!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eenzaamheid. werkloosheid. spelen. Stichting Ozanam Den Haag Jaarverslag 2014!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eenzaamheid. werkloosheid. spelen. Stichting Ozanam Den Haag Jaarverslag 2014!"

Transcriptie

1 eenzaamheid werkloosheid spelen Stichting Ozanam Den Haag Jaarverslag 2014

2 Stichting Ozanam p/a Laan van Meerdervoort BJ Den Haag

3 Voorwoord Federic Ozanam Federic Ozanam, de naamgever van onze stichting, heeft zijn leven in dienst gesteld van de werken van barmhartigheid. In het Parijs van 1840 kwam er een stroom aan mooie werken tot stand, met de bedoeling de misère en leegte in de getto s van Parijs te verminderen. Er zijn voor de mensen die het moeilijk hadden was zijn motto. In onze tijd komt de toewijding van de vrijwilligers en coördinatoren van BAKboord, Vivaldi en de Speelgoedbeurs voort uit hetzelfde idealisme. BAKboord De medewerkers van BAKboord krijgen te maken met de uitzichtloosheid van ex- gedetineerden die maar mondjesmaat werk kunnen vinden. Toeleiding naar werk organiseren is wat de medewerkers van BAKboord doen. In dit traject ontmoeten zij ook hulpvragers die het vertrouwen in zichzelf weer moeten terugvinden. Een kwalitatief sterke sollicitatietraining draagt er aan bij dat de ex gedetineerden zichzelf beter gaan presenteren. De medewerkers van BAKboord brengen optimisme, tonen doorzettingsvermogen en betrokkenheid en hebben daardoor succes. En het mooiste is dat ze het vertrouwen krijgen van mensen die in hun leven van alles hebben meegemaakt en ook wel beschadigd zijn. Vivaldi De medewerkers van Vivaldi hebben in 2014 vele mensen in eenzaamheid thuis opgezocht en voerden gesprekken over ditjes en datjes, de dagelijkse beslommeringen en over wat hen bezighoudt in het leven. Gesprekken waren er over de vrienden die ze vroeger wel hadden, over de buren die ze door een akkefietje al jaren niet meer spreken of over het probleem dat ze contacten niet kunnen vasthouden. Maar het gaat niet alleen over problemen maar ook over onderwerpen als de televisiequiz en als er samen een wandeling wordt gemaakt met een afsluitend kopje koffie dan is het samen genieten en er voor elkaar zijn. Vivaldi staat concreet voor bestrijding van eenzaamheid: we zijn bij de mensen en we geven aandacht. Het mooiste compliment krijgen we van de eenzame Hagenaar die zegt dat we trouw zijn en dat we nabij voelen. Speelgoedbeurs Den Haag De Speelgoedbeurs Den Haag geeft speelgoed aan de kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen. Het weggeven van speelgoed is niet bedoeld om aan recycling te doen maar wordt gedaan omdat kinderen recht hebben op speelgoed dat hen uitdaagt en omdat kinderen zich graag willen ontwikkelen en willen opgaan in een gezelschapsspel of het bouwen van een Lego- garage. Inmiddels zijn er in 2014 duizenden en duizenden stukken speelgoed terecht gekomen bij gezinnen waar speelgoed kopen niet haalbaar is. Enorme aantallen knuffels, legosteentjes, puzzels, spelletjes, kinderwandelwagens konden gratis worden weggegeven omdat ouders die het speelgoed indertijd wel konden aanschaffen weten dat de Speelgoedbeurs er nieuwe waarde aan kan toevoegen. De medewerkers van de Speelgoedbeurs doen hun mooie werk omdat er affiniteit is met kinderen. Iedere medewerker van de Speelgoedbeurs leeft mee met de ouder, die er thuis ook een beetje gelukkig van wordt als het kind het cadeautje krijgt en het mag gaan uitpakken. Bestuur Ozanam Het is verheugend dat er een uitstekende samenwerking is met de vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur. Niet in de laatste plaats moeten we de gemeente Den Haag en de fondsen bedanken voor hun generositeit. In deze mag de Vincentiusvereniging s- Gravenhage niet onvermeld blijven. Veel inkomsten en bijvoorbeeld de huisvesting worden door deze vereniging ter beschikking gesteld en ook de toezegging dat voor jaren te willen garanderen is van bijzondere aard. In 2014 hebben we Alexander Messelaar en Ton Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 3

4 Muhlheim als bestuursleden mogen verwelkomen. Beiden hebben aangegeven dit werk te moeten beëindigen als gevolg van verminderde vitaliteit. Hun krachtige ideëen en bestuurlijke ervaring werden zeer op prijs gesteld. Ed Linckens is in 2014 als secretaris toegetreden tot het bestuur. Hierdoor hebben we er extra bestuurlijke kracht bijgekregen. Het is een voorrecht als voorzitter te mogen werken met Ed Linckens als secretaris en Johan Gelauf als penningmeester. De focus op verbetering van ons bestuurlijk werk maakt dat ook in 2015, wederom het jaar stabiel zijn ingegaan. Drs. James van Velzen Voorzitter bestuur stichting Ozanam Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 4

5 Inhoud 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 1.2 Projectresultaten 1.3 Organisatie en kwaliteit 1.4 Toekomstige ontwikkelingen 1.5 Kwaliteit en professionalisering 2. Jaarrekening Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 5

6 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 6

7 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen Kernactiviteiten De Stichting Ozanam heeft als doel projecten op te zetten en te besturen die een bijdrage leveren aan het verlichten van geestelijke en maatschappelijke noden onder mensen in Den Haag en omgeving. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van een professionele projectleider. De stichting beheerde in 2014 drie projecten: BAKboord, Vivaldi en de Speelgoedbeurs. BAKboord Den Haag zet zich in voor de werkbemiddeling van ex- gedetineerden die zich vestigen in de regio Haaglanden. BAKboord biedt ondersteuning bij het zoeken naar een betaalde baan, helpt met het opstellen van een CV, regelt een sollicitatiegesprek voor cliënten en brengt hen in contact met werkgevers die hen niet zonder- meer afwijzen vanwege hun verleden. Daarnaast zet BAKboord zich in voor het vinden van opleidingen en BBL trajecten voor gedetineerden en ex- gedetineerden. Maatjesproject Vivaldi biedt ondersteuning aan mensen in Den Haag die zich eenzaam voelen of weinig betekenisvolle contacten hebben. Vivaldi brengt die mensen (maatje genoemd) in contact met vrijwilligers. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en ze ondernemen samen gezellige activiteiten. Ze ontmoeten elkaar wekelijks gedurende een jaar. Tevens gaan ze samen op zoek naar meer mogelijkheden van contact met andere mensen. De Speelgoedbeurs richt zich op het verschaffen van kwalitatief goed speelgoed aan kinderen uit gezinnen die op of onder de bijstandsnorm leven. De Speelgoedbeurs verzamelt speelgoed via allerlei kanalen en organiseert gerichte uitdeelacties in een eigen winkel aan het Westeinde. Om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken zijn er afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Den Haag, die over de adresbestanden beschikt van alle Haagse gezinnen met een Ooievaarspas. Juridische structuur De Stichting Ozanam is als stichting ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer ). De Stichting heeft de ANBI status bij de Belastingdienst (fiscaal nummer ). De Stichting Ozanam is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden van alle projecten wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Een uitzondering is gemaakt voor twee projectleiders. Deze (part- time) projectleiders worden betaald om de continuïteit en professionaliteit van de projecten te waarborgen. Organisatie structuur Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid dat door de drie projecten wordt gevoerd. De drie projectleiders voeren overleg met het bestuur over de voorbereiding en uitvoering van het projectbeleid. Op 31 december 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt: - James van Velzen (voorzitter) - Johan Gelauf (penningmeester) - Ed Linckens (secretaris) Projectleiders: - Bakboord: Leon Romeyn - Vivaldi: Joost Davidse - Speelgoedbeurs: Aad van Schie Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 7

8 1.2 Projectresultaten Project BAKboord BAKboord heeft de doelstelling voor 2014 maar ten dele waar kunnen maken. Het doel was om vijftien ex- gedetineerden naar werk te kunnen begeleiden en dat is maar met drie gelukt. Het waren vooral de grillige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de soms wispelturige gedragingen van onze doelgroep die van invloed waren op het resultaat. Relaties met organisaties en bedrijven Een goede en persoonlijk samenwerking met lokale en regionale bedrijven in de Haagse regio in cruciaal voor het behalen van resultaten. Gelukkig hebben we ook in 2014 weer een aantal werkgevers bereid gevonden om de uitdaging van werk bieden aan een ex- gedetineerde aan te gaan. Het jaar 2014 kon worden afgerond met een duurzame en persoonlijke relatie met ruim 50 bedrijven. Daarnaast werden goede banden aangeknoopt met instanties in Den Haag en omgeving die zich, net als BAKboord, bewegen op het terrein van voorzieningen voor gedetineerden en ex- gedetineerden, zoals Bureau MHR/Forsa, SchuldHulpMaatjeen het WerkgeversServicepunt van de gemeente Den Haag.De verwachting is dat samenwerking met deze en andere instanties zal leiden tot een verbetering van de efficiency en effectiviteit van onze gezamenlijke inspanningen. Vrijwilligers Ook in 2014 is veel tijd gestoken in het vinden van nieuwe coaches. Medio het jaar is de profielschets voor coaches/begeleiders aangescherpt en ook de selectieprocedure scherper gemaakt. Aan het einde van het jaar zijn er ook stappen gezet om m.b.v. externe ondersteuning te komen tot een verbetering van het selectie- en aannameproces. In 2015 krijgt dit traject verder vorm. Cliënten In totaal waren er 26 cliënten in begeleiding. Voor twaalf cliënten werden inspanningen verricht om hen te helpen werk te vinden. Voor 3 is dat gelukt. Al deze cliënten voerden coachings- en begeleidingsgesprekken waarin gewerkt werd aan persoonlijke vorming. Zes ondergingen tevens een sollicitatietraining. Financiën'Bakboord'2014 Inkomsten Uitgaven Vincentiusvereniging '''' ,00 Personeelskosten '''' ,58 Fondsen '''''' 6.750,00 Kosten'vrijwilligers'en'cliënten '''''' 3.642,43 Donaties ''''''''' 131,00 PR'L'Marketing'en'website '''''' 1.369,60 Bijdragen'cliënten '''''''''' 50,00 Huisvesting'en'onderhoud '''''' 6.176,20 Bijdragen'Werkgevers/Gemeente '''''' 3.370,00 Interne'organisatieL'telefoon'en'ITC '''''' 1.747,19 Totaal ,00 Totaal ,00 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 8

9 Project Vivaldi Maatjesproject Vivaldi heeft flink aan de weg getimmerd in Het streven om 20 lopende koppelingen te halen is in het voorjaar gelukt. Dankzij subsidie van de gemeente Den Haag zijn we vanaf het najaar in gaan zetten op groei naar 50 koppelingen. Met advertenties vanaf september en een interview in de Posthoorn hebben we 18 nieuwe vrijwilligers erbij gekregen waarvan er acht in januari 2015 de cursus gaan volgen. Cliënten en verwijzers weten de weg naar ons te vinden. Vrijwilligers Het jaar begon met 22 vrijwilligers en eindigde met 24 vrijwilligers. Gedurende het jaar zijn er 22 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Bijna de helft had zich aangemeld via Den Haag Doet. Tien nieuwe vrijwilligers zijn na kennismaking met een maatje niet gestart of slechts kort ingezet Er is vier keer een cursus gegeven aan 20 nieuwe vrijwilligers. Aan bod kwamen eenzaamheid, omgaan met grenzen en communicatie. Cliënten Het jaar begon met 17 cliënten op de wachtlijst en eindigde met 24 cliënten op de lijst. Gedurende het jaar hebben 47 nieuw aangemelde cliënten op de wachtlijst gestaan. 15 cliënten stopten zodra er een vrijwilliger beschikbaar kwam omdat ze toch geen gebruik wilde maken van ons aanbod. Koppelingen Het jaar begon met 14 lopende koppelingen en eindigde met 13 koppelingen. Gemiddeld waren 16 koppelingen actief. Gedurende het jaar zijn er 41 koppelingen geweest. Een koppeling duurt normaal een jaar. Veel koppelingen werden eerder beëindigd omdat er wat veranderde in de situatie van de vrijwilliger of de cliënt. Financiën'Vivaldi Inkomsten Uitgaven Vincentiusvereniging '''' ,00 Personeelskosten '''' ,49 Fondsen '''''''''''''' C Kosten'vrijwilligers '''''' 7.872,24 Donaties '''''' 2.029,00 PR'C'Marketing'en'website ''''''''' 814,30 Bijdragen'cliënten '''''''''''''' C Huisvesting'en'onderhoud '''''''''''''' C Bijdragen'Werkgevers/Gemeente '''' ,00 Interne'organisatie'C'telefoon'en'ITC ''''''''' 513,48 Totaal ,00 Totaal ,51 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 9

10 Project De Speelgoedbeurs De Speelgoedbeurs richt zich op het verschaffen van kwalitatief goed speelgoed aan kinderen uit gezinnen die op of onder de bijstandsnorm leven. We organiseren uitdeelacties in onze winkel aan het Westeinde. Om de doelgroep te bereiken zijn er afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Den Haag die over de adresbestanden van alle Haagse gezinnen met een Ooievaarspas beschikt is het eerste volledige boekjaar van dit project en we kunnen spreken van een buitengewoon succesvol jaar. Dit blijkt uit de volgende resultaten: Klanten/relaties Het aantal kinderen dat dit jaar cadeaus ontvangen hebben is gestegen van 350 naar 1150, ruim boven het geplande aantal van In totaal zijn er bijna 6000 cadeaus uitgedeeld op 17 uitdeeldagen verdeeld over het jaar. Er is ook uitgedeeld via instellingen als Vluchtelingenhulp, Parnassia en Ipse/De Bruggen. Er zijn rond 9000 stuks speelgoed ingezameld, het merendeel via particulieren, een deel via inzamelingsacties bij bedrijven als Hometown Coffee, bij twee scholen, het Juliana Kinder Ziekenhuis en via een zeer succesvolle actie van de Crownies, Haagse jeugd in een aantal stadsdelen. Organisatie Het aantal winkelmedewerkers is gestegen van 4 naar 8, waardoor de openingstijden van de winkel verruimd zijn naar drie ochtenden en twee middagen en de grotere opbrengst van speelgoed op orde gebracht kan worden. Er is regelmatig werkoverleg georganiseerd met de medewerkers en er is een wat meer specifieke taakverdeling binnen het team gerealiseerd. Het aantal chauffeurs voor het ophalen van speelgoed is omhoog van 4 naar 6 en er is een externe berging georganiseerd om de grotere hoeveelheid ingezameld speelgoed op te slaan. Het netwerk van het project is fors uitgebreid: met verwante organisaties als Baby Bullen Bank, Slimme Boefjes, Crownies ( Halt Den Haag), diverse scholen, Spel aan Huis en diverse bedrijven. Financiën'Speelgoedbeurs'2014 Inkomsten Uitgaven Vincentiusvereniging '''' ,00 Kosten'vrijwilligers '''''' 1.924,32 Fondsen '''''''''''''' H PR'H'Marketing'en'website '''''' 1.638,89 Donaties '''''' 1.326,33 Huisvesting'en'onderhoud '''' ,15 Bijdragen'Werkgevers/Gemeente ''''''''' 142,89 Interne'organisatie'H'telefoon'en'ITC ''''''''' 382,58 Totaal ,22 Totaal ,94 Plannen 2015 Vanwege het grote inzamelingssucces in 2014 durven we voor komende jaar over te stappen op een nieuw uitdeelmodel. Ouders van jarige kinderen met een Ooievaarspas kunnen in de maand voorafgaand aan hun verjaardag cadeaus komen uitzoeken. Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 10

11 1.3 Organisatie Personeel De Stichting Ozanam is een vrijwilligersorganisatie. Een groot aantal vrijwilligers is actief bij de uitvoering van de drie projecten die Ozanam onder haar hoede heeft. Twee projecten richten zich op het onderhouden van relaties en het in stand houden van relevante netwerken. Het gaat om intensieve en kwetsbare relaties waarbij professionaliteit en continuïteit uitermate belangrijk zijn. Om deze kwaliteiten te waarborgen heeft de Stichting in 2012 besloten om voor deze projecten een betaalde projectleider aan te stellen, die in staat is een grote groep vrijwilligers aan de organisatie te binden. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de inzet van de vrijwilligers en de kwaliteit van het werk. Het bestuur volgt het functioneren van de projectleiders door jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken te houden. Vrijwilligers De Stichting Ozanam werkte in 2014 continue met een groot aantal (tussen de 40 en 50) vrijwilligers. Het betreft bestuursleden, coaches, maatjes, winkelmedewerkers, administratief medewerkers en chauffeurs. Om het werk voor de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren besteden we veel aandacht aan scholing en begeleiding. Grote zorg daarbij is hoe wij deze vrijwilligers langdurig aan de organisatie kunnen binden. Daarvoor maken we gebruik van de volgende instrumenten: - scholing en training - vrijwilligersbijeenkomsten - vrijwilligerscontracten In 2014 is extra aandacht besteed aan scholing en training. De vrijwilligerscontracten zijn aangepast. Daarnaast is een extern bureau ingeschakeld dat de projectleiders zal bijstaan en adviseren ter zake de werving en binding van vrijwilligers. Huisvesting Van de Vincentiusvereniging huren we ten behoeve van Bakboord en Vivaldi twee lokalen aan het Westeinde. Voor de Speelgoedbeurs is van de Vincentiusvereniging winkelruimte gehuurd, eveneens aan het Westeinde. Relaties De Vincentiusvereniging is de hoofdsponsor van de Stichting Ozanam. We hebben in 2014 overleg gevoerd met haar bestuur over de voortgang en de geleidelijke verlaging van de subsidie. Naast de financiële bijdrage van de Vincentiusvereniging heeft Ozanam ook financiële bijdragen ontvangen van enkele andere fondsen en de gemeente Den Haag. De in 2013 opgerichte Commissie Fondsen heeft in 2014 een aantal subsidie aanvragen ingediend, waarop de volgende toezeggingen zijn ontvangen: - Stichting Rooms Katholieke Wees- en Oudeliedenhuis BAKboord Fonds 1818 BAKboord Gemeente Den Haag BAKboord Gemeente Den Haag Vivaldi Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 11

12 1.4 Toekomstige ontwikkelingen Meerjarenbeleid Met het oog op de continuïteit van de projecten heeft de Stichting Ozanam in 2012 afspraken gemaakt met de Vincentiusvereniging over een garantie voor het toekennen van projectsubsidies waarmee de loonkosten van de projectleiders voor de eerste vijf jaren kunnen worden gedekt. De Vincentiusvereniging vindt de projecten van een zodanig maatschappelijk belang dat zij in principe ook in de jaren daarna als subsidie gever willen optreden. De Stichting Ozanam heeft zich als opdracht gesteld om een toenemend deel van de inkomsten te genereren uit ander fondsen, donaties en gemeentelijke subsidies. Het beleid is er op gericht het aantal koppelingen in de projecten BAKboord en Vivaldi de komende jaren uit te breiden en het aantal kinderen die cadeaus ontvangen aanzienlijk uit te breiden. Daarbij zoekt Ozanam naar een nauwe en duurzame samenwerking met de gemeente Den Haag en enkele fondsen. Meerjarenbegroting Inkomsten Subsidie Vincentiusvereniging , , , Fondsen , , , Donaties 5.500, , , Bijdragen cliënten 300,00 500,00 500, Bijdragen werkgevers en overheid , , , Rente 300,00 200,00 200,00 Totaal inkomsten , , ,00 Uitgaven Bruto loonkosten (projectleiders) , , , Vrijwilligers (werving, scholing, onkosten) , , , Clienten (scholing, onkosten) 8.450, , , PR en marketing 7.000, , , Huisvesting en inrichtingskosten , , , Kantoorkosten en communicatie 4.000, , , Bestuurskosten 4.700, , ,00 Uitgaven totaal , , ,00 Saldo , ,00-700,00 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 12

13 1.5 Kwaliteit en professionalisering Beleidsafstemming bestuur projecten In2014 is gewerkt met de eind 2013 vastgestelde nieuwe bestuursstructuur, waarbij het bestuur zich met name richt op het scheppen van de voorwaarden voor een goede gang van zaken bij de projecten, terwijl de projectleiders verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Met de drie projectleiders zijn regelmatig gesprekken gevoerd over de koers en de te verwachten resultaten. Tevredenheidsmeting In 2014 is door middel van een enquête de mate van tevredenheid van de vrijwilligers gemeten. Er is gevraagd naar de motieven om bij een van de projecten te werken en naar de mening van de vrijwilliger over zaken als samenwerking, werkomstandigheden, werkinhoud en de ondersteuning van de kant van de projectleiding. Op alle vragen kwam de mate van tevredenheid gemiddeld op een ruime 8 uit. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat slechts 15 vragenlijsten zijn ingezonden. Financieel beheer Bij het beheren van de projecten is een van de belangrijkste taken van het bestuur om voldoende financiële middelen te verwerven, waarmee de continuïteit van de projecten kan worden gewaarborgd. Financiële bronnen zijn: donateurs, particuliere fondsen, overheidssubsidies en bijdragen van cliënten en relaties. De norm is een 100% dekking van de kosten van de projecten. Bij het opstellen van de begroting hanteert Ozanam de volgende uitgangspunten: Het versterken van het financiële draagvlak van de projecten het werven van externe fondsen; De Vincentiusvereniging is bereid de projecten financieel te blijven ondersteunen om daarmee de continuïteit van de projecten te waarborgen; Ozanam wordt geleidelijk minder afhankelijk van de Vincentiusvereniging voor de dekking van de kosten; Governance Het bestuur heeft in 2013 een check uitgevoerd naar de mogelijke risico s van goed bestuur. Volgens de gebruikte checklist voldeed het bestuur aan alle belangrijke voorwaarden van goed bestuur, behalve de uitwerking van de taken en bevoegdheden van het bestuur in een bestuursreglement. In 2014 is alsnog een bestuursreglement vastgesteld. Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 13

14 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 14

15 2. Jaarrekening Stichting Ozanam 's-gravenhage Exploitatierekening 2014 TOTAAL Exploitatie 2014 Begroting 2014 BATEN Algemeen Vincentiusverg. dekking salaris+huur , ,00 Overige inkomsten 260,73 260,00 Fondsen en sponsoren 6.750, ,00 Donaties en inkomsten pr\ojekten Donateurs 3.486, ,00 Bijdragen clienten 50,00 25,00 Bijdragen werkgevers/ overheid , ,00 Uitkering Ziekengeld 1.960,55 - TOTAAL BATEN , ,00 LASTEN Bestuurskosten Telefoonkosten - - Administratie en portie 732,06 - Stichtingskosten 887,28 500,00 Salarisadministratie 1.131, ,00 Advies en ondersteuning 102,50 600,00 Verzekeringen 197,23 300,00 Representatie 1.557,52 - Bankkosten 264,89 - Personeelskosten Salariskosten , ,00 Verzuimverzekering AON 2.082, ,00 Reis- onkostendeclaraties 6.800, ,00 Deskundigheidsbevordering 2.157, ,00 Vrjwilligersbijeenkomsten 986, ,00 Werving en selectie vrijwilligers 3.494, ,00 Marketing Materialen en presentaties 1.078, ,00 Website, nieuwsbrieven, brochures 2.327, ,00 Werving ambassadeurs en cliënten 417, ,00 Kantoor Alg Kantoorkst , ,00 Inrichting 1.040, ,00 Internet, telefoon website 2.465, ,00 Kantoorartikelen 954, ,00 Totaal Lasten , ,00 SALDO EXPLOITATIE 298,62 610,00 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 15

16 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 16

17 Stichting Ozanam 's-gravenhage Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31 december december 2013 VASTE ACTIVA Inrichting div.ruimtes 0,00 493,92 0,00 0,00 493,92 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Kas Speelgoedbeurs 382,50 0,00 ING , ,84 Spaarrkg.ING , , , ,84 TOTAAL GENERAAL , ,76 Stichting Ozanam 's-gravenhage Balans per 31 december 2014 PASSIVA 31 december december 2013 EIGEN VERMOGEN Exploitatie-saldo ,00 resultaat ,62 Vermogen ,62 - SCHULDEN OP KORTE TERMIJN RC Vincentius Vereniging ,58 Reserve inrichting kantoren ,00 (bijlage) Div. schulden (bijlage) 7.390, , , ,76 TOTAAL GENERAAL , ,76 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 17

18 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 18

19 Subsidiegevers Ozanam dankt onderstaande subsidiegevers die in 2014 hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze projecten Vincentiusvereniging Den Haag Gemeente Den Haag Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis Fonds 1818 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 19

20 Stichting Ozanam Jaarverslag 2014 pagina 20

Speelgoedbeurs Den Haag

Speelgoedbeurs Den Haag Speelgoedbeurs Den Haag Meerjarenbeleidsplan 014 016 Juli 014 1. Voorwoord De Speelgoedbeurs Den Haag is in 013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2. 1. Balans per 31 december 2012 4. 2. Rekening van baten en lasten over 2012 5. 3. Toelichting op de balans per 31 december 2012 6

BESTUURSVERSLAG 2. 1. Balans per 31 december 2012 4. 2. Rekening van baten en lasten over 2012 5. 3. Toelichting op de balans per 31 december 2012 6 INHOUDSOPGAVE. blz. BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 4 2. Rekening van baten en lasten over 2012 5 3. Toelichting op de balans per 31 december 2012 6 4. Toelichting op de rekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014

Jaarrekening 2014. inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014. Verlies- en winstrekening 2014. Toelichting op de lasten en baten. Balans per 31 december 2014 Jaarrekening 2014 inhoudsopgave 1. JAARREKENING 2014 Verlies- en winstrekening 2014 Toelichting op de lasten en baten Balans per 31 december 2014 Toelichting op de balans 2. VASTSTELLING JAARVERSLAG dd.

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013. Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014.

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013. Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014. Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014. s - Gravenhage INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina Algemeen 1 Financiële positie 2 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G

INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G 2 0 1 2 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 2 2. Waarderingsgrondslagen 2 3. Ondertekening 2 Jaarrekening Balans op 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Suvadra 1 Algemeen De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. SchuldHulpMaatje Den Haag

Jaarverslag 2014. SchuldHulpMaatje Den Haag SchuldHulpMaatje Den Haag Voorwoord SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Het Project SchuldHulpMaatje Den Haag is

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2014

JAARVERSLAGGEVING 2014 JAARVERSLAGGEVING 2014 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2014 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa.

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa. Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 805 347 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 18 maart 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pag. 2 Samenstelling Bestuur pag. 3 Comité van Aanbeveling pag. 3 Verslag van het bestuur pag. 4 Balans en resultatenrekening pag.

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

STICHTING "DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Jaarverslag 2014 1 / 14

STICHTING DRAAGT ELKANDERS LASTEN Jaarverslag 2014 1 / 14 * Jaarverslag 2014 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2013 vastgesteld door het bestuur op 15 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Pag. Bestuursverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2014 2 Functionele exploitatierekening over 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 Inhoud: *balans per 31 december 2014 *exploitatierekening over het jaar 2014 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN

JAARREKENING 2013. STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 4 Algemene toelichtingen 4 5 Toelichting

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2014

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2014 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2014 Opgesteld te Amsterdam Mei 2015 KIT Scholarship Fund jaarcijfers 2014 Algemene Informatie KIT Scholarship Fund Het KIT Scholarship Fund is in juni 2013 opgericht.

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 blad 1/14 INHOUD blad nr. Algemeen/samenstelling bestuur 2 t/m 3 Balans 2012 4 t/m 5 Winst- en verliesrekening 2012 6 t/m 7 Grondslagen

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie