No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014"

Transcriptie

1 No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014 PCB De Regenboog, Dorpsstraat 6, 8152 BL Lemelerveld; , Geachte ouder/verzorger, Sinterklaas En dan is de laatste maand van het jaar alweer aangebroken. Een feestmaand. Deze beginnen we met het Sinterklaasfeest op vrijdag 5 december. In de afgelopen weken hebben de kinderen al diverse filmpjes over een Piet In Opleiding gezien. Deze Piet is zelfs een aantal keren op school geweest om te oefenen. En dat was wel nodig, want het ging nog niet echt heel goed. Hopelijk lukt het allemaal nog voor 5 december. Kerst Na de Sinterklaasfestiviteiten stappen we zo over naar de Kerst. Vanaf volgende week zullen de kerstbomen hun intrede weer doen in de school. Dit jaar vieren we Kerst met z n allen in de Brugkerk op donderdag 18 december. U krijgt hier nog een aparte uitnodiging voor. Open podium Dit jaar zijn we gestart met open podium. Leerlingen worden uitgenodigd om iets van zichzelf te presenteren aan de andere kinderen van de school. Hiervoor maken we gebruik van het podium in de hal en alle kinderen zitten daar dan voor. Veel verschillende acts hebben we gezien: gitaar spelen, dansen, zingen, gedicht voordragen, goochelkunsten. Leuk om zoveel talenten te zien en met elkaar te delen. Oudertevredensheidspeiling In de maand november hebben meerdere ouders/verzorgers de oudertevredenheidspeiling ingevuld. Al met al geeft u ons een mooi aantal (rapport) cijfers. Tijdens de laatste MR vergadering van 20 november hebben we de uitslag besproken en vervolgstappen afgesproken. De eerste vervolgstap is om de uitslag tijdens de ouderavond op 19 januari te bespreken. We gaan dan specifieker in op concrete zaken die we als school kunnen oppakken. Kledingcontainer In september heeft er een kledingcontainer op het plein gestaan. De opbrengst hiervan is 61,-. In het voorjaar zal er opnieuw een kledingcontainer op het plein komen te staan. Inrichting bibliotheek en hal In ons jaarplan staat dat we ons dit jaar richten op de inrichting van de hal tot flexibele lesruimte en tevens de bibliotheek verder vorm willen geven. Inmiddels hebben we het digitale schoolbord uit de unit in de hal gehangen. Meerdere momenten wordt daar nu aan kleine groepjes kinderen lesgegeven. Ook hebben we weer een heel aantal boeken aangeschaft. Dit laatste is mogelijk vanuit de opbrengst van oud papier. Het oud papier levert de AC een heleboel geld op waar alle kinderen van profiteren. We zijn ons nog aan het oriënteren op een aantal mooie kasten, zodat alle nieuwe boeken een mooi plekje krijgen. Taalmethode We oriënteren ons dit schooljaar ook op een nieuwe taalmethode. We streven ernaar om vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe methode in te kunnen voeren. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag van u. Met een vriendelijke groet, Bertus Rietman, directeur PCB De Regenboog

2 Kind op Maandag Week 49: 1 t/m 7 december Blijf wakker! Marcus 13: / Jesaja 11:1-10 Deze week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat eigenlijk precies? Jezus vertelde er zelf bijzondere verhalen over. Over een vijgenboom, die laat zien dat de zomer eraan komt. Over een deurwachter die op de uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we ook uit de boeken Jesaja. Hij verwachtte dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. Week 50: 8 t/m 14 december Nieuws uit de hemel Lucas 1:5-56 Zacharias krijgt een bijzonder bericht. Zijn vrouw Elisabet zou een kind krijgen. Ook Maria krijgt wonderlijk nieuws. Er komt een engel bij haar die vertelt dat Jezus geboren zal worden. Dat is nieuws om blij van te worden! Week 51: 15 t/m 21 december Heel anders Lucas 1: :1-20 Elisabet en Zacharias krijgen een zoon. Maar hij wordt niet naar zijn vader genoemd, het gaat heel anders. Johannes is zijn naam. Een tijdje later wordt in Betlehem de Messias geboren, de lang verwachtte redder. Maar het verhaal van zijn geboorte gaat heel anders dan je misschien zou verwachten. Hij wordt geboren in een stal, herders zijn de eersten die hem zien. Week 2: 5 t/m 11 janauri Waar ben je veilig? Matteüs 2:1-23 Jezus naam betekent: redder. Maar koning Herodus wil niet dat mensen gered worden. Daarom moet de pasgeboren redder eerst zelf gered worden. Zijn vader en moeder nemen hem mee naar Egypte, daar zijn ze veilig. Jelle Slangewal en Mathilde Smalbraak. 10 januari: Jasper van der Stouwe, Brent Veenstra, Noortje Veltmaat en Lincy Vetker. Oud Papier De volgende ophaaldag voor het oud papier is op zaterdag 20 december Coördinator: Ardin Boschman, Chauffeur: Sander Exel, De ouders/verzorgers van de volgende leerlingen zijn op 20 december tevens ingepland; Julynn Huijsmans, Stan Hulsink, Bodyl Jansen en Fedde Jansen. Zending Vanaf de herfstvakantie tot aan het paasweekend sparen we voor Testify to Love. Vanaf April 2014 werken en wonen Stefan en Margaretha in Oekraïne om op de bres te staan voor gehandicapte kinderen. Hun missie is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt in de maatschappij. Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn in Oekraïne een vergeten doelgroep, bestempeld als niet belangrijk en geen toevoeging voor de maatschappij. Het doel is om gehandicapte kinderen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven en hierbij de familie te ondersteunen. En om contacten met andere gehandicapten en de lokale bevolking aan te moedigen, zodat mensen hun houding ten aanzien van het lot van gehandicapte kinderen veranderen. Tot nu toe hebben we met de Regenboog 170,63 voor dit doel gespaard. Op de site vindt u meer informatie over dit mooie initiatief. Klussenteam Het klussenteam komt op zaterdag 6 december en op 10 januari weer bij elkaar. De ouders/verzorgers van de volgende leerlingen zijn ingepland; 6 december: Wessel Schutte, Nathan Schuurman, 2

3 Edukans Schoenmaatjes Dit jaar heeft de Regenboog weer meegedaan aan de schoenmaatjes actie van Edukans. Er zijn 51 dozen mooi versierd en gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Voordat de dozen op transport gaan worden ze gescand. Daardoor is te traceren naar welk land uw schoenendoos gaat. Wanneer u uw mailadres hebt ingevuld, krijgt u een bericht naar welk land uw schoenendoos is verzonden. AC Vol verwachting klopt ons hart!! De activiteitencommissie is weer in rep en roer om er ook dit jaar weer een prachtig feest van te maken voor Sinterklaas en zijn pieten. Alle kleuters zijn druk bezig om Pieten in Opleiding (zogenaamde PIO s) te helpen en er zijn rommelpieten in de school gesignaleerd. Het belooft weer razend gezellig te worden op 5 december! Dan nog een belangrijke mededeling voor alle ouders die meehelpen met het inzamelen van oud (cadeau) papier, de zogenaamde hulpsinten & pieten :-) Als je ruilt met iemand; geef dit dan op tijd door aan de coördinator! Daarnaast hebben we de komende maanden een aantal extra handen nodig, wie wil er een extra zaterdagochtend helpen? Ben jij die topper? Neem dan even contact op met Theun Boerdam of een coördinator, alvast heel hartelijk dank. Namens de AC wens ik iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest toe, Judith Warmelink MR Van de Verkeersouders Op donderdag 23 oktober 2014 werd de jaarlijkse fietscontrole gehouden op de Regenboogschool. Op een enkele uitzondering na waren de fietsen van de leerlingen prima in orde. Met dank aan Vincent Kok en Albert Kleinlugtebeld voor de medewerking. Het eerstvolgende project zal het dode hoek project zijn, dit om kinderen bewust te maken over de gevaren hiervan, het project zal samen met de Heideparkschool gedraaid worden. Nogmaals willen wij graag het volgende onder de aandacht brengen: wij zijn te gast op het terrein van Reimink qua parkeren. Toch is er een aantal malen geconstateerd, dat er geparkeerd wordt op de invalide parkeerplaatsen en ook half op het trottoir nabij de voetgangers oversteekplaats voor de school. En zelfs op het trottoir recht tegenover de plek, waar voertuigen de parkeerplaats van Reimink verlaten. Het laatste is zeker qua veiligheid een punt, omdat dit hinderend is voor het overige verkeer. Graag aandacht hiervoor! Website Het laatste nieuws treft u weer aan op onze website: TSO Afwijkende data nieuwsbrieven De nieuwsbrief zal ook uitkomen op donderdag 5 februari en donderdag 28 mei (staat niet op de kalender). De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar komt uit op donderdag 25 juni. De nieuwsbrief van 4 juni komt te vervallen. Groeten van Paul, Ina en Dave. 3

4 Van harte gefeliciteerd! We feliciteren onderstaande leerlingen van harte en wensen ze een fijne dag toe! DECEMBER Rene ter Horst Tom Bendijk Kevin Bruins Zoë van Beelen Sofie Kappert Vere Kappert Melvin Hagen JANUARI Mila Dubbink Selina Aafjes Jadyn Wijnands Suus van den Berg Agenda 5 dec Sinterklaasviering 6 dec Klussenteam 9 dec AC vergadering 18 dec GGD spreekuur dec s avonds kerstviering 19 dec alle leerlingen s middags vrij 20 dec oud papier ophalen 22 dec 2 jan kerstvakantie 5 jan nieuwjaarskoffie jan luizencontrole Volgende Nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief verschijnt: 8 januari 2015 Bijlagen 1 oproep OPR lid / Passend Onderwijs 2 Informatie Heilige Communie 4

5 Gezocht: ouder voor de ondersteuningsplanraad (OPR) PCO-Dalfsen zoekt een ouder die plaats wil nemen in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht. De (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. In de OPR zitten ouders en leerkrachten, die instemmingsrecht hebben op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer afspraken over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld is. Verwachtingen: De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid op school. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat de afstand van het beleid tot uw kind of de klas groter is en de abstractie van het onderwerp. De OPR komt in beginsel 2x per jaar bijeen, de vergaderstukken vragen enige voorbereidingstijd en eventueel overleg met de achterban. U in de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om uw kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad: 1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; 3. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen. Profiel OPR-lid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht: Van een lid van de OPR wordt het volgende verwacht: - een open en actieve houding; - kunnen meedenken op een redelijk abstract niveau over zaken die aan de orde komen; - het belang van eigen kind(eren) en dat van de school/scholen van eigen kind(eren) opzij kunnen zetten; - enige kennis van en ervaring met onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (handig niet strikt noodzakelijk); - tijd beschikbaar om OPR-vergaderingen goed voor te bereiden (o.a. het lezen van stukken en mogelijk overleg met de achterban) en bij te wonen; - in een team kunnen werken; - zich ook buiten de stukken die in de OPR aan de orde komen goed op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het onderwijs (en de jeugdzorg) in het algemeen en in het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning behoeven in het bijzonder. Bent u enthousiast geworden en/of wilt u meer informatie? Kijk op de site of neem gerust contact op met de voorzitter van de MR van uw school of de voorzitter van de GMR Nel van Wijngaarden-Hagen ( ). 5

6 Eerste Heilige Communie 2015 De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn alweer in volle gang. Dit jaar zal de viering plaatsvinden op zondag 19 april De presentatieviering is op zaterdag 7 maart Als u er over denkt om uw kind mee te laten doen met de Eerste Heilige Communie bent u van harte welkom op de informatieavond die op dinsdag 6 januari 2015 gehouden zal worden. U kunt zich opgeven voor 12 december bij Anja Boerkamp. U krijgt dan via de mail aanvullende informatie over de gang van zaken rondom de Eerste Heilige Communie. Groeten van de werkgroep Eerste Heilige Communie Anja Boerkamp Mail: Tel.:

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april!

Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april! 1 17 april 2015 Explosie Tijdens het weersbericht in het acht uur journaal van vorige week zei Peter Jan Munneke (weerman bij de NOS) dat de natuur op exploderen staat. Exploderen!, dat klinkt nogal heftig.

Nadere informatie

Infobrief nummer 12, 2014-2015

Infobrief nummer 12, 2014-2015 Infobrief nummer 12, 2014-2015 AGENDA Ma. 02-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Ma. 09-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Di.

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen Jaargang 17 nummer 17 Vrijdag 15 mei 2009 Agenda 16-29 mei 2009 maandag 18 mei schoolkamp groep 8, groep 3 & 4 vrij dinsdag 19 mei schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij woensdag 20 mei schoolkamp groep

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie