Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus DX Breda tel

2 1 Inleiding Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht worden dat je voorstellen en besluiten cijfermatig kunt onderbouwen. Het is dan ook belangrijk dat je inzicht krijgt in de financiële gevolgen van investeringsbeslissingen. Je moet goed weten wat de financiële consequenties zijn. Door het maken van veel opdrachten in de werkcolleges krijg je de nodige vaardigheid. Het is van groot belang dat je kennis verwerft en vaardigheden ontwikkelt betreffende de financiële aspecten van een onderneming. Als de kosten van een budget overschreden worden en er geen opbrengsten tegenover staan worden ook de creatieve en vernieuwende projecten beëindigd. Je kunt de financiële middelen zien als een beperking, maar het is een belangrijke randvoorwaarde waar rekening mee moet worden gehouden. Het doel van dit leerarrangement is om het kostenbesef te ontwikkelen en je de kennis en inzichten en vaardigheden van de financiële aspecten te leren die in de praktijk in recreatie en toerisme nodig zijn. In de beroepspraktijk moeten voorstellen cijfermatig onderbouwd worden. Het is dan ook belangrijk dat je rekenvaardigheden hebt. Koppeling in het programma Dit leerarrangement is een verdieping van Financieel Management uit het eerste jaar (leerarrangement 8 en 9). De investeringsanalyse is een veel voorkomend onderwerp. Bij elk nieuw idee of initiatief komt aan de orde wat de kosten zijn om te starten en wat de operationele kosten zijn gedurende het project. De kosten gaan voor de baat uit maar de baten moeten op lange termijn wel groter zijn dan de kosten. Is dit niet het geval dan moet er opnieuw naar de kosten en opbrengsten gekeken worden. De investeringsanalyse kan ook duidelijk maken dat het niet verstandig is om te gaan investeren. Soms is de beste investering, niet investeren Donald Trump (multimiljardair) Invulling beroepsrollen Je fungeert in dit leerarrangement als financieel deskundige van een bedrijf in de toeristische en vrijetijdssector. De beroepsrol is die van financieel manager. Competenties De competente financieel manager waakt op een planmatige manier over de financiële situatie van zijn onderneming of afdeling. In grotere organisaties heeft hij een beleidsondersteunende rol en informeert, begeleidt en adviseert hij bij financiële vraagstukken. Hij is in staat financiële documenten en rapportages op te stellen en werkt alleen of in teamverband. NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 2 van 7

3 De competente financieel manager zal zijn taken en activiteiten in principe op projectmatige wijze oppakken. In alle gevallen begint hij met een analyse, waarna hij een plan creëert om vervolgens te komen tot een concreet advies of tot een realisatie of uitvoering van het plan. Hij zal zijn besluiten verantwoorden of verklaren. Het is van groot belang dat hij telkens reflecteert op zijn handelen en vervolgens het handelen zo nodig bijstelt. De financieel manager houdt zich van oudsher bezig met financiële controle. Deze taak vindt achteraf plaats, terwijl er steeds meer behoefte is aan sturing vooraf. Een pro-actieve houding bij de financieel manager wordt zodoende steeds belangrijker. De financieel manager moet in zijn werk risico s kunnen signaleren en beheersen, waarbij de context van zijn werk steeds meer internationaal en multicultureel wordt. Hij analyseert, creëert, adviseert of realiseert en evalueert op basis van beschikbaar (cijfer)materiaal. Financieel beheer is nooit een doel op zich, maar maakt onderdeel uit van het managementinformatiesysteem (MIS) dat nodig is voor het nemen van de juiste beslissingen voor de onderneming of afdeling. Het MIS bevat verder informatie over de ondernemingsstrategie, marketing, de interne bedrijfsprocessen en personeelsbeleid. In dit LA wordt heel specifiek gewerkt aan de volgende subcompetentie: kan het financiële proces aansturen. (3.4) heeft kennis en inzicht op het gebied van financieel management (o.a. algemene economie, bedrijfseconomie, financiering) en kan op basis hiervan financieel beleid maken kan cijfermatige bedrijfsresultaten registreren, meten, interpreteren en vertalen in een financieel plan kan alle noodzakelijke (voortgangs) rapportages opstellen voor een efficiënte bedrijfsvoering (bv. - afhankelijk van het werkveld - over de bezettingsgraad, ziekteverzuim, voortgang van bv. de milieuplannen), evalueren en indien nodig het beleid bijstellen en nieuwe actie ondernemen kan belangen afwegen en beslissingen nemen kan schriftelijk communiceren schrijft helder en goed gestructureerd kan op de doelgroep gerichte zakelijke, wervende en informatieve teksten schrijven. kan presenteren maakt en houdt een helder op de doelgroep gericht kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie, klant en andere relevante partijen in de sector te behalen betoog gaat in op reacties van de toehoorders maakt doeltreffend gebruik van ondersteunende middelen kent de markt en signaleert kansen en bedreigingen in de markt voor de eigen organisatie en de andere partijen in de sector kan marktkansen commercieel en operationeel vertalen en weegt daarbij maatschappelijke, commerciële, sociale en persoonlijke belangen doelgericht tegen elkaar af is in staat een ondernemingsplan op te stellen, te presenteren en te verdedigen/ verkopen NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 3 van 7

4 2 De toetsing LA 31.1: individueel tentamen (50%) Een individuele kennistoets op vrijdag 26 juni 2015, over het studiemateriaal uit de hoorcolleges, werkcolleges en de literatuur. LA 31.2: De opdracht (50%) Het leerarrangement 31.2 bestaat uit een opdracht. Het gaat hierbij om een groepscijfer met de mogelijkheid tot individuele afwijking. Opdracht voor De investeringsanalyse Touroperator Uwvakantiereis.nl overweegt citytrips te gaan aanbieden. Je mag zelf een bestemming (in Europa) kiezen. (Brussel-Parijs-Londen-Barcelona- Berlijn-Rome-Oslo-Stockholm-Helsinki-Moskou) Opdracht: Maak een financiële analyse voor een citytrip voor de eerste 2 jaar Stel een arrangement samen wat bestaat uit vervoer, verblijf en vermaak. Bijvoorbeeld een arrangement van donderdagavond t/m zondagavond. Je mag echter ook voor andere periode kiezen. Maak een concrete uitwerking voor bijvoorbeeld donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september 2015 of 26 augustus t/m 1 september Het raamwerk van het arrangement moet echter ook op andere dagen passen, want het arrangement wordt het hele jaar aangeboden. Denk aan een prijs voor het hoogseizoen en een prijs voor het laagseizoen. Maak zo realistisch mogelijke aannamen. Maak ook verschillende scenario s. Een beetje kort door de bocht zijn de vragen waar het om gaat: Wat kost het? Wat levert het op? Wat zou jij doen? De case bestemming Dublin, hoofdstuk 6 uit het boek, geeft een idee van wat er verwacht wordt. Het is echter geen format wat precies gevolgd moet worden. Integendeel. Er wordt verwacht dat zelf wordt bepaald wat de kritische factoren zijn, en dat daar de aandacht op wordt gericht. De opdracht is een groepsopdracht voor 3 studenten. Voor de opdrachten zijn uren ingeroosterd voor uitleg, toelichting en vragen (consultatie). Inleverdatum van de opdracht: 26 juni 2015, uur. Een papieren versie in het postvak van Arion van Ingen en uploaden op elo. NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 4 van 7

5 De uitslag De uitslag wordt vastgesteld en binnen 10 werkdagen na inlevering van de opdracht en tentamen bekend gemaakt. Je dient het leerarrangement met een voldoende af te sluiten. Herkansing Je komt in aanmerking voor een herkansing indien het cijfer voor de LA31 lager dan een 5,5 bedraagt. Het OER van FBTR is van kracht. Informatie hierover vind je op de ELO onder toetsinformatie, cijfers en herkansingen. 3. De organisatie Groepssamenstelling LA31.1 is individueel. De opdracht van LA31.2 wordt gemaakt in groepen van 3 studenten. De indeling wordt gemaakt in het eerste college over de opdracht. Docenten Joop Lengkeek, kamer H0.012, Arion van Ingen, kamer H0.014, Voor Spaans: Dick van der Wal, kamer H0.014, Richtingscoördinator MTT: Marco van Leeuwen, kamer H 0.028, Studiemateriaal De investeringsanalyse, J. Lengkeek ISBN: Uitgeverij Letters en Bits 4 e editie, 2013 Verkrijgbaar bij: Kantoor & Zo, Brabantplein 18b, Breda (vlakbij de NHTV achter de Albert Heijn) Prijs: 19,50 De slides van de colleges staan na het college op: NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 5 van 7

6 4 Tijdspad Het bijwonen van de hoorcolleges en de werkcolleges is de snelste manier om inzicht te krijgen in de zwaartepunten die de docent legt. De hoorcolleges zijn voor iedereen tegelijk, de werkcolleges zijn in 2 groepen. In de hoorcolleges wordt de theorie uitgelegd en met voorbeelden toegelicht. De opgaven die samen met de docent in de werkcolleges gemaakt worden staan in het boek. Je dient de opgaven thuis voor te bereiden zodat je voorafgaand aan het werkcollege weet wat voor jou de moeilijkheden zijn. In het eerste werkcollege over de opdracht wordt uitleg gegeven over de opdracht en het maken van de financiële overzichten. Het tweede werkcollege over de opdracht is een consultatie. Week 1 HC Indirecte kosten HC Kostprijs en capaciteiten HC De opdracht Werkcollege Kosten Werkcollege Capaciteiten College Spaans Week 2 HC Break-even analyse HC Gastcollege Werkcollege Kostprijs Werkcollege De opdracht Werkcollege Break-evenanalyse College Spaans Week 3 HC De investeringsanalyse Werkcollege De investeringsanalyse 1 Werkcollege De investeringsanalyse 2 College Spaans Tentamen 26 juni Inleveren opdracht 26 juni Wat verwachten we van jullie? De colleges van LA 31 geven je een overzicht van de financiële afwegingen bij investeringsvraagstukken. De docent is tevens je adviseur bij de uitwerking van de opdrachten. Het wordt je dringend aangeraden aanwezig te zijn bij de colleges en de consultatie van de opdracht. NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 6 van 7

7 5 Studielastnormering Het leerarrangement beslaat 4 ECTS, wat overeenkomt met 112 studiebelastingsuren. Activiteit Hoor- en werkcolleges Lezen en bestuderen van verplichte literatuur Huiswerkopdrachten en zelfstudieopdrachten De opdracht van la31.2 Norm 16 hoor- en werkcolleges (excl. MVT) en inclusief gastcolleges Lezen/bestuderen literatuur financieel management, Opdrachten boek financieel management 24 uur 24 uur 20 uur 30 uur Organisatorische belasting van de student 4 ects x 1,5 uur 6 uur Tentamentijd De gemiddelde tentamentijd ligt rond de 1,5 tot 2 uur. Hierbij moeten ook zaken als aanmelding en reistijd meegeteld worden. Conclusie: Per tentamen kan 4 uur worden gerekend. 4 uur Contact met docenten/medestudenten Totaal Contact met medestudenten en docenten mag ook 4 uur gezien worden als contacttijd. Hier kan 1 uur per EC voor worden gerekend. 112 uur Excl MVT en SLC NHTV, academie voor Toerisme, juni 2015 Studiehandleiding LA 31; Pagina 7 van 7

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics

Studiehandleiding Semester III - Deeltijd School of Economics Pensioen, Zorg en Inkomen Studiehandleiding FSM Deeltijd Semester III Opleiding: FSM Deeltijd Inholland Semester: I Basis Businessplan Collegejaar: 2007/2008 Credits: 30 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Competenties...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie