Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Windunie. Introductie Windunie 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de daaruit voortgekomen BV s: een handelshuis, adviseur en projectontwikkelaar. Samen zijn de ruim 225 leden van de coöperatie goed voor ruim 400 MW aan opgesteld vermogen waarmee ze gezamenlijk de grootste leverancier van windenergie in Nederland zijn. De coöperatie produceert ongeveer een vijfde van de totale ofwel bijna 5% van alle duurzame energie in Nederland. daarnaast van aantrekkelijke tarieven voor de diensten die Windunie levert bij projectontwikkeling. Ook krijgen ze de kans te investeren in de windparken in ontwikkeling. En de kennis die leden van Windunie in de windsector hebben opgebouwd, delen ze met elkaar. En zo halen we samen meer uit wind. Windunie Groep is actief van de ontwikkeling van windenergieprojecten tot de verkoop van stroom aan de eindgebruiker. Het bedrijf draagt zo bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van agrarische ondernemers en de ontwikkeling van de regionale economie. Windunieleden profiteren van de kracht van het collectief op het gebied van stroomcontracten, belangenbehartiging en beheer. Leden profiteren Foto: Marbel de Graaf

3 Inhoud jaarverslag Inhoud Voorwoord 4 Jaaroverzicht 6 1. Wind(unie)ontwikkelingen De organisatie De coöperatie Bedrijfsactiviteiten Projectontwikkeling Eigen merk Windunie treedt naar buiten Financieel verslag 52 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina. Foto cover: Kenneth Stamp

4 Voorwoord 4 Voorwoord Geachte leden en andere lezers, Windunie Groep B.V. werd vlak voor de start van 2014 opgericht en dus was dit het eerste jaar waarin de nieuwe organisatiestructuur van kracht was. Overigens zal dit niet de laatste aanpassing van de organisatie zijn. De snelle ontwikkeling en groei van de Windunie Groep, aangezwengeld door de vele ontwikkelingen in de markt maken dat we steeds alert moeten zijn op het goed functioneren van de organisatie. Dit zal ook in 2015 het geval zijn. Als belangrijkste marktontwikkelingen in 2015 vallen twee zaken op. Allereerst een voor de leden minder gunstige stroommarkt. Juist nu veel molens uit de langjarige contracten lopen, bevindt de prijs van stroom zich op een laag niveau zonder zicht op een spoedig herstel. Dit zet de exploitatie van veel molens de komende jaren onder druk. Mede door deze ontwikkeling heeft Windunie tijdens een aantal ledenbijeenkomsten in 2014 niet alleen gekeken naar mogelijkheden om de opbrengst te verhogen maar ook om de kosten voor exploitatie voor de leden te verlagen. Door als collectief op te treden voor zowel de afzet van stroom als voor onderhoudscontracten. Als resultaat uit deze bijeenkomsten is eind 2014 de Windunie-Pool opgericht. Een bundeling van een groot deel van het productievermogen van de leden van Windunie om een goede en sterke positie op de markt te kunnen innemen. Samenwerken want samen sta je sterk. Dat is altijd de kracht geweest van coöperaties en dat zal ook altijd zo blijven. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de opschaling naar de volgende generatie windmolens. Met als belangrijkste drijver de overheidsdoelstelling van 6000 MW opgesteld vermogen in 2020 zien we overal in het land initiatieven voor nieuwe projecten. Of het nu gaat om herstructurering van bestaande molens of zogenaamde green field projecten; we zien dat Windunie op heel veel plaatsen hier een vooraanstaande rol speelt met dertien projecten in portefeuille

5 Voorwoord 5 en nog veel meer kansrijke opties. Dankzij de gespecialiseerde kennis op een breed scala van aspecten kan Windunie de markt uitstekend bedienen. Wat mij betreft het beste bewijs dat onze aanpak van duurzame energie productie in lokaal eigendom werkt. Het geeft betrokkenheid en het ondersteunt de lokale economie. Immers daar waar rendement neerslaat wordt ook geïnvesteerd. Het behalen van de nationale doelstelling gaat echter niet vanzelf. Windenergie is op veel plekken omstreden. Niet zozeer door de vorm van energie maar vooral ingegeven door de landschappelijke impact van windmolens en door de vermeende negatieve effecten op gezondheid. Om de feiten van de fabels te kunnen onderscheiden heeft Windunie samen met andere partijen in 2014 een publiekscampagne opgezet onder de noemer Wind voor jou. Want het creëren van draagvlak bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven wordt een steeds belangrijker item. En dat is niet alleen een bedreiging. Het biedt vooral ook kansen voor initiatiefnemers. Door omwonenden de kans te geven financieel te participeren ontstaat niet alleen extra betrokkenheid bij productie, het biedt ook ruimere financieringsmogelijkheden en mogelijkheden voor lokale afzet, bijvoorbeeld via lokale duurzame energie initiatieven. Voor Windunie biedt dit ook kansen om op een betere wijze dan nu de gehele keten van land tot lamp te sluiten. Samenwerken met de voorhoede van burgers maar ook lokale steun zijn cruciaal voor de energietransitie waar we naar streven. Ton Kempenaar

6 Foto: Marbel de Graaf Jaaroverzicht

7 Jaaroverzicht 7 17 januari NOP Agrowind sluit stroomcontract met Eneco, na contractbemiddeling door The Green Utility Company. 21 januari Laagste aantal vollasturen: 0,04 uur. 30 januari Oprichting van Windinvest Groep BV, een investeringsgroep van 13 Windunieleden. 13 februari Lancering Stroomsterrencampagne. 12 maart De Energy Investment Map van adviesbureau PA Consulting Group laat zien dat wind nu de aantrekkelijkste bron is voor energie. 14 februari De financiering van NOP Agrowind is rond. 4 maart Gemeente Haarlemmermeer richt Tegenstroom op, energielevering via DE Unie Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge januari februari maart april

8 Jaaroverzicht 8 7, 15 en 22 mei Ledenbijeenkomsten beter rendement uit de molen. 7 juni Lancering campagne Wind voor jou. 16 juni Omgevingsvergunning Den Tol verleend. 24 april Definitieve Structuurvisie Wind op Land in de Tweede Kamer. 1 mei Mieke den Oudsten neemt na 7 jaar afscheid van Windunie. 3 april Oprichting Omgevingsraad Windpark Wieringermeer. 27 mei ECN publiceert Conceptadvies Basisbedragen SDE met advies voor winddifferentiatie. 14 en 15 juni Open Winddag. 19 juni Voorjaarsvergadering met bestuurswissel Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge april mei juni juli

9 Jaaroverzicht 9 3 juli Windavond Windpark Wieringermeer. 15 en 16 juli Vervolgbijeenkomsten Windunie-Pool en Collectief Onderhoudscontract. 17 juli Vliegtuigramp MH17. Guust Moors, voorzitter Omgevingsraad Windpark Wieringermeer, verongelukt met zijn vrouw Toos. 12 augustus Publicatie in Boerderij: Interesse in Windenergie blijft. 19 augustus Gedeputeerde Staten van Drenthe verdeelt de resterende 135,5 MW van de opgave. Drentse Monden/Oostermoer wordt 150 MW, Emmen 90 MW en Coevorden 40 MW. 3 september Ondertekening gedragscode Draagvlak en Participatie Windenergie op Land. 8 september Noord-Holland wijst alsnog 10 zoekgebieden aan met ruimte voor 105,5 MW. 15 september Aukje Rypma neemt deel aan Winddebat in De Balie in Amsterdam. 18 september Rense van Dijk spreekt namens Windunie en DE Unie tijdens de Week van de Energie Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge juli augustus september oktober

10 Jaaroverzicht 10 1 oktober Inschrijving Windunie- Pool sluit. 30 oktober Rob Kouwenberg spreekt namens Windunie op het seminar Asset Management Control. 17 november NLVOW bericht over subsidiëring van repowering, met negatieve pers tot gevolg. 21 november HIER opgewekt, Windunie presenteert zich samen met DE Unie. 4 december Hoogste dagprijs: 55,67 10 december Najaarsvergadering in MFA De Kreek, Zwaag. 16 december Persconferentie in Coevorden: Windunie is een van de initiatiefnemers van de windparken Weijerswold en Europark e.o. 9 oktober Ton Kempenaar op nr 76 in Duurzame top november Laagste dagprijs: 21,37 19 november Windinvest Groep BV en Windunie tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor turbines bij Coevorden in zoekgebied Europark e.o. 30 november Windunie verlengt de raamovereenkomst voor meetdiensten met Innax Energiemanagement met 6 jaar. 13 december Winddag in Windpark Wieringermeer. 17 december Het Poolcontract is rond! 22 en 23 december Hoogste aantal vollasturen: 24 uur Gemiddeld aantal vollasturen per dag oktober november december januari

11 1. Wind(unie)ontwikkelingen

12 1. Wind(unie)ontwikkelingen Wind(unie)ontwikkelingen Afgelopen jaar is er niet alleen bij Windunie, maar ook om ons heen, hard gewerkt aan het realiseren van meer windenergie in Nederland. Met wisselend resultaat. De afspraken in het Energieakkoord vragen om daadkracht en snelle, positieve beslissingen. Helaas lijkt de politiek op provinciaal en lokaal niveau deze urgentie niet zo te voelen. Vaak hebben ze meer sympathie of angst voor de argumenten van lokale tegenstanders. Er zijn wel flink wat nieuwe turbines bijgebouwd maar de doelstelling van 2020 is nog ver weg. De productie van windenergie viel ook wat tegen: het weer was prima maar de wind bleef uit, met een lagere Windex dan het langjarig gemiddelde tot gevolg. Het weer en de windproductie 2014 gaat de boeken in als het warmste jaar ooit. Met gemiddeld 11,7 graden sneuvelt het oude warmterecord van 11,2 graden met een halve graad; een flink verschil! Warmte en wind gaan meestal niet goed samen, als windjaar viel 2014 dan ook tegen. We begonnen het jaar goed met een hoge Windex in januari en februari, maar de rest van de maanden waaide het minder hard dan het langjarig gemiddelde (met uitzondering van augustus). Pas in december trok de wind weer aan, maar dat was helaas niet genoeg om het jaar goed te maken. De Windex van 2014 komt daardoor op 90. Een stuk lager dan de referentieperiode (de gemiddelde windkracht van de jaren ), die met 100 wordt aangeduid, maar een gemiddeld resultaat als we het vergelijken met de Windex van de afgelopen vijf jaar. Laten we hopen dat deze dalende trend niet doorzet de komende jaren. Verloop van de landelijke Windex 2014: Rood geeft de Windex van 2014 weer. De stippellijn is de Windex van

13 1. Wind(unie)ontwikkelingen 13 Stroommarkt De prijzen voor elektriciteit dalen al een paar jaar. In 2014 zette deze trend zich voort, dat gold zowel voor de spotprijzen (APX) als voor de prijzen voor de lange termijnmarkt (Endex). De Endex zagen we afgelopen jaar dalen tot circa 40 euro/mwh. De toegenomen productiecapaciteit, en daarmee het grotere aanbod van zowel conventionele als duurzame energie, is hier mede debet aan. Daarnaast hadden de tegenvallende economische groei en schommelingen van de olieprijs een groot effect op de prijs van elektriciteit. Vooral de olieprijsdaling na de zomer leidde tot een lagere elektriciteitsprijs. Ook voor de komende jaren verwachten we elektriciteitsprijzen van rond de genoemde 40 euro/mwh, maar zeker weet je het nooit in deze branche. Door de ontwikkelingen op de voet te volgen en snel te handelen, zit Windunie bovenop de markt en kunnen we onze leden een zo hoog mogelijke prijs bieden. Leden hebben massaal vertrouwen in ons getoond door zich aan te sluiten bij de Windunie-Pool. Dat vertrouwen is niet beschaamd, want een groot deel van het aanbod is op een heel gunstig moment verkocht op de lange termijnmarkt. Deze leden zijn dus ondanks de dalende trend de komende jaren verzekerd van een stabiele stroomprijs. Toename windenergie* Afgelopen jaar is het opgesteld vermogen van windturbines op land weer toegenomen. Er zijn 52 nieuwe turbines bijgebouwd; die staan zowel solitair als in windparken. Samen vertegenwoordigen ze een opgesteld vermogen van 165 MW. In totaal staat er eind 2014 daarmee iets meer dan 2500 MW op land. Naar verwachting zal het productievermogen in 2015 flink toenemen dankzij de ingebruikname van Windpark Noordoostpolder. Een andere ontwikkeling die we zien, is dat turbines steeds groter worden. In de periode nam de gemiddelde tiphoogte toe van 100 tot 150m. Het gemiddelde vermogen per turbine verdubbelde tot 3 MW. * Bron:

14 1. Wind(unie)ontwikkelingen 14 De elf aangewezen locaties binnen de Structuurvisie Wind op Land. Structuurvisie Wind op Land In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. In dit akkoord is vastgelegd dat alle provincies samen 6000 MW aan windenergie op land moeten hebben gerealiseerd in Hoewel het proces traag verloopt, is er in 2014 al een en ander gebeurd om dichter bij die realisatie te komen. Zo is in april de Structuurvisie Windenergie op Land vastgesteld. Hierin wijst het Rijk elf locaties aan waar nieuwe, grote windparken mogen komen: Eemshaven Delfzijl Veendam (N33) Drentse Veenkoloniën Wieringermeer IJsselmeer-Noord Flevoland (zo n 80% van het buitengebied) Noordoostpolderdijk Rotterdamse haven Goeree-Overflakkee Krammersluizen Windunie werkt mee aan de ontwikkeling van parken in de Drentse Veenkoloniën (Oostermoer), Wieringermeer (in opdracht van Windcollectief Wieringermeer) en Goeree-Overflakkee. In Flevoland ondersteunen we Windvereniging Zeewolde en de Vereniging Windpark Rivierduin (VWR). Bij windpark Noordoostpolder waren we niet als initiatiefnemer actief, maar hebben we vanuit the Green Utility Company het stroomcontract bemiddeld. Gedragscode Draagvlak en Participatie Windenergie op Land Met de doelstelling van 2020 in het verschiet, zullen er de komende jaren veel nieuwe windturbines worden gebouwd. De windbranche is zich ervan bewust dat dit een impact zal hebben op de leefomgeving, zowel tijdens de ontwikkelfase als na oplevering. NWEA, de natuur- en milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland stelden daarom een gedragscode op, die zij op 3 september in Utrecht ondertekenden. Het document bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en draagvlak. De omgeving wordt in

15 1. Wind(unie)ontwikkelingen 15 Daarnaast zetten politici windenergie in verkiezingstijd graag in als troef. Er is blijkbaar weinig zo aaneen zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten betrokken, initiatiefnemers stellen een aanspreekpunt voor de omgeving aan, en er wordt een richtbedrag voor compensatie genoemd ( 0,40-0,50 per MWh). Bekijk hier het hele document. De branche geeft met de gedragscode een duidelijk signaal af richting initiatiefnemers en ontwikkelaars. Voor leden van NWEA is de code niet vrijblijvend. Als aantoonbaar is dat zij de afspraken naast zich neerleggen, mag de brancheorganisatie hen hierop aanspreken, en bij verdere weigering kan NWEA dit publiekelijk bekend maken (naming and shaming) of het lidmaatschap ontzeggen. Andere partijen, zoals overheden en burgers, worden nadrukkelijk opgeroepen om initiatiefnemers op de gedragscode te wijzen en hem ter hand te nemen als uitgangspunt voor projectontwikkeling. Voortgang Energieakkoord De precieze voortgang van het Energieakkoord wordt nauwkeurig bijgehouden. Voorzitter van de borgingscommissie, Ed Nijpels, lanceerde hiervoor de Resultaatmeter. Hiermee is te zien welke resultaten de afspraken uit het Energieakkoord moeten opleve- ren en hoe ver we daar al mee zijn. In december 2014 stond de meter op iets meer dan 1/3: 54 van de 134 resultaten zijn dan al vastgesteld. Deze resultaatmeter gaat over alle afspraken in het Energieakkoord. Intussen heeft het ministerie van Economische Zaken de Monitor Wind op Land geïntroduceerd. Daarin staan de vorderingen met de bouw van windmolens op land. Het oordeel is positief want ruim 42% is gerealiseerd. Gemakshalve wordt daar niet bij gemeld dat het gros daarvan al ouder is dan vijf jaar. Ook wordt gemeld dat 3500 MW in de planning zit, maar de kans is groot dat een fors deel daarvan niet in 2020 gerealiseerd kan worden. Uitdagingen voor 2015 Lokale opstand tegen de plannen voor windparken kreeg het afgelopen jaar steeds vaker gehoor. Politici blijken gevoelig te zijn voor tegengeluid van burgers. Draagvlak, hoe ingewikkeld te meten en te realiseren ook, wordt dan ook steeds vaker als voorwaarde gesteld voor de aanleg van nieuwe parken.

16 1. Wind(unie)ontwikkelingen 16 trekkelijk als een partij die belooft dat er onder hun bewind geen molens meer zullen komen. Zo zagen we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dat landelijke voorstanders van wind zich lokaal opeens tegen windplannen kunnen keren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij GroenLinks Hollands Kroon; de groene partij gaf aan tegen de plannen voor Windpark Wieringermeer te zijn. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen begin 2015 stond wind ook op veel verkiezingsprogramma s. alleen de tegenstanders te horen zijn. De gemeente vraagt de initiatiefnemers steeds vaker om met de omgeving in gesprek te gaan, vóór de start van de planologische procedure. Door de burgers een stem te geven in het proces, hopen ze op draagvlak en een grotere kans op realisatie van het project. De initiatiefnemers gaan vervolgens in gesprek met (vaak geëmotioneerde) burgers met hoge verwachtingen en een kennisachterstand. Geen gemakkelijke opgave. Er verschijnen regelmatig negatieve berichten in lokale media over te ontwikkelen windparken. De praktijk leert dat we hier als initiatiefnemer weinig tegen kunnen doen. Tegengeluid heeft nu eenmaal een hogere nieuwswaarde dan het verhaal van de initiatiefnemers. Overigens zullen we zowel de pers als de omgeving zelf actief moeten opzoeken, zodat ook het verhaal achter de windmolenplannen wordt verteld. Een grote uitdaging voor de toekomst ligt daarom in het managen van verwachtingen van zowel lokale overheden als omwonenden. Wat is haalbaar, en welke scenario s zijn realistisch als je kijkt naar ruimtelijke randvoorwaarden, een aantrekkelijke business case en een financiële tegemoetkoming? Omwonendencommunicatie zal daarom een steeds grotere rol gaan spelen bij projectontwikkeling. Protestbord van omwonenden bij Coevorden Europark e.o.. Foto: Esselien de Groot Als ontwikkelaar opereren we in een spanningsveld tussen de wensen en belangen van verschillende partijen. De initiatiefnemer, de verantwoordelijke overheden en de direct omwonenden, van wie vaak Personeelsontwikkelingen In 2014 is het aantal medewerkers bij Windunie gelijk gebleven, hoewel er wel wat wisselingen hebben plaatsgevonden. Begin 2014 kwamen er twee nieuwe

17 1. Wind(unie)ontwikkelingen 17 gezichten bij: Jan Slootweg kwam het team versterken als financieel directeur, en Tessa Felix als communicatiemedewerker. Hoewel de gemiddelde leeftijd bij Windunie vrij laag ligt, was er één personeelslid dat in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte: Mieke den Oudsten. Zij nam op 1 mei, na zeven jaar dienst, afscheid van Windunie. Met een pubquiz en boottochtje zorgden medewerkers en bestuur voor een onvergetelijke laatste werkdag. Rond die tijd verliet ook Annick Sabel, junior projectmedewerker bij Windunie Development, het team. Zij vond een nieuwe uitdaging bij Windependents, een ontwikkelaar voor offshore windprojecten. Laura Menkveld daarom als projectmedewerker het team komen versterken. Er is ruimte voor meer projectmedewerkers, dus het team is nog niet compleet, maar staat wel klaar voor de grote uitdagingen die 2015 gaat brengen. Op 1 juni verwelkomden we Joyce Jansen als office manager. Binnen die functie runt zij het secretariaat en neemt ze ondersteunende taken, onder meer voor de coöperatie, voor haar rekening. Richard Kuiper, die als adviseur veel contact had met onze leden, verliet eind december het team. Dineetje op de Utrechtse gracht ter ere van het afscheid van Mieke den Oudsten. Na een druk 2014 en een hoop projecten in de pijplijn, was er bij Windunie Development behoefte aan extra personeel. Begin 2015 zijn Giel van Houtum en

18 2. De organisatie

19 2. De organisatie De organisatie Het bestuur Leopard Ventures BV 25% Windunie Development BV In 2013 heeft Windunie een organisatiewijziging doorgevoerd, die in 2014 zijn beslag kreeg. De nieuwe organisatie kreeg meteen te maken met een bestuurswissel, waarin naast de voorzitter nu vier leden zetelen. Coöpera e Windunie UA 50% Cow-n-berg BV 25% Windunie Trading BV Windunie Groep BV The Green U lity Company BV Groenbalans BV Alcedo Invest BV 10% Coms Advice BV 40% Ons werkveld is onderhevig aan veel veranderingen. Maatschappelijk en politiek staat de ontwikkeling van windenergie onder druk, wat resulteert in soms trage en soms onverwachte besluiten. Maar ook de stroommarkt is in beweging, de concurrentie verandert, subsidies worden gewijzigd. Windunie en haar leden zijn bij al die ontwikkelingen betrokken. Dat vraagt veel van de organisatie op het gebied van kennis, deskundigheid en de mogelijkheid tot anticiperen en te doen wat nu nodig is. Vorig jaar is gekozen voor de oprichting van Windunie Groep BV, waarin de coöperatie voor 50% aandeelhouder is en de overige aandeelhouders Axel Posthumus (met Leopard BV) en Rob Kouwenberg (met Cow-n-berg BV) de andere 50% verdelen. Een goede balans tussen de windmolenaars en aandeelhouders met kennis van de energiemarkt. Alle Windunie activiteiten zijn onder de Windunie Groep ondergebracht en treden onder het Windunie label naar buiten.

20 2. De organisatie 20 Bestuurssamenstelling De coöperatie heeft 228 leden (d.d ) die uit hun midden een bestuur kiezen. Het bestuur leidt de coöperatie binnen de kaders die de statuten van de coöperatie stellen. Bestuurders worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Stephan de Clerck had in 2014 twee termijnen volgemaakt en moest afscheid nemen, en door drukke werkzaamheden elders koos Iwan van Noort ervoor om geen tweede termijn aan te blijven. Het bestuur kent minimaal vier en maximaal vijf leden. Tijdens de selectie van nieuwe kandidaten heeft het bestuur op basis van de sollicitatiegesprekken, de Naam Aanvang Termijn Aftreden Ton Kempenaar voorzitter Ton van Scheppingen vicevoorzitter Jacqueline Tuinenga Cor de Graaf Gerard Meijssen Stephan de Clerck Iwan van Noort Ton Kempenaar Ton van Scheppingen Jacqueline Tuinenga Cor de Graaf Gerard Meijssen Stephan de Clerck Iwan van Noort

21 2. De organisatie 21 uitkomst van de assessments en de wens om een zo evenwichtig mogelijk bestuur samen te stellen, besloten drie kandidaten voor te stellen. Ze vertegenwoordigen elk een hele eigen expertise en achtergrond. Tijdens de jaarvergadering van 19 juni zijn ze kandidaat gesteld en verkozen. Cor de Graaf is een windmolenaar die al vrij vroeg brood zag in dit vijfde gewas. Al in 1997 bouwde deze akkerbouwer en tulpenkweker zijn eerste windmolen. Hij was lid van het bestuur van de VWNH (Vereniging Windturbine eigenaren Noord Holland) en heeft nu besloten zich in te zetten voor de belangen van windmolenaars in heel Nederland. Ton van Scheppingen heeft een achtergrond als bestuurder. Als directeur van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van de Wageningse Universiteit kwam hij in aanraking met windenergie. Bij PPO Lelystad stond hij aan de basis van de ontwikkeling van diverse windparken waarmee onderzoek wordt gedaan, en meteen natuurlijk energie wordt opgewekt. Een leuke bijverdienste voor de WUR. Gerard Meijssen werkt in de financiële sector, in de wereld van trusts. Hij was jarenlang penningmeester van Coöperatie Windenergie Waterland, een van de eerste burgercoöperaties die windmolens bouwde. Deze succesvolle coöperatie steunt via een eigen stichting duurzame projecten in Waterland, maar ook in ontwikkelingslanden. Samen met voorzitter Ton Kempenaar en Jacqueline Tuinenga vormen zijn het huidige bestuur van Windunie was het eerste jaar waarin het bestuur op de achtergrond zou optreden in een meer stimulerende en controlerende rol, en de uitvoering volledig voor rekening te laten aan de directie van Windunie Groep. De besluitvorming is daarmee versneld en de taak van de bestuurders minder tijdrovend. Dat bleek voor beide partijen wel wennen. En omdat halverwege het jaar drie nieuwe bestuurders instroomden, was het toch een intensief bestuursjaar. Het feit dat de reorganisatie een feit is, gaf echter wel meer ruimte en daarmee meer tijd om ons te concentreren op de actualiteit en de toekomst.

22 2. De organisatie 22 Rense van Dijk Axel Posthumus Raad van Advies In 2014 is de Raad van Commissarissen afgeschaft en is besloten tot de oprichting van de Raad van Advies. Tot nu toe zijn hiervoor alleen Windunieleden gevraagd, maar het doel is de Raad uit te breiden met adviseurs op diverse vlakken. Mensen met juridische, financiële of politieke bagage. De Raad, die nu meer dan de helft van ons totale opgesteld vermogen vertegenwoordigt, is in 2014 voor het eerst bij elkaar geweest. De Raad van Advies is er om de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De Raad heeft een onafhankelijke rol en heeft daarmee de vrijheid de organisatie te adviseren. In 2015 loopt het eerste meerjarenbeleidsplan van Windunie (van land naar lamp) af. Bij het opstellen van een plan voor de komende vijf jaar zal de Raad van Advies een belangrijke adviserende rol krijgen. Rense van Dijk is tevens mededirecteur van de Duurzame Energie Unie, een initiatief van TexelEnergie, Windunie en Urgenda. Rob Kouwenberg Interne organisatie Windunie Groep BV kent drie aandeelhouders en een driehoofdige directie, met Rense van Dijk als voorzitter, en aandeelhouders Axel Posthumus en Rob Kouwenberg als directielid. De directie opereert in een collegiale bestuursvorm.

23 3. De coöperatie

24 3. De coöperatie 24 Borrel na de jaarvergadering op 19 juni. 3. De coöperatie 2014 was een spannend jaar voor Windunie. Van veel leden liep het stroomcontract ten einde, en het was de vraag of wij ze weer het beste contract zouden kunnen bieden. Het afgelopen jaar hebben we ons daarom gefocust op de kracht van het collectief. Het bundelen van krachten opende nieuwe deuren: denk aan collectieve onderhoudscontracten en de Windunie-Pool. Met het opstellen hiervan hebben we een hoop werk verzet om het vertrouwen van onze leden te behouden. Met resultaat: de helft van de Windunieleden heeft zich aangesloten bij de Pool en een flink aantal weifelende leden is toch gebleven. Ledenontwikkelingen In 2013 is een statutenwijziging doorgevoerd waardoor ook windparken in ontwikkeling lid mogen worden van de coöperatie. Het eerste lid dat we in die categorie hebben mogen verwelkomen, is Windcollectief Wieringermeer. Zij zullen naar verwachting in 2018 starten met de bouw van 34 turbines, met een verwacht opgesteld vermogen van 115 MW. In 2014 hebben zich drie nieuwe leden bij Windunie aangesloten met in totaal 2,1 MW opgesteld vermogen én 115 MW aan toekomstig opgesteld vermogen. Helaas zegden ook leden op, waardoor we het jaar met minder leden eindigden dan begonnen. Per 31 december 2013: 410,8 MW van 236 leden Per 31 december 2014: 400,5 MW van 228 leden, plus 115 MW in ontwikkeling van 1 lid. Het verlies in 2014 is niet dramatisch, maar omdat het vertegenwoordigen van veel leden cruciaal is voor onze positie in de markt, is het wel een ongewenste ontwikkeling. We blijven ons dan ook inzetten om nog beter aan te sluiten bij de wensen van (potentiële) leden. Vorig jaar hebben we daar al een flinke stap in gezet met de Windunie-Pool, en het is dan ook goed om te merken dat er zoveel vertrouwen is van onze huidige leden. De aansluiting van Windpark Wieringermeer laat zien dat Windunie ook voor grote parken aantrekkelijk is. De inspanningen leiden dus al tot resultaat.

25 3. De coöperatie 25 Ledenavond in Wieringerwerf. De medewerkers van Windunie proosten 17 december op het Poolcontract. Ledenavonden meer rendement uit de molen Op 7, 15 en 22 mei vonden er drie succesvolle ledenavonden plaats. Naar aanleiding van de situatie op de stroommarkt en de voorspelling dat de stroomprijs de komende jaren verder zal dalen, presenteerde Windunie verschillende mogelijkheden om maximaal rendement uit de molen te blijven behalen. Zo liet Windunie Beheer weten dat er door onderlinge afstemming en een gezamenlijke benadering van onderhoudsbedrijven, veel te besparen valt op onderhoudskosten. Windunie Advies zag kansen om de meetkosten substantieel te verlagen. Ook voor stroomcontracten leek een collectieve aanpak lucratief: hoe meer deelnemers, hoe gunstiger de prijs, die minder grillig is dan de Endex, maar zeker zo competitief. Tijdens vervolgbijeenkomsten zijn de plannen met geïnteresseerde leden verder uitgewerkt. Uiteindelijk hebben deze inspanningen geleid tot de Windunie- Pool, de vernieuwde overeenkomst met Innax en het aanbod van collectieve onderhoudscontracten. De Windunie-Pool In 2014 is een langgekoesterde wens van aftredend bestuurslid Stephan de Clerck in vervulling gegaan. Hij vond dat de coöperatie toe was aan een poolprijs; veel agrariërs verkopen hun producten immers via een pool bood kans om een eigen stroompool op te zetten omdat veel molens uit hun contract liepen. Kenmerkend voor de Pool is dat de stroom van de deelnemende leden als blok wordt verkocht en niet meer per individueel lid alleen. Dat levert collectief voordeel op, waarmee het beste verkoopmoment beter geoptimaliseerd kan worden. Windunie heeft zich in 2014 ingezet om de Windunie-Pool voor onze leden te realiseren: met resultaat. De stroomprijs op de groothandelsmarkten laten in de periode een dalende trend zien. De koers daalde van ca. 58 naar ca. 43 euro/mwh. Medio 2014 voorzagen de beurzen voor de jaren 2016 en 2017 een verdere verlaging met 5%. Windunieleden hebben bij dalende prijzen vaak de neiging om te wachten op een kortstondige opleving, om dan toe te kunnen slaan. Een gespreide verkoop over langere tijd én een koppeling met de consumentenprijzen leveren onder deze marktomstandigheden betere prijzen op. Voor de Pool is de strategie daarom gebaseerd op deze twee verkoopmethodes. Hierdoor was deelname

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie Informatiememorandum Green Spread InEnergie Voorwoord Wanneer u besluit dit informatiememorandum te lezen, dan begint u aan een bijzonder verhaal. Een verhaal dat gaat over de ambitie om een volledig duurzaam

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie