enquête resultaat 1 van :29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29"

Transcriptie

1 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u en bent u voor of tegen het plan voor windmolens op Lage Weide. En u mag uiteraard aangeven waarom u voor of tegen bent. Wilt u meer weten kijk dan op de discussie Windmolens van 145m hoog op Lage Weide op LinkedIn. miniwijkraadpleging windmolens op lage weide 01 In welke buurt woont u Terwijde Oost 94 29% 01.1 Indien elders, waar dan? Terwijde West 53 16% Langerak, Parkwijk, 't Zand, Grauwaart Vleuten De Meern, Haarzuilens, wijk % 12 3% Lage Weide 15 4% Zuilen 55 17% Overig gemeente Utrecht 5 1% Maarssen/Maarssenbroek 20 6% Elders 9 2% Oud Zuilen. meer dan 5 km buiten de bebouwde kom. schepenbuurt. Park Noord, Vleuten. Lunetten. op afstand van min mtr. van bewoners Eur. norm. Rijnenburg. Houten. Noord oost. Oud-Zuilen. Oud Zuilen. Velp, Gelderland. Lombok. Oud-Zuilen 02 Bent u voor of tegen het plan voor de 150m hoge windmolens op Lage Weide 03 Als u wilt mag u hier uw mening motiveren tegen % Tegen de windmolens. Ze horen hier niet thuis. TEGEN.. 1 van :29

2 We zijn tegen de turbines. We wonen in een historisch dorp, met monumentale waarde en de turbines veroorzaken overlast. Dit is reeds bekend vanuit andere gemeentes elders waar men niet het inzicht had. Laten we hier geen domme fouten maken. Laten we leren dat dit niet kan.. Windturbines veroorzaken overlast. Zichtbaar, hoorbaar maar ook lange termijn effecten op de gezondheid, leefbaarheid en welzijn van de omwonenden. Ze mogen onze rust niet verstoren! Plaats ze waar er nog geen huizen staan. Niet bij onze woningen.. Waardedaling woning, geluidsoverlast, aantasting stadsgezicht. Wij wonen in de voorste rij woningen tegen afrit 7 aan. Wij zijn fel tegen om de volgende redenen: Absurd om zulke enorme mega-turbines zo dicht tegen een zo'n dichtbevolkt gebied te zetten. Ook verwachten wij geluidoverlast (wij vallen ruim binnen de cirkels van verhoogd geluidsniveau). Er is nog geen enkele praktijk-ervaring in NL met zulke grote turbines in dichtbevolkte gebieden. Verder zijn de windmolens direkt vanuit onze woning te zien, en hebben wij continu draaiende molens vanuit ons raam vanuit de woonkamer. Niet erg rustgevend. Aangezien wij in de voorste rij woningen zitten, staan de windmolens volop voor onze deur. Dit heeft zeer negatieve gevolgen voor de verkoopwaarde en courantheid van onze woning. Een enkele windmolen-o-fiel zal direkt onze woning willen kopen, maar meer dan 99% zal voor een woning kiezen waar de windmolens niet zo prominent aanwezig zijn voor de deur. Kortom: onze woning zal niet makkelijk te verkopen zijn. Op langere termijn wordt door makelaars verwacht dat de negatieve invloed op de womingwaarde zal meevallen. Dwz als de molens er al een tijd staan en men enigzins gewend is dat ze er staan. Dit gaat nog heel lang duren, minstens jaar, maar dan nog zullen mensen eerder kiezen voor een woning zonder direkt uitzicht op zulke mega-turbines. Last but not least: Als de molens door gaan heb ik geen enkele keuze en daar baal ik van.als ik ten tijde van mijn woning-aanschaf had 2 van :29

3 geweten dat op de huidige plek zo veel mega-turbines zouden komen, had ik deze woning nooit aangeschaft. mvg, Joost Kluin. ik wil geen slagschaduw. -geluidsoverlast -gezondheidsklachten -aantasting van uitzicht -onacceptabel aantal sterfte onder vogels en vleermuizen -waardedaling koopwoningen -verhoging zuilens ring is m.b.t. toegenomen geluidshinder niet meegenomen in onderzoek -onderzoek is te summier geweest -geluidsnormen zijn gebaseerd op deense waarden, die niet te vergelijken zijn met de situatie hier. Molens staan daar tenminste meter verwijderd van de eerste woningen. Hier tussen de m.. Bang voor geluidsoverlast, daling waarde huis, lelijk gezicht. Doe je niet in een vol woonwijk!. Ik heb veel informative ingezameld, maar ik heb nergens bevestigd gekregen dat de overlast van omwonenden beperkt zal worden. De wijze waarop Mw. Kluit op twitter een omwonende van de windmolesn Houten afserveert als notoare klager zegt voor mij echt heel veel; het commerciele belang staat voorop, het belang van de direct omwonende niet, de suggestive van Mw de Rijk als afsluiting van het satdsgesprek was tenenkrommend. ze wil onderzoeken of omwonenden niet een aandeel kunnen krijgen...alsof het ons daarom te doen is... ik verwacht actie van de Wijkraad!. Ik ben tegen vanwege de overlast die ik verwacht van de windmolens, deze is mede gebaseerd op de beschikbare onderzoeken, maar vooral ook op contacten die ik heb van omwonenden van andere windmolenparken (Heerhugowaard). Daarnaast vind ikd e informatievoorziening zeer discutabel; de informatieavond gaf veel verwarring bij bezoekers. Onfahankelijke info 3 van :29

4 voorzieining was er zelfs niet van partijen van wie je dat verwacht (GGD: als ik u was zou ik maar lid worden van EnergieU", U gaat gegarandeerd last krijgen waar u woont: EnergieU; de overlast valt weg agv de A2") Ook tijdens het stadsedbat veel tegenstrijdige info. Dus al met al zullen de gevolgen pas duidelijk zijn als ze er staan. daarnaast vind ik de rol van Groenlinks en Mw. de Rijk zeer discutbale; goed odnerzoek en goede infovoorziening aan omwonenden zijn ondergeschikt aan de snelheid waarmee besluitvorming moet plaatsvinden. daarmee lijkt het vooral een politieke discussie: snel er doorheen loodsen voor verkiezingen. En lijkt het financieel belang van subsidies enorm groot. Maar geluisoverlast is mijn belangrijkste argument: 30 tot 45 decibel in de nacht is echt heel erg veel geluid (met de ramen dichtslapen zoals de suggestie van EnergieU is) is niet de oplossing. Ik roep de wijkraad op om vooral het belang van de direct omwonenden voorpop te stellen (Voor windturbines zijn is niet zo moeilijk als je zelf niet dichtbij woont, zoals de EnergieU leden, maar ook veel leiidscherijners. Ook wij tegenstanders zijn voor duurzame energie, maar wel duurzame energie die geen overlast veroorzaakt. Andere vragen die bij mij spelen: - hoe kan de provincie vol inzetten op windturbines terwijl in Noordholland (waar veel ervaring is) is gestopt met alle ontwikkelingen, en terwijl het CPB windparken de komende 5 jaar afwijst. Ik zie 1 oplossing: de nieuw ontwikkelde windmolen zonder wieken gaan gebruiken die TU Delft heeft ontwikkeld. Inderdaad een duurzame oplossing, zonder overlast, maar duurt een paar jaar extra. Maar of het past binnen de "haast"planning van Groenlinks is de vraag. En dat bevestigt de dubbele agenda van Mw de rijk en groen links. Want als zijn inderdaad de belangen van omwonenden echt belangrijk vinden dan zou dat de oplossing zijn. 4 van :29

5 geluidsoverlast (die stelselmatig wordt gebagetaliseerd door alle voorstanders!). Waarde huis word minder en geluid overlast. - Inwoners Grauwaart hebben direct zicht op windmolens en mogeijk geluidsoverlast en zijn niet geinformeerd door de gemeente. - Waardedaling woning - Uitzicht verslechterd - Molens draaien op subsidie en besparen bijna geen CO2. - Veel vogelsterfte. Ik verbaas me over de hoeveelheid bijzondere vogels die hier nu nog leeft. - Gascentrale NUON blijft nodig voor stadsverwarming etc.. Levert niets op en vervuilt de horizon en veroorzaakt veel herrie en is een verdelger van vleermuizen!. Redenen: lawaai van de molens, zeker voor mensen met migraine zoals ik. Uitzichtvervuiling. Enorme waardevermindering van ons huis. Verdrijven van de vleermuizen waar net heel veel geld aan uitgegeven is. Gevaar van vliegend ijs van de wieken in de winter. Gevaar van loslatende wieken.. Niet rendabel en bron van overlast, qua geluid en beeld. Hoort gewoon niet in woonwijk.. Tegen de molens: ze staan te dicht bij woonhuizen, teveel overlast! Het uitgevoerde onderzoek heeft ook een zeer lage betrouwbaarheid en validiteit.. Er zijn betere plekken in Nederland waar dit kan en er zijn betere alternatieven. Kost alleen maar geld. Opbrengst nihil. Links speeltje Lawaai.. windmolens op zo'n korte afstand van ons huis maken veel lawaai, daar krijgen we veel last van bij het slapen. Molens zijn reeds elders achterhaald. Waarom investeren in een verouderde techniek? Geld verspillen!. 5 van :29

6 Ik vind het een bijzonder slecht plan om midden tussen dicht bevolkte woonwijken 150 meter hoge windmolens te plaatsen. Ze staan op nog geen kilometer van ons huis. Wij vrezen dan ook voor overlast door geluid met eventuele gezondheidsrisico. Er is al veel geluidsoverlast van de A2 hier nog meer aan toevoegen veroorzaakt zonder meer een waarde daling van ons huis. Niet bouwen dus!. plan zorgt voor geluidsoverlast en gezondheidsschade en is onrendabel. Geld kan beter besteed worden aan zinvolle groene/duurzame projecten zoals bijv. zonne-energie. waardedaling woning, slagschaduw, toename van geluidsoverlast, uitzicht.. Windmolens zo dichtbij is niet goed voor de gezondheid. Waarom risico lopen met mensenlevens. Door geluidsoverlast kan men hinder ondervinden. Vooral in de nacht. Slapeloze nachten is niet goed voor rust en veroorzaakt stress.. te dichtbij. Waarom in bewoond gebied terwijl er zoveel landbouwgrond is en de boeren deze vergoeding die hier voor wordt gegeven goed kunnen gebruiken.. In zo'n dichtbevolkte omgeving is het absoluut onwenselijk om windmolens te plaatsen, vanwege het zicht en geluidsoverlast.. Deze horen niet in de buurt van woonhuizen door te veel hinder.. Er zijn meerdere redenen, maar de belangrijkste zijn dat het niet kostendekkend is, het is een significante verslechtering van de leefomgeving en woongenot (en Terwijde staat al niet zo goed bekend, dus huizen worden nu helemaal onverkoopbaar) en het staat nu gepland in een druk bewoond gedeelte van de provincie. Er moet een beter alternatief zijn.. waarom werkt de gemeente niet samen met ons voor ontwikkeling zonne energie?. 6 van :29

7 dit leidt tot een daling van mijn huiswaarde van 30%. Niet nog meer geluid! We willen samen met de gemeente werken aan duurzaamheid en niet dingen door de strot geduwd krijgen. Hoe kun je in een van de druksbevolkte gebieden van Nederland zo iets plaatsen. En juist de grote voorstander van deze is een dame, die hier totaal niet woont, maar in Amsterdam. Laten onze eigen mensen beslissen.. Ik wil geen extra geluidshinder en ik wil geen slagschaduw. Zoek een plek waar geen huizen in de buurt staan. Kans op lawaai. Erg lelijk! Windmolens horen NIET in een STAD!. Ik ben absoluut voorstander van schone energie (heb zelf zonnepanelen), maar deze molens komen te dicht op woonwijken. Rijnsburgerpolder prima plek.. Er zijn betere plekken rondom utrecht om die dingen neer te zetten.. in de nabijheid van een woonwijk / stad geeft het overlast, dus niet aan beginnen. Gezondheidsrisico's onduidelijk, afhankelijk van subsidies. Alternatieven?. Windmolens komen in drukbevolkt gebied, mensen hebben hier ook al a2 die voor overlast zorgt. In een dergelijk gebied zijn andere vormen van milieuvriendelijke energie beter op zijn plaats.. het is onzin om in een stad deze windmolens te plaatsen. Deze kunnen beter in een gebied met weinig inwoners. De energie opbrengst is minimaal ten opzicht van het aantal inwoners in Utrecht. Gebruik het geld van de molens voor het plaatsen van meer zonne energiepanelen!. 7 van :29

8 Zicht bederf, geluidsoverlast. Bouw windmolens in de polder of op zee. Niet in een dicht bevolkt gebied. Totale waanzin... Ik ben voor groene energie, alleen niet op zo n absurde plek.. waarom een molen bijna in een woonwijk, groene energie ok, maar niet zo.. een onzalig plan, dat te veel belastinggeld kost, onrendabel is en voor veel gezondheidsschade (met name geluidsoverlast 's nachts) zal zorgen voor de omwonenden. Het is belachelijk dat politici zoveel geld verspillen aan zo'n plan terwijl er betere opties zijn om duurzaam te investeren die bewezen meer opleveren.. Niet tegen windenergie, absoluut niet, maar zet die dingen ergens neer waar niet half utrecht er last van heeft! Wat dacht je van in de zee.. teveel overlast door lawaai en. Plaats windmolens in zee!!. Ik vindt het niet zo'n prettig idee om tegen zulke hoge molens aan te kijken!!!. blijkt uit onderzoek dat het niet op gaat leveren wat men verwacht. Zet ze NIET in een woonwijk; zoek een plek langs een snelweg/in de polder. En probeer niet het braafste jongetje uit de klas te zijn; tja, Utrecht doet ook mee met duurzaamheid; we zetten gewoon, TEGEN DE WIL van bijna ALLE bewoners eromheen,die windmolens neer. DAT KAN TOCH NIET! (als we maar een plusje in de politiek krijgen als gemeente... Wat geef je je bewoners? ELLENDE!!. Ik vind het belachelijk dat er midden in een stad zulke grote windmolens geplaatst worden. Het is horizonvervuiling en veel bewoners zullen ook andere overlast ervaren. Daarnaast vind ik het niet voldoende aangetoond dat windmolens in dit gebied veel rendement opleveren.. Vanwege geluid, zicht en risico op 8 van :29

9 waardedaling woning. Ik vind het absurd om windmolens te plaatsen in zo' n druk en overbevolkt gebied, waar al zoveel lawaai overal is!. ik verwacht overlast. Bang voor geluidsoverlast en het hoort niet bij een woonwijk... We krijgen daar geluidsoverlast van. Zet grote parken in de polder of op zee ipv tussen woningen in. Nu is Terwijde stil 's nachts. Of laat de groene wethouder het in haar eigen achtertuin plaatsen.. Proces klopt voor geen meter Communicatie vd gemeente ronduit slecht Plan is onrendabel Gezondheidsrisico's Waardedaling woningen Enz enz enz Heel benieuwd naar resultaten van deze raadpleging. Goed initiatief!!!. Voor duurzame energie maar dan voor massa op zee of leegstaande gebieden. Je bereikt nauwelijks positieve resultaten met een paar windmolens binnen bebouwd gebied.. Lawaai, verpest uitzicht, waarminderwoning, slagschaduw, leidt verkeer af op de snelweg door grootte, veiligheid bij afbraak wieken of paal.. Windmolens horen niet in een straal van 2km binnen bebouwing. Dat zie je ook in andere landen. Los van de vraag of dit probleem op zulk mini niveau moet worden aangepakt. Ik hoop dat de politiek eens luistert naar burgers, op gemeentelijk niveau zou dat namelijk de enige juiste manier van verantwoordelijkheid nemen zijn. Wij zijn bang voor geluidsoverlast en overlast door slagschaduw. Uit het advies van de GG&GD op de website van de gemeente Utrecht: "Een deel van de omwonenden zal het geluid hinderlijk vinden en sommigen zullen daar erge hinder van ondervinden" 9 van :29

10 "Vermoedelijk is het effect op slapen heel beperkt, omdat het gemiddelde geluidsniveau van de windturbines tijdens de nacht ter plaatse van woningen van omwonenden niet hoger dan 40 db(a) is. Dit is het niveau vanaf waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft dat slaapverstoring kan optreden met mogelijk nadelige effecten voor de gezondheid" De gemeente heeft een overzicht gepresenteerd op de voorlichtingsavond in Terwijde waarop met lijnen de geluidsniveaus op een kaart te zien zijn. Wij wonen zeer dichtbij de lijn van 41dB. Daarnaast hebben we veel moeite met de verwachte waardedaling van onze woning. Huiseigenaren die als gevolg van de huidige economische malaise al geconfronteerd worden met een dalende waarde van hun woning zitten er niet op te wachten dat de gemeente hier met de uitvoering van dit plan nog een schepje bovenop doet. Tenslotte: wij zijn net als veel andere tegenstanders van dit plan zeker wel voorstander van het gebruik van duurzame energie, maar dan wel op een manier waar andere mensen niet door gedupeerd worden!. Genoeg drukte hier, A2, spoor, AR kanaal, meer en meer vliegverkeer (helikopters). Hoe bedenk je het, een windmolenpark daar nog eens bovenop, in het drukst bewoonde deel van NL. Misschien een paar maten kleiner en dan wat meer?. Gezien de ontwikkelingen in de duurzame energie overbodig. Verder te dicht bij woonwijk.. Niet in een woonwijk, maar bijvoorbeeld voor de kust.. Geen windmolens in of nabij een woonwijk. geen windmolens in/nabij een woonwijk deze zes niet en ook niet meer dan deze zes. 10 van :29

11 Het duperen van mensen die toch al in een overbelast gebied wonen. Verbreding A2 met 's nachts 130 km p/u. Toekomstige zware belasting NRU, plaatsing biomassacentrales LW. Toenemend transport op zowel weg als kanaal. Hoog spanningsmasten.. plekken zat om die dingen neer te zetten. onwonenden hadden geen keuze elkders te wonen want molenplannen zijn er gekomen nadat wijk af is. waardedaling huizen en lawaai zijn vervelende gevolgen. Windmolens zorgen voor: Geluidsoverlast Slagschaduw Waardedaling woningen Dode vogels en vleermuizen En het zijn Subsidieslurpers. Ik ben niet tegen duurzamer leven, en ben best bereid offers te maken om dat te bereiken. Echter, het plan om 6 grote windturbines in een woongebied te zetten is in mijn ogen onverstandig: 1) Windturbines veroorzaken veel geluidsoverlast. Vanwege de frequenties en ritmes is dit veel eerder een probleem dan gemiddelde dba cijfers doen vermoeden. 2) In een windluw gebied als de gemeente Utrecht (laagste gemiddelde windsnelheid van heel NL) zullen ze maar een fractie van de beoogde opbrengst halen. 3) Door de hoge variabiliteit van de stroomlevering en de problemen om dit in het stroomnet in te passen is de netto CO2 winst mogelijk zelfs negatief. 4) Door het huidige subsidieklimaat zijn er wellicht partijen die er goed aan verdienen, maar voor het milieu levert het niks op. Bewoners zijn de dupe van de winst van deze partijen. 5) Deze subsidie had beter besteed kunnen worden aan b.v. woningisolatie, energiebesparing, verduurzamen van de industrie. Maatregelen die direct en in hoge mate bijdragen aan een beter mileu. Door de hoge bevolkingsdichtheid in 11 van :29

12 Utrecht is het veel effectiever om te richten op de consumptie van energie dan op de productie. Samenvattend: een grote groep inwoners van de gemeente Utrecht gaan overlast ondervinden en/of ziek worden door een beslissing van de gemeente, diezelfde gemeente die zijn inwoners hiertegen hoort te beschermen. Een beslissing die, ondanks alle goede bedoelingen, weinig of niks gaat opleveren voor het milieu en hoge kosten met zich mee brengt voor de belastingbetaler. Inmiddels is hier veel internationaal onderzoek naar gedaan, mocht u interesse hebben dan wil ik mijn standpunt graag toelichten en lever ik graag onderbouwende bronnen aan. Michiel Toneman Ik ben niet tegen duurzamer leven, en ben best bereid offers te maken om dat te bereiken. Echter, het plan om 6 grote windturbines in een woongebied te zetten is in mijn ogen onverstandig: 1) Windturbines veroorzaken veel geluidsoverlast. Vanwege de frequenties en ritmes is dit veel eerder een probleem dan gemiddelde dba cijfers doen vermoeden. 2) In een windluw gebied als de gemeente Utrecht (laagste gemiddelde windsnelheid van heel NL) zullen ze maar een fractie van de beoogde opbrengst halen. 3) Door de hoge variabiliteit van de stroomlevering en de problemen om dit in het stroomnet in te passen is de netto CO2 winst mogelijk zelfs negatief. 4) Door het huidige subsidieklimaat zijn er wellicht partijen die er goed aan verdienen, maar voor het milieu levert het niks op. Bewoners zijn de dupe van de winst van deze partijen. 5) Deze subsidie had beter besteed kunnen worden aan b.v. woningisolatie, energiebesparing, verduurzamen van de industrie. Maatregelen die direct en in 12 van :29

13 hoge mate bijdragen aan een beter mileu. Door de hoge bevolkingsdichtheid in Utrecht is het veel effectiever om te richten op de consumptie van energie dan op de productie. Samenvattend: een grote groep inwoners van de gemeente Utrecht gaan overlast ondervinden en/of ziek worden door een beslissing van de gemeente, diezelfde gemeente die zijn inwoners hiertegen hoort te beschermen. Een beslissing die, ondanks alle goede bedoelingen, weinig of niks gaat opleveren voor het milieu en hoge kosten met zich mee brengt voor de belastingbetaler. Inmiddels is hier veel internationaal onderzoek naar gedaan, mocht u interesse hebben dan wil ik mijn standpunt graag toelichten en lever ik graag onderbouwende bronnen aan.. Te grote windmolens in dicht bevolkt gebied. Niet passend.. lawaai,slagschaduw,hoger dan de DOM,bederven uitzicht,zonneenergie beter en makkelijker te plaatsen-heeft niemand last van.. Geen windmolens in woonwijk. Geen windmolens want zijn nooit rendabel te krijgen.. Het is te bepalend voor het landschap, hoort niet in een gebied dat zo dicht bebouw en bewoond is!. Drie argumenten: Ze komen vol mijn huiskamer binnen (ik woon op 600m). Bestemmingsplan de wetering kent maximale hoogte van meter of 15 Geluidsoverlast en bijbehorende slaapproblemen Waardedaling woning Deze drie zijn concreet. Onbekend zijn nog mogelijke gezondheidsproblemen op langere termijn. Waanzinnig, megalomaan plan!. Molens staan veel te dicht op woningen. Daarnnat verziekt het het uitzicht van alle omringende wijken. Geluid stijgt niet boven de waarden van nu uit vlgns gemeente. Overdag misschien niet maar snachts dus echt wel. Overlast dus.. 13 van :29

14 Ontsiering van de leefomgeving.. Ik weet dat windmolens goed zijn voor het milieu maar de mensen moeten er geen last van hebben. Ik denk dat als ze zo dicht bij de huizen komen mensen daar last van krijgen.. Geen windmolens tussen woonwijken: Kans op gezondheidsklachten Waardedaling huizen Horizonvervuiling (hoger dan de Dom???!!!). Te dicht bij huizen. Stilte in de nacht behouden is belangrijk voor onze gezondheid.. De Amsterdamsestraatweg, het kanaal en het spoor leveren al genoeg lawaai, nog meer verpest het woongenot. Daarnaast worden alle bomen aan de andere kant van het kanaal gekapt, dus behalve een lelijk uitzicht op de industrie komt dit er ook nog eens bij. Daarnaast zouden zonnepanelen mens- en milieuvriendelijker zijn. Menig persoon wil zijn dak wel beschikbaar stellen.. Geen voorlichting van de Gemeente bij aankoop huis. Groot risico geluidsoverlast 's nacht. Lelijk. Woningwaarde daalt hierdoor extra. Prachtwijk leek te verbeteren. Hierdoor gaat de wijk toch weer achteruit. Vermindert vervuiling (lees fijnstof) in Utrecht niet. Burgers krijgen de waardedaling niet vergoedt. Als het dan onomkeerbaar is geef omwonenden binnen een straal van max 1km een aandeel in de windmolens ter waarde van de waardedaling van hun huis (5-10%). omdat er wel dunnere bevolkingsplekken zijn te vinden.. Geen windmolens in woonwijken. overlast van geluid en slagschaduw, en serieuze daling van de waarde van het huis. Het hele concept van stroom is, dat het 14 van :29

15 niet uitmaakt wáár het gewonnen wordt. Er is dus geen enkele reden om windmolens dan juist nabij woonwijken te plaatsen. Overigens ben ik wel voorstander van windenergie.. Ik vind dat de gemeente ons erg slecht of eigenlijk in het geheel niet informeert. Ik zie vooral op social media het een en ander verschijnen, als er bijvoorbeeld een inspraakavond gaande is. Maar ik ben als betrokkene dan in het geheel niet uitgenodigd en dan is het al vaak weer te laat om op te dagen. Dat vind ik uiterst slecht communicatiebeleid van de gemeente. Ik ben in principe voorstander van schone energie en dus ook windmolens. Heb zelf zonnepanelen op mijn dak. Maar ik wil wel een goede afweging kunnen maken. Tot dat ik dat heb kunnen doen, ben ik tegenstander.. In andere landen slechte ervaringen, geluidsoverlast, betere alternatieven, waardedaling huizen nu al merkbaar, gezondheidsrisico's door laagfrequent geluid en drukverschillen.. Belachelijk plan om vlakbij woonhuizen dit soort enorme windmolens neer te zetten. Geeft lawaai en is lelijk!. Ontsieren het landschap. Niet rendabel op deze plek zonder (extra) subsidie, lelijk aanzicht (waar is de welstandsxlcommissie gebleven?), niet midden in een grote stad, groenere economie begint bij duurzamer gebruik en minder verspilling.. Ik geloof niet in zwaar gesubsidieerde energie bronnen, zeker niet in tijd van bezuinigende overheid. Bovendien geven de windmolens de stad een ander, overheersend karakter.. Bang voor lawaai en waardevermindering huis. Geen windmolens dichtbij woonwijken. Ook geen noodzaak om dit te doen.. Vind het te dicht tegen de woonwijk aan en er zijn te weinig garanties mbt bijvoorbeeld geluidsoverlast of daling WOZ waarde woningen van :29

16 Geluidsoverlast en gezondheidsproblemen!!. Geen lelijke windmolens in ons zicht die ook nog eens geluidsoverlast gaan opleveren. Hoe haalt de gemeente het in haar hoofd. De A2 wel ondertunnel voor een corridor met de stad (Leidsche Rijn Centrum), maar daarnaast dan 6 lelijke windmolens neerzetten die het leefclimaat voor de nieuwe bewoners van deze wijk(en) gaat verzieken... ONGELOFELIJK!. Ik vind het absurd dat men windmolens op slechts 600 meter van onze woningen wil plaatsen!. Het overlast van het geluid en het uitzicht. Daardoor zullen onze huizen in waarde dalen.. Ongezonde constante geluidsoverlast, horizonvervuiling met als gevolg: waardedaling huis en ernstig verminderd woongenot. Je moet als gemeente juist willen dat mensen naar leidscherijn trekken. Op deze manier wordt het toch al niet zo populaire imago van de wijk er niet beter op. Zet ze langs de A2 buiten de stadsgrenzen. Niet in of nabij woonwijken.. Staan in zicht. Geluidsoverlast. Waardedaling woning. Windmolens draaien op subsidie. CO2 verlaging alleen op papier een beetje mogelijk.. lelijk gezicht vlakbij ons huis, geluidsoverlast, mogelijk slagschaduw. Wil veeeeeeel liever groene energie in de vorm van gesubsidieerde zonnepanelen. Deze wanproducten horen niet thuis in de woonomgeving. Net als in Houten zijn ze veel mensen een doorn in het oog. Elders is ruimte zat om plaatsen. Als je nu geen lawaai genoeg maakt, zit je er straks je hele leven mee opgescheept. GRT.. Weining rendement, dalende huizenprijs, wellicht bijna onverkoopbaar, gezondheidsklachten. 16 van :29

17 Symboolpolitiek. geen toegevoegde waarde, alleen maar extra kosten en extra overlast. Paradepaardje Groen Links. Bah.. Veel te hoog en ingrijpend in zicht op de stad. Weinig rendement, geluidshinder vooral snachts, waardevermindering huis. Windmolens horen niet daar waar ze zodanig (bekend) overlast geven. Daarbij moet men eens wakker worden en inzien dat zonneenergie het heden en de toekomst is.. Windmolens in het drukste gedeelte van NL is een beetje absurd.. al genoeg soorten van overlast in zuilen, bouw ze maar lekker in utrecht-oost. Veel mensen worden gedupeerd doordat huizen minder waard worden!!. Waarom binnen de gemeentegrens?!. Kosten te hoog,en overlast te groot. ik wil graag duurzame energie maar niet iets dat mijn leefmilieu zo negatief gaat beïnvloeden. Er zijn betere opties; ga daarvoor wijkraad!!. Zolang onvoldoende bekend is wat de schade is op mens en dier, kan ik hier absoluut niet mee instemmen. Stel het minimaal 5 jaar uit om gefundeerd ja of nee te kunnen zeggen.. 1) windmolens leiden tot schade aan de gezondheid binnen een straal van 1500 meter 2) ongeveer 500 vleermuizen en 5400 vogels gaan sterven na plaatsing 3) deze turbines dragen niet of nauwelijks bij aan energie voor ons of CO2 besparing. Wat van nut heeft het dan?. Vertrouw voorstanders niet. Utrecht ligt in het gebied met de helft van de windkracht tov kustregio. Er zijn dus veel betere locaties met 2x hardere wind dan de geplande locatie.als we toch 17 van :29

18 groene energie opwekken laten we het dan ajb goed doen en niet om voor de buhne groen te zijn. Efficiëntie mag ook in alternatieve energie.. slagschaduw, lawaai, waarde vermindering huizen, zeer slechte economische onderbouwing, zonder subsidie nooit haalbaar. Uitzicht, Lawaai, waardevermindering huis.. past niet in dit woongebied.we hebben al veel last van verkeersgeluid, bedrijven etc.. Achterhaalde techniek die ook nog schadelijk is en alleen maar subsidie slurpt.. heel erg veel ellende tegen vrijwel geen voordelen.. Niet rendabel, veel overlast, horizonvervuiling, lawaai, slagschaduw, gezondheidsrisico's, bovendien draaien ze op subsidie. utrecht wil in de picture staan, weer met zo'n project wat over een paar jaar als mislukt wordt beschouwd.. Nadelige invloed op de leefomgeving. Hoe vaak moeten we dit nog vertellen?. niet zo dichtbij woonwijken!. Deze kwestie is er niet aan van milieu of energiebesparing, maar een van woongenot en huisbezit (tenminste, zo zou het eigenlijk moeten zijn). Energiebesparing en milieu zijn belangrijk, maar moeten niet ten koste gaan van iemands woongenot (zeker niet als het om 1000-en mensen gaat) en de waarde van iemands huis (van 9 op de 10 mensen het grootste bezit). Windmolens horen niet in een stedelijk gebied!!. op alle fronten een onrendabel plan, onderzoeken nog niet afgerond, ik betwijfel of e.e.a. wel aan alle normen kan voldoen om haalbaar te maken. Ik ben voor groene oplossingen, stem zelfs Groen Links, maar windmolens van deze grootte leveren a) geen milieuwinst 18 van :29

19 en b) brengen door de geluidsoverlast het welzijn van bewoners in gevaar.. Nut windenergie, molens horen niet tussen woonwijken, geen taak van een gemeente. Volstrekte waanzinn om dit in een windluw stedelijk gebied te doen. Meer symboolpolitiek dan verstandig besluit. Als we als stad graag willen bijdragen aan groene stroom kan dat ook op een grotere afstand. De opgewekte energie wordt toch teruggeleverd aan de energiemaatschappij en niet direct geleverd aan ons als bewoners. Dus dan hoeven de windmolens ook niet zo dichtbij te staan. Ik zou het echt rot vinden om vanuit mijn achtertuin windmolen te zien staan of ze snachts te horen draaien.. Geluidsoverlast. Windmolens zijn prima, mits gebouwd op plekken met zo veel mogelijk wind en zo min overlast. Dit plan lijkt precies andersom te zijn.. Er zullen gehinderden maar ook ernstig gehinderden zijn door de komst van de molens. Dit moet men niet willen als gemeente. Het is ook een ander geluid (laagfrequent) dan het overige geluid van LW. We hebben al zo'n overlast van het industriegebied. De omwonenden hier (en Zuilen-Utrecht en Maarssen) zijn vooral tegen en de draagkracht bij de VVE Industriever. is er gewoonweg niet. Groene energie ja!, maar niet binnenstedelijk. Ik ben zeker bereid flink te investeren in zonnepanelen. Daar heeft niemand last van... Ik ben serieus bang voor mijn nachtrust door de molens.. HORIZONVERVUILING; GELUID. - geen garantie dat er geen gezondheidsproblemen komen - geen garantie dat er geen waardedaling van de woning komt en dat bewoners schadevrij worden gestel. - geen enkele garantie dat de molens bij overlast (geluid of slagschaduw) stil 19 van :29

20 worden gezet. Op het moment dat de molens andeers niet rendabel zijn zullen ze gewoon blijven draaien.. (geen idee waar grens oost en west terwijde ligt, dus gegokt)tegen ivm verwachte overlast, daling waarde van woning. Ik heb voor tewijde gekozen om dat ik dacht daar in een rustige wijk zonder allerlei overlast terecht te komen.erg kwaad over het negeren van de gemeente van mijn belang en gevoelens hierover en het stupide vasthouden aan besluiten en het dogma van rendabele windmolens, zonder vanuit een brede visie over MVO te kijken naar alternatieven en nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Ik ben voor MVO en wil daar mijn steentje aan bijdrage, maar tegen windmolens zo midden in dichtbevolkt gebied en in mijn achtertuin. Waar is de P van people in planet, profit, people gebleven in dit verhaal. En tav profit: makkelijk rekenen met subsidies erbij en zonder met de waardedaling woning van burger rekening te houden. Rendabel voor exploitant, maar ik betaal 2 keer voor de lusten van een ander(belasting voor subsidie en woningwaardedaling)en daarnaast wordt nog eens de overlast door mijn strot geduwd. En waarom hoor ik wel de wethouder de Rijke, maar niets van "mijn" wijkwethouder??? Wiens vertegenwoordiger denkt hij te zijn??. Horizonvervuiling, geluidsoverlast, waardedaling woning. geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling. Steeds meer landschappen worden verwoest door windparken en ik wil niet dat dit met de skyline van Utrecht gebeurt, waar ik mijn halve leven heb gewoond.. Wind energie prima maar niet tussen dichtbevolkte woonwijken op een al overspannen bedrijventerrein waar de overlast nu al maximaal is.ook het gigantische formaat past niet in de omgeving. De druk mbt overlast is hier buiten proportioneel groot door m.n. deze dichtbevolkte locatie. Graag het geld gebruiken voor zonne-energie. Alle daken vol. 20 van :29

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt

Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt Kansen voor acceptatie en versnelling van windenergieprojecten door toepassing van inzichten in weerstand en

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Evaluatie Schipholbeleid

Evaluatie Schipholbeleid Evaluatie Schipholbeleid Twee jaar ervaring met het Schipholbeleid Dit rapport is opgesteld door in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie