Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Windunie. Introductie Windunie 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de daaruit voortgekomen BV s: een handelshuis, adviseur en projectontwikkelaar. Samen zijn de ruim 225 leden van de coöperatie goed voor ruim 400 MW aan opgesteld vermogen waarmee ze gezamenlijk de grootste leverancier van windenergie in Nederland zijn. De coöperatie produceert ongeveer een vijfde van de totale ofwel bijna 5% van alle duurzame energie in Nederland. daarnaast van aantrekkelijke tarieven voor de diensten die Windunie levert bij projectontwikkeling. Ook krijgen ze de kans te investeren in de windparken in ontwikkeling. En de kennis die leden van Windunie in de windsector hebben opgebouwd, delen ze met elkaar. En zo halen we samen meer uit wind. Windunie Groep is actief van de ontwikkeling van windenergieprojecten tot de verkoop van stroom aan de eindgebruiker. Het bedrijf draagt zo bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van agrarische ondernemers en de ontwikkeling van de regionale economie. Windunieleden profiteren van de kracht van het collectief op het gebied van stroomcontracten, belangenbehartiging en beheer. Leden profiteren Foto: Marbel de Graaf

3 Inhoud jaarverslag Inhoud Voorwoord 4 Jaaroverzicht 6 1. Wind(unie)ontwikkelingen De organisatie De coöperatie Bedrijfsactiviteiten Projectontwikkeling Eigen merk Windunie treedt naar buiten Financieel verslag 52 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina. Foto cover: Kenneth Stamp

4 Voorwoord 4 Voorwoord Geachte leden en andere lezers, Windunie Groep B.V. werd vlak voor de start van 2014 opgericht en dus was dit het eerste jaar waarin de nieuwe organisatiestructuur van kracht was. Overigens zal dit niet de laatste aanpassing van de organisatie zijn. De snelle ontwikkeling en groei van de Windunie Groep, aangezwengeld door de vele ontwikkelingen in de markt maken dat we steeds alert moeten zijn op het goed functioneren van de organisatie. Dit zal ook in 2015 het geval zijn. Als belangrijkste marktontwikkelingen in 2015 vallen twee zaken op. Allereerst een voor de leden minder gunstige stroommarkt. Juist nu veel molens uit de langjarige contracten lopen, bevindt de prijs van stroom zich op een laag niveau zonder zicht op een spoedig herstel. Dit zet de exploitatie van veel molens de komende jaren onder druk. Mede door deze ontwikkeling heeft Windunie tijdens een aantal ledenbijeenkomsten in 2014 niet alleen gekeken naar mogelijkheden om de opbrengst te verhogen maar ook om de kosten voor exploitatie voor de leden te verlagen. Door als collectief op te treden voor zowel de afzet van stroom als voor onderhoudscontracten. Als resultaat uit deze bijeenkomsten is eind 2014 de Windunie-Pool opgericht. Een bundeling van een groot deel van het productievermogen van de leden van Windunie om een goede en sterke positie op de markt te kunnen innemen. Samenwerken want samen sta je sterk. Dat is altijd de kracht geweest van coöperaties en dat zal ook altijd zo blijven. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de opschaling naar de volgende generatie windmolens. Met als belangrijkste drijver de overheidsdoelstelling van 6000 MW opgesteld vermogen in 2020 zien we overal in het land initiatieven voor nieuwe projecten. Of het nu gaat om herstructurering van bestaande molens of zogenaamde green field projecten; we zien dat Windunie op heel veel plaatsen hier een vooraanstaande rol speelt met dertien projecten in portefeuille

5 Voorwoord 5 en nog veel meer kansrijke opties. Dankzij de gespecialiseerde kennis op een breed scala van aspecten kan Windunie de markt uitstekend bedienen. Wat mij betreft het beste bewijs dat onze aanpak van duurzame energie productie in lokaal eigendom werkt. Het geeft betrokkenheid en het ondersteunt de lokale economie. Immers daar waar rendement neerslaat wordt ook geïnvesteerd. Het behalen van de nationale doelstelling gaat echter niet vanzelf. Windenergie is op veel plekken omstreden. Niet zozeer door de vorm van energie maar vooral ingegeven door de landschappelijke impact van windmolens en door de vermeende negatieve effecten op gezondheid. Om de feiten van de fabels te kunnen onderscheiden heeft Windunie samen met andere partijen in 2014 een publiekscampagne opgezet onder de noemer Wind voor jou. Want het creëren van draagvlak bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven wordt een steeds belangrijker item. En dat is niet alleen een bedreiging. Het biedt vooral ook kansen voor initiatiefnemers. Door omwonenden de kans te geven financieel te participeren ontstaat niet alleen extra betrokkenheid bij productie, het biedt ook ruimere financieringsmogelijkheden en mogelijkheden voor lokale afzet, bijvoorbeeld via lokale duurzame energie initiatieven. Voor Windunie biedt dit ook kansen om op een betere wijze dan nu de gehele keten van land tot lamp te sluiten. Samenwerken met de voorhoede van burgers maar ook lokale steun zijn cruciaal voor de energietransitie waar we naar streven. Ton Kempenaar

6 Foto: Marbel de Graaf Jaaroverzicht

7 Jaaroverzicht 7 17 januari NOP Agrowind sluit stroomcontract met Eneco, na contractbemiddeling door The Green Utility Company. 21 januari Laagste aantal vollasturen: 0,04 uur. 30 januari Oprichting van Windinvest Groep BV, een investeringsgroep van 13 Windunieleden. 13 februari Lancering Stroomsterrencampagne. 12 maart De Energy Investment Map van adviesbureau PA Consulting Group laat zien dat wind nu de aantrekkelijkste bron is voor energie. 14 februari De financiering van NOP Agrowind is rond. 4 maart Gemeente Haarlemmermeer richt Tegenstroom op, energielevering via DE Unie Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge januari februari maart april

8 Jaaroverzicht 8 7, 15 en 22 mei Ledenbijeenkomsten beter rendement uit de molen. 7 juni Lancering campagne Wind voor jou. 16 juni Omgevingsvergunning Den Tol verleend. 24 april Definitieve Structuurvisie Wind op Land in de Tweede Kamer. 1 mei Mieke den Oudsten neemt na 7 jaar afscheid van Windunie. 3 april Oprichting Omgevingsraad Windpark Wieringermeer. 27 mei ECN publiceert Conceptadvies Basisbedragen SDE met advies voor winddifferentiatie. 14 en 15 juni Open Winddag. 19 juni Voorjaarsvergadering met bestuurswissel Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge april mei juni juli

9 Jaaroverzicht 9 3 juli Windavond Windpark Wieringermeer. 15 en 16 juli Vervolgbijeenkomsten Windunie-Pool en Collectief Onderhoudscontract. 17 juli Vliegtuigramp MH17. Guust Moors, voorzitter Omgevingsraad Windpark Wieringermeer, verongelukt met zijn vrouw Toos. 12 augustus Publicatie in Boerderij: Interesse in Windenergie blijft. 19 augustus Gedeputeerde Staten van Drenthe verdeelt de resterende 135,5 MW van de opgave. Drentse Monden/Oostermoer wordt 150 MW, Emmen 90 MW en Coevorden 40 MW. 3 september Ondertekening gedragscode Draagvlak en Participatie Windenergie op Land. 8 september Noord-Holland wijst alsnog 10 zoekgebieden aan met ruimte voor 105,5 MW. 15 september Aukje Rypma neemt deel aan Winddebat in De Balie in Amsterdam. 18 september Rense van Dijk spreekt namens Windunie en DE Unie tijdens de Week van de Energie Gemiddeld aantal vollasturen per dag Ge juli augustus september oktober

10 Jaaroverzicht 10 1 oktober Inschrijving Windunie- Pool sluit. 30 oktober Rob Kouwenberg spreekt namens Windunie op het seminar Asset Management Control. 17 november NLVOW bericht over subsidiëring van repowering, met negatieve pers tot gevolg. 21 november HIER opgewekt, Windunie presenteert zich samen met DE Unie. 4 december Hoogste dagprijs: 55,67 10 december Najaarsvergadering in MFA De Kreek, Zwaag. 16 december Persconferentie in Coevorden: Windunie is een van de initiatiefnemers van de windparken Weijerswold en Europark e.o. 9 oktober Ton Kempenaar op nr 76 in Duurzame top november Laagste dagprijs: 21,37 19 november Windinvest Groep BV en Windunie tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor turbines bij Coevorden in zoekgebied Europark e.o. 30 november Windunie verlengt de raamovereenkomst voor meetdiensten met Innax Energiemanagement met 6 jaar. 13 december Winddag in Windpark Wieringermeer. 17 december Het Poolcontract is rond! 22 en 23 december Hoogste aantal vollasturen: 24 uur Gemiddeld aantal vollasturen per dag oktober november december januari

11 1. Wind(unie)ontwikkelingen

12 1. Wind(unie)ontwikkelingen Wind(unie)ontwikkelingen Afgelopen jaar is er niet alleen bij Windunie, maar ook om ons heen, hard gewerkt aan het realiseren van meer windenergie in Nederland. Met wisselend resultaat. De afspraken in het Energieakkoord vragen om daadkracht en snelle, positieve beslissingen. Helaas lijkt de politiek op provinciaal en lokaal niveau deze urgentie niet zo te voelen. Vaak hebben ze meer sympathie of angst voor de argumenten van lokale tegenstanders. Er zijn wel flink wat nieuwe turbines bijgebouwd maar de doelstelling van 2020 is nog ver weg. De productie van windenergie viel ook wat tegen: het weer was prima maar de wind bleef uit, met een lagere Windex dan het langjarig gemiddelde tot gevolg. Het weer en de windproductie 2014 gaat de boeken in als het warmste jaar ooit. Met gemiddeld 11,7 graden sneuvelt het oude warmterecord van 11,2 graden met een halve graad; een flink verschil! Warmte en wind gaan meestal niet goed samen, als windjaar viel 2014 dan ook tegen. We begonnen het jaar goed met een hoge Windex in januari en februari, maar de rest van de maanden waaide het minder hard dan het langjarig gemiddelde (met uitzondering van augustus). Pas in december trok de wind weer aan, maar dat was helaas niet genoeg om het jaar goed te maken. De Windex van 2014 komt daardoor op 90. Een stuk lager dan de referentieperiode (de gemiddelde windkracht van de jaren ), die met 100 wordt aangeduid, maar een gemiddeld resultaat als we het vergelijken met de Windex van de afgelopen vijf jaar. Laten we hopen dat deze dalende trend niet doorzet de komende jaren. Verloop van de landelijke Windex 2014: Rood geeft de Windex van 2014 weer. De stippellijn is de Windex van

13 1. Wind(unie)ontwikkelingen 13 Stroommarkt De prijzen voor elektriciteit dalen al een paar jaar. In 2014 zette deze trend zich voort, dat gold zowel voor de spotprijzen (APX) als voor de prijzen voor de lange termijnmarkt (Endex). De Endex zagen we afgelopen jaar dalen tot circa 40 euro/mwh. De toegenomen productiecapaciteit, en daarmee het grotere aanbod van zowel conventionele als duurzame energie, is hier mede debet aan. Daarnaast hadden de tegenvallende economische groei en schommelingen van de olieprijs een groot effect op de prijs van elektriciteit. Vooral de olieprijsdaling na de zomer leidde tot een lagere elektriciteitsprijs. Ook voor de komende jaren verwachten we elektriciteitsprijzen van rond de genoemde 40 euro/mwh, maar zeker weet je het nooit in deze branche. Door de ontwikkelingen op de voet te volgen en snel te handelen, zit Windunie bovenop de markt en kunnen we onze leden een zo hoog mogelijke prijs bieden. Leden hebben massaal vertrouwen in ons getoond door zich aan te sluiten bij de Windunie-Pool. Dat vertrouwen is niet beschaamd, want een groot deel van het aanbod is op een heel gunstig moment verkocht op de lange termijnmarkt. Deze leden zijn dus ondanks de dalende trend de komende jaren verzekerd van een stabiele stroomprijs. Toename windenergie* Afgelopen jaar is het opgesteld vermogen van windturbines op land weer toegenomen. Er zijn 52 nieuwe turbines bijgebouwd; die staan zowel solitair als in windparken. Samen vertegenwoordigen ze een opgesteld vermogen van 165 MW. In totaal staat er eind 2014 daarmee iets meer dan 2500 MW op land. Naar verwachting zal het productievermogen in 2015 flink toenemen dankzij de ingebruikname van Windpark Noordoostpolder. Een andere ontwikkeling die we zien, is dat turbines steeds groter worden. In de periode nam de gemiddelde tiphoogte toe van 100 tot 150m. Het gemiddelde vermogen per turbine verdubbelde tot 3 MW. * Bron:

14 1. Wind(unie)ontwikkelingen 14 De elf aangewezen locaties binnen de Structuurvisie Wind op Land. Structuurvisie Wind op Land In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. In dit akkoord is vastgelegd dat alle provincies samen 6000 MW aan windenergie op land moeten hebben gerealiseerd in Hoewel het proces traag verloopt, is er in 2014 al een en ander gebeurd om dichter bij die realisatie te komen. Zo is in april de Structuurvisie Windenergie op Land vastgesteld. Hierin wijst het Rijk elf locaties aan waar nieuwe, grote windparken mogen komen: Eemshaven Delfzijl Veendam (N33) Drentse Veenkoloniën Wieringermeer IJsselmeer-Noord Flevoland (zo n 80% van het buitengebied) Noordoostpolderdijk Rotterdamse haven Goeree-Overflakkee Krammersluizen Windunie werkt mee aan de ontwikkeling van parken in de Drentse Veenkoloniën (Oostermoer), Wieringermeer (in opdracht van Windcollectief Wieringermeer) en Goeree-Overflakkee. In Flevoland ondersteunen we Windvereniging Zeewolde en de Vereniging Windpark Rivierduin (VWR). Bij windpark Noordoostpolder waren we niet als initiatiefnemer actief, maar hebben we vanuit the Green Utility Company het stroomcontract bemiddeld. Gedragscode Draagvlak en Participatie Windenergie op Land Met de doelstelling van 2020 in het verschiet, zullen er de komende jaren veel nieuwe windturbines worden gebouwd. De windbranche is zich ervan bewust dat dit een impact zal hebben op de leefomgeving, zowel tijdens de ontwikkelfase als na oplevering. NWEA, de natuur- en milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland stelden daarom een gedragscode op, die zij op 3 september in Utrecht ondertekenden. Het document bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en draagvlak. De omgeving wordt in

15 1. Wind(unie)ontwikkelingen 15 Daarnaast zetten politici windenergie in verkiezingstijd graag in als troef. Er is blijkbaar weinig zo aaneen zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten betrokken, initiatiefnemers stellen een aanspreekpunt voor de omgeving aan, en er wordt een richtbedrag voor compensatie genoemd ( 0,40-0,50 per MWh). Bekijk hier het hele document. De branche geeft met de gedragscode een duidelijk signaal af richting initiatiefnemers en ontwikkelaars. Voor leden van NWEA is de code niet vrijblijvend. Als aantoonbaar is dat zij de afspraken naast zich neerleggen, mag de brancheorganisatie hen hierop aanspreken, en bij verdere weigering kan NWEA dit publiekelijk bekend maken (naming and shaming) of het lidmaatschap ontzeggen. Andere partijen, zoals overheden en burgers, worden nadrukkelijk opgeroepen om initiatiefnemers op de gedragscode te wijzen en hem ter hand te nemen als uitgangspunt voor projectontwikkeling. Voortgang Energieakkoord De precieze voortgang van het Energieakkoord wordt nauwkeurig bijgehouden. Voorzitter van de borgingscommissie, Ed Nijpels, lanceerde hiervoor de Resultaatmeter. Hiermee is te zien welke resultaten de afspraken uit het Energieakkoord moeten opleve- ren en hoe ver we daar al mee zijn. In december 2014 stond de meter op iets meer dan 1/3: 54 van de 134 resultaten zijn dan al vastgesteld. Deze resultaatmeter gaat over alle afspraken in het Energieakkoord. Intussen heeft het ministerie van Economische Zaken de Monitor Wind op Land geïntroduceerd. Daarin staan de vorderingen met de bouw van windmolens op land. Het oordeel is positief want ruim 42% is gerealiseerd. Gemakshalve wordt daar niet bij gemeld dat het gros daarvan al ouder is dan vijf jaar. Ook wordt gemeld dat 3500 MW in de planning zit, maar de kans is groot dat een fors deel daarvan niet in 2020 gerealiseerd kan worden. Uitdagingen voor 2015 Lokale opstand tegen de plannen voor windparken kreeg het afgelopen jaar steeds vaker gehoor. Politici blijken gevoelig te zijn voor tegengeluid van burgers. Draagvlak, hoe ingewikkeld te meten en te realiseren ook, wordt dan ook steeds vaker als voorwaarde gesteld voor de aanleg van nieuwe parken.

16 1. Wind(unie)ontwikkelingen 16 trekkelijk als een partij die belooft dat er onder hun bewind geen molens meer zullen komen. Zo zagen we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dat landelijke voorstanders van wind zich lokaal opeens tegen windplannen kunnen keren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij GroenLinks Hollands Kroon; de groene partij gaf aan tegen de plannen voor Windpark Wieringermeer te zijn. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen begin 2015 stond wind ook op veel verkiezingsprogramma s. alleen de tegenstanders te horen zijn. De gemeente vraagt de initiatiefnemers steeds vaker om met de omgeving in gesprek te gaan, vóór de start van de planologische procedure. Door de burgers een stem te geven in het proces, hopen ze op draagvlak en een grotere kans op realisatie van het project. De initiatiefnemers gaan vervolgens in gesprek met (vaak geëmotioneerde) burgers met hoge verwachtingen en een kennisachterstand. Geen gemakkelijke opgave. Er verschijnen regelmatig negatieve berichten in lokale media over te ontwikkelen windparken. De praktijk leert dat we hier als initiatiefnemer weinig tegen kunnen doen. Tegengeluid heeft nu eenmaal een hogere nieuwswaarde dan het verhaal van de initiatiefnemers. Overigens zullen we zowel de pers als de omgeving zelf actief moeten opzoeken, zodat ook het verhaal achter de windmolenplannen wordt verteld. Een grote uitdaging voor de toekomst ligt daarom in het managen van verwachtingen van zowel lokale overheden als omwonenden. Wat is haalbaar, en welke scenario s zijn realistisch als je kijkt naar ruimtelijke randvoorwaarden, een aantrekkelijke business case en een financiële tegemoetkoming? Omwonendencommunicatie zal daarom een steeds grotere rol gaan spelen bij projectontwikkeling. Protestbord van omwonenden bij Coevorden Europark e.o.. Foto: Esselien de Groot Als ontwikkelaar opereren we in een spanningsveld tussen de wensen en belangen van verschillende partijen. De initiatiefnemer, de verantwoordelijke overheden en de direct omwonenden, van wie vaak Personeelsontwikkelingen In 2014 is het aantal medewerkers bij Windunie gelijk gebleven, hoewel er wel wat wisselingen hebben plaatsgevonden. Begin 2014 kwamen er twee nieuwe

17 1. Wind(unie)ontwikkelingen 17 gezichten bij: Jan Slootweg kwam het team versterken als financieel directeur, en Tessa Felix als communicatiemedewerker. Hoewel de gemiddelde leeftijd bij Windunie vrij laag ligt, was er één personeelslid dat in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte: Mieke den Oudsten. Zij nam op 1 mei, na zeven jaar dienst, afscheid van Windunie. Met een pubquiz en boottochtje zorgden medewerkers en bestuur voor een onvergetelijke laatste werkdag. Rond die tijd verliet ook Annick Sabel, junior projectmedewerker bij Windunie Development, het team. Zij vond een nieuwe uitdaging bij Windependents, een ontwikkelaar voor offshore windprojecten. Laura Menkveld daarom als projectmedewerker het team komen versterken. Er is ruimte voor meer projectmedewerkers, dus het team is nog niet compleet, maar staat wel klaar voor de grote uitdagingen die 2015 gaat brengen. Op 1 juni verwelkomden we Joyce Jansen als office manager. Binnen die functie runt zij het secretariaat en neemt ze ondersteunende taken, onder meer voor de coöperatie, voor haar rekening. Richard Kuiper, die als adviseur veel contact had met onze leden, verliet eind december het team. Dineetje op de Utrechtse gracht ter ere van het afscheid van Mieke den Oudsten. Na een druk 2014 en een hoop projecten in de pijplijn, was er bij Windunie Development behoefte aan extra personeel. Begin 2015 zijn Giel van Houtum en

18 2. De organisatie

19 2. De organisatie De organisatie Het bestuur Leopard Ventures BV 25% Windunie Development BV In 2013 heeft Windunie een organisatiewijziging doorgevoerd, die in 2014 zijn beslag kreeg. De nieuwe organisatie kreeg meteen te maken met een bestuurswissel, waarin naast de voorzitter nu vier leden zetelen. Coöpera e Windunie UA 50% Cow-n-berg BV 25% Windunie Trading BV Windunie Groep BV The Green U lity Company BV Groenbalans BV Alcedo Invest BV 10% Coms Advice BV 40% Ons werkveld is onderhevig aan veel veranderingen. Maatschappelijk en politiek staat de ontwikkeling van windenergie onder druk, wat resulteert in soms trage en soms onverwachte besluiten. Maar ook de stroommarkt is in beweging, de concurrentie verandert, subsidies worden gewijzigd. Windunie en haar leden zijn bij al die ontwikkelingen betrokken. Dat vraagt veel van de organisatie op het gebied van kennis, deskundigheid en de mogelijkheid tot anticiperen en te doen wat nu nodig is. Vorig jaar is gekozen voor de oprichting van Windunie Groep BV, waarin de coöperatie voor 50% aandeelhouder is en de overige aandeelhouders Axel Posthumus (met Leopard BV) en Rob Kouwenberg (met Cow-n-berg BV) de andere 50% verdelen. Een goede balans tussen de windmolenaars en aandeelhouders met kennis van de energiemarkt. Alle Windunie activiteiten zijn onder de Windunie Groep ondergebracht en treden onder het Windunie label naar buiten.

20 2. De organisatie 20 Bestuurssamenstelling De coöperatie heeft 228 leden (d.d ) die uit hun midden een bestuur kiezen. Het bestuur leidt de coöperatie binnen de kaders die de statuten van de coöperatie stellen. Bestuurders worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Stephan de Clerck had in 2014 twee termijnen volgemaakt en moest afscheid nemen, en door drukke werkzaamheden elders koos Iwan van Noort ervoor om geen tweede termijn aan te blijven. Het bestuur kent minimaal vier en maximaal vijf leden. Tijdens de selectie van nieuwe kandidaten heeft het bestuur op basis van de sollicitatiegesprekken, de Naam Aanvang Termijn Aftreden Ton Kempenaar voorzitter Ton van Scheppingen vicevoorzitter Jacqueline Tuinenga Cor de Graaf Gerard Meijssen Stephan de Clerck Iwan van Noort Ton Kempenaar Ton van Scheppingen Jacqueline Tuinenga Cor de Graaf Gerard Meijssen Stephan de Clerck Iwan van Noort

21 2. De organisatie 21 uitkomst van de assessments en de wens om een zo evenwichtig mogelijk bestuur samen te stellen, besloten drie kandidaten voor te stellen. Ze vertegenwoordigen elk een hele eigen expertise en achtergrond. Tijdens de jaarvergadering van 19 juni zijn ze kandidaat gesteld en verkozen. Cor de Graaf is een windmolenaar die al vrij vroeg brood zag in dit vijfde gewas. Al in 1997 bouwde deze akkerbouwer en tulpenkweker zijn eerste windmolen. Hij was lid van het bestuur van de VWNH (Vereniging Windturbine eigenaren Noord Holland) en heeft nu besloten zich in te zetten voor de belangen van windmolenaars in heel Nederland. Ton van Scheppingen heeft een achtergrond als bestuurder. Als directeur van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van de Wageningse Universiteit kwam hij in aanraking met windenergie. Bij PPO Lelystad stond hij aan de basis van de ontwikkeling van diverse windparken waarmee onderzoek wordt gedaan, en meteen natuurlijk energie wordt opgewekt. Een leuke bijverdienste voor de WUR. Gerard Meijssen werkt in de financiële sector, in de wereld van trusts. Hij was jarenlang penningmeester van Coöperatie Windenergie Waterland, een van de eerste burgercoöperaties die windmolens bouwde. Deze succesvolle coöperatie steunt via een eigen stichting duurzame projecten in Waterland, maar ook in ontwikkelingslanden. Samen met voorzitter Ton Kempenaar en Jacqueline Tuinenga vormen zijn het huidige bestuur van Windunie was het eerste jaar waarin het bestuur op de achtergrond zou optreden in een meer stimulerende en controlerende rol, en de uitvoering volledig voor rekening te laten aan de directie van Windunie Groep. De besluitvorming is daarmee versneld en de taak van de bestuurders minder tijdrovend. Dat bleek voor beide partijen wel wennen. En omdat halverwege het jaar drie nieuwe bestuurders instroomden, was het toch een intensief bestuursjaar. Het feit dat de reorganisatie een feit is, gaf echter wel meer ruimte en daarmee meer tijd om ons te concentreren op de actualiteit en de toekomst.

22 2. De organisatie 22 Rense van Dijk Axel Posthumus Raad van Advies In 2014 is de Raad van Commissarissen afgeschaft en is besloten tot de oprichting van de Raad van Advies. Tot nu toe zijn hiervoor alleen Windunieleden gevraagd, maar het doel is de Raad uit te breiden met adviseurs op diverse vlakken. Mensen met juridische, financiële of politieke bagage. De Raad, die nu meer dan de helft van ons totale opgesteld vermogen vertegenwoordigt, is in 2014 voor het eerst bij elkaar geweest. De Raad van Advies is er om de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De Raad heeft een onafhankelijke rol en heeft daarmee de vrijheid de organisatie te adviseren. In 2015 loopt het eerste meerjarenbeleidsplan van Windunie (van land naar lamp) af. Bij het opstellen van een plan voor de komende vijf jaar zal de Raad van Advies een belangrijke adviserende rol krijgen. Rense van Dijk is tevens mededirecteur van de Duurzame Energie Unie, een initiatief van TexelEnergie, Windunie en Urgenda. Rob Kouwenberg Interne organisatie Windunie Groep BV kent drie aandeelhouders en een driehoofdige directie, met Rense van Dijk als voorzitter, en aandeelhouders Axel Posthumus en Rob Kouwenberg als directielid. De directie opereert in een collegiale bestuursvorm.

23 3. De coöperatie

24 3. De coöperatie 24 Borrel na de jaarvergadering op 19 juni. 3. De coöperatie 2014 was een spannend jaar voor Windunie. Van veel leden liep het stroomcontract ten einde, en het was de vraag of wij ze weer het beste contract zouden kunnen bieden. Het afgelopen jaar hebben we ons daarom gefocust op de kracht van het collectief. Het bundelen van krachten opende nieuwe deuren: denk aan collectieve onderhoudscontracten en de Windunie-Pool. Met het opstellen hiervan hebben we een hoop werk verzet om het vertrouwen van onze leden te behouden. Met resultaat: de helft van de Windunieleden heeft zich aangesloten bij de Pool en een flink aantal weifelende leden is toch gebleven. Ledenontwikkelingen In 2013 is een statutenwijziging doorgevoerd waardoor ook windparken in ontwikkeling lid mogen worden van de coöperatie. Het eerste lid dat we in die categorie hebben mogen verwelkomen, is Windcollectief Wieringermeer. Zij zullen naar verwachting in 2018 starten met de bouw van 34 turbines, met een verwacht opgesteld vermogen van 115 MW. In 2014 hebben zich drie nieuwe leden bij Windunie aangesloten met in totaal 2,1 MW opgesteld vermogen én 115 MW aan toekomstig opgesteld vermogen. Helaas zegden ook leden op, waardoor we het jaar met minder leden eindigden dan begonnen. Per 31 december 2013: 410,8 MW van 236 leden Per 31 december 2014: 400,5 MW van 228 leden, plus 115 MW in ontwikkeling van 1 lid. Het verlies in 2014 is niet dramatisch, maar omdat het vertegenwoordigen van veel leden cruciaal is voor onze positie in de markt, is het wel een ongewenste ontwikkeling. We blijven ons dan ook inzetten om nog beter aan te sluiten bij de wensen van (potentiële) leden. Vorig jaar hebben we daar al een flinke stap in gezet met de Windunie-Pool, en het is dan ook goed om te merken dat er zoveel vertrouwen is van onze huidige leden. De aansluiting van Windpark Wieringermeer laat zien dat Windunie ook voor grote parken aantrekkelijk is. De inspanningen leiden dus al tot resultaat.

25 3. De coöperatie 25 Ledenavond in Wieringerwerf. De medewerkers van Windunie proosten 17 december op het Poolcontract. Ledenavonden meer rendement uit de molen Op 7, 15 en 22 mei vonden er drie succesvolle ledenavonden plaats. Naar aanleiding van de situatie op de stroommarkt en de voorspelling dat de stroomprijs de komende jaren verder zal dalen, presenteerde Windunie verschillende mogelijkheden om maximaal rendement uit de molen te blijven behalen. Zo liet Windunie Beheer weten dat er door onderlinge afstemming en een gezamenlijke benadering van onderhoudsbedrijven, veel te besparen valt op onderhoudskosten. Windunie Advies zag kansen om de meetkosten substantieel te verlagen. Ook voor stroomcontracten leek een collectieve aanpak lucratief: hoe meer deelnemers, hoe gunstiger de prijs, die minder grillig is dan de Endex, maar zeker zo competitief. Tijdens vervolgbijeenkomsten zijn de plannen met geïnteresseerde leden verder uitgewerkt. Uiteindelijk hebben deze inspanningen geleid tot de Windunie- Pool, de vernieuwde overeenkomst met Innax en het aanbod van collectieve onderhoudscontracten. De Windunie-Pool In 2014 is een langgekoesterde wens van aftredend bestuurslid Stephan de Clerck in vervulling gegaan. Hij vond dat de coöperatie toe was aan een poolprijs; veel agrariërs verkopen hun producten immers via een pool bood kans om een eigen stroompool op te zetten omdat veel molens uit hun contract liepen. Kenmerkend voor de Pool is dat de stroom van de deelnemende leden als blok wordt verkocht en niet meer per individueel lid alleen. Dat levert collectief voordeel op, waarmee het beste verkoopmoment beter geoptimaliseerd kan worden. Windunie heeft zich in 2014 ingezet om de Windunie-Pool voor onze leden te realiseren: met resultaat. De stroomprijs op de groothandelsmarkten laten in de periode een dalende trend zien. De koers daalde van ca. 58 naar ca. 43 euro/mwh. Medio 2014 voorzagen de beurzen voor de jaren 2016 en 2017 een verdere verlaging met 5%. Windunieleden hebben bij dalende prijzen vaak de neiging om te wachten op een kortstondige opleving, om dan toe te kunnen slaan. Een gespreide verkoop over langere tijd én een koppeling met de consumentenprijzen leveren onder deze marktomstandigheden betere prijzen op. Voor de Pool is de strategie daarom gebaseerd op deze twee verkoopmethodes. Hierdoor was deelname

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering. NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015

Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering. NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015 Windprojecten in de pijplijn tot 2020 en daarna. Focus op SDE en Financiering NWEA Winddag 2015 12 Juni 2015 Deel 1: Windprojecten in de pijplijn, bottlenecks, flitspeiling Ruud van Rijn Bosch & Van Rijn

Nadere informatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Inleiding De gedragscode Draagvlak en Participatie is nu ruim een half jaar in werking. Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieufederaties,

Nadere informatie

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1 Informatieavond omwonenden Weijerswold e.o. Europark e.o. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari 2016 - pagina 1 Welkom namens de platformen Weijerswold e.o. en Europark e.o. * Eindverslag

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

W I N D T U R B I N E S W I N D T U R B I N E S

W I N D T U R B I N E S W I N D T U R B I N E S DRAAI OP ZEKER Wat doet MOVE-ON? Wij analyseren en optimaliseren de kosten van preventieve maatregelen, verzekeringen en onderhoud. Met uw specifieke windturbine als uitgangspunt zetten wij alle risico

Nadere informatie

Ten aanzien van de plaats van de windturbines is er consensus over drie windturbines.

Ten aanzien van de plaats van de windturbines is er consensus over drie windturbines. Datum: 11 februari 2016 pagina 1 van 8 Gemeente Coevorden Aan het College van B&W Postbus 2 7740 AA Coevorden Assen, Utrecht, Coevorden 11 februari 2016 Onderwerp: Uitkomst omwonenden proces windpark Europark

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Wind(unie)ontwikkelingen 10 2. De nieuwe organisatie 15 3. De coöperatie 21 4. Onze bedrijfsactiviteiten 25 5. Eigen merk 40 6. Windunie treedt naar buiten 44 7. Financieel

Nadere informatie

Van Parijs naar de Pottendijk

Van Parijs naar de Pottendijk Van Parijs naar de Pottendijk Een lokaal initiatief voor de oplossing van een mondiaal vraagstuk J.H.J. eddens A.W. Stapel Februari 2016 Van Parijs naar de Pottendijk Mondiaal probleem; lokale oplossing,

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Van paalcontract naar omgevingscontract: Achtergronden bij grondcontracten. 16 september 2017 Eelco Bots, directeur Windunie Development

Van paalcontract naar omgevingscontract: Achtergronden bij grondcontracten. 16 september 2017 Eelco Bots, directeur Windunie Development Van paalcontract naar omgevingscontract: Achtergronden bij grondcontracten 16 september 2017 Eelco Bots, directeur Windunie Development 1. Introductie Coöperatie Windunie en haar bedrijven 2. Wat is een

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Welkom. Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer

Welkom. Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer Welkom Belangenvereniging Omwonenden Windmolens de Geer Doel van de bijeenkomst Geschiedenis tot op heden (Belangenvereniging): - Waarom windmolens - Waarom in Oss - Waarom nu net op deze plek - Acties

Nadere informatie

NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines

NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines NWEA Winddag, 12 juni 2015 Lessen van grote projecten Anne de Groot, directeur Ventolines Programma Introductie Ventolines Het Westermeerwind project - Achtergrond van het project - Huidige status (bouw)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Overheidsgronden voor windenergie

Overheidsgronden voor windenergie Overheidsgronden voor windenergie 15 Juni 2016 Winddagen Rotterdam Ruud van Rijn Projecten van Bosch & Van Rijn Voorstellen Onafhankelijk adviesbureau, Utrecht Specialisatie: wind op land, Nederland Ervaring

Nadere informatie

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op Verslag bijeenkomst windpark Koningspleij 11 januari 2017 Op 11 januari vond in Showroom Arnhem de bijeenkomst plaats ter afsluiting van windconsultatie. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Utrecht, september 2014 Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) Stichting De Natuur- en Milieufederaties Stichting Natuur & Milieu Greenpeace Nederland

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN ALEX DE MEIJER INHOUD 1. Het project INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN 2. De organisatie WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN 3. Vragen en hoe verder Transitie naar duurzaam en lokaal 1. Energie besparen! 2. Van fossiel

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Energie Prestatie Keuring (EPK)

Energie Prestatie Keuring (EPK) Energie Prestatie Keuring (EPK) Energie besparen wordt leuker, makkelijker en eenvoudiger! Stef Strik Barend van Engelenburg 14 januari 2016 ENERGIEBESPARING Waarom werkt(e) het nog niet zo lekker? Geen

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Opschalen, saneren of vervangen

Opschalen, saneren of vervangen Opschalen, saneren of vervangen Veel te sober ingerichte één op één vervangingsregeling SDE+ 2015 onderzoek Bosch &van Rijn i.o.v. NWEA 1000-1800 MW MEP en oudere turbines Lage energieprijzen -> geen rendabele

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Arthur Vermeulen Mar.n Oldenbeuving

Arthur Vermeulen Mar.n Oldenbeuving Loca&e Po)endijk Arthur Vermeulen Mar.n Oldenbeuving 3 februari 2016 Onderwerpen voor vandaag 1. Raedthuys Pure Energie en YARD ENERGY 2. Plannen van Raedthuys en YARD ENERGY in Emmen en Po)endijk 3. Specifiek

Nadere informatie

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 11 April 2017 In deze nieuwsbrief: Elf varianten in milieuonderzoek voor windmolens A16 Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap Eerste kenniscafé

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen. De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines. Bat Protection System

Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen. De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines. Bat Protection System Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines Bat Protection System De missie van Topwind Meer kans op een succesvolle ontwikkeling

Nadere informatie

BLIX Consultancy BV. Hoe kies je de juiste windturbine voor je project

BLIX Consultancy BV. Hoe kies je de juiste windturbine voor je project BLIX Consultancy BV Hoe kies je de juiste windturbine voor je project In deze presentatie Introductie BLIX Hoe kies je de juiste windturbine voor je project Techniek Turbinevermogen en powercurve Aandachtspunten

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Update van het project Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen EEN SOORT VOLKSTUIN,

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorliggende monitor geeft het aantal megawatt van windturbines in Noord-Holland (op land) per 31 augustus 2016 weer.

Voorliggende monitor geeft het aantal megawatt van windturbines in Noord-Holland (op land) per 31 augustus 2016 weer. Monitor windturbines in Noord-Holland 2 e editie, september 2016 Inleiding Op 16 februari is de eerste Monitor windturbines in Noord-Holland, 15 januari vastgesteld door GS. Aanleiding voor de monitor

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen IJsselwind

1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen IJsselwind Van: Jaap Ypma Voor: Alg. Ledenvergadering Brummen Energie Betreft: Uitwerking op hoofdlijnen voorstel deelname van BE aan IJsselwind BV Datum: 02-11-2015 1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen

Nadere informatie

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven in de keten, primair belang windenergie in Nederland.

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H.

Nadere informatie