman is niet overtuigd. Eigen regie nemen in bankieren vind ik echt van een andere orde dan eigen regie op het gebied van zorg, zegt hij. DAAR WAAR MOGELIJK KOPEN WIJ DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE ZORG IN BIJ DEZELFDE PARTIJ WAAR DE GEMEENTE DIT OOK DOET ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER

4 VERTROUWEN Vinden de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar dat ze tot elkaar veroordeeld zijn in de langdurige zorg? Ik denk juist dat we heel veel aan elkaar kunnen hebben, zegt Van Dam. Ook Konterman gaat ervan uit dat de partijen van elkaar kunnen leren. We hebben in veel zorgsectoren succes geboekt met het landelijk vormgeven van de inkoop. Voor de langdurige zorg zullen we die inkoop echter anders moeten gaan vormgeven, daaraan moeten we een meer regionale invulling gaan geven. We zullen heel goed op de hoogte moeten zijn van wat er in de regio s gebeurt bij de zorgaanbieders en de gemeenten, zeker nu we als zorgverzekeraars niet meer gecompenseerd worden voor risico s. Het is onverantwoord dat die compensatie zo snel is afgebouwd, ook in relatie tot de wijkverpleging, waar het de bedoeling is dat de zorgverzekeraars vanaf 2017 volledig risicodragend worden. Dit gaat écht een disbalans geven waarbij zorgverzekeraars met verhoudingsgewijs veel verzekerden met een hoog risico erg in het nadeel zijn. Van Dam: En daarvan gaan wij ook last krijgen, want het betekent dat wij geen rendabele tarieven krijgen en toch voor oplossingen moeten zorgen voor onze cliënten. Voor ons is investeren in samenwerking dus net zo belangrijk. Denken dat wij wel weten wat de cliënt wil is niet meer van deze tijd. Bovendien hebben we een vastgoedprobleem op te lossen en daarbij hebben we de gemeenten én de zorgverzekeraars nodig. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Konterman: Een van onze bedrijfsonderdelen is een vastgoedonderneming die investeert in zorgvastgoed en woningen. Daarin vinden we elkaar dus wel. Toch is dat vertrouwen beslist een aandachtspunt. Met Careyn hebben we al een jarenlange relatie en een goede verstandhouding. Dat is niet met alle zorgaanbieders zo. En we hebben ook de nieuwkomers in de markt om rekening mee te houden. Ook die moeten een plek krijgen. Maar de hoeveelheid geld die we voor het totale zorgaanbod te besteden hebben, groeit niet mee als we dat faciliteren. Een nieuwe zorgaanbieder ruimte bieden gaat dus altijd ten koste van het budget dat voor de bestaande partijen beschikbaar is. Ik snap dus heus wel dat wij niet altijd een medaille winnen van de zorgaanbieders. ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER

5 Zorgverzekeraars Nederland nr 41 / 9 oktober 2014 Gebruik ehealth neemt toe Het gebruik van ehealth door zorggebruikers neemt langzaam toe. Het gaat vooral om online afspraken maken en het aanvragen van herhaalrecepten in de eerste lijn. Ten opzichte van vorig jaar is de elektronische dossiervoering nog verder verbeterd, wat goede kansen biedt voor de online inzage in het dossier door de zorggebruiker. Dit blijkt uit de ehealth Monitor 2014 die Nictiz en Nivel vandaag aanboden aan Leon van Halder, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij met de uitkomsten in deze tweede uitgave van de ehealth Monitor. Uit de monitor blijkt dat inmiddels 13% van de zorggebruikers de mogelijkheid kent om online afspraken te maken bij de eigen huisarts. In 2013 was dit slechts 7%. Met het digitaal aanvragen van een herhaalrecept is inmiddels 30% bekend, tegenover 21% in Dit zijn nog geen cijfers om blij van te worden, maar de stijging is onmiskenbaar. Veel beter gaat het met de elektronische dossiervoering. Huisartsen doen dit al langer op grote schaal. 98% van de huisartsen houdt patiëntendossiers voornamelijk of uitsluitend elektronisch bij. Bij de medisch specialisten is een stijging te zien van 66% in 2013 naar 75% in Belemmeringen Maar de ehealth Monitor geeft ook aan dat de in 2013 gesignaleerde belemmeringen voor opschaling van het gebruik van ehealth grotendeels blijven bestaan. Obstakels rondom bekendheid, standaardisatie, financiering en regie zijn helaas niet in één klap op te lossen. De toename van het gebruik van ehealth blijft mede daarom beperkt. Daarnaast constateren de auteurs dat de toename stokt omdat zorggebruikers en zorgverleners bij sommige toepassingen onvoldoende meerwaarde ervaren. In de ehealth Monitor 2014 wordt expliciet de aanbeveling gedaan om bij de ontwikkeling en inzet van ehealth krachtig te sturen op tastbare meerwaarde voor alle betrokkenen. Sinds het verschijnen van de ehealth Monitor in 2013 zijn diverse initiatieven ondernomen om de gesignaleerde belemmeringen weg te nemen en in te spelen op de gedane aanbevelingen. Zorgverzekeraars hebben zich verbonden aan de onlangs vastgestelde implementatie agenda ehealth en nemen in dat kader deel aan projecten rondom ketenzorg, zelfzorg en het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD). Zorggebruikers, zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars werken in deze projecten aan de daadwerkelijke opschaling van ehealth. De focus ligt daarbij niet op de technologie zelf, maar op de meerwaarde voor de zorg door meer mogelijkheden voor zelfmanagement en eigen regie voor patiënten. De uitkomsten van het onderzoek staan in een onderzoeksrapport, tabellenbijlage en infographic. Uitbreiding site over verspilling in de zorg De website verspillingindezorg.nl is, naast het bestaande meldpunt, uitgebreid met voorbeelden. Ook ziet de bezoeker sinds kort wat er met de meldingen gebeurt, voor welke aanpak is gekozen en welke organisaties deelnemen aan het programma. De praktijkvoorbeelden geven een weergave van positieve verhalen van zorgaanbieders die met hun project een manier hebben gevonden om verspilling tegen te gaan en dat graag met anderen delen. Hierbij zijn ook hun contactgegevens meegenomen. Zo kunnen geïnteresseerden direct met hen in contact komen. ZN journaal 41 9 oktober 2014

6 Aanpak verspilling in de zorg Ruim veertig partijen in de zorg, waaronder ZN, werken op initiatief van minister Schippers van VWS samen aan het programma Aanpak verspilling in de zorg. Het project bestaat uit drie onderdelen: genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg. De inzet van het programma is zorg op maat, minder weggooien, slim organiseren, samenwerken en de patiënt centraal stellen. De goede voorbeelden op de site zijn ook ingedeeld op deze thema s. Sinds 2013 bestaat het landelijk Meldpunt Verspilling in de zorg. Hierop zijn inmiddels ruim meldingen gedaan. ZN journaal 41 9 oktober 2014

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 7 12 14 15 SmartCare Stap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES RAPPORT // SEPTEMBER 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van

Nadere informatie