PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen"

Transcriptie

1 PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1

2 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten Projecten Heerenveen Buiten Drachten of Heerenveen Groslijst BIJLAGEN

3 1. Projecten Drachten In dit hoofdstuk de projecten in Drachten die inhoudelijk beoordeeld zijn. Dit betekent dat deze projecten binnen vier jaar uitvoerbaar zijn en een bijdrage vragen uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. 1. Bereikbaarheid Drachten: openbaar vervoer Het gaat hier om een reeks maatregelen. Bepalen scope door provincie en gemeente. Provinicie besteed aan, eventueel samen met gemeente. Uitvoering door provincie. Plan uit Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda. 1. Realisatie transferium Drachten Oost einde < Ontsluiting transferium Drachten Oost einde < Herinrichting+verbetering busstation Van Knobeldorffsplein einde < Investering in Plus haltes einde < Verbetering doorstroming busverkeer a. In Drachten einde < 2020 b. Ontsluitende verbinding centrum (parallelle ontsluiting A7) met name van belang voor de Q-liner verbinding * einde < Realisatie regio transferium/ plushalte Noord einde < Realisatie transferium Drachten Oost 1 mln 2. Ontsluiting transferium Drachten Oost 1 mln 3. Herinrichting+verbetering busstation Van Knobeldorffsplein 2 mln 4. Investering in Plus haltes 1 mln 5. Verbetering doorstroming busverkeer a. In Drachten 4 mln b. Ontsluitende verbinding centrum (parallelle ontsluiting A7) met name van belang voor de Q-liner verbinding * 7 mln 6. Realisatie regio transferium/ plushalte Noord 1 mln Totale kosten project 17 mln. Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 13 mln (projecten 1 t/m 4, 5B & 6) * Zie factsheet 3 Drachten Centrum-Zuid in Samenwerkingsagenda Opdrachtgever is de provincie. Bepalen scope door provincie en gemeente. Provincie is opdrachtgever voor realisatiefase. Co-financiert de gemeente, dan wordt ze medeopdrachtgever. Verbeterde bereikbaarheid van Drachten voor inkomende en uitgaande voertuigen. Beheer is voor rekening van gemeente 3

4 2. Bereikbaarheid Drachten Oost Reeks maatregelen om de bereikbaarheid van Drachten vanuit het oosten te verbeteren. Projecten staan allen in Bestemming Drachten. 1. Verbeteren ontsluiting bedrijventerrein Azeven-Noord einde < Verbeteren kruising Zuiderhogeweg G. Boelensstraat einde < Verbeteren doorstroom diverse rotondes einde < Verbeteren Splitting einde < Verbeteren oostelijke toegang Drachten einde < Verbeteren Burgemeester Wuiteweg einde < Verbeteren ontsluiting bedrijventerrein Azeven-Noord 3 mln 2. Verbeteren kruising Zuiderhogeweg G. Boelensstraat 11 mln 3. Verbeteren doorstroom diverse rotondes 4 mln 4. Verbeteren Splitting 5 mln 5. Verbeteren oostelijke toegang Drachten 2,5 mln 6. Verbeteren Burgemeester Wuiteweg 5 mln Totale kosten voor bereikbaarheid Drachten Oost bedragen 30,5 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda max. 25,5 mln (voor projecten 1 t/m 5) Provinicie wordt opdrachtgever. Inhoudelijke samenwerking met gemeente en Rijkswaterstaat. Verbeterde bereikbaarheid per auto van Drachten vanuit het oosten. beheer is voor de gemeente 3. Innovatieontwikkeling Drachten Onder de noemer Innovatieontwikkeling Drachten vallen twee projecten, Innovatiehuis/incubator Drachten en Innovatiecluster Drachten. Vanuit de Investeringsagenda wordt financiering gevraagd voor het 4

5 Innovatiehuis/incubatorproject. Het betreft de realisatie van een fysieke omgeving (innovatiehuis) waarin een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden (incubator, innovatiemakelaar en professionele begeleiding voor starters). Het project ligt in het verlengde van het Innovatiecluster, maar maakt er geen onderdeel van uit. Er ligt een nauwe inhoudelijke relatie met het Innovatiecluster. Innovatiehuis zou op termijn een werklocatie voor de activiteiten van het Innovatiecluster kunnen worden. In die zin loopt het Innovatiehuis vooruit op het Innovatiecluster. Plan is opgevoerd in Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda Smallingerland (als Ontwikkeling noordelijke technologische innovatie-ecologie en ontwikkelcampus ). start 2013 einde 2017 (voor Innovatiehuis/incubator) Totale kosten van Innovatiehuis/incubator bedragen maximaal 2 mln, 1mln voor ontwikkelen fysieke locatie, 1 mln voor activiteiten (incubator, innovatiemakelaar, startersbegeleiding). Totale budget voor Innovatiecluster Drachten is maximaal 32 mln. Waarbij de verdeling als volgt is: provincie 25%, gemeente 25% en bedrijfsleven 50%. Provincie is voornemens maximaal 8 mln beschikbaar te stellen. Dit leidt volgens de verdeelsleutel tot maximaal 32 mln aan middelen. Looptijd van het project is 8 jaar. Innovatiehuis/incubator Innovatiecluster totaal Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 2 mln 32 mln (maximum) 34 mln 1 mln Gemeente, provincie en bedrijfsleven participeren samen in het project. Een fysieke werkomgeving, waarin een aantal activiteiten plaatsvinden die de innovatiekracht van (de regio) Drachten vergroot. Beheer van de fysieke werkomgeving wordt verantwoordelijkheid van provincie, gemeente en bedrijfsleven. 4. Gebiedsontwikkeling Drachten West Ontwikkeling / herontwikkeling Tussendiepen, inclusief verbetering richting centrum. Project is gerelateerd aan de projecten Innovatieontwikkeling en Oostelijke Poort Merengebied. Project is opgedeeld in een haalbaarheidsonderzoek en uitvoering. Het 5

6 haalbaarheidsonderzoek (zogenaamd ontwikkelplan ) is genoemd in de Samenwerkingsagenda. Haalbaarheidsonderzoeken gebiedsontwikkeling Drachten West einde < 2017 Uitvoering gebiedsontwikkeling Drachten West einde < 2020 Haalbaarheidsonderzoeken gebiedsontwikkeling Drachten West Uitvoering gebiedsontwikkeling Drachten West 0,1 mln 5 10 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda max. 0,1 mln Onderzoek uitgevoerd in opdracht van provincie. Verbeterde uitstraling van het gebied, uitnodigend voor passanten en aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. 5. Vaarweg Drachten Alternatieve vaarweg voor route via Alde Feanen. Project bestaat uit 4 delen, waarbij eerst de ontsluiting van de binnenhaven Drachten wordt verbeterd. Project is afkomstig uit de Samenwerkingsagenda. Hier wordt gevraagd om een bijdrage voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek en een onderzoek om de kosten te bepalen van de verschillende alternatieven voor een alternatieve route. 1. Haalbaarheidsonderzoek start einde < Verbetering ontsluiting binnenhaven Drachten einde > Verdere uitwerking alternatieven en bepaling kosten start einde < Aanleg alternatieve vaarweg ipv route Alde Feanen einde > Haalbaarheidsonderzoek 0,1 mln (binnenhaven) 2. Verbetering ontsluiting binnenhaven Drachten 1,5 mln 3. Verdere uitwerking alternatieven en bepaling kosten 0,1 mln (alternatieve route) 4. Aanleg alternatieve vaarweg ipv route Alde Feanen mln Totale kosten project mln Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda 0,2 mln (projecten 1 & 3) Provinicie voert de onderzoeken ism de gemeente uit. 6

7 Inzicht in de mogelijkheden voor: - Alternatieve vaarweg voor binnenvaart naar De Haven in Drachten (klasse Va) - Beroepsvaart gescheiden van recreatieve vaart en natuur - Aantrekkelijker klimaat voor watergebonden bedrijvigheid - Meer ruimte voor natuur en recreatieve vaart (Alde Feanen) Beheer van vaarweg in principe voor rekening van provincie. 6. Oostelijke Poort merengebied Ontwikkelen van verschillende functies in het gebied rond Oudega. Doelen: Vergroting van de Friese boezem. In recreatieve zin aansluiting bij het Friese Merengebied Versterking van de ecologische hoofdstructuur. Ontlasting nationaal park De Alde Feanen ( zeeffunctie ). Versterking recreatieve infrastructuur (watersport). Versterking leefbaarheid Oudega. Masterplan is afgerond. Haalbaarheid van masterplan wordt onderzocht, zodat duidelijk wordt of gebiedsontwikkeling mogelijk is. Plannen zijn afkomstig uit Bestemming Drachten. Opstellen masterplan en uitvoeringsstrategie maakte al deel uit van Samenwerkingsagenda. Project valt uiteen in 8 delen. 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) 2. Opstellen uitvoeringsstrategie (actieplan en fundingplan) 3. Waterfrontverbetering Drachten 4. Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren 5. Waterfrontverbetering Oudega 6. Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega 7. Recreatieve voorzieningen 8. Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) GEREED 2. Opstellen uitvoeringsstrategie einde < Waterfrontverbetering Drachten einde < Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren einde < Waterfrontverbetering Oudega einde < Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega einde < Recreatieve voorzieningen einde < Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren einde <

8 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) GEREED 2. Opstellen uitvoeringsstrategie 3. Waterfrontverbetering Drachten 4 mln 4. Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren 3 mln 5. Waterfrontverbetering Oudega 3 mln 6. Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega 6 mln 7. Recreatieve voorzieningen 2 mln 8. Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren 1 mln Totale kosten project 19 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda 15 mln (projecten 4 t/m 8) Provincie is leadpartner voor dit Interregproject (Europese subsidie) en werkt samen met gemeente. Verdeling verantwoordelijkheden in uitvoeringsfase moet nog nader bepaald worden. zie de doelen onder a. 7. Duurzaamheid Drachten (Leerpark) Het gaat hier om een reeks maatregelen om de duurzaamheid van het Leerpark Drachten te verbeteren. Uitvoering van de uitbreiding van de Friese poort door Friese Poort en de herinrichting van het openbaar gebied van het leerpark door de gemeente provincie. Plan uit Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda. 1. Realisatie gefaseerde nieuwbouw door Friese Poort einde < Realisatie nieuwbouw Liudger einde < Ontsluiting gebied einde < Herinrichting+verbetering Leerpark einde < extra investering ivm duurzame ontwikkeling gehele gebied einde < Realisatie gefaseerde nieuwbouw door Friese Poort 25 mln 2. Realisatie nieuwbouw Liudger 18 mln 3. Ontsluiting gebied 0,5 mln 4. Herinrichting+verbetering Leerpark 0.5 mln 5. extra investering ivm duurzame ontwikkeling hele gebied 3 mln totaal 46 mln Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 1 mln (project 5) Overige financiering project 5 door gemeente en derden. 8

9 Opdrachtgever is de Friese Poort en gemeente is opdrachtgever voor realisatiefase van de omgeving. Co-financiering door de provincie. Duurzame ontwikkeling van het leerpark ( panden en omgeving) zal daarmee het eerste Leerpark zijn met het BreeamNL label Excellent Beheer is voor rekening van gemeente 9

10 2. Projecten Heerenveen In dit hoofdstuk de projecten in Heerenveen die inhoudelijk beoordeeld zijn. Dit betekent dat deze projecten binnen vier jaar uitvoerbaar zijn en een bijdrage vragen uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. 8. Bereikbaarheidspakket Heerenveen (RSP): OV-component A32-zone Provincie, rijk en gemeente hebben een intentieovereenkomst getekend voor een pakket bereikbaarheidsmaatregelen rond de A32. Van de totale kosten werd uiteindelijk een cofinanciering van de gemeente verwacht van 10 mln (totaal pakket: 36 mln, waarvan 26 mln RSP). Gemeente heeft onlangs besloten de co-financiering voorlopig te schrappen. Belang om de bereikbaarheid op peil te houden blijft voor de gemeente even groot, als faciliterend middel voor het versterken en verbeteren van de economische ontwikkeling van de (regio) Heerenveen. Maatregelen zijn er op gericht om een goede route NS-station K.R. Poststraat aansluiting A32 te creëren voor openbaar vervoer, ook in de spits. Nu de spoorlijn is komen te vervallen moet het openbaar vervoer gebruik maken van de hoofdwegenstructuur. Gelet op aard en omvang kan worden aangenomen dat van het totale bereikbaarheidspakket van 36 mln euro circa 10 mln is toe te rekenen aan deze OV-route. Bepalen precieze scope door gemeente en provincie. Aanbesteding werk door de gemeente nadat een realisatieovereenkomst met rijk en provincie is overeengekomen. Er ligt reeds een rapport, waarin een strategie en verschillende oplossingsrichtingen worden gegeven. Zodra de totale financiering rond is volgt het participatie en inspraakproces. Op basis van dat traject wordt een structuur- en bestemmingsplan traject doorlopen (1 tot 1,5 jaar) waarna de besteksfase start en de aanbesteding van de eerste fase plaats kan vinden. Dit betekent dat een eerste fase qua realisatie kan starten in 2016 (na vaststelling planologie en bestek). start 2013 einde voorbereidingsfase (=start uitvoering fase 1) 2016 Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 10 mln. Het gaat hier om maatregelen tot aan de A32, dus provincie en gemeente zijn verantwoordelijk. Provincie en gemeente bepalen samen scope. Provincie en gemeente opdrachtgever voor realisatiefase. Verbeterde doorstroom OV tussen station Heerenveen en de A32 Reistijdverkorting voor OV tussen station Heerenveen en de A32 10

11 Grotendeels gemeente 9. Bereikbaarheidspakket Heerenveen (RSP): Verbeteren busstation Voor het verbeteren van het busstation Heerenveen (projecthouder en eigenaar busstation: Provincie) is een concept-plan opgesteld door de betrokken partners. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een nieuw busstation met dynamische halteperrons. De investering is geraamd op een bedrag van 1,2 miljoen. Bijdrage vanuit de investeringsagenda is logisch vanuit de OV-component. projectplan is opgesteld einde < 2017 Totale kosten voor verbeteren busstation bedragen 1,2 mln. Provincie is eigenaar van het busstation, gemeente stelt geen co-financiering beschikbaar. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 1,2 mln. Provinicie maakt in overleg met gebruikers en gemeente een projectplan. Uitvoering door Provincie. Verbeterd busstation. Beheer van het busstation is nu verantwoordelijkheid van Fryslân en blijft dat na opknappen ook. Mogelijk is er sprake van meer beheerkosten of minder, afhankelijk van uitvoering van vernieuwd station. 10. Stad van Sport: doorontwikkeling Sportstad en CTO Het sportstadcluster draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van Heerenveen en de regio. Naast het project Thialf loopt er een aantal initiatieven vanuit de samenwerkende partners om het concept verder te versterken c.q. inhoud te geven. Eén van de projecten waar binnenkort besluitvorming over plaatsvindt (de conceptontwikkeling is opgestart en komend half jaar vindt besluitvorming plaats door de verschillende betrokken partners), is het transformeren van het gebied ten zuiden van het sportstadcomplex van een kantorenzone (de huidige bestemming laat een volume van m² kantoren toe) in een zone voor buitensportactiviteiten in een proeftuin-setting. Een setting waarbij Friese sporten worden gecombineerd met team- en snelle/nieuwe sporten welke passen bij het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en aansluiten bij het sportonderwijs van het Fryslân college. De laboratoriumsetting levert output, welke kan worden geëxporteerd naar andere steden en samenwerkingsverbanden op het gebied 11

12 van sport, bewegen en onderwijs/gezondheid. Een projectplan is in voorbereiding in opdracht van de gezamenlijke partners gemeente, Sportstad, Fryslân College en het CTO. Het conceptuele deel van het projectplan wordt in juli 2013 afgerond. De gemeente heeft inmiddels een groot deel van de gronden ten behoeve van deze transitie afgewaardeerd. De fysieke investeringen voor de realisatie van de eerste fase bedragen circa ,-. Daarvan is ,- ongedekt en te ondersteunen vanuit de investeringsagenda Heerenveen-Drachten (motief: economie pijler stad van sport). Het project start in 2014 en eindigt in 2015 De kosten voor de fysieke ingrepen voor fase 1 van het transformeren van de kantorenzone ten zuiden van het sportstadcomplex bedragen circa ,-. Hiervan is ,- gedekt uit gemeentelijke middelen. Gevraagd: ,- bijdrage uit de investeringsagenda. Sportstad BV is opdrachtgever voor de realisatie. De gemeente faciliteert en stelt grond ter beschikking. Proeftuin. Een gebied met sportvoorzieningen, waarbij Friese sporten worden gecombineerd met team- en snelle/nieuwe sporten welke passen bij het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en aansluiten bij het sportonderwijs van het Fryslan college. Beheer van het gebied en de voorzieningen is voor rekening van de gemeente of derde partijen die gebruikmaken van de voorzieningen. 11. Versnelling/frequentieverhoging Lwd Zwl: Rotstergaasterweg Heerenveen Via de motie Koopmans zijn middelen beschikbaar gesteld om de spoorwegveiligheid te verbeteren op het traject Leeuwarden Zwolle. In Heerenveen wordt de overweg Rotstergaasterweg aangepast door de verschillende verkeersstromen over deze overweg beter te scheiden. Deze maatregel draagt bij aan het verbeteren van de overwegveiligheid op het traject Zwolle Leeuwarden. Dit is gezien de toename van het aantal treinen tussen Zwolle/Meppel en Leeuwarden wenselijk. In april 2013 moet bekend zijn wat de precieze maatregelen zijn en wat de kosten van deze aanpassingen zijn. project is gestart einde <

13 Voor het project is binnen de Motie Koopmansmiddelen 1,5 mln gereserveerd. Gemeente Heerenveen vraagt om de co-financiering voor dit project via de Investeringsagenda te laten verlopen. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 0,1 mln. Rijk is opdrachtgever en eindverantwoordelijke Provinicie is inhoudelijk opdrachtgever Gemeente is betrokken bij ontwerp ProRail voert uit Verbeterde veiligheid van overweg Rotstergaasterweg Heerenveen. Beheer van de overweg is voor rekening van ProRail. Toeleidende wegen zijn voor rekening van de gemeente. 12. Economie&Bereikbaarheid: Brug bedr.terrein Kanaal-Haskerveen Het realiseren van een brug versterkt de gebruiksmogelijkheden voor het terrein en verhoogt de integrale veiligheid, omdat een calamiteitenroute ontbreekt. De kosten worden geraamd op 2,5 mln. Co-financiering van de gemeente ontbreekt vooralsnog, tenzij er door de brug ruimte ontstaat in de grondexploitatie. De maatregel is eerder door de provincie opgevoerd als maatregel ter verbetering van de mobiliteit via water: met de brug kan Omrin worden aangesloten op de haven van Heerenveen start 2013 einde 2015 (afhankelijk van planologische procedure) De totale kosten voor de brug bedrijventerrein Kanaal-Haskerveen bedragen 2,5 mln. Er wordt 1,5 mln uit de Investeringsagenda gevraagd. Co-financiering van de gemeente ontbreekt. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 1,5 mln Gemeente doet voorbereiding en uitvoering van het werk. Calamiteitenroute voor bedrijventerrein Kanaal Verbeterde aansluiting De Wierde (afvalverwerking) op haven Heerenveen Beheer komt voor rekening van de gemeente. 13

14 13. Economie & Bereikbaarheid: verbeteren bereikbaarheid IBF Uit de verkeersstudies zoals gemaakt in opdracht van gemeente, rijk en provincie blijkt op termijn een afwikkelingprobleem te ontstaan op het onderliggend wegennet ter plaatse van de aansluiting van het IBF op de A7. Op termijn dienen (turbo)-rotondes te worden aangelegd ter plaatse van de huidige aansluiting van het IBF op de Pastoriesingel. Met de komst van de zuivelfabrieken in 2013 en de aanzuigende werking op overige activiteiten is er veel voor te zeggen deze investering, die is geraamd op ,-, naar voren te halen en deels te dekken uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen, onder het label bereikbaarheid/economie. De aard van de gekozen oplossing is getoetst (incl. kosten) in het kader van het bereikbaarheidspakket Heerenveen start 2013/2014 einde 2013/2014 Totale kosten voor verbeteren bereikbaarheid IBF bedragen 1 mln. Gemeentelijke deel van de kosten wordt gefinancierd uit de exploitatie van het IBF. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 0,5 Gemeente bereid voor en voert uit. Verbeterde doorstroom voor (vracht)verkeer tussen IBF en A7, ter plaatse van de Pastoriesingel. Beheer is voor rekening van de gemeente Heerenveen. 14

15 3. Buiten Drachten of Heerenveen Doelstellingen van het RSP zijn geformuleerd op de schaal van Noord-Nederland. Wij leggen één project voor een inhoudelijke beoordeling dat wel bijdraagt aan de oorspronkelijke doelen van het RSP, maar niet in de gemeente Heerenveen of Smallingerland ligt. 14. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: Zwolle - Herfte De SNN-partners + Overijssel houden zich samen met ProRail, NS en het Ministerie van I&M bezig met het traject Zwolle Herfte (vlak ten noorden van Zwolle, tot aan de uittakking van de lijn Zwolle Emmen). Dit traject is onderdeel van het project Zwolle Spoort, dat als doel heeft om de overstaptijden in Zwolle te verkorten en de kans op verstoringen te verkleinen. Aanvankelijk was de inschatting dat op het traject Zwolle Herfte niets hoefde te gebeuren. Echter, door recente ontwikkelingen op het spoor (extra treinen en andere dienstregeling), blijkt dat er toch maatregelen nodig zijn. Hierdoor is een tekort in de dekking ontstaan van circa 40 mln. Het is aan alle betrokken partners om hier een oplossing voor te vinden. Ambtelijk overleg over dit onderwerp vindt plaats binnen het Programma Noord Nederland (PNN). Binnen PNN werken bovengenoemde partners samen. Besluitvorming vindt plaats in het BO Spoor, het overleg tussen I&M, SNN/Overijssel en ProRail. project is reeds gestart - einde < 2017 De totale kosten van het project worden door ProRail geschat op circa 100 mln, waarvan circa 40 mln nog gedekt moet worden. Hiervoor is een aantal scenario s denkbaar, waarbij voor Fryslân de bijdrage uiteenloopt van 6,5 10 mln. Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 6,5 10 mln. I&M is opdrachtgever voor het project. ProRail voert uit. SNN/Overijssel sturen inhoudelijk aan. Kortere overstaptijden in Zwolle voor treinreizen van en naar Noord Nederland. En voldoende spoorcapaciteit om de kans op verstoringen van de dienstregeling te verkleinen. Het beheer en onderhoud van Zwolle Herfte komt te liggen bij ProRail. Vanuit de investeringsagenda wordt hiervoor geen (jaarlijkse) bijdrage gevraagd. 15

16 4. Groslijst In dit hoofdstuk presenteren we u de projecten, waarvoor we geen inhoudelijke afweging van u vragen. Reden is dat ze niet voldoen aan de criteria uitvoerbaar binnen 4 jaar en vraagt een bijdrage van de Investeringsagenda. Daar het hier een uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsagenda s Heerenveen en Smallingerland betreft, moeten projecten binnen vier jaar uit te voeren zijn. Projecten die buiten de Investeringsagenda om al gefinancierd worden (denk aan REP-middelen, Motie Koopmansmiddelen of Europees geld), hoeven ook niet inhoudelijk beschouwd te worden. Per project geven we aan of het uitvoerbaar is binnen vier jaar en of er geld uit de Investeringsagenda wordt gevraagd. 15. Verhogen busfrequentie Groningen Drachten In 2012 is het openbaar vervoer in Fryslân succesvol opnieuw aanbesteed. Hieronder valt ook de busverbinding Groningen Drachten. Sinds december 2012 rijden hier in de spits 6 à 7 bussen per uur. Het verhogen van de busfrequentie betekent concreet dat bij de vervoerder extra ritten ingekocht dienen te worden. 2013: Onderhandelingen over extra ritten kunnen meteen beginnen en in 2013 worden afgerond. Het inkopen van extra busritten komt voor rekening van de Provincie. RSP-middelen zijn bedoeld voor fysieke maatregelen ( bouwprojecten ). Het gaat hier om exploitatie, wat maakt dat het gefinancierd moet wirdeb uit middelen die daarvoor wel bestemd zijn, zoals BDU. Geen bijdrage uit Investeringsagenda gevraagd. Provincie koop extra ritten in, vervoerder voert extra ritten uit. Meer bussen per uur tussen Drachten en Groningen. Er is geen fysiek beheer, daar het hier om een dienst gaat. Beheer van de concessie ligt bij de provincie. 16. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: Wolvega Via de motie Koopmans zijn middelen beschikbaar gesteld om de spoorwegveiligheid te verbeteren op het traject Leeuwarden Zwolle. Een van de projecten die worden 16

17 uitgevoerd is het realiseren van een onderdoorgang op de plek van de spoorkruising Om den Noort in Wolvega. Het project is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en ProRail. start: 2010 einde 2015 Totale kosten zijn 12 mln, waarvan 10,5 mln door het Rijk (motie Koopmans) en 1,5 door de gemeente. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Ministerie van I&M is opdrachtgever en eindverantwoordelijk Provincie is inhoudelijk opdrachtgever Gemeente is betrokken bij de uitvoering en verantwoordelijk voor planologie ProRail voert uit Verbeterde overwegveiligheid op het traject Zwolle Leeuwarden, met name kruising Om den Noort. Beheer is voor rekening van ProRail. 17. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: HMRK-brug De tijd die momenteel nodig is om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal (HRMK) te openen en te sluiten (procestijd) is relatief lang. Een bediening op afstand vanuit de verkeersleiding voor de treinen (VL-post), levert een reductie op van de procestijd ten opzichte van de lokale bediening zoals deze nu plaatsvindt. Het verkorten van de procestijd levert extra capaciteit op voor het rijden van treinen over de brug en/of extra capaciteit voor de scheepsvaart. Het betreft hier een zgn. Koopmansproject. start 2010 einde 2014 Voor het project is binnen de middelen in het kader van Motie Koopmans 2 mln gereserveerd. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Rijk is opdrachtgever en eindverantwoordelijke Provinicie is inhoudelijk opdrachtgever ProRail voert uit 17

18 brug gaat sneller open en dicht, waardoor de capaciteit voor zowel trein- als scheepvaartverkeer toeneemt. Beheer van de spoorbrug is voor rekening van ProRail 18. Snelheidsverhoging Hanzelijn Het doel is om de reistijd van en naar de Randstad te verkorten door sneller op de Hanzelijn te gaan rijden. De Hanzelijn is géén Fries project en ligt niet in onze provincie. Om de snelheidsverhoging toch voor elkaar te krijgen zal een lobby richting Den Haag opgezet moeten worden langs ambtelijke en bestuurlijke weg. Wat hier gevraagd wordt is Friese inzet van bestuurders, politici en van ambtelijke kant. In 2013 kan gestart worden met de lobby. Einde is afhankelijk van resultaten. Afhankelijk van hoe serieus dit opgepakt wordt, dient een projectgroep opgezet te worden die de lobby vormgeeft en aanstuurt. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Provincie is zelf verantwoordelijk voor het lobbyen. Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zijn er kosten voor een bijdrage aan de snelheidsverhoging. Reistijdverkorting op de trajecten vanuit Noord Nederland naar de Randstad via de Hanzelijn. Wanneer de snelheidsverhoging gerealiseerd wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud in principe bij ProRail liggen. 19. Versterken OV over Afsluitdijk Doel is om meer bussen te laten rijden over de Afsluitdijk. Provincie is concessiehouder voor busvervoer en zou dus in samenwerking met vervoerder moeten bepalen hoeveel extra ritten worden ingekocht. Als onderzoek naar wenselijkheid en noodzaak van extra busvervoer over Afsluitdijk in najaar 2013 begint, moeten redelijkerwijs in 2014 de extra ritten kunnen beginnen. 18

19 start 2013 einde 2014 Nog onduidelijk is hoeveel extra ritten ingekocht moten worden. Dit is afhankelijk van de resultaten van een onderzoek naar nut en noodzaak. Kosten kunnen niet worden betaald uit de Investeringsagenda, daar het om exploitatiegeld gaat. Vanuit de Investeringsagenda wordt geen bijdrage gevraagd. Provincie is concessiehouder OV, vervoerder rijdt de bussen. Verbeterde reismogelijkheden met OV via de Afsluitdijk van en naar Noord-Holland Beheer van de concessie is voor rekening Fryslân. 20. HOV-verbinding Lelystad - Groningen Naar aanleiding van de motie over het onderzoeken van een HOV-verbinding tussen Lelystad en Groningen is contact gezocht met Flevoland om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ambtelijk is daar aangegeven dat de bestaande HOV-lijnen net zijn aanbesteed. Uitzondering is het stuk Lelystad-Emmeloord. Dat wordt meegenomen in de aanbesteding van de concessie IJsselmond, die reeds loopt. Provincie Flevoland ziet in het huidige HOV-systeem vooralsnog geen aanleiding om extra onderzoek te doen naar een alternatief HOV-systeem. Wij zien in het kader van de Investeringsagenda ook aanleiding om dit op te pakken. Op verbetering van het bestaande (bus)systeem tussen Heerenveen Groningen zijn de projecten onder de kop Verbeteren busverbinding Heerenveen Groningen in dit overzicht van toepassing. Wij zijn hiervoor ook in overleg geweest met de provincie Groningen. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. 19

20 21. Brainstorm Busvervoer Groningen Heerenveen Om uit te vinden of er aanvullend op de projecten onder de kop Verbeteren busverbinding Heerenveen Groningen nog goede ideeën zijn die leiden tot verbetering van het busvervoer is een brainstorm georganiseerd. Deelnemers waren concessiehouders en beleidsmedewerkers van provincie Groningen en Fryslân en vervoerders. Er zijn geen projecten uit de brainstorm gekomen, aanvullend op wat er al aan projecten is die de busverbinding Groningen Heerenveen verbeteren. Wel is een aantal goede ideeën meegegeven aan de beleidsmedewerkers van de provincies. Afgesproken is dat er een vervolgafspraak wordt gemaakt. Geen bijdrage uit Investeringsagenda gevraagd. 22. Ecomunitypark Private partij (Ecostyle) en gemeente Ooststellingwerf trekken samen op om in Oosterwolde een energieneutraal bedrijvenpark te ontwikkelen van 17 hectare groot. Doel is om in een parkachtige omgeving (55% groen en water) kavels te realiseren voor bedrijven gericht op duurzame, bio-based productie en onderzoek. Daarnaast wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen (Van Hall Larentstein, Stenden, Nordwin). Andere belangrijk kenmerk is dat voorzieningen, zoals laboratorium en restaurant worden gedeeld om zo interactie, innovatie en samenwerking te stimuleren. Een ander doel is om het concept ook toe te passen op andere locaties in de provincie (en daarbuiten). Planvoorbereiding is gestart, planologische procedures afgerond. Einde is voorzien binnen vier jaar. 20

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Inleiding. Algemene Informatie

Inleiding. Algemene Informatie 1 Algemene Informatie Inleiding De deelnemers van Regio Groningen- Assen worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de regionale programma s en regionale opgaven. GA-Rapporteert laat zien welke

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie