Terugblik Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo"

Transcriptie

1 Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel vlak. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, brengen we voortaan de visie van KBC op de financiële markten samen met het beleggingsaanbod. We werpen eerst een blik op het voorbije beleggingsjaar. Terugblik zal de geschiedenis ingaan als een meer dan behoorlijk beleggingsjaar en dit voor alle risicoprofielen. Ook al was het een jaar vol geopolitieke crisissen (Oekraïne, Gaza, dreiging van de IS) waarin nationalisme zegevierde. Zowel in het aandelen- als in het obligatieluik werden sterke resultaten neergezet. Vooral in het obligatieluik is dat een verrassende prestatie gezien de aanhoudende lage rentestanden. Eind 2013 waarschuwde men de belegger voor de mogelijk gevaren van 2014: eurocrisis, vertraagde banengroei in de VS, te lage inflatie, dure olie Vooral de centrale banken zouden roet in het eten gooien. Vandaag kijken we evenwel terug op een meer dan geslaagd beleggingsjaar. Onze referentie-index voor obligaties haalt in 2014 een opbrengst van +11,1%. Dat sterke resultaat is het gevolg van een samenspel van een sterke daling van de referentierente (die op Duits overheidspapier), krimpende renteverschillen tussen de EMU-lidstaten en een verdere daling van de renteverschillen van bedrijfsobligaties tegenover overheidspapier. Onze referentie-index van aandelen sluit met een opbrengst van +13,5% een mooi beursjaar af. Opwaardering is de voornaamste drijfveer, want de stijging van de bedrijfswinsten is niet zo sterk. De verzwakking van de wisselkoers van de euro verklaart ongeveer een derde van die prestatie. De verschillen tussen de regio s zijn groot. De VS en opkomend Azië zijn de sterkste presteerders. Centraal- & Oost-Europa (Rusland!) en Latijns-Amerika stellen zwaar teleur. Ook de eurozone hinkt ver achter op de referentie-index. Wie in de eurozone woont, blijft worstelen met de crisis ook al stoomt de wereldeconomie op kruissnelheid verder. Vooral in de VS en in opkomend Azië is het groeioptimisme groot. Doorheen 2014 zagen we dat de aanpak van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank uit elkaar groeide. Waar de FED haar stimuleringsprogramma afbouwde en stilaan ruimte maakte voor het optrekken van de beleidsrente, broedt de Europese Centrale Bank nog op maatregelen om de economie verder te stimuleren. Ze vreest (onterecht) voor deflatie. Sinds begin juli is de ruwe olieprijs gedaald van 115 euro per vat naar slechts 65 euro per vat. Slecht nieuws voor de olieproducerende landen maar goed nieuws voor de consument. De dalende olieprijs duwt de inflatie naar beneden en geeft de consument meer koopkracht. Wat men uitspaart op de energiefactuur kan men aan andere dingen besteden. Ontvang gratis Beleggingsinfo per . Surf naar en beleggen/e-nieuwsbrieven en registreer uw gegevens. Luc Van Heden Strategist KBC Asset Management

2 Beleggingsinfo Een baksteen in de portefeuille De Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Ons land telt namelijk een relatief groot aantal huiseigenaars. Maar het is opmerkelijk dat vastgoed in heel wat beleggingsportefeuilles minder goed vertegenwoordigd is. Er zijn nochtans goede redenen om vastgoed niet links te laten liggen als het op beleggen aankomt. Het aanbod is bovendien mooi gevarieerd. Een beleggingsportefeuille wordt best gespreid over aandelen, obligaties, vastgoed en cash. Afhankelijk van het risicoprofiel varieert het percentage dat in die verschillende activaklassen belegd wordt. Het valt op dat beleggers veelal het vastgoedluik in hun beleggingsportefeuille nauwelijks invullen, wellicht omdat ze ervan uitgaan dat een eigen huis al voldoende is als het op vastgoed aankomt. Woningmarkt Het gevoel leeft dat beleggen in bakstenen - wat we een directe vastgoedinvestering noemen- een veilige belegging is. In België wordt dat gevoel vandaag nog versterkt door de relatief sterke huizenmarkt. Het hebben van een eigen huis of een opbrengsteigendom biedt een zekere gemoedsrust, en daar is niets verkeerd mee. Wie de voorbije jaren in directe vastgoed investeerde heeft in de meeste gevallen namelijk een goede zaak gedaan. Toch is een beperkte daling van de woningprijzen in de toekomst niet uitgesloten. De aanpassing van de woonbonus kan bijvoorbeeld de huizenprijzen negatief beïnvloeden. In het verleden profiteerden de vastgoedprijzen ook van de dalende rente. Een lage rente vergroot namelijk de leencapaciteit van de kopers. Aan die rentedaling moet vroeg of laat een einde komen. We verwachten evenwel geen scherpe prijsdalingen zoals sommige andere landen (VS, Spanje, Griekenland, ) ervaarden in het recente verleden. Vastgoedaandelen Naast de directe (stenen) vastgoedinvesteringen kunt u als vastgoedbelegger ook kiezen voor vastgoedvennootschappen. De waardeontwikkeling van die indirecte vastgoedbelegging is totaal verschillend van die van onze eigen woning. Het rendement van indirecte vastgoedbeleggingen hangt vooral af van de economische groei, de locatie en het management. Dergelijke vastgoedinvesteringen zijn ook in mindere mate actief in de woningmarkt maar vooral in kantoorgebouwen, winkelpanden en industriële gebouwen. Vastgoedfondsen 1 Die fondsen kunnen beleggen in verschillende vastgoedaandelen. U kunt als belegger in die fondsen ook een keuze maken in welke regio s u wil beleggen door het fonds te kiezen dat het best bij uw wensen en uw risicoprofiel aansluit. In veel fondsen is de instapdrempel laag zodat u ook met een bescheiden bedrag in een vastgoedfonds kunt beleggen. Op die manier krijgt u toegang tot delen van de vastgoedmarkt waar u anders nauwelijks toegang toe hebt. Zo is het in sommige gevallen ook mogelijk om in een gespreide korf rond één bepaald thema te beleggen, bijvoorbeeld een korf met een aantal rusthuizen. 1. Met vastgoedfondsen bedoelen we beveks, bevaks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen of Tak 23-beleggingsverzekeringen die (vooral) in een gespreide portefeuille van vastgoed beleggen. 2

3 Tak 23-beleggingsverzekering* Beleggen in rusthuizen Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk Bij een directe investering in vastgoed legt u alle eieren in één mand en rekent u op winst door een toename van de waarde van het vastgoed en de huuropbrengsten (bij verhuur). De prijzen van vastgoed zijn de jongste decennia blijven stijgen, maar in de nabije toekomst is een even snelle stijging van de vastgoedprijzen weinig waarschijnlijk. U kunt ook onrechtstreeks beleggen in vastgoed, via aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen, via instellingen voor collectief beheer (ICB s), beter bekend als fondsen 2, of bv via een tak23-beleggingsverzekering. KBC biedt u een mooi gamma van producten aan om te beleggen in commercieel vastgoed waaronder ook in rusthuizen. Dat laatste segment is voor de particuliere belegger doorgaans niet gemakkelijk toegankelijk. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de tak23-beleggingsverzekering, die zich specifiek richt op residentieel vastgoed. KBC-Life Residential Real Estate KBC-Life Residential Real Estate is een beleggingsfonds aangeboden onder KBC-Life Alternative Investments, een tak23- levensverzekering. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan residentieel vastgoed en laat toe om een evenwichtigere spreiding binnen een klassieke beleggingsportefeuille te bekomen. Het fondsvermogen wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in vastgoedcertificaten, aandelen in vastgoedvennootschappen en ICB s die beleggen in vastgoed, of in financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie. Het fonds moet te allen tijde belegd zijn in minstens vier vastgoedcertificaten van rusthuizen, zonder dat de belegging in één vastgoedcertificaat meer dan 30% van het fonds mag bedragen. Er kan ook geïnvesteerd worden in patrimoniumvennootschappen en in andere vastgoedcertificaten, al dan niet van rusthuizen, dan degene waarvan sprake in bovenstaande alinea. Het uitgangspunt zal steeds residentieel vastgoed zijn: rusthuizen, service flats, studentenwoningen, andere woningen en/of bouwgronden. Het rendement van het fonds is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de waarde-evolutie van de onderliggende activa. Er wordt geen kapitaalbescherming, noch rendementsgarantie gegeven. Voorwaarden: Initiële inventariswaarde: EUR. Minimum storting EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 2%. Uitstapkosten: geen. Beheersvergoeding: max 2,0% op jaarbasis (al verrekend in de inventariswaarde). Wettelijke risicoklasse: 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) / Risicoprofiel: dynamisch. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum EUR belegd blijven. Minimaal opgevraagd bedrag: EUR. 2. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). * zie voetnoot I op laatste bladzijde 3

4 Beleggingsinfo Investeer in een mooi gespreide portefeuille Een profielfonds 3 met of zonder bodembewaking verdient zeker een plaatsje in de beleggingsportefeuille. Elke maand wordt de beleggingsstrategie aangepast aan het financieel economische klimaat. De KBC-profielfondsen met en zonder bodembewaking zijn de vertaling van die beleggingsstrategie. De KBC-beleggingsstrategie? Onze experten volgen de financieel-economische ontwikkelingen op de voet en zoeken voortdurend naar een optimale verdeling over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Bovendien bekijken ze welke regio s, sectoren of thema s beleggingskansen bieden. Hun inzichten worden maandelijks gebundeld in de KBC-beleggingsstrategie. Die strategie bepaalt dus hoe een beleggingsportefeuille concreet moet worden ingevuld (activa, sectorspreiding ). Spreiden is de boodschap, niet alleen in activa maar ook in tijd In activa Een goed gediversifieerde portefeuille heeft zijn voordelen. Als belegger optimaal inspelen op politieke en economische gebeurtenissen is iedereen zijn droom. Helaas beschikt niemand over een glazen bol. Gespreid beleggen is een manier om toch te kunnen profiteren van de grillen van de markt. Profielfondsen beleggen in verschillende activaklassen, verspreid over verschillende sectoren en thema s wereldwijd. Door te beleggen in één fonds bereikt u een wereldwijde spreiding die u als particulier belegger zelf nooit kunt realiseren. In tijd Het ideale instapmoment kiezen is niet gemakkelijk, toch is het van groot belang voor het rendement van de belegging. Met een beleggingsplan hebt u dit probleem niet. U belegt maandelijks kleinere bedragen en geniet van de kracht van kapitalisatie op langere termijn. In woelige tijden is het risico op een slecht instapmoment groot. Planmatig beleggen verkleint dit risico. Door op verschillende momenten deelbewijzen te kopen, koopt u ze eens goedkoop en eens duur. Bij lage koersen krijgt u meer deelbewijzen voor een zelfde bedrag als bij hoge koersen. Zo profiteert u zonder een al te groot risico te nemen, toch van de schommelingen op de financiële markten. 3. Beleggingsfonds dat een heel ruime spreiding nastreeft over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Naargelang van het risicoprofiel van de belegger kan hij kiezen voor fondsen met systematisch meer obligaties of liquiditeiten (en dus minder aandelen) of fondsen die structureel sterk in aandelen zijn belegd. De onderliggende aandelen- en obligatieportefeuilles zijn eveneens sterk gespreid. Op die manier is het een alles-in-eenoplossing voor de eindbelegger, met het gepaste risiconiveau. De beleggingspolitiek wordt toegelicht in het prospectus. 4

5 Beleggingsfonds 4 Sivek Global Low Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk Sivek Global Low is de vertaling van de beleggingsstrategie voor de defensieve belegger in één fonds. Beleggingsbeleid Goblal Low is een compartiment van de Belgische bevek** Sivek. Het fonds streeft naar een mogelijk rendement door rechtstreeks of onrechtstreeks gespreid te beleggen in verschillende activa zoals aandelen, obligaties en liquiditeiten. De richtspreiding is 30% in aandelen, 70% in obligaties en 0% in elk van de overige activaklassen. De onder- of overweging van een bepaalde activaklasse hangt af van de maandelijkse beleggingsstrategie van KBC Asset Management. Zowel bij het aandelenluik als bij het obligatieluik worden alle regio s, sectoren en thema s in aanmerking genomen. Sivel Global Low is een belegging voor de defensieve belegger. De portefeuille bevat dan ook minder aandelen dan obligaties. De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 2.5%. Uittredingskosten: geen. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). (opgelet : ontwerp van programmawet vermeldt een verhoging per 1 januari 2015). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te beleggen in dit compartiment. Troeven: Wereldwijde spreiding in één belegging Beleggingsbeslissing op basis van de belegging strategie van KBC Asset Management NV Dagelijks in- en uitstappen Opbouw via maandelijkse stortingen mogelijk Er is evenwel geen kapitaalbescherming en geen vast rendement. 4. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). ** zie voetnoot II op laatste bladzijde. 5

6 Beleggingsinfo De aandelenstrategie van KBC gekoppeld aan bodembewaking In vergelijking met liquiditeiten en obligaties blijven aandelen op middellange termijn de betere optie. Er is geen alternatief. Om de risico s te beperken kunt u een belegging in aandelen combineren met een formule met bodembewaking. De voorbije twee jaar gingen de aandelenkoersen flink hoger. In diezelfde periode kenden de winsten van de bedrijven maar een beperkte winstontwikkeling. Aandelen zijn de voorbije maanden dus duurder geworden. Maar in vergelijking met liquiditeiten en obligaties (zowel die van overheden als die van bedrijven) blijven aandelen op middellange termijn de betere optie. De koersen kunnen namelijk blijven stijgen in het tempo van de winstgroei van de bedrijven. Ruime expertise Maar beleggen in aandelen brengt natuurlijk risico s met zich mee. Om uw risico s te beperken kan u ervoor kiezen om uw keuze voor aandelen te combineren met bodembewaking. Daarbij geniet u van de ruime expertise van KBC op dat vlak. In gunstige marktomstandigheden volgt u de stijgende markten en profiteert u optimaal van een actieve strategie. Meer zelfs, bij sterk stijgende beurzen laat het model toe om extra aandelen op te nemen, zonder daarbij de door u gekozen bodemgrens uit het oog te verliezen. Maar winnen doet u niet alleen in tijden van stijgende financiële markten. Winnen is ook het verschil kunnen maken in tijden van dalende markten door deze voorsprong te consolideren. Bodembewaking zorgt ervoor dat de waarde van uw belegging niet zakt onder een vooraf bepaald niveau, de bodemgrens. Vooruitzichten + 3 maanden (gegevens: ) KT-RENTE EUR 0,08% EURO STOXX , LT-RENTE EUR 0,63% S & P , EUR t.o.v. DOLLAR 1 EUR = 1,2450 USD NIKKEI 17371,58 000'S EUR t.o.v. YEN 1 EUR = 147,4100 JPY GOUD 1222,88 USD/OUNCE bron: Datastream

7 Beleggingsfonds 5 IN.focus Equity Strategy Level March Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk KBC stelt u, als promotor, Equity Strategy Level March1 voor, een compartiment van het Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds*** IN.focus. Dit compartiment combineert de KBC- Beleggingsstrategie met bodembewaking. Het compartiment streeft naar een mogelijk rendement en stelt zich tot doel om het risico op verlies door middel van een jaarlijkse bodemgrens te beperken. Om het rendement te behalen, belegt het compartiment, voor zover de marktomstandigheden dit toelaten, zoveel mogelijk in meer risicovolle activa (aandelen en/of aandelen-icb s). Dit betekent dat het compartiment geheel in risicovolle activa belegd kan zijn. Er kan echter ook geheel of gedeeltelijk in minder risicovolle activa (vb. geldmarktinstrumenten, geldmarkt-icb s, obligaties en/of obligatie-icb s) belegd worden, indien dit vereist is met het oog op de bewaking van de bodemgrens. Bij stijgende markten zullen de risicobeperkende activa afgebouwd worden ten voordele van de risicovolle activa, om volop gebruik te maken van het stijgingspotentieel van aandelen. Bij dalende markten, zullen de risicobeperkende activa opgebouwd worden om een vooraf vastgelegde bodem te verdedigen. De invulling van het aandelengedeelte is in lijn met de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV voor aandelen. De maandelijkse beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV is terug te vinden op De invulling van de portefeuille zal voornamelijk gebeuren via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC-groep, op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de belggingsstrategie van dit fonds. De bodem wordt jaarlijks vastgelegd en bedraagt 85% van de netto-inventariswaarde van de laatste bankwerkdag van de voorgaande maand februari (behalve het eerste jaar, wanneer de bodem 85% van de initiële inschrijvingswaarde bedraagt). De bodem biedt noch kapitaalbescherming, noch kapitaalgarantie en vormt geen garantie voor het rendement of de terugbetalingsprijs. Bovendien kan de bodem elk jaar hoger of lager liggen dan het vorige jaar. Voorwaarden: Inschrijvingsperiode: van 29 december 2014 tot en met 30 januari 2015 om 6u (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 4 februari Inventariswaarde bij introductie: 250 euro. Toetredingskosten tijdens en na de inschrijvingsperiode: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na intrede: max. 5%. Beursbelasting: geen. De inschrijving kan vervroegd worden afgesloten. Meerwaarde is vrij van roerende voorheffing. Financiële dienst: KBC Bank en CBC Banque.SA. Het prospectus, het document Essentiële beleggersinformatie en het laatste periodiek verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank, en CBC Banque. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands en het Engels bij Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op www. kbcam.be. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te beleggen in dit compartiment. 5. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). *** zie voetnoot III op laatste bladzijde. 7

8 I. KBC-Life Alternative investments is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van dit fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie. Meer informatie vindt u in het beheersreglement en op de productfiche bij uw KBC tussenpersoon. Het beheersreglement en de productfiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in België. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven België. BTW BE RPR Leuven IBAN BE BIC KREDBEBB FSMA A. Een onderneming van de KBC-groep. II. Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. III. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) is een collectieve belegging (ICB) van het contractuele type. Het vermogen van de een GBF vertegenwoordigt een onverdeelde eigendom van alle deelnemers. De deelbewijzen van het fonds vertegenwoordigen het mede-eigendomsrecht van de belegger. Een deelbewijs gekocht in een GBF geeft recht op een deel van het resultaat in verhouding tot het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een GBF laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met uw vertrouwde adviseur. Hij kan u zeggen of een bepaald product al dan niet bij uw risico-profiel en/of uw portefeuille past. U kan ook bellen naar de KBC-Fund Phone of surfen naar Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM) en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, noch als beleggingsaanbeveling. Beleggingsbeslissingen worden bij voorkeur gebaseerd op het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC AM en KBC Bank NV en voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit fonds. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM.Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Gebruikte foto s: Redactie beëindigd op verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. 8

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie