Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen"

Transcriptie

1 Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf : werkgemak en goede uitvoering veilig en gezond motivatie Goede staat van machines, gereedschap, heftoestellen en aanslagmateriaal, PMB, CBM maatregelen Werforganigram opstellen Verantwoordelijkheden vastleggen V&G vergadering bij start werf Taakgerichte voorlichtingen naar de arbeiders Bijhouden V&G-coördinatiedagboek, werfdagboek, postinterventiedossier Orde, netheid en opkuis maakt deel uit van elke werkfase Iemand aanduiden voor het onderhoud van werfkeet Periodieke controle door erkend keuringsbureau, EDTC Kopie keuringsattest in dossier bijhouden Bijlage 1: risico inventarisatie tabel Goede staat van ladders, schoren, stellingen, Controle door bevoegd persoon Persoonlijke bescherming (PBM) : draagplicht veiligheidsschoenen, helm en werkkledij draagplicht andere beschermingsmiddelen volgens omstandigheden draagplicht helm en veiligheidsschoenen voor bezoekers Aanbrengen pictogrammen Mondelinge en schriftelijke voorlichting van de werknemers Reserve PBM ter beschikking houden

2 Te bekijken onderwerpen maatregelen Werkklimaat : verstandhouding planning haalbare termijn Eerste hulp en dringende verzorging : EHBO-er Verbanddoos, draagberrie en dekens noodprocedures Hygiëne : voldoende aantal voorzieningen volgens CAO 01/05/1984 i.v.m. refter, kleedruimte, wasplaats, toiletten organisatie onderhoud Collectieve bescherming : vrije doorgangen leuningen/vangnetten opvangplatformen afscherming trappen, kokers toegangen Onderannemers en aannemer : elkaar inlichten samen uitvoeringsplanning goede verstandhouding Acties bij ongevallen Onnodige stress vermijden, duidelijke afspraken Goed gekende werkwijzen en uitvoeringsmethoden gebruiken Regelmatig opleiding en toolbox-meetings Eén EHBO-er per 20 werknemers Opleiding en instructies Ongevalsprocedure Noodnummers duidelijk uithangen Planning werfinrichting Onderhoud eenmaal per dag Rookverbod tijdens vergaderingen Voldoende vuilnisemmers CBM in goede staat CBM niet verwijderen vooraleer andere beshcermingsmaatregelen genomen werden CBM maken deel uit van de uitvoeringsprocedures Werfreglement voor iedereen kenbaar Afspraken schriftelijk vastleggen Voorlichting en instructies uitwisselen op werfvergadering Eerste zorgen toedienen, dokter of ziekenwagen bijroepen Gevaarlijke situatie onmiddellijk verbeteren Coördinator-verwezenlijking onmiddellijk verwittigen Ongevallenrelaas opstellen

3 0.1 Voorbereidende werken / bouwlocatiegegevens / interacties met omgeving / milieu ACTIVITEIT Werfinstallatie Bepalen werkzones, inrichting, opslag- en wegeninrichting Voorbereiding Aanvoer materieel Aanvoer materiaal Verkeer en toegangswegen ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN Ri Wf Rn allerlei Diverse risico s Plan opstellen voor de opstelling van de werkposten, de machines, de opslagplaatsen en de inrichting van de interne verkeerswegen. Overzichtsplan / werfafsluiting / toegangspoorten PBM Signalisatie, scheiding voetgangers en rollend materieel. Controleren of de reglementaire driemaandelijkse of jaarlijkse controles voorzien bij de wet, in de machinerichtlijn en in de richtlijn arbeidsmiddelen werden uitgevoerd en of rekening werd gehouden met alle opmerkingen i.v.m. : elektrische installaties takels portieken transportwagentjes toestellen onder druk : vaten, brandblussers, reservoirs, vrachtwagen aanrijding Degelijke signalisatie aanbrengen Wegcode respecteren Vrachtwagens die achteruitrijden begeleiden diverse diverse Wegafbakening voetgangers en rollend materieel diverse Aanrijdingen, botsingen met weggebruikers Ongevallen op de weg bij wegtransport van zwaar materieel en materialen Signalisatieplan en laten goedkeuren door bevoegde overheid Aanbrengen signalisatie Wegafbakening tussen voetgangers en mobiel materiaal Houden aan verkeersregels Goede lastverdeling op vrachtwagen 47

4 Aanrijgevaar door aan- en afvoer van rollend materieel Uitzonderlijk vervoer Moeilijke doorgangen vermijden, afbakenen Vervuiling openbare Opkuisen ofwel wielwasinstallatie 47 weg Werfverkeer Vrachtwagen Aanrijding - speciale aandacht tijdens het achteruitrijden met een vrachtwagen - geluidssignaal bij achteruitrijden - gebrik maken van een zichtveldverbeterend systeem (zgn. anti-dode-hoek) Zichtbaar detectieapparaat Brand-, ontploffing- en elektrocutiegevaar Aanwezige kabels, leidingen, riolen Aanpalende gebouwen, buurtbewoners, derden algemeen Breken leidingen door te zware bovenbelasting Breken leidingen door ondergraving Elektrocutie door contact met elektriciteitsleidingen Valgevaar, gevaar voor vallende materialen, belemmerde doorgangen Liggingsplannen leidingen opvragen ofwel opzoeken met detectieapparaat In de nabijheid van de leidingen graafwerken manueel uitvoeren Leidingen signaleren Leidingen verplaatsen (procedure opstellen) Leidingen verplaatsen ofwel rijplaten gebruiken Ondersteunen van leidingen en afschermen Leidingen eventueel verplaatsen (procedure opstellen) Veiligheidsgabarit opstellen volgens AREI Veiligheidszone respecteren Bouwmachines uitrusten met begrenzers, signaalgevers, antibotssystemen Werfsluiting met signalisatie Overdekte passage, opvangplatform en voetgangersdoorgang aanbrengen Signalisatieplan voor straat en werf Omwonenden informeren Vluchtwegen (brandweerweg) vrijhouden Recht van doorgang eerbiedigen Graafmachine Verzakkingen t.g.v. uitgravingen Plaatsbeschrijving met foto s Stabiliteitsstudie uitvoeren Eventueel stabilisatoren, verankeringen,

5 Bouwplaats interactie met andere werken of in gebruik blijvende delen van de werkzone Bodemverontreiniging Machines in het algemeen divers divers Trillingen, geluidsoverlast, stofontwikkeling Te weinig ruimte wegens plaatsvinden van andere werken Gevaar door zware lasten te hijsen boven de andere werkzaamheden Aanwezigheid toxische stoffen Andere technieken? Geluids- en stofscherm Geluiddemper op machine Gemeenschappelijke werfinrichting Bouwmethode aanpassen Opslag materiaal vermijden Onmiddellijke afvoer van afvalmateriaal Overleg met betrokkenen; signalisatie aanbrengen, begeleiding verzekeren door persoon van de werf, overkappingen aanbrengen Bepaalde ruimten ontruimen Bouwmethode aanpassen Grondstalen nemen voor technisch verslag bodemoriënterend onderzoek Gerichte voorlichting in samenspraak met arbeidsgeneesheer Speciale PBM Opstellen van tanks en reservoirs divers Verontreinigen van bodem Opvangbak onder elke olietank ofwel dubbelwandige tanks Afvalbeheer containers milieuschade Gescheiden afvalbeheersing

6 0.2 Algemene werfgebonden activiteiten ACTIVITEIT Werken op werkplaats Werken in omgeving bouwmachines Werken in allerlei weersomstandigheden Werken met elektriciteit Manueel hanteren van lasten ARBEIDS- MIDDELEN Allerlei, machines Bouwplaatsmachines Diverse Verdeelborden, kabels, stekkers Hefhulpmiddelen RISICO S MAATREGELEN Ri Wf Rn Op hoogte, grondwerken Knellen, pletten, omvallen Extreem hoge temperaturen Verbranden door de zon Oververhitting Extreem lage temperaturen Extreme koude Uitglijden en vallen Wind en storm Afbakening werkzone 46 Rijzone vrij van obstakels Verharding rijzone ROPS beveiliging Stabiele opstelling afhankelijk ondergrond Afbakening werkzone Kledij dragen die het lichaam afschermt tegen de zonnestralen Zonbeschermende producten gebruiken Voorzieningen plaatsen (zoals airco) om het leven bij hoge temperaturen draaglijk te maken Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen Verwarmd lokaal ter beschikking vanaf 5 C Doorgangen ijsvrij houden Activiteit volgens de noodwendigheden beperken Materieel zoveel mogelijk vastleggen Het is de beslissing van de werfleider om de activiteiten te staken. Bliksem en onweer Geen specifieke maatregelen mogelijk Elektrocutiegevaar brandgevaar Letsel aan de ruggengraat en spierverrekkingen Grondkabels ingraven en markeren Bovengrondse kabels ophangen en afschermen Keuring installatie Verdeelkasten gesloten houden Aangepaste heftechniek toepassen: de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam houden, de voeten stabiel plaatsen, het voorwerp stevig vastpakken en zo dicht mogelijk tegen het lichaam, het tillen moet worden gedaan met beenspieren. Door de knieën zakken en tillen met gestrekte rug

7 Werken met mobiele kranen, rijdend materieel Werken met werkplatformen Lokale opbraak Mobiele kraan Beweegbare werkplatformen compressor Letsels aan hoofd Letsels aan handen en voeten Omvallen onvoldoende draagkracht, verkeerd gebruik Vallende voorwerpen Daar waar er stootgevaar is tijdens de verplaatsing een veiligheidshelm dragen. Veiligheidshandschoenen en schoenen dragen Opleiding en instructies FOPS-beveiliging Stelplaten gebruiken Kraanbestuurders moeten een opleiding gevolgd hebben en in het bezit zijn van een geneeskundig attest inzake veiligheidsfunctie om toestel te bedienen Kraan periodiek laten keuren Aangepaste hijsmiddelen gebruiken Opleiding en aangepaste instructies Niet boven personen hijsen Kraan uitrusten met akoestisch signaal Gevaarlijke zone onder draaicirkel afzetten, afbakening Knellen, pletten Vrije ruimte van minstens 80 cm rond draaicirkel kraan Knellen, pletten, Voldoende opstelruimte en veiligheidszone rond afbakenen vallende voorwerpen Periodieke controle Contact beweeglijke voorwerpen Wegvliegen van voorwerpen, stof of vreemde voorwerpen Lawaai trillingen PBM Dragen van P.B.M. bij het uivoeren van werkzaamheden met perslucht o.a. veiligheidsbril Zorgen voor werkdrukontlasting bij het ontkoppelen van persluchtslang Geluidsabsorberende omkasting van de machine, Vanaf 85 DB(A) dient de werkgever gehoorbescherming ter beschikking te stellen Het dragen van gehoorbescherming vanaf 90 db(a) is verplicht (oordopjes of oorschelpen) Geluidsarme uitvoeringstechniek, vb. rotatieve compressor < 85 db(a) Trillingsvrije opstelling (=montage) door gebruik te maken van silentblocs

8 1. Werfinrichting ACTIVITEIT Werfafsluiting Signalisatie : - verplichtingen PBM s (helm, bril, handschoenen, schoeisel) - toegangsverbod voor derden - publiciteitspaneel Plaatsen en wegnemen van werfketen/container Aansluiten van nutsleidingen (riolering, waterleiding, ARBEIDS- MIDDELEN hekken Klemmen handen en voeten RISICO S MAATREGELEN R i Veiligheidshandschoenen en schoenen 2 dragen 9 Fysieke overbelasting door tillen zware elementen Risico s voor derden : Omvallen elementen, Scherpe uitsteeksels Stabiliteit (gevaar van omvallen, ) Vandalisme Val van personen tijdens : - De montage - Het gebruik Val van de werfkeet/container tijdens de plaatsing of het wegnemen Klemming tijdens het plaatsen van de Hulpmiddelen gebruiken Met twee man tillen Hekkens degelijk met elkaar verbinden Afsluitbare toegangen voorzien Verbodsborden aanbrengen Scheiding voetgangers en rollend materieel - Voorlichting geven - Pictogrammen - Regelmatige controle - Een goed gekozen opstellingsplaats kiezen - Voldoende ruimte en vlakke inplanting voorzien - Regelmatig opruimen - Plaatsen van bv. Een schoen- en laarzenborstel aan de ingang Heftoestel en hijsgereedschappen laten controleren door keuringsorganisme - Voldoende afstand houden - Dragen van PBM s werfkeet/container Val van personen - Het afbakenen en zo vlug mogelijk dichten van de respectievelijke sleuven - Regelmatig reinigen van de werkpost W f R n

9 elektriciteit, telefoon, ) Levering van materiaal / materieel Stapelen van het materieel en/of materiaal Werfwegen, parking, opslagruimte Vrachtwagen Andere diverse Grondverzakking - Respecteren van de natuurlijke afschuivingshoek, indien niet haalbaar => beschoeiing toepassen Tijdens het zagen of Het gebruik van PBM s (o.a. veiligheidsbril) bij het slijpen van de leidingen maken van de nodige verbindingen contact met beweeglijke voorwerpen Blootstelling aan Bij werkzaamheden aan het net, steeds de onder elektrische stroom Val van de vrachtwagen spanning staande delen uitschakelen en vergrendelen Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman en helper Val van voorwerpen - Verbod van zich te bewegen onder bewegende lasten - Vermijden van manuele begeleiding van de lasten - Gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel Klemming tussen cabine van de vrachtwagen en een muur - Optimaliseren van de coördinatie tussen kraanman en werfpersoneel - Minimumafstand van 80 cm te eerbiedigen Aanrijding Gebruik maken van dodehoekspiegel Val van voorwerpen Oordeelkundige stapeling van het materieel en/of materiaal => zware stukken beneden en de lichte stukken boven Vallen, struikelen, van personen Inademing, opneming of opslorping van giftige stoffen Omvallen, kantelen materieel door onvoldoende draagkracht ondergrond Moeilijke bereikbaarheid, verergeren gevolgen van ongeval Aanrijdgevaar op de werf - Doorgangen vrijmaken van materieel en/of materiaal - Orde en netheid op de werf Gescheiden opslag van de verschillende scheikundige producten (zie technische fiches) Verharde ondergrond, voldoende stabiliteit 99 Doorgangen steeds vrijhouden Interventieplan opstellen en doorgeven aan betrokken diensten Signalisatie plaatsen, max. snelheid Toegangsregeling Plan Werf in goede staat houden

10 Opslag materiaal en materieel diverse Aanrijdgevaar buiten werf Signalisatie aan in- en uitrit Laad- en losplaatsen materiaal voorzien Doorgangen wegverkeer vrijhouden stof Regelmatig besproeien 17 Omvallen van opgeslagen materiaal Fysieke belasting door onnodig te verplaatsen Brand- en ontploffingsgevaar verkeerd opgeslagen gevaarlijke stoffen Niet hoger stapelen dan 2 m Stapelrekken en bakken gebruiken Manueel verplaatsen vermijden Aangepaste hulpmiddelen gebruiken Oordeelkundige keuze van opslag Opslaghoeveelheid beperken Gevaarlijke stoffen opslaan in afgesloten geventileerde ruimte Gasflessen rechtopstaand vastgemaakt en volle van lege gescheiden, beschermd tegen direct zonlicht buiten gebouw opslaan Nodige symbolen aanbrengen Brandblustoestellen in omgeving Open vuur vermijden 38 90

11 2. Signalisatie ACTIVITEIT Voorbereiding Transport van het signalisatiemateriaal ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Algemene voorschriften - De signalisatiewerkzaamheden mogen slechts beginnen na goedkeuring door de bevoegde overheid - In het algemeen zal het signalisatiemateriaal worden geplaatst in de volgorde zoals de weggebruiker het zal waarnemen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met langskomend openbaar verkeer - Gebruik van PBM s zoals reflecterende kledij, volgens de categorie : bv. gele reflecterende kledij voor de spoorwegen, enz - Gebruik van andere signalisatiemiddelen om ge-zien te worden (signalisatiebakens & - kegels, mannequin met vlag, oranje flikkerlicht op de wagen, reflectoren, oploopbufferbak of stootdemper, enz..) Verkeerde beweging - Het personeel dient te beschikken over de nodige instructies - Aanstelling van een signalisatieverantwoordelijke - Een goede voorbereiding en planning van de signalisatiewerken is noodzakelijk Val van hoger gelegen vlak : val uit voertuig tijdens verplaatsing Val van personen van de begane grond : Tijdens transport van signalisatie Val van voorwerpen bij de behandeling ervan : tijdens laden / lossen van signalisatie Er mag zich nooit iemand in de laadbak van een rijdend voertuig bevinden, zoals van een wiellader Bij het aanbrengen van de signalisatie gaat men behoedzaam te werk - Gebruik de juiste aanslagtechnieken - Enkel hijsmaterieel gebruiken, dat een periodieke keuring (driemaandelijks) heeft ondergaan W f R n

12 Plaatsen van de signalisatie Wegnemen van de signalisatie Contact onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Contact met onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke Voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Het plaatsen van de werfsignalisatie met uitzondering van het afsluiten van de openbare weg en de zijberm-werkzaamheden ; dient in twee fasen te gebeuren : a. Signalisatie eigen aan het aanwezige verkeer en onafhankelijk van de werken, b. de eigenlijke werfsignalisatie. Men kiest bij voorkeur een kalme periode (weinig drukte bv. voor 7.00 s morgens en na of in het weekend), meer in het bijzonder bij het plaatsen van de signalisatie. Rekening houden met de goedgekeurde opstellingsvolgorde : Bij het plaatsen is die in principe in de richting van het verkeer. - de werkzaamheden mogen slechts starten als de signalisatie is opgesteld ; - het personeel dat de signalisatie plaatst is competent met de nodige ondervinding en opleiding ; - in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld het onvrijwillig onderbreken van de verkeersstroom dient men beroep te doen op de wegpolitie ; - extra voorzichtigheid is geboden s nachts en bij slechte zichtbaarheid (mist, ) De elektrische installatie dient te voldoen aan de bepalingen van het A.R.E.I., d.w.z. veilige werkspanning van 12 of max. 24 V. - men kiest bij voorkeur een rustige periode (weinig drukte), speciaal gedurende het plaatsen van de signalisatieuitrusting ; - de juiste opstellingsvolgorde dient te worden gekozen : voor het wegnemen is dit in principe tegen de richting van het verkeer in. Buiten de normale werkuren ( s nachts, weekeinde, feestdagen en middagpauzes) moeten de overbodige verkeersborden worden weggenomen (of neergelegd indien mogelijk) of afgedekt telkens de omstandigheden het toelaten. 72

13 Opvolging en onderhoud van de signalisatie Aanbrengen (voorlopige) wegmarkering Levering en montage van verkeersgeleiders Contact met beweeglijke voorwerpen : in aanrijding met de plaatselijke verkeersstroom Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: - bij het behandelen van de grondstoffen voor de verfaanmaak; - bij het plaatsen van de voorsignalisatie-kegels en het wegne-men na het uitharden Contact warmte koude : gevaar tot het oplopen van brandwonden bij thermoplastische verf Giftige stoffen : opname via de huid en / of ademhaling De staat, de kleurvastheid en de leesbaarheid van de borden dient regelmatig te worden gecontroleerd door de op het op zwarte achtergrond met gele letters & cijfers vermelde signalisatieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger. - toepassen van de juiste tiltechnieken ; - het beperken van de hoeveelheid aan gewicht van de opgehaalde voorsignalisatiekegels. Verplicht dragen van PBM s, zoals veiligheidsbril & -handschoenen. - verplicht dragen van PBM s, zoals veiligheidshandschoenen, -bril, -masker, - rekening houden met de windrichting bij het aanbrengen. Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman en helper. Val personen van hoger vlak : val 73 van de vrachtwagen Val personen begane grond : De aan- en afvoerwegen zijn vrij van obstakels. 46 Val voorwerpen bij behandeling - verbod van zich te bewegen onder bewegende lasten ; - vermijden van manuele begeleiding van de lasten ; - gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel. Val van voorwerpen bij behandeling : van het profiel tijdens plaatsing Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : tijdens het manueel ver-dragen van te zware profielen (> 25 kg / persoon) Heftoestellen en hijsgereedschap laten nazien door keuringsorganisme. Mechanische toestellen gebruiken voor de plaatsing van te zware onderdelen

14 Contact beweeglijke voorwerpen : - bij gebruik van een elektrische boormachine (risico van blokkeren) ; - bij gebruik van elektrische schroefmachine - dragen van PBM s ; - gebruiken van goedgekeurd materiaal ; - gebruik van antiblokkeringssysteem ; - de machines moeten van de automatische veiligheden voorzien zijn.

15 3. Afbraakwerken 3.1. Op- en afbreken van massieven, kleine kunstwerken en afsluitingen Grondwerken ACTIVITEIT Opbreken massieven Opbreken afsluitingen (schuttingen, muren, traliewerk, hekken, fundering) Wegnemen en terugplaatsen, afsluitingen ARBEIDS- MIDDELEN Graafmachine Vrachtwagen Handgereedschap pneumatische hamer, hydraulische laadschoppen, vrachtwagen, bulldozers, trekkabels pneumatische hamer, trekkabels, graafmachine, handgereedschap, brander Handgereedschap, kraan, RISICO S MAATREGELEN R i - Wegzakken - Tegenligger - Onstabiliteit aangrenzend grondwerk - Instortingsgevaar - Verkeer openbare weg - Botsing tussen machines, personen - Val van personen - Wegspringen stukken - Lawaai - Vallen voorwerpen - Val van personen - Vallen voorwerpen - Scherpe voorwerpen - Lawaai - Botsingen machines, personen - Elementen onder spanning - Aanleg van verharden en geëffende werfwegen - Breedte doorgang - Veiligheidsafstand van putten - Beschoeiing van putten of taluds (diepte > 1.2 m) - Signalisatie - Snelheidsbeperking - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Voldoende zichtbaarheid - Opslag materiaal op veilige afstand zone - Beperkt aantal gelijktijdige putten maken - Putten afdekken, omheiningen plaatsen - Gebruik PBM s - Openingen afdekken - Leuningen en hekkens plaatsen - Goede verlichting - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Niet op af te breken delen gaan staan - Aangepaste afbraakmethode - Aangepaste afbraakmethode + volgorde - Veiligheidsafstand t.o.v. voorwerpen onder spanning - Kabels en kettingen in goede staat - Gebruik PBM s - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - voorzichtige demontage en stapeling of laden 46 W f R n

16 Opbreken kleine kunstwerken, constructies hijstoebehoren - Scherpe voorwerpen - struikelen pneumatische - wegspringen stukken hamer, - lawaai hydraulische - vallen voorwerpen laadschoppen, - val van personen vrachtwagen, bulldozers, trekkabels - gekeurd hijsmaterieel - afbakening werkzone - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Niet op af te breken delen staan - Aangepaste afbraakmethode 3.2. Opbreken van verhardingen (verhardingen van rijbanen, fiets- en voetpaden, parkings e.a.) ACTIVITEIT Opbreken van funderingen, onderfunderingen en leidingen Verwijderen / afvoeren puin Verplaatsing van rijdend materieel ARBEIDS- MIDDELEN pneumatische hamer, hydraulische laad schoppen, vrachtwagens, bulldozers, trekkabels graafmachine, vrachtwagen graafmachine, vrachtwagen RISICO S MAATREGELEN R i - wegspringen stukken - lawaai - vallen van voorwerpen - val van personen - ongelukken met personen vreemd aan de werf - botsingen personen / machines - vallen van voorwerpen - val van personen - vallen van stukken op machines - kantelen machines - botsingen tussen - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - coördinatie tussen machinisten en andere werknemers - niet op af te breken delen gaan staan - aangepaste afbraakmethode - behoorlijke omheining / afbakening - signalisatie - toegangsbord - goede verlichting - goede afspraken tussen machinist en andere werknemers - geluidssignaal bij achteruitrijden - plaatsen leuningen en hekkens - openingen afdekken - FOPS-bescherming - Stabiele opstelling - Goede afspraken en onderlinge coördinatie tussen machinisten, - voldoende breedte 46 W f R n

17 machines - Circulatiewegen vastleggen 3.3. Opbreken van lijnvormige elementen ACTIVITEIT Opbreken kantopsluitingen Opbreken veiligheidsstootbanden Opbreken steunpalen, leuningen Afwerken van te behouden lijnvormige elementen (inzagen voeg) ARBEIDS- MIDDELEN Manueel Kraan Handgereedschap, kraan Handgereedschap, kraan RISICO S MAATREGELEN R i 46 - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken slijpmachine - Aanraking met bewegende delen - Wegvliegen brokstukken schijf - Wegvliegen stukken verharding - lawaai - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - nodige afscherming van slijpschijf - gepaste schijf voor verharding - nodige afscherming werkzone - werkzone afbakenen voor derden - gebruik PBM s W f R n

18 3.4. Opbreken of opvullen van buizen en kokers Uitgraven sleuf ACTIVITEIT Opbreken fundering, omhulling en aanvulling Opvullen ARBEIDS- MIDDELEN Handgereedschap, graafmachine, beschoeiing RISICO S MAATREGELEN R i - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen Graafmachine - wegspringen stukken - lawaai - vallen van voorwerpen - val van personen Handgereedschap, graafmachine, bulldozer, vrachtwagen - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing (diepte > 1.20 m) - injectie bindmiddel in bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers - personen buiten werkzones machines - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - coördinatie tussen machinisten en andere werknemers - niet op af te breken delen gaan staan - aangepaste afbraakmethode - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing (diepte 1.20 m) - injectie bindmiddel bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers W f R n

19 - personen buiten werkzones machines 3.5. Opbreken van plaatselijke elementen ACTIVITEIT Opbreken straatkolken, roosters, putranden, (ev. fundering) Afdichten ontstane openingen in riolering of waterafvoerstelsel ARBEIDS- MIDDELEN Graafmachine - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen van stukken Handgereedschap, graafmachine, bulldozer, vrachtwagen RISICO S MAATREGELEN R i 38 - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing - injectie bindmiddel in bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers - geluidssignaal bij achteruitrijden - personen buiten werkzones machines W f R n 3.6. Afvoer van puin ACTIVITEIT ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i W f R n

20 Middelen voor de behandeling van puin : - Ter plaatse - Voor het laden Aard van het puin : - Neutraal - Gevaarlijk - Zeer giftig - Toxisch - Schadelijk Containers Stortkokers Val van voorwerpen bij de behandeling van : - Loskomen van stort-koker bij afvoeren van puin vanaf hoger vlak - Inspanningen, verkeer-de bewegingen of uitglijden zonder val tijdens behandelingen, zonder drijfkracht - Tijdens tillen van lasten - Door stereotiepe houdingen Contact door inademing, door opneming of door opslorping van giftige stoffen - Degelijke verankering van stortkoker - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Aangepaste werkmethoden en houdingen - Afvalcontainers voorzien op de werkposten - Tijdig ledigen in centrale container - Centrale afvalcontainers voorzien - Containers opstellen zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor mens en machine - Asbestinventaris raadplegen - Wegnemen van asbest voor aanvang afbraak door gespecialiseerde firma + medische inspectie waarschuwen - Noodzaak tot het scheiden van de respectievelijke producten - Gebruik van de juiste PBM s voor behandeling van producten - Stof vermijden door bevochtigen of goed ventileren - Dragen van PBM s 99 90

21 4. Grondwerken 4.1. Afgraving Afgraving ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i graafmachine, vrachtwagen - Botsing tussen materieel en personen - Instabiliteit bouwput - Omkantelen, verzakken - Verkeer - Vallen van personeel - Vallen materiaal Manueel bijwerken schop, rakel, kruiwagen - fysische overbelasting - risico om bedolven te geraken - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - knipperlicht - verharde werfwegen - machines met ROPS - Stabiele opstelling - Afbakenen werkzone - Leuning en hekkens - Signalisatie - goede werkhouding - aanbrengen gestutte grondkering - aanbrengen stutting en beschoeiing in sleuven vanaf 1,20 m diepte - talud 4/4 aanbrengen - niet werken onder of in de omgeving van graafmachines - twee ladders als vluchtwegen 46 W f R n 4.2. Uitgraving ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Uitgraving grond, massieven graafmachine, vrachtwagen - Botsing tussen materieel en personen - Instabiliteit bouwput - Omkantelen, verzakken - Verkeer - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - knipperlicht - verharde werfwegen - machines met ROPS W f R n

22 Profileren van oppervlakken Aan oppervlak verdichten - Vallen van personeel - Vallen materiaal scraper, grader - botsing tussen materieel en personen wals, trilmachines - Botsing tussen materieel en personen - Stabiele opstelling - Afbakenen werkzone - Leuning en hekkens - Signalisatie - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden Ophoging ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Aan het oppervlak verdichten van de zate van de ophoging Aanbrengen en spreiden Graafmachine Scraper, bull, poclain Profileren van oppervlakken walsen, trilmachines - Botsing tussen materieel en personen - botsing tussen materieel en personen Scraper, bull, poclain - botsing tussen materieel en personen Verdichten oppervlak Wals, trilplaat - botsing tussen materieel en personen - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden W f R n 4.4. Afdekking / aanvulling ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R W R

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Opbraak - diversen * Opbreken verhardingen, lijnvormige elementen, (onder)fundering - handgereedschap, kraan - klemmen van ledematen - coördinatie tussen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK 4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK Deze analyse zal door de hoofdaannemer en zijn onderaannemers vervolledigd worden alvorens de werken te starten, met hun eigen risicoanalyse. Een onderhandeling / gesprek

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de DEEL B - HOOFDSTUK 3 : AFBRAAK. Materieel.5. breekhamer manueel of machinaal : zie hieronder.5.. met de hand elektrisch of pneumatisch : zie hieronder.5... elektrisch : val van personen van op een hoger.

Nadere informatie

RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1

RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1 RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1 HOOFDSTUK TITEL PAGINA I Algemene administratieve voorschriften - II Algemene bepalingen - III Materialen - IV Voorbereidende

Nadere informatie

RISICOANALYSE Incidenten met / bij Oorzaken E B W R NVTPreventiemaatregelen A) DE WERFINRICHTING

RISICOANALYSE Incidenten met / bij Oorzaken E B W R NVTPreventiemaatregelen A) DE WERFINRICHTING A) DE WERFINRICHTING 4. Plaatsen werfkeet, - Inzakken van de keet - Voldoende vaste ondergrond materiaalkeet, andere keten - Plaatsing van de keet zover mogelijk van de werken waar uitgravingen moeten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5 SAMENVATTENDE BIJ FUNDERINGSWERKEN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 21: grondverzakking : - door

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERIN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 1: grondverzakking : - door te

Nadere informatie

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN. Uitgraving in talud : val personen van hoger vlak : - tijdens het verplaatsen langs de rand en op het talud Verbod van opslag van materiaal en materieel op deze toegangswegen.

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SPECIFIEKE RISICO S SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 INVENTARIS BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 Activiteit middel omschrijving I.Laden/lossen van grondstoffen in het magazijn(containers) II. Verplaatsing naar en van de werf

Nadere informatie

RISICO ANALYSE TORENKRANEN

RISICO ANALYSE TORENKRANEN RISICO ANALYSE TORENKRANEN 2016 FORM D-O3 Opgesteld door: Preventieadviseur De Bruyn Christophe Waarschijnlijkheidsgetal W Blootstellingsgetal B Schadegetal S Risicograad R Te verwachten 10 Bestendig 10

Nadere informatie

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES WERKEN OP DE OPENBARE WEG werken in de nabijheid van waterlopen contact met dieren

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B RISICOANALYSE WERF Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie W B E R Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B 3 6 1 18 medische schifting jaarlijkse keuring laden en lossen manueel

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod.

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Zoals u weet is de dienstverlening van het NAVB er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen bij uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

RISICOANALYSE ATELIER

RISICOANALYSE ATELIER RISICOANALYSE ATELIER Activiteit Arbeidsmiddelen Identificatie risico's Preventiemaatregelen Risico-evaluatie orde en netheid in het atelier A. W B E R struikelen doorgangen en machines vrij houden 0,5

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE DEEL C - HOOFDSTUK 1 : SCHRIJWERKERIJ 1. Plaatsen van parket 1.1. Voorbereiding - afbijten en reiningen

Nadere informatie

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Paneelzaagmachine Versie 2011/1 Blz. 1/7 1 Algemeen Risico's eigen aan het werken met een paneelzaagmachine Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1 VERZEKERIN DEEL C - HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING. DEKVLOER - CHAPE.. ruimen van de.2. plaatsen PVCfolie.3. plaatsen van afstandsblokjes.4. plaatsen van wapeningsnetten 23 : van voorwerpen tijdens behandeling:

Nadere informatie

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Profiel van Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Plaatser boven- en ondergrondse leidingen versie 2015 Page 1 Titulatuur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153) Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v) 1.2 Definitie Het plaatsen van leidingen en buizen in

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

Verwijderen van kabels en buizen

Verwijderen van kabels en buizen Verwijderen van kabels en buizen Buizen, leidingen en kabels worden in het algemeen door machinaal graven blootgelegd. Waar er kans is op raken van andere leidingen of kabels wordt ook handmatig ontgraven.

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming b. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

Vlijen van klinkers en tegels

Vlijen van klinkers en tegels Vlijen van klinkers en tegels Vlijen vindt meestal plaats op een zandbed dat van tevoren is verdicht en onder het juiste profiel is gebracht. Tijdens het vlijen van klinkers of betonstraatstenen werkt

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF 1. Inleiding Deze risicoanalyse werd opgesteld op basis van eigen ervaringen en heeft betrekking op alle verder gespecificeerde activiteiten van INTER-BETON NV en haar

Nadere informatie

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest.

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. Kennisgevingsformulier Besteknr. REA 2012-09 d.d. - BESTEK + NOTA - Bladnr. 1 van 2 1 VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA2012-09 Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. 2

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Zonnige Kempen, VMSW - Infrastructuur Rector de Ramstraat 2240 Zandhoven B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen V00RBEREIDING WERF Organisatiewerking op de werf Hiërarchie niet duidelijk vastgelegd * werfleider doet technische coördinatie van de werf * verantwoordelijkheden vastleggen Motiveren van alle betrokkenen;

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN 1. SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN Onder speciale nutsleidingen verstaan wij o.a.: - koolwaterstofleidingen - aardgasleidingen - militaire leidingen - zuurstofleidingen - hoogspanningsleidingen - moerwaterleidingen

Nadere informatie

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SPECIFIEKE RISICO S WERKEN OP DE OPENBARE WEG Werfinrichting Persoonlijke beschermingsmiddelen Interactie

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie...

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie... INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...blz. 1 2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk...1 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2 4. V&G

Nadere informatie

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4 Stichting ARBOUW La Guardiaweg 4 1043 Samenstelling: Stichting Arbouw H. van der Kam NV Strukton Groep H. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie 2. Toegangsbewij zen tot de baan 3. Risico's Hoofdstuk

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Checklist inrichting werkplek

Checklist inrichting werkplek Checklist inrichting werkplek Opstelling: 1. stabiele en vaste opstelling 2. voldoende ruimte rondom arbeidsmiddel 3. uitsteeksels goed aangegeven en verlicht 4. geen gevaar van andere arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING 1. Dakbekleding 1.1. Hellend dak 11 : val personen van hoger vlak tijdens : - het opbouwen van het dak - het afwerken van dakopeningen - o.a. bij het verplaatsen van

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN ACTIVITEIT Dakstructuur Gebinte Prefabspanten ARBEIDSMIDDELEN RISICO S Val van een persoon van hoogte Niet werken bij sterke wind. Toegangsmiddelen binnen voorzien ; de spanten niet beklimmen. DAKWERKEN

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Maandthema: VERPLAATSINGEN Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Verplaatsingen De meesten van ons zijn ervaren stappers. We stappen immers ons hele leven al. Heb jij je al afgevraagd waarom stappen

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE)

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE) Examen: Proefexamen asisveiligheid V (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid V (E) Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT!

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! FINA ANTWERP OLEFINS N.V. p L s PipeLine Services Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! Graaf veilig! richtlijnen voor

Nadere informatie

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS VOORDAT U BEGINT VOORDAT U MET GRONDWERKEN BEGINT, MOET U ZEKER WETEN OF ER FLUXYS-LEIDINGEN IN DE BUURT LIGGEN.

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

BIJLAGE 1: RISICO-INVENTARISATIE EN ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN

BIJLAGE 1: RISICO-INVENTARISATIE EN ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN BIJLAGE 1: RISICO-INVENTARISATIE EN ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN ALGEMEEN Werken algemeen - Restrisico s - Enkel vakbekwaam personeel wordt ingeschakeld. - Indien anderstaligen op de werf: minstens 1

Nadere informatie