SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012"

Transcriptie

1 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Geschiedenis 2 jaar StadsdorpZuid in het kort Seizoen Theater Apollofirst Eenakters: Naar Padua en Dicht bij jou. 11/12/18/19 okt. Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat Lezing Ruud van Helden op 4 september weer druk bezocht. Interessante onderwerpen Bent u komend jaar spreker op een van de thee s? Uit eten kring Zoekt nieuwe coördinator. Senioren Coöperaties en Zelforganisaties Congres ILC Zorg voor later en StadsdorpZuid 22 november 2012 StadsdorpZuid daar ben je nooit te jong. Geef de pen door. Voorwoord Deze nieuwsbrief heeft een andere vorm dan gebruikelijk: hij is uitgebreider dan gewoonlijk. We bestaan twee jaar en willen u in vogelvlucht meenemen door onze geschiedenis. Er gebeurt zoveel wat belangrijk is voor de ontwikkeling van Stadsdorp. Je kunt geen krant openslaan of TV aanzetten en het gaat om de toekomst van de zorg, zowel in medische zin als in (thuis)zorg aanbod. De boodschap lijkt duidelijk; er zal in de toekomst minder geld zijn. Alles wordt duurder en het zijn vooral de ouderen die dit veroorzaken. Dit laatste klopt niet, de kostenstijging in de gezondheidszorg komt vooral voort uit de steeds duurder wordende medische ontwikkelingen met vaak alle voordelen van dien. Het neemt niet weg dat er steeds minder geld zal zijn voor (thuis)zorgachtige zaken. Boeiend is nu dat we met StadsdorpZuid bezig zijn om dat met elkaar aan te pakken. We lopen daarin met enkele andere zorgcoöperaties voorop. Met als uitgangspunt zolang mogelijk thuis te willen blijven wonen, zijn we bezig zelf de voorwaarden te realiseren om dat mogelijk te maken en daarbij zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van grote bureaucratische organisaties. De lijst met dienstverleners en klussenmannen/vrouwen, het contract over meer persoonlijke thuiszorg en de zich ontwikkelende onderlinge hulpverlening zijn daar de meest concrete voorbeelden van. Wel moeten we zeker onze sociale activiteiten, zoals thee s en borrels met inleidingen en kringen niet vergeten. Vooral met de sociale activiteiten brengen we de onderlinge steun en het daarmee samenhangende dorpsgevoel, terug in de stad. Jacques Allegro Voorzitter StadsdorpZuid 1

2 Actie 300: Stadsdorp met een kraam in de Beethovenstraat! Op 22 september bestaan we 2 jaar en we zijn springlevend! Bij 300 tot 350 leden zijn we geheel onafhankelijk van subsidie en/of fondsgelden. Daar willen we wel naar streven. Wat betekent dit? Het aantal leden per is momenteel 238. De opzeggingen vallen mee, het eerste half jaar waren dat er slechts enkele. Overlijden is letterlijk en figuurlijk een groter ledenverlies. Gezien onze gemiddelde leeftijd is dat onvermijdelijk. We hebben ca. 20 nieuwe leden per jaar nodig om op het huidige peil te blijven, echter we willen groeien naar minstens 300 leden. Daar moeten we extra inspanning voor leveren. Actie 300 gaat uit van het leden werven leden principe. Op vrijdag, 28 september en donderdag, 11 oktober 2012 zal er een kraam van Stadsdorp staan in de Beethovenstraat bij de hoek met de Gerrit van der Veen straat. Als u die dag uw boodschappen doet ziet u onze wervingsactie 300 in full swing! U zult hier nog veel meer over horen onder op onze Stadsdorpborrel 27 september in Apollofirst. We gaan er deze herfst actief tegenaan. We verwachten weer uw steun en wij zullen u ondersteunen met goede promotiematerialen. Een minuut spreektijd De zomerborrels in de tuin van Apollofirst bleken een groeiend succes. De nieuwe gewoonte van Een minuut spreekbeurten van de leden droeg daar zeer aan bij. De eerste keer sprak Bien Delprat over het belang van het meenemen van een extra tas bij het boodschappen doen, zodat er niet weer een onnodige plastic tas in omloop komt. Daarna sprak Marleen Munniksma over de ontwikkeling van stadsnatuur aan de Zuidas en wees o.a. op de ingezaaide bloemen op braakliggende grond (akkerweide perken) aan de Boelelaan. De derde keer sprak Rupino Griffioen over Amsterdam, dat met zijn iepen (ook wel olmen genoemd), de iepenstad van de wereld is. Hij spoorde de aanwezigen aan tot een bezoek aan het unieke iepenarboretum het park Overhoeks op de noordelijke IJ-oever. Op deze prachtige locatie naast het nieuwe EYE filminstituut zijn alle 32 verschillende iepensoorten die in Amsterdam voorkomen verzameld. Voor wandelaars en fietsers is het Iepenarboretum een groene boulevard waar je kunt genieten van het uitzicht over het water op de stad. Wie wil de volgende 1 minuut spreekbeurt voor zijn of haar rekening nemen? Bel of mail met Anneke Huygen Trap er niet in! Bankrekeningen, geldautomaten, gratis aanbiedingen: alles kan tegenwoordig gevaar opleveren. We willen u niet bang maken, maar wel waarschuwen om goed op te passen en nooit cadeautjes aan te nemen waar u niet om gevraagd hebt (zoals een gratis sleutelring). Nooit het nummer van uw bankpas geven, zelfs uw bank zal dat nooit vragen. Ook trucs met boeketten van onbekende bloemisten kunnen smoesjes zijn om bij u binnen te komen. U opent toch hopelijk ook nooit mails van afzenders die u niet kent? Of de voordeur voor onbekende bezoekers? Er worden dagelijks nieuwe trucs verzonnen. Blijf oplettend en trap er niet in, dan kan u ook niets overkomen. Stadsdorp in actie 2

3 De geschiedenis in het kort StadsdorpZuid: van initiatief tot levende coöperatie Drie jaar geleden kwamen op initiatief van Jacques Allegro, een paar bewoners van de Apollobuurt en Prinses Irenebuurt in Amsterdam bij elkaar om te bedenken hoe zijzelf als ouder wordende mensen zouden willen blijven wonen en leven. In ieder geval zo lang mogelijk in eigen huis en buurt, zelf de regie in handen, actief, gezond en veilig. Nu, september 2012, staat StadsdorpZuid stevig overeind om dit doel te bereiken, een coöperatieve vereniging met 240 leden. Er is een actief bestuur, er zijn 2 betaalde medewerkers in deeltijd, er is een website. Er zijn graag gelezen nieuwsbrieven. Er zijn werkgroepen en kringen door leden zelf opgericht om samen te zijn en te doen. En er zijn 9 zgn. binnenbuurten waar buurtgenoten elkaar beter kennen en helpen: modern nabuurschap. Het is heel snel gegaan met StadsdorpZuid door de inzet van actieve buurtbewoners, geholpen door een financiële bijdrage van particuliere fondsen. Het ledental is vlot opgelopen. Als wij zo doorgroeien bereiken we binnenkort het stadium waarin we financieel geheel zelfstandig zijn en het nodig wordt in aanpalende buurten nieuwe stadsdorpen op te richten. Anders wordt StadsdorpZuid te groot en onpersoonlijk en dat is nu juist niet de bedoeling. Onze leden komen elkaar tegen in de winkel, op straat, bij de fysiotherapie en de opticien, zouden elkaar vroeger niet (her)kennen, maar hebben nu een gesprek, gaan samen op pad en komen elkaar te hulp waardoor het leven rijker wordt. Het begin StadsdorpZuid past in een beweging om als senioren zelf actief in te spelen op de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Gevolgen voor jezelf, maar ook voor je omgeving: wonen, gezondheidszorg en de hulpverlening. Deze beweging is internationaal gaande en is in Nederland zichtbaar geworden in het landelijke burgerinitiatief ILC Zorg voor Later (ILCZVL - In 2008 startte het bestuur een verkenning naar vernieuwende vormen van wonen waarin senioren hun eigen wensen vervuld zagen, onafhankelijk van het aanbod van bestaande instellingen. Een van de bestuursleden was Jacques Allegro. De vakliteratuur werd bestudeerd en men ging op werkbezoek bij projecten in Duitsland en de Zorgcoöperatie in het Brabantse Hoogeloon (www.zorgcooperatie.nl). Deze coöperatie bleek een glanzend resultaat van eigen initiatief om te voorzien in zorg die voorheen voor de dorpsbewoners nauwelijks bereikbaar was. In 2008 stelden Jacques Allegro en zijn vrouw Marijke zich ook op de hoogte van de ontwikkeling in de VS. Zij brachten o.a. een studiebezoek aan Beacon Hill Village in Boston (www.beaconhillvillage.org) en Capitol Hill Village in Washington DC (www.capitolhillvillage.org). Beide zijn zelforganisaties van burgers en maken deel uit van de zgn. Village Movement. Deze beweging is in de VS rond de eeuwwisseling op gang gekomen. Het echtpaar kwam enthousiast terug. Het werd tijd in Nederland iets dergelijks te realiseren. Foto s uit de beginsituatie De aanloop Het bestuur van ILCZVL ging akkoord met het opzetten van een proefproject. Het lag voor de hand dat in Amsterdam te doen en wel in Zuid. Jacques Allegro woonde in de Apollobuurt en zocht daar naar actieve buurtgenoten die bereid waren zich voor een concreet initiatief in te zetten. Spoedig vormde zich een initiatiefgroep waartoe ook de toenmalige directeur Wybren Bakker directeur van PuurZuid toetrad. Deze groep kwam vanaf de lente van 2009 regelmatig bijeen bij de leden thuis. Ervaringen en ideeën kwamen op tafel. Studiemateriaal werd gewisseld, het enthousiasme groeide en de initiatiefgroep ook. 3

4 Op basis van het voorwerk in de ILCZVL-werkgroep en de lokale initiatiefgroep kon Jacques Allegro op 1 september 2009 een concreet plan en subsidieverzoek voorleggen aan de samenwerkende fondsen Sluyterman van Loo, RCOAK en Gravin van Bylandtstichting. Deze gaven een positief signaal af, extra reden voor de initiatiefgroep om met volle kracht door te stomen. Een paar leden hielden een enquête onder buurtgenoten, de naam StadsdorpZuid viel en de omtrekken van het project werden duidelijker. Zo moest er minstens een betaalde coördinator komen als vast aanspreekpunt voor toekomstige leden, één telefoonnummer en één adres, een website met daarop onder meer de gegevens van betrouwbare bedrijfjes die betaalbare diensten aanboden op de terreinen (thuis-)zorg, klussen en hulp bij elektronica en lekker en gezond eten als je zelf niet wilde of kon koken. De startfase Donderdag 22 september 2010 was het dan zover. StadsdorpZuid ging officieel van start met een daverende bijeenkomst in het Gerrit van der Veen College. Het bestuur presenteerde trots de nieuwe coöperatie, een contract voor thuiszorg op maat met PuurZuid werd formeel ondertekend, een informatieve folder uitgedeeld, de website gedemonstreerd en de eerste leden geregistreerd. Enthousiasme alom met een drankje en hapje toe. Vanaf dat moment kwam een groeiende groep leden bijeen (al gauw 50 tot 70) voor een Stadsdorp Thee. Een spreker gaf actuele informatie, maar belangrijker bleek de ontmoeting met elkaar als bewoners van de Apollo- en Irenebuurt. Veel leden gingen na afloop mee eten bij een restaurant in de buurt. Uit een initiatief van de mensen zelf ontstond een kring: naar de bioscoop in wisselende samenstelling met als oudste deelnemer een mevrouw van 95 jaar. Deze eerste kring is gevolgd door nieuwe rond andere thema s. Het ledental groeide door informele werving: leden maakten nieuwe leden. Ook reageerden buurtbewoners op de folder die in de buurt werd verspreid. In april 2011 waren er 100 leden en 25 donateurs. Uit de initiatiefgroep die regelmatig bijeen bleef komen kwamen werkgroepen voort. De werkgroep Communicatie: bouwt voortdurend aan de website en verspreidt regelmatig een nieuwsbrief via de of bezorging aan huis bij degenen die niet over internet beschikken. Verder verzorgt de werkgroep mediacontacten en PR. Ze bewaakt de huisstijl en produceert promotie materiaal. De werkgroep Vaklui en klussers: verzamelt informatie over het aanbod van vakmensen, klusjesmannen en computerhulp en zet die geordend op de website; suggesties komen van leden zelf. De werkgroep (Thuis-)zorg: brengt het aanbod aan zorg in kaart, maakt dat overzichtelijk en zet de leden aan tot meer beweging en helpt leden bij het vinden van hun weg in deze complexe materie.. De werkgroep Lekker en gezond eten: gaat proef eten bij restaurants, traiteurs en thuisbezorgers. De groep beoordeelt prijs en kwaliteit en zorgt voor publicatie op de website. De Juridische unit (JU): ondersteunt het bestuur bij het aangaan van contracten en andere kwesties waarbij een juridisch oordeel nodig is. Ten slotte een groep die nagaat hoe het begrip Modern Nabuurschap handen en voeten te geven: andere manieren om de contacten tussen leden te leggen, samenhang in de buurt te bevorderen en voorwaarden te scheppen voor eigentijdse vormen van hulp door leden aan andere leden. Belangrijke momenten in 2009/2010 november 2009 officiële toekenning door de 3 fondsen van startsubsidie; april 2010 vorming van een bestuur uit de initiatiefgroep en passeren van statuten bij de notaris; mei 2010 testen van de website; de Rabobank Amsterdam-Zuid wordt onze partner; wij mogen gratis gebruik maken van spreekkamers en vergaderzaal en krijgen een eenmalige bijdrage van het Rabofonds Amsterdam Zuid voor aanschaf van telefoons, computers en kantoormateriaal; juni 2010 aanstelling van de eerste betaalde coördinator en het aangaan van samenwerking met zorginstelling PuurZuid die o.a. als formeel werkgever optreedt; september 2010: aanstelling van een tweede coördinator Anneke Huygen. Gestage groei In 2011 botte StadsdorpZuid in diverse opzichten, positief uit. Het bestuur kwam iedere twee weken bijeen en nam met succes hindernissen als het vervangen van onze eerste coördinator en het uitzwaaien van onze eerste penningmeester. Goede opvolging was er gelukkig snel. De eerste jaarrekening kwam rond en de eerste algemene ledenvergadering vond plaats. Het eerste verjaardagsfeestje vierden we begin november 2011; er waren toen 150 mensen lid en wij hadden 30 donateurs. Bloemen voor het 100ste lid. 4

5 Het aantal activiteiten groeide gestaag. De StadsdorpThee s werden steeds door enkele tientallen leden bezocht, er werden rondleidingen en een computercursus georganiseerd. De filmkring bleek een groot succes, evenals de open koffiekring Koffie bij Keijzer iedere twee weken op woensdagochtend. Eind oktober 2011 vond de eerste inloopborrel plaats bij hotel Apollofirst, midden in de buurt. De bar van dat hotel werd het vaste ontmoetingspunt met elke drie weken afwisselend een theebijeenkomst en de inloopborrel en iedere vrijdagmiddag een bridgekring. Nieuwe kringen kwamen erbij: een kring die samen uit eten gaat, een kring die komt eten bij een lid dat graag thuis kookt, een wandelkring op zondag en een milieukring. De werkgroepen deden wat ze moesten doen: werken aan verbreding en verbetering van het aanbod. Vooral computerondersteuning en adressen van schilders werden door de leden goed gebruikt, ook al vanwege de speciale Stadsdorpkorting. Het zorgaanbod in de buurt bleek onoverzichtelijk. Vind daarin maar eens het juiste adres als je echt hulpbehoevend wordt! De werkgroep (Thuis)zorg legde zich daarom toe op het wijzen van de weg in het oerwoud van zorgaanbieders. Een actieve werkgroep was Lekker en gezond eten. De website bevat inmiddels een handzaam overzicht van positief gewaardeerde traiteurs, thuisbezorgers en buurtrestaurants. Het actueel houden van de site kreeg hoge prioriteit evenals het regelmatig uitbrengen van de nieuwsbrief als zeer belangrijk communicatiemedium. De nieuwste ontwikkeling is de verdeling van het hele werkgebied in negen kleine zogenaamde binnenbuurten en het intensiveren van onderlinge contacten: je buren kennen en zelf meer gekend worden. Dit is de taak van de groep Modern Nabuurschap. Het begin was steeds een huiskamerbijeenkomst bij een lid dat als coördinator wilde optreden. Hieruit vloeide kennismaking met elkaar voort, plannen om dingen samen te gaan doen en volgende bijeenkomsten bij leden thuis. De coördinatoren vormden samen een nieuwe werkgroep. Kernachtig geformuleerd gaat het bij de binnenbuurt bijeenkomsten om vrijblijvende hulp. Hulp die tijdelijk en onverwacht is en niet door familie, thuiszorg of betaalde krachten gedaan wordt. In acht van de negen binnenbuurten is gaande wat werd beoogd. Elkaar leren kennen, binnenbuurt bijeenkomsten, activiteiten als de thee s, de borrels, de kringen rond thema s, het vormt allemaal bij elkaar de voedingsbodem voor modern nabuurschap. Een eigen aanvullende vervoerdienst is er nu ook. De organisatie daarvan is in handen van de vrijwilligerscentrale van het aanpalende Buitenveldert, want goed gebruik maken van bestaande voorzieningen is een van de principes van StadsdorpZuid. Het nu Rond de jaarwisseling 2011/2012 is de actie Groeispurt gevoerd met het doel het groeitempo te verhogen. Resultaat: in enkele maanden 70 leden erbij. Een nieuwe wervingsactie is op til, een nieuwe folder ligt klaar. Als StadsdorpZuid in september twee jaar bestaat moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Gaan wij richting 300 leden aan het einde van dit jaar? Dat is het doel op korte termijn. Belangrijk, want meer leden meer activiteit, meer contact, meer hulp onderling en voldoende inkomsten. Zelfstandig zijn en blijven is een principe van de individuele leden maar net zo goed van onze coöperatie. Het bestuur is bezig zichzelf te versterken. Het bestuur trekt stevig aan de communicatie en het nabuurschap. Om de werkdruk beter te verdelen is continue uitbreiding nodig om de taken uit te voeren. Er is veel gedaan door de initiatiefgroep, het bestuur, de coördinatoren en vooral de leden zelf. Er liggen vele plannen op tafel. StadsdorpZuid leeft. De buurt zal het weten. Kees Jansen Bestuurslid StadsdorpZuid Uit eten Kring De Uit-eten kring heeft nieuwe coördinatoren nodig. Elly Bakhuyzen, de initiatiefneemster van het kringenplan, heeft, samen met Liesbeth Lamboo een zeer succesvolle Uit-eten kring van de grond gekregen. Regelmatig gingen zo n 6 tot 8 leden in een steeds wisselend restaurant eten. Steeds was Elly er al van te voren geweest om te kijken of het geschikt was. Inmiddels willen Elly en Liesbeth de taak van coördinator graag overgeven aan nieuwe belangstellenden. Wie wil? U kunt zich aanmelden bij Anneke Huygen, tel Leden die liever in huiselijke kring uit eten weten Franke Veldhuyzen inmiddels wel te vinden. Met dank aan onze partners en sponsors 5.

6 Het nieuwe seizoen van het Apollofirst Theater Dat het Apollofirst, naast een bar en tuin ook over een theater beschikt, met goedlopende voorstellingen de hele winter door, is bij veel Stadsdorpers bekend. Deze winter openen ze met een eigen toneel productie, bestaande uit twee eenakters: Naar Padua en Dicht bij jou. Wies Venmans is de auteur en John van de Rest de regisseur. De voorstellingen vinden plaats op 11/12/18 en 19 oktober. Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat. Op 4 september jl. sprak een van onze leden, notaris Ruud van Helden, over Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat. De populaire opeet hypotheek werd door hem kritisch bekeken. Er was aandacht voor andere punten zoals: de vraag of men op een hypotheek moet aflossen, wat te doen bij erfenissen waar het belangrijkste vermogensbestanddeel het woonhuis is met een te zware hypotheek, de vraag of men een wijziging moet brengen in situaties waarbij het woonhuis reeds op naam van de kinderen is gesteld, de vraag wat te doen met renteloze (hypothecaire) leningen aan kinderen het al of niet afbetalen van uw hypotheek en wat te doen met uw vermogen. Het onderwerp was weer echt in de roos, want veel leden wilden hier meer over weten en stelden relevante vragen. Dit was al de tweede keer dat Van Helden het woord voerde, eerder sprak hij over het levenstestament, ook een onderwerp dat leeft onder de Stadsdorpers. Agenda Naar Padua en Dicht bij jou Vr 28 sep Kraam StadsdorpZuid in Beethovenstraat Vr 28 sep Bridgen bij Apollofirst om uur. Info Janneke Hartland tel Naar Padua en Dicht bij jou in Apollofirst Do 04 okt Filmkring Opgeven Betty Schermer tel Vr 06 okt Zo 07 okt Wo10 okt Do 11 okt Vr 12 okt Bridgen bij Apollofirst om uur Wandelkring. Opgeven bij Betty Schermer (tijdig) tel Koffie bij Keyzer om uur Kraam StadsdorpZuid in Beethovenstraat Bridgen bij Apollofirst om uur Wo 17 okt Stadsdorp Thee in Apollo first uur De belangstelling voor de lezingen is altijd groot. Kennis delen Weet u ook iets meer over een onderwerp dat onze leden zal interesseren en zou u daar een toelichting op willen houden? We nodigen u graag uit om bij een van de komende Thee s het woord te voeren. Geef dan uw naam en uw gespreksonderwerp op aan Anneke Huygen, tel Vr 19 okt Zo 21 okt Bridgen bij Apollofirst om uur Wandelkring, graag tijdig opgeven bij Betty Scher mer Wo 24 okt Koffie bij Keyzer om uur Wist u dat er iedere maand een actuele versie van de ledenlijst op de site staat? Aan het begin van iedere maand wordt de ledenlijst op de site geactualiseerd. U vindt op de site ook tips en vragen van leden. Gebruik de site, hij is er voor u! 6

7 Programma 22 nov. Leiden 09:30 INLOOP EN KOFFIE 10:00 WELKOM OPENINGSWOORD Prof. dr. Jacques Allegro Voorzitter Coöperatie StadsdorpZuid u.a. en Bestuurslid ILC Zorg voor Later 10:05 PROGRAMMA Programma; aanpak; werkwijze; discussie Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid 10:10 INLEIDING ZELFORGANISATIE (SENIOREN)COOPERATIES Ontwikkelingen van het brede en complexe landschap van zorg, welzijn en diensten. Prof. dr. Martin Boekholdt Bestuurslid ILC Zorg voor Later. 10:40 MEER DORP IN DE STAD StadsdorpZuid n coöperatie met inmiddels ca. 250 leden. Een initiatief om zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis te kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de eigen buurt. Prof. dr. Jacques Allegro 11:10 PAUZE 11:40 OUDEREN NEMEN ZELF HET ROER OVER HET KAN!!! In Hoogeloon hebben ouderen het roer zelf in handen genomen. Door een coöperatie op te richten organiseren ze nu diensten en zorg zoals zij dit wensen. Ad Pijnenborg Voorzitter Zorgcoöp.Hoogeloon 12:10 INTERACTIE MET ZAAL 12:45 LUNCHPAUZE 13:45 PROJECT SOCIETEIT Sociëteit ontwikkelt sociaal netwerk in eigen wijk. Actief Thuis en Burenhulp startpunten voor informele en betaalde diensten.vragen, discussie. Guus Bannenberg Oprichter en voorzitter van Corona Wonen; Voorzitter van Zorg in Eigen Hand 14:30 INTERMEZZO 14:45 THE VILLAGE MODEL: Innovative model for agings and the social impact of the model. Vragen, discussie Candace Baldwin (USA) Director of Strategy for Aging in Community Capital Impact & Village to Village Network, LLC 15:30 SLUITING Prof. dr. Jacques Allegro 15:40 SPEAKERS CORNERS Het delen van Best Practices en verdieping met sprekers in de speakerscorners: 1. Meer dorp in de stad. 2. Meer zorg in t dorp. 3. Zelforganisatie 4. Netwerk 17:30 Eindtijd Landelijk congres senioren coöperaties en zelforganisaties innovaties in wonen, zorg en welzijn De laatste jaren zien we tussen de terugtrekkende activiteiten van de overheid én de ontwikkelingen door de marktwerking, een groeiende beweging van initiatieven ontstaan. Een beweging die primair uitgaat van de vraag en de zelforganisatie van de burgers. StadsdorpZuid is zo n initiatief. Meer dorp in de stad. Na twee jaar te hebben proefgedraaid, zullen de resultaten van de ontwikkelingen binnen dit landelijke congres worden besproken. Daar wordt aandacht besteed aan meerdere zelforganisatie voorbeelden. Speciaal overgekomen en logerend in ons mooie Apollofirst ontvangen we mevrouw Candace Baldwin (USA). Zij is director of Strategy for Aging in Community, Capital Impact en het Village to Village Network, LLC. Een bijzondere gaste. Zij geeft haar lezing voor alle geïnteresseerde Stadsdorpleden op vrijdag 23 november. Noteer vast in uw agenda, 23 november van 10 tot 12 uur waarschijnlijk in de Rabobank. Details volgen later. De initiatiefgroep leden en het bestuur zullen naar dit congres gaan. We houden u op de hoogte, Jacques Allegro Voorzitter StadsdorpZuid Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid 7

8 StadsdorpZuid, daar ben je toch veel te jong voor?! Daar sta je dan op je laatste werkdag. Collega s in de kantine, cadeaus, een aangeklede borrel. Mooie woorden met een kwinkslag. Een boekwerkje met tips daar van ben de ik collega s. nog te jong Titel: voor! wat te doen na je pensioen. StadsdorpZuid Pensionado noemen ze je nu. Een raar woord dat in geen enkele taal eigenlijk iets betekent. Uit wat ik van anderen hoorde zou dat niet altijd zonder slag of stoot plaatsvinden. Met de komst van het pensioen verdwijnt immers de status en de activiteiten die voortvloeien uit het beroep dat je uitoefende. Nooit had ik kunnen denken, laat staan dromen, dat ik nu zo n twee jaar later, zo een waardevolle invulling van de nieuw verkregen vrijheid zou hebben gevonden. Wat te doen na je pensioen? Het begon bij mij wel met na te denken over Wat te doen na je pensioen En dat resulteerde al snel in het meezingen en spelen in de Niet-Meer-Zo-Piep-Show. Een heerlijke show over het nieuwe ouder worden met de zo toepasselijke titel: Wat te doen na je pensioen. Daar gingen we dan, met de bus het land door, naar theaters. En juist bij dat theatergroepje hoorde ik het eerst over een nieuw initiatief: StadsdorpZuid. Dat is in jouw buurt zei Saskia, de regisseuse tegen mij. Ik ging naar de website en het initiatief sprak me enorm aan. Vrienden zeiden me: daar ben je toch veel te jong voor, dat is voor mensen die oud zijn en hulp nodig hebben. Maar ik antwoordde steeds neen, dat zien jullie verkeerd. Ik ben met pensioen en het gaat ook om een maatschappelijke ontwikkeling. De stereotype beelden over ouder worden en afhankelijkheid moeten doorbroken worden. De economische situatie vraagt om meer zelfredzaamheid en zelforganisatie. Nu, juist nu, heb ik de energie en de tijd dat ik iets kan doen voor mijn buurt en anderen. Als je er al 30 jaar woont maar tegelijkertijd ook s morgens voor dag en dauw de stad uitrijdt en dagen later weer thuis komt, ken je er maar weinig mensen. En zo is het gekomen! Ik werd lid en al snel enthousiast. Inmiddels mag ik mijn ervaring en kennis ook nog extra inzetten. Gekozen door de leden om met de andere bestuursleden mee te helpen StadsdorpZuid tot een ongekend succes te maken. Inmiddels ken ik vele buurtgenoten. Af en toe een helpend handje. Meer onderlinge contacten bevorderen in mijn binnenbuurt. Vergaderingen, bijwonen, wat gaan we doen om geheel selfsupporting te zijn en te blijven. Een bezoekje aan de wethouder van de deelraad, wat kunnen we aan extra s voor onze leden regelen. Initiatieven bedenken, evalueren wat willen de leden zelf, wat moeten we bieden. Congres helpen voorbereiden. Actie 300. Met geheel andere ogen loop en fiets ik inmiddels door onze prachtige buurt. Acht maanden lid en nu al zwaaiend naar een bekende op de vluchtheuvel bij de tram. Ja ik kom wel even naar je PC Voor het eerst in dertig jaar allerlei contacten op straat. De voorheen onbekende buurtgenoot is nu een vertrouwd gezicht geworden. We zien elkaar bij de bridgekring. Zij verzorgde mijn plantjes tijdens de vakantie. Synergie. Tijdens mijn werk als opleider gebruikte ik een oefening die liet zien en ervaren dat een goed samenwerkende groep samen veel meer bereikt dan dat de afzonderlijke leden kunnen bereiken. StadsdorpZuid maakt synergie waar. Als u nog geen lid bent en dit leest, denk dan niet StadsdorpZuid, daar ben ik nog niet aan toe. Juist als je in de derde leeftijd komt (laatst las ik dat dat begint bij 50 jaar) ga dan nadenken over deze levens fase. Hoe gaat het er na mijn werk uitzien? Hoe bouw ik af en blijf ik gezond? Hoe houd ik zo lang mogelijk mijn zelfstandigheid? Hoe kan ik iets terugdoen? Wanneer durf ik zonder schuldgevoel een beroep te doen op anderen? En dan het liefst in mijn eigen buurt en nabijheid? Waar vind ik informatie overzichtelijk en waar ik op kan vertrouwen? Mijn antwoord zou zijn lid worden van StadsdorpZuid, nu al doen, niet wachten tot later! Mary van Vucht Bestuurslid StadsdorpZuid Ik geef deze pen graag door aan een andere schrijver, wie neemt de uitdaging aan? Reactie naar met vermelding Nieuwsbrief. Communicatiewerkgroep: Dody Dony; Kees Jansen; Anneke Huygen; Renée van Soesbergen, Mary van Vucht sept-12 8

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt?

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? al m 230 eer dan ging leden en u Wilt u zo lang mogelijk actief, en thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? voor! Kom dan deel uitmaken van StadsdorpZuid voor en door bewoners van

Nadere informatie

Toespraak afscheidsreceptie Jacques Allegro als voorzitter bestuur StadsdorpZuid 9 juni :30 tot 18:00 uur Hotel Apollofirst cjn/sdz/08:06:2016

Toespraak afscheidsreceptie Jacques Allegro als voorzitter bestuur StadsdorpZuid 9 juni :30 tot 18:00 uur Hotel Apollofirst cjn/sdz/08:06:2016 Toespraak afscheidsreceptie Jacques Allegro als voorzitter bestuur StadsdorpZuid 9 juni 2016 16:30 tot 18:00 uur Hotel Apollofirst cjn/sdz/08:06:2016 Foto1: portret Jacques Daar zit je dan Jacques! Maar

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 tweede jaargang 2014

Nieuwsbrief 8 tweede jaargang 2014 Nieuwsbrief 8 tweede jaargang 2014 Inhoud van deze laatste nieuwsbrief van 2014. 1. Bijeenkomst 13 december over veranderingen in de zorg 2. Maandelijkse inloopbijeenkomst 3. Terugblik 2014 4. Vooruitblik

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag 1 Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag ja nee ja nee ja nee Totaal Antwoorden ja ontvangen Antwoorden nee ontvangen van totaal 125 van totaal 125 van het aantal antwoorden van het aantal antwoorden vraag

Nadere informatie

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Een verkennend onderzoek Conferentie Zorg in eigen hand 11 november 2011 1 Onderzoeksvragen Welke sociale verbanden zijn er? Hoe zijn ze te typeren? Hoe

Nadere informatie

Explorers. Begeleiding. Explorerraad

Explorers. Begeleiding. Explorerraad Explorers De oudste leden van de Graaf Ottogroep zijn lid van het speltak Explorers. Explorers zijn zelfstandige, creatieve, gezellige en nieuwsgierige jongeren die niet bang zijn iets vreemds uit te proberen.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Motto voor 2014: van ideaal naar een stadsdorp dat staat. Sinds januari is er weer van alles gebeurd. Er zijn ontwikkelingen rond de website, een subsidieaanvraag, de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Inhoud Bijeenkomst 28 februari: Liever een goede buur.. Informatie over zorg n.a.v. de bijeenkomst in december 2014. Vooraankondiging: 30 mei bijeenkomst over WONEN

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen?

Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen? Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen? Vijf bijeenkomsten van 2 2,5 uur (aansluitend eten) Eerste bijeenkomst Benodigdheden Flip over Stiften Papier Memobriefjes

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen

Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: Kennismaking Hans Scheurs Presentatie Proniño en Homeless-Child Vernieuwde internetsite Samenstelling vrijwilligers

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van 2015 Verslag bijeenkomst 13 december jl. Maandelijkse inloop Ruimten voor grote bijeenkomsten 28 februari, 1 e grote bijeenkomst

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Leraar: Dag Jef. Jef: Dag mevrouw. Hoe gaat het met u? Leraar: Goed, dank je. En met jou? Jef: Ook goed. ----------- Mark: Hallo

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 juli Stadsdorp Nieuwmarkt. Terugblik op de bijeenkomst. Stadsdorp Nieuwmarkt. 20 juni vriend

Nieuwsbrief 4 juli Stadsdorp Nieuwmarkt. Terugblik op de bijeenkomst. Stadsdorp Nieuwmarkt. 20 juni vriend Nieuwsbrief 4 juli 2013 In deze nieuwsbrief - Terugblik op de bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt van 20 juni 2013 Iris van der Reijden - Grijs, maar eigenwijs het stadsdorp sociologisch bekeken Lodewijk

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie