JAARVERSLAG Investering ,- Opbrengst ,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Investering ,- Opbrengst ,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N

2 Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik graag de kans aan de Stichting nader onder uw aandacht te brengen en ons eerste jaarverslag aan u te presenteren. Met de Stichting werk ik samen met mijn operationeel team en veel enthousiaste ondernemers en andere vrijwilligers eraan om Roosendaal een beetje mooier te maken. Kim Bareman Doel van de Roosendaalse Uitdaging is om Roosendaalse stichtingen en verenigingen op uiteenlopende wijze te ondersteunen bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen. Dan doen we als volgt: stichtingen en verenigingen kunnen via hun hulpvraag stellen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van extra handjes, het (gratis) verkrijgen van materialen en middelen of hulp in de vorm van kennis of advies. Kortom, elke denkbare vraag die de leefbaarheid in onze gemeente ten goede komt. Aan de andere kant, dagen wij Roosendaalse bedrijven uit om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door bij te springen bij deze hulpvragen: ook via de website. Vraag en aanbod willen we zo bij elkaar brengen. In dit jaarverslag vindt u voorbeelden van gerealiseerde matches waar we natuurlijk al trots op zijn. Volgend jaar gaan we voor nog meer uitdagingen en matches: we hopen dat u met ons de uitdaging aangaat! Van Loesje is de spreuk: Waarom moeilijk doen als het samen kan?! Daar sluiten wij ons bij aan. Wij willen er zijn voor u en zien graag dat u meedoet. Dat gaat heel makkelijk. Breng de Roosendaalse Uitdaging bijvoorbeeld ter sprake bij uw werkgever, de stichting of vereniging waar binnen u actief bent of op de school van uw kinderen. Wat u trouwens direct kunt doen, is onze Facebookpagina 'Roosendaalse Uitdaging' liken. Wij gaan de uitdaging aan. U ook? Veel leesplezier! Kim Bareman Zie voor meer informatie onze website: 2

3 Het realiseren van uitdagende opdrachten zorgt voor blije mensen! Als bedrijven of maatschappelijke organisaties verzoeken hebben is `de Roosendaalse Uitdaging' een prima partij om dat verzoek ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Uiteraard is de aanvraag dan wel eerst beoordeeld. Het mooie van de uitdaging is wel dat zaken snel gerealiseerd kunnen worden zonder tussenkomst van allerlei ingewikkelde procedures. Dat het bedrijfsleven en het onderwijs hierbij worden betrokken is voor mij een belangrijk punt. Het verbinden van diverse partijen is een concept dat werkt en resultaat oplevert. In een tijd dat veel mensen niet aan werk kunnen komen is aanhaking bij dit soort projecten een mooi re-integratiemiddel of zogezegd een tegenprestatie. De eerste resultaten zijn geboekt en er zullen er nog vele volgen. Namens de gemeente Roosendaal wens ik alle partijen die bij dit mooie project zijn betrokken veel `matches' toe! Hans Verbraak Wethouder economie, arbeidsmarkt en onderwijs. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Kim Bareman 2 Wethouder Verbraak aan het woord 3 Directeur Philips dhr. Reunis aan het woord 5 Organogram Roosendaalse Uitdaging 6 Wie zetten zich in voor.. 7 Hoe werkt de Roosendaalse Uitdaging? 8 Werkervaringsplaatsen en de Roosendaalse Uitdaging 9 Gerealiseerde matches Quotes van betrokken 'Uitdagers' 16 Matches voor de Roosendaalse Uitdaging 20 Uitgedaagd 24 Aangeboden 26 In de media 27

5 Philips Lightning en de Roosendaalse Uitdaging 7 November jl. ging de Roosendaalse Uitdaging (RU) op gesprek bij Ronald Reunis, directeur Philips Lightning en tevens lid van de adviesgroep. Aanleiding van dit gesprek, was de behoefte van het operationeel team om meer inzicht te krijgen in waarom een bedrijf als Philips zich heeft verbonden aan Stichting de Roosendaalse Uitdaging. In dit gesprek komt naar voren dat de passie die Kim weet over te brengen en de vonk die daardoor ontstaat, één van de belangrijkste redenen was om aan de RU deel te nemen. Kim's motivatie om de wereld mooier te maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren, past daarnaast ook bij de duurzame visie die Philips nastreeft. Een gouden formule van de RU, is volgens Ronald de combinatie van jonge honden en oude rotsen. Oude rotten hebben een groot netwerk en delen dit met de jonge honden. Op die manier worden snel matches gerealiseerd. Er wordt in onze maatschappij weinig gebruik gemaakt van de kennis en kunde van meer ervaren mensen. Vaak wordt het wiel meerdere keren uitgevonden in plaats van dat we kennis delen en van elkaar leren. De formule bij de RU maakt het echter perfect mogelijk om snel van elkaar te leren. Awareness is een volgende belangrijke reden voor Philips en voor Ronald specifiek om deel te nemen. Ronald: Het bewustzijn willen creëren om op een andere manier naar de wereld kan worden gekeken. Waarbij bijvoorbeeld tijd van ervaren professionals in plaats van geld wordt geïnvesteerd. Het verbinden van vraag en aanbod op deze manier is vernieuwend. Het zal tijd kosten om mensen op deze manier te kunnen laten denken. Het wijkt namelijk af van de heersende denkwijze, waarin vooral individualistisch en in geld wordt nagedacht. Mensen zien daardoor bepaalde kansen niet en ze weten soms ook niet hoe ze de hulpvraag moeten stellen. De RU helpt hierbij en verbindt niet alleen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maar ook bedrijven onder elkaar en maatschappelijke organisaties. De positieve energie die dit oplevert maakt het de moeite waard om deel te nemen aan de adviesgroep van de RU! Op naar een matchvol 2015! 5

6 Organisatie Voor de Roosendaalse Uitdaging is gekozen voor een stichtingsvorm met een bestuur dat op afstand de manager faciliteert en controleert. Ook werken we met een adviesraad waarin vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, Roosendaalse ondernemers en de gemeente zitting hebben. Personeel en organisatiestructuur Naast een manager zijn er diverse ondersteuners, een vrijwillig coördinator/ coach en een operationeel team van 4 medewerkers actief. Organogram Roosendaalse Uitdaging: Adviesraad Vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, Roosendaalse ondernemers, gemeente en founders. Zij adviseren het bestuur over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven. Bestuur Roosendaalse Uitdaging Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Operationeel Team Het team bestaat uit een manager (0,27ft) een vrijwillig coördinator en 2 fte. Zij verrichten administratieve werkzaamheden, projectadministratie, accountmanagement en communicatie. Matchgroep Oude Rotsen Directie en senior medewerkers uit het bedrijfsleven met een groot netwerk. Jonge Honden Medewerkers uit het bedrijfsleven of ondernemers die (deels) in het bedrijfsleven de uitvoering van de matches op zich nemen. 6

7 Bestuur Marc van Can Dick Spijker Anke Vugs Adviesgroep Chantal van Spaendonck Hennie Brons Ronald Reunis Ed Vreman Hans Verbraak George Fassaert Trudie Stalpers Joseph Dekkers DRV Clou Consult Haans Advocaten Wie zetten zich in voor Perficio/Starterscentrum/CIC Groenhuysen Philips Rabobank Gemeente Roosendaal Het Punt De Kring Da Vinci College Operationeel Team Manager Coördinator/coach Backoffice Interim: Kim Bareman Miranda van Houwelingen Thea Verdonk Marlous Groot Boerkamp Monique Blanker Matchgroep Founders Peter Schellingerhout People Company Oude Rots Olav Posthumus Binnenstadsmanagement Oude Rots Eric Jansen VVA Oude Rots Lizeth van Oorschot Pollux Jonge Hond Gert de Jonge Proxus Jonge Hond Oranje Fonds Gemeente Roosendaal Rabobank Ondersteuners Grafische opmaken Liesbeth van Deemter Liesbeth DTP Foto s evenementen/projecten Daphny Knol & Roy Timmers Pho2Art Technische ondersteuning/website Louise Clarijs Siverfish administratiesysteem Ingrid van der Heyden Emeni Software/installeren computers Herman Huybrechts Kringloper Computers Marloes Danen TeleContact Solutions Drukkerij/briefpapier/drukwerk Johan Laros Altorffer Huisvesting Harry Reininga AlleeWonen Hosting website Marc van de Geijn bhosted.nl Sponsoren SDW Vrienden van Philips bhosted.nl 7

8 Hoe werkt de Roosendaalse Uitdaging? Definitie De RU bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Doel De missie is maatschappelijk betrokken ondernemen bij het Roosendaalse bedrijfsleven bevorderen om daarmee matches tot stand te kunnen brengen tussen deze bedrijven en maatschappelijke organisaties, zodat er meer samenwerking ontstaat. In 2014 heeft dit geleid tot ruim 50 matches die euro hebben opgeleverd aan Menskracht (kennis, kunde, handjes en materialen), waarvan de maatschappelijke waarde veel hoger is. Activiteiten Het matchen van vragen vanuit maatschappelijke organisaties en verenigingen aan aanbod van bedrijfsleven en overheid. Het gaat om kennis, kunde, materialen en handjes. Via de Matchgroep worden matches tot stand gebracht waaronder lopende activiteiten en het is de bedoeling dat er vanaf 2015 jaarlijkse terugkerende activiteiten worden georganiseerd, zoals de beursvloer en diverse workshops die voor de maatschappelijke organisaties en bedrijven interessant zijn. Een beursvloer is de plaats waar aanvragen direct gekoppeld kunnen worden aan aanbieders. Medewerkers van diverse organisaties ontmoeten elkaar en kunnen onder leiding van een notaris hun match mogelijk maken. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze matches wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. Voorafgaand aan deze beursvloer zullen er door de RU workshops worden georganiseerd waarin advies wordt gegeven hoe nu een concrete aanvraag te doen en in welke vormen bedrijven iets kunnen aanbieden. De beursvloer is een concept dat op meerdere plaatsen in het land veel succesvolle matches heeft opgeleverd! Samenwerking Alle ondersteuners, bestuursleden, jonge honden en oude rotsen zijn werkzaam bij bedrijven. Met deze bedrijven hebben we een bijzondere samenwerking. De Matchgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en in zo n vergadering is het één bruisend bad als het gaat om het aandragen van mogelijke bedrijven voor de binnengekomen projectvragen. Voor de matchgroep zijn we op zoek naar nieuwe jonge honden, die op indicatie van een oude rots met de uitvoering van een projectaanvraag aan de slag gaat. 8

9 Werkervaringsplaatsen als bron voor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt Op kantoor van de Roosendaalse Uitdaging (Parrotia aan de Oude Markt) zijn we in september jl. gestart met 3 medewerkers in een werkervaringsplaats (WEP). Het idee van de WEP is om de diverse administratieve taken, taken op het gebied van PR en communicatie en het organiseren van beurzen en workshops te leren en uit te voeren onder begeleiding van een coördinator/coach. Het zijn allemaal werkzaamheden die helpen de RU goed te laten draaien. De medewerkers die in deze WEP werken, zijn op dit moment bijstandsgerechtigd en vinden het - om welke reden dan ook - moeilijk zelfstandig een reguliere baan te vinden op de arbeidsmarkt. Bij ons krijgen ze de mogelijkheid weer maatschappelijk actief te worden, nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te leren in een beschermde omgeving. En middels persoonlijke coaching bekijken we o.a. wat de ontwikkelrichting van iemand is, wat er bij de RU geleerd kan worden, werken we aan zogenaamde werknemersvaardigheden, helpen we mensen bij het opmaken van een goed cv en goede brief, kunnen we ze introduceren bij een netwerkcontact en wat misschien wel het belangrijkste is: we proberen mensen weer meer zelfvertrouwen te geven en ze te ondersteunen om de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te dichten. Hierdoor ontstaan mogelijkheden op doorstroming naar betaald werk. Het streven is dat jaarlijks één van de deelnemers volledig uitstroomt naar betaald werk en/of meerdere deelnemers parttime uitstromen naar een betaalde werkplek. De eerste ervaringen met de WEP-ers zijn heel waardevol, leuk en leerzaam. De mensen komen binnen met hun eigen verhaal en van daaruit proberen we invulling te geven aan hun wensen en nemen we ze mee in de werkzaamheden bij de RU. Na een aantal weken samenwerken en het voeren van persoonlijke coachingsgesprekken is er al een redelijk beeld wat iemand kan, wil leren of terecht wil komen. Mooi om die ontwikkeling te zien! Zo kwamen we erachter dat voor één van onze WEP-ers de vele computerwerkzaamheden te belemmerend werkten voor haar herstel van haar burnout. We hebben toen samen geconcludeerd dat deze WEP haar herstel niet bevordert. Samen met haar hebben we gekeken naar wat ze wel zou kunnen doen en hebben alternatieven aangedragen voor een andere werkervaringsplaats: daar is ze ondertussen met veel enthousiasme gestart! Miranda van Houwelingen Coördinator/Coach Ervaring uit de praktijk Ik ben Thea en sinds begin september verbonden aan de RU voor gemiddeld 18 uur per week op een werkervaringsplaats. Mijn werkzaamheden bestaan uit het uitwerken van documenten, projectadministratie. Deze verwerk ik in word of excel bestanden. Ik vind het leuk en afwisselend werk en leer op administratief gebied nog een hoop bij. Ook krijg ik begeleiding en ondersteuning op weg naar een betaalde baan door middel van coaching sollicitatiebrieven schrijven - cv aanpassen en alles wat hier mee te maken heeft. De sfeer is goed te noemen en ik kan altijd terecht met vragen of problemen bij mijn coördinator. Kortom ik ben blij dat ik weer regelmaat en een doel heb in mijn leven en voor de toekomst hoop ik via de RU en hun netwerken een betaalde baan te vinden. 9

10 Nick van Hartingsveldt Accountmanager Werk, Gemeente Roosendaal De connectie tussen de Roosendaalse Uitdaging en het Team werk is dat wij beiden staan voor een uitdaging. Een missie om in de huidige markt de uitdagingen aan te gaan om kansen te creëren tussen vraag en aanbod binnen netwerken. In ons geval de uitdaging om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een opstap te bieden naar betaald werk. De Roosendaalse Uitdaging sluit daarbij prima aan op de mix van kanalen die wij als gemeente gebruiken om mensen via leerwerktrajecten op te werken tot jobready kandidaten. Het mooie van de Roosendaalse Uitdaging is dat de uitvoerende organisatie deels bemenst wordt met cliënten van de Sociale Dienst die met behoud van uitkering werkervaring opdoen in een veilige omgeving. Wat ons aansprak in de missie van de Roosendaalse Uitdaging was om minimaal 1 werkzoekende client via het netwerk uit te laten stromen naar betaald werk. Vaak is onbekend onbemind en kan het weten om wie het gaat, naast financiële incentives, helpen om een werkgever over de streep te trekken. Wat wij als Team Werk daarvoor terug krijgen is dat de deelnemers coaching on the job krijgen van Miranda en Gert en daarmee de kans om te groeien. Voor elke kandidaat betekent groeien maatwerk en is het zoeken naar de wijze waarop iemand in zijn kracht kan worden gezet. Een traject bij de RU levert in die zin altijd iets op waardoor de klantmanagers ook beter zicht krijgen omtrent de capaciteiten of aanvullende hulpvraag van de geleverde klanten. Mijn taak bij de gemeente Roosendaal is het creëren van kansen voor uitstroom (door betaald werk) en wat zou het mooi zijn als meer werkgevers en instellingen de moeite zouden nemen om vanuit de interesse in de mens een van onze bijstandsgerechtigden met een wat grotere afstand op de arbeidsmarkt zou willen adopteren. Dat plan zijn we samen met de RU voor 2015 aan het uitbroeden. Wie weet wat voor positieve ervaring je als werkgever kunt opdoen door een bijstandgerechtigde te adopteren, zij het via een financiële compensatie wanneer je toch je personeelsbestand wil uitbreiden of via een werkervaringsplek iemand een kans geeft. Het zaadje is geplant en samen met de RU hopen we in 2015 dat het gaat groeien zodat meer mensen aan betaald werk kunnen worden geholpen. Proxus is gespecialiseerd in stimulering van actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Onze focus ligt op het bevorderen van de zelfsturing van mensen en daarmee hun inzetbaarheid binnen organisaties. Persoonlijkheid en mentaliteit, zijn, meer dan kennis en vaardigheden, bepalend voor de optimale inzetbaarheid van mensen. Het intellectuele aspect en het houdingsaspect begrenzen de mate waarin een competentie kan worden ontwikkeld. Bovendien spelen ze zich grotendeels af in iemands hoofd en zijn dus moeilijk waarneembaar. Proxus biedt u een onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd beeld van iemands persoonlijkheid en mentaliteit. Binnen de Roosendaalse Uitdaging participeert Proxus in de `matchgroep. Vanuit de behoefte van de Roosendaalse Uitdaging aan een format voor een persoonlijk begeleidingstraject voor de mensen op een werkervaringsplaats is afgesproken dat wij een dergelijk format ontwikkelen en implementeren. Uitgangspunten hierbij vanuit het perspectief van de mensen op een werkervaringsplaats; er is sprake van individuele begeleiding, de ontwikkeling is inzichtelijk, de deelnemer realiseert een helder zelfbeeld (inzicht in persoonlijkheid en mentaliteit) en het traject biedt perspectief op het realiseren van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid via betaald werk. Het voordeel voor werkgevers is dat een match tussen een deelnemer en het bedrijf een grotere kans van slagen oplevert. Het traject sluit aan bij de structuur in het bedrijfsleven (POP, voortgangsgesprekken etc.). Daarnaast heeft elke deelnemer de eigen kernkwaliteiten/talenten goed in beeld en kan vandaar uit gedegen keuzes maken voor een baan die bij hem/haar past. Vanuit de Roosendaalse Uitdaging zullen wij de deelnemers ondersteunen bij het maken van deze keuze en na plaatsing de nodige nazorg bieden bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding op de werkplek. Het faseren van het persoonlijk begeleidingstraject draagt bij aan het inzichtelijk maken van het traject. Voor de mensen op een werkervaringsplaats biedt het enerzijds zicht op wat komen gaat en anderzijds biedt het zicht op waar men staat in het traject. Met andere woorden het biedt structuur en houvast, zicht op de persoonlijke progressie en perspectief op zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid via betaald werk. 10

11 Gerealiseerde matches match Vrager Organisatie Aanbieder organisatie Gerealiseerd via Vrijwilligersdag voor 80 medewerkers*1 Diversen Rabobank Opschonen gravel Honkbalvereniging Rabobank Grote wandeling en koffie drinken met ouderen S&L Zorg Rabobank Beitsen van diverse meubelen S&L Zorg Rabobank Serveren lunch en spelletjesmiddag St.Elisabeth Rabobank Groenwerkzaamheden Catharinapark Dorpsraad W Rabobank Opknappen keuken + maken kamerschermen Stichting Access Rabobank Pannenkoeken bakken en spelletjes doen Tante Louise Rabobank Verver, schoonmaken, kleding uitzoeken Ruilwinkel Rabobank Computer, laminaat, balie, 140 m2 vloer en 5 paspoppen Ruilwinkel Coby IFS, Vlemmix Mannequins Fashionsupplies Notaris om de Stichting Ruilwinkel Roosendaal Ruilwinkel Notaris Geleijns op te richten Websitebouwer RU Silverfish administratiebouwer RU Emini Webhosting en domein RU Bhosted Korting op het evenement de Rode Loper RU MOO Evenementen Ontwerper voor de flyer vd Stichting, vormgeving RU Liesbeth DTP + drukwerk Fotoreportages RU Pho2art Ontbijtsessie opstart Stichting RU S&L Locatie voor opening RU Gemeente Roosendaal Kantoor RU Allee Wonen Notaris om de Stichting RU op te richten RU Notaris Geleijns Printer RU Haans Advocaten Waterkoker RU Particulier Computers RU TeleContactSolutions Koffieapparaat RU Particulier Creativiteit gezocht voor een nieuwe naam en Wonen Reflectit uitstraling wonen+ Loopbaancoach voor RU MvH Coaching&Advies werkervaringsplaatsen Installeren van software op computer RU Kringloper Trainer bijeenkomst Omgaan met Vrijwilligerscollege Reconfi Consultancy agressie en geweld Busvervoer voor bijeenkomst RU Scaldis 4 Bureaustoelen Sportservice Noord Brabant Haans Advocaten Recruteren jonge honden, oude rotsen, RU Diversen bestuurs- en adviesraadleden Kerstdiner voor cliënten Ruilwinkel Ruilwinkel Rol tafelbekleding Ruilwinkel De Kring Plastic borden, soepkommen, bestek en Ruilwinkel Sligro servetten Diverse groenten Ruilwinkel Van Overveld Groente & Fruit 10 kilo Varkenshaasjes Ruilwinkel Tolbergcentrum + grossier Slagerij Antens Vervolg op pag.12 11

12 Gerealiseerde matches vervolg match Vrager Organisatie Aanbieder organisatie Gerealiseerd via Picknicktafels + bezorging Ruilwinkel Elko Rentals Bruikleen 2 professionele ovens Ruilwinkel Ons Marie 60 snoepzakken Ruilwinkel Lonka Voor 50 kinderen friet Ruilwinkel Cafetaria Het Eethuisje 52 flessen wijn Ruilwinkel Van Dorst Drankenhandel Voucher Ruilwinkel Kansen voor Kalsdonk Serveren diner + helpen met voorbereidingen Ruilwinkel Stichting Roosendaalse Uitdaging Gebruik Springkussen 5x5m Ruilwinkel Speeltuin t Vrouwenhof - Joepies Kerstboom 4m Ruilwinkel Wereldhave (Eigenaar Roslaer) 50 consumptiebonnen Ruilwinkel Theater de Kring Gereduceerd tarief Taxirit Edissonstraat - de Kring Ruilwinkel Taxi de Groen (en terug) 100 bonbons Ruilwinkel Chocolatier Tosca Gereduceerde Kaartjes ijsbaan Ruilwinkel Ice World Roosendaal Roosendaal ontmoet Roosendaal 27 november 2014 Ook dit jaar werd er - dit keer in samenwerking met Dorpsraad Wouw en het cultureel centrum De Geerhoek - door de gemeente weer een ROR ofwel `'Roosendaal Ontmoet Roosendaal' congres georganiseerd. Op donderdag 27 november 2014 vond dit plaats in cultureel centrum De Geerhoek in Wouw. Net als vorig jaar stond het congres in het teken van burgerkracht. Er werd ten opzichte van vorig jaar net weer een andere draai gegeven aan de invulling van de avond. De avond had als subtitel Roosendaal heeft talent gekregen. Want dat er volop talent aanwezig is in onze gemeente, kwam onder meer tot uiting in de vele (bewoners)initiatieven die tot uitvoering zijn of worden gebracht. Tijdens het Roosendaal Ontmoet Roosendaal congres kregen deze initiatieven en talenten een podium. Ook de Roosendaalse Uitdaging was vertegenwoordigd op het congres. Kim Bareman, manager, Miranda van Houwelingen, coördinator en coach van de werkervaringsplaatsen bij de Roosendaalse Uitdaging en Gert de Jong, matchgroeplid, presenteerden de Roosendaalse Uitdaging via een stand met een moodboard en legden (nieuwe) contacten met de vele mensen die daar vanuit maatschappelijke organisaties, vanuit de gemeente of als geinteresseerden aanwezig waren. Er is daar weer een basis gelegd voor het verkrijgen van nieuwe projectaanvragen. Om uur klom Kim op de zeepkist en lanceerde ze de Facebookactie van de Roosendaalse Uitdaging Naar wie gaat jouw warme hart. Dit in aansluiting op het intitiatief van de Roosendaalse ondernemers (Beleef 't in Roosendaal), waarbij die ondernemers burgers de kans gaven een ander te verwennen met een cadeautje. In de Facebookactie daagde Kim andere mensen uit hun warme hart uit te laten gaan, door middel van het bakken van een taart voor een ander. 12

13 Samen Sterker Rabobank vrijwilligersdag De Roosendaalse Uitdaging laat zich graag inzetten voor projecten ter verbetering van de lokale samenleving. Zo heeft de stichting samen met het Vrijwilligers Informatie Punt een belangrijke bijdrage geleverd aan de vrijwilligersdag Samen Sterker van Rabobank Roosendaal- Woensdrecht op 17 mei. `Ruim tachtig medewerkers van de bank hebben die dag meegeholpen bij maatschappelijke organisaties in en om Roosendaal', blikt Kim Bareman terug. `Wij hadden van tevoren een aantal projecten geselecteerd waarvoor ze zich konden inschrijven.' Zo assisteerden de medewerkers onder andere bij het onderhoud van het gravelveld van soft- en honkbalvereniging Boosters, serveerden ze pannenkoeken voor de bewoners van Mariahove en hielpen ze jongerenorganisatie Access bij de verbouwing van hun pand. Kim vindt de vrijwilligersdag, die jaarlijks gaat terugkeren, een mooi initiatief. `Zo'n dag draagt niet alleen bij aan de samenleving, het brengt ook medewerkers dichter bij elkaar. Dat de Rabobank maatschappelijk betrokken is, blijkt ook uit het feit dat de directievoorzitter van Rabobank Roosendaal-Woendrecht in de Adviesraad van de RU zit. De adviesraad heeft een belangrijke rol en kijkt - los van de individuele vragen van stichtingen en verenigingen - op een hoger niveau of er vanuit de samenleving een thema speelt waar wij misschien iets mee kunnen. Ook medewerkers komen op zo n dag dichter bij elkaar 13

14 Gerealiseerde matches Vrijwilligerscollege: trainer Veiligheid en omgaan met agressie Betrokken bedrijf Reconfi consultancy Ruilwinkel Betrokken bedrijven Vlemmix Mannequins en Fashionsupplies en Coby IFS Dit jaar is in onze gemeente de Ruilwinkel gestart, gerund door Anita en Ine. Mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen kunnen daar voor spullen en diensten terecht. De Ruilwinkel draait volledig op vrijwilligers en had maar weinig budget voor de inrichting. Eén van de oude rotsen kon een vloer regelen. Ook was er een inwoner van Roosendaal (Guy Sinjorgo) met een winkel in Breda die paspoppen kon leveren, zodat er kleding kan worden getoond. De Ruilwinkel kwam met een tegenprestatie: het verzorgen van een lunch voor de aanbieder. De Ruilwinkel is gevestigd in de Edisonstraat 55. Meer informatie vindt u op: www. ruilwinkelroosendaal.nl Het vrijwilligerscollege is er voor alle (potentiële) vrijwilligers in de Gemeente Roosendaal. Het college is ontwikkeld om vrijwilligers te helpen hun werk nog beter te doen en om nieuwe groepen mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. De behoefte onder de vrijwilligers wordt geïnventariseerd en op basis daarvan worden colleges gepland. Het vrijwilligerscollege heeft een eerste verzoek voor een college Veiligheid en omgaan met agressie bij de RU neergelegd. Door bemiddeling van Peter van Schellingerhout is men bij Johan Visser van Reconfi Consultancy uitgekomen. Hij gaat in januari een dagdeel verzorgen voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Vraag Training Veiligheid en omgaan met agressie Match Informatiebijeenkomst in januari Vraag Inrichting Match Leveren van een vloer en paspoppen. 14

15 Gerealiseerde matches Ruilwinkel Betrokken bedrijf Notaris Geleijns Tijdens de openingsbijeenkomst van de Roosendaalse Uitdaging hebben Ine en Anita van de Ruilwinkel contact gelegd met notaris Geleijns. Hij heeft hen geholpen bij het oprichten van de stichting en statuten voor de Ruilwinkel zodat zij echt goed van start konden gaan met hun initiatief. Vraag Advies bij de oprichting van de stichting Match Stichting Ruilwinkel opgericht. Sportservice Noord-Brabant Betrokken bedrijf Haans Advocaten Sportservice Noord-Brabant had behoefte om interieur te vernieuwen. Haans advocaten had nog vier bureaustoelen over die nu een goede nieuwe bestemming konden krijgen. Vraag Behoefte aan stoelen Wonen + Betrokken bedrijven Reflectit Door de veranderingen die Wonen + aan het doormaken is, is de organisatie op zoek naar een nieuwe naam en uitstraling die aansluit op hun diensten. Doel is om hun dienstverlening daardoor beter te kunnen profileren. Vraag Advies om een juiste naam aan de organisatie te koppelen. Match Reflecttit is met Wonen + in gesprek gegaan. MATCHES Match Leveren van vier bureaustoelen 15

16 Quotes Ingrid Klein Ondersteuner Ik werk graag aan leuke uitdagende projecten 16 Eric Jansen Oude rots Verbinder in hart en nieren Soms kun je iemand zo eenvoudig helpen, je moet alleen weten waar de oplossing voor handen is. Naast een druk zakelijk leven (nu als business consultant bij VVA-informatisering) ben ik al vele jaren actief in het Roosendaalse maatschappelijke netwerk. Mijn nevenfuncties heb ik de afgelopen twintig jaar onder andere verricht voor Junior Kamer Roosendaal, netwerkclub SDGH, commissie SDGH Golftrofee, business club Orde van Tongerlo, Stichting RBC Buiten de Lijnen, de ledenraad Rabobank Roosendaal Woensdrecht, Harmonie Oranje Wouw, Cluzona, Starterscentra West-Brabant, stichting Carnaval Roosendaal en de gemeenteraad. Niet allemaal tegelijk hoor, maar je kunt je voorstellen, dat ik in die tijd veel mensen heb leren kennen binnen Roosendaal. Wat ik daarin altijd een uitdaging (;-) heb gevonden is om mensen aan elkaar te verbinden, die elkaar kunnen helpen. Als je zelf iets organiseert is het altijd prettig als mensen je kunnen ondersteunen. Een volgende keer kun je wat terug doen. Niet alleen praktisch, maar ook goed voor de sterkte van het lokale netwerk. Je ziet dan ook vaak dezelfde mensen terug, maar het netwerk kan groter en sterker. Toen ik gevraagd werd als oude rots (blijft aparte term trouwens, een fles wijn voor een betere term!) zei ik dan ook graag ja. In korte effectieve bijeenkomsten kunnen we de jonge honden op weg helpen om de vragen in te vullen, die ons bereikt hebben. En het is nog gezellig ook! Toen ik begin dit jaar de mailing van Kim Bareman ontving heb ik eigenlijk vrijwel gelijk contact met haar gezocht. In 2012 heb ik een webapplicatie ontwikkeld voor het beheer van projecten / contact voor de Zeeuwse Uitdaging. Deze is nooit echt doorontwikkeld maar het leek me erg leuk nu voor de Roosendaalse (en uiteindelijk ook de Moerdijkse) Uitdaging de webapplicatie door te ontwikkelen. Na ons kennismakingsgesprek is het balletje gaan rollen. We hebben de `oude applicatie tegen het licht gehouden, deze daar waar nodig uitgebreid en verbeterd en vanaf de zomer is de applicatie in gebruik genomen. Voor de komende periode staat de verdere verfijning en doorontwikkeling op de rol. In het dagelijks leven werk ik als programmeur bij Emeni Automatiseringstechnieken uit Roosendaal. Ik werk graag aan leuke / uitdagende projecten en ben in de relatief luxe positie dat ik daarin selectief kan zijn. De doorontwikkeling van de webapplicatie voor de Roosendaal Uitdaging (en wie weet uiteindelijk de Nederlandse Uitdaging) valt zeker onder de categorie leuke projecten. Daarnaast vind ik ook fijn om op deze manier maatschappelijk betrokken te zijn en iets voor andere te kunnen betekenen. In mijn vrije tijd ben ik secretaris van voetbalvereniging Alliance. Ik doe o.a. de ledenadministratie, beheer de website en regel allerlei `dagelijkse dingen. Ik heb contact met veel verschillende mensen, zowel binnen als buiten de vereniging. Het werk als vrijwilliger bij Alliance is zeer afwisselend, soms chaotisch maar nooit saai ;). En daarnaast ga ik vaak gewoon lekker voetbal kijken. Inge Knappers Jonge hond Mijn antwoord was JA en daar heb ik geen moment spijt van Of ik het leuk zou vinden om als jonge hond deel te nemen aan de matchgroep van de Roosendaalse Uitdaging. Deze vraag werd mij enkele maanden geleden gesteld. Nu had ik eerlijk gezegd op dat moment nog niet van deze stichting gehoord, maar na wat speurwerk hoefde ik hier niet lang over na te denken. Mijn antwoord was JA, en daar heb ik geen moment spijt van. Hoewel de Roosendaalse Uitdaging nog niet zo lang bestaat, is het goed om te zien dat er nu al heel wat matches zijn gerealiseerd. Goed om te ervaren dat er ook in Roosendaal veel bedrijven zijn die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Want daar draait het toch om, de wil om een ander te helpen. Zelf heb ik een match mogelijk gemaakt voor een bedrijf dat op zoek was naar een nieuwe naam en uitstraling voor een bestaande dienst. Het voelt goed dat ik me in kan zetten en zo een positieve bijdrage kan leveren aan de Roosendaalse samenleving.

17 Quotes De kracht zit in de eenvoud van het concept Het is als jonge ondernemers erg boeiend om de start en bloei van de Roosendaalse Uitdaging vanaf de zijlijn te ervaren. De drive van zoveel bedrijven en organisaties om lokale vraagstukken en kwesties op te lossen met weinig middelen. Iedereen heeft de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan een betere wereld, en in dit geval Roosendaal. De kracht van de Roosendaalse Uitdaging zit het dan ook in de eenvoud van het concept. Het heeft ons ook geïnspireerd om ook een bijdrage te leveren en dit geeft ons een voldaan gevoel als je de Roosendaalse Uitdaging van de grond ziet komen. Via onze bijdrage voor de Roosendaalse Uitdaging hebben wij ook een netwerk en contacten mogen opbouwen. Dus bedrijven; het kost niet alleen tijd, geld of middelen, je bedrijf of organisatie kan er ook van profiteren. Ook hebben wij veel respect gekregen voor de drijvende kracht achter de Roosendaalse Uitdaging, Kim Bareman. Zonder haar fijne en kundige inzet was de Roosendaalse Uitdaging nog niet zover van de grond gekomen. De Roosendaalse Uitdaging mag terug kijken op een prachtig 2014 en wij weten zeker dat 2015 nog succesvoller gaat worden. Wij zijn van meet af aan enthousiast Wij zijn als Haans Advocaten Roosendaal van meet af enthousiast geweest over de Roosendaalse Uitdaging. De Roosendaalse Uitdaging biedt creatieve en vernieuwende mogelijkheden om betrokken te raken bij de Roosendaalse maatschappij. Wij vinden het als advocatenkantoor belangrijk om daaraan ons steentje te kunnen bijdragen. Het leuke aan de Roosendaalse Uitdaging is dat dit op talloze manieren kan. Zo hebben wij recentelijk Sportservice West-Brabant blij kunnen maken met een aantal bureaustoelen. Wij moedigen ook andere Roosendaalse bedrijven aan om deel uit te maken van de Roosendaalse Uitdaging. Op die manier wordt de kloof tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke leven in Roosendaal steeds kleiner. Daphny Knol en Roy Timmers Het concept spreekt mij enorm aan Mijn naam is Louise Clarijs, mede-eigenaresse van Silverfish web & design in Breda. Al sinds 2005 ontwerpen en bouwen wij websites. Doordat wij grafisch en technisch sterk zijn verzorgen wij ook logo s, huisstijlen en andere reclame-uitingen, maar bouwen wij dus ook zelf de websites, en de systemen of bijzondere functionaliteiten daarachter. Daarnaast ben ik zeer actief in vele lokale netwerken en heb diverse neventaken. Via 1 van deze netwerken kwam ik in contact met Kim Bareman van de Roosendaalse Uitdaging. Ik had al wel eens van de Uitdaging gehoord en het concept spreekt mij enorm aan. Vanuit Silverfish vinden wij MVO erg belangrijk. Daarom steunen wij met grote regelmaat diverse stichtingen en verenigingen. Toen de vraag dan ook kwam vanuit de Roosendaals uitdaging, en later vanuit de Nederlandse uitdaging, of wij hen van dienst konden zijn, hoefde wij niet lang na te denken! In week 48/49 zal de nieuwe website van de Roosendaalse uitdaging dan ook overal online verschijnen, en in de eerste helft van volgend jaar zullen vrijwel alle Uitdagingen in Nederland voorzien zijn van een nieuwe look. Wij zijn daar natuurlijk erg trots op en zijn blij op deze manier te kunnen bijdragen aan zo n mooi Nederlands initiatief. 17

18 18

19 Geslaagd kerstdiner voor cliënten ruilwinkel Gerealiseerde matches Ik zit met de kerst alleen thuis, maar na deze avond is mijn kerst geslaagd! Dat was een van de opmerkingen die we in ontvangst mochten nemen nadat mensen naar huis gingen na een gezellig en sfeervol kerstdiner. Het kerstdiner, georganiseerd door Stichting Roosendaalse Uitdaging in samenwerking met Stichting Ruilwinkel Roosendaal, vond plaats op 21 december 2014 in Pius X, het gebouw waar de Ruilwinkel onderdak vindt. Er waren, in samenwerking met het maatschappelijk werk in Roosendaal, 50 gezinnen uitgenodigd die rond moeten komen van minimale middelen.stichting Ruilwinkel Roosendaal zorgde voor het uitnodigen van de mensen en de daadwerkelijke realisatie van het kerstdiner en Stichting Roosendaalse Uitdaging vormde de schakel met de bedrijven. In totaal zijn er 14 organisaties geweest die een donatie in natura hebben gedaan. Het ging om het doneren van de varkenshaasjes (Slagerij Antens), de groenten (Van Overveld Groeenten & Fruit), het serviesgoed (Sligro), de bonbons voor bij de koffie (Chocolatier Tosca), de wijn voor bij het eten (Drankenhandel van Dorst), friet voor de kinderen (Cafetaria het eethuisje), snoep voor in de kerstpakketten (Lonka), het springkussen waar de kinderen een hoop lol op hebben beleefd (Buitenspeeltuin Vrouwenhof), het lenen van professionele ovens (Ons Marie), een kerstboom van vier meter (Winkelcentrum Roselaar) en het kosteloze gebruik en vervoer van een tiental picknicktafels (Elko Rantals). Voor het dekken van de overige kosten was gemeente Roosendaal bereidt een voucher toe te kennen vanuit het project Kansen voor Kalsdonk. Voor 20 gasten begon de middag wat eerder. Zij werden opgehaald door taxi de Groen en naar de Kring gebracht. Hier aangekomen genoten zij van een aantal drankjes gesponsord door Theater de Kring, het open podium en later op de middag Roosendaal Zingt. Precies op tijd werden zij weer terug afgezet om aansluitend met elkaar en de andere gasten te genieten van het kerstdiner. Aan het einde van het kerstdiner werd door de Ruilwinkel aan ieder gezin een goed gevuld kerstpakket uitgereikt. De kinderen mochten een cadeautje uitzoeken en zijn een middag gaan schaatsen op de ijsbaan in het centrum van Roosendaal.Iedereen heeft het goed naar zijn zin gehad, de reacties waren ronduit positief. Dankzij alle sponsoren, de vrijwilligers van De Ruilwinkel Roosendaal en de medewerking van de matchgroep, de adviesraad en de bestuursleden van Roosendaalse Uitdaging kunnen we zeggen dat het een geslaagd kerstdiner was! 19

20 Matches Roosendaalse Uitdaging Matches voor De Roosendaalse Uitdaging De Roosendaalse Uitdaging heeft al aardig wat matches kunnen maken. Het bedrijfsleven in Roosendaal heeft hiermee laten zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn. Naast het aanbieden van materialen, middelen en menskracht voor maatschappelijke organisaties, zijn er ook bedrijven en andere organisaties betrokken bij het faciliteren van de werkzaamheden die voor het maken van deze matches noodzakelijk zijn. Dit zijn dus eigenlijk matches voor de Roosendaalse Uitdaging zelf. Zonder subsidies van gemeente en het Oranjefonds en betrokken ondernemers is er geen operationeel team, bestuur, adviesraad en matchgroep. Zonder inzet van het Werkplein en de vrijwillige coördinator/ coach kunnen we geen werkervaringsplaatsen aanbieden en begeleiding verzorgen. Zonder hulp van verschillende bedrijven is er geen kantoorinrichting mogelijk en faciliteiten als computers en een printer. Zonder inzet van bedrijven met verstand van vormgeving is er geen logo, geen website en geen informatiemateriaal. Zonder deze betrokkenen bestaat er geen Roosendaalse Uitdaging! Een van de vele waardevolle matches die we hebben mogen maken was met Miranda van Houwelingen. Miranda is vanaf het begin betrokken als coördinator voor de werkervaringsplaatsen. Met haar kennis en ervaring heeft ze verschillende kandidaten begeleid en richting gegeven. Een resultaat hiervan is dat een van de kandidaten ondertussen een opleiding en een baan aangeboden heeft gekregen. Founders, Sponsoren en Vrienden van 20

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht 2012 Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht De Zeeuwse Uitdaging 2012 Expertise is van onschatbare waarde Fysieke bijeenkomsten als De Beursvloer

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, De stichting heeft de afgelopen maanden de luxe dat er drie Nederlanders hun buitenland stage in Medellín hebben georganiseerd. Sabine kennen jullie

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

E.V.V.C. Sponsorplan. Maatschappelijk verantwoord ondersteunen.

E.V.V.C. Sponsorplan. Maatschappelijk verantwoord ondersteunen. E.V.V.C. Sponsorplan Maatschappelijk verantwoord ondersteunen www.evvc.nl Het helpen bij de ontwikkeling van mens en maatschappij Voetbalvereniging E.V.V.C. Samen scoren De voetbalvereniging E.V.V.C. is

Nadere informatie

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide geeft kleur aan je dag www.leekerweide.nl Dagbesteding Inhoud Goede dagbesteding geeft zin 3 Atelier De Specht in Enkhuizen 4 De Kolk in Hoogkarspel

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Werkvisie De Hoop Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

work%space%for%professionals% WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE

work%space%for%professionals% WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE Igluu Den Haag een bruisende werkomgeving voor professionals met ambitie professionele flexibele werkplekken luxe kantoorunits van 20m2 tot 200m2 zakelijk- en post-adres

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam. STICHTING CRE8 Verslag 2014

Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam. STICHTING CRE8 Verslag 2014 Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam STICHTING CRE8 Verslag 2014 Stichting CRE8 is in 2013 opgericht met als doelstelling het ondersteunen en bevorderen van de talentontwikkeling alsmede het

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

TheMagica The Creations Experience

TheMagica The Creations Experience Graphica s Grafisch Ontwerp Powered by: TheMagica The Creations Experience Ik was op zoek naar een uniek uiterlijk voor mijn product. Dankzij Themagica s grafische diensten heeft Hanisha Design een gezicht

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

Onze vriendschap is van onschatbare waarde

Onze vriendschap is van onschatbare waarde Onze vriendschap is van onschatbare waarde 1 2 Deze organisaties zijn al Vriend van Nudge. 3 Nudge Nudge draagt door co-creatie bij aan positieve en blijvende veranderingen in onze maatschappij. Dat doen

Nadere informatie

MOOIERE WINTERS ZIJN NAUWELIJKS DENKBAAR

MOOIERE WINTERS ZIJN NAUWELIJKS DENKBAAR MOOIERE WINTERS ZIJN NAUWELIJKS DENKBAAR Sponsorbrochure 2016 Helpt u ons Winter Village Laren mede mogelijk te maken? Van 25 november 2016 tot en met 8 januari 2017 is het weer zover. Dan kunnen schaatsliefhebbers

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School.

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School. Meedoen Welkom! Meedoen Meedoen, iets betekenen, iets bijdragen, actief zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Waar ligt jouw talent? Vind een plek waar je je veilig en prettig voelt en waar je in je

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Jaarverslag 2016 StartersCentra

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen?

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. NIEUWE RIJKDOM WIJKEN IN DE Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Tuinspullen lenen? WAAROM DIT ONDERZOEK? DEELECONOMIE EN DOE-HET-ZELF

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Inhoudsopgave IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2 Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou? 4 Opdracht

Nadere informatie

Werken met behoud van uitkering

Werken met behoud van uitkering Werken met behoud van uitkering voor werkzoekenden uit de gemeente Utrecht met een uitkering uit de participatiewet (tenzij anders vermeld) week 25 19 juni t/m 23 juni 2017 Benader de contactpersoon voor

Nadere informatie