Lesmateriaal Dierplagen - anders voeren. docentenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lesmateriaal Dierplagen - anders voeren. docentenhandleiding"

Transcriptie

1 Lesmateriaal Dierplagen - anders voeren docentenhandleiding

2 Uitgave: Amsterdams NME Centrum Een samenwerkingsproject van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) en het Amsterdams NME Centrum met ondersteuning van Dierenbescherming Amsterdam. Auteur / redactie Janet Booij Uitvoering layout Betty Wijnhoven oktober 2009

3 amsterdams nme centrum anders voeren Inhoud 1 Anders voeren 2 2 Het lesmateriaal 3 3 Werkwijze en tips per opdracht 4 1

4 anders voeren amsterdams nme centrum Anders voeren In de stad wonen mensen en dieren samen. Vaak is dat leuk, maar veel dieren bij elkaar kunnen overlast veroorzaken. Alle stadsdelen van Amsterdam hebben daarom samen met de GGD Amsterdam (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de Dierenbescherming Amsterdam de krachten gebundeld om overlast van deze dieren te voorkomen. Omdat mensen een verantwoordelijkheid hebben om goed voor dieren te zorgen, staat een diervriendelijke aanpak staat hierbij centraal. De campagne Anders voeren informeert Amsterdammers over de rol die zij zelf kunnen vervullen bij een goede zorg voor de dieren in de stad en het voorkomen van dierplagen. Deze opdrachtkaarten sluiten hier op aan. Meer informatie over Anders voeren kunt u vinden op 2

5 amsterdams nme centrum anders voeren Het lesmateriaal Dit materiaal sluit aan bij het thema mens en milieu uit de lesmethoden voor biologie en aardrijkskunde. Het is ook geschikt voor vakoverstijgende projecten. Het materiaal bestaat uit 5 opdrachtkaarten en een docentenhandleiding en vormt een aanvulling op de reeds bestaande opdrachtkaarten van het Amsterdams NME Centrum. Dit lesmateriaal kunt u gratis downloaden van de site van het Amsterdams NME Centrum: De opdrachten zijn voor vmbo 2/3, maar ook geschikt voor onderbouw havo/vwo. Alle opdrachten hebben de vaste opbouw van een onderzoek: met een onderzoeksvraag, materiaal, methoden, resultaat, conclusie en tot slot een presentatie. Leerlingen zoeken op een praktische manier naar een antwoord op de onderzoeksvraag. Bij de opdrachten ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden, zoals informatie opzoeken en verwerken, zelfstandig informatiebronnen zoeken, overleggen met derden, samenwerken en vergelijkingen maken. Bovendien presenteren de leerlingen hun onderzoek in een presentatievorm naar keuze. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de presentatiekaarten. Leerlingen werken zelfstandig of in groepjes aan een onderzoeksopdracht. De opdrachten bieden een goed alternatief voor het traditionele werkstuk. Elke opdracht duurt ongeveer 3 (les)uur, exclusief de presentatievoorbereiding. Het lesmateriaal is van het Amsterdams NME Centrum, maar ook van GGD Amsterdam, met ondersteuning van Dierenbescherming Amsterdam. 3

6 anders voeren amsterdams nme centrum Werkwijze en tips per opdracht Opdracht: Diergedrag - de invloed van voeren Werkwijze en tips Leerlingen doen een gedragsonderzoek bij loslopende dieren in de omgeving van school. Ze vergelijken het gedrag van de dieren bij aan- en afwezigheid van voedsel. Leerlingen moeten hiervoor afstanden in kunnen schatten. Oefen dit indien nodig van tevoren met ze in het leslokaal. Help de leerlingen eventueel bij het samenstellen van gezonde hapjes voor de dieren. Zij zijn waarschijnlijk gewend brood aan de eenden te voeren of geven wel eens een patatje aan een duif. Natuurlijk en passend voedsel voor deze dieren is echter groenvoer voor eenden en zaden voor duiven. Wanneer leerlingen wordt gevraagd om na te denken over de kwaliteit van het onderzoek (vraag 11), is het van belang dat zij zich realiseren dat dieren in de stad gewend zijn aan de aanwezigheid van mensen en regelmatig worden gevoerd. Laat ze nadenken over hoe dit onderzoek verbeterd kan worden. Achtergrondinformatie Zie opdracht Vogels voeren. Aansluiting op de lesstof Deze onderzoeksopdracht is een mogelijke aanvulling op het onderwerp Diergedrag en Mens en milieu. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven en te ordenen en leert conclusies kritisch te beoordelen. 4

7 amsterdams nme centrum anders voeren Opdracht: Vogels voeren? Werkwijze en tips Leerlingen ontwerpen een plan om Amsterdammers er aan te herinneren dat het voeren van vogels het beste alleen kan gebeuren als het echt nodig is, bijvoorbeeld als het vriest. Overleg met de leerlingen of de uitvoering van hun plan haalbaar is. Stimuleer de creativiteit van de leerlingen. Mogelijke resultaten zijn een vogelhuisje dat alleen geopend is in de winter, een thermometer die aangeeft of er wel of niet gevoerd hoeft te worden, een informatiebord voor in het park, een verpakking van vetbolletjes of een poster voor in het tuincentrum. Aansluiting op de lesstof Deze onderzoeksopdracht is een mogelijke aanvulling op het onderwerp Seizoenen en Mens en milieu. De leerling oefent met het vormgeven van verbeelding en het overbrengen van een boodschap. Achtergrondinformatie Als dieren gevoerd worden, gaan ze niet meer zelf actief op zoek naar eten. Daardoor worden ze minder fit, verandert hun lichaamsgewicht en is de kans groter dat ze ziek worden. Bovendien worden de dieren afhankelijk van mensen. Voeren kan ook leiden tot grote concentraties vogels in een klein gebied. Te veel dieren op een te kleine plek leidt tot agressief gedrag tussen de dieren en soms zelfs naar mensen. Het zorgt daarnaast voor geluidsoverlast een grotere kans op ziekte onder de dieren. 5

8 anders voeren amsterdams nme centrum 6 Opdracht: Fastfood voor vogels Werkwijze en tips Leerlingen zoeken uit wat de vogels in de omgeving van school eten en welke voedingsstoffen in dit voedsel zitten. Ze vergelijken dit met de voedingsstoffen in brood. Zo ontdekken ze waarom het veelvuldig voeren van brood ongezond is voor vogels. De zoekkaart Vogels van dorpen en steden is een product van Stichting Veldwerk Nederland. U kunt deze kaarten bestellen via of ze lenen bij de NatuurMEdiatheek van het Amsterdams NME Centrum (zie voor meer informatie). Oefen indien nodig klassikaal het benoemen van verschillende vogelsoorten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld opgezette vogels. Ook deze kunt u lenen bij de Natuur- MEdiatheek. Kies vooral voor de dieren die de leerlingen in de omgeving van school kunnen verwachten. U kunt de leerlingen ook aan de hand van de snavelvorm laten beredeneren welk voedsel de vogels eten. Help ze hierbij door er een uitleg over te geven. Achtergrondinformatie Het natuurlijke voedsel van vogels is rijk aan voedingsstoffen. Plantaardig voedsel zoals vruchten en bladeren bevatten de nodige vitamines, mineralen en koolhydraten. Zaden en noten voorzien vogels van eiwitten en vetten. Ook insecten en andere prooidieren zijn een bron van eiwit. Wanneer vogels een tekort aan een of meer van bovengenoemde voedingsstoffen hebben, is er sprake van ondervoeding. Ondervoeding kan leiden tot een grotere kans op predatie, een afname van het reproductiesucces, een verslechterde gezondheid en een lagere levensverwachting. Het voeren van brood leidt tot een eenzijdig dieet van vogels. Zij lopen hier met name eiwitten, een belangrijke bouwstof, mee mis. Deze hebben zij bijvoorbeeld nodig voor het vervangen van veren of voor de vorming van eieren. Daarentegen krijgen ze teveel koolhydraten binnen, deze worden omgezet in vet en zo wordt opgeslagen. Aansluiting op de lesstof Deze onderzoeksopdracht is een mogelijke aanvulling op het onderwerp Voedingsleer en Biodiversiteit. De leerling leert over zorg voor zichzelf en zijn omgeving en de positieve invloed die hij daarop uit kan oefenen.

9 amsterdams nme centrum anders voeren Opdracht: Rattenplaag Werkwijze en tips Op het internet kijken leerlingen een nieuwsitem over een rattenplaag in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan formuleren ze hun eigen mening en argumenten over het al dan niet bestrijden van ratten op het schoolplein. Door zich te verplaatsen in verschillende personages, bereiden zij zich voor op het spelen van een rollenspel of het schrijven van een krantenartikel. Bij het spelen van het rollenspel, is het raadzaam om als docent de rol van schooldirecteur op u te nemen. Zo kunt u zorgen dat alle deelnemers aan het woord komen, dat zij naar elkaar luisteren en dat er aan het eind van de vergadering een gezamenlijk standpunt is bereikt. Houd er rekening mee dat leerlingen ook gevoelsmatige argumenten aan kunnen dragen, zoals ratten zijn eng en ik vind het zielig voor de ratten. Deze argumenten zijn moeilijk te onderbouwen, maar mogen niet door klasgenoten worden genegeerd. Laat ter voorbereiding op het schrijven van een krantenartikel enkele voorbeelden zien. Geef aan waarop u het resultaat beoordeelt. Achtergrondinformatie In Amsterdam komen per jaar tussen de 1400 en 2000 meldingen bij de GGD binnen van mensen die een rat in of nabij hun huis hebben gesignaleerd. In steden zijn dit voornamelijk de bruine en zwarte rat. Niet in alle gevallen wordt ingegrepen. Een medewerker gaat eerst na of de overlast ingrijpen rechtvaardigt en of oorzaken van de overlast kunnen worden weggenomen. Pas daarna komt (diervriendelijke) bestrijding van de dieren ter sprake. De dieren kunnen knaagschade veroorzaken, omdat zij hun tanden voortdurend moeten scherpen (materiële schade). Daarnaast kan bouwkundige schade optreden als de dieren gebouwen, wegen en waterwerken ondergraven. Door het bevuilen van voedselvoorraden met hun uitwerpselen kunnen zij ziekteverwekkende organismen overbrengen (gezondheidsschade). Dit kan bij vee ziekten als varkenspest en pseudovogelpest veroorzaken. Bij mensen kunnen ratten de ziekte van Weil en rattenbeetkoorts veroorzaken. Anderzijds vormen ratten een deel van het ecosysteem in de stad (ecologisch argument). Zij zijn een prooi voor katten en roofvogels, ruimen afvalproducten op en verspreiden zaden. Aansluiting op de lesstof Deze onderzoeksopdracht is een mogelijke aanvulling op het onderwerp Hygiëne, Dierenwelzijn of Ethiek. Leerlingen leren een beargumenteerd standpunt in te nemen, dit te verdedigen en daarbij respectvol om te gaan met kritiek. 7

10 anders voeren amsterdams nme centrum 8 Opdracht: Schoolplein verbeteren Werkwijze en tips Leerlingen bedenken maatregelen om dierplagen op het schoolplein te voorkomen. Ze verwerken hun ideeën in een plattegrond. Vooral tijdens en na de pauze is goed te zien dat er etensresten blijven liggen op het plein. Dit trekt dieren aan. Misschien zijn er zelfs leerlingen die actief dieren voeren in de pauze. Laat leerlingen ook nadenken over wat de school al doet om dierplagen te voorkomen. Dit werpt een ander licht op de corveediensten die ze hebben. Achtergrondinformatie Het actief voeren van dieren op het schoolplein kan, als dit regelmatig gebeurt, meer dieren aantrekken. Als deze dieren overlast veroorzaken, is er sprake van een dierplaag. Dierplagen kunnen ook ontstaan door passief voeren van dieren. Het voeren gebeurt dan onbewust, bijvoorbeeld wanneer een leerling zijn brood niet lust en dit als zwerfafval op het schoolplein belandt. Zwerfafval trekt onder andere duiven, ratten en muizen aan. In de bebouwde omgeving kunnen duiven vervuiling en aantasting van gebouwen en kunstwerken door uitwerpselen veroorzaken. Ook veroorzaken zij stank- en geluidoverlast en gladheid door mest. Bovendien zijn het, net als ratten en muizen, dragers van parasieten en ziektekiemen. Ratten en muizen kunnen ook knaagschade aan isolatiemateriaal, leidingen en kabels veroorzaken. Dit leidt soms tot storingen. In plaats van de dieren te vangen of te doden, is het beter om hun aanwezigheid te voorkomen. Dit kan door hygiënemaatregelen als het opruimen en voorkomen van zwerfafval. Ook kunnen (potentiële) schuil- en nestplaatsen worden verwijderd of afschrikmiddelen als geluid of het plaatsen van pinnen worden ingezet. Aansluiting op de lesstof Deze onderzoeksopdracht is een mogelijke aanvulling op het onderwerp Hygiëne of Afval en milieu. Vaardigheden die worden geoefend zijn het verwerven van informatie uit digitale bronnen en het overleggen in een groep.

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie