SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012"

Transcriptie

1 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Geschiedenis 2 jaar StadsdorpZuid in het kort Seizoen Theater Apollofirst Eenakters: Naar Padua en Dicht bij jou. 11/12/18/19 okt. Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat Lezing Ruud van Helden op 4 september weer druk bezocht. Interessante onderwerpen Bent u komend jaar spreker op een van de thee s? Uit eten kring Zoekt nieuwe coördinator. Senioren Coöperaties en Zelforganisaties Congres ILC Zorg voor later en StadsdorpZuid 22 november 2012 StadsdorpZuid daar ben je nooit te jong. Geef de pen door. Voorwoord Deze nieuwsbrief heeft een andere vorm dan gebruikelijk: hij is uitgebreider dan gewoonlijk. We bestaan twee jaar en willen u in vogelvlucht meenemen door onze geschiedenis. Er gebeurt zoveel wat belangrijk is voor de ontwikkeling van Stadsdorp. Je kunt geen krant openslaan of TV aanzetten en het gaat om de toekomst van de zorg, zowel in medische zin als in (thuis)zorg aanbod. De boodschap lijkt duidelijk; er zal in de toekomst minder geld zijn. Alles wordt duurder en het zijn vooral de ouderen die dit veroorzaken. Dit laatste klopt niet, de kostenstijging in de gezondheidszorg komt vooral voort uit de steeds duurder wordende medische ontwikkelingen met vaak alle voordelen van dien. Het neemt niet weg dat er steeds minder geld zal zijn voor (thuis)zorgachtige zaken. Boeiend is nu dat we met StadsdorpZuid bezig zijn om dat met elkaar aan te pakken. We lopen daarin met enkele andere zorgcoöperaties voorop. Met als uitgangspunt zolang mogelijk thuis te willen blijven wonen, zijn we bezig zelf de voorwaarden te realiseren om dat mogelijk te maken en daarbij zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van grote bureaucratische organisaties. De lijst met dienstverleners en klussenmannen/vrouwen, het contract over meer persoonlijke thuiszorg en de zich ontwikkelende onderlinge hulpverlening zijn daar de meest concrete voorbeelden van. Wel moeten we zeker onze sociale activiteiten, zoals thee s en borrels met inleidingen en kringen niet vergeten. Vooral met de sociale activiteiten brengen we de onderlinge steun en het daarmee samenhangende dorpsgevoel, terug in de stad. Jacques Allegro Voorzitter StadsdorpZuid 1

2 Actie 300: Stadsdorp met een kraam in de Beethovenstraat! Op 22 september bestaan we 2 jaar en we zijn springlevend! Bij 300 tot 350 leden zijn we geheel onafhankelijk van subsidie en/of fondsgelden. Daar willen we wel naar streven. Wat betekent dit? Het aantal leden per is momenteel 238. De opzeggingen vallen mee, het eerste half jaar waren dat er slechts enkele. Overlijden is letterlijk en figuurlijk een groter ledenverlies. Gezien onze gemiddelde leeftijd is dat onvermijdelijk. We hebben ca. 20 nieuwe leden per jaar nodig om op het huidige peil te blijven, echter we willen groeien naar minstens 300 leden. Daar moeten we extra inspanning voor leveren. Actie 300 gaat uit van het leden werven leden principe. Op vrijdag, 28 september en donderdag, 11 oktober 2012 zal er een kraam van Stadsdorp staan in de Beethovenstraat bij de hoek met de Gerrit van der Veen straat. Als u die dag uw boodschappen doet ziet u onze wervingsactie 300 in full swing! U zult hier nog veel meer over horen onder op onze Stadsdorpborrel 27 september in Apollofirst. We gaan er deze herfst actief tegenaan. We verwachten weer uw steun en wij zullen u ondersteunen met goede promotiematerialen. Een minuut spreektijd De zomerborrels in de tuin van Apollofirst bleken een groeiend succes. De nieuwe gewoonte van Een minuut spreekbeurten van de leden droeg daar zeer aan bij. De eerste keer sprak Bien Delprat over het belang van het meenemen van een extra tas bij het boodschappen doen, zodat er niet weer een onnodige plastic tas in omloop komt. Daarna sprak Marleen Munniksma over de ontwikkeling van stadsnatuur aan de Zuidas en wees o.a. op de ingezaaide bloemen op braakliggende grond (akkerweide perken) aan de Boelelaan. De derde keer sprak Rupino Griffioen over Amsterdam, dat met zijn iepen (ook wel olmen genoemd), de iepenstad van de wereld is. Hij spoorde de aanwezigen aan tot een bezoek aan het unieke iepenarboretum het park Overhoeks op de noordelijke IJ-oever. Op deze prachtige locatie naast het nieuwe EYE filminstituut zijn alle 32 verschillende iepensoorten die in Amsterdam voorkomen verzameld. Voor wandelaars en fietsers is het Iepenarboretum een groene boulevard waar je kunt genieten van het uitzicht over het water op de stad. Wie wil de volgende 1 minuut spreekbeurt voor zijn of haar rekening nemen? Bel of mail met Anneke Huygen Trap er niet in! Bankrekeningen, geldautomaten, gratis aanbiedingen: alles kan tegenwoordig gevaar opleveren. We willen u niet bang maken, maar wel waarschuwen om goed op te passen en nooit cadeautjes aan te nemen waar u niet om gevraagd hebt (zoals een gratis sleutelring). Nooit het nummer van uw bankpas geven, zelfs uw bank zal dat nooit vragen. Ook trucs met boeketten van onbekende bloemisten kunnen smoesjes zijn om bij u binnen te komen. U opent toch hopelijk ook nooit mails van afzenders die u niet kent? Of de voordeur voor onbekende bezoekers? Er worden dagelijks nieuwe trucs verzonnen. Blijf oplettend en trap er niet in, dan kan u ook niets overkomen. Stadsdorp in actie 2

3 De geschiedenis in het kort StadsdorpZuid: van initiatief tot levende coöperatie Drie jaar geleden kwamen op initiatief van Jacques Allegro, een paar bewoners van de Apollobuurt en Prinses Irenebuurt in Amsterdam bij elkaar om te bedenken hoe zijzelf als ouder wordende mensen zouden willen blijven wonen en leven. In ieder geval zo lang mogelijk in eigen huis en buurt, zelf de regie in handen, actief, gezond en veilig. Nu, september 2012, staat StadsdorpZuid stevig overeind om dit doel te bereiken, een coöperatieve vereniging met 240 leden. Er is een actief bestuur, er zijn 2 betaalde medewerkers in deeltijd, er is een website. Er zijn graag gelezen nieuwsbrieven. Er zijn werkgroepen en kringen door leden zelf opgericht om samen te zijn en te doen. En er zijn 9 zgn. binnenbuurten waar buurtgenoten elkaar beter kennen en helpen: modern nabuurschap. Het is heel snel gegaan met StadsdorpZuid door de inzet van actieve buurtbewoners, geholpen door een financiële bijdrage van particuliere fondsen. Het ledental is vlot opgelopen. Als wij zo doorgroeien bereiken we binnenkort het stadium waarin we financieel geheel zelfstandig zijn en het nodig wordt in aanpalende buurten nieuwe stadsdorpen op te richten. Anders wordt StadsdorpZuid te groot en onpersoonlijk en dat is nu juist niet de bedoeling. Onze leden komen elkaar tegen in de winkel, op straat, bij de fysiotherapie en de opticien, zouden elkaar vroeger niet (her)kennen, maar hebben nu een gesprek, gaan samen op pad en komen elkaar te hulp waardoor het leven rijker wordt. Het begin StadsdorpZuid past in een beweging om als senioren zelf actief in te spelen op de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Gevolgen voor jezelf, maar ook voor je omgeving: wonen, gezondheidszorg en de hulpverlening. Deze beweging is internationaal gaande en is in Nederland zichtbaar geworden in het landelijke burgerinitiatief ILC Zorg voor Later (ILCZVL - In 2008 startte het bestuur een verkenning naar vernieuwende vormen van wonen waarin senioren hun eigen wensen vervuld zagen, onafhankelijk van het aanbod van bestaande instellingen. Een van de bestuursleden was Jacques Allegro. De vakliteratuur werd bestudeerd en men ging op werkbezoek bij projecten in Duitsland en de Zorgcoöperatie in het Brabantse Hoogeloon (www.zorgcooperatie.nl). Deze coöperatie bleek een glanzend resultaat van eigen initiatief om te voorzien in zorg die voorheen voor de dorpsbewoners nauwelijks bereikbaar was. In 2008 stelden Jacques Allegro en zijn vrouw Marijke zich ook op de hoogte van de ontwikkeling in de VS. Zij brachten o.a. een studiebezoek aan Beacon Hill Village in Boston (www.beaconhillvillage.org) en Capitol Hill Village in Washington DC (www.capitolhillvillage.org). Beide zijn zelforganisaties van burgers en maken deel uit van de zgn. Village Movement. Deze beweging is in de VS rond de eeuwwisseling op gang gekomen. Het echtpaar kwam enthousiast terug. Het werd tijd in Nederland iets dergelijks te realiseren. Foto s uit de beginsituatie De aanloop Het bestuur van ILCZVL ging akkoord met het opzetten van een proefproject. Het lag voor de hand dat in Amsterdam te doen en wel in Zuid. Jacques Allegro woonde in de Apollobuurt en zocht daar naar actieve buurtgenoten die bereid waren zich voor een concreet initiatief in te zetten. Spoedig vormde zich een initiatiefgroep waartoe ook de toenmalige directeur Wybren Bakker directeur van PuurZuid toetrad. Deze groep kwam vanaf de lente van 2009 regelmatig bijeen bij de leden thuis. Ervaringen en ideeën kwamen op tafel. Studiemateriaal werd gewisseld, het enthousiasme groeide en de initiatiefgroep ook. 3

4 Op basis van het voorwerk in de ILCZVL-werkgroep en de lokale initiatiefgroep kon Jacques Allegro op 1 september 2009 een concreet plan en subsidieverzoek voorleggen aan de samenwerkende fondsen Sluyterman van Loo, RCOAK en Gravin van Bylandtstichting. Deze gaven een positief signaal af, extra reden voor de initiatiefgroep om met volle kracht door te stomen. Een paar leden hielden een enquête onder buurtgenoten, de naam StadsdorpZuid viel en de omtrekken van het project werden duidelijker. Zo moest er minstens een betaalde coördinator komen als vast aanspreekpunt voor toekomstige leden, één telefoonnummer en één adres, een website met daarop onder meer de gegevens van betrouwbare bedrijfjes die betaalbare diensten aanboden op de terreinen (thuis-)zorg, klussen en hulp bij elektronica en lekker en gezond eten als je zelf niet wilde of kon koken. De startfase Donderdag 22 september 2010 was het dan zover. StadsdorpZuid ging officieel van start met een daverende bijeenkomst in het Gerrit van der Veen College. Het bestuur presenteerde trots de nieuwe coöperatie, een contract voor thuiszorg op maat met PuurZuid werd formeel ondertekend, een informatieve folder uitgedeeld, de website gedemonstreerd en de eerste leden geregistreerd. Enthousiasme alom met een drankje en hapje toe. Vanaf dat moment kwam een groeiende groep leden bijeen (al gauw 50 tot 70) voor een Stadsdorp Thee. Een spreker gaf actuele informatie, maar belangrijker bleek de ontmoeting met elkaar als bewoners van de Apollo- en Irenebuurt. Veel leden gingen na afloop mee eten bij een restaurant in de buurt. Uit een initiatief van de mensen zelf ontstond een kring: naar de bioscoop in wisselende samenstelling met als oudste deelnemer een mevrouw van 95 jaar. Deze eerste kring is gevolgd door nieuwe rond andere thema s. Het ledental groeide door informele werving: leden maakten nieuwe leden. Ook reageerden buurtbewoners op de folder die in de buurt werd verspreid. In april 2011 waren er 100 leden en 25 donateurs. Uit de initiatiefgroep die regelmatig bijeen bleef komen kwamen werkgroepen voort. De werkgroep Communicatie: bouwt voortdurend aan de website en verspreidt regelmatig een nieuwsbrief via de of bezorging aan huis bij degenen die niet over internet beschikken. Verder verzorgt de werkgroep mediacontacten en PR. Ze bewaakt de huisstijl en produceert promotie materiaal. De werkgroep Vaklui en klussers: verzamelt informatie over het aanbod van vakmensen, klusjesmannen en computerhulp en zet die geordend op de website; suggesties komen van leden zelf. De werkgroep (Thuis-)zorg: brengt het aanbod aan zorg in kaart, maakt dat overzichtelijk en zet de leden aan tot meer beweging en helpt leden bij het vinden van hun weg in deze complexe materie.. De werkgroep Lekker en gezond eten: gaat proef eten bij restaurants, traiteurs en thuisbezorgers. De groep beoordeelt prijs en kwaliteit en zorgt voor publicatie op de website. De Juridische unit (JU): ondersteunt het bestuur bij het aangaan van contracten en andere kwesties waarbij een juridisch oordeel nodig is. Ten slotte een groep die nagaat hoe het begrip Modern Nabuurschap handen en voeten te geven: andere manieren om de contacten tussen leden te leggen, samenhang in de buurt te bevorderen en voorwaarden te scheppen voor eigentijdse vormen van hulp door leden aan andere leden. Belangrijke momenten in 2009/2010 november 2009 officiële toekenning door de 3 fondsen van startsubsidie; april 2010 vorming van een bestuur uit de initiatiefgroep en passeren van statuten bij de notaris; mei 2010 testen van de website; de Rabobank Amsterdam-Zuid wordt onze partner; wij mogen gratis gebruik maken van spreekkamers en vergaderzaal en krijgen een eenmalige bijdrage van het Rabofonds Amsterdam Zuid voor aanschaf van telefoons, computers en kantoormateriaal; juni 2010 aanstelling van de eerste betaalde coördinator en het aangaan van samenwerking met zorginstelling PuurZuid die o.a. als formeel werkgever optreedt; september 2010: aanstelling van een tweede coördinator Anneke Huygen. Gestage groei In 2011 botte StadsdorpZuid in diverse opzichten, positief uit. Het bestuur kwam iedere twee weken bijeen en nam met succes hindernissen als het vervangen van onze eerste coördinator en het uitzwaaien van onze eerste penningmeester. Goede opvolging was er gelukkig snel. De eerste jaarrekening kwam rond en de eerste algemene ledenvergadering vond plaats. Het eerste verjaardagsfeestje vierden we begin november 2011; er waren toen 150 mensen lid en wij hadden 30 donateurs. Bloemen voor het 100ste lid. 4

5 Het aantal activiteiten groeide gestaag. De StadsdorpThee s werden steeds door enkele tientallen leden bezocht, er werden rondleidingen en een computercursus georganiseerd. De filmkring bleek een groot succes, evenals de open koffiekring Koffie bij Keijzer iedere twee weken op woensdagochtend. Eind oktober 2011 vond de eerste inloopborrel plaats bij hotel Apollofirst, midden in de buurt. De bar van dat hotel werd het vaste ontmoetingspunt met elke drie weken afwisselend een theebijeenkomst en de inloopborrel en iedere vrijdagmiddag een bridgekring. Nieuwe kringen kwamen erbij: een kring die samen uit eten gaat, een kring die komt eten bij een lid dat graag thuis kookt, een wandelkring op zondag en een milieukring. De werkgroepen deden wat ze moesten doen: werken aan verbreding en verbetering van het aanbod. Vooral computerondersteuning en adressen van schilders werden door de leden goed gebruikt, ook al vanwege de speciale Stadsdorpkorting. Het zorgaanbod in de buurt bleek onoverzichtelijk. Vind daarin maar eens het juiste adres als je echt hulpbehoevend wordt! De werkgroep (Thuis)zorg legde zich daarom toe op het wijzen van de weg in het oerwoud van zorgaanbieders. Een actieve werkgroep was Lekker en gezond eten. De website bevat inmiddels een handzaam overzicht van positief gewaardeerde traiteurs, thuisbezorgers en buurtrestaurants. Het actueel houden van de site kreeg hoge prioriteit evenals het regelmatig uitbrengen van de nieuwsbrief als zeer belangrijk communicatiemedium. De nieuwste ontwikkeling is de verdeling van het hele werkgebied in negen kleine zogenaamde binnenbuurten en het intensiveren van onderlinge contacten: je buren kennen en zelf meer gekend worden. Dit is de taak van de groep Modern Nabuurschap. Het begin was steeds een huiskamerbijeenkomst bij een lid dat als coördinator wilde optreden. Hieruit vloeide kennismaking met elkaar voort, plannen om dingen samen te gaan doen en volgende bijeenkomsten bij leden thuis. De coördinatoren vormden samen een nieuwe werkgroep. Kernachtig geformuleerd gaat het bij de binnenbuurt bijeenkomsten om vrijblijvende hulp. Hulp die tijdelijk en onverwacht is en niet door familie, thuiszorg of betaalde krachten gedaan wordt. In acht van de negen binnenbuurten is gaande wat werd beoogd. Elkaar leren kennen, binnenbuurt bijeenkomsten, activiteiten als de thee s, de borrels, de kringen rond thema s, het vormt allemaal bij elkaar de voedingsbodem voor modern nabuurschap. Een eigen aanvullende vervoerdienst is er nu ook. De organisatie daarvan is in handen van de vrijwilligerscentrale van het aanpalende Buitenveldert, want goed gebruik maken van bestaande voorzieningen is een van de principes van StadsdorpZuid. Het nu Rond de jaarwisseling 2011/2012 is de actie Groeispurt gevoerd met het doel het groeitempo te verhogen. Resultaat: in enkele maanden 70 leden erbij. Een nieuwe wervingsactie is op til, een nieuwe folder ligt klaar. Als StadsdorpZuid in september twee jaar bestaat moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Gaan wij richting 300 leden aan het einde van dit jaar? Dat is het doel op korte termijn. Belangrijk, want meer leden meer activiteit, meer contact, meer hulp onderling en voldoende inkomsten. Zelfstandig zijn en blijven is een principe van de individuele leden maar net zo goed van onze coöperatie. Het bestuur is bezig zichzelf te versterken. Het bestuur trekt stevig aan de communicatie en het nabuurschap. Om de werkdruk beter te verdelen is continue uitbreiding nodig om de taken uit te voeren. Er is veel gedaan door de initiatiefgroep, het bestuur, de coördinatoren en vooral de leden zelf. Er liggen vele plannen op tafel. StadsdorpZuid leeft. De buurt zal het weten. Kees Jansen Bestuurslid StadsdorpZuid Uit eten Kring De Uit-eten kring heeft nieuwe coördinatoren nodig. Elly Bakhuyzen, de initiatiefneemster van het kringenplan, heeft, samen met Liesbeth Lamboo een zeer succesvolle Uit-eten kring van de grond gekregen. Regelmatig gingen zo n 6 tot 8 leden in een steeds wisselend restaurant eten. Steeds was Elly er al van te voren geweest om te kijken of het geschikt was. Inmiddels willen Elly en Liesbeth de taak van coördinator graag overgeven aan nieuwe belangstellenden. Wie wil? U kunt zich aanmelden bij Anneke Huygen, tel Leden die liever in huiselijke kring uit eten weten Franke Veldhuyzen inmiddels wel te vinden. Met dank aan onze partners en sponsors 5.

6 Het nieuwe seizoen van het Apollofirst Theater Dat het Apollofirst, naast een bar en tuin ook over een theater beschikt, met goedlopende voorstellingen de hele winter door, is bij veel Stadsdorpers bekend. Deze winter openen ze met een eigen toneel productie, bestaande uit twee eenakters: Naar Padua en Dicht bij jou. Wies Venmans is de auteur en John van de Rest de regisseur. De voorstellingen vinden plaats op 11/12/18 en 19 oktober. Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat. Op 4 september jl. sprak een van onze leden, notaris Ruud van Helden, over Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat. De populaire opeet hypotheek werd door hem kritisch bekeken. Er was aandacht voor andere punten zoals: de vraag of men op een hypotheek moet aflossen, wat te doen bij erfenissen waar het belangrijkste vermogensbestanddeel het woonhuis is met een te zware hypotheek, de vraag of men een wijziging moet brengen in situaties waarbij het woonhuis reeds op naam van de kinderen is gesteld, de vraag wat te doen met renteloze (hypothecaire) leningen aan kinderen het al of niet afbetalen van uw hypotheek en wat te doen met uw vermogen. Het onderwerp was weer echt in de roos, want veel leden wilden hier meer over weten en stelden relevante vragen. Dit was al de tweede keer dat Van Helden het woord voerde, eerder sprak hij over het levenstestament, ook een onderwerp dat leeft onder de Stadsdorpers. Agenda Naar Padua en Dicht bij jou Vr 28 sep Kraam StadsdorpZuid in Beethovenstraat Vr 28 sep Bridgen bij Apollofirst om uur. Info Janneke Hartland tel Naar Padua en Dicht bij jou in Apollofirst Do 04 okt Filmkring Opgeven Betty Schermer tel Vr 06 okt Zo 07 okt Wo10 okt Do 11 okt Vr 12 okt Bridgen bij Apollofirst om uur Wandelkring. Opgeven bij Betty Schermer (tijdig) tel Koffie bij Keyzer om uur Kraam StadsdorpZuid in Beethovenstraat Bridgen bij Apollofirst om uur Wo 17 okt Stadsdorp Thee in Apollo first uur De belangstelling voor de lezingen is altijd groot. Kennis delen Weet u ook iets meer over een onderwerp dat onze leden zal interesseren en zou u daar een toelichting op willen houden? We nodigen u graag uit om bij een van de komende Thee s het woord te voeren. Geef dan uw naam en uw gespreksonderwerp op aan Anneke Huygen, tel Vr 19 okt Zo 21 okt Bridgen bij Apollofirst om uur Wandelkring, graag tijdig opgeven bij Betty Scher mer Wo 24 okt Koffie bij Keyzer om uur Wist u dat er iedere maand een actuele versie van de ledenlijst op de site staat? Aan het begin van iedere maand wordt de ledenlijst op de site geactualiseerd. U vindt op de site ook tips en vragen van leden. Gebruik de site, hij is er voor u! 6

7 Programma 22 nov. Leiden 09:30 INLOOP EN KOFFIE 10:00 WELKOM OPENINGSWOORD Prof. dr. Jacques Allegro Voorzitter Coöperatie StadsdorpZuid u.a. en Bestuurslid ILC Zorg voor Later 10:05 PROGRAMMA Programma; aanpak; werkwijze; discussie Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid 10:10 INLEIDING ZELFORGANISATIE (SENIOREN)COOPERATIES Ontwikkelingen van het brede en complexe landschap van zorg, welzijn en diensten. Prof. dr. Martin Boekholdt Bestuurslid ILC Zorg voor Later. 10:40 MEER DORP IN DE STAD StadsdorpZuid n coöperatie met inmiddels ca. 250 leden. Een initiatief om zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis te kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de eigen buurt. Prof. dr. Jacques Allegro 11:10 PAUZE 11:40 OUDEREN NEMEN ZELF HET ROER OVER HET KAN!!! In Hoogeloon hebben ouderen het roer zelf in handen genomen. Door een coöperatie op te richten organiseren ze nu diensten en zorg zoals zij dit wensen. Ad Pijnenborg Voorzitter Zorgcoöp.Hoogeloon 12:10 INTERACTIE MET ZAAL 12:45 LUNCHPAUZE 13:45 PROJECT SOCIETEIT Sociëteit ontwikkelt sociaal netwerk in eigen wijk. Actief Thuis en Burenhulp startpunten voor informele en betaalde diensten.vragen, discussie. Guus Bannenberg Oprichter en voorzitter van Corona Wonen; Voorzitter van Zorg in Eigen Hand 14:30 INTERMEZZO 14:45 THE VILLAGE MODEL: Innovative model for agings and the social impact of the model. Vragen, discussie Candace Baldwin (USA) Director of Strategy for Aging in Community Capital Impact & Village to Village Network, LLC 15:30 SLUITING Prof. dr. Jacques Allegro 15:40 SPEAKERS CORNERS Het delen van Best Practices en verdieping met sprekers in de speakerscorners: 1. Meer dorp in de stad. 2. Meer zorg in t dorp. 3. Zelforganisatie 4. Netwerk 17:30 Eindtijd Landelijk congres senioren coöperaties en zelforganisaties innovaties in wonen, zorg en welzijn De laatste jaren zien we tussen de terugtrekkende activiteiten van de overheid én de ontwikkelingen door de marktwerking, een groeiende beweging van initiatieven ontstaan. Een beweging die primair uitgaat van de vraag en de zelforganisatie van de burgers. StadsdorpZuid is zo n initiatief. Meer dorp in de stad. Na twee jaar te hebben proefgedraaid, zullen de resultaten van de ontwikkelingen binnen dit landelijke congres worden besproken. Daar wordt aandacht besteed aan meerdere zelforganisatie voorbeelden. Speciaal overgekomen en logerend in ons mooie Apollofirst ontvangen we mevrouw Candace Baldwin (USA). Zij is director of Strategy for Aging in Community, Capital Impact en het Village to Village Network, LLC. Een bijzondere gaste. Zij geeft haar lezing voor alle geïnteresseerde Stadsdorpleden op vrijdag 23 november. Noteer vast in uw agenda, 23 november van 10 tot 12 uur waarschijnlijk in de Rabobank. Details volgen later. De initiatiefgroep leden en het bestuur zullen naar dit congres gaan. We houden u op de hoogte, Jacques Allegro Voorzitter StadsdorpZuid Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid 7

8 StadsdorpZuid, daar ben je toch veel te jong voor?! Daar sta je dan op je laatste werkdag. Collega s in de kantine, cadeaus, een aangeklede borrel. Mooie woorden met een kwinkslag. Een boekwerkje met tips daar van ben de ik collega s. nog te jong Titel: voor! wat te doen na je pensioen. StadsdorpZuid Pensionado noemen ze je nu. Een raar woord dat in geen enkele taal eigenlijk iets betekent. Uit wat ik van anderen hoorde zou dat niet altijd zonder slag of stoot plaatsvinden. Met de komst van het pensioen verdwijnt immers de status en de activiteiten die voortvloeien uit het beroep dat je uitoefende. Nooit had ik kunnen denken, laat staan dromen, dat ik nu zo n twee jaar later, zo een waardevolle invulling van de nieuw verkregen vrijheid zou hebben gevonden. Wat te doen na je pensioen? Het begon bij mij wel met na te denken over Wat te doen na je pensioen En dat resulteerde al snel in het meezingen en spelen in de Niet-Meer-Zo-Piep-Show. Een heerlijke show over het nieuwe ouder worden met de zo toepasselijke titel: Wat te doen na je pensioen. Daar gingen we dan, met de bus het land door, naar theaters. En juist bij dat theatergroepje hoorde ik het eerst over een nieuw initiatief: StadsdorpZuid. Dat is in jouw buurt zei Saskia, de regisseuse tegen mij. Ik ging naar de website en het initiatief sprak me enorm aan. Vrienden zeiden me: daar ben je toch veel te jong voor, dat is voor mensen die oud zijn en hulp nodig hebben. Maar ik antwoordde steeds neen, dat zien jullie verkeerd. Ik ben met pensioen en het gaat ook om een maatschappelijke ontwikkeling. De stereotype beelden over ouder worden en afhankelijkheid moeten doorbroken worden. De economische situatie vraagt om meer zelfredzaamheid en zelforganisatie. Nu, juist nu, heb ik de energie en de tijd dat ik iets kan doen voor mijn buurt en anderen. Als je er al 30 jaar woont maar tegelijkertijd ook s morgens voor dag en dauw de stad uitrijdt en dagen later weer thuis komt, ken je er maar weinig mensen. En zo is het gekomen! Ik werd lid en al snel enthousiast. Inmiddels mag ik mijn ervaring en kennis ook nog extra inzetten. Gekozen door de leden om met de andere bestuursleden mee te helpen StadsdorpZuid tot een ongekend succes te maken. Inmiddels ken ik vele buurtgenoten. Af en toe een helpend handje. Meer onderlinge contacten bevorderen in mijn binnenbuurt. Vergaderingen, bijwonen, wat gaan we doen om geheel selfsupporting te zijn en te blijven. Een bezoekje aan de wethouder van de deelraad, wat kunnen we aan extra s voor onze leden regelen. Initiatieven bedenken, evalueren wat willen de leden zelf, wat moeten we bieden. Congres helpen voorbereiden. Actie 300. Met geheel andere ogen loop en fiets ik inmiddels door onze prachtige buurt. Acht maanden lid en nu al zwaaiend naar een bekende op de vluchtheuvel bij de tram. Ja ik kom wel even naar je PC Voor het eerst in dertig jaar allerlei contacten op straat. De voorheen onbekende buurtgenoot is nu een vertrouwd gezicht geworden. We zien elkaar bij de bridgekring. Zij verzorgde mijn plantjes tijdens de vakantie. Synergie. Tijdens mijn werk als opleider gebruikte ik een oefening die liet zien en ervaren dat een goed samenwerkende groep samen veel meer bereikt dan dat de afzonderlijke leden kunnen bereiken. StadsdorpZuid maakt synergie waar. Als u nog geen lid bent en dit leest, denk dan niet StadsdorpZuid, daar ben ik nog niet aan toe. Juist als je in de derde leeftijd komt (laatst las ik dat dat begint bij 50 jaar) ga dan nadenken over deze levens fase. Hoe gaat het er na mijn werk uitzien? Hoe bouw ik af en blijf ik gezond? Hoe houd ik zo lang mogelijk mijn zelfstandigheid? Hoe kan ik iets terugdoen? Wanneer durf ik zonder schuldgevoel een beroep te doen op anderen? En dan het liefst in mijn eigen buurt en nabijheid? Waar vind ik informatie overzichtelijk en waar ik op kan vertrouwen? Mijn antwoord zou zijn lid worden van StadsdorpZuid, nu al doen, niet wachten tot later! Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid Ik geef deze pen graag door aan een andere schrijver, wie neemt de uitdaging aan? Reactie naar met vermelding Nieuwsbrief. Communicatiewerkgroep: Dody Dony; Kees Jansen; Anneke Huygen; Renée van Soesbergen, Mary van Vucht sept-12 8

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt?

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? al m 230 eer dan ging leden en u Wilt u zo lang mogelijk actief, en thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? voor! Kom dan deel uitmaken van StadsdorpZuid voor en door bewoners van

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie