Voor de contra-indicatie depressie zijn nee/nee-bewakingen opgenomen voor varenicline en voor antiepileptica.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de contra-indicatie depressie zijn nee/nee-bewakingen opgenomen voor varenicline en voor antiepileptica."

Transcriptie

1 Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van augustus Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties aandoeningen Verminderde nierfunctie Interacties Farmacogenetica Kinderwens, zwangerschap, borstvoeding Ongewenste groepen Bijzondere kenmerken Substitutiekenmerk voor infliximab-infusiepoeder Doseringstabel uitgebreid met item eenmalig Doseringen Samenvoegen GPK s en PRK s met verschillende zoutvormen van minoxidil GPK-/PRK-wijzigingen GPK-/PRK-wijzigingen zonder wijziging GPK- en PRK-code CONTRA-INDICATIES AANDOENINGEN In verband met de recente uitbreiding van de contra-indicatie angina pectoris tot angina pectoris/ ischemische hartziekte is nieuwe literatuur gezocht voor de bestaande bewakingen waarvoor dit verleden jaar nog niet was gedaan. Daarnaast zijn nieuwe bewakingen opgenomen n.a.v. meldingen in het Informatorium Medicamentorum, de literatuur of SPC s. Voor de meeste bestaande bewakingen had de update weinig invloed op het medicatiebewakingsadvies. Uitzonderingen zijn fluoropyrimidines, interferonen, regorafenib, sympathicomimetica α/β of β2 en terlipressine. Voor fluoropyrimidines is de bewaking gewijzigd van ja/ja in ja/nee. Fluoropyrimidines verhogen het risico op een myocardinfarct, maar dit is een bekend effect. De oncoloog houdt hier bij de keuze en beoordeling van de therapie al rekening mee. Bovendien bestaat er geen effectieve profylaxe of alternatief. Een advies is daarom niet zinvol. De bewaking op interferonen is wegens onvoldoende onderbouwing gewijzigd van ja/ja in nee/nee. Voor regorafenib is de bewaking uitgebreid tot VEGF-antagonisten. De bewaking is hierbij gewijzigd van nee/nee naar ja/nee. De update leidde tot voldoende onderbouwing van een verhoogd risico op een myocardinfarct. Omdat de oncoloog hier al rekening mee houdt, is een advies hier niet zinvol. De langwerkende β2-sympathicomimetica zijn afgesplitst van de bewaking op sympathicomimetica α/β of β2 en naar een nieuwe nee/nee-bewaking verplaatst. De reden is dat er voor deze middelen geen onderbouwing was voor een verhoging van het risico op myocardischemie of myocardinfarct. Voor terlipressine is de bewaking gewijzigd van een nee/nee naar een ja/ja. Terlipressine was nee/nee, omdat het volgens de SPC alleen onder ecg-bewaking mag worden toegediend. Omdat het in de praktijk echter ook zonder ecg-controle op een verpleegafdeling wordt gestart, is een medicatiebewakingssignaal hier toch gewenst. Voor de contra-indicatie depressie zijn nee/nee-bewakingen opgenomen voor varenicline en voor antiepileptica. Voor de contra-indicatie epilepsie zijn nee/nee-bewakingen opgenomen voor agomelatine en hypericum. Voor de bewaking op fenothiazinederivaten bij deze contra-indicatie is het advies gewijzigd. In het nieuwe advies is rekening gehouden met gebruik van deze middelen anders dan als antipsychoticum. Ook zijn promethazine en oxomemazine toegevoegd aan de bewaking op fenothiazinederivaten bij epilepsie. Voor de contra-indicatie hartfalen is een ja/ja-bewaking opgenomen voor atomoxetine. De bewaking voor opioïden bij hartfalen is gewijzigd van ja/ja in nee/nee. Er is bij een update onvoldoende onderbouwing gevonden voor een ja/ja-bewaking en opioïden kunnen geïndiceerd zijn. Contra-indicatie colitis ulcerosa/ziekte van Crohn is geüpdatet. Hierbij zijn salicylaten in analgetische dosering verplaatst van een nee/nee-bewaking naar een ja/ja-bewaking. Ook zijn voor paracetamol, mycofenolzuur en prostaglandine-analoga (bij glaucoom) nee/nee-bewakingen opgenomen. 1

2 Voor de contra-indicatie slokdarmstenose is een nee/nee-bewaking opgenomen voor sildenafil. Voor de contra-indicatie prostaathyperplasie is het advies voor antipsychotica met een anticholinerg effect gewijzigd. Bij een update van de bewaking werd een artikel gevonden dat aanleiding gaf om de indeling van antipsychotica naar anticholinerg effect te wijzigen. Dit artikel is toegevoegd aan de risicoanalyse. Voor de G-Standaard van juli zijn leuproreline en degarelix gekoppeld aan de contra-indicatie Lang-QTintervalsyndroom: QT-verlengers (geen TdP). Dit was ten onrechte niet vermeld in de G-Update van juli. Voor de G-Standaard van augustus is ceritinib aan deze contra-indicatie gekoppeld. Voor de contra-indicatie CVA (herseninfarct/tia) is een afgeleide contra-indicatie opgenomen voor dipyridamol. Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Nieuw Ja/ja 5018 Hartfalen: atomoxetine Ja/nee 5035 Angina pect./ischem.hartziekte: lenalidomide 5036 Angina pect./ischem.hartziekte: nilotinib Nee/nee 5014 Depressie: varenicline 5015 Epilepsie: agomelatine 5016 Epilepsie: hypericum 5037 Angina pect./ischem. hartziekte: arginine 5038 Angina pect./ischem.hartziekte: symp.mim.langw.beta Colitis/Crohn: paracetamol 5040 Colitis/Crohn: mycofenolzuur 5041 Colitis/Crohn: prostaglandine-analoga 5042 Depressie: anti-epileptica Herzien Blijft ja/ja 454 Angina pect./ischem.hartziekte: thyreomimetica 457 Angina pect./ischem.hart: tricycl. antidepressiva 704 Angina pect./ischem.hart: triptanen/methysergide 1607 Prostaathyperplasie: antipsychotica, anticholinerg Blijft ja/ja, wijziging bewaakte geneesmiddelen Bewakingscode Oude omschrijving Nieuwe omschrijving 2237 Angina pect./ischem.h: symp.mim alfa/beta of beta2 Angina pect./ischem.h: symp.mim. a/b of kort b Colitis/Crohn: NSAID's (excl. coxibs/asa) Colitis/Crohn: NSAID's (excl. coxibs) Blijft ja/ja, uitbreiding bewaakte geneesmiddelen 2

3 1749 Lang-QT-intervalsyndroom: QT-verlengers(geen TdP) Blijft ja/ja, wijziging bewaakte geneesmiddelen en advies 1392 Epilepsie: fenothiazinederivaten Van nee/nee naar ja/ja 2260 Angina pect./ischem.hartziekte: terlipressine Van ja/ja naar ja/nee 461 Angina pect./ischem.hartziekte: fluoropyrimidines 1504 Hartfalen: opioïden Blijft ja/nee 88 Angina pect./ischem.hart: symp.mim. met vnl beta Angina pect./ischem.hartziekte: nitroprusside 2248 Angina pect./ischem.hart: epoprost./ilopr./trepr. Van nee/nee naar ja/nee, uitbreiding bewaakte geneesmiddelen Bewakingscode Oude omschrijving Nieuwe omschrijving 4889 Angina pect./ischem.hartziekte: regorafenib Angina pect./ischem.hartziekte:vegfantagoniste Van ja/ja naar nee/nee 2253 Angina pect./ischem.hartziekte: interferonen Blijft nee/nee, wijziging bewaakte geneesmiddelen Bewakingscode Oude omschrijving Nieuwe omschrijving 2895 Colitis/Crohn: coxibs/salicylaten analgetisch Colitis/Crohn: coxibs Bijzonder Kenmerk Contra-indicaties nog niet beoordeeld Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de G- Standaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. Het kenmerk is tijdelijk en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld. Vanwege het beschikbaar komen van diverse nieuwe geneesmiddelen is hiervoor bewaking opgenomen. Zie voor meer informatie: Medicatiebewaking niet beoordeeld. Pharm Weekbl 2014;149(26):25. Itemnummer Omschrijving Koppelingen 105 Contra-indicaties nog niet Gekoppeld: beoordeeld - nivolumab Ontkoppeld: - peginterferon beta 1a biogen idec - mecobalamine VERMINDERDE NIERFUNCTIE Bij cetirizine/levocetirizine/hydroxyzine is het doseringsadvies aangescherpt. 3

4 Bij de ACE-remmers en bij amiloride en triamtereen zijn de controlemomenten van creatinine- en kaliumspiegel in het advies gewijzigd. Verder is bij de ACE-remmers het onderscheid naar 'op initiatief HUISARTS of SPECIALIST' uit het advies verwijderd. Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Herzien Ja/ja Wijziging 1346 Nierfunctie: cetirizine/levocetirizine/ hydroxyzine Doseringsadvies bij creatinineklaring ml/min aangescherpt Nierfunctie: captopril Controleer creatinine- en kaliumspiegel 1713 Nierfunctie: benazepril binnen 2 weken na start van captopril en 1716 Nierfunctie: enalapril vervolgens ten minste 1x per jaar 1718 Nierfunctie: lisinopril (afhankelijk van de klinische conditie van 1719 Nierfunctie: perindopril de patiënt) 1720 Nierfunctie: quinapril 1721 Nierfunctie: ramipril 1722 Nierfunctie: trandolapril 782 Nierfunctie: zofenopril 1690 Nierfunctie: amiloride Controleer creatinine- en kaliumspiegel 339 Nierfunctie: triamtereen voor start en binnen 2 weken na start van amiloride en vervolgens ten minste 1x per jaar (afhankelijk van de klinische conditie van de patiënt) INTERACTIES Onlangs heeft de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) vergaderd. Naar aanleiding van deze vergadering zijn er deze maand nieuwe interacties opgenomen en interacties herzien. Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Nieuw Ja/Ja Interactiecode Omschrijving Cobicistat + inductoren (ex. rifampicine) Apremilast + rifampicine Ja/Nee Interactiecode Omschrijving Apremilast + ketoconazol Atorvastatine/metoprolol + dulaglutide Herzien Wijziging naam interactie en/of koppelingen Interactiecode Omschrijving Wijziging 1414 Itra/keto/vorico/fluconazol + rifampicine + /fluconazol Gekoppeld: fluconazol 5789 Repaglinide + diverse remmers was + trimethoprim/teriflunomide/leflunomide Gekoppeld: deferasirox 4

5 Wijziging naam interactie en/of koppelingen Bij onderstaande interacties was uitsluitend het combinatieproduct Stribild (elvitegravir geboost met cobicistat) gekoppeld, en stond in de naam 'elvitegravir'. Inmiddels wordt cobicistat ook als booster voor andere middelen gebruikt, daarom zijn nu alle producten met cobicistat gekoppeld (combinatiepreparaten Stribild en Rezolsta, en het enkelvoudige preparaat Tybost) en staat in de naam 'cobicistat'. Interactiecode Omschrijving Wijziging 1902 Midazolam/alprazolam + HIVproteaseremmers/cobicistat was + /elvitegravir 1953 Claritromycine + HIVproteaseremmers/cobicistat was + /elvitegravir 3190 Ergotamine/methysergide + was + /elvitegravir HIV-proteaseremmers/cobicistat 3301 Simva/atorvastatine + HIVproteaseremmers/cobicistat was + /elvitegravir 6831 HIV-middelen + bosentan Bosentan + HIV-proteaserem/efav/nevir/ elvitegravir 7064 HIV-middelen + rifampicine naam niet gewijzigd, alleen koppeling 7102 Maraviroc + HIVproteaseremmers/cobicistat was + /elvitegravir 7471 Rito/lopi/cobicistat + was /elvitegravir oncologische middelen (cytostatisch) 9288 Alfuzosine + HIVproteaseremmers/cobicistat was + /elvitegravir 9601 Rosuvastatine + was + /elvitegravir daru/lopi/tipra/rito/cobicistat Lopinavir/cobicistat + was /elvitegravir antidepressiva Cobicistat + let op middelen was Elvitegravir + let op middelen Cobicistat + was Elvitegravir + gecontraïndiceerde middelen gecontraïndiceerde middelen Cobicistat + let op effectiviteit was Elvitegravir + let op effectiviteit middelen middelen Cobicistat + boceprevir/simeprevir was Elvitegravir + boceprevir/simeprevir Wijziging koppelingen Interactiecode Omschrijving Wijziging 2828 Vaccins levend + immunosuppressiva Gekoppeld: apremilast Wijziging in tekstblok advies Interactiecode Omschrijving Wijziging 1414 Itra/keto/vorico/fluconazol + rifampicine Advies: met fluconazol aangevuld Bijzonder Kenmerk Interacties nog niet beoordeeld Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de G- Standaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. Het kenmerk is tijdelijk en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld. Vanwege het beschikbaar komen van diverse nieuwe geneesmiddelen is hiervoor bewaking opgenomen. Zie voor meer informatie: Medicatiebewaking niet beoordeeld. PharmWeekbl 2014;149(26):25. Itemnummer Omschrijving Koppelingen 104 Interacties nog niet beoordeeld Gekoppeld: nivolumab Ontkoppeld: apremilast, dulaglutide 5

6 FARMACOGENETICA De bewakingen van tacrolimus bij patiënten met een CYP3A5-variant, risperidon bij patiënten met een CYP2D6-variant en azathioprine/mercaptopurine en tioguanine bij patiënten met een TPMT-variant zijn herzien op basis van de meest recente literatuur. Voor tacrolimus vindt in de regel vanaf dag 3 therapeutic drug monitoring plaats. Er is geen bewijs dat een aanpassing van de startdosering bij patiënten met een CYP3A5-variant leidt tot betere klinische uitkomsten. De werkgroep is echter van mening dat aangezien er al veel moeite in wordt gestoken, bestaande farmacogenetica-informatie ook moet worden meegenomen om zo snel mogelijk een therapeutische plasmaconcentratie te bereiken. Om deze reden is gekozen voor een wijziging van alle bewakingen van ja/nee (gen-geneesmiddelinteractie waarbij geen actie nodig is) naar ja/ja (gen-geneesmiddelinteractie waarbij actie nodig is). Het advies is om de startdosering te verhogen bij patiënten met een CYP3A5-variant. Bij CYP3A5 leidt de variant tot expressie van het enzym. Voor risperidon zijn alle bewakingen gewijzigd van ja/ja (een gen-geneesmiddelinteractie waarbij actie nodig is) naar ja/nee (gen-geneesmiddelinteractie waarbij geen actie nodig is). De nieuwe literatuur bevestigde dat de effecten van de genvariaties in het algemeen gering zijn en daarom onvoldoende om het bestaande advies om een alternatief te kiezen te handhaven. Een advies voor een dosisaanpassing is niet mogelijk, omdat voor risperidon geen relatie is vastgesteld tussen de plasmaconcentratie van de actieve stoffen en de klinische effectiviteit. Bovendien blijkt in de praktijk een geringe dosisaanpassing nodig te zijn en de gebruikelijke instelling op basis van effectiviteit en bijwerkingen adequaat te zijn. Risperidon wordt door CYP2D6 omgezet in de actieve metaboliet 9-hydroxyrisperidon (paliperidon). Zowel de bewakingen op azathioprine/mercaptopurine en tioguanine blijven ja/ja (gen-geneesmiddelinteractie waarbij actie nodig is). Voor patiënten met een gehalveerde TPMT-activiteit (intermediate metabolizer, IM) is het advies voor een alternatief verwijderd. Bij de geadviseerde dosisverlaging hebben deze patiënten geen verhoogd risico op ernstige en levensbedreigende bijwerkingen. Voor tioguanine zijn er nu genoeg gegevens om op basis hiervan een dosisverlaging te adviseren in plaats van te verwijzen naar de dosisverlaging bij azathioprine/mercaptopurine. Voor patiënten met ontbrekende of vrijwel ontbrekende TPMT-enzymactiviteit (poor metabolizer, PM) wordt daarom een alternatief niet meer als eerste keuze genoemd, maar gelijkwaardig aan een dosisverlaging. Bij patiënten met een DPD-variant moet behandeling met fluorouracil/capecitabine en tegafur worden aangepast. Een half jaar geleden bleek een verdere verfijning van de DPD-contra-indicaties nodig te zijn. De resterende DPD-activiteit en daarmee de benodigde dosisverlaging bleek te verschillen tussen DPD-varianten. Daarom waren extra contra-indicaties toegevoegd voor patiënten met een variant die leidt tot een verminderd actief allel. Gedurende een half jaar werden bij patiënten gekoppeld aan de oude contra-indicaties nog de adviezen gegeven voor zowel patiënten met een inactieve als met een verminderd actieve variant. Dit om zorgverleners de tijd te geven om de patiënten aan de juiste contra-indicatie te koppelen. Nu dit half jaar voorbij is, zijn deze extra adviezen verwijderd. Daarnaast is voor de contra-indicaties waarvoor dat van toepassing is, in de medicatiebewakingsadviezen de waarschuwing opgenomen dat patiënten met twee verschillende genvariaties alleen onder de betreffende contra-indicatie vallen als beide variaties op een ander allel (genkopie) liggen. Alleen dan geldt het bij deze contra-indicatie behorende (doserings)advies. Als de genvariaties op hetzelfde allel liggen, moet de patiënt worden gekoppeld aan een andere contra-indicatie en moet het daarbij behorende (doserings)advies worden gevolgd. Tenslotte is de algemene achtergrondtekst voor DPD gewijzigd, omdat genvariant *13 is verplaatst van de allelen met verminderde activiteit naar de allelen zonder activiteit. Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Herzien Blijft ja/ja Bewakingscode Omschrijving 6

7 1905 TPMT IM: azathioprine/mercaptopurine 1906 TPMT PM: azathioprine/mercaptopurine 1907 TPMT IM: tioguanine 1908 TPMT PM: tioguanine 2551 DPD genact 0: fluorouracil/capecitabine 2552 DPD genact 1: fluorouracil/capecitabine 2553 DPD genact 0: tegafur 2554 DPD genact 1: tegafur 4893 DPD genact 0,5: fluorouracil/capecitabine Van ja/nee naar ja/ja 2357 CYP3A5 homozygote expressor: tacrolimus 2358 CYP3A5 heterozygote expressor: tacrolimus Van ja/ja naar ja/nee 1535 CYP2D6 UM: risperidon 1536 CYP2D6 IM: risperidon 1537 CYP2D6 PM: risperidon KINDERWENS, ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING De bewakingsteksten voor de groepen vasodilatantia bij hartziekten, atypische antipsychotica en klassieke antipsychotica zijn opgenomen. Metronidazol is gedeeltelijk herzien. Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Nieuw Ja/ja Bewakingscode Omschrijving KWv ZW BV KWm Haloperidol Isosorbidedinitraat Isosorbidemononitraat Nicorandil Nitroglycerine Aripiprazol Clozapine Lurasidon Olanzapine Paliperidon Quetiapine Risperidon Sertindol Broomperidol Chloorprotixeen Flufenazine Flupentixol Fluspirileen Penfluridol 7

8 Perfenazine Periciazine Pimozide Pipamperon Sulpiride Zuclopentixol KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man Nee/nee Bewakingscode Omschrijving KWv ZW BV KWm 5022 Isosorbidedinitraat 5026 Isosorbidemononitraat 5030 Nicorandil 5034 Nitroglycerine 5046 Aripiprazol 5050 Clozapine 5054 Lurasidon 5058 Olanzapine 5062 Paliperidon 5066 Quetiapine 5070 Risperidon 5074 Sertindol 5078 Broomperidol 5082 Chloorprotixeen 5086 Flufenazine 5090 Flupentixol 5094 Fluspirileen 5098 Penfluridol 5102 Perfenazine 5106 Periciazine 5110 Pimozide 5114 Pipamperon 5117 Sulpiride 5121 Zuclopentixol KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man Herzien Blijft ja/ja Wijziging KWv ZW BV KWm 643 Sulpiride 3728 Metronidazol Adviestekst gewijzigd KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man Van ja/ja naar nee/nee Wijziging KWv ZW BV KWm 4444 Haloperidol Adviestekst gewijzigd KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man Vervallen Bewakingscode Omschrijving 118 Zwangerschap: retinoïden 8

9 Bewaking Nog niet beoordeeld op Kinderwens, zwangerschap, borstvoeding Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de G- Standaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. De bewaking is tijdelijk en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld. Vanwege het beschikbaar komen van diverse nieuwe geneesmiddelen is hiervoor bewaking opgenomen. Zie voor meer informatie: Medicatiebewaking niet beoordeeld. Pharm Weekbl 2014;149(26):25. Koppelingen KWv ZW BV KWm Niet beoordeeld Gekoppeld: - apremilast - ceritinib KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man ONGEWENSTE GROEPEN Naar aanleiding van een melding uit de praktijk is een ongewenste groep opgenomen voor paramagnetische contrastmiddelen (gadoliniumverbindingen). Hierin zijn de stoffen opgenomen uit de Informatoriumgroep Paramagnetische contrastmiddelen. Groepscode Omschrijving 98 Paramagnetische contrastmiddelen BIJZONDERE KENMERKEN Per 1 juni 2015 waren er geen geneesmiddelen meer gekoppeld aan Bijzonder kenmerk 82 - Specialistisch geneesmiddel; zie Zorgprotocol KNMP. Per 1 augustus 2015 is dit Bijzonder kenmerk vervallen. Het doel van dit Bijzondere kenmerk was om het signaleren van een specialistisch geneesmiddel mogelijk te maken en de zorgverlener te verwijzen naar de plaats waar meer informatie te vinden was over bijvoorbeeld de benodigde zorg (het Zorgprotocol Specialistische geneesmiddelen op de KNMP Kennisbank). Inmiddels wordt het Zorgprotocol Specialistische geneesmiddelen niet meer onderhouden. In overleg met het Laboratorium Nederlandse Apothekers (LNA) is vastgesteld dat het Bijzonder Kenmerk niet meer actueel is en dat het meer vragen oproept dan dat het beantwoordt. Aan Bijzonder kenmerk 100 Gezondheidsrisico bij bereiden: kijk in RiFaS zijn de volgende grondstoffen gekoppeld: dutasteride; finasteride; docetaxel; paclitaxel. SUBSTITUTIEKENMERK VOOR INFLIXIMAB-INFUSIEPOEDER Naar aanleiding van de registratie van verschillende producten met infliximab (infusiepoeder 100 mg), is op GPK-niveau een zogenaamd substitutiekenmerk gekoppeld. Bij dit kenmerk hoort het advies: overweeg om niet te substitueren, omdat het gaat om biologische geneesmiddelen. DOSERINGSTABEL UITGEBREID MET ITEM EENMALIG Op verzoek van diverse zorgverleners is per 1 augustus 2015 een item eenmalig opgenomen in de G- Standaard en de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften. Het item eenmalig is bedoeld om het voorschrijven en afleveren van eenmalige giften en de medicatiebewaking hierop te ondersteunen. Denk aan een furosemide-injectie bij hartfalen op de eerste hulp, een griepinjectie bij de huisarts, de morning-afterpil en premedicatie voorafgaand aan een operatie. 9

10 Lokale oplossingen zijn niet meer nodig als men gebruik kan maken van een gestandaardiseerd item in de G- Standaard of de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften. Een voorschrift kan er dan zo uitzien: eenmalig 1 tablet of 1x eenmalig 1 tablet. Ook maakt het de dosiscontrole op eenmalige doseringen in de toekomst mogelijk. Daarvoor moet de medicatiebewaking op doseringen worden aangepast. Voor meer informatie zie per 1 augustus de nieuwsberichten op en DOSERINGEN Onderstaande doseringen zijn gewijzigd. GPK GPK-naam Wijziging , Abacavir (drank 20mg/ml en tablet fo 300mg) Dosering voor kinderen tot 1 maand verwijderd op basis van het IM 2015 en 82309, Alprazolam tablet (0,25mg en 0,5mg) Doseerfrequentie 1x per dag toegevoegd aan de Q-algemeen alle zorg voor volwassenen na peiling van de behoefte bij de gebruikersraden van huisartsen en openbaar apothekers. In de praktijk komt deze dosering voor als slaapmedicatie. Dosering aangepast op basis van het IM 2015, , Atovaquon/proguanil tablet fo (62,5/25mg en 250/100mg) Azelainezuur crème 200mg/g Dosering aangepast op basis van het IM Azitromycine oogdruppels 15mg/g , , , , Azitromycine susp oraal 40mg/ml, tablet (250mg en 500mg) en tablet omhuld (250mg en 500mg) Bacitracine/colistine/hydrocortison oordruppels 18872, Benzylpenicilline infvlst IE/ml 18880, (natrium) en injpdr ( IE (natrium) en IE (natrium)) Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Dosering aangepast op basis van het IM 2015, 7706 Benzylpenicilline injpdr IE (depot) Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Biotine Er is een dosering aan de grondstof toegevoegd, omdat er geen handelsproducten zijn die alleen biotine als werkzame stof bevatten. Bron: IM 2015 en Choleravaccin oraal Dosering aangepast op basis van het IM , Chloordiazepoxide dragee (5mg en 10mg) doseerfrequentie 1-2x per dag toegevoegd aan de Q-algemeen alle zorg voor de leeftijdscategorie jaar na peiling van de behoefte bij de gebruikersraden van huisartsen en openbaar apothekers. In de praktijk komt deze dosering voor als slaapmedicatie Chloordiazepoxide dragee 25mg Dosering aangepast op basis van het IM , 14060, Clindamycine capsule (150mg en 300mg) en susp oraal 15mg/ml Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Clindamycine injvlst 150mg/ml Dosering aangepast op basis van het IM 2015, 10820, 14486, Clobetasol crème 0,5mg/g, opl cutaan 0,5mg/g en zalf 0,5mg/g 10

11 143464, , , , 78514, , Clobetasol mondpasta (0,25mg/g en 0,5mg/g) en mondspoeling 0,25mg/ml Clobetason (creme 0,5mg/g en zalf 0,5mg/g) Clonidine (dragee 0,025mg; tablet 0,025mg en tablet 0,15mg) Clonidine (injectie/infuus en injvlst 0,15mg/ml) Dosering opgenomen op basis van het IM Q-algemeen, Alle Zorg is gewijzigd van zeer ernstige hypertensie naar zeer ernstige hypertensie (volwassenen) en sedatie op IC: adjuvans bij benzodiazepinen (kinderen) Collagenase pdr v injvlst 0,9mg Correctie dosering i.v.m. afrondingsfout en toedieningsweg intralaesionaal opgenomen Collagenase zalf 3mg/g Dosering opgenomen op basis van het IM Cyclizine tablet 50mg 77054, 77062, , Dalteparine injectie/infuus en (injvlst IE/ml, IE/ml en IE/ml) Dosering Q-algemeen, alle zorg, subcutaan aangepast. Bron: IM 2015 en Kinderformularium Danaparoide injvlst 1250axa-e/ml Dosering opgenomen op basis van het IM 2015 en Dolutegravir tablet 50mg Correctie dosering. Er is een minimumdosering opgenomen. Bron: IM Dolutegravir/abacavir/lamivudine tab 50/600/300mg 73652, Enoxaparine injvlst (100mg/ml en mg/ml) , Entecavir tablet (0,5mg en 1mg) , Everolimus dispertablet 5mg en tablet , (2,5mg en 5mg) Minimumdosering opgenomen op basis van het IM Flurazepam capsule (15mg en 30mg) 87254, 96164, , Formoterol (aerosol 12ug/do, inhalatiecapsule 12ug, inhalatiepoeder 6ug/do en inhalatiepoeder 12ug/do) Hydrocortison/oxytetracycline/polymyxine B oordrup Ondergrens kinderleeftijd gewijzigd van 1 maand naar 1 jaar Insuline aspart injvlst 100E/ml Insuline isofaan injsusp 100IE/ml De intramusculaire dosering voor kinderen is verwijderd IJzer(III)isomaltoside-1000 inj/infopl Dosering aangepast op basis van het IM mg/ml Liraglutide injvlst 6mg/ml Dosering aangepast op basis van het IM , Metoclopramide (drank 1mg/ml en tablet 10mg) 11

12 71706, Metoclopramide (injectie/infuus en injvlst 5mg/ml) 63622, Metoclopramide zetpil (10mg en 20mg) 15393, 40487, Metronidazol (susp oraal 40mg/ml, tablet 250mg en tablet 500mg) Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Metronidazol infvlst 5mg/ml Dosering aangepast op basis van het IM 2015, , , , Midazolam infvlst (2,5mg/ml (als HCl), 5mg/ml, 5mg/ml (als HCl) en 5mg/ml (HCl)) , , Mitomycine (infuus, injectiepoeder 2mg, injectiepoeder 40mg en pdr v inj/infopl 20mg) Dosering aangepast op basis van het IM Mometason neusspray 50ug/do R75 (rhinosinusitis) verwijderd i.v.m. IM-mutatie. Bron: IM 2015 en , Mometason opl cutaan 1mg/g en zalf 1mg/g 15695, 15709, , Nitrofurantoine capsule (50mg en 100mg) en susp oraal (5mg/ml en 10mg/ml) Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Nitrofurantoine capsule mga 100mg Dosering aangepast op basis van het IM 2015, 73997, 74004, 74012, Octreotide injvlst (0,05mg/ml; 0,1mg/ml; 0,2mg/ml en 0,5mg/ml) , , 20257, , , , , 12912, 98086, , Ofloxacine tablet fo (200mg en 400mg) Dosering aangepast op basis van het IM 2015, Oxazepam tablet (5mg, 10mg, 25mg en 50mg) Podofyllotoxine (crème 1,5mg/g en opl cutaan 5mg/ml Povidonjodium oogdruppels (3mg/ml en 50mg/ml) Povidonjodium (opl cutaan 75mg/g, 75mg/ml, 100mg/ml, shampoo 75mg/ml en zalf 100mg/g) Dosering opgenomen op basis van het IM Dosering opgenomen op basis van het IM Dosering opgenomen op basis van het IM Povidonjodium/isopropanol opl cutaan Dosering opgenomen op basis van het IM /500mg/g Primaquine tablet 30mg Kinderdosering aangepast op basis van het IM 2015 en SWAB Raltegravir tablet 400mg De ondergrens van de kinderleeftijd is verhoogd van 2 naar 6 jaar en het absoluut maximum van 2x 800 mg (in combinatie met rifampicine) is voor kinderen verwijderd. 12

13 43435, 55379, 81604, 88137, 99279, Ranitidine (bruistablet 150mg, bruistablet 300mg, drank 15mg/ml, tablet 75mg, tablet 150mg en tablet 300mg) 2x per dag toegevoegd aan Qalg, alle zorg Ranitidine injvlst 25mg/ml Resorcinol creme 150mg/g Dosering aangepast op basis van het IM , , , , , , Ribavirine (capsule 200mg, tablet fo 200mg en tablet fo 400mg) Rivastigmine capsule (1,5mg, 3mg, 4,5mg en 6mg) Salbutamol infopl conc 1mg/ml en injvlst 0,5mg/ml De volwassenendosering voor Rebetol, Ribavirine Sandoz en Ribavirine Pharmachemie is gewijzigd, omdat de dosering in combinatie met (peg)interferon alfa 2b verschilt van de dosering in combinatie met (peg)interferon alfa 2a. Dosering opgenomen op basis van het IM Ondergrens leeftijd bij Qalgemeen, alle zorg, subcutaan gewijzigd van 18 naar 12 jaar op basis van het IM Bovengrens kinderleeftijd gewijzigd van 4 naar 5 jaar op basis van het Salbutamol/ipratropium vernevelvlst (1/0,1mg/ml en 2,5/0,25mg/ml) Sorafenib tablet 200mg Dosering aangepast op basis van het IM Telmisartan/hydrochloorthiazide tablet 40/12,5mg De maximumdosering is gewijzigd van 1 naar 2 tabletten 1x per dag in overeenstemming met de maximumdosering van telmisartan/hydrochloorthiazide 80/25 mg 1x per dag. Bron: IM Tretinoin/hydrochinon/hydrocort crem 0,5/50/10mg/g Dosering opgenomen op basis van het Dermatologisch Formularium Tretinoin/hydrochinon/triam creme 0,5/50/1mg/g Dosering aangepast op basis van het Dermatologisch Formularium Trichloorazijnzuur opl cutaan 900mg/ Nasale toedieningsweg verwijderd , Trichloorazijnzuur opl cutaan (400mg/g Dosering opgenomen op basis van het IM en 750mg/g) Vinorelbine infopl conc 10mg/ml Dosering aangepast op basis van het IM , , Vitamine B complex forte tablet, vitamine B complex tablet (diverse fabrikaten) en vitamine B complex tablet Dosering aangepast op basis van het Kinderformularium De ondergrens van de kinderleeftijd is gewijzigd (PCH) van 2 jaar naar 1 maand Zilvernitraat huidstift 950mg/g Dosering opgenomen op basis van het IM , 22594, 31968, Zinkoxide creme 100mg/g, pasta 250mg/g, pasta 600mg/g (smeersel) en zalf 100mg/g. Dosering aangepast op basis van het Kinderformularium Daarnaast hebben diverse cutane combinatiepreparaten met zinkoxide een update gekregen. SAMENVOEGEN GPK S EN PRK S MET VERSCHILLENDE ZOUTVORMEN VAN MINOXIDIL Naar aanleiding van verzoeken uit de praktijk is het GIC samen met Z-Index een project gestart. Hierbij voegen we GPK s en PRK s samen voor producten met verschillende zoutvormen van een geneesmiddel als het gehalte werkzaam bestanddeel gelijk is. Als onderscheid op grond van zoutvorm uit therapeutisch oogpunt nodig is, worden GPK s en PRK s niet samengevoegd. Voor de G-Standaard van augustus 2015 zijn GPK s en PRK s voor producten met minoxidil als werkzaam bestanddeel samengevoegd. Het gaat om producten die voorheen verschillende GPK s en PRK s hadden 13

14 vanwege verschillen in zoutvorm. Het handelsproduct met minoxidil (als sulfaat) is bij de handelsproducten met minoxidil gevoegd. Het gaat om het onderstaande handelsproduct. Handelsproductnaam HPK ZI-nummer GPK oud GPK nieuw PRK oud PRK nieuw Minoxidil oplossing % alcoholisch DCB GPK-/PRK-WIJZIGINGEN Voor oogdruppel dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine-b is de samenstelling opgegeven in overeenstemming met de declaratie in het FNA-voorschrift. Azitromycine tablet en tablet omhuld 250 mg en azitromycine tablet en tablet omhuld 500 mg zijn samengevoegd tot één GPK/PRK azitromycine tablet 250 mg en één GPK/PRK azitromycine tablet 500 mg. Bij Symbicort turbuhaler inhalpdr 100/6mcg/do 60do is het hulpmiddel turbuhaler toegevoegd, met als gevolg een nieuwe PRK. Bij Panadol gladde tablet en Panadol zapp is de farmaceutische vorm gewijzigd van omhulde tablet in tablet. Alle paracetamoltabletten 500 mg vallen nu onder 1 GPK/PRK. Handelsproductnaam HPK ZInummer GPK oud GPK nieuw PRK oud PRK nieuw Dexamethas/chlooramfeni/ polym-b oogdr fl 10ml FNA Dexamethas/chlooramfeni/ polym-b oogdr fl 10ml DMB Azitromycine apotex tablet omhuld 250mg Azitromycine jubilant tablet omhuld 250mg Azitromycine teva tablet omhuld 250mg Zithromax tablet 250mg Azitromycine apotex tablet omhuld 500mg Azitromycine jubilant tablet omhuld 500mg Azitromycine teva tablet omhuld 500mg Zithromax tablet 500mg Symbicort turbuhaler inhalpdr 100/6mcg/do 60 do Panadol gladde tablet mg Panadol zapp tablet 500mg In navolging van de oncolytische infusen worden circa 120 generieke GPK s aangemaakt voor infusen. Het gaat om middelen uit Parenteralia VTGM die als in injectiespuit 50ml zijn omschreven. Dit zijn VTGMproducten die bedoeld zijn als langlopend infuus via een spuitenpomp. Deze spuitinfusen worden in de loop van dit jaar opgenomen. GPK- en PRK naam GPK PRK HPK-naam HPK Metoprolol injectie/infuus Metoprolol voor injectie/infusie NVZA

15 Midazolam injectie/infuus Midazolam voor injectie/infusie NVZA Metoclopramide injectie/infuus Metoclopramide voor injectie/infusie NVZA Naloxon injectie/infuus Naloxon voor injectie/infusie NVZA Nicardipine infuus Nicardipine voor infusie NVZA Nimodipine infuus Nimodipine voor infusie NVZA Nitroglycerine infuus Nitroglycerine voor infusie NVZA Noradrenaline infuus Noradrenaline voor infusie NVZA Obidoxim injectie/infuus Obidoxim voor injectie/infusie NVZA Omeprazol injectie/infuus Omeprazol voor injectie/infusie NVZA GPK-/PRK-WIJZIGINGEN zonder wijziging GPK- en PRK- code De toedieningsweg van GPK s van producten met een parenterale toedieningsvorm zal op termijn altijd parenteraal zijn. De toedieningswegen van de afzonderlijke handelsproducten zijn op HPK-niveau opgenomen. Deze maand is voor 3 GPK s de toedieningsweg gewijzigd naar parenteraal. Selectie van de GPK s heeft plaatsgevonden aan de hand van geplande herzieningen van de dosering. Een lijst van de GPK s waarvan de toedieningsweg is gewijzigd, is als bijlage bijgevoegd (zie bijlage 1). Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel (van 10:30 tot 17:00 uur) of 15

16 BIJLAGE 1: GPK S WAARVAN DE TOEDIENINGSWEG IS GEWIJZIGD VV = GPK is vervallen GPK s waarvan de toedieningsweg is gewijzigd in parenteraal VV/TZ? GPK GPK-naam Oude toedieningsweg TRIAMCINOLONACETONIDE INJSUSP intra-articulair, im 40MG/ML (PARENT) VV 4626 TRIAMCINOLONACETONIDE INJVLST intra-articulair, im 40MG/ML ACCUSOL 35 KALIUM 2MMOL/L iv HEMOFILT/DIALOPL ACCUSOL 35 KALIUM 4MMOL/L HEMOFILT/DIALOPL iv 16

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van april 2014. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties Interacties Kinderwens,

Nadere informatie

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES AANDOENINGEN

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES AANDOENINGEN Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van februari 2015. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties aandoeningen Verminderde

Nadere informatie

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES

Geachte collega, CONTRA-INDICATIES Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van augustus 2014. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties Farmacogenetica Interacties

Nadere informatie

Quetiapine is verplaatst van bewaking Lang-QT-intervalsyndroom: QT-verlengers (geen TDP) naar Lang-QTS: Onveilige middelen bij aangeboren LQTS.

Quetiapine is verplaatst van bewaking Lang-QT-intervalsyndroom: QT-verlengers (geen TDP) naar Lang-QTS: Onveilige middelen bij aangeboren LQTS. Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van november 2015. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties aandoeningen Verminderde

Nadere informatie

Voor de contra-indicatie Contactlenzen zijn bewakingen opgenomen. Er zijn 5 ja/ja-bewakingen voor deze contra-indicatie.

Voor de contra-indicatie Contactlenzen zijn bewakingen opgenomen. Er zijn 5 ja/ja-bewakingen voor deze contra-indicatie. Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van mei 2015. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties aandoeningen Verminderde

Nadere informatie

G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten

G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten Cursusdag ICT-standaarden in de zorg G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten Nieuwegein, 20 mei 2014 Het zes-lagen model WET & REGELGEVING BELEID ZORGPROCES INFORMATIE APPLICATIES TECHNIEK

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen 2015-2016

Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen 2015-2016 Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen 2015-2016 Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen PRK code* Productnaam Vergoed Vergoed Voorwaarde 118753 Alimemazine drank 5mg/ml Nee Ja 121649

Nadere informatie

65838 INSULINE LISPRO 100E/ML INJVLST FL 10ML 1087657 HUMALOG INJVLST 100E/ML PATROON 3ML

65838 INSULINE LISPRO 100E/ML INJVLST FL 10ML 1087657 HUMALOG INJVLST 100E/ML PATROON 3ML Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van januari 2015. Per 1 januari is er een nieuwe insuline met een afwijkende sterkte van 200 E/ml op de markt.

Nadere informatie

Afgeleide contraindicatieaard

Afgeleide contraindicatieaard IR V-2-2-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Leonora Grandia

Nadere informatie

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 In deze lijst vindt u de door de zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, OZF Achmea, Interpolis,

Nadere informatie

27-11-14. Polyfarmacie KENNISMAKING POLYFARMACIE. Programma. Doel. Casus 1. Kennismaking. Doel. Polyfarmacie. Moderne Dementiezorg.

27-11-14. Polyfarmacie KENNISMAKING POLYFARMACIE. Programma. Doel. Casus 1. Kennismaking. Doel. Polyfarmacie. Moderne Dementiezorg. Programma Polyfarmacie Kennismaking Doel Polyfarmacie Moderne Dementiezorg Wilma Knol Marjorie Nelissen-Vrancken Dementie Voorkomen en aanpak problemen Aan de slag in de praktijk 25 november 2014 Doel

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. L. Grandia S. F. Harkes-Idzinga

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Bewaking op contraindicatieaard. Zwangerschap, Nierfunctie en Farm.genetica) IR V-2-3-4

Bewaking op contraindicatieaard. Zwangerschap, Nierfunctie en Farm.genetica) IR V-2-3-4 1/24 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013. Ook staan hier de middelen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. GrandiaDrs. M. Journée-

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand

Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand Rob Knijff Consultant G-Standaard Informatieanalist Schone lei 12 december 2013 Seminar 'De nieuwe generatie medicatiebewaking' Aanleiding In de praktijk worden

Nadere informatie

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 06 MEI 2015 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Verouderingsproces. -Voldoende functie -Voldoende reserve. Normale veroudering. Kwetsbaarheid. Geriatrische problematiek

Verouderingsproces. -Voldoende functie -Voldoende reserve. Normale veroudering. Kwetsbaarheid. Geriatrische problematiek Kwetsbaarheid Verouderingsproces Normale veroudering -Voldoende functie -Voldoende reserve Kwetsbaarheid -Afname functies -Verminderde reserve Geriatrische problematiek -Tekortschieten functies -Onvoldoende

Nadere informatie

Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek. Jean Conemans

Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek. Jean Conemans Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek Jean Conemans Nierfunctie Farmacogenetica Interacties Spiegelbepalingen Klinische chemie Clinical rules Medicatieveiligheid Meldmodule LAREB Aspecten

Nadere informatie

Naam medicijn Vergoeding p Eve er 1 ntue -1 le -201 voor 6 waarde

Naam medicijn Vergoeding p Eve er 1 ntue -1 le -201 voor 6 waarde Naam medicijn Vergoeding Eventuele per 1-1-2016 voorwaarde ACETAZOLAMIDE SUSPENSIE 10MG/ML ACETYLCYSTEINE OOGDRUPPELS 50MG/ML FL 10ML BENZ ACETYLCYSTEINE OOGDRUPPELS 50MG/ML FL 5ML Z CONS ADENOSINE INFUSIEVLST

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen

Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen Naam medicijn Vergoeding per 1-1-2016 Eventuele voorwaarde Acetazolamide suspensie 10mg/ml Acetylcysteine oogdruppels 50mg/ml fl 10ml benz Acetylcysteine

Nadere informatie

Overzicht alle wijzigingen in de implementatie richtlijnen

Overzicht alle wijzigingen in de implementatie richtlijnen Overzicht alle en in de implementatie richtlijnen Van Eric Verheijen Datum 03-06-2009 Overzicht van alle en in implementatierichtlijnen Inleiding In dit overzicht vindt u een chronologisch overzicht van

Nadere informatie

Lijst met doorgeleverde apotheekbereidingen vanaf 1 januari 2016

Lijst met doorgeleverde apotheekbereidingen vanaf 1 januari 2016 Lijst met doorgeleverde apotheekbereidingen vanaf 1 januari 2016 Vanaf 1 januari één landelijke vergoedingenlijst voor apotheekbereidingen Vanaf 1 januari vergoeden alle verzekeraars dezelfde geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Kankerverw. en voor de voortplanting giftige stoffen (Arbo) IR V-1-2-1

Bijzondere Kenmerken: Kankerverw. en voor de voortplanting giftige stoffen (Arbo) IR V-1-2-1 11 1/7 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs.

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2011 2 R E G L E M E N T FA R M A C E U T I S C H E Z O R G S I Z 2 0 1 1 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 30 van de

Nadere informatie

Opschonen contraindicatieaarden

Opschonen contraindicatieaarden 1/17 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur: Leonora Grandia Opschonen

Nadere informatie

Lijst preferente middelen 2012

Lijst preferente middelen 2012 Wij behouden ons het recht voor om de lijst met preferente middelen gedurende 2012 uit te breiden in gevallen waarin deze lijst niet voorziet. Deze mogelijke uitbreiding zal zich beperken tot maximaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 26NOV 2O1 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Casuïstiek voor workshop SAFE-dag

Casuïstiek voor workshop SAFE-dag Casuïstiek voor workshop SAFE-dag CASUS 1 Mevrouw van Breukelen, 70 jaar, heeft onlangs een nieuwe heup gekregen en is sinds kort terug uit het revalidatiecentrum. U vindt dit een mooi moment om haar medicatie

Nadere informatie

STRIP. Gemiddeld geneesmiddelengebruik. Medicatie review: STRIP. Optimaliseren van farmacotherapie Even STRIPPEN

STRIP. Gemiddeld geneesmiddelengebruik. Medicatie review: STRIP. Optimaliseren van farmacotherapie Even STRIPPEN STRIP Optimaliseren van farmacotherapie Even STRIPPEN Dr. Paul Jansen, klinisch geriater klinisch farmacoloog Afdeling Geriatrie en EPHOR UMC Utrecht Medicatie review: STRIP Selectie patiënten voor medicatiebeoordeling:

Nadere informatie

Medicatiebewaking 2.0

Medicatiebewaking 2.0 Medicatiebewaking 2.0 Personalized medicine op basis van individuele nierfunctiewaarden Frans van de Vaart Marianne van de Berg Brigit van Soest Leonora Grandia Ka-Chun Cheung Programma 13.45 uur Inleiding

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013 geldend vanaf 1 januari 2013 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG ZEKUR 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg ZEKUR hoort bij artikel 31, farmaceutische zorg

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Algemeen 2 Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201510 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig vanaf 1 januari 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016 Reglement farmaceutische zorg 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2016 van National Academic Ruime Keuze

Nadere informatie

Bepaling multi/single source op PRK-niveau IR V-0-1-1 (1e concept)

Bepaling multi/single source op PRK-niveau IR V-0-1-1 (1e concept) 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Bepaling

Nadere informatie

Voorstel standaardlijst van geneesmiddel & reden van voorschrijven

Voorstel standaardlijst van geneesmiddel & reden van voorschrijven Verslag projectgroep Reden van voorschrijven van het programma EMD Plus Voorstel standaardlijst van geneesmiddel & reden van voorschrijven December 2008 In opdracht van: Projectgroep drs. H. Folmer, huisarts

Nadere informatie

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis Informatie over de antidepressiva-test Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis www.antidepressiva-test.nl M e d i c a t i e l a b Met deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Benzodiazepine-agonisten/benzodiazepinen

Benzodiazepine-agonisten/benzodiazepinen Benzodiazepine-agonisten/benzodiazepinen - Zijn agonisten op de benzodiazapinereceptor - Verschillen alleen in farmacokinetische eigenschappen en niet in farmacodynamische eigenschappen - Anxiolytische,

Nadere informatie

BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20

BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20 BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20 Aard van het middel Anti-hypertensivum (bloeddrukverlagend middel) Benaming van het diergeneesmiddel Fortekor Flavour 20 mg, tabletten voor honden Gehalte aan werkzame en

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement farmaceutische zorg 2015 algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste 4 Bijlage

Nadere informatie

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Dr. Nicole Hunfeld ziekenhuisapotheker Intensive Care Volwassenen De keerzijde? 1250 doden per jaar door geneesmiddelen voorgeschreven

Nadere informatie

H. Elling F. van Opdorp. Farmacotherapie in de apotheek

H. Elling F. van Opdorp. Farmacotherapie in de apotheek H. Elling F. van Opdorp Farmacotherapie in de apotheek Houten 2013 V Woord vooraf Farmacotherapie in de apotheek is bedoeld om leerling-apothekersassistenten de basiskennis over geneesmiddelen te geven.

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Pradaxa

Checklist 1 e aflevering Pradaxa Checklist 1 e aflevering Pradaxa 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201501 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Psychotische aandoeningen

Psychotische aandoeningen Psychotische aandoeningen Psychotische aandoeningen 1/4 1/6 Mensen met een psychose gebruiken antipsychotica om uit de psychose te komen en om een nieuwe psychose te voorkomen. Het is voor iemand met een

Nadere informatie

Pilot Elektronisch Receptuitwisseling van 2 e lijn naar 1 e lijn

Pilot Elektronisch Receptuitwisseling van 2 e lijn naar 1 e lijn Eindrapportage Pilot Elektronisch Receptuitwisseling van 2 e lijn naar 1 e lijn In de regio Den Haag e.o. Datum: 7 februari 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Versie 1.0, februari 2014 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015

Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Reglement Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Toestemming 5 IV Overzicht van aangewezen preferente geneesmiddelen 8 III Overzicht van voorkeursdrinkvoeding 6 Samen voor een perfect

Nadere informatie

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen?

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen? Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen? Yoe Kwa senior adviseur inview projectleider Schone lei 12 december 2013 'De nieuwe generatie medicatiebewaking' Boodschap Eenduidige

Nadere informatie

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Inhoud workshop Inventarisatie vragen Waar of niet waar Medicatie en hun bijwerkingen Pijnbestrijding Antidepressiva Benzodiazepinen

Nadere informatie

ZI nummer Omschrijving Vergoeding 2015 Vergoeding 2016 Voorwaarden

ZI nummer Omschrijving Vergoeding 2015 Vergoeding 2016 Voorwaarden ZI nummer Omschrijving Vergoeding 2015 Vergoeding 2016 Voorwaarden 15999343 ACES-TG TABLET 10MG Nee, door ONVZ wel vergoed tot en met 31 december Ja Ja, mits sprake is van inflammatoire darmziekten, zoals

Nadere informatie

Implementatierichtlijnen Doseringen

Implementatierichtlijnen Doseringen Implementatierichtlijnen Doseringen Onderwerp Implementatierichtlijnen doseringen Van Leonora Grandia, Jenneke Wijbenga en Eric Verheijen Datum 03-03-2009 Versie 2.1.1. Deze implementatierichtlijnen beschrijven

Nadere informatie

Bijwerkingen op de nier. Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014

Bijwerkingen op de nier. Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014 Bijwerkingen op de nier Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014 Belangrijkste aandoeningen Acuut nierfalen Pre-renaal Renaal Post-renaal Nefrotisch syndroom Chronisch nierfalen Acuut nierfalen

Nadere informatie

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND BIJSLUITER Benefortin Flavour 2,5 mg tabletten voor katten en honden Benefortin Flavour 5 mg tabletten voor katten en honden Benefortin Flavour 20 mg tabletten voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER

Nadere informatie

Farmacie beleid 2015. Doorgeleverde bereidingen. Beleid CZ. Hoe heeft CZ beoordeeld of deze geneesmiddelen vergoed mogen worden?

Farmacie beleid 2015. Doorgeleverde bereidingen. Beleid CZ. Hoe heeft CZ beoordeeld of deze geneesmiddelen vergoed mogen worden? Farmacie beleid 2015 Doorgeleverde bereidingen Vanaf 1 maart 2015 zijn in de Z-index een aantal doorleverbereidingen op niet vergoeden gezet. Dit kwam als een nare verrassing voor veel verzekerden, apotheken,

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg

Reglement farmaceutische zorg Reglement farmaceutische zorg Geldig vanaf 1 januari 2016 D0201-201510 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013 Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013 Dit behandelingsprotocol is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Nierfunctie bij oudere patiënten

Nierfunctie bij oudere patiënten Nierfunctie bij oudere patiënten Aris Prins, apotheker Apotheek Poeldijk Wie ben ik? Apotheker sinds april 2004 Na studie gewerkt als ziekenhuis apotheker in Ninewells Hospital Dundee, Schotland Sinds

Nadere informatie

Antipsychotica. [ Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas ]

Antipsychotica. [ Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas ] Antipsychotica [ Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas ] Projectgroep Drs. A.L. van Ojik, projectapotheker Dr. P.A.F. Jansen, geriater klinisch farmacoloog

Nadere informatie

Basale Farmacokinetiek op de Intensive care Armand R.J. Girbes & Noortje Swart

Basale Farmacokinetiek op de Intensive care Armand R.J. Girbes & Noortje Swart Basale Farmacokinetiek op de Intensive care Armand R.J. Girbes & Noortje Swart Intensive Care & Apotheek VU medisch centrum Netherlands Farmaco-terminologie Farmacologie de studie van geneesmiddelen observeerbare

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

Begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten (EPA) in de 1e lijn. Het zijn net gewone mensen

Begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten (EPA) in de 1e lijn. Het zijn net gewone mensen Begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten (EPA) in de 1e lijn Het zijn net gewone mensen Voorstellen Julia Machielsen (POH-GGZ/verpleegkundig specialist GGZ) Ingrid Houtman (Huisarts/Kaderarts

Nadere informatie

Stilnoct Zolpidem 10mg 2,4 0,5-3 - Kortwerkend Rohypnol Flunitrazepam 1mg 16-35 ** 1,2 +

Stilnoct Zolpidem 10mg 2,4 0,5-3 - Kortwerkend Rohypnol Flunitrazepam 1mg 16-35 ** 1,2 + De benzodiazepinen vormen de op een na meest voorgeschreven groep geneesmiddelen in Nederland. In een gemiddelde huisartsenpraktijk krijgt ongeveer 10% van de patiënten één of meer keer per jaar een benzodiazepine

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie Handleiding Geneesmiddelsubstitutie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Handleiding Geneesmiddelsubstitutie Uitgave KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum versie februari 2012

Nadere informatie

Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking

Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking Congres Mind the Body 12 februari 2015 Barber Tinselboer, AVG s Heeren Loo locatie Apeldoorn Inhoud Casus Medicatie en de cliënt met een verstandelijke

Nadere informatie

Richtlijn Goed beheerd geneesmiddelenbestand

Richtlijn Goed beheerd geneesmiddelenbestand Richtlijn Goed beheerd geneesmiddelenbestand RICHTLIJN Datum December 2013 Auteurs Yoe Kwa (Inview) Gert Koelewijn (Nictiz) 1 december 2013 Richtlijn Goed beheerd geneesmiddelenbestand Achtergrondinformatie

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR: FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletten voor honden FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletten voor honden

BIJSLUITER VOOR: FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletten voor honden FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletten voor honden B. BIJSLUITER 16 17 BIJSLUITER VOOR: FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletten voor honden FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletten voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

Nadere informatie

Medicijncombinatie kan kankerpatiënt schaden Kankerpatiënt slikt vaak riskante mix van medicijnen

Medicijncombinatie kan kankerpatiënt schaden Kankerpatiënt slikt vaak riskante mix van medicijnen Medicijncombinatie kan kankerpatiënt schaden Kankerpatiënt slikt vaak riskante mix van medicijnen Pas op met medicatie tijdens chemotherapie! Kankerpatiënten lopen risico dat medicijnen kanker behandeling

Nadere informatie

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs)

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Regionaal Formularium Zwolle Daphne Bertholee, ziekenhuisapotheker i.o. Douwe van der Meer, coördinator Regionaal Formularium Zwolle FTO 15 oktober 2013 Isala Inleiding

Nadere informatie

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten. Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten. Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten Medicijn algemeen STOPP A1 STOPP A2 Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie Elk medicijn dat

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015 Nummer 2 OA-2015 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1.. Nieuws van de CMR. Unieke RVG nummers voor methotrexaat voorgevulde spuiten Aanvullende informatie n.a.v. Nieuwsbrief 2015-1 2.. Uw reactie gevraagd

Nadere informatie

in gesprek over: Medicijnen tegen psychose

in gesprek over: Medicijnen tegen psychose in gesprek over: Medicijnen tegen psychose Colofon Auteur: M. van Verschuer Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) E.A.M. Knoppert-van der Klein E. van Meekeren C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1250 Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04)

Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04) Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om

Nadere informatie

Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh. Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn

Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh. Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn Agenda Orale anti-diabetica medicatie Voorschrijf gedrag huisartsen Nederland NHG standaard

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185 Patiënteninformatie 063850 A2-07 Hemorrolite Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift

Nadere informatie

Casus 2. Casus 2. Medicatiehistoriek: Amiodarone 200 mg EG 60 co. Coversyl 5 mg 90 co. Furosemide 40 mg 50 co. Mixtard 30/70. Lanoxin 125.

Casus 2. Casus 2. Medicatiehistoriek: Amiodarone 200 mg EG 60 co. Coversyl 5 mg 90 co. Furosemide 40 mg 50 co. Mixtard 30/70. Lanoxin 125. Casus 2 Medicatiehistoriek: Amiodarone 200 mg EG 60 co Coversyl 5 mg 90 co Furosemide 40 mg 50 co Mixtard 30/70 Lanoxin 125 Lanoxin 250 Marcoumar 3 mg Perindopril 4 mg 30 co Sipralexa 10 mg 56 co Sotalex

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente

Nadere informatie

Leeftijd niet nader. gespecificeerd [3] 6-17 jaar [4] gespecificeerd [6]

Leeftijd niet nader. gespecificeerd [3] 6-17 jaar [4] gespecificeerd [6] Antidepressiva Citalopram (Cipramil ) ASS [1,2] Clomipramine (Anafranil ) [!] OCS [1,2,4] Matige tot ernstige depressieve perioden [5] Fluoxetine (Prozac ) [!] Angststoornissen [1,2,6], 8 jaar en [5] Indeling

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Lichte irritaties van het bindvlies van het oog, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof.

Lichte irritaties van het bindvlies van het oog, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Visadron oogdruppels, oplossing 1,25 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml oogdruppels bevat 1,25 mg fenylefrinehydrochloride. Hulpstoffen: Visadron oogdruppels

Nadere informatie