De Parel. Ik wil mijn licht niet onder de korenluk, zetten, maar in alle beschei- en weet me gesterkt door uw zo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Parel. Ik wil mijn licht niet onder de korenluk, zetten, maar in alle beschei- en weet me gesterkt door uw zo"

Transcriptie

1 Gemeenschapskrant Almere Jaargang 7, nummer 1 8 januari 2006 De Parel Hartelijk geliefde broeders, zusters en jonge mensen, M.S. Barendregt eel graag voldoe ik aan het verzoek om het voorwoord te H schrijven voor uw mooie gemeenschapskrant De Parel. Het is de eerste uitgave in het jaar 2006 en dat betekent dat de kerstdagen al weer achter ons liggen en we vol goede moed en hoop het nieuwe jaar zijn binnengestapt. De spoedige komst van de Apostel ligt in het verschiet en de Nieuwjaarsontmoeting heeft de nodige aandacht gevraagd. Voor mij persoonlijk werd het achterliggende jaar gekenmerkt door de overgang van het district Leiden naar het district Amstelveen. Met dankbaarheid heb ik ondervonden hoe waardevol het is om welkom te zijn. U heeft me daardoor in staat gesteld om inhoud te geven aan de vraag die de Apostel me heeft gesteld. Dit jaar gaan we in Het Apostolisch Genootschap, voor het eerst in haar geschiedenis, al onze activiteiten afstemmen op het centrale thema De kracht van de verbeelding. Dat is een mooi, ruim en ook een heel leuk thema. Zo zit ik me nu, rond half december, toen dit stukje werd geschreven, een beeld te vormen van hoe het zal zijn om deze Parel te lezen. En als ik daar dan over denk, dan vraag ik me af wat voor u, lezer, van betekenis of waardevol zal zijn. Natuurlijk hebben we in deze periode de gebruikelijke wensen voor gemaat zetten, maar in alle beschei- Ik wil mijn licht niet onder de korenluk, voorspoed en welzijn met elkaar denheid én met gedrevenheid die uitgewisseld. Maar het zal u net zo gezindheid waarmaken. Daarbij voel gaan als het mij gaat, ik denk daar ik me van harte met u allen verbonden en weet me gesterkt door uw zo dan heel vaak bij hoe ga ik inhoud geven aan al die mooie, uitgesproken nodige medewerking! wensen. Apostolischen zijn vaak praktisch ingestelde mensen die graag de daad bij het woord voegen, dus elkaar veel toewensen betekent dan ook werk aan de winkel. Die verbeelding stelt me ook in staat om nu even bij u te zijn en mijn gedachten, gevoelens en wensen met u te delen. Dat wil ik graag doen: ik hoop oprecht dat we er samen in zullen slagen om verder te groeien en te ontwikkelen in ons Werk. Ik ben er van doordrongen, dat onze gezindheid niet alleen verrijkend is voor mezelf: het is een waardevolle inbreng in onze samenleving, waar we deel van uitmaken. Met hartelijke groet en graag tot ziens, Uw broeder M.S. Barendregt In dit nummer: 1 - Hartelijk geliefde broeders, zusters en Jonge mensen 2 - Verjaardag van onze Herder - Straatkinderen in Somerset West, Z-Afrika 4 - Zeggen we wel eens 5 - Kennismaken met Tweede Kringers 6 - Op bezoek bij.. Zr. Hoendervoogt 7 - Op weg naar - Lokaal fotobeheer 8 - Onderhoud en beheer van ons gebouw 9 - Redactie biedt foto s aan - Met de 18+ groep naar Berg en Dal 10 - Gemeenschapsmutaties - Colofon

2 Lang zal hij leven. Verjaardag van onze Herder L. van der Linden De wens van de Herder om zijn verjaardag ongemerkt voorbij te laten gaan, is niet helemaal uitgekomen. Of liever gezegd, helemaal niet. Vanaf het ontbijt dat een paar jongens hem thuisbezorgden tot en met de koffie met taart na afloop van de dienst, stond hij in het middelpunt van de belangstelling. het boek over Nelson Mandela, allemaal verrassingen om te laten voelen wat een belangrijke en warme plaats onze Herder in de gemeenschap en bij de broeders en zusters en jeugd inneemt. En dat wilden we hem graag laten voelen. Dat oudste Wiegman op deze zondag de dienst verzorgde voor wat beslist gezongen moest worden, wat liefst wel en wat eventueel ook nog; het jeugdkoor en het gelegenheidskoor, de andere koren en niet te vergeten wat er nog instrumentaal ten gehore werd gebracht, alles werkte mee om er een prachtige morgen van te maken. Een feest om met een warm De liedjes en bloemen van de jongste jeugd, het vriendenboek, was al een cadeau op zich. Het muziekprogramma met de verschillende kleuraanduidingen gevoel op terug te kijken. Additionele fotografie br. P. Haverlach Straatkinderen in Somerset West, Zuid-Afrika C. van der Ley Een paar maanden geleden kwamen mijn vrouw en ik in contact met de Tereo Mission School for Street Children in Somerset West. De grondslag voor de school werd destijds gelegd door Magriet Barnard, een voormalige lerares die zich het lot had aangetrokken van de vele straatkinderen in Somerset West, het plaatsje waar wij wonen. Het gros van deze kinderen leeft op straat en heeft geen gezinsleven. De moeder is overleden of kan niet voor haar kinderen zorgen, de vader is meestal onbekend en met de noorderzon vertrokken of ze werden thuis mishandeld of erger nog misbruikt. En dan hebben ze geen andere uitweg dan het leven op straat te kiezen. Een leven zonder uitzicht, een leven van bedelen om de honger te stillen of tiktik (een drug die onder de armen bijzonder populair is) te kopen. Officiële school Op een gegeven moment kon Magriet niet langer meer werkeloos toezien en ging de straat op, gewapend met een thermosfles met thee en met boterhammen. Van het één kwam het ander en nu is er een officiële school waar zo n vijftig straatkinderen les krijgen. Nu moeten we ons van zo n school niet veel voorstellen. Van de lokale energiemaatschappij, Pagina: 2

3 Eskom, kreeg de school een oud, vervallen teststation beschikbaar, met een paar krakkemikkige lokalen waarin les kon worden gegeven. De tafels en stoelen vallen bijna van ellende uit elkaar en het materiaal laat veelal te wensen over. Maar toch, het werkt en voor de kinderen is het een enorme stap voorwaarts. Vandaar ook dat de kinderen over het algemeen zeer gemotiveerd zijn om te leren. Wie niet werkt, krijgt een aantal waarschuwingen, maar als er niets verandert, worden er maatregelen genomen en krijgt een ander kind de kans iets van z n leven te maken. De kinderen komen s ochtends om half acht op school en krijgen dan iets te eten. Voordat het zover is hebben ze al een uur gelopen om bij de school te komen, ook de kleine hummeltjes van zes jaar. Maar ze komen trouw. Na het ontbijt vangen de lessen aan en s middags krijgen ze weer een maaltijd. Echte maaltijden Toen wij ons aanmeldden om te zien waar we konden helpen, was al snel duidelijk waar we nodig waren. Op dinsdag kookt mijn vrouw voor de kinderen en vijf volwassenen een echte maaltijd. Dat was een avontuur op zich, maar naarmate de weken vorderden, werd het allengs makkelijker en nu draait ze haar hand er niet meer voor om. We proberen links en rechts donaties te krijgen om dat te kunnen betalen en tot op heden is het gelukkig gelukt. Maar iedere week is het weer spannend of we het kunnen voortzetten. We betalen veel uit eigen zak, maar ook die is niet onuitputtelijk. Maar goed, zolang het gaat, gaan we ermee door. Discipline door sport En dan ikzelf. Wat kon ik doen om een bijdrage te leveren. De leerkrachten, meest vrouwen, hoopten eigenlijk dat ik de jongens een beetje discipline kon bijbrengen en vroegen me of ik soms sport met ze kon doen. Een beetje aarzelend stelde ik voor judo met ze te doen, daar ik in mijn jonge jaren een fanatieke judoka ben geweest en de zwarte band had gehaald. Daarnaast was ik in mijn diensttijd sportleraar geweest, dus de link was snel gelegd. Het plan werd met groot enthousiasme ontvangen en daar sta je dan! Geen judomatten en een ondergrond van beton. Maar ja, daar zaten de dames niet zo mee. Dat regel je wel, hè, Chris? Voor ik het wist was het verhaal al bij de oudste jongens verteld en moest ik meekomen. Of oom even iets wilde vertellen over judo, de opbouw in banden, hoe we groeten en ga zo maar door. Pagina: 3 Leren beheersen De volgende week donderdag zou het beginnen. Precies om één uur stonden zo n acht knapen buiten te wachten, fanatieke karatekreten waren niet van de lucht en ik moest direct tussenbeiden komen toen twee jongens onmiddellijk in gevecht gingen alsof ze volleerde judoka s waren. En dat op die ondergrond. Maar goed, het enthousiasme was er. Maar hoe leer je ze judo, voorkom je tegelijkertijd dat er ongelukken gebeuren en houd je toch het enthousiasme vast, terwijl ze de meeste worpen niet kunnen doen? Dat vraagt aanpassingsvermogen, zowel van mijn kant als van hun kant. Maar, voor de rest gewoon bij het begin beginnen. Hoe groet je? Wat zeg je tegen de leraar. Dat boeide ze direct. En nu kan ik ze niet tegenkomen of ze maken een judobuiging, zeggen sensei en vragen wanneer we weer verder gaan. (Zelfs de meisjes, die toekijken, groeten me nu met een buiging.) De Japanse namen van de worpen vinden ze helemaal spannend, maar het doen is toch wel het geweldigste van alles. En langzaam leren ze zich beheersen, iets wat ze heel goed van pas komt (en waar de leraren ongelooflijk blij mee zijn, want het was me toch een moeilijk te hanteren stelletje!). Per slot van rekening leven ze in een wereld waar het recht van de sterkste geldt en waar ze zich al van jongs af aan hebben moeten verdedigen. Judopakken En toen kwam het moment dat we voor vakantie naar Nederland vertrokken. We hadden al een paar vragen uitgezet om judopakken te krijgen. De opbrengst overtrof onze stoutste verwachtingen. Van alle kanten kwamen judopakken. Er waren bijdragen uit Almere, van andere Apostolischen en sportschool Boersma uit Amers-

4 foort kwam zelfs met negen pakken in alle mogelijke maten. De dag dat ik de judopakken uitreikte was een feest. De gezichten van de jongens spraken boekdelen. Onmiddellijk liepen ze anders en bleek hoe machtig zo iets simpels eigenlijk werkt. De discipline werd nog beter en ze luisteren geboeid. Trots rechtop staand of zittend in hun judopakken. En nu is de zomervakantie aangebroken. Sommigen van mijn judoka s gaan volgend jaar naar een andere school, anderen keren terug. Maar het allerbelangrijkste is dat we iets hebben opgebouwd dat we niet snel zullen vergeten. Een band die verder gaat dan de judoband. Additionele fotografie fam. vd Ley Zeggen we wel eens.. S. Koelewijn zéggen we wel eens: wat speelde u dat lied prachtig op het orgel.. zéggen we wel eens: ik geniet zo van uw viool, fluit of pianospel.. zéggen we wel eens: het meisjeskoor zong zo mooi vandaag.. zéggen we wel eens: ik ben zo blij dat ik u zie. zéggen we wel eens: wat kiest de dirigent toch altijd passende liederen uit zéggen we wel eens: wat hebben we weer een mooie Parel deze keer.. zéggen we wel eens: wat een prachtige bloemen staan er weer op de verhoging zéggen we wel een tegen elkaar: wat fijn dat het gebouw zo schoon is.. Zéggen we de dingen wel eens tegen elkaar of dénken we ze alleen? Ook daarin kunnen wij elkaar GROOT maken! Pagina: 4

5 Kennismaken met Tweede Kringers C.A. Bosch Pagina: 5

6 Op bezoek bij.. Zuster Hoendervoogt P. Olgers De naam van zuster Hoendervoogt prijkt al een tijdlang op de ziekenlijst. Enkele maanden geleden brak zij namelijk haar rechterschouder. Zij is hier inmiddels aan geopereerd maar kan, ondanks een revalidatieperiode, nog niet zo goed uit de voeten. Zij komt daardoor niet zoveel in de dienst en luistert s zondags naar de webradio. De redactie van De Parel vroeg haar begin december onder andere naar haar ervaringen met dit voor onze gemeenschap vrij nieuwe communicatiemiddel. Zuster Hoendervoogt had die avond rond de klok van acht uur een heerlijk kopje koffie met een koekje erbij klaar staan. Het voelde alsof ik al jaren bij haar over de vloer kwam. Wat hebben we toch een bijzonder werk dat je je direct thuis voelt bij elkaar. Zuster Hoendervoogt vertelde dat ze zich langzamerhand weer een beetje beter begint te voelen. Veel training en oefeningen zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de schouder alle functies weer zal gaan vervullen. Verhuizing Al gauw gaat het verhaal over de verhuizing naar Almere die binnen een paar dagen was geregeld. Zuster Hoendervoogt: Na vele jaren alleen te zijn geweest kwam ik tijdens een etentje in contact met broeder Hoendervoogt. De behulpzaamheid en de gezelligheid maakten dat wij enige tijd later met elkaar trouwden. Al kort na de verhuizing werd mijn man ziek. Hij moest later in het verpleegtehuis worden opgenomen. Kleinkoor Normaal heb ik altijd een notitieblokje paraat, maar door de vertellingen lukte het me niet om ondertussen te schrijven. Zuster Hoendervoogt vertelde over haar eerste man herder Jacobsson. Hij verzorgde in die tijd twee gemeenschappen. Zuster Hoendervoogt heeft ruim dertig jaar deel uitgemaakt van het kleinkoor. Daarnaast maakte ze deel uit van de groep die de dirigenten hielp bij de wijze van verzorgen van de zangers. Zürich Zuster Hoendervoogt: De vakanties werden vaak gebruikt om bij de verzorging van de bijeenkomsten in Zürich te helpen. Aan deze samenkomsten heb ook ik mooie herinneringen. Het zo dicht bij apostel Slok te mogen zijn, zorgde voor een extra dimensie in mijn leven en in ons gezin. Webradio Ik ervaar de veranderingen van de laatste jaren in grote lijnen als plezierig. Sinds kort heb ik de mogelijkheid gebruik te maken van de webradio. Pagina: 6 Als ik me dan heb opgemaakt en ik luister naar de webradio dan heeft de zondagmorgen voor mij iets heel bijzonders. Ik vind het een voorrecht om op deze wijze betrokken te zijn bij de eredienst. Het inlevingsvermogen kan dan soms zo sterk zijn dat ik bij het uitspreken van de dank de behoefte heb te gaan staan. Zuid Afrika De laatste technologische ontwikkelingen hebben bij zuster Hoendervoogt ondertussen hun intrede gedaan.: Ik heb via de regelmatig contact met onder andere mijn dochter in Zuid Afrika. Aan het einde van de avond dronken we een heerlijk glas Zuid Afrikaanse wijn. Al met al een waardevolle avond waarbij een gelukkige zuster door haar houding heeft laten zien wat Apostolisch zijn inhoudt.

7 Op weg naar... C.A. Bosch Zaterdag 10 december jl was er voor alle medespelers van het kerstspel Op weg naar. een grote repetitie gepland in onze Plaats van Samenkomst aan de Simon van Collemstraat. De repetities begonnen om uur s morgens en duurden tot een uur of halfeen waarna er een gezamenlijke lunch plaatsvond in twee aaneengeschakelde bijzalen. En wie mocht denken dat die lunch met een knip van de vingers op tafel stond, vergist zich schromelijk. Al ver voor de 10 e december waren er onder aanvoering van de zusters Webster en Wils zeven broeders en zusters in de weer om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Lokaal fotobeheer C.Koelewijn Want er moesten niet alleen honderdenvijftig broodjes ( k a d e t j e s ) worden gesmeerd en belegd met kaas en vleeswaren maar ook honderd en twintig pannenkoeken en vijfenvijftig rijkversierde cakejes worden gebakken. En dan hebben we het nog niet gehad over het klaarmaken van de tientallen fruit- en hartige spiesen, de sneetjes krentenbrood en de vlaflips. Met man en macht werd er die zaterdag gewerkt om de kinderen en hun begeleiders (ruim vijftig in getal) op tijd aan de goed gedekte tafels te kunnen gen. ontvan- En dat na hard werken het goed verpozen is, mag blijken uit de bijgaande foto s van uw gelegenheidsfotograaf voor die zaterdag. Want naast dat iedereen zich de lunch goed liet smaken viel het hem op dat er hier en daar stroop met een pannenkoek werd genuttigd in plaats van pannenkoek met stroop en dat voor sommigen een pannenkoek met poedersuiker én stroop werkelijk het einde is. Tussen neus en lippen door werd hier en daar de tekst van het kerstspel nog even doorgenomen. Additionele fotografie br. C.A. Bosch Digitale foto s zijn niet meer weg te denken in onze tijd. Was fotograferen in het verleden uit den boze in ons werk, zo is nu des temeer het besef hoe kostbaar beelden kunnen zijn. Ik wou dat ik ze had. Foto s uit 1931 van de opening van ons gebouw Amsterdam-6 bijvoorbeeld. Misschien bestaan ze wel.. Zo vertel ik dikwijls aan een ieder die het maar horen wil dat wij ons moeten realiseren de eerste bewoners te zijn van ons gebouw. Hoe belangrijk kan het dus zijn om belevenissen vast te leggen met behulp van onze hedendaagse digitale technieken. Maar dat vraagt natuurlijk ook om beheer. Foto s maken is wel mooi, maar kan ook storend zijn tijdens mooie momenten (daarom ziet u mij zelden flitsen) en dan hebben we het nog niet eens over de privacy. Destijds vroeg de Voorganger mij of ik het beheer wilde verzorgen, hetgeen ik nog altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde doe. Het is werkelijk prachtig om dit te verzorgen en. kostbaar goed. De inmiddels 6500 foto s zijn dan ook driedubbel gebackuped. De foto s dienen voornamelijk voor de Parel maar zijn ook te zien op de site indien het bijzondere evenementen betreft. Foto s kunnen met toestemming van de Herder worden opgevraagd. Maarrrr.. Velen van ons weten inmiddels óók van wanten met foto s knippen.. Daarom deze vraag, in overleg met onze Herder, of u eens na wilt gaan in hoeverre u foto s heeft die ook in ons lokaal archief kunnen. Dit geeft vele voordelen; u heeft hierdoor een externe backup van uw foto s en wij kunnen ze mogelijk ooit gebruiken voor de Parel e.d. Daarbij geeft het een nog ruimer beeld van onze geschiedenis. De kwaliteit is niet van belang en u kunt het aan mij in alle mogelijke manieren aanleveren. In het archief blijft altijd vermeld van wie de foto s oorspronkelijk zijn. Pagina: 7

8 Onderhoud en beheer van ons gebouw C.A. Bosch De Arbo-wetgeving uit 1998 is sinds 2005 ook van toepassing op vrijwilligersorganisaties zoals het Apostolisch Genootschap. Het gaat hier dan niet om de geestelijke verzorging maar met name om werkzaamheden die te maken hebben met het onderhoud en beheer van ons gebouw. Maar ook het gebruik en de staat van allerlei elektrische apparatuur bij het vervaardigen van bijvoorbeeld de kerstcadeaus, het gebruik van elektrische heggenscharen of bladblazers voor in de tuin, het toepassen van schoonmaakmiddelen, het werken op hoogtes boven de 4,5 meter (denk hierbij aan ramenlappen) enz. is sinds een aantal jaren aan allerlei voorschriften gebonden. Uit onderzoek door een projectgroep is gebleken dat ons Genootschap al veel werkt en werkte overeenkomstig de voorschriften in de Arbo-wet. Maar omdat hierover niets op papier stond, zijn de regels die voor ons gelden nu vastgelegd in een Arbohandleiding die dus ook voor ons gebouw geldt. Deze handleiding is bindend en zal jaarlijks worden geevalueerd. Om de puntjes op de i te zetten legde br. W. Vorenhout op donderdag 1 december aan uitgenodigde broeders en zusters uit wat er zoal nodig is voor een goed reilen en zeilen in en rond ons gebouw. Want als coördinator onderhoud en beheer wordt van br. Vorenhout verwacht specifieke kennis te hebben van allerlei zaken en met name op het terrein van de Arbowetgeving. Hij hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Voor zaken aangaande de elektrische installatie van ons gebouw heeft hij ondersteuning van br. H. Swaager. Voor een goede werking van de verwarming en de ventilatie in het gebouw kan hij rekenen op steun van br. A. Volkers. Calamiteiten Om bij calamiteiten snel en adequaat te kunnen optreden vormt het middelpunt onderhoud en beheer, samen met de middelpunten EHBO (br. R. Doorenspleet) en kring van ontvangst (br. F. Boomhouwer) een kerngroep. Deze kerngroep kan worden aangevuld met gediplomeerde bedrijfshulpverleners, gediplomeerde verpleegkundigen A en personen met een EHBO-diploma. Tot slot.. Uit de presentatie van die avond kwam naar voren dat als gevolg van de in 2005 gestegen olieprijzen voor het komende jaar een verhoging van de energiekosten wordt verwacht van 15 tot 20%. Dit betekent een stijging van ,- naar ,- voor alle gebouwen van Het Apostolisch Genootschap. Pagina: 8 Met andere woorden: voor dit totaalbedrag kunnen tien gezinnen bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, met een maandelijks verbruik aan energiekosten van 250,-, dertig jaar voort. De boodschap welke die avond doorklonk in het betoog van br. Vorenhout was dan ook om ons gebouw zo economisch mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld door vergaderingen te plannen op avonden dat het gebouw toch open is voor andere activiteiten. Vooral in de winterperiode scheelt dat in de verwarmingskosten al gauw een slok op een borrel. Wilt u over de calamiteitenorganisatie meer informatie? Dan kunt u terecht op onze eigen website. Voor meer informatie over de overige inhoud van dit stukje staat br. Vorenhout altijd voor u klaar...

9 Redactie van de Parel biedt foto s aan C. Koelewijn In het kader van het vijfjarig bestaan van onze gemeenschap heeft de redactie van de Parel onze Herder de Gemeenschapsfoto s in groot formaat aangeboden. De foto s komen in ons gebouw te hangen. Zo wil de redactie benadrukken rijk te zijn met de vrijheid waarmee zij haar werk kan en mag doen. Want zó vanzelfsprekend is dat niet.. Gemeenschapsboeken terecht Toegegeven; de schrik zat er even in. Maar met genoegen kunnen we u melden dat de Gemeenschapsboeken weer veilig en wel boven tafel zijn gekomen. We kunnen stoppen met zoeken... Met de 18+ groep naar Berg en Dal A.R.T. van Schaik Op 5 november 2005 heeft de confirmanten 18+-groep een bezoek gebracht aan Berg & Dal om zich wat meer te verdiepen in de geschiedenis van ons werk. en Verhoeven woonden en de vele gebeurtenissen. In het gebouw zijn verschillende prachtige kamers met daarin een bibliotheek en vergader- en gespreksruimten. Na de rondleiding hebben we de film Jurrien en Joeri met stralend middelpunt zr. Kröner We werden zeer gastvrij ontvangen door de familie Kröner, die als twee van de vele vrijwilligers helpen bij de ontvangst op Berg & Dal. Br. Kröner, voorheen ook bewoner van dit mooie gebouw, heeft ons een rondleiding gegeven en heeft zeer enthousiast veel verteld, van de vergaderzaal waar Apostel Slok met de oudsten samen kwam, van de twee appartementen waar de families Kröner Br. Kröner legt de afbeelding van Jesaja uit, zo heeft hij ons rondgeleid door ons Berg en Dal. Hier staan we allen aandachtig te luisteren Zie ook de afbeelding van Apostel Slok. "Leidsman in woelige tijden" gekeken die het werkzame leven van Apostel Slok liet zien. Zonder uitzondering vonden we dat allen zeer indrukwekkend. Daarna hebben we er onder het genot van een mooie lunch nog over gesproken. De geschiedenis, de schouders waarop wij staan, is soms belangrijker dan we denken (of weten). We komen hier vast weer! Foto s: zr. E. Doorenspleet-Veenema De best afgesloten deur is die welke je kunt open laten Pagina: 9 Chinees spreekwoord

10 Welkom in onze Gemeenschap Br. en Zr. Molenaar en Boudewijn Borsboom Renoirstraat 68, 1328 PP Almere Zr. C. Niesing opname tijdens Eredienst Verhuisd Br. R. Dufourny naar Medemblik (gem. Hoorn) Br. J.J.M. Brugman naar Amstelveen Nieuw adres: Heerink, fam. M., Jeroen Boschplantsoen 83, 1318 HC ALMERE Nieuw adres: Matser, fam. E., Giek 26, 1319 BN ALMERE Wilt u de Parel digitaal ontvangen? Dat kan indien: u behoort tot Het Apostolisch Genootschap of u heeft toestemming van de Voorganger van gem. Almere u De Parel op uw computer kan lezen m.b.v. Acrobat Reader uw pc beschikt over internetaansluiting (modem of adsl/kabel) Een mailtje naar: is voldoende. Het automatisch digitaal toezenden van de Parel wordt dan gerealiseerd. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Uitgebreide info vindt u op de website van gemeenschap Almere. URL: Kies hiervoor de knop: AGA-plaza (wachtwoord: fakkel). Klik vervolgens de knop: Parel, de Ook kunt u hier alle eerder verschenen Parels downloaden. Voor inhoudelijke info inzake De Parel wordt verwezen naar het redactiesecretariaat. Zie Colofon. Pagina: 10 De Parel Gemeenschapskrant van Het Apostolisch Genootschap te Almere. Verschijnt 4 x per kalenderjaar Redactiesecretariaat:: Bosch, C.A. Guadeloupestraat MC Almere Redactie Bosch, C.A. secretariaat Koelewijn, C. digitale fotografie Koelewijn, S. Linden, L.M.A. van der Olgers, P.M. Sikkema, B. coördinatie Vormgeving Koelewijn, C. Otten, B.S. De Parel Digitaal Eindredactie Schaik, A.R.T. van

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Kadans in beweging. 21 jaar kadans Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie