PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen"

Transcriptie

1 PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1

2 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten Projecten Heerenveen Buiten Drachten of Heerenveen Groslijst BIJLAGEN

3 1. Projecten Drachten In dit hoofdstuk de projecten in Drachten die inhoudelijk beoordeeld zijn. Dit betekent dat deze projecten binnen vier jaar uitvoerbaar zijn en een bijdrage vragen uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. 1. Bereikbaarheid Drachten: openbaar vervoer Het gaat hier om een reeks maatregelen. Bepalen scope door provincie en gemeente. Provinicie besteed aan, eventueel samen met gemeente. Uitvoering door provincie. Plan uit Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda. 1. Realisatie transferium Drachten Oost einde < Ontsluiting transferium Drachten Oost einde < Herinrichting+verbetering busstation Van Knobeldorffsplein einde < Investering in Plus haltes einde < Verbetering doorstroming busverkeer a. In Drachten einde < 2020 b. Ontsluitende verbinding centrum (parallelle ontsluiting A7) met name van belang voor de Q-liner verbinding * einde < Realisatie regio transferium/ plushalte Noord einde < Realisatie transferium Drachten Oost 1 mln 2. Ontsluiting transferium Drachten Oost 1 mln 3. Herinrichting+verbetering busstation Van Knobeldorffsplein 2 mln 4. Investering in Plus haltes 1 mln 5. Verbetering doorstroming busverkeer a. In Drachten 4 mln b. Ontsluitende verbinding centrum (parallelle ontsluiting A7) met name van belang voor de Q-liner verbinding * 7 mln 6. Realisatie regio transferium/ plushalte Noord 1 mln Totale kosten project 17 mln. Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 13 mln (projecten 1 t/m 4, 5B & 6) * Zie factsheet 3 Drachten Centrum-Zuid in Samenwerkingsagenda Opdrachtgever is de provincie. Bepalen scope door provincie en gemeente. Provincie is opdrachtgever voor realisatiefase. Co-financiert de gemeente, dan wordt ze medeopdrachtgever. Verbeterde bereikbaarheid van Drachten voor inkomende en uitgaande voertuigen. Beheer is voor rekening van gemeente 3

4 2. Bereikbaarheid Drachten Oost Reeks maatregelen om de bereikbaarheid van Drachten vanuit het oosten te verbeteren. Projecten staan allen in Bestemming Drachten. 1. Verbeteren ontsluiting bedrijventerrein Azeven-Noord einde < Verbeteren kruising Zuiderhogeweg G. Boelensstraat einde < Verbeteren doorstroom diverse rotondes einde < Verbeteren Splitting einde < Verbeteren oostelijke toegang Drachten einde < Verbeteren Burgemeester Wuiteweg einde < Verbeteren ontsluiting bedrijventerrein Azeven-Noord 3 mln 2. Verbeteren kruising Zuiderhogeweg G. Boelensstraat 11 mln 3. Verbeteren doorstroom diverse rotondes 4 mln 4. Verbeteren Splitting 5 mln 5. Verbeteren oostelijke toegang Drachten 2,5 mln 6. Verbeteren Burgemeester Wuiteweg 5 mln Totale kosten voor bereikbaarheid Drachten Oost bedragen 30,5 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda max. 25,5 mln (voor projecten 1 t/m 5) Provinicie wordt opdrachtgever. Inhoudelijke samenwerking met gemeente en Rijkswaterstaat. Verbeterde bereikbaarheid per auto van Drachten vanuit het oosten. beheer is voor de gemeente 3. Innovatieontwikkeling Drachten Onder de noemer Innovatieontwikkeling Drachten vallen twee projecten, Innovatiehuis/incubator Drachten en Innovatiecluster Drachten. Vanuit de Investeringsagenda wordt financiering gevraagd voor het 4

5 Innovatiehuis/incubatorproject. Het betreft de realisatie van een fysieke omgeving (innovatiehuis) waarin een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden (incubator, innovatiemakelaar en professionele begeleiding voor starters). Het project ligt in het verlengde van het Innovatiecluster, maar maakt er geen onderdeel van uit. Er ligt een nauwe inhoudelijke relatie met het Innovatiecluster. Innovatiehuis zou op termijn een werklocatie voor de activiteiten van het Innovatiecluster kunnen worden. In die zin loopt het Innovatiehuis vooruit op het Innovatiecluster. Plan is opgevoerd in Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda Smallingerland (als Ontwikkeling noordelijke technologische innovatie-ecologie en ontwikkelcampus ). start 2013 einde 2017 (voor Innovatiehuis/incubator) Totale kosten van Innovatiehuis/incubator bedragen maximaal 2 mln, 1mln voor ontwikkelen fysieke locatie, 1 mln voor activiteiten (incubator, innovatiemakelaar, startersbegeleiding). Totale budget voor Innovatiecluster Drachten is maximaal 32 mln. Waarbij de verdeling als volgt is: provincie 25%, gemeente 25% en bedrijfsleven 50%. Provincie is voornemens maximaal 8 mln beschikbaar te stellen. Dit leidt volgens de verdeelsleutel tot maximaal 32 mln aan middelen. Looptijd van het project is 8 jaar. Innovatiehuis/incubator Innovatiecluster totaal Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 2 mln 32 mln (maximum) 34 mln 1 mln Gemeente, provincie en bedrijfsleven participeren samen in het project. Een fysieke werkomgeving, waarin een aantal activiteiten plaatsvinden die de innovatiekracht van (de regio) Drachten vergroot. Beheer van de fysieke werkomgeving wordt verantwoordelijkheid van provincie, gemeente en bedrijfsleven. 4. Gebiedsontwikkeling Drachten West Ontwikkeling / herontwikkeling Tussendiepen, inclusief verbetering richting centrum. Project is gerelateerd aan de projecten Innovatieontwikkeling en Oostelijke Poort Merengebied. Project is opgedeeld in een haalbaarheidsonderzoek en uitvoering. Het 5

6 haalbaarheidsonderzoek (zogenaamd ontwikkelplan ) is genoemd in de Samenwerkingsagenda. Haalbaarheidsonderzoeken gebiedsontwikkeling Drachten West einde < 2017 Uitvoering gebiedsontwikkeling Drachten West einde < 2020 Haalbaarheidsonderzoeken gebiedsontwikkeling Drachten West Uitvoering gebiedsontwikkeling Drachten West 0,1 mln 5 10 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda max. 0,1 mln Onderzoek uitgevoerd in opdracht van provincie. Verbeterde uitstraling van het gebied, uitnodigend voor passanten en aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. 5. Vaarweg Drachten Alternatieve vaarweg voor route via Alde Feanen. Project bestaat uit 4 delen, waarbij eerst de ontsluiting van de binnenhaven Drachten wordt verbeterd. Project is afkomstig uit de Samenwerkingsagenda. Hier wordt gevraagd om een bijdrage voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek en een onderzoek om de kosten te bepalen van de verschillende alternatieven voor een alternatieve route. 1. Haalbaarheidsonderzoek start einde < Verbetering ontsluiting binnenhaven Drachten einde > Verdere uitwerking alternatieven en bepaling kosten start einde < Aanleg alternatieve vaarweg ipv route Alde Feanen einde > Haalbaarheidsonderzoek 0,1 mln (binnenhaven) 2. Verbetering ontsluiting binnenhaven Drachten 1,5 mln 3. Verdere uitwerking alternatieven en bepaling kosten 0,1 mln (alternatieve route) 4. Aanleg alternatieve vaarweg ipv route Alde Feanen mln Totale kosten project mln Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda 0,2 mln (projecten 1 & 3) Provinicie voert de onderzoeken ism de gemeente uit. 6

7 Inzicht in de mogelijkheden voor: - Alternatieve vaarweg voor binnenvaart naar De Haven in Drachten (klasse Va) - Beroepsvaart gescheiden van recreatieve vaart en natuur - Aantrekkelijker klimaat voor watergebonden bedrijvigheid - Meer ruimte voor natuur en recreatieve vaart (Alde Feanen) Beheer van vaarweg in principe voor rekening van provincie. 6. Oostelijke Poort merengebied Ontwikkelen van verschillende functies in het gebied rond Oudega. Doelen: Vergroting van de Friese boezem. In recreatieve zin aansluiting bij het Friese Merengebied Versterking van de ecologische hoofdstructuur. Ontlasting nationaal park De Alde Feanen ( zeeffunctie ). Versterking recreatieve infrastructuur (watersport). Versterking leefbaarheid Oudega. Masterplan is afgerond. Haalbaarheid van masterplan wordt onderzocht, zodat duidelijk wordt of gebiedsontwikkeling mogelijk is. Plannen zijn afkomstig uit Bestemming Drachten. Opstellen masterplan en uitvoeringsstrategie maakte al deel uit van Samenwerkingsagenda. Project valt uiteen in 8 delen. 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) 2. Opstellen uitvoeringsstrategie (actieplan en fundingplan) 3. Waterfrontverbetering Drachten 4. Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren 5. Waterfrontverbetering Oudega 6. Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega 7. Recreatieve voorzieningen 8. Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) GEREED 2. Opstellen uitvoeringsstrategie einde < Waterfrontverbetering Drachten einde < Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren einde < Waterfrontverbetering Oudega einde < Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega einde < Recreatieve voorzieningen einde < Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren einde <

8 1. Opstellen masterplan (gebiedsvisie Oudega aan het water) GEREED 2. Opstellen uitvoeringsstrategie 3. Waterfrontverbetering Drachten 4 mln 4. Verbetering pleziervaartaansluiting Drachten Friese Meren 3 mln 5. Waterfrontverbetering Oudega 3 mln 6. Nieuwe (verbrede) waterverbinding Oudega 6 mln 7. Recreatieve voorzieningen 2 mln 8. Recreatieve langzaamverkeerontsluiting Drachten Friese Meren 1 mln Totale kosten project 19 mln Gevraagde bijdrage uit de Investeringsagenda 15 mln (projecten 4 t/m 8) Provincie is leadpartner voor dit Interregproject (Europese subsidie) en werkt samen met gemeente. Verdeling verantwoordelijkheden in uitvoeringsfase moet nog nader bepaald worden. zie de doelen onder a. 7. Duurzaamheid Drachten (Leerpark) Het gaat hier om een reeks maatregelen om de duurzaamheid van het Leerpark Drachten te verbeteren. Uitvoering van de uitbreiding van de Friese poort door Friese Poort en de herinrichting van het openbaar gebied van het leerpark door de gemeente provincie. Plan uit Bestemming Drachten en Samenwerkingsagenda. 1. Realisatie gefaseerde nieuwbouw door Friese Poort einde < Realisatie nieuwbouw Liudger einde < Ontsluiting gebied einde < Herinrichting+verbetering Leerpark einde < extra investering ivm duurzame ontwikkeling gehele gebied einde < Realisatie gefaseerde nieuwbouw door Friese Poort 25 mln 2. Realisatie nieuwbouw Liudger 18 mln 3. Ontsluiting gebied 0,5 mln 4. Herinrichting+verbetering Leerpark 0.5 mln 5. extra investering ivm duurzame ontwikkeling hele gebied 3 mln totaal 46 mln Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 1 mln (project 5) Overige financiering project 5 door gemeente en derden. 8

9 Opdrachtgever is de Friese Poort en gemeente is opdrachtgever voor realisatiefase van de omgeving. Co-financiering door de provincie. Duurzame ontwikkeling van het leerpark ( panden en omgeving) zal daarmee het eerste Leerpark zijn met het BreeamNL label Excellent Beheer is voor rekening van gemeente 9

10 2. Projecten Heerenveen In dit hoofdstuk de projecten in Heerenveen die inhoudelijk beoordeeld zijn. Dit betekent dat deze projecten binnen vier jaar uitvoerbaar zijn en een bijdrage vragen uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. 8. Bereikbaarheidspakket Heerenveen (RSP): OV-component A32-zone Provincie, rijk en gemeente hebben een intentieovereenkomst getekend voor een pakket bereikbaarheidsmaatregelen rond de A32. Van de totale kosten werd uiteindelijk een cofinanciering van de gemeente verwacht van 10 mln (totaal pakket: 36 mln, waarvan 26 mln RSP). Gemeente heeft onlangs besloten de co-financiering voorlopig te schrappen. Belang om de bereikbaarheid op peil te houden blijft voor de gemeente even groot, als faciliterend middel voor het versterken en verbeteren van de economische ontwikkeling van de (regio) Heerenveen. Maatregelen zijn er op gericht om een goede route NS-station K.R. Poststraat aansluiting A32 te creëren voor openbaar vervoer, ook in de spits. Nu de spoorlijn is komen te vervallen moet het openbaar vervoer gebruik maken van de hoofdwegenstructuur. Gelet op aard en omvang kan worden aangenomen dat van het totale bereikbaarheidspakket van 36 mln euro circa 10 mln is toe te rekenen aan deze OV-route. Bepalen precieze scope door gemeente en provincie. Aanbesteding werk door de gemeente nadat een realisatieovereenkomst met rijk en provincie is overeengekomen. Er ligt reeds een rapport, waarin een strategie en verschillende oplossingsrichtingen worden gegeven. Zodra de totale financiering rond is volgt het participatie en inspraakproces. Op basis van dat traject wordt een structuur- en bestemmingsplan traject doorlopen (1 tot 1,5 jaar) waarna de besteksfase start en de aanbesteding van de eerste fase plaats kan vinden. Dit betekent dat een eerste fase qua realisatie kan starten in 2016 (na vaststelling planologie en bestek). start 2013 einde voorbereidingsfase (=start uitvoering fase 1) 2016 Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 10 mln. Het gaat hier om maatregelen tot aan de A32, dus provincie en gemeente zijn verantwoordelijk. Provincie en gemeente bepalen samen scope. Provincie en gemeente opdrachtgever voor realisatiefase. Verbeterde doorstroom OV tussen station Heerenveen en de A32 Reistijdverkorting voor OV tussen station Heerenveen en de A32 10

11 Grotendeels gemeente 9. Bereikbaarheidspakket Heerenveen (RSP): Verbeteren busstation Voor het verbeteren van het busstation Heerenveen (projecthouder en eigenaar busstation: Provincie) is een concept-plan opgesteld door de betrokken partners. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een nieuw busstation met dynamische halteperrons. De investering is geraamd op een bedrag van 1,2 miljoen. Bijdrage vanuit de investeringsagenda is logisch vanuit de OV-component. projectplan is opgesteld einde < 2017 Totale kosten voor verbeteren busstation bedragen 1,2 mln. Provincie is eigenaar van het busstation, gemeente stelt geen co-financiering beschikbaar. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 1,2 mln. Provinicie maakt in overleg met gebruikers en gemeente een projectplan. Uitvoering door Provincie. Verbeterd busstation. Beheer van het busstation is nu verantwoordelijkheid van Fryslân en blijft dat na opknappen ook. Mogelijk is er sprake van meer beheerkosten of minder, afhankelijk van uitvoering van vernieuwd station. 10. Stad van Sport: doorontwikkeling Sportstad en CTO Het sportstadcluster draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van Heerenveen en de regio. Naast het project Thialf loopt er een aantal initiatieven vanuit de samenwerkende partners om het concept verder te versterken c.q. inhoud te geven. Eén van de projecten waar binnenkort besluitvorming over plaatsvindt (de conceptontwikkeling is opgestart en komend half jaar vindt besluitvorming plaats door de verschillende betrokken partners), is het transformeren van het gebied ten zuiden van het sportstadcomplex van een kantorenzone (de huidige bestemming laat een volume van m² kantoren toe) in een zone voor buitensportactiviteiten in een proeftuin-setting. Een setting waarbij Friese sporten worden gecombineerd met team- en snelle/nieuwe sporten welke passen bij het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en aansluiten bij het sportonderwijs van het Fryslân college. De laboratoriumsetting levert output, welke kan worden geëxporteerd naar andere steden en samenwerkingsverbanden op het gebied 11

12 van sport, bewegen en onderwijs/gezondheid. Een projectplan is in voorbereiding in opdracht van de gezamenlijke partners gemeente, Sportstad, Fryslân College en het CTO. Het conceptuele deel van het projectplan wordt in juli 2013 afgerond. De gemeente heeft inmiddels een groot deel van de gronden ten behoeve van deze transitie afgewaardeerd. De fysieke investeringen voor de realisatie van de eerste fase bedragen circa ,-. Daarvan is ,- ongedekt en te ondersteunen vanuit de investeringsagenda Heerenveen-Drachten (motief: economie pijler stad van sport). Het project start in 2014 en eindigt in 2015 De kosten voor de fysieke ingrepen voor fase 1 van het transformeren van de kantorenzone ten zuiden van het sportstadcomplex bedragen circa ,-. Hiervan is ,- gedekt uit gemeentelijke middelen. Gevraagd: ,- bijdrage uit de investeringsagenda. Sportstad BV is opdrachtgever voor de realisatie. De gemeente faciliteert en stelt grond ter beschikking. Proeftuin. Een gebied met sportvoorzieningen, waarbij Friese sporten worden gecombineerd met team- en snelle/nieuwe sporten welke passen bij het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en aansluiten bij het sportonderwijs van het Fryslan college. Beheer van het gebied en de voorzieningen is voor rekening van de gemeente of derde partijen die gebruikmaken van de voorzieningen. 11. Versnelling/frequentieverhoging Lwd Zwl: Rotstergaasterweg Heerenveen Via de motie Koopmans zijn middelen beschikbaar gesteld om de spoorwegveiligheid te verbeteren op het traject Leeuwarden Zwolle. In Heerenveen wordt de overweg Rotstergaasterweg aangepast door de verschillende verkeersstromen over deze overweg beter te scheiden. Deze maatregel draagt bij aan het verbeteren van de overwegveiligheid op het traject Zwolle Leeuwarden. Dit is gezien de toename van het aantal treinen tussen Zwolle/Meppel en Leeuwarden wenselijk. In april 2013 moet bekend zijn wat de precieze maatregelen zijn en wat de kosten van deze aanpassingen zijn. project is gestart einde <

13 Voor het project is binnen de Motie Koopmansmiddelen 1,5 mln gereserveerd. Gemeente Heerenveen vraagt om de co-financiering voor dit project via de Investeringsagenda te laten verlopen. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 0,1 mln. Rijk is opdrachtgever en eindverantwoordelijke Provinicie is inhoudelijk opdrachtgever Gemeente is betrokken bij ontwerp ProRail voert uit Verbeterde veiligheid van overweg Rotstergaasterweg Heerenveen. Beheer van de overweg is voor rekening van ProRail. Toeleidende wegen zijn voor rekening van de gemeente. 12. Economie&Bereikbaarheid: Brug bedr.terrein Kanaal-Haskerveen Het realiseren van een brug versterkt de gebruiksmogelijkheden voor het terrein en verhoogt de integrale veiligheid, omdat een calamiteitenroute ontbreekt. De kosten worden geraamd op 2,5 mln. Co-financiering van de gemeente ontbreekt vooralsnog, tenzij er door de brug ruimte ontstaat in de grondexploitatie. De maatregel is eerder door de provincie opgevoerd als maatregel ter verbetering van de mobiliteit via water: met de brug kan Omrin worden aangesloten op de haven van Heerenveen start 2013 einde 2015 (afhankelijk van planologische procedure) De totale kosten voor de brug bedrijventerrein Kanaal-Haskerveen bedragen 2,5 mln. Er wordt 1,5 mln uit de Investeringsagenda gevraagd. Co-financiering van de gemeente ontbreekt. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 1,5 mln Gemeente doet voorbereiding en uitvoering van het werk. Calamiteitenroute voor bedrijventerrein Kanaal Verbeterde aansluiting De Wierde (afvalverwerking) op haven Heerenveen Beheer komt voor rekening van de gemeente. 13

14 13. Economie & Bereikbaarheid: verbeteren bereikbaarheid IBF Uit de verkeersstudies zoals gemaakt in opdracht van gemeente, rijk en provincie blijkt op termijn een afwikkelingprobleem te ontstaan op het onderliggend wegennet ter plaatse van de aansluiting van het IBF op de A7. Op termijn dienen (turbo)-rotondes te worden aangelegd ter plaatse van de huidige aansluiting van het IBF op de Pastoriesingel. Met de komst van de zuivelfabrieken in 2013 en de aanzuigende werking op overige activiteiten is er veel voor te zeggen deze investering, die is geraamd op ,-, naar voren te halen en deels te dekken uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen, onder het label bereikbaarheid/economie. De aard van de gekozen oplossing is getoetst (incl. kosten) in het kader van het bereikbaarheidspakket Heerenveen start 2013/2014 einde 2013/2014 Totale kosten voor verbeteren bereikbaarheid IBF bedragen 1 mln. Gemeentelijke deel van de kosten wordt gefinancierd uit de exploitatie van het IBF. Gevraagde bijdrage uit investeringsagenda: 0,5 Gemeente bereid voor en voert uit. Verbeterde doorstroom voor (vracht)verkeer tussen IBF en A7, ter plaatse van de Pastoriesingel. Beheer is voor rekening van de gemeente Heerenveen. 14

15 3. Buiten Drachten of Heerenveen Doelstellingen van het RSP zijn geformuleerd op de schaal van Noord-Nederland. Wij leggen één project voor een inhoudelijke beoordeling dat wel bijdraagt aan de oorspronkelijke doelen van het RSP, maar niet in de gemeente Heerenveen of Smallingerland ligt. 14. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: Zwolle - Herfte De SNN-partners + Overijssel houden zich samen met ProRail, NS en het Ministerie van I&M bezig met het traject Zwolle Herfte (vlak ten noorden van Zwolle, tot aan de uittakking van de lijn Zwolle Emmen). Dit traject is onderdeel van het project Zwolle Spoort, dat als doel heeft om de overstaptijden in Zwolle te verkorten en de kans op verstoringen te verkleinen. Aanvankelijk was de inschatting dat op het traject Zwolle Herfte niets hoefde te gebeuren. Echter, door recente ontwikkelingen op het spoor (extra treinen en andere dienstregeling), blijkt dat er toch maatregelen nodig zijn. Hierdoor is een tekort in de dekking ontstaan van circa 40 mln. Het is aan alle betrokken partners om hier een oplossing voor te vinden. Ambtelijk overleg over dit onderwerp vindt plaats binnen het Programma Noord Nederland (PNN). Binnen PNN werken bovengenoemde partners samen. Besluitvorming vindt plaats in het BO Spoor, het overleg tussen I&M, SNN/Overijssel en ProRail. project is reeds gestart - einde < 2017 De totale kosten van het project worden door ProRail geschat op circa 100 mln, waarvan circa 40 mln nog gedekt moet worden. Hiervoor is een aantal scenario s denkbaar, waarbij voor Fryslân de bijdrage uiteenloopt van 6,5 10 mln. Gevraagde bijdrage uit Investeringsagenda: 6,5 10 mln. I&M is opdrachtgever voor het project. ProRail voert uit. SNN/Overijssel sturen inhoudelijk aan. Kortere overstaptijden in Zwolle voor treinreizen van en naar Noord Nederland. En voldoende spoorcapaciteit om de kans op verstoringen van de dienstregeling te verkleinen. Het beheer en onderhoud van Zwolle Herfte komt te liggen bij ProRail. Vanuit de investeringsagenda wordt hiervoor geen (jaarlijkse) bijdrage gevraagd. 15

16 4. Groslijst In dit hoofdstuk presenteren we u de projecten, waarvoor we geen inhoudelijke afweging van u vragen. Reden is dat ze niet voldoen aan de criteria uitvoerbaar binnen 4 jaar en vraagt een bijdrage van de Investeringsagenda. Daar het hier een uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsagenda s Heerenveen en Smallingerland betreft, moeten projecten binnen vier jaar uit te voeren zijn. Projecten die buiten de Investeringsagenda om al gefinancierd worden (denk aan REP-middelen, Motie Koopmansmiddelen of Europees geld), hoeven ook niet inhoudelijk beschouwd te worden. Per project geven we aan of het uitvoerbaar is binnen vier jaar en of er geld uit de Investeringsagenda wordt gevraagd. 15. Verhogen busfrequentie Groningen Drachten In 2012 is het openbaar vervoer in Fryslân succesvol opnieuw aanbesteed. Hieronder valt ook de busverbinding Groningen Drachten. Sinds december 2012 rijden hier in de spits 6 à 7 bussen per uur. Het verhogen van de busfrequentie betekent concreet dat bij de vervoerder extra ritten ingekocht dienen te worden. 2013: Onderhandelingen over extra ritten kunnen meteen beginnen en in 2013 worden afgerond. Het inkopen van extra busritten komt voor rekening van de Provincie. RSP-middelen zijn bedoeld voor fysieke maatregelen ( bouwprojecten ). Het gaat hier om exploitatie, wat maakt dat het gefinancierd moet wirdeb uit middelen die daarvoor wel bestemd zijn, zoals BDU. Geen bijdrage uit Investeringsagenda gevraagd. Provincie koop extra ritten in, vervoerder voert extra ritten uit. Meer bussen per uur tussen Drachten en Groningen. Er is geen fysiek beheer, daar het hier om een dienst gaat. Beheer van de concessie ligt bij de provincie. 16. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: Wolvega Via de motie Koopmans zijn middelen beschikbaar gesteld om de spoorwegveiligheid te verbeteren op het traject Leeuwarden Zwolle. Een van de projecten die worden 16

17 uitgevoerd is het realiseren van een onderdoorgang op de plek van de spoorkruising Om den Noort in Wolvega. Het project is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en ProRail. start: 2010 einde 2015 Totale kosten zijn 12 mln, waarvan 10,5 mln door het Rijk (motie Koopmans) en 1,5 door de gemeente. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Ministerie van I&M is opdrachtgever en eindverantwoordelijk Provincie is inhoudelijk opdrachtgever Gemeente is betrokken bij de uitvoering en verantwoordelijk voor planologie ProRail voert uit Verbeterde overwegveiligheid op het traject Zwolle Leeuwarden, met name kruising Om den Noort. Beheer is voor rekening van ProRail. 17. Versnelling/frequentieverhoging Leeuwarden Zwolle: HMRK-brug De tijd die momenteel nodig is om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal (HRMK) te openen en te sluiten (procestijd) is relatief lang. Een bediening op afstand vanuit de verkeersleiding voor de treinen (VL-post), levert een reductie op van de procestijd ten opzichte van de lokale bediening zoals deze nu plaatsvindt. Het verkorten van de procestijd levert extra capaciteit op voor het rijden van treinen over de brug en/of extra capaciteit voor de scheepsvaart. Het betreft hier een zgn. Koopmansproject. start 2010 einde 2014 Voor het project is binnen de middelen in het kader van Motie Koopmans 2 mln gereserveerd. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Rijk is opdrachtgever en eindverantwoordelijke Provinicie is inhoudelijk opdrachtgever ProRail voert uit 17

18 brug gaat sneller open en dicht, waardoor de capaciteit voor zowel trein- als scheepvaartverkeer toeneemt. Beheer van de spoorbrug is voor rekening van ProRail 18. Snelheidsverhoging Hanzelijn Het doel is om de reistijd van en naar de Randstad te verkorten door sneller op de Hanzelijn te gaan rijden. De Hanzelijn is géén Fries project en ligt niet in onze provincie. Om de snelheidsverhoging toch voor elkaar te krijgen zal een lobby richting Den Haag opgezet moeten worden langs ambtelijke en bestuurlijke weg. Wat hier gevraagd wordt is Friese inzet van bestuurders, politici en van ambtelijke kant. In 2013 kan gestart worden met de lobby. Einde is afhankelijk van resultaten. Afhankelijk van hoe serieus dit opgepakt wordt, dient een projectgroep opgezet te worden die de lobby vormgeeft en aanstuurt. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. Provincie is zelf verantwoordelijk voor het lobbyen. Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zijn er kosten voor een bijdrage aan de snelheidsverhoging. Reistijdverkorting op de trajecten vanuit Noord Nederland naar de Randstad via de Hanzelijn. Wanneer de snelheidsverhoging gerealiseerd wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud in principe bij ProRail liggen. 19. Versterken OV over Afsluitdijk Doel is om meer bussen te laten rijden over de Afsluitdijk. Provincie is concessiehouder voor busvervoer en zou dus in samenwerking met vervoerder moeten bepalen hoeveel extra ritten worden ingekocht. Als onderzoek naar wenselijkheid en noodzaak van extra busvervoer over Afsluitdijk in najaar 2013 begint, moeten redelijkerwijs in 2014 de extra ritten kunnen beginnen. 18

19 start 2013 einde 2014 Nog onduidelijk is hoeveel extra ritten ingekocht moten worden. Dit is afhankelijk van de resultaten van een onderzoek naar nut en noodzaak. Kosten kunnen niet worden betaald uit de Investeringsagenda, daar het om exploitatiegeld gaat. Vanuit de Investeringsagenda wordt geen bijdrage gevraagd. Provincie is concessiehouder OV, vervoerder rijdt de bussen. Verbeterde reismogelijkheden met OV via de Afsluitdijk van en naar Noord-Holland Beheer van de concessie is voor rekening Fryslân. 20. HOV-verbinding Lelystad - Groningen Naar aanleiding van de motie over het onderzoeken van een HOV-verbinding tussen Lelystad en Groningen is contact gezocht met Flevoland om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ambtelijk is daar aangegeven dat de bestaande HOV-lijnen net zijn aanbesteed. Uitzondering is het stuk Lelystad-Emmeloord. Dat wordt meegenomen in de aanbesteding van de concessie IJsselmond, die reeds loopt. Provincie Flevoland ziet in het huidige HOV-systeem vooralsnog geen aanleiding om extra onderzoek te doen naar een alternatief HOV-systeem. Wij zien in het kader van de Investeringsagenda ook aanleiding om dit op te pakken. Op verbetering van het bestaande (bus)systeem tussen Heerenveen Groningen zijn de projecten onder de kop Verbeteren busverbinding Heerenveen Groningen in dit overzicht van toepassing. Wij zijn hiervoor ook in overleg geweest met de provincie Groningen. Geen bijdrage vanuit de Investeringsagenda gevraagd. 19

20 21. Brainstorm Busvervoer Groningen Heerenveen Om uit te vinden of er aanvullend op de projecten onder de kop Verbeteren busverbinding Heerenveen Groningen nog goede ideeën zijn die leiden tot verbetering van het busvervoer is een brainstorm georganiseerd. Deelnemers waren concessiehouders en beleidsmedewerkers van provincie Groningen en Fryslân en vervoerders. Er zijn geen projecten uit de brainstorm gekomen, aanvullend op wat er al aan projecten is die de busverbinding Groningen Heerenveen verbeteren. Wel is een aantal goede ideeën meegegeven aan de beleidsmedewerkers van de provincies. Afgesproken is dat er een vervolgafspraak wordt gemaakt. Geen bijdrage uit Investeringsagenda gevraagd. 22. Ecomunitypark Private partij (Ecostyle) en gemeente Ooststellingwerf trekken samen op om in Oosterwolde een energieneutraal bedrijvenpark te ontwikkelen van 17 hectare groot. Doel is om in een parkachtige omgeving (55% groen en water) kavels te realiseren voor bedrijven gericht op duurzame, bio-based productie en onderzoek. Daarnaast wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen (Van Hall Larentstein, Stenden, Nordwin). Andere belangrijk kenmerk is dat voorzieningen, zoals laboratorium en restaurant worden gedeeld om zo interactie, innovatie en samenwerking te stimuleren. Een ander doel is om het concept ook toe te passen op andere locaties in de provincie (en daarbuiten). Planvoorbereiding is gestart, planologische procedures afgerond. Einde is voorzien binnen vier jaar. 20

Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen

Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen Inleiding Bij het besluit van de noordelijke provincies om het RSP project voor

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Factsheet 1: Ontwikkeling noordelijke technologische innovatie-ecologie en ontwikkelcampus Ontwikkeling noordelijke

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk.

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Emmen: op 14 december 214 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

0 9 APR. 2013. provinsje fryslân provincie frys1n b. Provincale Staten van Fryslan. Leeuwarden, 8 april 2013 Verzonden,

0 9 APR. 2013. provinsje fryslân provincie frys1n b. Provincale Staten van Fryslan. Leeuwarden, 8 april 2013 Verzonden, provinsje fryslân provincie frys1n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provincale Staten van Fryslan wsvw.fryslan.nl provmciefryslan.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: koppelen treindiensten Apeldoorn Zutphen en Zutphen Winterswijk. Portefeuillehouder: Gedeputeerde Bieze Kerntaak/plandoel: openbaar vervoer Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren. Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren.  Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle Spoorzone Noordzijde Fietsparkeren sen bij het station. Er zijn nu circa 7.3 stallingsplekken voor noordkant. In 23 zijn er ongeveer 12. plekken nodig. Ruimtelijk wensbeeld De spoorzonepartners werken

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Informatie voor projectplannen Alblasserpoort Alblasserpoort Voor het gebied van de Alblasserpoort worden door partijen projectplannen opgesteld. Doel

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Themaraad Centrumplan Nederweert 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Agenda 1. Terugblik 2. Ruimtelijk plan en programma 3. Financiële kader 4. Realisatieovereenkomst

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Notitie Openbaar vervoer Maastricht

Notitie Openbaar vervoer Maastricht Titel Notitie Openbaar vervoer Maastricht Kenmerk - Status Definitief Versie 1.0 Datum 20121105 Autorisatie Functie en organisatie Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Provincie Limburg Loek Dieteren 20120920

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 201 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP. Missie. Successen. Knelpunten. Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP. Missie. Successen. Knelpunten. Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt Interne memo Aan Provinciale Staten Van P. Verheijdt cc De komende maanden worden in overleg met de griffie enkele informatie bijeenkomsten gepland om investeringen in de Vechtdallijnen en investeringen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie Huisvesting Burgerweeshuis 1- Notagegevens Notanummer 2016-001685 Datum 03-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Provincie Overijssel Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Zwolle, 1 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Capaciteitsuitbreiding A1 versnellen! 5 1.1 De problematiek 5 1.2 Bestuurlijke

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 126 Haarlem, 28 november 2006 Onderwerp: Oostweg Haarlem: subsidie van 15 miljoen in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H). Bijlagen:

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Bereikbare Drechtsteden

Bereikbare Drechtsteden Bereikbare Drechtsteden 13 februari 2017 Jantien Heijdeman Projectmanager RWS 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Sandelingen A15-N3 A15-PaS Wantijbrug N3 A16-N3 3 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nr. Project Organisati Periode

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie