Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing"

Transcriptie

1 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug en vooruit pagina 12 Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

2 agenda maandag 5 en 19 maart, 2 en 23 april van tot uur Inloopspreekuur Ombudsteam Partijkantoor, Willem Smalthof 95 Het Ombudsteam heeft een inloopspreekuur elke eerste en derde maandag van de maand van tot uur (Willem Smalthof 95) en is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9.00 tot uur: vrijdag 9 maart inloop start uur Weinig kansen voor jongeren Debat met met PvdA-tweedekamerlid Tanja Jadnanansing Caffè Belmondo, Goudsesingel 52 zie ook interview op pagina 6 woensdag 21 maart van tot uur Algemene Leden Vergadering Partijkantoor, Willem Smalthof 95 Jaarlijkse vergadering voor PvdA leden. woensdag 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april van tot uur Pvda Café Lounge Linkse Zaken Partijkantoor, Willem Smalthof 95 Een gezellige lounge met zitjes, sfeerverlichting, een bar en muziek, zorgen ervoor dat u als lid of geïnteresseerde van de partij het uitstekend naar uw zin zult hebben. Een kopje koffie, een hapje, een drankje en een goed gesprek. U zult zich daar zeker thuis voelen. iedere maandag van tot uur Maandagavonden Lounge Partijkantoor, Willem Smalthof 95 Een kopje koffie, of iets anders en een goed gesprek. U zult zich daar zeker thuis voelen Voor alle info: Partij van de Arbeid Willem Smalthof NM Rotterdam kijk iedere dag op en blijf op de hoogte Colofon IDeaal 10e jaargang, nummer 1, maart 2012 Hans Spekman opent PvdA-Lounge Woensdagavond 2 februari werd het Rotterdamse partijkantoornieuwe-stijl geopend door niemand minder dan onze nieuwe voorzitter Hans Spekman, die van de gelegenheid gebruik maakte om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het Rotterdamse Ombudsteam-front. Onder het toeziend oog van een trotse barman Hans van Oudheusden ging de opening Hans Spekman als voormalig barman goed af. In zijn kielzog kwam een (opvallend jong ogend) team van Omroep Max mee, dat niet alleen de Lounge (die inmiddels blijkens de splinternieuwe folder de naam Linkse Zaken heeft) filmde, maar ook opnamen maakte van Hans gesprek met het PvdA Ombudsteam Rotterdam over hun ervaringen. Opgeknapt Het kantoor is inmiddels flink opgeknapt: de vergaderzaal, alle kantoren en de keuken werden verbouwd en heringericht. Er kwam een nieuwe spreekkamer, waar ook het Ombudsteam zetelt. De gang werd verlicht met plafonnières, gesausde muren, strak gelakte deuren en kozijnen, schitterend laminaat en prachtige foto s aan de muren van o.a. partijprominenten van heden en verleden. Lounge In de vergaderzaal werd de PvdA- Lounge gerealiseerd met zitjes. Sfeerverlichting, een bar en gezellige muziek, zorgen ervoor dat u als lid of geïnteresseerde in de partij het uitstekend naar uw zin zult hebben. Een kopje koffie, een hapje, een drankje en een goed gesprek. U zult zich daar zeker thuis voelen. Een apart dankwoord voor Evert Polak, voor het leveren van vele tafels, stoelen en mankracht! Café Lounge: iedere twee weken op woensdagavond. De lounge is iedere veertien dagen (in de oneven weken) op woensdagavond van tot uur geopend! Doel is om regelmatig een fractie- of gemeenteraadslid of wethouder uit te nodigen, waarmee de bezoekers desgewenst in gesprek kunnen gaan. Uitgever: Bestuur PvdA Rotterdam Redactie: Johan Brinkman, redactiesecretaris Rob Maas Dick Pettinga Monique Smits Ton Sonneveldt Rita Brons Rivka de Jonge Foto s: Rob Maas, Ton Sonneveldt en Dick Pettinga tenzij anders vermeld Opmaak: Rob Maas, Monique Smits, Mariëtte de Koning en Dick Pettinga Druk: Drukkerij Tripiti Oplage: Kopij-adres: PvdA, Willem Smalthof NM Rotterdam o.v.v. Kopij IDeaal Toezending: Ideaal wordt toegezonden aan leden van de PvdA Rotterdam en belangstellenden. Een bijdrage van 20 euro wordt bijzonder op prijs gesteld. Postbanknummer t.n.v. PvdA Afdeling Rotterdam Teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. 2 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

3 van de voorzitter 2014 Treurnis en hoop Op weg naar de drukker kwam het bericht over het vertrek van Job Cohen. Onverwacht maar eigenlijk onvermijdelijk. In zijn slottoespraak verwoorde hij dan ook treffend waar het mis ging: niet effectief genoeg in het huidige, rauwe, politieke klimaat. Triest maar waar. Hij laat de partij ogenschijnlijk in verwarring achter. Er is geen vanzelfsprekende opvolger, en er is ook onduidelijkheid over de koers. Directe aanleiding is immers de commotie over het interview van Cohen en Spekman in Trouw (links af) en de lekken-kon-niet-uitblijven-mail van Timmermans (rechtsaf). Maar met die onenigheid is er ook een kans op een nieuw elan: Er moet een leider komen die echt een nieuw verhaal heeft over de sociaaldemocratie in deze tijd. Een verhaal dat ons bevrijdt uit de klemmend positie van steunpilaar voor een kabinet dat we niet willen. Laat de discussie maar gevoerd worden. Het is nu even niet de tijd van de gelederen sluiten en de verschillen toedekken. Die discussie maakt ons ongetwijfeld opnieuw relevant voor mensen die nu klem komen te zitten in de neo-liberale puinhopen, en voor hen die een uitweg zoeken uit de sfeer van ressentiment en onverdraagzaamheid. Goed dat de partijvoorzitter de leden al vast wil betrekken bij de keuze van een nieuwe fractievoorzitter! De redactie Onze nieuwjaarsbijeenkomst lijkt lang geleden is nog geen twee maanden oud en menig goed voornemen is al omgezet in actie. Dat is nodig ook, want we voeren actie tegen dit kabinet en spannen ons in voor een sterke stad. Het is mooi om te zien dat onze fractie er samen met de wethouders in is geslaagd om het OV voor Rotterdamse 65-plussers gratis te houden, ondanks de forse (Rijks) bezuinigingen. Een maatregel die klein lijkt, maar voor veel mensen het verschil maakt tussen thuis blijven en op pad gaan. Het maakt de stad levendiger en brengt mensen in contact. Ook binnen de afdeling wordt hard gewerkt aan allerlei initiatieven: van jongerendebat tot PvdA-borrel en van nieuwe ledenmiddag tot scouting en werving. Het zegt wat dat Hans Spekman kort na zijn verkiezing als partijvoorzitter opnieuw in Rotterdam te vinden was, dit keer om een avond in ons ombudsteam zitting te nemen. Tegelijk bleek daarbij eens te meer dat vlijmscherpe oppositie tegen dit kabinet noodzakelijk blijft. De rekening van Rutte raakt mensen in het hart, terwijl de banken bonussen blijven betalen en Rutte s gedoogpartner maar blijft schelden. Ik roep jullie daarom op om mee te doen! Verzamel verhalenover de gevolgen van dit beleid, denk mee over alternatieven: we zullen steeds laten zien dat het anders kan. De komende maanden zijn daarbij cruciaal: onze campagne moet worden uitgebreid. Ook het pad naar 2014 zullen we inslaan, met bouwstenen voor een nieuw programma en het oppoetsen van de procedures voor een nieuwe lijst. Daarnaast wordt ook de afdeling tegen het licht gehouden. Vanuit verschillende onderafdelingen is onder het motto Samen werkt beter! de wens geuit om voortaan met meerdere onderafdelingen gelijk op te trekken; een interessante suggestie. Dit is behulpzaam bij de vraag hoe we onze afdeling klaar kunnen stomen voor de jaren die komen gaan. We gaan hierover graag verder in gesprek. Deze zomer eindigt de huidige bestuursperiode en zal er een nieuw afdelingsbestuur aantreden. De selectieprocedure wordt binnenkort opengesteld, daarover spoedig meer. De periode wordt een pittige tijd met meerdere verkiezingen en dus campagnes. Stevige organisatorische en inhoudelijke ervaring is daarbij essentieel. In aanvulling op het bestuur zal ook worden gezocht naar leden voor (inhoudelijke) werkgroepen rond het bestuur. Het huidige bestuur zal de komende maanden in ieder geval verder gaan met discussie&debat: over de gure wind uit Den Haag, de moeilijke keuzes in Rotterdam en de van de PvdA. Wees welkom en doe mee bij campagne, borrel of debat! Rob de Werd Waarnemend Voorzitter Het thema van deze Ideaal luidt weinig kansen voor jongeren en sluit aan op de debatavond op 9 maart in caffè Belmondo met ons tweedekamerlid Tanja Jadnanansing. Zie interview van Chiara Brouns met Tanja op pagina 6 pvda rotterdam, ideaal maart

4 thema: weinig kansen voor jongeren Occupy tegen de excessen van h Occupy Rotterdam Door Chris van der Meulen Geen gele hesjes of voorgedrukt spandoeken, geen leider en geen gedonder over leiders, geen eenduidig programma, maar wel een gedeeld gevoel van enorme onrechtvaardigheid en een gedeukt vertrouwen in de politiek. Sinds 15 oktober vorig jaar heeft Occupy Rotterdam haar tentenkamp opgeslagen voor het World Trade Center als protest tegen de excessen van het kapitalisme, zoals het heet. Er is veel over geschreven en Occupy kan op veel sympathie rekenen. Toch wordt het door sommigen ook enigszins meewarig bekeken. Wat willen ze nu precies? Of Ik weet waar ze tegen zijn, maar waar zijn ze voor? Ook wordt er neerbuigend over gesproken of zelf vilein. Het beeld wordt gecultiveerd dat het toch vooral de beroepsdemonstranten zijn die de verschillende kampen in het land bemensen. In de Verenigde Staten, waar het allemaal begonnen is met Occupy Wall Street, hebben de gevolgen van het woekerende kapitalisme al veel meer schade toegebracht dan in Nederland. De inkomensverschillen zijn er vele malen groter. Veel meer mensen hebben hun baan en hun huis verloren. De massaliteit van de demonstraties daar hangt ongetwijfeld ermee samen dat mensen daar meer verloren hebben of anders gezegd: steeds minder te verliezen hebben. Ook in Amerika is het zo dat er pret gemaakt wordt om de kleurrijke figuren die zo in het oog springen als je een Occupy demonstratie aanschouwt. Maar er is daar toch nog meer instemming met de boosheid die aan de wortel van de beweging ligt. De steun en adhesiebetuigingen van publieke intellectuelen en beroemdheden zijn er dan ook niet van de lucht (van Naomi Klein en Joseph Stiglitz tot Susan Sarandon). In Nederland zijn de gevolgen nog niet zo overweldigend als in de VS. Daarbij is het (volgens woordvoerder Maria van Boekelen) een misvatting dat Occupy alleen maar gaat over het antwoord op de excessen van het kapitalisme. Het is vooral een krachtige oproep om krachten te bundelen en gezamenlijk vorm te geven aan het eigen leven. Geen 4 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

5 column et kapitalisme socialisme zonder collectieve actie was het credo in een ver verleden van onze eigen politieke beweging, Geen vrijheid zonder collectieve actie schrijven Monika Sie en Menno Hurenkamp in het themanummer van de S&D over binding, onderdeel van het Van Waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting. De depolitisering van het leven, een mager één-keer-in-de-zoveel-tijd-stemmen, het gebrek aan geloof dat de richting waarop onze samenleving in verandert überhaupt is te beïnvloeden. Het zijn precies die zaken die Occupy Rotterdam wil veranderen. Hoe ernstig is het dat mensen in Nederland stellen: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht?. Dat mensen kennelijk een buitenstaanderperspectief aannemen als ze over de samenleving praten. Dat mensen geen echt verband leggen tussen het eigen leven en het gedeelde leven? Occupy Rotterdam schreeuwt het als het ware uit dat we als samenleving wel degelijk invloed hebben op ons gezamenlijk leven. Tijdens de talloze discussieavonden en debatten van Occupy Rotterdam (zoals de Economische Top voor Bezorgde Burgers in V2) brengt Occupy mensen bij elkaar die elkaar anders nooit zouden speken. De mensen die Occupy Rotterdam aantrekt is een heel mooie afspiegeling van de bevolking van Rotterdam. Het is niet een verzameling van linkse, progressieve mensen die je zomaar zou kunnen verenigen in een politieke partij of stroming. Tijdens de discussies kun je mensen horen fulmineren tegen graaiende bankiers en zijn er Rotterdammers die rücksichtslos de oorzaak bij immigranten neerleggen. En deze mensen gaan vervolgens tot het uiterste om met elkaar in gesprek te blijven, misschien wel vooral vanuit het inzicht dat je het niet enkel aan de politiek kan over laten. Als je wethouder participatie zou zijn, zou je geen beter project kunnen verzinnen. Je zou kunnen zeggen dat Occupy in zekere zin de wereld opnieuw uitvindt. Dat dat niet zonder pijn gaat hebben ze aan den lijve ondervonden. Zo kwamen ze voor de vraag te staan: Wat moeten we met daklozen die onderdak zochten in de tent voor het WTC? Het is contrecoeur dat daklozen die je zou kunnen zien als bijproduct van datgeen waar je tegen protesteert, moet weren om de slagkracht van Occupy te beschermen. De tent van Occupy staat nu op de duurste vierkante meters van Rotterdam, ongeveer boven op de koopgoot. De symboliek is treffend. De fundamentele democratische of zo je wilt politieke ervaring waarvoor Occupy een plek wil zijn, is toch eigenlijk veel waardevoller dan de in vergelijking toch ietwat banale behoeften waar onze winkelketens in voorzien? Occupy wil eigenlijk een vaste plek in de stad. Alhoewel de tent functioneert als de vlag van het protest, willen zij een drempelloze plek waar mensen in iets minder primitieve omstandigheden met elkaar kunnen denken en bakkeleien over onze gezamenlijke toekomst. Een plek recht tegenover het stadhuis bijvoorbeeld. Daar is vast nog wel een plekje. De nieuwe stadsnomaden: de huurders van Rotterdam Naast Occupy die de ruimte en het debat opnieuw wil claimen, zijn er ook mensen die alleen maar willen blijven. Blijven wonen in hun huis in hun vertrouwde buurt zoals in het Oude Westen waar veel verzet is tegen de plannen van Woonstad. Het plan is simpel: oude bewoners eruit, jonge hippe gezinnen erin. De PvdA vindt de grieven van de bewoners volkomen terecht. Het pijnlijke is alleen dat een woningcorporatie zijn gang kan gaan. Met de PvdA zijn in de jaren negentig de corporaties verzelfstandigd. Een kolossale blunder. We zien met Vestia waar dit toe leidt. Hopelijk leidt de les Vestia tot een bredere herbezinning op de volkshuisvesting. We moeten in Rotterdam dwingende afspraken met corporaties kunnen maken over de sociale woningbouw, zorg voor het erfgoed en zorg voor de mensen. Dan kunnen we ook in de 21e eeuw opkomen voor de huurders van Rotterdam die de stad altijd trouw zijn gebleven. Rita Brons Tot die tijd bent u allen van harte welkom om langs te komen in de tent bij de voordeur van het WTC. en op facebook en twitter pvda rotterdam, ideaal maart

6 thema: weinig kansen voor jongeren Studeren alleen nog voor de rijken? Door Chiara Brouns Koud was het buiten ten tijde van dit interview, maar binnen spreekt Tanja Jadnanansing vol vuur over haar werk en dan vooral over het creëren van kansen voor jongeren. Op 9 maart organiseert de afdeling Rotterdam een debat over: kansen voor jongeren op onderwijs en de arbeidsmarkt, waar Jadnanansing met jongeren in gesprek zal gaan. Chiara Brouns in gesprek met Tanja Jadnanansing Hoe zou u de huidige situatie, voor jongeren, op de arbeidsmarkt omschrijven? Ik merk dat er tegenwoordig steeds meer zorgen zijn onder jongeren over hun toekomst. De oude gedachte dat the sky is the limit is, is niet meer. Zeker niet iedereen heeft het gevoel een baan te kunnen vinden na hun studie. Ook al toen ik zelf afstudeerde, wat inmiddels toch al een tijdje geleden is, was het moeilijk om een baan te vinden. Die situatie keert terug. Ook nu is het voor jongeren die afstuderen steeds moeilijker om werk te vinden. Onder andere door de economische crisis. Daarnaast is er sprake van toenemende concurrentie van buitenaf. Steeds meer banen worden geoutsourced naar China en India, vooral ook functies voor hoger opgeleiden. Jongeren die MBO hebben gedaan zijn nog altijd erg gewild. Daar zit het probleem hem veel meer in de beeldvorming. Jongeren moeten zelf het MBO belangrijker gaan vinden en trots zijn op hun school en hun opleiding. Niet alleen universitair geschoolden zijn belangrijk, ook mensen met een MBO-opleiding hebben we heel hard nodig! En vergeet ook vooral het HBO niet. Daar gebeuren zulke mooie dingen, maar we halen nog niet alles wat mogelijk is uit onze jongeren. Iedere woensdagavond houd ik pizzasessies met studenten. Die van vanavond gaat helaas niet door vanwege de kou en de treinen. Gelukkig kan de sessie verschoven worden naar vrijdagavond, want ik wil echt elke week een pizzasessie! Het is voor mij een bewuste keuze om niet teveel in Den Haag te zijn, maar ook veel naar andere grote steden te gaan. De Haagse politiek kan je heel snel opslokken. De grote steden problematiek vind ik heel belangrijk. Ik houd heel erg van de dynamiek in de grote steden. Sinds het kabinet Rutte is aangetreden zijn er verschillende maatregelen genomen die studenten treffen, zoals de langstudeerboete en meest recent het voorstel tot invoering van een sociaal leenstelsel. Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat er een sociaal leenstelsel moet komen. Wordt studeren zo niet alleen voor de rijken? Het klopt dat ook wij een sociaal leenstelsel willen invoeren, maar wel in heel andere vorm dan nu in het wetsvoorstel staat. Zoals nu door het kabinet is voorgesteld is het helemaal geen sociaal leenstelsel, maar een asociaal leenstelsel. Dit voorstel is een pure bezuinigingsmaatregel. De meest kwetsbare studenten worden getroffen door een stapeling van maatregelen. En de langstudeerboete én korting op de OV-jaarkaart én de eigen master betalen. En dat terwijl er niet wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In ons programma zit solidariteit. Jij krijgt nu 100 euro, gaat studeren en wij laten je voorlopig met rust. Heb je na je studie een goede baan gevonden, dan moet je die 100 euro terugbetalen. Dat geld wordt vervolgens geïnvesteerd in het onderwijs. Ook de langstudeerboete vind ik een voorbeeld van een bijzonder asociale maatregel. Tegen mensen die in het verleden klappen hebben gekregen of het nu moeilijk hebben zeggen we dat ze het zelf maar uit moeten zoeken. Bierzuipende niksnutten die heel lang studeren mogen best een boete krijgen, maar dat zijn er echt maar heel weinig. Het is de bedoeling van de PvdA om mensen een duwtje geven zodat ze het daarna zelf kunnen. We zijn er niet alleen voor de zielige mensen, we zijn er om mensen in hun kracht te zetten. We houden geen handjes vast, we helpen een handje. Dat is sociaal-democratie! Dat doe je niet door studenten af te straffen met een langstudeerboete. Ik heb een meldpunt geopend voor klachten over deze boete. Ook vandaag heb ik weer veel meldingen gehad. De grootste onrechtvaardigheid zit hem in het feit dat studenten die nu bezig zijn met een studie niet van tevoren geweten hebben dat als ze langer over hun studie zouden doen, ze een 6 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

7 thema: weinig kansen voor jongeren boete zouden krijgen. Ze zijn er ineens mee geconfronteerd. Als het aan dit kabinet ligt, wordt studeren inderdaad alleen voor de rijken. Ik vind dat een sociaal leenstelsel nooit het effect mag hebben dat studenten van gezinnen met een lager inkomen worden geweerd. Ik zal er altijd voor staan dat het hoger onderwijs altijd toegankelijk blijft voor ieder talent. Naast de geluiden over de toenemende werkloosheid onder jongeren en de toenemende kosten voor het doen van een studie hoor je ook vaak dat er te weinig aansluiting is tussen wat jongeren tijdens hun opleiding leren en wat er later op de arbeidsmarkt van ze gevraagd wordt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Aan de ene kant zie je bezorgdheid over de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aan de andere kant zie je dat er wel veel banen zijn in de techniek. Veel jongeren kiezen daar echter niet voor. Waarom is dat zo en wat kan je daar aan doen? Het is hetzelfde verhaal in de zorg en ICT. Hoe kan je jongeren daar voor interesseren? Er gaat al vaak iets fout bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan het einde van de opleiding. Veel jongeren kunnen geen goede stageplek vinden. Geen stage betekent geen diploma. Van bedrijven hoor ik dat ze door de crisis geen tijd hebben om studenten die stage lopen te begeleiden. Daarnaast zeggen bedrijven dat studenten die zich aanmelden brieven vol taalfouten schrijven of zich onbeleefd gedragen tijdens een sollicitatiegesprek. Ik denk dan: dat zijn toch dingen die je studenten kan leren? Het zijn vaak kleine dingen. Veel jongeren hebben weinig zelfvertrouwen, of ze nu van het HBO of MBO komen. Daar kan je ze bij helpen. Ik ben een project gestart om de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt te kunnen bouwen. Op 9 maart heb ik meer resultaten dan nu en zal ik die presenteren. pvda rotterdam, ideaal maart 2012 Van jongeren hoor je ook vaak dat ze gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Is dat in uw ogen het geval? Ik vind het jammer dat er over discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt geen gezond gesprek gevoerd kan worden. Je krijgt al snel de reactie: zeur niet, het is niet zo. Of er wordt te snel gezegd: ik word gediscrimeerd, terwijl dat niet zo is. Ik ben ooit directeur geweest van jongerencentrum The Site. Daar hebben we een proef gedaan met sollicitatiebrieven. Als er ondertekend was met Jan werd de kandidaat uitgenodigd, als er Ali onder stond niet. Discriminatie is er dus wel. De vraag is: hoe gaan we ermee om? Daar moet een goede discussie over komen. Ik ben een emotioneel mens, maar ik vind dat deze discussie zonder emotie gevoerd moet worden. We moeten eigenlijk zorgen dat jongeren zoveel vaardigheden hebben dat ze niet gediscrimineerd kunnen worden. Niet alleen allochtone jongeren, maar ook autochtone jongeren. Bijvoorbeeld het taalniveau van veel leerlingen op de hogeschool dat niet op niveau is. Ik heb een motie hierover ingediend, maar die heeft het helaas niet gehaald. Op 9 maart komt u naar Rotterdam voor een bijeenkomst over de kansen van jongeren op onderwijs en de arbeidsmarkt. Wat gaat u daar vertellen? Ik verheug me nu al op het debat 9 maart! Ik wil graag iets betekenen voor jongeren, het maakt niet uit hoe. Ik hoop dat ik in gesprek kan gaan met de doelgroep en dat we een open gesprek kunnen voeren, waarbij oplossingsgericht gedacht wordt. Wat verwachten jongeren van de politiek? Wat van de arbeidsmarkt? Wat van het onderwijs? Ik hoop 9 maart een opdracht te halen in Rotterdam. 7

8 thema: weinig kansen voor jongeren Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt Asma Ouladalilhadj Door Matthijs van Muijen Minder kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt De economische crisis duurt al enige tijd. De groei zit tegen, de bouw ligt op veel plekken stil, bedrijven in de haven slaan minder over en consumenten wachten met aankopen en huiseigenaren raken minder snel hun woning kwijt. Ondertussen zitten veel jongeren op school die hopen op een baan. Als deelraadslid in Charlois en werkzaam bij Zadkine spreek ik met veel jongeren. Met veel jongeren gaat het goed, met anderen minder. Een diploma in de techniek of zorg geeft een goede uitgangspositie. Maar zonder diploma is het veel lastiger om werk te vinden, zeker als je wat ouder bent. De vraag is hoe de crisis toeslaat en hoe het ervoor staat. Hoewel de jeugdwerkloosheid in Nederland een stuk lager ligt dan in Spanje, waar het is opgelopen tot 50 procent, wordt het voor veel jongeren steeds moeilijker om een baan te vinden. Hieronder staan een aantal voorbeelden van jongeren. Zo hebben we Vidjaj, een Surinaamse jongen van 23 jaar. Hij was bezig met volwassenonderwijs om zijn diploma te halen, maar was genoodzaakt meer uren te gaan werken bij een doehet-zelfmarkt. Daar verdiende hij geld om de huur van zijn kamer te kunnen betalen in Delfshaven. Te veel schulden Een andere jongen, Thomas woont in Schiebroek en heeft grote schulden. Verschillende opleidingen op MBO niveau heeft hij afgebroken. Ook een cursus via de sociale dienst is mislukt. Hij kampt met grote schulden en omdat hij tijdelijk geen uitkering had, betaalde hij zijn energierekeningen niet. Hij werd uitgeschreven bij de Kredietbank, omdat hij niet kon aflossen. Er dreigt een vicieuze cirkel. Om zijn klantmanager te spreken moet hij telefonisch een afspraak maken. Maar hij heeft geen beltegoed. En via de gratis ping-service zijn de medewerkers (nog?) niet te bereiken. Wie dan denkt aan te kloppen bij de sociale dienst, krijgt te horen dat er geen spreekuur is, de klantmanager ziek is of er gewacht moet worden. Eigen verantwoordelijkheid wordt belangrijker. Ook de bezuinigingen maken de sociale dienst nog strenger. Tegelijkertijd zie je dat de problemen er niet door opgelost worden. En afgesloten worden door de energieleverancier in de winterperiode zou toch niet mogen? In een koud huis, zonder warme douche, waar internet en licht ontbreekt is een slechte omstandigheid om aan school of werk te denken. Asma Ouladalilhadj studeert helpende zorg en welzijn aan Zadkine West. Ze is 22 jaar, opgegroeid in het Oude Noorden en werkte bij KPB Oxio, Nederlandse Energie Maatschappij en Albert Heijn. Ze loopt nu stage bij een basisschool in Schiedam. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Na deze opleiding wil ik verder leren door Pedagogisch Werk te gaan doen. Het is lastig om rond te komen. Het is mijn nog niet gelukt om een bijbaantje te regelen, ondanks mijn motivatie, mijn flexibele instelling. Bij een bedrijf wilde ik niet aan de slag, omdat ik verplicht werd mijn hoofddoek af te doen. Studiefinanciering van 540 euro per maand alleen is onvoldoende. Ik wil niet afhankelijk zijn van mijn ouders, aldus Asma. Dan ga je toch werken, is het motto. Baantjes liggen echter niet voor het oprapen. Ben je een student van 16 of 17 jaar bij MBO, HBO of universiteit, dan valt er in de horeca, bij de supermarkt of een call centrum nog wel wat te regelen. Maar wie boven de 20 jaar is, geen opleiding doet of diploma heeft gehaald, is het veel moeilijker een baantje te vinden. Werkgevers hebben in deze tijd ruime keuze en zullen liever voor een jongere kiezen, gemotiveerd en zonder problemen. Ook voor jongeren die vanuit Albeda of Zadkine geholpen worden aan een kamer dankzij het project Kamers met Kansen zijn er soms problemen. Omdat de corporatie terecht voldoende koopkracht vraagt voor de huur van een kamer, kunnen niet alle jongeren die dat willen er terecht. Juist voor jongeren die problemen thuis hebben, bijvoorbeeld ruzie met ouders, zijn die kamers geschikt om hun school door te zetten en een diploma te halen. De huur van 350 euro plus aanvullende kosten is redelijk, maar er moet wel geld beschikbaar zijn voor bijkomende uitgaven. Dat verplicht jongeren vaak om een bijbaantje te regelen. Te weinig gebruik zorgtoeslag De bekendheid met regelingen is ook een probleem. Uit onderzoek van het NI BUD blijkt dat 40 procent van de jongeren onder de 23 jaar geen gebruik maakt van de zorgtoeslag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een onderzoek gepubliceerd over zorgtoeslag en Mbo-studenten. Hieruit is gebleken dat slechts 40 procent van de Mbo-studenten die recht hebben op zorgtoeslag, dit ook daadwerkelijk ontvangen. Zorgtoeslag is een vergoeding van de overheid die enigszins de kosten van een zorgverzekering behoort te dekken. De maximale zorgtoeslag bedraagt in 2012 op jaarbasis maar liefst 835. Scholieren van 18 jaar en ouder hebben vaak recht op zorgtoeslag, maar veel studenten staan er simpelweg niet bij stil om het aan te vragen. 8 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

9 verslag Heldere taal van nieuwe voorzitter PvdA Stageprobleem beperkt Het stageprobleem is mede dankzij de PvdA voor een groot deel opgelost. Hoewel de enquête van SP-jongeren, die half februari uitkwam, anders deed vermoeden, lukt het over het algemeen om een stage te vinden. Zeker in de zorg en de techniek willen werkgevers graag studenten hebben. Op tijd komen en voldoende motivatie zijn belangrijke uitgangspunten. Soms stellen studenten te hoge eisen, hebben een te klein zoekgebied, beginnen te laat met zoeken of nemen een stage te gemakkelijk op. Waar op school meerdere kansen geboden worden, is het bij veel werkgevers na een waarschuwing einde oefening en weg leerplek. Vanwege de stagnerende groei zijn er in sommige sectoren nu wel problemen op, bijvoorbeeld in de bouw. Het aanbod aan stageplekken en leerwerkplekken voor mbo ers is de afgelopen maanden afgenomen. Oorzaken zijn de economische recessie en de bezuinigingen van de overheid. Dat hebben Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het UWV Werkbedrijf in februari gemeld Ook zijn sommige bedrijven erg gericht op de korte termijn. De vraag in de metaal en stukadoorswereld is groot, maar tijdelijk minder. Gezien de vervangingsvraag is anticyclisch opleiden hard nodig. Dat betekent dat ook in slechte tijden bedrijven hun poorten moeten openhouden voor studenten. Hopelijk trekt de economie weer aan en Binnen de scholen wordt in samenwerking met de gemeente er alles aan gedaan om studenten aan een stage te helpen. Jonathan Cray Urbiztondo is zelf student en hielp anderen bij het Jongerenpunt. Het Zadkine Jongerenpunt is een kleine organisatie. Het team bestaat uit enkele mbo- en hbo studenten die jongeren ondersteunen bij het solliciteren naar een stage, leerbaan of (bij) baan. Het direct contact en de interactie met de jongeren zorgt ervoor dat zij gemotiveerd en gestimuleerd worden om zelfstandig te leren solliciteren. Het motto hierbij is Jongeren voor jongeren, aldus Jonathan. Meer informatie over het Jongerenpunt? Bel: of mailen naar pvda rotterdam, ideaal maart 2012 Door Robert Krul Op donderdag 9 februari organiseerde het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander van de PvdA een ledenbijeenkomst met als gastspreker de nieuwe voorzitter van de partij Hans Spekman. Hans hield een inleiding, die vooral opviel door helder en duidelijk taalgebruik. Geen politicus, waarvoor je een Hbo-opleiding nodig hebt om hem te begrijpen. De nieuwe voorzitter hield zijn inleiding aan de hand van een viertal thema s: zijn persoonlijke drijfveer, het huidige kabinet, de samenleving en de antwoorden van de PvdA hierop. Hans Spekman, die afkomstig is uit het vlakbij Prins Alexander gelegen dorp Zevenhuizen, gaf aan van huis uit de strijd te hebben meegemaakt tegen armoede. Vooral de strijd van vrouwen om vooruit te komen, te geloven in de kracht van mensen, hebben zijn idealen Hans Spekman gevormd. Volgens Hans past de wil om vooruit te komen bij de sociaal democratie. Waarden als solidariteit, delen van kennis en macht staan nog steeds hoog in zijn vaandel. Voor het huidige kabinet had hij geen goed woord over. Hij verwijt het huidige kabinet het afbreken van de verzorgingsstaat en roept een ieder op zich daarbij niet neer te leggen. Hans houdt vast aan het bieden van gelijke kansen voor een ieder. Onder de noemer van eigen verantwoordelijkheid zet dit kabinet mensen in de kou en aan de kant. Als voorbeeld noemt hij het persoonsgebonden budget. Zoek het maar uit is de lijn van dit kabinet. Hans verdedigt het standpunt van de verhoging van de AOW-leeftijd. Wie langer wil en kan werken, moet dat ook doen, maar wel rekening houden onder andere met mensen in zware beroepen. De PvdA moet naar zijn mening krachtiger worden en tussen de mensen staan. Hij gelooft in de maakbare samenleving. De huidige samenleving is goed voor aandeelhouders, maar niet voor werknemers. De partij moet naar zijn mening activistischer worden. Een houding, ook onder PvdA-politici, van daar gaan wij niet over is hem een gruwel. Een sociaal democraat mag niet wegkijken. Hij hamert dat de PvdA tussen de mensen moet staan. Hij gaat zich ten voor de vorming van ombudsteams in iedere afdeling. Teams die zich met alles moeten bezighouden. De partij is zijn bravoure verloren en hij wil dat herwinnen. Hij roept ieder partijlid op twee nieuwe leden te werven om een krachtige, actieve partij te zijn en te blijven. Na zijn inleiding volgde een levendige, maar ook enthousiaste discussie met de zaal, waarin hij een aantal opmerkelijke uitspraken deed. Op een vraag over de marktwerking gaf Hans te kennen dat marktwerking nodig is geweest, maar dat deze is doorgeschoten met alle nadelige gevolgen van dien. Spekman gaf ook aan dat hij leden meer invloed wil geven in de partij. Volksvertegenwoordigers dienen zich te verantwoorden. Al met al een inspirerende avond. Een bevlogen voorzitter met een helder verhaal, die een zaal met nieuw elan achterliet. 9

10 dubbelinterview Rotterdams sociaal b zet de toonoor Astrid Boonstoppel Door Astrid Boonstoppel Tunahan Kuzu, raadslid in de PvdA-fractie en Maarten Struijvenberg, raadslid van Leefbar Rotterdam. Als je deze twee tegenkomt, hebben zij veel met elkaar gemeen: beiden gemeenteraadslid, beiden jong, ambitieus en woordvoerder Sociale Zaken, zij het voor een andere partij. Ze maken zich hard voor een verantwoord sociaal beleid in Rotterdam. Maar verantwoord is een begrip dat door beide raadsleden anders wordt geïnterpreteerd. Wat zijn de verschillen tussen hen met betrekking tot het beleid op het sociale terrein? We legden hen enkele stellingen voor: De bezuinigingen op rechtsbijstand moeten worden geschrapt. Tunahan: EENS, recht is universeel en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als iemand vindt dat hem of haar onrecht wordt aangedaan moet het niet uitmaken hoe dik de portemonnee is. Met de verhoging van de kosten voor de griffie is dit voor veel Rotterdammers die krap bij kas zitten een stap te ver. Maarten: ONEENS, want mensen met een laag inkomen kunnen al terecht bij de sociaal raadslieden of de gemeentelijke ombudsman. Werk is de beste manier om uit de armoede te komen. Tunahan: EENS, werk is inderdaad de beste remedie tegen armoede. Het is voor mij onverteerbaar dat er Rotterdammers generaties lang in de armoede zitten. Dus naast werk vind ik onderwijs erg belangrijk. Schooluitval tegengaan en met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op. Werk is wat ons betreft een basisrecht. Werk zorgt voor de ontwikkeling van het individu, werk zorgt voor het opdoen van sociale contacten en binding en werk zorgt voor het vergroten van je eigenwaarde, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Daarnaast moet het ook zo zijn dat er voor de meest kwetsbaren in Rotterdam een basisniveau is als vangnet. Maarten: EENS, want de enige andere manier is een hogere uitkering verschaffen en de bijstand is in Rotterdam juist al te duur en teveel mensen (ruim ) maken er gebruik van. Een gemiddelde bijstandsuitkering in Rotterdam bedraagt zo n euro. Daarnaast hebben veel mensen in de bijstand ook nog recht op allerlei vormen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale lasten. Hierdoor wordt er in Rotterdam zo n 500 (!) miljoen per jaar aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Werk is er genoeg, dat bewijzen de honderdduizenden mensen uit Oost-Europa die laag- en ongeschoold werk doen. Alleen senioren, die niet meer in staat zijn hun eigen inkomen te verhogen door te gaan werken, dienen extra ondersteund te worden door de gemeente, bijvoorbeeld door gratis openbaar vervoer. Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen in het Westland. Tunahan: EENS, de bijstand is niet bedoeld voor mensen die wel kunnen werken maar dat niet willen. Zolang je kan werken, moet je ook werken. Ik kan me dan ook vinden in het plan van wethouder Marco Florijn om Rotterdammers die kunnen werken en in de bijstand zitten aan de slag te zetten in de kassen in het Westland. We moeten erop aandringen dat er ook snel afspraken worden gemaakt met de haven, de schoonmaakbranche, de zorg, de productie en de bouw, waar ook banen zijn. En voor Rotterdammers die niet kunnen werken hebben we de bijstand als vangnet. Maar dan irriteer ik me mateloos aan het kabinet dat aanpassingen doorvoert in de Wet Werk en Bijstand die gezinnen splijt en ouderen met een onvolledige AOW pest. Dat levert nul extra banen op, terwijl de inspanningen erop gericht moeten zijn om mensen aan het werk te helpen. Maarten: EENS, want wie kan werken, moet werken. Al het werk is goed genoeg, aangezien mensen die in de kassen werken met hun belastinggeld bijstandsuitkeringen bekostigen. Dan kun je niet je hand ophouden en weigeren in de kassen aan de slag te gaan. Ondertussen kun je desgewenst solliciteren naar een betere baan, daarvoor ben je niet afhankelijk van de gemeente. Wie echt niet kan werken, moet blijvend ondersteund worden door de gemeente. Allochtonen met een uitkering moeten verplicht inburgeren. Tunahan: ONEENS, als we het hebben over alle allochtonen, maar EENS als we het hebben over mensen die de taal onvoldoende machtig zijn. Dan is het leren van de taal topprioriteit. Maar ook hier bezuinigt het kabinet VVD-CDA- 10 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

11 eleid PVV op, zodat we in 2014 vanuit de gemeente geen geld hebben voor taalcursussen. Dus zolang de gemeente van het Rijk de middelen krijgt voor inburgering moet het verplicht zijn. Als mensen in de bijstand duizenden euro s moeten dokken voor een taalcursus vind ik de verplichting onredelijk. Maarten: EENS, want dit vergroot de kans op een betaalde baan. En wie geen baan heeft, moet er alles aan doen om de kans op een betaalde baan te vergroten. Schuldhulpverlening is een lange termijn investering en levert op den duur geld op. Tunahan: EENS, maar dat is niet de enige reden om goede schuldhulpverlening te bieden. Schulden kunnen pijnlijke gevolgen hebben voor hele gezinnen, andere gezinsleden worden slachtoffer van de keuzes van een ander. Verder is het ook van belang voor de schuldeiser omdat die de garantie heeft dat de schuld wordt terugbetaald. Al met al is schuldhulpverlening belangrijk om mensen niet alsmaar dieper in de problemen te laten komen, terwijl een steuntje in de rug ervoor kan zorgen dat zij er weer bovenop komen. Maarten: EENS, schuldhulpverlening is een noodzakelijk iets. Er mag wel wat meer gebeuren aan het gemak waarmee mensen een lening krijgen of zaken op afkoop kunnen bestellen. Bijvoorbeeld door postorderbedrijven achteraan te laten aansluiten wanneer ze aan bekende risicogevallen goederen op afkoop hebben geleverd en er betalingsproblemen ontstaan. pvda rotterdam, ideaal maart 2012 kansen voor jongeren? column Richard Moti, fractievoorzitter Perverse prikkels in het onderwijs In Rotterdam zijn relatief veel mensen werkloos. Dit komt niet alleen door een gebrek aan banen in onze regio, maar ook doordat arbeidskwalificaties van onze inwoners niet aansluiten bij de vereisten voor de beschikbare banen. Helaas zien we dat veel onderwijsinstellingen in Rotterdam zich dit probleem te weinig aantrekken. Circa 60% van onze Rotterdamse jongeren volgt onderwijs op één van de twee ROC s die Rotterdam rijk is. Deze onderwijsinstellingen krijgen hun financiering van het Rijk op basis van het aantal leerlingen. Hoe meer leerlingen, hoe meer ze te besteden hebben. Of deze Rotterdammers de opleiding krijgen die het beste bij ze past, en het beste uit hen naar boven haalt, doet er niet toe voor het verkrijgen van de subsidie. En of deze opleiding ook leidt tot een baan evenmin. Het gevolg is dat er in Rotterdam jaarlijks tientallen paardenverzorg(st)ers worden opgeleid, terwijl er overduidelijk niet zoveel banen beschikbaar zijn. Er worden honderden kap(st)(p)ers opgeleid, en honderden administrateurs. Vele belanden na hun diploma helaas in de bijstand. Dit leidt niet alleen tot grote frustaties bij deze jongeren - waarvoor heb ik al die jaren in die schoolbankjes gezeten? -, maar brengt ook veel maatschappelijke kosten met zich mee voor de Rotterdamse samenleving. Niet alleen de kosten voor de bijstandsuitkeringen, maar denk ook aan de kosten van het wegtrekken van bedrijven omdat in de regio niet voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is. Gek genoeg hebben de ROC s hier weinig boodschap aan. Ondanks dat ze geen winstoogmerk hebben zien we dat het financiële gewin prevaleert boven de oorspronkelijke doelstelling: jongeren voorbereiden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 11

12 kansen halverwege voor de jongeren? raadsperiode Op de helft... Een volledige raadsperiode duurt, van gemeenteraadsverkiezingen tot gemeenteraadsverkiezingen, vier jaar. Ten tijde van het verschijnen van deze Ideaal zijn onze fractieleden op de helft van hun periode. In dit artikel blikken de fractieleden terug op de afgelopen twee jaar. En kijken zij vooruit, naar de toekomst. Wat hebben zij voor Rotterdam : van groot maatschappelijk belang tot klein menselijk leed, van grootschalig planniveau tot de wipkip om de hoek. En wat willen zij nog zeker gaan doen de komende tijd? Een moment van reflectie en bezinning. Door Astrid Boonstoppel Fatima Talbi zorg & welzijn, maatschappelijke opvang De fractie heeft de ontwikkelingen bij het aanbesteden van welzijn nauwlettend en scherp gevolgd en blijft dit doen: het college heeft wat dit betreft geen makkelijke aan ons. We hebben hier veel moties over ingediend en schriftelijke vragen over gesteld om duidelijkheid te krijgen in dit kwetsbare proces. We hebben huwelijksdwang en achterlating van vrouwen op de agenda gezet door een gezamenlijke actie met 12 andere steden die veel landelijke aandacht kreeg. We hebben ons ingezet voor de opvang van verschillende kwetsbare groepen in de stad, zoals tienermoeders en daklozen. Tegengaan van de verschraling van maatschappelijke opvang voor ouderen. INZET Blijven ten voor de kwetsbaarste Rotterdammers, de ontwikkelingen op het gebied van de aanbestedingen in de welzijnssector nauwlettend blijven volgen en aandacht blijven vragen voor huwelijksdwang en achterlating van vrouwen. Rita Brons bouwen & wonen (1) Dankzij de PvdA wordt er opnieuw gekeken naar de plannen voor de woningen in het Oude Westen. Deze worden niet gesloopt. Het park op het Noordereiland blijft dankzij de van de PvdA groen. Herbezinning Nieuw-Crooswijk. De leefbaarheid van de wijk Nieuw-Crooswijk moet prioriteit zijn en blijven: opknappen in plaats van slopen van woningen. Voormalig klooster in de Robert Fruinstraat wordt niet gesloopt, maar krijgt nieuwe bestemming. Blijven ten voor de historische woningen in het Oude Westen, deze moeten wat ons betreft aangewezen worden als cultureel erfgoed en daarna worden opgeknapt. Huurders moeten met respect behandeld worden door huisbazen, wooncorporaties en gemeente en ik blijf me bovendien ten tegen de megalomane plannen van woningcorporaties. Zeki Baran participatie & integratie Het functioneren van taalaanbieders van inburgeringscursussen op de agenda gezet. Motie ingediend om de rol van de zelforganisaties bij taal en inburgering duidelijk te krijgen. Werkgroep Zuid-Europeanen gered. Nadruk gelegd op werk als beste middel voor mensen om te emanciperen en participeren. Initiatiefvoorstel over incassokosten ingediend om ervoor te zorgen dat mensen niet verder in de schulden raken door hoge incassokosten. Aandacht houden voor taal en inburgering. Blijven ten voor het behoud van organisaties die een bijdrage leveren aan emancipatie en participatie in onze stad. Zij moeten wel op heldere criteria kunnen worden afgerekend. Discriminatie moet bestreden blijven worden in de stad. Tunahan Kuzu werk & inkomen Het schrappen van de voorgenomen bezuiniging en de langdurigheidstoeslag in het kader van arm De Volksuniversiteit blijft open. Hiv-hulpverlening blijft, dankzij de van Fatim bestaan in Rotterdam. 220 Wsw ers met een tijdelijk contract blijven aan ID ers in dienst van de gemeente Rotterdam heb aanstelling gekregen. We hebben het debat gevoerd over het bestuursa provincies en gemeenten en het kritische standp hierin. Oog houden voor de menselijke maat voor bijsta op orde brengen van de tekorten bij Sociale Zake Oog blijven houden voor de menselijke maat voo bij de transitie naar de nieuwe wet Werken naar V De Rijksmiddelen die bedoeld zijn voor armoede gebruiken voor armoedebestrijding voor ouderen gehandicapten. De Rijkstaken van de AWBZ die overgaan naar de mogelijk aanbesteden. De ID ers die niet in dienst zijn van de gemeente begeleiden van werk naar werk. Alaoui Alaoui Jeugd Kamers met Kansen behouden. Veel aandacht besteed aan de jeugdzorg. Genoeg stages en arbeidsperspectieven voor jongeren. Efficiënte en effectieve dienstverlening en hulpverlening voor de Rotterd 12 pvda rotterdam, ideaal maart 2012

13 op de ouderentoeslag oedebestrijding. a, Claus en mezelf, het werk. ben een reguliere kkoord tussen Rijk, unt van Rotterdam ndsgerechtigden bij het n. r bijstandsgerechtigden ermogen. bestrijding daadwerkelijk, chronisch zieken en gemeente zo goed aan het werk houden of amse jongeren. Leo Bruijn verkeer & vervoer Behoud gratis OV voor 65-plussers. Nieuwe metrostations gebouwd, ontwikkelingen Randstadrail. In buurten waar de bewoners vinden dat er betaald parkeren moet komen, gaat dit worden uitgevoerd: motie Bruijn De buurt bestuurt en parkeert daarna zijn auto. Dit betekent dat er op buurtniveau beter geluisterd wordt naar de wensen van bewoners. Rotterdam blijft doorgaan met het ontwikkelen van een uitstekend openbaar vervoer. Wij blijven ons ten voor betrokkenheid van bewoners bij het parkeerbeleid in hun buurt en voor goed openbaar vervoer in de stad. Peter van Heemst veiligheid De gemeenteraad heeft op voorstel van de PvdA vastgelegd dat de veiligheid in Rotterdam niet mag verslechteren door rijks- en gemeentelijke bezuinigingen. Met steun van LR wil de PvdA dat bewoners meer te zeggen krijgen over de prioriteiten van de politie en stadswachten in hun buurt. Onder druk van de PvdA pakt de burgemeester voetbalhooligans keihard aan, inclusief het plaatsen van foto s op billboards. Ervoor zorgen dat veiligheid net zo bij de PvdA hoort als milieu bij GroenLinks. Fouad el Haji onderwijs Ondanks de economische crisis wordt er niet bezuinigd op onderwijs. We hebben afgesproken om de schoolresultaten sterk te verbeteren, extra aandacht te besteden aan taal en rekenen zonder dat dit ten koste gaat van de rest van het leeraanbod. Daarnaast zetten we alles op alles om voortijdige schooluitval terug te dringen. Op dit moment liggen de prestaties in Rotterdam lager dan landelijk en is de schooluitval bovendien veel te hoog. Zorgen dat de onderwijsresultaten verbeteren en gelijke tred houden met de andere grote steden. Dit betekent dat de scores op school verder omhoog moeten en dat de kwaliteit van de scholen, zoals transparantie, huisvesting, betrokkenheid van ouders, moeten verbeteren. Zorgen dat schooluitval verder wordt teruggedrongen. Dit gaat de goede kant op. Niet alle scholieren zijn hetzelfde. Een gymnasium is niet hetzelfde als een school voor speciaal onderwijs. Het afgelopen jaar hebben we daarom met succes extra aandacht gevraagd voor speciale scholen als De Piloot en de Matheus, terwijl we op het gebied van huisvesting blijven hameren op het belang van gezonde en frisse schoollokalen. Vooral op Zuid is de onderwijsachterstand groter dan in de rest van de stad. In het nationaal programma Zuid Werkt is afgesproken dat er extra aandacht voor deze achterstand komt. Er is daar een wereld te winnen. halverwege kansen de voor raadsperiode jongeren? Peggy Wijntuin economie Rotterdam wordt nadrukkelijk geprofileerd op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en stations met een Rotterdamdesk. De vergroting van de aantrekkelijkheid van de Rotterdamse markten: na schriftelijke vragen zijn er toezeggingen gekomen. De standplaatshouders in het centrum van Rotterdam kunnen hun plek behouden. Het komend jaar wil ik me vooral ten voor (kleine) ondernemers in Rotterdam. Ondernemers geven adrenaline aan de stad en kunnen de stad door de economische crisis heen loodsen. Jacqueline de Jong buitenruimte Ingezet om straatvegers met een ID-baan te behouden voor de stad. Terugplaatsing wipkippen in speeltuinen, samen met Peter van Heemst. Aandacht gevraagd voor niet-werkende straatverlichting. Inzet tegen straatvuil, o.a. door iedereen op te roepen om op de Rotterdamse Anneke te stemmen voor de verkiezing van beste ZwerfAfvalPakker van Nederland. Ongelijkheid vastgesteld tussen bomen in privébezit en bomen in publiek bezit: publieke bomen moeten aan minder strenge eisen voldoen voor een kapvergunning. Er komt een inventarisatie van weesbeelden in de openbare ruimte, beelden waarvan niemand meer weet van wie ze zijn. Motie Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden over respectvolle behandeling en duidelijkheid in de communicatie van de gemeente richting het maatschappelijk middenveld. Doorgaan met het ondersteunen van de acties van mevrouw Anneke Strasters en daarmee de voor schoon, heel en veilig ook in de rest van de stad. Kindvriendelijke wijken bevorderen. Onderhoud van (wees)beelden in de openbare ruimte om verloedering tegen te gaan. vervolg op pag. 14 pvda rotterdam, ideaal maart

14 kansen halverwege voor de jongeren? raadsperiode vervolg: op de helft... Tom Harreman bouwen & wonen (2) Bezig gehouden met bestemmingsplannen en masterplannen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De van de fractie in het masterplan Bergpolder-Zuid is daar een voorbeeld van. Een belangrijke ontwikkeling voor de stad is het Rotterdam Central District (RCD), oftewel het gebied rondom het Centraal Station. Behalve een nieuw station is er ook hoog-/ nieuwbouw voorzien voor kantoren, bedrijven en woningen. Een nieuw stadion op Zuid houdt de gemoederen bezig. Met betrekking tot de gemeente als eigenaar van huizen en bedrijfspanden: in het onderhoud van die panden gaat veel geld om. Wij willen dat het gunnen van reparaties, onderhoudsklussen en investeringen zo transparant mogelijk gebeurt. Het college heeft nu aangegeven dat in 2012 openbare aanbestedingsprocedures van kracht worden. Belangrijkste opgave op het gebied van bestemmingsplannen is wel om daarbij de voorgestelde ambities voor de toekomst van onze stad te spiegelen aan het belang van de huidige inwoners van de stad. Ook voor de huidige bewoners van de stad moeten die plannen een wenkend perspectief op een betere toekomst bieden. Dus niet alleen: sloop oude woningen en bouw mooie nieuwe woningen, maar ook: alleen slopen als het echt niet anders kan en het bieden van een terugkeergarantie in de eigen woonwijk aan zittende bewoners op basis van een gedegen sociaal plan. Wat betreft het Rotterdam Central District is het zaak om ervoor te waken dat die beoogde hoog-/nieuwbouw niet ten koste gaat van de leefbaarheid (zon, schaduw) in de achterliggende Provenierswijk. Wij hebben aangegeven dat we weliswaar voor een nieuw stadion op Zuid zijn, maar er moet een plan komen dat voor de gemeente veel minder financieel risico met zich mee brengt. Die plannen worden nu verder uitgewerkt en zullen in de loop van 2012 op tafel komen. Met betrekking tot de gemeente als eigenaar van huizen en bedrijfspanden: geen ambtenaren die vriendjes de klussen gunnen. Openbaar aanbesteden van werkzaamheden voor de gemeente moet het parool zijn. Richard Moti kunst & cultuur De leeftijdsgrens voor (gesubsidieerde) cultuureducatie wordt verhoogd van 18 jaar naar 25 jaar. Een winterspeelpark wordt gebouwd in Plaswijckpark, waardoor het park ook in de winter open kan blijven en de jaarlijkse gemeentelijke subsidie omlaag kan. Start popstimuleringsfonds, waar ondernemers een startsubsidie kunnen krijgen voor het starten van een muziekcafé met live muziek. Rotterdam moet weer een cultuurklimaat met innovatieve en verrassende cultuur krijgen. Hier ga ik mij ook voor ten tijdens de vaststelling van het komende cultuurplan. Claus Verbrugge middelen, haven, duurzaamheid & milieu Inzet voor verbetering luchtkwaliteit in de stad. Regelmatig opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over lekkages van schadelijke stoffen in de haven en op het spoor. Tevens verzoek om meer toezicht om toekomstige rampen te voorkomen. Poffertjeskraam Seth op de Hoogstraat gered. Verantwoordelijk voor de komst van een plan dat door het college voor 1 april 2012 gepresenteerd gaat worden met hierin de blauwdruk voor de gemeentelijke organisatie waarmee een kostenreductie van 20% in 2015 wordt gerealiseerd (ten opzichte van 2010). Veiligstellen diverse subsidies, onder andere voor Humanitas. Het komend jaar zal ik mij blijven ten voor verbetering van milieu en duurzaamheid in de stad, bv. door middel van het veiligstellen van het CO2 beleid. Ook voortdurende om de haven veilig te houden en misstanden aan de kaak stellen, zoals bijvoorbeeld tijdens de benzeen lekkage bij Odfjell. Als voorzitter COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening) verantwoordelijk voor het onderzoek naar de financiële organisatie waardoor de bedrijfsvoering van de gemeente transparanter wordt en de controle door de gemeenteraad wordt verbeterd, zodat uiteindelijk een groter deel van het geld dat de gemeente ter beschikking stelt aan beleid wordt uitgegeven in plaats van aan de eigen organisatie. Marco Heijmen bestuur,gebiedsgericht werken & veiligheid Twee meest in het oog springende onderwerpen waar ik mij mee bezig heb gehouden: de toekomst van de deelgemeenten en het coffeeshopbeleid. In het debat over coffeeshops is de PvdA-motie aangenomen om verplaatsing van coffeeshops mogelijk te maken. Het is toch gek dat een coffeeshop niet kan verhuizen terwijl dit wel de wens is van zowel de bewoners, als de ondernemer, als de bestuurder? Onze keus: een coffeeshop moet kunnen verhuizen, uit de woonwijk naar de winkelstraat of rand van de wijk. De raad heeft na debat ingestemd met de reactie van het gemeentebestuur op het wetsvoorstel van minister Donner om Deelgemeenten af te schaffen. Hoofdboodschap van de reactie: hoe Rotterdam bestuurd wordt hoort een zaak te zijn van Rotterdam. Wij kiezen daarbij voor deelgemeenten. De discussie over deelgemeenten is nog lang niet beslecht. Wij blijven kiezen voor een bestuur dicht bij bewoners. Een decentraal bestuur dat dicht bij bewoners noden en wensen signaleert en vervolgens keuzes maakt. Een decentraal bestuur dat bevordert dat 14 bewoners participeren. Een decentraal bestuur dat zich door bewoners democratisch laat controleren in de keuzes die het maakt.

15 fractie Richard Moti fractievoorzitter Alaoui Alaoui Zeki Baran adressen Rita Brons secretaris P&O Leo Bruijn penningmeester Fouad el Haji Tom Harreman Peter van Heemst Marco Heijmen vice-fractievoorzitter Jacqueline de Jong Tunahan Kuzu secretaris Fatima Talbi Claus Verbrugge Peggy Wijntuin Gemeenteraadsfractie PvdA Rotterdam Coolsingel 40, kamer AD Rotterdam tel wethouders Jantine Kriens Marco Florijn Hamit Karakus bestuur Rob de Werd waarnemend voorzitter José Evora Mehmet Şahan Hans van Oudheusden secretaris/beheerder partijkantoor Gokhan Özveren Guus Leeuw Marjolijn Brökling penningmeester/ledenadministrateur Maritta Hindriks Yasemin Yilmaz Hélène de Haart Leks Verzijlbergh Partijkantoor PvdA Rotterdam Willem Smalthof NM Rotterdam tel , fax pvda rotterdam, ideaal maart

16 Weinig kansen voor jongeren 16

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

DE FEITEN OVER WERKENDE JONGEREN IN NEDERLAND

DE FEITEN OVER WERKENDE JONGEREN IN NEDERLAND WTF ACT DE FEITEN OVER WERKENDE JONGEREN IN NEDERLAND COLOFON WTFACT is een uitgave van FNV Young & United is een beweging van werkende jongeren die strijdt voor eerlijker loon en betere contracten Samenstelling

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie