Gebruikersgroep vergadering I 22 Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersgroep vergadering I 22 Oktober 2012"
  • Eva Kok
  • 3 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Onderwerp: Verslag van de eerste gebruikersgroep van 3D4SURE Plaats: Lessius Mechelen Campus De Nayer Datum: 22 oktober Aanwezigen 1.1 Projectleden Liesbet Cockx (Lessius Mechelen), Bjorn van Genechten (Katholieke Hogeschool St. Lieven), Toon Goedemé (Lessius Mechelen), Julie Lindemans (Katholieke Hogeschool St. Lieven), Bas Altena (Lessius Mechelen) 1.2 Gebruikersgroep landmeetexperts / inwinning David Ibens (Ibens landmeters), Bruno van Dessel (ADMtopo), Gert Spangers (BITS NV), Steven Buytaert (Landmetersbureau Teugels), Yvan Braem (Braem International Survey N.V.), Peter Stricgenz (PS-survey), Oliver Buyckx (Hosbur), Peter Adons (Hosbur), Maarten Vaneycken (Buro Van Eycken BVBA), Tom Vansteelandt (Vansteelandt), Marc Leysen (Vansteelandt), Jurgen Werbroeck (Grontmij), Werner Goeman (Grontmij), Marie Verbeke (Ellips), Jan Willen (Ellips), David Claeys (Jan De Nul) 1.3 Gebruikersgroep verwerking / validatie Tom Op t Eyndt (GeoID), Lomme Devriendt (Orbit Geospatial Technologies), Klaas Pauly (Gatewing) 3D photogrammetry for surveying engineering 1 IWT Tetra project

2 1.4 Verontschuldigd Philippe Serruys (Aurea Imaging), Jef Celen (IWT) 2. Documentatie Alle informatie en projectresultaten zullen gepubliceerd worden op de projectwebsite Alle mogelijke opmerkingen (zaken die u liever niet ziet verschijnen, verkeerde gegevens, ) betreffende deze website mogen steeds doorgestuurd worden naar De aanpassingen worden dan zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Informatie die tijdens deze sessie werd meegegeven is te vinden in de slides van gebruikersgroep 1. Deze zijn op de website terug te vinden. In dit verslag beperken we ons tot opmerkingen en vragen die opkwamen vanuit de gebruikersgroep tijdens de vergadering. De eigenlijke inhoud van de presentaties herhalen we hier niet terug, we veronderstellen dat deze begrijpbaar is vanuit de slides. Bij vragen kan u ons uiteraard contacteren. 3. Aandachtspunten 3.1 Algemene opmerkingen In het kader van dit project gaan we in een aantal user cases effectief de technieken inzetten om zo deze te evalueren naar performantie, gebruiksgemak, snelheid, kostprijs, enz. Bedrijven kunnen concrete user cases voorstellen hiervoor. Uiteraard willen we daarbij voortbouwen op de ervaring en expertise die reeds in de bedrijven aanwezig is, zonder zelf het wiel terug uit te vinden. Daarbij merken we wel op dat elk bedrijf zelf bepaalt hoeveel informatie er vrijgegeven wordt over de door hen aangeleverde case om zo eventuele bedrijfsgeheimen te beschermen. Het opstellen van richtlijnen rond het opzetten van een meetcampagne voor een project kan van grote waarde zijn om de vooropgestelde nauwkeurigheid te behalen. Het concept van een project wordt immers beïnvloed door de te behalen nauwkeurigheid. Naast een verduidelijking van de verschillende fotogrammetrische verwerkingspakketten was er ook een ruime interesse naar de complementariteit van de techniek met andere meetmethodes. Geopperd werd de integratie van laserscannen en fotogrammetrie, maar ook de combinatie van een imaging total station met luchtbeelden en mobile mapping waarbij terrestrische metingen aangevuld worden met oblieke luchtfoto s. Zo kunnen de grenzen van de techniek ook afgebakend worden. Gecontroleerde meetomstandigheden is bij UAV opnames moeilijk te verwezenlijken. Door de fijne elektronica en het relatief lichte gewicht wordt dit type platform meer beïnvloed door weersomstandigheden. Hier moet aandacht aan worden besteed bij het opzetten van een vergelijkende studie. Optimaal zouden verschillende platformensystemen onder gelijke omstandigheden een campagne moeten vormen. 3D photogrammetry for surveying engineering 2 IWT Tetra project

3 Het uitzoeken van de manier van de verwerking kan van meerwaarde zijn bij de keuze van de verschillende verwerkingspakketten, al zal dit afhangen van het black box -gehalte van het pakket. Ook is het gunstig om de absolute en relatieve nauwkeurigheid te kunnen voorspellen en evalueren. Waarschijnlijk kan dit door middel van het doorrekenen van fouten of door bemonstering (RMSE). Uitkomst hiervan is een onafhankelijke methodiek voor een validatie rapport waarbij gesteund kan worden op de planimetrische en altimetrische ASPRSstandaarden. Als zulke procedures onder de knie zijn dan is simplificatie en abstractie mogelijk naar de landmeter zelf. Een voorbeeld is te vinden in een analyse van de algemene kwaliteit als functie van het aantal foto s en grondcontrolepunten opgenomen in de verwerking. Een overzicht van het spectrum aan kostprijs, expertise en toepasbaarheid zijn uiterst welkom. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de inzetbaarheid van onbemande luchtvaartuigen. Deze worden namelijk voornamelijk beïnvloed door weersomstandigheden, vooral wind en regen. Dit kan de overlap criteria, nodig bij fotogrammetrie, bemoeilijken. Bij de kostprijs dient ook uitgeklaard te worden of het puur de toestelprijs betreft of er ook dienstverlening inbegrepen zit. Bij het overzicht aan fotogrammetrische tools werd ook geopperd om open source-pakketten als Bundler er in op te nemen. 3.2 Regelgeving Er bleek een grote nood aan een verduidelijking over de regelgeving over het gebruik van onbemande luchtvaartuigen. De procedure betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen is complex en uiterst selectief. Zaken aangaande privacy, identificatie van personen en veiligheidsprocedures voor de omgeving dienen uitgeklaard te worden. Alle evoluties inzake deze procedure zullen opgevolgd worden. 4. Invulling gevalstudies en specifieke opmerkingen 4.1 Gevalstudie 3D gebouwmodellen - Kennisoverdracht aangaande de combinatie van hoog oblieke opnames genomen met een UAV en terrestrische opnames (mobile mapping, imaging total station) word op prijs gesteld. - Niet alleen interesse in dakoppervlaktes, ook het texturen van gevels en daken Invulling ahv ervaringen/projecten van Vansteelandt, Braem, Ibens landmeters, ADMTopo, Grontmij, Gevalstudie Volume bepaling De toepassingen op grondpartijen met weinig textuur hebben hoge interesse (zwarte erts bij Arcelor Mittal, wit zand). In die zin kan worden gekeken in hoeverre de techniek van fotogrammetrie kan gaan (door de mogelijheden voor een rang van ruwe tot gladde texturen te bekijken). Gedacht moet worden aan grote hoeveelheden erts, welke een lage reflectie hebben en uiterst homogeen zijn. Tegenwoordig worden deze partijen nog opgemeten met RTK GPS. 3D photogrammetry for surveying engineering 3 IWT Tetra project

4 Invulling ahv ervaringen/projecten van Jan De Nul, HOSBUR, ADMtopo, PS-survey, Gevalstudie Industriële toepassingen Opdrachten aangaande het inmeten van pijpinstallaties zijn niet alleen buiten. Bijgevolg dat binnendeurse metingen andere of zelfs meer complicaties met zich meebrengen. Hierbij moet men denken aan praktische obstructies als lampen, stoomwolken en vibraties. Deze metingen worden vaak gedaan met terrestrische laserscanners, en men is vooral benieuwd wat voor toegevoegde waarde fotogrammetrie kan hebben. De methode hoeft niet een vervangend alternatief te zijn, vooral een toegevoegde is hierbij van belang. Als negatieve resultaten worden gegeven, is dit ook informatie. Ook is er potentie van fotogrammetrie in het monitoren of verschil meting tijdens het proces van assembleren. Constructie gaat niet altijd volgens plan, dus door snel en slim opnames te maken van de situatie, kan een aangepast plan zorgen voor een betere anticipatie. Invulling ahv ervaringen/projecten van Grontmij, Ibens landmeters, Gevalstudie 3D reconstructie in archeologie Een gevalstudie kan worden uitgewerkt in het 7 ha project voor de aanleg van de ring rond Brecht, waar archeologische inventarisatie een deelaspect van is. De omgeving heeft daarnaast ook een variabele topografie, daardoor is het technisch interessant om te karteren. Verder werd de topografie reeds met hoge nauwkeurigheid bepaald, dit maakt vergelijkingsstudies mogelijk. Ook zijn er meerdere bospartijen aanwezig, wat de mogelijkheden van UAV-fotogrammetrie in bosbouw kan evalueren. Invulling ahv ervaringen/projecten van Ellips, Gatewing, ADMtopo, Gevalstudie Gevelopmeting Het vraagstuk bij architecturale metingen is vooral gecentreerd in hoe precies een techniek als fotogrammetrie kan zijn. Is het mogelijk om op grote afstand van een tiental meters, alsnog een millimeter-bereik te hebben. Hierbij is dus niet de absolute nauwkeurigheid (betrouwbaarheid) van belang, maar vooral de relatieve nauwkeurigheid (precisie). Momenteel word de laserscan techniek vooral toegepast, waarbij ornamenten met een hoge dichtheid van punten kunnen worden ingemeten. Echter kan een laser scanner niet verder meten dan zijn zichtlijn. Ook is de dichtheid afhankelijk van de afstand. Als deze techniek de lucht in kan, zou dit veel obstructies wegnemen, echter lijkt dit praktisch nog niet mogelijk. Daarom wordt er naar complementaire technieken zoals fotogrammetrie gekeken. De opmeting van gevels gaat vaak gepaard met een slechte geometrische fotogrammetrische opstelling. Deze worden veroorzaakt door smalle gangpaden. Ook zijn er vele obstructies voor het te meten object, dit maakt triangulatie moeilijk of soms onmogelijk. Een overzicht of methodiek voor rectificatie is daarom van grote waarde. Opneming van binnengevels is ook gewenst, vaak op grote hoogte (kerk, kathedraal). De toepassing of integratie van UAV beelden kan een toegevoegde waarde zijn. 3D photogrammetry for surveying engineering 4 IWT Tetra project

5 Invulling ahv ervaringen/projecten van Ellips, Gevalstudie Imaging totaalstations Het voordeel van een bekende oriëntatie van het opstelpunt kan helpen bij het vergemakkelijken bij het rectificeren van foto s. Naast Elcovision, laat nu ook Trimble Business Center fotogrammetrische verwerking toe. Invulling ahv ervaringen/projecten van BITS nv, Jan de Nul, Braem Gevalstudies vanuit de gebruikersgroep De combinatie van terrestrische en lucht fotogrammetrie, alsook laser en fotogrammetrie waren terugkerende interessepunten. Een nieuw toepassingsdomein rond landbouw en bosbouwgebieden die moeilijk toegankelijk zijn werd geopperd. Deels zal hier ook naar gekeken worden in het doctoraat van Bas Altena. De opname van een permanent testterrein werd voorgesteld waar de verschillende meetopzetten kunnen vergeleken worden. Gatewing beschikt over een 4 ha landbouwterrein met afwissellende verharde stukken en een redelijk vlakke topografie. ADMtopo voert momenteel metingen in een project in Brecht, op een 7 ha terrein met archeologische aspecten, wegenis en volumepartijen. 5. Administratieve afspraken 5.1 Vergaderfrequentie. Er is een voorkeur om te vergaderen wanneer er een gevalstudie is afgerond of dat er belangrijke vooruitgang te melden is. Een suggestie word gedaan om dit drie maal per jaar te doen. Een volgende vergadering, rond februari 2013, zal tijdig aangekondigd worden. 5.2 Reglement van orde. Er wordt gevraagd het document reglement van orde aan te passen. Aangezien de geschreven codes afkomstig van het project OpenSource rechten zullen hebben. In het reglement staat hiervoor nu nog een op te geven bedrag. Dit zal worden aangepast waarna aan de leden van de gebruikers groep wordt gevraagd deze asap in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan Liesbet Cockx. 3D photogrammetry for surveying engineering 5 IWT Tetra project

Gebruikersgroep vergadering III 15 oktober 2013

Gebruikersgroep vergadering III 15 oktober 2013 Onderwerp: Verslag derde gebruikersgroepvergadering van 3D4SURE Plaats: Katholieke Hogeschool Gent Datum: 15 oktober 2013 1. Aanwezigen 1.1 Projectleden Liesbet Cockx (Lessius Mechelen), Bjorn van Genechten

Nadere informatie

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER 2012

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER 2012 IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER 2012 1 TETRA-PROJECT - Tetra-project: TEchnologieTRAnsfer - Doel: kennis/technologie transfereren naar bedrijven - Uitgevoerd door kennisinstellingen

Nadere informatie

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013 IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013 1 AGENDA Voorstelling van de resultaten uit WP1 Verkenning van 3D Fotogrammetrie Stand van zaken en eerste resultaten uit WP2 Gevalstudies

Nadere informatie

Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO

Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO Datum: Woensdag 23 februari 2011 Plaats: Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen, gebouw C, lokaal C3107 Aanwezig Dennis Devriendt (Couderé Trimble)

Nadere informatie

Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover

Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover Auteurs: Björn Van

Nadere informatie

WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker

WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker Auteurs:

Nadere informatie

3D4SURE. Werkpakket 2.6 Imaging stations. Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen KaHo Sint-Lieven

3D4SURE. Werkpakket 2.6 Imaging stations. Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen KaHo Sint-Lieven KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 2.6 Imaging stations Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen

Nadere informatie

Orthofotoproductie bij het OC O. Kissiyar 01/03/2006 Overzicht Inhoud : Waarom orthofoto s? Productieproces Luchtopnames Scanning Breuklijnen Orthorectificatie Aanmaak mozaïek Samenvatting Het OC GIS-Vlaanderen

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013)

EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013) EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013) In de zomer van 2013 heeft de vakgroep Geografie (3D Data Acquisitie Cluster) van de Universiteit Gent

Nadere informatie

Driedimensionale Lasserscanning

Driedimensionale Lasserscanning Hogeschool Gent Faculteit Natuur en Techniek Academiejaar 2014-2015 Topometrie 1: Meetmethodes 1 Driedimensionale Lasserscanning Devin De Brabander 1 ste Bachelor vastgoed landmeten INLEIDING Lasserscanning

Nadere informatie

UAV, van aanschaf tot lancering. Carl Lankveld

UAV, van aanschaf tot lancering. Carl Lankveld UAV, van aanschaf tot lancering Carl Lankveld Agenda Luchtfoto s in de Geodesie Types UAV UAV in de Geodesie Hoe werkt het? sensefly ebee Trimble UX5 Ontheffingen Briefing Demovlucht Luchtfoto s in de

Nadere informatie

Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie

Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie Auteurs: Jasper

Nadere informatie

Georeferentie in 3D fotogrammetrie

Georeferentie in 3D fotogrammetrie Campus De Nayer Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde afstudeerrichting Landmeten Georeferentie in 3D fotogrammetrie Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering Tunnelmetingen De Laserscanning benadering M25-tunnels Bell Common en Hatfield (Verenigd Koninkrijk) Opdrachtgever: Highways Agency Uitvoerders: TerraImaging en Mason Land Surveys De vraag naar meet-informatie

Nadere informatie

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE Gerbrand Vestjens Geodelta VERSIE 20150421 APR 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 FOTOGRAMMETRIE... 5 2.1 Specificiteit en nauwkeurigheid... 6 2.2 Inzetbaarheid

Nadere informatie

Archeologisch erfgoed in de Noordzee Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.

Archeologisch erfgoed in de Noordzee Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België. IWT SBO 120003 SeArch WP 1.3.2 Survey report van Lidar testen IWT SBO PROJECT 120003 SeArch Archaeological heritage in the North Sea Development of an efficient assessment methodology and approach towards

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014 IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014 STATUS Project WP3: Optimalisatie WP4: Evaluatie van de 3D puntenwolk WP5: Toepassingsmatrix Afgerond Afronding nabij Resultaten

Nadere informatie

Photomodeler Scanner: Workflow

Photomodeler Scanner: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Photomodeler Scanner: Workflow Inhoud 01. Importeren foto s en automatische oriëntatie 02. geometrie

Nadere informatie

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV 360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV Tony Vanderstraete (AGIV), Ilse Van den Weghe (AGIV), Lies Steel (THV Image-V) Agenda Inleiding Welke data komen beschikbaar?

Nadere informatie

Politiecongres 2013 Technologie en Innovatie

Politiecongres 2013 Technologie en Innovatie Politiecongres 2013 Technologie en Innovatie Innovatie in het opnemen van verkeersongevallen Marc Bellinkx, Hinp Component R&D/IT Politiezone Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal Aankoop en inzet Remotely Piloted

Nadere informatie

fotogrammetrie is dat er relatief weinig (na)bewerking van de meetdata nodig is om tot een bruikbaar model te komen.

fotogrammetrie is dat er relatief weinig (na)bewerking van de meetdata nodig is om tot een bruikbaar model te komen. Scheepsbouw door Paul Zevenbergen PIAS-PhotoShip Reconstructie van bestaande scheepsvormen De methoden die doorgaans gebruikt worden om bestaande scheepsvormen te reconstrueren brengen bepaalde specifieke

Nadere informatie

Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed

Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed Inhoud 1. Keuze

Nadere informatie

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen Trainingen Laat kennis werken de juiste richting... 1 De juiste richting... met Geometius Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de die wij verzorgen. Gegeven door

Nadere informatie

AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015

AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015 AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015 ITC = FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION

Nadere informatie

3D4SURE. Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie. Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven

3D4SURE. Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie. Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Dronemapping: De nieuwste ontwikkelingen voor zowel infra als agrarische sector

Dronemapping: De nieuwste ontwikkelingen voor zowel infra als agrarische sector Dronemapping: De nieuwste ontwikkelingen voor zowel infra als agrarische sector 28-03-2017 Leks Bolderdijk & Peter van de Merwe Agenda Dronewerkers Agrarische sector Infra en grondverzet Regelgeving Toepassingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING...

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... 1 De juiste richting... met Geometius trainingen Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de trainingen die wij verzorgen.

Nadere informatie

Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen

Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen IZO bijeenkomst 17 november 2017 Barry Holwerda (Projectleider Instrumentarium) Paul-Peter Lambooij (Programmamanager) Inhoud 1. Opdracht 2. Visie op

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Inhoudsopgave

Functioneel Ontwerp. Inhoudsopgave Functioneel Ontwerp Functioneel Ontwerp Lieven Maes - 90471 Fokke Baarssen - 87972 Sjoerd Brinkers - 90407 Martijn van Dueren den Hollander - 87593 Frank Snijders - 90367 Versie 1.0 5 februari 2007 1 Functioneel

Nadere informatie

Trillingen van vloerplaten ten gevolge van wandellasten: Berekening & Meting

Trillingen van vloerplaten ten gevolge van wandellasten: Berekening & Meting Symposium «Mooi Bedacht, Nuttig Toegepast» KMS, Brussel Trillingen van vloerplaten ten gevolge van wandellasten: Berekening & Meting Peter Van den Broeck KaHo Sint-Lieven 28 november 2007 Peter Van den

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Campus Schoonmeersen Departement Industrieel Ingenieur Campus Gent PLATO WERKPAKKET 2.1 EN 2.2 RESULTATEN VAN DE GEVALSTUDIES MET BETREKKING TOT HET MEET-

Nadere informatie

Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden

Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden Dr. Lomme Devriendt Photogrammetry Production Manager Politiecongres 5 november 2013 - Turnhout 1 Identiteit, wie is Orbit GT? Orbit GT EDL6.5 naar Orbit X 1972

Nadere informatie

Oefencase Gupta Strategists

Oefencase Gupta Strategists Oefencase Gupta Strategists Versie: juli 2012 Inleiding De oefencase in dit document helpt je om te begrijpen wat je van een case-interview kan verwachten. Er zijn zeker verschillende soorten case-interviews,

Nadere informatie

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Campus Schoonmeersen Departement Industrieel Ingenieur Campus Gent PLATO WERKPAKKET 6.1 LASERSCANNING: HOE BEGIN IK ERAAN? Handleiding voor beginners Auteurs:

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Trainingen en cursussen 2011

Trainingen en cursussen 2011 Trainingen en cursussen 2011 Inhoud Inleiding... 3 Het programma... 3 Introductie trainingen... 4 Trimble Access Introductie training... 4 TerraSync Introductie training... 5 Digital Fieldbook Introductie

Nadere informatie

360 BEELDENDATABANK VAN VLAANDEREN

360 BEELDENDATABANK VAN VLAANDEREN KANDIDATUUR GEOSPATIAL AWARDS 2016 360 BEELDENDATABANK VAN VLAANDEREN Indiener Organisatie: IMAGE-V, een tijdelijke handelsvereniging van Teccon en Grontmij Belgium Hoofdindiener: Lies Steel (Sales Engineer,

Nadere informatie

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study ir. Xavier Deckers FESG Presentatie CFD in de bouw Actiflow seminar Presentatie FESG Wie zijn wij? Onafhankelijk studiebureau brandveiligheid, Gespecialiseerd

Nadere informatie

Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners

Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners Met een 10-voudige verbetering van de maximale scansnelheid en de volledige vrijheid en nauwkeurigheid van een total

Nadere informatie

Wie ben ik? Filip D Hanis. . Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985

Wie ben ik? Filip D Hanis. . Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985 Wie ben ik? Filip D Hanis. Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985 10 jaar ervaring in de civiele bouwkunde oa. - City Campus Max Utrecht

Nadere informatie

Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven

Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven Startvergadering TETRA project 17 september 2010 http://www.microwindturbine.be 1 Dagorde 14u00

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel

Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel Om beter op zoek te kunnen gaan waar er verbeteringen kunnen toegevoegd worden aan de algoritmes heb ik een hulpfunctie gemaakt die in plaats van het interpoleren tussen fingerprints slechts de positie

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Ing. R.G. Ophof Projectleider monitoring Nebest Adviesgroep 28 april 2015 Opbouw van de presentatie Begrippen Doel van monitoring of deformatiemetingen

Nadere informatie

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 4.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 4.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Middenschalige orthofotomozaïeken versie 4.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52

Nadere informatie

Autodesk Recap Photo: Workflow

Autodesk Recap Photo: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Autodesk Recap Photo: Workflow Inhoud 01. Inloggen 02. Foto s uploaden 03. Creëer een voorlopig 3D-model

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk Bedrijven - Kennisinstellingen Tips voor een geslaagd huwelijk Karen Curé Universiteit Gent Dienst TechTransfer Hoe samenwerken? Samenwerkingsvormen - Wat kan je van een kennisinstelling verwachten? -

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris

Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris Versie 1.0b d.d. 24 October 2011 Hans van der Marel, TU Delft (h.vandermarel@tudelft.nl), ++31 15 2784907 Inleiding Het bepalen van de actuele

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Instrumenten voor geo asset informatie. Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Instrumenten voor geo asset informatie. Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Instrumenten voor geo asset informatie Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Inleiding workshop Moet een waterkeringbeheerder in de 21 e eeuw ervaringen

Nadere informatie

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht Wetenschap Energie omzetting Energie overbrenging Krachten en beweging Wetenschappelijk onderzoek Design en technologie Verbeteringen door technisch design Onderdelen aan elkaar monteren Evalueren Mechanismen

Nadere informatie

LINX inspectie. - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel

LINX inspectie. - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel LINX inspectie - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel LINX mobile solutions is een bedrijf uit wageningen dat expert is in het ontwikkelen van

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: de VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

Foutenberekeningen Allround-laboranten

Foutenberekeningen Allround-laboranten Allround-laboranten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEERDOELEN :... 3 1. INLEIDING.... 4 2. DE ABSOLUTE FOUT... 5 3. DE KOW-METHODE... 6 4. DE RELATIEVE FOUT... 6 5. GROOTHEDEN VERMENIGVULDIGEN EN DELEN....

Nadere informatie

digitale scan zonder schop of kraan een beter plan

digitale scan zonder schop of kraan een beter plan digitale scan zonder schop of kraan een beter plan Kristof Sterckx Projectverantwoordelijke Lies Steel Sales Engineer 28/03/2017 www.digitaleproefsleuf.be Over ons Landmeetbureau Nauwkeurig meten, inventariseren

Nadere informatie

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen Positive Drive Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen woensdag 31 oktober 2012 positive drive mobile inpact martphone 150 x per dag Niet meer zonder. je mobile? Ik stop liever met dan

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

De wijde wereld in wandelen

De wijde wereld in wandelen 127 De wijde wereld in wandelen Valrisico schatten door het meten van lopen in het dagelijks leven Om een stap verder te komen in het schatten van valrisico heb ik het lopen in het dagelijks leven bestudeerd.

Nadere informatie

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof VERSIE 3.0 juni 2010 Pagina 1 van 5 BAM/deel 1/12 1 PRINCIPE Het

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Brochure trainingen en cursussen 2014

Brochure trainingen en cursussen 2014 Brochure trainingen en cursussen 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het programma... 3 Introductietrainingen... 4 Trimble Access Introductie training... 4 TerraSync Introductie training... 5 Digital Fieldbook

Nadere informatie

CPS-studiedag Policing vanuit de lucht : kansen en bedreigingen

CPS-studiedag Policing vanuit de lucht : kansen en bedreigingen CPS-studiedag Policing vanuit de lucht : kansen en bedreigingen Component BELLINKX Marc - Hoofdinspecteur Datum : 23 mei 2017 Plaats : VIVES Kortrijk (SAW) as forthefuture, yourtaskis nottoforesee, but

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 *

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * WWW.HOWEST.BE/STAGE VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * STAGE@HOWEST.BE HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 Richtlijnen voor het gebruik van de stagetool van Howest voor een externe organisatie 1 1.1 INTRODUCTIE Deze handleiding

Nadere informatie

Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden. Lies Steel, Teccon

Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden. Lies Steel, Teccon Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.be maakt in opdracht van de 360 beeldendatabank van Vlaanderen. een alliantie van & met partners

Nadere informatie

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES SITE SURVEY SERVICES Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi- Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest

Nadere informatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing Bedrijfspresentatie De onderneming Kengetallen Ca. 30 medewerkers op het gebied van landmeten, geoinformatica, fotogram metrie, geografie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities BS 04/03/2016 3 FEBRUARI 2016. - Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de nucleaire geneeskunde alsook de procedures dienaangaande 1 HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV Tony Vanderstraete (AGIV) Agenda n Inleiding n Welke data komen beschikbaar? n Welke ontsluitingskanalen zijn er? n Wat kan je ermee doen? n Wie krijgt toegang?

Nadere informatie

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK Startvergadering 25/03/2013 15u Geel Eestermans Bart Lector - Onderzoeker Thomas More Kempen Kenniscentrum Energie 1 Smart Grid Microgrid Nanogrid WHAT'S IN A

Nadere informatie

Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen

Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen Auteurs: Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven Björn

Nadere informatie

Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te Kortenberg

Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te Kortenberg Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te 1 Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te 2 Uitgangspunten project Accommodatieplan aangaande het s patrimonium Nood aan bijkomende ruimte voor scholen, administratieve

Nadere informatie

pmp pmp pmp pmp CONTEXT:het greenwal-gebouw Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak CONTEXT

pmp pmp pmp pmp CONTEXT:het greenwal-gebouw Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak CONTEXT Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak Donderdag 16 maart 2017 HYGROTHERMIE SESSIE 1: HYGROTHERMISCH ONTWERP VAN DE WANDEN CONTEXT:het greenwal-gebouw

Nadere informatie

Couderé SUPPORT NOTA

Couderé SUPPORT NOTA FLEPOS: overgang naar nieuwe beheerssoftware Nieuwe instellingen in Trimble Access software Couderé SUPPORT NOTA Naar aanleiding van de recente veranderingen bij Flepos heeft u reeds enkele mails ontvangen,

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Voor prijsbepaling bij woonzorgcentra werd er recentelijk een nulmeting uitgevoerd. Hierbij ontbrak echter een aantal woonzorgcentra.

Voor prijsbepaling bij woonzorgcentra werd er recentelijk een nulmeting uitgevoerd. Hierbij ontbrak echter een aantal woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 288 van LIES JANS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Dagprijsbepaling woonzorgcentra - Nulmeting Voor prijsbepaling bij

Nadere informatie

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep.

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep. Deze nieuwe online tool heeft enerzijds tot doel feedback van de bedrijven/organisaties uit de gebruikersgroep te verzamelen (niet van de onderzoekspartners dus) en anderzijds de aanwezigheden bij de vergaderingen

Nadere informatie

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER De Aftersales Group biedt onder meer diensten die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Aftersales Group treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen

Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen een organisatie van met de medewerking van Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen Voor elke overheid is de website een evident kanaal om burgers te informeren.

Nadere informatie

Precies bemesten door meer meten!

Precies bemesten door meer meten! Precies bemesten door meer meten! 2 Hoe help ik mijn bodem zo goed mogelijk de vernieling in Bodemaspecten fysisch, b.v.: structuur (grondbewerking, bandenspanning, bekalking) grondsoort (egalisatie, mengwoelen,

Nadere informatie

Flying Sensor Rapport

Flying Sensor Rapport Flying Sensor Rapport Locatie: Dintelse Gorzen Noord-Brabant Nederland Vluchtdatum: 21-mei-2014 Flying Sensor: Pelican Client: Natuurmonumenten HiView Costerweg 1V 6702AA Wageningen www.hiview.nl info@hiview.nl

Nadere informatie

IPIN Proeftuin Lochem

IPIN Proeftuin Lochem IPIN Proeftuin Lochem Inleiding, samenwerking, uitdaging Oktober 2013 Ben Tubben Opzet programma IN4Energy Het consortium IN4Energy maakt het mogelijk dat deelnemers aan de proeftuin daadwerkelijk richting

Nadere informatie

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Wat? Waarom? Wie en hoe? Wanneer? Kadastralisatie? GIS Limburg - Rondetafelconferentie

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

Technische fiche. Orthofoto's. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Orthofoto's. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Orthofoto's Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be Inhoud Orthofoto's

Nadere informatie

Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk

Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk 1 Inhoud : Welke vooruitgang sinds 2009? Piëzometrie: voorbeeld van een evoluerende aquifer Chemie: inventarisatie van de kennis

Nadere informatie

GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3. Dataland congres, 12 juni 2014

GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3. Dataland congres, 12 juni 2014 GGB Taakgroep Beeldmateriaal 3 Dataland congres, 12 juni 2014 1 Waarom deze taakgroep Opdracht Dataland/VNG n.a.v. reacties op BM2 Onderzoek samenwerking gemeenten 2016-2017 Leden taakgroep: Amsterdam,

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie