Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal"

Transcriptie

1 Actieve Deelname Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Nederland CO2 Neutraal is het nieuwste CO2 reductie initiatief van Nederland en vernieuwend voor alle branches. Eisen CO2-Prestatieladder aangaande actieve deelname aan een initiatief 3.D.1 Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1) en - dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van: het verband met de scope 1 en 2 emissies bij projecten, (zie alinea Delen van informatie) de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen, (zie alinea Delen van informatie) en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg. (zie alinea Delen van informatie) Bij de ladderbeoordeling van een lopende deelname vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1), en - dat voortgang in halen én brengen van informatie aantoonbaar is, aan de hand van interne rapportages over de bevindingen en besluitvorming daarover, presentaties, e.d., en (zie alinea Delen van informatie) - dat het bedrijf een financiële bijdrage heeft geleverd. (zie de alinea Financiële bijdrage) 4.D.1 De activiteiten van een ontwikkelingsproject dienen: - erop gericht te zijn om één van de meest materiële CO₂-emissies te reduceren binnen scope 1, 2 of 3 (zie alinea Delen van informatie) - erop gericht te zijn om een ander (of verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor het eigen bedrijf (zie alinea Sprekers en standhouders & Werkgroepen) - vernieuwend te zijn (zie alinea Inspirerend & Sprekers en standhouders & Werkgroepen) Vernieuwende activiteiten voor ontwikkelingsprojecten zijn bijvoorbeeld: - technieken of innovaties uit andere sectoren, de wetenschap, (zie alinea Sprekers en standhouders) - met betrekking tot materialen, product of proces, (zie alinea Sprekers en standhouders) - die in de eigen sector tot verbetering zouden leiden, (zie alinea Sprekers en standhouders) of - binnen scope 3 downstream tot verbetering zouden leiden (zoals bijvoorbeeld een ontwikkelproject van een bouwaannemer die een product gaat toepassen/maken dat resulteert in lager energiegebruik van trein of auto s) (zie alinea Werkgroepen) - en die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Deelname van partners in de keten kan meerwaarde hebben voor de sector. (zie de alinea Deelnemers) Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal Stichting Stichting Nederland CO2 Neutraal is opgericht op en is ingeschreven bij de KvK onder het nummer (zie bijlage 1 voor het KvK uittreksel) Het volgende is opgenomen in de statuten over het doel van de stichting en de manier waarop zij dit tracht te verwezenlijken. De stichting heeft ten doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering; De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het delen van informatie en het organiseren van vier bijeenkomsten per jaar en tevens door het aanbieden van allerlei maatregelen ten behoeve van CO2 reductie en CO2 compensatie. Inspirerend

2 Stichting Nederland CO2 Neutraal is inspirerend en heeft mede als doel om CO2 reductie leuk te maken. Hierdoor zorgen wij ervoor dat bedrijven ook werkelijk aan de slag gaan met CO2 reductie en het actieplan niet in de kast verdwijnt. Alleen deze insteek is al vernieuwend. Want hoe uitdagend of waardevol een initiatief ook is, uiteindelijk moeten mensen en bedrijven gemotiveerd worden om er mee aan de slag te gaan. NCN besteedt veel aandacht om deze motivatie hoog te houden. Verder hebben wij als doel om innovatieve bedrijven een platform te bieden om hun producten te delen met de deelnemers. Zo willen wij er aan bijdragen dat de deelnemers daadwerkelijk CO2 reduceren. Financiële bijdrage De eerste bijeenkomst is voor alle deelnemers gratis, dit doen we om het initiatief toegankelijk te maken. De vaste deelnemers betalen een jaarlijks financiële bijdrage aan de stichting waarmee alle activiteiten worden gefinancierd. Iedere deelnemer ontvangt hiervan een factuur en deze is aan het portfolio toegevoegd. Deelnemers Tot nu toe hebben 225 bedrijven deelgenomen aan de drie bijeenkomsten dit jaar. Deze bedrijven vertegenwoordigen allerlei schakels uit de keten in de bouwsector. Door de aanwezigheid van zoveel diverse bedrijven worden de bijeenkomsten een bron van inspiratie en nieuwe ideeën. In alle verslagen van de bijeenkomsten staan de deelnemers met naam en toenaam genoemd. Deelnemers zijn zo te allen tijde vrij om contact op te nemen met andere deelnemers. Werkgroepen Een van de doelen van Stichting Nederland CO2 Neutraal is om bedrijven bij elkaar te brengen die een bepaald thema verder uit willen diepen. Deze groepen wil de stichting financieel en operationeel ondersteunen en in contact brengen met interessante partijen. Twee werkgroepen in oprichting zijn CO2 Bewust ontwerpen en De Groene Aggregaat. Delen van informatie Stichting Nederland CO2 Neutraal en de deelnemers delen via diverse kanalen informatie (website, en tijdens de bijeenkomsten). Afgelopen jaar heeft de stichting diverse malen informatie verstuurd en gevraagd van de deelnemers, zie hieronder de opsomming van de communicatiemomenten: - Door het jaar heen Vraag aan iedere deelnemer om aanleveren CO2 footprint en CO2 reductieplan - Door het jaar heen Reacties/Aanleveren documentatie deelnemers - Door het jaar heen Alle communicatie is ook opgenomen op de website onder het kopje media - Door het jaar heen Verstrekken van intentieverklaringen - 25 maart 2014 Versturen verslag bijeenkomst 14 februari - 17 april 2014 Versturen verslag bijeenkomst 11 april - 16 september 2014 Versturen verslag bijeenkomst 4 september Sprekers en standhouders Standhouder 14 februari: Zero-e met Mobilopolie (energiestroom brandstof en scope 3 woon-werkverkeer) In het kort is mobilopolie een spel dat mensen in gesprek brengt over mobiliteit en bewustwording creëert over eigen reisgedrag en (vaak onbewuste) mobiliteitskeuzes. De spelleider was Elske van de Fliert, bedenker van het spel en eigenaar van Zero-e. In twee groepen is het spel gespeeld en heeft Elske laten zien wat het spel inhoud en verteld wat het doel van het spel is. Voor de mensen die er niet bij waren, op de website staat het volgende: Wie de slimste keuzes maakt, wint! Elke dag kiezen veel mensen er opnieuw voor met de auto naar het werk te gaan. Of met dezelfde trein. Maar waarom? Is dat omdat dat de beste keuze is, of omdat mensen zich niet bewust zijn van de andere mogelijkheden. Met het bewust maken van medewerkers kan draagvlak gecreëerd worden voor nieuw beleid op het gebied van mobiliteit. Medewerkers kunnen zelf met nieuwe ideeën komen voor mobiliteitskeuzes, voor zichzelf en de organisatie. Spreker 11 april 2014: Spreker Peter Hermsen De Rooy

3 Peter Hermsen heeft de deelnemers het verhaal van de duurzame tocht van De Rooy verteld. In 5 jaar heeft het bedrijf De Rooy transport tientallen duurzame maatregelen doorgevoerd waardoor niet alleen de CO2 uitstoot met 28% (!) is verminderd maar ook een aantrekkelijke besparing van bedrijfskosten is gerealiseerd. Een voorbeeld van een maatregel die De Rooy heeft genomen is het rijden op Groengas. En dit wordt beloond! Ze zijn de enige transporteur die in het centrum van Utrecht op de busbaan mogen rijden. Na de bijeenkomst is de lijst met maatregelen die binnen De Rooy zijn genomen gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers hebben maatregelen uit deze lijst gebruikt om hun eigen CO2 footprint te reduceren (zie bijlage 2). Spreker Helga van Leur - bekend en bewust Dit is een mooi voorbeeld van mensen en bedrijven motiveren om met CO2 reductie aan de slag te gaan. Door weer even de huidige situatie van onze aardbol aan het licht te stellen. En wie kan dat beter dan de landelijk bekende Helga van Leur. Haar speech maakte de zaal muisstil en creëerden het collectieve bewustzijn dat wie hier wat met z n allen aan moeten doen. Het effect hiervan is niet te meten, maar vele malen groter dan een simpele presentatie over een bepaalde groene maatregel. Standhouders 11 april Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom De Windcentrale Johan Blom De Windcentrale geeft bedrijven en particulieren Elektriciteit de mogelijkheid eigenaar van een windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken. Binnen het MKB is dit een vernieuwende oplossing om zelf stroom op te wekken zonder grote investeringen te doen. Fair Climate Fund Nils Nijman Leverancier van CO2 compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. GreenChoice Ton van der Linden & Leverancier van groene stroom en groengas welke Elektriciteit Emma van de Sande voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Mister Green Jildar van der Galiën Leasemaatschappij met enkel duurzame auto s. Brandstof Zero-e Elske van de Fliert Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. Het leren door middel van een Brandstof & woonwerkverkeer serious game is een vernieuwend concept, zeker binnen de bouw- en infrasector. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO2 compensatie & sponsor van het initiatief. Proefrit Tesla Model S Ook kon gedurende diverse momenten meegereden worden in de Tesla Model S of BMW i3. Hiervoor waren drie Tesla s en één BMW i3 aanwezig. In één van de Tesla kon zelf gereden worden, in de andere auto s kon meegereden worden. Door mee te rijden hebben diverse deelnemers het gevoel gekregen wat elektrisch vervoer kan bieden. Spreker 4 september 2014 Spreker Duko Jonker Max Bögl Duko Jonker heeft de deelnemers verteld over de stappen die Max Bögl afgelopen jaren heeft gemaakt om haar CO 2 uitstoot te reduceren. Beginnend bij de stappen die het bedrijf heeft gezet (o.a. het bijna klimaat neutraal maken van de hoofdvestiging door zonnepanelen, een biomassacentrale en twee windmolens.) en vervolgens heeft hij ingezoomd op het eerste project met gunningsvoordeel. Binnen dit project heeft Max Bögl diverse stappen ondernomen om de CO2 uitstoot te beperken zoals een leegstaande boerderij te gebruiken als keet (beter geïsoleerd en dus zuiniger), het inzetten van een Green Powerbox en het inhuren van leveranciers die in de buurt van het project gevestigd zijn. Verder heeft Duko Jonker nog uitgelegd hoe de keuze van de onderaannemers tot stand is gekomen en hoe deze keuze er voor zorgt dat ook in de keten van het project CO 2 gereduceerd wordt. In de bijlage vindt je de complete presentatie van Duko en een opsomming van de keuzes en maatregelen. Alle CO2 besparende maatregelen die tijdens de presentatie van Duko aan bod zijn gekomen zijn: Biomassacentrale (hoofdkantoor in Duitsland)

4 Zonnepanelen (hoofdkantoor in Duitsland) Windmolens (hoofdkantoor in Duitsland) Bouwkeet in bestaande bebouwing Na isoleren van de bouwkeet met budget voor het normale ketenpark Videoconference voor werkoverleggen Green Powerbox op het project (opwekken stroom dmv zonnepanelen en windmolens) Keuze onderaannemers met in het achterhoofd CO2 Bewust certificaat We sommen deze maatregelen bewust omdat we alle deelnemende bedrijven en alle lezers van dit verslag vragen en uitdagen om zelf de haalbaarheid van bovenstaande maatregelen voor hun organisatie te testen. Na de bijeenkomst is de presentatie van Max Bögl gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers kunnen ideeën en/of maatregelen uit deze presentatie gebruiken om hun eigen CO2 footprint te reduceren (zie bijlage 3). Spreker Maurits Groen CEO WakaWaka / wereldwijd duurzame beïnvloeder Maurits Groen is een icoon in de duurzame wereld. Na de berg aan praktische oplossingen, duurzame maatregelen en groene oplossingen voor de bouwplaats van Duko Jonker heeft Maurits de hele zaal (a 150 man) weer met beide benen op de grond gekregen. Hij benadrukte de relevantie om opwarming van de aarde tegen te gaan en onderbouwde dit met enkele wetenschappelijk aangetoonde cijfers. Vervolgens vertelde hij over het concept van de WakaWaka en hoe deze lamp op zonne-energie juist in derde wereldlanden een groot verschil kan maken. Een presentatie vanuit het hart over hoe hij 16 uur per keihard werkt om de wereld een stukje beter te maken. Zijn bekende WakaWaka heeft al vele levens gered. De bijbehorende verhalen waren indrukwekkend. Dat blijkt wel uit het feit dat alle WakaWaka s waren uitverkocht na het event! Standhouders 4 september Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom Esveld Siepko Verhoef Ontwikkelaar LED verlichting als vervanging voor TL. Elektriciteit Innovatief concept door de mogelijkheid om de LED verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los je maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig. Maru Systems Martijn Clausen - De Groene Aggregaat is een hybride generator die is voorzien van REC zonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit. - Het gepatenteerde Maru ELx systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te schakelen. Het Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de werkvloer en daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden gerealiseerd. Brandstof op projecten Stichting Work with Nature Martin Havik Stichting Work with Nature is een jonge, ambitieuze stichting, opgericht door twee vrienden die zich met al hun passie willen inzetten voor het behoud van het regenwoud. WakaWaka Ivar Schouten WakaWaka ('helder licht' in Swahili) ontwikkelt, produceert en verkoopt 'high-tech low-cost' lampen en opladers op zonne-energie. Door gebruik te maken van de laatste techniek op het gebied van zonne-energie, ontwikkeld door onze partner en marktleider Intivation, zijn de WakaWaka Light en WakaWaka Power echte levensredders voor mensen zonder toegang tot elektriciteit. Elektriciteit

5 Fair Climate Fund Marcel Spaas Leverancier van CO2 compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO2 compensatie & sponsor van het initiatief.

6 Actieve Deelname Daallin B.V. Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Achtergrond en doel van het initiatief: Nederland CO 2 Neturaal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO 2 reductie. Rol van Daallin en de activiteiten die bij deze rol horen: Daallin B.V. is aanwezig geweest bij de brainstormsessie op 14 februari 2014 om vorm te geven aan dit initiatief. Daallin B.V. is aanwezig geweest op 11 april De eerst officiële bijeenkomst. Daallin B.V. is aanwezig geweest op 4 september Met veel genoegen geluisterd naar Spreker Duko Jonker Max Bögl en Spreker Maurits Groen CEO WakaWaka. Daallin B.V. heeft op 15 september de documenten CO 2 footprintgegevens en de CO 2 reductiedoestellingen aangeleverd aan het initiatief. Zo wordt er een beeld gekregen van de meest significatante CO 2 uitstoot. Vervolgens kan in de toekomst deze informatie gebruikt worden om de bijeenkomsten beter op de deelnemende bedrijven af te stemmen. Wat heeft Daallin aan deelname aan het initiatief: Nederland CO 2 Neutraal inspireert met de bijeenkomsten en de verschillende sprekers. Daallin B.V. kan hierdoor nieuwe ideeën opdoen voor CO 2 reductie. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 4 september 2014 heeft Daallin aan het personeel de mogelijkheid gegeven om de Waka Waka aan te schaffen. Er zijn totaal 11 Waka Waka s besteld. Inmiddels is er een elektrische laadpaal geïnstalleerd. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen wordt gekeken, naar een alternatieve brandstof c.q. zonnepaneel. Op de bijeenkomst informatie ingewonnen over de Groene Aggregaat. Participerende partijen: Op 9 oktober zijn er 35 verschillende bedrijven lid.

7

8 Bijlage 1 Uitreksel KvK Stichting Nederland CO2 Neutraal

9 Bijlage 2 Actiepunten n.a.v. bijeenkomst Nederland CO2 Neutraal Datum: 11 april 2014 Aanwezig: Daallin B.V. ( G. J. van der Linden en A.J. IJzelenberg, Thijs Lindhout, Helga van Leur, Peter Hermsen & 100 andere bezoekers Afwezig: - Notulist: Daallin B.V. Onderwerp: Eerste bijeenkomst van dit initiatief. Inspiratie en praktische tips op doen. 1. Presentatie Peter Hermsen De Rooy Transport De Rooy Transport is een vooruitstrevend en innovatief op het gebied van duurzaamheid. Alle maatregelen die zij hebben getroffen zien we als inspiratie om mogelijk ook binnen Daallin B.V. toe te passen. Zie onderstaand de volledige lijst maatregelen uit de presentatie van De Rooy Transport: Aanschaf Euro 5 vrachtwagens; Roetfilters; LZV (Lang Zwaar Voertuig); Greendriver systemen; Greendriver certificaten; Groene zone; Optimale planning; Proeven alternatieve brandstoffen; Traxx diesel; Samenwerking lokale energiemaatschappij; Eigen opleiding; Afval scheiden; Investering in voertuien op aardgas (CNG); Elektrische laadpaal; Energiebesparende verlichting (LED); Bewegingssensoren; Daglichtsensoren; Lean & Green Award; Lean & Green Star Award; E-learning internet instructie; E-bike, E-scooter; Afdekking wasstraat; Transportbos; Elektrische vrachtwagen; Elektrisch BMW directie; Elektrische fiets directie; Zonnepanelen; Lean and Green second STAR. Besproken zal worden welke van deze mogelijkheden toegepast kunnen worden binnen Daallin B.V.. Een aantal zijn reeds uitgevoerd en een aantal worden besproken

10 Bijlage 3 Presentatie Duko Jonker Max Bögl

11

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Nederland CO2 Neutraal is het nieuwste

Nadere informatie

Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal

Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting NederlandCO 2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO 2

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2020

CO 2 reductiedoelstellingen 2020 CO 2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 2.1 Datum: 25-10-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:..

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk, CO2 verantwoordelijke Versie: 1.6 Datum: 07-10-2015 Authorisatiedatum: 8-10-2015 Naam: C.J.M. Gijsbrechts,

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2018. Conform de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2018. Conform de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Vergelijking met sectorgenoten 3 1.2. Hoofddoelstelling 3 2 Voortgang doelstellingen 4 2.1. Scope 1:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen Conform de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen Conform de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Peter Vos, CO2 verantwoordelijke Versie: 2.0 Datum: 20-12-2016 Autorisatiedatum: 21-12-2016 Naam: C.J.M. Gijsbrechts, Directeur

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstellingen 2020

CO 2 -reductiedoelstellingen 2020 CO 2 -reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Ondertekend voor akkoord: Naam: Theo Bliekendaal Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Hoofddoelstelling 3 2 Voortgang doelstellingen 4

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2020

CO 2 reductiedoelstellingen 2020 CO 2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Ondertekend voor akkoord: Naam: T.J. Bliekendaal Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Hoofddoelstelling 3 2 Voortgang doelstellingen 4

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2018. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen 2018. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2018 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Vergelijking met sectorgenoten 3 1.2. Hoofddoelstelling 3 2 Voortgang doelstellingen 5 2.1. Scope

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstellingen 3 2. Subdoelstellingen 5 2.1 Subdoelstelling energieverbruik 5 2.2 Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf.

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf. Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 voor een middelgroot bedrijf. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Datum: 01-07-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Belangrijkste energieverbruikers... 3 2.1 Reductiedoelstellingen... 3 2.2 Reductiemaatregelen...

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan 2019 ETI BV. Autorisatiedatum: 14-03-2015 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 -reductieplan 2019 ETI BV. Autorisatiedatum: 14-03-2015 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 -reductieplan 2019 ETI BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 14-03-2015 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 HOOFDDOELSTELLING... 4 2.1 VERGELIJKING

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling privéauto s 4 2.2. Subdoelstelling scope

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstellingen 2020

CO 2 -reductiedoelstellingen 2020 CO 2 -reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam : M.J.H. Miltenburg

Nadere informatie

Reductieplan CO2-prestatieladder

Reductieplan CO2-prestatieladder Reductieplan 2017-2020 CO2-prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2016-01 Datum 06-09-2016 Auteur E.R. Mijnders Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.D.1_1 Overzicht deelname sector en keteninitiatieven 1/11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 3.2.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Daalin B.V. Auteur: M.E. Kloos en A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 17-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1, 3.D.2, 5.C.1 & 5.C.2 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Rechte Tocht 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem Datum 2015-03-09 Versie

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 -Reductieplan Herman Kleine Koerkamp, Klink Nijland Eveline Prop, Dé CO 2 Adviseurs

CO 2 -Reductieplan Herman Kleine Koerkamp, Klink Nijland Eveline Prop, Dé CO 2 Adviseurs CO 2 -Reductieplan 2019 Auteur: Herman Kleine Koerkamp, Klink Nijland Eveline Prop, Dé CO 2 Adviseurs Eisen: 1.B.1 & 3.B.1 Autorisatiedatum: 3-5-2016 Versie: 1.0 Autorisatie directie: {handtekening} Inhoud

Nadere informatie

CO 2 Reductiedoelstellingen 2020

CO 2 Reductiedoelstellingen 2020 CO 2 Reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 09-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor-loods 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Daalin B.V. Auteur: A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 26-06-2017 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0. Autorisatiedatum: 10-9-2015 Versie: 1.0

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0. Autorisatiedatum: 10-9-2015 Versie: 1.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Jaap Philippo Autorisatiedatum: 10-9-2015 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Initiatieven Mourik Industrie

Initiatieven Mourik Industrie Initiatieven Mourik Industrie Mourik Services gaat voor CO2-Management Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Pagina 1 van 7 Mourik Services B.V. Postbus 1202, 3180 AE Rozenburg

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0. Sjon van Kruijsbergen Autorisatiedatum: Versie: 1.

CO 2 reductiedoelstellingen Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0. Sjon van Kruijsbergen Autorisatiedatum: Versie: 1. CO 2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Sjon van Kruijsbergen Autorisatiedatum: 30-9-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: i.o. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 03 2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven pag. 04 2.1 Initiatieven bespreken

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 2.1 Datum: 22-06-2016 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inleiding

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Reductieplan 2018 CO2 Prestatieladder

Reductieplan 2018 CO2 Prestatieladder Samen zorgen voor minder CO2 Theo Pouw Groep Reductieplan 2018 CO2 Prestatieladder 2015-2018 Datum: 2-11-2015 Auteurs: René Schrier IVlargriet de Jong i Autorisatiedatum: 2-11-2015 Versie: 1.0 Handtekening

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

3B.2 Reductieplan 2017

3B.2 Reductieplan 2017 3B.2 Reductieplan 2017 1.1 Aanleiding In 2014 is bij Gebr. De Jongh BV een energie efficiency onderzoek (4GDJ-CO2.EEI.R) uitgevoerd. Dit energie efficiency onderzoek is geactualiseerd in het eerste kwartaal

Nadere informatie