Contributie-inning in bibliotheken. Opties om girale betalingen te verwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contributie-inning in bibliotheken. Opties om girale betalingen te verwerken"

Transcriptie

1 Contributie-inning in bibliotheken Opties om girale betalingen te verwerken

2 Inhoud Inleiding 3 Girale Betalingen 4 1. Acceptgiro 4 2. Automatische Incasso Stappenplan Invoeren Automatische Incasso 7 3. Nota/Brief 9 4. Ideal Stappenplan Invoeren Ideal Digitale Nota 12 2 Bijlagen 13

3 Inleiding Op 24 november 2009 heeft Cubiss een informatieve bijeenkomst georganiseerd rondom het betalingsverkeer en abonnementen. Aanleiding daartoe was de toenemende behoefte aan duidelijkheid over de voor- en nadelen van de diverse betaalmogelijkheden en de komende wetswijzigingen rondom abonnementenadministraties. Als vervolg daarop zijn er door diverse bibliotheken vragen gesteld op welke manier automatische incasso of ideal geïntroduceerd kunnen worden. Op verzoek van de commissie HRM/Bedrijfsvoering is op een rijtje gezet welke betaalmogelijkheden er beschikbaar zijn om contributie te innen tegen welke kosten en wat er gedaan moet worden om dit in te richten. Bij de uitwerking is uitgegaan van alleen girale (=bank)-betalingen. Toonbankbetalingen (kas, PIN/Chip) zijn buiten beschouwing gelaten. De in de tekst genoemde prijzen die de banken berekenen zijn slechts een indicatie op basis van de tarieven van twee banken (ING en Rabobank). Jacques Bakx, adviseur bibliotheekautomatisering Cubiss, 1 juli

4 Girale betalingen Een bibliotheek is gebaat bij een efficiënte en gemakkelijke manier om gelden te innen, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij gaat het niet alleen om nota s voor contributie, maar ook voor boekvergoedingen, openstaande schulden, enz. Traditioneel is de acceptgiro het meest gebruikte middel hiervoor, maar de laatste jaren doet zich een verschuiving voor richting automatische incasso. Door de opkomst van het internetbankieren kiezen leners er steeds vaker voor om de acceptgiro niet meer in te vullen en naar de bank te sturen. Nieuwe betaalmethoden als ideal zijn in opkomst en worden ook in bibliotheken steeds vaker gebruikt, maar deze zijn zeker nog geen gemeengoed geworden. De volgende betaalmogelijkheden worden in de volgende hoofdstukken beschreven: - Acceptgiro - Automatische incasso - ideal - Digitale nota - Nota 1. Acceptgiro Een acceptgirokaart is een kaart die door een bibliotheek aan een lener wordt gestuurd om de betaling te vereenvoudigen. De naam en het rekeningnummer van de lener zijn er namelijk al op aangegeven, evenals soms het bedrag, de naam van de betaler, het giro- of banknummer en een betalingkenmerk. 4 Het aantal verwerkte acceptgiro s daalt al jaren van circa 1 miljard medio jaren 90 tot circa 162 miljoen in De reden daarvan is dat veel grote bedrijven (bijvoorbeeld KPN, energiemaatschappijen, enz.) steeds meer nota s via automatische incasso innen. 300 Verwerkte Acceptgiro's per jaar (x 1 miljoen; incl. groei t.o.v. voorgaand jaar) ,9% -0,8% -4,1% -6,9% -8,8% -11,1% -2,5% 1,2% -5,6% Acceptgiro B.V. Afb. 1. Verwerkte acceptgiro s per jaar

5 Die 162 miljoen acceptgiro s worden lang niet allemaal ingevuld en ondertekend naar de bank verstuurd. Vaak wordt de acceptgiro gebruikt als brondocument bij het opgeven van een betaalopdracht via internetbankieren. Door het overnemen van het gestandaardiseerde betaalkenmerk kan een goede koppeling worden gemaakt met de betaling en de administratie van de crediteur. Het probleem bij internetbankieren is dat klanten gemakkelijk fouten maken in het overnemen van het betalingskenmerk of dit niet overnemen. Dit betekent dat ontvangers veel betalingen niet automatisch kunnen verwerken en naar, ook in verband met de kosten, goedkopere alternatieven zijn gaan zoeken. Dat alternatief is voornamelijk het betaalproduct Incasso dat de laatste 15 jaar steeds meer de acceptgiro heeft vervangen. Toch is er een vaste kern gebruikers die graag de papieren acceptgiro wil blijven gebruiken. Een factuur met daaraan een acceptgiro is sterk ingeburgerd. Bovendien zijn er specifieke groepen die geen incassomachtigingen willen afgeven of geen gebruik kunnen of willen maken van internetbankieren. Voor deze groepen is en blijft de acceptgiro een goed alternatief. Wat zijn de voordelen van Acceptgiro? Geschikt voor zowel zeer grote als kleine administraties. Eenvoudig aan te (laten) maken. Gemakkelijk te combineren met een notadeel. Eenvoudig te verwerken in uw administratie. Verhoogt het betaalgemak voor uw klant. Wat zijn de nadelen van Acceptgiro? U bent afhankelijk van het betaalmoment van uw klant. Hogere verwerkingskosten (o.a. papier- en portokosten) dan bij incasso. U bent afhankelijk van de snelheid van postverzending. Als de klant bij het internetbankieren het betalingskenmerk niet of onjuist overneemt, heeft u meer moeite om de betaling in uw administratie correct te kunnen verwerken. Extra kosten voor het verzenden van herinneringen in geval een klant niet direct betaalt. 5 Consumenten Door de komst van internetbankieren is het klantgedrag op het gebied van betalen de laatste jaren drastisch gewijzigd. Consumenten gebruiken steeds minder papieren formulieren om in te vullen; zij typen de ontvangen acceptgiro s over in het internetpakket van de bank, betalen via incasso of contant of per PIN in de bibliotheek. Het aantal acceptgiroformulieren dat daadwerkelijk wordt ingevuld en naar de bank wordt gestuurd om automatisch verwerkt te worden, neemt nog steeds af. Bedrijven Veel bibliotheken sturen acceptgiro s aan hun leners. De meeste van de ontvangen betalingen wordt gedaan via internetbankieren waarbij de lener het betalingskenmerk en bankrekeningnummer overneemt van de acceptgiro.

6 Kosten acceptgiro De acceptgiro is een relatief duur betaalproduct. De kosten voor het maken/verzenden van een acceptgiro (Model E05) liggen tussen 0,70 en 0,80. Daarnaast rekent de bank kosten per overschrijving (Rabo 0,21 per overschrijving / ING 0,25). Meer informatie: 2. Automatische incasso Bij incasso is sprake van een overeenkomst tussen een debiteur (de lener) en een incassant (de bibliotheek). De incassant stuurt een machtigingsformulier naar de klant. Wanneer dit formulier ondertekend retour is ontvangen, mag er geïncasseerd worden. Voor bibliotheken kan automatische incasso een middel zijn om contributie te innen. Omdat automatische incasso maar een fractie kost van het verzenden/verwerken van acceptgiro s kan op de kosten voor het innen van contributie behoorlijk bespaard worden. Voor boekvergoedingsnota s of nota s voor openstaande schulden is incasso minder geschikt, aangezien het in dat geval om incidentele betalingen gaat. Voor het innen van de jaarlijkse contributie wordt gebruik gemaakt van een doorlopende machtiging. U incasseert jaarlijks de contributie tot het moment dat de klant de incasso intrekt door uw incassoopdrachten (in de vorm van een bestand) naar uw bank te sturen. De bank regelt de verdere verwerking (overboeking naar uw rekening). Voor het bijwerken van uw administratie kunt u op papier of elektronisch betalingsinformatie ontvangen. Vooral omdat vele grote bedrijven/instanties de afgelopen jaren de automatische incasso als vervanging van acceptgiro zijn gaan gebruiken is het aantal incassotransacties sterk gegroeid. De ervaring is dat door de loop der jaren het aantal leners, die een machtiging hebben afgegeven, groeit. 6 Incassotransacties per jaar (x 1 miljoen; incl. groei t.o.v. voorgaand jaar) , , , , , ,8 852,7 897,9 951, ,8% 8,1% 5,3% 6,0% 11,3% 7,5% 3,3% 4,1% 3,8% Currence Incasso B.V Afb. 2. Aantal incassotransacties per jaar

7 Voordelen incasso Lage verwerkingskosten (incasso is het goedkoopste en meest efficiënte betaalproduct). Efficiënte betaalwijze. U weet zeker dat u de betalingen snel en op het afgesproken tijdstip ontvangt. U bepaalt het moment van incasseren, zodat u niet meer afhankelijk bent van actie van uw klant. Eenduidige reconciliatie (het matchen van betalingsgegevens in uw administratie). Nadelen incasso U bent afhankelijk van de keuze van uw klant (sommige klanten wensen geen machtiging af te geven). Als incassant bent u pas zeker van uw geld nadat de terugboekingstermijn, en de daaraan gekoppelde verwerkingstermijn bij de banken, is verstreken. De terugboekingstermijn, de periode waarin een klant een betaling ongedaan kan maken, is sinds 1 november 2009 verruimd naar 56 dagen. Kosten incasso Rabo 0,09 per incasso / ING 0, Stappenplan invoeren automatische incasso Bibliotheken die voor het innen van contributie automatische incasso willen gaan invoeren, kunnen gebruik maken van het volgende stappenplan Informeer bij uw leverancier wat er moet gebeuren om automatische incasso in te richten in het door u gebruikte bibliotheeksysteem. Binnen zowel Vubis Smart als Bicat is deze optie standaard beschikbaar. 2. Sluit een incassocontract met de bank af. Dit moet een contract zijn voor doorlopende machtigingen voor regelmatig terugkerende betalingen. Banken kennen ook een éénmalige machtiging. Voor het innen van contributies is deze manier echter niet geschikt. 3. Vervolgens moet u de leners gaan overhalen om jaarlijks het contributiebedrag via automatische incasso te innen. U kunt hiervoor bij uw bank machtigingskaarten bestellen of een eigen ontwerp gebruiken. Zie bijlage 2 - Voorbeeld van BiblioPlus. Om het gemak voor de klant te vergroten kunt u een antwoordnummer gebruiken. Dit kunt u aanvragen via Voor het gebruik van uw antwoordnummer neemt u (al dan niet tijdelijk) een abonnement. De kosten van dit abonnement bedragen 122,- exclusief BTW per jaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks in januari een factuur (vooruitbetaling). Verder geldt een tarief per antwoordstuk dat op uw antwoordnummer binnenkomt. Hiervoor ontvangt u maandelijks een factuur. De minimale contractduur is 1 jaar. Daarna zou u het abonnement kunnen opzeggen.

8 4. Maak het betalen via een machtiging aantrekkelijk. Het is gebruikelijk om leners die een machtiging afgeven een korting te geven op het abonnementsgeld. Achterliggende reden is dat het betalingsverkeer via incasso sneller, efficiënter en goedkoper verloopt dan de traditionele acceptgiro. Het is na een gerechtelijke uitspraak niet toegestaan om een boete in rekening te brengen bij leners die op een andere manier betalen (acceptgiro, balie); een korting is wel toegestaan. De gebruikelijke korting die bibliotheken geven is gemiddeld genomen 2,50 per jaar. Er zijn verschillende scenario s om leners over te halen een machtiging af te geven. a. U kunt eenmalig een mailing verzenden naar alle contributieplichtige leners. Voordeel hiervan is dat u in een keer alle leners bereikt. Nadeel van deze methode is dat u binnen een korte termijn een grote hoeveelheid ingevulde machtigingskaarten moet verwerken, in ieder geval voordat u gaat starten met het incasseren. Omdat de meeste bibliotheken geen vaste vervalmaand kennen kunt u overwegen om deze werkzaamheden te spreiden. Op die manier spreidt u ook het verwerken van de ingevulde machtigingskaarten. Een voorbeeld: U selecteert alle betalende leners met vervalmaand januari, februari en maart. Deze leners stuurt u in oktober een brief + een machtigingskaart. De ingevulde machtigingen verwerkt u, voordat u de abonnementen die in januari vervallen gaat incasseren. In januari herhaalt u dit voor leners met vervalmaand april, mei en juni, enz. Door dit proces op deze manier in te richten zorgt u voor een spreiding van de werkzaamheden. 8 b. Vraag bij het inschrijven van nieuwe leners of de contributie per automatische incasso geïncasseerd mag worden. c. Leg machtigingskaarten op de balie, in een folderrek, bij de uitleenautomaat, enz. De ingevulde kaarten dient u te verwerken in de lenersadministratie. Bankrekeningnummer + kenmerk dat de lener een machtiging heeft afgegeven, moeten worden opgeslagen. Wanneer de machtigingskaarten zijn verwerkt kunt u op enig moment gaan starten. Dat betekent dat u vanaf dat moment maandelijks twee stromen krijgt: incassobestand maken en aan de bank sturen factuurbestand maken en (laten) afdrukken (acceptgiro of nota) Meer informatie: Ervaringen van bibliotheken Een aantal bibliotheken in Noord-Brabant heeft ervaring met het innen van contributie via automatische incasso. Het percentage leners dat een machtiging heeft afgegeven ligt gemiddeld tussen 60 en 65% met uitschieters naar beneden en naar boven. De verschillen zijn te verklaren in het al dan niet geven van korting, het aanbieden van meerdere betaalmogelijkheden en het al dan niet actief promoten via mailings.

9 Zo heeft Biblioplus er voor gekozen om betalen alleen toe te staan via incasso of contant aan de balie. Resultaat is dat na ruim een jaar bijna 90% van de leners een machtiging heeft afgegeven. De ervaring is dat op het versturen van mailings rond 40% van de leners reageren met het afgeven van een machtiging als daaraan een korting is gekoppeld. De gemiddelde korting die wordt gegeven is 2, Nota/Brief Lang niet alle leners zullen een ingevulde machtigingskaart aan de bibliotheek retour sturen. U zult dan ook altijd contributies op een andere manier moeten kunnen verwerken. U kunt er voor kiezen om deze leners nog steeds acceptgiro s te sturen. Maar aangezien veel van uw leners via internet bankieren kunt u overwegen om de acceptgiro (of de contributienota met daar onder een acceptgiro afgedrukt) te gaan vervangen door een nota of brief. Een voorbeeld hiervan is als bijlage 1 opgeslagen. Voordelen Goedkoper dan acceptgiro. U kunt uw leners op de verschillende betaalmethoden wijzen. Nadelen Net als bij de acceptgiro is het nog steeds nodig dat uw leners het betalingskenmerk overnemen in de betaling om de betaling te kunnen verwerken ideal Internetbankieren Nederland is koploper in de Europese Unie op het gebied van computerbezit en het aandeel huishoudens met breedbandinternet. In 2008 beschikte 88 procent van de Nederlandse huishoudens over een computer. Bijna twaalf miljoen mensen in Nederland maken regelmatig gebruik van internet. Negen van de tien internetters van 25 tot 45 jaar maken gebruik van internetbankieren; bij 65-plussers is dit aandeel ruim 64 procent. Gebruik van internet voor telebankieren en overige financiële diensten, ) Telebankieren Financiële diensten % Totaal tot 25 jaar tot 45 jaar tot 65 jaar tot 75 jaar Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen, Afb. 3. Gebruik van internetbankieren

10 78% van de Nederlandse bevolking gebruikt dus een of meerdere methoden van telebankieren. Nog vrij nieuw maar inmiddels al flink ingeburgerd is de mogelijkheid om met ideal te betalen. ideal is een betaalstandaard voor veilige en directe betalingen op internet via internetbankieren. Het aanbieden van ideal is rechtstreeks gekoppeld aan de systemen van deelnemende banken. Dit betekent dat met één aansluiting op ideal alle internetbankierende gebruikers van ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS bank met ideal kunnen betalen. Sinds enige tijd is het mogelijk om ideal te gebruiken binnen de diverse bibliotheeksystemen. Een lener kan na te zijn ingelogd bij Mijn bibliotheek de openstaande posten (leengeld, contributie, boete- en notabedragen) bekijken en van daaruit ideal-betalingen doen. Daarmee heeft u er een veilige, snelle en gebruiksvriendelijke betaalmogelijkheid bij. Maand (x 1.000) ideal transacties Cumulatief (x miljoen) okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei Maand Cumulatief Voortschrijdend cum. (12 mnd) Trend (Maand) Afb. 4. Aantal idealtransacties per maand oktober 2005 t/m mei 2010

11 ideal biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmethoden: Leners die internetbankieren bij een van de deelnemende banken kunnen ideal direct en gratis gebruiken; Er zijn 10 miljoen potentiële klanten die ideal kunnen gebruiken. Zij maken immers al gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank; Leners betalen op een vertrouwde, veilige en makkelijke manier in hun eigen internetbankieromgeving; Een betaling met ideal is gegarandeerd en kan niet storneerbaar. Dit in tegenstelling tot een incasso die tot 56 dagen na afboeking ongedaan gemaakt kan worden; De klant ziet direct of de betaling is gelukt. Het openstaande saldo binnen uw bibliotheeksysteem is direct bijgewerkt; Kosten ideal Rabo: 0,45 tot 0,65 per transactie. Rabo rekent aansluitings- en abonnementskosten. ING: 0.65 tot 0.75 per transactie. ING rekent geen aansluitings- en abonnementskosten. Meer informatie: Stappenplan invoeren ideal ideal is zowel beschikbaar in combinatie met Vubis Smart als met Bicat. Infor (Vubis Smart) Beschikbaar in Vubis Smart. Er is geen aparte Vubis-licentie en/of -software nodig. Technische documentatie over de koppeling tussen Vubis Smart en ideal is beschikbaar en te verkrijgen via Prijzen zijn beschikbaar en zijn opgebouwd uit een licentiebedrag, jaarlijks onderhoud en installatiekosten. Het licentiebedrag is afhankelijk van de omvang van het in gebruik zijnde Vubis Smart systeem. De licentie omvat niet alleen de mogelijkheid om betalingen via ideal uit te voeren, maar ondersteunt eventueel ook -afhankelijk van de geselecteerde broker (lees: de bank waarmee de bibliotheek werkt)- betalingen via credit cards zoals Visa of MasterCard en andere online betaalmogelijkheden. Installatie en realisatie verloopt via het bedrijf Ogone ( 11 HKA (Bicat): Beschikbaar vanaf Bicat 5.6 als aparte module (niet gratis), standaard onderdeel van BicatWise (inclusief) incl. mogelijkheid om online leners in te schrijven. Benodigd contract met de bank: Rabobank: ideal Professional. ING/Postbank: ideal Advanced. ABN AMRO: ideal zelfbouw. Andere banken na overleg. Installatie door HKA.

12 Alle banken in Nederland waar een ideal contract kan worden afgesloten, stellen een testomgeving beschikbaar. Als u over een webtest-server beschikt, kunt u gebruik maken van de testfaciliteiten van uw bank voordat u ideal beschikbaar gaat stellen aan uw leners. Als alle tests goed zijn verlopen, kunt u ideal activeren en uw leners attenderen op de mogelijkheid om via ideal te betalen. U kunt voor het innen van contributie van leners die geen incasso machtiging hebben afgegeven een brief/nota sturen met daarin een verwijzing naar de mogelijkheid om via ideal te betalen. 5. Digitale Nota De digitale nota is een variant die in Nederland (stand: maart 2010) slechts door twee bibliotheken wordt gebruikt: DOK Delft en Bibliotheek Veenendaal. De ervaring is dat van dit betaalproduct slechts weinig gebruik wordt gemaakt. Voor een goed begrip: de digitale nota is een factuur die klaar staat in de internetbankieromgeving van de klant; dit is geen nota die via wordt verzonden. 12

13 Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeld van een nota in plaats van een acceptgiro (NAW-gegevens, lenernummer, betalingskenmerk worden boven of onder aan de brief afgedrukt). Onderwerp: Contributie t/m dd.mm.jjjj Betalingskenmerk: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Geachte lener, Uw nieuwe abonnementsperiode gaat binnenkort weer in. Wij verzoeken u uw abonnementsgeld te betalen via uw bank- of girorekening onder vermelding van het betalingskenmerk. Als u op een andere manier wilt betalen, contant of door middel van automatische incasso, of als u wilt veranderen van abonnementsvorm, dan kunt u zich met deze brief melden bij de informatiebalie van de bibliotheek. 13 Nog gemakkelijker is het voor u om ideal te gebruiken via uw eigen Mijn Bibliotheek op onze website Voor vragen over uw abonnement en/of lidmaatschap kunt u tijdens de openingsuren terecht aan de informatiebalie van de bibliotheek. Wij wensen u ook het komende jaar weer veel leesplezier met uw bibliotheekabonnement en hopen u vaak te mogen verwelkomen in de bibliotheek! Met vriendelijke groet,

14 Bijlage 2 Voorbeeld Machtigingskaart (Biblioplus) Opzetkenmerk Code BC0 Postzegel niet nodig BiblioPlus t.a.v. de ledenadministratie Antwoordnummer ZX VIERLINGSBEEK Abonnementskeuze 14 Ik kies voor: Normaal abonnement: maximaal 15 boeken per keer voor 35,00 per jaar (tarief 2008) Light abonnement: maximaal 3 boeken per keer voor 27,00 per jaar (tarief 2008) Op het moment dat mijn nieuwe abonnementsperiode ingaat ben ik 65 of ouder en ik wil daarom gebruik maken van het 65+ abonnement: maximaal 15 boeken per keer voor 20,00 per jaar (tarief 2008). De ingangsdatum van het door u gekozen abonnement sluit aan op de datum waarop uw huidige abonnement verloopt. Machtigingskaart bibliotheeklidmaatschap Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BiblioPlus om van zijn/haar rekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens contributie. Girorekening / Bankrekening Naam: Voorletter(s): Adres: Geboortedatum: - - Postcode: Woonplaats: * adres: *Hiermee stemt u in om informatie per te ontvangen Lenersnummer: (14 cijfers, te vinden op de rechterzijde van uw pas) Datum: - - Handtekening: Stuur dit formulier na ondertekening retour aan BiblioPlus. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook inleveren bij uw bibliotheek. Als u het abonnement wilt opzeggen, stuur dan een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode een schriftelijk verzoek naar de bibliotheek. Uw machtiging wordt dan automatisch stopgezet.

15 Bijlage 3 Literatuur CBS-rapport De digitale economie (2009) DNB-rapport Het toonbankbetalingsverkeer in Nederland (dec. 2007) Tarieven Tarieven Rabobank Tarieven ING 15

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Assurantiekantoor G. van Witsen Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer. Totaal 67,00. Automatische

Assurantiekantoor G. van Witsen Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer. Totaal 67,00. Automatische November 2009 Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer Nota Betreft Bankrekening 761145427 Kenmerk 5000056789012345 Factuurnr. 2876766-2009 Datum 04-01-2009 Jaarpremie 2009 62,33 Assurantiebelasting 7,5% 4,67 Totaal

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. informatie voor incassanten. 13 april 2015 Versie 1.1

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. informatie voor incassanten. 13 april 2015 Versie 1.1 Consumentenbeschermende maatregelen incasso informatie voor incassanten 13 april 2015 Versie 1.1 Inleiding Met dit document willen wij u als incassant een overzicht verstrekken van de mogelijkheden die

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding. 2 2. Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling..7 4. Aanbieden betaalopdrachten via

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten. Algemeen gebruik. gewijzigd per 23 juli 2015

Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten. Algemeen gebruik. gewijzigd per 23 juli 2015 Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten gewijzigd per 23 juli 2015 Algemeen gebruik Wanneer kan ik online mijn incassocontract wijzigen? Dit is alleen mogelijk als u: inlogt in uw zakelijk internetbankieren

Nadere informatie

SEPA emandates. Introductie op de interbancaire oplossing. Allard Keuter. Kennisplatform administratieve software. 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven

SEPA emandates. Introductie op de interbancaire oplossing. Allard Keuter. Kennisplatform administratieve software. 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven SEPA emandates Introductie op de interbancaire oplossing Kennisplatform administratieve software 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven Allard Keuter Amsterdam 02 April 2013 Wat zou ik willen vertellen? 1.

Nadere informatie

AFO 414 Registratie kasontvangsten

AFO 414 Registratie kasontvangsten AFO 414 Registratie kasontvangsten 414.1 Inleiding Het scherm Registratie kasontvangsten komt op meerdere plaatsen binnen Vubis Smart (o.a. uitlenen, verlengen, en AFO 414 Registratie kasontvangsten )

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015

INSCHRIJFFORMULIER 2015 Achternaam: Voornaam: INSCHRIJFFORMULIER 2015 Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd.

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd. Betreft: betaling vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso Alkmaar 18 augustus 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s) Vanaf november is het mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Betaalrekeningen wéér duurder

Betaalrekeningen wéér duurder BANKKOSTEN HOGERE KOSTEN, LAGERE RENTE Betaalrekeningen wéér duurder Vergeleken met onze peiling vorig jaar verhoogden bijna alle banken de kosten voor hun betaalproducten. Niet alleen de vaste kosten

Nadere informatie

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. Informatie voor incassanten. 1 september 2017 Versie 2.0 B.SEPA.101

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. Informatie voor incassanten. 1 september 2017 Versie 2.0 B.SEPA.101 Consumentenbeschermende maatregelen incasso Informatie voor incassanten Inleiding In dit document staan de mogelijkheden die consumenten hebben om beperkingen in te stellen voor de verwerking van uw incassotransacties

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Rabobank

Handleiding Koppeling Rabobank Handleiding Koppeling Rabobank 1 Bankkoppeling Rabobank In deze handleiding vindt u alles over de koppeling tussen uw rekening bij de Rabobank en e-boekhouden.nl. 1.1 Wat houdt de koppeling in? Door de

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Elke maand op tijd de huur betalen is iets dat hoort bij wonen in een huurwoning. Een vanzelfsprekende zaak

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 1 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 s.v. Saturnus 72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en wedstrijden gehouden op ons veld op het

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

Bestelprocedure huurkoop in termijnen

Bestelprocedure huurkoop in termijnen Bestelprocedure huurkoop in termijnen Login gegevens per e-mail Namens CVO Melanchthon heeft u via idealnet een e-mailbericht ontvangen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen

Nadere informatie

Handleiding Koppeling bunq

Handleiding Koppeling bunq Handleiding Koppeling bunq Bankkoppeling bunq In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij bunq en e-boekhouden.nl. 1. Wat houdt de koppeling in? Door de koppeling

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Modernity webwinkel, kantooradres Baanrots 31 5282 GB te Boxtel, emailadres: info@modernity.nl, website www.modernity.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST REALWORKS nietnvm-bog

OVEREENKOMST REALWORKS nietnvm-bog OVEREENKOMST REALWORKS nietnvm-bog Betreft : Overeenkomst: Realworks - niet-nvm BOG (Light) Offerte vervaldatum : 25-11-2015 Projectcode : S107613 Contactpersoon : De heer M.P. van Westrhenen menso@realworks.nl

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Levering & verzending

Levering & verzending Levering & verzending Wat is de levertijd bij producten die niet op voorraad zijn? Wij proberen de producten die niet leverbaar zijn op rood te plaatsen, wanneer de producten op rood staan kunt u altijd

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in uw kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in uw kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN belt u stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van uw huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen:

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen: FAQ over AcceptEmail De meest gestelde vragen over AcceptEmail 1. Waarom krijg ik een AcceptEmail? 2. Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails, mag Nordwin College die dan zomaar sturen? 3. Is AcceptEmail

Nadere informatie

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de standaard Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe standaard Europese incasso Wat is de standaard Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten AFO 491 Up-to-date kasoverzichten 491.1 Inleiding Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde online overzichten, die automatisch

Nadere informatie

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013)

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013) SFA B.V. Postbus 6007 5700 ES HELMOND (t) 0492-780630 (f) 0492-780639 www.sfa-advies.nl info@sfa-advies.nl ING Bank 67.13.37.912 KvK 17113848 AFM 12005925 SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief informeert u over de recente ontwikkelingen in SalonNet. De uitgebreide beschrijvingen vindt u verder in deze nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief informeert u over de recente ontwikkelingen in SalonNet. De uitgebreide beschrijvingen vindt u verder in deze nieuwsbrief. Maart 2012 Geachte SalonNet gebruiker, Deze nieuwsbrief informeert u over de recente ontwikkelingen in SalonNet. Met welke versie van SalonNet werk ik? Online afspraak maken. Digitaal afsprakenboek gebruiken.

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

abonnement automatische incassomachtiging communicatiepakket workshops B063-110119

abonnement automatische incassomachtiging communicatiepakket workshops B063-110119 abonnement automatische incassomachtiging communicatiepakket workshops B063-110119 abonnement Met een abonnement verkrijgt een parkeerorganisatie per locatie een account in het platform parkeren.tevreden.nl

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Inschrijfformulier Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail:

Inschrijfformulier Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail: Inschrijfformulier 2015 Achternaam: Voornaam: Letters: Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoonnummer: Mobiel: Mail: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

van Uw checklist Voor de de Overstapservice ingaat Checklist Opmerkingen formulier Aanvraag weken en en maximaal drie maanden na na

van Uw checklist Voor de de Overstapservice ingaat Checklist Opmerkingen formulier Aanvraag weken en en maximaal drie maanden na na Overstapservice eenvoudig eenvoudig veranderen veranderen van betaalrekening van Uw checklist Voor de de Overstapservice ingaat Checklist Opmerkingen Volledig invullen van het het Let Let op op ingangsdatum:

Nadere informatie

GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014

GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014 GEGEVENSFORMULIER Nieuwe leden 2014 Naam & voorletters Voornaam M/V Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mailadres NGF nummer Reeds lid van andere golfclub nee ja, naam club Kiest

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepscombinatie opleiding

Nadere informatie

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien.

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien. De bestelprocedure is o-zo-eenvoudig bij Label & Co.Kijk gerust rond in de webshop van Label & Co. Kies het gewenste product via 'categorieën', aan de linkerbovenzijde. Indien er een + voor een categorie

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie