Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het investeringsplan. Vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Het investeringsplan Vragen en antwoorden

2 Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders? Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)? Hoe zal het fonds in de praktijk functioneren? Waarin verschilt dit van wat de EIB al doet? Wat is de meerwaarde ten opzichte van de bestaande instrumenten? Er is voldoende geld in het systeem aanwezig. Waarom kan de privésector deze projecten niet alleen financieren? Geld is niet het probleem, wel het gebrek aan risicodragende capaciteit om projecten te financieren Europa heeft veel meer nodig: dit is maar een begin Wat zal de impact op de werkgelegenheid en de groei zijn? De burgers en het bedrijfsleven zijn ongeduldig: wanneer zullen de effecten zichtbaar zijn? wie zal wat leveren? Het probleem is dat er te veel administratieve rompslomp en regeltjes zijn. Wat gaat de Commissie daaraan doen? Waarom geen nieuwe kapitaalverhoging van de EIB voorstellen? Waar komt het geld effectief vandaan? Wat is de verhouding tussen publieke en particuliere middelen, en waarom? Hoe wordt het fonds gefinancierd? Hoe wordt de EU-garantie opgebouwd? Wat is een multiplicatoreffect? Hoe komt u uit op een multiplicatoreffect van 1:15? Worden er risico's genomen met geld van de belastingbetaler? Wat als de garantie van de EUbegroting wordt aangesproken? Wat zal het fonds precies doen? Welke projecten zullen worden gefinancierd? Hoe zit het met de toetsing van geselecteerde projecten aan de concurrentieregels? Wat zal specifiek voor kmo's worden gedaan? Hoe kunnen de lidstaten hieraan deelnemen? Is het interessant voor hen? Hoe kunnen particulere investeerders hieraan deelnemen? Is het interessant voor hen? Hoe zal het geld worden besteed? Wie beslist er over de projecten? Wie garandeert dat het geld terechtkomt bij levensvatbare projecten (en niet bij nepprojecten)? Wie zal erop toezien dat het fonds goed wordt beheerd en dat het overheidsgeld goed wordt besteed?

3 27. Wat is de rol van het Europees Parlement? Wat is de rol van de Europese Rekenkamer? Hoe wordt de technische bijstand versterkt om de projectvoorbereiding te verbeteren en ervaringen uit te wisselen? En wat als ik weet heb van een beloftevol project en financiering wil aanvragen? Welke aanpassingen van de wetgeving zijn hiervoor nodig? Wanneer zullen die er komen? Brengt dit plan de triple A-rating van de EIB niet in gevaar? Wat is het verschil met de Connecting Europe Facility en het "Margueritefonds", die eveneens infrastructuurprojecten financieren? Waarom stelt u geen nieuwe eigen middelen voor de EU voor om het investeringsplan te financieren? Hoe zullen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen bijdragen aan het investeringsplan? Waarin onderscheidt dit initiatief zich van dat van de projectobligaties?

4 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders? Het door de Commissie voorgestelde investeringsplan beoogt de investeringen in Europa aan te zwengelen door de belangrijkste obstakels op een coherente manier aan te pakken. Het nieuwe benadering bestaat uit drie onderdelen: a) nieuwe financieringsinstrumenten (in het bijzonder het Europees Fonds voor strategische investeringen), in partnerschap met de Europese Investeringsbank, om het huidige tekort aan risicodragende financiering in Europa te verhelpen; b) een projectenpipeline op EU-niveau en krachtigere ondersteuning voor projectontwikkeling in de vorm van gebruikersvriendelijkere technische bijstand voor belanghebbenden in de publieke sector en particuliere investeerders; c) een stabieler, ondernemersvriendelijk en voorspelbaar regelgevingskader op Europees, nationaal en subnationaal niveau, met de focus op voltooiing van de interne markt voor energie, digitale diensten en transport, en de kapitaalmarkten. Het investeringsplan verandert de manier waarop overheidsgeld voor strategische investeringen in Europa wordt gebruikt op een ingrijpende manier. De behoefte aan investeringen om de werkgelegenheid en de groei te ondersteunen, wordt ook op internationaal niveau erkend, zoals blijkt uit het G20-Communiqué en het Brisbane Action Plan van 16 november Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)? Een essentieel onderdeel van het investeringsplan van de Commissie betreft de oprichting van een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Het gaat om een specifiek fonds dat door de Europese Investeringsbank (EIB) wordt beheerd en door de EIB en de Europese Commissie wordt gecofinancierd. Het EFSI zal overal in de EU strategisch belangrijke infrastructuurprojecten financieren op het gebied van breedband, energie en vervoer; onderwijs, onderzoek en innovatie, en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Een deel van de nieuwe financiële middelen zal specifiek worden bestemd om investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen en zogeheten midcapbedrijven 1 te steunen via het Europees Investeringsfonds (EIF), een specifiek voor dergelijke financiering binnen de EIB-Groep opgerichte entiteit. Het EFSI streeft ernaar risicovollere projecten te kunnen aantrekken en zich toe te leggen op activiteiten met een groter strategisch belang waarvan de structurering bijgevolg complexer is. Dit gaat verder dan de bestaande EU-programma's en de meer traditionele activiteiten van de EIB en andere financiële instellingen. 1 Kmo's hebben grofweg minder dan 250 werknemers en midcaps 250 tot 3000 werknemers. 3

5 Dit nieuwe op strategische investeringsopties gerichte fonds zou voor particuliere investeerders aantrekkelijk moeten zijn omdat het het complexere en riskantere deel van de transactie voor zijn rekening neemt. 3. Hoe zal het fonds in de praktijk functioneren? Het EFSI zal een gedeeltelijke risicobescherming ("first loss protection") aan de EIB-Groep (EIB en EIF) bieden. Door de risicobescherming zal de EIB producten kunnen aanbieden die meer risico absorberen dan haar traditionele producten. Projecten met een hogere toegevoegde waarde maar ook een hoger risico, waarvoor momenteel geen kapitaal kan worden gevonden, zullen op die manier toch investeerders kunnen aantrekken. Een deel van de risicocapaciteit van het fonds kan ook samen met nationale stimuleringsbanken worden gebruikt. 4. Waarin verschilt dit van wat de EIB al doet? De EIB is de grootste multilaterale ontlener en leningverstrekker ter wereld. In 2013 vertegenwoordigden haar leningactiviteiten meer dan 75 miljard EUR. In 2013 is haar kapitaal verhoogd met het oogmerk om over een periode van drie jaar ( ) 180 miljard EUR extra investeringen te genereren. Dit belangrijke werk van de EIB gaat gewoon door. Het doel van het nieuwe fonds is completering van de bestaande activiteiten met een exclusieve focus op strategische investeringen die nodig zijn om Europa weer op een groeipad te brengen, maar die een ander risicoprofiel hebben dan de projecten die de EIB momenteel financiert. De garantie van de EU-begroting zal ervoor zorgen dat deze projecten een interessante return opleveren en zou het bijgevolg gemakkelijker moeten zijn om in groteren getale particuliere investeerders aan te trekken. 5. Wat is de meerwaarde ten opzichte van de bestaande instrumenten? De EU-begroting zal 16 miljard EUR inbrengen en de EIB nog eens 5 miljard EUR aan risicodragende capaciteit. Samen kan dit minstens 315 miljard EUR aan additionele financiële middelen voor investeringen vrijmaken. Dit is echter slechts een begin. Een essentieel kenmerk van de nieuwe benadering is dat ook de lidstaten en de nationale stimuleringsbanken hieraan kunnen bijdragen, hetzij via het fonds, hetzij door projecten mee te financieren. EFSI Risicodragende Multiplicator Investeringen capaciteit (gemiddeld) in de reële economie Langetermijninvesteringen 16 mld 240 mld MKB en midcaps 5 mld mld Totaal 21 mld 315 mld 4

6 6. Er is voldoende geld in het systeem aanwezig. Waarom kan de privésector deze projecten niet alleen financieren? In tegenstelling tot enkele jaren geleden is er dankzij de verbeterde financiële-economische marktsituatie en de monetaire beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) ruim liquiditeit beschikbaar, zowel bij de financiële instellingen als bij de ondernemingen. Bovendien is er ook veel particulier spaargeld in heel wat lidstaten. Het probleem is dat die liquiditeit niet zo efficiënt en snel als zou moeten bij de reële economie terechtkomt. Dit heeft te maken met de onzekerheid omtrent de economische en politieke ontwikkelingen en de nog altijd hoge schuldniveaus in sommige delen van de economie in de EU, en de impact daarvan op het kredietrisico. De meest recente economische gegevens bevestigen dat: anders dan in de VS, zijn de investeringen in de EU sinds de crisis verder teruggelopen (momenteel 15% lager dan in 2007) en niet weer aangetrokken zoals verwacht. In economische termen wordt dit "marktfalen" genoemd, wat wil zeggen dat de marktkrachten alleen op korte termijn geen soelaas bieden. Daar is voor de overheid een sleutelrol weggelegd. Het investeringsplan voorziet in een brede strategie om die leemte op te vullen, door particuliere investeringen te mobiliseren naast overheidsfinanciering. 7. Geld is niet het probleem, wel het gebrek aan risicodragende capaciteit om projecten te financieren. Alhoewel de situaties in de lidstaten verschillen, tekenen er zich overal een aantal duidelijke patronen af waar het gaat om investeringsbehoeften waarin momenteel niet wordt voorzien: onze huishoudens en de ondernemingen moeten van de meest recente technologie kunnen profiteren en energie-efficiënter worden; onze onderwijs- en innovatiesystemen zijn minder goed toegerust en minder gefinancierd dan die van verschillende van onze grote concurrenten; onze welvaartssystemen moeten ingrijpend gemoderniseerd worden om zich aan de snelle vergrijzing van de bevolking aan te passen; onze energiesector moet de netwerken opwaarderen met de meest recente technologie, er hernieuwbare energiebronnen in integreren en zijn toeleveringsbronnen diversifiëren; onze transportsector moet de infrastructuur moderniseren, de congestie terugdringen en de handelsverbindingen verbeteren; ons milieu heeft behoefte aan betere afvalbehandelings-, recycling- en watervoorzieningsfaciliteiten en -netwerken; en er is nood aan performant en sneller breedband en intelligente datacenters overal in Europa. Dat deze sectoren als prioritair zijn aangemerkt, betekent niet noodzakelijkerwijze dat er in dit stadium voldoende projecten zijn met de vereiste maturiteit om te worden gefinancierd. Toch zijn er al een aantal projecten, in verschillende fases van ontwikkeling, geïdentificeerd. Zoals de gezamenlijke taskforce van de Europese Commissie en de EIB in zijn 5

7 (binnenkort te publiceren) verslag aangeeft, zijn er voldragen projecten, maar zijn particuliere investeerders vanwege het complexe karakter vaak in de onwetendheid omtrent de potentiële baten, risicomijdend en bijgevolg terughoudend om te investeren. 8. Europa heeft veel meer nodig: dit is maar een begin. Geloven dat de Europese investeringsproblematiek hiermee in één klap van de baan zal zijn, zou getuigen van naïviteit. Het investeringsplan van de Commissie maakt deel uit van een brede aanpak om de groei en het scheppen van banen in Europa te stimuleren en waarbij structurele hervormingen, budgettaire zin voor verantwoordelijkheid en investeringssteun hand in hand gaan. De regeringen van alle lidstaten moeten hun duit in het zakje doen. De EU kan de kar niet alleen trekken. Het investeringsplan geeft een extra impuls die kan tellen. 315 miljard EUR extra financiering voor investeringen is het equivalent van 2% van het Europese bbp in de komende drie jaar. Het betekent zo goed als een verdubbeling van de investeringscapaciteit van de EUbegroting. Een cruciaal aspect van dit plan is het verzekeren dat het geld snel een productieve bestemming krijgt en in de richting van de werkelijke behoeften van de economie wordt gestuurd. Dat is echter maar één van de aspecten. Zoals de zaken nu zijn, komt de extra 315 miljard EUR overeen met wat de EU kan realiseren met de Europese middelen door haar begroting beter te benutten. De Commissie en de EIB doen een oproep tot de lidstaten en particuliere investeerders om hierin te participeren, wat de impact van het intiatief nog zal vergroten. Een andere essentiële pijler van het plan is het uit de weg ruimen van barrières in de interne markt zowel financiële als niet-financiële die investeringen belemmeren. Dit onderdeel kan op zich veel meer dan 315 miljard EUR opbrengen in termen van toegenomen output en bbp van de EU, ook al kan het volledige effect van de desbetreffende maatregelen wat langer op zich laten wachten. Tot slot kan worden vermeld dat het plan bovenop reeds bestaande maatregelen en instrumenten komt waarvan de implementatie bezig is, zoals de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ongeveer 600 miljard EUR van 2014 tot 2020, inclusief cofinanciering) die op nationaal en regionaal niveau ter beschikking staan. 9. Wat zal de impact op de werkgelegenheid en de groei zijn? Volgens de ramingen van de Europese Commissie kan het investeringsplan de komende drie jaar 330 tot 410 miljard EUR extra opleveren voor het bbp van de EU en 1 tot 1,3 miljoen banen creëren. 10. De burgers en het bedrijfsleven zijn ongeduldig: wanneer zullen de effecten zichtbaar zijn? wie zal wat leveren? De Europese Commissie en de EIB hebben de touwtjes in handen waar het gaat om de aanvullende financieringsbronnen en het vinden van de goede groei- en werkgelegenheidsstimulerende projecten, maar kunnen dat niet in hun eentje. Daarom wordt aan de lidstaten in de Europese Raad gevraagd het plan te onderschrijven. De drie 6

8 instellingen van de EU (Europees Parlement, Raad en Europese Commissie) zullen samenwerken om zo snel mogelijk de vereiste wetgevende stappen te zetten. Politieke steun van het Europees Parlement is essentieel. Als het plan breed wordt gedragen door alle belangrijke spelers, dan zullen we snel resultaten zien. Om het nieuwe Europees Fonds voor strategische investeringen te creëren, zijn er enkele juridische en administratieve stappen nodig. Als alle betrokken actoren de schouders eronder zetten, zou het fonds tegen medio 2015 rond en operationeel moeten zijn. Tot die tijd zal de EIB de activiteiten van het fonds voorfinancieren. Daardoor kan het initiatief meteen van start gaan. Bovendien zijn er de bestaande, reeds functionerende EU-instrumenten: op het niveau van de EU gaat het onder andere om de Connecting Europe Facility, Horizon 2020 en het COSMEprogramma. Op het niveau van de lidstaten is er financiering beschikbaar in het kader van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ruim 200 miljard EUR in de komende drie jaar). Al deze onmiddellijk inzetbare instrumenten moeten onverwijld optimaal worden benut. 11. Het probleem is dat er te veel administratieve rompslomp en regeltjes zijn. Wat gaat de Commissie daaraan doen? De Commissie erkent dat het juiste regelgevingskader van doorslaggevend belang kan zijn om te investeren. Daarom bevat het investeringsplan een lijst van te elimineren barrières in essentiële sectoren als energie, telecommunicatie, vervoer, diensten en onderzoek. Sommige belangrijke maatregelen zullen worden uiteengezet in het (vóór eind december, na bespreking met het Parlement en de Raad, te presenteren) werkprogramma van de Commissie voor Essentieel daarbij zal de bespoediging van de werkzaamheden in de richting van een kapitaalmarktenunie en voor diversificatie van de financieringsbronnen zijn. Zorgen voor het juiste regelgevingskader is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de EU en voor alle betrokken niveaus. 12. Waarom geen nieuwe kapitaalverhoging van de EIB voorstellen? In 2012 keurden de EU-lidstaten een verhoging van het volgestorte kapitaal van de EIB met 10 miljard EUR goed, om de EIB in staat te stellen haar leningactiviteiten tussen 2013 en 2015 met 40% uit te breiden. De verwachting is dat zodoende tegen eind miljard EUR additionele investeringen in geheel Europa kunnen worden ondersteund. De EIB is goed op weg om de belofte van een krachtigere respons waar te maken en om het in 2012 overeengekomen doel te overtreffen. De EIB heeft doortastend gereageerd op de economische crisis en bijgedragen tot een verbetering van de financieel-economische situatie. Daar waar de normale kanalen van bancaire kredietverstrekking en marktfinanciering tijdens de crisis waren verstoord, is er vandaag veel meer liquiditeit beschikbaar bij de financiële instellingen en de ondernemingen. Daarom is een meer specifiek gericht initiatief nodig om te verzekeren dat activiteiten worden ondersteund die de banken en de markten niet in hun eentje zullen financieren. En dat is precies de bedoeling van het investeringsplan. 7

9 13. Waar komt het geld effectief vandaan? Het probleem vandaag is niet dat er geen geld is, maar dat het onproductief op de bankrekeningen van bedrijven en particulieren blijft staan. De opdracht is om dit geld te laten renderen en naar productieve investeringen te kanaliseren. Daartoe kunnen we op een intelligentere manier gebruikmaken van de EU-begrotingsmiddelen en nieuwe bestemmingen geven aan de ongebruikte risicodragende capaciteit van de EIB. Hiermee creëren we een risicobuffer van 21 miljard EUR waarmee ten minste 315 miljard EUR aan investeringen kan worden gemobiliseerd. Bedoeling is extra investeringen vrij te maken die zonder dit scenario niet zouden plaatsvinden. De rol van het nieuwe fonds en andere beleidsmaatregelen in dit geheel, bestaat erin om door middel van vrijgemaakt overheidsgeld een kickstart te geven aan particuliere investeringen en cofinanciering, zonder nieuwe schulden te maken. Via het nieuwe fonds krijgt het geïnvesteerde geld een productieve bestemming, waarbij op een zo groot mogelijk multiplicatoreffect wordt gemikt. Anders gezegd: hoe meer middelen er beschikbaar zijn voor financiering, des te meer projecten er gefinancierd zullen geraken en er banen en groei voor de Europese economie gecreëerd zullen kunnen worden. Het pakket bestaat uit het volgende: 1) In de EU-begroting een garantie aanleggen van 16 miljard EUR. 2) Deze garantie moet, samen met middelen bij de EIB ten bedrage van 5 miljard, het hogere risico van de strategische investeringen absorberen en op die manier particuliere middelen vrijmaken die momenteel niet in de reële economie worden geïnvesteerd. Tevens, bovenop de 315 miljard EUR die het EFSI vrijmaakt, dienen de Europese Structuuren Investeringsfondsen efficiënter te worden ingezet en verder te worden gestimuleerd. De lidstaten en particuliere investeerders kunnen rechtstreeks in het fonds of in individuele projecten participeren. 14. Wat is de verhouding tussen publieke en particuliere middelen, en waarom? Dat zal afhangen van het project in kwestie en van de manier waarop het is opgezet. Het EFSI zal werken met een brede waaier van instrumenten, zoals garanties, deelnemingen in het kapitaal, verschillende schuldinstrumenten en risicokapitaal voor kmo's, teneinde zoveel mogelijk particuliere investeringen aan te trekken. 15. Hoe wordt het fonds gefinancierd? Voor de oprichting van het EFSI wordt uit de EU-begroting een garantie van 16 miljard EUR gecreëerd, waarmee het fonds kan worden uitgerust. De EIB zal 5 miljard EUR vastleggen. Het fonds gaat dus van start met aanzienlijke vuurkracht en zal zijn activiteiten mettertijd ook nog kunnen uitbreiden. De lidstaten zullen, rechtstreeks of via hun nationale stimuleringsbanken, aan het fonds kunnen bijdragen door middel van kapitaal. Belangrijk om te vermelden is, dat in de context van de beoordeling van de overheidsfinanciën in het 8

10 kader van het stabiliteits- en groeipact zal de Commissie een gunstig standpunt innemen met betrekking tot dergelijke kapitaalbijdragen aan het fonds. De back-up voor de EU-garantie zal worden gevormd door bestaande EU-middelen uit de algemene reserve van de EU-begroting, de Connecting Europe Facility en het Horizon programma. Dankzij het nieuwe fonds krijgen deze EU-programma's een veel grotere impact op de reële economie dan anders het geval zou zijn. 16. Hoe wordt de EU-garantie opgebouwd? De EU-garantie zal progressief worden opgebouwd tot 16 miljard EUR. Er zal een provisiebuffer worden aangelegd van 8 miljard EUR, zijnde 50% van de totale garantie. De provisiebuffer zal bestaan uit 2 miljard EUR afkomstig van de EU-begroting en van kredieten voor de twee grote financieringsprogramma's van de EU, nl. de Connecting Europe Facility (3,3 miljard EUR) en Horizon 2020 (2,7 miljard EUR). Belangrijk om te vermelden is dat de vereiste herschikking van de kredieten van deze twee programma's niet betekent dat het geld verloren is. Integendeel. Het EFSI biedt aanzienlijk grotere mogelijkheden om in Europese infrastructuur te investeren, alsook in onderzoek en innovatie. Alle betrokken partijen zijn hierbij gebaat. 17. Wat is een multiplicatoreffect? Het multiplicatoreffect geeft de verhouding weer tussen het totale financieringsvolume gemoeid met de projecten als gevolg van de interventie van het fonds en de initiële inbreng van publieke middelen om het fonds op te zetten. In het geval van het EFSI betekent dit dat met een beperkte inbreng van publieke middelen bij wijze van risicodragende capaciteit, een veel groter volume particuliere middelen kan worden vrijgemaakt voor investeringen in projecten die anders niet gefinancierd zouden zijn geraakt. Bij alle investeringsprojecten of financieringstransacties worden eventuele verliezen gewoonlijk in een van tevoren vastgestelde volgorde door de investeerders gedragen: op de eerste plaats komen de bezitters van het "risicodragend vermogen" (de aandeelhouders), daarna de "achtergestelde" schuldeisers en als er daarna nog verlies moet worden gedragen, de "bevoorrechte" schuldeisers. Dit betekent dat hoe "dikker" de beschermingslaag is voordat bevoorrechte schuldeisers zullen worden aangesproken, des te meer investeerders bereid zullen zijn om te investeren. Dankzij de substantiële garantie die de EU-begroting biedt, zal het EFSI kunnen investeren in de riskantere tranches van projecten (risicodragend vermogen en achtergestelde schuld). Op die manier zal het EFSI het een stuk eenvoudiger maken om voor projecten of transacties particuliere investeerders aan te trekken, omdat deze laatsten zouden investeren in de zogeheten bevoorrechte financieringstranches met de hoogste bescherming. 9

11 18. Hoe komt u uit op een multiplicatoreffect van 1:15? Het multiplicatoreffect van het EFSI betekent dat voor elke euro overheidsgeld in het fonds het EFSI drie euro aan achtergestelde schuld in een project zal kunnen investeren, waardoor particuliere investeerders vijf euro in de veiligere, bevoorrechte tranches van hetzelfde project zullen kunnen inbrengen. Dit betekent dat één euro een uiteindelijke investering van 15 euro oplevert, ofwel een totaal multiplicatoreffect van 1:15. Het multiplicatoreffect van 1:15 is een voorzichtige raming, gebaseerd op concrete ervaringen uit het verleden met EU-programma's en van de EIB. Ter vergelijking: de kapitaalverhoging van de EIB van 2013 had een geraamd multiplicatoreffect van 1:18. Insgelijks levert elk miljard EUR aan financiering uit de huidige leninggarantiefaciliteit (LGF) voor kmo's in het kader van het COSME-programma op het terrein gemiddeld minstens 20 miljard EUR aan financiering voor kmo's op, wat neerkomt op een multiplicatoreffect van 1:20. Het uiteindelijke multiplicatoreffect per geval zal afhangen van de combinatie van activiteiten en de specifieke kenmerken van elk project. In sommige gevallen zal dat hoger zijn en in andere lager. 19. Worden er risico's genomen met geld van de belastingbetaler? Wat als de garantie van de EU-begroting wordt aangesproken? De EU-begrotingsgarantie stelt de EIB in staat producten aan te bieden met een grotere meerwaarde, maar ook met een groter inherent risico. De risico's worden als volgt beperkt: - professioneel risicobeheer, steunend op de ervaring en de expertise van de EIB; - een onafhankelijk, professioneel Investeringscomité, dat de activiteiten van het EFSI bewaakt; - een passende vergoeding van het risico dat het fonds loopt om eventuele verliezen te compenseren; - diversificatie van de portefeuille; - een goed gestoffeerd garantiefonds dat 50 % bedraagt van de totale uitstaande EUwaarborgen, waardoor het op grond van de ervaring uit het verleden onwaarschijnlijk is dat de verliezen groter zouden zijn dan de voor het garantiefonds aangelegde provisies; - professionele risicobewaking en de mogelijkheid om de risicorichtsnoeren voor de portefeuille bij te stellen mochten zich ongunstige ontwikkelingen voordoen in de beginperiode; - wanneer de garantie aangesproken moet worden, betalingsvoorwaarden die het mogelijk maken om de budgettaire impact ervan in de tijd te spreiden; - in het governancekader van het EFSI voorzien in een alarmeringssysteem dat een toereikende informatieverstrekking waarborgt en dat verzekert dat preventieve maatregelen worden genomen wanneer het financiële voortbestaan van het fonds in het gedrang komt. 10

12 20. Wat zal het fonds precies doen? Welke projecten zullen worden gefinancierd? De middelen moeten terechtkomen bij levensvatbare projecten die een reële meerwaarde bieden voor de Europese sociale markteconomie. De doelgebieden zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend: 1) strategische infrastructuur (investeringen in digitale technologie en energie, overeenkomstig het EU beleid); 2) vervoersinfrastructuur in industriële centra, onderwijs, onderzoek en innovatie; 3) investeringen die de werkgelegenheid bevorderen, met name via financiering voor kmo s en maatregelen om jongeren aan het werk te helpen. De lidstaten zullen lijsten van projecten bezorgen aan de gezamenlijke taskforce Commissie- EIB, geselecteerd op basis van drie hoofdcriteria: 1) de EU biedt meerwaarde (projecten ter ondersteuning van de EU-doelstellingen); 2) de projecten zijn economisch levensvatbaar en waardevol projecten met een hoge sociaal-economische opbrengst hebben de voorkeur; 3) de projecten kunnen binnen drie jaar van start gaan een redelijke verwachting dat de kapitaaluitgaven in de periode kunnen plaatsvinden. Daarnaast moeten de projecten op de lijsten mogelijkheden bieden voor leverage met betrekking tot andere financieringsbronnen. Ook een redelijke omvang en schaalbaarheid van de projecten is van belang (gedifferentieerd volgens sector/subsector), ook als dit wordt gerealiseerd door kleinere investeringen te bundelen. 21. Hoe zit het met de toetsing van geselecteerde projecten aan de concurrentieregels? De steun die de overheid voor investeringen in infrastructuur verleent, heeft doorgaans een gunstig effect op de werkgelegenheid en de groei. Zij zorgt ervoor dat infrastructuurvoorzieningen worden gebouwd die anders niet zouden worden gerealiseerd en trekt particuliere investeringen aan. Er dient een zorgvuldige projectselectie te worden gemaakt, zodat er geen geld van de belastingbetaler wordt verspild, de concurrentie niet wordt geschaad en particuliere investeerders niet uit de markt worden geduwd. Om het investeringsplan te doen slagen, zal de Commissie drie essentiële principes hanteren bij de toepassing van de staatssteunregels: de projecten moeten aan een reële behoefte beantwoorden geen duplicering van bestaande infrastructuur; eerlijke en redelijke toegang voor alle gebruikers moet gewaarborgd zijn; de overheidssteun moet beperkt blijven tot wat nodig is om investeringen snel van de grond te krijgen en er mag geen overcompensatie plaatsvinden. Wanneer de lidstaten rechtstreeks geld bijdragen uit hun eigen nationale begroting, zal de Commissie bovendien een vereenvoudigde staatssteuntoetsing uitvoeren, rekening houdende met de kenmerken van de betrokken sector en met de klemtoon op het vermijden van overcompensatie. Dit moet een uitvoering zonder onnodige vertraging en eerlijke mededinging waarborgen. 11

13 22. Wat zal specifiek voor kmo's worden gedaan? De 22 miljoen kmo's in de EU vormen de ruggengraat van de Europese economie. Groei en herstel beginnen bij onze kmo's. We mogen echter ook een ander segment van het Europese bedrijfsleven, dat het soms moeilijk heeft om zich te financieren, niet uit het oog verliezen: de zogeheten "midcaps". Deze zijn aanmerkelijk groter dan kmo's, maar toch nog een stuk kleiner dan de echt grote ondernemingen, en worden vaak met financieringsproblemen geconfronteerd. Het Europees Investeringsfonds (een onderdeel van de EIB-Groep) heeft specifiek tot doel kmo's en midcaps daarbij te helpen. De EU heeft eveneens op die groep toegesneden programma's (COSME and Horizon 2020). Het is de bedoeling de desbetreffende activiteiten significant uit te breiden, en er tevens voor te zorgen dat de criteria om financiering te krijgen investeringen niet in de weg staan, maar deze juist aanmoedigen. 23. Hoe kunnen de lidstaten hieraan deelnemen? Is het interessant voor hen? De lidstaten kunnen rechtstreeks of via hun nationale stimuleringsbanken in het EFSI participeren door kapitaal te verstrekken. Belangrijk om te vermelden is, dat in de context van de beoordeling van de overheidsfinanciën in het kader van het stabiliteits- en groeipact zal de Commissie een gunstig standpunt innemen met betrekking tot dergelijke kapitaalbijdragen aan het fonds. Daarbij kan eveneens worden gedacht aan de oprichting van co-investeringsplatformen die het mogelijk zouden maken voor nationale stimuleringsbanken en andere geïnteresseerde institutionele beleggers om samen met het EFSI/de EIB te investeren. De lidstaten kunnen ook een bijdrage leveren op het niveau van de verschillende projecten en door de Europese Structuur- en Investeringsfondsen efficiënter te gebruiken (zie vraag 34). 24. Hoe kunnen particulere investeerders hieraan deelnemen? Is het interessant voor hen? Particuliere investeerders kunnen rechtstreeks aan het EFSI bijdragen, maar het is waarschijnlijker dat zij participeren in de financiering van afzonderlijke projecten. Verschillende vormen van publiek-privaat partnerschap behoren eveneens tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld via instrumenten voor aanvullende financiering zoals Europese fondsen voor langetermijninvestering (ELTIF's, beschikbaar in de eerste helft van 2015 als het wetgevingsproces volgens planning vordert). 25. Hoe zal het geld worden besteed? Wie beslist er over de projecten? Wie garandeert dat het geld terechtkomt bij levensvatbare projecten (en niet bij nepprojecten)? Degenen die op het terrein vertrouwd zijn met de situatie bijvoorbeeld regionale of lokale overheden en marktdeelnemers moeten goede, duurzame projecten identificeren. Het fonds zal beschikken over een specifiek Investeringscomité, samengesteld uit deskundigen die elk project moeten valideren vanuit commercieel en maatschappelijk 12

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?

Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Factsheet 3 WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? Het investeringsplan voor Europa zal bestaan uit een pakket maatregelen om in de komende drie jaar (2015 2017) voor ten minste 315 miljard EUR openbare en particuliere

Nadere informatie

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK DE EUROPESE INVESTERINGSBANK De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen.

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

Commissie vervoer en toerisme. van de Commissie vervoer en toerisme. aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole.

Commissie vervoer en toerisme. van de Commissie vervoer en toerisme. aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole. Europees Parlement 2014-2019 Commissie vervoer en toerisme 2016/0282(COD) 7.2.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie vervoer en toerisme aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole. inzake

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij langlopende financiering aan gezonde en duurzame investeringsprojecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU binnen en buiten Europa. Met de 28 EU lidstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 164 EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 30 september 2005 Betreft:

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2008 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 9-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0214(COD) 20.11.2013. Ontwerpadvies Eider Gardiazábal Rubial (PE522.

AMENDEMENTEN 9-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0214(COD) 20.11.2013. Ontwerpadvies Eider Gardiazábal Rubial (PE522. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 20.11.2013 2013/0214(COD) AMENDEMENTEN 9-16 Ontwerpadvies Eider Gardiazábal Rubial (PE522.865v02-00) Europese langetermijninvesteringsfondsen (COM(2013)0462

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Toekomstfonds

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Toekomstfonds > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten

februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten februari 2016 Europese financiering breedbandprojecten Deze brochure heeft als doel meer informatie te verstrekken over het hoge snelheid breedbandinternet en het Europese infrastructuurprogramma Connecting

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN

RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN FINANCIERING VAN DE TRANS-EUROPESE NETWERKEN De trans-europese netwerken (TEN's) worden ten dele gefinancierd door de Europese Unie en ten dele door de lidstaten. De financiële steun van de EU is bedoeld

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

De EIB in Nederland in 2014

De EIB in Nederland in 2014 Augustus 2015 De EIB in Nederland in 2014 De EIB-financiering in Nederland bedroeg bijna EUR 2,2 mld. in 2014, een toename van bijna 70% vergeleken met de EUR 1,3 mld. in 2013. Ongeveer 42% hiervan ging

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds 2 medegefinancierd door het Cohesie Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in het versterken van economische,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA voor Rijks- en provinciale overheden? In deze info-sheet wordt ingegaan op de specifieke voordelen van het instrument JESSICA

Nadere informatie

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken medegefinancierd door Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (NLE) ECOFIN 884 UEM 333

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (NLE) ECOFIN 884 UEM 333 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (E) ECOFIN 884 UEM 333 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.10.2014 COM(2014) 686 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de financieringsinstrumenten die overeenkomstig artikel 140, lid 8, van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.8.2017 COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten uit ESI-fondsen Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Nieuwe wegen voor groei Nederland is op dit moment gebaat bij optimisme en groei. Een aantal succesvolle

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2015.48301 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Antwoord 1 Doorgaans wel, afgezien van enkele problemen. Vooral bij innovatieprojecten is niet altijd gegarandeerd dat de projecten zullen slagen.

Antwoord 1 Doorgaans wel, afgezien van enkele problemen. Vooral bij innovatieprojecten is niet altijd gegarandeerd dat de projecten zullen slagen. Uitvoering van het Europees Visserijfonds Vraag 1 Vindt u, uitgaande van uw ervaring, dat het Europees Visserijfonds (EVF) in uw regio en/of sector op effectieve wijze is uitgevoerd? Zijn de gewenste doelstellingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0265 (COD) 12056/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 7 september 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing Fiche 4: Mededeling online platforms 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 444 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 098 EU-mededeling: Een kader voor de volgende generatie

Nadere informatie

Europese primeur in samenwerking met de. Lancering van het programma Smart Cities & Sustainable Development

Europese primeur in samenwerking met de. Lancering van het programma Smart Cities & Sustainable Development Europese primeur in samenwerking met de EIB Lancering van het programma Smart Cities & Sustainable Development Voor Pierre-Emmanuel Noël, hoofdprocuratiehouder bij de EIB, en François Franssen, Head of

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 22.9.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 248/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 832/2010 VAN DE COMMISSIE van 17 september 2010 tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Interview met dhr. Philippe Maystadt Honorary President Europese Investeringsbank (EIB) -

Interview met dhr. Philippe Maystadt Honorary President Europese Investeringsbank (EIB) - Interview met dhr. Philippe Maystadt Honorary President Europese Investeringsbank (EIB) - door Stéphane Darimont. Banking Boulevard. Brussel. Oktober 2014 In dit interview stelt de heer Maystadt de activiteiten

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 175/11 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie interne markt en consumentenbescherming 8.5.2017 MEDEDELING AAN DE LEDEN (03/2017) Betreft: "Toetsing wetgeving" inzake de uitvoering van Richtlijn 2016/1148 houdende

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst nu investeren in de toekomst 52 > Financiën D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën: Een sluitende begroting. Structurele uitgaven structureel dekken: structurele wensen nooit

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/79 VERORDENING (EU) Nr. 599/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.2.2004 SEC(2004) 160 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië NL NL MEDEDELING

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Begrotingscommissie Commissie economische en monetaire zaken

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Begrotingscommissie Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie Commissie economische en monetaire zaken 19.3.2015 2015/0009(COD) AMENDEMENTEN 348-607 Ontwerpverslag José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (PE551.765v02-00)

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.5.2011 2011/2092(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie