Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal"

Transcriptie

1 Actieve Deelname Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Nederland CO2 Neutraal is het nieuwste CO2 reductie initiatief van Nederland en vernieuwend voor alle branches. Eisen CO2-Prestatieladder aangaande actieve deelname aan een initiatief 3.D.1 Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1) en - dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van: het verband met de scope 1 en 2 emissies bij projecten, (zie alinea Delen van informatie) de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen, (zie alinea Delen van informatie) en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg. (zie alinea Delen van informatie) Bij de ladderbeoordeling van een lopende deelname vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1), en - dat voortgang in halen én brengen van informatie aantoonbaar is, aan de hand van interne rapportages over de bevindingen en besluitvorming daarover, presentaties, e.d., en (zie alinea Delen van informatie) - dat het bedrijf een financiële bijdrage heeft geleverd. (zie de alinea Financiële bijdrage) 4.D.1 De activiteiten van een ontwikkelingsproject dienen: - erop gericht te zijn om één van de meest materiële CO₂-emissies te reduceren binnen scope 1, 2 of 3 (zie alinea Delen van informatie) - erop gericht te zijn om een ander (of verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor het eigen bedrijf (zie alinea Sprekers en standhouders & Werkgroepen) - vernieuwend te zijn (zie alinea Inspirerend & Sprekers en standhouders & Werkgroepen) Vernieuwende activiteiten voor ontwikkelingsprojecten zijn bijvoorbeeld: - technieken of innovaties uit andere sectoren, de wetenschap, (zie alinea Sprekers en standhouders) - met betrekking tot materialen, product of proces, (zie alinea Sprekers en standhouders) - die in de eigen sector tot verbetering zouden leiden, (zie alinea Sprekers en standhouders) of - binnen scope 3 downstream tot verbetering zouden leiden (zoals bijvoorbeeld een ontwikkelproject van een bouwaannemer die een product gaat toepassen/maken dat resulteert in lager energiegebruik van trein of auto s) (zie alinea Werkgroepen) - en die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Deelname van partners in de keten kan meerwaarde hebben voor de sector. (zie de alinea Deelnemers) Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal Stichting Stichting Nederland CO2 Neutraal is opgericht op en is ingeschreven bij de KvK onder het nummer (zie bijlage 1 voor het KvK uittreksel) Het volgende is opgenomen in de statuten over het doel van de stichting en de manier waarop zij dit tracht te verwezenlijken. De stichting heeft ten doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering; De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het delen van informatie en het organiseren van vier bijeenkomsten per jaar en tevens door het aanbieden van allerlei maatregelen ten behoeve van CO2 reductie en CO2 compensatie. Inspirerend

2 Stichting Nederland CO2 Neutraal is inspirerend en heeft mede als doel om CO2 reductie leuk te maken. Hierdoor zorgen wij ervoor dat bedrijven ook werkelijk aan de slag gaan met CO2 reductie en het actieplan niet in de kast verdwijnt. Alleen deze insteek is al vernieuwend. Want hoe uitdagend of waardevol een initiatief ook is, uiteindelijk moeten mensen en bedrijven gemotiveerd worden om er mee aan de slag te gaan. NCN besteedt veel aandacht om deze motivatie hoog te houden. Verder hebben wij als doel om innovatieve bedrijven een platform te bieden om hun producten te delen met de deelnemers. Zo willen wij er aan bijdragen dat de deelnemers daadwerkelijk CO2 reduceren. Financiële bijdrage De eerste bijeenkomst is voor alle deelnemers gratis, dit doen we om het initiatief toegankelijk te maken. De vaste deelnemers betalen een jaarlijks financiële bijdrage aan de stichting waarmee alle activiteiten worden gefinancierd. Iedere deelnemer ontvangt hiervan een factuur en deze is aan het portfolio toegevoegd. Deelnemers Tot nu toe hebben 225 bedrijven deelgenomen aan de drie bijeenkomsten dit jaar. Deze bedrijven vertegenwoordigen allerlei schakels uit de keten in de bouwsector. Door de aanwezigheid van zoveel diverse bedrijven worden de bijeenkomsten een bron van inspiratie en nieuwe ideeën. In alle verslagen van de bijeenkomsten staan de deelnemers met naam en toenaam genoemd. Deelnemers zijn zo te allen tijde vrij om contact op te nemen met andere deelnemers. Werkgroepen Een van de doelen van Stichting Nederland CO2 Neutraal is om bedrijven bij elkaar te brengen die een bepaald thema verder uit willen diepen. Deze groepen wil de stichting financieel en operationeel ondersteunen en in contact brengen met interessante partijen. Twee werkgroepen in oprichting zijn CO2 Bewust ontwerpen en De Groene Aggregaat. Delen van informatie Stichting Nederland CO2 Neutraal en de deelnemers delen via diverse kanalen informatie (website, en tijdens de bijeenkomsten). Afgelopen jaar heeft de stichting diverse malen informatie verstuurd en gevraagd van de deelnemers, zie hieronder de opsomming van de communicatiemomenten: - Door het jaar heen Vraag aan iedere deelnemer om aanleveren CO2 footprint en CO2 reductieplan - Door het jaar heen Reacties/Aanleveren documentatie deelnemers - Door het jaar heen Alle communicatie is ook opgenomen op de website onder het kopje media - Door het jaar heen Verstrekken van intentieverklaringen - 25 maart 2014 Versturen verslag bijeenkomst 14 februari - 17 april 2014 Versturen verslag bijeenkomst 11 april - 16 september 2014 Versturen verslag bijeenkomst 4 september Sprekers en standhouders Standhouder 14 februari: Zero-e met Mobilopolie (energiestroom brandstof en scope 3 woon-werkverkeer) In het kort is mobilopolie een spel dat mensen in gesprek brengt over mobiliteit en bewustwording creëert over eigen reisgedrag en (vaak onbewuste) mobiliteitskeuzes. De spelleider was Elske van de Fliert, bedenker van het spel en eigenaar van Zero-e. In twee groepen is het spel gespeeld en heeft Elske laten zien wat het spel inhoud en verteld wat het doel van het spel is. Voor de mensen die er niet bij waren, op de website staat het volgende: Wie de slimste keuzes maakt, wint! Elke dag kiezen veel mensen er opnieuw voor met de auto naar het werk te gaan. Of met dezelfde trein. Maar waarom? Is dat omdat dat de beste keuze is, of omdat mensen zich niet bewust zijn van de andere mogelijkheden. Met het bewust maken van medewerkers kan draagvlak gecreëerd worden voor nieuw beleid op het gebied van mobiliteit. Medewerkers kunnen zelf met nieuwe ideeën komen voor mobiliteitskeuzes, voor zichzelf en de organisatie. Spreker 11 april 2014: Spreker Peter Hermsen De Rooy

3 Peter Hermsen heeft de deelnemers het verhaal van de duurzame tocht van De Rooy verteld. In 5 jaar heeft het bedrijf De Rooy transport tientallen duurzame maatregelen doorgevoerd waardoor niet alleen de CO2 uitstoot met 28% (!) is verminderd maar ook een aantrekkelijke besparing van bedrijfskosten is gerealiseerd. Een voorbeeld van een maatregel die De Rooy heeft genomen is het rijden op Groengas. En dit wordt beloond! Ze zijn de enige transporteur die in het centrum van Utrecht op de busbaan mogen rijden. Na de bijeenkomst is de lijst met maatregelen die binnen De Rooy zijn genomen gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers hebben maatregelen uit deze lijst gebruikt om hun eigen CO2 footprint te reduceren (zie bijlage 2). Spreker Helga van Leur - bekend en bewust Dit is een mooi voorbeeld van mensen en bedrijven motiveren om met CO2 reductie aan de slag te gaan. Door weer even de huidige situatie van onze aardbol aan het licht te stellen. En wie kan dat beter dan de landelijk bekende Helga van Leur. Haar speech maakte de zaal muisstil en creëerden het collectieve bewustzijn dat wie hier wat met z n allen aan moeten doen. Het effect hiervan is niet te meten, maar vele malen groter dan een simpele presentatie over een bepaalde groene maatregel. Standhouders 11 april Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom De Windcentrale Johan Blom De Windcentrale geeft bedrijven en particulieren Elektriciteit de mogelijkheid eigenaar van een windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken. Binnen het MKB is dit een vernieuwende oplossing om zelf stroom op te wekken zonder grote investeringen te doen. Fair Climate Fund Nils Nijman Leverancier van CO2 compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. GreenChoice Ton van der Linden & Leverancier van groene stroom en groengas welke Elektriciteit Emma van de Sande voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Mister Green Jildar van der Galiën Leasemaatschappij met enkel duurzame auto s. Brandstof Zero-e Elske van de Fliert Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. Het leren door middel van een Brandstof & woonwerkverkeer serious game is een vernieuwend concept, zeker binnen de bouw- en infrasector. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO2 compensatie & sponsor van het initiatief. Proefrit Tesla Model S Ook kon gedurende diverse momenten meegereden worden in de Tesla Model S of BMW i3. Hiervoor waren drie Tesla s en één BMW i3 aanwezig. In één van de Tesla kon zelf gereden worden, in de andere auto s kon meegereden worden. Door mee te rijden hebben diverse deelnemers het gevoel gekregen wat elektrisch vervoer kan bieden. Spreker 4 september 2014 Spreker Duko Jonker Max Bögl Duko Jonker heeft de deelnemers verteld over de stappen die Max Bögl afgelopen jaren heeft gemaakt om haar CO 2 uitstoot te reduceren. Beginnend bij de stappen die het bedrijf heeft gezet (o.a. het bijna klimaat neutraal maken van de hoofdvestiging door zonnepanelen, een biomassacentrale en twee windmolens.) en vervolgens heeft hij ingezoomd op het eerste project met gunningsvoordeel. Binnen dit project heeft Max Bögl diverse stappen ondernomen om de CO2 uitstoot te beperken zoals een leegstaande boerderij te gebruiken als keet (beter geïsoleerd en dus zuiniger), het inzetten van een Green Powerbox en het inhuren van leveranciers die in de buurt van het project gevestigd zijn. Verder heeft Duko Jonker nog uitgelegd hoe de keuze van de onderaannemers tot stand is gekomen en hoe deze keuze er voor zorgt dat ook in de keten van het project CO 2 gereduceerd wordt. In de bijlage vindt je de complete presentatie van Duko en een opsomming van de keuzes en maatregelen. Alle CO2 besparende maatregelen die tijdens de presentatie van Duko aan bod zijn gekomen zijn: Biomassacentrale (hoofdkantoor in Duitsland)

4 Zonnepanelen (hoofdkantoor in Duitsland) Windmolens (hoofdkantoor in Duitsland) Bouwkeet in bestaande bebouwing Na isoleren van de bouwkeet met budget voor het normale ketenpark Videoconference voor werkoverleggen Green Powerbox op het project (opwekken stroom dmv zonnepanelen en windmolens) Keuze onderaannemers met in het achterhoofd CO2 Bewust certificaat We sommen deze maatregelen bewust omdat we alle deelnemende bedrijven en alle lezers van dit verslag vragen en uitdagen om zelf de haalbaarheid van bovenstaande maatregelen voor hun organisatie te testen. Na de bijeenkomst is de presentatie van Max Bögl gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers kunnen ideeën en/of maatregelen uit deze presentatie gebruiken om hun eigen CO2 footprint te reduceren (zie bijlage 3). Spreker Maurits Groen CEO WakaWaka / wereldwijd duurzame beïnvloeder Maurits Groen is een icoon in de duurzame wereld. Na de berg aan praktische oplossingen, duurzame maatregelen en groene oplossingen voor de bouwplaats van Duko Jonker heeft Maurits de hele zaal (a 150 man) weer met beide benen op de grond gekregen. Hij benadrukte de relevantie om opwarming van de aarde tegen te gaan en onderbouwde dit met enkele wetenschappelijk aangetoonde cijfers. Vervolgens vertelde hij over het concept van de WakaWaka en hoe deze lamp op zonne-energie juist in derde wereldlanden een groot verschil kan maken. Een presentatie vanuit het hart over hoe hij 16 uur per keihard werkt om de wereld een stukje beter te maken. Zijn bekende WakaWaka heeft al vele levens gered. De bijbehorende verhalen waren indrukwekkend. Dat blijkt wel uit het feit dat alle WakaWaka s waren uitverkocht na het event! Standhouders 4 september Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom Esveld Siepko Verhoef Ontwikkelaar LED verlichting als vervanging voor TL. Elektriciteit Innovatief concept door de mogelijkheid om de LED verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los je maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig. Maru Systems Martijn Clausen - De Groene Aggregaat is een hybride generator die is voorzien van REC zonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit. - Het gepatenteerde Maru ELx systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te schakelen. Het Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de werkvloer en daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden gerealiseerd. Brandstof op projecten Stichting Work with Nature Martin Havik Stichting Work with Nature is een jonge, ambitieuze stichting, opgericht door twee vrienden die zich met al hun passie willen inzetten voor het behoud van het regenwoud. WakaWaka Ivar Schouten WakaWaka ('helder licht' in Swahili) ontwikkelt, produceert en verkoopt 'high-tech low-cost' lampen en opladers op zonne-energie. Door gebruik te maken van de laatste techniek op het gebied van zonne-energie, ontwikkeld door onze partner en marktleider Intivation, zijn de WakaWaka Light en WakaWaka Power echte levensredders voor mensen zonder toegang tot elektriciteit. Elektriciteit

5 Fair Climate Fund Marcel Spaas Leverancier van CO2 compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO2 compensatie & sponsor van het initiatief.

6 Actieve Deelname Daallin B.V. Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Achtergrond en doel van het initiatief: Nederland CO 2 Neturaal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO 2 reductie. Rol van Daallin en de activiteiten die bij deze rol horen: Daallin B.V. is aanwezig geweest bij de brainstormsessie op 14 februari 2014 om vorm te geven aan dit initiatief. Daallin B.V. is aanwezig geweest op 11 april De eerst officiële bijeenkomst. Daallin B.V. is aanwezig geweest op 4 september Met veel genoegen geluisterd naar Spreker Duko Jonker Max Bögl en Spreker Maurits Groen CEO WakaWaka. Daallin B.V. heeft op 15 september de documenten CO 2 footprintgegevens en de CO 2 reductiedoestellingen aangeleverd aan het initiatief. Zo wordt er een beeld gekregen van de meest significatante CO 2 uitstoot. Vervolgens kan in de toekomst deze informatie gebruikt worden om de bijeenkomsten beter op de deelnemende bedrijven af te stemmen. Wat heeft Daallin aan deelname aan het initiatief: Nederland CO 2 Neutraal inspireert met de bijeenkomsten en de verschillende sprekers. Daallin B.V. kan hierdoor nieuwe ideeën opdoen voor CO 2 reductie. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 4 september 2014 heeft Daallin aan het personeel de mogelijkheid gegeven om de Waka Waka aan te schaffen. Er zijn totaal 11 Waka Waka s besteld. Inmiddels is er een elektrische laadpaal geïnstalleerd. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen wordt gekeken, naar een alternatieve brandstof c.q. zonnepaneel. Op de bijeenkomst informatie ingewonnen over de Groene Aggregaat. Participerende partijen: Op 9 oktober zijn er 35 verschillende bedrijven lid.

7

8 Bijlage 1 Uitreksel KvK Stichting Nederland CO2 Neutraal

9 Bijlage 2 Actiepunten n.a.v. bijeenkomst Nederland CO2 Neutraal Datum: 11 april 2014 Aanwezig: Daallin B.V. ( G. J. van der Linden en A.J. IJzelenberg, Thijs Lindhout, Helga van Leur, Peter Hermsen & 100 andere bezoekers Afwezig: - Notulist: Daallin B.V. Onderwerp: Eerste bijeenkomst van dit initiatief. Inspiratie en praktische tips op doen. 1. Presentatie Peter Hermsen De Rooy Transport De Rooy Transport is een vooruitstrevend en innovatief op het gebied van duurzaamheid. Alle maatregelen die zij hebben getroffen zien we als inspiratie om mogelijk ook binnen Daallin B.V. toe te passen. Zie onderstaand de volledige lijst maatregelen uit de presentatie van De Rooy Transport: Aanschaf Euro 5 vrachtwagens; Roetfilters; LZV (Lang Zwaar Voertuig); Greendriver systemen; Greendriver certificaten; Groene zone; Optimale planning; Proeven alternatieve brandstoffen; Traxx diesel; Samenwerking lokale energiemaatschappij; Eigen opleiding; Afval scheiden; Investering in voertuien op aardgas (CNG); Elektrische laadpaal; Energiebesparende verlichting (LED); Bewegingssensoren; Daglichtsensoren; Lean & Green Award; Lean & Green Star Award; E-learning internet instructie; E-bike, E-scooter; Afdekking wasstraat; Transportbos; Elektrische vrachtwagen; Elektrisch BMW directie; Elektrische fiets directie; Zonnepanelen; Lean and Green second STAR. Besproken zal worden welke van deze mogelijkheden toegepast kunnen worden binnen Daallin B.V.. Een aantal zijn reeds uitgevoerd en een aantal worden besproken

10 Bijlage 3 Presentatie Duko Jonker Max Bögl

11

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent JACCO ZIJDERVELD, DIRECTEUR VAN HET ANWB TEST- EN TRAININGSCENTRUM THEMA: HET NIEUWE RIJDEN DE NIEUWE AUTO Samen naar 1 megaton minder

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie