BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering"

Transcriptie

1 BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding Doelstelling Erkend Leerbedrijf en registratie 5 Hoofdstuk 4 Verschillende vormen van stage Stage mogelijkheden voor studenten vanuit hun studie stage mogelijkheden voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit de netwerken 7 Hoofdstuk 5 Initiatief zelf in de hand! Actief werven met het jaarplan als basis Stageperiode + duurs Relatie met scholen 8 Hoofdstuk 6 Investeringen voor de organisatie Tijdsinvestering Financiële investeringen / stage vergoeding Overige investeringen 12 Hoofdstuk 7 Het werven van een stagiair Stappen bij het werven van stgiairs Gesprek Informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage 13 Hoofdstuk 8 Afsprakenmet een stagiair Stage overeenkomst Werkplek Opleiding wordt gestopt Wat gebeurt er bij ziekte Verklaring omtrent gedrag Verzekering 15 Hoofdstuk 9 Begeleiden Taken van een stagebegeleider Introductiegesprekken / Kennismaking Inwerken Stageplan met lerdoelen / Plan van aanpak voor afstuderen Tussentijdse evaluatie Samenwerking met de onderwijzende instantie Eindevaluatie Afronden stage (Exitformulier) 18 Hoofdstuk 10 Stappenplan Stage Hoofdstuk 11 Financiële dekking Hoofdstuk 12 Slotbepalingen Hoofdstuk 13 Bijlagen Bijlage 1 Stageovereenkomst 22 Bijlage 2 Stagebrochure. Is gemaakt in PDF. Losse bijlage 25 Bijlage 3 Digitaal exitformulier /1

3 Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting Dit stagebeleid is bedoeld als handleiding als het gaat om het vinden, contracteren en begeleiden van stagiairs bij de gemeente Dronten. Met dit beleid leggen we de koers voor de komende jaren vast. Bij het opstellen van het beleid is rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen (zoals HRM- strategie en integriteit). Het beleid is voor wat betreft het begeleiden van stagiairs bedoeld als kapstok, dus een richtlijn die gehanteerd kan worden. Hoe de uiteindelijke invulling van de begeleiding van de stage gebeurt, is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de afdeling, de stagebegeleider, de stagiair, de opleiding, het niveau en de duur van de stage. Het is een bewuste keuze geweest om in dit beleid daarvoor de ruimte te laten. Probleemstelling/ doelstelling Gemeente Dronten is een actieve organisatie wat betreft stage. Er gebeurt veel en goed, maar stagebeleid ontbrak en werd wel gewenst. Het doel van stagebeleid voor de gemeente Dronten is dat organisatiebreed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar worden gesteld, zodat studenten in de praktijk kunnen leren adequaat en zelfstandig te functioneren en kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen. Wat is nieuw? Initiatief zelf in de hand! Werven vanuit onze strategie. Er is gekozen om stagiairs strategisch te gaan plaatsen binnen onze organisatie. Jaarlijks wordt voor elke afdeling een jaarplan opgesteld, waarin overzichtelijk is weergegeven welke taken in het komende jaar door de afdeling zullen worden uitgevoerd. Op dat moment kan worden bepaald welke taak/ klus eventueel door een stagiair kan worden gedaan. Er kan dan actief worden geworven, conform de eerste stap uit het beleid voor werving. Op deze manier houden we het werven zelf in de hand. Stagebrochure Gemeente Dronten biedt ruimte voor jouw stage. In deze brochure staan alle gegevens vermeld die voor een stagiair belangrijk zijn om te weten over je stageplaats. Deze brochure is drempelverlagend bedoeld. Zodra bekend is dat een stagiair bij ons stage gaat lopen (dus voorafgaand aan de stage) wordt deze toegezonden. Stageovereenkomst is aangepast De stageovereenkomst is aangepast aan de hand van de laatste ontwikkelingen: o Er is een alinea over integriteit opgenomen. o Er is opgenomen dat onze overeenkomst met de stagiair leidend is als deze tegenspreekt met een eventuele overeenkomst tussen stagiair/ gemeente Dronten/ school. o Er is opgenomen dat de vergoeding vervalt na twee weken ziekte. o Er is opgenomen dat de overeenkomst vervalt bij het stoppen van de opleiding. Verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor stagiairs Net als nieuwe medewerkers dienen ook stagiairs een VOG te overleggen. Exitformulier Om achteraf te kunnen bepalen hoe de stagiair de stage heeft ervaren is een digitaal exitformulier ontwikkeld. Dit wordt na afloop naar de stagiair g d, met het verzoek het in te vullen. Hiermee wordt de kwaliteit van het vinden, contracteren en begeleiden van stagiairs in beeld gebracht. Tevens krijgen we overzicht in welke taken door stagiairs worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de toegevoegde waarde van stagiairs in kaart gebracht. 17/2

4 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie Om een hanteerbaar toetsingskader te hebben, zijn bij de totstandkoming van onze HRM- strategie vijf cultuurkenmerken gekozen. Deze woorden zijn min of meer de vingerafdruk van het werken bij Dronten: AKTIV. Dit stagebeleid is getoetst aan deze vingerafdruk. A: Afspraak = afspraak We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Ook richting stagiairs. Wij verwachten ook van de stagiairs dat afspraken worden nagekomen. Deze afspraken naar elkaar toe worden vastgelegd in een stageovereenkomst. (zie bijlage 1) K: Klantgericht De klant voor dit stagebeleid is: De stagiair: Voor hen is dit beleid zeker klantgericht. De gemeente Dronten kent en weet immers haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als stagebedrijf. Klantgerichtheid komt ook naar voren in de stage informatiebrochure dit de student ontvangt, voorafgaand aan de stage. Hierin staat alle praktische informatie in een notendop verwoord. Deze brochure heeft een drempelverlagende werking. (zie bijlage 2) Door onze deuren open te zetten voor stagiairs creëren we de mogelijkheid dat de stagiair klantgericht leert te zijn. Gemeente Dronten Dit stagebeleid is een overzichtelijke richtlijn voor het aantrekken en begeleiden van stagiairs. Toch is het geen strakke richtlijn, want naast duidelijkheid geeft het beleid ook ruimte om bij het inzetten van de stagiair rekening te houden met de eigen afdeling en de wensen vanuit de stagiair en/of de opleiding. T: Toekomstgericht Het openzetten van onze deuren voor stagiairs is toekomstgericht, want de jeugd heeft de toekomst. In het beleid zijn ter onderbouwing onder andere het scouten van talent en vergrijzing en ontgroening genoemd. Ook daarin komt de toekomstgerichtheid naar voren. I: Integriteit Aansluitend aan de verplichting dat sinds 1 juli 2007 iedereen die in dienst komt bij een gemeente verplicht is een belofte/eed af te leggen in het kader van integriteit, is in de stageovereenkomst een alinea opgenomen die dezelfde strekking heeft. Hiermee geeft de stagiair aan integer te gaan handelen tijdens de stage. V: Veranderingsgezind Een student komt binnen met een frisse blik en zal mogelijk kritisch kijken naar onze processen. Door open te staan voor nieuwe ideeën kan de invloed van de stagiairs bijdragen tot vernieuwing en verandering. Stagebegeleiders worden door het begeleiden van stagiairs uitgedaagd om anders naar hun werkzaamheden/ processen te kijken. AKTIV komt terug in het evaluatieformulier Door een digitaal evaluatieformulier wordt de stagiair achteraf gevraagd naar zijn mening over de stageperiode met als doel om het begeleiden van stagiairs ook in de toekomst optimaal te blijven uitvoeren. Hiermee tonen we aan veranderingsgezind en toekomstgericht te zijn. In het formulier wordt onder andere getoetst of wij onze afspraken zijn nagekomen. De mening van de stagiair wordt hierin centraal gesteld, hieruit blijkt onze klantgerichtheid. 17/3

5 Hoofdstuk 3 Inleiding Gemeente Dronten kent en weet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als stagebedrijf. De afgelopen jaren is het aantal stagiairs dat bij onze organisatie praktijkervaring heeft opgedaan, of een studie in de vorm van een afstudeeropdracht heeft afgesloten steeds toegenomen. Stagebeleid is daarom gewenst en noodzakelijk, want een duidelijk stagebeleid zorgt voor een eenduidige aanpak en heldere richtlijnen met betrekking tot stage- en afstudeeropdrachten. 3.1 Doelstelling Het doel van stagebeleid voor de gemeente Dronten is dat organisatiebreed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar worden gesteld, zodat studenten in de praktijk kunnen leren adequaat en zelfstandig te functioneren en kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen. Wat is de toegevoegde waarde voor ons? Het openstellen van onze deuren voor stagiairs is om meerdere redenen gewenst: Frisse blik en nieuwe kennis Stagiairs zullen al vragend onze organisatie verkennen. Dit dwingt ons dus om kritisch te kijken naar onze werkprocessen. Vanuit hun opleiding nemen stagiairs nieuwe vakkennis mee, waarmee we onze processen zonodig kunnen actualiseren. Deze frisse blik en de nieuwe kennis zijn een waardevolle aanvulling voor onze organisatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Scouten van nieuw talent Stages zijn een goede mogelijkheid om jong talent te scouten. Stagiairs maken niet alleen kennis met het werkveld, maar onze organisatie maakt ook kennis met jong talent. Imago Het feit dat wij stagiairs de gelegenheid bieden om praktijkervaring op te doen is goed voor de beeldvorming over de gemeente Dronten als werkgever en werkt daarom imagoversterkend. Op deze manier stimuleert de gemeente Dronten wellicht andere organisaties in Dronten om gebruik te maken van stagiairs. Vergrijzing/ ontgroening De verwachting is dat door de vergrijzing en ontgroening van Nederland werkgevers in de toekomst lastiger geschikte kandidaten kunnen vinden bij een vacature. Door onze deuren op te zetten voor stagiairs krijgen wij de mogelijkheid om ons vroegtijdig als (interessante) mogelijke werkgever te laten zien. Efficiency Het effectief inzetten van een stagiair betekent dat er tijdelijk wat extra handen zijn om onze taken als gemeente uit te voeren. Zeker hogere jaars studenten zijn in staat om zelfstandig taken uit te voeren. Regelmatig blijkt dat uitbestedingskosten kunnen worden voorkomen door een bepaalde klus om te bouwen als afstudeeropdracht. Zeker een juiste match van studenten/ afstudeeropdracht blijkt effectief en dus kostenbesparend. Wat is de toegevoegde waarde voor de student? Vakgebied leren kennen Studenten kunnen door middel van stage de vaardigheden en kennis die tijdens de studie worden opgedaan in de praktijk brengen. Ze komen in aanraking met het vakgebied. Verkenning beroepsperspectieven Stages bieden een goede opstap bij het verkennen van de beroepsperspectieven voor de student. Stages blijken de mogelijkheden voor een loopbaan na de studie aanzienlijk te vergroten. Profileren aan de arbeidsmarkt Door het lopen van stage kan de student zich aan de arbeidsmarkt profileren als toekomstige medewerker. Kennismaken met het proces van Werving en Selectie Door onze manier van werven van stagiairs (a.h.v. vacaturetekst, het voeren van een gesprek etc.) doet de student ervaring op met het solliciteren. Hierbij valt te denken aan; CV en motivatiebrief opstellen, netwerken, sollicitatiegesprek voeren etc. 17/4

6 3.2 Erkend leerbedrijf en registratie MBO Voor het begeleiden van Mbo-stagiairs is Gemeente Dronten gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor studenten van de volgende opleidingen bij drie instanties: Bij Ecabo voor diverse administratieve functies. (voor overzicht zie: Bij Calibris voor de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlener. Bij Kenteq voor diverse technische functies. (voor overzicht zie: HBO/ WO Voor het begeleiden van HBO en WO- stagiairs is erkenning niet nodig. Wel is het voor de stagiair van belang dat er tijdens de stage voldoende deskundigheid en tijd is voor de begeleiding. 17/5

7 Hoofdstuk 4 Verschillende vormen van stage 4.1 Stagemogelijkheden voor studenten vanuit hun studie. Er zijn verschillende vormen van stage en niet alle vormen zijn geschikt voor onze organisatie. Hieronder een beschrijving van de stagevormen die uitvoerbaar zijn bij onze organisatie: Maatschappelijke stage Alle middelbare scholieren (praktijkgericht, VMBO, HAVO en VWO) zijn vanaf het schooljaar verplicht om tijdens hun schooltijd 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Het is geen stage gericht op het opdoen van praktijkervaring. Doel is dat de scholieren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door er een onbetaalde bijdrage aan te leveren. Een gemeente heeft een taak op het gebied van bemiddelen tussen stagebieders en scholieren. Deze makelaarsfunctie heeft gemeente Dronten neergelegd bij de Meerpaal. Contracten voor maatschappelijke stage worden opgesteld door de scholen. Daarnaast kan een gemeente zich beschikbaar stellen als stagebieder. Snuffelstage/ arbeidsoriënterende stage/ beroepsvoorbereidende stage In de vier leerwegen van het VMBO zijn deze stages een onderdeel van het derde en vierde leerjaar. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld verschilt per opleiding/ leerweg. Deze stages zijn bedoeld om kennis te maken met de verschillende kanten van een beroep, maar zijn niet gericht op het aanleren van vaardigheden. Beroepsbegeleidende stage (BBL/ Duaal) Een BBL-er is iemand die een opleiding (1-2 dagen per week) combineert met werken in een relevante baan (3-4 dagen per week). Binnen het HBO heet dit duaal. Gemeente Dronten heeft een aparte richtlijn voor BBL, waarin de specifieke afspraken voor BBL zijn opgenomen. Deze richtlijn BBL en dit stagebeleid zijn nevengeschikt aan elkaar. Beroepsopleidende stage MBO (BOL) Tijdens een BOL opleiding worden periodes van voltijds studie afgewisseld met periodes van voltijds stage. Dit is een meewerkstage, waarin de leerling vertrouwd moet raken met een bepaald beroep. Hoe verder de leerling gevorderd is (niveau), des te hoger het directe rendement. Gedurende de opleiding zijn er meerdere stageperiodes, afhankelijk van de opleiding. Leerstage HBO De duur van deze stage is over het algemeen 20 weken en is deels oriënterend, deels uitvoerend. De stagiair leert professioneel te functioneren in de organisatie. Hoe verder de leerling gevorderd is (niveau), des te meer neemt het directe rendement voor de gemeente Dronten toe. Gedurende de opleiding zijn er meerdere stageperiodes, afhankelijk van de opleiding. Ook de duur van de stage verschilt per opleiding. Afstudeerstage HBO + WO Aan het eind van de opleiding voert de student een afstudeeropdracht uit van ongeveer 4 6 maanden. Hiermee laat de student zien dat hij alle competenties beheerst. Traineeship Dit is een combinatie van werken en leren waarbij de organisatie investeert in een opleiding van een (net afgestudeerde) starter op de arbeidsmarkt. Deze periode kan langdurend of kortdurend zijn. Gedurende een periode volgt de trainee een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma. Afhankelijk van het doel van de traineeship zal de inhoud verschillen. Een trainee kan zowel projectmatige als reguliere functies vervullen. Voor het inzetten van trainees wordt in de toekomst samengewerkt met de beide HRM-netwerken. 17/6

8 4.2 Stagemogelijkheden voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit de netwerken. Stages in het kader van reïntegratie Medewerkers die wegens arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of andere redenen zijn uitgevallen uit het arbeidsproces, vergroten door het opdoen van stage-ervaring hun kans op terugkeer. Vaak gaat het hierbij om een meewerkstage. De duur en omvang van de stage verschilt per situatie. Stages in het kader van mobiliteit Soms heeft een medewerker bevestiging nodig alvorens een stap (bijv. studie) kan worden gedaan in het kader van mobiliteit (intern/ netwerk/ extern). Deze bevestiging kan soms worden gevonden in een stage. Vaak gaat het hierbij om een snuffelstage. De duur en omvang van de stage is per situatie verschillend. Beide vormen van stage zijn tijdelijk van aard. Insteek is om weer op het spoor te komen of duidelijkheid te krijgen over een definitieve vervolgstap in de loopbaan. Omdat in dit kader (reïntegratie en mobiliteit) ook de term stage een veel gebruikte term is, wordt het hier genoemd. Maar omdat deze groep valt onder de reguliere rechtspositieregelingen, is dit stagebeleid niet op hen van toepassing. 17/7

9 Hoofdstuk 5 Initiatief zelf in de hand! 5.1 Actief werven met het jaarplan als basis Binnen onze organisatie wordt voor het invullen van onze stageplaatsen actief geworven voor studenten, waarbij wij het initiatief zelf in de hand houden: Primair vanuit de strategie van de gemeente Dronten Het inzetten en werven van stagiairs gebeurt, net als het inzetten van onze medewerkers vanuit de strategie van de organisatie. Voor het uitvoeren van de strategie wordt jaarlijks voor elke afdeling een jaarplan (=afdelingsplan) opgesteld. In dit afdelingsplan worden de taken voor het komende jaar uitgewerkt en wordt aangegeven hoe beschikbare formatie van de afdeling wordt ingezet om de taken uit te voeren. Op het moment dat het plan gereed is en er dus overzicht is in de taken van de afdeling kan in kaart worden gebracht welke taken (onder begeleiding) door een stagiair kunnen worden uitgevoerd. Er kan daarna actief worden geworven voor het vinden van de juiste stagiair. Dit betekent dat vroegtijdig kan worden begonnen met het werven van stagiairs. Over structurele taken (jaarlijks terugkomend) die geschikt zijn om door een stagiair te worden uitgevoerd kunnen afspraken gemaakt worden met relevante opleidingen zodat continuïteit van bezetting kan worden gewaarborgd (met uitzondering van de zomervakantie). Secundair vanuit adhoc-situaties Naast het strategisch inzetten van stagiairs, zullen ook adhoc-situaties voorkomen waarbij het inzetten van een stagiair wenselijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld over taken die nog niet waren voorzien bij het opstellen van het jaarplan, of bij tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld projecten. Ook in dergelijke situaties blijft het initiatief uitgaan van de gemeente Dronten en zal actief een stagiair worden geworven. 5.2 Stageperiode + duur Bij het inplannen en werven van stagiairs is het van belang om rekening te houden met de stageperiode van de stagiairs. Voor de meeste MBO en HBO studenten start de stageperiode in september en februari in elk schooljaar. De stages duren meestal 5 of 10 maanden (combinatie van twee periodes). Ook het afstuderen start over het algemeen in februari of september. Verschuiving hierin kan voorkomen door versnelling of vertraging in de studie. 5.3 Relatie met scholen Zonder scholen/ universiteiten, geen stagiairs. Scholen en universiteiten zijn bij stage de leverancier, wij zijn één van de afnemers. Het is daarom belangrijk dat wij een goede relatie opbouwen met de verschillende scholen die nu stagiairs en in potentie toekomstig personeel kunnen bieden. Immers, er vissen meer organisaties in de vijver naar stagiairs. Deze goede relatie is belangrijk om het aanstormende talent binnen de organisatie te krijgen, zodat de dienstverlening aan de burger op een hoog niveau kan blijven plaatsvinden. Aan deze relatie wordt gebouwd door bij een stagevacature/ afstudeeropdracht gericht contact op te nemen met de scholen die een relevante opleiding binnen hun pakket hebben. Er wordt daarbij gericht gezocht naar de juiste stagecoördinator binnen de school. Algemene informatienummers/ - mailadressen worden daarbij zoveel mogelijk vermeden. De contacten verlopen eerst persoonlijk (telefoon) en eventueel vervolgens per mail. Op deze manier wordt een account/ netwerk opgebouwd als fundament voor het uitvoeren van ons stagebeleid. 17/8

10 Hoofdstuk 6 Investeringen voor de organisatie 6.1 Tijdsinvestering: Een stage is een leersituatie, die gericht is op het verwerven van praktische vaardigheden. Goede begeleiding zal vooral in het begin veel tijd kosten, maar naar mate de stageperiode vordert is de stagiair steeds meer inzetbaar voor klussen en zal de geïnvesteerde tijd kunnen worden terug verdiend. Tijdsinvestering zal nodig zijn voor: Het werven van de stagiair (taken worden later toegelicht) het introduceren en inwerken van de stagiair het begeleiden van de stagiair het onderhouden van contacten met de opleiding van de stagiair 6.2 Financiële investering/ stagevergoeding Stagevergoeding Vanuit de wet bestaat geen verplichting om een stagiair een stagevergoeding te geven. Ook vanuit de CAO wordt niets voorgeschreven. Toch is het gebruikelijk dat een stagiair een vergoeding ontvangt. Een stagiair ontvangt maandelijks een stagevergoeding, mits het gaat om een stage waarbij de stagiair ook daadwerkelijk iets bijdraagt voor de gemeente Dronten. Voor kortdurende stage (korter dan een maand) maatschappelijke stage of snuffelstage ontvangt een stagiair geen vergoeding. De vergoeding bedraagt: Voor een MBO stage 1/7 deel van het minimum van schaal X (36 uur/ deeltijd naar rato) Voor een HBO/ WO stage 1/7 deel van het minimum van schaal X (36 uur/ deeltijd naar rato) Door de vergoedingen te koppelen aan het beloningssysteem wordt deze automatisch periodiek verhoogd conform afspraken vanuit onze CAO. Een stagiair ontvangt geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering. De stagevergoeding wordt betaald vanuit het centrale budget wat hiervoor beschikbaar is. De vergoeding geldt niet voor stages in het kader van reïntegratie en mobiliteit voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit andere organisaties. Zij ontvangen gewoon hun bezoldiging tijdens de stage. Bij een traineeship is de stagevergoeding afhankelijk van de duur en de toegevoegde waarde van de traineeship. Ontvangt de trainee salaris van een organiserende instantie (derde), dan vervalt het recht op de stagevergoeding. Reiskosten woon-werkverkeer Als een stagiair niet beschikt over een studenten OV-chipkaart, ontvangt hij een reiskosten vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas. Subsidie A&O fonds Het A&O fonds kent diverse stimuleringsregelingen voor gemeenten. De stimuleringsregelingen voor de periode zijn op 1 april 2011 bekend gemaakt. Eén van regelingen is de Regeling Trainees, werkervaring en stages. Uitgaande van het huidige aantal BBL-ers en stagiairs kan gemeente Dronten over deze periode XXXX,= subsidie ontvangen. ( XXXX,= per tranche van 1,5 jaar). Actiehouders (aanvragen + monitoren + declareren) van subsidie zijn de HRM-adviseurs en de Personeels- en salarisadministratie (PSA). Toegekende subsidies vloeien terug in het budget waaruit de vergoeding voor de stagiairs wordt betaald (Stagebudget). 17/11

11 6.3 Overige investeringen Naast het investeren van tijd en financiën is voor het uitvoeren van doelmatig en efficiënt stagebeleid voldoende capabele stagebegeleiding nodig. De stagebegeleider vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van de stagiair bij de afstemming tussen de theoretische kennis, de ervaringen in de praktijk en de reflectie erop. 17/12

12 Hoofdstuk 7 Het werven van een stagiair 7.1 Stappen bij het werven van stagiairs 1. Wervingstekst wordt opgesteld door HRM in overleg met de manager (of iemand die daartoe door de manager is aangewezen). 2. Stagevacature wordt op dezelfde gebruikelijke sites geplaatst als onze reguliere vacatures. Mogelijke sites: a. b. (abonnement) c. (gratis via A+O fonds) d. (gratis via A+O fonds) e. (CWI, UWV) (gratis) 3. Stagevacature wordt aangeboden aan scholen/ universiteiten die relevantie opleidingen aanbieden. Hierbij gaan we gericht op zoek naar de stagecoördinator van de passende opleidingen. Het eerste contact vindt bij voorkeur telefonisch plaats. Daarna kan contact plaatsvinden via het persoonlijke mailadres van de coördinator van de school. Algemene mailadressen worden hierbij zoveel mogelijk vermeden. Op deze manier worden accounts met diverse scholen opgebouwd. 4. Bij eventuele deelname aan beurzen wordt de vacature ook op die manier onder de aandacht gebracht. Het werven van een stagiair gebeurt budgetneutraal. 7.2 Gesprek Afhankelijk van het aantal reacties en de geschiktheid worden één of meerdere studenten uitgenodigd voor een gesprek. Wie bij dit gesprek aanwezig zijn wordt bepaald door de manager. Op verzoek kan HRM bij het gesprek aanwezig zijn. 7.3 Informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage Op het moment dat duidelijk wordt dat er een geschikte stagiair is gevonden wordt hem/ haar de stage informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage toegezonden (zie bijlage 2). Dit is een actie voor de PSA, op aangeven van manager. Tevens kunnen op dit moment al andere praktische zaken in gang worden gezet, zoals: Een pasje (buitendeur) aanvragen bij facilitaire zaken.* Een inlogcode (PC) aanvragen via topdesk.* Een werkplek regelen via facilitaire zaken. Inleesdocumenten verzamelen. Etc. * PSA heeft hierin een coördinerende rol. 17/13

13 Hoofdstuk 8 Afspraken met een stagiair 8.1 Stageovereenkomst Een stagiair ontvangt altijd een stageovereenkomst (zie bijlage 1). Soms is ook vanuit de opleidende instantie een overeenkomst met school/ stagiair/ gemeente Dronten verplicht, deze wordt dan opgesteld door de opleidende instantie. Ook dan wordt een stageovereenkomst tussen de stagiair en de gemeente Dronten opgesteld. Daar waar de overeenkomsten elkaar tegenspreken is de overeenkomst met Dronten leidend (dit is in de overeenkomst opgenomen). Beide contracten worden door de personeels en salarisadministratie gescreend op tegenstrijdigheden. Mochten die er zijn dan wordt contact gezocht met alle partijen om de tegenstrijdigheden te bespreken en ongedaan te maken. Het opstellen van de overeenkomst gebeurt bij voorkeur voor aanvang van de stage. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de gegevens voor de overeenkomst op de eerste dag van de stage door de manager aangeleverd aan de PSA. Hier wordt zo spoedig mogelijk de overeenkomst opgesteld Werkplek Als organisatie streven we er naar om stagiairs een vaste werkplek te bieden. Helaas blijkt dit vanwege krapte binnen het gebouw vaak niet mogelijk te zijn. In de praktijk wordt van stagiairs flexibiliteit verwacht wat betreft een werkplek. Ook in ons huisvestingsbeleid staat dat een stagiair niet kan rekenen op een vaste werkplek. Het streven is dat er voor elke dag dat de stagiair werkzaam is, hij kan rekenen op een werkplek, al kan deze wisselen. Alle afdelingen hebben meer ruimte toegekend gekregen dan zij op basis van hun formatie nodig hebben. Deze ruimte is bedoeld voor het kunnen opvangen van tijdelijke krachten, uitbreiding, stagiairs etc. Bovendien kent elke afdeling wel parttimers. Door creatief na te denken hoe de werkdagen van de stagiair kunnen worden verdeeld over deze (deels) vrije werkplekken kan een werkplekschema worden gemaakt. 8.3 Opleiding wordt gestopt Indien de stagiair stopt met de opleiding, vervalt zijn mogelijkheid om stage te lopen per direct bij de gemeente Dronten. De overeenkomst vervalt. 8.4 Wat gebeurt er bij ziekte? In de overeenkomst met een stagiair is opgenomen dat hij zich ziek meldt op de eerste ziektedag die tevens een stagedag is. Vanuit de Wet verbetering Poortwachter hebben wij geen reïntegratieverplichtingen richting een stagiair. Bij een kortdurende ziekte (korter dan twee weken) wordt de stagevergoeding doorbetaald. Bij een langdurende ziekte wordt deze stopgezet. 8.5 Verklaring omtrent gedrag Net als van onze medewerkers verlangen wij ook van stagiairs een Verklaring omtrent gedrag (VOG) waaruit blijkt dat het gedrag geen belemmering is voor het doorlopen van een stage bij onze organisatie. Een VOG wordt door de stagiair aangevraagd bij de gemeente waar hij/zij woont, de kosten hiervoor worden aan de stagiair vergoed. Het formulier wat nodig is voor het aanvragen van het VOG wordt tegelijk met de stage informatiebrochure aan de stagiair toegezonden. Een VOG aanvragen kost tijd en in de praktijk kan het voorkomen dat de stageovereenkomst al is opgesteld en ondertekend. In de overeenkomst wordt de ontbindende regel opgenomen dat de overeenkomst komt te vervallen als geen VOG kan worden afgegeven binnen zes weken na aanvang van de stage. 17/14

14 8.6 Verzekering Voor schade aan derden gedurende de stage, kan een stagiair een beroep doen op de collectieve verzekering die hiervoor door de school is afgesloten. Mocht er iets gebeuren waarin deze verzekering niet voorziet, dan kan de stagiair terug vallen op de aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Dronten hiervoor voor haar medewerkers heeft afgesloten. In artikel 1.1, lid d van deze verzekering wordt verklaard dat de ondergeschiktenwaaronder begrepen stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers worden gezien als verzekerde. 17/15

15 Hoofdstuk 9 Begeleiden 9.1 Taken van een stagebegeleider Een stagiair heeft een stagebegeleider nodig, deze wordt door de manager aangewezen. Een stagebegeleider heeft voldoende vaardigheden en kennis op het vakgebied, maar kan daarnaast deze kennis goed overbrengen. Als deskundige van onze organisatie is het de taak van de stagebegeleider om de stage mede te sturen en vorm te geven. Hij is het aanspreekpunt voor de stagiair. Taken hierbij: Het bijwonen van de sollicitatiegesprekken en mede beoordelen van geschiktheid. Het voeren van een entree(welkom)gesprek. Het met de stagiair bespreken van het stageplan/ plan van aanpak (afstuderen) en deze beoordelen op haalbaarheid. De begeleiding aanpassen aan dit stageplan/ plan van aanpak. Een goede introductie (regelen pasje + inlogcode). Het regelen van een werkplek (die voldoet aan de Arbo richtlijnen). (zie huisvestingsbeleid gemeente Dronten). Gedurende de hele stage verzorgen van de vakinhoudelijke begeleiding van de stagiair. Hierbij moet de juiste afwegingen worden gemaakt tussen de belangen van de gemeente Dronten en de belangen van de stagiair. Onderhouden van contact met de contactdocent. Tussentijdse gerichte feedback op basis van de leerdoelen van de stagiair. (stageplan/plan van aanpak). Vroegtijdig signaleren van problemen en bijsturen waar nodig. Verslag/scriptie van de stagiair toetsen, voordat het wordt ingeleverd bij de onderwijsinstelling (kwaliteit en kennisbescherming). Stagiair evt. begeleiden bij de voorbereidingen van de eindpresentatie (op afdeling, bij DT). Eindbeoordelingsgesprek met de stagiair en docent (en eventueel de manager), om vast te stellen dat de stagedoelstelling/ afstudeeropdracht is behaald. Afhankelijk van het niveau en de zelfstandigheid van de stagiair kunnen afspraken gemaakt worden over de zelfstandigheid waarmee de taken kunnen worden uitgevoerd. 9.2 Introductiegesprekken/ Kennismaking Met de stagiair vindt een welkomstgesprek en een introductiegesprek plaats. Welkomstgesprek (op de eerste stagedag) Dit gesprek wordt gevoerd door de stagebegeleider. De stagiair maakt kennis met het reilen en zeilen op de afdeling en wordt voorgesteld aan de naaste collega s. Introductiegesprek (in de eerste twee weken stage) Dit gesprek wordt gevoerd door de medewerkers van PSA. Hierin wordt alles rondom bijvoorbeeld de overeenkomst, de vergoeding, de duur, de uitbetalingsdatum besproken. Kennismaking college Door PSA wordt, conform het introductieprogramma een bijeenkomst gepland waarin stagiairs zich kunnen voorstellen aan het college van B&W en v.v. Kortdurende stages (minder dan een maand) en maatschappelijke stages zijn hiervan uitgesloten. 17/16

16 9.3 Inwerken Het is van belang dat de stagiair zich vanaf het eerste moment thuis voelt in onze organisatie. De huisregels worden daarom duidelijk uitgelegd door de stagebegeleider. Als het goed is, heeft de stagiair de informerende stagebrochure ontvangen. Zo niet, dan wordt deze op de eerste stagedag uitgereikt. Een eerste stageweek zal bestaan uit het kennismaken met de organisatie. Hiervoor kunnen diverse gespreksmomenten worden gepland met medewerkers waar de stagiair gedurende de stage mee te maken krijgt. Vanuit PSA wordt contact met de stagiair opgenomen voor een introductiegesprek. 9.4 Stageplan met leerdoelen/ Plan van Aanpak voor afstuderen (Meewerk-)stage Er wordt altijd door de student een stageplan opgesteld. Hierin wordt door de stagiair duidelijk verwoord wat hij van de stage verwacht. Hij geeft aan welke beroepstaken hij wil gaan uitoefenen tijdens de stage en wat zijn leerdoelen zijn. Kortom, wat wil hij leren en doen tijdens de stage. In dit stageplan wordt ook omschreven hoe de begeleiding tijdens de stage gaat lopen; De begeleiding vanuit de opleiding. Wie, wanneer, hoe en hoe intensief? Studenten worden op afstand begeleidt door de school. Is aan het begin van de stage onduidelijk hoe deze begeleiding wordt geregeld, dan wordt contact opgenomen met de school om hier afspraken over te maken. De begeleiding vanuit onze organisatie. Wie, wanneer, hoe en hoe intensief? Dit stageplan wordt door de stagebegeleider met de stagiair doorgenomen en getoetst op de haalbaarheid. Afhankelijk van de stagiair/ opleiding gebeurt dit voorafgaand, of in de inwerkperiode van de stage. Afstudeeropdracht In de eerste weken van de afstudeerperiode wordt door de student een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe hij de afstudeeropdracht gaat uitvoeren, in welke stappen en in wel tijdsbestek. De stagebegeleider begeleidt mede de student bij het opstellen van dit plan van aanpak en boordeelt deze op haalbaarheid 9.5 Tussentijdse evaluatie (Meewerk-)stage Een stagebegeleider voert tijdens de stage één of meer evaluatiegesprekken met de stagiair. Hoeveel evaluatiegesprekken er gevoerd gaan worden is afhankelijk van diverse factoren; de duur van de stage, de manier van uitvoering van de stagiair, de gestelde leerdoelen etc. Onderwerpen bij een evaluatiegesprek kunnen zijn: De planning van de stage (realisatie tot nu toe, resterende tijd). Inhoudelijk (zijn de doelen uit het stageplan gerealiseerd, wat moet nog, hoe gaan we dit plannen, is het nog haalbaar?). Begeleiding (Hoe ervaart de stagiair het tot nu toe? Wat gaat goed? Wat kan beter? Afstudeeropdracht De evaluatiemomenten bij een afstudeeropdracht worden vooral benut om de vorderingen te bespreken. Wat is al gerealiseerd, ligt de student nog op schema? Etc. 9.6 Samenwerking met de onderwijzende instantie De kwaliteit van een stage is in grote mate afhankelijk van een goede begeleiding door zowel de onderwijsinstelling als de gemeente Dronten als stagebedrijf. Het is daarom gewenst dat beiden geregeld contact met elkaar en met de stagiair onderhouden. Op deze manier kan een relatie worden opgebouwd. 17/17

17 9.7 Eindevaluatie De stagebegeleider voert aan het einde van de stage een eindevaluatiegesprek met de stagiair. Insteek van dit gesprek is om te beoordelen of de doelen uit het stageplan/ plan van aanpak zijn behaald. 9.8 Afronden stage (Exitformulier) Een manier om het resultaat van een stage te meten is het invullen van een exitformulier. Hierin kan door de stagiair expliciet worden toegelicht hoe het was om bij de gemeente Dronten stage te lopen. Het formulier wordt na afloop van de stage g d aan de stagiair door PSA. Daarnaast geeft het exitformulier inzicht in wat stagiairs bij ons doen, dus wat de toegevoegde waarde is. 17/18

18 Na af loop Begeleiding tijdens stage Introductie periode Voorafgaand aan de stage Selecteren Open stelling Fase Hoofdstuk 10 Stappenplan Stage Door wie? PSA =Pers.- en salarisadministratie HRM= HRM-adviseurs Resultaat Stagevacature/ afstudeeropdracht ontstaat vanuit het jaarplan of adhoc. HRM in overleg met Vacaturetekst is klaar voor plaatsing Opstellen vacaturetekst manager Vacaturetekst mailen naar PSA. Zij plaatsen op de gebruikelijke sites HRM/ PSA Vacature is geplaatst op de gebruikelijke sites Vacaturetekst aanbieden aan relevante opleidingen/ scholen HRM Vacature is bekend bij minimaal twee relevante scholen Aanwijzen stagebegeleider Manager Het is bekend door wie de stagiair op de afdeling wordt begeleid. Selectiecommissie wordt samengesteld Manager De selectiecommissie is bekend. Indien gewenst kan HRM worden toegevoegd. Kandidaten selecteren voor gesprek Manager in overleg met De meest geschikte kandidaten zijn geselecteerd Kandidaten uitnodigen voor gesprek. Gegevens mailen naar PSA PSA nodigt via Raetonline de kandidaten uit Voeren selectiegesprek Student ongeschikt -+ Telefonisch op de hoogte stellen Student geschikt -+ Telefonisch op de hoogte stellen Toezenden stagebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage, + aanvraagformulier VOG. selectie commissie Manager PSA Selectiecommissie Manager PSA op aangeven van manager De kandidaten zijn op de hoogte van het feit dat ze geselecteerd zijn en van datum, tijd en plaats gesprek De kandidaten zijn er van op de hoogte of ze bij de gemeente stage kunnen lopen of niet De stagiair heeft de brochure ontvangen en is dus op de hoogte van de nodige informatie van onze organisatie. De stagiair kan de VOG gaan aanvragen. Aanleveren gegevens t.b.v. stageovereenkomst aan PSA Manager Overeenkomst kan worden opgemaakt In gang zetten praktische zaken: Regelen werkplek -+ Servicedesk O&A (Intranet) Pasje (buitendeur) aanvragen -+ Servicedesk O&A (Intranet)* Inlogcode (PC) aanvragen -+ Servicedesk ICT (Intranet)* Inleesdocumenten verzamelen +Plannen introductie/ kennismaking. Manager/ stagebegeleider * Coördinatie ligt bij PSA Alles voor de komst van de stagiair is geregeld. Welkomstgesprek Manager of Stagebegeleider De stagiair wordt welkom geheten. Krijgt de relevante informatie over de afdeling te horen en wordt rondgeleid. Introductiegesprek PSA PSA De stagiair is op de hoogte van alle gegevens rondom stagevergoeding/ betaling/ reiskostenvergoeding etc. Kennismaking college (moment = afhankelijk van aanbod nieuwe medewerkers) PSA De stagiair kan kennismaken met het college en vv. Afstemmen begeleidingsplan met stageplan/ Plan van Aanpak (afstuderen) Stagiair/ stagebegeleider Het is duidelijk wat de stagiair wil leren en doen tijdens de stage/ de afstudeeropdracht. Dit is afgestemd op de leerdoelen/ afstudeereisen vanuit de organisatie. Tussentijdse evaluatie moment(en) Stagiair/ stagebegeleider Het is duidelijk of de stagiair nog op koers ligt en of doelen eventueel moeten worden bijgesteld/ werkzaamheden aangepast. Eindgesprek afdeling Stagiair/ stagebegeleider De stage wordt aan de hand van het stageplan geëvalueerd. De stagiair wordt bedankt voor zijn stage. Exitformulier Digitaal verzonden door PSA Het is duidelijk hoe de stagiair de stage ervaren heeft en wat de tips en tops zijn voor de organisatie. 17/19

19 Hoofdstuk 11 Financiële dekking Budget Overgeheveld van XXX,= expliciet bestemd voor BBL Beleid BBL + Stage Vanaf 2015 Restant 2010 XXX,= (opgebouwd met subsidie A&O fonds) Jaarlijkse bijdrage XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= stagebudget Subsidie A&O XXX,= XXX,= XXX,= Onbekend Maximaal XXXX,= (periode 2011/2013) Beschikbaar gesteld XXX,= XXX,= XXX,= (uitvoering HRM) Totaal beschikbaar XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= in 2011 ingezet voor uitvoering HRM beleid in het algemeen Maandelijks vergoeding stagiairs Niveau Berekening Maandelijkse vergoeding Vergoeding bij stage van 5 maanden MBO 1/7 minimum schaal 5 ± XXX,= (tabel 2011) ± XXXX,= HBO en WO 1/7 minimum schaal 8 ± XXX,= (tabel 2011) ± XXXX,= Vanuit het beschikbare budget is het aantal stagiairs wat bij onze organisatie stage kan lopen dus gelimiteerd. Met alleen HBO-ers is het budget toereikend voor XX stagiairs per jaar. (XX maal XXX is XXX,=) Bijdrage vanuit de afdeling Het kan zijn dat er vanuit de organisatie vraag is voor meer stagiairs dan waarvoor budget is. In dat geval wordt van de afdelingen een bijdrage verwacht vanuit het afdelingsbudget. Zeker als de stagiair iets bijdraagt aan de organisatie waardoor uitbestedingskosten kunnen worden bespaard is het reëel om van de afdeling een bijdrage te verlangen. Momenteel valt hier nog niets concreets over te noemen. In de evaluatie (eind 2012) wordt hierop teruggekomen. 17/20

20 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen 1. Dit beleid gaat in per 1 jnauari Dit beleid kan worden aangehaald als Stagebeleid gemeenten Dronten. 3. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directie, zonodig na advies van de OR. 17/21

21 Bijlage 1: Stageovereenkomst STAGE-OVEREENKOMST De gemeente Dronten, vertegenwoordigd (naam manager), manager van de hierna te noemen de stageverlener, en (naam student) wonende (huisadres) geboren op (datum) te (geboorteplaats) hierna te noemen de stagenemer, verklaren de navolgende overeenkomst te hebben aangegaan: Artikel 1. Stageverlener stelt de stagenemer met ingang uur per week in de gelegenheid om bij de praktische ervaring op te doen in het kader van zijn/haar opleiding (MBO/HBO/WO) bij het (opleidingsinstituut). Artikel 2. De stageverlener (naam en functie medewerker) aan als stagebegeleider. Hij/zij is belast met de begeleiding van de stagenemer en de contacten met de onderwijsinstelling. Artikel 3. Leeractiviteiten en werkzaamheden welke deel uitmaken van de stage zijn: Artikel 4. De stagenemer uren per week aanwezig verdeeld over @, Is het een keer nodig voor stage/ school of privé om op een ander dagdeel aanwezig te zijn dan kan in overleg met de stagebegeleider worden geruild. Artikel 5. De stagenemer ontvangt een stagevergoeding. De bruto vergoeding bedraagt: Voor een MBO stage 1/7 deel van het minimum van schaal 5 (bij 36 uur, deeltijd naar rato) Voor een HBO/WO stage 1/7 deel van het minimum van schaal 8 (bij 36 uur, deeltijd naar rato) De stagevergoeding wordt maandelijks overgemaakt. Artikel 6. Indien de stagenemer niet kan beschikken over een geldige studenten OV-chipkaart, ontvangt hij/zij een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer 2e klas. Artikel 7. De stagenemer geeft verzuim wegens ziekte, op de eerste ziektedag die tevens een stagedag is, vóór 9 uur (of: zo spoedig mogelijk) door aan de stagebegeleider. Bij een kortdurende ziekte (korter dan twee weken) wordt de stagevergoeding doorbetaald. Bij ziekte langer dan twee weken wordt de stagevergoeding stopgezet. Artikel 8. De stagenemer heeft geen recht op verlofdagen buiten de voor de gemeente geldende eventuele feest- of sluitingsdagen. In overleg met de stagebegeleider kan op verzoek verlof opgenomen worden, al dan niet met behoud van stagevergoeding. 17/22

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als Beroepsbegeleidende leerweg BBL als Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat is BBL?...4 Beroepspraktijkvorming (BPV)...4 BBL...4 Niveau...4 Leeftijd...4 (Financiële) voordelen...5 3. Overeenkomsten met een BBL-er...6

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stage lopen. bij Hof van Twente

Stage lopen. bij Hof van Twente Stage lopen bij Hof van Twente Versie 16 juni 2010 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Binnen de gemeente Hof van Twente wordt op diverse afdelingen stagiaires ingezet. Veelal vanuit de optiek dat leerlingen

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas.

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 118282 26 augustus 2016 Stageregeling gemeente Binnenmaas Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen STAGEBELEID Personeel & Organisatie Gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen staat positief tegenover het bieden van stageplaatsen. Het komt geregeld voor dat er pro actief of reactief stagiair(e)s

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Stagebeleid Gemeente Halderberge

Stagebeleid Gemeente Halderberge Stagebeleid Gemeente Halderberge JANUARI 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 3 1. Onderwijssituatie... 3 5. Stagevergoeding... 5 6. Subsidies... 5 7. Financiële verantwoording Voor de stagevergoedingen

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND Juni 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten stage 4 3. Stage aanbod 4 4. Wat kan de stagiaire verwachten 4 5. Aanmelding en

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Stage beleid Cavent KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Inleiding Cavent biedt leerlingen uit het (beroeps)onderwijs mogelijkheden om stage te lopen. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen en

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STAGEBELEID Friesland Begeleid Wonen Ingezet vanaf: 01-05-2017 Laatst

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer ZOR4O6O Inboeknummer robstor46z Dossiernummer o44.6o4 z november zoro Raadsinformatiebrief Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven Inleiding In juli 2009 is

Nadere informatie

Hoofdstuk 30 Stagiairs en trainees. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 30 Stagiairs en trainees. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 30 Stagiairs en trainees Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 30.2 1. Artikel 5 regeling vergoeding buitenlandse stagiairs vervalt, valt voortaan onder de vergoedingen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Voor ieder kind het beste resultaat

Voor ieder kind het beste resultaat Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512-510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten tel: 0512-841938 e-mail: opo.info@opo-demeander.nl www.opo-demeander.nl Versie 05-06-2008 Stagebeleid O.b.s.

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2015 DEN HAAG Ons kenmerk BSD/2015.717 RIS 285401 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en werk Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk. Hieronder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk en een aantal regels

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1. Inleiding Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer is een erkend leerbedrijf. Dit houdt

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven Si7ard Vastgesteld: 5 september 2012 Evalua>e: 13 september 2012 Eigenaar: prak>jkopleider Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wat

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2726 15 februari 2012 Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten 3 februari 2012 Nr. 2012-0000062386

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie