CMS Centraal Management Systeem V1.1b

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMS Centraal Management Systeem V1.1b"

Transcriptie

1 CMS Centraal Management Systeem V1.1b

2 R.C. Engineering Zaanweg 119 c DS Wormerveer The Netherlands Phone : Fax : Date: Mei 2006 File: CMS-107 user manual.doc Revision : Nov 2007 Jan 2008 Jun 2010 M & R Projects, R.C.E and R.C.Engineering are registered trademarks of Remote Control Engineering B.V. Note All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from R.C. Engineering. Although every precaution has been taken in the preparation of this book, R.C. Engineering assume no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of information contained herein. R.C.Engineering reserves the right to make any changes in specifications at any time without any notice. The information furnished by R.C. Engineering in this publication is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by R.C. Engineering for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties from its use. R.C. Engineering does not take any responsibility for any violation of any (inter)national law regarding the use of monitor receivers, transmitters, de-/encoding software or any other specific hard- or software product. Hereby is abuse of retrieved data included. MS-DOS and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. OS/2 is a registered trademark of IBM Corporation. Netware is a registered trademark of Novell Corporation. Borland and all Borland products are trademarks or registered trademarks of Borland International. LabVIEW is a registered trademark of National Instrument Corporation. LabVIEW copyright 1996 National Instruments Corporation. All Rights Reserved. United States Patent Nos. 4,914,568; 5,291,587; 5,301,366; and 5,475,951. Other patents pending. SmartHeap memory manager Copyright Arthur D. Applegate. All Rights Reserved. Nantucket and Clipper are registered trademarks of Nantucket Corporation. Other brand and product names are either trademarks or registered trademarks of their respective holders and are uses for identification purposes only. Remote Control Engineering B.V Jun

3 INLEIDING... 5 TECHNISCHE INSTALLATIE... 5 SERVER... 5 GEBRUIKERS INTERFACE... 5 INSTALLATIE... 6 TECHNISCH... 6 SERVER... 6 GEBRUIKER... 6 GEBRUIK... 7 INLOGGEN... 7 EERSTE SCHERM... 8 NAVIGEREN... 9 Via de kaart/plattegrond Via pull-down menu Via ga naar locatie Via eenmalige passage algemeen UITLEZEN STATUS BEDRIJFSSTATUS Normaal bedrijf In service Politie ingreep INSTALLATIESTATUS Auto bedrijf Gedoofd Geen knipperen Vast rood BESTUREN Eenmalig Auto Geel kn Rood Gedoofd Noodsturing MENU PLAN UIT BEDRIJF EENMALIGE PASSAGES UITLEZEN PARAMETERS Tellers Vertragingstijden Systeemtijden Bedrijftijden dag Strategie (optioneel) Feestdagen(optioneel) INSTELLEN PARAMETERS Tellers Vertragingstijden Systeemtijden Bedrijftijden dag Strategie (optioneel) Feestdagen(optioneel) LOGBOEKEN Commando logboek Storing logboek Uitstaande storingen GEBRUIKERS KEYCODE Jun

4 INVOEREN LIJST UPDATE APPENDIX OOV GEBRUIK Jun

5 Inleiding Het Centraal Management Systeem (CMS) is een compleet systeem om beweegbare afsluitingen (palen, slagbomen etc.) te kunnen bedienen en te monitoren. Het systeem kan in een drietal componenten worden opgesplitst: technische installatie, server, gebruikers interface. In feite is de derde niet geheel een op zich zelf staand onderdeel, maar voor het gemak wordt dit zo beschouwd. Technische installatie De technische installatie is de fysieke verkeersbeperkende paal of slagboom (verder te noemen vezip) tezamen met de regelinstallatie. In de regelinstallatie wordt de vezip bestuurd en gecontroleerd door een PLC. In deze PLC is een software programma actief welke alles autonoom regelt op basis van ingestelde parameters. Naast de PLC wordt een communicatiemodule geïnstalleerd welke, zonder dat het originele programma wordt beïnvloed, gegevens uit het PLC geheugen kan lezen en schrijven. Deze gegevens worden verstuurd dan wel verkregen uit de APC-module. Deze APC verzamelt de gegevens en verstuurt deze via een ethernetverbinding (direct of via ADSL/kabel) naar de server. Commando s voor de PLC of gewijzigde instellingen worden via deze zelfde weg verkregen vanuit de server. Server Op de server zijn meerdere scripts en programma s naast elkaar actief. Een van de taken is het verkrijgen van informatie uit de APC-modules en het opslaan hiervan in een database. Een tweede hoofdtaak is het verzorgen van de informatie voor de gebruikers, dit wordt gerealiseerd met een web-server. Gebruikers interface Gebruikers kunnen via een LAN of WAN netwerk verbinding maken met de server. Na verificatie van de gebruiker krijgt deze informatie te zien over locaties, kunnen de afsluitingen worden bediend, kunnen parameters worden gewijzigd en logbestanden worden uitgelezen. Jun

6 Installatie Technisch De technische installatie kan door elke gekwalificeerd bedrijf worden geleverd. Deze installeert de hardware (de fysieke installatie) en een besturingskast. In deze besturingskast wordt de installatie bestuurd met behulp van een Mitsubishi PLC. Mogelijke types zijn (eind 2007) A1SH, Q en FX3U. In de toekomst kunnen (afhankelijk van de marktwerking) verdere types worden geïmplementeerd. Server De server bestaat uit een hardware platform met daarop Linux. Verder is een webserver geïnstalleerd. Deze server kan zelf worden gehost of er kan gebruik worden gemaakt van een externe server (provider). Indien wordt gekozen voor eigen hosting is het van belang dat deze server vanuit de buitenwereld via internet bereikbaar is. Om deze bereikbaarheid te waarborgen moeten (indien nodig) poorten worden geforward in de router(s) naar deze server. De benodigde poorten zijn 80 (http, webinterface voor gebruiker en modules) en 22 (sftp ten behoeve van beheer en support). Gebruiker De gebruikersinterface zal op de meeste PC s reeds aanwezig zijn. Het enige vereiste is dat de PC op internet is aangesloten. Na het starten van de PC wordt de internet browser opgestart (Mozilla, MS Internet Explorer etc.). In de adresbalk moet nu het IP adres van de server worden ingetikt. Als het goed is verschijnt het inlogscherm. Maak nu direct een snelkoppeling/favoriet aan en geef deze een herkenbare naam (kopieer deze eventueel ook naar het bureaublad voor een snellere start. Jun

7 Gebruik Inloggen Na het aanmelden op de server (door de invoer van het adres) verschijnt het inlogscherm. In dit inlogscherm moeten de naam, password en stadscode moet worden ingevoerd. Deze zijn door de leverancier verstrekt. Bewaar deze codes op een veilige plaats. Figuur 1 Inloggen De plaatscode is altijd een 3-letter code. Dit is in principe de 1 e letter van de plaatsnaam, de 1 e letter van de 2 e lettergreep van de plaatsnaam en de laatste letter van de plaatsnaam. Bijvoorbeeld Zaandam wordt zdm. De combinatie van de inlogcode, naam en IP-adres waarvandaan wordt ingelogd wordt op de server opgeslagen. Deze informatie kan op een later tijdstip worden gebruikt om eventuele vergissingen, fouten of misbruik te constateren. Jun

8 Eerste scherm Als de verificatie goed is verlopen wordt een stadoverzicht getoond. De menu s op de diverse pagina s zijn afhankelijk van de pagina. Figuur 2 Hoofdscherm Via de gebruikers interface kan het volgende worden gedaan (afhankelijk van de rechten van de gebruiker) : Navigeren Uitlezen status Besturen Uitlezen parameters Instellen parameters Logboeken Gebruikersbeheer Jun

9 Navigeren Er kan op vier manieren naar een locatie worden genavigeerd. 1. Via de kaart/plattegrond 2. Via het pull-down menu 3. Via de knoppen van Ga naar locatie 4. Via de knoppen van Eenmalige passage algemeen met auto locatie jump aan Figuur 3 Navigeren Jun

10 Via de kaart/plattegrond Op de stadkaarten staan speciale tekens welke een locatie of cluster van locaties aanduiden. Figuur 4 Cluster Door op dit teken te klikken met de muis, wordt de onderliggende kaart getoond met weer de cluster of een vezip (kan een andere kleur zijn). Figuur 5 Vezip Boven in elke kaart staan twee icoontjes, en om een kaartniveau omhoog te gaan. om terug te keren naar het hoogste kaartniveau Figuur 6 Omhoog navigeren Als op een vezip wordt geklikt zal het laatste niveau worden getoond, de paal, lichten en lussen. Figuur 7 Overzicht vezip locatie Jun

11 Via pull-down menu De navigatie kan ook direct worden gedaan door uit een lijst te kiezen. Links onder in het scherm kan deze lijst worden geopend. Kies nu eenvoudigweg de gewenste locatie en deze wordt geopend. Figuur 8 Pull-down navigeren Via ga naar locatie Door op een van de knoppen onder dit kopje te klikken wordt een locatie geselecteerd en direct getoond. De knoppen kunnen een drietal kleuren hebben. Grijs : er is geen verbinding met de locatie of de PLC kan niet worden bereikt. Indien normaal gesproken deze locatie wel in bedrijf dient te zijn, is er sprake van een storing. Deze storing dient te worden opgenomen in de ter plaatse geldende procedure. Groen : de afsluiting staat in storing of is gedoofd. Het betekent dat er permanente doorgang is, zonder ingrijpen van de operator of zonder gebruik te maken van passen en/of transponders. In principe is dit geen normaal bedrijf. Indien normaal gesproken deze locatie wel in bedrijf dient te zijn, is er sprake van een storing. Deze storing dient te worden opgenomen in de ter plaatse geldende procedure. Rood : de afsluiting staat in normaal bedrijf. Het kan betekenen dat deze omhoog of omlaag staat. De afsluiting wordt bedient door de operator of kan worden geopend met behulp van een pas/transponder. Onder deze knoppen zit een knop met de tekst ververs. Als op deze knop wordt gedrukt wordt het gehele scherm ververst, ook de status van deze knoppen. Normaal gesproken wordt alleen het middelste schermdeel automatisch ververst. Om een rustiger beeld te geven (en eigenlijk verandert de status van deze knoppen erg weinig), moet de verversing van dit schermdeel handmatig worden uitgevoerd. Figuur 9 Ververs status Jun

12 Via eenmalige passage algemeen Als een persoon zich meldt aan de afsluiting (via intercom of telefoon) en de lus door het betreffende voertuig wordt geactiveerd, is het mogelijk de afsluiting voor een enkel voertuig vrij te geven. Na passage wordt de afsluiting weer hersteld. Door op een van deze knoppen te drukken wordt deze actie uitgevoerd (echter alleen als er een voertuig staat). Als het vinkje bij auto locatie jump is aangezet, wordt direct aansluitend de afsluiting in detail getoond. Als het vinkje uit staat verandert er niets op het scherm. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de standaard methode is om om te schakelen naar een andere locatie. Indien dit wel wordt gedaan kan het voorkomen dat er commando s in het systeem worden gebufferd en worden gebruikt op het moment dat er een voertuig voor de afsluiting staat. Het gevolg van vele malen drukken op deze knoppen kan zijn dat het een vrije doorgang wordt in de nabije toekomst. Figuur 10 Eenmalige passage algemeen Jun

13 Uitlezen status Het uitlezen van de status is bijzonder eenvoudig, simpelweg navigeren naar een locatie en de status wordt getoond. De afsluiting kan worden weergegeven als paal of hek, de lichten brandend of uit en de lus actief of vrij. Figuur 11 Status vezip Overzicht van alle symbolen Lus actief, lus niet actief Enkel hek dicht, half open, open Paal omhoog, half omhoog, neer Dubbel hek dicht, half open, open Figuur 12 Symbolen Licht groen, geel, rood, gedoofd In een licht kunnen ook nog witte cirkels zichtbaar zijn, het licht knippert dan. In het overzicht staan de naam, status en de bedrijfstoestand. Indien bij de bedrijfstoestand de term service staat, kan de installatie niet worden bediend en is de status niet relevant. Op dat moment is er ter plaatse iemand aan de installatie aan het werk. Probeer dan niet de installatie toch te bedienen, alle commando s worden gebufferd en nadat de installatie weer in bedrijf wordt gezet is niet te voorspellen wat de status wordt. Jun

14 Bedrijfsstatus Normaal bedrijf De installatie wordt niet door een monteur of bijzondere ingreep bestuurd en kan bediend worden. In service Een monteur of andere onderhoudsmedewerker is lokaal met de installatie bezig. Alle ingrepen vanaf de buitenkant zijn niet mogelijk i.v.m. veiligheid van deze medewerker. Indien de installatie bediend moet worden, neem dan (telefonisch) contact met deze medewerker op. Politie ingreep De politie of brandweer (of andere door de beheerder toegewezen dienst) heeft de installatie omlaag gezet. Het is voor een normale gebruiker niet mogelijk de installatie weer in bedrijf te zetten. Degene die deze handeling heeft verricht is verantwoordelijk voor het herstellen van het normale bedrijf. Installatiestatus De status geeft aan hoe de installatie is gezet en/of zich gedraagt. Auto bedrijf De installatie functioneert volgens het programma in de PLC. Alle besturingen worden autonoom verricht. De installatie staat in geblokkeerde toestand tot er automatisch door de PLC/systeem toegang wordt verleend. Gedoofd De installatie is door een gebruiker of een commando uit de PLC zelf in gedoofde toestand gezet. De lichten zijn uit en de blokkering is opgeheven. Dit is ook de toestand bij een politie ingreep. Geen knipperen De installatie is door een gebruiker in deze attentie toestand status gezet. Deze situatie doet zich automatisch voor als er een storing optreedt in de installatie. Indien dit het geval is kan door de gebruiker de installatie in gedoofd worden gezet. Indien wordt geprobeerd de installatie weer in automatisch bedrijf te zetten zal deze weer in geel knipperen vallen totdat de storing is opgeheven. Vast rood De installatie staat geblokkeerd en wordt niet automatisch door de PLC op inmeldingen bestuurd. Jun

15 Besturen De geselecteerde locatie kan ook worden bestuurd. Hiervoor zijn een aantal knoppen aan de onderzijde van de locatie zichtbaar Figuur 13 Besturen Eenmalig verleen een voertuig de mogelijkheid eenmalig te passeren, werkt alleen als de inmeldlus geactiveerd is. Auto zet het systeem in automatisch bedrijf, dit is de normale situatie. Geel kn. zet de afsluiting open en het licht knippert geel. Rood de afsluiting is en blijft gesloten en het licht staat op rood. Gedoofd zet de afsluiting open en alle lichten zijn gedoofd. Noodsturing zet ALLE installaties in een keer omlaag, normaal niet gebruiken! Indien er geen communicatie mogelijk is met de installatie (geen verbinding met module of PLC) worden de knoppen grijs en uitgeschakeld. Het is ook mogelijk dat de installatie door politie of brandweer buiten werking is gesteld. Tijdens het gebruik kan het voorkomen dat een installatie in geel knipperen komt door ingrijpen van de besturing, er is dan sprake van een fout in de installatie. Het is dan mogelijk de installatie te doven, alle lichten gaan uit. Als er nu wordt geprobeerd de installatie weer in automatisch bedrijf te zetten kunnen er afhankelijk van de uitvoering twee dingen gebeuren, niets of hij gaat geel knipperen. Er is dan nog steeds iets fout in de installatie. Als de besturing niet (goed) lijkt te werken, alleen doven en geel knipperen doen het, heeft de installatie een probleem. Deze storing moet worden doorgemeld/afgehandeld volgens het geldende protocol. Jun

16 Menu Aan de linkerzijde van het scherm is een menu zichtbaar, dit menu is afhankelijk van de gekozen opties en inlogrechten. Figuur 14 Menu Plan uit bedrijf Het is mogelijk de installatie in de toekomst uit bedrijf te stellen en daarna weer in bedrijf. Druk op deze tekst en het volgende scherm verschijnt. Figuur 15 Plan uit bedrijf Voer nu de begin- en einddatum en tijd is waartussen de installatie uit bedrijf moet worden gezet. Vergeet niet beide in te vullen anders blijft de installatie uit bedrijf. Na drukken op verzenden wordt de data opgeslagen. Jun

17 Door in het menu niet op de tekst plan uit bedrijf te drukken, maar op het achterliggende lijst, wordt een lijst met de ingevoerd data zichtbaar. Figuur 16 Gepland Eenmalige passages Als er in het menu wordt gekozen voor een van de parameters, verschijnen deze aan de rechterzijde. Om terug te keren naar het standaard beeldscherm, moet in het menu op eenmalige passages worden gedrukt. Uitlezen parameters Diverse tellers en parameters kunnen worden uitgelezen uit de PLC. In veel gevallen is het instellen van deze parameters op dezelfde pagina. U kies in de linker menulijst een parameter en klikt deze aan. Soms verschijnt een kleine lijst aan de rechterzijde van de kaart, soms verschijnt een nieuw venster. De parameters gelden alleen voor de geselecteerde installatie. Tellers Elke passage wordt geregistreerd en geteld. Afhankelijk van de wijze waarop een voertuig passage krijgt wordt een teller verhoogd. Het updaten van de tellers heeft een lagere prioriteit. Vertragingstijden Nadat een inmeldlus (of vergelijkbare) is geactiveerd wordt door het programma in de PLC eerst een vertraging in acht genomen. Deze tijden kunnen worden uitgelezen door voor vertragingstijden te kiezen. Er verschijnt een lijst met de diverse beschikbare vertragingstijden. Figuur 17 Tellers Figuur 18 Vertagingstijden Systeemtijden De systeemtijden kunnen met de betreffende menu-optie worden uitgelezen. Deze tijden zijn tijden welke voor een juiste werking van de installatie zijn ingevoerd door de leverancier en Figuur 19 Systeemtijden moeten in principe onveranderd blijven. Jun

18 Bedrijftijden dag Per dag kunnen een zestal tijdblokken worden gekozen waarbinnen de installatie in bedrijf is. Door de optie bedrijftijden te kiezen worden deze zichtbaar. Figuur 20 Bedrijftijden Strategie (optioneel) Per installatie kunnen een viertal instellingen van de vertragingstijden worden samengesteld. Deze set van instellingen (lp1 tot lp4) bevat dan de vertragingstijden voor de inmeldlussen. Nu kan per dag worden gekozen welke instelling geldig moet zijn op Figuur 21 Strategie een bepaald tijdstip. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in de spits een langere wachttijd wordt ingesteld, maar dan alleen op de werkdagen. Door de strategie te kiezen wordt een weekoverzicht van de instellingen getoond. Feestdagen(optioneel) Als gebruik wordt gemaakt van de strategieoptie kan het zijn dat een bepaalde dag als een andere dag moet worden beschouwd. Zo zal 1 e kerstdag als een zondag kunnen gelden voor een afsluiting. Om deze ingevoerde dagen te bekijken klikt u op het woord lijst achter de menuoptie feestdagen. Er verschijnt een tabel met de datum en bijbehorende dag zoals deze moet worden geïnterpreteerd. Instellen parameters Diverse tellers en parameters kunnen worden uitgelezen uit de PLC. In veel gevallen is het instellen van deze parameters op dezelfde pagina. U kies in de linker menulijst een parameter en klikt deze aan. Soms verschijnt een kleine lijst aan de rechterzijde van de kaart, soms verschijnt een nieuw venster. De parameters gelden alleen voor de geselecteerde installatie. Tellers Om de tellers weer op 0 te zetten drukt u op de knop resetten. Hierna kost het enige tijd om de nieuwe status te verkrijgen. Het ophalen van de tellers heeft nl. een lagere prioriteit. Vertragingstijden Het instellen van een andere vertragingstijd doet u door de gewenste tijd met de muis te selecteren, er verschijnt een nieuw venster. In dit venster staat de gekozen strategie (in sommige situaties is deze optie beschikbaar, anders is altijd strategie 1 beschikbaar). Hierachter staat het gekozen object en de richting. Op de volgende regel staat de huidige instelling. In het invoerveld wordt de gewenste nieuwe tijd ingevoerd in eenheden van 1/10 seconde, voor 2½ seconde voert u dus 25 in. Druk dan Figuur 22 Vertragingstijden op verzenden en de PLC krijgt de opdracht tot wijzigen. Na enige tijd zal de tabel op het scherm worden aangepast. Jun

19 Systeemtijden Het instellen van een andere vertragingstijd doet u door de gewenste tijd met de muis te selecteren, er verschijnt een nieuw venster. Op de eerste regel staat het gekozen object en de richting. Op de volgende regel staat de huidige instelling. In het invoerveld wordt de gewenste nieuwe tijd ingevoerd in eenheden van 1/10 seconde, voor 2½ seconde voert u dus 25 in. Druk dan op verzenden en de PLC krijgt de opdracht tot wijzigen. Na enige tijd zal de tabel op het scherm worden aangepast. Deze tijden zijn tijden welke voor een juiste werking van de installatie zijn ingevoerd door de leverancier en moeten in principe onveranderd blijven. Bedrijftijden dag Per dag kunnen een zestal tijdblokken worden gekozen waarbinnen de installatie in bedrijf is. Door de optie bedrijftijden te kiezen worden deze zichtbaar. Selecteer vervolgens een begin of eindtijd en een nieuw venster wordt geopend. Voer in het veld de gewenste tijd (zonder puntjes, komma s, dubbele punten etc) in (bijv. 1230) en deze wordt dan naar de PLC geschreven. U dient zelf te letten op de geldigheid en overlap van deze tijden. Als de installatie de gehele dag in bedrijf moet zijn kies dan voor de eerste regel begin 0000 en einde Strategie (optioneel) Per installatie kunnen een viertal instellingen van de vertragingstijden worden samengesteld. Deze set van instellingen (lp1 tot lp4) bevat dan de vertragingstijden voor de inmeldlussen. Nu kan per dag worden gekozen welke instelling geldig moet zijn op een bepaald tijdstip. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in de spits een langere wachttijd wordt ingesteld, maar dan alleen op de werkdagen. Door de strategie te kiezen wordt een weekoverzicht van de instellingen getoond. Door nu met de muis over het scherm te bewegen kan een begin tijdstip worden bepaald. Als hulp staan de tijdstippen in blokken van een uur in de tabel, door voorzichtig te bewegen met de muiscursor verschijnt een verdere selectie tot op een kwartier. Na selecteren verschijnt een nieuw venster, hierin staan de dag en begintijd vermeld. Voer een eindtijd in op dezelfde dag in uren en minuten zonder puntjes, komma s, dubbele punten etc. In het tweede veld wordt de gewenste strategie ingevoerd. De waarden die aan deze strategie zijn gekoppeld worden in een ander invoerveld (vertragingstijden) ingevoerd. Feestdagen(optioneel) Als gebruik wordt gemaakt van de strategieoptie kan het zijn dat een bepaalde dag als een andere dag moet worden beschouwd. Zo zal 1 e kerstdag als een zondag kunnen gelden voor een afsluiting. Om een feestdag in te voeren kiest u menuoptie feestdagen. In het nieuwe venster voert u de datum in en daaronder de gewenste dag-vertaling. Let er wel op dat deze vertaling geldt voor alle afsluitingen binnen uw beheersgebied. Jun

20 Logboeken Er worden een tweetal logboeken bijgehouden: commando logboek en storing logboek. Commando logboek In het commando logboek staan alle transacties van de gebruikers vermeld. De opgeslagen Figuur 23 Commando logboek records kunnen worden gewist, waarbij het ingevoerde getal bewaard blijft. In het bovenstaande voorbeeld zou alles op 25 stuks na worden gewist. Storing logboek In het storing logboek staan de (reeds verholpen) storingen vermeld. Als een individuele Figuur 24 Storing logboek locatie is gekozen, worden alleen voor die locatie de storingen getoond. Als een overzicht of cluster is gekozen, worden alle storingen getoond. Uitstaande storingen In samenhang hiermee is een lijst aanwezig. In het logboek worden alle wijzigingen in de status weggeschreven, zowel instellen als herstellen. In de lijst welke geopend kan worden met het pijltje staan alleen de Figuur 25 Storing selecteren actuele, nog niet herstelde, storingen. Door een storing te selecteren wordt de bijbehorende logboek ingang getoond. Gebruikers In het systeem worden door de leverancier de gebruikers aangemaakt. Enkele parameters van de gebruikers kunnen worden aangepast. Door op gebruikers te klikken wordt een venster geopend met een uitklapbare lijst. Kies hier een gebruiker en het volgende venster wordt geopend. In de eerste twee invoervelden wordt de standaard tijd van de gekozen gebruiker ingevoerd, bijvoorbeeld een baliemedewerker die van 0900 tot en 1700 het systeem moet gebruiken. Voer dan deze twee tijden in. Vervolgens kunnen met de volgende vinkjes de rechten worden bepaald. Jun

21 Lezen uitlezen van de status, parameters etc. Schrijven veranderen van de parameters etc. Uitvoeren de afsluiting besturen Commando logboek commando logboek bekijken Fout logboek fout logboek bekijken Door nu alle vinkjes aan te zetten welke achter standaard staan, heeft de medewerker al deze rechten van 0900 tot 1700 uur. Maar omdat deze medewerker ook s avonds moet kunnen kijken in de storingslogboeken, zetten we ook een vinkje achter deze twee regels achter de tekst overig. Deze twee opties heeft hij/zij dan 24 uur per dag beschikbaar. Zo kunnen we ook een nachtwaker uitsluitend buiten kantoortijd het recht geven om de afsluiting te bedienen en de storingen te bekijken. Figuur 26 Gebruikers rechten Druk op verzenden om de instellingen op te slaan. Jun

22 Keycode Met behulp van de keycode optie kan het CMS een persoon een tijdelijke of eenmalige toegang geven tot een gebied, zonder dat hiervoor een pas o.i.d. nodig is. Op de locatie waar de doorgang wordt belemmerd moet dan wel een optionele keypad zijn geïnstalleerd. Dit keypad heeft een verbinding met de CMS-server, hierop voert de gebruiker zijn/haar toegewezen code in. Bij elke toetsaanslag licht er de groene LED op en na het invoeren van het # zal de code naar de CMS-server worden verstuurd. Bij een correcte code zal het LEDje groen worden en wordt de afsluiting vrijgegeven voor een eenmalige passage. Een rood LED-je geeft aan dat de code incorrect of niet meer geldig is. Invoeren De beheerder (of een ander met juiste rechten) kan de te gebruiken codes invoeren. Deze codes worden willekeurig door het systeem bepaald. Het invoeren van de codes gaat als volgt. Log in op het CMS-systeem Kies de gewenste locatie waar de code voor aangemaakt moet worden Kies in het menu Voer keycode in Er verschijnt dan een invoerscherm. kalendersymbool Figuur 27 Invoer keycode code startdatum starttijd einddatum eindtijd geldige passages Links bovenin staat de gekozen locatie. Vul nu bij de startdatum de aanvang van de geldigheid van de code in (JJJJMMDD). Als de code direct geldig moet zijn, kies dan de huidige dag. Bij de starttijd wordt het tijdstip van ingaan ingevoerd (HHMM), kies voor direct ingaan de momentele tijd. Bij de einddatum en eindtijd worden die parameters ingevoerd, waarna de code zijn geldigheid verliest. Zo kan een verstrekte code bijvoorbeeld maar een dag of week worden gebruikt. Bij de geldige passages wordt het aantal keren ingevuld dat de code gebruikt kan worden, standaard is dit 1 (voor een eenmalige passage). Na het verlopen van dit getal is de code niet meer bruikbaar. Voordat op de knop verzenden wordt gedrukt, moet de code wel ergens genoteerd worden. Jun

23 In het scherm zijn nog wat extra knoppen te vinden, welke gebruikt kunnen worden de invoer te vereenvoudigen. Vanaf nu : voert automatisch de huidige datum en tijd in Onbepaald : voert automatisch de huidige datum en tijd in alsmede een einddatum ver in de toekomst Morgen : voert als datum de volgende dag in van 0000 tot 2359 uur Nu + 24 uur : voert automatisch de huidige datum en tijd als starttijd in en geeft de code vrij voor 24 uur Nu + week : voert automatisch de huidige datum en tijd als starttijd in en geeft de code vrij voor 7 dagen Nu + maand : voert automatisch de huidige datum en tijd als starttijd in en geeft de code vrij voor 1 maand Kalendersymbool : om een willekeurige dag te kiezen kan de kalender worden geopend, de geselecteerde dag wordt dan in het invoerveld ingevuld Let er wel op dat elke keer een knop indrukken tot gevolg heeft dat de code verandert, de code wordt definitief op het moment dat verzenden wordt geactiveerd. Lijst Om de lijst met geldige codes te bekijken en het nog geldige aantal passages kan in het menu voor een lijst worden gekozen. Log in op het CMS-systeem Kies de gewenste locatie waar de code voor gecontroleerd moet worden Kies in het menu (lijst) achter de tekst Voer keycode in Een tabel wordt geopend met hierin de ingevoerde codes. Als een code niet meer geldig is, verdwijnt deze uit de lijst. Jun

24 Update Er is een tweede versie van het invoerscherm voor key-codes in gebruik. In dit scherm kan de code zelf worden gekozen en worden voorzien van een gebruikersnaam. Een belangrijke wijziging is de mogelijkheid om een code permanent te maken. Jun

25 Appendix OOV gebruik Indien er wordt ingelogd als een OOV gebruiker (gedefinieerd door de beheerder) verschijnt er een ander overzichtscherm. Dit scherm geeft alle locaties weer in geclusterde vorm. Door op een gekleurd vlakje te drukken wordt er afsluiting (of cluster) bestuurd. Figuur 28 OOV hoofdscherm Door op een groen vlak te drukken wordt de afsluiting neergestuurd. De achtergrond wordt nu donkerder gekleurd weergegeven. In dit geval is het voor andere niet-oov gebruikers niet meer mogelijk de afsluiting in bedrijf te zetten. U dient dus ZELF deze weer in bedrijf te stellen door op het rode vlakje te drukken. Figuur 29 Politie ingreep Jun

26 Bij andere gebruikers is het volgende zichtbaar gedoofd Figuur 30 Beeld bij politieingreep knoppen uitgeschakeld politie ingreep Jun

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software Veritrax AS-215 AC-215's PC management software Software gebruikershandleiding 0706-0960123+01 Maart 2006 Versie 2.0.4 Copyright and Version Number Information in this document, including URL and other

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie