Terugblik Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo"

Transcriptie

1 Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel vlak. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, brengen we voortaan de visie van KBC op de financiële markten samen met het beleggingsaanbod. We werpen eerst een blik op het voorbije beleggingsjaar. Terugblik zal de geschiedenis ingaan als een meer dan behoorlijk beleggingsjaar en dit voor alle risicoprofielen. Ook al was het een jaar vol geopolitieke crisissen (Oekraïne, Gaza, dreiging van de IS) waarin nationalisme zegevierde. Zowel in het aandelen- als in het obligatieluik werden sterke resultaten neergezet. Vooral in het obligatieluik is dat een verrassende prestatie gezien de aanhoudende lage rentestanden. Eind 2013 waarschuwde men de belegger voor de mogelijk gevaren van 2014: eurocrisis, vertraagde banengroei in de VS, te lage inflatie, dure olie Vooral de centrale banken zouden roet in het eten gooien. Vandaag kijken we evenwel terug op een meer dan geslaagd beleggingsjaar. Onze referentie-index voor obligaties haalt in 2014 een opbrengst van +11,1%. Dat sterke resultaat is het gevolg van een samenspel van een sterke daling van de referentierente (die op Duits overheidspapier), krimpende renteverschillen tussen de EMU-lidstaten en een verdere daling van de renteverschillen van bedrijfsobligaties tegenover overheidspapier. Onze referentie-index van aandelen sluit met een opbrengst van +13,5% een mooi beursjaar af. Opwaardering is de voornaamste drijfveer, want de stijging van de bedrijfswinsten is niet zo sterk. De verzwakking van de wisselkoers van de euro verklaart ongeveer een derde van die prestatie. De verschillen tussen de regio s zijn groot. De VS en opkomend Azië zijn de sterkste presteerders. Centraal- & Oost-Europa (Rusland!) en Latijns-Amerika stellen zwaar teleur. Ook de eurozone hinkt ver achter op de referentie-index. Wie in de eurozone woont, blijft worstelen met de crisis ook al stoomt de wereldeconomie op kruissnelheid verder. Vooral in de VS en in opkomend Azië is het groeioptimisme groot. Doorheen 2014 zagen we dat de aanpak van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank uit elkaar groeide. Waar de FED haar stimuleringsprogramma afbouwde en stilaan ruimte maakte voor het optrekken van de beleidsrente, broedt de Europese Centrale Bank nog op maatregelen om de economie verder te stimuleren. Ze vreest (onterecht) voor deflatie. Sinds begin juli is de ruwe olieprijs gedaald van 115 euro per vat naar slechts 65 euro per vat. Slecht nieuws voor de olieproducerende landen maar goed nieuws voor de consument. De dalende olieprijs duwt de inflatie naar beneden en geeft de consument meer koopkracht. Wat men uitspaart op de energiefactuur kan men aan andere dingen besteden. Ontvang gratis Beleggingsinfo per . Surf naar en beleggen/e-nieuwsbrieven en registreer uw gegevens. Luc Van Heden Strategist KBC Asset Management

2 Beleggingsinfo Een baksteen in de portefeuille De Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Ons land telt namelijk een relatief groot aantal huiseigenaars. Maar het is opmerkelijk dat vastgoed in heel wat beleggingsportefeuilles minder goed vertegenwoordigd is. Er zijn nochtans goede redenen om vastgoed niet links te laten liggen als het op beleggen aankomt. Het aanbod is bovendien mooi gevarieerd. Een beleggingsportefeuille wordt best gespreid over aandelen, obligaties, vastgoed en cash. Afhankelijk van het risicoprofiel varieert het percentage dat in die verschillende activaklassen belegd wordt. Het valt op dat beleggers veelal het vastgoedluik in hun beleggingsportefeuille nauwelijks invullen, wellicht omdat ze ervan uitgaan dat een eigen huis al voldoende is als het op vastgoed aankomt. Woningmarkt Het gevoel leeft dat beleggen in bakstenen - wat we een directe vastgoedinvestering noemen- een veilige belegging is. In België wordt dat gevoel vandaag nog versterkt door de relatief sterke huizenmarkt. Het hebben van een eigen huis of een opbrengsteigendom biedt een zekere gemoedsrust, en daar is niets verkeerd mee. Wie de voorbije jaren in directe vastgoed investeerde heeft in de meeste gevallen namelijk een goede zaak gedaan. Toch is een beperkte daling van de woningprijzen in de toekomst niet uitgesloten. De aanpassing van de woonbonus kan bijvoorbeeld de huizenprijzen negatief beïnvloeden. In het verleden profiteerden de vastgoedprijzen ook van de dalende rente. Een lage rente vergroot namelijk de leencapaciteit van de kopers. Aan die rentedaling moet vroeg of laat een einde komen. We verwachten evenwel geen scherpe prijsdalingen zoals sommige andere landen (VS, Spanje, Griekenland, ) ervaarden in het recente verleden. Vastgoedaandelen Naast de directe (stenen) vastgoedinvesteringen kunt u als vastgoedbelegger ook kiezen voor vastgoedvennootschappen. De waardeontwikkeling van die indirecte vastgoedbelegging is totaal verschillend van die van onze eigen woning. Het rendement van indirecte vastgoedbeleggingen hangt vooral af van de economische groei, de locatie en het management. Dergelijke vastgoedinvesteringen zijn ook in mindere mate actief in de woningmarkt maar vooral in kantoorgebouwen, winkelpanden en industriële gebouwen. Vastgoedfondsen 1 Die fondsen kunnen beleggen in verschillende vastgoedaandelen. U kunt als belegger in die fondsen ook een keuze maken in welke regio s u wil beleggen door het fonds te kiezen dat het best bij uw wensen en uw risicoprofiel aansluit. In veel fondsen is de instapdrempel laag zodat u ook met een bescheiden bedrag in een vastgoedfonds kunt beleggen. Op die manier krijgt u toegang tot delen van de vastgoedmarkt waar u anders nauwelijks toegang toe hebt. Zo is het in sommige gevallen ook mogelijk om in een gespreide korf rond één bepaald thema te beleggen, bijvoorbeeld een korf met een aantal rusthuizen. 1. Met vastgoedfondsen bedoelen we beveks, bevaks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen of Tak 23-beleggingsverzekeringen die (vooral) in een gespreide portefeuille van vastgoed beleggen. 2

3 Tak 23-beleggingsverzekering* Beleggen in rusthuizen Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk Bij een directe investering in vastgoed legt u alle eieren in één mand en rekent u op winst door een toename van de waarde van het vastgoed en de huuropbrengsten (bij verhuur). De prijzen van vastgoed zijn de jongste decennia blijven stijgen, maar in de nabije toekomst is een even snelle stijging van de vastgoedprijzen weinig waarschijnlijk. U kunt ook onrechtstreeks beleggen in vastgoed, via aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen, via instellingen voor collectief beheer (ICB s), beter bekend als fondsen 2, of bv via een tak23-beleggingsverzekering. KBC biedt u een mooi gamma van producten aan om te beleggen in commercieel vastgoed waaronder ook in rusthuizen. Dat laatste segment is voor de particuliere belegger doorgaans niet gemakkelijk toegankelijk. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de tak23-beleggingsverzekering, die zich specifiek richt op residentieel vastgoed. KBC-Life Residential Real Estate KBC-Life Residential Real Estate is een beleggingsfonds aangeboden onder KBC-Life Alternative Investments, een tak23- levensverzekering. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan residentieel vastgoed en laat toe om een evenwichtigere spreiding binnen een klassieke beleggingsportefeuille te bekomen. Het fondsvermogen wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in vastgoedcertificaten, aandelen in vastgoedvennootschappen en ICB s die beleggen in vastgoed, of in financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie. Het fonds moet te allen tijde belegd zijn in minstens vier vastgoedcertificaten van rusthuizen, zonder dat de belegging in één vastgoedcertificaat meer dan 30% van het fonds mag bedragen. Er kan ook geïnvesteerd worden in patrimoniumvennootschappen en in andere vastgoedcertificaten, al dan niet van rusthuizen, dan degene waarvan sprake in bovenstaande alinea. Het uitgangspunt zal steeds residentieel vastgoed zijn: rusthuizen, service flats, studentenwoningen, andere woningen en/of bouwgronden. Het rendement van het fonds is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de waarde-evolutie van de onderliggende activa. Er wordt geen kapitaalbescherming, noch rendementsgarantie gegeven. Voorwaarden: Initiële inventariswaarde: EUR. Minimum storting EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 2%. Uitstapkosten: geen. Beheersvergoeding: max 2,0% op jaarbasis (al verrekend in de inventariswaarde). Wettelijke risicoklasse: 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) / Risicoprofiel: dynamisch. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum EUR belegd blijven. Minimaal opgevraagd bedrag: EUR. 2. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). * zie voetnoot I op laatste bladzijde 3

4 Beleggingsinfo Investeer in een mooi gespreide portefeuille Een profielfonds 3 met of zonder bodembewaking verdient zeker een plaatsje in de beleggingsportefeuille. Elke maand wordt de beleggingsstrategie aangepast aan het financieel economische klimaat. De KBC-profielfondsen met en zonder bodembewaking zijn de vertaling van die beleggingsstrategie. De KBC-beleggingsstrategie? Onze experten volgen de financieel-economische ontwikkelingen op de voet en zoeken voortdurend naar een optimale verdeling over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Bovendien bekijken ze welke regio s, sectoren of thema s beleggingskansen bieden. Hun inzichten worden maandelijks gebundeld in de KBC-beleggingsstrategie. Die strategie bepaalt dus hoe een beleggingsportefeuille concreet moet worden ingevuld (activa, sectorspreiding ). Spreiden is de boodschap, niet alleen in activa maar ook in tijd In activa Een goed gediversifieerde portefeuille heeft zijn voordelen. Als belegger optimaal inspelen op politieke en economische gebeurtenissen is iedereen zijn droom. Helaas beschikt niemand over een glazen bol. Gespreid beleggen is een manier om toch te kunnen profiteren van de grillen van de markt. Profielfondsen beleggen in verschillende activaklassen, verspreid over verschillende sectoren en thema s wereldwijd. Door te beleggen in één fonds bereikt u een wereldwijde spreiding die u als particulier belegger zelf nooit kunt realiseren. In tijd Het ideale instapmoment kiezen is niet gemakkelijk, toch is het van groot belang voor het rendement van de belegging. Met een beleggingsplan hebt u dit probleem niet. U belegt maandelijks kleinere bedragen en geniet van de kracht van kapitalisatie op langere termijn. In woelige tijden is het risico op een slecht instapmoment groot. Planmatig beleggen verkleint dit risico. Door op verschillende momenten deelbewijzen te kopen, koopt u ze eens goedkoop en eens duur. Bij lage koersen krijgt u meer deelbewijzen voor een zelfde bedrag als bij hoge koersen. Zo profiteert u zonder een al te groot risico te nemen, toch van de schommelingen op de financiële markten. 3. Beleggingsfonds dat een heel ruime spreiding nastreeft over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Naargelang van het risicoprofiel van de belegger kan hij kiezen voor fondsen met systematisch meer obligaties of liquiditeiten (en dus minder aandelen) of fondsen die structureel sterk in aandelen zijn belegd. De onderliggende aandelen- en obligatieportefeuilles zijn eveneens sterk gespreid. Op die manier is het een alles-in-eenoplossing voor de eindbelegger, met het gepaste risiconiveau. De beleggingspolitiek wordt toegelicht in het prospectus. 4

5 Beleggingsfonds 4 Sivek Global Low Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk Sivek Global Low is de vertaling van de beleggingsstrategie voor de defensieve belegger in één fonds. Beleggingsbeleid Goblal Low is een compartiment van de Belgische bevek** Sivek. Het fonds streeft naar een mogelijk rendement door rechtstreeks of onrechtstreeks gespreid te beleggen in verschillende activa zoals aandelen, obligaties en liquiditeiten. De richtspreiding is 30% in aandelen, 70% in obligaties en 0% in elk van de overige activaklassen. De onder- of overweging van een bepaalde activaklasse hangt af van de maandelijkse beleggingsstrategie van KBC Asset Management. Zowel bij het aandelenluik als bij het obligatieluik worden alle regio s, sectoren en thema s in aanmerking genomen. Sivel Global Low is een belegging voor de defensieve belegger. De portefeuille bevat dan ook minder aandelen dan obligaties. De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie. Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 2.5%. Uittredingskosten: geen. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max euro). (opgelet : ontwerp van programmawet vermeldt een verhoging per 1 januari 2015). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te beleggen in dit compartiment. Troeven: Wereldwijde spreiding in één belegging Beleggingsbeslissing op basis van de belegging strategie van KBC Asset Management NV Dagelijks in- en uitstappen Opbouw via maandelijkse stortingen mogelijk Er is evenwel geen kapitaalbescherming en geen vast rendement. 4. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). ** zie voetnoot II op laatste bladzijde. 5

6 Beleggingsinfo De aandelenstrategie van KBC gekoppeld aan bodembewaking In vergelijking met liquiditeiten en obligaties blijven aandelen op middellange termijn de betere optie. Er is geen alternatief. Om de risico s te beperken kunt u een belegging in aandelen combineren met een formule met bodembewaking. De voorbije twee jaar gingen de aandelenkoersen flink hoger. In diezelfde periode kenden de winsten van de bedrijven maar een beperkte winstontwikkeling. Aandelen zijn de voorbije maanden dus duurder geworden. Maar in vergelijking met liquiditeiten en obligaties (zowel die van overheden als die van bedrijven) blijven aandelen op middellange termijn de betere optie. De koersen kunnen namelijk blijven stijgen in het tempo van de winstgroei van de bedrijven. Ruime expertise Maar beleggen in aandelen brengt natuurlijk risico s met zich mee. Om uw risico s te beperken kan u ervoor kiezen om uw keuze voor aandelen te combineren met bodembewaking. Daarbij geniet u van de ruime expertise van KBC op dat vlak. In gunstige marktomstandigheden volgt u de stijgende markten en profiteert u optimaal van een actieve strategie. Meer zelfs, bij sterk stijgende beurzen laat het model toe om extra aandelen op te nemen, zonder daarbij de door u gekozen bodemgrens uit het oog te verliezen. Maar winnen doet u niet alleen in tijden van stijgende financiële markten. Winnen is ook het verschil kunnen maken in tijden van dalende markten door deze voorsprong te consolideren. Bodembewaking zorgt ervoor dat de waarde van uw belegging niet zakt onder een vooraf bepaald niveau, de bodemgrens. Vooruitzichten + 3 maanden (gegevens: ) KT-RENTE EUR 0,08% EURO STOXX , LT-RENTE EUR 0,63% S & P , EUR t.o.v. DOLLAR 1 EUR = 1,2450 USD NIKKEI 17371,58 000'S EUR t.o.v. YEN 1 EUR = 147,4100 JPY GOUD 1222,88 USD/OUNCE bron: Datastream

7 Beleggingsfonds 5 IN.focus Equity Strategy Level March Jürgen Vermeulen relatiebeheerder KBC Bank Begijnendijk KBC stelt u, als promotor, Equity Strategy Level March1 voor, een compartiment van het Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds*** IN.focus. Dit compartiment combineert de KBC- Beleggingsstrategie met bodembewaking. Het compartiment streeft naar een mogelijk rendement en stelt zich tot doel om het risico op verlies door middel van een jaarlijkse bodemgrens te beperken. Om het rendement te behalen, belegt het compartiment, voor zover de marktomstandigheden dit toelaten, zoveel mogelijk in meer risicovolle activa (aandelen en/of aandelen-icb s). Dit betekent dat het compartiment geheel in risicovolle activa belegd kan zijn. Er kan echter ook geheel of gedeeltelijk in minder risicovolle activa (vb. geldmarktinstrumenten, geldmarkt-icb s, obligaties en/of obligatie-icb s) belegd worden, indien dit vereist is met het oog op de bewaking van de bodemgrens. Bij stijgende markten zullen de risicobeperkende activa afgebouwd worden ten voordele van de risicovolle activa, om volop gebruik te maken van het stijgingspotentieel van aandelen. Bij dalende markten, zullen de risicobeperkende activa opgebouwd worden om een vooraf vastgelegde bodem te verdedigen. De invulling van het aandelengedeelte is in lijn met de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV voor aandelen. De maandelijkse beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV is terug te vinden op De invulling van de portefeuille zal voornamelijk gebeuren via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC-groep, op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de belggingsstrategie van dit fonds. De bodem wordt jaarlijks vastgelegd en bedraagt 85% van de netto-inventariswaarde van de laatste bankwerkdag van de voorgaande maand februari (behalve het eerste jaar, wanneer de bodem 85% van de initiële inschrijvingswaarde bedraagt). De bodem biedt noch kapitaalbescherming, noch kapitaalgarantie en vormt geen garantie voor het rendement of de terugbetalingsprijs. Bovendien kan de bodem elk jaar hoger of lager liggen dan het vorige jaar. Voorwaarden: Inschrijvingsperiode: van 29 december 2014 tot en met 30 januari 2015 om 6u (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 4 februari Inventariswaarde bij introductie: 250 euro. Toetredingskosten tijdens en na de inschrijvingsperiode: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na intrede: max. 5%. Beursbelasting: geen. De inschrijving kan vervroegd worden afgesloten. Meerwaarde is vrij van roerende voorheffing. Financiële dienst: KBC Bank en CBC Banque.SA. Het prospectus, het document Essentiële beleggersinformatie en het laatste periodiek verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank, en CBC Banque. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L Echo) en op Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands en het Engels bij Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op www. kbcam.be. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te beleggen in dit compartiment. 5. Beleggingsfonds is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). *** zie voetnoot III op laatste bladzijde. 7

8 I. KBC-Life Alternative investments is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van dit fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie. Meer informatie vindt u in het beheersreglement en op de productfiche bij uw KBC tussenpersoon. Het beheersreglement en de productfiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in België. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven België. BTW BE RPR Leuven IBAN BE BIC KREDBEBB FSMA A. Een onderneming van de KBC-groep. II. Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. III. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) is een collectieve belegging (ICB) van het contractuele type. Het vermogen van de een GBF vertegenwoordigt een onverdeelde eigendom van alle deelnemers. De deelbewijzen van het fonds vertegenwoordigen het mede-eigendomsrecht van de belegger. Een deelbewijs gekocht in een GBF geeft recht op een deel van het resultaat in verhouding tot het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een GBF laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met uw vertrouwde adviseur. Hij kan u zeggen of een bepaald product al dan niet bij uw risico-profiel en/of uw portefeuille past. U kan ook bellen naar de KBC-Fund Phone of surfen naar Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM) en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, noch als beleggingsaanbeveling. Beleggingsbeslissingen worden bij voorkeur gebaseerd op het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC AM en KBC Bank NV en voor het publiek toegankelijk op Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit fonds. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM.Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Gebruikte foto s: Redactie beëindigd op verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. 8

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Gemeenschappelijk beleggingsfonds 3 2. Bevek 4 3. Bevak 5 4. Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

KBC-LIFE ALTERNATIVE INVESTMENTS KBC-LIFE RESIDENTIAL REAL ESTATE

KBC-LIFE ALTERNATIVE INVESTMENTS KBC-LIFE RESIDENTIAL REAL ESTATE KBC-LIFE ALTERNATIVE INVESTMENTS KBC-LIFE RESIDENTIAL REAL ESTATE BEHEERSREGLEMENT KBC-LIFE RESIDENTIAL REAL ESTATE is een beleggingsfonds (hierna ook het fonds genoemd) dat wordt aangeboden onder KBC-Life

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleggingspolitiek. Ontwikkeling van de koers en de bodemgrens. Spreiding over de activaklassen

Beleggingspolitiek. Ontwikkeling van de koers en de bodemgrens. Spreiding over de activaklassen Privileged Portfolio Pro 95 November Maandrapport per 30/11/2015 BE0946431021 Beleggingspolitiek Er wordt hoofdzakelijk belegd in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst Commercieel document Allianz Immo Invest Bouwen aan je toekomst Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg een baksteen in zijn maag heeft. Voor

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

KBC Asset Management Funds (th)@ work

KBC Asset Management Funds (th)@ work KBC Asset Management Funds (th)@ work 2014 Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC in België en met eindvervaldag in 2013 In deze brochure vindt u : een economische terugblik

Nadere informatie